Definert skjønnhet. Charlotte Myrbråten Fra ørkesløst husarbeid til endeløst skjønnhetsarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Definert skjønnhet. Charlotte Myrbråten Fra ørkesløst husarbeid til endeløst skjønnhetsarbeid"

Transkript

1 Charlotte Myrbråten Fra ørkesløst husarbeid til endeløst skjønnhetsarbeid Med økt likestilling har kommersielle krefter fått større makt over folks utseende og drømmer. Vi blir lært opp til at det er det indre som teller, men erfarer fort at skjønnheten kommer utenfra. Det er vanskelig å snakke om skjønnhetstyranniet. Ordet tar stor plass i munnen og gir en klein politisk korrekt følelse i hele kroppen. Feminister som er opptatt av skjønnhetstyranniet blir gjerne sett på som gammeldagse, selvopptatte og navlebeskuende. Dette er jenter som setter "skikkelig politikk" til side, i motsetning til etablerte statsfeminister som diskuterer likelønn og barnehager. Men kampen mot skjønnhetstyranniet bør også bli betraktet som "seriøs politikk". Ikke minst fordi det angår mange og preger livene vi lever, men også fordi skjønnhetstyranniet tydelig viser baksiden av "likestillingmedaljen". Selv sitter jeg i debatter og snakker i timevis om feminisme, selvtillit, slankepress og sier at "på slutten av dagen er alle finest akkurat som de er", mens jeg suger inn magen under bordet slik at ingen skal se den. Samtidig er jeg selvsagt klar over at jeg burde "vite bedre" og at det finnes viktigere ting å tenke på. Likefullt føles det ofte som om seksualiseringen av offentligheten har gått helt bananas, og at vi mangler redskaper til å møte den visuelle voldtekten. Imidlertid finnes det få feministisk verktøy for å snakke om i hvilken grad kommersielle inntrykk preger folks selvbilde, og når feminister snakker om det, snakker vi gjerne forbi hverandre. Definert skjønnhet Med økt likestilling i samfunnet fremheves overraskende nok de biologiske forskjellene når det kommer til skjønnhet. Tanken om at vi lever i et (forholdvis) likestilt land har åpnet for at "kvinnelighet" igjen har blitt en sentral verdi som er verdt å fremheve og poengtere. Det skjønne og vakre er mildt, følsomt, naturlig, mykt og gjerne knyttet opp mot det medfødte kvinnelige. Men det er ikke en kvinnekropp i "fri flyt" som faktisk er naturlig kvinnelig det fokuseres på, men en kvinnelighet som må pleies og styles for å komme til sin rett. For Kristelig Folkepartis nestleder Inger Lise Hansen var det kvinnelig og sexy med bustete hår, minikjole og sotede øyne. Se! Slik er jeg egentlig, strålte bildene mot leserne. Kvinners fremstilling av skjønnhet går hånd i hånd med markedets preferanser og produkttilbud; farge bryn, nappe, pudre, klippe, barbere, fremheve og skjule. Ingenting er bedre for skjønnhetsindustrien enn tusenvis av jenter som skal male på seg en maske av naturlig kvinnelighet. Det er først når du kjører på med masse produkter du ikke visste du trengte, at du virkelig blir deg selv og virkelig kommer til din rett. Vakker er ikke noe vi er, det er noe vi kan bli, med et hav av tid og An article from 1/6

2 penger. "Retten til å være kvinne!" ble en ny parole for vår tid. Både feminist og kvinnelig, en som balanserer karrieren, familien og skjønnheten perfekt. "Tillatt å være kvinne igjen", det høres deilig ut. I praksis ser det dårligere ut. Kvinner er arbeidstagere i et anstrengende og utfordrende evighetsarbeid for å fikse, style og jakte på det perfekte utseende. Kvinner kan kjøpe varer for selv å bli en vare i et marked hvor skjønnhet blir verdsatt høyt. De rette produktene kan gi den rette verdien av skjønnhet. Hvor mye penger og tid du bruker på tøy, og sminke, og hvor ofte du er på slankekur er helt opp til deg selv, mens angsten for å eldes og stadig legge på seg, sniker seg innpå. Det er en mangel på kritisk offentlighet når det kommer til spørsmål angående kommersialisering av samfunnet. Selv det feministiske landskapet ser ikke ut til å bry seg om at mange sliter med "trivielle" spørsmål om kropp og utseende. Nåtidens feministiske klima kan deles i to. På den ene siden statsfeminisme, tall og solidaritet, eller tilsynelatende selvopptatte unge jenter som er så likestilte at de ikke vet hva motstand er. 1 Når debatten er så todelt, glemmer man mange viktige nyanser mellom "det private er politisk" og "det politiske trenger bare å være privat". Mangelen på dialog og konstruktive innspill er påfallende, til tross for at både "nye" og "gamle" feminister åpenbart har en del å lære av hverandres prosjekter. Steile fronter Etter at kvinner tok plass i utdanningssystemet og arbeidslivet, fikk like formelle og juridiske rettigheter og rett til fri abort, har det feministiske prosjektet funnet andre stier og nye former. Et skille går mellom en trendy (nyfeministisk) og en gammel feminisme (statsfeminisme). De "gammelfeministiske" sakene er enkle å få øye på. De omhandler gjerne likelønn, kontantstøtte eller foreldreomsorg. Skjønnhetspress, pornografidebatt eller voldtektsproblematikk er derimot vanskelige å ta for seg når "motstanderen" og løsningene er mer diffuse. Spiseforstyrrelser, plastisk kirurgi og tenåringer som er misfornøyde med kroppen er ikke lenger noe foreldre alene har ansvar for å ordne opp i, det er også et økende samfunnsproblem. Statsfeministene ser ut til å bry seg lite om seksualiseringen av samfunnet og hvordan vi kan unngå at stadig flere barn og unge, voksne damer og gutter er misfornøyde med eget utseende. 2 Den nye feminismen derimot, går i større grad i dialog med kommersialismen og populærkulturen. Denne typen feminisme fokuserer voldsomt på estetiseringen og seksualiseringen som politisk motstand. Og motsetningen mellom gammelfeminister og nyfeminister blusser opp med jevne mellomrom. Norge Bråk! Den store likestillingssvindelen heter boka til tidligere direktør i Likestillingsenteret, Ingunn Yssen, og politisk redaktør i Dagbladet, Marie Simonsen. De ønsket å slå et slag for statsfeminismen, de "kjedelige sakene" og fortelle at vi ikke var likestilte dersom noen skulle tro det. De ønsket seg mer statsfeminisme, men i boken så det ikke ut til at det var mangel på statsfeminisme som var problemet for de jentene de brukte som eksempel på dem som var "lurt til å tro" de var likestilte. De to BI jentene Yssen og Simonsen snakket med, og brukte som utgangspunkt for tilstandsbeskrivelsen sin, ville utdanne seg, jobbe og ikke ta til takke med forskjellsbehandling på arbeidsplassen. Når jentene begynte å prate om at de mente det fantes et omsorgsgen for kvinner, og følgelig egnet seg bedre til barnepass, var det noe som skurret. Yssen og Simonsen anklager unge jenter i dag for ikke å være opptatt av og takknemlige nok for statsfeminismen og Arbeiderpartiets innsats på 1980 tallet. Videre hevdet de at dagens feminisme er tømt for innhold. I An article from 2/6

3 møtet med media var de tydelige på hvem som var deres feministiske motpoler og tegnet opp et feministisk fiendebilde. Det var ikke, som man kanskje skulle tro, BI jenter som tror de skal få både i pose og sekk. I stedet blinket de seg ut atten unge jenter som hadde skrevet om å være jente i Norge på 2000 tallet, nærmere bestemt i antologien Glitterfitter. Helt sanne historier om å være ung kvinne. Til Klassekampen og Dagbladet sa Yssen og Simonsen: "Feminismen som tverrpolitisk prosjekt stoppet opp på 1990 tallet, da debatten om kontantstøtte dukket opp. Siden den gang har feminismen nærmest blitt tømt for innhold, noe utgivelsen av Glitterfitter i fjor er et sterkt signal om [...] I dag handler angivelig feminisme om å pynte seg og ha det gøy" og "De skriver om å ha hår under armene, noe ikke engang bestemødrene deres hadde". 3 Glitterfitter redaktørene ble anklaget for å være for individualistiske og så selvopptatte at Yssen oppfordret til å brenne boken 4 (uten å ha lest den). Om man bladde forbi den glitrete forsida og leste mer enn det tåpelige forordet og de stand up spissete uttalelsene i media, kunne en faktisk lese tekster om seksuell trakassering, kjærlighet, skjønnhetspress og flink pike syndromet, skrevet med en personlig vri. Ikke om hår under armene eller retten til å pynte seg, men om usynlige mekanismer som preger livet og hvordan man kunne gripe det an. Hverdagslig og ærlig. Greit, ingen skrev noe særlig om kvotering, maktfordeling, fødselspermisjon eller likelønn, men alle skrev politisk om det å være ung kvinne og prøvde å peke på de problemene som gjenstår for et likestilt Norge. Feminisme i fåreklær? De siste 20 årene har det skjedd en vending bort fra det vi kjenner som de "konkrete" og direkte kampene for kvinnefrigjøring, og andre strategier er blitt tatt i bruk. Det har gjort det feministiske klimaet todelt, her illustrert med Glitterfeministene versus Yssen og Simonsen. Dette skillet finnes ikke bare i Norge, det er vanlig andre steder i verden også. Vår tids feminisme går i større grad i dialog med kommersialismen, kapitalismen og skjønnhetsindustrien enn tidligere. Det finnes ikke lenger åpenbare motsetninger mellom stripping og frigjøring, slik det var i feminismens andre bølge på 1970 tallet, eller at en kvinne lar seg avbilde lettkledd, samtidig som hun er nestleder i en kristent parti. Denne dialogen (og ikke avvisningen, slik det har vært tidligere) kan være en vending i kvinnefrigjøringens navn, som noen feminister mener (Paglia 1991, Schneider 1997). Men det kan også være en ny måte å undertrykke kvinner på, slik andre feminister hevder (Wolf 1992, Faludi 1993, Levy 2005). Noen kaller det altså revitalisering og økt handlingsrom; i praksis ser det ut som et tilbakeslag som treffer kvinner på et kroppslig plan. Seksualisering treffer på flere måter i media, på filmlerretet, i fjernsynet, motebransjen og skjønnhetsbransjen, noe som gjør at dagens kvinner er misfornøyde med kroppen sin. Det er på tide å stille spørsmål om kvinner føler seg friere nå, en generasjon etter "gjennombruddet" på 1970 tallet. Forfatter Ariel Levy skriver i Female Chauvinist Pigs. Women and the Rise of Raunch Culture fra 2005 at kvinner nå i større grad enn tidligere deltar i en seksuell kultur som ikke virker frigjørende, tvert i mot. Ikke bare har det skjedd et "tilbakeslag" de siste årene, men dette er også gjort i feminismens navn, hevder hun. Hun beskriver hvordan unge kvinner omfavner det som tidligere har blitt sett på som en sexistisk og kapitalistisk markedsvennlig kultur og gjør det om til feminisme. Dette stemmer overens med det norske samfunnet hvor for eksempel poledancing var et tilbud under fjorårets Ladyfest feiring i Oslo 5 og lettkledd burlesquedans 6 er ansett som feministisk uttrykksmåte med stor rekruttering. Pornografi og seksualisert populærkultur preger nå likestillingsprosjektet på en historisk måte, som gjør at for eksempel Yssen anklager unge jenter for bare å være opptatt av å pynte seg. Den amerikanske An article from 3/6

4 forfatteren og feministen Camille Paglia er en av teoretikerne som har frontet et slikt frigjøringsprosjekt og mener det er den eneste veien å gå. Paglia mener det alltid vil være krig og forskjell mellom kjønnene, og å tro at samfunnet kan regulere dette forholdet, er feil. Det eneste kvinner kan gjøre er å passe seg for voldtektsfellen, utnytte sin egen seksuelle kapital i en feministisk vending og ha det så gøy som mulig på veien. Eller med andre ord, oppføre seg som menn. Dette går også godt overens med det feministisk teoretiske perspektivet i historisk perspektiv: Feministisk teori har forholdt seg til det maskuline subjekt som en høyere rangert term og hatt som mål å endre dette. Kvinnefrigjøring tenkt som likestilling betyr kort sagt at kvinner finner sin frigjøring innenfor rammen av en maskulin subjektsposisjon. Kvinner tar større plass i arbeidsliv og utdanning, samtidig gir populærkulturen og reklame inntrykk av at alt man egentlig vil, er å rive klærne av seg igjen og at skjønnhet, kåthet og tilgjengelighet er det viktigste når alt kommer til alt. Den seksuelle frigjøringen foregår innenfor en maskulin posisjon og er styrt av et mannlig blikk. God og dårlig seksualisering Feminismen har altså latt seg seksualisere, men har ikke i tilstrekkelig grad klart å åpne kategoriene for hvordan man kan være mann og kvinne og vise at det finnes flere måter å gjøre kjønn på. Feminismens frigjøringsprosjekt har ikke i stor nok grad klart å bryte ned stereotype bilder på skjønnhet og åpnet dørene på andre måter å være/gjøre kjønn og dette ser verken ut til å være statsfeministenes eller nyfeministenes prosjekt. Nye feministiske representasjoner preges i stor grad av mainstream iscenesettelse av kjønn. Kvinne, kropp og tradisjonelle krav om skjønnhet virker altså som uadskillelige størrelser, uansett sosiale forhold og økt likestilling. Karrierekvinnen som trådte ut av husets fire vegger med penger i lomma, åpnet for et helt nytt marked. Vi ser det rundt oss overalt. Populærkulturen tiltrakk seg de nye åpne kategoriene om hva feminisme var, og om hvem feminismen rettet seg mot. Ally McBeal, Sex og singelliv og Frustrerte Fruer er populære tv serier som rettet seg til de nye likestilte og vakre kvinnene. Kjøpesterke kvinner i dialog med et økonomisk system som lett tilpasser seg nye måter å se på kjønn og kropp. Men populærkulturens nye kvinnebilder kom også med et helt nytt språk for å snakke om seksualitet. Sex og Singelliv representerte for eksempel en ny, individualistisk sexpositivisme og viste kvinner som et aktivt subjekt, som igjen "tok for seg som en mann". Ja visst var de hvite, slanke og rike, men de berørte likevel viktige postfeministiske tema som mange kjente seg igjen i, og viste at selvstendige kvinner også bør stå sammen. Den nye seksualiseringen av offentligheten og populærkulturen kunne innebære et potensial for en destabilisering av vante kjønnskategorier. Jenter fikk et nytt språk for å snakke om sex, samt egne erfaringer (noe antologien Rosa Prosa var et mindre kommersielt og glossy forsøk på), men samtidig glir disse rollene inn i etablerte økonomiske strukturer. Det finnes altså et paradoks i seksualiseringsprosessen, som kan virke frigjørende til et visst punkt, men deretter glir inn i kategorier det er vanskelig å føle seg vel i. Balansegangen mellom det undertrykkende og kommersielle, mellom det subversive og frigjørende potensialet, ser ut til å være hårfin tallets avvisning av skjønnhetsindustrien har ikke lykkes, men heller ikke vår tids omfavnelse har ført til et vellykket frigjøringsprosjekt. Verken de "personlige" feministene eller statsfeministene sitter igjen med noen strategier for å favne om problematikken. I stedet angriper de hverandre for å være henholdsvis gamle og sure, eller historieløse og glamorøse; i stedet for å møtes og finne ut hvordan det personlige og politiske fortsatt henger sammen og vekselvis påvirker hverandre. An article from 4/6

5 Kroppslig kapital I Den nye liberalismen skriver geografen David Harvey om hvordan kapitalen stadig søker å akkumulere nye områder av samfunnet. Kroppens rolle er blitt redusert til en vare som fungerer etter markedskreftenes logikk. Nyfeminismens lek med kommersialismen og (tidvis) også med pornografien gir seg ut for å være politisk, men glir lett inn i en bestemt økonomi. Det postfeministiske prosjektet kan raskt ende i fallgruver, med fokus på seksuell fetisjering som politisk strategi. Verken en fetisjistisk overfokusering rundt seksualitet som frigjøringsstrategi, som står i fare for å overse øvrige samfunnsforhold, eller en fetisjistisk presentasjon av seksualitet, som skjuler de utbyttende elementene som finnes også i porno og skjønnhetsindustrien, bringer dagens kvinner nærmere noen form for frigjøring. Tvert imot. Fornyelsen av feminismen på nittitallet førte ikke bare til bredere kategorier for feminister og større åpenhet rundt klasse, etnisitet eller legning. Den førte også til at feminisme i større grad ble redusert til en individuell størrelse og en forestilling om at "det er nok å være personlig for å være politisk". Dette har liten hensikt om det ikke knyttes opp til reelle samfunnsforhold med fortsatt tydelige utfordringer (både med statlige utfordringer, og mer utflytende utfordringer som skjønnhetstyranni eller voldtekt/pornoproblematikk). Kvinner i det postfeministiske samfunnet har funnet sin seksuelle frigjøring innenfor en maskulin posisjon, inntatt med en falsk kvinnelighet ved å tre inn på arenaer som kvinner i tidligere feministiske kamper har avvist. Her finnes både stort potensial for lek med seksualitet og tradisjonelle kjønnsroller, men også noen fallgruver det ser ut som vi ikke klarer å unngå. Kapitalismen har vist seg fullstendig suveren til å ta opp i seg, inkorporere og implementere hva det enn skulle være, for deretter å gjøre det salgbart. Ting og forhold en for få år siden ikke kunne tenke seg som varer, går nå på salg. Alt fra politisk motstand, til hullete bukser, Che Guevara effekter og omsorg og helsetjenester kan få sin markedslogikk og selges som varer. Kvinnekroppen er definitivt intet unntak. Kritisk kunnskapsproduksjon, feministisk teori, praksis og offentlig debatt kan utfordre de vante kjønnsrollene og den strømlinjeformede virkelighetsoppfattelsen av skjønnhet. Kanskje var det nettopp dette skribentene i Glitterfitter antologien prøvde på. Man kan også tenke seg at slike personlige historier er nødvendige, slik at både gammelfeministene og de yngre feministene (enten de kaller seg feminister eller ei) kan finne fram til fruktbare strategier for likestilling i dagens politiske klima. For dette er virkeligheten til mange norske jenter og trenger å omdannes til hard, konkret politikk. Det gjøres ved dialog, ikke avvisning av hverandres synspunkter eller brenning av bøker. I arbeidet med denne teksten snakket jeg med tretti unge, utdannede kvinner om skjønnhetspress. Svarene jeg fikk når jeg lette etter bekreftelse på at det ikke bare er jeg som suger inn magen, var overraskende sammenfallende. Alle de unge, utdannete jentene føler evig tilstedeværende press på hvordan de skal se ut. Et fellestrekk for alle svarene jeg fikk inn, var at alle så på seg selv som "for lure" til å la seg prege av skjønnhetspress, men allikevel gjorde det. Ingen hadde noen direkte forslag til hvordan man kan stå i mot, eller om noe kan gjøres politisk. Men om de eldre feministene tror det er fordi jenter tror feminisme handler om å gå i miniskjørt tar de grunnleggende feil. I Bråk skriver Yssen og Simonsen at det fragmenterte, kommersielle mediebildet er likestillingens største fiende. Enter det gjelder film, reklame, TV, aviser, på nett og papir, fremstilles kvinner som om deres fremste oppgave i livet er å ta seg ut, eller være mor og kjæreste. Hvordan dette preger livet til unge jenter ønsket ikke Yssen å lese om, selv om observasjonene de gjør er de samme. Feminisme handler ikke om å pynte seg, men det kan handle om hvorfor mange vil det eller føler de må. Statsfeministene og de individuelle An article from 5/6

6 feministene har mer til felles enn de tror, men interne stridigheter og kontinuerlig tilspissing av individuelle standpunkter (med tilhørende fremmedgjøring av meningsfeller) er et problem for dagens feminisme. En større imøtekommenhet, samarbeid og toleranse er nødvendig. Gitt, selvfølgelig, at målet er å forandre samfunnet, snarere enn å forandre debatten. 1 Wessel Holst, Benedicte, Glitterfitter, Dagbladet Magasinet, 14. mars Papirutgaven 5 6 Fett, gratisutgave, 8. mars 2009 Published Original in Norwegian Contribution by Samtiden First published in Samtiden, 2/2010 Charlotte Myrbråten Eurozine An article from 6/6

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Nonverbal kommunikasjon

Nonverbal kommunikasjon Sette grenser Å sette grenser for seg selv og respektere andres, er viktig for ikke å bli krenket eller krenke andre. Grensene dine kan sammenlignes med en dør. Hvor åpen den er, kan variere i forhold

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG PORTRETTET WWW.AMERICANSEXPRESS.NO [ p r e s s ] N R. 1 2 0 0 6 5 fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? NYTT BLAD I SALG Reklamens virkemidler PORTRETTET STOR TEST! 1. Hvis du vil

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Seksualisert mobbing på nett

Seksualisert mobbing på nett Seksualisert mobbing på nett Likestillingens døtre Rosa framtid Best på skolen Kvinneflertall i høyere utdanning Unge kvinner er mer fornøyd med sexlivet sitt enn unge menn Kvinners seksualitet er moderne

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

2017 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Handverk Kåre Martens Sats og e-bok: akzidenz as Dag Brekke Foto: Privat ISBN:

2017 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Handverk Kåre Martens Sats og e-bok: akzidenz as Dag Brekke Foto: Privat ISBN: 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk Kåre Martens Sats og e-bok: akzidenz as Dag Brekke Foto: Privat ISBN: 978-82-489-2007-6 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Forord JEG HAR

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

Barnet og oppmerksomhet

Barnet og oppmerksomhet Barnet og oppmerksomhet Å gi barnet et smil fra Din myke pupill En del av Ditt blikk En del av Din tilstedeværelse At barnet merker Din omtenksomhet Og ditt nærvær Og forstår At det er ønsket og akseptert

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. 1 LIK101 03.06-2015 - generell informasjon (forts.) Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. 1 LIK101 03.06-2015 - generell informasjon (forts.) Flervalg Automatisk poengsum Levert LIK101 1 Likestilling: Sosialisering og kjønnsroller Kandidat 6102 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status LIK101 03.06.2015 Dokument Automatisk poengsum Levert 1 LIK101 03.06-2015 - generell informasjon

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Medienes påvirkningskraft

Medienes påvirkningskraft Påvirker media kvinners oppfatning av egen kropp? Media har stor innflytelse på brukernes holdninger og handlinger. Ved politiske valg osv. ser vi tydelig at medias holdning påvirker våre valg. Ofte er

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner og en mann. Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 INT. HJEMME HOS OG. KVELD. Pizzabudet Eddie er bundet til

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen Arbeidsmetoder Kvinner og Identitet Idealkvinnen Nye skritt Snakke sant Prioritere riktig Jentegruppe Vi anbefaler at før dere går i gang med dette temaet, kikker igjennom det som står om Identitet og

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2014-15. Gutt 56 Jente 61 1. Ett av målene med «Æ E MÆ» er at elevene skal bli tryggere på egen kropp og egen seksualitet, samt lettere sette grenser for

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2012-13. Høsten 2012: Sortland barneskole: 7A: 25 stk, 7B: 25 stk Lamarka skole: 7A: 19 stk, 7B: 20 stk Sigerfjord skole: 16 stk Våren 2013: Holand skole:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

«Hvis jeg prøver å glemme puppene og rumpa, er jeg ganske pen» - Aftenposten

«Hvis jeg prøver å glemme puppene og rumpa, er jeg ganske pen» - Aftenposten Tenåringsjenter er minst misfornøyd med ansiktet sitt - og bruker myyyye tid på å sminke seg. (Illustrasjonsfoto: Scanpix) «Hvis jeg prøver å glemme puppene og rumpa, er jeg ganske pen» Kroppen er et prosjekt

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Selvfølelse og selvtillit

Selvfølelse og selvtillit Selvfølelse og selvtillit Når vi snakker om sevlbildet/selvfølelsen vår, menes summen av de inntrykk og tanker enkeltmenneske har om seg selv. Det kan være bra, eller mindre bra. Selvfølelsen henger tett

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Alltid pålogget. "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år

Alltid pålogget. Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige Jente 14 år Alltid pålogget "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år "Det er underholdning, litt det samme som å se på TV egentlig." Jente 14 år "På kvelden flytter jeg meg ofte fra pcen

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING?

- LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? LIKESTILLING - LIKE MULIGHETER FOR FORSKJELLIGE FOLK HVA ER LIKESTILLING? Likestilling = å plassere likt Likestilling er utjevning av sosiale forskjeller. Det betyr ikke at en gruppe skal ha/få mer enn

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Hva ønsker norske 13-åringer å vite om sex? EN STUDIE AV SPØRSMÅL STILT TIL KLARA KLOK

Hva ønsker norske 13-åringer å vite om sex? EN STUDIE AV SPØRSMÅL STILT TIL KLARA KLOK Hva ønsker norske 13-åringer å vite om sex? EN STUDIE AV SPØRSMÅL STILT TIL KLARA KLOK I N G V I L D G R Y T, H E L S E S Ø S T E R B E R G E N K O M M U N E Å S A N E B Y D E L, M A S T E R S T U D E

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen

Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen Hva er jentesnakk metoden? Noen viktige momenter for å kunne lykkes med jentesnakk grupper. Ved Rønnaug Sørensen Positivt/negativt Presentasjon øvelsen Sitt sammen to og to og gjør denne øvelsen Endringsarbeid

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

INNHOLD DEL 1 FRA KJØNNSSOSIALISERING TIL INNLEDNING... 11 1.1 EN DAG I BARNEHAGEN KOMMER IKKE ORDNET TIL OSS

INNHOLD DEL 1 FRA KJØNNSSOSIALISERING TIL INNLEDNING... 11 1.1 EN DAG I BARNEHAGEN KOMMER IKKE ORDNET TIL OSS INNHOLD INNLEDNING... 11 DEL 1 FRA KJØNNSSOSIALISERING TIL MENINGSSKAPENDE DISKURSER... 13 1.1 EN DAG I BARNEHAGEN KOMMER IKKE ORDNET TIL OSS NINA ROSSHOLT... 15 1.2 LIKESTILLING OG LIKEVERD BEGREPER SOM

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din

Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din Astrologiske lykketreff Finn drømmepartneren din Janne Hansen: Astrologiske lykketreff. Finn drømmepartneren din Schibsted Forlag AS, 2015 Elektronisk utgave 2015 Første versjon, 2015 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

kan vi gjøre det igjen

kan vi gjøre det igjen Geir Gulliksen kan vi gjøre det igjen Tilnærmet samlet sakprosa Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han debuterte i 1986 og har skrevet dikt, essays, skuespill, romaner og barnebøker.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Jeg og Earl og jenta som dør

Jeg og Earl og jenta som dør Erik Holien Jeg og Earl og jenta som dør Oversatt av Egil Halmøy Om forfatteren: Jesse Andrews er amerikansk manusforfatter og musiker. Han har jobbet som reisejournalist, reiseguide og som resepsjonist

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

PowerPoint show fra nordisk konferanse om jenters og gutters kjønnssosialisering i det offentlige rom. Lillestrøm, Norge 5.-6. desember 2002.

PowerPoint show fra nordisk konferanse om jenters og gutters kjønnssosialisering i det offentlige rom. Lillestrøm, Norge 5.-6. desember 2002. PowerPoint show fra nordisk konferanse om jenters og gutters kjønnssosialisering i det offentlige rom. Lillestrøm, Norge 5.-6. desember 2002. Margrét Pála Ólafsdóttir, Hjalla Workshop Jenter og gutter

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Det er blitt skamfullt å være normal

Det er blitt skamfullt å være normal Aktuelt FORUNDERLIG FORSKNING 19.10.2015 Det er blitt skamfullt å være normal Skamfølelse kan hjelpe oss å følge de sosiale spillereglene. Men nå skammer vi oss for å være vanlige også. SKAMFULLT: Mange

Detaljer

Abel 7 år og har Downs

Abel 7 år og har Downs Abel 7 år og har Downs Abel glæder sig til at begynde i skolen. Når Abel er glad, er han meget glad, og når han er ked af det, er han meget ked af det. Abel har Downs syndrom og han viser sine følelser

Detaljer

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Huldrebarn Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Gården Den lille gården er stor nok for dere. Det er mat på bordet. Mor og far er alltid i nærheten. Dere er små ennå, men

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

for de e jo de same ungene

for de e jo de same ungene for de e jo de same ungene En studie om førskolelærere og læreres forventninger til barns kompetanse i overgangen fra barnehage til skole Anne Brit Haukland Atferden vår er er ikke bare påvirket av erfaringene

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet.

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. DAG OG NATT Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. EXT. / INT. BILEN TIL Hei! Hun prøver å kysse ham. forts. Gi

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer