% &&&' #() *+ &, % - $ &. & &!!. */ 01 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "% &&&' #() *+ &, % - $ &. & &!!. */ 01 2"

Transkript

1 !"#$ % &&&' #() *+ &, % - $ "# &. & &!!. */ 01 2 Har du synspunkter på- eller stoff/faste spalter du ønsker bør være med i Senternytt kan du kontakte styret eller Anne B.(se under for adresser og tlf.nr). Neste Senternytt kommer ut i august -13. Vi vil da fokusere på den viktige valgkampen før Stortingsvalget. Men husk; vi må alle drive litt valgkamp hver dag fra nå, - snakk politikk med folk du treffer! 1

2 Av Steinar Simensen Allmenn stemmerett ble som kjent innført i 1913 i Norge. Dermed ble de norske kvinner blant de aller første i verden med stemmerett og det er stor oppmerksomhet rundt saken i jubileumsåret. Men stemmeretten til kvinner rundt om i verden kom ikke uten politisk kamp. Kvinnebevegelsen i Norge oppsto i andre halvdel av 1800-tallet, og kjempa for å fjerne alle former for diskriminering basert på økonomiske, religiøse, rasemessige og kulturelle forhold. Kampen for kvinnestemmerett var derfor en viktig del av en rekke kampsaker for kvinnebevegelsen. Motstanden var lenge massiv. Diffust prat om kvinnenaturen og hensynet til hjem og familie var hovedposter i motargumentasjonen de møtte. Stemmerett og valgbarhet ville gi meget uheldige konsekvenser: «... familielivet vil derigjennem have faaet et grundskud.» (Ole Malm Høire, Kristiania). Norske kvinner ble myndige først i I 1905 gjorde norske kvinner en underskriftsaksjon til støtte for unionsoppløsninga kvinner hadde underskrevet listene som ble overlevert Det norske storting. I Tolga skrev 151 damer under. Da var ikke Vingelen og bygdene øst for Hodalen med - av en eller annen organisatorisk grunn. Denne underskriftsaksjonen var en vekker og en brekkstang for kravet om stemmerett. Gradvis vant et nytt syn på kvinner og kvinners rettigheter fram. Stadig flere menn argumenterte med at kvinnen hadde spesielle anlegg og egen erfaringsbakgrunn som ville bli til nytte for det offentlige liv, og egne interesser som ga henne krav på å få være med å vareta disse. Gradvis fikk kvinner rettigheter. I 1901 noen kvinner stemmerett ved kommunevalg. I 1911 møtte Anna Rogstad som første kvinne på Stortinget (vara). FRA STEMMERETT TIL LIKESTILLING? Men utviklinga mot mer likestilling gikk sakte. Den første kvinne som ble ordinært valgt til stortingsrepresentant, var Karen Platou i I alle år fram til krigen varierte tallet på representanter fra 0 3. I 1947 ble 7 kvinner valgt på Stortinget, 13 i 1961 og 40 av 155 representanter i Med 67 kvinner på Stortinget er kvinneandelen i dagens Storting oppe i 38 prosent. I dag skiller Norge seg ut med desidert flest kvinner i regjering (53 %), men ligger klart etter Sverige mht. representasjon i kommunestyrer og parlament. Kvinneandelen i kommunestyrene er i dag 37 prosent. Diskusjonen om - og bruken av kvotering har vært viktig for å fremme kjønnsmessig mer likestilt representasjon. Og likestillingslova av 1978 brakte Norge et steg videre. Tolga Senterparti har vært flink til å løfte fram gode kvinnelige kandidater på sine lister de siste tiåra. Velgerne har derimot ikke alltid vært like «snille» ved bruken av listene. Men fra slutten av 1970-tallet rykker altså kvinnene for alvor mer inn i lokalpolitikken. 2

3 Kvinner inn i lokalpolitikken i Tolga De sikre kilder valgstyrets protokoller ligger på kommunale arkiver i Trondheim og på Lillehammer. Jeg har derfor ikke studert forholdet mellom kvinneandel ved nominasjon og endelig valgte. Det følgende er derfor basert på aviser og protokoller for konstituering av nye kommunestyrer etter (Før krigen rekner jeg med at det var en og annen kvinnelig vararepresentant). Anna Urset Erlien og Reidun Hagen var de første kvinner i kommunestyret valgt inn i Ved samme valg fikk Os sine to første kvinner valgt inn. Det neste kommunestyret fikk ingen kvinner. Så ble Oddlaug Thomasgård Erlien og Karen Urset valgt som eneste kvinner i hver sin periode 1959 og Det var med andre ord ikke noe skred av kvinner som rykka inn i kommunepolitikken. De samme tendenser finner vi i regionen forøvrig. Historisk var det imidlertid at Karen Grønn Hagen, Tynset etter å ha blitt valt til kommunestyret i 1951 ble Senterpartiets første kvinnelige stortingsrepresentant. Hun møtte fast og perioden Hun var også Sp`s første kvinne som statsråd i Lyngs regjering i Tolga kommunestyre har hatt flg. kvinnelige representanter som jeg synes fortjener å bli nevnt i jubileumsåret: 1951: Anna Urset Erlien og Reidun Hagen 1955: Ingen!! 1959: Oddlaug Thomasgård Erlien 1963: Karen Urset Kommunesammenslåing - kamp om verdier - politisk krig! Kvinnene ut!!! 1965: Ingen!!!!!!!!!!!!!! 1967: Amalie Tollan 1971: Else Erlien 1975: Solfrid Steen, Kari Aas-Eng 1979: Ingrid Brennmoen, Kari Aas-Eng, Brit V. Ryen, Emly Andersen, Birgit Galåen 1983: Brit V. Ryen, Randi Sagbakken, Gudny Hagen Bakken 1987: Mette Elvsveen, Aslaug Tangen, Lena Eriksen, Turid Nygård, Lise Trøan, Anne-Lise Helgaker Storbekken, Gudny Hagen Bakken 1991: Gudny Hagen Bakken, Liv Bjørnstad, Ann Helen Lien, Aslaug Tangen, Solveig V. Ryen, Ragnhild Grue, Rønnaug Storrusten 1995: Guri Jortveit, Gunnhild Skattebu, Ragnhild Grue, Annbjørg Heitmann, Marit Gilleberg, Ann Helen Lien, Gudny Hagen Bakken, Liv Øien, Else Synnøve Tollan 1999: Marit Gilleberg, Guri Jortveit, Ingrid Vingelsgård Ryen, Toril U. Erlimo, Randi Tollan, Toril Steien 2003: Marit Gilleberg, Hilde Aanes, Johanne Aas Rye, Bente Gulløien, Gudny Hagen Bakken 2007: Ragnhild Aashaug, Brit V. Ryen, Inger Johanne E. Simensen, Berit Sagbakken, Marit Gilleberg, Marit E. Hulbækmo 2011: Ragnhild Aashaug, Inger Johanne E. Simensen, Anne Buttingsrud, Maren Riise, Ann Kristin Sandvik, Celine Alme = 44 forskjellige kvinner i funksjon. Vel 50 repr. Vi ser at kvinneandelen i kommunestyret etter 1975 har variert mellom 10 og 47 prosent med perioden som toppen. Gudny Hagen Bakken skiller seg noe ut med hele 5 perioder. Brit Vingelsgaard Ryen har 3 perioder. Hun har dessuten to perioder i fylkestinget, en periode som Sp`s representant i Grunnskolerådet og har møtt to ganger som vararepresentant på Stortinget. 3

4 Det var historisk da Marit Gilleberg ble første kvinne som ordfører i Tolga og regionen høsten Hun fungerte i to perioder. Seinere var Eva Tørhaug, Folldal ordfører i to perioder og Olov Grøtting en periode i Alvdal (Stortinget nå) før Ragnhild Aashaug, som nå er inne i sin fjerde periode, ble ordfører. Ingen andre kommuner mellom Rendalen og Holtålen har så langt jeg vet hatt kvinnelig ordfører. Utviklinga og veien mot likestilling i politikken har vært lang. Det er fortsatt et stykke igjen til kvinner er like godt representert som menn. 38 prosent i k.styrene betyr en stillstand siden Bare 23 prosent av ordførerne og 2 av 10 utvalgslederne i kommunene er kvinner. Det betyr en langsom utvikling som har skapt bekymring for kjønnsbalansen i lokaldemokratiet. De samme utviklingstrekk finner vi i næringslivet. Men en interessant undersøkelse ved Handelshøgskolen viser at kvinnenes inntreden i styrene for bedrifter har virka positivt. Med flere kvinner i styrene har de blitt mer effektive. Mennene må skjerpe seg. Styrene bruker mer tid på viktige strategiske oppgaver - og konfliktnivåene er redusert. Så blir spørsmålet: Har vi likestilling i Norge i dag? Har 8. mars og kvinnebevegelsen utspilt sin rolle? Naturligvis har vi ikke likestilling i Norge i dag - sjøl om vi kanskje er verdens mest likestilte samfunn. Historisk har kvinnekampen stått om stemmerett, prevensjon/opplysning og abort. I dag går det på: - likelønn (80 %) i et kjønnsdelt arbeidsmarked - mot vold/voldtekt Men hva med de uformelle strukturer/mønstre? Hvem tar mest ansvar for hus/heim, mat, barn og familie? Hvorfor øker sjukefraværet for kvinner? Hvorfor er det fortsatt menn som tar de viktige posisjoner i næringslivet? Det er fortsatt kvinner som tar stordelen av husarbeidet og følger opp barna/familie. eldre- og sjukeomsorg foreldremøter, konferanser barn planlegger for familien framover Kontantstøtten sementerer: Nesten bare kvinner tar ut kontantstøtte 80 % av disse er innvandrerkvinner Dette reduserer yrkesaktiviteten og hindrer læring av norsk språk og hindrer integreringa. Feminisme er et skjellsord for mange unge i dag. Oppfattes som de går mot å se skikkelig ut, mot barbering og styling... Dette gjelder i USA, Norge og Vesten. Feminismen må bryte dette inntrykket. - Litt forfengelighet er OK. - Men andre og viktige personlige verdier/egenskaper hører med. - Blikket på det internasjonale samfunn må med. Barnearbeid. Krig. Flukt. Fattigdom. Analfabetisme - MENN MÅ MED for å få et likestilt og rettferdig samfunn Feminismen angår kvinner og menn og er ikke ren kvinnesak. Den gir mannen mer personlig frihet. Tettere forhold til barn/familie. Seg sjøl. Vi må gi rom for flere typer mannlige modeller. Og menn må mer med i samtalen. 4

5 Feminismen blir da et frigjøringsprosjekt - et verktøy for like rettigheter/likt ansvar for unger, kjærlighet, arbeid, hus, mat, fritid... Intervjues menn som jobber deltid/tar ansvar for familie og barn? Nei, kvinnene. Hvorfor aksepterer vi sexifiseringa og kvinnekroppen som reklame- og salgsvare? Hvorfor slutter jenter å dusje naken etter gym på skolen? Hvorfor får kvinner trusler og slibrige kommentarer på kropp og sex når mannen mangler saklige argumenter i de sosiale media? Noen hevder utviklinga av demokratiet starta i Og det har skjedd mye. Men de siste 10 åra har vi lite å vise til. Noen hevder vi har hatt tilbakegang. Hva nå? Vi må sette lys på flg. problemstillinger: - Holdninger til og behandling av minoriteter. 16 -åringer og stemmeretten Verneplikt for jenter Det kjønnsdelte arbeidsmarked Kontantstøtten Deltidsproblematikken Tredeling av foreldrepermisjonen Internasjonal solidaritet Diskuter likestillingsmeldinga som kommer fra regjeringa til våren!!!! Det sterkeste uttrykk for behovet for frigjøring og likestilling kom sist år i ei bok som en australsk sjukepleier skrev etter å ha intervjua døende pasienter. På spørsmål om hva de angra på mht livet de hadde levd, svarte mange: Jeg skulle ønska jeg hadde hatt mot til å være mer tro mot meg sjøl - og ikke bare mot det livet andre forventa jeg skulle leve. Hvordan går det med likestillingen i Tolga kommune Av Ragnhild Aashaug Alle tall er oppgitt med omtrentlige tall, og er hentet fra «STATUS HEDMARK statistikk om likestilling og mangfold» fra Likestillingssenteret FOLKETALL 2012: 858 menn og 823 kvinner 2009: 863 menn og 815 kvinner Dette er en god fordeling. Den er også god i alderen år. Tallene viser en økning på 3 innbyggere og en innvandring på 49 stk Hedmark ville hatt en nedgang på bortimot 1000 personer uten innvandring 7 kommuner i Hedmark har snudd en ren utflytting til innflytting. Dette er tydeligst for Tynset, Åmot og Tolga Tolga tatt imot flest innvandrere i forhold til befolkningstall i Hedmark. Det skyldes i hovedsak arbeidsinnvandring. 9,5% av befolkningen i 2012 er innvandrere. I 2008 var 6% av befolkningen innvandrere. 5

6 BARN OG OPPVEKST Antall barn mellom 0-5 år med barnehageplass i Tolga er 88%. Dette er på linje med landssnittet. Engerdal, Tynset, Stor-Elvdal og Stange ligger i teten. Fedrekvote 72% av fedre i Tolga tar ut fedrekvote. Tydelig økning siste årene, og vi har havnet i tetgruppa i Hedmark! Hedmark ligger over landssnittet LEVEKÅR(helse, levealder, dødsårsak, voldskriminalitet, røyking, funksjonsevne, uførhet, osv) Forventet levealder for personer født mellom 1971 og 2010 i Hedmark 82 år for kvinner og 77,5 år for menn. Hedmark ligger litt under landssnittet For mottaker av uføretrygd(måling mars 2012) ligger Tolga best an(kvinner og menn). Tolga er den eneste kommunen hvor uførhet er lavere for kvinner enn menn. Uførehyppigheten blant kvinner i Hedmark er 2,2 prosentpoeng høyere enn for menn. Uførehyppiheten blant kvinner i Kongsvinger er nesten 4 ganger større i Kongsvinger enn i Tolga UTDANNING 18% av befolkningen i Tolga har universitets- eller høyskoleutdanning(målt i 2010). Dette er i toppsjiktet i Hedmark. Hedmark ligger under landssnittet. ARBEID OG NÆRING Sysselsettingsgrad i aldersgruppen år, 4.kvartal % kvinner og 78% menn i Tolga. Det er nest best i fylket, og høyere enn landssnittet(65% kvinner og 70% menn) Gjennomsnittlig arbeidsledighet i Hedmark 2011 Tolga har lavest arbeidsledighet i Hedmark med 1,8%(0,8% kvinner og 1,8% menn). Norge har ca 2,8% Forskjellen mellom den laveste kommunen, Tolga og den høyeste, Trysil utgjør en faktor på nesten 4 I Tolga er omtrent ingen arbeidsledige ungdommer fra under år(utgangen av desember 2010). Bare gutter/menn er registrert Sykefravær(Legemeldt sykefravær i %, 4.kvartal 2011:) I Tolga er det 4,1 % for kvinner og 2,3 % for menn. Vi ligger lavest blant menn og kvinner, og deler plassen med Lesja i Oppland. Landssnitt er 7% for kvinner og 4,1% for menn. 6

7 Pendling(Prosent av sysselsatte som pendler ut, 2011) 49% av kvinnene i Tolga pendler ut(11% i Hedmark) 45% av mennene i Tolga pendler ut(18% i Hedmark) Det er bare 2 kommuner der kvinner pendler mer ut enn menn; Tolga og Alvdal. Er det sjukehuset på Tynset som drar kvinnene ut? Pendling inn i kommunen, i % av de som jobber der. 2011: 21% kvinner og 28% menn pendler inn i Tolga. Midt på treet blant de i Hedmark Inntekt Gjennomsnittlig bruttoinntekt, 2011 I Tolga tjener menn minst, noe som plasserer Tolga på likelønnstoppen i Hedmark. Kvinner ca ,- og menn ca ,- For Hedmark er det ca ,- for kvinner og ,- for menn Deltid(andel av sysselsatte som jobber deltid, 2011) Bare i Hamar, Tolga, Engerdal og Folldal er deltidsarbeidet for kvinner ned på, eller nært ved landsgjennomsnittet Tolga: 22% menn jobber deltid, og 38% kvinner Kvinneandel offentlig/privar sektor, 2011 Tolga:35% i privat og 72% i offentlig Kvinnene i Hedmark innehar ca 71% av de offentlige arbeidsplassene, noe som er det samme for landsgjennomsnittet. Kvinneandelen i privat sektor(35% for Hedmark) er litt lavere enn landet ellers. MAKT OG INNFLYTELESE Kommunestyret Andel kvinner i kommunestyret er 40% noe som er målet på landsbasis. Hedmark ligger i overkant av 40% Kvinner blant ledere(2011): På landsbasis er det 33% kvinneandel blant ledere I Tolga er denne andelen 47% og er best i Hedmark! Åmot og Tolga ligger betydelig over snittet. I løpet av tre år har det vært 11% økning. 7

8 Hvordan går det egentlig med likestillingen i Tolga kommune? Av Ragnhild Aashaug. Jeg har sett litt «bak» tallene i notatet «Hvordan går det med likestillingen i Tolga kommune» Hva viser de de store generelle trekkene? Det går godt, men.. Befolkningsutviklingen har stabilisert seg, takket være nederlendere og østeuroperere. Viktig å holde trykket oppe! Krever at vi blir dyktige på inkludering Aldersgruppen mellom år har blitt redusert med 57 stk fra 2000 til Det er mange når vi Vet at denne gruppen står for den naturlige tilgangen av nye borgere. Høy arbeidsmoral, gode levekår, god velferd, høyt utdannelsesnivå og LIKEVEL lave lønninger(både kvinner og menn) Det er et resultat av det sterke landbrukssamfunnet vårt Sterke kvinner i Tolga se andel kvinnelige ledere og hvordan sjukefraværet er! Dette er et veldig godt utgangspunkt. Jeg har stilt meg noen spørsmål: Hvilke forventninger har kvinner til arbeidsmarkedet? Hvordan appelerer arbeidsmarkedet til kvinnene? Mange arbeidsplasser innen landbruk, bygg, maskin, og ikke minst det offentlige, men hva med nye typer arbeid for kvinner(nyskaping, entreprenørskap). Har vi nok arbeidsplasser for de med høyskoleutdanning? Hvilke forventninger har de om karriere? Hvilke forventninger har kvinner til velferd i Tolga? God barnehagedekning og gode barnehager Gode skoler kultur for læring her er vi prima! Gode permisjons- og omsorgsordninger hva legger v i i det? Hvordan er forventningene til alderssammensetningen. Hvordan går generasjonene sammen? Har vi felles møteplasser, nok ulike møteplasser, hvilke felles interesser? I mindre kommuner kan eldre bli trendsetterne for dette. Tror ikke det er slik her, men det er viktig å være bevisst på det. Har vi rom og aksept for mangfold? Ulike familiemønstre og multikulturelle miljø, beriker det sosiale miljøet på bygda. Tar vi godt nok tak i dette? Ønsker vi mangfoldet, hvordan la dette bli en drivkraft for å ikke bli «Motvindbygda» der en baserer seg på tradisjonelle verdier og appellerer til de konservative kvinnene? Jeg tror vi er på god vei til å åpne for mangfoldet, men vi har en vei å gå for å slippe det helt inn. 8

9 Økonomiske konjunkturbølger: De store konjunkturbølgene slår ikke inn over Tolga. Men hva om det blir et «ras» i landbruket og offentlig sektor blir en upopulær arbeidsplass? Familieliv Likestilling hva gjør det med livet på bygda når begge har forventninger om innholdsrik hverdag i hjem og arbeid? Vi har sannelig ei aktiv fritid er det for mye? Hvordan organisere fritiden og fritidsaktivitetene så det gir oss OG BYGDA det vi ønsker? Kvinner tar et større omsorgsansvar hjemme - det viser sjukefraværet. Gjelder både for barn og egne foreldre. Her ingen reell likestilling enda. Ønsker vi det slik? Legger på oss mange oppgaver og krevende dager Statistikken indikerer at kvinner i Tolga i økende grad blir hovedforsørgere i husholdningen! Hvordan legger vi til rette for kvinneprofilen i Tolga og Fjellregionen? For Tolga og regionen trenger kvinnene fremover! Finne kvinnelige livsprosjekter = yrkesvalg, forretningsideer, familieliv, fritid og arbeidsliv har er betydningsfull for kvinner Derfor må vi ha en kvinnerettet distriktspolitikk der en vektlegger familieliv, fritid og arbeidsliv! For å få ideer til hva dette kan være, vil JEG ARRANGERE EI IDESAMLING MED TOLGAS KVINNER. KANSKJE DET KAN VÆRE EI DØGNSAMLING MED TEMAET: HVORDAN VI KAN LEGGE TIL RETTE FOR EN KVINNEPROFIL? Sammen i 24 timer Tur, tenketank, mat, sosialt Komme ut med en ideliste for kvinneprofil Det hadde vært et slag for likestillingen det, og en grobunn for å satse på en bevisstgjøring av hva som skal til for at kvinnene velger bygda! Blir du med? 9

10 !"#$ Hei kjære partivenner! Etter en hyggelig forespørsel fra Anne ble jeg spurt om å skrive en liten hilsen til dere, og forklare litt hva jeg jobber med i Senterungdommen. En oppgave jeg ble veldig glad for. Jeg heter Per Martin Sandtrøen. Jeg er tynseting, student på Norges Handelshøyskole og internasjonal leder av Senterungdommen. Torsdag 4. april begynner Landsmøtet til Senterpartiet, som holdes i Loen i Sogn og Fjordane. To av sakene det knytter seg størst spenning til dette året er Senterungdommens forslag om å kreve en folkeavstemning om EØS-avtalen og å melde Norge ut av Schengen-avtalen. Som internasjonalt ansvarlig i Senterungdommen har jeg ansvaret for Senterungdommens internasjonale politikk, og jeg har jobbet mye med disse sakene. Jeg tenkte jeg her kunne benytte anledningen til å fortelle litt om noen av disse sakene, som jeg har jobbet med mye det siste halve året. Schengen-avtalen: Schengen-avtalen innebærer kort og godt at man har fjernet passkontrollen innad i Europa. EU er et kapitalistisk prosjekt hvor man ønsker en ukontrollert flyt av varer, tjenester, arbeidere og kapital. For å sikre en slik uhindret flyt ønsket EU å fjerne passkontrollen innad i Europa. Dette har gjort at vi nå bruker noen minutter mindre når vi skal inn i et annet europeisk land. Men fjerningen av passkontrollen har også hatt en stor ulempe.. Etter at Norge meldte seg inn i Schengen-avtalen har antall utlendinger i norske fengsler tredoblet seg. Norge har ikke lenger noen kontroll på hvem som kommer inn i landet, Gjennom Schengen-avtalen har vi i Norge fått fri flyt av organisert kriminalitet. Jeg har flere venner som jobber i politiet. De forteller meg hvor fortvilet situasjonen deres er. Når man tar personer med utenlandsk statsborgerskap i Norge for kriminelle handlinger blir disse ofte sendt ut av landet. Men siden vi har fjernet passkontrollen inn til Norge kan disse komme tilbake til Norge med en gang. Norske politimenn som har eskortert disse ut av landet har opplevd at de kriminelle utlendingene ved flere tilfeller har kommet tilbake til Norge før de selv har rukket å komme hjem! At Norge burde ha kontroll ved grensene sine er åpenbart for folk flest. Det er det også for Senterpartiet. Vi i Senterungdommen kjemper nå for at Senterpartiet skal være enda tøffere i å si dette rett ut. EØS-avtalen: Jeg mener de største politiske partiene i Norge begikk et grovt demokratisk overtramp mot det norske folk da de meldte Norge inn i EØS-avtalen i 1993 uten å spørre det norske folk om lov. I Sveits, hvor politikerne også vurderte å melde landet inn i EØS-avtalen, forstod man at å gi opp så mye makt til europeiske byråkrater måtte forankres i folket. Folket i Sveits gjorde akkurat det mange norske politikere er så redde for; uttrykte meningen sin og stemte nei! I løpet av de siste 20 årene har EØS-avtalen fått stadig større konsekvenser for Norge. Over 3000 ulike lover fra Brussel har blitt innført i Norge, uten noen form for samtykke blant norske velgere. EØS-avtalen rammer Norge både på lokalt og nasjonalt plan. For eksempel 10

11 tapte busselskapet her i regionen, Gauldal Billag anbudet om bussruter her i Fjellregionen. Dette gjør at vi mister arbeidsplasser i regionen vår. Dette viser hvordan EØS-avtalen gjør det nært umulig å ivareta lokale og nasjonale hensyn, da EUs fire friheter og markedsliberalisme skal trumfe over alt i samfunnet vårt". Det hevdes blant en del politikere at Norge ikke har noen alternativer til EØS-avtalen. Dette er rett og slett misledende vås fra Høyre, FRP og Arbeiderpartiet! Norge har, og har i over 40 år, hatt en handelsavtale med EU. Denne avtalen, i tillegg til vårt medlemskap i Verdens Handelsorganisasjon, sikrer Norge en tilnærmet tollfri eksport av våres varer til EU. Vi kan enkelt si opp EØS-avtalen og likevel selge norsk olje, gass, fisk eller møbler fra Røros til EU. Den andre store negative konsekvensen med EØS-avtalen er det enorme uregulerte arbeidsmarkedet i EU. EUs fri flyt av arbeidskraft gjør at norske arbeidere må konkurrere med arbeidstakere med langt lavere lønninger. De norske arbeidstakerne med de laveste lønningene, som renholdere, assistenter, servitører, blir nå hardt presset av billig Europeisk arbeidskraft. Dette fører i dag, og vil i årene som kommer, føre til enda større forskjeller i Norge. Problemet i dag er et AP, Høyre og FRP bevisst hindrer en debatt om dette temaet. Vi i Senterungdommen frykter derimot ikke folkets mening. Derfor sier vi ja til en folkeavstemning om EØS-avtalen!" Jeg håper jeg får treffe flest mulig av dere på noen Senterpartimøter neste gang jeg er hjemme på Tynset. Med dette vil jeg takke dere i Tolga Senterparti for muligheten til å skrive en hilsen. Ta riktig godt vare på hverandre! Hjertelig hilsen Per Martin. % && # ( Av Ragnhild Aashaug,* ) * + & 1.rekke fra venstre: Ole Tom Ophus(fylkessekretær),Gunhild Funlid Brevik(H Spk), Dag Rønning(fylkesordfører), Lares Erik Hyllvang(org.n.leder), Ragnhild Finden Barka, 2.rekke fra venstre: Olov Grøtting( stortigsrep og pol.n.leder), Aasa Gjestvang(fylkesleder), Ragnhild Aashaug(styremedlem NØ), Ida K Teien(gr.leder HFK Sp), Emilie Enger Mehl(leder HSpU), Ole Andre Storsnes(Styremedlem Sør-Østerdal og vara for Leif som egentlig skulle deltatt) 11

12 Hedmark SP stilte med den største delegasjonen på landsmøtet, og gjorde oss sjølsagt bemerket. Vi har satt krav til landbruksoppgjøret, elektrifisering, videreføring av KIDordning(og der fikk vi til om med mer penger over bordet), satsing på bioenergi, folkestyret og en omsorgspolitikk der pårørende og frivillige kan delta. Vi debatterte, knyttet kontakter, festet, nøt masse god mat og kulturinnslag og feiret oss sjøl. Hedmark har mange nye Senterungdommer som gjorde seg bemerket med kunnskapsrike innlegg og klare krav de skal vi ta godt vare på. Du verden for en vitamininnsprøytning det er å få være med på et slikt møte! Møtet var preget av optimisme, samhold, visjoner, debatter, humor og erkjennelsen over at SP faktisk har påvirket regjeringens politikk i den lengste perioden SP har vært i regjering. Det er ingen andre som med troverdighet kan si at vi er garantisten for distriktene. Sjøl om vi ikke får gjennomslag for alt i regjering, så skyves vedtakene i riktig retning. Hva hadde vedtaket vært om vi ikke var der? Terje Riis-Johansen gjorde Anne Engers ord til sine da han på landsmøtet snakket om mobiliseringen som trengs for å vinne høstens stortingsvalg: - Du overbeviser ingen ved å dele deres tvil «Du overbeviser ingen ved å dele deres tvil». Det var Anne Engers glitrende svar til kritikken mot troende EU-motstandere som virkelig ga av seg selv i kunnskap og argumentasjon for å vinne kampen. Og som vi vant. Hadde vi tvilt på oss selv. På budskapet så hadde Norge i dag vært medlem av EU. Stein på stein! Snart 20 år seinere har vi nå møysommelig lagt stein på stein i snart 8 år som regjeringsparti.. o Nei, vi er ikke ferdig med jobben! o Nei, det er ikke perfekt! Men mye stein er lagt på rett sted! Norge har blitt et bedre land å bo i med Senterpartiet i regjering! Erè muli..? Og da er vi over på yndlingsspørsmålet til en av mine tenåringer: Erè muli? Erè muli at folk allikevel vil stemme Høyre? Skal en tru målingene og det bør en oftest gjøre så er det altså det. 12

13 Men trur snekkeren i Tolga at Høyres kamp mot formueskatten vil bety så mye at han bytter grønt med blått? Og trur bonden på Jæren virkelig at Høyres ønske om å prioritere de største er så viktig for han - at han lukker øynene for hvem det er som har gitt han 1 kr mer for melkeliteren? Ja, jeg er tilbake til min Ida på 15: Erè mulig? Den store historien! Vår utfordring er at vi er bedre til å lage god politikk enn til å overbevise velgerne om dens fortreffelighet. Det gjelder Senterpartiet. Men det gjelder og regjeringen som kollegium. Vi produserer politikk. God politikk. Men det er for få på frekvensen. Det er for få mottagere. Og da spørs det om vi følger opp Anne Engers ord? Er vi tilstrekkelig troende eller er vi og til tider tvilere? Vi kan i allefall si at vi ikke er på 94-nivå i vår tro. Og derav vår evne til å overbevise. For å vinne valget må vi endre på det! Men utfordringen er og den manglende bygdemobiliseringen. o For vardene burde vært tent for lengst. o Folkesnakket burde gått: «Det kan være uår i vente» o Og ute på bygda burde folkesnakket definitivt gått om SP. o Som medisinen mot uår. o På landsmøte i skien i 1985 kom daværende landbruksmin Finn T Isaksen med de etter hvert berømte ord om at: 13

14 Det er lov å være blid også i SP. o Jeg vil gjøre de ordene til mine, omskrive de litt og bruke de om den bygdemobiliseringa som trengs fram til valget: o Det er lov å være blid også PÅ Senterpartiet. For den jobben som er gjort de siste - snart 8 åra. Og da ser vi samtidig hva jobben nå består i i Senterpartiet: Det er å fortelle den store historien. Historien om hvem som er best til å bygge landet. Den store historien som gir en høy himmel over både o veipenger o Intercity o Og kommuneøkonomi o Historien som viser vårt Ja til noe bedre! o Historien som viser at vi har brukt snart 8 år av vårt politiske liv på å gjøre hverdagen bedre for vanlige folk i dette landet. Takk. Høsten hadde vi en studiering rundt Sp s prinsipp program for perioden dette var en meget god måte å bli enda mer kjent med hva Senterpartiet mener på ulike områder, - og en flott anledning til å komme med egne synspunkter og innspill. Nå på vårparten vil vi sette i gang en studiering med tema «Miljø og energi». Meld deg på til Leif Vingelen eller Steinar Simensen innen 15. april -13. Studiering er moro, og en fin anledning til ny lærdom og gode diskusjoner. Det er mulighet til å være med på det omfang som passer deg, - altså fra en kveld til fire. 14

15 & NAVN MOBIL E-POST Leif Vingelen nestleder og kommunikasjonsrådgiver Steinar Simensen leder Audun Urset kasserer Hilde Sunde styremedlem Brit Vingelsgaard Ryen sekretær Øystein Rønning Kontaktperson for Senterungdommen (Ikke med i styret) Anne Buttingsrud Red. Senternytt & & *!" # #!$ #%& ' ( #!))&#* ++,% # -!.#$) & +*$)!/ $" 0 2" 1& " 3 15

16 1 2!!. */ I forbindelse med Per Aas-Engs 80-årsjubileum presenterer vi prologen «Ta landet i bruk», tema og innhold er like aktuelt i dag som den gang det ble skrevet i Prologen ble skrevet på oppdrag fra Senterpartiets Hovedorganisasjon til åpningen av valgkampen i Det Norske Teatret, lørdag 15. august Rakel Surlien mottok ei budstikke, åpnet den og tok ut et skinnbrev, og leste teksten som sto der. Ta landet i bruk! Det er en gang et land. Et romslig land. Fra Oslofjorden til Jærens Rev. Fra Stad til Femunden. Fra Sjøsanden til Nordkapps bratte barde. Et godt land for alle. Også til å dele med andre. Og det må vi enten vi vil eller ikke! Kronglete og langt? Det er ikke sant. Avstand er et avlegs ord. Ved moderne kommunikasjon blir landet lite. Nye veier og flyruter og samkjensle gjør landet til en helhet! Det er et land for vennlige byer og trygge bygder. I en verden som er full av fattige utkanter og byer som vokser raskt til slum, bør vi tenke på det! Og at landet er rikt! Det er ikke lenge sia vi kledde vestlandsliene. No høster vi! Vi dyrker havet slik som åkrene. Forvalter kilder i jordas indre. Hvert sted er en ressurs. Den som bor på stedet vet det! Den som ikke vet ser ikke stort. Det er et vakkert land! Vakkert fordi folk bor spredt og tar seg av det. Dyrker det grønt og holder landskapet under kultur! Det gir landet en mangfoldig identitet: Stavkjerker og hallingkast og Fiskeren Markus! Akerselva og Rygnestadloftet! Vaagen, Finnskogene og De sju søstre! Landet eier fjordingen og Håvistuten og Vesleblakken! Og Gunvor Smikkstuggun og Kristin Lavransdatter og Pikene på broen! Det har Vossabrulaup og Amandapriser! Morgenstemning og Solefallssang, Fanitullen og jan Garbarek! Det ha Vårstigen og Valdresmarsjen og pinnekjøtt og hardangersømmen og Stiklestad! Og Lofotgeita og Solan Gundersen! Og Ishavskatedralen! Og Holmenkollbakken! Og Lyngsalpene midtsommers! Det er Fridtjof Nansens land! Og Erik Dammans og Liv Ullmanns! Et land for fantasien! Ikke for konservering, men for skaperevne og dynamikk! Danse mi vise..!!! Ta det fra oss, og vi har intet! Om alle roper på vekst vokser egentlig ingen! Landet kan aldri måle sine aktiva ut i kvantum! Bare kvalitet! Det kan ikke dyrke sjølgodhet, men egenverdi! Det er engang et land! Så la oss ta det i bruk! 16

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Inga Marte Thorkildsens tale til landsmøtet 2013

Inga Marte Thorkildsens tale til landsmøtet 2013 Inga Marte Thorkildsens tale til landsmøtet 2013 Vi hadde aldri tvilt på at vi skulle seire, men at seieren skulle komme så stor og fullkommen, så stille og skjønn, som den kom i kveld, det hadde vi aldri

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

Møte tirsdag den 1. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte tirsdag den 1. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 1. feb. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Per Magnus Karstensen 2229 Møte tirsdag den 1. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 46): 1. Interpellasjon

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Et Norge skodd for fremtiden Høyremagasinet / Muligheter 2-10 / 1 dilemma Under de tre hovedutfordringene

Detaljer

Audun Lysbakkens tale til landsmøtet

Audun Lysbakkens tale til landsmøtet Audun Lysbakkens tale til landsmøtet (Med forbehold om endringer) Kjære landsmøte, kjære SV Takk for en god dag i går. Takk for ærlighet, raushet og mot. Takk for tilliten. Mitt bysbarn Georg Johannessen

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

Hva mener du? Svarkort side 9

Hva mener du? Svarkort side 9 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 2 mai 2008 n www.dna.no PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT Hva mener du? Svarkort side 9 Utgivelsesplan 1. Internasjonale

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 14. juni Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 2731 Møte onsdag den 14. juni kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 29. april Dagsorden 3137 Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 75): 1. Innstilling fra finanskomiteen om Perspektivmeldingen 2013 (Innst.

Detaljer

VERDSATTE KVINNER. NettNå 01 / 2012

VERDSATTE KVINNER. NettNå 01 / 2012 NettNå Et nettverksmagasin fra Nordnorsk Lederutvikling 01 / 2012 VERDSATTE KVINNER Kvinnelige ledere er på kraftig fremmarsj i det offentlige, og ikke minst i politikken. Samtidig er virkemidlene i likestillingskampen

Detaljer

Samlet FrP-familien. Systemfeil. NTPkrafttak. Ja-mennesket Side 8 og 9. Valg 2013. Lørdag 6. juli 2013. Nr. 10. 39. årgang

Samlet FrP-familien. Systemfeil. NTPkrafttak. Ja-mennesket Side 8 og 9. Valg 2013. Lørdag 6. juli 2013. Nr. 10. 39. årgang Ja-mennesket Side 8 og 9 Systemfeil For rusmisbrukeren Angelica (22) hjelper det lite å bo i verdensbeste land, når systemet står i veien for et verdig liv. Side 10 og 11 NTPkrafttak Side 14 og 15 Lørdag

Detaljer

program for foreldreveiledning Q-0995 Barn og fedre Informasjon og veiledning til fedre Berger J. Hareide og Jan B. Moe

program for foreldreveiledning Q-0995 Barn og fedre Informasjon og veiledning til fedre Berger J. Hareide og Jan B. Moe program for foreldreveiledning Q-0995 Barn og fedre Informasjon og veiledning til fedre Berger J. Hareide og Jan B. Moe program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår i en serie av materiell i

Detaljer

Menneskeverd i sentrum side 12-13

Menneskeverd i sentrum side 12-13 #01 NOVEMBER 2014 i denne utgaven q KOMMUNESTYRET I HORTEN KOMMUNE SIDE 2 q BUDSJETT og BUDSJETTSAMARBEID SIDE 3 en borgerlig avis 2014 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten kommune q PLANLEGGER FREMTIDENS

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Det aller meste er politikk

Det aller meste er politikk Det aller meste er politikk Hvilket parti ville du stemme på hvis det var valg i dag? Hva synes du er bra med det norske samfunnet? Hva vil du forandre i det norske samfunnet? Lederen i ungdomsorganisasjonen

Detaljer

Trigget av mannsdominans

Trigget av mannsdominans Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte nr 2 juni 2006 Trigget av mannsdominans s. 8 9 En politikk for mindre kriminalitet s. 4-5 Partirådslag om stat og kirke s. 6 Kvinne-

Detaljer

KRISTNE ARBEIDERE. Møte med CSM side 8 9 Det lykkelige valg side 6 7 Fattigdom i Norge side 10-11

KRISTNE ARBEIDERE. Møte med CSM side 8 9 Det lykkelige valg side 6 7 Fattigdom i Norge side 10-11 KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 1 2008 4. årgang Møte med CSM side 8 9 Det lykkelige valg side 6 7 Fattigdom i Norge side 10-11 KRISTNE ARBEIDERE Tidsskrift for religion,

Detaljer

Møte torsdag den 21. mars 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 21. mars 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2013 21. mars Dagsorden 2743 Møte torsdag den 21. mars 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 63): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om en helhetlig

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 5, tirsdag 11. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten bad om at

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

livsfarlig helsevesen

livsfarlig helsevesen Nr. 6:2012 høyremagasinet muligheter Nesten 20 prosent av alle personer som legges inn på norske sykehus, får pasientskader. Mange dør. livsfarlig helsevesen pasientsikkerhet Nye teknologiske og medisinske

Detaljer

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen Som medlem av Senterpartiet skal du sjøl få velge hvor mye tid du vil bruke på partiarbeid. Vi vil legge til rette for at du kan bruke medlemskapet til å påvirke politiske beslutninger som listekandidat

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

Ungdom og politikk på Agder

Ungdom og politikk på Agder Prosjektrapport nr. 10/2007 Ungdom og politikk på Agder Fokusgrupper med ungdom om deres oppfatninger om politikk og politiske engasjement Ann Christin Nilsen Hanne Cecilie Jensen Liv Mari Nesje Tittel

Detaljer

Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2030 18. jan. Muntlig spørretime 2012 Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat

Detaljer