nr 11/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 11/14-2014.03.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 11/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Etterlysning... 3 Registrerte varemerker... 4 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Rettskraftige avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Opphør av fullmektigverv INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 etterlysning /14 Etterlysning På bakgrunn av begjæring om slettelse fra Oslo Patentkontor på vegne av Lautsprecher Teufel GmbH, Berlin, Tyskland etter varemerkeloven 43, bes innehaver av registreringsnummer , ordmerket ASONO, Asono AS, Postboks 8835, Youngstorget, 0028 OSLO,, om å melde seg til Patentstyret innen 3 måneder. 3

4 registrerte varemerker nr 11/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ELECTROLUX ULTRAFLEX Aktiebolaget Electrolux, SE STOCKHOLM, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 7 Støvsugere, samt deler og tilbehør til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ikke levende, sardiner, sild, skalldyr (ikke levende), tunfisk, østers (ikke levende). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ULTRASUEDE Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries, Inc.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, JP- TOKYO, Japan Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 18 Kunstig lær og skinn; bager, vesker, tasker og punger. Klasse 24 Ikke-vevede, semsket skinn-lignende stoffer. Klasse 25 Klær; kåper, frakker; jakker; benklær og underdeler (bekledning); hodeplagg, hatter, luer og caps; hansker; fottøy, sko og støvler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen sgruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; fiskeprodukter, frosne fiskeprodukter, ferdigretter av fiskeprodukter, fisk (ikke levende), fisk konservert, fiskefileter, fiskemat, hummer (ikke levende), kreps (ikke levende), krepsdyr (ikke levende), languster (ikke levende), reker små og store - Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, US-WA98134 SEATTLE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 30 Kaffe av malte og hele bønner, kakao, te (urtete og ikke-urtebasert), kaffe-, te-, kakao- og espressodrikker samt drikker laget av en base av kaffe og/eller espresso, drikker laget på en base av te, sjokoladepulver og vaniljepulver; sauser for tilsetning til drikker; sjokoladesirup, smakssiruper for tilsetning til drikker, bakervarer, herunder muffins, scones, kjeks, småkaker, konditorvarer og brød, sandwicher, granola, mysli, drikkeklar kaffe, drikkeklar te, iskrem og frosne konfektyrer; sjokolade, sukkertøy og konfektyrer. Klasse 35 Forretningsledelse; forretningsadministrasjon; franchisevirksomhet, nemlig tilveiebringelse av forretningsteknisk assistanse ved etablering og/eller drift av restauranter, kaféer, kaffehus og snackbarer; detaljhandelstjenester innen området for kaffe, te, 4

5 registrerte varemerker nr 11/14 kakao, ferdigpakket og tilberedt mat, elektriske apparater, ikke-elektriske apparater, husholdningsartikler, kjøkkenartikler, klokker, ur, kjøkkenur, stoppeklokker, juvelérvarer, bøker, musikkopptak, musematter, lommebøker, seddelbøker, seddelklyper, handlevesker, håndvesker, dokumentmapper, bokvesker, reisevesker, bagasjeartikler og paraplyer, alt laget av tøy, plast eller lær, nøkkelringer og nøkkelholdere av lær, klær, capser, luer og hatter, leker, herunder teddybjørner, stoppede leker, plysjleker, mykleker, dukker og tilbehør derfor, juletrepynt; engrosdistribusjon og engrossalg, engrosforretninger og engrosbestillingstjenester, alle innen området for kaffe, te, kakao, ferdigpakket og tilberedt mat, elektriske apparater, ikke-elektriske apparater, husholdningsartikler, kjøkkenartikler, klokker, ur, kjøkkenur, stoppeklokker, juvelérvarer, bøker, musikkopptak, musematter, lommebøker, seddelbøker, seddelklyper, handlevesker, håndvesker, dokumentmapper, bokvesker, reisevesker, bagasjeartikler og paraplyer, alt laget av tøy, plast eller lær, nøkkelringer og nøkkelholdere av lær, klær, capser, luer og hatter, leker, herunder teddybjørner, stoppede leker, plysjleker, mykleker, dukker og tilbehør derfor, juletrepynt; postordretjenester og postordrekatalogtjenester, databaserte online ordre- og bestillingstjenester, databaserte online detaljhandelstjenester, online ordre- og bestillingstjenester og online detaljhandelstjenester, alle innen området for kaffe, te, kakao, ferdigpakket og tilberedt mat, elektriske apparater, ikke-elektriske apparater, husholdningsartikler, kjøkkenartikler, klokker, ur, kjøkkenur, stoppeklokker, juvelérvarer, bøker, musikkopptak, musematter, lommebøker, seddelbøker, seddelklyper, handlevesker, håndvesker, dokumentmapper, bokvesker, reisevesker, bagasjeartikler og paraplyer, alt laget av tøy, plast eller lær, nøkkelringer og nøkkelholdere av lær, klær, capser, luer og hatter, leker, herunder teddybjørner, stoppede leker, plysjleker, mykleker, dukker og tilbehør derfor, juletrepynt; adminstrasjon av databaserte online gaveregistre og bestillingstjenester; salg av take awaymat og -drikke. Klasse 43 Restauranter, kaféer, kafeteriaer, snackbarer, kaffebarer og kaffehus, take away-restauranter, og take away-restauranter; cateringvirksomhet; kaffeleveringstjenester for kontorer og bedrifter; kontorkaffeforsyninger; avtalefestede matleveringstjenester; mattilberedning; tilberedning av take away-mat og -drikke. Klasse 3 Klasse 5 Blekemidler og andre midler for klesvask; såper for husholdnings- og industrielle formål; rensemidler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper; desinfiserende såper og rensende såper; flekkfjerningsmidler; bakteriedrepende rensemidler; rensemidler for biler, serviser, husholdningen og toaletter; preparater for vaskeri, blekemidler for vask; fettfjerningsmidler, unntatt for bruk under fabrikasjonsprosesser); rengjøringsprodukter og -midler for gulv, toaletter, sanitære rom, alle vaskbare overflater, tekstiler, kjøretøy, kjøkken. Preparater for utryddelse av parasitter, preparater for utryddelse av insekter og skadedyr, utøydrepende midler; biocider; fungicider; pesticider; insektsdrepende midler; parasittdrepende midler; groog spiredrepende midler [germicider); bekjempelsesmidler for larver; luftrensemidler; desinfiserende produkter og preparater for meierihygiene, bygninger og oppdrettstekniske eiendommer, drikkevann og vannrør, jurmelkingsprossessorer før og etter melking, dyr, rengjøring av landbruksmateriell, hender, hus, kjøkken og hage; hygieniske produkter og preparater for landbruk, hagebruk, skogbruk, akvakultur. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ad arma ADVOKATENE GISHOLT SÆTRE REVHAUG DA, Postboks 1113, 3905 PORSGRUNN, ADVOKAT ERIK FEKETE AS, Postboks 1113, 3905 PORSGRUNN, Klasse 36 Eiendomsmegling, Forretningsførsel for fast eiendom Klasse 45 Juridiske tjenester; eiendomsmegling; meglingstjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KICKSTART Cid Lines NV, 2, Waterpoortstraat, BE-8900 IEPER, Belgia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle formål; kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk, akvakultur og skogbruk (ikke sopp-, ugress-, insekts- eller parasittdrepende); kjemiske preparater for vitenskapelige formål, andre enn for medisinsk eller veterinært bruk; rensemidler for vann; kalkoppløsningsmidler, andre enn for husholdningsbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR-0000 SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-Korea Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 35 Administrasjon av lojalitetsprogram tilbudt til forhandlere, salgsstaber og distributører ved å gi dem insentiver, bonuspoeng og rabatter. 5

6 registrerte varemerker nr 11/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. J Valde AS, Jørngarden, 6260 SKODJE, Klasse 37 Byggevirksomhet; betongsaging; kjerneboring; rivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mjøsfrukt Tor Egil Sveum, Møllergården, Postboks 43, 2391 MOELV, Advokatfirmaet Mageli ANS, Postboks 343, 2303 HAMAR, Klasse 31 Ferske frukter; grønnsaker, friske; korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PUSLEPOTT J HANSEN SERVICES, Hvittingfossveien 254, 3080 HOLMESTRAND, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, US, US, 85/875,047 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALOHA Project Healthy Living Inc, 33 West 17th Street, 4th Floor, US-NY10011 NEW YORK, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 35 Promotere andres varer og tjenester ved å tilveiebringe en webside som fremviser kuponger, rabatt, pris-sammenlignende informasjon, produktomtale, lenker til andres salgsnettsteder, og rabattinformasjon innen området helse, ernæring, skjønnhet, spiritualitet og sunn livsstil. Klasse 41 Tilveiebringe en webside som fremviser informasjon, nyheter og kommentarer vedrørende trening og kondisjon; tilveiebringe en interaktiv webside som fremviser informasjon og lenker relatert til trening og kondisjon; tilveiebringe en webside som fremviser konsumentvarer og tjenester innen området trening og kondisjon, herunder informasjon vedrørende utstyr og bekledning til trening, sport og friluftsliv; tilveiebringe mosjonerings- og treningsfasiliteter; utdannelses- og opplæringsvirksomhet, nemlig gjennomføre leksjoner, seminarer, konferanser, workshops og veiledninger innen området helse, sunn livsstil, velvære, skjønnhet og ernæring, og distribusjon av tilhørende kursmateriell. Klasse 44 Tilveiebringe en webside som fremviser informasjon, nyheter og kommentarer vedrørende helse, sunn livsstil, velvære, skjønnhet og ernæring; tilveiebringe en interaktiv webside som fremviser informasjon og lenker relatert til helse, sunn livsstil, vekttap og vektvedlikehold, skjønnhet og ernæring; tilveiebringe en webside som fremviser informasjon innen området fysisk og mental helse, herunder det å leve et sunt og sykdomsfritt liv; tilveiebringe en on-line computer database som fremviser informasjon vedrørende helse, sunn livsstil, velvære, skjønnhet og ernæring; tilveiebringe en webside som fremviser teknologi som setter brukeren i stand til å ta opp, laste opp, lagre, spore, analysere, fremvise, og interagere med data, informasjon og statistikk vedrørende helse, velvære, skjønnhet og ernæring, for å spesifisere helse- og velværerelaterte mål, og for å anmerke og spore deres progresjon mot å gjennomføre slike mål; skjønnhetskonsultasjoner; tilveiebringe skjønnhetspleietjenester; skjønnhetskonsultasjoner vedrørende valg og bruk av kosmetikk, parfyme, skjønnhetshjelpemidler, produkter for personlig pleie, og bad-, kropps- og skjønnhetsprodukter; helse-spa tjenester for kroppens og sjelens helse og velvære, tilbudt på rekreasjonssteder; medisinsk spa for kroppens og sjelens helse og velvære; tilveiebringe en webside som fremviser konsumentvarer og tjenester 6

7 registrerte varemerker nr 11/14 innen området helse, ernæring, skjønnhet og sunn livsstil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MASALAMAGIC AS, Dalsveien 57 B, 0775 OSLO, Klasse 30 Indiske sauser og krydderblandinger som brukes til å lage indisk mat. Klasse 41 Opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; kursvirksomhet; lære deltagere å lage indisk mat. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; catering virksomhet; levering av indisk mat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Uno Energi UNO DRAMMEN AS, Grønland 32 B, 3045 DRAMMEN, Klasse 39 Distribusjon av elektrisitet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Uno Gruppen UNO DRAMMEN AS, Grønland 32 B, 3045 DRAMMEN, Klasse 39 Distribusjon av elektrisitet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Efraim Longstocking VIDAR NEVERDAL, Fridtjof Nansens vei 24 B, 0369 OSLO, Klasse 3 Klasse 9 Aromatiske stoffer [eteriske oljer]; badesalter ikke for medisinsk bruk; barberingspreparater; barbersåpe; blyanter for kosmetisk bruk; deodoranter for mennesker eller dyr; deodorantsåper; eau de cologne; eteriske oljer; etterbarberingsmidler; fargemidler for skjegg; fargestoffer for håret; hårfargestoffer; hårspray; kosmetikk for øyenbryn; kosmetikksett; kosmetisk krem; kosmetiske preparater; kosmetiske preparater for bad; kosmetiske preparater for hudpleie; leppestifter; lipgloss; neglelakk; parfymer; parfymevarer; rouge; sjampo; skokremer; skopussemidler; solbeskyttende midler [kosmetikk]; solkrem; såpestykker; tannpasta. Beskyttelseshjelmer; beskyttelseshjelmer for sport; bildetelefoner; brilleinnfatninger; briller;bærbare datamaskiner; bærbare medieavspillere; cd-spiller; datamaskiner; dvd-spiller; filmer (eksponerte); filmkameraer; fjernsynsapparater; hodetelefoner; høyttalere; lommeradio; lydfilmer;lysskilt; mus [databehandlingsutstyr]; musematter; radioapparater; radioapparater for kjøretøyer;solbriller; sportsbriller; trådløse telefoner; vesker for laptoper; videokameraer. Klasse 16 Akvareller; albumer; almanakker; aviser; bilder; billetter; brevpapir; brikker for ølglass; brosjyrer;bøker; innbundne bøker; innpakningspapir; kalendere; kartong ; kasser av kartong eller papir;kataloger; kontorrekvisita, unntatt møbler; kort ; malerkoster; malerpensler; melkekartonger;mønstre for konfeksjon av klær; pamflett; papir; papp; pappkartonger [papirhandel]; pappsjablonger; plakater; plakatholdere av papir eller kartong; portretter; poser for emballasje [avpapir eller plast]; postkort; skilt av papir eller kartong; skrivesaker; tegneserier; tidsskrifter; trykte publikasjoner. Klasse 18 Bagasjemerker ; bager; bager for sport; dekken for hester; dokumentkofferter; dokumentmapper; drikkebelter; halsbånd for dyr; handlevesker; håndkofferter; håndvesker; jaktvesker; lommebøker;paraplyer; parasoller; pengepung [lærvare]; reisebager; reisekofferter; reisevesker; skolesekker; toalettmapper; trillebager; tursekk. Klasse 22 Seilduk; markiser av syntetiske materialer; markiser av tekstiler; materialer for emballering, ikke av gummi eller plast; presenninger. Klasse 24 Bannere; biljardtepper; bomullsstoffer; bomullsstoffer, rutete; bordbrikker, ikke av papir; bordløpere; bordservietter av tekstiler; duker, ikke av papir; dusjforheng av tekstiler eller plast; flanell [stoffer]; fløyel; håndklær av tekstiler; lakener; pledd; putetrekk; putevar for hodeputer;reisetepper; sengedekker; sengeklær; sengetepper; tekstilhåndklær; trekk for puter; ullstoffer; undertøystoffer; vaskekluter; vaskekluter (til personlig bruk); velurstoffer; voksduker. Klasse 25 Badebukser; badedrakter; badehetter; badekåper; badesandaler; badetøfler; barnetøy; bekledning for syklister; benklær; bukser; bukseseler; drakter; dresser; forkle [bekledning]; fotballsko; fottøy; frakker; gensere; hansker [bekledning]; hode- og halstørkler av silke; hodebånd [bekledning]; hodeplagg; jakker; kjoler; klær; konfeksjonsklær; kåper; morgenkåper; parkas; regntøy; sandaler; skihansker; skinnklær; skistøvler; skjerf; skjorte (kortermet); skjorter; skjørt; sko ; sokker; sportssko; strikkegensere; støvler; trikotklær; truser; trøyer; t-skjorter; uniformer; vester; yttertøy. Klasse 27 Badematter; dørmatter; gulvtepper; tekstiltapet; veggtapeter, ikke av tekstiler. Klasse 28 Albu-beskyttere [sportsartikler]; apparater for fysiske 7

8 registrerte varemerker nr 11/14 øvelser; baller for spill; baseball-hansker;bokseball; boksehansker; bord for fotballspill; bowling; brettspill; dambrett; dukkehus; dukkeklær; dukker; dukkesenger; dukkestuer; golfbager med og uten hjul; golfhansker; golfkøller; hansker [tilbehør for spill]; havkajakker; juletrepynt; kjelker [leketøy]; lekeballonger; leker; leketøy; modellbyggesett; overtrekk for ski; rullebrett; rulleskøyter; seilbrett; ski; skibindinger; skiposer; skistaver; skrapelodd; spill; spillapparater; spilleautomater (maskiner) med myntinnkast; spillkort; svømmebassenger [lekeartikler]; svømmebelter; trampoliner. Klasse 30 Bakverk; brød; cheeseburger; desserter; iskrem; kaffe; kaffe med melk; kaffe, ubrent; kaffedrikker; kakao; ketchup; konditorvarer; krydder; marsipan; mølleprodukter; pannekaker; pastasauser; pastiller [sukkertøy]; pizzaer; popcorn; proteinbarer; puddinger; ris; rundstykker; sauser; sennep; sjokolade; smeltesjokolade [konfekt]; småkaker; spaghetti; sukker; søtsaker; te; te-baserte drikker; tyggegummi. Klasse 32 Alkoholfrie drikker; aloe veradrikker (ikke alkoholholdige); bordvann [drikker]; cider (ikke alkoholholdig); drikkevann; drinker (ikke alkoholholdig); fruktdrikker, alkoholfrie; fruktjus; fruktsaft; kullsyreholdig vann; mineralvann [drikker]; smoothies; øl. Klasse 33 Alkoholholdige drikker [unntatt øl]; alkoholholdige drikker med frukter; alkoholholdige ekstrakter; alkoholholdige essenser; alkoholholdige fruktekstrakter; brennevin; destillerte drikker; ferdigmiksede alkoholdrikker, andre enn ølbaserte; likører; rom; viner; vodka; whisky. Klasse 34 Askebegre; bokser for sigarer; fyrstikkbokser; fyrstikkholdere; lightere for røkere; sigarer; sigaretter; sigarettfiltre; tobakk; tobakkspiper. Klasse 35 Administrasjon av prosjekter; administrativ ordreutførelse/ordregjennomføring; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; fakturering; fotokopieringstjenester; import- og eksportagenturer; markedsføring; public relation [pr-virksomhet]; publisering av reklametekster; radioreklame og - annonsering; salg av dagligvarer; salg av digitale informasjonsprodukter; salg av gaveartikler; salg av motevarer; salg av suvenirer; sponsorsøktjenester; utleie av kontormaskiner og apparater; utleie av reklamemateriell. Klasse 38 Kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av digitale filer; radiokringkasting; telefonisk kommunikasjon; dataassistert overføring av beskjeder og bilder. Klasse 41 Distribusjon av film; motevisninger som underholdning; organisering av sportskonkurranser; produksjon av musikk; produksjon av radio-og fjernsynsprogram; radiounderholdning; sceneoppførelser; selskapsplanlegging [underholdning]; showoppsetninger; skriving av tekster[andre enn for reklameformål]; underholdningsinformasjon; undervisning; videofilming; filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fotografier; fotografireportasjer; innspillingsstudioer; nattklubber; radiounderholdning; sirkus; tekstforfattervirksomhet; teateroppsetninger; teksting(for film og fjernsyn); underholdningsvirksomhet; underholdningsinformasjon; varieteater; videobåndredigering; videofilming. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HI-Light HAUGALAND INDUSTRI AS, v/arvid Oskar Grimstvedt, Postboks 2108, 5504 HAUGESUND, Klasse 11 Lysrør for belysning, lyspærer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DPS 4D Kongsberg Seatex AS, Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 7 Styreinnretninger for maskiner og motorer. Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signalering, kontroll og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; Navigerings- og kommunikasjonsinstrumenter; Deler, komponenter, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, fotografier, papirvarer. Klasse 37 : Reparasjons- og vedlikeholdstjenester; reparasjonsog vedlikeholdstjenester relatert til elektroniske apparater og instrumenter, datamaskiner og dataprogrammer, og Internetbruk; reparasjons- og vedlikeholdstjenester relatert til Internetbruk og annen bruk som henvender seg til og adresserer forbruker- og forretningsinformasjonhusbehov. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 8

9 registrerte varemerker nr 11/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , AU, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen og bildeform. Nettbaserte tidsskrifter vedrørende området musikk og underholdning. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 41 Underholdningstjenester, det vil si musikalsk og vokal direkte fremførelse av en DJ, artist eller musikkgruppe; forsyne en nettside med innspilte musikalske lyd og audiovisuelle klipp, fotografier, nyheter, tidsskrifter og andre multimedia artikler i forbindelse med en Dj, soloopptak av artist eller musikkgruppe; fanklubb tjenester: Produksjon av fjernsynsprogrammer; Underholdning i form av pågående fjernsynsprogrammer innen musikkområdet; Fjernsynsproduksjon, teaterproduksjoner og produksjon av filmer; Produksjon av musikk og produksjon av musikalske tekster; Produksjon av bilde og midler for lydopptak. Australian Merino Pty Ltd, Level George Street, AU-NSW2000 SYDNEY, Australia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; vaskemaskiner. Klasse 11 Tørketromler; tromler for klesvask, tørkeskap og tørkeinnretninger for klesvask; tørkeapparater for klær. Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester; markedsføringstjenester; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; forretningskonsultasjoner; rådgivningstjenester for bedrifter; kontortjenester; organisering av utstillinger for kommersielle og reklameformål; forretningsinformasjonstjenester; organisering av handelsmesser for kommersielle og reklameformål; kommersielle informasjons- og rådgivningstjenester for kunder(kunderådgivningsbutikk); organisering av moteshow for reklame og salg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Avicii Avicii AG, Alte Steinhauserstrasse 1, CH-6330 CHAM, Sveits Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 9 Lydopptak av musikk og audiovisuelle opptak med musikk og underholdning; Lydopptak og audiovisuelle opptak, med film, fjernsynsprogrammer, spesielle fjernsynsprogrammer, musikkvideoer, dokumentarer og tegnefilm; Solbriller; Etuier til solbriller, solgt uten innhold; Pyntemagneter; Etuier og covera til mobiltelefoner; Elektriske skilt; Musematter til datamaskiner; Etuier til bærbare PC'er; Etuier til CD'er, DVD'er eller datadisker; CD'er, grammofonplater (vinyl), DVD'er, MP3 spillere, musikk kassetter og andre bærbare lydopptakere; Nedlastbare utgaver av tidsskrifter i digital form, og nettbaserte tidsskrifter i lyd- (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tinde UNO DRAMMEN AS, Grønland 32 B, 3045 DRAMMEN, Klasse 36 Finansieringsvurdering [forsikring, bank, fast eiendom], forsikringsvirksomhet, forsikringsrådgivning, rådgivning i forsikringsspørsmål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Stallu Goranus Oy, Pitkäjärvenranta 14, FI ESPO, Finland Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler);instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Absorberende folie av papir eller plast for emballering av matvarer. Adresseklisjeer, Adressemaskiner, Adresseplater for adressemaskiner, Akvareller, Albumer, Almanakker, Apparater for oppklistring av fotografier, Arkitektmodeller, arkivmapper, -permer,-bokser (kontorrekvisita), Armstøtter for malere, Atlaser, Avfallsposer [av papir eller plast], Aviser, Avsminkingsservietter av papir, Bagasjemerker (av papir), Bilder, Billetter, Binders, Biologiske snitt for mikroskopi [undervisningsmateriale], Bladpapir [papirvarer], Blekk, Blekkhus, Blekkpatroner for penner, Blekkstener, Blekkstift, Blyanter, Blyantholdere, Blyantspissere (Elektriske og ikke-elektriske), Blyantstifter, Boblet plastark for emballasje og innpakking, Bokbindingsapparater og - maskiner(kontorutstyr), Bokbindingsmaterialer, Bokbindingsstoffer, Bokmerker, Bokser for stempler og 9

10 registrerte varemerker nr 11/14 segl, Bokstaver [trykktyper], Bokstøtter, Bordbrikker av papir, Bord servietter av papir, Brett for ordning og telling av mynter, Brevkurver, Brevpapir, Brikker for ølglass, Brosjyrer, Bånd for skrivemaskiner, Bærbare trykkesett [kontorgjenstander], Datostempler, Dekketøy av papir, Diagrammer, Dokumentklyper, Dokumentlaminatorer for kontorbruk, Dokumentomslag, Dokumentstativer, Duker av papir, Duplikatorer, Elastiske bånd for kontorbruk, Elektriske og ikke elektriske skrivemaskiner, Emballasje for flasker, av kartong eller papir, Emballasjepaplr, Etiketter, ikke av tekstiler, Etsenåler for gravering, Etuier for mønstre, Faner av papir, Fargebånd, Fargebånd for printere, Fargekopper for maling, Fargelitografi, Fettstein [skredderkritt] Filtreringsmaterialer [papir], Filtreringspapir, filtunderlag for trykkeri, ikke tekstiler, Fingerhetter [kontorartikler], Firkantede linealer, Fiskelim for papirvarer eller husholdningsbruk, flagg av papir, falskehylster av kartong eller papir, Flygeblad olier av regenerert cellulose for emballasje, Former for modelleringslelre [utstyr for kunstnere], Forseglingsmaskiner for kontor, Forseglingsmasse [papirhandel], Forseglingsoblat, Forseglingsstempler, Forseglingsvoks, Fotografier [trykte] Fotografiholdere, Fotogravyrer, Frankeringsmaskiner for kontorbruk, Frimerker, Fukteapparater for kontor, Fuktere for gummierte overflater (kontorrekvisita), Fuktighetsregulerende folie av papir eller plast for emballering av matvarer, Galvanoplastlske klisjeer,geografiske kart, Gjennomslagspapir, Gluten [lim] for papirvarer eller husholdningsbruk, Grafiske reproduksjoner, Grafiske trykk, Graveringer, Graveringsplater, Graverte kunstgjenstander, Grifler, Gummiert lerret [papirhandelvarer], Gummierte bånd [papirvarer], Gummilim for papirvarer og husholdningsbruk.hatteesker; hefteklemmer for kontor; hefter; hektografer; hilsningskort med musikk; histologiske snitt [vevlære] [undervisningsmaterialer]; hjørneklemmer for papirer; hulleapparater [kontorartikler]; hygienisk papir; hyllepapir [parfymert og ikke-parfymert]; håndapparater for etikettering; håndbøker; håndholdte skrivetavler; håndklær av papir; håndleddbeskyttere for skriveinstrumenter; indeksregistre [kataloger]; innendørs terrarium [glasskasse]; innpakningsmateriale av stivelse; innpakningspapir; instruksjonsmateriell [unntatt apparater]; jacquardvev [gjennomhullet papp for -]; jordglobuser; kaffefilter av papir; kakeformer av papir; kalendere; kalkerlerret; kalkerpapir; kalkertegninger; karaffelbrikker av papir; karbonpapir; kartonasjevarer; kartong ; kartotekkort [papirvarer]; kasser av kartong eller papir; kataloger; kinesisk blekk; klebebånd for papirvarer og husholdningsbruk; klebebåndsfordelere [papirhandelvarer]; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; klebestifter [papirhandel]; klebestrimler [bokbinding]; klisjeer; kluter av papir; kontormaskiner for å klistre konvolutter; kontorrekvisita unntatt møbler; konvolutter [papirvarer]; kopibøker [med gjennomslagspapir]; kopieringspapir; korreksjonsblekk for fotomekanisk reproduksjon [fotokopiering]; korrekturbånd [kontorartikler]; korrekturvæsker [kontorartikler]; kortryttere for kartotekkort; kredittkortlesere (ikke elektrisk); kremmerhus av papir; kritt for litografier; krittholdere; kulepenner; kuler for kulepenner; kunngjøringskort [papirvarer]; kunstgjenstander [litografier]; kurvelinjaler; lerret for bokbinding; lerret for maling; lim for papirvarer og husholdningsbruk; limstifter [papirhandel]; litografier; litografiske kunstgjenstander; lommetørkler av papir; lykkønskningskort; lysende papir; lyskopier; magasiner [tidsskrifter]; magnettavler; makuleringsapparater for kontorbruk; malerier [innrammet eller ikke]; malerkoster; malerpensler; malerruller; malerskrin [skolemateriell]; malertrau; markeringskritt; markeringspenner; marmoreringskammer; melkekartonger; modellerkitt; modellermasse; modellerpasta; modellervoks [unntatt for dental bruk]; mønster for broderi; mønstre for konfeksjon av klær; mønstre for syarbeider; notatblokker; notatbrett med papirklype; notisbøker; nummereringsapparater; oljetrykk; omslag for sjekkhefter; omslagspapir; overføringsbilder [dekalkomanibilder]; paletter for malere; pamflett; pantografer [tegneinstrument];papir; papir av tre; papir for elektrokardiografi; papir for radiogrammer; papir for registreringsapparater; papirblokker; papirbånd; papirbånd eller kort for registrering av dataprogrammer for datamaskiner ; papirhåndklær; papirkniver [kontorrekvisita]; papirpresser; papirrosetter [pakkedekorasjoner]; papirskjærere [kontorrekvisita]; papirsmekker; papp; papphylster; pappkartonger [papirhandel]; papplater [papirhandel]; pappmasje; pappsjablonger; passere for tegning; passomslag; pastellfargestifter; pekestokker; pengeklype; pennaler; penneklemmer; penner [kontorrekvisita]; penneskaft; pennesplitter av gull; pennetørkere; pensler; pensler for malere; perforeringsapparater for kontorbruk; pergamentpapir; plakat av papir eller kartong; plakater; plakatholdere av papir eller kartong; plastfilm [klebende] til innpakkingsformål; plastfilm for emballasje; plastilin [modelleringsmasse]; plater [graveringer]; polstrede håndtak for plastposer; portretter; poser for emballasje [av papir eller plast]; poser til bruk i mikrobølgeovner; postkort; postkurver; potteskjulere av papir for blomsterpotter; prospekter; radergummi; raderinger; raderingssjablonger; raderkniver; regletter [stempler]; regnetabeller; ringpermer; rissenåler for tegneformål; rosenkranser; samlekort andre enn til spill; samlemapper [papirhandel]; satsbrett [typografi]; segl [stempel]; selvklebende bånd for papirvarer og husholdningsbruk; servietter av papir; servietter for avsminking [av papir]; setterammer [trykkeri]; sigarbånd; signeter; sjablonger [papirvarer]; skilt [papirmerker]; skilt av papir eller kartong; skjemaer; skolemateriell; skredderkritt; skrifttegn [bokstaver og tall]; skrifttypemodeller; skrin for papirartikler [kontorrekvisita]; skrin for stempler; skriveblokker; skrivebøker; skrivekritt; skrivemapper; skrivepenner; skriveredskaper; skrivesaker; skrivesett; skrivestell; skrivetøy [skrivesaker]; skriveutstyr; skrublyanter; skuffepapir [parfymert og ikke-parfymert]; spissemaskiner for blyanter [elektriske og ikkeelektriske]; spoler for fargebånd; staffelier for maling; stativer for penner og blyanter; statuetter av pappmasje; stempelplater; stempelputer; stempelputer for segl; stempelstativer; stempler [segl]; stensiler; stensilmaskiner; stiftemaskiner [papirhandel]; stivelsesklister for papirvarer og husholdningsbruk; stålbokstaver; stålpennesplitter; svarte tavler; sverteduker for duplikatorer; sverteduker for maskiner for reproduksjon av dokumenter; sølvpapir; søppelposer [av papir eller plast]; tall [trykktyper]; tallerkenbrikker av papir; tastatur for skrivemaskiner; tavlesvamper; tegneblokker; tegnebrett; tegnekullpenner; tegnelinjaler; tegnepenner; tegneredskaper; tegnesaker; tegneserier; tegnestifter; tegneutstyr; tegnevinkler; tegninger; tidsskrifter; t- linjaler; transparenter [papirvarer]; trekkpapir; trykkerityper; trykklisjeer; trykte tidstabeller; tråd for bokbinding; typografiske typer; undervisningsmateriell [unntatt apparater]; valser for skrivemaskiner; vignetteringsapparater; viskelær; viskosefolier for emballasje; vokset papir; xuan papir [for kinesisk tegning og kalligrafi]. Klasse 28 Albu-beskyttere [sportsartikler]; ammunisjon for paintball ; apparater for fysiske øvelser; apparater for kroppsoppbygging; bagger spesielt tilpasset ski og surfbrett; baller for spill; baseball-hansker; benskinnebeskyttere [sportsartikkel]; beskyttelsesanordninger [deler av sportsklær]; biljardbord; biljardbord med myntinnkast; biljardbånd; biljardkuler; biljardkøer; bingokort; bjeller [juletrepynt]; bobsleigh; bokseball; boksehansker; bord for fotballspill; bord for tennisspill; bowling; brettspill; buer for bueskyting; byggeklosser [leker]; byggesett [leketøy]; cricketvesker; dambrett; damspill; dartspiler; diskos; dominospill; drillstaver; dukkehus; dukkeklær; dukker; dukkesenger; dukkestuer; elektroniske 10

11 registrerte varemerker nr 11/14 målskiver; enarmet banditt [spillmaskiner]; fangremmer for surfbret; fektehansker; fektemasker; fektevåpen; festhatter av papir; fiskeagn, kunstige; fiskehansker; fiskehåver; fiskekroker; fiskeredskaper; fiskeruser; fiskesneller; fiskesnører; fiskestenger; fjærballer [spill]; flottører for fiske; flottører for svømming og bading; flyvende tallerken (skjeneplate) [leker]; forminskede modeller av kjøretøyer; fortom for fisking; føtter for juletrær; golfbager med og uten hjul; golfhansker; golfkøller; greenfikser [golfutstyr]; gymnastikkapparater; gyngehester [leker]; gynger; hangglidere; hansker [tilbehør for spill]; harpiks for idrettsutøvere; harpungevær [sportsartikler]; havkajakker; hesteskospill; hockeykøller; husker; håndvekter [manualer]; in-line skøyter; jaktfløyter; juledekorasjoner unntatt lys og konfektyrer; juletrepynt; juletrær av syntetiske materialer; kaleidoskop; kamuflasjeskjerm [sportsutstyr]; karabinkroker [sportsartikler]; karnevalsmasker; kasteapparater for tennisballer; kasteskiver; kinaputt-bonbonger; kjegler [leketøy]; kjeglespill; kjelker [leketøy]; kjelker [sportsartikler]; kjelker med rattstyring; klatreseletøy; knallperler [leketøy]; knebeskyttere [sportsartikler]; konfetti; kosedyr; kotillongjenstander; kritt for biljardkøer; kruttlapper for leketøyspistoler; kuler for spill; kunstig snø for juletrær; leirduer [skyteskiver]; lekeballer; lekeballonger; leker; leker for husdyr; leker med ringer; leketøy; liggesurfebrett; lokkemat for jakt eller fiske; luftblærer for lekeballer; luftpistoler [leketøy]; luktagn for jakt og fiske; lysholdere for juletrær; mah-jong (kinesisk spill); marionetter; maskineri og apparater for bowling; master for seilbrett; modellbyggesett; muskelstrekkere [øvelsesapparater]; nappindikator (fiskeutstyr); nappsensor (fiskeutstyr); narreleker; nett [sportsartikler]; nyrebelter; overtrekk for ski; pachinkos; paintballammunisjon; paintballgeværer [sportsutstyr]; papirdraker; paraglider; piñatas; pistoler [leketøy]; puslespill; racketer; radiostyrte lekebiler; rangler [leketøy]; reparasjonssett for oppslått torv [golfutstyr]; roulettehjul; rullebrett; ruller for stasjonære treningssykler; rulleskøyter; seilbrett; selskapsspill; selskinn til bekledning av ski; sjakkbrett; sjakkspill; sjetonger for spill; ski; skibindinger; skikanter; skiposer; skiskraper; skistaver; skivoks; skjeneplate (flyvende tallerken) [leker]; skrapelodd; skyteskiver; skyteskiver for leirdueskyting ; skøyter [støvel med skøytejern]; skøyter for is; slaghansker [tilbehør for spill]; sleder [sportsartikler]; snurrebasser [leker]; snøbrett; snøglobus [leker]; sommerfuglhåv; sommerfuglnett; sparkesykkel [leketøy]; sparkstøttinger (leketøy) ; spill; spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; spillapparater; spillbrikker; spilleautomater (maskiner) med myntinnkast; spillehallmaskiner; spillkort; spillmaskiner for gambling; spretterter; springbrett [sportsatrkler]; startblokker; stasjonære treningssykler; staver for stavsprang; strenger for racketer; stylter; styreenheter for spillkonsoller; surfebrett; suspensorium for menn [sportsutstyr]; svømmebassenger [lekeartikler]; svømmebelter; svømmebrett; svømmeføtter; svømmeringer; svømmevester; såpebobler (lektøy); tarmstrenger for racketer; tauklemmer [for klatring]; tauverk for seilbrett; teatermasker; teddybjørner; teiner; tennisnett; terninger [for spill]; terningsbeger; tivoliapparater; tobogan [leketøy]; trampoliner; trikktrakkspill; truger; trylleapparater; trådvinder for papirdrager; tupper for biljardkøer; tøyleker; tåteflasker for dukker; uroer [leketøy]; utstyr for bueskyting; utstyr til markering i biljardspill; vannski; videospillmaskiner; åte for jakt og fiske. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; alkoholfrie drikker, alkoholfrie fruktekstrakter, aloe veradrikker (ikke alkoholholdige), aperitiffer (ikke alkoholholdig), bordvann (drikker), cider (ikke alkoholholdig), drikker på basis av kjermelk, drikkevann, drikkevann (drikker), drinker (ikke alkoholholdig), essenser for tilberedelse av drikker, fruktdrikker, alkoholfrie, fruktnektar (ikke alkoholholdig), fruktsaft, grønnsaksaft (drikker), honningbasert drikke (ikke alkoholholdige), humleekstraktet for fremstilling av øl, ingefærøl, isotoniske drikker, kullsyreholdig vann, kvass (ikke alkoholholdig), limonade, litiumholdig vann, maltmost, maltøl, mandelmelk (drikker), mineralvann (preparater for fremstilling av mineralvann, mineralvann (drikker), most, orgeat (mandelmelk), peanøttmelk (ikke alkoholholdig), preparater for fremstilling av drikker, preparater for fremstilling av kullsyreholdig vann, preparater for fremstilling av likører, pulver for fremstilling av likører, saft for fremstilling av drikker, sarsaparilla (alkoholfri drikk), selters (mineralvann), sirup for drikker, sirup for limonade, smoothies, sodavann, sportsdrikker, tabletter for kullsyreholdige drikker, tomatsaft (drikker), ugjæret druesaft, øl. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MekoEasy Mekonomen AB, Box 6077, SE KUNGENS KURVA, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer og programvarer; dataprogrammer og programvarer for foretaks-, butikk- og verkstedsadminitrasjon; dataprogrammer og programvarer for elektronisk ordreinnlegging, elektroniske tilbud, sentral prisoppdatering, bestillingskalendre, tidsstempling, rapportering, strekkodehåndtering, fakturering, pakkeprishåndtering, bokføring, leverandørbetalinger, lager, dekkhotell, e- faktura, betaling, kundestøtte og kundeoppfølging; databaser; databaser for kjøretøysregister, lager, butikk- og verkstedshistorikk. Klasse 35 Konsultasjon vedrørende foretaks-, butikk- og verkstedsadministrasjon; sammenstilling og systematisering av informasjon i databaser; databasehåndtering, nemlig bestillingstjenester vedrørende service, reparasjon og vedlikehold av kjøretøy. Klasse 37 Service, reparasjon og vedlikehold av kjøretøy; konsultasjon vedrørende service, reparasjon og vedlikehold av kjøretøy; formidling av service, reparasjon og vedlikehold av kjøretøy. Klasse 42 Design og utvikling av dataprogrammer og programvarer; drift, support (støtte), vedlikehold og backup av dataprogrammer og programvarer. 11

12 registrerte varemerker nr 11/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FOODBACK AS, Fiolveien 25, 4330 ÅLGÅRD, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 9 Databehandlingsutstyr; datamaskiner; dataprogramvare; brukerapplikasjoner; databaser. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; administrasjon av dataarkiver; markedsundersøkelser; utarbeidelse av rapporter basert på kundeevalueringer; bedriftsundersøkelser; forretningsinformasjon; forretningsevalueringer; annonse- og reklamevirksomhet; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av reklameplass; salg av reklamespots; salg av databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogramvare, brukerapplikasjoner og databaser. Klasse 42 Design og utvikling av dataprogrammer, brukerapplikasjoner og databaser; installasjon av dataprogrammer og brukerapplikasjoner; utleie av dataprogrammer, brukerapplikasjoner og databaser; programmering for datamaskiner; design av computersystemer; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; konvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering); webhotell. metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle Stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STRAKS BUDBILER LTD, Postboks 227, Holmlia, 1204 OSLO, Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 40 Bearbeiding av materialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Oslo kommune Kulturetaten, Postboks 1453 Vika, 0116 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle 12

13 registrerte varemerker nr 11/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, spesielt utdannelses- og opplæringstjenester i forbindelse med humanitær hjelp for internasjonal utvikling; utgivelse av bøker, tekster, brosjyrer, artikler og magasiner, alle angående hjelp til å lindre nød og nasjonal og internasjonal fattigdom, fremming av barns velferd, og humanitær utviklingshjelp; informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med de forannevnte tjenester; video- og lydutlånstjenester. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med de forannevnte tjenester. Klasse 45 Juridiske tjenester og tjenester for å fremme menneskers rettigheter; lisenstildelingstjenester. GLOBAL NETWORK FOR RIGHTS AND DEVELOPMENT (GNRD), Kvalbergvegen 21, 4016 STAVANGER, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Ledelse og administrasjon av selskaper som organiserer, implementerer og overvåker lojalitets- og motivasjonsprosjekter innen ledelse og overvåkning av veldedige donasjoner; reklame og salgsfremmende tjenester; PR innen nasjonal og internasjonal bistand for å lindre nød og fattigdom; publisitetsfremmende tjenester innenfor velferd og humanitær utviklingshjelp; samling av ulike varer (unntatt transport av disse) til fordel for andre i detaljhandel og online butikker; tilveiebringe informasjon om forretningspraksis som omfattes av sivilrettslig ansvar; markedsføring i forbindelse med introduksjon og vedlikehold av vareog tjenestemerker (branding); PR nemlig advare befolkningen om farene ved miner; informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med ovennevnte tjenester; ledelse av administrative rutiner knyttet til å arrangere adopsjon og omsorgssteder for barn. Klasse 36 Veldedige pengeinnsamlingstjenester; finanstjenester i sammenheng med nonprofit og samfunnsorganisasjons- og utviklingshjelp; forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; monetære tjenester, virksomhet relatert til fast eiendom; finansielle tjenester i forbindelse med nasjonal og internasjonal bistand; tilveiebringelse av kapital og støtte; veldedighetsinnsamlinger; fremskaffe kapital til veldedige formål; inntektsdekkende virksomhet (sponsing) for barn; økonomisk støtte til internasjonale akademiske utvekslingsprogram; distribusjon og tildeling av veldedige fond; kredittkortstjenester og sjekkgarantikorttjenester; finansielle operasjoner som tar sikte på å forenkle og tilrettelegge for donasjoner til veldedighet; tilveiebringelse av informasjon om donasjoner fra selskaper og donasjoner fra ansattes lønn; informasjons- og rådgivningstjenester vedrørende de forannevnte tjenester. Klasse 39 Transport, lagring og utlevering av eksistensminimumsvarer som matvarer, klær, medisiner og bensin i forbindelse med veldedighets- og støtteoperasjoner. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAROSTIM NEO Cvrx Inc, 9201 West Broadway Ave, Suite 650, US- MN55445 MINNEAPOLIS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datamaskinvare og -programvare for elektrisk stimulering av vev eller nerver som brukes til å takle/ta hånd om og behandle fysiologiske lidelser. Klasse 10 Medisinsk utstyr, herunder elektriske stimulatorer som brukes til å takle/ta hånd om (manage) og behandle fysiologiske lidelser; implanterbare elektriske stimulatorer, elektriske ledninger/ledere (leads), og pulsgeneratorer for elektriske ledninger/ledere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bridgestone Corp, 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, JP- TOKYO, Japan Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 12 Biler og deres deler og tilbehør; dekk; regummierte dekk; dekkslanger; hjul; slitebanebånd for dekk; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger eller dekk; felger og kapsler for kjøretøyhjul; forhåndsformede slitebaner for dekk; tohjulede motorkjøretøyer og deres deler og tilbehør; sykler og deres deler og tilbehør; luftfartøy og deres deler og tilbehør; støtdempere [for landkjøretøyer]; luftfjærer for landkjøretøyer; akselkoplinger eller koplinger [for 13

14 registrerte varemerker nr 11/14 landkjøretøyer]; fendere for fartøyer og båter (båtsidebeskyttere); seteputer for kjøretøyer; luftfjærer for jernbanevogner; støtfangere til kjøretøyer; støtdempere for hjuloppheng for kjøretøyer; fjærer for hjuloppheng for kjøretøyer; dekkventiler. Klasse 35 Detalj- eller engroshandelstjenester for biler, dekk og deler og tilbehør for biler; detalj- eller engroshandelstjenester for sportsartikler; detalj- eller engroshandelstjenester for sykler og deler og tilbehør for sykler. Klasse 37 Reparasjon og vedlikehold av biler og deres deler; reparasjon og vedlikehold av dekk; reparasjon og vedlikehold av sykler og deres deler; reparasjon og vedlikehold av dekk for luftfartøyer; dekkreparasjon og regummierings- og banepåleggingstjenester; taktekking; takreparasjon; installasjon og vedlikehold av tak. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAL-IN Yoplait Marques, 170 bis Boulevard du Montparnasse, FR PARIS, Frankrike Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Meieriprodukter, melk og melkeprodukter, friske melkeprodukter, melkedrikker hovedsakelig av melk, melkedesserter, yoghurt, fruktyoghurt, drikkeyoghurt, krem (melkeprodukt), pisket krem. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Summit Equipment, Søbrinken 22, DK-7700 THISTED, Danmark Klasse 8 Plastskjeer, plastgafler, gafler og skjeer. Klasse 10 Smokker. Klasse 21 Plastflasker, plastkopper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UNLEASH THE BEAST! Monster Energy Co, 550 Monica Circle, Suite 201, US- CA92880 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Nærende tilsetninger for medisinske formål i flytende form i form av vitaminpreparater Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikkevarer. Viva Labs AS, Erika Nissensgt 3, 0480 OSLO, GILLE ADVOKATER DA, Akersgt. 8, 0158 OSLO, Klasse 35 Avregning av strømforbruk. 14

15 registrerte varemerker nr 11/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PSWinCom AS, Gaustadalleen 21, 0349 OSLO, GRO HETLAND, PER GYNTS VEG 3 A, 4700 VENNESLA, Klasse 9 Applikasjoner [programvare] for mobiltelefoner (både nedlastbare/ikke nedlastbare]. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; IP telefonitjenester; telefonisk kommunikasjon; mobiltelefontjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORDPEIS Nordpeis AS, Gjellebekkstubben 9-11, 3420 LIERSKOGEN, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Klasse 6 Piper, piperør og brannmurer av metall med tilbehør. Klasse 11 Peiser, ovner og innsatser for disse; askeskuffer for ildsteder. Klasse 19 Piper, piperør og brannmurer (ikke av metall) med tilbehør. Klasse 20 Møbler; møbeldeler. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg og markedsføring i forbindelse med søkte varer; markedsføring i forbindelse med søkte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd, Yutong Road, CN- GUANCHENG DISTRICT, ZHENGZHOU, Kina Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 12 Gaffeltrucker, løftebiler (løftebil); strøbiler; busser; turistbusser; lastebiler; ammunisjonsvogner (kjøretøy); campingvogner; tilhengervogner (kjøretøy); vannslangevogner; traktorer; transportvogner; tråbiler; elektriske kjøretøy; varebiler (kjøretøy); kjølebiler; militærkjøretøy for transportformål; sportsbiler, tippekjerrer; sporvogner; kjøretøy for transport på land, i luften, i vann eller på skinner; biler; motorkjøretøy; automobiler; sementblandebiler; ambulanser; campingbiler; bobiler; snøkjøretøy; fjernstyrte kjøretøy, utenom leketøy; sovevogner; karosseri for kjøretøy; oljetankere; biler til installasjoner for kabeltransport; støpevogner; rengjøringsvogner; vannkjøretøy; luftputefartøy; støtabsorberende fjæring for kjøretøy; bagasjegrinder for kjøretøy; hjul for kjøretøy; hjulnav for kjøretøy; understell for kjøretøy; støtfangere for kjøretøy; dører for kjøretøy; fjæringer for kjøretøy; felger for kjøretøyhjul; kjøretøyseter; setetrekk til kjøretøy. Klasse 37 Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøy; vask av kjøretøy; servicestasjoner for kjøretøy (fylle bensin og vedlikehold); rengjøring av kjøretøy; assistanse ved motorstans (reparasjon); vulkanisering av dekk (dekk) (reparasjon). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: A (220) Inndato: (180) Registreringen HELLY HANSEN CATWALK Helly Hansen AS, Munkedamsveien 35, 0250 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 25 Fottøy; fritidssko, fjellstøvler, gummistøvler, sko og sandaler; gamasjer, gamasjer for fjellklatring. Klasse 35 Detalj-, engros- og agentursalg av fottøy, fritidssko, fjellstøvler, gummistøvler, sko og sandaler, gamasjer og gamasjer for fjellklatring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SIMON Zafena AB, Sjöbacka Fallhagen 1, SE VRETA KLOSTER, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og dietetiske stoffer for medisinsk bruk eller veterinær bruk; dietetiske kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster, forbindingsstoffer; materiale til tannplombering; 15

16 registrerte varemerker nr 11/14 dentalt materiale for tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; kjemiske reagenser for medisinske og veterinære formål; diagnostiske preparater for medisinske formål; kjemiske preparater for blodprøvetaking for medisinske formål. Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler, suturmaterialer; diagnostiske apparater og instrumenter for medisinske formål; apparater og instrumenter for blodprøvetaking og blodanalyser (for medisinsk bruk); koaguleringsinstrumenter; rør for medisinske formål; kapillarrør for prøvetaking. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker og dyr; diagnostisering av sykdommer; blodprøvetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; kosmetiske preparater for hudpleie; hudpleiepreparater; make-up produkter; hårpleieprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/103,549 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VENU Garmin Switzerland GmbH, Mühlentalstrasse 2, CH SCHAFFHAUSEN, Sveits Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 GPS med innebygd klokke. Klasse 14 Klokke med innebygd GPS. Coldwater Prawns of Norway AS, Keiser Wilhelms gate 23, 6003 ÅLESUND, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Fisk, skalldyr; reker, fisk - og skalldyrsprodukter Klasse 35 Bistand ved forretningsdrift, salg av varer i vareklasse 29 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EPIC Elkem AS, Hoffsveien 65 B, 0377 OSLO, Magne Vindenes, c/o Elkem AS, Patentavdelingen, Postboks 8040 Vågsbygd, 4675 KRISTIANSAND S, Klasse 9 Instrumenter og maskiner for materialtesting. Klasse 42 Materialtesting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SHISEIDO WHITE LUCENCY Shiseido Company Ltd, Ginza, Chuo-ku, JP TOKYO, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, 16

17 registrerte varemerker nr 11/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KRISTAFLEX Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødsel. MYK OG RAR AS, Mullers gate 4 A, 3181 HORTEN, Klasse 28 Leketøy i form av barnetegning laget om til kosedyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Wm Wrigley Jr Company, 1132 West Blackhawk Street, US-IL60642 CHICAGO, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 3 Tannpasta; preparater for tannhygiene; tannpastaer; preparater for hvitting av tenner. Klasse 21 Tannbørster; elektriske tannbørster; tannstikkere; holdere for tannstikkere; tanntråd. Klasse 30 Konditorivarer; spiseis; tyggegummi; tyggegummi for frisk pust; ballongtyggegummi; mynte; drops; pastiller [sukkertøy]; søtsaker. Wm Wrigley Jr Company, 1132 West Blackhawk Street, US-IL60642 CHICAGO, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 30 Konditorivarer; spiseis; tyggegummi; tyggegummi for frisk pust; ballongtyggegummi; mynte; drops; pastiller [sukkertøy]; søtsaker. 17

18 registrerte varemerker nr 11/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Wm Wrigley Jr Company, 1132 West Blackhawk Street, US-IL60642 CHICAGO, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 30 Konditorivarer; spiseis; tyggegummi; tyggegummi for frisk pust; ballongtyggegummi; mynte; drops; pastiller [sukkertøy]; søtsaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen sommelier krystallglass SCOOP AS, Postboks 5880 Majorstuen, 0308 OSLO, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); vinglass. Klasse 40 Bearbeiding av materialer. Fiberweb France (SAS), Zone Industrielle Est, FR BIESHEIM, Frankrike Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 17 Produkter til beskyttelse av trær, planter og avlinger og vekstfremmende produkter, nemlig matter i form av plastdekke (plastic sheeting) til trær, planter og avlinger for å hindre vekst av konkurrerende vegetasjon og fremme vekst av trær, planter og avlinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TORO SIGNATUR Rieber & Søn ASA, Postboks 987 Sentrum, 5808 BERGEN, Orkla Foods AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; silderetter. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DEL GODENE SOSIALISTISK VENSTREPARTI, Akersgata 35, 0158 OSLO, ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Bygdøy Allé 4, 0257 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 18

19 registrerte varemerker nr 11/14 signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; dataprogramvare; magasiner, tidskrift og aviser, alt i elektronisk form; voteringsmaskiner; dataspillprogramvare; nedlastbare applikasjoner; elektroniske publikasjoner; dataprogrammer eller applikasjoner for mobiltelefoner. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; flygeblad; kunngjøringskort [papirvarer]; plakater; sangbøker; skilt av papir eller kartong; stempler [segl]; magasiner, tidsskrift og aviser. Klasse 35 Rådgivende tjenester i forbindelse med drift av politisk parti hva gjelder samfunnets styringsprosesser; forannevnte tjeneste også levert via internett eller andre elektroniske nettverk. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet, utgivelse av trykksaker, magasiner, tidsskriftog aviser, også inkludert slike tjenester levert i elektronisk form; redigering av trykksaker, magasiner, tidsskrift og aviser; informasjon om alle forannevnte tjenester; samtlige forannevnte tjenester også levert via internett eller andre elektroniske nettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALCATEL-LUCENT LIGHTRADIO Alcatel Lucent, 3 avenue Octave Gréard, FR PARIS, Frankrike Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Telekommunikasjonsapparater, -utstyr og -software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WORLD CHITO RYU KARATEDOASSOCIATION NORWAY, Toppseilveien 15 D, 8070 BODØ, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; fysisk trening; klubbvirksomhet (underholdning eller utdannelse); organisering av sportskonkurranser; utgivelse av bøker. Martin Eikeland, Solåsen 31, 3770 KRAGERØ, Klasse 21 Glassvarer. Klasse 25 Klær. Klasse 41 Klubbvirksomhet; underholdningsvirksomhet. 19

20 registrerte varemerker nr 11/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICTEC AS, c/o Arve Væge, Solstubben 21, 1450 NESODDTANGEN, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester., Administrasjon av prosjekter, Bistand ved forretningsledelse, Forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning, Konsulentbistand i forretningssaker, Konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse, Rådgivning for forretningsledelse, Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse, Rådgivningstjeneste for forretningsledelse, Salgsfremmende tjenester [for tredjemann], Utsetting av tjenester [forretningsassistanse], Risikostyring av prosjekter, Kontrakt og leverandørstyring i prosjekter, Prosjektstyring og prosjektledelse, Kvalitetsstyring i prosjekter, Porteføljestyring, Prosjektering og Implementering av løsninger, Testledelse i prosjekter, Tilbuds- og anbudsledelse, Planlegging i prosjekter, Endringshåndtering i prosjekter, Prosessledelse Klasse 41 Arrangering og ledelse av praktiske seminarer, Coaching (veiledning), Instruksjon [opplæring], Organisering og ledelse av konferanser, Organisering og ledelse av seminarer, Praktisk opplæring [ved demonstrasjon] Klasse 42 Analysering av datasystemer, Arkitekter, Arkitekturkonsultasjoner, Ingeniørvirksomhet [Teknisk ekspertise], Konsulenttjenester innen dataprogramvare, Oppdatering av dataprogrammer, Programmering for datamaskiner, Prosjektstudier [tekniske], Rådgivningstjenester innen IT, Sertifiseringstjenester (kvalitetskontroll), Prosjektering og design i prosjekter, Grensesnitthåndtering i prosjekter, Teknisk endringshåndtering i prosjekter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Human Centric Engine Fujitsu Ltd, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, JP KAWASAKI-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Smarttelefoner; PC-er; computere; integrerte kretser; telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; computerprogrammer og andre elektroniske maskiner og apparater og deres deler; forbrukervideospill; programmer for forbrukervideospill; spillprogrammer for forbrukervideospill; elektriske kretser og CD-ROMer innspilte programmer for håndholdte spill med flytendekrystall-skjermer; grammofonplater; elektroniske kretser og CD-ROMer innspilt med automatiske forestillingsprogrammer for elektroniske musikkinstrumenter; musikkfiler, og lydklipp mottatt og innspilt via internett; forhåndsinnspilte videoplater og videobånd, og andre forhåndsinnspilte opptaksmedier; bilde-, video- og filmfiler mottatt og innspilt via internett; elektroniske publikasjoner (inkludert nedlastbare elektroniske publikasjoner) som er varer i klasse 9. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HIVNORGE, Christian Kroghsgt. 3 A, 0186 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 41 Opplæringsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; utdeling av priser (kulturelle aktiviteter) 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:01:00 Tekst i merket Detaljstatus DELI DE LUCA Søknadsnummer 200211953 Inngitt 2002.12.12

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/12-2012.11.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 47/12-2012.11.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 47/12-2012.11.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-544 Søknadsnr: 201312320 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/11-2011.06.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 24/11-2011.06.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 24/11-2011.06.14 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad von lode advokat ab Box 47229 SE10074 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.07.10 Deres ref.: Peter Ottosson Svarfrist: 2015.10.10 1 Saksnr.: 201501351 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 49/13-2013.12.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 49/13-2013.12.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 49/13-2013.12.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/11-2011.12.12 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 50/11-2011.12.12 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 50/11-2011.12.12 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/12-2012.09.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 38/12-2012.09.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 38/12-2012.09.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 21/14-2014.05.19 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 21/14-2014.05.19 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 21/14-2014.05.19 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/11-2011.08.22 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 34/11-2011.08.22 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 34/11-2011.08.22 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/14-2014.02.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 09/14-2014.02.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 09/14-2014.02.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 27.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 27.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 27.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 53/09-2009.12.28 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 53/09-2009.12.28 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 53/09-2009.12.28 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer