Agnes Brønstad og Ingvild Skjetne. God helse 1. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agnes Brønstad og Ingvild Skjetne. God helse 1. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål"

Transkript

1 Agnes Brønstad og Ingvild Skjetne God helse 1 Vg2 helsearbeiderfag Bokmål

2 Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 ISBN Redaktører: Kari Raustøl / Ida Vibeke Knudsen Bilderedaktør: Kari Anne Hoen Design: Hild Mowinckel Layout: Morten Ravnbø Sætren Omslagsdesign: Hild Mowinckel Omslagsbilde: Photonica, Barnaby Hall Printed in Norway by PDC Tangen 2007 Illustratør: Anne Langdalen Øvrige illustrasjoner: Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Henvendelser om denne boka rettes til Gyldendal Undervisning Postboks 6860 St. Olavs plass 0130 Oslo E-post: 2

3 Til deg som skal bruke boka! God helse 1 God helse 1 God kommunikasjon God helse 2 God yrkesutøvelse God helse 1God helse 2 Agnes Brønstad Ingvild Skjetne 3

4 Innhold Til deg som skal bruke boka!...3 Læreplan med målkart...6 DEL 1 Møtet mellom bruker og helsefagarbeider KAPITTEL 1 Pasient bruker eller beboer? hvem trenger helse- og omsorgstjenester? Eksempler fra tre arbeidsplasser Pasient bruker eller beboer hva skal vi bruke? Hvem har behov for helse- og omsorgstjenester? KAPITTEL 2 Helsefagarbeider hva gjør du? Helse...21 Sykepleie...22 Omsorg og egenomsorg...23 Brukermedvirkning DEL 2 Du samarbeider med brukeren om KAPITTEL 3 Trivsel og livskvalitet Å arbeide ut fra et helhetlig menneskesyn...31 Aktivitet Å møte psykiske og sosiale behov...34 Å møte åndelige og kulturelle behov Å møte seksuelle behov KAPITTEL 4 Prosedyrer en del av helheten Hva er prosedyrer, og hvorfor trenger vi dem?...49 System i arbeidet KAPITTEL 5 Brukerens rom og seng Rommet Senga...55 KAPITTEL 6 Søvn og hvile Hva er søvn og hvile?...65 Søvnforstyrrelser...67 Hva kan du gjøre?...68 KAPITTEL 7 Personlig hygiene Å hjelpe en annen med personlig hygiene...74 Å vaske kroppen Morgenstell...79 Kveldsstell...80 Å kle av og på seg...80 Hudpleie...82 Hårpleie...83 Å barbere og stelle skjegg...85 Munn- og tannpleie Pleie av føtter og negler...91 KAPITTEL 8 Måltid Å spise med eller uten hjelp...96 Matlyst...97 Hva er en positiv spisesituasjon?...97 KAPITTEL 9 Eliminasjon Hva er eliminasjon? Hjelp til eliminasjon KAPITTEL 10 Å forebygge komplikasjoner ved immobilitet Hvem er mest utsatt for å få komplikasjoner på grunn av immobilitet? Hvordan kan vi forebygge komplikasjoner ved immobilitet? Å forebygge trykksår (decubitus) Å forebygge svekkelse av muskler og skjelett og feilstilling i ledd Å forebygge forstoppelse (obstipasjon) Å forebygge blodpropp (trombose) Å forebygge nyrestein Å forebygge urinveisinfeksjon Å forebygge lungebetennelse (pneumoni) Å forebygge psykiske problemer DEL 3 Når kroppen varsler om KAPITTEL 11 Smerter Hva er smerte? Hvorfor opplever og reagerer vi forskjellig på smerte? Ditt ansvar når brukeren har smerter KAPITTEL 12 Feber Temperaturregulering Hva er feber KAPITTEL 13 Vanlige symptomer fra sirkulasjonssystemet Puls Blodtrykk Forandringer i hudens farge og temperatur Væskeansamling ødemer i beina Når brukeren har eller kan få sirkulasjonssvikt KAPITTEL 14 Vanlige symptomer fra respirasjonssystemet Pustebesvær Hoste og oppspytt ekspektorat

5 KAPITTEL 15 Vanlige symptomer fra fordøyelsessystemet Kvalme og brekninger Diaré Forstoppelse KAPITTEL 16 Vanlige symptomer fra urinsystemet Observasjon av urin og vannlatingsmønster Urinveisinfeksjon (cystitt) Ufrivillig vannlating inkontinens for urin Bruk av kateter KAPITTEL 17 Forstyrrelser i væskebalansen Uttørring dehydrering DEL 4 Brukeren og omgivelsene KAPITTEL 18 Nettverket Sosialt nettverk Frivillige organisasjoner Andre samarbeidspartnere i nærmiljøet KAPITTEL 19 Omgivelser helse trivsel Innemiljø Hvem gjør hva? KAPITTEL 20 Hjemmeulykker Omfang Utsatte grupper Årsaker Forebygging KAPITTEL 21 Hjelpemidler og tilrettelegging av bolig De vanligste hjelpemidlene Hjelpemidler DEL 5 Forutsetninger hos brukerne KAPITTEL 22 Eldre og aldring Aldring Fysiologisk aldring Psykologisk aldring KAPITTEL 23 Å fremme helse og forebygge sykdom hos eldre Risikogrupper blant eldre Informasjon Å forberede pensjonisttilværelsen Å opprettholde et positivt selvbilde Aktivitet Kosthold Tannhelse Helsekontroll og observasjon Å kompensere for nedsatt funksjonsnivå Nettverk Å avdekke ugunstige forhold Eldre og legemiddelbruk Når eldre mennesker blir syke KAPITTEL 24 Funksjonshemning Hva er funksjonshemning? Å hjelpe og samarbeide med mennesker med funksjonshemning Forskjellige former for funksjonshemning Bevegelseshemning Synshemning Hørselshemning Psykisk utviklingshemning Skjulte funksjonshemninger DEL 6 Hygiene KAPITTEL 25 Smitte Kroppens infeksjonsforsvar Smittekjeden Forutsetninger for smitte KAPITTEL 26 Mikroorganismer Bakterier Virus Sopp Parasitter Påvisning av mikroorganismer KAPITTEL 27 Forebygging av smitte Håndhygiene Arbeidstøy Desinfeksjon, rengjøring og sterilisering Infeksjoner i helseinstitusjoner Isolasjonspleie Håndtering av avfall KAPITTEL 28 Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) Internkontroll Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, HMS Stress Oppgaver for Vg Ordforklaringer Stikkord

6 PROGRAMOMRÅDE FOR HELSEARBEIDERFAG LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG VG2 Formål Beskrivelse av programfagene Helsefremmende arbeid 6

7 Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse Grunnleggende ferdigheter 7

8 Kompetansemål Helsefremmende arbeid i God helse 1 Kapittel Mål med opplæringen er at eleven skal kunne gjøre rede for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse og hvordan fysisk aktivitet kan bidra til å forebygge de vanligste livsstilssykdommene 3, 6, 19 gi eksempler på aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet planlegge og begrunne sammensetningen av kostholdet for ulike brukere ut fra funksjonsnivå, alder og behov, og i tråd med norske anbefalinger for ernæring 8 lage trygge og sunne måltider for ulike brukere i tråd med norske anbefalinger om ernæring 10, 11, 12, 13, 14, gjøre rede for symptomer på ulike sykdommer og lidelser knyttet til 15, 16, 17, 22, 23 allmenntilstand, næringsopptak, utskilling av avfallsstoffer og allergier, og foreslå tiltak 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gjøre rede for og demonstrere grunnleggende sykepleie 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 25, 26, 27 drøfte betydningen av god hygiene for å forebygge sykdom og hindre smitte i og utenfor institusjon i tråd med gjeldende regelverk 18 beskrive tilbud frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner gir i nærmiljøet, og drøfte deres betydning for sosiale nettverk og forebygging av isolasjon 2, 3 drøfte sammenhengen mellom levekår og livskvalitet 2, 24 forklare hva habilitering og rehabilitering er, og gi eksempler på forebyggende og helsefremmende tiltak 21 demonstrere hjelpemidler som bidrar til selvstendighet og opprettholder funksjoner i dagliglivet, og beskrive søknadsprosedyrer for brukere 20 gjøre rede for tiltak som forebygger ulykker og brann i hjemmet og på institusjoner demonstrere førstehjelp som er relevant for helsefagarbeideren gjøre rede for de mest brukte legemidlene og forklare virkninger og bivirkninger 28 gjøre rede for hvordan helse, miljø og sikkerhet er organisert, og beskrive helsefagarbeiderens rolle i arbeidet for å ivareta fysisk og psykisk helse 8 God helse 1 God helse 2 Helsefremmende arbeid.

9 9 Kommunikasjon og samhandling Yrkesutøvelse

10 10

11 Del 1 Møtet mellom bruker og helsefagarbeider 11

12 Kapittel 1 Pasient bruker eller beboer? hvem trenger helse- og omsorgstjenester? FRA LÆREPLANEN Fra formål i læreplanen: Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt både i kommunal helse- og sosialtjeneste og i spesialisthelsetjenesten. 12

13 KAPITTEL 1 Pasient bruker beboer? Eksempler fra tre arbeidsplasser E Kristine har nettopp begynt som lærling i hjemmesykepleien. Hun besøker løpet av en vakt. Andre besøker hun sjeldnere, kanskje en eller to ganger i uka. Dette skriver hun i loggen sin etter to uker: O MS = multippel sklerose, en sykdom i nervesystemet som blant annet kan føre til dårlig kontroll over viljestyrte bevegelser schizofreni = alvorlig psykisk lidelse som kan gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen vernet bedrift = arbeidsplass som er spesielt tilrettelagt for mennesker med ulike funksjonshemninger «Nå begynner jeg å få litt oversikt. Det tar litt tid når det er så mange forskjellige brukere vi besøker. I dag var vi først hos Maria og hjalp henne med å stå er viktig at vi kommer tidlig til henne, for hun skal på jobb klokka ni. Etterpå dro vi til Stine Fjell. Der var vi to ganger i løpet av vakta. Hun har MS og trenger hjelp til å stelle seg, til å spise og til å gå på toalettet. Ellers får hun mye hjelp av mannen sin, men han er jo på jobb om dagen, og døtrene er på skolen. En annen bruker vi var hos, er Johnny. Han har hatt hjerneslag og er delvis skal greie å gå igjen. Jeg synes han er ganske tøff som holder humøret og motivasjonen oppe. Johnny bor sammen med kona si. De har nettopp blitt pensjonister og hadde gledet seg til å få tid til å reise. Jeg merker at kona også trenger å prate litt med oss når vi er der. En bruker vi var hos, er dement. Hun er veldig gammel, over 90 år og bor i samme hus som sønnen og svigerdatteren. Hun kjenner oss aldri igjen når vi kommer, og spør hele tiden om det samme, om og om igjen. Veilederen min sier at sønnen og svigerdatteren egentlig er ganske slitne fordi denne avlastningsopphold på sykehjem. På slutten av dagen var vi hos en bruker jeg ikke har truffet før, Mads. Det besøket var litt vanskelig synes jeg. Vi skulle liksom ikke gjøre så mye, mest snakke. Mads er 35 år og har tidligere vært innlagt på psykiatrisk avdeling på grunn av schizofreni. Nå bor han i egen leilighet og jobber i vernet bedrift. Hjemmesykepleien besøker ham hver morgen for å minne ham på å ta medisinen sin. I dag var vi der både for å prate og for å hjelpe ham med å planlegge og å komme i gang med litt husarbeid. Schizofreni er en sykdom jeg vet lite om. Har bestemt meg for å lese mer om det. Skal også spørre veilederen min om hva jeg bør vite eller kunne for å samarbeide best mulig med Mads.» 13

14 KAPITTEL 1 Pasient bruker beboer? O somatisk = som har med kroppen å gjøre demens = sykdom som rammer hjernen og blant annet fører til svekket hukommelse og forvirring KOLS = kronisk lungesykdom som medfører pustebesvær E Jennifer er helsefagarbeider og jobber på et sykehjem. Dette forteller hun om arbeidsplassen sin: «Der jeg jobber, er det 14 beboere. Alle har enerom og eget Hun er 87 år og har både diabetes, hjertesvikt, KOLS og grønn stær. Men hun er utrolig livlig og skaper god stemning rundt seg. To av rommene her er forbeholdt rehabilitering. Det vil si at der bor det pasienter som skal trene seg opp igjen etter en sykdom eller en skade. Akkurat nå bor det en mann som har hatt hjerneslag, på det ene rommet. På det andre bor det en dame som har brukket lårhalsen. Hun har beinskjørhet, så det skal ikke så mye til før hun brekker et bein. Vi hjelper dem med å trene i samarbeid med fysioterapeuten og ergoterapeuten.» O meticillinresistente, gule stafylokokker (MRSA) = bakterier som er motstands- typer antibiotika E Thomas skal bli helsefagarbeider. Han er lærling på et sykehus, på medisinsk avdeling. Dette skriver han i loggen sin: «Det er egentlig ganske annerledes å jobbe her enn på sykehjem. På sykehjem er det de samme beboerne i lang tid. om det er noen som trenger full pleie her også. I dag brukte jeg ganske mye tid sammen med en mann i 30-års alderen. Han har meticillinresistente, gule stafylokokker (MRSA), ligger på enerom og har et eget smitteregime som de kaller det. Hygienen blir ekstremt viktig, jeg får vel repetere litt av det vi lærte på skolen. Det var tydelig at denne pasienten likte at jeg var inne hos ham en stund, at det var godt å ha noen å prate med. Skjønner jo at han bekymrer seg og trenger å tenke på noe annet enn sykdommen en stund, så vi prata mest om fotball vi» 14

15 KAPITTEL 1 Pasient bruker beboer? Pasient bruker eller beboer hva skal vi bruke? Pasient bruker eller beboer Hva er forskjellen? bruker pasient beboerepasienter Pasient pati lide Bruker bruker bruker bruker brukermedvirkninggod yrkesutøvingbruker 15

16 KAPITTEL 1 Pasient bruker beboer? Beboer beboer De Hvilket av begrepene liker du best å bruke? Hvorfor? Hvilket ord er best? pasient, bruker beboerpasient beboer Bruker hvem Hvem har behov for helse- og omsorgstjenester? Flest eldre brukere 16

17 KAPITTEL 1 Pasient bruker beboer? O Parkinsons sykdom = hjernesykdom som påvirker muskelkontrollen. Bevegelsene blir rykkete og vanskelige å styre Yngre brukere 17

18 KAPITTEL 1 Pasient bruker beboer? Hovedpunkter Kan jeg? 18

19 KAPITTEL 1 Pasient bruker beboer? Oppgaver WWW O 19

20 Kapittel 2 Helsefagarbeider hva gjør du? FRA LÆREPLANEN Mål med opplæringen er at eleven skal kunne gjøre rede for og demonstrere grunnleggende sykepleie drøfte sammenhengen mellom levekår og livskvalitet forklare hva habilitering og rehabilitering er, og gi eksempler på forebyggende og helsefremmende tiltak Thomas og Kristine skal bli helsefagarbeidere og er lærlinger på hvert sitt sted, Thomas på sykehus og Kristine i hjemmesykepleien. I kapittel 1 kan du lese litt om hva arbeidsdagen deres kan inneholde. Thomas og Kristine gikk sammen på Vg2 og er gode venner. Av og til snakker de om oppgaver de har i forbindelse med læretida. «Vi gjør jo mye forskjellig,» sier Kristine en dag de snakker sammen. «Brukerne har så mange ulike vanskelig oppgave nå, som går ut på å beskrive det jeg gjør i praksis, og drøfte hvilken sammenheng det har med helse og helsefremmende arbeid.» 20

21 KAPITTEL 2 Helsefagarbeider hva gjør du? O livskvalitet = hvordan vi opplever vår egen livssituasjon. Vi har god livskvalitet når vi opplever å ha et godt liv levekår = vilkår hos en person (kunnskap, inntekt, helse) eller vilkår i et samfunn (offentlige tilbud og tjenester, naturen, miljøet) Har du god helse ifølge WHOs Helse Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom og svakhet. 21

22 KAPITTEL 2 Helsefagarbeider hva gjør du? God helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter og hverdagens krav. Har du god helse ifølge Peter F. Hjorths O O mestring = opplevelsen av å greie å møte utfordringer og av å ha kontroll over eget liv habilitering = å trene opp funksjoner som en person ikke har hatt tidligere rehabilitering = å gjenopptrene funksjoner som en person har mistet eller ikke greid å opprettholde Mestring Sykepleie 22 Sammenlikn målene for sykepleie med de to

23 Habilitering KAPITTEL 2 Helsefagarbeider hva gjør du? Rehabilitering God helse 2 Omsorg og egenomsorg Omsorg Hva husker du av det du lærte om holdninger, verdier og menneskesyn på Vg1? God kommunikasjon 23

24 KAPITTEL 2 Helsefagarbeider hva gjør du? Egenomsorg E egne bein. Han liker å lage mat og er opptatt av å spise sunt. Men så får han diabetes og må begynne å bruke insulin. Han, som har så god peiling på kosthold, blir usikker. Kan han spise det samme som før? Hvor mye kan han spise, og hvor mye insulin bør han ta? 24

25 KAPITTEL 2 Helsefagarbeider hva gjør du? Egenomsorg på to plan E Du står opp om morgenen og kjenner at du er sulten. Derfor bestemmer du deg for å lage frokost (initiativ) og gjør det (handling). Anne Olsen bor på sykehjem. Hun er lam fra livet og ned. Når hun våkner, kjenner hun at hun er veldig tørst. Hun bruker ringesnora og får hjelp av personalet. I denne situasjonen viser Anne Olsen initiativ, men er ikke i stand til å hente vann selv (handle). Mads har en schizofren lidelse. Han bor for seg selv i egen leilighet. å komme i gang. Han tar ikke initiativ til det. Derfor kommer noen fra hjemmesykepleien for å motivere ham og hjelpe ham i gang. Jasmin på 25 år er multifunksjonshemmet. Hun kan verken kontrollere bevegelsene sine eller snakke og kan ikke fortelle hvordan hun har det, eller hvilke behov hun har. Jasmin er helt avhengig av at personalet forstår hva hun trenger, og gir henne det. Når de masserer henne eller synger for henne, viser de både initiativ og handler på vegne av Jasmin. Da Truls får diabetes, opplever han en periode hvor han ikke greier å ivareta behovene sine uten hjelp. På hvilket plan svikter egenomsorgen hans? Egenomsorg og mestring 25

26 KAPITTEL 2 Helsefagarbeider hva gjør du? Brukermedvirkning Likeverdig samarbeid God kommunikasjon. God yrkesutøving Hovedpunkter 26

27 KAPITTEL 2 Helsefagarbeider hva gjør du? Kan jeg? Oppgaver 27

28 KAPITTEL 2 Helsefagarbeider hva gjør du? WWW O 28

29 Del 2 Du samarbeider med brukeren om 29

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

Helsefagarbeideren og sykepleie

Helsefagarbeideren og sykepleie 34 Helsefagarbeideren og sykepleie Helsefagarbeideren og sykepleie Pasient og bruker Sykepleieprosessen 35 Hva er sykepleie? Helsefagarbeideren og sykepleie Omsorg og egenomsorg Pårørende SENTRALE BEGREPER

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse a l l m e n n t i l s ta n d 91 Allmenntilstand og helse Hva er allmenntilstand Med allmenntilstand mener vi en persons generelle helsetilstand uten forbigående sykdom eller helsesvikt. Det omfatter både

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del 1 av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og må

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og må

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. Kandidatnr: 16. Emnekode: SY180H 000. Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie. Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem.

NORDLAND UNIVERSITETET I. Kandidatnr: 16. Emnekode: SY180H 000. Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie. Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem. UNIVERSITETET I NORDLAND Kandidatnr: 16 Emnekode: SY180H 000 Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem. Dato: 26.10.2012 kl 14.00. V\TiNW.Uln.no fi)et elt itujen

Detaljer

"Hvordan kan sykepleiere ved hjelp av gode rutiner få ivaretatt tannhelsen hos. pasienter med en demenssykdom, på sykehjem?"

Hvordan kan sykepleiere ved hjelp av gode rutiner få ivaretatt tannhelsen hos. pasienter med en demenssykdom, på sykehjem? "Hvordan kan sykepleiere ved hjelp av gode rutiner få ivaretatt tannhelsen hos pasienter med en demenssykdom, på sykehjem?" SY180H 000 BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE Kull 07 H Innleveringsdato 30.04.2010

Detaljer

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04. Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Vi har ikke tid Hvorfor er det viktig for sykepleiere å ha kunnskap om forflytning? SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.11

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNING I HELSEARBEIDERFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved oppmeldingstidspunkt

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Vedvarende utmattelse -

Vedvarende utmattelse - Vedvarende utmattelse - kjennetegn, årsaker og tiltak Psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad Heftet bygger på en selvhjelpsbok av psykologene Torkil Berge, Lars Dehli og Elin Fjerstad: Energityvene.

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 1 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Redaksjon: Avdeling for helsepolitikk ved Miriam Kvanvik (prosjektleder), Jorunn Fryjordet, Tor Carlsen, Sara Underland Mjelva og Anjam

Detaljer

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

Hun nærmet seg pensjonsalder og vi hadde behov for å frigjøre en leilighet

Hun nærmet seg pensjonsalder og vi hadde behov for å frigjøre en leilighet Hun nærmet seg pensjonsalder og vi hadde behov for å frigjøre en leilighet Mennesker med psykisk utviklingshemning på sykehjem Hans Berger er vernepleier og har jobbet som fagkonsulent i habiliteringstjenesten

Detaljer

OPPLÆRINGSHEFTE FOR NYANSATT VELKOMMEN SOM MEDARBEIDER VED MILDEHEIMEN SYKEHJEM

OPPLÆRINGSHEFTE FOR NYANSATT VELKOMMEN SOM MEDARBEIDER VED MILDEHEIMEN SYKEHJEM OPPLÆRINGSHEFTE FOR NYANSATT TIL VELKOMMEN SOM MEDARBEIDER VED MILDEHEIMEN SYKEHJEM UTGAVE1, 7.8.09 RUTINER PÅ SYKEHJEMMET Uniform / påkledning. Det er uniformsplikt ved sykehjemmene i Bergen kommune og

Detaljer

Hvordan få fram den enkeltes unikhet og behov? Hva er miljøarbeiderens viktigste bidrag? Hvilke rammebetingelser bør være til stedet?

Hvordan få fram den enkeltes unikhet og behov? Hva er miljøarbeiderens viktigste bidrag? Hvilke rammebetingelser bør være til stedet? «Mange bekker små» AV OLAV OSE EVENSEN vernepleier og avdelingssjef ved Avdeling for voksen habilitering, Nordlandssykehuset i Bodø. Jeg ønsker å formidle noen av de erfaringene vi i psykiatrisk innsatsteam,

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

Livet med bipolar lidelse. Erfaringer fra mennesker med diagnosen

Livet med bipolar lidelse. Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med bipolar lidelse Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med bipolar lidelse Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Bestilling: Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tlf:

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer