Gatsha var ikke tilstede...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gatsha var ikke tilstede..."

Transkript

1 D 5. MAtl973 tur. ffi NORSK FORRETNNGSBLAD Grunnlagt 1891 av Errar Sunt Osl. lrrleg 5. mai 1973 Nr. lb 78. argang Gunnar Skaæ;lg: Gatsha var ikke tilstee... Gatshu var ikke tilstce at' Gunnar Skagestatl...15 Et annet SyAfrika. OAU-knferansen i Osl frtiet g tilhyllet cn viktig g lvcnc plitisk gjæringsprsess sm fregår i agens Sy Afrika. lkke est minre representerer cn sannsynligvis en langt mer realistis'k.srl utfrring til aparthei. skriver Gun- : nar Skagesta i en artikkcl fra Capc ', Twn. s.35 F-urman nr. l8 5/5 73

2 (Gatsha Buthelezi,r, sa han me en frtlig g nesten entusiastisklang i stemmen, "-et er en mann jeg skulle like å se sm statsminister her i lanet!, Steet var min leilighet i Cape Twn; et var i slutten av januar l973.mannen sm snakket var syafrikaner, hvit, en yngre vitenskapsmann hvis navn ikke skal nevnes her. Episen rinner meg i hu i frbinelse me en <internasjnalekspertknferanse til støtte fr frene fr aparthei g klnialisme i Afrika)) sm våre mynigheter, i samarbei me OAU g FN. nettpp har avviklet i Osl. Å støtte frene fr aparthei er i sannhet frtjenstfullt nk. Dessuten er et trygt g ppulært, - når et skjer på avstan. Så til Osl km e, halvannet hunre i tallet, velmenene iealister, snusfrnuftige frståsegpåere g tøffe talsmenn fr iverse såkalte nnasjnale frigiøringsbevegelser, alias veritable terr rist-rganisasjner. Gatsha.Buthelezi var ikke tilstee. Det var erimt representanter fr e syafrikanske eksil-rganisasjner ANC (African Natinal Cngress) g PAC (Pan-African Cngress). ANC - fresprisvinneren Albert Luthulis gamle parti - g PAC var i sin ti plitiske partier me bre ppslutning blant e srte syafrikanere ble begge frbut, g er sien blitt effektivt unertrykket av lanets makthavere. Dels sm følge av enne unertrykkelse, els fri eres respektive rganisasjnsapparater ble vertatt av uansvarlig ekstremist-kretser, har e t partier pphørt å spille nen aktiv ppsisjnell rlle. (Sm vitenskapelig knsulent Olav Stkke ve Nrsk Utenriksplitisk nstitutt frsiktig uttrykker et i en nylig utkmmet artikkel: ufrigf øringsbevegelsen i Sør- Afrika - ANC g PAC - har bare i liten gra maktet å mbilisere en afrikanske beflkningen til frskjellige frmer lr aktiv kamp mt systemet'.).* eksil er ANC g PAC plitiskc kastrater. sm ikke lenger evner å artikulere e srte s1'afrikaneres plitiske aspirasjner. Det er hverken ANC eller PAC. men Gatsha Buthe- * Se Prc,.ssr,tjenesten, NUP. serie A. nr april 1973.

3 lezi g menn av hans støpning sm i agens Sy-Afrika representerl'r en mest realistiske utfrring til aparthei-uvesenet. Paraksalt g irnisk nk sk1'les ette i nen gra en useparate evelpffi trr-plitikk sm makthaverne i Pretria selv har satt iverk. Et hveelement i enne plitikk er pprettelsen av e såkalte ubantustans,r (i ffisiell sprgbruk: uhmelansu). vs. srte reservater me egne institusjner fr ct begrenset inre selvstvre i visse anliggener. Penget mc ettc' har neppe vært å svekke e hvites hcgemni. mcn snarcre å styrke apartheisystemet ve å gi et en mcrnisert. strømlinjet frm. me skinn av respektabilitet g av selvbestemmelsesrett fr e enkelte beflkningsgrupper. Det spørs likevel m ikke makthaverne her har frregnet seg. g i virkeligheten gitt støtetilen utvikling sm e i et lange løp ikke vil kunne kntrllere. Reservatene ekker l3/ av Sy- Afrikas areal. g er gjennmgåene lanets mest tilbakeliggene mråer. Et flertall av laner srre innbyggere har til enhver ti pphl i laners ahr.ire,, rtlråer. utenflreservatene. Men i reservatenes plitiske institusjner har e srte syafrikanere laners vervelene majritet - sine fremste fra fr artikulering av en økene plitisk bevissthet g en staig mer markert ppsisjnell hlning. Her ser man fremveksten av et målbevisst plitisk leerskap. av flk me evne g vilje til å samle på tvers av e traisjnelle stammemtsetninger g me st1'rke til å tale Prerria mit imt. Her ligger spiren til ne sm kan resulterc i en raikal transfrmering innen"frav S1'-Afrikas pa litiske g ssiale struktur. Blant utenfrståene bservatører har et \'ært en - frsåvit frståelig - tenens til å avskrive banrusranleerskapet sm Pretria-regimets nrarinettcr. sm flk uten vilje g evne til å spille nen psitiv rlle i en eventuell avvikling av aparthei-sysremet. Det har i enne frbinelse - krrekt nk reservatenes lvgivene frsamlinger fr en str el er Farman nr. 8 5/5'73

4 bemannet me stammehøvinger g me regieringens hånplukkeemenn.deterlikevel ei.laktigåsternple bantustan-leerne en blc sm aparthei-samfunnets lyclige lakeier g sm urepresentative fr lanets srte beflkning. Det mtsatte er i virkelighetene i utstrakt gra tilfelle. Enkelteavisseleerne.Smf.eks.Transkeisg Bphuatatswanas rrstatsministrc,, Kaiser Matanzima g Lucas Mangpe. erklærer seg riktignk i prinsippet enige i sentralrcgieringens (separate evelpm rtrrktrine samtiig sm e åpent ppnerer mt regie ringens knkrete unertrykkelse av e srte. Anre. sm Gatsha Buthelezi (i aglig mtale vanligvis bare kalt Gatsha). fører en kmprmissløs ppsisjn mt såvel aparthei-systemets grunnprinsipper sm mt e knkrete urettferigheter ette system har avft' Gatsha Buthelezis psisjn er unik' Frmelt er han Executive Offrcer' i KwaZulu's lvgivene frsamling. vs. statsminister i en uau- "Chief tnme stat,, sm er pprettet fr zulu-flket. sm me sine røyt 4 milliner utgjør S}'-Afrika strste etniske gruppe. Denne <statsminister"-stillingen imilerti ingen målestkk lr Gatshas reelle psisjn. Han har gså en høving-titet. men enne til trss er han først g fremst en merne plttisk leer' i skarp mtsetning til et traisjnelle stammeautritets-svstemet. sm hs zuluen er representert ve kngen. Gwill Zwelithini. Men Gatsha Buthelezi er ikke bare zuluflkets ubestrite plitiske leer. Blant e srte syafrikanere generelt. uansett stammebakgrunn. står han iag sm en fremste talsmann fr eres intcresser' Blant alle sy-afrikas beflkningsgrupper srte. nfarvee, (mulatter m.v.). inere g hvite - står han frem i gtflks bevissthet sm en respektert riksplttiker, sm en samlene skikkelse i e aktive bestrebelser sm i agens Sy-Afrika fregår mt aparthei g etnisk unertrykkelse. Symptmatisk fr Gatshas psisjn i så måte er at hans uttalelser blir viet større pp merksmhet i en syafrikanske nhvite)t press enn hva Farman nr. 18 5/5-73

5 tilfellet er fr selv statsminister Vrster. Symptmatisk i så måte var likelees min venns uttalte ønske m å se ham på Vrsters taburett (skjønt et bør unerstrekes at slike tankebaner fremeles er nkså fremmee fr majriteten av e hvite syafrikanere). nternasjnalt er Gatsha Buthelezi fer me å vinne anerkjennelse sm s/atsmann; han er 3ålees en eneste syafrikanske plitiker sm er funnet verig til å bli ffrsielt invitert til Det Hvite Hus i Washingtn. (StatsbesøketD, sm fant ste fr et par måneer sien, ble betraktet sm en nøkkelbegivenhet i en aktive påvirknings-plitikk USA har slått inn på i sitt frhl til statene i et sylige Afrika. Nrge, et lan sm har stilt seg i fremste linje i bekjempelsen av aparthei-net, er Gatshas navn så gt sm ukjent. Dette, jevnført me en ha-stemte publisitet sm ble OAU's ekspertknferanse til el, sier askillig m en nspree fåkunnighet sm har satt sitt preg på e tneangivene nrske hlninger til et sakskmpleks sm er berørt. Ekspertknferansen ble ingen ppløftene frestilling. Flere negative mmenter kunne trekkes frem, her skal bare nevnes ett: Den åpenbare kntrast mellm på en ene sie knferansens aparthei-bekjempere, eres virkelighetsppfatninger g løsninlsppskrifter, på en annen sie en knstruktive kamp mt raseunertrykkelse sm innen et syafrikanske samfunn utkjempes av menn g kvinner sm av egen irekte erfaring vet hva et vil si å være fre fr aparthei, sm selv vet hva slags støtte fra utenverenen e helst kunne trenge. Det gjærer i Sy-Afrika iag, men et er en gjæringsprsess sm ikke følger en resept sm O+U har frrnet.fr sine nfrigiøringsbevegelser,r. Mn et ikke var på tie at vi begynte å registrere anre signaler enn em sm frmiles giennm OAU? Det bure ikke være nen umulig ppgave å bringe nen fruktbare g virkelighetsnære nyanser inn i en pinin sm p.t. er preget av vlsrmantikk g nsiige infrmasjner. Farman nr. l8 5/5-73

6 Et{ (J'O \OH tee \- --- H r F $.n g t{ F{ a E+) g(, c c) +) U). k h.-i g (U h F' (/) }lj z 3 (n H t ( a 'a-\ a, t --B----rr--- l tr, u-r-) f{ A A (), \ ll ": ;is E -lf e iå? v)v -lt/ J t a f'urntun nr. l8 5/5-7J

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00 M!STANDRN DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBIDRKOMITN MOT OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1. STOR OPPGAVR I DT NY ÅRT arbeiderkmiteens 2. landsmøte 3. 4. februar Det nye året vil bringe stre g vanskelige ppgaver fr

Detaljer

SNO. Skal kilder velges fritt REDDET EUROPA

SNO. Skal kilder velges fritt REDDET EUROPA UAVHENGIG AVIS Nr. 7-1997 46. årgang J HANS FRE;RIKDAHL MED INTERESSANT SPØRSMAL: BERLINMURENS FALL REDDET EUROPA Skal kilder velges fritt Et lite kjent blad, «Nytt Nrsk Tidsskrift», har vakt vår ppmerksmhet.

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Frist for å fremme endringsforslag til alle saker er torsdag 7. mai.

Frist for å fremme endringsforslag til alle saker er torsdag 7. mai. Arbeidsutvalget innstiller på Sunniva H. Eidsvll g Siavash Sangtarash sm rdstyrere, Ane Fidjestøl sm referent g en redaksjnskmité bestående av Benjamin Larsen (leder), Ingunn Gjerstad g Ezgi Kutal. Frist

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Forelå det en milit r a tale mellom SNO. Nye oppsiktsvekkende oppbekrefte. 5. årg. Spanial I I

Forelå det en milit r a tale mellom SNO. Nye oppsiktsvekkende oppbekrefte. 5. årg. Spanial I I Frelå det en milit r a tale mellm " Nrge g England før den 9. april 1940t Stiftelsen nrsk Okkupasjnshistrie, 2014 Her'!' Aaga Gys Nils Ju 1.3gt. ~q"""""p-------~~ -- ------_ O s l Nr. 20 Fredag l. Juni

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

UTREDNING OM INTERNREVISJON OG INNFØRING AV KRAV OM SLIKE FUNKSJONER I FINANSNÆRINGEN. Kredittilsynet juni 2002

UTREDNING OM INTERNREVISJON OG INNFØRING AV KRAV OM SLIKE FUNKSJONER I FINANSNÆRINGEN. Kredittilsynet juni 2002 UTREDNING OM INTERNREVISJON OG INNFØRING AV KRAV OM SLIKE FUNKSJONER I FINANSNÆRINGEN Kredittilsynet juni 2002 1 1. INNLEDNING... 4 2. INTERNKONTROLLENS BETYDNING... 6 2.1 ØKT BEVISSTHET VEDRØRENDE INTERNKONT

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling Tvang ved etablering Referent Trnd Hatling Bredt sammensatt gruppe Klinikere (leger/sykepleiere), pårørende, jurister (juridisk fakultet), SSB (tvangsstatistikken), underviser på høgskle (antrplg), UiTø

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet?

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet? 1. Finnes det en egen arktisk identitet? (navn etc.) Dette var et spørsmål jeg selv ble interessert i fr flere år siden sm student nesten så langt unna Arktis man kmme, nemlig i Australia, da jeg gang

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Det er tillatt å levere besvarelser både på engelsk g nrsk. En del begreper fra pensum er gså naturlig å skrive på engelsk selv m besvarelsen er skrevet på

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER UTVIKLINGS Et ideinnspill fr utvikling av reisemålet Mysusæter 2015-2040 Interessegruppen fr gde skiløyper på Mysusæter. 1. mars, 2015 Innhldsfrtegnelse INNLEDNING... 4 DEN MODERNE HYTTETURIST... 5 EN

Detaljer

NYTT. Kompetanseutfordringer i Skatteetaten. - få hele kontoret ut på tur oppfordrer YS. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

NYTT. Kompetanseutfordringer i Skatteetaten. - få hele kontoret ut på tur oppfordrer YS. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING NYTT Nr. 1-2006/29. årgang Outsourcing Telefonsaken ruller viere Sie 4 Sie 6 - få hele kontoret ut på tur oppforrer YS Kompetanseutforring i Skatteetaten Sie 10 Spennene verv Sie 16 Kompetanseutforringer

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet.

Konkurranse Nytt. fengsel inntil seks år, og dessuten inndragning av eventuell gevinst som følger av lovbruddet. Knkurranse Nytt Fem asfaltentreprenører anmeldt l Økkrim Knkurranselsynet har anmeldt Kl Veidekke AS, Lemminkiiinen Nrge AS, NCC Nrge AS, Skanska Asfalt AS g det kmmunalt eide Osl Vei AS l Økkrim fr brudd

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer