stetoskopet En enkel sjekkliste gjør kirurgiske inngrep tryggere Tema pasientsikkerhet Tøffe valg på intensiven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "stetoskopet En enkel sjekkliste gjør kirurgiske inngrep tryggere Tema pasientsikkerhet Tøffe valg på intensiven"

Transkript

1 Jakter på gener øffe valg på intensiven runnsteinen er lagt ene lsen Hult er sykehusets første molekylærbiolog For noen svært syke pasienter er det bedre å få slippe, sier overlege eter Holm side 16 1 gjenstander vil alltid være synlige i vestibylen på alnes side 20 side 4 stetoskopet nternmagasin for medarbeidere i ykehuset Østfold ummer november n enkel sjekkliste gjør kirurgiske inngrep tryggere ema pasientsikkerhet side 7

2 leder oppen av galskap er å gjøre de samme tingene på den samme måten, og forvente et nytt resultat. oen, jeg vet ikke hvem, har sagt dette. g det viser seg at vi i ykehuset Østfold (Ø) både gjør ting på nye måter og får nye resultater. ugnadsinnsats fra starten av september med opprydding i over usignerte prøvesvar. tter ryddejobben har vi nå 200. mponerende! et gir oss kontroll og trygger pasientsikkerheten. apporten kommer hver uke, for å sikre oversikt. Helseminister Jonas ahr tøre holdt innlegg forleden, han sa; en viktigste lederen i sykehus er mellomlederen. g mellomlederen i Ø har store forventninger på seg for å skape endringer, samtidig som at den daglige driften er krevende i seg selv. ykehuset Østfold er i endring, store endringer er gjort og flere er planlagt. dministrerende direktør har reorganisert sykehuset fra november. vdelingssjefene i somatikken, de viktige mellomledere, får større oppgaver og større oppmerksomhet. amtidig kommer det nye funksjoner for å sikre den interne og den eksterne samhandlingen i alle de tverrgående prosessene. ette er dramatisk, spennende, og antagelig riktig, var kommentaren fra en av avdelingssjefene i sykehuset etter presentasjonen. psykisk helsevern er organisasjonen i endring, med tverrgående prosesser. Hvordan psykisk helsevern skal være i framtiden vil avhenge av disse endringene og hvilke endringer som kommer som følge av samhandlingsreformen, når den treffer dette området også. ivisjon for intern service får et nytt kjempebygg å passe på fra ammen med de løpende endringene i oss fra nå og til 2014, vil dette være nye og spennende utfordringer. i i Ø er heldige. kke bare får vi et nytt sykehus, det reiser seg fra dag til dag. er enn 0 prosent av bygget er ferdig. i skal også bygge en ny innmat. y innmat med moderne strømlinjeformede pasientforløp, som krever at vi gjør nye ting og finner nye arbeidsmåter. i skal bevise at dette er fornuft, ikke galskap. nne rethe rlandsen, ansvarlig redaktør innhold småstoff pis et måltid med mening F Jakter på dårlige gener ykehuset har fått sin første molekylærbiolog side 4 asientsikkerhet hele sykehuset iverksettes tiltak for å øke pasientsikkerheten side 7 H Hospitering Hospitering gir større forståelse for hverandres arbeidssituasjon side 14 JØ pis et måltid med mening ntens hverdag Hver dag må medarbeidere i intensiven ta de aller tyngste avgjørelsene side 16 HU runnsteinen er lagt Hvilke forventninger har vi til framtidens sykehus? ytt sykehus som dataspill side 20 H H B ilbake til røttene rauste, norske rotfrukter er rett og slett blitt trendy side 24 r teksten forståelig? ips til deg som skriver pasientinformasjon side 26 llerede neste vår kan medarbeidere som skal jobbe i det nye sykehuset på alnes bli kjent med sin nye arbeidsplass og lære seg å bruke bygget - gjennom et dataspill. pillteknologi er et av flere tiltak for å gjøre medarbeiderne kjent med den nye arbeidsplassen, i god tid før bygget er ferdig. ålet er å forebygge at vi får innflytnings- og oppstartsproblemer når det nye sykehuset skal tas i bruk. ykehuset i dataspillet blir en tro kopi av det nye sykehuset på alnes. Hele det nye sykehuset er tegnet i -tegninger, som man kan bevege seg rundt i. rosjektet kan være en fin og nytenkende måte å gjøre seg kjent i nytt sykehus på, sier ngunn lsen, leder for innovasjon i ykehuset Østfold. tillegg til å bevege seg rundt i det nye sykehuset, vil dataspillet gi medarbeidere mulighet til å trene på arbeidsoppgaver og bli vant til både interiøret og det tekniske utstyret. ette er et spennende innovasjonsprosjekt, som både har potensial til å forberede oss til innflytting og arbeid i nytt sykehus, og også som en fremtidig spillbasert læringsarena for å øke ansattes kompetanse på ulike aktuelle områder, sier lsen. ataspillet er utviklet av de norske selskapene arepta tudio, rillbite tudio og oondrop. llustrasjoner: arepta tudio/helse ør-øst/cowi/rkitektgruppen nytt østfoldsykehus 2 tetoopet november 2012 ed å betale to kroner ekstra for et sunt måltid i kantina, gir du samtidig et varmt og næringsrikt måltid til et skolebarn i frika. ette er et virkelig bra bistandsprogram, som vi håper alle medarbeidere og andre kantinebesøkende vil støtte opp om, sier ars ihl, avdelingssjef for mat- og transportavdelingen i ykehuset Østfold. et internasjonale hjelpeprogrammet har fått navnet able for two, og er en stiftelse med hovedsete i både Japan og U. ålet er å få flere i den vestlige delen av verden til å spise sunt, samtidig som sultne skolebarn sikres et varmt måltid i løpet av dagen. et hele går ut på at medarbeidere og besøkende i alle kantinene i ykehuset Østfold får mulighet til å velge forhåndsplukkede sunne måltider Fakta om able for two fra menyen, som de betaler to kroner ekstra for. e to kronene dekker da et næringsrikt og varmt måltid for et skolebarn, sier ihl. otalt har over 16 millioner måltider blitt utdelt siden oppstarten i Hele 15 land er med og bidrar i programmet, og ykehuset Østfold blir den andre organisasjonen, etter kershus Universitetssykehus, som er med fra orge. nitiativet bak able for two stammer opprinnelig fra nettverket oung lobal eaders, som i sin tid ble etablert av stiftelsen World conomic Forum i veits. Blant de norske deltagerne i nettverket av unge ledere er kronprins Haakon og kronprinsesse ette-arit. nitiativtakerne er opptatt av at mest mulig av pengene skal gå direkte til skolebarna. erfor styres prosjektet av en svært liten administrasjon, og hele 80 prosent av midlene går til formålet. aten deles ut av illenium romise i samarbeid med Fs utviklingsprogram U. illenium romise ble etablert av den kjente, amerikanske professoren Jeffrey achs. gne småbarnsdager for første gang Hele sju prosent av norske 4-åringer har ulike psykiske vansker og forstyrrelser. et er viktig at vi ikke bare venter og ser om dette er noe barnet vokser av seg. ltfor få barn i risikosonen blir identifisert tidlig nok, og altfor få av de yngste barna får hjelp, sier psykologspesialist åre. lafsen i ykehuset Østfold. For å øke kunnskapen om psykisk helse hos de minste barna ble «måbarnsdagene i Østfold» arrangert i høst. løpet av to dager kunne 200 fagpersoner i kommuneog spesialisthelsetjenesten som arbeider med barn, lære om betydningen av den tidlige tilknytningen, en metode for å vurdere tilbaketrekkingsatferd, forståelse av barnets temperament og betydningen av tidlige traumer. iktig oppfølging vil gi barna mulighet til å utvikle seg i en god retning, sier lafsen. ykehuset Østfold arrangerte seminaret i samarbeid med Fylkesmannen i Østfold, Høgskolen i Østfold og asjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse/bu Øst og ør. Bruk søkefeltet eter du etter noe på intranettet? et ligger mye informasjon under de ulike fanene, men det er ikke alltid like lett å vite hvor du kan finne den. n enkel måte å finne fram på er å skrive inn det du leter etter i søkefeltet oppe til høyre på intranettets forside. tetoopet november 2012

3 F molekylærbiologi Jakter på dårlige gener oen av oss er disponert for tarmkreft, mens andre har laktoseintoleranse. ed å bruke genteknologi kan molekylærbiologen finne dem som er disponert for spesifikke sykdommer, og dermed gi pasientene en best mulig tilpasset behandling. i satser for fullt innen dette feltet fram mot alnes, sier avdelingssjef. aila Hulleberg, seksjonsleder for genteknologi og avdelingssjef eir Bukholm i senter for laboratoriemedisin følger med på genjakten til molekylærbiolog ene lsen Hult. eir Bukholm i senter for laboratoriemedisin. ekst og foto: ina C. Bjerke ort fortalt dreier molekylærbiologi seg om hvordan genene i cellens produserer proteiner. i sjekker genene. å den måten finner vi ut hvordan de utrykker seg og hvordan de danner proteiner, som igjen er kroppens byggesteiner, sier avdelingssjef eir Bukholm. BH. olekylærbiologen sjekker hvordan proteinet dannes i genene, og skreddersyr deretter en behandling til pasienten. 4 tetoskopet november 2012 år ting ikke fungerer som det skal i kroppen, jakter molekylærbiologen på genet og kartlegger hvorfor det produserer feil proteiner. ålet er å gi pasienten den best mulige behandlingen. Feilproduksjon av proteiner kan forårsake sykdom hos pasienten, som for eksempel kreft eller blodsykdom, sier han. vdelingssjefen mener det er viktig at andre klinikere i ykehuset Østfold forstår hvordan molekylærbiologisk tenkning kan bidra i klinisk medisin. å den måten kan fagområdet tas i bruk innen diagnostikk, behandling og forskning i større grad enn det gjøres i dag, sier Bukholm. kal bli enda bedre å sikt ønsker Bukholm blant annet å bruke molekylærbiologi for å identifisere gener, genuttrykk og proteiner som gir høyere risiko for å utvikle kreft og andre sykdommer. et skal også tas i bruk teknikker som gjør det mulig å finne ut om en person er disponert for ulike hjerteeller karsykdommer, eller som påviser for eksempel ulike krefttyper som tykktarmskreft og brystkreft. elv om mulighetene er mange, er det ifølge Bukholm viktig å være klar over at molekylærbiologi på ingen måte løser alle diagnostiske problemstillinger. olekylærbiolog Hult påpeker dessuten at etiske dilemmaer kan oppstå i søken etter spesifikke sykdommer. år biologen tester om en person er disponert for en sykdom, kan det vise seg at personen er disponert for noen helt andre sykdommer. mange tilfeller er dette uønsket informasjon, sier hun. n annen måte å ta i bruk molekylærbiologi på er å finne fram til fremmed i kroppen, det vil si å påvise ulike typer bakterier og virus for så å gi pasientene målrettet behandling. ette har ykehuset Østfold gjort i mange år allerede. ålet til Bukholm er å bli enda bedre på å lokalisere fremmed, samtidig som bruken av fagfeltet molekylærbiologi skal utvides. erfor har han nylig ansatt en molekylærbiolog med bakgrunn fra forskningsmiljøet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås, ene lsen Hult. taben styrkes med ytterligere en molekylærbiolog i januar. i ønsker å tilnærme oss dette feltet på en bredere måte, samtidig som vi bygger kompetanse og tar i bruk nytt teknologisk utstyr når vi flytter inn på alnes. ålet er å utvide nettverket vårt, internt, regionalt og internasjonalt, sier Bukholm. uligheter gir etiske dilemmaer en dersom molekylærbiologi brukes på riktig måte, er fagfeltet et viktig supplement og kan i tillegg gi en mer presis diagnostikk enn tidligere. ette gjelder sykdommer som er enklere å påvise hos pasienten, som for eksempel ulike blodsykdommer og diagnostisering av laktoseintoleranse. olekylærbiologi kan gi mer presise og konkrete svar. tillegg tar testene kortere tid. nalyser som tidligere kunne ta to til tre dager, kan nå gjennomføres i løpet av tre til fire timer, sier Bukholm. Forskning øker kvaliteten vdelingssjefen er også svært opptatt av at senter for laboratoriemedisin skal satse mer på forskning, og ønsker at blant annet molekylærbiologi kan bli et viktig område der senteret kan være en samarbeidspartner for de kliniske avdelingene ved sykehuset. t samarbeid mellom laboratoriet og det kliniske miljøet i sykehuset er nettopp en forutsetning for at vi skal lykkes med å bygge opp dette faget. ykehus som forsker mye, øker behandlingskvaliteten på sikt. t fagmiljø som ligger i front innenfor sitt fagområde, tar raskere i bruk «riktig» behandling og diagnostikk, mener Bukholm. følge avdelingslederen er det ofte mikrobiologisk enhet som har vært tidligst ute med å utvikle nye diagnostiske tilbud. U. olking av diagrammer og kurver er en del av hverdagen til en molekylærbiolog. tetoskopet november

4 F molekylærbiologi Jobber som en detektiv amlet i én avdeling idligere var sentrallaboratoriet, avdeling for patologi og mikrobiologisk avdeling organisert som selvstendige avdelinger. å er de tidligere avdelingene omorganisert i åtte ulike seksjoner under den felles avdelingen, senter for laboratoriemedisin. vdelingssjef eir Bukholm ble ansatt i januar for å lede oppbyggingen av det nye senteret for laboratoriemedisin som består av de åtte seksjonene pre-/postanalyse, automasjon, genteknologi, utestasjoner, bakteriologi, transfusjonsmedisin, patologi og spesial- og tverrfaglige støttefunksjoner. edergruppa på plass Bukholm forteller at ledergruppa er på plass, og er organisert ut fra hvordan det blir på alnes. et betyr at ikke alle rollene passer helt til hvordan ting gjøres i dag. For eksempel er ari Østenby seksjonsleder for pre- og postanalyse. dag er disse lokasjonene fysisk adskilt, så det er vanskelig å få den helheten for disse avdelingene slik det er planlagt på alnes. Hun skal tenke prøveflyt i hele kjeden, så pasienter og andre utenfor laben bare skal forholde seg til ett sted, sier Bukholm. jennom organisasjonsutviklingsprosjektet (U) utvikles dessuten stadig smartere måter å jobbe på i forkant av flyttingen til det nye sykehuset på alnes. Fra januar 201 opprettes også seksjon for smittevern og U (norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus) som selvstendige enheter i tillegg til de åtte eksisterende seksjonene. H Fram til flyttingen til alnes skal molekylærbiologisk laboratorium samles i tredje etasje i -blokka i Fredrikstad. Foreløpig består en vanlig dag for molekylærbiolog ene lsen Hult av å lage hypoteser ut fra problemer hun får presentert av de andre i seksjon for genteknologi. Hun bistår de andre med å lete og teste seg fram på hvor og hva problemet kan være. For å lage hypoteser på hvor vi skal lete i kroppen etter en sykdom, leser jeg mye faglitteratur og gjør en rekke tester i laben. år jeg får svar, sjekker jeg om det stemmer. ette er et hypotesedrevet arbeid, og det blir litt som å leke detektiv, sier Hult. Full fart innenfor fagfeltene genteknologi og molekylærbiologi blir det først når sykehuset flytter til alnes. nnføringen av moderne medisinteknisk utstyr og økte ressurser, samt en mye mer strategisk plassering i forhold til de andre enhetene, vil gjøre mye. Jeg pleier å si at vi skal besmitte hverandre med idéer. et vil bli mye lettere når vi skal samles i en felles etasje, der seksjon for genteknologi vil ligge midt i etasjen, sier Bukholm. B : Å U tem Å B F H F U U B U H F H Å ØF : BU Ø Å Ø B B H F F travle dager, mange trenger behandling i spesialisthelsetjenesten. J i 2011 Bare hadde ykehuset Østfold over pasientkontakter. B vansert medisinsk utstyr skal håndteres, viktige medikamenter F F skal ordineres, pasienter skal følges opp. ykehuset er fullt av syke U Å noen med smittsomme sykdommer som kan være svært Åmennesker, farlige både for dem selv og andre. UB ykehuset gir livsviktig pasientbehandling og vi higer etter å yte best mulige tjenester. ikevel er det ingen tvil om at det kan være farlig å være syk. et er heller ingen tvil om at behandling også kan medføre en risiko. ekst og foto: nne-rete elkerud» BU. c-en er et helt nødvendig verktøy for at molekylærbiolog ene lsen Hult finner fram til de genene som ikke fungerer som de skal. 6 tetoopet november 2012 tetoopet november

5 tem pasientsikkerhet asientsikkerhet for hele pasienten asientsikkerhet skal gjennomsyre absolutt alt vi gjør. a må verdier og holdninger sitte i ryggmargen i hele helseforetaket, sier tein Bruland, direktør fag og pasientsikkerhet. fte er det de basale rutinene som vi må minne oss selv og andre på. g det er viktig, for vi kommer ingen vei med avanserte rutiner for pasientsikkerhet hvis vi ikke har de grunnleggende rutinene på plass, tein Bruland, direktør fag og pasientsikkerhet jekk som hygiene, smittevern og omtanke for den enkelte. i blir stadig bedre, men vi må hele tiden spørre oss selv: er det noe vi kan forbedre? Husk pasientens behov følge Bruland må pasientsikkerhet ses på fra ulike vinkler. i forbinder ofte ordet pasientsikkerhet med den medisinske behandlingen og det skal vi være opptatt av. en vi må også huske at det er vår oppgave å sikre at «hele menneske» føler seg ivaretatt som pasient. et å bli tatt trygt imot, å bli fulgt opp og lyttet til, å være oppmerksom på pasientens følelser, utryggheten som pasienten bærer med seg inn i en behandling. ette er viktige dimensjoner i pasientsikkerhetsarbeidet. et skjer store omveltninger på mange områder i spesialisthelsetjenesten. en medisinske behandlingen blir mer og mer effektiv, noe som igjen fører til kortere behandlingstid og liggetid. asienter skal i størst mulig grad rehabiliteres hjemme. terilt utstyr ligger sirlig på et bord. Hender skrubbes, tettsittende hansker trekkes på. eamet er klart når pasienten trilles inn i operasjonssal nummer 5 i Fredrikstad. Hei, jeg skal bare stille deg noen raske spørsmål, sier operasjonssykepleier ål rik øken. dag er det han som har det koordine- Utviklingen i orge i dag er at stadig flere pasienter lever lenger og med flere typer sykdommer. et betyr at hver pasient ofte får flere spesialister å forholde seg til. verrfaglig samarbeid vil vi se mer og mer til i årene framover. i må ha et miljø i sykehuset hvor vi tør å være åpne slik at vi kan lære mer av hverandre på tvers av faglighet. For eksempel tror jeg vi kan bli enda bedre på åpenhet og deling på tvers av avdelinger i forhold til hva vi gjør for å bedre pasientsikkerheten i daglig virke. a tenker jeg blant annet på deling av informasjon fra pasientsikkerhetsvisitter, interne revisjoner, innspill fra fagmiljøer og enkeltpersoner og andre pasientsikkerhetsforhold som er felles for alle faggrupper. oen sliter med utfordringer andre kanskje har funnet løsninger på. lik informasjon bør samles og være lett tilgjengelig for helsepersonell i hele sykehuset, sier han. jekklisten operasjonssykepleier ål rik øken og teamet bruker, skal benyttes ved alle operative inngrep i sykehuset. rende ansvaret. ykepleieren står ved siden av operasjonsbordet. hånden har han «rygg kirurgi sjekkliste». an du si navnet ditt og fødselsnummeret? asienten svarer med klar røst. et du hvorfor du er her? asienten vet. n svulst skal fjernes fra tarmen. unktene til del en på sjekklisten krysses av, ett etter ett. perasjonssykepleier ål rik øken vet hvor viktig denne delen er. Han har vært til stede i operasjonsstuer der det har blitt oppdaget at pasienten som ligger på operasjonsbordet har hatt med seg papirer som tilhører en annen. Han fullfører spørsmålene. lt stemmer her. å kan pasienten sove. nternasjonalt sikkerhetstiltak 8 Ønsker større åpenhet og deling edarbeiderne i operasjonsenheten er ikke i tvil; en enkel sjekkliste gjør kirurgiske inngrep tryggere. Fagsykepleier da onstad i må huske hvor viktig det er for pasienten å føle trygghet, også etter at han eller hun er skrevet ut av sykehuset. Behovet for råd og veiledning for videre rehabiliteringsforløp etter sykehusopphold er ofte avgjørende for å ivareta trygghet og den enkeltes evne til å ta ansvar for egen helse. sier Bruland. perasjonssykepleier ål rik øken tetoopet november 2012 rygg kirurgi sjekkliste ble innført i ykehuset Østfold i fjor. jekklisten er i utgangspunktet utarbeidet av erdens Helseorganisasjon (WH) som utviklet listen sammen med en internasjonal ekspertgruppe. jekklisten skal være et hjelpemiddel for å redusere forekomst av skader og komplikasjoner i forbindelse med kirurgiske inngrep. jekklisten ble testet i en multinasjonal pilotstudie hvor en betydelig reduksjon av komplikasjoner og dødsfall i forbindelse med kirurgi ble rapportert. en norske sjekklisten og veilederen er utarbeidet av asjonal enhet for pasientsikkerhet i samarbeid med Helse Førde og Helse est. asjonal pasientsikkerhetskampanje trygge hender har definert trygg kirurgi som ett av sine innsatsområder. dag brukes sjekklisten ved så å si alle kirurgiske inngrep som foretas i ykehuset Østfold. en hvis det dreier seg om et akutt livreddende inngrep, som hastekeisersnitt eller sprukket hovedpulsåre, skal ikke sjekklisten prioriteres. a venter vi til situasjonen er stabilisert, sier da onstad, fagsykepleier operasjon. rygghet i tre faser rygg kirurgi sjekkliste er delt i tre: Forberedelsen skal sikre at det er rett pasient, rett inngrep og rett operasjonsfelt og side. r anestesisjekk utført? r anestesiapparat kontrollert, intubasjonsutstyr sjekket, medikamenter trukket opp og gjort klare. Fungerer overvåkningsutstyr? Utfordringer ved luftveishåndtering? r nødvendig bildeinformasjon tilgjengelig? Under ime-out presenteres operasjonsteam med navn og funksjon, pasient-, prosedyre, operasjonsfelt og leie repeteres. isikofaktorer gjennomgås av både kirurg og anestesi for å sjekke om det er spesielle forholdsregler som må tas. vslutningen skal gi en oppsummering av hvilke inngrep som er gjort. ette gjøres etter at operasjonen er ferdig, men før operatøren forlater stua. nstrumenter og kompresser telles opp og prøvemateriale merkes. tillegg beskriver operatør hva slags oppfølging pasienten skal ha. en største utfordringen når vi bruker sjekklisten er å få alles oppmerksomhet. ærlig i forberedelsesfasen er det mye som skal ordnes. en nå har bruk av sjekklisten heldigvis blitt en fast rutine for de aller fleste, sier fagsykepleieren, som flere ganger har opplevd at sjekkpunktene har bidratt til å øke pasientsikkerheten. i får jo vite mye om pasienten på forhånd, men jeg har opplevd at pasienter har kommet med ny informasjon når de har blitt spurt på operasjonsstua. For eksempel har de fortalt at de er allergiske uten at dette har stått i papirene, og vi har flere ganger avdekket at pasienter ikke har fått antibiotikabehandlingen de skal ha før et inngrep, sier hun. id for time out nne i operasjonssal nummer 5 har pasienten sovnet. irurgene gjør seg klare. å er det tid for time out, dere. Først presenterer vi oss alle sammen, med navn og hvilken funksjon vi har, sier ål rik øken. ravle hender tar en pause. Bak munnbind forteller hver og en hvem de er. dag er det mange i operasjonsstua. tillegg til kirurger, operasjonssykepleiere, fagsykepleier, anestesilege og anestesisykepleier, er det to studenter, en turnuslege og en hospiterende anestesilege. et er viktig at alle vet hva som skal skje og hvem som skal gjøre hva. irurgen blir bedt om å beskrive inngrepet som skal gjøres, anestesi beskriver pasientens tilstand, risikofaktorer gjennomgås. r alt utstyr på plass? jekklista ser omfattende ut, men spørsmålene er besvart på et par minutter. å kan kirurgen starte. Felles ansvar Først når operasjonen er ferdig hentes sjekklisten fram igjen. å skal den sikre at korrekt informasjon følger pasienten, slik at pasienten vil få riktig oppfølging og behandling også etter inngrepet. i har jo alle et felles ansvar for pasienten. a er det også viktig at vi alle har tilgang på den samme informasjonen, sier fagsykepleier da onstad. tetoopet november

6 tema pasientsikkerhet vverger at pasienter mister timen sin til pasientene som trenger det mest Hver dag kommer det brev med timeinnkalling i retur til sykehuset. Brev som er sendt til feil adresse, pasienten kan ha flyttet eller adressen er utilstrekkelig. loke hoder skjønte at tid er viktig her. å åpnes posten med det samme den kommer tilbake til sykehuset og ofte tidsnok til at pasienter kan bli oppringt slik at de rekker timen de har fått. ykehuset mottar omtrent 50 henvisninger til hver dag. ette gir betydelige kapasitetsproblemer. ed å begrense antall henvisninger fra fastleger, frigjør vi tid. å den måten kan vi sikre tilbud om til pasientene som trenger det mest, sier radiolog Jostein leditsch. i har registrert flere pasienter enn vi har kapasitet til å undersøke. ette har medført svært lange ventetider. nkelte pasienter har i praksis ikke fått tilbud. ed å begrense ortopedisk av for eksempel kne, ankel og skulder fra fastleger, oppnår vi en kvalitetsforbedring. i får tilstrekkelig kapasitet til pasientene som henvises fra sykehuset med rett til behandling etter pasientrettighetsloven. ærlig pasienter som er henvist fra ortopedisk avdeling, har tidligere ventet for lenge, sier leditsch. n veileder er sendt ut til alle fastleger som henviser pasienter til sykehuset. ålet er at -henvisningene fra fastlegene skal gi radiologene et best mulig grunnlag for hvordan sykehuset skal prioritere. eilederen beskriver også hvilke tiltander som fastlegene kan henvise til ved sykehuset, og hvilke som må henvises fra spesialist. ye utredninger Uff, denne timen har allerede passert. Her rekker vi ikke å kontakte pasienten, sier one oliman i journalarkivet i Fredrikstad. Hun har akkurat kommet tilbake etter å ha hentet dagens returpost i postmottaket. n blank brevåpner, et registreringsskjema og sykehusets stempel ligger klare. 45 brev skal åpnes denne morgenen. ntallet varierer fra dag til dag. n dag lå det 80 brev og ventet på oss. en vanligvis kommer det mellom 400 og 500 brev i retur hver måned, sier hun. e fleste brevene som kommer i retur inneholder beskjed om at pasienten har fått time. r timen mer enn en uke fram i tid, sendes brevet i internposten til avdelingen som har innkalt pasienten. en er det kort tid til timeavtalen, det vil si maks tre, fire dager, ringer vi til avdelingen med det samme vi har åpnet brevet og gir dem beskjed om at de må kontakte pasienten, sier one oliman. t viktig tiltak i observerte over tid at det kom mye post i retur, og antallet var stabilt. i bestemte oss for å åpne posten og registrere innholdet. et viste seg at det var mange brev med beskjeder som det hastet med å få fram, sier avdelingssjef i dokumentasjonssenteret nn lisabeth ønneberg. rdningen med at medarbeidere i journalarkivet åpner returposten startet i mars i fjor. n opptelling gjort i oktober samme året, viste at dette er et viktig tiltak. Faktisk så viktig at det ble et av avdelingens pasientsikkerhetstiltak i egistreringen i mars viste at hele 92 pasienter som ikke hadde mottatt brevet fra sykehuset, ble oppringt i tide slik at de kunne møte til timen de hadde fått. essverre viste også registreringen at 90 brev som kom i retur inneholdt skriv med timeavtaler hvor pasientene allerede skulle ha møtt til time i sykehuset. ette følger vi opp. i prøver å finne måter som kan gjøre at posten kommer raskere i retur dersom den ikke kan leveres til riktig mottaker, sier Christin athiesen, rådgiver i kvalitetsavdelingen. iktig innhold et er flere grunner til at posten ikke når fram til mottakeren. oen ganger er adressen på brevene utilskrekkelig, andre ganger kan det være at postkassene ikke er merket godt nok. dresselistene sykehuset bruker oppdateres ut fra opplysningene som ligger i Folkeregisteret. en noen ganger kan pasienten for eksempel akkurat ha flyttet og da vil brevet komme i retur, forklarer one oliman. e fleste brevene inneholder skriv til pasienter med tidspunkt for når de har fått time hos en spesialist, andre brev inneholder epikriser, beskrivelse av pasienters sykehusopphold, som skulle ha kommet fram til fastleger eller legesentre. ye henvisningsrutiner gjør at pasient og henvisende lege raskt får beskjed dersom -undersøkelsen ikke vil bli utført. ette gir henvisende lege mulighet for å finne alternative utredningsmåter. Begrensning av hvilke tilstander som skal undersøkes, frigjør også tid slik at Christin athiesen og one oliman med dagens returpost. anskje inneholder brevene beskjeder som haster, men som ikke har kommet fram til pasienten. 10 tetoskopet november 2012 adiolog Jostein leditsch å visitt mbulerende team som reiser ut i kommunene for å undervise, skriftlig pasientinformasjon som sikrer at pasienten vet nok både om diagnosen og behandlingen, opprettelse av tverrfaglige kvalitetsgrupper. dministrerende direktør får høre om en rekke pasientsikkerhetstiltak som er satt i gang når han møter seksjonslederne i ortopedisk avdeling. Ønsker mer direkte booking ost i retur-tiltaket er utarbeidet av dokumentasjonssenteret og kvalitetsavdelingen sammen. e jobber også sammen for å forbedre rutinene. For å kartlegge posthåndteringen er det laget en spørreundersøkelsen som har gått ut til alle seksjonsledere. Her spørres det blant annet om hvor mange dager det er til timeavtalen når timeinnkallingen sendes ut. r det for eksempel bare noen dager til pasienten har fått time, er det stor sjanse for at vi ikke rekker å ringe pasienten dersom brevet kommer i retur. imeinnkallingen går ofte til pasienter som er henvist hit av fastleger eller andre, men det er også mange som skal til kontrolltime etter behandling. et beste ville vært at alle disse pasientene ble satt opp på ny time allerede når de er i sykehuset, sier athiesen. radiologisk avdeling får mulighet til å innføre nye utredningsmåter. e siste årene har for eksempel -undersøkelse blitt viktig i utredningen av pasientene med prostata-kreft, og det er bestemt at av prostata skal gjøres ved ykehuset Østfold, sier leditsch. ykehuset Østfold er pilot i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «trygge hender» på ledelse av pasientsikkerhet. llerede før kampanjen ble lansert i januar 2011, var administrerende direktør Just bbesen i gang med pasientsikkerhetsvisitter i avdelingene i sykehuset. Fram til oktober 2012 er det gjennomført flere titalls møter, hvor direktøren møter ledere og medarbeidere og snakker om pasientsikkerhet. ammen gjennomgår de tiltakene seksjonene har iverksatt. amtidig kan utfordringer knyttet til pasientsikkerhet, diskuteres. t godt førsteinntrykk dministerende direktør Just bbesen bruker mye tid på å snakke med ulike seksjoner om pasientsikkerhet. Her er det seksjoner i ortopedisk avdeling som oppdaterer. eksjonslederne i skadepoliklinikken, i sengepost 5, i sengepost 7 og seksjon for pasientlogistikk har forberedt seg godt til samtalen med administrerende direktør. iltakene de har satt i gang beskrives og diskuteres. øtet med skadepoliklinikken er ofte det første møtet pasienten har med sykehuset. i har en genial mulighet til å gjøre et godt førsteinntrykk. erfor jobber vi mye med holdninger. lle pasienter som kommer til oss skal tas imot på en god måte, også de som har blitt sendt feil og som skulle vært i en annen avdeling. et er jo ikke pasientens feil at han eller hun ikke har blitt vist til riktig sted med en gang, sier seksjonsleder nger arie oksnes. tetoskopet november

7 tem pasientsikkerhet konkret pasientbehandling og når det gjelder å sikre at medarbeiderne har den riktige kompetansen, sier seksjonslederen. t skjema for hva lederen skal huske og informere nye ansatte om og en sjekkliste som beskriver hvilke e-læringskurs medarbeiderne har gjennomført, er noe av det som registreres. ppdatert medisinliste eksjonsleder nger arie oksnes i skadepoliklinikken og seksjonsleder rine jøberg i 5 kan fortelle Just bbesen om mange tiltak som er satt i gang for å øke sikkerheten. et nikkes rundt bordet. lle vet hvor viktig det er for pasienten å føle seg velkommen. en det er ikke alltid like lett når det kommer for mange pasienter til avdelinger som allerede er fulle. ull ringer og klokker nkelte pasientsikkerhetstiltak er vanskelig å gjennomføre, andre er enklere. lle som driver med pasientbehandling i ykehuset Østfold har plikt til å føle de basale smittevernrutinene i sykehuset. er står det svart på hvitt at ringer, klokker og smykker ikke skal brukes. ikevel er det mange i sykehuset som ikke følger reglene. forhold til bruk av ringer, klokker, smykker og ørepynt, har vi nulltoleranse. en så er vi også ekstremt opptatt av smittevern, sier seksjonsleder i 7, rethe Christoffersen. ror på sjekklister Hvordan kan vi sikre at pasienten får time til rett tid og hos rett lege? Hvordan skal vi arbeide for å bedre sikkerheten i forhold til legemiddelhåndtering? raten går livlig rundt bordet i møterommet i skadepoliklinikken. 7 blir alle pasienter vurdert ut fra skalaen W (odified arly Warning core). W gir en objektiv vurdering av kliniske observasjoner. arametrene som inngår i Wskalaen er: blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens, temperatur og bevissthet. i har god erfaring med å bruke sjekklister og skjemaer, både når det gjelder t av tiltakene sengeposten 5 jobber med, legemiddelsamstemming, er et tiltak fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. amstemming av legemidler handler om at sykehuset, fastlegen, hjemmetjenesten, sykehjemmet, pårørende og pasienten selv skal ha lik informasjon om pasientens faste medisiner. følge pasientsikkerhetskampanjen mangler det gode rutiner for å sikre at pasientens medisinliste er oppdatert. anglende legemiddelsamstemming er et betydelig pasientsikkerhetsproblem både nasjonalt og internasjonalt. 5 har utført målinger, gjennomført tiltak og utført oppfølgingsmålinger. ålingene vi har gjort er ikke veldig oppløftende. ette er et område det tar tid å forbedre, sier seksjonsleder rine jøberg. elv om tiltakene ikke ser ut til å virke, er det en viktig jobb dere gjør her. egemiddelhåndtering er et område som vi vet er svært viktig for pasientens sikkerhet. r dere interessert å være pilot for prosjektet «elektronisk kurve i sengepost»? spør Just bbesen. Ja, det ønsker vi. ette er et område der det er mye usikkerhet, og kommuner, fastleger og sykehusavdelinger har ulike rutiner. i ønsker oss en tydelig beskrivelse på hvordan vi sikrer at i hvert fall alle avdelinger i sykehuset følger samme oppskrift. et vil gjøre det enklere, også for våre samarbeidspartnere som vet hva de kan forholde seg til, sier jøberg. elvmordsforebygging iltak for å forhindre selvmord er svært viktig innenfor alle seksjoner i psykisk helsevern. Blant annet har vi innført en systematisk kontroll av alle inn- og utskrivningsnotater for å se om det er dokumentert at det er foretatt en selvmordsvurdering, sier rene ahl ndersen, klinikkdirektør psykisk helsevern. sykisk helsevern har arbeidet mye med forebygging av selvmord de siste årene. linikken har brukt store ressurser på å utvikle tilstrekkelige rutiner og retningslinjer og å tilrettelegge for undervisning og opplæring av alle medarbeidere. denne sammenhengen står journalføring og 12 tetoopet november 2012 dokumentasjon av risikovurderingene svært sentralt. nn- og utskrivningsnotat sjekkes systematisk og regelmessig. ersom det ikke er dokumentert at det er foretatt en selvmordsvurdering, undersøker vi hvorfor. r vurderingen gjort og hvorfor er det i så fall ikke dokumentert? renger den som ikke har skrevet notatet for eksempel veiledning og oppfølging? et er svært viktig at medarbeiderne føler seg trygge i denne situasjonen, sier rene ahl ndersen. get kvalifiseringsprogram urdering av selvmordsrisiko kan kun utføres av lege/psykologer og annet helsepersonell som har fått selvmordsrisikovurdering som definert oppgave. Formell minimumskompetansen for helsepersonell som ikke er lege/psykolog er -årig høyskoleutdanning og videreutdanning psykisk helsearbeid. Helsepersonell som ikke er lege/psykolog skal ha opplæring i å gjennomføre selvmordsvurderinger. sykisk helsevern har nå utviklet et eget kvalifiseringsprogram som skal være obligatorisk for alle sykepleiere og vernepleiere som arbeider i ambulante akutteam. «valifiseringsprogram for vurdering av selvmordsrisiko» er nå ute på høring. rogrammet er viktig for å sikre en systematisk opplæring av medarbeidere som skal utføre denne oppgaven, sier ahl ndersen. mfattende opplæring rogrammet vil bestå av flere heldagssamlinger. Her vil deltagerne få opplæring i selvmordsvurdering, kunnskap om reaksjoner de selv kan få ved selvmord hos pasienter og om kronisk suicidalitet og selvskading. eltagerne skal også hospitere i psykiatrisk akuttmottak. tillegg står «dokumentasjon av selvmordsrisiko» på opplæringsplanen. Her skal hver deltaker levere tre egne selvmordsrisikovurderinger til vurdering. rene ahl ndersen, klinikkdirektør psykisk helsevern Hver flekk skal bort ører, vinduer, lamper og brytere, kraner, vasker, vegger og tak studeres nøye. Hver eneste lille flekk blir registrert når seksjonsleder ona amodt er ute for å bedømme kvaliteten på renholdet i sykehuset i arpsborg. ederen for renholds og tekstilseksjonen lar blikket gli over tak og vegger i behandlingsrommet i urodynamisk laboratorium ommet ser gullende rent ut for en besøkende, men et trent øye får raskt øye på noe på den hvite veggen. Her er det en flekk, slår ona amodt fast. Hun henter et par tørk vått papir. Flekken blir borte med det samme. ette var en lett tigjengelig flekk. en burde ikke ha vært her, sier hun og noterer på registreringsskjemaet hun har med seg. Felles standard i orden enholderne i ykehuset Østfold følger den offentlige godkjente standarden 800 når renholdskvaliteten skal bedømmes. tandarden er felles for alle de nordiske landene. ontrollene gjøres rett etter at rommet er rengjort. løpet av de åtte første månedene i år sjekket vi 1017 rom, sier ona amodt. ed å bruke 800 setter man opp en bestemt kvalitetsprofil for hver romgruppe. et vil si at man kan velge at det f. eks. skal være renere etter rengjøring på et bad enn det trenger å være i en trapp. ommene deles inn i ulike grupper ut fra hvilken standard vi har bestemt at de ulike typene rom skal ha. lle rom skal ha høy kvalitet på rengjøringen, men i kjøkken, bad, smussrom og operasjonsområder er kravene strengere enn i en gang eller et møterom, forklarer amodt. i femte og høyeste nivå, for eksempel et bad, som er til og med 15 kvadratmeter, skal maks ha 1 lett tilgjengelig og 1 vanskelig tilgjengelig urenhet, og 0 prosent flatesmuss, for å bli godkjent. n korridor på 5 kvadratmeter kan ha lett tilgjengelige urenheter, 5 vanskelig tilgjengelige urenheter, og 10 prosent flatesmuss. For biologisk materiale som blod og urin tillates ingen forekomster, uansett hvilket nivå rommet er i. et er antall urenheter etter utført renhold som bestemmer om avtalt kvalitet er oppnådd eller ikke. Hva som menes med urenheter er nøye beskrevet i standarden. r smussforekomsten en flekk, støv, avfall, løst smuss eller flatesmuss? Hver urenhet har sin egen lille rubrikk på skjemaet. tillegg deles de inn i lett tilgjengelige eller vanskelig tilgjengelige. ydelige retningslinjer tandarden beskriver også hvordan man skal telle smussforekomster. r det for eksempel en flekk på undersiden av vasken og smuss ved krana, teller dette som to urenheter på samme objekt. r det også smuss på såpedispenseren, telles det som en urenhet på en nytt objekt. allene registreres i skjemaet som så signeres av både renholder og seksjonsleder eller driftsleder. ak og vegger studeres. eksjonsleder ona amodt vet hvor viktig renhold og hygiene er for pasientsikkerheten. Ulike krav til ulike rom e ulike romgruppene er kategorisert i ulike nivåer. tillegg deles rommene inn etter størrelse. n tabell viser tydelig hvilke krav som stilles til de ulike nivåene. t rom tetoopet november

8 samhandling hospitering renseløst samarbeid jennom samhandlingsreformen får kommunene stadig større ansvar for pasienter som er for friske til å ligge på sykehus, men for dårlige til å sendes rett hjem uten tilrettelegging. ette krever at ansatte i kommunehelsetjenesten innehar rett kompetanse for å møte pasientenes behov. ekst og foto: ina C. Bjerke Hospitering er en bra måte å lære på, og gjør at begge parter får større forståelse for hverandres arbeidssituasjon, sier avdelingsrådgiver nne arine oos i avdeling for sykepleie. oos mener at en forutsetning for et godt pasientforløp, er et tett samarbeid mellom kommunene og sykehuset. Behandlingsforløpet til pasienten går på tvers av sykehuset og den enkelte kommune, noe som krever en høy grad av samhandling. fte er det slik at behandlingen begynner i sykehuset, og videreføres i kommunehelsetjenesten. For at dette skal bli vellykket og oppleves som hensiktsmessig for pasienten, setter det en del krav til oss som helsepersonell - ikke minst kompetansemessig, sier hun. Finner rett sengepost oos og kollegene legger gjerne til rette for hospitering i avdeling for sykepleie, blant annet ved å finne sengeposter som passer til det kommuneansatte ønsker å trene spesielt på. i ser også en klar fordel i at medarbeidere fra vår avdeling drar på hospitering i kommunene, sier hun. idligere i år fikk avdeling for sykepleie en henvendelse fra Halden kommune om å få komme på hospitering i forbindelse med opprettelse av et helsehus i Halden. i fant fram til de sengepostene som matchet deres ønsker. dette tilfellet ønsket Halden kommune å se nærmere på ulike prosedyrer som blant annet involverte intravenøst utstyr. e fleste av disse prosedyrene 14 tetoskopet november 2012 er mye brukt i ykehuset Østfold, mens i kommunen har de tradisjonelt vært utført i mindre omfang, sier oos. nnblikk i hverdagen Halden kommune hadde både sykepleiere og hjelpepleiere på hospitering i sykehuset. Flere av disse var på sengepost 4 hjerte og gastro for å se hvordan sykehuset blant annet håndterer perifer venekanyle og steller sentralt venekateter. ilbakemeldingene vi fikk var at oppholdet var spesielt nyttig for sykepleierne, fordi de er mer prosedyreorienterte. en også hjelpepleierne syntes oppholdet var interessant, fordi de fikk et innblikk i hverdagen til medarbeiderne i sykehuset og derav større forståelse for hvordan pasientflyten er og bakgrunnen for hvorfor det finnes korridorpasienter, sier seksjonsleder Jon Fredrik Bergdal i 4. et samme gjelder jo også for våre ansatte på sengeposter. et blir naturlig å dele erfaringer fra egen arbeidsplass, og det er fint for medarbeiderne å få oversikt over hva kommunene kan tilby når pasienten sendes hjem eller til sykehjem, skyter oos inn. Flest mulig prosedyrer otalt var 12 medarbeidere fra Halden kommune på hospitering, spredt ut over et tidsrom på noen uker. anligvis varer et hospiteringsopphold i to-tre dager. å den tiden rekker man å få oversikt over mye av avdelingens oppgaver og rutiner. Utfordringen er at et lengre opphold krever mye av arbeidsgiver når det gjelder å finne vikarer som kan tette hullene i vaktlistene, sier oos. Hospitanten blir, i likhet med en sykepleierstudent, tatt i mot av en veiledende sykepleier, og skal i all hovedsak observere hva som skjer. amtidig tilrettelegges det for at hospitanten skal få prøve seg på flest mulige prosedyrer i løpet av de to dagene hospiteringen varer. For mange er det også interessant å få være med og se på ulike undersøkelser, som for eksempel røntgenundersøkelser og gastroskopi. essuten får de som hospiterer mulighet til å observere bruk av forskjellig medisinteknisk utstyr som kommunen ikke har, sier seksjonsleder Bergdal. lik søker du om hospitering Ønsker du å hospitere, må du avklare dette med nærmeste leder. Hospitanten søker om hospitering på fastsatt skjema med begrunnelse og målsetting for hospiteringen, samt hvor du ønsker å hospitere. Både sykehuset og kommunen må fylle ut skjemaet. kjemaet sendes i linja til nærmeste leder, som igjen tar det videre til sekretariatet i administrativt samarbeidsutvalg () ekretariatet vurderer hvor hospiteringen bør finne sted. om hospitant beholder du alle rettigheter som lønn og ferie hos din egen arbeidsgiver i hospiteringsperioden. Hospitanten er underlagt det juridiske ansvaret i den virksomheten medarbeideren hospiterer, noe som også inkludert taushetsplikten. Ø H. eksjonsleder Jon Fredrik Bergdal og rådgiver nne arine oos mener hospitering er viktig for å forstå hverandres hverdag bedre. iktig med påfyll et viktigste for lederne på intermediær avdeling i det nye helsehuset i Halden er at medarbeiderne har den rette kompetansen til å ta seg av pasientene som kommer fra starten av november. et mener jeg vi fikk bekreftet at vi har, selv om det uten tvil var bra for sykepleierne å friske opp kunnskapen om ulike prosedyrer, sier prosjektleder enate lsen. et tar en stund før det nye helsehuset i Halden står helt ferdig, men allerede i starten av november er den første avdelingen klar til å ta i mot pasienter som er for friske til å ligge på sykehus. i starer opp med fire sengeplasser, men vi har estimert med et behov for 15 sengeplasser som vi gradvis vil trappe opp til på sikt, sier lsen. ærte nye verktøy tillegg til å friske opp i prosedyrekunnskapen, ønsket kommunen blant annet å se på hvordan sykehusets dokumentasjonssystem og de ulike sengepostene er organisert. tillegg er vi i gang med et samarbeidsprosjekt der en representant fra Høgskolen i Østfold og fagsykepleier i akuttmottaket har ansvar for gjennomføring av et -kurs. er skal vi lære oss å systematisk observere og iverksette tiltak til kritisk syke eller pasienter som er i faresonen. den forbindelse har vi også begynt å ta i bruk W (odified arly Warning core) som et verktøy i pasientbehandlingen, etter opplæring fra akuttmottaket, sier lsen. oser sykehuset rosjektlederen roser sykehuset for å være lydhøre og åpne for at kommunen skulle få til det de ønsket seg i hospiteringen. ykepleierne fikk desidert mest ut av dette, mens hjelpepleierne våre utfører nok mer avansert bistand til pasienter hos oss enn det hjelpepleierne gjør på sykehuset. en det var veldig bra å utveksle erfaringer med sykehuset, som også var veldig interessert i å høre hva kommunen kan tilby, sier avdelingsleder arit andbæk i intermediær avdeling. B. Både avdelingssleder arit andbæk og prosjektleder enate lsen mener hospiteringen var godt tilrettelagt av sykehuset. tetoskopet november

9 reportasje i miljøet ntense avgjørelser ntensivbehandling redder liv, men er ubehagelig og smertefullt for pasienten. For noen svært syke pasienter kan det være bedre å slippe. erfor må legene tørre å ta den viktige praten om livsforlengende behandling med disse pasientene i forkant, sier overlege eter Holm. ekst og foto: ina C. Bjerke J. ntensivsykepleier Wenche nfinsen sjekker at respiratoren og utstyret er klart til bruk. en fremste oppgaven til intensiven er å redde liv. ålet er å tilbakeføre pasientene til et akseptabelt liv. n stor andel av pasientene, både gamle og unge, kan gå tilbake til normalt liv etter vellykket intensivbehandling og en periode med rehabilitering. en noen pasienter blir bare dårligere. Hver eneste dag må legene og sykepleierne i intensivenheten i Fredrikstad ta stilling til om behandlingen gjør mer vondt enn godt for pasientene. Hele 90 prosent av pasientene som dør på intensiven, dør fordi intensivbehandlingen endres fra livreddende (kurativ) til symptomlindrende (palliativ). erfor spør vi oss daglig om det er riktig å «plage» de pasientene som uansett er nær å dø av kreft eller andre sykdommer med en slik risikofylt behandling. anskje pasienten lever i et par uker ekstra, men til hvilken pris? noen tilfeller er det bedre for pasienten å få dø i rolige omgivelser der behandlingen består av smertestillende, angstdempende eller kvalmestillende medisiner, sier overlege eter Holm. Unngå unødig behandling F. lutselig blinker det rødt på tavla i taket. n sykepleier er raskt ut i gangen og på vei til rommet. 16 tetoskopet november 2012 edarbeiderne på intensiven er svært opptatt av at behandlingen skal være etisk forsvarlig, og at pasienten skal få en verdig død. ette er temaer som diskuteres hyppig. Bør en pasient med alvorlig lungesykdom eller langt fremskreden, uhelbredelig kreftsykdom tilbys intensivbehandling? i må alle, også helsepersonell utenfor intensiven, reflektere rundt dette spørsmålet, og tørre å ta det opp med pasienten og familien, sier Holm. ed at behandlingsansvarlig lege sammen med anestesilege avklarer pasientens ønsker og tanker rundt avansert behandling og gjenoppliving så tidlig som mulig, kan en unødvendig tøff behandling unngås. espiratorbehandling er smertefullt og ubehagelig, og pasientene får som regel enten narkosemidler eller lokalbedøvelse for smertene. Ø. ammen med resten av medarbeiderne, må overlege eter Holm og spesialsykepleier llen lavestad oen ta vanskelige avgjørelser hver dag. en i noen tilfeller er det ikke mulig å gi nok medisiner for å holde smertene unna. essuten utvikler mange pasienter liggesår, muskelsammentrekninger og andre smertefulle komplikasjoner. m pasienten befinner seg i slutten av livet og utsiktene til bedring i prinsippet er lik null, skal ikke pasienten intensivbehandles, sier spesialsykepleier llen lavestad oen. vdelingen prøver i alle tilfeller å legge til rette for at pasienten skal få en verdig død, selv om et rom fullt av maskiner og slanger vil framstå som mer teknisk og fremmed enn for eksempel sengeposten, sykehjemmet eller hjemme hos pasienten. i gjør likevel vårt beste for at det blir en fin ramme rundt de siste timene pasienten har med sine pårørende, sier lavestad oen. aturlig å avslutte er bevisste pasienter ersom det et stykke ut i behandlingsforløpet er tydelig at behandlingen ikke hjelper, går den livreddende behandlingen over til å bli symptomlindrende. ette er en helt naturlig del av intensivbehandlingen. enne type avgjørelser baseres på faglige diskusjoner over tid, og vurderinger sammen med andre spesialister i forkant av beslutningen. i har hele tiden en åpen dialog med pårørende, og når den endelige avgjørelsen tas varsles de av anestesilegen som ofte kjenner de pårørende godt, samt legen fra sengeposten som «eier» pasienten, sier overlege Holm. et behandles rundt 400 pasienter årlig på intensivavdelingen, og gjennomsnittlig liggetid er tre til fire dager. asientene er i alle aldre, og representerer ekstremtilfellene av alle tilstander - som blodforgiftning, hjerneblødning og hjertestans. e fleste pasienter behandles med respirator, og har det til felles at de har kritisk svikt i et eller flere organsystemer. fte er det en kombinasjon av at pusten og blodsirkulasjonen svikter. idligere ble svært mange pasienter gitt kraftige medisiner slik at de ikke fikk med seg behandlingsforløpet, og noen opplevde at flere måneder var borte for dem etter endt behandling. tetoskopet november

10 reportsje i miljøet. Her monitoreres puls og blodtrykk. e siste årene har vi prøvd å ha pasientene så bevisste som mulig. et resulterer i kortere opphold på intensivavdelingen, samtidig som pasientene husker mer - både på godt og vondt, sier lavestad oen. ostbar behandling ntensivbehandling er en av de mest kostbare behandlingene som kan gis på et sykehus. Holm mener at man bør kjenne til dette, selv om temaet økonomi ikke spiller inn i den enkelte pasientvurdering. et er nesten tabu å snakke om penger, selv om det ikke er noe tvil om at intensivbehandling er svært ressurskrevende. en det viktigste for oss er selvsagt at vi ikke skal plage pasienten unødig. enne behandlingen ville jeg ikke gitt mine nærmeste uten at jeg visste at det har noe for seg, sier han. For at pasienter som ikke ønsker intensivbehandling eller ikke vil ha noe nytte av denne behandlingen skal få slippe, er behandlende lege nødt til å avklare dette på forhånd i de tilfellene det er mulig. ette er tidkrevende og vanskelige avgjørelser som vi anestesileger villig hjelper til med. ontakt oss gjerne tidligere i forløpet til pasienter der dette bør diskuteres, sier Holm. iktige ettersamtaler tort sett alle pasienter som overlever intensivbehandlingen, er veldig takknemlige for behandlingen de fikk. - e fleste føler at de beholdt verdigheten under behandlingen, og at de ble sett selv om de ikke klarte å kommunisere på en vanlig måte, sier spesialsykepleier lavestad oen. de fleste tilfellene der pasientene er uten bevissthet, skriver sykepleierne dagbøker. å den måten får pasienten vite hva som har skjedd i løpet av den tiden de har vært borte. vdelingen tilbyr også ettersamtaler med pasientene, for å hjelpe dem å forstå hva som har skjedd. yere studier viser at flere pasienter utvikler posttraumatisk stressyndrom etter gjennomført intensivbehandling. et er derfor svært viktig at pasientene får tid til å bearbeide alle inntrykkene. flere tilfeller danner dagbøkene ofte grunnlaget for ettersamtalen, sier hun. 18 tetoopet november 2012 Fakta om intensiven - kal gi pasienter med truende, livstruende eller konstatert svikt av vitale organfunksjoner optimal observasjon, pleie og intensivbehandling med sikte på tilbakeføring til et akseptabelt liv. er videre behandling ikke fører fram, gis pasientene rett til en verdig død. - nheten har ni tekniske senger, hvorav en er på enerom. - aktbelastningen på sykepleierne er høy, med rundt 11 sykepleiere på vakt døgnet rundt. o legespesialister er tilgjengelige på dagtid, mens på natten er til sammen en legespesialist og en -lege (lege under spesialisering) på vakt på både intensiv og postoperativ enhet. - ntensiven behandler cirka 400 pasienter hvert år.. isse sprøyte- og infusjonspumpene brukes for å administrere væskeinntak og mengden av medikamenter.. ette er intensivavdelingens hovedrespirator, og dessuten toppmodell i Østfold. en har mer spesialutstyr og bedre monitorering enn de andre modellene. Fakta om respiratorbehandling - espiratorbehandling defineres som kontrollert eller assistert ventilasjon av lungene ved hjelp av en respirator hos pasienter med respirasjonssvikt. - oderne respiratorbehandling foregår for det meste med respiratorer som blåser luft inn i og skaper et overtrykk i lungene. eretter slippes luften ut gjennom en åpen ventil. - e fleste får luft gjennom en trakealtube, et bøyelig rør av halvstiv plast som føres inn gjennom munnen eller et nesebor. asienter med kronisk respirasjonssvikt eller med sykdom i, eller skade av, de øvre luftveier, bruker ofte en trakealkanyle i stedet. ette er et rør av enda stivere plast eller metall som settes inn i luftrøret gjennom et hull på forsiden av halsen. - Å bli lagt på respirator er ofte en prøvelse for pasienten. anlig kommunikasjon blir svært vanskelig, og det å måtte samarbeide med en maskin om å gjøre noe så grunnleggende som å puste kan oppleves traumatisk. - forbindelse med nedsettelse av enten tube eller kanyle, får svært mange pasienter en blanding av smertestillende midler (vanligvis opiater) og søvnmidler (ofte benzodiazepiner). ette er for å takle ubehag og at pasientens egen pusteaktivitet ikke skal motvirke innblåsningene fra respiratoren. ilde: tore medisinske leksikon og ykehuset Østfold.. enga på intensivavdelingen er ekstra myk og god, og har en innebygd vekt. ette er spesielt for intensivavdelingen. tetoopet november

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver Tema pasientsikkerhet En god dose sprit gjør smittefaren mindre SIDE 7 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver SIDE 24 Markør til pasientens beste Tverrfaglig veiviser i brystdiagnostisk

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 14 18. juli 2008 ny sjef for kommunikasjon hilde pettersen er Unns nye kommunikasjonssjef. møt henne i sommerpraten. SIDE 20-21 slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Detaljer

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4 Samhandling SØ kan hjelpe flere pasienter ute i kommunene, i følge overlege Øystein Almås side 7 Fra bånd til lydfil Digital diktering gir større sikkerhet, sier sekretær Rigmor Flygansvær side 14 Tøff

Detaljer

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående!

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående! Ny og nytenkende Just Ebbensen er på plass som adm. direktør side 4 Barn skal ses Nå skal psykiatrien ta barna til syke foreldre på alvor, sier Turid Takle side 11 Frukt på grillen Prøv en frisk og sommerlig

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Underernæring blir oversett

Underernæring blir oversett Underernæring blir oversett Student i Harstad Gunnar Ranheim er en av få som har fått hjelp. Frikar på gastrokirurgen Rallarmeny under Vinterfestuka Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg PINGVINEN mars 2012

Detaljer

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 [1-14] si magasinet Overtok den medisinske driften 4 Barnelivredderen fra Bøverbru 8 Jubler for hjemmesykehus 18 Sosiale sykehusansatte 22 Innhold SI

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

HELSE. Verden møtes. på sykehus. Spesialister bør gå i front s4. Lettere å stille krav til sykehusene s8. Forebyggende rollemodell s17

HELSE. Verden møtes. på sykehus. Spesialister bør gå i front s4. Lettere å stille krav til sykehusene s8. Forebyggende rollemodell s17 05/2003-Årgang 2-Et magasin fra HELSE HELSE MIDT-NORGE Spesialister bør gå i front s4 Lettere å stille krav til sykehusene s8 Forebyggende rollemodell s17 Verden møtes på sykehus 1. januar 2002 overtok

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Helsefagarbeideren og sykepleie

Helsefagarbeideren og sykepleie 34 Helsefagarbeideren og sykepleie Helsefagarbeideren og sykepleie Pasient og bruker Sykepleieprosessen 35 Hva er sykepleie? Helsefagarbeideren og sykepleie Omsorg og egenomsorg Pårørende SENTRALE BEGREPER

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

PINGVINEN. Først, gjør ikke skade

PINGVINEN. Først, gjør ikke skade PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 11 2012 årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Først, gjør ikke skade Legekunstens far, Hippokrates, formulerte dette prinsippet for over 2000 år siden. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Trening i Sunnmørsalpene Møt spesialisthelsetjenestens forlengede arm. Side 8 11

Trening i Sunnmørsalpene Møt spesialisthelsetjenestens forlengede arm. Side 8 11 01/2010 Årgang 9. Et magasin fra Trening i Sunnmørsalpene Møt spesialisthelsetjenestens forlengede arm. Side 8 11 Ambulante team = raskere på banen Møt psykiatriens lette tropper. Side 24 25 2020: Samfunnet

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Forord Denne rapporten er en evaluering av Flekkefjord kommunes forsøk med Nattfred, et kamera til bruk i forbindelse med nattlig tilsyn. Det

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning.

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning. 01/2011 Årgang 10. Et magasin fra KVALItets- LØFTET Seks direktører og deres prioriteringer. Side 4 6 pasienter setter karakter Revmatologisk avdeling prøver ut Bruker Spør Bruker-modellen. Side 22 Styrmann

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG SOR Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG Sett navn på følelser Om å vokse opp på Nordnes Myndighetenes krav og forventning til tjenestene «Når vi mangler et felles språk!» Slik kan det gjøres» Jeg ønsker at dere

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Institutt for sykepleie og helsefag. Bachelor i Sykepleie. Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000. Vår 2009

Institutt for sykepleie og helsefag. Bachelor i Sykepleie. Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000. Vår 2009 Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie SY180H 000 Vår 2009 Tema: Sykepleie til barn som rammes av kreft Innleveringsdato: 14. mai 2009 Kandidatnummer: 25 Antall

Detaljer