Resultat. Haldningar til LHBT- personar i Noreg og Erfaringar med tiltak for førebygging og handtering av homorelaterte kallenamn i ungdomsskulen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat. Haldningar til LHBT- personar i Noreg og Erfaringar med tiltak for førebygging og handtering av homorelaterte kallenamn i ungdomsskulen"

Transkript

1 Haldningar til LHBT- personar i oreg og Erfaringar med tiltak for førebygging og handtering av homorelaterte kallenamn i ungdomsskulen Hilde Slåtten Institutt for samfunnspsykologi, UiB Seminar LHBT-ungdom, helse og utdanning Trondheim, september Holdninger til lesbiske kvinner, homofile menn, bifile kvinner og menn og transepersoner (LHBT-personer) Holdninger i orge før Metode 8: % mener at homoseksuelle ikke bør få jobb som lærer i grunnskolen eller bli leger (orsk Gallup Institutt A/S, Sept. 8). 8: % svarer nei på spørsmålet om homofile burde likestilles når det gjelder å få jobber (orsk Gallup Institutt A/S, Februar 8). 88: % mener at homofili bør forbys ved lov (Markeds- og Mediainstituttet A/S, Mars 88). : % er negative til at personer i homofile parforhold skulle få adgang til å formalisere sitt samliv tilsvarende det vanlige ektepar har (orsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, ).. % er enige i at personer som står åpent fram som homofile, kan få ansettelse som prester i Den norske kirke. (Opinion A/S, ). : % og % mener at homofile bør kunne inngå ekteskap på lik linje med heterofile (Dagsavisen, ; Klassekampen, ) : % ønsker like rettigheter for lesbiske og homofile (orstat) Design og prosedyre - Data fra undersøkelsen Holdninger til lesbiske kvinner, homofile menn, bifile kvinner og menn og transpersoner, ledet av professor orman Anderssen, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet I Bergen - Datamaterialet ble samlet inn i april og mai, 8 gjennom en Internet basert spørreundersøkelse Deltakere Metode - Et nasjonalt representativ utvalg med menn () og kvinner () fra til 8 år - Utvalget var representativt mht kjønn, alder og sted Resultat Generelle holdninger til lesbiske kvinner og homofile menn, bifile kvinner og bifile menn transpersoner Homonegative holdninger Bruken av homonegative uttrykk

2 Alt i alt, hva er din holdning til lesbiske jenter/ kvinner? Holdninger til lesbiske kvinner og homofile menn Alt i alt, hva er din holdning til homofile gutter/ menn? Holdninger til lesbiske jenter/ kvinner Positiv Verken pos. eller neg. egativ Vil ikke svare Holdninger til homofile gutter/ menn 8 8 Det var mest negative holdninger til lesbiske kvinner og homofile menn blant: - som er positive til - som er religiøst - Eldre menn - med lav utdanning - fra spredtbygde strøk - som er positive til - som er religiøst - Eldre kvinner Alt i alt, hva er din holdning til bifile jenter/ kvinner? Alt i alt, hva er din holdning til bifile gutter/ menn? Holdninger til bifile kvinner og bifile menn Det var mest negative holdninger til bifile kvinner og bifile menn blant: Holdninger til bifile jenter/ kvinner Holdninger til bifile gutter/ menn Positiv Verken pos. eller neg. 8 egativ Vil ikke svare - som er positive til - som er religiøst - Eldre og yngre menn - med lav utdanning - fra spredtbygde strøk - som er positive til - som er religiøst - Eldre kvinner

3 Hva er din holdning til kvinner som beveger seg mentalt og utseendemessig mellom det å være mann og kvinne? Hva er din holdning til menn som beveger seg mentalt og utseendemessig mellom det å være mann og kvinne? Holdninger til menn som beveger seg mellom det å være mann og kvinne Holdninger til transpersoner Positiv Verken pos. eller neg. egativ Vil ikke svare 8 8 Holdninger til kvinner som beveger seg mellom det å være mann og kvinne 8 8 Det var mest negative holdninger til transepersoner blant: Andelen negative holdninger - som er positive til - Eldre menn - som er positive til Prosent Til homofile Til lesbiske Til bifile menn Til bifile kvinner Til Til menn kvinner transkjønnede transkjønnede menn kvinner Resultat Generelle holdninger til lesbiske kvinner og homofile menn, bifile kvinner og bifile menn transpersoner Mannlig homoseksualitet er perverst Kvinnelig homoseksualitet er perverst Homonegative holdninger Bruken av homonegative uttrykk

4 Måling av homonegativitet ( av ) Mannlig homoseksualitet er perverst Kvinnelig homoseksualitet er perverst Enig 8 Verken enig eller uenig Uenig Jeg synes homofile menn er frastøtende Jeg synes lesbiske kvinner er frastøtende Måling av homonegativitet ( av ) Jeg synes homofile menn er frastøtende Jeg synes lesbiske kvinner er frastøtende Enig Verken enig eller uenig 8 Uenig 8 år jeg tenker på homofile menn, grøsser jeg år jeg tenker på lesbiske kvinner, grøsser jeg Måling av homonegativitet ( av ) år jeg tenker på homofile menn, grøsser jeg år jeg tenker på lesbiske kvinner, grøsser jeg Enig Verken enig eller uenig Uenig 8 8 Det ville være ubehaglig å sitte ved siden av mann på bussen som jeg visste var homofil Det ville være ubehagelig å sitte ved siden av en kvinne på bussen som jeg visste var lesbisk

5 Måling av homonegativitet ( av ) Det var mest homonegativitet blant: Det ville vært ubehagelig å sitte ved siden av en mann på bussen som jeg visste var homofil Det ville vært ubehagelig å sitte ved siden av en kvinne på bussen som jeg visste var lesbisk Enig Verken enig eller uenig Uenig - som er positive til - som er religiøst - Eldre og yngre menn - med lav utdanning - fra spredtbygde strøk - som er positive til - Eldre kvinner - som er religiøst - med lav utdanning Oppsummering Flere menn enn kvinner sier seg enige i homonegative utsegn er mer negative til homofile menn enn til lesbiske kvinner Resultat Generelle holdninger til lesbiske kvinner og homofile menn, bifile kvinner og bifile menn transpersoner Homonegative holdninger Bruken av homonegative uttrykk Jeg har kalt en eller flere gutter/menn for homo, homse eller liknende ord det siste året Jeg har kalt en eller flere jenter/kvinner for homo, lesbe eller liknende ord det siste året Har kalt gutt/ mann homo, homse e.l Har kalt jente/ kvinne homo, lesbe e.l Erting med homo-ord Ukentli g Månedl ig 8 8 Sjelde n gang Ikke siste år 8 8 Vil ikke svare n 8

6 De som ertet med homo-ord mest var: - Yngre menn - med lav utdanning - frå de større byene - Yngre kvinner - med lav utdanning Jeg har selv blitt kalt for homo, homse, lesbe eller liknende ord det siste året Erting med homo-ord Konklusjon Har selv blitt kalt homo, homse, lesbe e.l Ukentli g Månedl ig Sjelde n gang Ikke siste år Vil ikke svare n Et flertall stiller seg nøytrale eller positive på generelle spørsmål om deres holdning til lesbiske kvinner og homofile menn. Litt flere stiller seg negative til mer spesifikke spørsmål 8 Flere menn enn kvinner har negative holdninger, spesielt overfor homofile menn Konklusjon Med utgangspunktet at at lhbt-personer og lhbt-fenomen skal være like velkomment i vårt samfunn som heteroseksuelle kvinner og menn og heterofenomen, er andelen negative relativt stor selv om den representerer et mindretall Spørsmål av allmenn karakter utløser mer velvillige holdninger enn mer konkrete Rapporten kan lastast ned frå: https://bora.uib.no/bitstream////ho ldninger_til_lhbt-personer_rapport.pdf LHTB-personer befinner seg i et motseningsfylt landskap

7 Erfaringar med tiltak for førebygging og handtering av homo- og horerelaterte kallenamn i ungdomsskulen Utbredt i norske skular % gutar og % jenter i ungdomsskulen (n =) vart mobba ved å bli kalla homo eller lesbe månedleg eller oftare (Roland & Auestad, ) % gutar og % jenter blant VGS elever (n=8) i Trøndelag vart kalla homo og homse på skulen (Bendixen & Kennair, 8) % gutar og % jenter kalla ven og % gutar og % jenter kalla nokon dei ikkje likte homorelaterte kallenamn vekentleg blant ungdomsskuleelevar (n = ) i Hordaland og Oslo/Akershus (Slåtten & Anderssen, ) Homorelaterte skjellsord blir brukt Rakke ned på ein person eller utrykke noko som er negativt Spøke på ein hyggeleg måte Mot personar dei ikkje liker Mot personar som bryt med kjønnsroller For å uttrykke eller forsvare maskulinitet Konsekvensar av å bli kalla homorelaterte kallenamn Blir oppfatta som negativt Heng saman med dårlige psykisk helse (depresjon, angst, depressive-suicidale kjensler) og skuletrivsel egativt for homofile og lesbiske Utfordring Trass i at lærarar har gode føresetnadar for å førebyggje og handtere homonegative skjellsord, opplever lærarar det som utfordrande pga manglande opplæring Tilfeldig om lærarane tek tak i homorelaterte kallenamn Tiltak tidlegare ikkje prøvd ut systematisk

8 Førebygging og handtering av homofobisk erting i ungdomsskulen. Oversikt og forslag til tiltak () Øst Vest ord Førebygging og handtering av homofobisk erting i ungdomsskulen: Revidert rapport med utprøving og forslag til tiltak (8) Øst Vest ord Måla for intervensjonen ei til Homo! og Hore! i ungdomsskulen; Lærarrettleiing om førebygging og handtering av kjønnsrelatert mobbing, homofobisk erting og seksuell trakassering () Øst Vest ord SKULEIVÅ At skulane innfører policy og retningslinjer for korleis handtere homo- og hore-relaterte kallenamn At lærarane får auka kompetanse i å slå ned på homo-og horerelaterte kallenamn ELEVIVÅ At lærarane tek opp tema knytt til homo og horerelaterte kallenamn med elevane At lærarane grip inn kvar gong dei høyrer ein elev kalle ein annan elev homo- og horrelaterte kallenamn Metode Metode Deltakarar ungdomsskular frå Oslo, frå Akershus, frå Bergen og frå øvrige Midthordaland. (Svarprosent: %) 8 lærarar deltok i grunnlagsmålinga lærarar deltok både i grunnlagsmålinga og oppfølgjarundersøkinga 8 rektorar deltok på eit telefonintervju Design Intervensjonsgruppe: skular Til stades då lærarrettleiinga vart presentert (n=) Ikkje til stades (n=) Kontrollgruppe: skular Prosedyre Opplæring ved Skeiv Ungdom Skulebesøk 8

9 Tiltaka for lærarrettleiinga Tiltaka for lærarrettleiinga SKULEIVÅ Etablere nulltoleranse mot bruken av homo og hore som skjellsord, og inkludere dette i skulen sin handlingsplan mot mobbing SKULEIVÅ Etablere nulltoleranse mot bruken av homo og hore som skjellsord, og inkludere dette i skulen sin handlingsplan mot mobbing Byggje og nytte kompetanse blant lærarane i førebygging og handtering av bruken av homo og hore som skjellsord Byggje og nytte kompetanse blant lærarane i førebygging og handtering av bruken av homo og hore som skjellsord Tiltaka for lærarrettleiinga Tiltaka for lærarrettleiinga ELEVIVÅ Auke medvitet hos elevane om konsekvensane av bruken av homo og hore som skjellsord ELEVIVÅ Auke medvitet hos elevane om konsekvensane av bruken av homo og hore som skjellsord Ta avstand frå og slå ned på bruken av homo og hore som skjellsord Ta avstand frå og slå ned på bruken av homo og hore som skjellsord Resultat: grunnlagsmålinga Resultat: effekt Høyrt ordbruken Høyrt som skjellsord Høyrt på venskapeleg måte Høyrt som mobbing Policy og retningslinjer Ikkje siste året Berre ein sjeldan gong Månadleg Auka andel lærarar som rapporterte at skulen hadde policy om nulltoleranse mot homo-relaterte kallenamn og retningslinjer for korleis å handtere homorelaterte kallenamn. eller gonger i månaden Omtrent gong i veka Ingen endring i andel lærarar som syns slike policyar var nødvendige. Fleire gonger i veka (n) (8) () (8) ()

10 Resultat: effekt Resultat: effekt Kompetanse Tema teke opp i ein klassetime Ingen endring i andel lærarar som rapporterte at dei hadde fått meir kompetanse til å slå ned på homorelaterte kallenamn, eller forklare elevane kvifor dei ikkje skal kalle nokoen homonegative skjellsord Auka andel lærarar som tok opp temaet kjønnsrelatert mobbing og konsekvensar av å kalle nokon homorelaterte kallenamn. Ingen endring i andel lærarar som tok opp temaet homofobisk erting, bruken av homorelaterte kallenamn Resultat: effekt Å gripe inn når ein elev kallar ein annan elev for homorelaterte kallenamn Auka andel lærarar som greip inn når dei høyrde ein elev kalle ein annan elev for soper eller lesbe Resultat: effekt Observert bruk av homorelaterte kallenamn Redusert andel lærarar som hadde høyrt elevar kalle ein eller fleire elevar homorelaterte kallemanm (ved intervesjonsskulane blant lærarane som ikkje var tilstade på tiltaka vart presentert) Ingen endring i andel lærarar som greip inn når dei høyrde ein elev kalle ein annan elev for homo eller homse. Resultat: rektorerfaringar Rektorane hadde i mindre grad implementert tiltaket som handlar om å innføre nulltoleranse mot bruken av homorelaterte skjellsord, og inkludere dette i skulen sin handlingsplan mot mobbing Resultat: rektorerfaringar Majoriteten av rektorane meinte det generelle mobbearbeidet var tilstrekkeleg i arbeidet for å førebygge og handtere homorelaterte skjellsord, og at det ikkje var naudsynt med eigne tiltak som handla spesifikt om homorelaterte skjellsord

11 Konklusjon Ein liten og lite ressurskrevande intervensjon kan bidra til å førebyggje og handtere homorelaterte kallenamn Sidan rektorane i liten grad fylgte opp tiltaka og sidan rekruttering av skular var vanskeleg, vil me tilrå å bruke tiltaka saman med skulen sitt anti-mobbeprogram Rapporten kan lastast ned frå: https://bora.uib.no/handle// Takk for meg!

NTNU Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse PSYKOLOGISK INSTITUTT

NTNU Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse PSYKOLOGISK INSTITUTT NTNU Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse PSYKOLOGISK INSTITUTT Seksuell trakassering blant elever og ansatte i videregående skole: En resultatrapport Mons Bendixen Leif Edward Ottesen Kennair

Detaljer

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Handlingsplan 2011-2015 Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Innhold Forord 2 Kapittel 1 Innledning 3 Kapittel 2 Målgruppe 5 2.1 Definisjon av målgruppen 5 2.2

Detaljer

Et eksempel til etterfølgelse?

Et eksempel til etterfølgelse? Et eksempel til etterfølgelse? Frode Fredriksen, prosjektleder Seksuell helse og trakassering, et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør- Trøndelag fylkeskommune og LLH Trøndelag.

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Bruk av nedsettende bemerkninger om og overfor gutter og jenter i videregående skole:

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Bruk av nedsettende bemerkninger om og overfor gutter og jenter i videregående skole: NTNU Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse PSYKOLOGISK INSTITUTT Bruk av nedsettende bemerkninger om og overfor gutter og jenter i videregående skole: En kvalitativ studie Mons Bendixen Leif

Detaljer

En skole for alle. Seksuell orientering, kjønnsidentitet og inkluderende undervisning

En skole for alle. Seksuell orientering, kjønnsidentitet og inkluderende undervisning En skole for alle Seksuell orientering, kjønnsidentitet og inkluderende undervisning 2 Som ansatt i skolen kan du gjøre en forskjell for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt). Når du møter

Detaljer

Forord. Petter Skarheim Direktør. Undervisning om seksualitet 2009 Utdanningsdirektoratet 3

Forord. Petter Skarheim Direktør. Undervisning om seksualitet 2009 Utdanningsdirektoratet 3 Forord Læreplanverket slår fast at opplæringen skal gi god allmenndannelse som forutsetning for helhetlig personlig utvikling og mangfoldige mellommenneskelige relasjoner. Opplæringen skal legge til rette

Detaljer

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Kva særtrekk finst ved den digitale mobbinga og korleis jobbar skulen med førebygging og samarbeid? Kven har ansvar når det meste går

Detaljer

Janne Mjølhus, Kjell Jaren og Hans Aage Gravaas. Innhold. Arne Redse Redaksjonelt 2. Del 1: IRIS-undersøkelsen og misjonenes reaksjoner og tiltak

Janne Mjølhus, Kjell Jaren og Hans Aage Gravaas. Innhold. Arne Redse Redaksjonelt 2. Del 1: IRIS-undersøkelsen og misjonenes reaksjoner og tiltak Nr. 47, 2011/2 Innsyn Utgitt av Redaktør: Redaksjonsråd: Sekretær: Fjellhaug Internasjonale Høgskole Sinsenveien 15, N-0572 Oslo Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10 Bankgiro: 8220.02.90549 Arne Redse

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo

Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo Nynorsk er eit bokmål Stemmer om nynorsk frå lærarutdanninga ved Høgskolen i Oslo Eg sit overfor ei ung kvinne, eg kallar henne Anna, som nett har mottatt beskjeden om at ho ikkje har bestått i norsk det

Detaljer

lai15 ZIAW111111 rk L.

lai15 ZIAW111111 rk L. BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET Regjeringens handlingsplan Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 '1* i(4k tfaii et im lai15 ZIAW111111 rk L. 111 r )* wee api

Detaljer

Lesbiske og homofile arbeidstakere en pilotundersøkelse

Lesbiske og homofile arbeidstakere en pilotundersøkelse Lesbiske og homofile arbeidstakere en pilotundersøkelse BERA ULSTEIN MOSENG Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Skriftserie 3/05 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Politisk nyhetsbrev. Utdanning for alle? s. 2 s. 3 s. 4 s. 6 s. 7 s. 8. Februar 2012 Tema Utdanning. Leder Utdanning for alle.

Politisk nyhetsbrev. Utdanning for alle? s. 2 s. 3 s. 4 s. 6 s. 7 s. 8. Februar 2012 Tema Utdanning. Leder Utdanning for alle. Politisk nyhetsbrev Februar 2012 Tema Utdanning Utdanning for alle? Ansvarleg redaktør Martin Kaasgaard Nielsen. skribentar Anne Kathrine Wexels Wold, Torunn Berg, Erlend Sand Bruer, Maren Rognaldsen,

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Kvinners deltakelse i samdrift

Kvinners deltakelse i samdrift NOTAT 2009 6 Kvinners deltakelse i samdrift Ellen Marie Forsberg Sigrid Hagerup Melhuus Svenn Arne Lie Ragnhild Kongsvoll Mads Svennerud Serie Redaktør Tittel Forfattarar Notat Agnar Hegrenes Kvinners

Detaljer

Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile - for mangfold og likeverd

Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile - for mangfold og likeverd Oslo Kommune Byrådet Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile - for mangfold og likeverd (Vedtatt i byråd 6. juni 2006) 1. Innledning 2. Målgruppe 2.1 Homofil identitetsutvikling

Detaljer

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013 ISBN 978-82-7894-482-0 0ISSN 0808-5013 Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar Jon Erik finnvold 12/2013 Rapport nr 12/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

2/2010. Elisabeth Rønning Ulønnet omsorgsarbeid Dobbeltarbeidende seniorer... 2

2/2010. Elisabeth Rønning Ulønnet omsorgsarbeid Dobbeltarbeidende seniorer... 2 2/2010 Samfunnsspeilet 2/2010 24. årgang Samfunnsspeilet presenterer aktuelle analyser om levekår og livsstil. Samfunnsspeilet kommer ut fem ganger i året, med årets siste utgave som dobbeltnummer om sosiale

Detaljer

Rapport fra analyse av spørreundersøkelse fra Vanylven, Selje og Vågsøy kommuner. November 2003.

Rapport fra analyse av spørreundersøkelse fra Vanylven, Selje og Vågsøy kommuner. November 2003. Rapport fra analyse av spørreundersøkelse fra Vanylven, Selje og Vågsøy kommuner. November 2003. Gjennomgang av spørsmål med kommunevis fordeling av resultater. Antall skjema og Kjønnfordeling. Det ble

Detaljer

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064

Rapport Tal om tobakk 1973 2012 IS-2064 Rapport IS-64 Tal om tobakk 1973 12 INNHALD RØYKING 8 Røyking kjønn og alder 9 Røyking blant ungdom 12 Røyking og utdanning 13 Startalder for å røykje dagleg 14 Geografiske skilnader 16 Røyking i Norden

Detaljer

FAKTAHEFTE OM UNGDOM OG LIKESTILLING

FAKTAHEFTE OM UNGDOM OG LIKESTILLING «Søstra mi» - Om kjønnsroller, valgfrihet og trakassering Hvor frie er vi egentlig og hva betyr valgfrihet? Hovedpersonene i «Søstra mi» har ulike historier, og de opplever ulike forventninger og krav

Detaljer

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden.

Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Heim, kjære heim? Rapport om situasjonen for unge med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom på bustadmarknaden. Innhald Oppsummering av dei viktigaste funna... s. 3 Politiske tilrådingar... s. 3

Detaljer

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

Mobbing og forebygging i skolen. Malin Tøn Gulbransen. Kandidatnummer: 157. Veileder: Torhild Skotheim, pedagogikk og elevkunnskap

Mobbing og forebygging i skolen. Malin Tøn Gulbransen. Kandidatnummer: 157. Veileder: Torhild Skotheim, pedagogikk og elevkunnskap Mobbing og forebygging i skolen av Malin Tøn Gulbransen Kandidatnummer: 157 Veileder: Torhild Skotheim, pedagogikk og elevkunnskap Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften ØF-rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften Resultater fra følgeevaluering av prosjektet av Trude Hella Eide og Vegard Johansen ØF- rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i

Detaljer

Psykisk helse i skolen. Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere. Solveig Holen Erica Waagene

Psykisk helse i skolen. Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere. Solveig Holen Erica Waagene Psykisk helse i skolen Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere Solveig Holen Erica Waagene Rapport 9/2014 Psykisk helse i skolen Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse

Detaljer