Praktiske sykepleieferdigheter ved simulerings- og ferdighetsenheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktiske sykepleieferdigheter ved simulerings- og ferdighetsenheten"

Transkript

1 SYBA1000 Mennesket og grunnleggende fysiologiske behov Praktiske sykepleieferdigheter ved simulerings- og ferdighetsenheten Det er obligatorisk deltakelse ved alle øvelsene, jf. fagplanen. Øvelsene danner utgangspunkt for den praktiske testen. Tema 1 Sykepleiers funksjon: Infeksjonsforebygging 1. Håndhygiene 2. Bruk av stellefrakk 3. Rene hansker 4. Re seng (pasientens enhet), sideskift 5. Arbeid i desinfeksjonsrommet Tema 2 Pasientens behov for aktivitet: Leiring, sengeleier 1. Sideleie 2. Flatt ryggleie 3. Høyt sengeleie (Fowlers leie) Pasientens behov for eliminasjon: 1. Bruk av bekken 2. Spissbekken og urinflaske Infeksjonsforebygging: Arbeid i desinfeksjonsrom Bruk av personløfter Tema 3 Pasientens behov for ivaretakelsen av hud og vev: Personlig hygiene 1. Sengebad, hårpleie 2. Vask nedentil av mann og kvinne 3. Ta av og på skjorte 4. Tannpuss og (stell av proteser) Infeksjonsforebygging: Arbeid i desinfeksjonsrom Tema 4 Pasientens behov for respirasjon og sirkulasjon: De vitale tegn 1. Registrering av respirasjon 2. Registrering av puls 3. Registrering av blodtrykk 4. Registrering av temperatur 5. Thoraxleie Spesielt munnstell Tema 5 Sykepleiers funksjon: Administrering av legemiddel 1. Legemiddelhåndtering 2. Subcutane injeksjoner 3. Intramuskulære injeksjoner Tema 6 Pasientens behov for forflytning 1. Forflytning i seng 2. Forflytning fra stol til seng. Fra seng til stol 3. Bruk av hjelpemidler: Rullestol, gåhjelpemidler og forflytningsutstyr Tema 7 Basal hjertelungeredning (B-HLR) Fjerning av fremmedlegeme i øvre luftveier (ryggslag og Heimlichs manøver)

2 SYBA1100 Mennesket og grunnleggende psykososiale behov og sykepleie som vitenskap og profesjon Informasjon knyttet studieoppgave 2 Livskvalitet Studentens navn:.. Skjemaet skal fylles ut av studenten og godkjennes av veileder før intervjuet gjennomføres. Hensikten med studieoppgave 2 Livskvalitet er at studenten skal opparbeide seg kunnskap om intervju som forskningsmetode. Den kunnskapen studenten får om livskvalitet gjennom intervjuet, skal brukes til å skrive en oppgave, der ulike aspekter ved fenomenet livskvalitet skal komme frem. Studentens problemstilling er:.. Hvem studenten skal intervjue (forelder, søsken, bestefar/mor, kjæreste etc.): Sted for intervjuet: Tid studenten skal bruke på intervjuet: Intervjuguide: Etiske overveielser: Den som blir intervjuet, sikres anonymitet. Ingen navn eller personalia vil komme frem i oppgaven. Studenten er bevisst sin taushetsplikt. Studentens veileder:.. Dato:... Intervjuguide er godkjent av:... veileder

3 SYBA1100 Mennesket og grunnleggende psykososiale behov og sykepleie som vitenskap og profesjon Hva er de(t) etiske problem(et)? SME*-modellen Hva er fakta i saken? Hvem er berørte parter, og hva er deres syn? Hvilke verdier aktualiseres? Hvilke lover/retningslinjer aktualiseres? Hvilke handlingsalternativer finnes? SME Senter for medisinsk etikk, UIO

4 Forventningssamtale Student:. Praksisveileder: Lærer fra høgskolen:... Praksissted:... Antall uker i praksis:... Tidsrom:... Jeg gleder meg til... Jeg gruer meg til... Jeg kjenner meg trygg på Jeg trenger å lære mer om Jeg lærer best

5 Spesielle forhold i min situasjon som min praksisveileder og lærer bør kjenne til Mine forventninger til praksisveilederen Mine forventninger til læreren Praksisveilederens forventninger til studenten Lærerens forventninger til studenten Praksisveilederens forventninger til læreren Lærerens forventninger til praksisveilederen

6

7 Turnus Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for sykepleie, Studiested Pilestredet Student:.. Til sammen: 240 timer Min turnus: Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8

8 Ukentlig plan og logg Student:.. Læringsutbytte hentet fra fagplan Kunnskap Hva vil jeg lære Hvordan vil jeg lære Hva har jeg lært Hvordan synes jeg det gikk Kommentar fra praksisveileder og lærer Ferdigheter Generell kompetanse

9 Informasjon knyttet til studieoppgave 2 Kunnskapsbasert praksis observasjon av tema Studentens navn:.. Skjemaet skal fylles ut av studenten og godkjennes av leder for avdelingen før observasjonen starter. Hensikten med studieoppgave 2, Kunnskapsbasert praksis observasjon av tema, er at studenten skal tilegne seg kunnskap om observasjon som metode innen et gitt tema, og at studenten skal reflektere over kunnskapsbasert praksis i sykehjem sammen med de ansatte. Studentens tema er:.. Hva skal observeres? Hvorfor er dette sykepleiefaglig relevant? Hvor skal observasjonen foregå? Hvordan vil studenten observere? Etiske aspekter Etter at observasjonen er gjennomført skal studenten utarbeide et kort notat der det redegjøres for ovennevnte punkter og for eventuelle forhold som kan ha påvirket observasjonen. Notatet leveres til leder på avdelingen og lærer før diskusjon med ansatte. Dato:... Godkjent av:... leder for avdelingen

10 Prosedyrer i kliniske studier 1. studieår Sykehjem Refleksjon knyttet til prosedyrene skal inn i den ukentlige loggen. Student:.. Kull:.... Avdeling:.... Grunnleggende sykepleie Observert Deltatt Utført på egenhånd HYGIENE korrekt arbeidsdrakt korrekt håndhygiene arbeid i desinfeksjonsrom desinfisering av brukt utstyr rengjøring av brukt utstyr (dekontaminator) tillagning av utstyr til sterilisering håndtering av rent utstyr håndtering av sterilt utstyr annet MOTTAK AV PASIENT STELL AV PASIENT Personlig hygiene vaske pasienten i seng helvask/sengebad vaske pasienten i seng delvask assistere og veilede pasient som steller seg sittende ved vask assistere og veilede pasient ved dusjing assistere og veilede pasient ved karbad

11 bruk av bleier barbering vanlig tannpuss rengjøring av proteser spesielt munnstell fot- og neglpleie, fotbad hårvask og -pleie øyestell, briller, linser, proteser ørepleie, stell av høreapparat assistere ved av- og påkledning behandling av rent tøy behandling av skittent tøy Ernæringsbehov servering av mat mate liggende pasienter mate sittende pasienter regulering av væskeinntak stimulering til økt væskeinntak måle drikke måle døgndiurese Eliminasjon plassering av bekken til pasient i seng plassering av urinflaske til pasient i seng sette på uridom skifte urinpose

12 dekke til kateterisering assistere ved kateterisering kateterisering mann og kvinne med engangskateter kateterisering mann og kvinne med permanent kateter stelle permanent inneliggende kateter utføre blæreskylling fjerne kateter sette rectumsonde sette olje- og saltvannsklyster sette mikrolax FORFLYTNING AV PASIENT forflytning av pasient i seng forflytning av pasient fra seng til stol og fra stol til seng forflytning av pasient fra seng til stående betjene pasientløfter og -heis assistere pasient med rullator assistere pasient med krykker assistere pasient med å betjene rullestol ULIKE LEIER sette pasient til rette for måltid i seng sette pasient til rette i stol sette pasient til rette i Fowlers leie og regulerbar seng legge pasienten i hemiplegileie plassere sengehester

13 PRØVER OG UNDERSØKELSER blodtrykksmåling pulstelling temperaturmåling med utfylling av kurver rektal måling av temperatur oral måling av temperatur aksillær måling av temperatur elektronisk måling av temperatur ta ulike ekspektoratprøver bakteriologisk prøve fra spontanurin bakteriologisk prøve fra inneliggende kateter bakteriologisk prøve i tilknytning til engangskateterisering kontrollere urinprøve med stix hemofec telling av respirasjonsfrekvens FOREBYGGING AV SENGELEIETS KOMPLIKASJONER/IMMOBILITET assistere pasienten ved hosteøvelser og -teknikk forebygge trykksår forebygge kontrakturer med aktive leddøvelser forebygge kontrakturer med passive leddøvelser legge elastisk bind ved ødem i underekstremitetene SÅRSTELL anvende aseptisk teknikk ved stell av sår

14 sårstell uten instrumenter sårstell med instrumenter utføre rent sårstell utføre infisert sårstell LEGEMIDDELHÅNDTERING (trening under veiledning av sykepleier er tillatt, men skal ikke utføres alene eller sammen med en hjelpepleier) administrere perorale medikamenter administrere subcutan injeksjon administrere intramuskulær injeksjon fjerne intravenøs kanyle administrere øyedråper og øyesalve administrere nesedråper og nesespray administrere suppositorier administrere oksygenbehandling SYKEPLEIEDOKUMENTASJON dokumentere i avdelingens dokumentasjonssystem muntlig rapport observere og vurdere pasienttilstanden observere og vurdere pasientens vilje og evne til å mestre dagliglivets gjøremål anvende kliniske vurderingsprosesser som arbeidsmetode i utøvelsen av grunnleggende sykepleie STELL AV DØDE

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER Bachelor i sykepleie Avdeling for Helsefag Studiested Stord og Studiested Haugesund 30.06.15 Innhold Fellesdel... 2 Organisering og rammer... 2 Turnus (se vedlegg 3)... 2

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Læringsmappe for pleieassistenter

Læringsmappe for pleieassistenter Læringsmappe for pleieassistenter Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister

Detaljer

Studieplan 2011 2012. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2011 høst

Studieplan 2011 2012. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2011 høst HiBu - Avd for Helsefag Hudpleie for Gjelder for Side 1/9 Studieplan Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2011 høst HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE De første studentene ved sykepleierutdanningen i Molde startet 1. februar 1958. Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver

Detaljer

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35 Avdeling for sykepleierutdanning Program for videreutdanning Helsesøsterutdanning PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN Kull 35 Revidert oktober 2014- Praksisstudier- Kull 35- Helsesøsterutdanningen Innhold

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

Helsefagarbeideren og sykepleie

Helsefagarbeideren og sykepleie 34 Helsefagarbeideren og sykepleie Helsefagarbeideren og sykepleie Pasient og bruker Sykepleieprosessen 35 Hva er sykepleie? Helsefagarbeideren og sykepleie Omsorg og egenomsorg Pårørende SENTRALE BEGREPER

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Studieplan 2012-2013. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 vår

Studieplan 2012-2013. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Hudpleie for Gjelder for Side 1/8 Studieplan 2012-2013 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2013 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Infeksjonskontrollprogram Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Utarbeidet av: Smittevernenheten, SSHF Revidert: September 2006 2 Forord Det foreliggende infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3 Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Samarbeidsprosjekt mellom Søndre Land kommune og Høgskolen i Gjøvik Marianne Ege Lundberg

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

Håndbok i palliasjon for sykehjem i. Tromsø kommune

Håndbok i palliasjon for sykehjem i. Tromsø kommune Håndbok i palliasjon for sykehjem i Tromsø kommune Foto: Gloria Han 2012 Forord Som tidligere pårørende, er jeg svært glad for denne håndboken. De tre årene jeg vandret i sykehjemskorridorer lærte jeg

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

OPPLÆRINGSHEFTE FOR NYANSATT VELKOMMEN SOM MEDARBEIDER VED MILDEHEIMEN SYKEHJEM

OPPLÆRINGSHEFTE FOR NYANSATT VELKOMMEN SOM MEDARBEIDER VED MILDEHEIMEN SYKEHJEM OPPLÆRINGSHEFTE FOR NYANSATT TIL VELKOMMEN SOM MEDARBEIDER VED MILDEHEIMEN SYKEHJEM UTGAVE1, 7.8.09 RUTINER PÅ SYKEHJEMMET Uniform / påkledning. Det er uniformsplikt ved sykehjemmene i Bergen kommune og

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 Legevakt... 2 Studiets relevans for arbeidslivet og videre studier... 2 Videreutdanning

Detaljer