Rica Hell Hotel, Stjørdal 20. november 2014 INNOVASJONSKONFERANSEN 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rica Hell Hotel, Stjørdal 20. november 2014 INNOVASJONSKONFERANSEN 2014"

Transkript

1 Rica Hell Hotel, Stjørdal 20. november 2014 INNOVASJONSKONFERANSEN 2014

2 Program

3

4 Få innsikt

5 Møteleder Geir Helljesen, aktiv pensjonist Geir Helljesen jobbet i politisk avdeling i NRK, og er særlig kjent som ekspertkommentator og analytiker under kommunevalg og stortingsvalg. Han gikk av med pensjon etter stortingsvalget i september Geir Helljesen fikk hedersprisen under Gullruten 2008 for sitt mangeårige journalistiske arbeid. I tiden etter 42 år i NRK, har Geir Helljesen ledet debatter og holdt en lang rekke foredrag og kåserier Registrering Kunstnerisk innslag Fornye, forenkle og forbedre Anne Grethe Erlandsen, Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet Fornye, forenkle og forbedre er regjeringens slagord. Kjernen i dette er innovasjon. Innovasjon vil kunne spille en sentral rolle i å løse utfordringene som helse- og omsorgstjenestene står ovenfor. Med ny teknologi, nye arbeidsprosesser, nye produkter kommer vi nærmere målene vi har satt. 25. juni mottok regjeringen den første nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for helse og omsorg; HelseOmsorg21. Denne inneholder en rekke tiltak og forslag om hvordan disse kan iverksettes. Til det trenger vi ulike bidrag - dette er viktig for å skape framtidens helse- og omsorgstjenester.

6 Recovering a life: Innovative practice in mental health services Rachel E. Perkins BA, MPhil (Clinical Psychology), PhD, OBE (Order of the British Empire). Senior Consultant, Implementing Recovery through Organisational Change Programme. A member of the English Mental Health Strategy Ministerial Advisory Group, Chair of the English Ministerial Working Group on Equalities in Mental Health and member of the UK Government expert advisory group on Psychological Well-being and Work, Rachel lives and works with a long term mental health condition and is a member of National Mind External Relations Committee. Perkins speeches about how to survive and thrive at work with mental health problems are known as an eye opener and a great source of inspiration. The presentation will describe how to assist organizations and the staff within them to work in partnership with people using services to improve the services. If services are to assist people in their recovery journey then a fundamental change in culture and approach is needed. The employment programmes she developed have been cited as an example of good practice by Zero Project 2013 International Study on the Implementation of the UN Convention on The Rights of Persons with Disabilities.

7 Diffusing innovations in healthcare: an international perspective Julie McQueen, Policy Fellow, Innovation Studies, Institute of Global Health Innovation, Imperial College London Innovations, to meet the growing challenges faced by healthcare systems and to advance medicine and healthcare delivery, are becoming ever more necessary. However, the uptake of innovation is not as rapid as the pace of change facing the industry. Julie McQueen will present findings from an international study that looks to identify and analyse the enabling factors and behaviours that support and promote the diffusion of innovations across health systems. She will describe the front-line cultural dynamics that must be fostered to motivate and guide healthcare organizations to transformational change. The goal is to make the case for a greater focus on vital, yet currently underutilized, organizational action to support the adoption of innovation.

8 Skap kultur

9 HelseOmsorg21 Hva er ambisjonene? John Arne Røttingen, professor og divisjonsdirektør, Folkehelseinstituttet, leder av HO21 strategigruppen. Mandatet ble gitt; HelseOmsorg21 skal legge til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert innsats for forskning, utvikling og innovasjon innenfor helse og omsorg. Målet med strategien er å bidra til en kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste kjennetegnet av høy kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet. Strategien skal også legge til rette for utvikling av et forskningsbasert næringsliv på helseområdet. HelseOmsorg21 ble overlevert regjeringen ved statsminister og helse- og omsorgsminister i juni Og vi utfordrer; Hva er ambisjonene? Hvordan skal disse realiseres? Pause Debatten: HelseOmsorg21 - Vi utfordrer helseledere - Hvordan skal ambisjonene realiseres? Ledet av Geir Helljesen Cecilie Daae, assisterende helsedirektør Dagfinn Bjørgen, leder, Mental Helse Anette Fosse, fastlege, Øvremo legesenter, Mo i Rana Evy-Anni Evensen, fylkesrådmann i Telemark Stener Kvinnsland, administrerende direktør i Helse Bergen, styreleder OUS Bjørn Grønli, innovasjonssjef, Helse Sør-Øst RHF

10 Har du en god idé? Gjør den til virkelighet! Jesper Werdelin Simonsen, divisjonsdirektør, Samfunn og Helse, Forskningsrådet Marianne von Krogh, spesialrådgiver, tjenesteansvarlig IFU/OFU, Innovasjon Norge Forskningsrådet og Innovasjon Norge har gode støtteordninger for å fremme innovasjon i helse- og omsorgssektoren. Dette er ordninger som kommuner, helseforetak og bedrifter kan ha stor glede av. Jesper og Marianne vil presentere mulighetene Innovasjon Hva er kriteriene? Gunnar Sivertsen, forsker ved NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) På oppdrag fra Helse- og omsorgsdeparttementet samarbeider NIFU med Helse Sør-Øst RHF og universitetssykehusenes nasjonale innovasjonsnettverk om å videreutvikle indikatorene som helseforetakene benytter i den årlige rapporteringen om innovasjon. De nye indikatorene skal ikke bare telle innovasjoner, men også stimulere og være til hjelp i innovasjonsarbeidet. Gunnar Sivertsen deler sine erfaringer fra dette arbeidet.

11 Hvorfor er endring så vanskelig? Erik Haugane, administrerende direktør i SIVA Samfunnsutviklingen med flere folk og stadig høyere levestandard krever nå en effektivitet som forutsetter raskere endringer enn hva vår biologiske arv er innstilt på. Vi skjønner det intellektuelt, men vil det egentlig ikke. Derfor er det stor avstand mellom festtaler og praksis. I privat virksomhet løser dette seg i markedet slik at av de 50 største bedriftene i verden for 50 år siden, er det bare 8 igjen på lista. Hvordan få til innovasjon i helse- og omsorgssektoren uten trussel om nedleggelse? Dette vil Haugane utfordre oss på Underholdning Lunsj

12 Tenk nytt

13 Pest eller kolera? Samvalg i praksis Anne Regine Lager, klinikkrådgiver, Universitetssykehuset i Nord- Norge HF For noen sykdommer finnes det flere behandlingsvalg. Men det føles ofte vanskelig for pasienter og pårørende å gjøre gode valg. Fordeler og ulemper har ofte ulik betydning for den enkelte, og det er heller ikke enkelt å huske all informasjon som gis på sykehuset. For mange bidrar også google-verdenen til usikkerhet og feilinformasjon. Vi har allerede utviklet piloten Mine behandlingsvalg, et verktøy for pasienter med kronisk nyresvikt: Mine behandlingsvalg sammenligner behandlingsalternativene og hjelper deg til å finne ut hva som er riktig for pasienten. Vi er i ferd med å utvikle 4 lignende verktøy og nå deler vi våre erfaringer Ny type behandling av hodepine med MultiGuide Daniel F. Bratbak, overlege, spesialist i øre-nese-hals, St. Olavs Hospital HF Øre-nese-halskirurg Daniel Fossum Bratbak ved St. Olavs Hospital utvikler et nytt navigasjonsbasert operasjonsutstyr, kalt MultiGuide, sammen med nevrolog Erling Trondvik og professor Ståle Nordgård. Instrumentet er i første omgang utviklet for å kunne gi ny behandling for pasienter med veldig sterk hodepine. Ved hjelp av Multiguide er man i stand til, med høy presisjon, å injisere en nervehemmer ved en spesiell nervestruktur i hodet for å redusere de sterke smertene. Utviklingsprosjektet er i samarbeid med NTNU Technology Transfer, Fremtidens Operasjonsrom på St. Olavs Hospital og Avdeling Medisinsk Teknologi ved SINTEF.

14 Livskvalitet for eldre: Maten er ikke gitt før den er spist Helge Bergslien, FoU fasilitator, Måltidets Hus og NCE Culinology. Forebyggende helse er et prioritert satsingsområde for myndighetene. Kroppen må vedlikeholdes, hvis ikke kan slitasje og sykdom føre til tidlig død. Vedlikeholdet består av tre viktige faktorer; trim, god ernæring og sosialt samhold med familie og venner. Bergslien vil spesielt belyse viktigheten av god ernæring for eldre. Det er viktig å ivareta matgleden og det gode måltid. Særlig på sykehjem og eldresentre må vi sikre at beboeren og brukeren har matlyst. For det er først når maten er spist at den har effekt på kroppens mange funksjoner. Matglede er en viktig faktor for god livskvalitet Elektronisk pasientmedvirkning bygger pasientens helsetjeneste Jan Hamm, IKT-sjef og leder for ehelse, Helse Bergen Heidi Blengsli Aabel, administrerende direktør i CheckWare AS Helse Vest har kommet langt på ehelse-løsninger, og valgte CheckWare da de skulle innføre elektronisk pasientmedvirkning. Løsningen omfatter selvrapportering, interaksjon mellom pasient og behandler samt nettprogrammer for økt egenmestring. For helsesektoren betyr dette raskere behandling av flere pasienter, bedre kvalitet og at pasienten blir delaktig i egen behandling. CheckWare kan tilby løsninger som er tilpasset både psykisk helse, somatikk og rehabilitering. Jan Hamm og Heidi Blengsli Aabel forteller om gevinster for alle parter, og hvordan et tett kundeleverandør-samarbeid har skapt en løsning som ble markedsleder i Norge Pause

15 Notater

16 Skap verdi

17 Anskaffelser som drivkraft Tore André Sines, prosjektleder, Nasjonalt program for leverandørutvikling, NHO/KS Offentlige anskaffelser er et strategisk virkemiddel for å effektivisere og modernisere offentlig sektor. Offentlige innkjøpere (med rett kunnskap) kan være pådrivere for innovasjon og skape nye næringer Refleksjon: Produkt- og organisatoriske innovasjoner fra behov til realisering Hogne Petersen, tidligere seniorrådgiver i NAV André Joachim Frank, innkjøpsrådgiver i Oslo kommune NAV og Oslo kommune deler sine erfaringer og forventninger til innovative offentlige anskaffelsesprosesser. Hvordan kan dette nyttiggjøres i virksomhetenes fornyings-arbeid? Samtalen ledes av Tore André Sines.

18 How to create a DOLCE VITA culture at work, at home and in your head! Pellegrino Riccardi, Edutainer & Motivational Speaker For the past 30 years, Pellegrino has helped people from all over the world improving the way they interact with each other primarily by providing training and coaching within the areas of communication and motivation. Pellegrino has always been fascinated by people, especially what motivates and drives them. Pellegrino has spent the last 19 years living and working in Norway, where he has had lots of opportunities to observe Norwegians in action both inside and outside the work environment. Today, Pellegrino will share some of his insights with us Kunstnerisk innslag Avslutning Cecilie Daae, assisterende helsedirektør og ansvarlig for InnoMed, deler sine tanker om dagen Tapas og hyggelig samvær

19 Notater

20 Notater

21

22

23 Besøk oss på innomed.no Les aktuelle nyhetssaker Få oversikt over arrangementer Søk i InnoMeds prosjektdatabase Finn relevante prosjekter og prosjektrapporter Se og lær av hva andre har gjort Få tips til metoder og verktøy i innovasjonsarbeid

24 Design og layout: Tore Chr. B. Storholmen, Ole Petter Næsgaard og Hanne Linander

Rica Hell Hotel, Værnes 20. november 2013 INNOVASJONSKONFERANSEN 2013

Rica Hell Hotel, Værnes 20. november 2013 INNOVASJONSKONFERANSEN 2013 Rica Hell Hotel, Værnes 20. november 2013 INNOVASJONSKONFERANSEN 2013 Program 0830-0930 Registrering og kaffe Få innsikt 0930-1135 0930-0945 Kunstnerisk innslag 0945-1005 Innovasjon i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12

4.1.1 Utfordringer fremover store og økende pasientgrupper...11 4.2 MULIGHETER TEKNOLOGIUTVIKLING OG TJENESTEUTVIKLING...12 1 SAMMENDRAG...3 2 SATSING PÅ INNOVASJON - BETYDELIG POTENSIAL FOR NORSK VERDISKAPING...4 2.1 ØKT KVALITET OG EFFEKTIVITET I HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN OG FLERE KONKURRANSEDYKTIGE BEDRIFTER...4 2.1.1 Innovasjon

Detaljer

HelseOmsorg21. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. HelseOmsorg21

HelseOmsorg21. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg Rapport 2014 delrapporter Side 78 Side 93 Side 110 Side 123 Side 137 Næringsutvikling Forskningskvalitet

Detaljer

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge itsmf.no/konferansen2014 2 PRAKTISK INFORMASJON VELKOMMEN TIL KONFERANSE! Nok en gang ser det ut til å bli deltakerrekord! Og nok en gang skal vi sammen

Detaljer

Lar endring i sykehus seg programmere?

Lar endring i sykehus seg programmere? Lar endring i sykehus seg programmere? Sammenhengen mellom lean og IKT i sykehus Silje Tolo Haugland Katrine Baastad Karlsen Industriell økonomi og teknologiledelse Innlevert: juni 2014 Hovedveileder:

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2010-2013

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2010-2013 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2010-2013 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Innledning s. 4 Statens seniorråd s. 4 Statens seniorråds mandat s. 4 Statens seniorråds medlemmer s. 4 Sekretariat

Detaljer

INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN

INNOVASJON I HELSEINDUSTRIEN DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det er hjernekraft og forskning som skal sikre Norges fremtid. Hjernekraftverk er en kampanje fra Anerkjenn våre virkelige superstjerner på hjernekraftverk.no

Detaljer

Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon

Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon JA TIL LINDRENDE ENHET OG OMSORG FOR BARN Nr. 1 2015 Barnepalliasjon innebærer en aktiv og total tilnærming og omfatter fysisk, emosjonell, sosial og eksistensiell

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2013

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2013 HANDELSHØYSKOLEN BI EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HØST 2013 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå NÆRINGSLIVET SKAPER VERDIER GJENNOM KOMPETENTE MEDARBEIDERE På BI Executive møter du forelesere som kombinerer

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt?

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? 27. 28. AUGUST 2015 Scandic Fornebu, Oslo Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? Har du en jobb til meg? Foto: Colourbox Samarbeidskonferanse mellom Arbeids og velferdsdirektoratet og Nettverk for arbeidsinkludering

Detaljer

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup Prosjektrapport Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet Nils Kolstrup Tittel: Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet NST-rapport: 04-2014 Prosjektleder: Nils Kolstrup, prosjektleder, rådgiver NST.

Detaljer

Hva må til for bedre utnyttelse av IKT i helse- og omsorgssektoren?

Hva må til for bedre utnyttelse av IKT i helse- og omsorgssektoren? Prosjektrapport Hva må til for bedre utnyttelse av IKT i helse- og omsorgssektoren? En intervjuundersøkelse blant helsepersonell med IKT-ansvar Helle Kise Hjertstrøm Tittel: Hva må til for bedre utnyttelse

Detaljer

Kompetansemegling som virkemiddel for å fremme forskningsbasert innovasjon i kommunesektoren: erfaringer fra tre fylker

Kompetansemegling som virkemiddel for å fremme forskningsbasert innovasjon i kommunesektoren: erfaringer fra tre fylker Forfattere Mary G. Billington, Jens Kristian Fosse, Øyvind Heimset Larsen, Terje Lie, Gunn Vedøy Kompetansemegling som virkemiddel for å fremme forskningsbasert innovasjon i kommunesektoren: erfaringer

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap (Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor - RFFMIDT) Side: 1 Søknadsnummer: ES492624 Prosjektnummer: 220551 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift

Detaljer

Innovasjon i helseindustrien

Innovasjon i helseindustrien ANNONSE MAI 2015 EFFEKTIVVELFERD.NO PÅ NETT: Les flere spørsmål og svar fra bransjeekspertene. Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet DRØMMELØFTET for helsenæringen. s. 6 ANNONSE HVORDAN sertifiserer

Detaljer

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS?

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Iren Groendahl Vibeke Sardo Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2011. Retten til fullgod mat ved sykehjem -

MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2011. Retten til fullgod mat ved sykehjem - MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2011 Retten til fullgod mat ved sykehjem - En menneskerettighetsbasert tilnærming til personalets muligheter og utfordringer ved realisering av denne rettigheten for

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet

Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet I januar 2012 satte ti utvalgte kommuner i Midt-Norge i gang med Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet. Prosjektet gikk ut på at kommunene skulle prøve ut

Detaljer

Nyhetsbrev oktober 2007

Nyhetsbrev oktober 2007 NORSK SYKEPLEIERFORBUNDS FAGGRUPPE FOR IKT OG DOKUMENTASJON Nyhetsbrev oktober 2007 NSFID vervekampanje avsluttet Nummer 3 / 2007 NSFIDs vervekampanje er nå avsluttet. Totalt tilkom det 14 nye medlemmer

Detaljer

Møteplass. Trygghet i hjemmet. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu. 9. 10. desember 2013

Møteplass. Trygghet i hjemmet. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu. 9. 10. desember 2013 Møteplass Trygghet i hjemmet Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu 9. 10. desember 2013. Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Målsetting og målgruppe... 1 3 Gjennomføring... 1 3.1 Valg av konferansehotell...

Detaljer

Sunnaasmodellen. kultivering av telemedisin i en organisasjon. Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag

Sunnaasmodellen. kultivering av telemedisin i en organisasjon. Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Hovedprosjekt HSI412 Sunnaasmodellen kultivering av telemedisin i en organisasjon Gruppe 2 Bodil Helene Bach Anne Bergland

Detaljer

Prosjektledelse. Kun få dager igjen! Med NFP. Nordnet 2008 - nordisk prosjektlederkonferanse PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING NORDNET

Prosjektledelse. Kun få dager igjen! Med NFP. Nordnet 2008 - nordisk prosjektlederkonferanse PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING NORDNET Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 3-2008 NORDNET 18. - 19. september 2008 Nordnet 2008 - nordisk prosjektlederkonferanse PROSJEKTLEDELSE

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer