nr 30/ NO årgang 104 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 30/14-2014.07.21 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 30/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Rettskraftige avgjørelser fra Klagenemnda Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 30/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen H Kjelsrud Reiseeffekter AS, Postboks 111, 2801 GJØVIK, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder, kofferter, reisevesker, paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveiper, seletøy og salmakervarer. Bagasjemerker, bager, belter, dokumentkofferter, dokumentmapper, etuier for nøkler, handlenett, handlevesker, håndkofferter, håndvesker, jaktvesker, kosmetikkofferter, kredittkortholdere, skinn/lær, lommebøker, nøkkelpunger, pengepunger, portemoneer, reisebager, reisekofferter, reisemapper, reisevesker, seddelbøker, strandvesker, toalettmapper, trillebager. Klasse 25 Klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Altia Plc, Porkkalankatu 22, FI HELSINKI, Finland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholding vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljog engrossalg av alkoholholdige drikker. Truls Henning Malm, Briskveien 5, 3121 NØTTERØY, Klasse 18 Reisebager, polyvinylklorid (PVC) bager, polyvinylklorid (PVC) sekker, bager Klasse 22 Presenninger. Klasse 24 Kanevas. Klasse 27 Matter, polyvinylklorid (PVC) matter, polyvinylklorid (PVC) moduler, polyvinylklorid (PVC) tepper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MÜSTIQUE BEST CELLARS AS, Postboks 648 Skøyen, 0214 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); vin. 3

4 registrerte varemerker nr 30/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CELLCARE HGST NETHERLANDS BV private limited liability company NETHERLANDS, Herikerbergweg 238, Luna AreaA, NL-1101CM AMSTERSDAM, Nederland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare, firmware; maskinvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TORNADO Scott Health & Safety Limited, Pimbo Road, West Pimbo, GB-WN89RA SKELMERSDALE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Respiratorer; respirasjonsmasker; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/078,377 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FREEFLOW Watkins Manufacturing Corp, 1280 Park Center Drive, US-CA92081 VISTA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 11 Boblebad og spabad i form av oppvarmede bassenger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Insu Grip K IDLAND AS, Ødegårdsvegen 26, 4342 UNDHEIM, INDUSTRIELL INNSATS & INNOVASJON AS, Øksnavad Næringspark, 4353 KLEPP STASJON, Klasse 8 Isolasjonsverktøy,Verktøy (manuelt drevet),greip Klasse 17 Isolasjonsmidler,Isolasjonsmaterial Klasse 37 Isolering (bygning),bygningsisolering (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FUEL PRINT Nike International Ltd, One Bowerman Drive, US- OR BEAVERTON, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 35 Detaljsalgs- og online detaljsalgstjenester vedrørende computer software og computer applikasjonsprogrammer for mobiltelefoner og personlig digitalt utstyr, DVDer, CDer, dataspilldisker, elektroniske spilldisker og interaktive spilldisker; detaljsalgs- og online detaljsalgstjenester vedrørende spillkonsoller, personlig computere, interaktive stasjoner, video og dataspill, personlig digitale assistenter og smarttelefoner som gir tilgang til internett websider og andre computere og elektroniske kommunikasjonsnettverk som muliggjør for brukere å lagre, rapportere, overvåke, laste opp, laste ned, sammenligne og motta anbefalinger vedrørende fitness, sport, personlig aktivitet, statistikker og prestasjon; detaljsalgs- og online detaljsalgstjenester for software, elektroniske enheter, og fottøy med sensorer som tillater brukere å delta i virtuelle atletiske konkurranser og individuelle og gruppe fitnessklasser. Klasse 45 Sosial nettverksbygging-tjenester vedrørende sportsaktiviteter tilveiebrakt gjennom et nettsidesamfunn online og andre computer og elektroniske kommunikasjonsnettverk. 4

5 registrerte varemerker nr 30/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Orvelin Trademarks Ltd, Mayflower Mansion fl. 11, MT- SLM1640 SLIEMA, Malta Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; administrativ drift og ledelse av restauranter, barer og selvbetjente serveringssteder, salgsfremmende tjenester, reklame; markedsføring; utdeling av vareprøver, oppstilling for andre av et utvalg i kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier (smakstilsetninger), is (unntatt transport av varene) slik at kunden på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe varene. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restauranter, selvbetjeningsrestauranter; catering; cateringtjenester. Autumnpaper Ltd, 5th Floor Rear Suite, Oakfield House, 35 Perrymount Road, GB-RH163BW HAYWARDS HEATH, WEST SUSSEX, Storbritannia Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 3 Parfyme; parfymevarer; eau de parfum; eau de toilette; toalettsåper; kremer, kroppsmelk, lotioner, geleer og pudder for ansikt, kropp og hender; preparater for solbruning og solbeskyttelse i form av kroppsmelk, geleer og oljer, after sun preparater (kosmetiske); make up preparater, make up pudder; preparater for sminkefjerning; dekk- og korrekturkrem for hud; tonere for hud; sjampo; kroppssjampo; fuktighetspreparater for hår også i form av kremer; geleer, skum, balsam og preparater i sprayform for stell og beskyttelse av hår; hårlakk; hårfargings- og håravfargingspreparater; preparater for permanente bølger og krøller; essensielle oljer; ikke-medisinske preparater for påføring, fuktgivende og beskyttelse av hår, hodebunn, hud og negler; hårpomade; hårvoks; hårserum; såper; eau de cologne; cologne; essensielle oljer og planteoljer; kosmetikk; kosmetikksett; blyanter for påføring av kosmetikk; øyenbrynsblyanter; mascara; øyenskygge; eyeliner; rouge; foundation; leppestifter; lip gloss; kosmetiske preparater for bad; kosmetiske preparater for slankeformål; ikke-medisinske toalettartikler; hårspray; preparater for bruk til bad eller i dusj; bad- og dusjoljer, geleer, kremer, lotions og skum; ansikts- og kroppsmasker (skjønnhetspreparater); ansikts- og kroppsskrubber; ansiktsvask; rensemelk for ansikt; bademelk; rens og fuktighetsgivere for hud; fuktighetskremer for hud; kremer og geleer mot kviser; deodoranter; kroppssprayer; forfriskende ansiktsservietter impregnert med kosmetisk krem eller lotions; forfriskende ansiktsservietter impregnert med hudrensende produkter; spray inneholdende oppfriskende preparater; spray inneholdende avslappende preparater; spray inneholdende stimulerende preparater; spray inneholdende vitaliserende preparater; spray inneholdende badeolje; neglelakk; utstyr for kunstige negler; kosmetiske preparater for tørking av negler; falske negler; lotioner for styrking av negler; negleforsterkning; kunst og utsmykninger for påliming på negler; neglepleiemidler; negleoppmykingskrem; neglekrem; neglegele; negleglitter; falske negletupper; negleherdere; toppbase for neglelakk; neglelakkbeskyttelse; neglelakkfjernere; negleforsterkere; preparater for bruk før og etter barbering; barbersåper; barberkremer; barbergeleer; aftershave preparater; aftershave; aftershave lotions; preparater for bruk før barbering; 5

6 registrerte varemerker nr 30/14 Klasse 9 talkumpudder; støvpudder; toalettartikler; tannpleieprodukter; preparater for klesvask; vaskepreparater; rensepreparater; lærkremer; preparater for polering og sminking; potpurri (lukter); kosmetikk for dyr; sjampo og balsam for dyr. Briller; solbriller; brilleglass for briller for korrigering av syn; beskyttende brilleglass for briller; kontaktlinser; linser for briller; innfatninger for glass og briller; korrigerte innfatninger; etuier og bokser for brilleglass, solbriller og briller; strikker, bånd, lenker og utstyr for å støtte glass, solbriller og briller i riktig posisjon; solbriller for feste på briller; bokser for okularer; lorgnetter, bokser for lorgnetter; lenker til lorgnetter; strikker og bånd til lorgnetter; lenker for okularer; bånd og strikker til okularer; okularer; bånd til solbriller; bånd og strikker til solbriller; lenker til solbriller; kikkerter; briller; briller for sport; deler og tilbehør til de forannevnte varer; nedlastbare software applikasjoner for computere; nedlastbare software applikasjoner for håndholdt elektronisk utstyr, personlige digitale assistenter (PDA), mobiltelefoner, MP3 spillere, og bærbare computere; esker og beholdere, beskyttere, beholdere og beskyttende dekker for håndholdte elektroniske enheter, personlig digitale assistenter, mobiltelefoner, MP3 spillere, og bærbare computere; bokser, esker, beholdere og beskyttelsesanordninger av lær for håndholdte elektroniske enheter, personlig digitale assistenter, mobiltelefoner, MP3 spillere, og bærbare computere; skinn- og lær stropper for å ha rundt nakken for mobile telefoner og MP3 spillere; nakkestropper for mobiltelefoner; holdere for mobiltelefoner; telefoner; mobiltelefoner; personlig digitale assistenter; datamaskiner; MP3 spillere; software for elektroniske dataspill; computer programmer; elektronisk telekommunikasjonsapparater og instrumenter alle for overføring, fremvisning, mottagelse, lagring, nedlasting og innspilling av elektronisk informasjon og/eller media innhold, herunder inkludert videoer og filmer, fjernsynsprogrammer, computerspill, musikk, bilder og/eller ringetoner. Klasse 14 Edle metaller og sine legeringer og varer i edle metaller eller overtrukne hermed; halvedelstener og edle steiner; horologiske og andre kronometriske instrumenter; klokker, ur, juveler, smykker og imitasjoner av juveler og smykker av edle stener; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; alarmklokker; armbånd; brosjer; halskjeder; øredobber; kjeder; slipsholdere, slipsnåler; charms; mansjettknapper; diamanter; diamantsmykker; perler; perlesmykker; edelstener; smykker laget av eller med edelstener; pyntegjenstander laget av og med edle metaller; dekorative nåler; esker og poser for oppbevaring av smykker og klokker; nøkkelringer; medaljer; remmer for armbåndsur; klokkelenker. Klasse 18 Lær, skinn og huder, samt imitasjoner av lær, skinn og huder samt varer laget av disse materialer, ikke inkludert i andre klasser, håndvesker; reisekofferter; bagasjekofferter; vadsekker; ryggsekker; skolevesker; strandvesker; reisevesker; kofferter; skuldervesker; bærebagger for camping; pels; pelsskinn; halsbånd for dyr; dekken for dyr; bokser og esker av lær og skinn eller deler av lær og skinn; attachékofferter; lommebøker; skoleransler og dokumentmapper; nøkkelskap; dokumentmapper; stokker; kortholdere; skuldervesker av lær; parasoller; vesker; punger; meisryggsekker; skulderbagger; shoppingvesker; bærevesker; reisekofferter; selskapsvesker; paraplyer; trekk til paraplyer; parasoller; gå pinner; vandrestaver; håndtak til vandrestaver; pisker, sveper, seletøy og salmakervarer; toalettvesker; reisevesker; sportsbagger; bagger; notemapper; brilleetuier; sminkekofferter; frakteposer for dresser, skjorter, drakter og kjoler; slipsesker; kredittkortbeholdere og holdere; lær- og skinnbelter; hylstre av skinn; reimer og belter av skinn; klær for kjæledyr; skinn og lærbånd; bånd for kjæledyr av skinn og lær; møbeltildekning av lær og skinn; hattebokser av skinn og lær. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; støvler og støvletter; ferdige klær; snørestøvler; sko; hæler; tøfler, slipperser; badesko; sandaler; treningssko; strandsko; skisko; fotballstøvler; fotballsko; gymnastikksko; metalldeler for sko og støvler; sko for løping; klatresko; støvler for sport; sokker; strømper; tights; hatter; bandanas; kapser; berets; skjerf; hansker; votter; belter (deler av klær); skjorter; T-skjorter; polo skjorter; sportsskjorter; bukser; jeans; shorts; sportsshorts; badetøy; badebukser; badedrakter; bikinier; undertøy; dameundertøy; badekåper; overtrekksdresser; yttertøy; kåper; jakker; parkaser; skijakker; vanntette og værbestandige jakker og kåper; skibekledning; strandklær; dresser; jumpere og jakker; strikkevarer; stillongser; slips; pyjamaser; vester; pannebånd og svettebånd for armer; herreklær; dameklær; barneklær; undertøy; klær for menn, kvinner, barn og spedbarn; bukser; skjørt; omslagsklær; trøyer; bluser; kjoler; kitler; prestekapper; drakter; nattøy; kapper; gensere; smekker; strømper; ørevarmere; slips; smoking; vester; kilter; sjal; blazers; overaller; øyemasker for bruk i forbindelse med soving; pengebelter; forklær; bryllupskjoler; bryllupsantrekk; brudepikekjoler; brudesvennantrekk; jakkeslag; boaer; pelser; vintersportsklær; klær for løping, gange, turgåing og vandring, camping og sykling; hetter; lommetørklær for dresser. Klasse 35 Detaljhandel tjenester for salg av parfyme, parfymevarer, eau de parfum, eau de toilette, toalettsåper, kremer, kroppsmelk, lotioner, geleer og pudder for ansikt, kropp og hender, preparater for solbruning og solbeskyttelse i form av kroppsmelk, geleer og oljer, after sun preparater (kosmetiske), make up preparater, make up pudder, preparater for sminkefjerning, dekk- og korrekturkrem for hud, tonere for hud, sjampo, kroppssjampo, fuktighetspreparater for hår også i form av kremer, geleer, skum, balsam og preparater i sprayform for stell og beskyttelse av hår, hårlakk, hårfargings- og håravfargingspreparater, preparater for permanente bølger og krøller, essensielle oljer, ikke-medisinske preparater for påføring, fuktgivende og beskyttelse av hår, hodebunn, hud og negler, hårpomade, hårvoks, hårserum, såper, eau de cologne, cologne, essensielle oljer og planteoljer, kosmetikk, kosmetikksett, blyanter for påføring av kosmetikk, øyenbrynsblyanter, mascara, øyenskygge, eyeliner, rouge, foundation, koster og pensler for påføring av make up, leppestifter, lip gloss, kosmetiske preparater for bad, kosmetiske preparater for slankeformål, ikke-medisinske toalettartikler, hårspray, preparater for bruk til bad eller i dusj, bad- og dusjoljer, geleer, kremer, lotions og skum, ansikts- og kroppsmasker (skjønnhetspreparater), ansikts- og kroppsskrubber, ansiktsvask, rensemelk for ansikt, bademelk, rens og fuktighetsgivere for hud, fuktighetskremer for hud, kremer og geleer mot kviser, deodoranter, kroppssprayer, forfriskende ansiktsservietter impregnert med kosmetisk krem eller lotions, forfriskende ansiktsservietter impregnert med hudrensende produkter, spray inneholdende oppfriskende preparater, spray inneholdende avslappende preparater, spray inneholdende stimulerende preparater, spray inneholdende vitaliserende preparater, spray inneholdende badeolje, neglelakk, utstyr for kunstige negler, kosmetiske preparater for tørking av negler, falske negler, lotioner for styrking av negler, negleforsterkning, kunst og utsmykninger for påliming på negler, preparater og utstyr for neglefiling, negleoppmykingskrem, neglekrem, neglegele, negleglitter, falske negletupper, negleherdere, toppbase for neglelakk, neglelakkbeskyttelse, neglelakkfjernere, negleforsterkere, preparater for bruk før og etter barbering, barbersåper, barberkremer, barbergeleer, aftershave preparater, aftershave, aftershave lotions, preparater for bruk før barbering, talkumpudder, støvpudder, toalettartikler, tannpleieprodukter, preparater for klesvask, vaskepreparater, rensepreparater, lærkremer, preparater for polering og sminking, potpurri (lukter), kosmetikk for dyr, sjampo og 6

7 registrerte varemerker nr 30/14 balsam for dyr, briller, solbriller, brilleglass for briller for korrigering av syn, beskyttende brilleglass for briller, kontaktlinser, linser for briller, innfatninger for glass og briller, korrigerte innfatninger, etuier og bokser for brilleglass, solbriller og briller, strikker, bånd, lenker og utstyr for å støtte glass, solbriller og briller i riktig posisjon, solbriller for feste på briller, bokser for okularer, lorgnetter, bokser for lorgnetter, lenker til lorgnetter, strikker og bånd til lorgnetter, lenker for okularer, bånd og strikker til okularer, okularer, bånd til solbriller, bånd og strikker til solbriller, lenker til solbriller, kikkerter, briller, briller for sport, deler og tilbehør til de forannevnte varer, nedlastbare software applikasjoner for computere, nedlastbare software applikasjoner for håndholdt elektronisk utstyr, personlige digitale assistenter (PDA), mobiltelefoner, MP3 spillere, og bærbare computere, esker og beholdere, beskyttere, beholdere og beskyttende dekker for håndholdte elektroniske enheter, personlig digitale assistenter, mobiltelefoner, MP3 spillere, og bærbare computere, nakkestropper for mobiltelefoner, holdere for mobiltelefoner, telefoner, mobiltelefoner, personlig digitale assistenter, datamaskiner, MP3 spillere, software for elektroniske dataspill, computer programmer, elektronisk telekommunikasjonsapparater og instrumenter alle for overføring, fremvisning, mottagelse, lagring, nedlasting og innspilling av elektronisk informasjon og/eller media innhold, herunder inkludert videoer og filmer, fjernsynsprogrammer, computerspill, musikk, bilder og/eller ringetoner, edle metaller og sine legeringer og varer i edle metaller eller overtrukne hermed, halvedelstener og edle steiner, horologiske og andre kronometriske instrumenter, klokker, ur, juveler, smykker og imitasjoner av juveler og smykker av edle stener, deler og tilbehør for alle de forannevnte varer, alarmklokker, armbånd, brosjer, halskjeder, øredobber, kjeder, slipsholdere, slipsnåler, charms, mansjettknapper, diamanter, diamantsmykker, perler, perlesmykker, edelstener, smykker laget av eller med edelstener, pyntegjenstander laget av og med edle metaller, dekorative nåler, esker og poser for oppbevaring av smykker og klokker, nøkkelringer, medaljer, remmer for armbåndsur, klokkelenker, lær, skinn og huder, samt imitasjoner av lær, skinn og huder samt varer laget av disse materialer, ikke inkludert i andre klasser, håndvesker, reisekofferter, bagasjekofferter, vadsekker, ryggsekker, skolevesker, strandvesker, reisevesker, kofferter, skuldervesker, bærebagger for camping, pels, pelsskinn, halsbånd for dyr, dekken for dyr, bokser og esker av lær og skinn eller deler av lær og skinn, attachékofferter, lommebøker, skoleransler og dokumentmapper, nøkkelskap, dokumentmapper, stokker, kortholdere, skuldervesker av lær, parasoller, vesker, punger, meisryggsekker, skulderbagger, shoppingvesker, bærevesker, reisekofferter, selskapsvesker, paraplyer, trekk til paraplyer, parasoller, gå- og vandrestaver, håndtak til vandrestaver, pisker, sveper, seletøy og salmakervarer, toalettvesker, reisevesker, sportsbagger, bagger, notemapper, brilleetuier, sminkekofferter, frakteposer for dresser, skjorter, drakter og kjoler, slipsesker, kredittkortbeholdere og holdere, lær- og skinnbelter, bokser, esker, beholdere og beskyttelsesanordninger av lær for håndholdte elektroniske enheter, personlig digitale assistenter, mobiltelefoner, MP3 spillere, og bærbare computere, skinn- og lær stropper for å ha rundt nakken for mobile telefoner og MP3 spillere, hylstre av skinn, reimer og belter av skinn, klær for kjæledyr, skinn og lærbånd, bånd for kjæledyr av skinn og lær, møbeltildekning av lær og skinn, hattebokser av skinn, klær, sko, hodeplagg, støvler og støvletter, ferdige klær, snørestøvler, sko, hæler, tøfler, slipperser, badesko, sandaler, treningssko, strandsko, skisko, fotballstøvler, fotballsko, gymnastikksko, metalldeler for sko og støvler, sko for løping, klatresko, støvler for sport, sokker, strømper, tights, hatter, bandanas, kapser, berets, skjerf, hansker, votter, belter (deler av klær), skjorter, T-skjorter, polo skjorter, sportsskjorter, bukser, jeans, shorts, sportsshorts, badetøy, badebukser, badedrakter, bikinier, undertøy, dameundertøy, badekåper, overtrekksdresser, yttertøy, kåper, jakker, parkaser, skijakker, vanntette og værbestandige jakker og kåper, skibekledning, strandklær, dresser, jumpere og jakker, strikkevarer, stillongser, slips, pyjamaser, vester, pannebånd og svettebånd for armer, herreklær, dameklær, barneklær, undertøy, klær for menn, kvinner, barn og spedbarn, bukser, skjørt, omslagsklær, trøyer, bluser, kjoler, kitler, prestekapper, drakter, nattøy, kapper, gensere, smekker, strømper, ørevarmere, slips, smoking, vester, kilter, sjal, blazers, overaller, øyemasker for bruk i forbindelse med soving, pengebelter, forklær, bryllupskjoler, bryllupsantrekk, brudepikekjoler, brudesvennantrekk, jakkeslag, boaer, pelser, vintersportsklær, klær for løping, gange, turgåing og vandring, camping og sykling, hetter, lommetørklær for dresser, slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene fra utsalgssteder, fra tilbydere av disse varene gjennom internett eller en webside, gjennom postordrekataloger eller gjennom telekommunikasjon, samt via reklame og annonser; informasjons- reklame og averteringstjenester, alle relatert til de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TAHAY Nativa Eco Wines SA, APOQUINDO 3669, LAS CONDES, CL- SANTIAGO, Chile Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 33 Vin og musserende vin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAGNUS CARLSEN MagnusChess AS, Presteveien 12C, 1344 HASLUM, Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS, Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Datamaskinprogram; innregistrert på databærere, nedlastbar software i form av App's; nedlastbar software via internett og trådløse innretninger; dataspillprogrammer; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; grensesnittenheter for datamaskiner Klasse 16 Bøker; plakater; notatbøker; trykksaker; fotografier; skrivesaker; instruksjons- og undervisningsmateriell Klasse 18 Vesker; håndvesker; bagger; kofferter Klasse 25 Klær; fottøy; hodeplagg; caps; t-skjorter; gensere; jakker; skjorter; bukser; shorts; skotøy; dresser 7

8 registrerte varemerker nr 30/14 Klasse 28 Spill og spillkort; sjakkspill, sjakkbrett og sjakkbrikker; selskapsspill; sjetonger for spill; spillapparat; spillbrikker; spillmaskiner for underholdning og gambling; terninger for spill; brettspill Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; promotering av andres varer og tjenester gjennom å være sponsorobjekt; kontortjenester; netthandel og detaljsalg av alle ovennevnte varer i klassene 9, 16, 18, 25, 28 Klasse 36 Veldedighetstjenester Klasse 38 Telekommunikasjon; tilgjengeliggjøring av et online forum for deling av informasjon, fotografier, lyd- og videoinnhold og dokumenter, sende og motta meldinger, herunder sms, mms, interne meldinger og popup's, for utveksling av informasjon, chatte, lage blogger; tilgjengeliggjøring av software applikasjoner, herunder App's for smarttelefoner og lesebrett Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; organisering av konkurranser; utdannings- og opplæringsvirksomhet, drive undervisning i sjakk, holde kurs, avholde sjakkleirer; underholdningsvirksomhet, foredrag, show, sjakkspill foran publikum, modelloppdrag, personlig opptredener som kjent sjakkutøver; underholdningsvirksomhet, å tilby online interaktive dataspill, videospill og interaktive dataspill via elektroniske nettverk, andre trådløse nettverk og datanettverk; underholdningsvirksomhet, å tilby online video og dataspill som kan åpnes og spilles via elektroniske nettverk, andre trådløse nettverk og datanettverk; underholdningstjenester, å tilby online dataspill og videospill som kan nås og spilles via mobiltelefon og via andre trådløse enheter Klasse 42 Design og utvikling av dataprogrammer; utvikling og vedlikehold av programvare og plattformer for spill (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/065,581 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RETHINK RELIABILITY T ROWE PRICE GROUP INC, 100 EAST PRATT STREET, US-MD21202 BALTIMORE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 36 Tilveiebringe et komplett spekter av tjenester innen investering, kapitalforvaltning, formuesforvaltning, samt finansiell og monetær virksomhet; tilveiebringe informasjon via et nettsted innen områdene investering, kapitalforvaltning, formuesforvaltning, samt finansiell og monetær virksomhet; tilveiebringe et komplett spekter av ikke nedlastbare videoer og innhold online, innen områdene investering, kapitalforvaltning, formuesforvaltning, samt finansiell og monetær virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Devold AMT HEXAGON DEVOLD AS, 6030 LANGEVÅG, Kåre Dybvik, 6030 LANGEVÅG, Klasse 22 Glassfiber, karbonfiber og andre fibermaterialer til armering av komposittmaterialer. Klasse 40 Bearbeiding av fibermaterialer. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert til komposittprodukter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INNOVATION IN DEPTH AGR SUBSEA AS, Postboks 351, 5343 STRAUME, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet og inspeksjonsvirksomhet relatert til oljerigger, rørledninger, boreutstyr, olje- og gassbrønner, utstyr for boring av olje- og gasskilder, olje- og gassproduksjonsenheter, samt deler og tilbehør dertil; utleie av maskiner og apparater knyttet til konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og inspeksjon av oljerigger, boreutstyr, olje- og gassbrønner, rørledninger, olje- og gassproduksjonsenheter samt deler og tilbehør dertil; olje- og gassbrønnboring; oljeog gassutvinning. Klasse 40 Produksjon av maskiner og verktøymaskiner, rørledninger, brønnboringsmaskiner, pumper, nedsenkbare pumper, trykkmålere, trykkregulatorer, trykkventiler, sementeringsverktøy, nedihullsutstyr, maskiner og utstyr for oppsamling av borekaks og for opprensing av havbunnen samt utstyr for behandling av giftig avfall, alt til bruk i forbindelse med olje- og gassutvinning. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design og utvikling av maskiner og verktøymaskiner, rørledninger, brønnboringsmaskiner, pumper, nedsenkbare pumper, trykkmålere, trykkregulatorer, trykkventiler, sementeringsverktøy, nedihullsutstyr, maskiner og utstyr for oppsamling av borekaks og for opprensing av havbunnen samt utstyr for behandling av giftig avfall, alt til bruk i forbindelse med olje- og gassutvinning. 8

9 registrerte varemerker nr 30/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STYLECONNECTION STYLECONNECTION AS, Toftes gate 56A, 0552 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, nemlig øreringer, øredobber, kjeder, armebånd, anheng; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, nemlig vesker, lommebøker, håndvesker; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær; belter; hodeplagg; fottøy. Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet; bistands ved ledelse og administrasjon av bedrifter; salg og markedsføring av edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed (ikke opptatt i andre klasser) nemlig øreringer, øredobber, kjeder, armebånd, anheng, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer (ikke opptatt i andre klasser), nemlig vesker, lommebøker, håndvesker, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, klær, belter, hodeplagg, fottøy, solbriller; online salg via internett og andre data-, elektroniske og kommunikasjonsnettverk av edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed (ikke opptatt i andre klasser) nemlig øreringer, øredobber, kjeder, armebånd, anheng, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer (ikke opptatt i andre klasser), nemlig vesker, lommebøker, håndvesker, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, klær, belter, hodeplagg, fottøy, solbriller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RANDABERG GROUP AS, Harestadveien 77, 4070 RANDABERG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjon, installasjon og montering av bulktanker, siloer og utstyr av metall til skip og olje- og gassinstallasjoner. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; produksjon og overflatebehandling av metall produkter, bulktanker, siloer og utstyr av metall til skip og olje- og gassinstallasjoner etter bestilling fra andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: A (220) Inndato: (180) Registreringen COSTA EXPRESS Costa Ltd, Whitbread Court, Houghton Hall Business Park, Porz Avenue, GB-LU55XE DUNSTABLE, BEDFORDSHIRE, Storbritannia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 43 Kafé; kafeteria; restaurant; snackbar; bar; cateringtjenester; selvbetjente kaffebarer. World Wrestling Entertainment Inc, 1241 East Main Street, US-CT06902 STAMFORD, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 35 Detaljhandelstjenester, nettbaserte detaljhandelstjenester, postordretjenester av video- og dataspillprogrammer, DVDer, klær, hodeplagg, fottøy, sportsklær, boksavkjøler, ryggsekker, håndkofferter, reisekofferter og bager, sportsutstyr, leker og 9

10 registrerte varemerker nr 30/14 sportsartikler; rådgivning i form av kontortjenester gjennom elektroniske medier og internett; annonsering via elektronisk media og internett; annonserings- og reklametjenester; markedsførings- og promoteringstjenester; arrangering og gjennomføring av auksjoner; veldedighetstjenester i form av kontortjenester, nemlig organisering og gjennomføring av frivillighetsprogrammer, samfunnstjenesteprosjekter og holdningsskapende arbeid; veldedighetstjenester, nemlig samordning av ikke-monetære bidrag til veldedige og ideelle organisasjoner; organisering og gjennomføring av veldedighetsauksjoner for veldedige pengeinnsamlinger; konkurranser og insentivprisprogrammer for å fremme salg av produkter og tjenester fra andre; distribusjon av publisitet materiale, nemlig pamfletter, prospekter, brosjyrer, vareprøver, spesielt for katalog langdistansesalg; planlegging og ledelse av markedsføringsevents, merkevarebygging, promotere eller annonsere varer og tjenester for andre; annonsetjenester på Internett; annonsetjenester i magasiner; vedlikehold av et register av sportsminner og kunstverk; nettbasert annonsering på datakommunikasjonsnettverk; nettbaserte annonserings- og markedsføringstjenester; nettbaserte auksjonstjenester; organisering av arrangementer, utstillinger, messer og show for kommersielle, reklamemessige og annonseringsmessige formål. Klasse 41 Fremskaffelse av nyheter og informasjon om sport via en internettside. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SÀMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE, Hánnoluohkká 45, 9520 KAUTOKEINO, Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPECIAL K NOURISH Kellogg Company, P.O. Box 3599, US-MI BATTLE CREEK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Meieriproduktbaserte drikker; potetbasert snacks. Klasse 30 Frokostblandinger; preparater laget av korn; kornbasert snacks; kornbarer; kornblandingsprodukter for bruk til frokost, som snacks eller som ingrediens i matlaging; bakt snacks; kjeks; kornbaserte drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ESX Peter Brasseler Holdings LLC, One Brasseler Blvd., US-GA31419 SAVANNAH, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 10 Roterende endodontiske skjæringsinstrumenter i form av motordrevne og håndroterende filer for rensing og forming av rotkanaler i tenner; dentalinstrumenter i form av elektriske håndholdte driller, sonder, orale utskyllingsapparater, intra-oral lyssystemer, tannfiler for å fylle og jevne overflaten av tennene og tannkroner; dentalinstrumenter, nemlig roterende skjæreinstrumenter, diamantbelagt eller riflet karbid for å skape tilgang til pulpakamret under behandling av rotkanal; håndinstrumenter beregnet til bruk under tilgang, instrumentering og obturasjon ved rotkanal behandling, nemlig, dentalinstrumenter i form av endodontiske spreder, pluggere, utforskere, tenger, ekskavatorer og pinsetter; ikke-metalliske stivere og pinner til bruk under gjenoppbygging av tenner etter rotkanal behandling; dentalinstrumenter i form av batteridrevne håndholdte bor. 10

11 registrerte varemerker nr 30/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Viacom International Inc, 1515 Broadway, US- NY10036 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 25 Badetøy, badekåper og morgenkåper, strandtøy, belter (bekledning), shortser, jakker, frakker, sokker, fottøy, bandannaer, sweatere, Halloweenkostymer, maskeradekostymer, kostymer for rollefigurer, scenekostymer, kjoler, hansker, gymnastikkshortser, øremuffer, halstørklær, pyjamaser, bukser, skjorter, treningsgensere, skiklær, slacks, solskjermer, bukseseler og strømpeholdere, pologensere, undertøy, vester, oppvarmingsdresser, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INDIGO Swegon AB, Box 336, SE GÖTEBORG, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 11 Reversible luft/væske varmepumper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE, Postboks 8768 Youngstorget, 0028 OSLO, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 10 Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter og artikler. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Klasse 44 Medisinske tjenester. SNEFRIDS HUS LTD, Sandkjærveien 50, 4886 GRIMSTAD, NATHALIE BEENIE NATHALIE NILSEN, Viggo Ullmannsvei 5, 4886 GRIMSTAD, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PACIFIC Swegon AB, Box 336, SE GÖTEBORG, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 11 Baffler for kjøling og oppvarming av luft. 11

12 registrerte varemerker nr 30/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ADRIATIC Swegon AB, Box 336, SE GÖTEBORG, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 11 Baffler for kjøling og oppvarming av luft. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ice Bear Borregaard AS, Hjalmar Wessels vei 10, 1721 SARPSBORG, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Dissolvingmasse; spesialcellulose; sulfittmasse; papirmasse; tremasse; cellulose; celluloseester for industriell bruk; celluloseeter for industriell bruk; cellulosederivater; ubearbeidet celluloseacetater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BPO INVEST AS, Karenslyst allé 8 B 3. etasje, 0278 OSLO, Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, US-NJ PARSIPPANY, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Kosttilskudd og ernæringstilskudd; kosttilskuddsupplementer; kosttilskudd; vitaminer og vitaminpreparater. Klasse 29 Spiselige oljer og fett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KONMØB Kinnarps AS, Postboks 93, 1332 ØSTERÅS, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Salg av møbler og kontorrekvisita. 12

13 registrerte varemerker nr 30/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Soundio MCC MORE CREATIVE CONCEPTS DA, Skonnerten 31, 3038 DRAMMEN, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 15 Musikkinstrumenter. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ActiveMEDI ALIREZA HASANPOUR, ISÅKAARI 6B 30, FI HELSINGFORS, Finland Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WUBBANUB Trebco Specialty Products Inc, P.O. Box 636, US- CT06477 ORANGE, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen tweam SPORTSFRONTER AS, Thunes vei 16, 0274 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HANSEN SVEIS & MONTERING AS, Strandveien 1-3, 1661 ROLVSØY, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 37 Byggevirksomhet. Klasse 40 Bearbeiding av materialer, nemlig stål og andre metaller. 13

14 registrerte varemerker nr 30/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Verdiskapet MIRAVITA ANS, Kringsjågrenda 16, 0861 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare; elektronisk baserte instruksjons- og undervisningsmateriell, elektronisk baserte trykksaker. Klasse 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell; trykksaker. Klasse 41 Utdannings- og opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ASMERVIK & TRØNSDAL AS, Bergsbakken 1, 7052 TRONDHEIM, Klasse 6 Kunstgjenstander av uedle metaller. Klasse 42 Arkitekt, arkitekturkonsultasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CURIO Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court Central Park, GB-WD244QQ REEDS CRESCENT, WATFORD, Storbritannia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 43 Utleie av midlertidig losji; reservering av midlertidig innkvartering; hoteller, moteller, barer, kafeer, restauranter, bankettvirksomhet, cateringtjenester; utleie av rom for avholdelse av tilstelninger, konferanser, kongresser, utstillinger, seminarer og møter. Klasse 44 Skjønnhetssalonger, frisørsalonger, barbersalonger; massasjetjenester; kurbad og spavirksomhet; tilveiebringelse av fasiliteter for sauna, boblebad, tyrkiske bad, solarium og solbading; aromaterapitjenester; rådgiving og informasjon vedrørende skjønnhet, hårpleie og frisering samt aromaterapi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKANDIABANKEN Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), SE STOCKHOLM, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Minibankautomater; elektriske apparater for verifisering av tilgangskontroll av betalingskort, bankkort, kredittkort og kontokort. Klasse 16 Trykksaker; trykte publikasjoner og skrifter; rapporter; nyhetsbrev; brosjyrer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; forretningsledelse; forretningsadministrasjon; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; forsikringsmegling; kapitalforvaltning; konsernforvaltning (captive management); finansiell virksomhet; kredittgivning, utlån mot sikkerhet; monetær virksomhet; tjenester vedrørende bankkort, kreditkort, kontaktkort og elektroniske betalingskort; bankvirksomhet; verdipapirvirksomhet; eiendomsmegling; meglertjenester vedrørende aksjer og andre verdipapirer; eiendomsforvaltning; eiendomsagenturer; kausjonisttjenester; pengeinnsamlinger for veldedige formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Vårt Lille Land Vårt Land AS, Postboks 1180 Sentrum, 0107 OSLO, Klasse 16 Aviser. 14

15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/100,372 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FANTASY Watkins Manufacturing Corp, 1280 Park Center Drive, US-CA92081 VISTA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 11 Boblebad og spabad i form av oppvarmede bassenger. registrerte varemerker nr 30/14 15

16 Internasjonale varemerkeregistreringer internasjonale varemerkeregistreringer nr 30/14 Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven 71. Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven 72 og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Etterfølgende utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den Prioritet: Besluttet gjeldende dato i : internasjonale registreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen gjelder i, jf. varemerkeloven 70. (111) Int.reg.nr: A (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: ZETA Shanghai Durotyre International Trading Co Ltd, Room 1505, 15th Floor, SML Center, 610 XuJiaHui Road, CN SHANGHAI, Kina Klasse 12 Pneumatic tires, inner tubes for pneumatic tires (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Pik-nik (571) Beskrivelse av merket: The trademark is composed of two meaningless words "Pik-Nik" separated by a dash; both words are written in standard characters. Akcine Bendrove Zemaitijos Pienas, Sedos g. 35, LT TELSIAI, Litauen Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 29 Milk and milk products, especially cheese, cheese products, peelable cheese sticks, cheese sticks (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: GLEN ORCHY Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE NECKARSULM, Tyskland Klasse 33 Wines, spirits and liqueurs; alcoholic beverages (except beers, wines, spirits and liqueurs)

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/14-2014.08.18 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 34/14-2014.08.18 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 34/14-2014.08.18 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/12-2012.05.21 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 21/12-2012.05.21 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 21/12-2012.05.21 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/15-2015.09.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 37/15-2015.09.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 37/15-2015.09.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/14-2014.12.15 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 51/14-2014.12.15 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 51/14-2014.12.15 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/11-2011.05.16 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 20/11-2011.05.16 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 20/11-2011.05.16 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer