Sektor Gruppen. Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sektor Gruppen. Årsrapport"

Transkript

1 2010 Sektor Gruppen Årsrapport

2 B Sektor årsrapport 2007/ Styrets beretning Innholdsfortegnelse Daglig leder har ordet... 3 regnskap Sektor EiendomsUtvikling... 4 Riktig butikkmiks er avgjørende... 5 Hovedtall Sektor Gruppen... 6 Eiendomsoversikt... 7 Årsberetning... 8 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Senteroversikt Kontaktpersoner... 35

3 3 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Daglig leder Plattform for framtiden «Vi har lagt bak oss et begivenhetsrikt år som skal gi Sektor Gruppen gode bein å stå på i årene som kommer. Markedet har stabilisert seg og Sektor EiendomsUtvikling har styrket sin posisjon». Foto: Johnny Syversen Gjennom kjøp av Sektor EiendomsUtvikling og omfattende rehabiliteringsprosjekter har Sektor Gruppen brukt oppstartsåret 2010 til å bygge en solid plattform for gode resultater i årene som kommer. Sektor Gruppen AS ble etablert i januar 2010 for å erverve alle aksjene i kjøpesenterselskapet Sektor EiendomsUtvikling AS. Transaksjonen ble gjort 21. april, med regnskapsmessig virkning fra 1. april. Selskapet har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom, samt delta i andre selskaper med tilsvarende virksomhet. Den forretningsmessige virksomheten er organisert i datterselskapet Sektor EiendomsUtvikling AS som er ledende innen forvaltning, utvikling og markedsføring av kjøpesentre, og har en portefølje på 28 sentre i Norge. Resultatet i oppstartsåret ble som forventet svakt. Årsaken til det finner vi først og fremst i to forhold: De finansielle engangskostnadene knyttet til transaksjonen rundt Sektor Eiendoms Utvikling og betydelige investeringer som deretter ble gjort i Sektor EiendomsUtviklings portefølje av kjøpesentre. Ekskluderer vi disse forholdene ser vi at den underliggende driften var god. I et regnskapsår som grunnet transaksjonen bare varte i ni måneder, hadde vi en høy grad av utleie på våre eiendommer og økte de samlede leieinntektene fra porteføljen. Det betyr at vi har lagt et godt grunnlag for Med Niam, et av Nord-Europas ledende private equity-selskap med fokus på eiendom, har Sektor Eiendomsutvikling fått nye eiere med betydelig finansiell styrke og solid eiendomskompetanse. Nye markedsandeler Ved inngangen til 2010 var det betydelig spenning knyttet til forbrukernes kjøpelyst i kjølvannet av finanskrisen. Med fasit i hånd kan vi si at det ble bedre enn fryktet, men at markedet ikke var helt rehabilitert. For kjøpesenterbransjen ble 2010 et år med moderat vekst. For Sektor EiendomsUtvikling ble 2010 likevel et aktivt år hvor vi tok nye markedsandeler. I løpet av året kom seks nye sentre inn i porteføljen gjennom forvaltningsoppdrag for Storebrand Eiendom og Oslo Areal AS. Investeringer I løpet av høsten ble det også både igangsatt og åpnet flere store prosjekter ved kjøpesentre i porteføljen. I november hadde Herkules Storhandel sin offisielle åpning. Storhandelen er 100 prosent utleid, og er ventet å bidra med millioner kroner i omsetning. I midten av oktober begynte utbyggingen av Kremmertorget på Elverum som skal stå helt ferdig i desember Senteret øker med 5000 kvadratmeter, får ti ny butikker og en forventet omsetnings vekst på hele senteret fra 430 til 540 millioner kroner. Samlet sett betyr dette at vi har lagt bak oss et begivenhetsrikt år som skal gi Sektor Gruppen gode bein å stå på i årene som kommer. Markedet har stabilisert seg og Sektor Eiendoms Utvikling har styrket sin posisjon. Allerede i januar 2011 kom den første forsmaken på vår finansielle styrke og vilje til å ta markedsandeler med kjøpet av Linderud Senter i Oslo. Eirik Thrygg, Daglig leder, Sektor Gruppen Sektor Gruppen AS er morselskapet i konsernet Sektor Gruppen og eier 100 % av aksjene i Sektor EiendomsUtvikling AS. Sektor Gruppen AS ble etablert i januar 2010 med det formål å erverve alle aksjene i Sektor EiendomsUtvikling AS. Sektor EiendomsUtvikling AS forvalter, utvikler og markedsfører en kjede av kjøpesentre og handelseiendommer i Norge. Som en av Norges ledende aktører innen kjøpesenterbransjen er vårt mål å skape gode vekstvilkår for leietakere og positive handleopplevelser for kundene.

4 4 Sektor Gruppen årsrapport 2010/regnskap Sektor EiendomsUtvikling Sektor EiendomsUtvikling regnskap* Tall i kroner: RESULTATREGNSKAP Leieinntekt Salgsinntekt Annen driftsinntekt Gevinst ved salg av varige driftsmidler Sum driftsinntekt Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Finansinntekt Finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat * et Sektor EiendomsUtvikling er et underkonsern av Sektor Gruppen.

5 5 Riktig butikkmiks er avgjørende Sektor Gruppen årsrapport 2010/Butikkmiks Kafeteriaer og restauranter (4 %) Servicehandel (4 %) Annen detaljhandel /Annen virksomhet (3 %) Husholdningsvarer (15 %) Dagligvare (27 %) God bransjemiks i tråd med den generelle markedsutviklingen Spesialbutikker (23 %) Klær, sko og tilbehør (24 %) En attraktiv og balansert leietakerportefølje bygget på profesjonelle og langsiktige relasjoner Gode vekstvilkår for leietakere er nøkkelen til suksess Som en av Norges ledende aktører innen kjøpesenterbransjen er Sektors mål å skape gode vekstvilkår for leietakere og positive handleopplevelser for kundene. Sektor legger stor vekt på å ha tilfredse leietakere og jobber langsiktig med relasjonsbygging. Dette gjør at våre sentere har en optimal og attraktiv blanding av butikker. En stor andel av omsetning og leieinntekter er basert på den daglige handelen av forbruksvarer. Omtrent samtlige av de Sektor-eide kjøpesentrene har de store kjedeaktørene slik som dagligvarehandelen som sine leietakere. Denne tilnærmingen viser stabil omsetning også i økonomiske nedgangstider. Forutsigbarhet er nøkkelen for våre leietakere, og Sektor arbeider kontinuerlig for å forbedre miksen av leietakere, tilgjengelighet og markedsføring der vi har et felles mål om å øke omsetningen.

6 6 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Hovedtall Hovedtall Sektor Gruppen (Kronebeløp i millioner kroner) Note 2010 Inntjening Leieinntekter 299 Driftsresultat 155 Resultat før skatt -47 Årsresultat -20 Kontantstrøm Kontantstrøm fra ordinær drift 1 38 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 61 Kontantstrøm etter skatt 2 14 Investeringer og salg Investeringer 207 Salg 1 Netto investeringer 206 Balanse og soliditet Bokført totalkapital Bokført egenkapital 835 Bokført egenkapitalandel 14,5 % Gjeld og likviditet Langsiktig rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld Gjennomsnittlig rente ekstern gjeld 4,1 % Andel ekstern gjeld sikret med rentetak 70 % Likviditetsreserve 328 Eiendom 3 Antall eiendommer eide 13 Antall eiendommer innleide 2 Brutto areal (m 2 ) Utleibart areal, eksl. parkering (m 2 ) Brutto leieinntektsnivå 4 422,6 Vektet gj.v. leietid (år) 4,4 Verdibasert ledighet 5 2,3 % Vekst i kjøpesenteromsetning 3,9 % Vekst i brutto leieinntektsnivå 3,9 % Noter: 1) Kontantstrøm fra ordinær drift: Resultat før skattekostnad korrigert for gevinster/tap, rehabilitering og resultatposter uten kontanteffekt 2) Kontantstrøm etter skatt: Resultat før skattekostnad korrigert for resultatposter uten kontanteffekt, fratrukket betalbar skatt 3) Eiendom: Omfatter kun eiendommer hvor leieinntektene konsolideres i eget regnskap 4) Brutto leieinntektsnivå: Årlig kontraktfestet leie for løpende kontrakter tillagt antatt leieverdi av omsetningsbaserte leiekontrakter og ledige arealer. 5) Verdibasert ledighet: Antatt leieverdi av ledige arealer / brutto leieinntektsnivå

7 7 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Eiendomsoversikt Eiendomsoversikt pr Forretning /servering Kontor /kantine Lager /verksted Parkering /diverse Brutto areal 3) Eiendom Sted % m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 mnok % år mnok Eierandel Leienivå 4) Ledighetsgrad 5) Gj.v. leietid Omsetning 6) Direkte eide og innleide eiendommer 1) Brusenteret Kongsvinger 100 % ,4 76,2 % 1,6 12 Glasshuspassasjen Bodø 100 % ,6 5,6 % 5,9 94 Heiane Storsenter Stord 100 % ,0 10,1 % 4,3 324 Herkules Skien 100 % ,0 2,1 % 4, Kilden Senter Stavanger 100 % ,6 0,8 % 4,3 725 Kolbotn Torg Oppegård 100 % ,4 1,5 % 6,8 631 Kongssenteret Kongsvinger 100 % ,3 1,2 % 2,6 335 Kremmertorget 7) Elverum 100 % ,9 1,2 % 3,0 428 Lade Storhandel Trondheim 100 % ,5 0,0 % 6,1 214 Liertoppen Lier 100 % ,7 0,9 % 4,0 949 Lietorvet 7) Skien 100 % ,9 3,5 % 5,3 414 Stopp Tune Sarpsborg 100 % ,9 7,0 % 4,7 338 Trekanten 10) Asker 100 % ,9 0,0 % 3,9 829 Haugåsveien 8 11) Stavanger 100 % ,6 0,0 % 4,5 Sum eide eiendommer ,7 2,6 % 4, NAF-Huset 8) Oslo Innleid ,2 0,0 % 7,5 186 Solsiden 9) Trondheim Innleid ,7 0,0 % 2,7 977 Sum innleide eiendommer ,9 0,0 % 3, SUM EIDE / INNLEIDE EIENDOMMER ,6 2,3 % 4, Forvaltede eiendommer 2) Bryn Senter Oslo Buskerud Storsenter Nedre Eiker Holmen Senter Asker Karls Johans Gate 16 Oslo Krogstad Senter Nedre Eiker Kuben Senter Hønefoss Magasinet Drammen Drammen PP-senteret Porsgrunn Stadionparken Stavanger Steen & Strøm Magasinet Oslo Stoa Senter Arendal Storbyen Sarpsborg Stortorvet Kongsberg Strandtorget Lillehammer SUM FORVALTEDE EIENDOMMER , TOTALT INKL. FORVALTNING , Noter: 1) Eiendommer inntatt i regnskapet etter oppkjøpsmetoden. 2) eiendommer konsernet forvalter for andre eiere. Inntas ikke i regnskapet, men genererer forvaltningshonorarer. 3) Avvik i arealangivelse i forhold til tidligere opplysninger skyldes ny oppmåling, påbygging/riving eller erverv/avhending av eiendom 4) Årlig kontraktfestet leie for løpende kontrakter tillagt antatt leieverdi av omsetningsbaserte leiekontrakter og ledige arealer. 5) Antatt leieverdi av ledige lokaler i % av brutto leienivå. 6) Butikkleietakeres bruttoomsetning siste 12 mnd. Oppgitte tall er inkl. omsetning i eventuelt eksternt eid areal. 7) Festet/delvis festet tomt 8) Leieavtale frem til ) Leieavtale frem til med rett til fornyelse i ytterligere 10 år på like vilkår. 10) Inkludert ca m2 innleid areal frem til med rett til fornyelse i 10 år på like vilkår. 11) Ideell eierandel. Oppgitte tall er konsernets lokaler.

8 8 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Styrets beretning Styrets beretning 2010 Fra venstre : Morten Lager, Johan Bergman, Kjell Sagstad, Haakon Blaauw og Maria Hägerdal var et aktivt første år for Sektor Gruppen, med kjøp av Sektor EiendomsUtvikling AS, som overtok forvaltningen av fem kjøpesentre for Storebrand Kjøpesenter Holding AS og ett senter for Oslo Areal AS. Dette vil ytterligere styrke konsernets markedsposisjon. I løpet av året ble flere prosjekter ferdigstilt og nye igangsatt. Omsetningsveksten i kjøpesentrene var bedre enn den generelle veksten i markedet. Den ordinære driften viser vekst i leieinntekter og god inntjening, men årets resultat er negativt som følge av finansielle engangskostnader knyttet til oppkjøpet og tilhørende restrukturering av gjeld og rentesikringsinstrumenter.

9 9 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Styrets beretning Virksomhet Sektor Gruppen AS ble etablert i januar 2010 med det formål å erverve alle aksjene i kjøpesenterselskapet Sektor Eiendoms Utvikling AS. Transaksjonen skjedde 21. april 2010 og ble gjennomført med regnskapsmessig virkning 1. april Selskapet har forretningsadresse i Oslo og har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom, samt delta i andre selskaper med tilsvarende virksomhet. Den forretnings messige virksomheten er organisert i datterselskapet Sektor Eiendoms Utvikling AS. Virksomheten er rettet mot det norske markedet. Sektor EiendomsUtvikling AS strategi er å være en ledende aktør innen utvikling, forvaltning og markedsføring av kjøpesentre og handelseiendommer. Selskapet ble etablert i 1997 og har siden hatt en sentral posisjon i det norske kjøpesentermarkedet. Selskapet har også betydelige utviklingsog forvaltningsoppdrag for strategiske samarbeidspartnere. Ved årsskiftet eide og forvaltet selskapet totalt ca kvm fordelt på 27 kjøpesentre/handelseiendommer med brutto omsetning på ca. 14,5 milliarder kroner. Av disse var 13 eiendommer heleid, 2 innleid og 12 under forvaltning for andre eiere. Investeringer og salg Aktiviteten i markedet for kjøp og salg av næringseiendom tok seg kraftig opp utover i året i takt med bedre makroutsikter og normalisering av bankenes utlånsvilje. Den største transaksjonen i 2010 var Niams erverv av Sektor EiendomsUtvikling AS som utgjorde ca. 15 % av det totale investeringsvolumet. Situasjonen i boligmarkedet bedret seg også merkbart i annet halvår. et har ikke avhendet næringseiendom i 2010, men har hatt høy fokus på å redusere beholdingen av usolgte boliger. Beholdningen ble redusert fra kr 86,7 mill til kr 30,4 mill og restbeholdningen pr bestod av 10 boliger, hvorav 8 var solgt for overlevering i ets investeringer i næringseiendom utgjorde totalt kr 101,6 mill. Investeringene kan vesentlig henføres til følgende prosjekter: Herkules i Skien. Ferdigstillelse av nytt storhandelsbygg som ble påbegynt i 2009 og suksessivt ferdigstilt i 3. og 4. kvartal Storhandelsbygget er på ca kvm nytt og rehabilitert areal og utleid til Elkjøp, Biltema, Møbelringen, med flere. Kremmertorget i Elverum. Kjøpesenteret skal utvides i plan 1 og 2 med ca kvm til totalt ca kvm handels areal. Prosjektet har en investerings ramme på kr 132 mill inkludert ombygging og oppgradering av underetasje og eksisterende plan 2. Prosjektet ble påbegynt i september og ferdigstilles i 4. kvartal et har i tillegg flere byggeprosjekter under planlegging, men hvor oppstart avhenger av markedssituasjonen og/eller offentlige tillatelser. De største prosjektene omfatter utvidelser av Kongssenteret i Kongssvinger og Herkules i Skien. Utleiesituasjon og markedsforhold ets egen portefølje av eide og innleide eiendommer hadde pr et brutto leieinntektsnivå, dvs. årlig leie for løpende kontrakter tillagt antatt leieverdi av omsetningsbaserte leiekontrakter og ledige lokaler, på kr 422,6 mill. et er i beskjeden grad eksponert mot kontormarkedet. Segmentet utgjør ca. 4,9 % av brutto leieinntektsnivå og er i hovedsak utleid til helserelatert virksomhet i tilknyting til kjøpesentrene. Ledigheten utgjorde 2,3 % (1,9 %) av brutto leieinntektsnivå, hvorav ca. 1/3-del er prosjektrelatert. Ledigheten vurderes som lav og leiekontraktene har balansert utløpsprofil. Vektet gjennomsnittlig gjenværende løpetid på leiekontraktene var 4,4 år (4,6 år). Markedet for utleie av butikklokaler i kjøpesentre bedret seg i Etterspørselen økte i takt med moderat økning i privat forbruk, først og fremst fra de store kjedene som viste mer vilje til utvidelser og nyetableringer. Kjøpesenterindeksen økte i 2010 med 3,5 % (4,5 %). Til sammenligning økte detaljomsetningsindeksen i samme periode med 2,2 % (3,2 %). Justert for arealendringer og antall handledager var veksten kun 0,9 % mot 2,3 % året før (Kilde: Kvarud). Kulde og høye strømpriser kan ha bidratt til å dempe kjøpelysten.

10 10 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Styrets beretning Kjøpesenteromsetning Kafeteriaer og restauranter4 Servicehandel 4 Kjøpesenteromsetning Husholdningsvarer 15 Kafeteriaer og restauranter4 Servicehandel 4 Spesialbutikker 23 Husholdningsvarer 15 Prosent Prosent Leieinntektsfordeling Prosent Forfallsstruktur leiekontrakter Prosent 14 Lager/verksted 1,4 Kontor /helse 4,7 Leieinntektsfordeling Prosent Annen detaljhandel/ annen virksomhet 3 Parkering/diverse 4,6 Butikk/servering 89 Forretning Kontor Annet Forfallsstruktur leiekontrakter 7 Spesialbutikker 23 Lager/verksted 1,4 Kontor /helse 4,7 Annen detaljhandel/ annen virksomhet 3 Parkering/diverse 4,6 Butikk/servering 89 Forretning Kontor Annet Dagligvare 27 Dagligvare 27 Klær, sko og tilbehør 24 Klær, sko og tilbehør og senere Omsetningen i konsernets egne kjøpesentre endte i 2010 på 7,6 milliarder kroner som tilsvarte en vekst på 3,9 % (11,2 %) sammenlignet med året før. Den sterke veksten året før skyldes vesentlig arealutvidelser. I kjøpesentre med sammenlignbart areal igjennom året var veksten 2,8 %. Positiv omsetningsutvikling genererer merinntekter på omsetningsbaserte leiekontrakter og øker den generelle etterspørselen etter lokaler i konsernets kjøpesentre. Kompetanse til å utvikle og markedsføre kjøpesentre som tilfredsstiller detaljhandelens krav og tilbyr publikum positive handleopplevelser, er derfor et viktig suksesskriterium. Etablering og utvidelser av kjøpesentre er regulert i «forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre» som ble innført i Målsettingen med forskriften er å begrense tilveksten av nye handelsarealer utenfor byer og tettsteder. Bestemmelsen forbyr i utgangspunktet all etablering av ny varehandel med bruksareal på mer enn kvm som ikke er regulert i «Fylkes(del)planer for lokalisering av varehandel og servicefunksjoner». Resultatutvikling regnskapet for 2010 viser resultatet for perioden til 31.12, dvs 9 måneders drift. Årsresultatet for det nye konsernet ble svakt. Den underliggende driften var god med tilnærmet normal drift i alle eiendommene, lav ledighet og vekst i leieinntekter. Årets underskudd kan i hovedsak henføres til finansielle engangskostnader knyttet til Sektor EiendomsUtvikling AS transaksjonen, samt utgiftsførte rehabiliteringskostnader og kostnader knyttet til boliger for salg. Sum driftsinntekter utgjorde kr 502,6 mill fordelt på leieinntekter kr 298,6 mill, salgsinntekter kr 56,9 mill, annen driftsinntekt kr 146,7 mill og gevinst ved salg av varige driftsmidler kr 0,3 mill. Eiendommene hadde en årsvekst i leieinntekter på 3,7 %, hvorav effekt fra nye arealer utgjør ca. 1,0 %. Salgsinntekter kan henføres til boliger. Annen driftsinntekt består vesentlig av felleskostnader m.v. som viderebelastes leietakerne og honorarer knyttet til forvaltning av kjøpesentre for andre eiere. Driftsresultatet ble kr 154,5 mill etter belastning av varekostnad for solgte boliger kr 56,7 mill, lønns- og annen driftskostnad kr 241,2 mill, samt avskrivning kr 50,2 mill. Netto finanskostnader utgjorde kr 201,5 mill. Finansnetto er belastet med kr 15,6 mill i overkurs ved terminering av fastrente posisjoner og kr 9,6 mill i reversering av aktivert opsjonspremie (rentetakavtaler). et har i så måte kunnet ha høy andel rentesikring og samtidig kunnet dra fordel av lave flytende renter. Ordinært resultat før skattekostnad viser et underskudd på kr 47,0 mill. Etter positiv skattekostnad på kr 27,0 mill, fremkommer et negativt årsresultat på kr 20,0 mill. Positiv skattekostnad skyldes endring i utsatt skattefordel knyttet til fremførbare underskudd. Kontantstrøm fra ordinær drift utgjorde kr 38,2 mill før skatt. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 61,2 mill. et har i regnskapsåret 2010 ikke hatt aktiviteter eller utgifter knyttet til forskning og utvikling. Forutsetninger om fortsatt drift Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og gir etter styrets vurdering et rettvisende bilde av morselskapet og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Det har etter styrets vurdering heller ikke inntrådt forhold etter års skiftet som er vesentlige for å vurdere konsernets økonomiske stilling. Det vises for øvrig til redegjørelser i avsnittet «Forhold inntrådt etter årsskiftet». Balanse og finansielle forhold ets totalbalanse pr utgjorde kr mill, mot kr mill i åpningsbalansen pr Tall i parentes nedenfor refererer til åpningsbalansen. Bokført egenkapital utgjorde kr 835 mill (kr 855 mill) som tilsvarer bokført egenkapitalandel på 14,5 % (14,8 %). Inkludert aksjonærlån på kr 828 mill som står tilbake for pantegjeld, var egenkapitalandelen 28,9 %. Langsiktig rentebærende gjeld inkludert aksjonærlån utgjorde ved årsskiftet kr mill (kr mill). Netto rentebærende gjeld, inkl. kortsiktig rentebærende gjeld, utgjorde til sammenligning kr mill. Prosent Rentereguleringsprofil og senere

11 Lager/verksted 1,4 Kontor /helse 4,7 Parkering/diverse 4, Sektor Gruppen årsrapport 20010/Styrets beretning Mill. NOK -27 Prosent Butikk/servering Rentene holdt seg lave gjennom Kontantstrøm hele drift Pr har selskapet totalt året, både internasjonalt og i Norge. Norges utstedte aksjer, hver pålydende 200 Bank hevet i mai styringsrenten fra 1,75 % kr 100,-. Det vises også til vedtak om til 2,0 %, men ytterligere rentehevinger ble 160 skjøvet ut i tid, bl.a. som følge av gjeldkriser kapital forhøyelse under kapittelet om forhold inntrådt etter årsskiftet. i Europa og fortsatt svak innenlands etterspørsel. Bankenes utlånsmarginer 120 er fortsatt høye i et historisk perspektiv, men Organisasjon og miljø Pr var det 100 ansatte i konsernet. tenderte ned gjennom året. Mer viktig for Det er ingen ansatte i morselskapet. Daglig 80 et velfungerende eiendomsmarked er det leder er ansatt og lønnet gjennom datterselskapet at utlånsviljen nærmer seg mer normale Sektor EiendomsUtvikling AS. nivåer. 40 et tilstreber en balansert fordeling mellom kjønnene. Kvinneandelen 18 % av konsernets innlånsportefølje Mill. NOK består av aksjonærlån med fast rente. Den utgjør 38 % totalt og 44 % blant ledende gjennomsnittlige innlånsrenten pr på eksterne innlån var 4,1 %. Det er inngått avtaler om rentetak på 3,75 % med gjenværende løpetid på 4,3 år som sikrer 70 % av den eksterne innlånsporteføljen. Likviditetsreserven pr Egenkapital utgjorde kr 328,1 mill, bestående av kr ,1 mill i bankinnskudd og kr 220 mill i ubenyttede trekkrettigheter. et har i 1600 tillegg finansielt sterke eiere som kan tilføre kapital til å utnytte gode investeringsmuligheter. ansatte. Det er ikke iverksatt særskilte tiltak for å fremme likestilling mellom kjønnene. Kvinner og menn gis like muligheter. Det er ingen vesentlige forskjeller i lønn til kvinnelige og mannlige ansatte i sammenlignbare stillinger. Det er heller ingen forskjeller i arbeidstid mellom kjønnene. Arbeidsmiljøet vurderes som godt og preget av motiverte medarbeidere som yter en god innsats. Totalt sykefravær i tilsvarte 4,2 % av antall mulige dagsverk. Det generelle sykefraværet er meget lavt, Disponering av årets resultat800 Årsresultatet i morselskapet, Sektor Gruppen AS, viser et underskudd på kr 33,0 mill. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende disponeringer Mill. NOK av 400 men noen få tilfeller av langtidssykemeldte påvirker gjennomsnittet. Det har i løpet av året ikke vært yrkesskader eller ulykker av betydning. et tilrettelegger arbeidsplassen for hver enkelt ansatt ved behov og har underskuddet: 0 fokus på å tilfredsstille plan- og bygningslovens Overføres fra annen krav til universell utforming av Egenkapital kr ,- bygninger, anlegg og uteområder rettet Sum disponert kr ,- mot allmennheten. Det er ikke iverksatt særskilte tiltak for å fremme formålet i Fri egenkapital i morselskapet pr utgjorde kr 0,0 mill. diskrimineringsloven og i diskrimineringsog tilgjengelighetsloven. et påvirker det ytre miljø gjennom bygging og drift av fast eiendom. Gjennom investeringer i miljøvennlige løsninger, opplæring og holdningsskapende arbeid søker konsernet å bidra til et bedre miljø, også ved å stille krav til leietakere. et har således løpende og økende fokus på kildesortering, avfallshåndtering, energieffektivisering og etterleving av offentlige miljøkrav Aksjonærforhold ets målsetting er å maksimere avkastningen på verdijustert egenkapital over tid. Avkastning på kort sikt skapes gjennom god løpende direkteavkastning. Langsiktig meravkastning skapes gjennom utvikling og verdiøkning på eiendomsporteføljen. Sektor Gruppen AS er et heleid datterselskap av Niam IV Holding AS som er eid av Niam Fund IV. Niam AB, med hovedkontor i Stockholm, er Nord Europas ledende private equity selskap innen eiendom Forhold inntrådt etter årsskiftet et ervervet i januar 2011 Linderud Senter fra Braathen Eiendom Holding AS. Senteret er på totalt ca kvm Forfallsstruktur leiekontrakter Prosent Prosent Forretning Kontor Annet 2011 Leieinntekter 50 jan jan jan Rentereguleringsprofil Mill. NOK Resultat før skatt Mill. NOK jan Leieinntekter 2010 (9 mnd) jan jan og senere jan Brutto leienivå jan

12 12 Sektor Gruppen årsrapport 20010/Styrets beretning inkludert parkeringsanlegg og har ca. 80 leietakere som i 2010 omsatte for brutto kr 587 mill. Blant leietakerne er Vinmonopolet, Posten, ICA, de største kleskjedene, Gym Club, spisesteder og en rekke aktører relatert til helse og service. De siste årene er senteret blitt oppgradert for flere hundre millioner kroner og fremstår i dag som nytt. Linderud Senter vil berike eksisterende portefølje og det foreligger planer for utvidelse av senteret. I ekstraordinær generalforsamling 14. januar 2011 besluttet generalforsamlingen i Sektor Gruppen AS å foreta en kapitalforhøyelse på kr 171 mill, hvorav kr 85,5 mill var overkurs. Formålet med kapital forhøyelsen var å styrke egenkapitalen i forbindelse med erverv av Linderud Senter. Fremtidsutsikter Veksten i Norsk økonomi er i bedring mot et mer normalt aktivitetsnivå. Gjeldskriser i Europa, politisk uro i araberlandene og jordskjelv i Japan skaper en usikkerhet som gjør at veksten på kort sikt kan bli noe lavere enn tidligere anslått. Den underliggende trenden i økonomien synes likevel positiv. Sysselsettingen er høy og arbeidsledigheten på et lavt nivå. Den norske renten er lav på grunn av svak prisstigning og sterk kronekurs. Økende prisstigning og bedrede internasjonale rammevilkår vil medføre økte renter, men betydelig økning i rentenivået vurderes som mindre sannsynlig. Lav arbeidsledighet og relativt høy lønnsvekst tilsier fortsatt god vekst i husholdningenes disponible realinntekt og konsum. Styret forventer derfor omsetnings vekst og fortsatt positiv utvikling i kjøpesentrene. Markedet for utleie av butikker er i bedring og konsernets kjøpesentre står godt rustet i dagens konkurransesituasjon gjennom betydelige investeringer i oppgradering og utvidelser de siste årene. et har solide eiere, en moderne kjøpesenterportefølje og en kompetent organisasjon med ambisjoner om videre utvikling og vekst. Markedsposisjonen ble styrket ytterligere i 2010 gjennom overtakelse av forvaltningen av seks nye kjøpesentre for Storebrand Kjøpesenter Holding AS og Oslo Areal AS. På denne bakgrunn ser styret positivt på konsernets muligheter i 2011 og videre fremover. Oslo, 24. mars 2011 Styret i Sektor Gruppen AS Kjell Sagstad Johan Bergman Maria Hägerdal (styreleder) (styremedlem) (styremedlem) Haakon Blaauw (styremedlem) Morten Lager (styremedlem)

13 13 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Resultatregnskap Resultatregnskap Beløp i NOK 1000 Note konsern Leieinntekt Salgsinntekt Annen driftsinntekt Gevinst ved salg av varige driftsmidler Sum driftsinntekt Varekostnad Lønnskostnad 6, Avskrivning Tap ved salg av varige driftsmidler Annen driftskostnad 6, Sum driftskostnad Driftsresultat Finansinntekt Finanskostnad 6, Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overføring Overføringer til/(fra) annen egenkapital Sum overføring

14 14 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Balanse Balanse konsern pr pr Beløp i NOK 1000 Note pr pr EIENDELER Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Maskiner, inventar mv Eiendom, tomt mv Sum varige driftsmidler Investering i datterselskap Investering i felles kontrollert virksomhet Investering i aksjer og andeler Andre finansielle instrumenter Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Prosjekter under utførelse, egenregi Kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital 12, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Utsatt skatt Avsetning for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Langsiktig gjeld 17, Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 24. mars 2011 Kjell Sagstad Johan Bergman haakon Blaauw Styreleder Styremedlem Styremedlem Maria Hägerdal Morten Lager eirik Thrygg Styremedlem Styremedlem Daglig leder

15 15 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling Beløp i NOK konsern Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Rehabiliteringskostnader Reversering aktivert opsjonspremie Salgsgevinster og tap Resultat fra tilknyttede selskap Kontantstrøm fra ordinær drift Periodens betalte skatter 0 0 Endring avsetning for forpliktelser Endring prosjekter under utførelse, egenregi Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto inn-/utbetalinger ved utlån/andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av rentebærende gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av rentebærende gjeld Innbetalinger av egenkapital Tilbakebetalinger av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 7.1/1.4* Kontanter og kontantekvivalenter pr * Se note 16 Bankinnskudd

16 16 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Noter Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper regnskapet består av morselskapet Sektor Gruppen AS og datterselskaper hvor morselskapet direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. regnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskaper følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Oppkjøps metoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Kostpris på aksjer i datterselskap elimineres mot datterselskapets egenkapital på tidspunktet for konserndannelsen. Kostpris på aksjer utover bokført egenkapital er analysert og henført til de poster i balansen merverdiene knytter seg til innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Merverdiene avskrives over eiendelenes gjenværende levetid. Den del av kostpris som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler representerer goodwill. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Datterselskap/Tilknyttet selskap/felles kontrollert virksomhet Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. bidrag og utbytte innenfor resultatet i eierperioden er resultatf ørt under finansposter. Eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler. bidrag og utbytte ut over resultatet i eierperioden er nettoført mot finansielle anleggsmidler. bidrag mellom datterselskap resultatføres ikke i morselskapet. Investeringer i tilknyttede selskap der konsernet eier mellom 20 % og 50 %, og der konsernet har betydelig innflytelse og investeringen er av langsiktig art, behandles etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. I selskapsregnskapene er andel av resultatet fra tilknyttet selskap basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger av merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter. Eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler. Investeringer i felles kontrollert virksomhet behandles etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. I selskapsregnskapene er andel av resultatet fra felles kontrollert virksomhet basert på de investerte selskapenes resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger av merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere enn den ervervede andelen av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansen er vist under finansielle anleggsmidler. Inntektsføring Inntektsføring av leieinntekter skjer i takt med at de opptjenes. Leieinntektene består av en fast minimumsleie og en omsetningsbasert del. For den omsetningsbaserte husleien gjennomføres inntektsføringen på grunnlag av leietakerens rapporterte omsetning. Avregning omsetningsleie gjennomføres i påfølgende periode basert på faktisk revisorbekreftet omsetning. Inntektsføring av honorarinntekter skjer i takt med at de opptjenes. Honorarinntekter består av faste avtaler for forvaltning og administrasjon av kjøpesentre, både egne, innleide og forvaltede for eksterne oppdragsgivere. I tillegg påtar konsernet seg oppdrag for kommersiell utvikling av prosjekter. Inntektsføring ved salg av boliger skjer på tidspunkt for overdragelse av boligene. Inntekter og gevinster ved salg av aksjer og anleggsmidler skjer på tidspunkt hvor det alt vesentlige av kontroll og risiko er overført til kjøper. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. ets eiendommer avskrives lineært med 1 % for kjøpesenter, bileiendommer og alle faste installasjoner tilknyttet disse. ets eiendommer avskrives lineært med 2 % for kontorbygninger. Leietakertilpasninger aktiveres og periodiseres over leiekontraktens løpetid. Byggelånsrenter aktiveres sammen med anlegg under utførelse. Anlegg under utførelse avskrives først når anlegget gir inntjening. Nedskrivninger av varige driftsmidler foretas ved verdifall som ikke antas å være forbigående. Driftsmiddelet nedskrives til antatt virkelig verdi, dvs. gjenvinnbart beløp. Reversering av nedskrivninger foretas når virkelig verdi av varige driftsmidler er høyere enn den balanseførte verdi, og dette skyldes forhold som i sin tid begrunnet nedskrivningene. Prosjekter under utførelse, egenregi Prosjekter under utførelse i konsernet er egenregiprosjekter som verdsettes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost er entreprisekostnader og andre direkte tilvirkningskostnader. Virkelig verdi vil være antatt salgspris fratrukket salgsomkostninger. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt inngår i linjen langsiktige fordringer.

17 17 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Noter Likvide midler Likvide midler består av kontanter og bankinnskudd, samt kortsiktige likvide investeringer med maksimum løpetid på 3 måneder som omgående kan konverteres til kontanter. Egenkapitaltransaksjoner Utgifter til egenkapitaltransaksjoner regnskapsføres direkte mot egenkapitalen etter skatt. Pensjoner et er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. ets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. et har kun innskuddsbaserte pensjonsordninger. De fremtidige pensjonsytelsene er hovedsaklig avhengig av antall opptjeningsår, lønn, samt løpende avkastning på innskuddsporteføljen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel ved oppkjøp er vurdert til nåverdi, hvilket er reflektert i transaksjonsprisen. For avskrivbare eiendommer er det benyttet en effektiv skattesats på 7 %. For tomter er utsatt skatt beregnet til 0 %. Utsatt skatt på eiendommene reverseres i takt med levetiden for eien dommene. For øvrige midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier og underskudd til fremføring er det anvendt en skattesats på 28 %. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel balanseføres i den utstrekning fremtidig bruk kan sannsynliggjøres. Det er ikke tidsbegrensning for fremføringsretten for underskudd til fremføring. kontoordning Selskapet og konsernet inngår i en avtale om konsernkonto hvor morselskapet er eier av avtalen med kredittinstitusjonen. Netto midler/ trekk tilknyttet kontoen føres som bankinnskudd/gjeld til kreditt institusjon i morselskapet, mens posisjoner knyttet til det enkelte datterselskap klassifiseres som konsernmellomværende. Rentekostnader Renter på fastlånsavtaler kostnadsføres etter hvert som de påløper. Eventuell over-/underkurs resultatføres ikke. Sikring og sikringsforhold et benytter seg av renteopsjoner for sikring av renterisiko. Sikringsinstrumentene periodiseres over lånets løpetid, og det beregnes ikke virkelig verdi av instrumentene etter reglene for sikrings bokføring etter god regnskapsskikk. Kontantstrømoppstilling Ved utarbeidelse av kontantstrømoppstillingen benyttes den indirekte modellen. Kontantstrømmene rapporteres brutto for investeringsog finansieringsaktiviteter, mens det regnskapsmessige resultat avstemmes mot netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Ved kjøp og salg av datterselskaper behandles balanseendringene som følge av kjøpet eller salget på lik linje med andre balanseendringer. Note 2 Enkelttransaksjoner Vesentlige transaksjoner Sektor Gruppen AS ble stiftet 7. januar Sektor Gruppen AS kjøpte med regnskapsmessig virkning 1. april % av aksjene i Sektor EiendomsUtvikling AS for kr 2.979,1 mill, og eier etter dette 100 % av aksjene. Note 3 Oppkjøp av selskaper et Sektor Gruppen ble etablert med virkning 1. april 2010 i forbindelse med at Sektor Gruppen AS kjøpte Sektor Eiendoms- Utvikling AS. Oppkjøpte selskap er presentert i regnskapet fra det tidspunktet konsernet har kontroll. Kontrolltidspunktet er normalt når avtalen trer i kraft og alle offentlige godkjennelser foreligger. Kontrolltidspunktet vil normalt være etter avtaletidspunktet. NOK Sektor Eiendoms- Utvikling AS Kjøpstidspunkt Andel kjøpt (%) 100 % Eierandel etter kjøp (%) 100 % Anskaffelseskost Merverdi Herav eiendom Herav tomt Herav fastrenteposisjoner (kortsiktig gjeld) Herav utsatt skatt Driftsinntekter før overtakelse* Driftsresultat før overtakelse* Årsresultat før overtakelse* * Driftsinntekter, driftsresultat og årsresultat knytter seg til konsoliderte tall for det oppkjøpte selskap i regnskapsåret Note 4 Virksomhetsområder ets største virksomhetsområder er utleie, forvaltning og drift av næringseiendommer. I tillegg kommer produksjon og salg av bolig-eiendommer. ets virksomhet og omsetning er i Norge. NOK Note 5 salgsinntekter Pr virksomhetsområde Salgsinntekter boligeiendommer Sum salgsinntekter

18 18 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Noter Note 6 spesifikasjon av resultatposter NOK Annen driftsinntekt Felleskostnader viderebelastet leietakere Markedsføringskostnader viderebelastet leietakere Andre viderefaktureringer Forvaltnings- og konsulenthonorarer Provisjonsinntekter Andre inntekter Sum annen driftsinntekt Annen driftskostnad Felleskostnader og viderefakturering Markedsføring, salgs- og representasjonskostnader Leie lokaler og festeavgift Reparasjon og vedlikehold Rehabiliteringskostnader Andre kostnader lokaler Fremmede tjenester Forsikrings- og garantikostnader Andre administrative kostnader Tap på fordringer Sum annen driftskostnad Lønnskostnad Lønn og bonus Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnad Finansinntekt Renteinntekter fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Gevinst ved salg aksjer 0 0 Inntekt på investering i tilknyttet selskap Utbytte bidrag Annen finansinntekt 0 0 Sum finansinntekt Finanskostnad Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Rentekostnad - selgerkreditt Rentesikringskostnad Tap ved salg finansielle instrumenter Reversering aktivert opsjonspremie på rentecap Annen finanskostnad Sum finanskostnad

19 19 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Noter Note 7 Varige driftsmidler NOK Eiendom Tomt Anlegg under utførelse Leide Senter *) Leietakertilpasninger Maskiner og inventar SUM Anskaffelseskost pr Reklassifisering Tilgang, oppkjøpstidspunktet Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Akkumulerte nedskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Avskrivninger ifbm riving av bygg** Årets nedskrivninger Økonomisk levetid år år 1-10 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær *) Leide senter: Sektor NAF-Huset Eiendom AS leiekontrakt til Sektor Solsiden Eiendom AS leiekontrakt til med rett til fornyelse i ytterligere 10 år på like vilkår. Sektor Trekanten Eiendom AS leiekontrakt til med rett til fornyelse i ytterligere 10 år på like vilkår. **) Avskrivninger ifbm riving av bygg** I Sektor Herkules Eiendom AS ble et bygg revet i 2010 i forbindelse med bygging av nytt storhandelsbygg. Rivingen av bygget innebar økte regnskapsmessige avskrivninger i regnskapsåret 2010 på kr 1,6 mill. Note 8 Prosjekter under utførelse, egenregi Egenregiprosjekter vedrører i hovedsak bygging av bolig for salg. NOK Antatt ferdigstillelsesdato Prosjekter under utførelse, egenregi Kolbotn Torg AS Ferdigstilt Diverse forprosjekter/annet Sum prosjekter under utførelse, egenregi Pr var det i Kolbotn Torg AS 10 boliger som ikke var bokført solgt. Av disse er 8 boliger solgt med overtakelse og oppgjør i regnskapsåret 2011.

20 20 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Noter Note 9 Skatter NOK Midlertidige forskjeller som inngår i utligningen Anleggsmidler 0 % Anleggsmidler 7 % Anleggsmidler 28 % Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Gevinst og tapskonto Sum midlertidige forskjeller Underskudd og godtgjørelse til fremføring (28 %) Sum midlertidige forskjeller og fremførbare underskudd Grunnlag for beregning av utsatt skatt 0 % Grunnlag for beregning av utsatt skatt 7 % Grunnlag for beregning av utsatt skatt 28 % Utsatt skatt /(Utsatt skattefordel) Fremkommer i balansen som: Utsatt skattefordel Utsatt skatt Netto utsatt skatt/(utsatt skattefordel) et og konsernet har valgt å føre opp utsatt skattefordel med bakgrunn i forventninger om skattepliktige overskudd i fremtiden. NOK Skatt består av følgende Årets betalbare skatt 0-38 For lite/for mye avsatt skatt tidligere år m.m Endring utsatt skatt/(utsatt skattefordel) Årets skattekostnad Avstemming mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat NOK Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller 0 Bruk av fremførbart underskudd 0 Skattepliktig inntekt

21 21 Sektor Gruppen årsrapport 2010/Noter Note 10 Fordringer NOK Kortsiktige fordringer Kundefordringer bidrag Påløpne inntekter Forskuddsbetalte kostnader Til gode merverdiavgift Andre kortsiktige fordringer Sum kortsiktige fordringer Langsiktige fordringer Langsiktig lån til foretak i samme konsern Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Aktivert etableringsgebyr låneopptak Andre langsiktige fordringer Sum langsiktige fordringer Det er ikke avtalt nedbetalingstid på fordringer som forfaller mer enn 5 år frem i tid. Renter løper på markedsmessige betingelser. Note 11 Andre finansielle instrumenter NOK Andre finansielle instrumenter Aktivert opsjonspremie på rentecap Sum andre finansielle instrumenter Andre finansielle instrumenter knytter seg til aktivert opsjonspremie på rentecap. Opsjonspremien reverseres/periodiseres i takt med lånets løpetid på 60 måneder. I tillegg testes balanseposten for tap ved verdifall årlig eller hyppigere dersom det foreligger indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Regnskapsmessig behandles imidlertid opsjonspremien på rentecap som et sikringsinstrument, og derfor ikke til virkelig verdi. Virkelig verdi pr er kr Note 12 Egenkapitalbevegelse NOK Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Nystiftelse pr Kapitalnedsettelse pr Kapitalforhøyelse pr Årets resultat Egenkapital pr NOK Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital ets etableringstidspunkt pr Årsresultat Egenkapital pr

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

www.sektor.no Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 Fax: (+47) 23 28 27 01

www.sektor.no Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 Fax: (+47) 23 28 27 01 Design: Itera Gazette Foto: Sektorgruppen www.sektor.no Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 Fax: (+47) 23 28 27 01 www.sektor.no firmapost@sektor.no

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Saknr. 16/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.3.2014

Saknr. 16/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.3.2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 16/14 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr Fagavd. Drammen KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.3.2014 SAK 16/14 PAPIRBREDDEN EIENDOM AS GENERALFORSAMLING Innstilling til:

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer