% &&&' #() *+ &, % - $ &. & &!!. */ 01 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "% &&&' #() *+ &, % - $ &. & &!!. */ 01 2"

Transkript

1 !"#$ % &&&' #() *+ &, % - $ "# &. & &!!. */ 01 2 Har du synspunkter på- eller stoff/faste spalter du ønsker bør være med i Senternytt kan du kontakte styret eller Anne B.(se under for adresser og tlf.nr). Neste Senternytt kommer ut i august -13. Vi vil da fokusere på den viktige valgkampen før Stortingsvalget. Men husk; vi må alle drive litt valgkamp hver dag fra nå, - snakk politikk med folk du treffer! 1

2 Av Steinar Simensen Allmenn stemmerett ble som kjent innført i 1913 i Norge. Dermed ble de norske kvinner blant de aller første i verden med stemmerett og det er stor oppmerksomhet rundt saken i jubileumsåret. Men stemmeretten til kvinner rundt om i verden kom ikke uten politisk kamp. Kvinnebevegelsen i Norge oppsto i andre halvdel av 1800-tallet, og kjempa for å fjerne alle former for diskriminering basert på økonomiske, religiøse, rasemessige og kulturelle forhold. Kampen for kvinnestemmerett var derfor en viktig del av en rekke kampsaker for kvinnebevegelsen. Motstanden var lenge massiv. Diffust prat om kvinnenaturen og hensynet til hjem og familie var hovedposter i motargumentasjonen de møtte. Stemmerett og valgbarhet ville gi meget uheldige konsekvenser: «... familielivet vil derigjennem have faaet et grundskud.» (Ole Malm Høire, Kristiania). Norske kvinner ble myndige først i I 1905 gjorde norske kvinner en underskriftsaksjon til støtte for unionsoppløsninga kvinner hadde underskrevet listene som ble overlevert Det norske storting. I Tolga skrev 151 damer under. Da var ikke Vingelen og bygdene øst for Hodalen med - av en eller annen organisatorisk grunn. Denne underskriftsaksjonen var en vekker og en brekkstang for kravet om stemmerett. Gradvis vant et nytt syn på kvinner og kvinners rettigheter fram. Stadig flere menn argumenterte med at kvinnen hadde spesielle anlegg og egen erfaringsbakgrunn som ville bli til nytte for det offentlige liv, og egne interesser som ga henne krav på å få være med å vareta disse. Gradvis fikk kvinner rettigheter. I 1901 noen kvinner stemmerett ved kommunevalg. I 1911 møtte Anna Rogstad som første kvinne på Stortinget (vara). FRA STEMMERETT TIL LIKESTILLING? Men utviklinga mot mer likestilling gikk sakte. Den første kvinne som ble ordinært valgt til stortingsrepresentant, var Karen Platou i I alle år fram til krigen varierte tallet på representanter fra 0 3. I 1947 ble 7 kvinner valgt på Stortinget, 13 i 1961 og 40 av 155 representanter i Med 67 kvinner på Stortinget er kvinneandelen i dagens Storting oppe i 38 prosent. I dag skiller Norge seg ut med desidert flest kvinner i regjering (53 %), men ligger klart etter Sverige mht. representasjon i kommunestyrer og parlament. Kvinneandelen i kommunestyrene er i dag 37 prosent. Diskusjonen om - og bruken av kvotering har vært viktig for å fremme kjønnsmessig mer likestilt representasjon. Og likestillingslova av 1978 brakte Norge et steg videre. Tolga Senterparti har vært flink til å løfte fram gode kvinnelige kandidater på sine lister de siste tiåra. Velgerne har derimot ikke alltid vært like «snille» ved bruken av listene. Men fra slutten av 1970-tallet rykker altså kvinnene for alvor mer inn i lokalpolitikken. 2

3 Kvinner inn i lokalpolitikken i Tolga De sikre kilder valgstyrets protokoller ligger på kommunale arkiver i Trondheim og på Lillehammer. Jeg har derfor ikke studert forholdet mellom kvinneandel ved nominasjon og endelig valgte. Det følgende er derfor basert på aviser og protokoller for konstituering av nye kommunestyrer etter (Før krigen rekner jeg med at det var en og annen kvinnelig vararepresentant). Anna Urset Erlien og Reidun Hagen var de første kvinner i kommunestyret valgt inn i Ved samme valg fikk Os sine to første kvinner valgt inn. Det neste kommunestyret fikk ingen kvinner. Så ble Oddlaug Thomasgård Erlien og Karen Urset valgt som eneste kvinner i hver sin periode 1959 og Det var med andre ord ikke noe skred av kvinner som rykka inn i kommunepolitikken. De samme tendenser finner vi i regionen forøvrig. Historisk var det imidlertid at Karen Grønn Hagen, Tynset etter å ha blitt valt til kommunestyret i 1951 ble Senterpartiets første kvinnelige stortingsrepresentant. Hun møtte fast og perioden Hun var også Sp`s første kvinne som statsråd i Lyngs regjering i Tolga kommunestyre har hatt flg. kvinnelige representanter som jeg synes fortjener å bli nevnt i jubileumsåret: 1951: Anna Urset Erlien og Reidun Hagen 1955: Ingen!! 1959: Oddlaug Thomasgård Erlien 1963: Karen Urset Kommunesammenslåing - kamp om verdier - politisk krig! Kvinnene ut!!! 1965: Ingen!!!!!!!!!!!!!! 1967: Amalie Tollan 1971: Else Erlien 1975: Solfrid Steen, Kari Aas-Eng 1979: Ingrid Brennmoen, Kari Aas-Eng, Brit V. Ryen, Emly Andersen, Birgit Galåen 1983: Brit V. Ryen, Randi Sagbakken, Gudny Hagen Bakken 1987: Mette Elvsveen, Aslaug Tangen, Lena Eriksen, Turid Nygård, Lise Trøan, Anne-Lise Helgaker Storbekken, Gudny Hagen Bakken 1991: Gudny Hagen Bakken, Liv Bjørnstad, Ann Helen Lien, Aslaug Tangen, Solveig V. Ryen, Ragnhild Grue, Rønnaug Storrusten 1995: Guri Jortveit, Gunnhild Skattebu, Ragnhild Grue, Annbjørg Heitmann, Marit Gilleberg, Ann Helen Lien, Gudny Hagen Bakken, Liv Øien, Else Synnøve Tollan 1999: Marit Gilleberg, Guri Jortveit, Ingrid Vingelsgård Ryen, Toril U. Erlimo, Randi Tollan, Toril Steien 2003: Marit Gilleberg, Hilde Aanes, Johanne Aas Rye, Bente Gulløien, Gudny Hagen Bakken 2007: Ragnhild Aashaug, Brit V. Ryen, Inger Johanne E. Simensen, Berit Sagbakken, Marit Gilleberg, Marit E. Hulbækmo 2011: Ragnhild Aashaug, Inger Johanne E. Simensen, Anne Buttingsrud, Maren Riise, Ann Kristin Sandvik, Celine Alme = 44 forskjellige kvinner i funksjon. Vel 50 repr. Vi ser at kvinneandelen i kommunestyret etter 1975 har variert mellom 10 og 47 prosent med perioden som toppen. Gudny Hagen Bakken skiller seg noe ut med hele 5 perioder. Brit Vingelsgaard Ryen har 3 perioder. Hun har dessuten to perioder i fylkestinget, en periode som Sp`s representant i Grunnskolerådet og har møtt to ganger som vararepresentant på Stortinget. 3

4 Det var historisk da Marit Gilleberg ble første kvinne som ordfører i Tolga og regionen høsten Hun fungerte i to perioder. Seinere var Eva Tørhaug, Folldal ordfører i to perioder og Olov Grøtting en periode i Alvdal (Stortinget nå) før Ragnhild Aashaug, som nå er inne i sin fjerde periode, ble ordfører. Ingen andre kommuner mellom Rendalen og Holtålen har så langt jeg vet hatt kvinnelig ordfører. Utviklinga og veien mot likestilling i politikken har vært lang. Det er fortsatt et stykke igjen til kvinner er like godt representert som menn. 38 prosent i k.styrene betyr en stillstand siden Bare 23 prosent av ordførerne og 2 av 10 utvalgslederne i kommunene er kvinner. Det betyr en langsom utvikling som har skapt bekymring for kjønnsbalansen i lokaldemokratiet. De samme utviklingstrekk finner vi i næringslivet. Men en interessant undersøkelse ved Handelshøgskolen viser at kvinnenes inntreden i styrene for bedrifter har virka positivt. Med flere kvinner i styrene har de blitt mer effektive. Mennene må skjerpe seg. Styrene bruker mer tid på viktige strategiske oppgaver - og konfliktnivåene er redusert. Så blir spørsmålet: Har vi likestilling i Norge i dag? Har 8. mars og kvinnebevegelsen utspilt sin rolle? Naturligvis har vi ikke likestilling i Norge i dag - sjøl om vi kanskje er verdens mest likestilte samfunn. Historisk har kvinnekampen stått om stemmerett, prevensjon/opplysning og abort. I dag går det på: - likelønn (80 %) i et kjønnsdelt arbeidsmarked - mot vold/voldtekt Men hva med de uformelle strukturer/mønstre? Hvem tar mest ansvar for hus/heim, mat, barn og familie? Hvorfor øker sjukefraværet for kvinner? Hvorfor er det fortsatt menn som tar de viktige posisjoner i næringslivet? Det er fortsatt kvinner som tar stordelen av husarbeidet og følger opp barna/familie. eldre- og sjukeomsorg foreldremøter, konferanser barn planlegger for familien framover Kontantstøtten sementerer: Nesten bare kvinner tar ut kontantstøtte 80 % av disse er innvandrerkvinner Dette reduserer yrkesaktiviteten og hindrer læring av norsk språk og hindrer integreringa. Feminisme er et skjellsord for mange unge i dag. Oppfattes som de går mot å se skikkelig ut, mot barbering og styling... Dette gjelder i USA, Norge og Vesten. Feminismen må bryte dette inntrykket. - Litt forfengelighet er OK. - Men andre og viktige personlige verdier/egenskaper hører med. - Blikket på det internasjonale samfunn må med. Barnearbeid. Krig. Flukt. Fattigdom. Analfabetisme - MENN MÅ MED for å få et likestilt og rettferdig samfunn Feminismen angår kvinner og menn og er ikke ren kvinnesak. Den gir mannen mer personlig frihet. Tettere forhold til barn/familie. Seg sjøl. Vi må gi rom for flere typer mannlige modeller. Og menn må mer med i samtalen. 4

5 Feminismen blir da et frigjøringsprosjekt - et verktøy for like rettigheter/likt ansvar for unger, kjærlighet, arbeid, hus, mat, fritid... Intervjues menn som jobber deltid/tar ansvar for familie og barn? Nei, kvinnene. Hvorfor aksepterer vi sexifiseringa og kvinnekroppen som reklame- og salgsvare? Hvorfor slutter jenter å dusje naken etter gym på skolen? Hvorfor får kvinner trusler og slibrige kommentarer på kropp og sex når mannen mangler saklige argumenter i de sosiale media? Noen hevder utviklinga av demokratiet starta i Og det har skjedd mye. Men de siste 10 åra har vi lite å vise til. Noen hevder vi har hatt tilbakegang. Hva nå? Vi må sette lys på flg. problemstillinger: - Holdninger til og behandling av minoriteter. 16 -åringer og stemmeretten Verneplikt for jenter Det kjønnsdelte arbeidsmarked Kontantstøtten Deltidsproblematikken Tredeling av foreldrepermisjonen Internasjonal solidaritet Diskuter likestillingsmeldinga som kommer fra regjeringa til våren!!!! Det sterkeste uttrykk for behovet for frigjøring og likestilling kom sist år i ei bok som en australsk sjukepleier skrev etter å ha intervjua døende pasienter. På spørsmål om hva de angra på mht livet de hadde levd, svarte mange: Jeg skulle ønska jeg hadde hatt mot til å være mer tro mot meg sjøl - og ikke bare mot det livet andre forventa jeg skulle leve. Hvordan går det med likestillingen i Tolga kommune Av Ragnhild Aashaug Alle tall er oppgitt med omtrentlige tall, og er hentet fra «STATUS HEDMARK statistikk om likestilling og mangfold» fra Likestillingssenteret FOLKETALL 2012: 858 menn og 823 kvinner 2009: 863 menn og 815 kvinner Dette er en god fordeling. Den er også god i alderen år. Tallene viser en økning på 3 innbyggere og en innvandring på 49 stk Hedmark ville hatt en nedgang på bortimot 1000 personer uten innvandring 7 kommuner i Hedmark har snudd en ren utflytting til innflytting. Dette er tydeligst for Tynset, Åmot og Tolga Tolga tatt imot flest innvandrere i forhold til befolkningstall i Hedmark. Det skyldes i hovedsak arbeidsinnvandring. 9,5% av befolkningen i 2012 er innvandrere. I 2008 var 6% av befolkningen innvandrere. 5

6 BARN OG OPPVEKST Antall barn mellom 0-5 år med barnehageplass i Tolga er 88%. Dette er på linje med landssnittet. Engerdal, Tynset, Stor-Elvdal og Stange ligger i teten. Fedrekvote 72% av fedre i Tolga tar ut fedrekvote. Tydelig økning siste årene, og vi har havnet i tetgruppa i Hedmark! Hedmark ligger over landssnittet LEVEKÅR(helse, levealder, dødsårsak, voldskriminalitet, røyking, funksjonsevne, uførhet, osv) Forventet levealder for personer født mellom 1971 og 2010 i Hedmark 82 år for kvinner og 77,5 år for menn. Hedmark ligger litt under landssnittet For mottaker av uføretrygd(måling mars 2012) ligger Tolga best an(kvinner og menn). Tolga er den eneste kommunen hvor uførhet er lavere for kvinner enn menn. Uførehyppigheten blant kvinner i Hedmark er 2,2 prosentpoeng høyere enn for menn. Uførehyppiheten blant kvinner i Kongsvinger er nesten 4 ganger større i Kongsvinger enn i Tolga UTDANNING 18% av befolkningen i Tolga har universitets- eller høyskoleutdanning(målt i 2010). Dette er i toppsjiktet i Hedmark. Hedmark ligger under landssnittet. ARBEID OG NÆRING Sysselsettingsgrad i aldersgruppen år, 4.kvartal % kvinner og 78% menn i Tolga. Det er nest best i fylket, og høyere enn landssnittet(65% kvinner og 70% menn) Gjennomsnittlig arbeidsledighet i Hedmark 2011 Tolga har lavest arbeidsledighet i Hedmark med 1,8%(0,8% kvinner og 1,8% menn). Norge har ca 2,8% Forskjellen mellom den laveste kommunen, Tolga og den høyeste, Trysil utgjør en faktor på nesten 4 I Tolga er omtrent ingen arbeidsledige ungdommer fra under år(utgangen av desember 2010). Bare gutter/menn er registrert Sykefravær(Legemeldt sykefravær i %, 4.kvartal 2011:) I Tolga er det 4,1 % for kvinner og 2,3 % for menn. Vi ligger lavest blant menn og kvinner, og deler plassen med Lesja i Oppland. Landssnitt er 7% for kvinner og 4,1% for menn. 6

7 Pendling(Prosent av sysselsatte som pendler ut, 2011) 49% av kvinnene i Tolga pendler ut(11% i Hedmark) 45% av mennene i Tolga pendler ut(18% i Hedmark) Det er bare 2 kommuner der kvinner pendler mer ut enn menn; Tolga og Alvdal. Er det sjukehuset på Tynset som drar kvinnene ut? Pendling inn i kommunen, i % av de som jobber der. 2011: 21% kvinner og 28% menn pendler inn i Tolga. Midt på treet blant de i Hedmark Inntekt Gjennomsnittlig bruttoinntekt, 2011 I Tolga tjener menn minst, noe som plasserer Tolga på likelønnstoppen i Hedmark. Kvinner ca ,- og menn ca ,- For Hedmark er det ca ,- for kvinner og ,- for menn Deltid(andel av sysselsatte som jobber deltid, 2011) Bare i Hamar, Tolga, Engerdal og Folldal er deltidsarbeidet for kvinner ned på, eller nært ved landsgjennomsnittet Tolga: 22% menn jobber deltid, og 38% kvinner Kvinneandel offentlig/privar sektor, 2011 Tolga:35% i privat og 72% i offentlig Kvinnene i Hedmark innehar ca 71% av de offentlige arbeidsplassene, noe som er det samme for landsgjennomsnittet. Kvinneandelen i privat sektor(35% for Hedmark) er litt lavere enn landet ellers. MAKT OG INNFLYTELESE Kommunestyret Andel kvinner i kommunestyret er 40% noe som er målet på landsbasis. Hedmark ligger i overkant av 40% Kvinner blant ledere(2011): På landsbasis er det 33% kvinneandel blant ledere I Tolga er denne andelen 47% og er best i Hedmark! Åmot og Tolga ligger betydelig over snittet. I løpet av tre år har det vært 11% økning. 7

8 Hvordan går det egentlig med likestillingen i Tolga kommune? Av Ragnhild Aashaug. Jeg har sett litt «bak» tallene i notatet «Hvordan går det med likestillingen i Tolga kommune» Hva viser de de store generelle trekkene? Det går godt, men.. Befolkningsutviklingen har stabilisert seg, takket være nederlendere og østeuroperere. Viktig å holde trykket oppe! Krever at vi blir dyktige på inkludering Aldersgruppen mellom år har blitt redusert med 57 stk fra 2000 til Det er mange når vi Vet at denne gruppen står for den naturlige tilgangen av nye borgere. Høy arbeidsmoral, gode levekår, god velferd, høyt utdannelsesnivå og LIKEVEL lave lønninger(både kvinner og menn) Det er et resultat av det sterke landbrukssamfunnet vårt Sterke kvinner i Tolga se andel kvinnelige ledere og hvordan sjukefraværet er! Dette er et veldig godt utgangspunkt. Jeg har stilt meg noen spørsmål: Hvilke forventninger har kvinner til arbeidsmarkedet? Hvordan appelerer arbeidsmarkedet til kvinnene? Mange arbeidsplasser innen landbruk, bygg, maskin, og ikke minst det offentlige, men hva med nye typer arbeid for kvinner(nyskaping, entreprenørskap). Har vi nok arbeidsplasser for de med høyskoleutdanning? Hvilke forventninger har de om karriere? Hvilke forventninger har kvinner til velferd i Tolga? God barnehagedekning og gode barnehager Gode skoler kultur for læring her er vi prima! Gode permisjons- og omsorgsordninger hva legger v i i det? Hvordan er forventningene til alderssammensetningen. Hvordan går generasjonene sammen? Har vi felles møteplasser, nok ulike møteplasser, hvilke felles interesser? I mindre kommuner kan eldre bli trendsetterne for dette. Tror ikke det er slik her, men det er viktig å være bevisst på det. Har vi rom og aksept for mangfold? Ulike familiemønstre og multikulturelle miljø, beriker det sosiale miljøet på bygda. Tar vi godt nok tak i dette? Ønsker vi mangfoldet, hvordan la dette bli en drivkraft for å ikke bli «Motvindbygda» der en baserer seg på tradisjonelle verdier og appellerer til de konservative kvinnene? Jeg tror vi er på god vei til å åpne for mangfoldet, men vi har en vei å gå for å slippe det helt inn. 8

9 Økonomiske konjunkturbølger: De store konjunkturbølgene slår ikke inn over Tolga. Men hva om det blir et «ras» i landbruket og offentlig sektor blir en upopulær arbeidsplass? Familieliv Likestilling hva gjør det med livet på bygda når begge har forventninger om innholdsrik hverdag i hjem og arbeid? Vi har sannelig ei aktiv fritid er det for mye? Hvordan organisere fritiden og fritidsaktivitetene så det gir oss OG BYGDA det vi ønsker? Kvinner tar et større omsorgsansvar hjemme - det viser sjukefraværet. Gjelder både for barn og egne foreldre. Her ingen reell likestilling enda. Ønsker vi det slik? Legger på oss mange oppgaver og krevende dager Statistikken indikerer at kvinner i Tolga i økende grad blir hovedforsørgere i husholdningen! Hvordan legger vi til rette for kvinneprofilen i Tolga og Fjellregionen? For Tolga og regionen trenger kvinnene fremover! Finne kvinnelige livsprosjekter = yrkesvalg, forretningsideer, familieliv, fritid og arbeidsliv har er betydningsfull for kvinner Derfor må vi ha en kvinnerettet distriktspolitikk der en vektlegger familieliv, fritid og arbeidsliv! For å få ideer til hva dette kan være, vil JEG ARRANGERE EI IDESAMLING MED TOLGAS KVINNER. KANSKJE DET KAN VÆRE EI DØGNSAMLING MED TEMAET: HVORDAN VI KAN LEGGE TIL RETTE FOR EN KVINNEPROFIL? Sammen i 24 timer Tur, tenketank, mat, sosialt Komme ut med en ideliste for kvinneprofil Det hadde vært et slag for likestillingen det, og en grobunn for å satse på en bevisstgjøring av hva som skal til for at kvinnene velger bygda! Blir du med? 9

10 !"#$ Hei kjære partivenner! Etter en hyggelig forespørsel fra Anne ble jeg spurt om å skrive en liten hilsen til dere, og forklare litt hva jeg jobber med i Senterungdommen. En oppgave jeg ble veldig glad for. Jeg heter Per Martin Sandtrøen. Jeg er tynseting, student på Norges Handelshøyskole og internasjonal leder av Senterungdommen. Torsdag 4. april begynner Landsmøtet til Senterpartiet, som holdes i Loen i Sogn og Fjordane. To av sakene det knytter seg størst spenning til dette året er Senterungdommens forslag om å kreve en folkeavstemning om EØS-avtalen og å melde Norge ut av Schengen-avtalen. Som internasjonalt ansvarlig i Senterungdommen har jeg ansvaret for Senterungdommens internasjonale politikk, og jeg har jobbet mye med disse sakene. Jeg tenkte jeg her kunne benytte anledningen til å fortelle litt om noen av disse sakene, som jeg har jobbet med mye det siste halve året. Schengen-avtalen: Schengen-avtalen innebærer kort og godt at man har fjernet passkontrollen innad i Europa. EU er et kapitalistisk prosjekt hvor man ønsker en ukontrollert flyt av varer, tjenester, arbeidere og kapital. For å sikre en slik uhindret flyt ønsket EU å fjerne passkontrollen innad i Europa. Dette har gjort at vi nå bruker noen minutter mindre når vi skal inn i et annet europeisk land. Men fjerningen av passkontrollen har også hatt en stor ulempe.. Etter at Norge meldte seg inn i Schengen-avtalen har antall utlendinger i norske fengsler tredoblet seg. Norge har ikke lenger noen kontroll på hvem som kommer inn i landet, Gjennom Schengen-avtalen har vi i Norge fått fri flyt av organisert kriminalitet. Jeg har flere venner som jobber i politiet. De forteller meg hvor fortvilet situasjonen deres er. Når man tar personer med utenlandsk statsborgerskap i Norge for kriminelle handlinger blir disse ofte sendt ut av landet. Men siden vi har fjernet passkontrollen inn til Norge kan disse komme tilbake til Norge med en gang. Norske politimenn som har eskortert disse ut av landet har opplevd at de kriminelle utlendingene ved flere tilfeller har kommet tilbake til Norge før de selv har rukket å komme hjem! At Norge burde ha kontroll ved grensene sine er åpenbart for folk flest. Det er det også for Senterpartiet. Vi i Senterungdommen kjemper nå for at Senterpartiet skal være enda tøffere i å si dette rett ut. EØS-avtalen: Jeg mener de største politiske partiene i Norge begikk et grovt demokratisk overtramp mot det norske folk da de meldte Norge inn i EØS-avtalen i 1993 uten å spørre det norske folk om lov. I Sveits, hvor politikerne også vurderte å melde landet inn i EØS-avtalen, forstod man at å gi opp så mye makt til europeiske byråkrater måtte forankres i folket. Folket i Sveits gjorde akkurat det mange norske politikere er så redde for; uttrykte meningen sin og stemte nei! I løpet av de siste 20 årene har EØS-avtalen fått stadig større konsekvenser for Norge. Over 3000 ulike lover fra Brussel har blitt innført i Norge, uten noen form for samtykke blant norske velgere. EØS-avtalen rammer Norge både på lokalt og nasjonalt plan. For eksempel 10

11 tapte busselskapet her i regionen, Gauldal Billag anbudet om bussruter her i Fjellregionen. Dette gjør at vi mister arbeidsplasser i regionen vår. Dette viser hvordan EØS-avtalen gjør det nært umulig å ivareta lokale og nasjonale hensyn, da EUs fire friheter og markedsliberalisme skal trumfe over alt i samfunnet vårt". Det hevdes blant en del politikere at Norge ikke har noen alternativer til EØS-avtalen. Dette er rett og slett misledende vås fra Høyre, FRP og Arbeiderpartiet! Norge har, og har i over 40 år, hatt en handelsavtale med EU. Denne avtalen, i tillegg til vårt medlemskap i Verdens Handelsorganisasjon, sikrer Norge en tilnærmet tollfri eksport av våres varer til EU. Vi kan enkelt si opp EØS-avtalen og likevel selge norsk olje, gass, fisk eller møbler fra Røros til EU. Den andre store negative konsekvensen med EØS-avtalen er det enorme uregulerte arbeidsmarkedet i EU. EUs fri flyt av arbeidskraft gjør at norske arbeidere må konkurrere med arbeidstakere med langt lavere lønninger. De norske arbeidstakerne med de laveste lønningene, som renholdere, assistenter, servitører, blir nå hardt presset av billig Europeisk arbeidskraft. Dette fører i dag, og vil i årene som kommer, føre til enda større forskjeller i Norge. Problemet i dag er et AP, Høyre og FRP bevisst hindrer en debatt om dette temaet. Vi i Senterungdommen frykter derimot ikke folkets mening. Derfor sier vi ja til en folkeavstemning om EØS-avtalen!" Jeg håper jeg får treffe flest mulig av dere på noen Senterpartimøter neste gang jeg er hjemme på Tynset. Med dette vil jeg takke dere i Tolga Senterparti for muligheten til å skrive en hilsen. Ta riktig godt vare på hverandre! Hjertelig hilsen Per Martin. % && # ( Av Ragnhild Aashaug,* ) * + & 1.rekke fra venstre: Ole Tom Ophus(fylkessekretær),Gunhild Funlid Brevik(H Spk), Dag Rønning(fylkesordfører), Lares Erik Hyllvang(org.n.leder), Ragnhild Finden Barka, 2.rekke fra venstre: Olov Grøtting( stortigsrep og pol.n.leder), Aasa Gjestvang(fylkesleder), Ragnhild Aashaug(styremedlem NØ), Ida K Teien(gr.leder HFK Sp), Emilie Enger Mehl(leder HSpU), Ole Andre Storsnes(Styremedlem Sør-Østerdal og vara for Leif som egentlig skulle deltatt) 11

12 Hedmark SP stilte med den største delegasjonen på landsmøtet, og gjorde oss sjølsagt bemerket. Vi har satt krav til landbruksoppgjøret, elektrifisering, videreføring av KIDordning(og der fikk vi til om med mer penger over bordet), satsing på bioenergi, folkestyret og en omsorgspolitikk der pårørende og frivillige kan delta. Vi debatterte, knyttet kontakter, festet, nøt masse god mat og kulturinnslag og feiret oss sjøl. Hedmark har mange nye Senterungdommer som gjorde seg bemerket med kunnskapsrike innlegg og klare krav de skal vi ta godt vare på. Du verden for en vitamininnsprøytning det er å få være med på et slikt møte! Møtet var preget av optimisme, samhold, visjoner, debatter, humor og erkjennelsen over at SP faktisk har påvirket regjeringens politikk i den lengste perioden SP har vært i regjering. Det er ingen andre som med troverdighet kan si at vi er garantisten for distriktene. Sjøl om vi ikke får gjennomslag for alt i regjering, så skyves vedtakene i riktig retning. Hva hadde vedtaket vært om vi ikke var der? Terje Riis-Johansen gjorde Anne Engers ord til sine da han på landsmøtet snakket om mobiliseringen som trengs for å vinne høstens stortingsvalg: - Du overbeviser ingen ved å dele deres tvil «Du overbeviser ingen ved å dele deres tvil». Det var Anne Engers glitrende svar til kritikken mot troende EU-motstandere som virkelig ga av seg selv i kunnskap og argumentasjon for å vinne kampen. Og som vi vant. Hadde vi tvilt på oss selv. På budskapet så hadde Norge i dag vært medlem av EU. Stein på stein! Snart 20 år seinere har vi nå møysommelig lagt stein på stein i snart 8 år som regjeringsparti.. o Nei, vi er ikke ferdig med jobben! o Nei, det er ikke perfekt! Men mye stein er lagt på rett sted! Norge har blitt et bedre land å bo i med Senterpartiet i regjering! Erè muli..? Og da er vi over på yndlingsspørsmålet til en av mine tenåringer: Erè muli? Erè muli at folk allikevel vil stemme Høyre? Skal en tru målingene og det bør en oftest gjøre så er det altså det. 12

13 Men trur snekkeren i Tolga at Høyres kamp mot formueskatten vil bety så mye at han bytter grønt med blått? Og trur bonden på Jæren virkelig at Høyres ønske om å prioritere de største er så viktig for han - at han lukker øynene for hvem det er som har gitt han 1 kr mer for melkeliteren? Ja, jeg er tilbake til min Ida på 15: Erè mulig? Den store historien! Vår utfordring er at vi er bedre til å lage god politikk enn til å overbevise velgerne om dens fortreffelighet. Det gjelder Senterpartiet. Men det gjelder og regjeringen som kollegium. Vi produserer politikk. God politikk. Men det er for få på frekvensen. Det er for få mottagere. Og da spørs det om vi følger opp Anne Engers ord? Er vi tilstrekkelig troende eller er vi og til tider tvilere? Vi kan i allefall si at vi ikke er på 94-nivå i vår tro. Og derav vår evne til å overbevise. For å vinne valget må vi endre på det! Men utfordringen er og den manglende bygdemobiliseringen. o For vardene burde vært tent for lengst. o Folkesnakket burde gått: «Det kan være uår i vente» o Og ute på bygda burde folkesnakket definitivt gått om SP. o Som medisinen mot uår. o På landsmøte i skien i 1985 kom daværende landbruksmin Finn T Isaksen med de etter hvert berømte ord om at: 13

14 Det er lov å være blid også i SP. o Jeg vil gjøre de ordene til mine, omskrive de litt og bruke de om den bygdemobiliseringa som trengs fram til valget: o Det er lov å være blid også PÅ Senterpartiet. For den jobben som er gjort de siste - snart 8 åra. Og da ser vi samtidig hva jobben nå består i i Senterpartiet: Det er å fortelle den store historien. Historien om hvem som er best til å bygge landet. Den store historien som gir en høy himmel over både o veipenger o Intercity o Og kommuneøkonomi o Historien som viser vårt Ja til noe bedre! o Historien som viser at vi har brukt snart 8 år av vårt politiske liv på å gjøre hverdagen bedre for vanlige folk i dette landet. Takk. Høsten hadde vi en studiering rundt Sp s prinsipp program for perioden dette var en meget god måte å bli enda mer kjent med hva Senterpartiet mener på ulike områder, - og en flott anledning til å komme med egne synspunkter og innspill. Nå på vårparten vil vi sette i gang en studiering med tema «Miljø og energi». Meld deg på til Leif Vingelen eller Steinar Simensen innen 15. april -13. Studiering er moro, og en fin anledning til ny lærdom og gode diskusjoner. Det er mulighet til å være med på det omfang som passer deg, - altså fra en kveld til fire. 14

15 & NAVN MOBIL E-POST Leif Vingelen nestleder og kommunikasjonsrådgiver Steinar Simensen leder Audun Urset kasserer Hilde Sunde styremedlem Brit Vingelsgaard Ryen sekretær Øystein Rønning Kontaktperson for Senterungdommen (Ikke med i styret) Anne Buttingsrud Red. Senternytt & & *!" # #!$ #%& ' ( #!))&#* ++,% # -!.#$) & +*$)!/ $" 0 2" 1& " 3 15

16 1 2!!. */ I forbindelse med Per Aas-Engs 80-årsjubileum presenterer vi prologen «Ta landet i bruk», tema og innhold er like aktuelt i dag som den gang det ble skrevet i Prologen ble skrevet på oppdrag fra Senterpartiets Hovedorganisasjon til åpningen av valgkampen i Det Norske Teatret, lørdag 15. august Rakel Surlien mottok ei budstikke, åpnet den og tok ut et skinnbrev, og leste teksten som sto der. Ta landet i bruk! Det er en gang et land. Et romslig land. Fra Oslofjorden til Jærens Rev. Fra Stad til Femunden. Fra Sjøsanden til Nordkapps bratte barde. Et godt land for alle. Også til å dele med andre. Og det må vi enten vi vil eller ikke! Kronglete og langt? Det er ikke sant. Avstand er et avlegs ord. Ved moderne kommunikasjon blir landet lite. Nye veier og flyruter og samkjensle gjør landet til en helhet! Det er et land for vennlige byer og trygge bygder. I en verden som er full av fattige utkanter og byer som vokser raskt til slum, bør vi tenke på det! Og at landet er rikt! Det er ikke lenge sia vi kledde vestlandsliene. No høster vi! Vi dyrker havet slik som åkrene. Forvalter kilder i jordas indre. Hvert sted er en ressurs. Den som bor på stedet vet det! Den som ikke vet ser ikke stort. Det er et vakkert land! Vakkert fordi folk bor spredt og tar seg av det. Dyrker det grønt og holder landskapet under kultur! Det gir landet en mangfoldig identitet: Stavkjerker og hallingkast og Fiskeren Markus! Akerselva og Rygnestadloftet! Vaagen, Finnskogene og De sju søstre! Landet eier fjordingen og Håvistuten og Vesleblakken! Og Gunvor Smikkstuggun og Kristin Lavransdatter og Pikene på broen! Det har Vossabrulaup og Amandapriser! Morgenstemning og Solefallssang, Fanitullen og jan Garbarek! Det ha Vårstigen og Valdresmarsjen og pinnekjøtt og hardangersømmen og Stiklestad! Og Lofotgeita og Solan Gundersen! Og Ishavskatedralen! Og Holmenkollbakken! Og Lyngsalpene midtsommers! Det er Fridtjof Nansens land! Og Erik Dammans og Liv Ullmanns! Et land for fantasien! Ikke for konservering, men for skaperevne og dynamikk! Danse mi vise..!!! Ta det fra oss, og vi har intet! Om alle roper på vekst vokser egentlig ingen! Landet kan aldri måle sine aktiva ut i kvantum! Bare kvalitet! Det kan ikke dyrke sjølgodhet, men egenverdi! Det er engang et land! Så la oss ta det i bruk! 16

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

4. Likestilling og inkludering

4. Likestilling og inkludering 4. Likestilling og inkludering Hedmark skal være et samfunn med likestilling og fravær av diskriminering der alle har like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser.

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Staten, fylkeskommunene og kommunene

Staten, fylkeskommunene og kommunene Staten, fylkeskommunene og kommunene I Norge er det 19 fylker og 429 kommuner. Fylker og kommuner er både geografiske områder og politisk styrte enheter. Både fylkeskommunene og kommunene har selvbestemmelsesrett

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling,

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling, Meløy en likestillingsvennlig kommune? Kvinnenettverket i Meløy Kvinnenettverket i Meløy Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Forfall. Forfall

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Forfall. Forfall TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Malmplassen gjestegård Møtedato: 19.11.2015 Tid:kl. 19.30 Innkalte: FunksjonNavn LederRagnhild Aashaug NestlederLeif Vingelen MedlemJohanne Aas Rye MedlemØistein

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave.

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave. Referat fra Folkemøte 19.01.15 Haltdalen samfunnshus Kl. 19.00 21.15 Antall til stede: ca. 100 stk. inkl. andre politikere. Administrasjon representasjon: rådmann, ass.rådmann Politisk representasjon:

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Metested: Malmplassen gjestegård Metedato: 27.08.2015 Tid: kl. 19.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnhild Aashaug Medlem Jo Esten Trøan Medlem Leif Vingelen

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Forfall. Forfall

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Forfall. Forfall 9 TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Malmplassen gjestegård Møtedato: 01.10.2015 Tid:kl. 19.30 Innkalte: FunksjonNavn LederRagnhild Aashaug NestlederLeif Vingelen MedlemJohanne Aas Rye

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Likestillingens balansekunster

Likestillingens balansekunster Likestillingens balansekunster RIKETS TILSTAND Oktober 2010 Marit Alsaker Stemland KUN senter for kunnskap og likestilling LIKESTILLING? Alle får samme muligheter, rettigheter og plikter med mannen som

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Hva skal vi? 1. Innledning om www.stemmerettsambassadører.no og økt samfunnsengasjement 2.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning De sakene som velgerne er opptatt av har betydning for hvilke partier de

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017 MEDBORGERNOTAT #6 «Holdninger til innvandring 2013-2017» Runa Falck Langaas Runa.Langaas@uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Introduksjon Dette notatet gir en oversikt over norske medborgere sine

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

velger du bort søndagen

velger du bort søndagen velger du bort søndagen Sjekk ditt kommuneparti på: www.sondagsalliansen.no? søndagsmiddag hviletirsdag lesedag IDRETTSGLEDE hviledag bare hverdag søndagstur søndagshandel mandagsmiddag KJÆRE VELGER 14.

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen. Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning.

NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen. Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning. NHOs årskonferanse 2018 innlegg av Hans-Christian Gabrielsen Tapt arbeid - tapte verdier Kamerater! Det jeg skal snakke om i dag er kapitalforvaltning. Men la meg først gå 33 år tilbake i tid. Til første

Detaljer

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING?

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? LIKESTILLING - LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? Likestilling = å plassere likt Likestilling er utjevning av sosiale forskjeller. Det betyr ikke at en gruppe skal ha/få mer enn

Detaljer

Holdninger til innvandring og integrering

Holdninger til innvandring og integrering Ipsos April 07 Holdninger til innvandring og integrering 07 Ipsos. Sammendrag Ipsos gjennomførte i februar 07 en undersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til innvandring og integrering. Den samme

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3. PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3. PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7 Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet ETTERUTDANNINGSKURS I SAMFUNNSKUNNSKAP MODUL 3 PEDAGOGISK ARBEDI MED EMNENE 5,6 og 7 Tromsø, 07/03-2015 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse»

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge. Bodø 24. mai 2012 Guri Mette Vestby

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge. Bodø 24. mai 2012 Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Bodø 24. mai 2012 Guri Mette Vestby Oppdraget: Hva er det som får innvandrere; flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere til å bli boende i

Detaljer

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte.

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte. Leders tale 2007 16 02 07 Kjære fylkesårsmøte. Velkommen til et nytt toppmøte i Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Det er en glede for meg å møte dere for en meningsutveksling, en politisk diskusjon og for

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

Attraktivitetsmodellen:

Attraktivitetsmodellen: Grenseløs Attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei?

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Vi krever at folkestyret respekteres! Det norske folk har sagt nei til EU-medlemskap i folkeavstemming to ganger, og i over ti år har det vært

Detaljer

Arbeidsvilkår for lokalpolitikere

Arbeidsvilkår for lokalpolitikere Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Arbeidsvilkår for lokalpolitikere Bergen 11.5.12 Prosjektleder Randi Bergundhaugen 45 Noen fakta om Vestnes kommune 40 35 Ligger midt i Møre og Romsdal fylke,

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017 Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse Valg 2017 Om undersøkelsene Ettervalgundersøkelsen er gjennomført 12. 15. september av Ipsos. 1596 respondenter Medlemsundersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Nonverbal kommunikasjon

Nonverbal kommunikasjon Sette grenser Å sette grenser for seg selv og respektere andres, er viktig for ikke å bli krenket eller krenke andre. Grensene dine kan sammenlignes med en dør. Hvor åpen den er, kan variere i forhold

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Attraktivitetsmodellen. Trysil 21. mai 2015

Attraktivitetsmodellen. Trysil 21. mai 2015 Attraktivitetsmodellen Trysil 21. mai 2015 Attraktivitetsmodellen: Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden »

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden » MEDBORGERNOTAT # 5 «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juni 2017 Norske velgeres tilfredshet

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat

Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat Å ta ansvar deltidens kulturelle og ideologiske mandat Cathrine Egeland og Ida Drange AFI-forum 09.10.2014 Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2014 Forfatter/Author Deltid i Norge 2 Det er ganske vanlig å

Detaljer

TOLGA. Stem på dine hjertesaker! Tolga.indd 1 24.06.11 10.26

TOLGA. Stem på dine hjertesaker! Tolga.indd 1 24.06.11 10.26 TOLGA Stem på dine hjertesaker! Tolga.indd 1 24.06.11 10.26 SAMMEN FOR FJELLREGIONEN TOLGA SENTERPARTI Framtida skaper vi sammen! Røros, Os, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen Senterparti FOTO: Tonje

Detaljer

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela.

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela. 1 Gerd Kristiansen: 1. mai på Youngstorget Kamerater! Venner! 4 6 6 6 4. Dette fangenummeret var Nelson Mandela sin identitet gjennom 27 år på Robben Island! Gang på gang fikk han sjansen til å slippe

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Trondheim 10. mai 2012 ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Saknr. 15/8538-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Fylkesordførers innstilling til vedtak: Valgene

Detaljer

Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp)

Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp) Saknr. 17/7314-2 Saksbehandler: Solvår Kolåseter Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp) Innstilling til vedtak: Fylkesordføreren legger saken fram for fylkestingets valgnemnd. Fylkestingsrepresentant

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Malrnplassen gjestegård Møtedato: 16.02.2017 Tid: 19:00-22:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnhild Aashau g Nestleder Leif Vingelen Johanne

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME?

HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME? HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME? Ungdommenes politiske mening Forskning i praksis Forsøk 3 våren 2016 Herman Brevik Helling Adrian Gran von Hall INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer