Styrets årsberetning 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning 2007"

Transkript

1 Styrets årsberetning Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosialesammenkomster 2.2 Omsorg og nettverksbygging 3. Lokallag 3.1 Lokallag Bergen og Trondheim 4. Foreldreforening 4.1 LFTS Foreldreforening 5. Drift 5.1 Økonomiskansvar 5.2 Økonomisk Årsberetning 5.3 WPATH symposium 5.4 Deltagelse på konferanser 5.5 Prosjekt Shdir og Helse og rehabilitering 6. Politisk arbeid 6.1 Arbeid mot diskriminering 6.2 Støtteordninger

2 INNLEDNING LFTS er en organisasjon som arbeider for kvinner og menn som går igjennom en kjønnsbekreftende prosess. LFTS skal arbeide for å bedre levekårene og livskvaliteten for mennesker i vår målgruppe, styrke den psykiske helse, slik at de fungerer i skolen, arbeide og ute i samfunnet. Vi skal arbeide for et samfunn som i større grad aksepterer mennesker i vår gruppe. LFTS vil arbeide for et samfunn med større toleranse, aksept og mangfold. LFTS har i 2007 fortsatt med og styrket organisasjonen ved å arbeide målrettet og effektivt. Vi har en jevn mengde henvendelser fra mennesker i vår gruppe og andre typer kjønnsidentitets tematikk. Medlemstall i Totalt i 2007 hadde vi 150 medlemmer. Det er 109 ordinære og 41 støttemedlemmer. Vi har også i 2007 gjort en stor innsats både med vårt omsorgsarbeid og opplysningsarbeid. LFTS har i 2007 stort sett hatt det samme driftsmidlet men mindre prosjektmidler enn i Styrearbeidet har blitt utført som frivillig innsats fra styremedlemmer. LFTS går inn i 2008 med meget store arbeidsmengder og en fortsatt stram økonomi. Vi har for 2008 fått innvilget kroner fra Barne og likestillingsdepartementet, men vi har ikke fått forståelse fra Sosial helsedirektoratet om bedre rammevilkår i vårt prosjekt. Vi har vært i møte med BLD hvor vi har bedt om forståelse for en større total driftstøtte fra regjeringen i Vi er veldig bekymret for vår økonomi i 2009 fordi vi kan miste de midler vi får i dag fra Shdir. 1. Opplysning og informasjon Vi driver et aktivt opplysningsarbeid for å endre holdninger, fjerne fordommer og skape større innsikt om mennesker i vår målgruppe. Opplysningsarbeidet er rettet mot samfunnet generelt, fagfolk i helse og sosialtjenesten, ungdom, folkevalgte, mennesker i vår gruppe og andre med kjønnsidentitetstematikk. Vi utvikler brosjyremateriell, holder konferanser, kurs, stands, foredrag og synliggjør oss i media. Vi arbeider for at samfunnet skal bli mer tolerant og inkluderende, møte oss med likeverd og respekt slik at flere mennesker i vår gruppe og andre som er annerledes kan stå åpent fram. Vi ser det som viktig å bidra til at samfunnet motarbeider negative holdninger til de som er annerledes og støtte og oppmuntre åpne holdninger. 1.1 Konferanser, kurs og stand Konferanser, kurs og stands er viktig for vår opplysningsvirksomhet. LFTS arrangerte lørdag 16. juni brukerkonferanse på Clarion Christiania Royal Hotel. Det var foredrag fra flere unge i vår gruppe som var basert på egenerfaring. Det ble også holdt informasjonsmøte om laser og elektrolysebehandling og om vester og penisproteser. Det var 56 personer tilstede. Lørdag 13. oktober arrangerte foreldre/familieforeningen sammen med LFTS seminar på Holmenkollen Hotell. Det ble holdt foredrag av foreldre og fagpersoner og fra Likestilling og diskrimineringsombudet. Det var 38 deltagere tilstede. 10. oktober sto vi på stand ved stortinget i Oslo. Det var en del av markeringen av verdensdagen for psykisk helse. Vi sto sammen med en del andre organisasjoner innenfor psykisk helsefeltet.

3 1.2 Hefter og brosjyrer Vi har sammen med foreldre/familieforeningen utviklet og trykket opp brosjyren for barn og ungdom med kjønnsidentitets problem som skal sendes ut med hjelp av Shdir til helsestasjoner rundt om i Norge. Vi har også utviklet et generelt hefte med informasjon om mennesker i vår gruppe, møte med helsetjenesten, psykisk helse og foreldre familie. Både brosjyren og hefte er støttet med midler fra sosial og helsedirektoratet. Vi har i 2007 også revidert Håndboken for mennesker som går igjennom en kjønnsbekreftende behandling Nettside og medlemsblad Vårt medlemsblad er en viktig kilde for informasjon for medlemmer, støttemedlemmer, leger, psykologer og media. I 2007 ble det gitt ut fire nummer av medlemsbladet à 12 sider. Våre internettsider er meget viktig i forhold til informasjon, kunnskapsformidling, råd, veiledning til mennesker i vår gruppe, helse og sosialarbeidere og samfunnet. Vår nettside bidrar også til likemannsarbeid via vårt diskusjonsforum. I løpet av 2007 fikk LFTS omtrent 2000 henvendelser via e-post og brev. Vi hadde cirka henvendelser via telefon. Vår nettside er meget viktig for opplysning og informasjon. Vårt diskusjonforum er ment å være et bidrag til likemannsarbeid. Der skal mennesker i vår gruppe kunne gi råd og hjelpe hverandre. Det er også noen i 2007 som har fått kontakt med andre i samme situasjon via diskusjonforumet. Nettsiden er blant annet ment til å styrke nettverksbygging og opplysning for mennesker i vår gruppe i hele Norge Informasjons og rådgivnings arbeide og media LFTS ser det som meget viktig å synliggjøre mennesker som har fått diagnosen transseksualisme i media, slik at vi kan bidra til å øke kunnskap om mennesker med denne diagnosen i befolkningen. Vi har i 2007 bidratt med artikler i VG, Dagbladet, Aftenposten, Drammenstidende, Blikk og Gaysir. Radio intervju i kanal 24, P4 og flere intervjuer i NRK P2. Informasjonsmøter i samarbeid med menneskebiblioteket flere steder rundt om i Norge. Samarbeidsmøter med Mental Helse. Tone Maria har i tillegg holdt mange foredrag på vegne av LFTS. Vi har også vært aktive i møter i Menneskerettsalliansen. 2. Psykisk helse LFTS arbeider for å forbygge og rehabilitere psykiske problemer for mennesker i vår gruppe og andre med forskjellige kjønnsidentitetstematikk. En del mennesker i vår gruppe har problemer med angst og depresjon, og det er viktig å få hjelp med kontakt til lege og psykolog for diagnostisering og behandling. Noen mennesker i vår gruppe er i en risikogruppe for depresjoner og selvmord. Vi ser det som meget viktig at vi kan hjelpe med kontakt til helsevesenet, samtaleterapi og fellesskap Sosialesammenkomster Fellesskap med andre er en viktig faktor for å forbygge angst og depresjon. LFTS arrangerte i 2007 to sosiale sammenkomster der medlemmer fra hele landet hadde mulighet til å medvirke. I LFTS møtelokale i Oslo har det vært arrangert jevnlige sosiale møter. Det har også blitt arrangert jevnlige møter i Bergen og Trondheim lokallag. 2.2 Omsorg og nettverksbygging Omsorg for mennesker i vår målgruppe og andre med forskjellige typer kjønnstematikk er vårt viktigste arbeid, der trygghet og fellesskap er nøkkelord.

4 Vi har i 2007 som i tidligere år medvirket til at en del mennesker i vår gruppe har fått kontakt med hverandre via e-post, møter, diskusjonsforum og telefon. Fortsatt kommer en del til vårt kontor for råd, veiledning og omsorg. Vår besøkelsestjeneste på Rikshospitalet er også en del av vår omsorg for mennesker i vår gruppe. Vi arbeider kontinuerlig for å styrke vår nettverksbygging blant annet ved likemannsarbeid. Menn vi er avhengig av at mennesker i denne gruppen er villig til å hjelpe og støtte andre i samme situasjon. Styret i LFTS har ikke ressurser til dette alene. 3. Lokallag 3.1 Bergen og Trondheim lokallag LFTS første lokallag ble dannet 11. september 2003 i Bergen. Lokallaget har vedtatt et arbeidsprogram og valgt styre og kontaktperson overfor landsstyret. Lokallaget har hatt flere møter i løpet av 2007, men det har vært mindre aktivitet enn tidligere år. Lokallager har slitt med liten interesse og det har vært få mennesker tilstede på møter. Det skapte også problem når leder av lokallaget trakk seg. Det var enighet blant de andre medlemmene i lokallaget at de ville forsette fram mot årsmøte i Bergen lokallag av LFTS Støttegruppe og sosial møteplass for vår gruppe på Vestlandet Drive opplysningsarbeid Arbeide for å bedre det lokale behandlingstilbudet (for eksempel flere kompetente terapeuter, laserbehandling, etc) Fremme saker av lokal interesse overfor landsstyre Lokallaget har 5 medlemmer pr Foreldre og andre pårørende deltar også på medlemsmøtene. Det er svært positivt å ha et nært samarbeid med foreldregruppen. Lokallaget har besvart innkommende e-post fra interesserte. Bergen lokallag arrangerte årsmøte 20. februar Trondheim lokallag av LFTS LFTS sitt andre lokallag ble stiftet 7. mars Det lagt opp til et treff den andre onsdagen i måneden hos Friskgården Nidaros. Treffene legges med et tema for hvert treff. Alle ble bedt om å komme med innspill til tema, LFTS Trondheim skal være et sosialt møtested for mennesker som går igjennom en kjønnsbekreftende behandling i Trondheim og Trøndelag. Og skal arbeide i tråd med vedtektene til LFTS. Lokallaget har 5 medlemmer pr Styre for LFTS Trondheim. Styret er satt sammen etter LFTS sine vedtekter og består av Ragnhild Vinkenes, leder (til november) Malin, leder fra november Malin, nestleder (fra november Peter Berg Hove, nestleder) Vigdis Moen, Styremedlem. Lokallaget arrangerte Fagdag om vår tematikk i Trondheim 7. september Foredragsholdere var Esben Esther Pirelli Benestad, Alex Fossøy, LFTS, Vigdis Moen, Sexolog og Ragnhild Vinkenes. Seminaret var gratis for deltageren. Det var omtrent 60 helsearbeidere tilstede. Lokallaget har også arrangert jevnlige møter. Leder Ragnhild Vinkenes trakk seg som leder i løpet av oktober. Ny leder ble Malin. Det er viktig at lokallagene har god kontakt med landsstyret og informerer jevnlig.

5 4. Foreldre/familieforening 4.1 LFTS Foreldre/familieforening Foreldreforeningen har vedtatt et arbeidsprogram og valgt styre og kontaktperson overfor landsstyret Vedtekter: 2 FORMÅL - Foreldre/familieforeningen er en organisasjon for foreldre og familie til barn/unge med - kjønnsidentitets tematikk. Foreningen skal: - arbeide for å bedre barn og unge med transkjønnethet sine rettigheter og behandlingstilbud - være et støttende nettverk for foreldre/familie - arbeide for å styrke helsevesenets kunnskaper om barn/unge med transkjønnethet - arbeide for å bedre samfunnets kunnskaper og holdninger til mennesker med transkjønnethet. I 2007 har foreldre/familieforeningen sammen med LFTS trykket opp en informasjonsbrosjyre om barn/unge med kjønnsidentitets tematikk, og som inneholder kontaktinformasjon om Foreldre/familieforeningen, LFTS og GID-klinikken ved Rikshospitalet. Brosjyren kan lastes ned på LFTS sin nettside og bestilles av helse og sosialarbeidere fra SHDIR. Foreldre/familieforeningen har et nært samarbeid med LFTS, og fungerer som en underavdeling av LFTS.. Foreldre/familieforeningen sammen med LFTS arrangerte også seminar 13. oktober på Holmenkollen hotell, der ulike temaer vedrørende vår gruppe og deres familier ble tatt opp. De arrangerte også sitt årsmøte på ettermiddagen. På kvelden ble det arrangert festmiddag. Styre i foreldreforeningen i 2007: Leder: Ivar Bollmann Pedersen Nestleder: Britt Eva Brandåstrø Styremedlem: Lene Bollmann Pedersen Styremedlem: Terje Bjerkeli Styremedlem og sekretær: Siri Laupsa Borge 5. Drift En stor del av LFTS virksomhet er knyttet til driften av organisasjonen. Driften av LFTS er ressurskrevende. LFTS hadde i 2007 stort sett det samme av driftsmidler som i Det er som i tidligere år takket være meget stor frivillig innsatts av samtlige styremedlemmer at LFTS har maktet å få utført så store arbeidsoppgaver også i Styret ønsker å påpeke at det er urimelig å forvente at styremedlemmer skal legge ned så store frivillige ressurser uten at rammebetingelsene blir betydelig bedre. 5.1 Økonomiskansvar Leder av LFTS har hatt det daglige økonomiske ansvaret. Regnskapet har blitt ført ansvarlig av vår regnskapsfører Konvent Consulting Regnskap ved autoriserte regnskapsfører Britt Søreide og av registrert revisor Bente Wilhelmsen. 5.2 Økonomisk Årsberetning

6 5.3. WPATH Symposium LFTS har hatt flere møter i 2007 for å forberede verdens viktigste og største fagkonferanse om kjønnsidentitets tematikk, The World Professional Association for Transgender Health (WPATH), tidligere kjent som Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, inc. Vi har også laget en informasjonsfilm som er vist på konferanse i Chicago, København og Linköping i Sverige. LFTS har som den første brukerorganisasjon i verden, fått det ærefulle oppdraget med å arrangere WPATH Konferansen i Oslo i Det er et meget tidskrevende arbeid å arrangere verdens største faglige konferanse om kjønnsidentitets tematikk. Det medfører at vi må leie inn ekstern hjelp. Det fører til at vi får store utgifter for å kunne arrangere konferansen på en profesjonell måte. Vi har søkt om midler eksternt, men er også avhengig av å bruke midler fra vårt budsjett i 2008 og Vi har satt ned en lokal organisasjons komité bestående av følgende personer: Tone Maria Hansen, president LFTS Mikael Scott Bjerkeli, Vice president LFTS Ida Mellesdal, Board member LFTS Ingvill Størksen, Board member LFTS Ira Haraldsen, MD, PhD, Head of the GID - clinic team, National Hospital Asle Offerdal, Psychologist, GID - clinic team, National Hospital Ivar Bollmann-Pedersen, president of parent and family organisation LFTS Dag Øystein Ensjø, president Human rights organisations Thore Langfeldt, PhD, clinic for sexuality and therapy Paulina Due-Tønnesen, MD, National Hospital Åshild Skogebø, Psychologist, clinic for sexuality and therapy Konferansen skal arrangeres på Holmenkollen Park Hotell fra onsdag 17. juni lørdag 20. juni Vi har med midler fra Barne og likestillingsdepartementet fått laget en egen nettside for konferansen Det er også link fra LFTS sin side til konferanse siden. 5.4 Deltagelse på konferanser/møter Det er viktig at LFTS er representert ved konferanser og møter, der tema er psykisk helse identitet og kjønn. LFTS var tilstede på 18 møter i Vi var tilstede på 4 forberedende møter i forbindelse med verdensdagene for psykisk helse, Vi var tilstede på idé møte i regi av Mental helse Norge sammen med brukerorganisasjoner innenfor psykisk helse feltet. Vi har hatt to møter i BLD vedrørende driftmidler til LFTS i 2008/2009 og midler til WPATH konferansen. Vi har hatt et møte i HOD vedrørende støtteordninger. Vi har vært i et møte i Stortinget. Vi har vært i et møte med ledelsen i LLH og holdt innlegg på landsmøte til Skeiv ungdom. Vi har i tillegg hatt tre møter med arbeidsgruppen på Rikshospitalet og flere møter med psykologer og leger. LFTS var tilstede på fem konferanser i perioden.

7 5.5 Prosjekt fra SHDIR og Helse og rehabilitering Prosjektets sentrale målsetting er å forebygge mennesker i vår målgruppe sin psykiske helse. For å nå prosjektets hovedmål må vi gå via flere delemål. Dette gjør vi gjennom å sikre informasjon, rådgiving, veiledning, strategier for nettverksbygging. Nettverksbygging skjer blant annet ved likemanns arbeid, sosialesammenkomster og psykososialtarbeide. Det er en målsetning å legge opp til at tiltakene skal vare ut over prosjektperioden. Psykososialt og omsorgsarbeide i perioden januar desember sosialesamlinger i lokalene til LFTS(likemannsarbeid). 49 mennesker som er i en prosess for en kjønnsbekreftende behandling og andre innenfor kjønnsidentitets tematikk i møte med dagligleder. 10 besøkelsestjenester på Rikshospitalet. 2 sosiale sammenkomster. Landsdekkende. Informasjons og rådgivnings arbeide i perioden januar desember 2007 Vi har deltatt på 5 konferanser/seminar Vi har holdt 5 foredrag og informasjonsmøter Deltatt på menneskebiblioteket ved syv anledninger Vi har hatt 12 møter med leger og psykologer Vi har hatt 3 møter med arbeidsgruppen for diagnosen transseksualisme på Rikshospitalet Vi har hatt 3 planleggingsmøter i forhold til verdensdagen for psykisk helse Deltatt i media med totalt 15 artikler, radio og fjernsyns program. Stand på Karl johansgt. Verdensdagen for psykisk helse Arrangert 2 seminarer. Totalt 95 deltagere Utgitt medlemsbladet LFTS, 4. nummer. Sendt ut 10 nyhetsbrev Prosjekt Helse og Rehabilitering (Naturopplevelser) Det viste seg at det ikke var mulig å få gjennomført fire turer som planlagt. Det var veldig lite interesse for turer på vinter, tidlig vår og høst. Derfor ble turene gjennomført i mai og juni 2006 og i juni Første turen var i mai som var en særdeles kald måned. Det viste seg at det var begrenset hvor man kunne ferdes på grunn av all snøen som fortsatt lå i skogen og nordhellinger.det var fire deltakere som møtte opp. Neste tur var i begynnelsen av juni som var en herlig varm sommerdag. Fem spente turdeltagere ankom Kapp på fredag ettermiddag. Nå var det klart for et vikingtokt på Mjøsa. Den siste turen ble arrangert i begynnelsen av juni Fordi turen i juni 2006 ble en stor suksess valgte vi å gjenta turen med vikingskipet. Det var også fem deltagere på denne turen. Den viktigste målsetningen med prosjektet var å få mennesker i vår gruppe til å bli med på turglede som kunne bidra til samhold og kameratskap. Det at vi ikke lykkes med å arrangere like mange turer som vi hadde håpet blir sekundært i forhold til den suksess turene hadde i forhold til samhold og kameratskap.

8 6. Politisk arbeid 6.1 Diskrimineringsarbeide LFTS er en av flere organisasjoner som er tilsluttet menneskerettsalliansen. Det gir en liten organisasjon som LFTS betydelig større muligheter til å synliggjøre seg å kjempe for felles menneskerettigheter sammen med andre organisasjoner. 6.2 Støtteordninger for mennesker i vår målgruppe Vi har siden 2001 arbeidet for at mennesker i vår målgruppe skal få så gode støtteordninger som mulig. I 2004 ble det klart at støtteordninger for brystproteser og parykk ble godkjent i Arbeids Sosialdepartementet. LFTS var i et møte med statssekretær og politisk ledelse for å få avklart støtteordninger som kompresjonsvest, penisproteser, laser og elektrolysebehandling. Helse og omsorgsdepartementets har gitt informasjon om at departementet mener at kompresjonsvest, penisproteser, laser og elektrolysebehandling kan gå under støtteordninger som gis på medisinsk indikasjon. Det som skal være avklart i 2007 er at GID klinikken kan skrive ut rekvisjon til vest. LFTS og GID klinikken arbeider i sammen for å få laget vester som passer denne gruppen. Et firma i Danmark skal lage vester i nært samarbeid med LFTS. Vi arbeider også videre for å finne en løsning på penisproteser. Dessverre er det vanskelig å få til støtte spesielt for vår gruppe når det gjelder laser og elektrolysebehandling. Rikshospitalet har satt i gang et prosjekt for kvinner i vår gruppe som får hjelp med laserbehandling på Hudklinikken. De har kun plass til 10 personer og det er GID klinikken som velger ut de som får bli med i prosjektet. Dersom det kan vises til at prosjektet er meget nyttig for vår gruppe kan det gi en mulighet på sikt at RH tilbyr denne muligheten for kvinnene i vår gruppe. Prosjektet varer i 2 år. LFTS skal forsette å arbeide for at vi skal få laser og elektrolyse dekket. ************************************************************************* Styrets sammensetning i perioden: Leder: Tone Maria Hansen Nestleder: Mikael Bjerkeli Styremedlem: Alex Sander Fossøy Styremedlem: Ingvill Størksen Styremedlem: Ida Mellesdal

Styrets årsberetning 2006

Styrets årsberetning 2006 Styrets årsberetning 2006 1. Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosialesammenkomster 2.2 Omsorg

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 Styrets årsberetning 2009 1. Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosiale sammenkomster 2.2 Omsorg

Detaljer

Styrets Årsberetning 2005

Styrets Årsberetning 2005 Styrets Årsberetning 2005 1. Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosialesammenkomster 2.2 Omsorg

Detaljer

Styrets årsberetning 2010

Styrets årsberetning 2010 Styrets årsberetning 2010 1. Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosiale sammenkomster 2.2 Omsorg

Detaljer

Styrets Årsberetning 2004

Styrets Årsberetning 2004 Styrets Årsberetning 2004 1. Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosialesammenkomster 2.2 Omsorg

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003

Styrets Årsberetning 2003 Styrets Årsberetning 2003 1. Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosialesammenkomster 2.2 Omsorg

Detaljer

Styrets Årsberetning 2002

Styrets Årsberetning 2002 Styrets Årsberetning 2002 1. Opplysning og informasjon 1.1. Seminarer, konferanser og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosialesammenkomster 2.2

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Forord Afasiforbundet ble stiftet i 1987 som en interesseorganisasjon for mennesker med afasi og andre språk- og kommunikasjonsvansker, og deres pårørende. Afasiforbundet har inntil

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009 Mer enn likhet for loven LLHs virksomhet i 2009 Innholdsfortegnelse INNLEDNING HOLDNINGSARBEID OG KUNNSKAPSHEVING ROSA KOMPETANSE SKOLE ARBEIDSLIV ROSA KOMPETANSE JUSTIS/POLITI TMO I FORSVARET TRANS-ARBEIDET

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Årsmelding 2009 HivNorge

Årsmelding 2009 HivNorge Årsmelding 2009 HivNorge Innhold: 3 hva skjer nå minister? Stortingsvalget i 2009 ga den rød-grønne regjeringen fortsatt tillit og anledning til å styre i fire nye år. Men vi har savnet en helseminister

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende ÅRSMELDING 2012 ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1-2 0 1 2. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1-2 0 1 2. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse L M s a k 3 Å R S B E R E T N I N G I n k l r e g n s k a p, r e v i s j o n s b e r e t n i n g o g k o n t r o l l u t v a l g e t s b e r e t n i n g 2 0 1 1 2 0 1 2 Landsforeningen for Pårørende innen

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 28.03.2012 1

ÅRSRAPPORT 2011 28.03.2012 1 ÅRSRAPPORT 2011 28.03.2012 1 ÅRET 2011 2 - Forside/ bilder side 1-2 Innhold side 3 Om prolar side 4-5 Takk for støtte side 6 Styret og ansatte side 7-8 Økonomi side 9 Organisasjonens vedtekter

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Håndbok Kjønnskorrigerende Behandling Rikshospitalet

Håndbok Kjønnskorrigerende Behandling Rikshospitalet Håndbok Kjønnskorrigerende Behandling Rikshospitalet 1 INNLEDNING Håndboken er ment for personer som søker eller er i behandling for diagnosen transseksualisme. Det er blitt større åpenhet i samfunnet

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende redaksjon Selvhjelp Norge utgivelse Juni 2015 design AH Taraldstad Design foto Anne Hilde Taraldstad trykk Bjerch Trykkeri AS opplag 50.000 isbn 978-82-998545-1-1 bestilling av heftet selvhjelp.no post@selvhjelp.no

Detaljer

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 9. februar 2015 Kl.: 12.00 til ca. 15.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 9. februar

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer