Curriculum Vitae, Lars Råmunddal, april 2015 CURRICULUM VITAE. LARS RÅMUNDDAL Dosent, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae, Lars Råmunddal, april 2015 CURRICULUM VITAE. LARS RÅMUNDDAL Dosent, Ph.D."

Transkript

1 CURRICULUM VITAE LARS RÅMUNDDAL Dosent, Ph.D. 1. Personlig Født: 4. mars 1949 Adresse: Odderhei Terrasse 7, 4639 Kristiansand. Telefoner: (J) , (M) E- mail: Sivilstand: Gift med Lillian (f. Høibo), 3 barn. Stilling: Dosent i praktisk teologi ved Ansgar Teologiske Høgskole, Fredrik Fransons vei 4, 4635 Kristiansand. 2. Utdannelse Drottningborg Handelsskole, Grimstad, 1966h-67v Det Norske Misjonsforbunds Teologiske Seminar, Oslo, 1969h-1972v, og ordinert som pastor 1972v Hebraisk forberedende prøve for teologer (Universitet i Oslo), 1974 v Cand. philol. fra Universitetet i Trondheim 1978h med kristendomskunnskap hovedfag (Trondheim) og nordisk språk og litteratur mellomfag og historie grunnfag (Universitetet i Oslo) Pedagogisk Seminar (Kristiansand Lærerhøgskole), 1979h Ph.D. i praktisk teologi (Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo), 2009h 3. Praksis/ansettelser Programsekretær i Norea Radio, Oslo, 1968v/h Deltidspastor i Majorstua Misjonsmenighet, Oslo, 1970h-78v Sivilarbeider ved Industritjeneste, Oslo, 1972h-73v Timelærer ved Det Norske Misjonsforbunds Teologiske Seminar, Oslo, 1977h og 1978v Lektor ved Kristiansand Handelsgymnasium og Handelsskole, 1979n-87v, med permisjon 1984h-1986v. Hovedlærer i religion, norsk og historie, 1981h-1984v Lektor ved Ansgar Teologiske Seminar (ATS), nå Ansgar Teologiske Høgskole (ATH), fra 1984h (avbrudd ) med undervisningsansvar hovedsakelig innenfor nytestamentlig, systematisk og praktisk teologi Jeg har hatt følgende stillinger ved ATS/ATH: Forskningsstipendiat, 1985h-86v Informasjonsleder ved Ansgarskolen, 1987h-88v Prosjektleder for strategisk planlegging ved Ansgarskolen, 1988h-89v 1

2 Studieinspektør ved ATS , fungerende rektor 1992v Rektor ved Ansgar Bibelskole og Ansgar Teologiske Høgskole, 1993h-1997v Høgskolelektor ved ATH, 1997h-99, og førstelektor fra 1999v 1 Prosjektleder for utarbeidelse av kvalitetssikringssystem ved ATH i 50 % stilling, 2003v Forskningsleder ved ATH i 20 % stilling, 2004h-2005v Stipendiat i praktisk teologi i 50 % stilling, 2004h-2009h Førsteamanuensis, fra 2010v og dosent fra desember Programansvarlig for Master i praktisk teologi og Master i ledelse og menighetsutvikling, 2013h- 4. Publikasjoner 4.1 Vitenskapelige arbeider 1991: Etter nytestamentlig mønster. En studie av menighetssyn og ordningsforståelse i norske frimenighetssamfunn. Oslo, Ansgar Forlag. Boken er en bearbeidelse av hovedoppgave i kristendomskunnskap 1976: De kongregasjonalistiske prinsipper. En analyse av den kongregasjonalistiske kirkeforståelse, med særlig henblikk på norske frikirker med kongregasjonalistisk/independentistisk menighetsordning. Hovedoppgave i kristendomskunnskap ved Religionsvitenskapelig Institutt, Universitetet i Trondheim 2003: Vekststrategier i norske frikirker. Artikkel i: Bind 3 i Ekklesiologi-prosjektet ved Det teologiske Menighetsfakultetet Trondheim 2003/2004, Tapir Akademisk Forlag, ss (Artikkelen er også levert som disiplinspesifikt essay i doktorgradsprogrammet ved Det teologiske Menighetsfakultet 2009) 2010: Åndskamp som teologisk problem og utfordring for kirken. Noen praktisk-teologiske refleksjoner inspirert av Paul Hieberts forståelse av forholdet mellom worldview og spiritual warfare, i: Halvårstidsskrift for praktisk teologi , ss : Konsept og endring. En studie av hvordan lokale ekklesiologier formes, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, KIFO Perspektiv/Church Research Perspectives. Boken er en bearbeidelse av dr. avhandlingen: 2009: Konsept og endring. En kvalitativ studie av hvordan lokale ekklesiologier formes gjennom initierte endringsprosesser i to norske menigheter, PhD-avhandling ved Det teologiske Menighetsfakultet, forsvart, 11. desember Opprykk til førstelektor etter kommisjonsvurdering 12. mars Kommisjonen var sammensatt av: dosent Runar Eldebo, Stockholm, professor Tormod Engelsviken og førsteamanuensis Birger Løvlie, Volda. Kommisjonens administrator var førsteamanuensis (nå professor) teol.dr., Hallvard Hagelia, Kristiansand. 2 Opprykk til dosent etter kommisjonsvurdering 13. desember Kommisjonen var sammensatt av professor Harald Askeland, Oslo, professor Leif Gunnar Engedal, Oslo og professor Eila Helander, Helsingfors. Førsteamanuensis Ingunn Folkestad Breistein var kommisjonens administrator. 2

3 2012: Ideelle menighetsbeskrivelser og medlemsforventninger teologi eller strategi? En drøfting av ideelle menighets- og medlemsbeskrivelser i nyere menighetsutviklende konsepter, i: Breistein, Ingunn Folkestad og Ida Marie Høeg (red.): Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Trondheim: Akademika Forlag 2012: Er menighetsutvikling naturlig? En kritisk drøfting av Christian A. Schwarz biologiske kirkevekstparadigme, i: Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter, Oslo: IKO forlaget 2013: Menighetsutvikling og spiritualitet. Om utvikling av menighetsspiritualitet i lys av Urban Holmes spiritualitetstypologi og Miroslav Volfs ekklesiologi, i: Forankring og fornyelse. Ansgarskolen , Hildegunn M.T. Schuff, Reidar Salvesen og Hallvard Hagelia (red.) 2014: Is Church Development Natural? A Critical and Constructive Analysis of Christian A. Schwarz s Biotic Church Growth Theory, i: Ecclesiolgy 10 (2014) Vitenskapelig publikasjon under utarbeidelse Perspektiver på menighetsutvikling og endringsledelse, antologi under utarbeidelse der jeg er medforfatter og sitter i redaksjonskomiteen sammen med professor Jan Inge Jenssen og professor António Barbosa da Silva. Jeg skriver følgende kapitler i boken: - Den normative basis for menighetsutvikling: Den teologiske normativitetens spesifikke karakter og dens forhold til anvendelsen av empiriske data og teorier i praktisk teologi/menighetsutvikling, (António Barbosa da Silva er medforfatter) - Menighetens natur og funksjon. En drøfting av den ekklesiologiske kjernenormativitetens betydning for menighetsutviklende tenkning og praksis. - Menighetsutvikling som praktisk-teologisk fag - Hva er menighet og hvorfor menighetsutvikling? - De konfesjonelle tradisjonenes innvirkning på menighetsutvikling - En helhetlig strategisk tilnærming til utvikling og vekst i menighet - Hva er særegent ved lederskap i en menighetskontekst? Om menighetsutviklende lederskap i et nytestamentlig og teologisk-normativt perspektiv - Hva gjør forkynnelsen menighetsutviklende? En praktisk-teologisk drøfting av forkynnelsens funksjon i en menighetsutviklende kontekst 4.3 Andre publikasjoner og div. publiserte artikler 1983: Enhet og mangfold. Misjonsforbundet i en ny tid. Studiehefte utgitt av Det Norske Misjonsforbunds Studieråd, Oslo 1984: Underveis (red.). Festskrift i anledning 50-årsjubilieet for Salem Misjonsmenighet, Kristiansand 3

4 1987: Forfatter av kapitlene: Døpt til Kristus (34) og Gå inn i menigheten, i: Konfirmantboken Livsviktig, Det Norske Misjonsforbund/Det Norske Misjonsforbunds Ungdom/Ansgar brevskole 1989: Den tapte dimensjon. Åndskampen i et bibelsk perspektiv. Oslo, Ansgar Forlag 1991: Den Hellige Ånd i vår tid. Tre artikler i Misjonsbladet. Den hjemløse kirke, nr 9/91, En flyktnings fottrinn, nr 10/91, Hjemkomst", nr 11/ : Veien til ny vekst. Noen tanker om betydningen av bønnen og Ordets tjeneste for menighetens vekst i dag. Artikkel i Misjonsbladet 6/ : Skjulte ressurser. Tanker om menighetsfornyelsens teologi og strategi. Fire artikler i Misjonsbladet, nr 17, 18, 19, 20/ : Lederskap og sannhet. Noen refleksjoner ut fra 3 Johannes brev. Artikkel i Misjonsbladet, nr 3/ : HØR. Herrens ord til sendebrevmenighetene i Åpenbaringsboken kap 2 og 3 tolket som Åndens budskap til menigheten i dag, Ansgarskolen, Kristiansand 1994: Fornyelse og lederskap. To artikler i Misjonsbladet, nr 2 og 3/ : Skjulte ressurser. Elementer til en teologi om menighetens oppbygging, fornyelse og vekst, Oslo: Rex Forlag 1997: Bønn i Ånden. Bidrag til boken: Tid for bønn, S. Lorentsen (red.), Oslo: 1997: Slitesterk åndelighet. Lederartikkel i AnsgarNytt, 2/ : Bibel og vekkelse (red.). Festskrift til Ingulf Diesen på hans 70-årsdag 26. november Akademisk Fagforlag AS/Ansgar Teologiske Høgskole 1998: Enhetsmenigheten. Refleksjoner til menighetsforståelsen i Det Norske Misjonsforbund, i: Bibel og vekkelse. Festskrift til Ingulf Diesen på hans 70-årsdag 26. november Akademisk Fagforlag/Ansgar Teologiske Høgskole 2000: Disippelliv. Kristusetterfølgelse i lys av Filipperbrevet. Oslo, Luther Forlag 2000: Menighetssynet i Det Norske Misjonsforbund. Artikkel i Det Norske Misjonsforbunds Menighetshåndbok 2000: Menigheten i Det nye testamente. Artikkel i Det Norske Misjonsforbunds Menighetshåndbok 4

5 2000:.fri oss fra det onde. Rapport fra Lausanne-konsultasjonen Deliver us from Evil i Nairobi August Artikkel i Misjonsbladet 2/ : Teologi og karismatikk. Forholdet mellom teologisk fagstudium og karismatisk spiritualitet i lys av ulike forståelsesparadigmer, i: Refleks , ss : Importert menighetsutvikling. Kronikk i Vårt Land, 16. februar : Hvilket Misjonsforbund vil vi ha?, artikkel i Misjonsbladet 5/ : Fire artikler i Misjonsbladet om menighetsutvikling i dag: Menighet i vår tid: Hvordan skal vi forholde oss til fortida? 10/2005 Menighet i vår tid: Hvordan skal vi møte framtida? 11/2005 Menighet i vår tid: Hvordan bygge bibelske og tidsrelevante menigheter? 12/2005 Menighet i vår tid: Hvordan gjøre gudstjenesten mer utadvendt og gjestvennlig? 1/2006 Planlagt utgivelse 2016: Klar tale. Søkelys på menighetens profetiske tjeneste. 5. Upubliserte arbeider 5.1 Vitenskapsteoretisk essay og prøveforelesninger for doktorgrad 2009: Dikotomi eller komplementaritet? Forholdet mellom forståelse og forklaring i et vitenskapsteoretisk perspektiv. Vitenskapsteoretisk essay i doktorgradsprogrammet ved Det teologiske Menighetsfakultet 2009: Muligheter og utfordringer prinsipielt og praktisk mellom empiriske og eksplisitt normative vitenskaper, Prøveforelesning over oppgitt emne, Det teologiske Menighetsfakultet, 10. desember (2009) 2009: Åndskamp som teologisk problem og utfordring for kirken. Noen praktisk-teologiske refleksjoner inspirert av de siste tiårs misjonsfaglige behandling av tematikken, Prøveforelesning over selvvalgt emne, Det teologiske Menighetsfakultet, 10. desember (2009) 5.2 Kompendier og div. studiemateriell 1997: Urkristendommen. Det nye testamentets samtid, tilblivelse og innhold. Kompendium til NT-studiet i samarbeid med Robert W. Gornitzka, Ansgar Teologiske Høgskole 1999: Evangelikal menighetsteologi. Kurshefte til Modul PRA 101: Pastorallære, Ansgar Teologiske Høgskole 5

6 2000: Nytestamentlig samtidshistorie. Et sammendrag. Studiekompendium til Modul KRL 101: Bibelvitenskap, Ansgar Teologiske Høgskole 2000: Sentrale temaer i de synoptiske evangeliene, Undervisning kristendom grunnfag, Ansgar Teologiske Høgskole 2001:..hele Guds plan.. Kompendium til dogmatikkstudiet. Modul KRL 106: Kirkens tro, Ansgar Teologiske Høgskole 2001: Oversikt og bakgrunn. Studiekompendium til den nytestamentlige innledningslære, Modul KRL 101: Bibelvitenskap, Ansgar Teologiske Høgskole 2002: Linjer og termer i paulinsk bibelteologi. Kursmateriale til Modul KRL 203: Bibelvitenskap, Ansgar Teologiske Høgskole 2002: Tekst og tema. Eksegetisk og bibelteologisk gjennomgang av ulike tekster og temaer i Det nye testamentet. Studiekompendium til KRL 101: Bibelvitenskap, Ansgar Teologiske Høgskole 2002: Metodehjelperen. Innføring i oppgaveskriving og i bruk av eksegetisk metode. Metodehefte til Modul KRL 101: Bibelvitenskap (Seminarmodellen), Ansgar Teologiske Høgskole 2002: Hva vil det si å være en disippel? Studiehefte til boken: Disippelliv. Kristusetterfølgelse i lys av Filipperbrevet, Oslo : Medforfatter av kursheftet: Utrustet for å tjene. Et redskap til å oppdage hvordan Gud har skapt og utrustet meg til å tjene, Salem Misjonsmenighet, Kristiansand og Ansgarskolen 2003: Hvordan skal en kristen forholde seg til den demoniske virkelighet? Et kurshefte 2003: Endetidslæren og israelsspørsmålet. Uttalelse i Salem Misjonsmenighet, R. Salvesen og L. Råmunddal 2003: Evangelikal teologi. Historiske og teologiske hovedlinjer. Kursmateriale for modulen KRL 201, ved Ansgar Teologiske Høgskole 2003: Pentekostal og karismatisk teologi. Historiske og teologiske hovedlinjer. Kursmateriale for modulen KRL 206 ved Ansgar Teologiske Høgskole 2004/2010: En evangelikal teologi for menighetsutvikling, Kurshefte for PRA 112, Ansgar Teologiske Høgskole 2009: Perspektiver på menighetsutvikling, Kurshefte for PRA 115, Ansgar Teologiske Høgskole 2013: Innføring i menighetsutvikling. Korshefte for PRA 203, Ansgar Teologiske Høgskole 6

7 5.3 Div. foredrag 1985: Identitet og enhet. Om det å ha en konfesjonell identitet i en enhetsbevegelse. Foredrag på Det Norske Misjonsforbunds kirkevekstdager oktober : Ånd og kraft - en tapt dimensjon i får forkynnelse? Foredrag ved Det Norske Misjonsforbunds pastor- og misjonærmøte 7. mars : Trenger vi en ny type lederskapstenkning? Noen aktuelle og bibelske perspektiv på menighetslederskap. Foredrag på lederskapskonferanse i Trondheim Misjonskirke, 24. november : Fokus på Den Hellig Ånd. Foredrag på Det Norske Misjonsforbunds Ungdoms lederseminar 6. oktober : Lederskapet og åndskampen. Foredrag på Vestre distrikts årsmøte 9. mars : Fornyelse og vekkelse. Fremmedfrykt eller gjenkjennelse? Foredrag på Søndre distrikts fornyelseskonferanse, 18. mars : Åpne og levende menigheter. Noen refleksjoner til DNMs visjon. Foredrag på Det Norske Misjonsforbunds Stabsmøte, 10. mars : Forandringsprosesser i menigheten. Hvorfor og hvordan? Foredrag på menighetsseminar i Trondheim Misjonsmenighet, 30. mars 2003 (Power Point-presentasjon) 2003: Evangeliserende gudstjenester. Hvordan kan en søker-orientert møteform fornye gudstjenesten i tradisjonelle frikirkelige menigheter? Foredrag på menighetsseminar i Trondheim Misjonsmenighet, 2. november 2003 (Power Point-presentasjon) 2007: Bruk av importerte konsepter for menighetsutvikling i Den norske kirke. Perspektiver fra et empirisk prosjekt. Innlegg på konsultasjon om menighetsutvikling i et transatlantisk perspektiv, Det teologiske Menighetsfakultet, Januar : Målrettet forsamlingsarbeid inspirert av Purpose Driven Church-konseptet. Foredrag på strategidag i Svenska Missionskyrkan, Storckholm, 19. januar : Grimstad Misjonsmenighet i forskningens lys. Orientering om forskningsprosjektet Konsept og endring, i ledersamling 28. april : Menighetsutviklingskonsepter og menighetsforståelse. En presentasjon og vurdering av menighetsforståelse og syn på medlemskap i menighetsutviklende materiale fra Naturlig menighetsutvikling, Willow Creek og Saddleback og av konsekvensene av konseptideenes tilpasning og 7

8 bruk i en norsk folkekirkemenighet og en frimenighet. Innlegg på fagkonferanse om Religionsstatistikk og medlemsforståelse, Ansgar Teologiske Høgskole, mars : Menighetsutvikling trenger vi det? Foredrag på seminar i anledning Ansgarskolens 100- årsjubileum : Hva er utrustende lederskap? Foredrag for lederskapet i Arendal Misjonskirke oktober Annet upublisert materiale 1987: Informasjonsplan for Ansgarskolen, Kristiansand 1989: Strategisk plan for Ansgarskolen, Kristiansand 2000: AnsgarStrategi 2000: Strateginotat for Ansgar Bibelskole og Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand 2003: Kvalitetssikringssystem for Ansgar Teologiske Høgskole (m/web-basert presentasjon). Bl.a. forfatter av: Visjon, verdier og mål for ATH og FoU-strategi for ATH 6. Undervisningserfaring og FoU-arbeid 6.1 Undervisning videregående skole (5 år) Mine fag var: Religion, norsk og historie/samfunnsfag. Jeg fungerte også som hovedlærer i disse fagene (1981h-1984v) med en del tilretteleggings- og pedagogisk utviklingsansvar. 6.2 Undervisning høgskolenivå Fra 1984h har jeg undervist i en rekke fag ved 4-årig teologisk seminar: Bibelvitenskap: Innledningslære GT/NT, samtidshistorie NT, bibelteologi NT, eksegese NT (grunn- og mellomfagsnivå) Systematisk teologi: Dogmatikk og etikk Historisk teologi: Konfesjonskunnskap Praktisk teologi: Lederskap, pastoral- og menighetsteologi, en rekke kurs og seminarer i menigheter og kristne organisasjoner, samt etterutdanningskurs for pastorer og menighetsledere Andre fag: Misjonskunnskap og misjonshistorie, religionspedagogikk, fagdidaktikk til kristendomsfaget 8

9 Kurs på bachelor-nivå ved ATH fra 2002: KRL 101 Innledning og oversikt (NT) KRL 101 Tekst og tolkning (NT) KRL 106 Kirkens tro (dogmatikk) KRL 103 Konfesjonskunnskap EXP 102 Teologiske perspektiver og hermeneutikk PRA 112 Teologi for menighetsutvikling PRA 113 Kristen gudstjeneste PRA 115 Perspektiver på menighetsutviklende tjeneste EXP 102 Teologiske perspektiver og hermeneutikk KRL 201 Evangelikal teologi KRL 203 Paulinsk bibelteologi KRL 206 Pentekostal og karismatisk teologi Veiledning av emneoppgaver i alle kurs. Kurs på master-nivå ved ATH fra 2010: MAK 542 Menighetsutvikling i en postmoderne tid MAK 544 Ledelse av endringsprosesser i menighet MAK 549 Den hellige ånd, spiritualitet og menighetsutvikling MAL 501 Menighetsutvikling og misjonal menighet Veiledning av emneoppgaver i alle kurs og veiledning av masteravhandlinger 6.3 FoU-arbeid Det året jeg var forskningsleder ved ATH, 2004h-2005v, utarbeidet jeg ATHs første FoU-plan, med visjon, mål og virkemidler. Jeg gjennomførte fra et kvalitativt forskningsprosjekt i to norske menigheter med fokus på hvordan ulike menigheter bruker importerte menighetsutviklende konsepter for å reforme sin menighetstenkning og gjøre den mer målrettet mot det oppdrag de mente at lokalmenigheter har i dag. Jeg hadde spesielt fokus på lokalmenighetenes bruk av Naturlig menighetsutvikling og materiale fra de amerikanske menighetene Willow Creek og Saddleback Church. Forskningen resulterte i PhD-avhandlingen: Konsept og endring, som ble levert ved Det teologiske Menighetsfakultet i Som programansvarlig for Master i praktisk teologi/master i ledelse og menighetsutvikling ved ATH har jeg også ansvar for å planlegge og gjennomføre forskningsaktivitet. Master i ledelse og menighetsutvikling er en samarbeidsmaster mellom ATH, Örebro Teologiska Högskola og Høyskolen for Ledelse og Teologi i Oslo og krever derfor et relativt utbredt forskningssamarbeid. Juni 2013 ble Nordisk fagkonferanse i praktisk teologi arrangert i Oslo, og bidragene derfra vil bli publisert i det nystartende (i 2014) Scandinavian Journal for Leadership and Theology, som er et open access- og nettbasert tidsskrift. Regelmessige fagkonferanser og workshops for forskere på feltet lederskap og teologi planlegges avholdt. 9

10 6.4 Studieplanutvikling Studieutvikling på bibelskole og 4-årig teologisk seminar fra 1984h. I forbindelse med at jeg fungerte som prosjektleder for strategisk planlegging på Ansgarskolen ( ), som studieinspektør for Teologiseminaret ( ) og som rektor for Ansgar Bibelskole og Ansgar Teologiske Seminar/Høgskole (1992h, 1993h-1997v) hadde jeg et hovedansvar for studieplanutvikling. Jeg var også forfatter av søknaden som i 1995 ga ATH grunnfagsog mellomfagsgodkjenning i kristendomskunnskap. Bachelor-emner/kurs i kristendom/teologi De emnene jeg har vært med på å utvikle etter studieomleggingen på begynnelsen av 2000-tallet er: KRL 101: Bibelen/NT, KRL 106: Kirkens tro, KRL. 201: Evangelikal teologi, KRL 203: Paulinsk teologi, KRL 206: Pentekostal og karismatisk teologi, PRA 112: Teologi for menighetsutvikling, PRA 113: Kristen gudstjeneste, PRA 115; Perspektiver på menighetsutviklende tjeneste. Master i praktisk teologi Jeg ga bidrag til utviklingen av ATH s mastergrad: Master i kristendomskunnskap, som ble godkjent av NOKUT i Masterstudiet har to valgmuligheter: bibelvitenskap eller praktisk teologi. Master i bibelvitenskap ble implementert umiddelbart, mens den i praktisk teologi ble utsatt pga. ressurssituasjonen. De to siste årene har jeg vært pådriver og aktiv medvirkende i forbindelse med implementering av dette masterløpet i praktisk teologi ved ATH. I den forbindelse gjennomgikk masterplanen for praktisk teologi en revisjon der et par nye kurs ble utviklet: MAK 542: Menighetsutvikling i en postmoderne tid og MAK 544: Ledelse av endringsprosesser i menighet. Disse kursene har jeg ved siden av den studieplanmessige utvikling av også vært sterkt engasjert i den pedagogiske og undervisningsmessige gjennomføring av. Parallelt med oppstarten av master i praktisk teologi ved ATH har jeg vært med i utvikling av et master i ledelse og menighetsutvikling som tilbys som et samarbeid mellom teologiske institusjoner på nordisk plan med utgangspunkt i ATH s allerede godkjente master. NOKUTgodkjenning forelå våren Fra høsten 2013 er jeg programansvarlig for dette studiet. 6.5 Ekstern sensor Fra 2005 sensor ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo. Fra 2010 sensor ved Høyskolen for ledelse og teologi, Oslo Fra 2011 sensor ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole, Oslo 6.6 Kommisjonsarbeid Medlem av kommisjonen som vurderte Reidar Salvesens søknad om opprykk til førstelektor De to andre medlemmene av kommisjonen var professor Njål Skrunes og 1. amanuensis Elisabet Haakedal 10

11 7. Div. tillitsverv Styremedlem Majorstua Misjonsmenighet, Oslo, Styremedlem og formann for Ansgarskolens Elevlag, Styremedlem Salem Evangeliske Frikirke (nå: Salem Misjonsmenighet), Kristiansand, og menighetsformann/styreleder, Styremedlem av Internasjonalt Masse Media Institutt (IMMI), Eldste i Salem Misjonsmenighet, Kristiansand,

Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012

Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012 Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012 Hva vi ikke spør om Ikke voksende menigheter Ikke spesielt åndelig menigheter Ikke veldrevne og effektive menigheter Hva handler sunnhet om?

Detaljer

Hva er menighetsutvikling? Forsøk på en definisjon

Hva er menighetsutvikling? Forsøk på en definisjon Prestens rolle og plass i menighetsutvikling i folkekirken Foredrag på fagdag for prester om Menighetsutvikling i folkekirken Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Hva er menighetsutvikling? Forsøk

Detaljer

Studieprogram: KRLE100 Kristendom/RLE

Studieprogram: KRLE100 Kristendom/RLE Studieprogram: KRLE100 Kristendom/RLE Kode/emne/studiepoeng: KRLE111 Bibelvitenskap (15 studiepoeng) Dato: 28.10.2014 kl. 09:00 Israels historie: Beskriv årsakene til at Salomos kongedømme ble splittet

Detaljer

MENIGHETSUTVIKLING SOM PRAKTISK-TEOLOGISK FAG

MENIGHETSUTVIKLING SOM PRAKTISK-TEOLOGISK FAG MENIGHETSUTVIKLING SOM PRAKTISK-TEOLOGISK FAG Av Lars Råmunddal Innhold Innledning... 2 Litt om praktisk teologi og fagbetegnelsen menighetsutvikling... 2 Hva er praktisk teologi?... 2 Menighetsutvikling

Detaljer

Kode/emnegruppe: KRLE 100 Kristendom med RLE

Kode/emnegruppe: KRLE 100 Kristendom med RLE Kode/emnegruppe: KRLE 100 Kristendom med RLE Kode/emne/studiepoeng: KRLE 1112 Bibelen (10 studiepoeng) Dato: Tirsdag, 28.5.2013 KL: 09:00 Hva sier Kartveit om Etikk og Lov i GT? 1. Mosebok 12,1-9: Hva

Detaljer

Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendom, religion og livssyn

Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendom, religion og livssyn Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendom, religion og livssyn Kode/emne/studiepoeng: KRL 101 Bibelen (10 studiepoeng) Dato: onsdag 25.mai 2011 KL: 09:00 Redegjør for tekst- og kanonhistorien til Det gamle Testamente

Detaljer

Menighetssynet i Misjonsforbundet

Menighetssynet i Misjonsforbundet Menighetssynet i Misjonsforbundet Artikkel i Det Norske Misjonsforbunds menighetshåndbok, 2000 Av Lars Råmunddal I det følgende vil vi gi en kort systematisk gjennomgang av de bærende grunnelementer i

Detaljer

Folkekirken mulighetenes kirke

Folkekirken mulighetenes kirke Folkekirken mulighetenes kirke Foredrag på konferansen «Muligheter i folkekirken» Stavanger 22. november 2013 Harald Hegstad Menighetsutvikling i Stavanger bispedømme «Å selge sand i Sahara»? Et bispedømme

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieprogram: Bachelor i Praktisk teologi/deltid

Studieprogram: Bachelor i Praktisk teologi/deltid Studieprogram: Bachelor i Praktisk teologi/deltid Kode/emne/studiepoeng: KRLE 111 Bibelen (15 studiepoeng) Dato: torsdag 03.11.2016 kl. 0900 Både del I og del II skal være bestått. Ved karakterberegningen

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) - FELLESFAG YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

Studieprogram: Bachelor i Teologi /KLRE 100

Studieprogram: Bachelor i Teologi /KLRE 100 Studieprogram: Bachelor i Teologi /KLRE 100 Kode/emne/studiepoeng: KRLE 111 Bibelen (15 studiepoeng) Dato: Onsdag, 03.11.2015 kl. 0900 Gjør rede for og drøft forfatterskap, tilblivelsesmiljø og dateringsspørsmål

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner

KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for diakoner

Detaljer

Religion, livssyn og etikk årsstudium

Religion, livssyn og etikk årsstudium Religion, livssyn og etikk årsstudium RLE årsstudium, første år av bachelor i religion og kultur Obligatorisk studietur/innføringstur: 25. -26. august REL110 Bibelen (10 stp.) Kåre Berge, Rune Richardsen

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... INNHOLDSFORTEGNELSE ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 3 HISTORIKK... 3 FORMÅL... 3 PROFIL... 3 KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP (KRL)... 5 MÅLSETTING... 5 KOMPETANSE... 5 ORGANISERING...

Detaljer

Kode/emnegruppe: Kristendom, religion og livssyn (krl100)

Kode/emnegruppe: Kristendom, religion og livssyn (krl100) Kode/emnegruppe: Kristendom, religion og livssyn (krl100) Kode/emne/studiepoeng: KRL106 Kirkens tro (10 studiepoeng) Dato: onsdag 17. februar 2010 Gjør rede for den kristne åpenbaringsforståelsens egenart,

Detaljer

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling

FOKUS. Muligheter i lokalmenigheten. Senter for menighetsutvikling FOKUS Muligheter i lokalmenigheten Senter for menighetsutvikling www.mhs.no 30.05.2016 Bakgrunn FOKUS bygger på Leading Your Church Into Growth Et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20

Detaljer

Studiekatalog ved HLT Versjon 9. mars 2016

Studiekatalog ved HLT Versjon 9. mars 2016 Studieprogram Studieplan bachelor i teologi og ledelse HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ects og består av følgende moduler: 1. år Grunnstudium Grunnstudium

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen Kartlegging. Med spørreskjemaet ønsket vi å kartlegge «hvordan overgrepsproblematikk behandles i studieretninger

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

FORANDRINGS- PROSESSER I MENIGHETEN

FORANDRINGS- PROSESSER I MENIGHETEN FORANDRINGS- PROSESSER I MENIGHETEN Hvorfor og hvordan? Lars Råmunddal 2004 Hvorfor snakke om forandring? Forandring og fornyelse hører til livet. Alternativet er langsom død! Menighetens syv siste ord:

Detaljer

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC)

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil) og examen facultatum

Detaljer

Studieprogram: KRLE 100 årsstudiet i kristendom m/ RLE

Studieprogram: KRLE 100 årsstudiet i kristendom m/ RLE Studieprogram: KRLE 100 årsstudiet i kristendom m/ RLE Kode/emne/studiepoeng: KRLE 111 Bibelen (15 studiepoeng) Dato: tirsdag 19.05.2015 kl. 09:00 Fortolk Matteus 16, 13-20 Gjør rede for og drøft det synoptiske

Detaljer

ENHETSMENIGHETEN. Noen refleksjoner til menighetsforståelsen i Det Norske Misjonsforbund 1. Lars Råmunddal

ENHETSMENIGHETEN. Noen refleksjoner til menighetsforståelsen i Det Norske Misjonsforbund 1. Lars Råmunddal Lars Råmunddal ENHETSMENIGHETEN Noen refleksjoner til menighetsforståelsen i Det Norske Misjonsforbund 1 Bidrag til boken Bibel og vekkelse. Festskrift til Ingulf Diesen på hans 70-årsdag 26. November

Detaljer

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/ Professor dr. Notto Reidar Thelle

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/ Professor dr. Notto Reidar Thelle NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/2006 161 Professor dr. Notto Reidar Thelle NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 3 4/2006 163 Spiritualitet og dialog Festskrift til professor dr. Notto Reidar Thelle i anledning

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag.

Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. KRISTENDOMSKUNNSKAP - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Emnebeskrivelse tverrfaglig prostibasert viderutdanningskurs i trosopplæring - masternivå

Emnebeskrivelse tverrfaglig prostibasert viderutdanningskurs i trosopplæring - masternivå 1 Emnebeskrivelse tverrfaglig prostibasert viderutdanningskurs i trosopplæring - masternivå EMNE Program: Erfaringsbasert Mastergrad i Praktisk Teologi (MPT) Bokmål: Tverrfaglig samarbeid om trosopplæringen

Detaljer

Religion, livssyn og etikk årsstudium

Religion, livssyn og etikk årsstudium Religion, livssyn og etikk årsstudium RLE årsstudium, første år av bachelor i religion og kultur REL140 Innføring i religionsvitenskap med fordypning (10 stp.) Mona Helen Farstad Torsdag 0835-1115 Auditorium

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge

BISPENOMINASJON I OSLO. Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO Kåre Rune Hauge BISPENOMINASJON I OSLO CURRICULUM VITAE NAVN: KÅRE RUNE HAUGE PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fullt navn: Kåre Rune Hauge Fødselsdato: 11.august 1958 Sivilstatus: Gift Nåværende

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendom, religion og livssyn

Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendom, religion og livssyn Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendom, religion og livssyn Kode/emne/studiepoeng: KRL 103 Kirkens historie Dato: 16. Februar 2011 KL: 15:00 Gjør rede for kristningen av Norge med spesiell vekt på Olav Haraldssons

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) Godkjent av Udir 31. mars 2014 KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende

Detaljer

Studieplan bachelor i teologi og ledelse

Studieplan bachelor i teologi og ledelse Studieplan bachelor i teologi og ledelse HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ects og består av følgende moduler: 1. år Grunnstudium Grunnstudium i kristendom/krle

Detaljer

Handbok for kommende Celleledere

Handbok for kommende Celleledere Handbok for kommende Celleledere Hefte for lederopplæring i menigheter som arbeider med celler. Forord.... 6 Innledning:...Error! Bookmark not defined. Bli mindre for å bli større...error! Bookmark not

Detaljer

FORSKNINGSPROGRAM FOR 2007

FORSKNINGSPROGRAM FOR 2007 NLA 14.03.2007 FORSKNINGSPROGRAM FOR 2007 for NORSK LÆRERAKADEMI Bachelor- og masterstudier i kristendomskunnskap, pedagogikk og interkulturell forsåelse Forskningsstrategi Norsk Lærerakademi er en del

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendomskunnskap med religion og livssyn

Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendomskunnskap med religion og livssyn Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendomskunnskap med religion og KRL 101 Bibelen Dato: Onsdag 03.11.10 KL: 09:00 Ekseger Matt 3:13-17. (Synopsetekst vedlagt) Gjør rede for de viktigste innledningsspørsmålene

Detaljer

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER Hvordan kan en søker-sensitiv møteform fornye gudstjenesten i en tradisjonell frikirkelig menighet? Lars Råmunddal 2004 Ansgar Teologiske Høgskole Paulus har ordet Om nå hele

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Hva er menighet og hvorfor menighetsutvikling?

Hva er menighet og hvorfor menighetsutvikling? Hva er menighet og hvorfor menighetsutvikling? Av Lars Råmunddal Innhold Innledning... 2 Menighetens to dimensjoner og dens doble kontekst... 2 Hva handler menighetens to dimensjoner om?... 2 Hva er forholdet

Detaljer

VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE

VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE Formål med faget Kristendommen er den største av verdensreligionene. Fra sin spede begynnelse i Jerusalem for to tusen år

Detaljer

Forelesningskatalog 2. studieår, Bachelor

Forelesningskatalog 2. studieår, Bachelor Forelesningskatalog 2. studieår, Bachelor Fjellhaug Internasjonale Høgskole Emneansvarlige på Lavere Grads nivå Emne: MU101 Pedagogisk teori (5 stp) MU102 Fagdidaktikk (5 stp) MU103 Praksis (6 stp) MU111

Detaljer

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Tidligere har jeg jobbet som ungdomspastor i Randesund Misjonskirke. Har derfor vært på flere av

Detaljer

Bedehusbevegelsen i 2016 Fremtidsrettet og visjonær eller nostalgisk og forskanset?

Bedehusbevegelsen i 2016 Fremtidsrettet og visjonær eller nostalgisk og forskanset? Bedehusbevegelsen i 2016 Fremtidsrettet og visjonær eller nostalgisk og forskanset? Historiske utviklingslinjer Det kirkelige tyngdepunkt har historisk vært forholdet mellom statskirken og en lavkirkelig

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

TEO1040 Apologetikk og kristen initiasjon (10 stp/ects)

TEO1040 Apologetikk og kristen initiasjon (10 stp/ects) TEO1040 Apologetikk og kristen initiasjon (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp) Emne TEO1040 Apologetikk og kristen initiasjon (10 stp/ects) TEO1041 Introduksjon til apologetikk (5 stp/ects)

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

Kode/emnegruppe: KRLE 100 Kristendom med RLE

Kode/emnegruppe: KRLE 100 Kristendom med RLE Kode/emnegruppe: KRLE 100 Kristendom med RLE Kode/emne/studiepoeng: KRLE 115 Andre religioner (10 studiepoeng) Dato: mandag 14.05.2012 KL: 09:00 Hvilke tekster er grunnlegende for å forstå jødedommen?

Detaljer

Studieprogram: Årsstudiet i Kristendomskunnskap med RLE / Bachelor i teologi

Studieprogram: Årsstudiet i Kristendomskunnskap med RLE / Bachelor i teologi Studieprogram: Årsstudiet i Kristendomskunnskap med RLE / Bachelor i teologi Kode/emne/studiepoeng: KRLE111 Bibelen (10 studiepoeng) Dato: 30.05.2016 kl. 09.00 karakteren, mens del II vil utgjøre 1/3.

Detaljer

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013

MISJONSMENIGHET VEDTEKTER. Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 GRIMSTAD MISJONSMENIGHET VEDTEKTER Vedtatt i årsmøte 11. mars 2007 Justert i årsmøtet 17. mars 2013 Statuttene bygger på Anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund vedtatt av DNMs generalforsamling

Detaljer

Menighetsutvikling i folkekirken

Menighetsutvikling i folkekirken Menighetsutvikling i folkekirken Perspektiver fra et forsknings- og utviklingsprosjekt i Den norske kirke 2008 2011 Av Erling Birkedal, Harald Hegstad og Turid Skorpe Lannem En kirke i forandring Den norske

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Religion, livssyn og etikk årsstudium

Religion, livssyn og etikk årsstudium Religion, livssyn og etikk årsstudium RLE årsstudium, første år av bachelor i religion og kultur Semesterstart tirsdag 19. august Obligatorisk studietur: 21.08 22.08 All undervisning på auditorium 4 REL110

Detaljer

HVEM ER VI HVEM ER VI?

HVEM ER VI HVEM ER VI? HVEM ER VI HVEM ER VI? Visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse Denne formuleringen har fulgt oss helt siden stiftelsen i 1884, og den er like viktig og relevant i dag. Visjonen oppsummerer det vi

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

Hvordan skal vi forholde oss til fortida?

Hvordan skal vi forholde oss til fortida? MENIGHET I VÅR TID (1) Hvordan skal vi forholde oss til fortida? Artikkel i Misjonsbladet 10/2005 Lars Råmunddal Innledning Mange mener at det tidsskifte vi står overfor i vår tid i den vestlige verden

Detaljer

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Revidert juni 2014 Tittel Bokmål: Mastergradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Mastergradsprogram i religionsvitskap

Detaljer

Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske Menighetsfakultet

Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske Menighetsfakultet OLAV ØYGARD Født: 29.07.1956 Gift Ordinert til prestetjeneste 2. august 1981 i Karasjok kirke Nåværende stilling: Prost i Alta prosti Utdanning: Teologisk embetseksamen avlagt høsten 1980 ved Det teologiske

Detaljer

Kode/emnegruppe: KRL10 Krisendom, religion og livssyn Bibelen

Kode/emnegruppe: KRL10 Krisendom, religion og livssyn Bibelen Kode/emnegruppe: KRL10 Krisendom, religion og livssyn Bibelen KRL 101 Bibelen (10 studiepoeng) Dato: 27.05.10 Gi en fortolkning av Matt 16:13-20. (Synoptisk tekst vedlagt.) Gjør rede for og drøft sentrale

Detaljer

2KRLB2N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)

2KRLB2N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) 2KRLB2N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) Emnekode: 2KRLB2N Studiepoeng: 10 + 5 Semester Høst Språk Norsk Forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse Læringsutbytte Mål

Detaljer

HELHETLIG OG MÅLRETTET MENIGHETSUTVIKLING.

HELHETLIG OG MÅLRETTET MENIGHETSUTVIKLING. HELHETLIG OG MÅLRETTET MENIGHETSUTVIKLING. ULIKE STRATEGISKE TILNÆRMINGER TIL MENIGHETSUTVIKLING I LYS AV EN HOLISTISK OG MISJONAL EKKLESIOLOGI Av Lars Råmunddal Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Ulike

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Har jeg vært noe involvert i UNGs sentrale leirarbeid. Stagedive og med Alle-Sammen (Liv&Vekst), men mesteparten av mitt engasjement har

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) Godkjent av Udir 31. mars 2014 KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) - FELLESFAG I YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Studieplan. Bachelor i Teologi og ledelse. Engelsk tittel: Bachelor of Theology and Leadership. 180 studiepoeng (180 ECTS)

Studieplan. Bachelor i Teologi og ledelse. Engelsk tittel: Bachelor of Theology and Leadership. 180 studiepoeng (180 ECTS) Studieplan Bachelor i Teologi og ledelse Engelsk tittel: Bachelor of Theology and Leadership Omfang: 180 studiepoeng (180 ECTS) som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Innledning om utdanningen

Detaljer

«NaMu handler om å frigjøre den kreativiteten som Gud allerede har lagt ned i ethvert menneske.»

«NaMu handler om å frigjøre den kreativiteten som Gud allerede har lagt ned i ethvert menneske.» Naturlig menighetsutvikling Christian A. Schwarz «NaMu handler om å frigjøre den kreativiteten som Gud allerede har lagt ned i ethvert menneske.» men Gud ga vekst Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus?

Detaljer

Dette dokumentet inneholder emnebeskrivelse for fagene: KRI1030 Kristendomshistorie og konfesjonskunnskap (10 stp/ects)

Dette dokumentet inneholder emnebeskrivelse for fagene: KRI1030 Kristendomshistorie og konfesjonskunnskap (10 stp/ects) Dette dokumentet inneholder emnebeskrivelse for fagene: KRI1030, KRI1031, KRI1032, KRI1033 og KRI1034 KRI1030 Kristendomshistorie og konfesjonskunnskap (10 Emne KRI1030 Kristendomshistorie med konfesjonskunnskap

Detaljer

Kristine Sandmæl. Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn

Kristine Sandmæl. Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn Kristine Sandmæl 45 år Sivilstatus: Ugift Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn Utdanning: Utdanningssted: Det teologiske menighetsfakultet Ordinert til prestetjeneste:

Detaljer

Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse.

Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse. Kriterier for vurdering av søknader om førstekompetanse. En kommentar til gjeldende forskrift FOR-06-02-09-129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2 Innhold Innledning...

Detaljer

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 Elverum ungdomsskole Fag: KRLE Skole: Elverum ungdomsskole Klasser: 10A, 10B, 10C og 10D Faglærere: Hanne Norun Solberg, Iselin Skavern, Silje Hafslund,

Detaljer

likeverd inkludering tilrettelegging

likeverd inkludering tilrettelegging Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemning likeverd inkludering tilrettelegging Uttalelse fra Kirkerådet november 2009 Vedtak fra Kirkemøtet april 2012 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kirkerådet

Detaljer

Årsplan i kristendom - 5. klasse 2015-2016

Årsplan i kristendom - 5. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 3 time Lærer: Heidi Marie Fahre og Åse-Gunn Viumdal Læreverk: Bibelen, Troens vei bibelkunnskap, Følg meg 5, Katekismen, Vogt s bibelhistorie, Salmebok. Diverse litteratur Nettsted: http://viiverden5-7.cappelendamm.no/,

Detaljer

Selvpresentasjon; Paul Erik Wirgenes

Selvpresentasjon; Paul Erik Wirgenes Selvpresentasjon; Paul Erik Wirgenes Personalia: Navn: Paul Erik Wirgenes Adresse: Grevlingåsen 36, 1362 Hosle Født: Drøbak 10.11.1959 Sivil Status: Gift med Mari W, tre voksne barn Utdanning: Utdanningssted:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Generell informasjon... 5 Historikk... 5 Formål... 5 Profil... 5 Internettstudiet i KRL100 Kristendomskunnskap med religions- og

Innholdsfortegnelse Generell informasjon... 5 Historikk... 5 Formål... 5 Profil... 5 Internettstudiet i KRL100 Kristendomskunnskap med religions- og Innholdsfortegnelse Generell informasjon... 5 Historikk... 5 Formål... 5 Profil... 5 Internettstudiet i KRL100 Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (60 studiepoeng)... 7 KRL som studium

Detaljer

Innhold STUDIEPLAN FOR BACHELOR I PRAKTISK TEOLOGI

Innhold STUDIEPLAN FOR BACHELOR I PRAKTISK TEOLOGI STUDIEPLAN FOR BACHELOR I PRAKTISK TEOLOGI Innhold Bachelor i Praktisk teologi... 2 Oversikt over fagplaner og arbeidskrav... 4 KRLE 100 Kristendom med RLE... 5 Bibelen... 6 Fag og Formidling... 10 Kristendommens

Detaljer

Religion, livssyn og etikk årsstudium

Religion, livssyn og etikk årsstudium Religion, livssyn og etikk årsstudium RLE årsstudium, første år av bachelor i religion og kultur GLU-studenter tar i vårsemesteret GL17REL102 eller GL5REL102 som er satt sammen av REL140, REL150 og REL160

Detaljer

KR 14/03 Kvalifikasjonskrav for kateketer

KR 14/03 Kvalifikasjonskrav for kateketer KR 14/03 Kvalifikasjonskrav for kateketer Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateket

Detaljer

Målgruppe for konferansen

Målgruppe for konferansen Målgruppe for konferansen MNT-konferansen retter seg mot undervisere i MNT-fag (matematikk, naturvitenskap og teknologi) på høyskole eller universitet som er tett på studentene, vet hva som er vanskelig

Detaljer

Bruk av importerte konsepter for menighetsutvikling i Den norske kirke Perspektiver fra et empirisk prosjekt

Bruk av importerte konsepter for menighetsutvikling i Den norske kirke Perspektiver fra et empirisk prosjekt Bruk av importerte konsepter for menighetsutvikling i Den norske kirke Perspektiver fra et empirisk prosjekt Innlegg på konsultasjon 1: Menighetsutvikling i et transatlantisk perspektiv. Det teologiske

Detaljer

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull

Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Målgruppe Opptakskrav og rangering Godkjenning Kull Studieplan 2017/2018 Vitenskapsteori og forskningsetikk Studiepoeng: 10 Bakgrunn for studiet Mer om innholdet se emnebeskrivelse Målgruppe Kurset er lagt opp som studier, drøftinger og diskusjoner av vitenskapsteoretiske

Detaljer

- FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM

- FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Godkjent av Udir 31. mars 2014 KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Nåværende læreplan Forslag til revidert læreplan Kommentarer Formål med faget Fellesfaget

Detaljer

EXFA-275 Examen facultatum

EXFA-275 Examen facultatum EXFA-275 Examen facultatum Engelsk: Examen facultatum Studiepoeng: 10 Undervisningsstart: vår Undervisningssemestre: 1 Vurdering: vår Emnekode: EXFA-275 Misjonshøgskolen - MHS Emneansvarlig: Knut Alfsvåg

Detaljer

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB)

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) 1 Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap den 16. juni.2005 med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET Statuttene er utarbeidet med utgangspunkt i Forbundstyrets forslag til anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund av november 2003. Endringene

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KRLE 100 KRISTENDOM MED RLE. Innhold 2015-2016

STUDIEPLAN FOR KRLE 100 KRISTENDOM MED RLE. Innhold 2015-2016 2015-2016 STUDIEPLAN FOR KRLE 100 KRISTENDOM MED RLE Innhold Bibelen... 3 Fag og Formidling... 7 Kristendommens historie... 9 Kristen Tro... 11 Andre religioner... 14 Livssyn og religionsmøte... 16 Årsstudiet

Detaljer

Bachelor i Ungdom, kultur og tro

Bachelor i Ungdom, kultur og tro Bachelor i Ungdom, kultur og tro Omfang, innhold, opptakskrav Omfang og innhold: Bachelorgraden i ungdom, kultur og tro har et omfang på 180 studiepoeng (3 år). Studieprogrammet for bachelor i ungdom,

Detaljer

2KRLFB12N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)

2KRLFB12N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) 2KRLFB12N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) Emnekode: 2KRLFB12N Studiepoeng: 10+5 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse Læringsutbytte

Detaljer

Hvordan forstår vi dette?

Hvordan forstår vi dette? Kirkevekst Hvordan forstår vi dette? Tendenser/utviklingstrekk (kvantitativt) Menighetsutvikling (kvalitativt) Kirkevekst Utfordrende arbeidsdeling Lars Christian Gjerlaug «Spørsmålet vi alle kan stille

Detaljer