Foredrag - Trondheim Mai, 2014, Oppdatert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foredrag - Trondheim 2.5.2014 02 Mai, 2014, Oppdatert 02.05.2014"

Transkript

1 Rune Fardal, studerer psykologi Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn mail: Foredrag - Trondheim Mai, 2014, Oppdatert

2 Jeg vil informere dere litt om : Barnevernets sviktende argumentasjonsgrunnlag - svikten i det faglige grunnlaget for barnevernets beslutninger Svikter dette faglige grunnlaget, hvilket det svært ofte gjør, så er deres beslutninger ikke hverken rettslig eller faglig holdbare. Norges største overgriper? Barnevernet 1500 sexovergrep i barnevernet , 702 døde barn i barnevernets varetekt. Mange vet ikke om hvilke kriterier om skal være oppfylt for at et faglig arbeide skal holde den etter loven akseptable standard. Og er det en ting som svikter i barnevernet så er det KUNNSKAP! Jo mer komplekst problem, jo større er svikten. Derfor skal jeg informere dere om noen av disse krav til faglighet: Men først: På tirsdag leste jeg i Dagbladet at en forsker var bekymret for forskning på flåttbitt. Han skrev: "Helsetilsynet ser særlig alvorlig på at forskningen ikke var godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskning, som nettopp skal se til at forsøk personenes velferd og integritet ivaretas, og at forskningen følger aksepterte vitenskapelige prinsipper, i tråd med Helsinkideklarasjonen om medisinsk forskning. Dette prosjektet ville neppe fått noen godkjenning fordi forskerne ikke sammenliknet sin metode med dagens best tilgjengelige metoder." Da slo det meg ; Hva om slike krav ble stilt til barnevernet? Aksepterte vitenskapelige premisser og best tilgjengelige metoder! Barnevernet hadde vært lagt ned på dagen om flere fikk innsyn i hvordan åpenbare brudd på faglighet skjer i den etaten. Dens virke minner mer om en sekt enn en fagetat. La oss se på noen metodiske krav: 2

3 Forskjellen på gruppenivå og individ Dere har sikkert hørt barnevernet og deres psykologers påstander om at foreldre som er i en risikosone bør fratas barna. Typisk er en mor som selv har vært barnevernsbarn og derfor regnes for å mangle evne til omsorg! En slik mor er statistisk i en gruppe der man oftere finner problemer rundt omsorg. Og siden man er i den gruppen, bruker barnevernet dette til å ta omsorgen ofte timer etter at barnet er født. Dette er selvfølgelig ren svindel. Rent statistisk er sjansen for at en råkjører er mann, større enn at det er en kvinne. Rent statistisk er sjansen for at en mann kjørte ved en kollisjon større enn at en kvinne gjorde det. Skal man følge barnevernets logikk så bør man frata alle menn sertifikat for da blir det mindre råkjøring og kollisjoner! De fleste forstår at en slik logikk er ren galskap. Poenget er at majoriteten av menn ikke kjører for fort eller kolliderer, slik er det med tidligere barnevernsbarn også. Det at en ung mor selv har vært barnevernsbarn betyr ikke at denne moren er en dårlig omsorgsperson. Dette er misbruk av statistikk og har intet med faglighet å gjøre. For å finne ut om en bestemt mor er dårlig så må man observere denne konkrete moren. Derfor er barnefjerning ved fødsel, det samme som myndighetene utsatte tatere for, ren svindel! Det er barnetyveri. Begrunnelsen holder ikke faglig mål. Slike fagfolk viser alvorlig svikt i kunnskap og de lever i en teoretisk boble skapt av folk som Kari Killen, en av barnevernets guruer som i årtier har vært premissleverandør til barnevernets utdanningslitteratur. Korrelasjonsforskning 3

4 - er et annet begrep det syndes grovt mot. At 2 hendelser skjer samtidig i tid betyr ikke at den ene er årsak til den andre. Ofte er det en 3 variabel som er årsak. Dette misbrukes av barnevernet og deres psykobablere. Om sommeren drukner flest, om sommeren spiser flest is. Det betyr selvfølgelig ikke at is-spising er årsak til økt drukning. Det er en tredje variabel, nemlig økt temperatur som forårsaker begge. Dette sviktes det grovt med i barnevernet. At et barn påstås ha problemer på skolen og moren er et barnevernsbarn selv, betyr ikke at moren er årsak til barnets adferd. Det kan være en rekke faktorer som avgjør barnets adferd. Temperament, skolen, venner, ja frykten for barnevernets inngripen kan være årsak til barnets adferd. Adferd styres i stor grad av impulser som aktiverer gener. Etterprøvbarhet For at et faglig arbeide skal være faglig holdbart må det være etterprøvbart. Andre må kunne komme til det samme resultat. For at dette skal være mulig må grunnlaget for en avgjørelse være tilgjengelig. Og her møter barnevernet seg selv i døren. De nekter innsyn i grunnlaget for sine vurderinger. Taushetsplikt må vite. Vel da er deres faglighet ikke akseptabel og deres rapporter må underkjennes. Og nekte innsyn har de ofte god grunn til å gjøre, for deres beslutninger er ofte basert på : - jeg tror - jeg føler - jeg synes - det virker som - jeg har hørt at - noen har sagt at - magefølelsen begreper som ikke har noe som helst med faglighet å gjøre, men desto mer med subjektive synsinger å gjøre. Dette er typisk for barnevernet. Og de må gjerne synse og føle til de blir blå i trynet, men det har intet i noen faglig vurdering å gjøre! 4

5 Erfarings basert empiri Det vil si at kunnskap skal være basert på et vitenskapelig erfaringsbasert grunnlag. Metoder skal være utprøvd og holde vitenskapelig standard. Kunnskap skal bygge på vitenskapelige prinsipper. Årsak skal fremkomme av eksperimenter og ikke korrelasjoner. Avhør av barn, ledende spørsmål Her syndes det grovt. Eksempler som: Du har ikke blitt utsatt for overgrep, ikke sant? eller Mamma har slått deg ikke sant? Du har det bedre hos fosterfamilien ikke sant? Barn lar seg lett påvirke og det gjør også deres hukommelse. Dette er manipulasjon. I en rettsal hadde man steilet! Kjønnsforskjeller Observasjoner av mor og far kan ikke bygge på samme kriterier fordi det er kjønnsforskjeller i hvordan mor kontra far viser omsorg for barn. Barnevernet derimot synes ikke ha slik kunnskap og tolker de ulike kjønns adferd ut ifra samme maal. Den samme problematikk ser vi ved mange psykologer. De mangler åpenbart kunnskap om det de driver med og vitenskapelig metodikk. Reaktivitet Det handler om at den som blir observert reagerer på den som observerer. Men dette er aldri tema når barnevernet kommer hjem til en familie for å observere deres omsorgsevne. En så stressende situasjon bidrar selvsagt til den observertes adferd, men det tar barnevernet sjelden hensyn til. Kanskje er de feil mor/far gjør preget at stresset ved observasjonen? Kanskje er barnets adferd preget av de som skal fjerne det fra foreldrene? Hvorfor blir ikke dette vurdert av den som observerer? Jo fordi dette har de ikke kunnskap om. Ville de observerte vist samme adferd uten barnevernet til stede? Det vurderes ikke. Det gjør vurderingen verdiløs. 5

6 Traumer går fra en generasjon til neste Forskning viser nå at traumer i tidlig barndom kan gå i arv til neste generasjon. Det er ikke genene som forandrer seg, men deres evne til å aktiveres i neste generasjon. Man har sett at kjemiske stoffer, såkalte methyl grupper, CH3, følger genet og påvirker hvor lett genet aktiveres i etterfølgende generasjoner. Traumer fører til at visse gener aktiveres raskere. Det betyr at om en generasjon har opplevd traumer, så vil neste kunne ha gener som lettere lar seg aktivere enn normalt. BV bruker dette mot tidligere BV-barn. Breivik er et typisk eksempel. Hans mor Wenche vokste opp med en schizofren mor som utsatte henne for traumer. Det fikk konsekvens for Breiviks gen-oppsetting. Han er en narsissist. Hans mors omsorg aktiverte de gener som skaper en slik personlighet. Hans adferd hadde ett mål: Nå så dere meg. En åpenbar kompensasjon for den svikt han selv ble utsatt for. Psykologene ville ta Breivik fra moren, men barnevernets saksbehandler så ikke noe galt i leiligheten! Det kostet 77 mennesker livet. Derfor er barnevernets mishandling og tyveri av barn så skadelig, for disse barna utsettes åpenbart for traumer som de tar med seg til neste generasjon! Og det er jo påfallende at barnevernsbarn som gruppe skal være så dårlige omsorgspersoner slik barnevernet påstår! Fikk de ikke en bedre omsorg etter at de var fjernet fra sine foreldre? Noe er jo riv ruskende galt i dette systemet! Hvorfor får ikke disse barna som gruppe det bedre?? Hvor er kvalitetssikringen? Påstanden om at de som gruppe allerede er skadd, henger ikke på greip, fordi omsorgsovertakelse har jo som mål at denne gruppen skal få det bedre! MEN DET VISER ALL STATISTIKK AT DE IKKE FÅR! Derfor er barnevernets begrunnelse for omsorgsovertakelser ren svindel. Rundt 70 barn dør i barnevernets omsorg årlig. Noen begår selvmord, noen drepes av fosterfamilien, felles er at de fleste får en alvorlig død. Fosterfamilier og institusjonsansatte begår daglig overgrep mot disse barna, mens barnevernet lar det skje. Ukulturen gjør at ingen straffes for dette. Totalt viste forskningen at barna kom enten dårligere ut ved fosterhjemsplassering eller i beste fall like bra som om de hadde fortsatt å bo 6

7 hjemme. Undersøkelsene viste at barnet ikke oppnådde gevinst ved å bli skilt fra familien. For eksempel viste Bohman og Sigvardsson (1980) at det var dobbelt så mange tidligere fosterbarn som var registrert som kriminelle elle som rusmisbrukere i årsalderen enn hva tilfelle var for de barna som vokste opp i risikohjem. Denne kunnskap blir underslått av barnevernet. Barn kan ha ulik tilknytning til ulike omsorgspersoner Barn kan ha trygg tilknytning til en forelder, og utrygg til en annen. Barn kan ha trygg tilknytning til biologiske foreldre, og utrygg til fosterforeldre. I institusjoner får de ingen tilknytning. Flytting i fosterhjem likeså. Det BV er flinke til er å ødelegge tilknytning. Tap og savn Ofte hører man at barn som har vært på samvær til sine foreldre fremviser en såkalt bekymringsfull adferd ved retur til barnevernets fosterforeldre eller institusjon. Og i mange tilfeller tolker man dette som at barnet har hatt det ille hos biologiske foreldre. Men det kan like gjerne være en sorgreaksjon, en tapsopplevelse som aktiveres. Et savn etter foreldre de tross alt er knyttet til og har hatt det godt med. Dette vurderes ikke av barnevernet i det hele tatt. Alt fokus er på at feil må ligge hos foreldre! Slik ensidig fortolkning er ikke faglig holdbar. Vi ser mye av den samme adferd ved skilte familier, der barnet etter retur fra samværsforelderen ofte trenger noen dager på å "lande". Det er oppspilt, det har hatt det bra og savner ofte den andre forelder. Bostedsforelder tolker dette ofte negativt slik barnevernet gjør. Alt tolkes ut ifra dem selv. Evne til objektivt se andre forklaringer er svært begrenset. Mentaliseringsevne? Det å ta barna fra foreldrene er mer skadelig enn å la barna være hos angivelig dårlige foreldre. Det er verd å merke at disse forskningsresultatene, ikke er blitt imøtegått av norske fagfolk; man har I stedet opptrådt som om de ikke har eksistert. Stress, påvirkning på hippocampus og læring 7

8 Stress og de fysiologiske reaksjoner det medfører er svært skadelige for barn jo yngre barnet er. Særlig skadelig er kronisk stress. Det behøver ikke være traumer, men konstant opplevelse av stress. Som f.eks. sorg og tapsopplevelser eller frykt. Frem til 3 års alder utvikler hjernen seg ekstremt raskt. Milliarder av tilkoblinger og nerveceller utvikler seg og knyttes opp i ufattelig mange nettverk. Fremtidens nervestrukturer dannes i disse tidlige år. Stress og traumer på dette utviklingsstadiet får negativ konsekvenser for fremtidens fungering, personlighet og temperament. Hippocampus er en liten del av hjernens limbiske system. Vi kan enkelt sagt si det er hjernens bibliotekar. Den delen vet hvor minner lagres og hvor de kan gjenfinnes. Vi vet at stress skader hippocampus. Det verste stress du kan utsette et barn for et trusler mot tilknytningen til omsorgspersoner. Det truer barnets eksistens. Ingen tilknytning og vi har garantert alvorlige forstyrrelser. Dette får store konsekvenser for barnets evne til å lære. Man kan si det så enkelt at barnevernets traumatisering og påføring av taps og sorgreaksjoner, som barna ikke får bearbeidet, fører til at barna tar skade. Og dette påstår de ofte er foreldrenes skyld! Igjen, de har ikke kunnskap om hva de egentlig driver med. ikke rart erstatningskravene mot barnevernet for lengst har passert milliardene og er i ferd med å eksplodere. Kari Killen Selve barnevernsguruen, som barnevernet i stor grad bygger sin kunnskap på. Hvis bøker i en årrekke har vært pensum for sosionomer. Hun har til og med mottatt kongens fortjenestemedalje for sin "innsats" for barn. Jeg vil påstå det er den største svindleren i barnevernets historie. Det minste man må kunne forvente fra en slik guru, er at hun klarer gi god omsorg til sine egne barn. Kari Killens barn og familiemedlemmer skyr henne som pesten. Av dem beskrives hun med adjektiver man finner fra psykopatbeskrivelser. Dette er en person som i sine bøker skriver at "Som barnevernsansatte er vi lært opp til å hjelpe foreldre" for så i neste avsnitt beskrive hvordan man kan stresse og frustrere foreldre for å finne grunnlag for omsorgsovertakelse. Slik dobbeltkommunikasjon finner man ofte ved svært forstyrrede personligheter. 8

9 Barnevernet Antall barn i statlig omsorg pr barn fra 0-17 år. Fra døde 702 barn i barnevernets varetekt, skyhøyt i forhold til barn i samfunnet ellers. Rettssikkerhet Krav til uavhengighet, objektivitet og saklighet sentrale rettssikkerhets garantier. Spørsmål om kontradiksjon, innsyn og underretning aktualiseres i forbindelse med de prosessuelle rettssikkerhetskravene. Adgang til bistand og representasjon (advokat og privat sakkyndig, vitner) er meget viktig. Krav til utforming av avgjørelsen, overprøving og kontroll er viktige deler av prosessuell rettssikkerhet. Dette svikter fullstendig i BV. Når saker bringes inn for Fylkesnemda, er det alvorligste rettssikkerhetsproblemet at i fylkesnemnda kreves ingen bevisføring, kun en bevisframlegging. Det hadde aldri blitt akseptert noe annet sted. Psykologer som har flere sakkyndig-oppdrag i barnevern saker, opptrer ikke sjelden på møter med barnevernet uten at den private part er til stede, og tar svært ensidig informasjon. Slik tar man I utgangspunktet negative synspunkter på den private part før utredningen er påbegynt, og sakkyndige kan dermed bygge på faktisk galt grunnlag. Kvilhaug - beskrev at det er sammenheng mellom atskillelse mellom barn og foreldre og senere fysiske og/eller psykiske lidelser for barnet, gjerne langt ut i voksen alder. Artikkel 10 i verdenserklæringen for menneskerettigheter: "Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig 9

10 behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skat fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres. Det skjer ikke i fylkesnemda. De bryter derfor mot verdenserklæringen. Menneskerettighetsbrudd Den norske barneverntjenesten begår daglig brudd på en rekke grunnleggende menneskerettigheter. I henhold til EMKs artikkel 8 kreves det at barneverntjenesten må bevise med grundig, entydig dokumentasjon at en forelder er til skade for barnet for å foreta så sterke inngrep i retten til privatliv og familieliv. Barneverntjenesten har den hele og fulle bevisbyrde og må kunne dokumentere at det ikke fins tvil om at en forelder utgjør en fare for barnet dersom de er sammen uten tilsyn (jfr. Nødrett. Straffelovens 47). I tillegg til krenkelser mot familieliv, privatliv og hjem, erfarer barn, øvrige biologiske familie, den måten tilsynsfører og barneverntjenesten behandler dem på som både "umenneskelig" og "nedverdigende"- og brudd på EMK artikkel3, EMKs artikkel: lngen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Adele Johansen vs Norway, 1996 Her skriver EMK: "The Court considers that taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure to be discontinued as soon as circumstances permit. Any measures of implementation of temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the child with its natural parents and the State should act in a manner calculated to enable the family tie to be developed. " Norske myndigheter er forpliktet til a følge domsavgjørelsene ved EMD (Art. 46), noe både barnevern og rettsapparat i stor grad unnlater a gjøre. Profesjonell saksbehandling 10

11 - innebærer at man lytter og tar inn over seg at foreldre kan ha mer kunnskap om sine barn enn man selv har. Saksbehandler må kunne redegjøre for hvilke metoder som benyttes og at metodene kan etterprøves. Det skjer ikke. Saksbehandler må sjekke at de premisser som legges til grunn ikke er usanne. Dersom det ikke gjøres aktive forsøk på verifikasjon, men usanne premisser legges til grunn for avgjørelser, er vurderingene i rapporten ugyldige for det som skal undersøkes. Saksbehandlers holdning påvirker hva slags informasjon som innhentes og hvordan. Det er ikke akseptabelt at saksbehandler samler inn opplysninger som kun taler for en bestemt løsning i saken. I prinsippet skal saksbehandler få fram alle opplysninger/argument som er relevante i saken (Jfr. Forvaltningsloven 17). Kildekritikk - er så godt som ikke eksisterende I barnevernet. Der brukes anonyme kilder, bekjente og kollegaer om hverandre. Dette umuliggjør etterprøving og gjør rapporter fullstendig verdiløse rent faglig. Om kilden holder mål vurderes ikke. Det bryter mot de fleste lover og regler. Etter en samlet vurdering "Etter en samlet vurdering mener barnevernet at det beste for barnet er omsorgsovertakelse", mens vurderingsgrunnlag for hva denne vurdering bygger på ofte utelates. Det umuliggjør etterprøvbarhet. "Barnevernfaglige vurderinger" Er ikke særlig annet enn det folk flest ville kalle "synsing". Barnevernet mener at barnevernfaglige vurderinger som baseres på "synsing" er valide fordi "synsingen og beslutningen" er basert på erfaring de har tilegnet seg gjennom praksis, såkalt "taus kunnskap". "Taus kunnskap" kan imidlertid ikke etterprøves eller predikeres ut fra definerbare kriterier. Dermed ivaretas verken barnets eller foreldrenes rettsikkerhet i måten journalene føres på. 11

12 Barnevernets arbeidsmetoder Barnevemets arbeidsmetoder ser ut til a være skremmende enkle. Alle som ikke er enig med barnevernet og ikke gjør eller sier det barnevernet vii, blir omskrevet på en negativ måte, men de som er enige med barnevernet eller i hvert fall sier og gjør som barnevernet befaler, blir omskrevet i positive vendinger. Dette er selvfølgelig ikke holdbart. Advokat Thiis definerer definisjonsmakten slik: - Hvis barnet ikke vii ha fysisk kontakt er det fordi det har blitt neglisjert. - Hvis barnet er ukritisk og vil sitte på alles fang er det fordi de har blitt neglisjert. - Atskillelsesproblematikk finns ikke når et barn lytter fra dårlige foreldre til et offentlig godkjent hjem. - Hvis barna under knapt tilmålte samvær med foreldrene er avvisende, blir det oppfattet som at de er likegyldige overfor foreldrene. - Er de passive eller hyper blir begge deler oppfattet som bekreftelse på det dårlige samspillet. - Om foreldrene sier at barna er helt annerledes overfor dem enn tidligere, blir ikke foreldrene trodd, eller ignorer!. - Gråter de ved atskillelse er man overbærende forståelsesfullt innstilt til det, men foreldre som har problemer med å takle atskillelsen fra barnet selv, blir sett på som dårlige foreldre, mens de som virker uberørt følelsesmessig, enten blir sett på som dyktige og hensynsfulle foreldre eller avflatede personer som ikke er engasjert i barnet sitt. Faglig begrunnelse Det kreves faglig begrunnelse for mistanke om at barnet utsettes for skadelige forbehold. Det er ikke tilstrekkelig at vedkommende har personlige oppfatninger uten støtte i skrevne retningslinjer. Det skal med andre ord forklares skriftlig hvilke spesifikke observasjoner som blir gjort, og hvordan disse rettferdiggjør brudd på tausbetsplikten. Innhenting av opplysninger I straffesaker er det straffeprosessloven som inneholder nøye regulerte forskrifter for registrering av informasjon. 12

13 I barnevernssaker er dette helt annerledes. Der mangler helt regler for innhenting, og opplysningene blir ofte nedskrevet uten at det stilles et eneste krav om informasjon eller behandling. Hos politi må avhør leses opp og godkjennes. Hos BV skriver en saksbehandler det de vil, uten kontroll. Offentlig godkjenning Dawes (1994: 139) House of cards, uttaler at offentlig godkjenning av psykologer ikke gir noen garanti for faglig kvalitet. Grunnen er at det ikke er noen kontroll av anvendte teorier og metoders vitenskapelighet. Den skolering som kreves er ikke nødvendigvis i noe som er vitenskapelig valid, eller noe som fungerer, eller noe som ikke er skadelig. Det hele dreier seg om at en lærer meningene til noen med høy status i feltet. Derfor vil offentlig godkjenning først og fremst beskytte profesjonen selv, framfor å beskytte offentligheten slik den angivelig skal gjøre. Konsekvensen blir at man som godkjent psykolog utgir seg for a være "ekspert" på alt som er "psykologi" og at det kan forsterke mangelen på å erkjenne og uttrykke det man ikke vet. Rettsvesenet låner psykologenes skinn av troverdighet til å legitimere beslutninger: Autoriteter med lang klinisk erfaring er falske, mener Dawes. Han påviser at profesjonelle klinikere egner seg svært lite til å forstå og forutsi enkeltindividers atferd. Eks. Psykolog Slaastuen og hans flytting av barnet til far, som så drepte barnet. Mekaniske prosedyrer, aktuariske metoder, (statistikk, tester) for å kombinere informasjon, er overlegen psykologers subjektive vurderingsevne. Dawes dokumenterer at lang erfaring ikke bedrer treffsikkerheten i vurderingene. En grunn til dette mener han er mangelfull tilbakemelding på arbeidet, i den forstand at det tar lang tid før en vet hvordan det eksempelvis går med barna på sikt. M.A.O. sakkyndige lærer ikke, ingen konsekvens, av gale vurderinger. Den barnesakkyndige kommisjon - ble i 2010 opprettet for å overprøve sakkyndiges utredninger. Kommisjonen består av spesialister i klinisk psykologi (muligens også psykiatere) som mangler utredningsmetodisk kompetanse for å kunne overprøve sakkyndige utredninger. Kommisjonsmedlemmene har selv jobbet som sakkyndige og 13

14 skal kanskje gjøre det igjen senere. De er formelt sett ikke bedre kvalifisert for denne oppgaven enn de sakkyndige selv. Her kommer igjen den erfaringsbaserte tause kunnskapen inn i bildet, som en faktor som svekker rettssikkerheten. Dermed blir kritikken den barnesakkyndige kommisjon framsetter, stort sett begrenset til å påse at visse formaliteter er oppfylt, mens en grundig overprøving av faktorer som kan svekke utredningenes validitet ikke foretas. NPFs etiske utvalg: Etikk og ikke faglige feil. Dekontekstualisering ta ting ut av sin sammenheng Kan også forekomme når sakkyndige tar deler av en tekst eller handling ut av sin sammenheng og dermed hindrer leseren i å forstå sammenhengen. Dette gjør det umulig for domstoler og andre å vite hva som ligger bak et utsagn eller en handling. Slik dekontekstualisering er I realiteten uakseptabel både etisk og faglig. Denne type feil gjør rapportene verdiløse som faglige dokumenter. Dommere ser ikke dette, slik svindler BV. Saksbehandling Barnevernet oppfyller på ingen måte saksbehandlingskrav I saker som undersøkes for eventuell omsorgsovertakelse. De grunnleggende kravene som ikke oppfylles er: (1) Påvisning av på hvilken måte (hvordan) barnet har blitt eller blir utsatt for omsorgssvikt. (2) Omsorgssvikt: Foreldres ansvar for omsorgssvikt - hvilke forhold som gjør at de ikke er i stand til å gi barnet tilstrekkelig omsorg. (3) Hjelpetiltak: Hvilke hjelpetiltak har vært iverksatt? (4) Begrunnelse for omsorgsovertakelse bør inneholde vurdering av skadevirkninger med omsorgsovertakelse, mot de fordeler plassering i fosterhjem kan ventes å ha. Barneverntjenesten er pliktig til å hjelpe klienter med å utferdige klager til Fylkesmannen, jfr forvaltningsloven 17. Barnevernet er altså den instans som har ansvaret / skal bistå foreldre med evt. klager på barnevernet selv! Mye svikter i BV: 14

15 - Riksrevisjonen om svikt i tilsyn - Lovbrudd i 90 av 114 undersøkte kommuner - BV somler i 9 av 10 saker - Evaluering av hjelpetiltak svikter i 40 av 44 kommuner - NIBR/Telemarksforskning melder om sviktende tillit til BV - I 70% av BV sakene finnes det ikke spor av at saksbehandler har snakket med barnet selv om loven sier at barn skal høres Det blir ikke mer latterlig enn det! Så stå på folkens, Sammen er vi sterke! Takk for meg. 15

PAS, Parental Alienation Syndrome, 2 typer?

PAS, Parental Alienation Syndrome, 2 typer? Rune Fardal, studerer psykologi Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no PAS, Parental Alienation Syndrome,

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

«Hva skal barn bestemme?»

«Hva skal barn bestemme?» «Hva skal barn bestemme?» Utfordringer knyttet til barns medbestemmelsesrett i foreldretvistsaker og barnevernssaker Gjennomføring av barns medbestemmelsesrett i praksis Q 42, 23.januar 2018 Siri Merete

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Til barnets eller systemets beste?

Til barnets eller systemets beste? Rune Fardal, studerer psykologi Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Til barnets eller systemets beste?

Detaljer

Hvordan tror du jeg har hatt det?

Hvordan tror du jeg har hatt det? Hvordan tror du jeg har hatt det? Om å tolke fosterbarns reaksjoner på samvær med foreldre Arnt Ove Engelien Psykologspesialist Trygg base AS Formålene ved samvær Samvær kan virke utviklingsfremmende hvis

Detaljer

Rune Fardal. Appell 30.5.2015 Stortinget. Demonstrasjon mot barnevernet. Tekst merket rødt, måtte utgå grunnet tidsmangel

Rune Fardal. Appell 30.5.2015 Stortinget. Demonstrasjon mot barnevernet. Tekst merket rødt, måtte utgå grunnet tidsmangel Rune Fardal Appell 30.5.2015 Stortinget Demonstrasjon mot barnevernet Tekst merket rødt, måtte utgå grunnet tidsmangel Alle barn trenger hyppig og regulær kontakt med begge sine foreldre, for å utvikle

Detaljer

PROSESSKRIV TIL HARDANGER TINGSRETT

PROSESSKRIV TIL HARDANGER TINGSRETT PROSESSKRIV TIL HARDANGER TINGSRETT Dato: 9.5.2009 Saksøker: Rune Fardal Fjellvn. 74 5019 Bergen Saksøkte : Barnevernet i Kvam Kommune og Leder Astri Anette Steine Grovagjeldet 16 5600 Norheimsund 2 kopier

Detaljer

Appell 11 Juni Oslo Barnevernets livsløgn

Appell 11 Juni Oslo Barnevernets livsløgn Appell 11 Juni Oslo Barnevernets livsløgn Hvis det ikke hadde vært til barnets beste, så hadde ikke evolusjonen gjort barnets utvikling så avhengig av sine foreldre. Menneskebarnet er helt avhengig av

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som 1 Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som har vært eksponert for vold Barnehuset tar også mot

Detaljer

ANKE Sak 06/08K. Analyse av svar fra FER. Innklaget Psykolog : Magne Furevik.

ANKE Sak 06/08K. Analyse av svar fra FER. Innklaget Psykolog : Magne Furevik. Rune Fardal Fjellvn. 74 5019 Bergen Bergen 12.8.2008 Ankeutvalget for fagetiske klagesaker v/fagetisk Råd, NPF v/nina Berg Boks 11, Slåtthaug 5851 Bergen ANKE Sak 06/08K Analyse av svar fra FER Innklaget

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

Dynamikken i høykonflikt barnefordelingsaker

Dynamikken i høykonflikt barnefordelingsaker Rune Fardal, psykologi student Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Dynamikken i høykonflikt barnefordelingsaker

Detaljer

TIL BARNS BESTE. Domstolens vurdering av barns beste ved barnefordeling i familievoldssaker. NFFT, Vettre 2011 v/kristin Dahl RVTS-Midt

TIL BARNS BESTE. Domstolens vurdering av barns beste ved barnefordeling i familievoldssaker. NFFT, Vettre 2011 v/kristin Dahl RVTS-Midt TIL BARNS BESTE Domstolens vurdering av barns beste ved barnefordeling i familievoldssaker NFFT, Vettre 2011 v/kristin Dahl RVTS-Midt Illustrasjon Gunnlaug Hembery Moen Min bakgrunn Arbeid med menn som

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Fagfolks svikt øker proporsjonalt med konfliktens kompleksitet.

Fagfolks svikt øker proporsjonalt med konfliktens kompleksitet. Rune Fardal, studerer psykologi Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Fagfolks svikt øker proporsjonalt

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

BYOMBUDETS ROLLE OG ERFARING I BARNEVERNSAKER SEMINAR

BYOMBUDETS ROLLE OG ERFARING I BARNEVERNSAKER SEMINAR BYOMBUDETS ROLLE OG ERFARING I BARNEVERNSAKER SEMINAR 31.01.2017 Byombudet er bystyrets uavhengige kontrollorgan og skal arbeide for at det i den kommunale forvaltning ikke blir gjort urett mot byens innbyggere.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Narsissisme og vrangforestillinger

Narsissisme og vrangforestillinger Rune Fardal, studerer psykologi Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Narsissisme og vrangforestillinger

Detaljer

Spørreundersøkelsen vil ta om lag 9-13 minutter å besvare.

Spørreundersøkelsen vil ta om lag 9-13 minutter å besvare. 1 of 10 18.12.2014 09:11 NEMNDSLEDERE_NORWAY_2_12_14 Kjære nemndsledere i Fylkesnemndene, Denne spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjekt som tar for seg beslutningsfatning i barnevernssystemer

Detaljer

RVTS - MIDT. Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt. Barns rettigheter etter å ha blitt eksponert for vold

RVTS - MIDT. Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt. Barns rettigheter etter å ha blitt eksponert for vold RVTS - MIDT Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt Barns rettigheter etter å ha blitt eksponert for vold Her menes både barn som har blitt direkte utsatt for vold,

Detaljer

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse Søsken kan få samværsrett ved omsorgsovertakelse Publisert 2012-09-07 17:25 (/file/thumb/file/6/ 683192&width=424&height=512&zwidth=424&zheight=512&x=213&y=257.jpg) Søsken gis aldri samværsrett ved omsorgsovertakelse.

Detaljer

Høring Forslag til lovendring for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep

Høring Forslag til lovendring for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep Barne-, likestillings- og Inkluderingsdepartementet Postmottak@bld.dep.no UNICEF Norge P.B. 438 Sentrum, 0103 Oslo Besøksadr.: Rådhusgt. 24 e-mail: mail@unicef.no www.unicef.no Tel: + 47 24145100 Fax:

Detaljer

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe En voldsfri barndom «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe BK artikkel 19 Barn har rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep Omfang: norske tall (NOVA-rapport 2007) 20 % av jentene og 14

Detaljer

Informasjonsskriv nr.1. HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? ( , revidert )

Informasjonsskriv nr.1. HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? ( , revidert ) Informasjonsskriv nr.1 HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? (14.2.2015, revidert 1.9.2017) I dette informasjonsskrivet oppsummerer kommisjonens erfaringer etter gjennomgangen av et stort antall sakkyndige

Detaljer

SAMVÆRETS VILKÅRLIGHET

SAMVÆRETS VILKÅRLIGHET SAMVÆRETS VILKÅRLIGHET Barnevern og foreldrevern i forhold til barnevernlov og barnelov contra barns rett til samvær Et kritisk blikk på de de rettslige temaer knyttet til samværsfastsetting av advokat

Detaljer

Erstatning for uberettiget undersøkelsessak

Erstatning for uberettiget undersøkelsessak Erstatning for uberettiget undersøkelsessak Publisert 2014-02-21 10:48 ERSTATNINGSKRAV SOM FØLGE AV UNØDVENDIG UNDERSØKELSE -kan du kreve erstatning for psykisk skade eller lidelse som følge av barnevernets

Detaljer

RVTS - MIDT. Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt

RVTS - MIDT. Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt RVTS - MIDT Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt Barns rettigheter etter å ha blitt eksponert for vold Her menes både barn som har blitt direkte utsatt for vold,

Detaljer

Refleksjoner om sakkyndighet og sakkyndiges rolle basert på erfaringer fra praksis

Refleksjoner om sakkyndighet og sakkyndiges rolle basert på erfaringer fra praksis Refleksjoner om sakkyndighet og sakkyndiges rolle basert på erfaringer fra praksis 1993-2014 Fylkesnemndsleder Marianne Grimsø Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus Fylkesnemnda

Detaljer

Kari Killen barnevernsguru eller psykisk forstyrret?

Kari Killen barnevernsguru eller psykisk forstyrret? Rune Fardal, studerer psykologi Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Kari Killen barnevernsguru eller

Detaljer

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i 1 Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i barnevernsammenheng. Merk dere spesielt, side 5 21. februar 2015, Noralf Aunan, Forening for Bedring av Rettssikkerheten,

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

VOLD MOT BARN. -Akuttmedisin- 2006. Hva kan dere der ute i akuttmedisinen bidra med?

VOLD MOT BARN. -Akuttmedisin- 2006. Hva kan dere der ute i akuttmedisinen bidra med? VOLD MOT BARN -Akuttmedisin- 2006 Hva kan dere der ute i akuttmedisinen bidra med? Politioverbetjent Finn Abrahamsen, Voldsavsnittet OSLO POLITIDISTRIKT VOLD MOT BARN Hva er Vold? Det finnes ingen absolutt

Detaljer

FN s barnekonvensjon og barns rettigheter. Forum for rus og psykisk helse, 14.november 2014 Kari Evensen

FN s barnekonvensjon og barns rettigheter. Forum for rus og psykisk helse, 14.november 2014 Kari Evensen FN s barnekonvensjon og barns rettigheter Forum for rus og psykisk helse, 14.november 2014 Kari Evensen Barns rettigheter FN s barnekonvensjon, hvorfor nå? Barns rettigheter også i annet lovverk Artikkel

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Fylkesmannen i Buskerud, Samling/lederforum Klækken

Detaljer

V E D J A N R E I D A R S T I E G L E R O G B E N T E A U S T B Ø I N S T I T U T T F O R P S Y K O L O G I S K R Å D G I V N I N G

V E D J A N R E I D A R S T I E G L E R O G B E N T E A U S T B Ø I N S T I T U T T F O R P S Y K O L O G I S K R Å D G I V N I N G Følelser og tilknytning hvordan påvirkes du, din partner og deres biologiske barn når et fosterbarn flytter inn V E D J A N R E I D A R S T I E G L E R O G B E N T E A U S T B Ø I N S T I T U T T F O R

Detaljer

Fylkesmannens vurdering av klage på barnevernet i Kvam

Fylkesmannens vurdering av klage på barnevernet i Kvam Fylkesmannensvurderingavklagepå barnevernetikvam AvRuneFardal,psykologistudent,September2008 Abstrakt UnderfølgerfylkesmanneniHordalandsinvurderingavklagepåbarnevernet i Kvam. Barnevernet besvarer ikke

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Rettssikkerheten i dagens barnevern. Voksne for barns lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo, 28. november 2012. Mons Oppedal.

Rettssikkerheten i dagens barnevern. Voksne for barns lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo, 28. november 2012. Mons Oppedal. Rettssikkerheten i dagens barnevern Voksne for barns lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo, 28. november 2012. Mons Oppedal. Hva er rettsikkerhet? Målet: Å sikre at vedtak blir rettsriktige: at rettigheter

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justisdepartementet, Sivilavdelingen Boks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 19.05.05 HØRINGSUTTALELSE UTKAST TIL LOV OM ENDRINGER I VOLDSOFFERERSTATNINGSLOVEN MED MER Juridisk

Detaljer

Trondheim.

Trondheim. 28.5 2016 Trondheim. Først vil jeg beskrive svikten i forskningen barnevernet bruker og deretter skal jeg beskrive litt om skaden barn påføres ved tvangsflytting. Forskning Christiansen & al. (Elisabeth

Detaljer

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15.

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15. Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet Utfordringer og muligheter Anders Henriksen 15. Oktober 2015 Fylkesmennenes barnevernssamling Side 2 Fagdirektorat og

Detaljer

Fikk beholde alle barna - likevel!

Fikk beholde alle barna - likevel! Fikk beholde alle barna - likevel! Publisert 2015-01-24 18:08 Foto: Illustrasjonsbilde MISFORSTÅELSER SATT I SYSTEM Olav Sylte olav@advokatsylte.no Publisert lørdag 24.01.2015 kl. 16.34 Misforståelser

Detaljer

For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse

For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse NB! Sterke bilder - en barndom Forebygge Formidle kunnskap for å heve kompetansen. uten vold - Avdekke Med overføring av kompetanse

Detaljer

Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N)

Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N) Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N) Publisert 2014-09-07 11:46 MISFORSTÅELSER OM GRUPPESØKSMÅL FLORERER PÅ FACEBOOK -foreldre oppfordres til å betale flere hundre tusen kroner av forening

Detaljer

o (I 0 t Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten Borgen o Oslo, 28. september 2011.

o (I 0 t Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten Borgen o Oslo, 28. september 2011. Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten 95 1388 Borgen o o (I 0 t 72 Oslo, 28. september 2011. Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep

Detaljer

«Forslag til endring i lov 8.april nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) mv. for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep»

«Forslag til endring i lov 8.april nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) mv. for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep» Høringsnotat kommentarer fra Alternativ til Vold Drammen. Kontoret har eksistert siden 1996, og arbeider med utøvere av vold, ungdom og voksne. Møter ca 80 familier i året. Dekker Drammen, Lier, Nedre

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Fagetisk refleksjon -

Fagetisk refleksjon - Fagetisk refleksjon - Trening og diskusjon oss kolleger imellom Symposium 4. 5. september 2014 Halvor Kjølstad og Gisken Holst Hensikten er å trene Vi blir aldri utlærte! Nye dilemma oppstår i nye situasjoner

Detaljer

NARSISSISTISK KRENKELSE må tas på alvor for barnas skyld!

NARSISSISTISK KRENKELSE må tas på alvor for barnas skyld! NARSISSISTISKKRENKELSE måtaspåalvor forbarnasskyld! RuneFardal,Psykologistudent,September,2008 Ienrekkesakerdesisteårharenforeldereller nær voksentattlivetavsinebarni settinger der de frykter å miste kontakten

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 1 of 16 18.12.2014 09:09 ALM. MEDLEMMER_NORGE_161214 Kjære alminnelige medlemmer i Fylkesnemndene, Denne spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjekt som tar for seg beslutningsfatning i barnevernssystemer

Detaljer

Barnevern og omsorgsovertakelse

Barnevern og omsorgsovertakelse Barnevern og omsorgsovertakelse Publisert 2011-02-28 13:18 (/file/331165.jpg) I denne artikkelen gir vi en kort oversikt over regelverket for barneverntjenestens omsorgsovertakelse av barn. Barneverntjenesten

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i barneloven

Høringsuttalelse forslag til endringer i barneloven Storgata 10A, 0155 Oslo, tlf 22417446, e-post: post@barnevernsambandet.no, www.barnevernsambandet.no Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

Når skolen går på helsa løs du kan gjøre en forskjell

Når skolen går på helsa løs du kan gjøre en forskjell Når skolen går på helsa løs du kan gjøre en forskjell Bedre læringsmiljø hvordan bør skolen jobbe? Nasjonal konferanse 2012 Anne Lindboe, barneombud Hvorfor engasjerer barneombudet seg i dette temaet?

Detaljer

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner Informasjon om personalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Melderutiner Midtre Gauldal kommune 2012 Hensikt og lovgrunnlag Hensikten med dette heftet er å gi informasjon og veiledning til ledere

Detaljer

Til foreldre om. Barn, krig og flukt

Til foreldre om. Barn, krig og flukt Til foreldre om Barn, krig og flukt Barns reaksjoner på krig og flukt Stadig flere familier og barn blir rammet av krigshandlinger og må flykte. Eksil er ofte endestasjonen på en lang reise som kan ha

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Høringsnotat notat av 20.oktober 2014,

Høringsnotat notat av 20.oktober 2014, Oslo Barnevernssamband Liv H Wiborg Thunes vei 5 0274 Oslo liv@tussilago.org 22 44 29 69/ 92 48 20 96 Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no PB 8036 Dep 0030 Oslo Høringsnotat

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert april 2013 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 1 of 17 18.12.2014 08:42 FAGKYNDIGE_MEDLEMMER_NORGE_121214 Kjære fagkyndige meddommer i Fylkesnemnda, Denne spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjekt som tar for seg beslutningsfatning i barnevernssystemer

Detaljer

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet.

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Gerd Helene Irgens Avdelingssjef gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no Når blir bruk av rusmidler et problem? Når en person bruker

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen.

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. 1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. Minner kan gå i arv Dine barn kan arve din frykt og redsel, enten du vil

Detaljer

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark.

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark. Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12 Øivind Aschjem ATV- Telemark. Jeg tror ingen foreldre kjenner sine barns innerste tanker og følelser. Otto

Detaljer

Samtykkekompetanse Tirsdag 6. februar 2018

Samtykkekompetanse Tirsdag 6. februar 2018 Fylkesmannen i Rogaland Samtykkekompetanse Tirsdag 6. februar 2018 Anders Kvadsheim Mygland, rådgiver/jurist Roman Benz, ass. Fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 1 Samtykkekompetanse på vergemålsområdet

Detaljer

NORSK PÅ LATIN! Olav Sylte Publisert TORSDAG kl Publisert :23

NORSK PÅ LATIN! Olav Sylte Publisert TORSDAG kl Publisert :23 NORSK PÅ LATIN! Publisert 2015-05-14 18:23 Bilde: Lytt og lær - og ti still! (P)SYK BEGREPS BRUK Olav Sylte olav@advokatsylte.no Publisert TORSDAG 14.05.2015 kl. 18.10 Etter Raundalenutvalgets rapport

Detaljer

Når mamma glemmer. Informasjon til unge pårørende. Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra:

Når mamma glemmer. Informasjon til unge pårørende. Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra: Når mamma glemmer Informasjon til unge pårørende 1 Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra: Noe er galt 2 Har mamma eller pappa forandret seg slik at du 3 lurer på om det kan skyldes demens? Tegn

Detaljer

Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson

Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson Byrådssak 76/14 Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson RIBE ESARK-03-201400157-8 Hva saken gjelder: Stortinget har vedtatt en

Detaljer

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) E-post: post@barnevernsforeldrene.no www.barnevernsforeldrene.no Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet e-post: postmottak@bld.dep.no Oslo 11.12.2013

Detaljer

Krav = kjærlighet. Hva gjør oss sterkere?

Krav = kjærlighet. Hva gjør oss sterkere? Krav = kjærlighet Hva gjør oss sterkere? Drømmer? Tro Håp Kjærlighet Relasjoner? Trening? Mindfulness? Kosthold? Åpenhet og inkludering? Motivasjon? Naturopplevelser? Balanse? å leve å leve er ikkje akkurat

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i Lov 17. juli 1992 Nr. 100 om barneverntjenester (Barnevernloven) med tilhørende forskrifter.

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i Lov 17. juli 1992 Nr. 100 om barneverntjenester (Barnevernloven) med tilhørende forskrifter. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no. Vår referanse: 2012/10242 Bergen, 12. november 2012 Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i Lov 17. juli 1992 Nr.

Detaljer

Utdypende kommentarer til barneloven komitebehandling

Utdypende kommentarer til barneloven komitebehandling Familie- og kulturkomiteen Stortinget Familie-kultur@stortinget.no Vår saksbehandler: age Vår dato: 22.04.13 Vår ref: Høringer 2013 Deres ref.: Utdypende kommentarer til barneloven komitebehandling Landsgruppen

Detaljer

REFORMS HØRINGSSVAR FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNELOVEN BEDRE BESKYTTELSE FOR BARN MOT VOLD OG OVERGREP

REFORMS HØRINGSSVAR FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNELOVEN BEDRE BESKYTTELSE FOR BARN MOT VOLD OG OVERGREP Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo REFORMS HØRINGSSVAR FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNELOVEN BEDRE BESKYTTELSE FOR BARN MOT

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Plan for tilsynsbesøkene: Dato for tilsynsbesøket: Rapporten gjelder tilsyn for: (sett kryss)

TILSYNSRAPPORT. Plan for tilsynsbesøkene: Dato for tilsynsbesøket: Rapporten gjelder tilsyn for: (sett kryss) TILSYNSRAPPORT Barnets navn: Født: Bor i fosterhjem hos: Tilsynsperson: Tilsynskommune: Omsorgskommune: Dato for tilsynsbesøket: Rapporten gjelder tilsyn for: (sett kryss) 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal

Detaljer

8. Omsorgsovertakelse, fylkesnemnda, økonomiske konsekvenser

8. Omsorgsovertakelse, fylkesnemnda, økonomiske konsekvenser 8. Omsorgsovertakelse, fylkesnemnda, økonomiske konsekvenser Dette kapitlet handler om omsorgsovertakelsen, om prosessen og forhandlingsmøte i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, og økonomiske

Detaljer

Tvangshjemler i helse- og omsorgsretten

Tvangshjemler i helse- og omsorgsretten Tvangshjemler i helse- og omsorgsretten Tvangshjemler Straffeloven: Nødrett og nødverge Helsepersonelloven 7, øyeblikkelig hjelp Vergemålsloven, fratakelse av den rettslige handleevne Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Tvang og juss Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Velferdstjenester og rettssikkerhet Velferdstjenester skal tildeles under hensyntaken til den enkeltes behov og interesser, og

Detaljer

Utvikling av tilknytningstraumer

Utvikling av tilknytningstraumer Rune Fardal, studerer psykologi Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Utvikling av tilknytningstraumer

Detaljer

Grunnloven og FNs barnekonvensjon

Grunnloven og FNs barnekonvensjon Grethe Gilstad LEVANGER- ADVOKATENE NILSEN SOLEM SØRHOLT ANS Hvordan i all verden skal vi bruke barns rettigheter i praksis? Grunnloven og FNs barnekonvensjon Mål.. At dere skal føle at terskelen for å

Detaljer

Læring i motbakke bedre hjelp til barn som lever under harde vilkår. Kursdag for Fjell og Askøy kommuner 13.11.08

Læring i motbakke bedre hjelp til barn som lever under harde vilkår. Kursdag for Fjell og Askøy kommuner 13.11.08 Læring i motbakke bedre hjelp til barn som lever under harde vilkår Kursdag for Fjell og Askøy kommuner 13.11.08 Program kl. 09.00 16.00 Informasjon om prosjektet Hva sier hjerneforskningen? Hva gjør vi

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold STAVANGER Per Isdal - Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold

Detaljer

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet.

Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Skadelige og modererende faktorer når foreldre har en rusavhengighet. Gerd Helene Irgens Psykiatrisk sykepleier Avdelingssjef gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no Når blir bruk av rusmidler et problem?

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02041-A, (sak nr. 2015/824), sivil sak, anke over dom, (advokat Hans-Jørgen Andersen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02041-A, (sak nr. 2015/824), sivil sak, anke over dom, (advokat Hans-Jørgen Andersen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 12. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02041-A, (sak nr. 2015/824), sivil sak, anke over dom, X kommune (advokat Hans-Jørgen Andersen til prøve) mot A (advokat John Christian

Detaljer

UTTALELSE I KLAGESAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM Å BLI FOSTERFORELDRE. Sakens bakgrunn NOTAT. Saksnummer 10/2229

UTTALELSE I KLAGESAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM Å BLI FOSTERFORELDRE. Sakens bakgrunn NOTAT. Saksnummer 10/2229 NOTAT Vår ref.: Arkivkode: Dato: 10/2229-23 / HJE SF-LDO: 23.02.2012 Saksnummer 10/2229 Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 4 Dato: 9. januar 2012 UTTALELSE I KLAGESAK - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Rune Fadal. Fjellvn. 74. 5019 Bergen. Bergen 6.4.2008. Fagetisk Råd v/nina Berg. Boks 11, Slåtthaug. 5851 Bergen

Rune Fadal. Fjellvn. 74. 5019 Bergen. Bergen 6.4.2008. Fagetisk Råd v/nina Berg. Boks 11, Slåtthaug. 5851 Bergen RuneFadal Fjellvn.74 5019Bergen Bergen6.4.2008 FagetiskRådv/NinaBerg Boks11,Slåtthaug 5851Bergen Visertilderesbrevav4.4.2008,klagepsykologHallaråker DetargumenteresfraderessidemedatdensakkyndigerapportenfrapsykologEli

Detaljer