Foreløpig Eksamensplan Høst Sensurordn. Merknad. Emneansv. Sensorer. Eks.form Rom. Antall. Timer. Emne SP. Kode. Dato.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig Eksamensplan Høst 2014 2015 02.09.2015. Sensurordn. Merknad. Emneansv. Sensorer. Eks.form Rom. Antall. Timer. Emne SP. Kode. Dato."

Transkript

1 Foreløpig Eksamensplan Høst Dato Uke 41 Feltkurs 4008 Friluftsliv, jakt og fiske Uke 38 Feltkurs 4207 Ferskvannsfiske/4208 Viltøkologi Uke 40 Labkurs 4259 Støy og luftforurensing Uke 44 Labkurs 4260 Mikrobiologi Uke 35 Feltkurs 4501 Alpine Ecologi African American Literature 10 muntlig Inger-Anne Søfting S African American Literature 10 skr idrh Inger-Anne Søfting S /9000 Alpine Biodiversity and Climatic Change 10 hand in presentation Arvid Odland Knut Rydgren S /9000 Alpine Biodiversity and Climatic Change 10 written idrh Arvid Odland Knut Rydgren S Alpine Ecologi 10 artsprøve lab Arvid Odland Sylvi Marlen Sandvik S1 Species Exam Alpine Ecologi 10 skr Oppåstugo Arvid Odland S Bed.øk 7,5 skr idrh Asbjørn Nygård Terje Heskestad S Bed.øk 7,5 skr Porsgrunn Asbjørn Nygård Terje Heskestad S Bildebehandling 7,5 skr idrh Tor Lønnestad Frits Albregtsen S /4014N-02 Biologi og miljø 10 skr? Dag Bjerketvedt Hans Utkilen S /N-002 Botanikk og Zoologi 10 skr idrh Øyvind Steifetten S1 Konte Bransjekunnskap 7.5 utlev fronter Bente Støa Aksel Tjora S Bransjekunnskap 7,5 innlev fronter Bente Støa Aksel Tjora S Bre, grunnkurs 5 utlev fronter Fredrik Christoffersen S4 inn Bre, grunnkurs 5 innlev fronter Fredrik Christoffersen S4 ut Bre, praktisk fordypning I 10 skr idrh Fredrik Christoffersen S Culture and Local Development 7,5 innlev Inger Birkeland S Databaser 7,5 skr 2-130/131/132/133 Wisefl B.Kristoffersen Egil Andersen S N 002 Databaser 7,5 skr 2-130/131/132/133 Wisefl B.Kristoffersen Egil Andersen S Driftsregnskap og budsjettering 7,5 skr Lars Håkonsen S1 Konte /9003 Ecological methods 10 hand in presentantion Frank Rosell S Ecophilosophy 7.5 hand in Per Ingvar Haukeland S Ecophilosophy 7.5 hand in Per Ingvar Haukeland S Ecophilosophy 7.5 oral Per Ingvar Haukeland S eforretning og sosiale medier 7,5 skr u-lab Hallstein N. Søvik Linda Løvfall S4 Konte, kun i Bø Eiendomsfinansiering 7,5 skr Niklas Kreander S1 Konte /2012N English Grammar 10 skr idrh Øystein Heggelund S Entreprenør og samfunn 7,5 skr idrh Nils Per Hovland/Runar GundersenBjørn Magne Hatlø S Essay Writing 5 innlev kl 12 Peter Fjågesund S1 obl Essay Writing 5 innlev kl 12 Peter Fjågesund S1 obl Essay Writing 5 innlev kl 12 Peter Fjågesund S1 obl Essay Writing 5 innlev kl 12 Peter Fjågesund obl Ex.phil 10 skr Oppåstugo Gunnar Berge S Ex.phil 10 skr idrh Gunnar Berge S P3307 Feltarbeid med rapport 30 innlev fronter Anne S. Blengsdalen prosjektbeskrivelse Ferskvannsfiske og vannressursforvaltning 10 utlev ulab Espen Lydersen Sigurd Rognerud S1 Gruppeoppgave Ferskvannsfiske og vannressursforvaltning 10 innlev Espen Lydersen Sigurd Rognerud S1 Gruppeoppgave Ferskvannsfiske og vannressursforvaltning 10 skr Espen Lydersen Sigurd Rognerud S1

2 Finansregnskap med analyse 7,5 skr idrh Asbjørn Nygård Terje Heskestad S1 Konte, kun i Bø Foretaksstrategi 7,5 skr Terje Andersen Theo Schewe S1 Konte Forretningsjus 7,5 skr 2-130/131 Wiseflow Einar Mo Jakob Chr. Petersen S1 Konte, kun i Bø Forretningsutv I (m Prosjektstyring) 7,5 skr idrh Runar Gundersen Tor Bernhardsen S N-002 Fra antikken til 1600 tallet 15 innlev fronter kl 2400 Otto Christensen S N-002 Fra antikken til 1600 tallet 15 skr Otto Christensen Ingmar Meland S Friluftsliv og ulykkeshåndtering 15 innlev fronter Jacob Fink S /N-001 Generell kjemi 10 skr Oppåstugo 4 Bjørn Steen Dag Semmingsen S4 1. deleksamen /N-002 Generell kjemi 10 skr 4 Bjørn Steen Dag Semmingsen S Geologi og landskap 10 skr idrh Live S. Vestgarden S1 Konte Gis og kart 10 skr idrh Kjell Kjenstad Tor Bernhardsen S Grammatikk og pragmatikk 15 skr idrh Evy Beate Tveter S1 Konte /3504N HIS 1- Noreg før skr idrh 4 Kai Østberg S1 Konte HIS 1- Noreg før skr pc Kai Østberg S /3534N HIS 1- Spesialisering i norsk hist etter skr idrh Jens J. Hyvik/Nils Ivar Agøy S1 Konte /3533N HIS 1- Spesialisering Noreg før skr idrh Kai Østberg S1 Konte HIS 1- Verda før skr pc Kai Østberg S /3514N HIS 2 Fellesskap og fragmentering 10 skr pc Kai Østberg S /3508N HIS 2- Nordisk historie oversyn 10 skr pc Herleik Baklid S /3505N HIS1- Noreg etter skr idrh Nils Ivar Agøy S1 Konte /3531N HIS1- Spesialiserig Verda før skr idrh Kai Østberg S1 Konte /3501N HIS1-Verda før skr idrh Kai Østberg S1 Konte Håndtverk og skaperglede 10 innlev fronter/ekspd kl 14 Sidsel Sæterhaug S Idrettsaktiviteter I 10 skr idrh 3 Ralph Høgsaas oblig Idrettsfysiologi I 10 skr lab1 2 Laila Hjort Nielsen S1 anatomi ( tidligere 1008) Idrettsfysiologi I 10 skr idrh Lill Katrine Nyhus S1 (tidligere 1008) obl Idrettsfysiologi II 10 innlev emneansvarlig Arnstein Sunde S1 labrapport obl Idrettsfysiologi II 10 innlev emneansvarlig Arnstein Sunde S1 labrapport obl Idrettsfysiologi II 10 innlev emneansvarlig Arnstein Sunde S1 labrapport Idrettsfysiologi II 10 innlev fronter kl 1400 Arnstein Sunde S1 fagartikkel Idrettsfysiologi II 10 skr Arnstein Sunde Idrettsfysiologi III 15 innlev fronter/ekspd kl 1400 Øyvind Støren S4 oppgave Idrettsfysiologi III 15 innlev fronter/ekspd kl 1400 Øyvind Støren labrapport Idrettsped., coaching og ledelse II 10 innlev fronter kl 1500 Konte Idrettspedagogikk, coaching og ledelse I 10 skr idrh K.Rønningene/R.Høgsaas S Idrettsplanlegging, helse og tilrettelegging 15 skr Inger-Lise E. Bergan S Idrettssosiologi I 10 skr Hans Hognestad S1 Konte Idrettssosiologi II 15 utlev forelesning Hans Hognestad inn Idrettssosiologi II 15 innlev fronter kl 1400 Hans Hognestad S Idrettssosiologi II 15 muntlig Hans Hognestad Idrettssosiologi II 15 muntlig Hans Hognestad S Idrettssosiologi II 15 muntlig Hans Hognestad Idrettssosiologi III 15 innlev fronter/ekspd kl 1100 Jan Ove Tangen S Idrettssosiologi III 15 muntlig Jan Ove Tangen Idrettssosiologi III 15 muntlig Jan Ove Tangen S Idrettssosiologi III 15 muntlig Jan Ove Tangen S4

3 Idtettspedagogikk, coaching og ledelse III 15 utlev fronter/ekspd kl 900 Liv B. Hemmestad Idtettspedagogikk, coaching og ledelse III 15 innlev fronter/ekspd kl 1400 Liv B. Hemmestad /6003N 000 Informasjonsbehandling 7,5 skr idrh og 2-130/ Hans Petter Høie Henning Bueie S /6003N 000 Informasjonsbehandling 7,5 skr Posrgrunn Hans Petter Høie Henning Bueie S Informasjonssikkerhet 7,5 skr u-lab Hans Petter Høie Tom Heine Nätt S4 Konte, kun i Bø Innføring i kulturstudier skr idrh Stephen J. Walton S Innføring i Linux 7,5 skr 2-130/131/132/ Tor Lønnestad Janis Gailis S N 002 Innføring i Linux 7,5 skr 2-130/131/132/ Tor Lønnestad Janis Gailis S Innføring i metode 10 skr idrh Sture Kvarv S Innføring i turisme 7,5 skr seminarrom? Ingeborg Nordbø S Internasjonal markedsføring/int.national marketing 15 hand in Fronter 1400 Helge Kaasin Theo Schewe S1 Hand out Internasjonal markedsføring/int.national marketing 15 written 2-130/131/132 Wiseflow Helge Kaasin Theo Schewe S Internasjonal poltikk og samf.forh. 7,5 skr idrh Frode Lieungh Ingvar Skobba S Introduction To English Sociolinguistics 10 innlev 5 Pernille Sørdal S Introduction To English Sociolinguistics 10 skr idrh Pernille Sørdal? S Investering og finansiering I 7,5 skr idrh Lars Håkonsen Glenn Q. Håkonsen S Investering og finansiering II 7,5 skr idrh Niklas Kreander Dag Michalsen S Jus for eiendomsmeglere II 7,5 skr idrh Einar Mo Jakob Chr. Petersen S Jus for eiendomsmeglere III 7,5 skr og 2-133Wiseflow Jakob Chr. Petersen Einar Mo S Kajakk, praktisk fordypning I 10 skr idrh Arne Kildal S Kano, praktisk fordypning I 10 skr idrh Andre Horgen S Klatring, praktisk fordypning I 10 skr idrh Øyvind Salvesen S Klima, energi og miljø 10 skr Oppåstugo Arne Myhre S /4006N Klima, energi og miljø 10 skr idrh Arne Myhre Terje K. Berntsen S Kultur for barn og unge 7,5 innlev fronter Torild Wagle Christensen S Kultur og frivillighet 7,5 utlev fronter Bente Støa Aksel Tjora S Kultur og frivillighet 7,5 innlev fronter Bente Støa Aksel Tjora S Kultur, politikk, sektor, næring 15 skr idrh Inger Birkeland S Kultur, samfunn, forvaltning 10 utlev fronter Tommy Langseth S4 inn Kultur, samfunn, forvaltning 10 utlev fronter kl 1400 Tommy Langseth S4 ut Kultur, sektor, næring 15 skr idrh Inger Birkeland S Kultur: Politikk, sektor, næring 15 innlev froner S Landmåling ferdighetstest Dieu Tien Bui S Landmåling 10 skr idrh Dieu Tien Bui S Litteratur etter skr idrh Konte / Litteratur før skr idrh Sigrid A. Stykket S Makroøkonomisk teori og politikk 7,5 skr idrh Nils E. Sørgaard Terje Synnestvedt S Markedsføring 7,5, skr idrh Per O.M. Isaksen Marit Elvsås S1 Også kulturstudenter Markedsføring 7,5, skr Porsgrunn Per O.M. Isaksen Marit Elvsås S Markedskommunikasjon 7,5 skr idrh Terje Andersen Theo Schewe S Matematikk 7,5 skr idrh Roy M. Istad Jon Nitter Gundersen S Matematikk 7,5 skr Porsgrunn Tone Grande Jon Nitter Gundersen S Mikro- og markedsøkonomi 7,5 skr idrh Nils E. Sørgaard S1 Konte, kun i Bø Mikrobiologi 10 Oppåstugo ,5 20 Andrew Jenkins S Mikrobiologi 10 skr idrh Andrew Jenkins Camilla Haslekås S Modellering og UML 7,5 skr idrh Ingrid Sundbø Egil P. Andersen S1

4 ??? Moderne litt for utenlandske??? 7.5 skr idrh Johan Magnus Straxrud S Moderne litteratur 10 skr idrh Johan Magnus Straxrud S Modul kultur 30 skr Oppåstugo Geir Grothen Konte Modul ledelse 30 utlev fronter Geir Grothen Magne Johannessen S1 inn Modul ledelse 30 innlev fronter Geir Grothen Magne Johannessen S1 ut Molecular Geneticsk 10 skr Mona Sæbø Åshild Andreassen S Natural Science Methods 10 skr Oppåstugo Jan Heggenes Are Halvor Åstveit S Naturopplevelser og livskvalitet 10 innlev fronter/ekspd kl 14 Sidsel Sæterhaug S / Nordic Model 7,5 written Hans Martin Rugstad S /3505N Noreg etter skr Nils Ivar Agøy S1 Konte Norway and Telemark: Regional Identety 7.5 oral Heidi Christoffersen S Norway and Telemark: Regional Identety muntlig Heidi Christoffersen S Norwegian language Advanced level 10 skr Heidi Christoffersen S Norwegian Language Beginning Level 10 skr Heidi Christoffersen S Norwegian Language Intermediate Level 10 skr Heidi Christoffersen S Norwegian Perspective on Outdoor Education 7.5 hand in fronter kl 1000 Simon Jeppesen S Objektorientert programmering 7,5 skr 2-130/131 Wiseflow Bjørn Kristoffersen Tom Heine Nätt S Offentlig økonomi 7,5 skr idrh Nisl E. Sørgaard Knut E. Løyland S Operativsystem og nettverk 7,5 skr og Jon Kvisli Sigurd M. Assem S Oppgjør og regnskap for eiendomshandel 7,5 skr Oppåstugo Jakob Chr.Petersen Asbjørn Nygård S1 Konte N-002 Opplysningstiden 15 innlev fronter kl 2400 Otto Christensen S N-002 Opplysningstiden 15 skr idrh 6 Otto Christensen Ingmar Meland S Organisk kjemi og genteknologi 10 skr Oppåstugo Bjørn Steen/Mona Sæbø S Organisk kjemi og genteknologi 10 skr idrh Bjørn Steen/Mona Sæbø S Orgfag I 7,5 skr idrh Karl Johan Gloppen Dag Øyvind Lotsberg S Outdoors: Mountain/Forets/Coast/Waterways 15 handin fronter Hedda Fæden S /3509N Politisk kultur, norrmer og sosial kontroll 10 utlev fronter kl1000 Herleik Baklid inn 8.12 kl Pollution and Microbiology skr A.Jenkins/L. S. Vestgarden S Practical English 5 skr idrh Islam Youssef S Praktisk eiendomsmegling I 7,5, skr 4-311B/C Wiseflow Lars Halvor Ova Johnsen Paul Henning Fjeldheim S Praktisk spansk 1 15 muntlig Katrine Utgård S Praktisk spansk 1 15 muntlig Katrine Utgård S Praktisk spansk 1 15 muntlig Katrine Utgård S Praktisk spansk 1 15 muntlig Katrine Utgård S Praktisk spansk I 15 skr pc 4 Katrine Utgård S Programmering i Java 7,5 skr u-lab Roy M. Istad Tom Heine Nätt S4 Konte, kun i Bø Project Assignment muntlig Andrew Jenkins S (5906) Prosjektstyring 7,5 skr idrh Runar Gundersen Tor Bernhardsen S1 Også kulturstudenter Publikumsutvikling 7,5 innlev fronter Egil Bjørnsen S Regnsk.teori, org og system 7,5 skr idrh Asbjørn Nygaard Terje Heskestad S1 Konte, siste gang Rettslære 15 skr idrh Einar Mo Jakob Chr. Petersen S Revisjon 20 skr idrh Tore Samuelsen Roald Laurantsen S4 Konte N antikken 15 innlev fronter kl 2400 OttoChristensen S N antikken 15 skr idrh OttoChristensen Ingmar Meland S Samfunnsvitenskapelig metode 7,5 skr idrh Karl Johan Gloppen Dag Øyvind Lotsberg S Seiling, praktisk fordypning I 10 skr idrh Terje Planke S4

5 Skatte- og avgiftsrett 15 skr Oppåstugo Lars Sanden Roald Laurantsen S Skatte og avgiftsrett for eiendomsmegl. 7,5 skr Lars Sanden Roald Laurantsen S Skatterett 20 skr Oppåstugo Lars Sanden Roald Laurantsen S4 Konte Skog, fjell, vann 10 innlev fronter Andre Horgen S Smidige metoder 7,5 skr Ingrid Sundbø Egil P. Andersen S Spansk språk og kultur 15 skr pc Miguel Vazquez-Larruscain S Spansk språk og kultur 15 muntlig Miguel Vazquez-Larruscain S Spansk språk og kultur 15 muntlig Miguel Vazquez-Larruscain S Spansk språk og kultur 15 muntlig Miguel Vazquez-Larruscain S Spansk språk og kultur 15 muntlig Miguel Vazquez-Larruscain S Spansk språk og kultur 15 muntlig Miguel Vazquez-Larruscain S /2119 Språket i utvikling og variasjon 15 skr idrh Evy Beate Tveter S Statistikk I 7,5 skr Per Chr. Hagen Bo H. Lindqvist S1 Konte, kun i Bø Statistikk II 7,5 skr 4-311C Per Chr. Hagen Bo Lindqvist S /4259N Støy og luftforurensing 10 skr idrh Eldrid G. Mathiesen S Sustainable Tourism 7,5 written idrh? Per Strömberg S Sustainable Tourism 7,5 written idrh? Per Strömberg S Teoretisk og metodisk fordypning 30 utlev fronter/ekspd kl 9.00 Nils Asle Bergsgard inn Teoretisk og metodisk fordypning 30 innlev fronter/ekspd kl 1400 Nils Asle Bergsgard ut N The Contemporary English Speaking World 10 muntlig Inger Anne/Peter S N The Contemporary English Speaking World 10 muntlig Inger Anne/Peter S The Contemporary English Speaking World 10 skr idrh Inger Anne/Peter S N The Contemporary English Speaking World 10 muntlig Inger Anne/Peter S N The Contemporary English Speaking World 10 muntlig Inger Anne/Peter S The Entrepreneur and Society 7,5 written 4-311B Anette Momrak Bjørn Magne Hatlø S1 Konte for Gateway også, siste gang The Sound of English 10 skr idrh Islam Youssef S1 Konte Turismemarkedsføring 7,5 skr idrh Halldor Engilbertsson Ragnar Prestholdt? S Tverrkulturell kommunikasjon 7,5 skr idrh Frode Lieungh Ingvar Skobba S Vannforsyning, avløp og avfall 10 skr Harald Klempe S Vanntema 10 innlev Synne Kleiven Anne Lyche Solheim S Videregående finansregnskap skr Asbjørn Nygård Terje Heskestad S1 Konte Viltøkologi og viltforvaltning 10 innlev Dag Bjerketvedt Howard Parker S1 Semesteroppgave Viltøkologi og viltforvaltning 10 skr idrh Dag Bjerketvedt Howard Parker S Virksomhets- og regnskapsorg. 10 skr Asbjørn Nygård??? S /4016N-01 Vitenskapsteori og natursyn 10 mc Fronter Vigdis Hølen S /4016N Vitenskapsteori og natursyn 10 innlev Fronter Vigdis Hølen S Vitenskapsteori og natursyn 10 muntlig Vigdis Hølen S /4016N Vitenskapsteori og natursyn 10 muntlig Vigdis Hølen S N Vitenskapsteori og natursyn 10 muntlig Vigdis Hølen S Web publisering 7,5 skr 2-130/131/132/133 Wisefl Hallstein N. Søvik Linda Løvfall S N Web publisering 7,5 skr 2-130/131/132/ Hallstein N. Søvik Linda Løvfall S Windows server og datanett 7,5 skr u-lab Jon Kvisli Jostein Lund S4 Konte, kun i Bø /N-001 Økologi 10 skr Oppå/5-220/ Øyvind Steifetten S1 Sluttprøve /4105N Økologi 10 skr idrh Øyvind Steifetten S4 sluttprøve Årsregnskap og god regnskapsskikk 15 skr idrh Espen Åsulfsen/Tore SamuelsenEddie Rekdal S4 Konte

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009 Pensumliste høstsemesteret 2009 Oppdatert 17.08.09 Dette er en pensumliste for alle emner, sortert på emnenavn og kode. Du finner emnenavn og kode for ditt studium i studiehåndboka 2009-2010. Anvendt mikro,

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

19:56-09.06 WWW.MEGALINK.NO

19:56-09.06 WWW.MEGALINK.NO Premieliste Begerliste - kl 1 1 Morten Lognsli Høland/Bjørkelangen 246 Stort beger 2 Morten Musiol Oslo Østre 245 Middels beger 3 Vidar Myhrer Rælingen 244 Middels beger 4 Torhild Liseter Ski 244 Lite

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Overskriftene Elevhåndboka kan være korte 15 eller 16 lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Innhold Adresse... 1 Rektor ønsker velkommen...

Detaljer

PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE

PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOKA 11-12 www.porsgrunn.vgs.no PORSGRUNN VIDEREGÅENDE SKOLE Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 5 Skolens lærere 7 Skolens miljøarbeidere/assistenter

Detaljer

Blomster på dagen! På nest siste runde byttet de to i teten plass, og Hoftaniska Aabye holdt unna og knep dermed gullmedaljene.

Blomster på dagen! På nest siste runde byttet de to i teten plass, og Hoftaniska Aabye holdt unna og knep dermed gullmedaljene. Blomster på dagen! Spennende! Vi gratulerer dagens norgesmestere; Thor Erik Hoftaniska og Jon Aabye i Monrad Par, og Arve Farstad, Geir Helgemo, Jorunn Olsen Olsen og Marianne Harding! Mandag ble en spennende

Detaljer

Resultatliste 29.3.2015. Reinhornrennet 2015. Rennleder: Ørjan Kristensen. TD: Eva Lund Pedersen

Resultatliste 29.3.2015. Reinhornrennet 2015. Rennleder: Ørjan Kristensen. TD: Eva Lund Pedersen Reinhornrennet 2015 Resultatliste 29.3.2015 Rennleder: Ørjan Kristensen TD: Eva Lund Pedersen Nr. Navn Idrettslag Tid Etter K00 Kvinner 15 16 år 1 1 Sigrid Therese Helbostad Innstrandens IL 01:32:37 :00

Detaljer

Resultatliste Risvoll Skule 14.06.2014

Resultatliste Risvoll Skule 14.06.2014 G1 Gutter 12 til 13 år 1 Sindre Ness SK Nord 03:40,3 20:35,9 08:35,5 21:18,3 54:10,0 2 Sondre Sørhøy Varegg Team Melkesyre03:45,0 20:37,4 09:17,3 27:50,5 1:01:30,2 07:20,2 880 3 Iver Kvaløy Sauda IL 03:58,1

Detaljer

Vaktlister Fredrikstad Motorbåtforening Mai August 2015

Vaktlister Fredrikstad Motorbåtforening Mai August 2015 Vaktlister Fredrikstad Motorbåtforening Mai August 2015 Vaktdato Plassnr. Etternavn Fornavn 01.05.2015 291 Andersen Svein Morten 01.05.2015 71 Christiansen Frode 02.05.2015 472 Liane Kjell Håvard 02.05.2015

Detaljer

Resultater per Løype Risvoll Skule 14.06.2014

Resultater per Løype Risvoll Skule 14.06.2014 1 Birger Normann Hanstveit M11 Menn 70 til 74 år Mjøsdalen IL 58:42,4 2 John Svahn M11 Menn 70 til 74 år Øystese IL 59:52,5 01:10,1 980 3 Sten H. Sørensen M11 Menn 70 til 74 år GTI friidrett Stavanger

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyrevalget 2015 i Porsgrunn Valglistens navn: Høyre 1 Esben Storvand 1972 2 Anne Karin Alseth Hansen 1963 3 Petter Ellefsen 1957 4 Bjørn Tore Hjartsjø 1970 5 Maren Synnøve Aks Moen 1997 6 Geirr

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

Djupadalten lang Navn Klubb Startnr Totaltid Diff

Djupadalten lang Navn Klubb Startnr Totaltid Diff Kvinner (Påmeldt: 372 - Startet: 349 - Fullført: 335 - Premier: 0) 1 Elisabeth Angell Bergh Haugesund Idrettslag Friidrett - gr 663 34:10 00:00 2 Hanne Steinstø Haugesund Idrettslag Friidrett - gr 629

Detaljer

VAKTLISTE - 2014 Revidert vaktliste: 03.06.2014

VAKTLISTE - 2014 Revidert vaktliste: 03.06.2014 VAKTLISTE - 2014 Revidert vaktliste: 03.06.2014 Vaktperiode: Vaktboden: 66 79 65 76 21:00-03.05.2014 _ 06:00-28.09.2014 Vaktsjefen: 93 86 14 30 Dag Dato Fornavn Etternavn Telefon Telefon Status Ref. Lørdag

Detaljer

STUDIEKALENDER 2012/2013 Utsatt eksamen starter

STUDIEKALENDER 2012/2013 Utsatt eksamen starter Høgskolen i Sør-Trøndelag Telefon: +47 73 55 99 50 Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Telefax: +47 73 55 99 51 STUDIEKALENDER 2012/2013 Uke 32 Utsatt eksamen starter 15.08.12 Studiestart bachelor 1. studieår

Detaljer

Årsmøte 2012. Torsdag 22. mars, Rica Airport hotell, Stavanger

Årsmøte 2012. Torsdag 22. mars, Rica Airport hotell, Stavanger Årsmøte 2012 Torsdag 22. mars, Rica Airport hotell, Stavanger NFOGM ble stiftet 26. mars 1992 med en formålsparagraf som blant annet fastslår at foreningen skal bidra til å fremme forståelsen for kvantumsmåling,

Detaljer

Resultatliste Offisiell liste

Resultatliste Offisiell liste NOCLAS 1 753 Okänd löpare NOTEAM 2:06:58,1 2:53:38,5 5:00:36,6 2 699 Okänd löpare NOTEAM 2:22:24,8 3:08:15,3 5:30:40,1 30:03,4 Antall 2 Påmeldte: 2 Startende: 2 Kvinner 17-19 år 1 Heide Kant Bjørnli ck

Detaljer

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Virksomheten Arbeidet i NBF i 2012 har fulgt opp tidligere handlingsplaner og handlingsplan vedtatt av Bridgetinget i 2012. NBF hadde ved årsskifte registrert

Detaljer

Vaktliste Tromsdalshavna 2013-2014 - Alle pirer

Vaktliste Tromsdalshavna 2013-2014 - Alle pirer Vaktliste Tromsdalshavna 2013-2014 - Alle pirer Pir Dato Ukenr Pirformann Navn D37 Kåre Wiik 26.08.13 D38 Roger Kaspersen D39 Gunnar Iversen 27.08.13 D40 Gaute Moxnes D41 Gørild Karlsen 28.08.13 D42 Terje

Detaljer

Møter som er avholdt. Dag Tema Ansvar Sted 3-min Vår / Sommer 2015. Siste møte vil alltid bli oppført først. Møtefri - Påske

Møter som er avholdt. Dag Tema Ansvar Sted 3-min Vår / Sommer 2015. Siste møte vil alltid bli oppført først. Møtefri - Påske Møter som er avholdt Siste møte vil alltid bli oppført først Dag Tema Ansvar Sted 3-min Vår / Sommer 2015 16.06 Sommerfest Smia 09.06 Besøk på Stortinget, OBS kl 17:00! Stortinget Husk påmelding! 02.06

Detaljer

Resultater fra Blåvegenløpet 2015 28.03.2015

Resultater fra Blåvegenløpet 2015 28.03.2015 Resultater fra Blåvegenløpet 2015 28.03.2015 Det var totalt 1113 startende. Klasse K15-16 45.0 km 1 påmeldt, 1 startende 1 premiert 1 Benedicte Stien Schreiner Bossmo & Ytteren IL 2:32:29 Klasse M15-16

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2014 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2014 Norsk Bridgeforbund Virksomheten EM i Tromsø har vært hovedfokus for det nye styret som tiltrådte i mai. Kontraktene med EBL ble omgående reforhandlet med sikte på å redusere

Detaljer

Nordsjørittet 2010 Resultater fordelt på puljer

Nordsjørittet 2010 Resultater fordelt på puljer 91 km: Team Velux Isola Leca Seeding 1 12027 Gunn-Rita Dahle Flesjå Kvinner 35-39 år 3:13:38 0:00:00 2 10062 Kenneth Flesjå Menn 30-34 år 3:13:38 0:00:01 3 12049 Georg Feed FRØILAND BYGG Menn 30-34 år

Detaljer

ADELSKALENDER MONTEBELLORENNET AJOUR PR 2006

ADELSKALENDER MONTEBELLORENNET AJOUR PR 2006 Navn Klubb Antall BONDEN, Thor Vinn IL 40 CHRISTENSEN, Oddvar Sturla IF 40 PEDERSEN, Øivind Konnerud IL 38 BORGEN, Hans Otto Vinn IL 37 GRINDERUD, Erik Drammen Energinett BIL 36 MORTENSEN, Thor Drammen

Detaljer

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A ANVENDT MIKROØKONOMI Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A Å gi studentene en innføring i hvordan mikroøkonomi kan anvendes på konkrete problemstillinger

Detaljer

10 Kirsti Sønstabø Spirit Friidrettsklubb 534 00:07:24.860 Djupadalten lang

10 Kirsti Sønstabø Spirit Friidrettsklubb 534 00:07:24.860 Djupadalten lang Kvinner 1 Elisabeth Angell Bergh Haugesund Idrettslag Friidrett - 663 00:06:16.550 Djupadalten lang 2 Hanne Steinstø Haugesund Idrettslag Friidrett - 629 00:06:41.580 Djupadalten lang 3 Marianne Stensletten

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Startnr. 6 3242773 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 Påmeldte: 13 Startende: 6

Resultatliste. Plass Navn Klubb Startnr. 6 3242773 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 Påmeldte: 13 Startende: 6 NOCLAS 1 3385390 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 3:02:30 2 420 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 3:18:23 15:53 3 3380979 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 4:31:35 1:29:05 4 499 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 4:43:15 1:40:45 5 3121985

Detaljer

Sesilåmi. Offisiell resultatliste. Setesdal-Sirdal 02.04.2011

Sesilåmi. Offisiell resultatliste. Setesdal-Sirdal 02.04.2011 Setesdal-Sirdal 2.4.2 K5-6 Plass Navn Klubb Antall Tid Etter Caroline Ziesler Sandes IL 3:34:6 : 2 Elise Andreassen Gjesdal IL 4:23:34 49:8 3 Juliane Foss Martin Bjelland IL 4:39:2 :5:5 4 Karoline Oktavia

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse SØGNETUNET 1 Vest-agder Fylkeskommune 118 1 / 1 / / 8 85 2 2 Bratland Berit Langfeldt 118 1 / 2 / / 6 5 8 85 4 725 2 9 45 8 Stokke Marianne Breland 118 1 /

Detaljer