Noen synspunkter fra en bruker: Er tilgjengelige indikatorer gode nok for forskning og undervisning om velferd i et komparativt perspektiv?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noen synspunkter fra en bruker: Er tilgjengelige indikatorer gode nok for forskning og undervisning om velferd i et komparativt perspektiv?"

Transkript

1 Noen synspunkter fra en bruker: Er tilgjengelige indikatorer gode nok for forskning og undervisning om velferd i et komparativt perspektiv? Bjørn Hvinden (Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Trondheim, Norge) Ønskemål for sosiale indikatorer i forskning og undervisning om komparativ velferd Gjennom OECD, Eurostat og liknende transnasjonale organisasjoner gjøres det tilgjengelig nyttige og verdifulle sett av komparative data om velferd Inntektsfordeling, fattigdom, andre levekårsdimensjoner Offentlige inntektssikringssystemer (sosialforsikring, basisstøtte) Arbeidsmarked, yrkesdeltakelse, arbeidsløshet Tjenesteyting og mottak av tjenester Ønsker: Data som er reliable (kvalitetssikret), valide, reelt sammenlignbare, fullstendige, oppdaterte & flersidige 1

2 Hvorfor bruke slike data & sosiale indikatorer i mine sammenhenger? Mulighetene for å foreta komparativ forskning ville bli drastisk innskrenket dersom den enkelte forsker selv skulle samle inn opplysninger fra nasjonale kilder (tidsbruk, språkproblemer, spørsmål om sammenlignbarhet, osv.) Vi trenger selvsagt også mer inngående og dyptborende studier, gjerne sammenligninger av færre land, men det må fortrinnsvis skje i nært samarbeid med kolleger fra disse landene I undervisning om komparativ velferd trenger studentene våre tilgang til opplysninger om sentrale levekårsdimensjoner & virkemåte og output av offentlige velferdsordninger, til papers & avhandlinger Risikoer & ulemper ved bruk av slike tilgjengelige komparative data & indikatorer Data viser seg å ikke være reliable eller kvalitetssikret; data inneholder viktige feil Data fra ulike land viser seg å bygge på ulike operative definisjoner eller ordninger som er vesentlig ulike Data fra enkelte land har (uforklarte) hull, har brudd i tidsserier, Det er langt tidsmessig etterslep i publiseringen av data Det mangler data som belyser fenomenet fra mer enn en innfallsvinkel (mangel på triangulering ) 2

3 ønsker og risikoer Ad reliabilitet & kvalitetssikring: Eksempel Eurostat rapport European Social Statistics inntektssikring for personer med nedsatt funksjonsevne i Norge (administrativ reklassifisering av uførepensjon fra sosial insurance to mean- tested assistance vel og merke fra den norske dataleverandørens side!) Ad hull og brudd i tidsserier OECD Employment outlook - tall for aktive og passive arbeidsmarkedstiltak (åtgärder) Illustrerer også et mer generelt problem mye bedre tilgang på komparative data om kostnader (utgifter, utbetalte pengebeløp) enn om mottakere og om tjenester Ønskelig at mottakere av aktive tiltak (også) var sett i forhold til totalt antall arbeidsløse, evt. antall inaktive. i vedk. land Heller ikke European Employment Strategy (EES) fikk alle land til å levere tall for %-andel av arbeidsløse som var i aktive tiltak 3

4 Ad triangulering European Social Statistics om ulike lands totale utgifter til social protection målt som % av GDP og målt som PPS (purchasing power standards) Jf. særlig hvordan Norge og Sverige skifter plass på rangeringslistene Begge målene har sine begrensninger, men gir til sammen et mer nyansert og dermed interessant bilde av kryssnasjonale forskjeller Fattigdom operasjonaliseres ennå ofte som andel av befolkningen under halvparten av median-inntekten (både nasjonalt og kryssnasjonalt) Det ville være bra om både nasjonale og internasjonale statistikkprodusenter prøvde ut mer den typen Amartya Sen-inspirerte (kapabilitets-) mål som UNDP har utviklet (Apropos sistnevnte: UNDP baserer sin HDI-rangering på et anslag om 99 % lese- og skrivekyndighet i de nordiske land er det realistisk?) 4

5 OECD s Transforming disability into ability bruker nokså ensidig % av den voksne befolkningen som mottar disability -relatert inntektssikring som problem-indikator Sammenholder dette ikke med samlede andel mottakere av inntektsoverføringer eller total andel inaktive i de samme land Generelt problem: Muligheter for substitusjon mellom ulike former for offentlig inntektssikring Ofte brukes endringer i %-andel yrkesaktive kvinner og menn som mål på økt kjønnsmessig likestilling Det ville være bra om slike tall ble supplert med tallserier for kvinners og menns yrkesdeltakelse omregnet til fulltidsekvivalenter (dvs. ta hensyn til ulikhet i arbeidstidsmønstre kvinner/menn og forskjell i dette mellom land) 5

6 På tross av stor politisk interesse for aktiv sosialpolitikk, likestilling og integrering er det påfallende at nasjonale og transnasjonale statistikkleverandører sjelden eller aldri gir tall for andel arbeidsløse kvinner og menn, og andel arbeidsløse innvandrere og innfødte, som deltar i aktive arbeidsmarkedstiltak Det ville være bl.a. være ganske interessant å vite om innvandrerkvinner med 3.verden-bakgrunn overhodet inkluderes i aktive tiltak Både nasjonale myndigheter, EU og OECD er opptatt av å vise at det går bra med dem som har vært i aktive tiltak, men det er sjelden at det leveres tall for deltakeres yrkes- og inntektsstatus ett år og to år etter tiltaket I tillegg til tall for andel langtidsarbeidsløse (6 eller 12 mnd. Sammenhengende uten arbeid) ville det være interessant med tall for hvor stor andel av dagens arbeidsløse som også var arbeidsløse for ett år siden, men som hadde vært i arbeid i mellomtiden 6

7 Avsluttende bemerkninger Brukere vil sikkert alltid ønske seg mer enn det er realistisk at statistikkprodusentene ser seg i stand til å levere Kostnadsspørsmål, desentralisert statistikkproduksjon, særlig for tjenester, etc. Transnasjonale data kan ikke bli bedre enn dataene som leveres fra nasjonale kilder, men bør heller ikke bli dårligere! 7

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Hvor holdbare er de nordiske sosialforsikringssystemene? Et perspektiv fra Norge. Bjørn Hvinden og Mi Ah Schøyen (NOVA, Oslo)

Hvor holdbare er de nordiske sosialforsikringssystemene? Et perspektiv fra Norge. Bjørn Hvinden og Mi Ah Schøyen (NOVA, Oslo) Hvor holdbare er de nordiske sosialforsikringssystemene? Et perspektiv fra Norge Bjørn Hvinden og Mi Ah Schøyen (NOVA, Oslo) 1. Innledning I de siste tiårenes diskusjon om framtiden for sosialforsikringssystemer

Detaljer

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

Livslang læring i norsk arbeidsliv

Livslang læring i norsk arbeidsliv Torgeir Nyen og Sveinung Skule, Fafo Innledning Både i Norge og internasjonalt har livslang læring kommet høyere på den politiske agendaen siden midt på 1990-tallet. Både OECD og EU har satt livslang læring

Detaljer

Roy A. Nielsen. Levekårsutfordringer i Sandefjord

Roy A. Nielsen. Levekårsutfordringer i Sandefjord Roy A. Nielsen Levekårsutfordringer i Sandefjord Roy A. Nielsen Levekårsutfordringer i Sandefjord Fafo-notat 2013:18 Fafo 2013 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord... 4 1 Innledning... 5 2 Kjennetegn ved befolkningen

Detaljer

Barnevernsklienter i Norge 1990 2005

Barnevernsklienter i Norge 1990 2005 ISBN 978-82-78-94277-2 ISSN 0808-5013 En longitudinell studie Sten-Erik Clausen Lars B. Kristofersen 3/2008 Rapport nr 3/08 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260

Detaljer

Uførepensjon og gradering

Uførepensjon og gradering Uførepensjon og gradering Av Ove Jacobsen og Ola Thune Sammendrag Artikkelen ser på utviklingen i bruk av gradert uførepensjon, og hva som kjennetegner personer som mottar en gradert ytelse, sammenliknet

Detaljer

Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering

Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem,

Detaljer

Ansikt til ansikt med fattigdommen

Ansikt til ansikt med fattigdommen Bjørn Richard Nuland Ansikt til ansikt med fattigdommen Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige Bjørn Richard Nuland Ansikt til ansikt med fattigdommen Frivillige organisasjoners hjelpetiltak

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Den Nordiske velferdsmodellen Den norske varianten

Den Nordiske velferdsmodellen Den norske varianten Den Nordiske velferdsmodellen Den norske varianten Øystein Haram, Välfärdskonferansen 2012 Gøteborg 14. 16. november 2012 Stor politisk og forskningsmessig oppmerksomhet Det holdes en rekke velferdskonferanser

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Bruk av lønnstilskudd for personer med nedsatt arbeidsevne

Bruk av lønnstilskudd for personer med nedsatt arbeidsevne R Bruk av lønnstilskudd for personer med nedsatt arbeidsevne Kartlegging i utvalgte land Rapport 2013-03 Proba-rapport nr. 2013-03, Prosjekt nr. 12015 ISSN: 1891-8093 AUG/PDS, TT, 18. januar 2013 Offentlig

Detaljer

0. Problemstilling/Sammendrag

0. Problemstilling/Sammendrag 0. Problemstilling/Sammendrag Det er vel kjent at egenskaper, både fysisk og kognitive, svekkes med alder. OECDs PIAACundersøkelse (Programme for the International Assessment of Adults Competencies) som

Detaljer

ARBEIDSMILJØ OG HELSE

ARBEIDSMILJØ OG HELSE FAKTAOVERBLIKK: ARBEIDSMILJØ OG HELSE status og utviklingstrekk Denne publikasjonen er en kortversjon av faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Les den og mer om NOA på www.stami.no/noa 2 FORORD Forhold

Detaljer

Levekår for personer med nedsatt funksjonsevne:

Levekår for personer med nedsatt funksjonsevne: Anna Kittelsaa Sigrid Elise Wik Jan Tøssebro Levekår for personer med nedsatt funksjonsevne: Fellestrekk og variasjon Anna Kittelsaa, Sigrid Elise Wik og Jan Tøssebro Levekår for personer med nedsatt

Detaljer

RAPPORT. Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem 2015/01

RAPPORT. Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem 2015/01 RAPPORT 2015/01 Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem Steinar Strøm, Steinar Holden, Ingeborg Rasmussen og Vibeke Wøien Hansen Dokumentdetaljer AS Rapporttittel Rapport nummer

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Barnefattigdom i Oslo En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Oslo, desember 2011 1 Forord Høsten 2010 fikk Helse- og velferdsetaten et oppdrag

Detaljer

Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED)

Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED) Barns levekår Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED) Med bidrag av: ANNE SKEVIK GRØDEM LARS B. KRISTOFERSEN JON IVAR ELSTAD STEN-ERIK CLAUSEN ANNE BRITA THORØD Norsk institutt for

Detaljer

Integrering og utdanning

Integrering og utdanning Integrering og utdanning Bakgrunn En god indikator for hvorvidt innvandrernes integrasjon er vellykket eller ei, er i hvor stor grad innvandrere tar utdanning. Civita har i tillegg til dette notatet gitt

Detaljer

Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003

Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Forord Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Dette

Detaljer

Det nye arbeidsmarkedet

Det nye arbeidsmarkedet Arbeidslivsforskning Det nye arbeidsmarkedet Kunnskapsstatus og problemstillinger Pål Schøne (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for arbeidslivsforskning Norges forskningsråd

Detaljer

Kan alt som teller måles og måler vi det som teller?

Kan alt som teller måles og måler vi det som teller? NVL 2013 Sluttrapport fra NVLs arbeidsgruppe om monitoring og indikatorer for voksnes læring Kan alt som teller måles og måler vi det som teller? www.nvl.org Sluttrapport fra NVLs arbeidsgruppe monitorering

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

BORGER OG BRUKER. En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse

BORGER OG BRUKER. En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse BORGER OG BRUKER En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse Vox 2008 ISBN 978-82-7724-119-7 Grafisk produksjon 07 Gruppen AS Opplag 1 500 Forord Borger og bruker er en analyse av den norske

Detaljer

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn Institutt for samfunnsforskning Rapport 2013:7 Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn Hva har skjedd på 2000-tallet? Erling Barth, Inés Hardoy, Pål Schøne og Kjersti Misje Østbakken Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Unge uførepensjonister

Unge uførepensjonister Unge uførepensjonister Hvem er de og hvor kommer de fra? MORTEN BLEKESAUNE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/05 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer