Allergi ved bruk av kosmetiske produkter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Allergi ved bruk av kosmetiske produkter"

Transkript

1 Allergi ved bruk av kosmetiske produkter SAMMENDRAG Både kvinner og menn blir daglig eksponert for stoffer fra kosmetiske produkter. Mange tusen stoffer er godkjent for bruk i kosmetiske produkter. De fleste av oss blir daglig eksponert for mellom 50 og 100 ulike stoffer etter å ha brukt produkter som sjampo, såpe, tannkrem, fuktighetskrem og deodorant. En undersøkelse fra Mattilsynet viser at én av ti personer opplevde uønskede bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter i løpet av ett år. Seks prosent av disse oppga at skadene var blitt kroniske. Kosmetiske produkter kan forårsake uønskede bivirkninger av både allergisk og ikke-allergisk natur. Allergisk kontaktdermatitt er en vanlig hudreaksjon, men allergisk kontakturtikaria og fotoallergi forekommer også. De stoffene som hyppigst fører til bivirkninger er duftstoffer, konserveringsmidler og hårfargestoffer. Duftstoffer og konserveringsmidler brukes i mange ulike kosmetiske produkter. I tillegg brukes slike stoffer også i husholdningsprodukter. Det vil si at personer som er allergisk mot et duftstoff eller konserveringsmiddel, må unngå kontakt med en lang rekke produkter, noe som vil kunne ha stor innvirkninger på disse personenes hverdag. I følge Kosmetikklova og forskrift om meldeplikt er helsepersonell pålagt opplysnings- og rapporteringsplikt for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter. Berit Granum, PhD er seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. kontaktadresse: Berit Granum Avdeling for mat, vann og kosmetikk Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen NO-0304 Oslo BERIT GRANUM, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo Kosmetiske produkter er mer enn sminke, men omfatter også produkter som f.eks. såpe, sjampo, fuktighetskrem, deodorant, parfyme, tannkrem og barberingsprodukter. Man kan derfor anta at så godt som hele den norske befolkningen, både menn og kvinner, bruker ett eller flere kosmetiske produkter daglig. I 2011 ble det gjennomført en forbrukerundersøkelse av Mattilsynet som viste at én av ti personer hadde opplevd uønskede bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter i løpet av de siste 12 månedene. Så mange som seks prosent av disse oppga at skadene var blitt kroniske. Undersøkelsen viser at bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter kan utgjøre et betydelig problem for en stor andel av befolkningen. Kosmetiske produkter og allergi Hva er et kosmetisk produkt? I den norske Kosmetikklova er kosmetiske produkter definert som: KOSMETIKK OG KROPPSPLEIEPRODUKTER Produkter som kommer i kontakt med kroppsoverflaten (hud, hår, negler, lepper og ytre kjønnsorganer), tenner eller slimhinnene i munnhulen LEGEMIDDELNÆRE KROPPSPLEIEPRODUKTER Produkter som kommer i kontakt med kroppsoverflaten, tenner eller slimhinnene i munnhulen som har som formål å lindre, kurere eller forebygge helseplager som ikke kommer av sykdom TATOVERINGSPRODUKTER Stoffer som føres inn i huden for å oppnå permanente eller langvarige tegninger o.l. (inkluderer permanent sminke og tatoveringsvæske) INJEKSJONSPRODUKTER Stoffer som blir ført inn i huden for å endre utseendet til huden på andre måter enn de som er nevnt ovenfor Det vil si at det er mange ulike typer produkter som inngår i loven. Det at tatoveringsprodukter går inn under kosmetikklovgivingen, er spesielt for Norge. I reguleringen av kosmetiske produkter skiller man mellom «leave-on»- og «rinse-off»-produkter. «Leave-on»-produkter er ment å ha en forlenget kontakt med huden, håret eller slimhinnene og inkluderer produkter som fuktighetskrem, hårfarge, neglelakk, deodorant og sminke. «Rinse-off»-produkter er ment å bli fjernet kort tid etter påføring og inkluderer blant andre såpe, sjampo og hårbalsam. Allergiske reaksjoner i huden skyldes ofte bruk av «leave-on»-produkter, mens «rinse-off»-produkter i mindre grad forårsaker allergi. Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Kosmetiske produkter kan gi ulike bivirkninger av både allergisk og ikkeallergisk natur. Allergiske hudreaksjoner forårsaket av kosmetiske produkter er ofte allergisk kontaktdermatitt, men allergisk kontakturtikaria og fotoallergi forekommer også. Ved allergisk kontaktdermatitt oppstår ofte de kliniske symptomene 1 2 dager etter at man er eksponert for 16 ALLERGI I PRAKXSIS 3/2014

2 Ved hudkontakt kan duftstoffer fra kosmetiske produkter gi bivirkninger som kontakteksem, urtikaria og misfarging av huden. I Europa antar man at rundt 1 3 % av befolkningen har allergisk kontaktallergi utløst av duftstoffer. Bivirkninger kan bli forverret ved kontakt med andre parfymerte produkter som husholdningsprodukter. FOTO: COLOURBOX allergenet. Ved fotoallergi oppstår symptomene noe tidligere enn ved allergisk kontakteksem. Allergisk kontakturtikaria derimot, oppstår gjerne kun minutter etter eksponering. Allergisk og irritativ kontaktdermatitt er de vanligste bivirkningene. Da de kliniske symptomene ofte er veldig like, kan det være vanskelig å skille mellom en irritativ og allergisk respons. Symptomene oppstår normalt der hvor produktet blir påført, men ved kraftige reaksjoner kan man også oppleve symptomer utenfor påføringsområdet. Rester av det kosmetiske produktet kan også overføres via fingrene og forårsake kontaktdermatitt på uventede steder. Enkelte stoffer, som i utgangspunktet ikke er allergifremkallende, kan etter påføring på huden omdannes til et allergen ved UV-ståling og kalles derfor fotoallergener. De mest vanlige fotoallergenene er UV-filtre (for eksempel octocrylen og bensofenoner) i solkremer og fuktighetskremer (1). Eksempler på andre bivirkninger etter bruk av kosmetiske produkter er pigmentendringer i huden, kosmetisk akne, øyebetennelse, hårtap, tap/ oppløsning av negler og irritasjon på slimhinner. Viktige allergener i kosmetiske produkter De mest vanlige kontaktallergenene er nikkel, duftstoffer, konserveringsmidler og hårfargestoffer (2). Nikkel benyttes ikke som en ingrediens i kosmetiske produkter, men kan komme inn i produkter på grunn av kontaminering i produksjonsprosessen. Proteiner i kosmetisk produkter kan også gi allergiske hudreaksjoner. Et eksempel er hydrolysert hvete som kan forårsake allergisk kontakturtikaria (3). Duftstoffer Parfyme og andre kosmetiske produkter som er tilsatt duftstoffer brukes til daglig av mange. Det er ca 3000 forskjellige kjemikalier (både syntetiske og naturlige) som kan benyttes for å lage en parfyme eller en dufttilsetning, og ett produkt kan bestå av fra 10 til over 300 forskjellige kjemikalier. De duftstoffene som hyppigst er rapportert å gi allergi er cinnamal, cinnamyl alkohol, citral, kumarin, eugenol, farnesol, geraniol, hydroksycitronellal, HICC (hydroksyisoheksyl 3-sykloheksen karboksalde- ALLERGI I PRAKXSIS 3/

3 hyd), isoeugenol, limonene og linalool (4). Kontakt med duftstoffer kan skje ved direkte påføring av produktet til hud eller slimhinner, eller ved kontakt med kontaminerte produkter som klær og sengetøy vasket med parfymerte vaskemidler. Da duftstoffer er flyktige forbindelser blir de ofte luftbårne og man kan derved også eksponeres via luftveiene. På denne måten kan både ytre og indre kroppsoverflater bli eksponert. Ved hudkontakt kan duftstoffer gi bivirkninger som kontakteksem, urtikaria og dyschromi (misfarging av huden). I Europa antar man at rundt 1 3 % av befolkningen har allergisk kontaktallergi utløst av duftstoffer (4). Kvinner synes å oftere få allergisk hudreaksjoner mot duftstoffer enn menn, noe som sannsynligvis reflekter en hyppigere bruk av parfymerte produkter hos kvinner. Hos kvinner er parfymer og deodoranter de produktene som oftest gir hudallergi. Tilsvarende for menn er etterbarberingsvann og deodoranter. Bivirkninger på grunn av duftstoffer kan bli forverret ved kontakt med andre parfymerte produkter som husholdningsprodukter. Inhalering av duftstoffer kan utløse eller forverre astma og andre luftveisproblemer (5 7). Den immunologiske mekanismen er ikke helt klarlagt, men en økt cellulær reaktivitet kan være en medvirkende årsak. En annen mekanisme kan være en ikke-ige-mediert aktivering av histaminreseptorer (8). Betegnelsen «parfymefri» kan være misvisende fordi det kun betyr at produktet ikke er tilsatt duftstoffer i den hensikt å gi det en lukt. Parfymefrie produkter kan allikevel inneholde duftstoffer dersom duftstoffene er tilsatt av andre grunner, som for eksempel å maskere lukt eller at de er tilsatt som et konserveringsmiddel. I de tilfellene hvor duftstoffer er tilsatt i den hensikt å gi en lukt, er 26 duftstoffer merkepliktige. Det vil si at de må føres opp på ingredienslisten. For de andre duftstoffene er det tilstrekkelig å bruke ord som «perfume» eller «fragrance» i ingredienslisten. Det kan derfor være utfordrende å unngå duftstoffer man reagerer mot. Konserveringsmidler Konserveringsmidler er kjemiske forbindelser som i små doser hindrer EUs vitenskapskomité har vurdert rundt 100 hårfargestoffer der halvparten av stoffene er funnet å være allergifremkallende. Vanlig brukte fargestoffer som parafenylendiamin og paratoluendiamin er kategorisert som henholdsvis ekstremt og svært allergifremkallende. FOTO: COLOURBOX.COM vekst av uønskede mikroorganismer. Uønskede mikroorganismer i produktene kan enten ødelegge produktet eller forårsake helseplager hos forbruker. Mer enn 150 stoffer er godkjent for bruk som konserveringsmidler i kosmetiske produkter. En dansk studie fra 2010 undersøkte hyppigheten av kontaktallergi mot de mest brukte konserveringsmidlene hos pasienter som gjennomgikk allergitesting fra 1985 til 2008 (9). Metyldibromoglutaronitril (MDBGN) var det stoffet som hyppigst ga allergi (3,7 %) etterfulgt av formaldehyd (3,1 %), metylkloroisothiazolinone/metylisothiazolinone (MCI/MI) (1,8 %) og diazolidinyl urea (1,6 %). Forekomsten av de andre undersøkte stoffene var på 1 % eller lavere. I perioden var tilsvarende norske tall for MDBGN, formaldehyd og MCI/MI på henholdsvis 2,6 %, 3,1 % og 2,0 % (10). (Formaldehyd er i dag forbudt å bruke i kosmetiske produkter, med unntak av produkter til herding av negler.) Andelen av befolkningen som er allergisk mot et bestemt konserveringsmiddel endres over tid, noe som sannsynligvis reflekterer endringer i bruksmønsteret av de ulike konserveringsmidlene. Et eksempel på endring i bruk av konserveringsmiddel er MCI/MI og MDBGN. MCI/MI ble introdusert på markedet på slutten av 1970-tallet og førte til økt forekomst av allergi. Som en erstatning for MCI/MI begynte man å bruke MDBGN på midten av 1980-tallet, hvilket førte til en sterk økning i forekomsten av allergi mot MDBGN. Etter at MDBGN ble forbudt brukt i kosmetiske produkter, har allergiforekomsten mot dette stoffet sunket. Det er i dag omtrent umulig å unngå kontakt med produkter som inneholder konserveringsmidler. En kontinuerlig overvåkning av forekomsten av ulike bivirkninger i befolkningen og en grundig regulering av bruken av konserveringsmidler, vil være viktig for å sikre at kosmetiske produkter er trygge å bruke. Hårfargestoffer Permanent hårfarge, også kalt oksidativ hårfarge, kan utløse kraftige 18 ALLERGI I PRAKXSIS 3/2014

4 Etter at konserveringsmiddelet metyldibromoglutaronitril (MDBGN) ble forbudt i kosmetiske produkter, har allergiforekomsten mot dette stoffet sunket i befolkningen. allergiske reaksjoner. En dansk undersøkelse viste at rundt 18 prosent av mennene og 75 prosent av kvinnene har farget håret (11). Vi kan anta at det er tilsvarende tall i Norge. Det vil si at store deler av befolkningen blir utsatt for kjemikaliene som finnes i hårfargeprodukter. Av de som hadde farget håret, rapporterte fem prosent at de har hatt en allergisk eller allergiliknende hudreaksjon som følge av hårfargingen. Allergi mot hårfarge er ofte karakterisert av eksem, rødhet, blemmedannelse og kløe i hårkanten, ansiktet og på halsen. Disse symptomene opptrer ett til to døgn etter hårfargingen. Forbrukeren kan også få hevelse, spesielt i pannen og rundt øynene. Den allergiske reaksjonen kan vare fra en uke til flere måneder etter hårfargingen. Mange av stoffene som brukes i hårfargeprodukter er vist å være allergifremkallende. EUs vitenskapskomité har vurdert 46 av de stoffene som kan benyttes i hårfarger. Av disse ble 27 stoffer definert som allergifremkallende. En videre undersøkelse viste at 10 av disse 27 stoffene var ekstremt, 13 sterkt og 4 moderat allergifremkallende (12). Per i dag har rundt 100 hårfargestoffer blitt evaluert av vitenskapskomiteen hvor halvparten av stoffene er funnet å være allergifremkallende (13). Vanlig brukte fargestoffer er parafenylendiamin (PPD) og paratoluendiamin (PTD) som er kategorisert som henholdsvis ekstremt og svært allergifremkallende. I Skandinavia er PTD (p-toluendiamin) mye brukt. Sort hennatatovering har blitt populært spesielt blant barn og unge. Henna er et planteuttrekk som gir en svak farge som holder dårlig slik at andre fargestoffer blandes inn for å gi løsningen bedre fargeegenskaper. Ett av stoffene som ofte tilsettes, er PPD i høye konsentrasjoner (0,3 15 prosent). Blandingen kalles da sort henna. Det er et økende antall rapporter på kontaktallergi etter bruk av sort hennatatovering (14,15). Disse personene vil kunne få kraftige allergiske reaksjoner senere i livet dersom de farger håret, øyevipper eller øyebryn, eller kommer i kontakt med tekstiler som er farget med PPD. Den sikreste (og eneste) måten å unngå bivirkninger mot hårfarger er å la være å farge håret. Dersom man allikevel velger å farge håret bør man: Unngå midlertidig tatovering med sort henna Ikke farge håret dersom man har fått utslett (rødhet, kløe, sårdannelse) etter tidligere farging av håret, øyevipper og øyebryn, eller etter sort hennatatovering ALLERGI I PRAKXSIS 3/

5 Har man opplevd å få utslett etter å ha farget håret, øyevipper eller øyebryn, eller etter påføring av sort henna, bør man oppsøke lege og få en allergiutredning før man igjen bruker hårfargeprodukter. Er det lett å unngå eksponering for stoffer man er allergisk mot? Stoffer som brukes i kosmetiske produkter, brukes også i en rekke ulike husholdningsprodukter og til behandling av tekstiler. Har man for eksempel utviklet allergi mot et konserveringsmiddel, vil det derfor være en stor utfordring å unngå videre eksponering da det samme stoffet kan brukes i en rekke ulike typer kosmetiske produkter i tillegg til husholdningsprodukter. Dersom man har utviklet allergi mot et stoff, er det viktig å unngå videre eksponering. Dette har vist seg å kunne være vanskelig. I en studie fra Danmark ble det undersøkt om personer med allergisk kontaktdermatitt hadde problemer med å unngå eksponering for allergener i kosmetiske produkter (16). De gjennomførte en spørreundersøkelse blant 380 pasienter med allergi overfor konserveringsmidler og duftstoffer. Av de spurte var det 46 prosent som fant det vanskelig eller svært vanskelig å lese ingredienslisten. Dette skyldtes blant annet vanskeligheter med å lese de kjemiske navnene, bruk av liten skrift og problemer med å skille ingredienslisten fra annen tekst på produktet. I tillegg var det nær halvparten som ikke stolte på at ingredienslisten var korrekt. Denne studien viser at å lese ingredienslister er et vanlig problem og det vil derved også være vanskelig for disse personene å unngå eksponering for stoffer de er allergiske mot. Tatovering «Think before you ink» Tatovering kan være permanent eller midlertidig. Ved permanent tatovering og permanent sminke føres fargestoffer inn i huden ved hjelp av en nål, og som navnet tilsier, vil disse tegningene forbli i huden. Ved midlertidige tatoveringer påføres fargestoffer uten bruk av nål og tegningene vil forsvinne i løpet av noen dager eller uker. Eksempler på midlertidig tatovering er henna- og «sticker»-tatovering (tegning som overføres fra papir til Stoffer som føres inn i huden for å oppnå permanente eller langvarige tegninger som permanent sminke og tatoveringsvæske kan gi hudeksem og fotoallergisk kontakteksem. FOTO: COLOURBOX.COM FIGUR 1. Aldersfordelingen for rapportene som har kommet inn til bivirkningsregisteret for kosmetiske produkter. ANTALL PERSONER > 80 ALDERSGRUPPE huden ved hjelp av vann/ved at den gnis på). Videre omtales kun permanent tatovering. Vibrerende nåler fuktet med fargestoffer punkterer epidermis og avsetter pigmenter permanent i dermis. I løpet av denne prosessen blir epidermis og dermis skadet, og de to lagene flyter sammen fordi membranen som skiller dem blir ødelagt. Dette forårsaker en blødning som kroppen stopper ved at immunsystemet aktiveres og gir en hevelse. Immuncellene som har tatt opp fargestoffet vil bevege seg fra huden til nærliggende lymfeknuter. Bivirkninger som kan oppstå etter en tatovering, er hudeksem og fototoksisitet. Videre kan man få hudforandringer i form av granulomer, lichenisering (fortykning av epidermis) og arrdannelse (17). Røde tatoveringsfarger er de fargene som oftest gir eksem. Fotoallergisk eksem er som regel sjelden, men kan oppstå med gule 20 ALLERGI I PRAKXSIS 3/2014

6 ELDER PROSENT Farmasøyt 81,3 Lege 7,0 Helsesøster 2,3 Tannlege 1,3 Forbruker 1,3 Sykepleier 0,3 Andre/ukjent 6,5 TABELL 1. Oversikt over hvem som sender inn rapporter til bivirkningsregisteret for kosmetiske produkter. tatoveringsfarger som inneholder kadmiumsulfid (18). Tatoveringsfargene kan også inneholde krom, nikkel og kobolt som er allergifremkallende. Allergiske reaksjoner mot en tatoveringsfarge kan komme etter noen uker, men kan også oppstå flere år etter selve tatoveringen. Ettersom tatoveringen sitter permanent i huden vil allergiske reaksjoner kunne bli et vedvarende problem. I enkelte tilfeller er det nødvendig å fjerne hud fra det tatoverte området for å stoppe den allergiske reaksjonen. Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter ble etablert i 2008 og er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Mattilsynet. En nasjonal overvåkning av forekomsten av kosmetikkbivirkninger gjør det mulig å få en oversikt over helseproblemer knyttet til enkeltprodukter, og å oppdage et problem før det får et stort omfang. I følge Kosmetikklova og forskrift om meldeplikt er helsepersonell som leger, tannleger, apotekfarmasøyter og helsesøstre pålagt opplysningsog rapporteringsplikt for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter. I perioden mottok bivirkningsregisteret 329 meldinger. Det er kvinner (89 %) som hyppigst har meldt fra om bivirkninger. Bivirkningene som oftest blir rapporter inn, er hudreaksjoner som rødhet, kløe, utslett, svie/brennende følelse, hevelse/ødem, samt økt tåreproduksjon. Det har kommet inn flest meldinger fra personer i alderen år (FIGUR 1). De fleste rapportene har kommet fra farmasøyter (TABELL 1). De hyppigst rapporterte produkttypene er fuktighetskremer etterfulgt av solprodukter og produkter for hudrens (TABELL 2). Hele 10 prosent av meldingene gjelder barn under 10 år. I denne aldersgruppen utgjør fuktighetskremer og solprodukter 94 prosent (47 prosent hver) av de innrapporterte produktene. Da vi mottar meldinger per år, viser brukerundersøkelse fra 2011 at det er en stor grad av underrapportering til registeret. For å få en god oversikt over helseproblemer knyttet til kosmetiske produkter, er det viktig at forbrukerne melder inn sine bivirkninger og at helsepersonell overholder meldeplikten de har til registeret. TABELL 2. Oversikt over produkttyper som er innrapportert til bivirkningsregisteret for kosmetiske produkter. PRODUKTTYPE ANT. PRODUKTER PROSENT Fuktighetspleie (krem, gel, serum, olje) ,5 Solprodukter 44 10,3 Hudrens 39 9,1 Sminke 20 4,7 Hårfarge/bleking/permanent 18 4,2 Såpe/våtservietter/skrub/div såpeprodukter 16 3,7 Munnhygiene 9 2,1 Hårpleie 8 1,9 Deodorant 6 1,4 Hårfjerningsprodukter 1 0,2 Tatovering 1 0,2 Diverse produkter 15 3,5 Totalt REFERANSER 1. de Groot AC, Roberts DW. Contact and photocontact allergy to octocrylene: a review. Contact Dermatitis. 2014;70(4): Uter W, Aberer W, Armario-Hita JC, Fernandez-Vozmediano JM, Ayala F, Balato A, et al. Current patch test results with the European baseline series and extensions to it from the European Surveillance System on Contact Allergy network, Contact Dermatitis. 2012;67(1): Lauriere M, Pecquet C, Bouchez-Mahiout I, Snegaroff J, Bayrou O, Raison-Peyron N, et al. Hydrolysed wheat proteins present in cosmetics can induce immediate hypersensitivities. Contact Dermatitis 2006; 54(5): SCCS. Opinion on Fragrance allergens in cosmetic products. Scientific Committee on Consumer Safety, 2011 SCCS/1459/ Elberling J, Duus Johansen J, Dirksen A, Mosbech H. Exposure of eyes to perfume: a double-blind, placebo-controlled experiment. Indoor Air 2006; 16(4): Elberling J, Linneberg A, Dirksen A, Johansen JD, Frolund L, Madsen F, et al. Mucosal symptoms elicited by fragrance products in a population-based sample in relation to atopy and bronchial hyperreactivity. Clin Exp Allergy 2005; 35(1): Millqvist E, Bengtsson U, Lowhagen O. Provocations with perfume in the eyes induce airway symptoms in patients with sensory hyperreactivity. Allergy 1999; 54(5): Elberling J, Skov PS, Mosbech H, Holst H, Dirksen A, Johansen JD. Increased release of histamine in patients with respiratory symptoms related to perfume. Clin Exp Allergy 2007; 37(11): Thyssen JP, Engkilde K, Lundov MD, Carlsen BC, Menne T, Johansen JD. Temporal trends of preservative allergy in Denmark ( ). Contact Dermatitis 2010; 62(2): Helsing P, Gjersvik P, Holm JO, Steinkjer B, Holsen D, Johnsson M, et al. Variability in patch test reactions first report from the Norwegian Patch Test Registry. Contact Dermatitis 2010; 62(5): Sosted H, Hesse U, Menne T, Andersen KE, Johansen JD. Contact dermatitis to hair dyes in a Danish adult population: an interview-based study. Br J Dermatol 2005; 153(1): SCCS. Memorandum on hair dye substances and their skin sensitising properties. Scientific Committee on Consumer Products, SCCS. Momorandum on hair dye chemical sensitisation. Scientific Committee on Consumer Safety, Kind F, Scherer K, Bircher AJ. Contact dermatitis to para-phenylenediamine in hair dye following sensitization to black henna tattoos - an ongoing problem. Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft = Journal of the German Society of Dermatology: JDDG 2012; 10(8): Sosted H, Johansen JD, Andersen KE, Menne T. Severe allergic hair dye reactions in 8 children. Contact Dermatitis 2006; 54(2): Noiesen E, Munk MD, Larsen K, Johansen JD, Agner T. Difficulties in avoiding exposure to allergens in cosmetics. Contact Dermatitis 2007; 57(2): P 17. Kluger N. Cutaneous complications related to permanent decorative tattooing. Expert Rev Clin Immunol 2010; 6(3): Kaur RR, Kirby W, Maibach H. Cutaneous allergic reactions to tattoo ink. J Cosmet Dermatol 2009; 8(4): ALLERGI I PRAKXSIS 3/

Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter

Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter 2015 Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Statusrapport og veien videre Berit Granum Bodil Hasseltvedt Hubert Dirven Statusrapport og veien videre Register for bivirkninger ved bruk

Detaljer

Hvor ofte og hvordan ble produktet brukt. BIVIRKNINGER (se vedlegg for eksempler på reaksjoner som regnes som bivirkninger)

Hvor ofte og hvordan ble produktet brukt. BIVIRKNINGER (se vedlegg for eksempler på reaksjoner som regnes som bivirkninger) Melding om bivirkninger ved bruk av Lov 21. desember 2005 nr 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova) 14, 3.ledd, jf. forskrift 27. februar 2008 om meldeplikt for helsepersonell ved

Detaljer

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 Rosemarie Braun Hudavd. UNN 2011 ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 OVERSIKT Allergi bakgrunn/ definisjon Allergiske sykdommer, symptomer Allergitester Allergier ervervet på arbeidsplassen

Detaljer

Verdt å vite om håndeksem

Verdt å vite om håndeksem Verdt å vite om håndeksem Hva er håndeksem? Denne brosjyren henvender seg til deg som har fått diagnostisert håndeksem hos en lege. Håndeksem er et utbredt problem, cirka hver 10. person lider av håndeksem.

Detaljer

Håndeksem - utredning Hilde Kristin Vindenes YMA/ Hudavdelingen 15.11.11

Håndeksem - utredning Hilde Kristin Vindenes YMA/ Hudavdelingen 15.11.11 Håndeksem - utredning Hilde Kristin Vindenes YMA/ Hudavdelingen 15.11.11 Epidemiologi håndeksem 1- års prevalens 10 % Kvinner > menn, hovedsakelig grunnet ulik eksponering Høy insidensrate assosiert med

Detaljer

Rødme og utslett? Les mer om rosacea.

Rødme og utslett? Les mer om rosacea. Rødme og utslett? Les mer om rosacea. metronidazol Er du rød i ansiktet med akneliknende utslett, rødme eller overflatenære blodkar? Det kan være rosacea. Rosacea er en vanlig, kronisk hudsykdom som kan

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne forelesningen omhandler hudplager i fiskeindustrien. I den forbindelse snakker vi om: - hudens funksjon - hvordan

Detaljer

Helseeffekter av epoxy m/presentasjon av kasuistikkserie

Helseeffekter av epoxy m/presentasjon av kasuistikkserie Helseeffekter av epoxy m/presentasjon av kasuistikkserie Fagmøte 28.05.15 Overlege Geir Klepaker Avd. for arbeidsmedisin, STHF Bruksområder for epoxysystemer Epoxy er et plaststoff. Maling: typisk på områder

Detaljer

Allergiforebyggelse. Informasjon skal gis av helsepersonell

Allergiforebyggelse. Informasjon skal gis av helsepersonell Allergiforebyggelse Informasjon skal gis av helsepersonell Innhold Hvem får allergi?... 3 Hva er allergi?... 3 Hvor kommer allergien fra?... 3 Arvelige risikofaktorer...4 Hvor stor er risikoen for at utvikle

Detaljer

TIL FORELDRE/FORESATTE - Søkere til Varden allergibarnehage

TIL FORELDRE/FORESATTE - Søkere til Varden allergibarnehage TIL FORELDRE/FORESATTE - Søkere til Varden allergibarnehage Barnets navn: Fødselsnummer: Adresse: Poststed: Foreldre/foresatte: Tlf. privat: Mor arb.: Far arb.: FAMILIE Har noen i familien (foreldre/søsken)

Detaljer

Sterisol Sensitive System - Litt mer enn bare hudpleie

Sterisol Sensitive System - Litt mer enn bare hudpleie Sterisol Sensitive System - Litt mer enn bare hudpleie Anbefalt av: En komplett hår- og hudpleieserie for hele familien uten konserveringsmiddel og uten parfyme, som også er anbefalt av Norges Astma- og

Detaljer

VEDLEGG III TILLEGG TIL PREPARATOMTALE, MERKING OG PAKNINGSVEDLEGG

VEDLEGG III TILLEGG TIL PREPARATOMTALE, MERKING OG PAKNINGSVEDLEGG VEDLEGG III TILLEGG TIL PREPARATOMTALE, MERKING OG PAKNINGSVEDLEGG 24 PREPARATOMTALE 25 TILLEGG FOR INKLUDERING I BERØRTE AVSNITT AV PREPARATOMTALEN FOR KETOPROFEN TIL TOPIKALT BRUK Tillegg er merket i

Detaljer

EN KOMPLETT HUDPLEIESERIE FOR TØRR, IRRITERT OG SKADET HUD

EN KOMPLETT HUDPLEIESERIE FOR TØRR, IRRITERT OG SKADET HUD EN KOMPLETT HUDPLEIESERIE FOR TØRR, IRRITERT OG SKADET HUD EXOMEGA Produkter til daglig pleie og rengjøring av tørr, svært tørr og irritert hud, og lett eksem. Utviklet for å ivareta hudens naturlige barrierefunksjon,

Detaljer

MODUL 3 PRODUKTKUNNSKAP HELSE OG MILJØ

MODUL 3 PRODUKTKUNNSKAP HELSE OG MILJØ MODUL 3 PRODUKTKUNNSKAP HELSE OG MILJØ Utgangspunkt: Økt fokus på miljø og skadevirkninger på jordkloden Flere og flere etterspør økologiske og organiske produkter Det snakkes mye om resirkulering av produkter

Detaljer

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft ACTINICA LOTION FOREBYGGER visse former for HUDKREFT Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft 2 Hva er hudkreft? Hudkreft er den vanligste formen

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

Utslett etter vaksinasjon. Vaksinedagene 2008 Ellen Furuseth Lege ved avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Utslett etter vaksinasjon. Vaksinedagene 2008 Ellen Furuseth Lege ved avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt Utslett etter vaksinasjon Vaksinedagene 2008 Ellen Furuseth Lege ved avdeling for vaksine Nasjonalt Folkehelseinstitutt Eksempler på utslettsbeskrivelser: 1) Kommer for tredje dose Infanrix-polio+Hib.

Detaljer

Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter 2008-2010 National Register of Adverse Effects from Cosmetic Products 2008-2010

Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter 2008-2010 National Register of Adverse Effects from Cosmetic Products 2008-2010 2011 Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter 2008-2010 National Register of Adverse Effects from Cosmetic Products 2008-2010 Berit Granum Martinus Løvik Register for bivirkninger ved

Detaljer

COMPADRE VERDENS FØRSTE SAMMENLIGNBARE STUDIE AV TO FUKTIGHETSKREMERS EVNE TIL Å FOREBYGGE ATOPISK EKSEM 1

COMPADRE VERDENS FØRSTE SAMMENLIGNBARE STUDIE AV TO FUKTIGHETSKREMERS EVNE TIL Å FOREBYGGE ATOPISK EKSEM 1 COMPADRE VERDENS FØRSTE SAMMENLIGNBARE STUDIE AV TO FUKTIGHETSKREMERS EVNE TIL Å FOREBYGGE ATOPISK EKSEM Behandling av tørr hud ved eksem Ved eksem skades hudbarrieren. Huden mister fuktighet, og utvikler

Detaljer

Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende. Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk

Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende. Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk Dette bør du vite før du tar solarium! Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk Statens strålevern fraråder

Detaljer

Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF. av 28. oktober 2009

Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF. av 28. oktober 2009 Nr. 25/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.4.2015 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/134/EF 2015/EØS/25/31 av 28. oktober 2009 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

Eksem. Eksem er en samlebetegnelse som omfatter forskjellige kløende hudsykdommer.

Eksem. Eksem er en samlebetegnelse som omfatter forskjellige kløende hudsykdommer. Eksem Av Morten Akerbæk, 24.02.2010 Eksem er en samlebetegnelse som omfatter forskjellige kløende hudsykdommer. ATOPISK EKSEM er arvelig og dels knyttet til allergi. De dominerende symptomene ved atopisk

Detaljer

European research on mixtures of chemicals (EuroMix)

European research on mixtures of chemicals (EuroMix) EUROMIX- European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures Foto: Colourbox European research on mixtures of chemicals (EuroMix) Spørreskjema Dette er et kort spørreskjema hvor du skal svare på

Detaljer

F A G F O R B U N D E T S. Grønn frisør En guide til frisører som jobber i Grønne salonger

F A G F O R B U N D E T S. Grønn frisør En guide til frisører som jobber i Grønne salonger F A G F O R B U N D E T S Grønn frisør En guide til frisører som jobber i Grønne salonger ii Grønn Frisør Grønn frisør er en frivillig ordning for frisørsalonger som gjør en ekstra innsats for de ansattes

Detaljer

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet.

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet. Mineralull Gode råd og informasjon om arbeid med mineralull Denne brosjyren er utarbeidet av NORIMA (Norske mineralullprodusenters forening) Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Din veiledning om YERVOY for YERVOY TM Informasjonsbrosjyre pasientertil pasient Dette opplæringsmateriellet er et obligatorisk vilkår for markedsføringstillatelsen for å minske

Detaljer

HPV. Informasjon om HPV-infeksjon vaksine. Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer!

HPV. Informasjon om HPV-infeksjon vaksine. Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer! HPV og Informasjon om HPV-infeksjon vaksine Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne født i 1991 og senere. Det er nå det skjer! Det er nå det skjer! Nå får du som er ung kvinne tilbud om gratis HPV-vaksine

Detaljer

Allergi og Hyposensibilisering

Allergi og Hyposensibilisering Allergi og Hyposensibilisering Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med hyposensibilisering, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem Novartis Norge AS N-0510 OSLO Vectavir krem Godkjent 10.11.2006 Novartis Side 2 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Vectavir 1% krem Penciklovir Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

Blir man syk av å klippe håret? Bjørg Eli Hollund Sertifisert yrkeshygieniker/phd Yrkesmedisinsk avdeling

Blir man syk av å klippe håret? Bjørg Eli Hollund Sertifisert yrkeshygieniker/phd Yrkesmedisinsk avdeling Blir man syk av å klippe håret? Bjørg Eli Hollund Sertifisert yrkeshygieniker/phd Yrkesmedisinsk avdeling The proportion of hairdressers who reported onset of hand eczema during different time periods.

Detaljer

å unngå allergenet (allergen = det stoffet som framkaller allergien) allergivaksinasjon symptomdempende medisiner

å unngå allergenet (allergen = det stoffet som framkaller allergien) allergivaksinasjon symptomdempende medisiner Immunterapi kan hjelpe - Er det mulig å behandle dyreallergi? - Det mest vanlige har vært å behandle selve symptomene. Til dette bruker man gjerne antihistaminer, enten i form av tabletter, inhalasjonsspray,

Detaljer

rosacea INFORMASJON OM ET PROBLEM FOR VOKSNE

rosacea INFORMASJON OM ET PROBLEM FOR VOKSNE rosacea INFORMASJON OM ET PROBLEM FOR VOKSNE Rosacea. Rosacea rammer mellom 2 og 10 prosent av den voksne befolkningen. Det er en kronisk hudsykdom som gir rødhet, papler og betente utslett i ansiktet,

Detaljer

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg..

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Innemiljø 09 17. 18. juni 2009 Generalsekretær, Geir Endregard Astma, allergi o.l er et stort problem Hvert femte barn i Oslo utvikler astma før de er ti år.

Detaljer

Natalizumab (Tysabri )

Natalizumab (Tysabri ) Natalizumab (Tysabri ) Tysabri kan hindre funksjonsnedsettelse og anfall hos pasienter med multippel sklerose. Tysabri er et forholdsvis nytt legemiddel som brukes i behandlingen av pasienter med svært

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Canesten kombinasjonspakning (vaginaltabletter 100 mg og krem 1 %) klotrimaziol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Canesten kombinasjonspakning (vaginaltabletter 100 mg og krem 1 %) klotrimaziol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Canesten kombinasjonspakning (vaginaltabletter 100 mg og krem 1 %) klotrimaziol Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

Hudreaksjoner ved strålebehandling

Hudreaksjoner ved strålebehandling Hudreaksjoner ved strålebehandling NIFS seminar 5. februar 2015 Ellen Mathisen Stenling Bakgrunn Strålebehandling er vesentlig i kreftbehandling Omtrent 13000 pasienter starter strålebehandling årlig i

Detaljer

Overfølsomhet: Overfølsomhet fører til objektivt reproduserbare symptomer og utløses av definerte stimuli som tåles av normale individer.

Overfølsomhet: Overfølsomhet fører til objektivt reproduserbare symptomer og utløses av definerte stimuli som tåles av normale individer. WAO/EAACI allergidefinisjoner Det er en betydelig utfordring for allergifaget at allergologisk terminologi benyttes med forskjellig meningsinnhold. For å møte utfordringen og derved sikre tydeligere kommunikasjon

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2016 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Detaljer

Mastocytose i hud. kløe. utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. www.sjeldnediagnoser.no

Mastocytose i hud. kløe. utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. www.sjeldnediagnoser.no Mastocytose i hud kløe utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no KUTAN MASTOCYTOSE - MASTOCYTOSE I HUD Mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av et

Detaljer

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet.

Mineralull. Mineralull, fellesbetegnelsen for glassull og steinull, er det mest benyttede isolasjonsproduktet. Mineralull Gode råd og informasjon om arbeid med mineralull Image: Shutterstock Image: Filomena Scalise / FreeDigitalPhotos.net Image: Filomena Scalise / FreeDigitalPhotos.net Denne brosjyren er utarbeidet

Detaljer

RESULTATET: EN CELLEKOSMETIKK utviklet av dermatologer som fukter og toner huden huden grundig. UNIKT EFFEKTIVT!

RESULTATET: EN CELLEKOSMETIKK utviklet av dermatologer som fukter og toner huden huden grundig. UNIKT EFFEKTIVT! unikt effektivt KT EFFEKTIVT! Med bare 6 produkter er Q10UE konstant fokusert på EKSTRA EFFEKTIVITET: KOMPLEMENTÆRKOSMETIKK som optimerer enhver kosmetikkserie KONSENTRERT PLEIE med celleaktiv Q10 (spesielt

Detaljer

Viktig informasjon for pasienter

Viktig informasjon for pasienter Ditt navn: Din adresse: Ditt telefonnummer: Din leges navn: _ Din leges adresse: _ Behandling av psoriasis med Stelara Viktig informasjon for pasienter Din leges telefonnummer: _ Her kan du notere legens

Detaljer

Framtida er i dine hender! Unngå håndeksem i frisøryrket

Framtida er i dine hender! Unngå håndeksem i frisøryrket Framtida er i dine hender! Unngå håndeksem i frisøryrket omtanke solidaritet samhold Innhold: Innledning Hudirritasjoner kan starte tidlig....................... 3 Hudens funksjon..................................................

Detaljer

Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje

Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje Ny nasjonal veileder: Hvorfor? Hva er nytt? Hvordan utføre håndhygiene? Når er håndhygiene viktig? Hvorfor er håndhygiene viktig?

Detaljer

Viktig informasjon for pasienter

Viktig informasjon for pasienter Ferdigfylte Stelara -sprøyter! Behandling av psoriasis med Stelara Viktig informasjon for pasienter 2 Dette heftet inneholder viktig informasjon om Stelara (ustekinumab) som du har fått foreskrevet til

Detaljer

Timotei (Phleum Pratense) Burot (Artemisia vulgaris)

Timotei (Phleum Pratense) Burot (Artemisia vulgaris) Allergivaksinasjon Allergivaksinasjon 3 Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med allergivaksinasjon, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du

Detaljer

Framtida er i dine hender! Unngå håndeksem i frisøryrket

Framtida er i dine hender! Unngå håndeksem i frisøryrket Framtida er i dine hender! Unngå håndeksem i frisøryrket omtanke solidaritet samhold Innhold: Innledning Hudirritasjoner kan starte tidlig... 3 Hudens funksjon... 4 Hva er typisk håndeksem?... 4 Ikke-allergisk

Detaljer

4.3 Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.3 Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fucidin impregnert kompress 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Fucidin salve 1,5 g/100 cm 2 tilsvarende natriumfusidat 30 mg/100 cm 2. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler biocider. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen

Kjemiske bekjempelsesmidler biocider. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen Kjemiske bekjempelsesmidler biocider Førstehjelp, 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - førstehjelp Innhold GIFTINFORMASJONEN... 2 VIKTIGE OPPLYSNINGER... 2 FØRSTEHJELP VED INNÅNDING... 2 FØRSTEHJELP VED HUDKONTAKT...

Detaljer

Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke

Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke Såkalte kombinasjonseffekter som følge av at man utsettes for flere ulike kjemikalier i mat, drikkevann, kosmetikk og dyrefôr er i praksis et lite

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Yrkesdermatologi ved Yrkesmedisinsk avdeling. Elin H. Abrahamsen Yrkeshygieniker

Yrkesdermatologi ved Yrkesmedisinsk avdeling. Elin H. Abrahamsen Yrkeshygieniker Yrkesdermatologi ved Yrkesmedisinsk avdeling Elin H. Abrahamsen Yrkeshygieniker Seksjon for yrkesdermatologi Hvem er vi? Hudspesialist Hilde Vindenes, spesialsykepleier Inna Jespersen og yrkeshygienikere

Detaljer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer Isotretinoin Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon og den informasjon som er

Detaljer

HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt HPV-vaksine - hvordan går det? Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt HPV-vaksine i vaksinasjonsprogrammet HPV-vaksine ble inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2009

Detaljer

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne.

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne. 1. LEGEMIDLETS NAVN Chiana-Olje dråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1ml inneholder: 1 ml Menthae x piperita L.aetheroleum (peppermynteolje) 3. LEGEMIDDELFORM Dråper, oppløsning

Detaljer

Det kan ta noen dager før barnet venner seg til det. Ha tålmodighet. Det behøves ofte flere gjentatte forsøk innen barnet venner seg til en ny smak.

Det kan ta noen dager før barnet venner seg til det. Ha tålmodighet. Det behøves ofte flere gjentatte forsøk innen barnet venner seg til en ny smak. SLIK STARTER DU MED NUTRAMIGEN AA Ettersom Nutramigen AA ikke er basert på vanlig melkeprotein, skiller den seg i lukt og smak fra vanlig morsmelkerstatning. Nedenfor er noen råd om hvordan du kan venne

Detaljer

Brukerveiledning BCG-TICE. Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling

Brukerveiledning BCG-TICE. Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling BCG-TICE Deles kun ut av helsepersonell ved oppstart av BCG-TICE behandling Generelt Du har fått diagnostisert overflatisk blærekreft, og din urolog anbefaler behand ling med BCG. Her følger informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Clarityn 10 mg tablett loratadin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Clarityn 10 mg tablett loratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA)

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) Versjon av 2016 2. FORSKJELLIGE TYPER BARNELEDDGIKT 2.1 Hvilke typer finnes? Det er flere former for barneleddgikt.

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Neglesopp I N F O R M A SJ O N O M E T VA N L I G P R O B L E M

Neglesopp I N F O R M A SJ O N O M E T VA N L I G P R O B L E M Neglesopp I N FO R M A SJ O N O M E T VA N L I G P RO B L E M Neglesopp er et vanlig problem. Fotsopp er enda mer vanlig og er ofte en forutsetning for at en person skal få neglesopp på tærne. Fotsopp

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

For behandling av aktiniske keratoser, basalcellekreft og Bowens sykdom. Informasjonsbrosjyre som behandlende lege kan dele ut til pasienter

For behandling av aktiniske keratoser, basalcellekreft og Bowens sykdom. Informasjonsbrosjyre som behandlende lege kan dele ut til pasienter Fotodynamisk TERAPI For behandling av aktiniske keratoser, basalcellekreft og Bowens sykdom Informasjonsbrosjyre som behandlende lege kan dele ut til pasienter 2 Aktiniske keratoser, basalcellekreft og

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne undervisningen skal handle om det som er i lufta på arbeidsplasser i fiskerinæringen. Nærmere bestemt den landbaserte

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Fuktskader i bygninger, helse og tiltak Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Generell informasjon Helseeffekter Det er vist at fuktig innemiljø,

Detaljer

12. Frisør, revisjon lansert 01.03.2015

12. Frisør, revisjon lansert 01.03.2015 12. Frisør, revisjon lansert 01.03.2015 Veileder til kravene finner du nederst i dokumentet. Det nye kravet til frisør finnes i sin helhet i venstre kolonne. Krav ID Ny kravtest Gammel kravtekst Endringer

Detaljer

Et vakkert resultat. Juvéderm VOLBELLA med lidokain gir resultater som varer i opptil ett år

Et vakkert resultat. Juvéderm VOLBELLA med lidokain gir resultater som varer i opptil ett år Et vakkert resultat En nyere studie viste at 98 % av de som brukte Juvéderm VOLBELLA med lidokain rapporterte at de hadde oppnådd det utseendet de ønsket på leppene Juvéderm VOLBELLA med lidokain gir resultater

Detaljer

unntatt reseptplikt, markedsført Voltarol 11,6 mg/g (1,16%) gel 50 g

unntatt reseptplikt, markedsført Voltarol 11,6 mg/g (1,16%) gel 50 g Innspill til endring i LUA-listen GSK Consumer Healthcare/Novartis Norge AS Preparatnavn Prosedyretype Virkestoff MTnr Prosedyretype Pakningsstørrelse unntatt reseptplikt, markedsført Voltarol 11,6 mg/g

Detaljer

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda.

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Nemndsvedtak i saksnummer: 2005/14 Klager: Innklaget: Hanne Brostrøm Forbrukerrådet Postboks 317 1702 Sarpsborg Coop

Detaljer

Allergi på arbeidsplassen

Allergi på arbeidsplassen Allergi på arbeidsplassen Rosemarie Braun Hudavdeling Universitetsykehus Nord Norge Rosemarie Braun, Hudavd., Unn, 2009 1 Oversikt Allergi - bakgrunn / definisjoner Allergi sykdommer/symptomer/evaluering/tester

Detaljer

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12.

Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12. Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i VKM, onsdag 23. februar 2005 kl. 08-12.45 Deltakere Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje

Detaljer

Smitteforebygging -og oppstart trening etter sykdom

Smitteforebygging -og oppstart trening etter sykdom Smitteforebygging -og oppstart trening etter sykdom Hege Clemm Idrettslege NIMF, OLTV Hvorfor blir vi syk? Mikrober Virus og bakterier via luft og overflater, mat. Beskyttende barriere Eks. hud, slimhinner

Detaljer

Meningokokksykdom. Smittsom hjernehinnebetennelse

Meningokokksykdom. Smittsom hjernehinnebetennelse Meningokokksykdom Smittsom hjernehinnebetennelse Denne brosjyren er skrevet for å informere om meningokokksykdom, og gi enkle, praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

HUDTYPER, HUDANALYSE OG. Ytre og indre påvirkninger av huden

HUDTYPER, HUDANALYSE OG. Ytre og indre påvirkninger av huden HUDTYPER, HUDANALYSE OG HUDTILSTANDER Ytre og indre påvirkninger av huden Mål for denne presentasjonen Du skal få en oversikt over og et innblikk i hudanalyse, hudtyper, hudtilstander og ytre og indre

Detaljer

SCHEME OF WORK EYELASH TINTING

SCHEME OF WORK EYELASH TINTING SCHEME OF WORK EYELASH TINTING Oppbyggingen av teori er relatert. Eventuelle diagrammer skal være festet fast til dette skjemaet. Farging av vipper og bryn Eleven skal forstå og anerkjenne de kontraindikasjoner

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Recrea Forte 5 % liniment, oppløsning minoksidil

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Recrea Forte 5 % liniment, oppløsning minoksidil Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Recrea Forte 5 % liniment, oppløsning minoksidil Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD BIOCOLOR. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD BIOCOLOR. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax: Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 1. HVA ER REVMATISK FEBER? 1.1. Om revmatisk feber Revmatisk feber er forårsaket

Detaljer

Sikkerhet. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen

Sikkerhet. Førstehjelp Lise Ringstad, Giftinformasjonen Sikkerhet Førstehjelp, 1 Sikkerhet - førstehjelp Innhold GIFTINFORMASJONEN... 2 VIKTIGE OPPLYSNINGER... 2 FØRSTEHJELP VED INNÅNDING... 2 FØRSTEHJELP VED HUDKONTAKT... 2 FØRSTEHJELP VED EKSPONERING AV ØYNE...

Detaljer

Rutine for målrettet helseundersøkelse ved arbeid med forsøksdyr

Rutine for målrettet helseundersøkelse ved arbeid med forsøksdyr Rutine for målrettet helseundersøkelse ved arbeid med forsøksdyr Dokumenteier: Fakultetsdirektøren Dokumentansvarlig: Gyldig fra: 1.6.2012 Gjelder for: Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler?

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Symptomer og sykdom ved eksponering for bioaerosoler Helse effekter Infeksjon Patogener Toksiske effekter Mykotoksiner Inflammasjon Uspesifikt medfødt immunforsvar

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

HMS - DATABLAD. Permatex FAST ORANGE HD WIPES. Permatex FAST ORANGE HD WIPES

HMS - DATABLAD. Permatex FAST ORANGE HD WIPES. Permatex FAST ORANGE HD WIPES Internkode: 89059 Revisjonsdato: 27.02.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 27.02.2006 Produsent, importør Internkode 89059 Produkttype/Anvendelse AUTO CARE

Detaljer

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING Undersøkelser viser at barnehagebarn under 2 år får smittsomme sykdommer dobbelt så hyppig som hjemmeværende barn. Risikoen synes å øke med barnegruppens

Detaljer

4 Hva bør du vite om pasientoppfølging for å redusere risikoen for fototoksisitet og plateepitelkarsinom med VFEND?... 3

4 Hva bør du vite om pasientoppfølging for å redusere risikoen for fototoksisitet og plateepitelkarsinom med VFEND?... 3 & VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR HELSEPERSONELL OM FOTOTOKSISITET, PLATEEPITELKARSINOM OG LEVERTOKSISITET VFEND (vorikonazol) Til oral/intravenøs bruk INNHOLD 1 Hva er hensikten med denne brosjyren?...

Detaljer

INCI-navn acrylamide Brukes som stabilisator og fortykningsmiddel Giftig og kreftfremkallende.

INCI-navn acrylamide Brukes som stabilisator og fortykningsmiddel Giftig og kreftfremkallende. AKRYLAMID INCI-navn acrylamide Brukes som stabilisator og fortykningsmiddel Giftig og kreftfremkallende. ALCOHOL, ISOPROPYL (SD-40) Uttørrende og irriterende oppløsningsmiddel. Ødelegger hudens naturlige

Detaljer

Referat fra møte i den faste komite for kosmetiske produkter, Seksjon forbrukerhensyn. 24. juni 2013

Referat fra møte i den faste komite for kosmetiske produkter, Seksjon forbrukerhensyn. 24. juni 2013 Referat fra møte i den faste komite for kosmetiske produkter, Seksjon forbrukerhensyn 24. juni 2013 Forum: Europakommisjonens arbeidsgruppe for kosmetiske produkter Sted og tid: Brussel 24. juni 2013 Utsteder:

Detaljer

FESTETEKNIKK - VERKTØY - MATERIELL - FORSYNINGSLØSNINGER. Fakta om huden

FESTETEKNIKK - VERKTØY - MATERIELL - FORSYNINGSLØSNINGER. Fakta om huden Håndhygiene Fakta om huden HUDPLEIE FØR ARBEIDE HÅNDKREM HÅNDKREM DESINFEKSJON DESINFEKTOR HÅNDRENS/SÅPE HÅNDRENS HÅNDRENS SUPER PLUM HÅNDRENS HÅNDRENS PLUM WIPES HD 50 PLUM WIPES ALL-PURPOSE HÅNDSÅPE

Detaljer

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

BCG-medac. Behandling med BCG-medac

BCG-medac. Behandling med BCG-medac NO BCG-medac Behandling med BCG-medac Behandlingen av overfladisk blærekreft følger en bestemt plan og denne brosjyren er ment som en veileder i behandlingsforløpet. Urinblærekreft Det finnes mange typer

Detaljer

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.

Detaljer