Sektor Gruppen. Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sektor Gruppen. Årsrapport"

Transkript

1 2010 Sektor Gruppen Årsrapport

2 B Sektor årsrapport 2007/ Styrets beretning Innholdsfortegnelse Daglig leder har ordet... 3 regnskap Sektor EiendomsUtvikling... 4 Riktig butikkmiks er avgjørende... 5 Hovedtall Sektor Gruppen... 6 Eiendomsoversikt... 7 Årsberetning... 8 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Senteroversikt Kontaktpersoner... 35

3 3 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Daglig leder Plattform for framtiden «Vi har lagt bak oss et begivenhetsrikt år som skal gi Sektor Gruppen gode bein å stå på i årene som kommer. Markedet har stabilisert seg og Sektor EiendomsUtvikling har styrket sin posisjon». Foto: Johnny Syversen Gjennom kjøp av Sektor EiendomsUtvikling og omfattende rehabiliteringsprosjekter har Sektor Gruppen brukt oppstartsåret 2010 til å bygge en solid plattform for gode resultater i årene som kommer. Sektor Gruppen AS ble etablert i januar 2010 for å erverve alle aksjene i kjøpesenterselskapet Sektor EiendomsUtvikling AS. Transaksjonen ble gjort 21. april, med regnskapsmessig virkning fra 1. april. Selskapet har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom, samt delta i andre selskaper med tilsvarende virksomhet. Den forretningsmessige virksomheten er organisert i datterselskapet Sektor EiendomsUtvikling AS som er ledende innen forvaltning, utvikling og markedsføring av kjøpesentre, og har en portefølje på 28 sentre i Norge. Resultatet i oppstartsåret ble som forventet svakt. Årsaken til det finner vi først og fremst i to forhold: De finansielle engangskostnadene knyttet til transaksjonen rundt Sektor Eiendoms Utvikling og betydelige investeringer som deretter ble gjort i Sektor EiendomsUtviklings portefølje av kjøpesentre. Ekskluderer vi disse forholdene ser vi at den underliggende driften var god. I et regnskapsår som grunnet transaksjonen bare varte i ni måneder, hadde vi en høy grad av utleie på våre eiendommer og økte de samlede leieinntektene fra porteføljen. Det betyr at vi har lagt et godt grunnlag for Med Niam, et av Nord-Europas ledende private equity-selskap med fokus på eiendom, har Sektor Eiendomsutvikling fått nye eiere med betydelig finansiell styrke og solid eiendomskompetanse. Nye markedsandeler Ved inngangen til 2010 var det betydelig spenning knyttet til forbrukernes kjøpelyst i kjølvannet av finanskrisen. Med fasit i hånd kan vi si at det ble bedre enn fryktet, men at markedet ikke var helt rehabilitert. For kjøpesenterbransjen ble 2010 et år med moderat vekst. For Sektor EiendomsUtvikling ble 2010 likevel et aktivt år hvor vi tok nye markedsandeler. I løpet av året kom seks nye sentre inn i porteføljen gjennom forvaltningsoppdrag for Storebrand Eiendom og Oslo Areal AS. Investeringer I løpet av høsten ble det også både igangsatt og åpnet flere store prosjekter ved kjøpesentre i porteføljen. I november hadde Herkules Storhandel sin offisielle åpning. Storhandelen er 100 prosent utleid, og er ventet å bidra med millioner kroner i omsetning. I midten av oktober begynte utbyggingen av Kremmertorget på Elverum som skal stå helt ferdig i desember Senteret øker med 5000 kvadratmeter, får ti ny butikker og en forventet omsetnings vekst på hele senteret fra 430 til 540 millioner kroner. Samlet sett betyr dette at vi har lagt bak oss et begivenhetsrikt år som skal gi Sektor Gruppen gode bein å stå på i årene som kommer. Markedet har stabilisert seg og Sektor Eiendoms Utvikling har styrket sin posisjon. Allerede i januar 2011 kom den første forsmaken på vår finansielle styrke og vilje til å ta markedsandeler med kjøpet av Linderud Senter i Oslo. Eirik Thrygg, Daglig leder, Sektor Gruppen Sektor Gruppen AS er morselskapet i konsernet Sektor Gruppen og eier 100 % av aksjene i Sektor EiendomsUtvikling AS. Sektor Gruppen AS ble etablert i januar 2010 med det formål å erverve alle aksjene i Sektor EiendomsUtvikling AS. Sektor EiendomsUtvikling AS forvalter, utvikler og markedsfører en kjede av kjøpesentre og handelseiendommer i Norge. Som en av Norges ledende aktører innen kjøpesenterbransjen er vårt mål å skape gode vekstvilkår for leietakere og positive handleopplevelser for kundene.

4 4 Sektor Gruppen årsrapport 2010/regnskap Sektor EiendomsUtvikling Sektor EiendomsUtvikling regnskap* Tall i kroner: RESULTATREGNSKAP Leieinntekt Salgsinntekt Annen driftsinntekt Gevinst ved salg av varige driftsmidler Sum driftsinntekt Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Finansinntekt Finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat * et Sektor EiendomsUtvikling er et underkonsern av Sektor Gruppen.

5 5 Riktig butikkmiks er avgjørende Sektor Gruppen årsrapport 2010/Butikkmiks Kafeteriaer og restauranter (4 %) Servicehandel (4 %) Annen detaljhandel /Annen virksomhet (3 %) Husholdningsvarer (15 %) Dagligvare (27 %) God bransjemiks i tråd med den generelle markedsutviklingen Spesialbutikker (23 %) Klær, sko og tilbehør (24 %) En attraktiv og balansert leietakerportefølje bygget på profesjonelle og langsiktige relasjoner Gode vekstvilkår for leietakere er nøkkelen til suksess Som en av Norges ledende aktører innen kjøpesenterbransjen er Sektors mål å skape gode vekstvilkår for leietakere og positive handleopplevelser for kundene. Sektor legger stor vekt på å ha tilfredse leietakere og jobber langsiktig med relasjonsbygging. Dette gjør at våre sentere har en optimal og attraktiv blanding av butikker. En stor andel av omsetning og leieinntekter er basert på den daglige handelen av forbruksvarer. Omtrent samtlige av de Sektor-eide kjøpesentrene har de store kjedeaktørene slik som dagligvarehandelen som sine leietakere. Denne tilnærmingen viser stabil omsetning også i økonomiske nedgangstider. Forutsigbarhet er nøkkelen for våre leietakere, og Sektor arbeider kontinuerlig for å forbedre miksen av leietakere, tilgjengelighet og markedsføring der vi har et felles mål om å øke omsetningen.

6 6 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Hovedtall Hovedtall Sektor Gruppen (Kronebeløp i millioner kroner) Note 2010 Inntjening Leieinntekter 299 Driftsresultat 155 Resultat før skatt -47 Årsresultat -20 Kontantstrøm Kontantstrøm fra ordinær drift 1 38 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 61 Kontantstrøm etter skatt 2 14 Investeringer og salg Investeringer 207 Salg 1 Netto investeringer 206 Balanse og soliditet Bokført totalkapital Bokført egenkapital 835 Bokført egenkapitalandel 14,5 % Gjeld og likviditet Langsiktig rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld Gjennomsnittlig rente ekstern gjeld 4,1 % Andel ekstern gjeld sikret med rentetak 70 % Likviditetsreserve 328 Eiendom 3 Antall eiendommer eide 13 Antall eiendommer innleide 2 Brutto areal (m 2 ) Utleibart areal, eksl. parkering (m 2 ) Brutto leieinntektsnivå 4 422,6 Vektet gj.v. leietid (år) 4,4 Verdibasert ledighet 5 2,3 % Vekst i kjøpesenteromsetning 3,9 % Vekst i brutto leieinntektsnivå 3,9 % Noter: 1) Kontantstrøm fra ordinær drift: Resultat før skattekostnad korrigert for gevinster/tap, rehabilitering og resultatposter uten kontanteffekt 2) Kontantstrøm etter skatt: Resultat før skattekostnad korrigert for resultatposter uten kontanteffekt, fratrukket betalbar skatt 3) Eiendom: Omfatter kun eiendommer hvor leieinntektene konsolideres i eget regnskap 4) Brutto leieinntektsnivå: Årlig kontraktfestet leie for løpende kontrakter tillagt antatt leieverdi av omsetningsbaserte leiekontrakter og ledige arealer. 5) Verdibasert ledighet: Antatt leieverdi av ledige arealer / brutto leieinntektsnivå

7 7 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Eiendomsoversikt Eiendomsoversikt pr Forretning /servering Kontor /kantine Lager /verksted Parkering /diverse Brutto areal 3) Eiendom Sted % m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 mnok % år mnok Eierandel Leienivå 4) Ledighetsgrad 5) Gj.v. leietid Omsetning 6) Direkte eide og innleide eiendommer 1) Brusenteret Kongsvinger 100 % ,4 76,2 % 1,6 12 Glasshuspassasjen Bodø 100 % ,6 5,6 % 5,9 94 Heiane Storsenter Stord 100 % ,0 10,1 % 4,3 324 Herkules Skien 100 % ,0 2,1 % 4, Kilden Senter Stavanger 100 % ,6 0,8 % 4,3 725 Kolbotn Torg Oppegård 100 % ,4 1,5 % 6,8 631 Kongssenteret Kongsvinger 100 % ,3 1,2 % 2,6 335 Kremmertorget 7) Elverum 100 % ,9 1,2 % 3,0 428 Lade Storhandel Trondheim 100 % ,5 0,0 % 6,1 214 Liertoppen Lier 100 % ,7 0,9 % 4,0 949 Lietorvet 7) Skien 100 % ,9 3,5 % 5,3 414 Stopp Tune Sarpsborg 100 % ,9 7,0 % 4,7 338 Trekanten 10) Asker 100 % ,9 0,0 % 3,9 829 Haugåsveien 8 11) Stavanger 100 % ,6 0,0 % 4,5 Sum eide eiendommer ,7 2,6 % 4, NAF-Huset 8) Oslo Innleid ,2 0,0 % 7,5 186 Solsiden 9) Trondheim Innleid ,7 0,0 % 2,7 977 Sum innleide eiendommer ,9 0,0 % 3, SUM EIDE / INNLEIDE EIENDOMMER ,6 2,3 % 4, Forvaltede eiendommer 2) Bryn Senter Oslo Buskerud Storsenter Nedre Eiker Holmen Senter Asker Karls Johans Gate 16 Oslo Krogstad Senter Nedre Eiker Kuben Senter Hønefoss Magasinet Drammen Drammen PP-senteret Porsgrunn Stadionparken Stavanger Steen & Strøm Magasinet Oslo Stoa Senter Arendal Storbyen Sarpsborg Stortorvet Kongsberg Strandtorget Lillehammer SUM FORVALTEDE EIENDOMMER , TOTALT INKL. FORVALTNING , Noter: 1) Eiendommer inntatt i regnskapet etter oppkjøpsmetoden. 2) eiendommer konsernet forvalter for andre eiere. Inntas ikke i regnskapet, men genererer forvaltningshonorarer. 3) Avvik i arealangivelse i forhold til tidligere opplysninger skyldes ny oppmåling, påbygging/riving eller erverv/avhending av eiendom 4) Årlig kontraktfestet leie for løpende kontrakter tillagt antatt leieverdi av omsetningsbaserte leiekontrakter og ledige arealer. 5) Antatt leieverdi av ledige lokaler i % av brutto leienivå. 6) Butikkleietakeres bruttoomsetning siste 12 mnd. Oppgitte tall er inkl. omsetning i eventuelt eksternt eid areal. 7) Festet/delvis festet tomt 8) Leieavtale frem til ) Leieavtale frem til med rett til fornyelse i ytterligere 10 år på like vilkår. 10) Inkludert ca m2 innleid areal frem til med rett til fornyelse i 10 år på like vilkår. 11) Ideell eierandel. Oppgitte tall er konsernets lokaler.

8 8 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Styrets beretning Styrets beretning 2010 Fra venstre : Morten Lager, Johan Bergman, Kjell Sagstad, Haakon Blaauw og Maria Hägerdal var et aktivt første år for Sektor Gruppen, med kjøp av Sektor EiendomsUtvikling AS, som overtok forvaltningen av fem kjøpesentre for Storebrand Kjøpesenter Holding AS og ett senter for Oslo Areal AS. Dette vil ytterligere styrke konsernets markedsposisjon. I løpet av året ble flere prosjekter ferdigstilt og nye igangsatt. Omsetningsveksten i kjøpesentrene var bedre enn den generelle veksten i markedet. Den ordinære driften viser vekst i leieinntekter og god inntjening, men årets resultat er negativt som følge av finansielle engangskostnader knyttet til oppkjøpet og tilhørende restrukturering av gjeld og rentesikringsinstrumenter.

9 9 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Styrets beretning Virksomhet Sektor Gruppen AS ble etablert i januar 2010 med det formål å erverve alle aksjene i kjøpesenterselskapet Sektor Eiendoms Utvikling AS. Transaksjonen skjedde 21. april 2010 og ble gjennomført med regnskapsmessig virkning 1. april Selskapet har forretningsadresse i Oslo og har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom, samt delta i andre selskaper med tilsvarende virksomhet. Den forretnings messige virksomheten er organisert i datterselskapet Sektor Eiendoms Utvikling AS. Virksomheten er rettet mot det norske markedet. Sektor EiendomsUtvikling AS strategi er å være en ledende aktør innen utvikling, forvaltning og markedsføring av kjøpesentre og handelseiendommer. Selskapet ble etablert i 1997 og har siden hatt en sentral posisjon i det norske kjøpesentermarkedet. Selskapet har også betydelige utviklingsog forvaltningsoppdrag for strategiske samarbeidspartnere. Ved årsskiftet eide og forvaltet selskapet totalt ca kvm fordelt på 27 kjøpesentre/handelseiendommer med brutto omsetning på ca. 14,5 milliarder kroner. Av disse var 13 eiendommer heleid, 2 innleid og 12 under forvaltning for andre eiere. Investeringer og salg Aktiviteten i markedet for kjøp og salg av næringseiendom tok seg kraftig opp utover i året i takt med bedre makroutsikter og normalisering av bankenes utlånsvilje. Den største transaksjonen i 2010 var Niams erverv av Sektor EiendomsUtvikling AS som utgjorde ca. 15 % av det totale investeringsvolumet. Situasjonen i boligmarkedet bedret seg også merkbart i annet halvår. et har ikke avhendet næringseiendom i 2010, men har hatt høy fokus på å redusere beholdingen av usolgte boliger. Beholdningen ble redusert fra kr 86,7 mill til kr 30,4 mill og restbeholdningen pr bestod av 10 boliger, hvorav 8 var solgt for overlevering i ets investeringer i næringseiendom utgjorde totalt kr 101,6 mill. Investeringene kan vesentlig henføres til følgende prosjekter: Herkules i Skien. Ferdigstillelse av nytt storhandelsbygg som ble påbegynt i 2009 og suksessivt ferdigstilt i 3. og 4. kvartal Storhandelsbygget er på ca kvm nytt og rehabilitert areal og utleid til Elkjøp, Biltema, Møbelringen, med flere. Kremmertorget i Elverum. Kjøpesenteret skal utvides i plan 1 og 2 med ca kvm til totalt ca kvm handels areal. Prosjektet har en investerings ramme på kr 132 mill inkludert ombygging og oppgradering av underetasje og eksisterende plan 2. Prosjektet ble påbegynt i september og ferdigstilles i 4. kvartal et har i tillegg flere byggeprosjekter under planlegging, men hvor oppstart avhenger av markedssituasjonen og/eller offentlige tillatelser. De største prosjektene omfatter utvidelser av Kongssenteret i Kongssvinger og Herkules i Skien. Utleiesituasjon og markedsforhold ets egen portefølje av eide og innleide eiendommer hadde pr et brutto leieinntektsnivå, dvs. årlig leie for løpende kontrakter tillagt antatt leieverdi av omsetningsbaserte leiekontrakter og ledige lokaler, på kr 422,6 mill. et er i beskjeden grad eksponert mot kontormarkedet. Segmentet utgjør ca. 4,9 % av brutto leieinntektsnivå og er i hovedsak utleid til helserelatert virksomhet i tilknyting til kjøpesentrene. Ledigheten utgjorde 2,3 % (1,9 %) av brutto leieinntektsnivå, hvorav ca. 1/3-del er prosjektrelatert. Ledigheten vurderes som lav og leiekontraktene har balansert utløpsprofil. Vektet gjennomsnittlig gjenværende løpetid på leiekontraktene var 4,4 år (4,6 år). Markedet for utleie av butikklokaler i kjøpesentre bedret seg i Etterspørselen økte i takt med moderat økning i privat forbruk, først og fremst fra de store kjedene som viste mer vilje til utvidelser og nyetableringer. Kjøpesenterindeksen økte i 2010 med 3,5 % (4,5 %). Til sammenligning økte detaljomsetningsindeksen i samme periode med 2,2 % (3,2 %). Justert for arealendringer og antall handledager var veksten kun 0,9 % mot 2,3 % året før (Kilde: Kvarud). Kulde og høye strømpriser kan ha bidratt til å dempe kjøpelysten.

10 10 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Styrets beretning Kjøpesenteromsetning Kafeteriaer og restauranter4 Servicehandel 4 Kjøpesenteromsetning Husholdningsvarer 15 Kafeteriaer og restauranter4 Servicehandel 4 Spesialbutikker 23 Husholdningsvarer 15 Prosent Prosent Leieinntektsfordeling Prosent Forfallsstruktur leiekontrakter Prosent 14 Lager/verksted 1,4 Kontor /helse 4,7 Leieinntektsfordeling Prosent Annen detaljhandel/ annen virksomhet 3 Parkering/diverse 4,6 Butikk/servering 89 Forretning Kontor Annet Forfallsstruktur leiekontrakter 7 Spesialbutikker 23 Lager/verksted 1,4 Kontor /helse 4,7 Annen detaljhandel/ annen virksomhet 3 Parkering/diverse 4,6 Butikk/servering 89 Forretning Kontor Annet Dagligvare 27 Dagligvare 27 Klær, sko og tilbehør 24 Klær, sko og tilbehør og senere Omsetningen i konsernets egne kjøpesentre endte i 2010 på 7,6 milliarder kroner som tilsvarte en vekst på 3,9 % (11,2 %) sammenlignet med året før. Den sterke veksten året før skyldes vesentlig arealutvidelser. I kjøpesentre med sammenlignbart areal igjennom året var veksten 2,8 %. Positiv omsetningsutvikling genererer merinntekter på omsetningsbaserte leiekontrakter og øker den generelle etterspørselen etter lokaler i konsernets kjøpesentre. Kompetanse til å utvikle og markedsføre kjøpesentre som tilfredsstiller detaljhandelens krav og tilbyr publikum positive handleopplevelser, er derfor et viktig suksesskriterium. Etablering og utvidelser av kjøpesentre er regulert i «forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre» som ble innført i Målsettingen med forskriften er å begrense tilveksten av nye handelsarealer utenfor byer og tettsteder. Bestemmelsen forbyr i utgangspunktet all etablering av ny varehandel med bruksareal på mer enn kvm som ikke er regulert i «Fylkes(del)planer for lokalisering av varehandel og servicefunksjoner». Resultatutvikling regnskapet for 2010 viser resultatet for perioden til 31.12, dvs 9 måneders drift. Årsresultatet for det nye konsernet ble svakt. Den underliggende driften var god med tilnærmet normal drift i alle eiendommene, lav ledighet og vekst i leieinntekter. Årets underskudd kan i hovedsak henføres til finansielle engangskostnader knyttet til Sektor EiendomsUtvikling AS transaksjonen, samt utgiftsførte rehabiliteringskostnader og kostnader knyttet til boliger for salg. Sum driftsinntekter utgjorde kr 502,6 mill fordelt på leieinntekter kr 298,6 mill, salgsinntekter kr 56,9 mill, annen driftsinntekt kr 146,7 mill og gevinst ved salg av varige driftsmidler kr 0,3 mill. Eiendommene hadde en årsvekst i leieinntekter på 3,7 %, hvorav effekt fra nye arealer utgjør ca. 1,0 %. Salgsinntekter kan henføres til boliger. Annen driftsinntekt består vesentlig av felleskostnader m.v. som viderebelastes leietakerne og honorarer knyttet til forvaltning av kjøpesentre for andre eiere. Driftsresultatet ble kr 154,5 mill etter belastning av varekostnad for solgte boliger kr 56,7 mill, lønns- og annen driftskostnad kr 241,2 mill, samt avskrivning kr 50,2 mill. Netto finanskostnader utgjorde kr 201,5 mill. Finansnetto er belastet med kr 15,6 mill i overkurs ved terminering av fastrente posisjoner og kr 9,6 mill i reversering av aktivert opsjonspremie (rentetakavtaler). et har i så måte kunnet ha høy andel rentesikring og samtidig kunnet dra fordel av lave flytende renter. Ordinært resultat før skattekostnad viser et underskudd på kr 47,0 mill. Etter positiv skattekostnad på kr 27,0 mill, fremkommer et negativt årsresultat på kr 20,0 mill. Positiv skattekostnad skyldes endring i utsatt skattefordel knyttet til fremførbare underskudd. Kontantstrøm fra ordinær drift utgjorde kr 38,2 mill før skatt. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 61,2 mill. et har i regnskapsåret 2010 ikke hatt aktiviteter eller utgifter knyttet til forskning og utvikling. Forutsetninger om fortsatt drift Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og gir etter styrets vurdering et rettvisende bilde av morselskapet og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Det har etter styrets vurdering heller ikke inntrådt forhold etter års skiftet som er vesentlige for å vurdere konsernets økonomiske stilling. Det vises for øvrig til redegjørelser i avsnittet «Forhold inntrådt etter årsskiftet». Balanse og finansielle forhold ets totalbalanse pr utgjorde kr mill, mot kr mill i åpningsbalansen pr Tall i parentes nedenfor refererer til åpningsbalansen. Bokført egenkapital utgjorde kr 835 mill (kr 855 mill) som tilsvarer bokført egenkapitalandel på 14,5 % (14,8 %). Inkludert aksjonærlån på kr 828 mill som står tilbake for pantegjeld, var egenkapitalandelen 28,9 %. Langsiktig rentebærende gjeld inkludert aksjonærlån utgjorde ved årsskiftet kr mill (kr mill). Netto rentebærende gjeld, inkl. kortsiktig rentebærende gjeld, utgjorde til sammenligning kr mill. Prosent Rentereguleringsprofil og senere

11 Lager/verksted 1,4 Kontor /helse 4,7 Parkering/diverse 4, Sektor Gruppen årsrapport 20010/Styrets beretning Mill. NOK -27 Prosent Butikk/servering Rentene holdt seg lave gjennom Kontantstrøm hele drift Pr har selskapet totalt året, både internasjonalt og i Norge. Norges utstedte aksjer, hver pålydende 200 Bank hevet i mai styringsrenten fra 1,75 % kr 100,-. Det vises også til vedtak om til 2,0 %, men ytterligere rentehevinger ble 160 skjøvet ut i tid, bl.a. som følge av gjeldkriser kapital forhøyelse under kapittelet om forhold inntrådt etter årsskiftet. i Europa og fortsatt svak innenlands etterspørsel. Bankenes utlånsmarginer 120 er fortsatt høye i et historisk perspektiv, men Organisasjon og miljø Pr var det 100 ansatte i konsernet. tenderte ned gjennom året. Mer viktig for Det er ingen ansatte i morselskapet. Daglig 80 et velfungerende eiendomsmarked er det leder er ansatt og lønnet gjennom datterselskapet at utlånsviljen nærmer seg mer normale Sektor EiendomsUtvikling AS. nivåer. 40 et tilstreber en balansert fordeling mellom kjønnene. Kvinneandelen 18 % av konsernets innlånsportefølje Mill. NOK består av aksjonærlån med fast rente. Den utgjør 38 % totalt og 44 % blant ledende gjennomsnittlige innlånsrenten pr på eksterne innlån var 4,1 %. Det er inngått avtaler om rentetak på 3,75 % med gjenværende løpetid på 4,3 år som sikrer 70 % av den eksterne innlånsporteføljen. Likviditetsreserven pr Egenkapital utgjorde kr 328,1 mill, bestående av kr ,1 mill i bankinnskudd og kr 220 mill i ubenyttede trekkrettigheter. et har i 1600 tillegg finansielt sterke eiere som kan tilføre kapital til å utnytte gode investeringsmuligheter. ansatte. Det er ikke iverksatt særskilte tiltak for å fremme likestilling mellom kjønnene. Kvinner og menn gis like muligheter. Det er ingen vesentlige forskjeller i lønn til kvinnelige og mannlige ansatte i sammenlignbare stillinger. Det er heller ingen forskjeller i arbeidstid mellom kjønnene. Arbeidsmiljøet vurderes som godt og preget av motiverte medarbeidere som yter en god innsats. Totalt sykefravær i tilsvarte 4,2 % av antall mulige dagsverk. Det generelle sykefraværet er meget lavt, Disponering av årets resultat800 Årsresultatet i morselskapet, Sektor Gruppen AS, viser et underskudd på kr 33,0 mill. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende disponeringer Mill. NOK av 400 men noen få tilfeller av langtidssykemeldte påvirker gjennomsnittet. Det har i løpet av året ikke vært yrkesskader eller ulykker av betydning. et tilrettelegger arbeidsplassen for hver enkelt ansatt ved behov og har underskuddet: 0 fokus på å tilfredsstille plan- og bygningslovens Overføres fra annen krav til universell utforming av Egenkapital kr ,- bygninger, anlegg og uteområder rettet Sum disponert kr ,- mot allmennheten. Det er ikke iverksatt særskilte tiltak for å fremme formålet i Fri egenkapital i morselskapet pr utgjorde kr 0,0 mill. diskrimineringsloven og i diskrimineringsog tilgjengelighetsloven. et påvirker det ytre miljø gjennom bygging og drift av fast eiendom. Gjennom investeringer i miljøvennlige løsninger, opplæring og holdningsskapende arbeid søker konsernet å bidra til et bedre miljø, også ved å stille krav til leietakere. et har således løpende og økende fokus på kildesortering, avfallshåndtering, energieffektivisering og etterleving av offentlige miljøkrav Aksjonærforhold ets målsetting er å maksimere avkastningen på verdijustert egenkapital over tid. Avkastning på kort sikt skapes gjennom god løpende direkteavkastning. Langsiktig meravkastning skapes gjennom utvikling og verdiøkning på eiendomsporteføljen. Sektor Gruppen AS er et heleid datterselskap av Niam IV Holding AS som er eid av Niam Fund IV. Niam AB, med hovedkontor i Stockholm, er Nord Europas ledende private equity selskap innen eiendom Forhold inntrådt etter årsskiftet et ervervet i januar 2011 Linderud Senter fra Braathen Eiendom Holding AS. Senteret er på totalt ca kvm Forfallsstruktur leiekontrakter Prosent Prosent Forretning Kontor Annet 2011 Leieinntekter 50 jan jan jan Rentereguleringsprofil Mill. NOK Resultat før skatt Mill. NOK jan Leieinntekter 2010 (9 mnd) jan jan og senere jan Brutto leienivå jan

12 12 Sektor Gruppen årsrapport 20010/Styrets beretning inkludert parkeringsanlegg og har ca. 80 leietakere som i 2010 omsatte for brutto kr 587 mill. Blant leietakerne er Vinmonopolet, Posten, ICA, de største kleskjedene, Gym Club, spisesteder og en rekke aktører relatert til helse og service. De siste årene er senteret blitt oppgradert for flere hundre millioner kroner og fremstår i dag som nytt. Linderud Senter vil berike eksisterende portefølje og det foreligger planer for utvidelse av senteret. I ekstraordinær generalforsamling 14. januar 2011 besluttet generalforsamlingen i Sektor Gruppen AS å foreta en kapitalforhøyelse på kr 171 mill, hvorav kr 85,5 mill var overkurs. Formålet med kapital forhøyelsen var å styrke egenkapitalen i forbindelse med erverv av Linderud Senter. Fremtidsutsikter Veksten i Norsk økonomi er i bedring mot et mer normalt aktivitetsnivå. Gjeldskriser i Europa, politisk uro i araberlandene og jordskjelv i Japan skaper en usikkerhet som gjør at veksten på kort sikt kan bli noe lavere enn tidligere anslått. Den underliggende trenden i økonomien synes likevel positiv. Sysselsettingen er høy og arbeidsledigheten på et lavt nivå. Den norske renten er lav på grunn av svak prisstigning og sterk kronekurs. Økende prisstigning og bedrede internasjonale rammevilkår vil medføre økte renter, men betydelig økning i rentenivået vurderes som mindre sannsynlig. Lav arbeidsledighet og relativt høy lønnsvekst tilsier fortsatt god vekst i husholdningenes disponible realinntekt og konsum. Styret forventer derfor omsetnings vekst og fortsatt positiv utvikling i kjøpesentrene. Markedet for utleie av butikker er i bedring og konsernets kjøpesentre står godt rustet i dagens konkurransesituasjon gjennom betydelige investeringer i oppgradering og utvidelser de siste årene. et har solide eiere, en moderne kjøpesenterportefølje og en kompetent organisasjon med ambisjoner om videre utvikling og vekst. Markedsposisjonen ble styrket ytterligere i 2010 gjennom overtakelse av forvaltningen av seks nye kjøpesentre for Storebrand Kjøpesenter Holding AS og Oslo Areal AS. På denne bakgrunn ser styret positivt på konsernets muligheter i 2011 og videre fremover. Oslo, 24. mars 2011 Styret i Sektor Gruppen AS Kjell Sagstad Johan Bergman Maria Hägerdal (styreleder) (styremedlem) (styremedlem) Haakon Blaauw (styremedlem) Morten Lager (styremedlem)

13 13 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Resultatregnskap Resultatregnskap Beløp i NOK 1000 Note konsern Leieinntekt Salgsinntekt Annen driftsinntekt Gevinst ved salg av varige driftsmidler Sum driftsinntekt Varekostnad Lønnskostnad 6, Avskrivning Tap ved salg av varige driftsmidler Annen driftskostnad 6, Sum driftskostnad Driftsresultat Finansinntekt Finanskostnad 6, Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overføring Overføringer til/(fra) annen egenkapital Sum overføring

14 14 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Balanse Balanse konsern pr pr Beløp i NOK 1000 Note pr pr EIENDELER Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Maskiner, inventar mv Eiendom, tomt mv Sum varige driftsmidler Investering i datterselskap Investering i felles kontrollert virksomhet Investering i aksjer og andeler Andre finansielle instrumenter Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Prosjekter under utførelse, egenregi Kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital 12, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Utsatt skatt Avsetning for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Langsiktig gjeld 17, Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 24. mars 2011 Kjell Sagstad Johan Bergman haakon Blaauw Styreleder Styremedlem Styremedlem Maria Hägerdal Morten Lager eirik Thrygg Styremedlem Styremedlem Daglig leder

15 15 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling Beløp i NOK konsern Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Rehabiliteringskostnader Reversering aktivert opsjonspremie Salgsgevinster og tap Resultat fra tilknyttede selskap Kontantstrøm fra ordinær drift Periodens betalte skatter 0 0 Endring avsetning for forpliktelser Endring prosjekter under utførelse, egenregi Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto inn-/utbetalinger ved utlån/andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av rentebærende gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av rentebærende gjeld Innbetalinger av egenkapital Tilbakebetalinger av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 7.1/1.4* Kontanter og kontantekvivalenter pr * Se note 16 Bankinnskudd

16 16 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Noter Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper regnskapet består av morselskapet Sektor Gruppen AS og datterselskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. regnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskaper følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Oppkjøps metoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Kostpris på aksjer i datterselskap elimineres mot datterselskapets egenkapital på tidspunktet for konserndannelsen. Kostpris på aksjer utover bokført egenkapital er analysert og henført til de poster i balansen merverdiene knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Merverdiene avskrives over eiendelenes gjenværende levetid. Den del av kostpris som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler representerer goodwill. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Datterselskap/Tilknyttet selskap/felles kontrollert virksomhet Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. bidrag og utbytte innenfor resultatet i eierperioden er resultatf ørt under finansposter. Eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler. bidrag og utbytte ut over resultatet i eierperioden er nettoført mot finansielle anleggsmidler. bidrag mellom datterselskap resultatføres ikke i morselskapet. Investeringer i tilknyttede selskap der konsernet eier mellom 20 % og 50 %, og der konsernet har betydelig innflytelse og investeringen er av langsiktig art, behandles etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. I selskapsregnskapene er andel av resultatet fra tilknyttet selskap basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger av merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter. Eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler. Investeringer i felles kontrollert virksomhet behandles etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. I selskapsregnskapene er andel av resultatet fra felles kontrollert virksomhet basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger av merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler. Inntektsføring Inntektsføring av leieinntekter skjer i takt med at de opptjenes. Leieinntektene består av en fast minimumsleie og en omsetningsbasert del. For den omsetningsbaserte husleien gjennomføres inntektsføringen på grunnlag av leietakerens rapporterte omsetning. Avregning omsetningsleie gjennomføres i påfølgende periode basert på faktisk revisorbekreftet omsetning. Inntektsføring av honorarinntekter skjer i takt med at de opptjenes. Honorarinntekter består av faste avtaler for forvaltning og administrasjon av kjøpesentre, både egne, innleide og forvaltede for eksterne oppdragsgivere. I tillegg påtar konsernet seg oppdrag for kommersiell utvikling av prosjekter. Inntektsføring ved salg av boliger skjer på tidspunkt for overdragelse av boligene. Inntekter og gevinster ved salg av aksjer og anleggsmidler skjer på tidspunkt hvor det alt vesentlige av kontroll og risiko er overført til kjøper. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. ets eiendommer avskrives lineært med 1 % for kjøpesenter, bileiendommer og alle faste installasjoner tilknyttet disse. ets eiendommer avskrives lineært med 2 % for kontorbygninger. Leietakertilpasninger aktiveres og periodiseres over leiekontraktens løpetid. Byggelånsrenter aktiveres sammen med anlegg under utførelse. Anlegg under utførelse avskrives først når anlegget gir inntjening. Nedskrivninger av varige driftsmidler foretas ved verdifall som ikke antas å være forbigående. Driftsmiddelet nedskrives til antatt virkelig verdi, dvs. gjenvinnbart beløp. Reversering av nedskrivninger foretas når virkelig verdi av varige driftsmidler er høyere enn den balanseførte verdi, og dette skyldes forhold som i sin tid begrunnet nedskrivningene. Prosjekter under utførelse, egenregi Prosjekter under utførelse i konsernet er egenregiprosjekter som verdsettes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost er entreprisekostnader og andre direkte tilvirkningskostnader. Virkelig verdi vil være antatt salgspris fratrukket salgsomkostninger. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt inngår i linjen langsiktige fordringer.

17 17 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Noter Likvide midler Likvide midler består av kontanter og bankinnskudd, samt kortsiktige likvide investeringer med maksimum løpetid på 3 måneder som omgående kan konverteres til kontanter. Egenkapitaltransaksjoner Utgifter til egenkapitaltransaksjoner regnskapsføres direkte mot egenkapitalen etter skatt. Pensjoner et er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. ets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. et har kun innskuddsbaserte pensjonsordninger. De fremtidige pensjonsytelsene er hovedsaklig avhengig av antall opptjeningsår, lønn, samt løpende avkastning på innskuddsporteføljen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel ved oppkjøp er vurdert til nåverdi, hvilket er reflektert i transaksjonsprisen. For avskrivbare eiendommer er det benyttet en effektiv skattesats på 7 %. For tomter er utsatt skatt beregnet til 0 %. Utsatt skatt på eiendommene reverseres i takt med levetiden for eien dommene. For øvrige midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier og underskudd til fremføring er det anvendt en skattesats på 28 %. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel balanseføres i den utstrekning fremtidig bruk kan sannsynliggjøres. Det er ikke tidsbegrensning for fremføringsretten for underskudd til fremføring. kontoordning Selskapet og konsernet inngår i en avtale om konsernkonto hvor morselskapet er eier av avtalen med kredittinstitusjonen. Netto midler/ trekk tilknyttet kontoen føres som bankinnskudd/gjeld til kreditt institusjon i morselskapet, mens posisjoner knyttet til det enkelte datterselskap klassifiseres som konsernmellomværende. Rentekostnader Renter på fastlånsavtaler kostnadsføres etter hvert som de påløper. Eventuell over-/underkurs resultatføres ikke. Sikring og sikringsforhold et benytter seg av renteopsjoner for sikring av renterisiko. Sikringsinstrumentene periodiseres over lånets løpetid, og det beregnes ikke virkelig verdi av instrumentene etter reglene for sikrings bokføring etter god regnskapsskikk. Kontantstrømoppstilling Ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen benyttes den indirekte modellen. Kontantstrømmene rapporteres brutto for investeringsog finansieringsaktiviteter, mens det regnskapsmessige resultat avstemmes mot netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Ved kjøp og salg av datterselskaper behandles balanseendringene som følge av kjøpet eller salget på lik linje med andre balanseendringer. Note 2 Enkelttransaksjoner Vesentlige transaksjoner Sektor Gruppen AS ble stiftet 7. januar Sektor Gruppen AS kjøpte med regnskapsmessig virkning 1. april % av aksjene i Sektor EiendomsUtvikling AS for kr 2.979,1 mill, og eier etter dette 100 % av aksjene. Note 3 Oppkjøp av selskaper et Sektor Gruppen ble etablert med virkning 1. april 2010 i forbindelse med at Sektor Gruppen AS kjøpte Sektor Eiendoms- Utvikling AS. Oppkjøpte selskap er presentert i regnskapet fra det tidspunktet konsernet har kontroll. Kontrolltidspunktet er normalt når avtalen trer i kraft og alle offentlige godkjennelser foreligger. Kontrolltidspunktet vil normalt være etter avtaletidspunktet. NOK Sektor Eiendoms- Utvikling AS Kjøpstidspunkt Andel kjøpt (%) 100 % Eierandel etter kjøp (%) 100 % Anskaffelseskost Merverdi Herav eiendom Herav tomt Herav fastrenteposisjoner (kortsiktig gjeld) Herav utsatt skatt Driftsinntekter før overtakelse* Driftsresultat før overtakelse* Årsresultat før overtakelse* * Driftsinntekter, driftsresultat og årsresultat knytter seg til konsoliderte tall for det oppkjøpte selskap i regnskapsåret Note 4 Virksomhetsområder ets største virksomhetsområder er utleie, forvaltning og drift av næringseiendommer. I tillegg kommer produksjon og salg av bolig-eiendommer. ets virksomhet og omsetning er i Norge. NOK Note 5 salgsinntekter Pr virksomhetsområde Salgsinntekter boligeiendommer Sum salgsinntekter

18 18 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Noter Note 6 spesifikasjon av resultatposter NOK Annen driftsinntekt Felleskostnader viderebelastet leietakere Markedsføringskostnader viderebelastet leietakere Andre viderefaktureringer Forvaltnings- og konsulenthonorarer Provisjonsinntekter Andre inntekter Sum annen driftsinntekt Annen driftskostnad Felleskostnader og viderefakturering Markedsføring, salgs- og representasjonskostnader Leie lokaler og festeavgift Reparasjon og vedlikehold Rehabiliteringskostnader Andre kostnader lokaler Fremmede tjenester Forsikrings- og garantikostnader Andre administrative kostnader Tap på fordringer Sum annen driftskostnad Lønnskostnad Lønn og bonus Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnad Finansinntekt Renteinntekter fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Gevinst ved salg aksjer 0 0 Inntekt på investering i tilknyttet selskap Utbytte bidrag Annen finansinntekt 0 0 Sum finansinntekt Finanskostnad Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Rentekostnad - selgerkreditt Rentesikringskostnad Tap ved salg finansielle instrumenter Reversering aktivert opsjonspremie på rentecap Annen finanskostnad Sum finanskostnad

19 19 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Noter Note 7 Varige driftsmidler NOK Eiendom Tomt Anlegg under utførelse Leide Senter *) Leietakertilpasninger Maskiner og inventar SUM Anskaffelseskost pr Reklassifisering Tilgang, oppkjøpstidspunktet Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte nedskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Avskrivninger ifbm riving av bygg** Årets nedskrivninger Økonomisk levetid år år 1-10 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær *) Leide senter: Sektor NAF-Huset Eiendom AS leiekontrakt til Sektor Solsiden Eiendom AS leiekontrakt til med rett til fornyelse i ytterligere 10 år på like vilkår. Sektor Trekanten Eiendom AS leiekontrakt til med rett til fornyelse i ytterligere 10 år på like vilkår. **) Avskrivninger ifbm riving av bygg** I Sektor Herkules Eiendom AS ble et bygg revet i 2010 i forbindelse med bygging av nytt storhandelsbygg. Rivingen av bygget innebar økte regnskapsmessige avskrivninger i regnskapsåret 2010 på kr 1,6 mill. Note 8 Prosjekter under utførelse, egenregi Egenregiprosjekter vedrører i hovedsak bygging av bolig for salg. NOK Antatt ferdigstillelsesdato Prosjekter under utførelse, egenregi Kolbotn Torg AS Ferdigstilt Diverse forprosjekter/annet Sum prosjekter under utførelse, egenregi Pr var det i Kolbotn Torg AS 10 boliger som ikke var bokført solgt. Av disse er 8 boliger solgt med overtakelse og oppgjør i regnskapsåret 2011.

20 20 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Noter Note 9 Skatter NOK Midlertidige forskjeller som inngår i utligningen Anleggsmidler 0 % Anleggsmidler 7 % Anleggsmidler 28 % Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Gevinst og tapskonto Sum midlertidige forskjeller Underskudd og godtgjørelse til fremføring (28 %) Sum midlertidige forskjeller og fremførbare underskudd Grunnlag for beregning av utsatt skatt 0 % Grunnlag for beregning av utsatt skatt 7 % Grunnlag for beregning av utsatt skatt 28 % Utsatt skatt /(Utsatt skattefordel) Fremkommer i balansen som: Utsatt skattefordel Utsatt skatt Netto utsatt skatt/(utsatt skattefordel) et og konsernet har valgt å føre opp utsatt skattefordel med bakgrunn i forventninger om skattepliktige overskudd i fremtiden. NOK Skatt består av følgende Årets betalbare skatt 0-38 For lite/for mye avsatt skatt tidligere år m.m Endring utsatt skatt/(utsatt skattefordel) Årets skattekostnad Avstemming mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat NOK Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller 0 Bruk av fremførbart underskudd 0 Skattepliktig inntekt

21 21 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Noter Note 10 Fordringer NOK Kortsiktige fordringer Kundefordringer bidrag Påløpne inntekter Forskuddsbetalte kostnader Til gode merverdiavgift Andre kortsiktige fordringer Sum kortsiktige fordringer Langsiktige fordringer Langsiktig lån til foretak i samme konsern Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Aktivert etableringsgebyr låneopptak Andre langsiktige fordringer Sum langsiktige fordringer Det er ikke avtalt nedbetalingstid på fordringer som forfaller mer enn 5 år frem i tid. Renter løper på markedsmessige betingelser. Note 11 Andre finansielle instrumenter NOK Andre finansielle instrumenter Aktivert opsjonspremie på rentecap Sum andre finansielle instrumenter Andre finansielle instrumenter knytter seg til aktivert opsjonspremie på rentecap. Opsjonspremien reverseres/periodiseres i takt med lånets løpetid på 60 måneder. I tillegg testes balanseposten for tap ved verdifall årlig eller hyppigere dersom det foreligger indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Regnskapsmessig behandles imidlertid opsjonspremien på rentecap som et sikringsinstrument, og derfor ikke til virkelig verdi. Virkelig verdi pr er kr Note 12 Egenkapitalbevegelse NOK Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Nystiftelse pr Kapitalnedsettelse pr Kapitalforhøyelse pr Årets resultat Egenkapital pr NOK Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital ets etableringstidspunkt pr Årsresultat Egenkapital pr

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor.

Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor. Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor.no Design: Itera Foto omslag: istockphoto Øvrige fotos: Sektor Gruppen

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system

3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system 3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system PROSJEKTER 10 Nedre Elvehavn 12 Sjøfront Utvikling 14 Leietaker: Varner-gruppen

Detaljer

ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM

ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM 13 ÅRSRAPPORT SALTO EIENDOM 2 ÅRSRAPPORT 2013 13 ÅRSRAPPORT 2013 3 INNHOLD Visjon 4 Leder 5 Hvem er Arne? 6 Saltoåret 8 Stortorvet 10 Salto senteroversikt i tall 12 Senteroversikt 13 Rortunet 14 Odden

Detaljer

leder // Årsrapport 2011 // 3 leder // Årsrapport 2010 // 3 / Innhold /

leder // Årsrapport 2011 // 3 leder // Årsrapport 2010 // 3 / Innhold / leder // Årsrapport 2011 // 3 leder // Årsrapport 2010 // 3 / Innhold / 4 Verdier 6 Leder 8 Klima- og samfunnsansvar 10 Steen & Strøm Magasin 12 Voss, Flåm og Aurland 14 Nordre Jarlsberg Brygge 16 Integrert

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD 1 1 2 INNHOLD / ÅRSRAPPORT / OLAV THON EIENDOMSSELSKAP D INNHOLD 03 05 06 08 20 29 54 59 67 68 70 74 80 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP I KORTE TREKK HOVEDPUNKTER

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

olav thon eiendomsselskap onsern ter k no

olav thon eiendomsselskap onsern ter k no OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ÅRSRAPPORT 2010 noter konsern Innhold noter konsern SIDE 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 Høydepunkter 2010 5 Nøkkeltall 6 årsberetningen 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern

Detaljer

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no ÅRSRAPPORT 2014 www.hathon.no ET GODT ÅR FOR HATHON 2 INNHOLD Forord Eiendomsportefølje Ledelse Årsberetning Regnskap Revisors beretning 4 6 12 14 19 42 Forside: Weidekamps gade 12-16, København. Denne

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer