Folkehelseinstituttet: Resultater fra brukerundersøkelse av fhi.no nov-des 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkehelseinstituttet: Resultater fra brukerundersøkelse av fhi.no nov-des 2013"

Transkript

1 Folkehelseinstituttet: Resultater fra brukerundersøkelse av fhi.no nov-des Besøker du fhi.no først og fremst som (ett valg mulig) 100% 90% 80% 70% 60% Prosent 50% 40% 41.7% 47.3% 30% 20% 10% 0% 0.8% %

2 Navn 1 Privatperson 2 Deltaker i helseundersøkelser/studier 3 Student/skoleelev 4 I jobbsammenheng Navn Prosent Privatperson 41,7% Deltaker i helseundersøkelser/studier 0,8% Student/skoleelev 10,2% I jobbsammenheng 47,3% N 2018

3 2. Hva er ditt yrke? (velg det alternativet som er nærmest, eller spesifiser i fritekstfeltet) 100% 90% 80% 70% 60% Prosent 50% 40% 37.0% 30% 20% 18.9% 22.0% 10% 0% 8.1% 4.9% 5.1% 1.5% 0.6% 1.9%

4 Navn 1 Lege 2 Helsesøster, sykepleier 3 Farmasøyt / ansatt i apotek 4 Ansatt i politi / rettsapparat 5 Journalist, redaktør 6 Lærer, førskolelærer 7 Ansatt i statlig forvaltning 8 Ansatt i kommunal forvaltning 9 Annet, skriv inn Navn Prosent Lege 18,9% Helsesøster, sykepleier 37,0% Farmasøyt / ansatt i apotek 1,5% Ansatt i politi / rettsapparat 0,6% Journalist, redaktør 1,9% Lærer, førskolelærer 4,9% Ansatt i statlig forvaltning 8,1% Ansatt i kommunal forvaltning 5,1% Annet, skriv inn 22,0% N 952

5 3. Hvor ofte besøker du fhi.no (ett valg mulig) 100% 90% 80% 70% 60% 60.2% Prosent 50% 40% 30% 32.0% 20% 10% 7.8% 0% Navn 1 Daglig 2 Ukentlig 3 Månedlig eller sjeldnere

6 Navn Prosent Daglig 7,8% Ukentlig 32,0% Månedlig eller sjeldnere 60,2% N 2004

7 4. Hvorfor besøker du fhi.no i dag? (flere valg mulig) 100% 90% 80% 70% 68.1% 60% Prosent 50% 40% 30% 29.3% 33.1% 20% 10% 10.1% 19.9% 18.2% 6.0% 12.8% 4.3% 4.8% 3.5% 4.9% 0%

8 Navn 1 Lese nyheter 2 Finne fakta (spesifiser gjerne nederst på siden) 3 Råd og veileding (spesifiser gjerne nederst på siden) 4 Informasjon om en studie/prosjekt 5 Veiledere/håndbøker 6 Rapporter fra Folkehelseinstituttet 7 Folkehelseprofil 8 Helsestatistikk 9 Ledig stilling 10 Informasjon om Folkehelseinstituttet 11 Kontakt- og adresseinformasjon 12 Annet, spesifiser Navn Prosent Lese nyheter 29,3% Finne fakta (spesifiser gjerne nederst på siden) 68,1% Råd og veileding (spesifiser gjerne nederst på siden) 33,1% Informasjon om en studie/prosjekt 10,1% Veiledere/håndbøker 19,9% Rapporter fra Folkehelseinstituttet 18,2% Folkehelseprofil 6,0% Helsestatistikk 12,8% Ledig stilling 4,3% Informasjon om Folkehelseinstituttet 4,8% Kontakt- og adresseinformasjon 3,5% Annet, spesifiser 4,9% N 2009

9 5. Her kan du utdype svaret ditt hvis du ønsker det Administrerer stedet, tester undersøkelsen Link via facebook til info om en ny rapport om adsopsjon Ansatt på fhi ting Har et barn med utslett som ligner erythema infectiosum, undersøker derfor om dette kan stemme. Info om psykisk helse Lese yhetsbrev fått på e-post. i forb. med utdanning Informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet, hvilke vaksiner anbefales for hvilke områder Interressant studie gjort av Fhi ang fag i jobben. Venter på svar på spørsmål stilt på Mail ang vaksinasjon i går. Får automatiske oppdateringer fra Fhi Vaksine for utenlandsreise vaksineringsretningslinjer Jeg ville vite noe om lungebetennelsevaksine Finne fakta om vaksiner og anbefalinger av disse, særlig ift reise. gså ift smitte. Og for å holde meg faglig oppdatert. Info ang RS-vaksine Vesla her utslett som likner på vannkopper, Normer og anbefalinger i forhold til miljøfaktorer (støy, luft etc.). Få mer informasjon og kunnskap om eks. skadedyr. Jobber med miljørettet helsevern, så jeg bruker siden daglig for å ha tilstrekkelig kunnskap for å uttale meg om en rekke faktorer.

10 Er ansatt på FHI og har fått forespørsel fra et firma om hvor man kan finne en spesifikk liste. Skal sende lenke til nettsiden. UD utarbeider for tiden rettningslinjer og tiltak for personer som er utsendte til områder med stor luftforurensing. Sjekke nyheter og e-håndbok smittevern og e-håndbok vaksinsiner Fast runde på fhi.no på kommunelegedager. Viktig informasjons/veilednigsbase Mine vaksiner Mest tema innen smittvern. Har deltidsstilling som smittevernlege i kommunen Vannforsyningens ABC kap B Undersøke sertifiseringsordninger for ulike variabler helsepersonell. Arbeider i bedriftshelsetjeneste og bruker informasjon til veiledning for faglig god og kvalitativt godt tilbud i våre tjenester. Bruker det mye ifm veiledningstjeneste ved infeksjonsmedisinsk avdeling. Underviser om demografi på 10. trinn Informasjon om vaksiner og sykdommer brukes ofte. overvekt og fedme Spesielt info innen smittevern og drikkevann. Vil vite mer om benzodiazepiner. Hva slags analyser fhi gjør nyheter om influensa, norovirus, ehec, årsaker til ehec og salmonella (smittekilder) RSV, rotavirus, hygienetips, forebygging, vaksiner m.m. Rusrelatert,cannabis spesielt Jeg kontaktet fhi per med spørsmål om vaksinering mot gul feber av en 13-åring som har Chrons sykdom. I stedet for svar ble jeg henvist til denne nettsiden hvor jeg ikke finner noe jeg kan bruke. Informasjon om helseundersøkelsene

11 Vi skulle lese om ADHD, men jeg fikk klikket inn på undersøkelsen. Leter etter forekomst av astma hos barn og unge i europa. Jeg leser alt fra folkehelse instituttet for å se hva slags innformasjon dere kommer med. Søker etter litteratur til bacheloroppgave Finne ledige stillinger og mulige arbeidsgivarar. Monitorerer FHIs respons, tiltak, informasjon til befolkning, førstelinjenesten og spesialisthelsetjenesten når det gjelder HIV/AIDS epidemien i Norge. leter etter fakta om barnemark Bruker vakttlf og snakker med lege/farmasøyt. Slår og mye opp i vaksineboka - e-utgave Følger og med på nyhetsbrev. Lese om folkehelsedagene 2013 med tanke på noe sprell i 2014:) Statistikk på tobakk/snus Selvdiagnostisering... Salmonella-utbruddet i november Søke tilgang data Hvordan bli kvitt sølvkre Statistikk om fødsler mv Prøver å finne fakta om soppsykdommer, medisin og refusjonsrettigheter Vaksine for vannkopper Vaksinebinfo Oversikt over vaksinene mine

12 Jeg leser som oftest om forskjellige psykiske lidelser. Hjelp mot depresjon og sånt. Søker info om MoBa studien Ønsker stilling ved Folkeinstituttet,etter sydom som umuliggjør arbeid som jeg er utdannet til (sykepleier) Informasjon om kikhoste vil se om influensaepidemien er startet i vår kommune Norrisk Reisevaksinering Ønsker å lese om bivirkninger vaksinasjon kapp verde Jeg prøver å finne ut hvor lenge diazepam blir verende i systemet,hvor lang tid det tar før det er ute av kroppen. Holder på å trappe ned, i 2-3 måneder nå,men det går veldig seint å få blodserumet ned,og ingen vet noe sikkert om det... Benytter hovedsaklig literatur kyttet til drikkevann og informasjon rudt sykdomsutbrudd på bakrunn av forurenset drikkevann. Vannforsyningens ABC benytter jeg mye. Brenn kopper For å få info om lus da mitt barn har fått det i barnehagen Vaksine mot h7n9 Link på FB ønsker informasjon om effekten av røykekampanjer risiki for hjerneslag Svar på spørsmål ang. vaksinering ved reise til Zimbabwe. Generelle opplysninger om Zimbabwe, og forhåndsregler det er lurt å ta ved reise dit. For å finne fakta, oftest pga. oppslag i mediene

13 informasjon om meldepliktige sykdommer Aid og hiv statistikk på verdensbasis hepatitt c Ønsker opplysninger ang. Varicella Zoster-immunglobulin epidemologi rusmidler en artikkel jeg ville lese om cøliaki hvor høyt er høyt blodsukker Hpv-vaksine Prøver å finne litt info om blodsukker/nivå Informasjon om rusmidler. Vaksiner registrert på meg Sjekke opp type rusmidler hvordan forholde oss til smittsom virus skal finne ut om allergi og vedfyring Finne informasjon om hepatitt B Undersøker om jeg trenger vaksine når jeg skal ut å reise Finne fakta om narkotika Fakta råd og veiledning ifm vaksinasjon. søke oppdatert kunnskap

14 Fakta om infeksjonssykdommer og vaksinasjon Har en sønn med prikker, og prøver å finne ut hva det kan være Finne ut mer om melde- og varslingspliktige sykdommer holder på med vidererutdanning se mine vaksiner Rubella finne informasjon om barnehagebarn, og sykdom - og retningslinjer for når barn må holdes hjemme Forskning - trenger data om episiotomifrekvens ved registerets start omtrent Finne ut hva "forråtnelsesfeber" er for slags sykdom. Ønsker grundigere informasjon (ingredienser etc) om vaksinasjonsprogrammet for barn. Informasjon om den generelle folkehelsen til befolkningen Kommunepsykolog, trenger faglig påfyll om psykisk folkehelse Fakta om sykdom/ smitte As a microbiologist and old employee I like to keep updated on new information from FHI, especially concerning infectious diseases. hente fakta til heldagsprøve i Sosialkunnskap vg3 Røyking ift gassutveksling i lungene Autisme skal ut på reise finne fakta/råd om barns sykdom og helse

15 Vaksineråd Ang lus. Alkoholforbrenningstid Status sesonginfluensa. Ønsker å vite om luftfukter er bra Finne statistikk om depresjon til skoleoppgave vil ha utdypende informasjon om pasientdiagnose Jeg ønsker råd om hvordan gjenkjenne tegn på skadevirkning av skilsmisse og konflikter i den for bindelse, ved å forebygge, unngå, forutse og lindre slike skader, som jeg håper ikke vil ramme mine to gutter på henholdsvis 4 og 8 år. bornholms syndrom Finne ut hvor lenge man bør holde barn hjemme ved forskjellige sykdommer Vaksine Fakta ang. reisevaksine til eldre personer. Oftest gjelder det vaksinasjon. Utarbeidelse av kommunal smittevernplan Via nyhetsbrev for Divisjon Psykisk Helsevern i Sykehuset Innlandet informasjon om vaksiner Barnehagen støtter seg på FHI som begrunnelse for "48-timersregel", altså at barna ikke får komme i barnehagen før 48 timer etter siste symptom på omgangssyke. Synes regelen er vanskelig, så jeg ønsker å følge opp for å se hva FHI uttaler om dette. Er stipendiat. Trenger info. overvekt hos barn

16 Ønsker å finne informasjon om vaksinen mot rotaviruset. vaksine Reisevakasiner, tubekuloserpofylakse ved asylsøkere, barnevaksinasjonsprogram, influensa vaksiner. Jeg leter ofte etter informasjon innen hygiene og smittevern. Vaksinasjon Finne info om Barnevaksinasjonsprogrammet Anbefalte rutinar og råd vedr. skule Faktainformasjon om rusmidler og bi/virkninger Oftest ifm vaksinering. Intervaller, hvor mange doser som trengs for tilstrekkelig beskyttelse. Vaksine Ting jeg lurer på angående feks. vaksiner. Internett er blitt en jungel av informasjon. Det kan være vanskelig å vite hva en kan stole på. Da er fhi.no en side jeg føler presenterer fakta, selv om jeg ikke alltid er enig i diverse råd og konklusjoner. Vaksineinformasjon alkohol avhengighet I dag: influensaen pr. i dag. Om sommeren: flåttbitt, eventuell blåskjellgift osv. Vanlige ting jeg lurer på med min og familiens helse. ENkelt tilfeller sykdommer og rettningslinjer Jobber med undervisning, alltid interessert i det siste nye innen smitte+sykdomsutvikling, forebygging mm. allergisk reaksjon hårfarge Spesielt om Smittsomme sykdommer, en link som dessverre har blitt mye vanskelige å finne i den nye versjonen Versåsnill å få den tilbake til forsiden.

17 Hasj er livet Råd og veiledning først og fremst ang. vaksinasjon og smittevern. vedr legionella smitte og håndtering Aktuell info, vaks info, skjemaer i høve til vaksinasjon, vaks i ulike land, ulike temaer kunnskap om m.m Hvilken type vaksiner som finnes og hører til hvilken sykdom gravide ønsker å vite status om Norovirus og influensa Gjør eksamensoppgaver. Ønsket å finne svaret på hva som innebærer at en sykdom er meldepliktig klasse B Vaksinespørsmål, smitte Stattestikk om hjerte og karsykdommer konkrete medis problemestillinger, særl. vedr vaksiner Eksamensrelevant stoff til eksamen i mikrobiologi. Vaksinasjonsprogrammet f.eks vaksinasjon og smittevern Dengfeber i Thailand Influensa vaksine fakta om kolera vaksin Leter etter tilleggsproblemer ved ADHD, hvordan kan man forebygge disse tilleggsproblemene. For å finne oppdatert informasjon om behandling av gonore pga tidl resistens.

18 Kikhoste skal reise til afrika. ønsker info. fakta om rusmiddler faktainfo. om lavt og høyt blodsukker, behandling, måling osv. Søker info om eksos/trafikk forurensning sin påvirkning på sykelister i byområder Skolesammenheng Søkte på tyfoidfeber. Pseudomonas Info om snus Mine vaksiner Anbefalinger og retningslinjer angående sykdommer og behandling Fakta om hpv-viruset mange som er hiv smittede i 2013 For å finne ut hva det står om "når bør barn være hjemme fra barnehagen?" Interessert i artikkelen om hjerteflimmer i Birken faktsa om vaksine som blir tilbudt ved arbeidsplassen min syke barn i barnehage vaksine Influenza statistikk

19 vaksiner ved utenlandsturer Reisevaksiner Vi har et skoleprosjekt om Snus og Røyk. Finne fakta om årests anbafalinger til vaksinering av russ7ungdom mellom og evtelle råd om hvordan kommunehelsetjenesten best kan gjennomføre dette. Fant ikke noe nytt! Skadedyrbekjempelse, kursmateriell Råd og veiledning i forhold til vaksiner. Det startet med at jeg skulle sjekke en resept. Finne informasjon om influensavaksine Kontrollere inflensaovervåkning. Skal på jobbreise til Bangkok og trenger info om vaksinering. Oppgitt som kilde til eksamen Når må man holde syke barn hjemme fra barnehagen vi har et skoleprosjekt der vi skal lage en plakat om seksuelt overførbare sykdomer meningokokk vaksiner Råd veiledning ifh til vaksiner mm. Fakta om rusmidler Er interessert i å finne informasjon om hepatitt. Informasjonsmateriell psykisk helse/lidelse og rapporter Jeg er på jakt etter informasjon om influensavaksine for gravide

20 Finne fakta om miljøgifter i fet fisk. Finne ut om influensaaktiviteten, da jeg i dag , vaksinerer ansatte med influensavaksine. Informasjon om infeksjonssykdommer, smitterisiko, smitteforebyggende tiltak i hjemmetjenesten. Pekk <3 Hente info samt URL for lenker til FHI sine sider og rapporter NOIS og Prevalens. Metoder, datoer, funn etc Fødselsstatistikk Har et prosjekt om tobakk Leter etter info om brennkopper, kom inn på siden via et google søk hvilke smittsomme sykdommer skal meldes til MSIS søker jeg på i dag i forbindelse med medisinstudier skolearbeid Om e siggaretter Finne statistikk om BMI en til norske elever/barn Leser om spiseforstyrrelser, bulimi osv. Har det selv. Vil vite mer om det, fått lite med informasjon Bruker sidene i mitt arbeid som hygienesykepleier. Abonnerer også på nyheter fra dere. Skoleprosjekt I mitt yrke er det ofte nødvendig med en lang rekke vaksinasjoner, og om du har glemt ditt vaksinasjonskort burde det være mulig å printe ut et ærstatningskort. Behandlinger ved ulike sykdommer og symptomer nysjerrig, vil finne info om ting, og fakta

21 Student. Informasjon om graviditet og helserisiko ifbm rett til svangerskapspenger; eksamenslesing. vaksineråd behandling syfilis Hvilke vaksiner jeg skal ta før jeg drar til Sør-Afrika Parabener Jeg prøver å finne informasjon om vi har blitt psykisk sykere i Norge i dag Fulgte link om veggdyr fra NRK.no Hodelus Hvor kan jeg ta vaksine? Retningslinjer syke barn barnehage Leter etter info ang meslinger og vaksine Innslag i Dagsrevyen ang. veggdyr. aids Leste om veggdyr Råd ved syke barn, vaksiner osv Anbefalinger for sykt barn og barnehage Vite mer om krinisk nyresvikt da min søster har fått det og transplantasjon er aktuelt. Råd og informasjon om diverse sykdommer Vaksine, Rotavirus

22 Forberedelse til eksamen Info om forebygge smitte av lus i frisørsalong Finne informasjon om hpv vaksine Livviddemåling og helserisiko Barnevaksinasjonsprogrammet Adenoviruset Finner informasjon og råd IMF sykdom hos barn Særlig influensa Lese om bolverksbillen... fittefaen Googlet på tyfoidfeber Når bør barn være hjemme fra barnehagen er bekymret for veggdyr Vaksiner fakta om kikhoste og om det er farlig om ein er gravid synst det står lite om sykdommer og kven det er farlig for Søker gjerne råd angående vaksinering. Innhentar informasjon om miljøfarlege stoff og korleis dei verkar på menneske. Fakta om vaksiner finne statistikk på depresjon og angst, hvilken aldersgruppe som lider mest, fordi jeg lurer på om folk i min alder, 20-årene er en høyt representrert gruppe.. fordi jeg selv opplever at det er tøft iblandt, selv om jeg så og si nesten har alt jeg kan ønske meg.. sjukt, menneskesjelen er sjuk...

23 premature barn interessert i plager i forbindelse med CO-eksponering, langtidsvirkninger, eventuelle overfølsomhetstendens osv. Søker informasjon som jeg har behov for i mitt arbeid som smittevernlege. Skoleoppgave om anoreksi Jobber med en skoleoppgave om svangerskap og ønsker å finne fakta og råd vedrørende det. nrk.nett hadde artikkel om veggdyr. Ble vist til Folkehelseinstituttet for mer informasjon fra dere. Hodelus Mottar nyhetsbrev, leses hver dag på jobb, info om sesongvaksinering, reisevaksinering og vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet, info om smittevern ifht sykdommer som oppstår i lokalmiljøet, i barnehager, skoler, inkl lus, og tuberkulosearbeid, m.m. Er helt avhengig av å finne denne infoen på FHI`s sider. smittevern utrolig nyttig nettside for meg som leder av Helsetjenesten barn og unge i min kommune. Hjelper oss å være oppdatert til enhver tid, brukere med mye kunnskap, viktig med faktakunnskap for oss. Nasjonale /internasjonale retningslinjer Jeg bruker Folkehelseinst.s sider når jeg skal finne fakta om div. sykdommer som tidvis pågår i bhg, og som jeg evt. må informere foreldrene om. Skal på ferie til Mexico. Trenger info om vaksier som er nødvendige og hvor lang tid i forvein de må tas Leter etter info om influensavaksine til småbarn Søker info og råd om konkrete sykdommer, som småbarnsmor setter jeg stor pris på å finne balansert og korrekt informasjon! Påvist ny sykdom, trenger informasjon. NHRP lurer på litt om tresprit/metanol for og få horer og få masse fitter.

24 Jobber som helsesøster og bruker siden til å oppdatere meg på f eks statistikk over seksuelt overførbare infeksjoner. Noe jeg ønsker meg er f eks egen fane for "Helsepersonell", med grener under dette til f eks: Helsesøster med viktige oppdatering for helsesøstre. Herunder f eks oppdateringer for helsesøstre som jobber med barn, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, flyktningehelsetjeneste, studenthelsetjeneste osv). Kanskje fastleger ønsker egen fane for viktige oppdateringer for fastleger osv. For meg som er helsesøster hadde jeg som sagt hatt god nytte av å ha en egen fane med oppdateringer spesifikt på det jeg selv jobber med. Vaksineinformasjon Thailand reisevaksiner Informasjon om vaksine mot rotavirus Leter etter informasjon om lus. salmonellose Om Når må barn være hjemme fra barnehagen Vaksiner Reisevaksinnasjon informasjon om enslige mødres reduserte yrkesdeltagelse pga barn med spesielle behov Leser : Når bør barnet holdes hjemme fra barnehagen. Jobber på FHI Spmål om influensa Trenger fakta info for å se om vi ligger på linje med det som blir anbefalt Vaksinesidene er veldig bra! hvordan bli kvitt pelsbille Vaksinasjoner

25 bruk av Vesuv Søker råd om når en bør holde barn hjemme fra barnehagen, etter oppfordring fra barnehagen. Fakta om stivkrampe jeg vill vite hva dere skriver om marijuana, og at jeg hører det står mye negativt. noe som er helt feil informerende. ja er selvfølgelig negative sider. men laangt flere positive. Overvekt hos barn i Norge søker informasjon om spesifikk sykdom - risikofaktorer for kreft Vaksiner og kikhoste Leste en diskusjon om marihuana på Facebook. Informasjonen som finnes her på Fhi.no ble sitert av en av diskusjons-deltagerne som grunnen for sine synspunkter mot planten og bi-produkter. finne en kilde til eksamen i rus, avhengighet og psykiske lidelser Råd om sykdom, barnehage. fått tips fra barnehagen å les om når en bør holde barnet hjemme Er vant til å bruke info fra Folkehelsa i jobben som helsesøster. Som pensjonist ønsker jeg fortsatt å være faglig oppdatert med hensyn til kunnskaper relatert til helse/forebyggende helsearbeid. Folkehelsa sine internettsider er svært bra. En i familien som har så dårlige leverprøve at det står om livet. Jeg ville finne informasjon om dette. Reiseråd, vaksiner Ser etter fakta om vaksiner, eg har hørt at HPV kan vere farlig å ta. So eg leser for å finne ut om nye og gammel ting Ser på reiseråd. finne ut om veggdyr Influensavaksine hos gravid. Fått spørsmål om vaksine i russetida. Siden jeg ikke jobber med ungdom til vanlig, vil jeg sjekke ut fakta om vaksinen

26 her finner man pålitelig informasjon uten synsing og dumme nett-debatter hvor folk "leker " leger og stiller diagnoser Lus Vaksineinformasjon Hente skjema til 3. trinn Kontakt først og fremst for endring av time. Når jeg først var inne på siden, ønsket jeg å finne ut mer av hvilke vaksiner man trenger hvor og hvorfor for å informere elever etc. Vil finne stattestikk, informasjon og rapporter om barnemisshandling Prevalensundersøkelse Reise til Afrika, behov for vaksiner? Mottar E post Råd og veiledning angående vaksiner og sykdommer Om diagnoser finn data vedrørende blodtrykk hente info om husedderkopp MHV ble foreslått av google, googlet småfluer + sluk leter etter bilde av en liten bille jeg fant på soverommet Vakisnasjons informasjon På jakt etter pålitelig faktainformasjon - denne gang Ifbm inneklimaproblematikk og sammenheng mlm muggsopp og helseplager Ønsker å vite mer om brennkopper fakta om sykdom

27 søker informasjon, råd m.m. knyttet til folkehelsearbeid i kommunen Om jeg trenger spesielle vaksiner for reise til Oman Jeg ser etter engelske betegnelser og titler Om årets influensa Veiledning vedr. malariamedisin pga. ferietur symptomer for bulimi Parainfluensa informasjon til en skoleoppgave Leste om behandling av katteklor om influensasesongen er godt igang Reisevaksinasjon Skal begynne med studie innen psykologi, fant noe om metadon behandling på deres hjemmeside finne ut hvilke konsekvenser en spiseforstyrrelse kan ha på kroppen over lengre tid. Spm vedr bivirkninger vaksine jeg vil sjekke om sitronsyre er vurdert godkjent til bruk i drikkevann og om sitronsyre monohydrat fra M-I SWACO er vurdert, hvis ikke vil vi søke om det, da vi har potensiell bruk for det til vasking av evaporatorer til drikkevann. Skal ut å reise. Råd ang. diverse. Retningslinjer, rådgivere etc. i allmennlegepraksis Toxoplasmose Fakta om tannhelsen i Norge vs Europa

28 SJEKKET LINK MOTTATT FRA BARNEHAGE Fikk epost (nyhetsbrev) fra FHI og klikket på en lenke for å få mer informasjon om tiltak som forebygger infeksjon. Utarbeider beredskapsplaner Om vaksiner kosthold barn og overvekt spiseforstyrrelser og alt mulig annet Ifbm intoxer. Dere må få e-post adressene til ansatte opp som synlig informasjon når man omsider finner personen (ikke det optimale søkeverktøyet). Det eneste "tilbudet" man nå får er å sende en melding til denne ene personen. Ofte skal man sende en mail til flere personer, både innenfor og utenfor fhi. Se på hvordan UiO og andre har gjort det. vil vite hva et normalt blodtrykk er hos voksne aspergillose Mest i forbindelse med vaksinering Vi har skoleprosjekt Finne informasjon om regler for tuberkolosekontroll av ansatte MMR vaksine symptomer Utfyllende informasjon ang div mikrober mtp avf endring-utredning. Jeg driver en privat studie av hvordan man kan klare seg uten tradisjonelle nyhetsmedier, som som kjent er proppfulle av kjendiserier, sensasjonelle oppslag og dårlig fundert kommentarstoff, også det som regel unødvendig personorientert. Forskning, pålitelig statistikk og godt funderte faktaanalyser er jeg trenger. Dagens anbefaling: (http://www.youtube.com/watch?v=iqv3_j-ande) Innlevering av data For å finne ut hvor mange mennesker Arbeiderpartiet og andre er ansvarlig for å drept gjennom Fosterdrapsloven siden Informasjon vaksiner Ble anbefalt av BHT å ta en titt på denne sida

29 vaksinasjonsråd vaksiner priser, smittevern tuberkulose osv Sjekke status for influensasesongen Bruker "Vannforsyningens ABC", den er meget nyttig! Fakta: finne fakta om fysisk aktivitet, helse og fysioterapirelevant data. söker fakta om skadedyr biobankregisteret Har slitt med lungene og bihulebetennelse i 9 uker nå, og jeg mistenker at eksos fra båter er årsaken. Har gått på 3 antibiotikakurer, tatt rønken av lungene og flere blodprøver, uten at man finner årsaken til at jeg er syk. Er fremdeles syk. Til info bor jeg i Drøbak hvor ett stort ant båter passerer tett på. Innvendig i huset er alt dekket av en grå "film". Når jeg vasker blir vannet helt sort. Dette er ikke normalt! Jeg har bodd her i 5 år og det har aldri vært så ille som nå med sot inne. Årsaker til feber hos baby. Råd i så henseende. Aktuelle influensavirus Vaksinasjon Generell info ift folkehelse Leter etter ulike krav til vann avhengig av vannets funksjon. (Drikkevann, badevann, vanningsvann(?) osv.) Ønsker opplysninger om smittsom sykdom Forventet levealder. informasjon om hepatitt c jeg er gravid og skal ut og reise. søker informasjon om dette Medisinsk mikrobiologiske tema

30 vaksiner Identifisere skadedyr og tiltak mot disse Info. om tredjegrad av asiatisk syfilis. Finne informasjon om brennkopper Opplysning om akrylamid i mat Info. om gravide og influensavaksine! Finne ut fakta og sannheten om balansert ventilasjon. Har kjøpt en helt ny leilighet med dette og fikk helseproblemer. vaksinerer for reise til India informasjon til en presentasjon om usunt kosthold Fakta om anaerobe bakterier Funnet ut at familiemedlem bruker Kokain. Er bekymret for noen som bruker stoff, ville sjekke om jeg burde være eller ikke det er første gang jeg har lest denne siden, fant den veldig interesang. Da jeg selv lider av søvn problemer og har glort det de årene.legen tror jo ikke på meg, jeg prøver å si at jeg føler meg full. forde jeg er så sliten. Jeg har også bektrev og har opperert flere prolapser i nakken.det er veldig vanskelig å ha en lege som ikke forstår. jeg kunne ønske dere tok kontakt med meg, definisjoner på psykisk helse, psykisle lidelser og fysisk aktivitet Om nedbrytning av alkohol i kroppen. Jeg blir alltid syk av vaksinen,men legen bare setter den. Var frisk da jeg ikke tok den en gang. Syk i snart 2 mnd pga noe som skal beskytte rare greier. Behandling av øyekatar Vaksinering Gulfeber når man har barneleddgikt Informasjon om overtidskontroll av gravide

31 Lese om kreft blant unge mennesker. Om salmonella Retningslinjer for hvor lenge være hjemme med barn som har kastet opp... vil vite mer om flått vaksine å finne ut av hjerte og kar sykdommer Manglende hjelp fra offentlig helse vesen/ diagnose. Prøver selv å finne svar. Drit lei amfetamin og spesielt når nesten alt meta i seg så vil sjekke om jeg kan vente meg noen kjipe uker i formøtet, selvom daglig bruk har pågått i 2 uker bare. Hvilke vaksiner før utenlandsreiser vaksiner til reise Sjekke ut siste råd om hvor lenge barn bør holdes hjemme fra barnehagen Vil gjerne ha informasjon om klamydhia som jeg ble behandlet for langt tilbake i tid. Influensaovervåkning. Første gang her. Leste om influensavaksine, og lurte på hvorfor dere anbefaler den. Hypertensjon googelt antall overvektige i norge, nest øverte treff Graviditet Finne fakta om når årets influensa kommer, og hvordan den arter seg i år. Symptomlidelser det samme som psykoselidelse? mine vaksiner

32 vil gjerne vite om sesonginfluensa er kommet Lete etter hva slags vaksiner jeg har tatt Sjekker fakta omkring priser på vaksiner. Fakta og råd rundt egen sykdom Se om mine vaksiner var reg. revaksineringsråd Finne ut hva som er normalt blodtrykk for min alder! Søker informasjon om smittehåndtering Søker informasjon om psykiske lidelser blant barn og ungdom. Denne informasjonen skal brukes i en særemne oppgave som omhandler litteratur som har temaet psykiske lidelser blant barn og ungdom. Arbeider med rusavhengige Statistikk om kommunehelsa Finne svar på testverdier, etter nevropsykologisk undersøkelse. info om amfetamin Vaksiner for reise i utlandet. Fakta om bulimi Informasjon om vaksinering og div. sykdommer i hovedsak. Bakgrunn for undervisning Meget nyttig, godt og oversiktelig oppslagsverk. Det som omtales, er lett å finne, dvs dere har meget god orden og orientering!!! All honør for det. prøver å finne stoff om spiseforstyrrelser

33 Finne ut hvilke variable som er tilgjengelig i registeret. Iforbindelse med at jeg skal reise til Etiopia. Ønsker informasjon om vaksiner og sykdommer. F. Eks. hva, hvordan er gul feber og forløp på sykdom skoleoppgave om abort Leter informasjon om MSIS Drikkevannsveileder og regelverk til temaet. Trenger info om hvor mange barn som fødes uten kjent far i Norge Finne fakta om sykdommer, råd og veiledning om når barn bør holdes hjemme fra barnehagen. Norovirus kreft Lese mer fra nyhetsbrev som jeg abonnerer på Smitteverninformasjon. Smittsomme sykdommera-å lenke fra artikkel i DB Nasjonale retningslinjer. Anbefalinger ift smittevern. Følge med på MSIS. Det er dessverre vanskeligere tilgang på Msis rapportene enn tidligere. Skal ha undervisning om diabetes/insulin Luftforurensning og inneklima Søker råd om øyekatarr info om vaksinasjon smittevernboka for kommunehelsetjenesten Nytt om salmonella coeln utbrudd Råd vedr felling av rådyr mht borrelia MSIS statistikk på borrelia - og på HIV

34 Jeg har tidligere arbeidet innen helsesektoren og synes dette er en fin måte som pensjonist å følge med i utviklingen (hjernetrim). Vaksineinformasjon, informasjon relatert til svangerskap Finne oversikt over hvilke vaksiner jeg har fått. søker info angående skader som følge av muggsopp. Ønsket å sjekke hvilke bivirkninger man kan få etter influensavaksine. Fulgte link fra twitter Info om influensa Finne informasjon om psykiske og sosiale utfordringer ved hjertesykdom eller infeksjonssykdom ønsker å finne informasjon om hodelus lese om hiv Fakta om coxsacievirus/hånd- fot- og munnsyke, info til foreldre/barnehage Infomasjon om sykdom Søke symptomer på mycoplasma/lungebetennelse hos barn Vaksiner Smitteverninformasjon i klinikken leter etter hvordan de første hiv-smittede ble behandlet i Norge Fakta og råd angående behandling av brannkopper. Sexualvaner Får Mail...

35 Ser etter info om tuberkulose. Hvordan det ble behandlet, og hvordan det smittet Eg vil vita om det er sesonginfluensa på gang i Oslo-området. Broren min har hatt hiv i 30 år. Det var nytt for meg at smitterisikoen var mindre for personer som går på hiv-medisin enn personer som ikke tar piller. Gjaldt en debatt på Facebook og jeg ville sjekke fakta. Inneklimarapport 2013 Matrelatert sykdom fhi.no kommer gjerne høyt opp på googlesøk når jeg leter etter informasjon om sykdommer og helsespørsmål. Nå ønsket jeg å finne ut hvor mye pcb og dioksiner det er i tran. Det er et utbrudd av Norovirus, der jeg jobber. Dette gjør meg interessert i å unngå smitte og hva sykdommen er. Og en link til denne websiden ble gitt på jobben som informasjon om utbruddet. Lett etter forventet levealder Vi jobber med det perifere nervesystemet i naturfag. Informasjon vedr. drikkevann offshore Reisevaksine Trenger tlf.nr for å melde inn en mulig matforgiftning. Trenger fakta om for tidlig fødte på 90-tallet Småkryp i heimen, evt om sjukdommar. Søker mye rundt vaksinasjon Jeg jobber i et fylkesmannsembete. Fylkesmannen reiser jevnlig til kommunene på formelle, overordnede dialogmøter. I forkant av slike møter utarbeider Fylkesmannen et "kommunebilde", som oppsummerer embetets kunnskap om kommunen. Kommunebildet er utgangspunkt for dialog i møtet med kommunen. Jeg er på fhi.no for å finne fakta fra folkehelseprofilen i tre kommuner, til bruk i kommunebilder. finn ut av rusmidler gjør med folk Var nysgjerrig på en del problemstillinger rundt graviditet. salmonella-saken

36 Finne symptomer på Malaria. Har vært i jungelen i Thailand og fått myggstikk. Informasjon om fosteraktivitet Vaksine\smittevern. Lese om kikhoste. Kikhoste i Steinerskolemiljø, noen er ikke vaksinert. Norovirus Jobber som ruskonsulent og holder foredrag. Bruker fhi som base for forskning, kunnskapsbasert praksis og statistikk i hovedsak. Søker etter informasjon om atypisk autisme. Om Denguefeber Forskning og statistikk på HIV Fakta omkring vaksiner,spesielt reisevaksiner og vaksiner til våre nye landsmenn. Om smittsomme sykdommer rundt i verden. Tbc.-forskrifter og veileder.alle nyheter når det gjelder smittsomme sykdommer o.l. Søker informasjon om anbefalinger vedrørende vaksinasjon ved utenlandsreise. Matrelatert informasjon Legionellaveilederen reisevaksinasjon For å finne informasjon/fakta om nødvendige vaksiner for studieopphold i Tanzania. Klikka på link fra nyhetsbrev vaksine for å reise til Tailand Fakta og informasjon om astma. Vaksinasjon for reise til Gran Canaria

37 Shigellose Når startet de med vaksinen informasjon on reiser og vaksiner dna holde meg oppdatert innen mitt fagområde, mikrobiologi. Hvordan arter årets influensa virus seg Finne informasjon om influensa Noen jeg kjenner i København har pelsbillelarve angrep i leiligheten, og jeg visste ikke hva det var. prøver å finne oversikt over hvilke vaksiner barnet mitt har fått finne informasjon om tuberkolose og vaksiner ifb ny au pair i familien Lurte på å sjekke om det var kommet influensa nå... Har søsken som skal under LAR behandling jeg ønsker å finne fakta om vaksiner Ser etter en brosjyre om sosial utvikling hos barn Influensa Hepatitt A Skal til Indonesia, og vil vite mere om vaksinasjoner Tilfeldig p.g.a. at jeg har fått lungebetennelse midt i et forholds brudd, som kommer av kraftig adferds forandring i forbindelse med fødsel. Har pågått i 2 år. Hilsen frustrert far

38 Jeg skal sjekke oppbyggingen av en indikator på folkehelseprofilene. Influensavaksinasjon For å være oppdatert og finne kunnskap i forbindelse med utfordringer i jobben Lese om vaksnine, boostrix polio. Om vi skal erstatte vanlig boostrix som vi her bruker. Jeg får nyhetsinformasjonen og leser det som er relatert til min jobb. lese mer om salmonella Googlet brennkopper og fikk opp link til denne siden. Råd/veiledning mye i forhold til tilpasse vaksineprogram, barn. Fakta om annet. Reisevaksienring. informasjon om rusmiddler til bruk i straffesak Bruker FHI ofte i forbindelse med informasjon og veiledning om vaksiner fotball Informasjon om om fakta til sykdommen promille ting Inne for å se på skadedyrstatistikk i fht bekjempelser Info om screeningspektrum og pris for toks. undersøkelser Smittevernrutiner vaksineprogrammet DTP og Tripperlvaksiner Så et innlegg på Facebook. Var slik jeg så det, trykket på innlegget og kom inn på Folkehelseinsitutets nettside. Ikke særligere enklere enn det :) Ville lese mer om nyhets teaserne som kommmer på epost

39 Smittevern naturfagsprosjekt Vaksine informasjon Finne riktig informasjon å gi videre til en medlemsbedrift i vår BHT. trenger info om luftrensere, om dette er anbefalt, har det dokumentert effekt etc Råd ifh til sykdom barn, interresse for folkehelse så er stadig innom:-) Influensa Mine barns vaksinasjonsprogram gjennom alle år. ( Mine også ) Hva årets vaksine "skjermer" mot. Anbefalinger ifht barns helse Om vaksineanbefaling ved reise til asia (Kambodsja) Finne ut hva slags oppfølging personale som har stukket seg på en nålespiss i jobbsammenheng skal ha. Om barn og sykdom. Og når de skal være hjemme fra barnehagen. Finne fakta om salmonella. Vi er en familie på4 som har fått påvist salmonella sp. Vi ønsker å vite mer om hva det innebærer å ha denne smitten. Blir man helt frisk? Er det langvarig? osv Statistikk over eldre over 65 år i Vest og aust agder I forbindelse med min sykdom kommer mange spørsmål Informasjon og råd om høyt blodtrykk. Informasjon om influensa Vaksinepriser

40 Mistanke om at lærere og elever på min skole blir syke pga innekliaet, vann renner gjennom taket... det lukter mugg... HVA KAN GJØRES? Mange er /blir syke - astma, bihuler hodepine +++ er bekymret og trenger råd. Fakta om konkrete sykdommer, som f.eks. influensa, diabetes, herpes. Trenger informasjon om meningokokker Drikkevannskvalitet ønsker info om sølvkre 4. Og 5. Barnesykdom for barn og voksne. Ønsket å lese om kikhoste. Ettersom det går i barnehagen til min sønn og han er syk nå. Ville se symptomene. Vaksiner Lus Har vond hals, og vil finne informasjon om streptokokker. Jeg lurer på om jeg burde ta influensavaksinen Pasient med vaksinespørsmål. Sjekke om det er nye anbefalinger. Leter etter informasjon om ulike infeksjonssykdommer Sjekke vaksinedekning i Syria rundt Info om vaksiner finne fakta om noen bakterier/sykdommer til skoleprosjekt og egen interresse migrenemedisin og graviditet Hygienesertifikat for skip. Råd om hodelus

41 Bacillus cereus Bruker også FHI for å finne fakta, finne råd og veiledning, se på folkehelseprofiler, statistikk, Er veldig interssert i plastproblematikk og hvilke helsepåvirkninger det har for oss og for baby/barn. Er med i MorBarn prosjektet også. Nettlenker til publikasjoner utgitt av FHI valium vs bilkjøring spesielt ang vaksinering Vaksinasjonshåndboka/kontakte fhi får råd ang vaksinasjon Abonnerer på nyheter :) Fikk Mail og ville lese videre om emnet Er sykepleier, sjekker ulikt stoff etter interesse og behov. for å finne ut hvor jeg kan reise med hund fra Norge og ut i Europa. vaksineprogram vaksinekort gravidet och listeria Selvmord hos barn Vaksinasjonsprogram fra Andre land Finne anbefalinger på hvordan barnehagene bør forholde seg til sykdom - da spesielt omgangssyke Finne mer innformasjon om poliovaksine. finne info om vaksinering ved reise til Afrika

42 esbl MRSA veilederen vacciner ønsker meg internasjonalt vaksinasjonskort på grunn av forestående reise, og lurte litt på om det kunne bestilles her. I tillegg var jeg interessert i hvilke vaksiner jeg har fått opp igjennom, da jeg ikke engang kan huske det selv. Rota/noro-virus - lurer på om jeg må avlyse julemiddagen... Oppdatere basiskunnskapen min. Har ei datter på 6 mnd og er utdannet sykepleier. Artikkler og nyttig informasjon fra denne siden slår to fluer i en smekk ;) Info om vaksiner i andre land. Sjekke ut minevaksiner.no Informasjon om innføring av Rotarix Infeksjonsbakteppet utviklingen av årets influenzaepidemi Leter etter mer info ang. gravide og influensavaksine. Jordmor anbefalte meg ikke å ta den, ble usikker og vil ha mer info. Søkte på hærmygg etter å ha sett en liten videosnutt her :-) Ønsket å vite noe om et legemiddel i kombinasjon med graviditet Fakta om barnevaksinasjonsprogrammet Finne ut om vaksiner, om de er levende eller om de kan kombineres med biologiske medisiner Herpesutbrudd og barnehage Rotavirus-vaksine Oftetst om smittevern retiningslinjer Finne fakta om cannabis.

43 Hyppighet av pneumokokksepsis sjekke ut Norrisk diabetes 1 skal på tur, og lurer på om det er noen vaksiner eg trenger :) Googlet utbredelse borrelia. Har helsefarlig utdanning.

44 6. Har du brukt noen av disse tjenestene på fhi.no tidligere? (flere valg mulig) 100% 90% 80% 70% 60% 60.9% Prosent 50% 40% 36.3% 30% 26.8% 26.3% 27.5% 20% 10% 0% 14.7% 18.0% 16.1% 12.4% 1.6%

45 Navn 1 Bestille/laste ned skjema 2 Laste ned/lagre artikkel/rapport/folkehelseprofil 3 Bestille rapport eller annen publikasjon 4 Ta ut tabeller og grafer fra statistikkbank 5 Bestille vaksiner 6 Bestille prøvetakingsutstyr 7 Søke tilgang til data fra registre eller undersøkelser 8 Abonnere på nyhetsvarsling/rss 9 Kurs 10 Annet, spesifiser Navn Prosent Bestille/laste ned skjema 36,3% Laste ned/lagre artikkel/rapport/folkehelseprofil 60,9% Bestille rapport eller annen publikasjon 26,8% Ta ut tabeller og grafer fra statistikkbank 26,3% Bestille vaksiner 14,7% Bestille prøvetakingsutstyr 1,6% Søke tilgang til data fra registre eller undersøkelser 18,0% Abonnere på nyhetsvarsling/rss 27,5% Kurs 16,1% Annet, spesifiser 12,4% N 1302 P

46 7. Hva kan vi gjøre for å forbedre fhi.no? Ingenting :) vet ikke, første gang jeg er inne på siden Gjøre det enklere å finne forskning/fakta om psykisk helse. En god web...supert at dere ligger til rette for å kunne ligge inn lenker til artikler fra andre web'er Ta med bilder i smittevernboka Smittevernhåndboka bør ligge på forsiden, bli mer synlig. Veldig bra faktaopplysninger, bruker dem som kilde til mikrobiologieksamen. Hadde gjort seg med noen bilder til faktaartiklene. Jeg synes nettsidene ble veldig bra etter endringen i fjor (?). Utskriftsfunksjonen er fancy, men virker ikke alltid? vet ikke Jeg er veldig fornøyd med nettsidene til fhi. Og jeg er også svært fornøyd med deres tilgjengelighet på telefon ved spørsmål. Ha en liste over disse "mye brukte" forkortelsene på 4 bokstaver. Det er ikke så lett å forstå om man ikke kan dem fra før. Så ofte bruker jeg den ikke at jeg har noen innspill her. Forenkle siden. Mindre informasjon på forsiden med færre valgmuligheter for å navigere seg videre - mer oversiktlig. Mye overlappende informasjon idag. Til å begynne med: Større font i toppmenyen. Mener nettstedet er veldig bra og har ikke spesifikke forslag til forbedringer. Jeg er fornøyd med sidene. Det kunne vært flere skjemaer til foresatte ang. vaksinasjon, f. eks HPV vaksinering, nå er det tid for andre dose HPV, tredje dose. flere søkeord :)

47 Synes fhi.no er lett å finne frem på, har ingen konkrete forbedringsforslag :) FInere farger, homofileansatte og fester. masse fester.. øøøl produsere mer fakta og nyheter om rusproblemer. Jeg synes den er veldig bra. Kanskje kunne søkefunksjone vært bedre? Innloggingen! Brukerne bør ikke måtte logge seg inn via ID-porten når de allerede er logget inn. Jeg gikk inn på helsenorge.no, logget meg inn der og da jeg skulle se mine vaksiner måtte jeg logge inn på ny. Hos andre offentlige portaler (lånekassen, altinn etc) trenger man ikke logge inn på ny når man alt er innlogget. Ha sex videoer på siden. Synes det er bra og informativ! Flott nettsted! Med forbedrede søkemuligheter vil det bli enda bedre. Fortsette å være pro aktive. Gi mer info om hvorfor dere eksisterer og hva formålet for virksomheten er ut til så mange som mulig. Folkehelse bør ikke være vanskelige tema for den vanlige borger :) Det kan være vanskelig å finne rett skjema. Ellers er det mye bra informasjon, men litt vanskelig å finne frem. Fint som det er, men fint at det er lett å finne frem og at det er oppdatert fin kunnskap. Jeg ser som barnelege at info på folkehelsa og veilederen ikke er helt lik i forhold til tbc: Alder < 5 år angis ett sted som ekstra risiko og alder < 2 år et annet. Fint dersom komplikasjoner til vaksiner f.eks BCG angis og også hvordan en forholder seg til det. Fint med mest mulig spesifikke råd, f.eks i forhold til titer ved hepatitt B vaksinering der det står at en høy verid i et visst tidsintervall etter vaksinen indikerer livslang beskyttelse. De fleste tar ikke blodprøve så raskt og da er det fint dersom det står hvordan en ville gjøre det dersom en har lavt titer etter litt lengre tid. Smitteveileder fin og brukes hyppig. Jo nøyere jo bedre. Forbedre søkemotoren! Gjøre det enklere å søke, likte de "gamle" sidene deres bedre! Strange that the Norwegian and English pages do not match. It is often hard to find the English pages I want to read - and the content is often limited compared to the Norwegian compareable pages. Why do not make an electronic application form? Much easier for the user. Uoversiktlig hjemmeside. Vanskelig å finne ting MSIS-tabeller vanskelig å laste ned/kopiere/finne i det hele tatt Lage kortversjoner om barnesykdommer som kan brukes i barnehage til foreldre. Inkubassjonstid, smitter hvor lenge, når kan barnet gå i barnehagen. Også diare og oppkast, generell allmenntilstand. finnes mye gode nyheter daglig på sciencedaily.com og phys.org hvor det er lenke til MedicalXpress. Med daglige oppdateringer om den siste forskningen med tanke på f.eks antibiotikaresistens.?

48 Jeg synes det er bra. Finpusse søkefunksjonene vet ikke Sidens design kunne vært bedre. Legge ut innformasjon på en etisk måte. Ikke ta hensyn til politiske føringer... Bedre annonser, ingen vet dere eksisterer inget, jag känner mig HELDIG som får läsa er i landet bredvid ;-) Samordne ulike publikasjonar på same tema. Gjere søkbarheten bedre. Det er litt uryddig struktur og vanskelig å finne frem. En del å gå på der. :) Er bra sånn sidene er :) Bedre informasjon om ansatte. Også deltidsansatte. Lettere å finne informasjon om dei ulike avdelingar og forskningsprosjekt. Oppdatere informason om HIV/AIDS, spesielt brosjyrer til nydiagnostiserte. (Gjelder også andre diagnoser) Helseinformasjon er ferskvare. Må datomerkes med "Pulbisert dato", "Sist oppdatert dato" og "Neste revisjon dato" Være mer offennsive i å nå deres målgrupper: Befolkningen, såkalte "risikogrupper", primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Anbefaler "Usability testing" av hjemmesiden deres hvis det ikke er gjort. Vil gi god informasjon i forhold til å gi best mulig informasjon til befolkningen. Pr dd: Vanskelig og forvirrende å finne frem. Komplisert nettsidestruktur som kan være vanskelig å navigere/finne frem i. Sørge for at vi får nyhetbrevet på mail. I dag er det et problem at når vi abonnerer, kommer det ikke fram. Jeg har forhørt meg med flere helsesøstre som har samme problem Ønsker tydeligere profil når det gjelder vaksinering. Komme med sterkere anbefalinger ved reiser- litt mer folkeopplysning ang. vaksiner.

49 Oversette til norsk ferske artikler etc fra andre språk VET IKKE, FØRSTE GANG JEG BESØKER SIDEN Jeg er fornøyd med den informasjonen som er relevant for meg Få bank-id til å fungere (dette feilet) vet ikke Gi meg svsr synes siden er bra oppdatere statestikk fortløpende! I beg. av influensasesongen er data 5-6 uker gamle Lage et årshjul over aktiviteter Jeg har ikke oppdaget noen mangler ved fhi.no sin side / tjeneste. Jeg er ganske ny her. Ønsket å lese om bivirkninger på en sovetablett... det er vanskelig å søke etter medarbeidere - denne funksjonen må utbedres Det er bra om dere har mer informasjon om sånne saker som jeg har nevnt,for det er veldig vanskelig å få greie på noe fra leger o.l.,de vet ikke svaret på dette,så en må bare forsøke selv. Synes fhi.no er bra som den er i dag for mitt fagfelt - lett å finne frem og lett å søke på :-) Det må være å fortsette med kontinuerlig forbedring og ta i bruk mulighetene som teknologien gir i forhold til alle de data og kunnskapen dere sitter på. En mulighet kan være å lage en fenomenal fin GIS løsning hvor interessante data, funn og utviklingstrekk vises interaktivt. Lykke til! Færre undersøkelser Er fornøyd med siden, mye god informasjon, oversiktelig og lett å finne frem. Vet ikke har ikke brukt siden tidligere Gode epidemiologiske norske data! vet ikke

50 Ingen kommentarer til det, fant det jeg trengte og synes siden var brukervennlig. Bedre oppsett. Jeg synest det kan være litt vanskelig å finne frem på siden til tider. Første gang inne på fhi.no kontakt med andre land om mer informasjon. :) Lage videoer knytte alle vaksinekort til sidene deres Kan bli enda mer oversiktlig og lettere å finne frem ift. temaer, siste nytt etc. Jeg synes siden er bra! Mer stoff på psykisk folkehelse rettet mot kommunepsykologer aner ikke, har aldri brukt siden før vet ikke har brukt siden lite og har ikke funnet noe som trenger å forbedres enda. Den er veldig bra, en av de beste nettsidene jeg besøker. Ikke gå i samme fella som mange andre ved å bare ha tema på førstesida. Det beste ved fhi.no er nyhetsbloggen med så lang tekst at det er lett å ta stilling til om jeg bør lese mer. Supert! Forkorte webadressene, for å kunne lenke på sosiale medier. Synest nettsidene er gode og informative, lett å finna fram, mykje relevant innhald. Brukar dei svært ofte. Komme med tilbakemeldinger, som for eksempel denne undersøkelsen. Lettere å finne frem til prøvetakingsutstyr for rettstoks Har ikke brukt siden nok til å uttale meg om det

51 Det er en fin måte å holde seg oppdatert på Nettsiden er bra den. Bedre sider i fht reisevaksiner, må oftest benytte danske sider for å få oppdatert informasjon i fht epidemier. Gjøre reisevaksinasjon enda enklere. Hva med å bare kunne skrive inn reisemål, så hadde det kommet opp anbefalte vaksiner? Ikke kommet over noe ennå som jeg kan se må forandres eller hvordan. Vet ikke. Ofte kan artiklene fremstå som noe korte - litt "tabloide" - men dette oppveies som regel av god referanseliste. Gjøre nettsidene om til engelsk (med samme informasjon som på norsk) og ha "enkle" linker, slik at det blir mulig å referere til informasjon på sidene i artikler etc. Kunne vært mer oversiktlig. Bedre informasjon på engelsk. Ønsker lettere kontakt med fhi ifht vaksiner, medisinske råd o.l Legge ut utenlandske randomiserte forskning Hjemmesiden uoversiktlig- vanskelig å finne smittsomme sykdommer. Kanskje dere burde forbedre søkefunksjonen. Noen ganger får jeg lettere opp informasjon på fhi ved å stikkordsøke på google enn å bruke søkefunksjonen inne på nettsiden deres. Oppdatering! Passe på at ikke "Nyhetene" er gamle Kraftigere søkefunksjon. Mer systematisk hierarki i oppbyggingen av siden, jfr Up to date. Før dere i det hele tatt vurderer å forbedre noe annet bør dere få opp hastigheten på nettsidene deres - de er ufattelig trege. Det er to-tre sekunders lag hver gang man trykker på en lenke og slik har det vært så lenge jeg kan huske. Det gjør rett og slett at man ikke gidder å bruke nettsidene deres mer enn strengt tatt nødvendig... Hvis det er mulig, å sende videre til den nye websiden fra de gamle URL-adressene. arve forskning Hatt en side med "ofte stilte spørsmål" - ift vaksine. Bra som den er! : ) Feks. det faktum at FHI anbefaler voksne folk til å revaksinere seg hvert 10 år, fant jeg ikke ut før etter jeg fikk barn. Og det er en gjenganger på forumer rundt på nett at de fleste voksne ikke vet slike ting. Kanskje det burde vært brosyrer hos fastlegen eller i alle fall et sammarbeid at legen tok opp emne. Kanskje reklame på tv el. som satte en på sporet av slike ting.

52 det er ikke alltid innholdsfortegnelsen i e-bøkene kommer opp.. da blir de uoversiktelige. En del vaksineinfo er vanskelig å finne, særlig når det gjelder info om det som ikke er det vanlige vaksinasjonsprgrammet. Vanskelig å finne (ikke logisk for meg i alle fall) f.eks. vaksinasjonsprogram i andre land, - da må jeg lete mye på fhi.no for å finne det jeg leter eller. Ellers er det bra å få tilsendt nyheter innenfor aktuelle områder ift. mitt arbeidsfelt. Jeg savner ingenting egentlig. Opplever fhi.no veldig nyttig og har fått god hjelp fra dere. Få med enda mer statistikk som Statistisk sentralbyra har på denne sida: Det er utrolig mye enklere å finne og laste ned statistikk fra fhi.no enn fra ssb.no!!! Ikke mye Lage linkene oversiktlige og logiske Se på nettsidene til SMI og serumsintituttet... Gi meg hasj Syns det er god service og lett og finne fram. Slutte å spørre om man kan ta en undersøkelse hver eneste gang man besøker siden! Har ikke sett på siden enda. Har aldri vert på nettsiden før Bedret tilgang på publikasjoner/statistikk. Enklere søkemotor, med annen avgrensning enn i dag. Jeg har i mange år etterlyst en oversikt over antall innmeldte tilfeller av norovirus, rotavirus osv... Mange andre land har dette og det hadde vert greit om dette var noe som ble registrert. Synes også det bør være mer info om dette på siden når sesongen starter bedre oversikt slik at man lettere og raskere navigerer seg fram til målet Ikke noe spesielt, Det er vanskelig å finne fram på nettsidene deres. Nettsidene bærer preg av at dere ikke henger med i tiden når det gjelder design og funksjoner på nettsidene. Informasjonen kunne vært differensiert bedre, mot for eksempel allmenheten, helsepersonell og forskere

30.08.2010 11:11 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse www.fhi.no vår 2010

30.08.2010 11:11 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse www.fhi.no vår 2010 Brukerundersøkelse www.fhi.no vår 2010 Publisert fra 11.06.2010 til 10.08.2010 2933 respondenter (1 unike) 1. Hvilket kjønn er du? Alternativer Prosent Verdi 1 Kvinne 75,2 % 2182 2 Mann 24,8 % 720 Total

Detaljer

"Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld

Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld "Brukervurdering av et fremtidig elektronisk helsekort for gravide" Ulf Kristian Rønneberg Anne Sjuls Fjeld Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatikk, åben utdannelse, Aalborg

Detaljer

28.01.2010 13:31 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse nettside 2010

28.01.2010 13:31 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse nettside 2010 Brukerundersøkelse nettside 2010 Publisert fra 19.01.2010 til 26.01.2010 1627 respondenter (1627 unike) 1. Hjemmesiden omtaler saker som er relevant for mitt arbeid som psykolog. 1 Enig 80,1 % 1255 2 Uenig

Detaljer

SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå :2 Utarbeidet dato: 21.Oktober 1997

SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå :2 Utarbeidet dato: 21.Oktober 1997 Kvalitetssystemet NIVÅ: KAP. PROSEDYRE.1. SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå : Utarbeidet dato: 1.Oktober 1997 Antall sider: 69 Sist revidert dato: 7. oktober 014 Sist Oppdatert: 7. oktober 014 Utarbeidet

Detaljer

Frosta kommune Kommunelege 1

Frosta kommune Kommunelege 1 Frosta kommune Kommunelege 1 Vedtatt i kommunestyret 30.03.04, sak 022/04 Innhold Bakgrunn Frosta, lokale forhold 1. Lovhjemler 4 1.1 Kommunens oppgaver 1.2 Kommunelegens oppgaver 2. Ressurser i smittevernarbeidet

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE - SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Siste endringer av enkeltdokument:13.02.15 Dokumentansvarlig: Kommuneoverlegen/smittevernlegen 01 0VERORDNET SMITTEVERNPLAN 01.01. INNLEDNING Navn: 01.01.01. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN - YTRINGSFRIHET, MEN RETT TIL BESKYTTELSE En presentasjon av Barneombudets bloggtips og en analyse av behovet for bloggtips til barn og unge som blogger Avdeling JBI 2011 Bacheloroppgave

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Redegjørelse for vaksinesaker

Redegjørelse for vaksinesaker Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 200684335/-HEJ Vår ref: 06/1722 Dato: 3. november 2006 Redegjørelse for vaksinesaker Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

09/15. Komplett innholdsfortegnelse. Nyhetsbrev folkehelsearbeid. Frivillighetserklæringen: Første steg på veien s. 14

09/15. Komplett innholdsfortegnelse. Nyhetsbrev folkehelsearbeid. Frivillighetserklæringen: Første steg på veien s. 14 09/15 8. mai 2015, 23. årgang Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid n n n n n n n Komplett innholdsfortegnelse s. 2 Nyhetsbrev folkehelsearbeid s.3 Frivillighetserklæringen: Første steg på veien

Detaljer

H ERTEBARNET. Les mer om: Trives godt med mye aktivitet side 5-7 Vaksinasjon er solidarisk side 21-25 Familien som pasient side 30-31

H ERTEBARNET. Les mer om: Trives godt med mye aktivitet side 5-7 Vaksinasjon er solidarisk side 21-25 Familien som pasient side 30-31 Nr. 0 UTGIS AV FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN H ERTEBARNET Les mer om: Trives godt med mye aktivitet side 5-7 Vaksinasjon er solidarisk side -5 Familien som pasient side 0- H ERTEBARNET Les mer om: Trives

Detaljer

Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek?

Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek? Hva ønsker den norske kunden seg av helsetjenester i apotek? Kartlegging og utforming av blodtrykksmåling som en etterspurt helsetjeneste i norske apotek. Mariam Agharbi Examensarbeid i farmasi 30 hp Masterprogrammet

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

05: KUNNSKAP er viktig 06: 18: 30: 33: 12: 16: åpenhet FOR. Cathrine (17) særoppgave om hiv og aids SLØYFA

05: KUNNSKAP er viktig 06: 18: 30: 33: 12: 16: åpenhet FOR. Cathrine (17) særoppgave om hiv og aids SLØYFA SLØYFA 06: åpenhet FOR FREMTIDEN OG LIVET Pedro kom til Norge i 1999. Det var et sjokk å få vite at han var hivpositiv, sier mamma Ragnhild Rosseland. Vi oppdaget det ved en rutinesjekk på sykehuset. Mange

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

INNHOLD. Hvorfor og hvordan bør jeg bruke dette verktøyet?

INNHOLD. Hvorfor og hvordan bør jeg bruke dette verktøyet? FORORD Selv om risikoen for de fleste smittsomme sykdommer (VPDs) har falt dramatisk i Europa som følge av høyt opptak av effektive vaksiner, har smittsomme sykdommer ikke forsvunnet. Som et eksempel,

Detaljer

INNHOLD TRYGG, TYDELIG OG TILGJENGELIG RAPPORT OM HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN

INNHOLD TRYGG, TYDELIG OG TILGJENGELIG RAPPORT OM HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN INNHOLD Forord...5 1. En framtidsrettet helsestasjon- og skolehelsetjeneste...6 2. Innledning...8 3. En vanlig dag på jobben...10 4. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten...11 4.1 Om helsestasjon- og skolehelsetjenesten...12

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Kompendiets innhold og litteraturliste:

Kompendiets innhold og litteraturliste: SØKNAD OM GODKJENNING SOM AMMEHJELPER Ammehjelpens sekretariat PB 112, 2421 Trysil Telefon 62 45 52 51 E-post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no 2 Kompendiets innhold og litteraturliste: TIL

Detaljer

Seksualundervisning på asylmottak

Seksualundervisning på asylmottak Seksualundervisning på asylmottak Denne undervisningsveilederen er en revidert utgave av en veileder brukt av undervisere i Medisinernes Seksualopplysning (MSO). MSO er en nasjonal undervisningsorganisasjon

Detaljer

LNUs Informasjonskampanje på Nord/Sør-spørsmål 2010, Hiv = ingen forbrytelse! Manus til presentasjon av kampanjen:

LNUs Informasjonskampanje på Nord/Sør-spørsmål 2010, Hiv = ingen forbrytelse! Manus til presentasjon av kampanjen: Manus til presentasjon av kampanjen: 1 Kjære foredragsholder! Takk for at du tar del i kampanjen Hiv = ingen forbrytelse og for at du holder denne presentasjonen. Det er flott at du vil være med og spre

Detaljer

Med kunst som verktøy mot hiv og aids

Med kunst som verktøy mot hiv og aids POSITIV Nr. 2-2011 Kr. 39,-. Bjarne Melgård: Med kunst som verktøy mot hiv og aids Økende smittetall: En ny epidemi på gang? Ut av offerrollen Redd for å ha sex Møt Mr Condom Mindre smittefarlig? RETURUKE

Detaljer