Rundskriv 1/2011. Livskraft og glede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv 1/2011. Livskraft og glede"

Transkript

1 Rundskriv 1/2011 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk Giro: Siste mulighet for deltakelse på medarbeiderkonferansen og samarbeidsrådet er ved å sende en e-post eler ringe Roger Dahl i løpet av uken. Kalenderen 2-6/ medarbeiderkonferanse på Gavelstad hotell i Svarstad 5/ samarbeidsråd på Gavelstad hotell i Svarstad 4-6/ Hovedstyremøte på Gavelstad hotell i Svarstad 4-6/ Lederkonferanse NBUF i Ålgård Baptistkirke 6/ NBUFs årsmøte i Ålgård Baptistkirke 5-10/ landsmøte og sommerfest på Rørvik / Vikna Husk alle våre arrangement i bønn. Gode venner! Først og fremst ønsker vi som arbeider i Det Norske Baptistsamfunn alle medarbeidere i menigheten, og i arbeidsgrener, styrer og råd et godt år i Et år dervi fortsatt tror det vil være vekst og framgang blant det folk som kalles baptister i Norge. I det første rundskrivet i år har vi følgende viktig ting å minne om: Medlemsregistrering: Det er viktig å sørge for at medlemslistene er oppdatert med alle endringer som har funnet sted i Vi har satt fristen for oppdaterte lister i Medarbeideren til 15. februar. Justeringer som gjelder fjoråret må være utført innen midtnatt 15. februar. Etter det genererer vi innrapportering til myndighetene. Husk at endringer som gjelder 2010 må dateres tilbake i tid (senest 31/ ) for å bli med i medlemsgrunnlaget. Det er også viktig at det kontonummermenigheten ønsker kommunale tilskudd til er registrert i Medarbeidern innen samme tid. Årsrapportskjema: Vedlagte skjem bes fylt ut med alle informasjoner og returnert oss innen 1. mars. Det er nødvendig for å kunne gjøre nødvendige rapporteringer, holde kontakt med menighetene og fullfre arbeidet med årboken. Nominasjoner: Skjema for innsending av nominasjoner til valg på landsmøtet er også vedlagt. Svarfrist for denne muligheten til å påvirke om hvem som skal delta i styre og stell er 15. februar. Skattefradragsordningen: Mange av dere har sikkert fått med dere at det i fjor ble åpnet for skattefradrag for gaver til organisasjoner i andre land innen EØS området. Det har nå kommet justeringer for ordningen som berører oss. Det er nå satt et maksimumsbeløp på mottak av kontanter på kroner pr. giver. Det betyr at de menighetene som praktiserer å gi kvittering for kontaktbeløp maksimalt vil kunne ta imot kroner pr. giver for innrapportering. Gaver utover dette beløpet skal skje gjennom bankoverføring fpor å være fradragsberettiget. Det vil komemr mer informasjon om ordningen fra oss og fra Solidus når detaljene er klarlagt. Studietilskudd: Alle studiekontaktene har fått tilsendt informasjonsskriv og søknadsskjemaer. Det er også vedlagt denne sendingen. Søknadsfrist for 2010 er satt til 25. januar. Landsmøte og sommerfest 2011: Invitasjon og program vil være tilgjenglig på baptist.no i løpet av februar og også følge med første nummer av magasinet baptist.no. Sett av dagene fra juli til landsmøte og sommerfestpå Rørvik. Momsrefusjon: For å ta del i momsrefusjonsordningen i 2011 må menigheten registrere seg i frivillighetsregisteret. menighetene osm i år deltok i ordningen har fått tilsendt oppskriften for dette. Den er også vedlagt dette rundskrivet, slik at alle har mulgiheten til å delta i ordningen. Mer informasjon om innrapportering senere i vår. Ansvar som aarbeidsgiver: Mange av oss er arbeidsgivere. Det krever stadig større grad av profesjonalitet. For å hjelpe med det er det opprettet personalhåndbok på baptist.no/intranett og DNBs administrasjon kan spørres om råd og veiledning. Lønns- og personalutvalget arbeider også spesielt med disse tingene, for at vi alle skal være gode arbeidsgivere for dem som er ansatt og gjør viktige tjenester i våre menigheter. Med ønske om alt godt for arbeidet. Vennlig hilsen for Det Norske Baptistsamfunn Roger Dahl Informasjonsleder Livskraft og glede

2 Adresse / tillitsvalgte pr. d.d. / statistiske opplysninger pr. 31/ Statistikk for: Postadresse Postnr. / sted: Besøksadresse: E-post: Hjemmeside: Konto: Antall medlemmer Antall menighetsbarn Sum juridiske Døpte i 2010 Årsrapportskjema fra menighetene i Det Norske Baptistsamfunn, side 1 Medlemmer og menighetsbarn Gaver og kollekter Andre inntekter Økonomi og kirkebygg Gitt til DNB internasjonalt Gitt til DNB nasjonal Overført inn fra DNB mgh. i 2010 Overført inn fra annen mgh i 2010 Døde i 2010 Overført ut til annen DNB mgh i 2010 Ut av mgh / DNB i 2010 Gudstjenestebesøk i 2010 (snitt) Gitt til andre arbeidsgrener Gitt til arbeid utenfor DNB Antall kirkebygg Forsikringsverdi Gjeld Benytt tall i hele tusen Antall Antall Antall Virkegreier grupper ledere medlemmer Bibel / samtalegrupper Alpha grupper kvinne- / misjonsforeninger Formiddagstreff Sangkor / grupper Andre: Avdelinger - virkegrener: (Virkegrener som er medlem av NBUF tas ikke med) Immigrantgrupper (spesifiser nedenfor) NB! Innleveringsfrist til Det Norske Baptistsamfunn innen 1. mars. Husk å fylle ut side 2 også.

3 Pr.dags dato Årsrapportskjema fra menighetene i Det Norske Baptistsamfunn, side 2 Navn Adresse Tlf E-post Forstander * Andre ansatte * Viseforstander * Kasserer Predikanter som tilhører menigheten * NBUF kontakt Sangkor Kvinne / misjonsforening Misjonskontakt Studiekontakt Banneret kontakt Redaktør menighetsblad Hjemmesideansvarlig Navn på menighetsrådets medlemmer: (NB! Ikke adresser) * Navn / adresse trykkes i DNBs årbok 2011 NB! Innleveringsfrist til Det Norske Baptistsamfunn innen 1. mars. Dato Signatur årsrapportansvarlig

4 Nominasjoner til DNBs landsmøte 2011 NOMINASJONS FORSLAG TIL DNBs VALG Landsmøtet 2011 på Vikna fra.... Baptistmenighet v/.... Dato:. Nominasjonene er vedtatt på menighetsmøte Nominasjonene er vedtatt på menighetsrådsmøte Nominasjonene er vedtatt av andre fora i menigheten Frist for innsendelse av nominasjoner er 15. februar Nominasjonsskjemaene sendes: Nominasjonskomiteen Landsmøtet 2011 V/informasjonsleder Roger Dahl Michelets vei 62c 1368 Stabekk Epost: Det Norske Baptistsamfunn er et demokratisk ordnet kirkesamfunn hvor Landsmøtet fatter de viktigste beslutninger knyttet til vårt fellesarbeid. Landsmøtet velger også tillitspersoner som på vegne av kirkesamfunnet skal utføre ulike oppgaver innen ledelse og økonomiforvaltning. Det er viktig at menighetene engasjerer seg i nominasjonsprosessen. Vi vil særlig oppfordre menighetene til å tenke på at vår ledelse skal speile bredden i vårt kirkesamfunn, både når det gjelder geografi, kjønn, etnisitet og meninger. Vi vil særlig oppfordre menighetene til å nominere nye landsmenn til valg og tjenester i vårt kirkesamfunn. Kandidatene fra egen menighet skal være forespurt om de er villige til å la seg nominere, andre kandidater behøves ikke å forespørres. HOVEDSTYRET Styremedlemmer, 3 står på valg, valgperiode 3 år alle distrikt skal være representert På valg i 2011: Per Øvergaard, Narvik/Oslo (valgt 2003 (for 1 år), 2004 og 2008), Inga Marie Tolås, Haugesund (valgt 2008) og Dag Frode Vaagsnes, Arendal (valgt 2008) På valg i 2012: Anton Sinnathamby, Oslo 5. (valgt 2006 og 2009), Svanhild Gaasvær, Vikna (valgt 2006 og 2009) og Øystein Lode, Sortland (valgt 2009) På valg 2013: Gunnar Krunenes, Stavanger (valgt 2007), Thang Hlun, Norway Chin Mission Church (valgt 2010), Hege Norøm, Sandefjord (valgt 2010) Side 1 av 6

5 Nominasjoner til DNBs landsmøte 2011 Forslag hovedstyremedlem/mer: Vararepresentanter 5 skal velges, en representant fra hvert distrikt, valgperiode 1 år. På valg 2011: May Britt Lund, Kvæfjord, Odd Erling Uv, Oppdal, Olav Berg, Lillehammer, Jon Vestøl, Kragerø, Lillian K. Thorsen, Haugesund. Forslag vararepresentant/er:... HOVEDSTYRETS LEDER HS leder velges hvert år. På valg 2011 Per Øvergaard, Narvik (valgt første gang i 2010). Forslag HS leder:... BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR Styremedlemmer, 2 står på valg, valgperiode 3 år. På valg 2011: Unni Hansen, Sommarøy (suppleringsvalg 2010) På valg 2012: Oddvin Veen (Ålgård), Bård Jørgen Kollbotn (Aune) På valg 2013: Oddvar Rønsen, Oslo 1 (valgt 2007), Mathias Eidberg, Bærum (suppleringsvalg 2006, 2007), Forslag styremedlemmer BTS:... Vararepresentanter, 1 vararepresentant står på valg, valgperiode 3 år: På valg 2011: Ledig plass etter Terje Aadne, Gardermoen (valgt 2008) På valg 2012: Rolf Idland, Harstad (valgt 2006 og 2009) På valg 2013: Bjørn Bråtveit, Sandnes (valgt 2010) Side 2 av 6

6 Nominasjoner til DNBs landsmøte 2011 Forslag vararepresentant:... Bilagsrevisor BTS, velges hvert år: På valg 2011: Ruth Hedvig Løvdahl, Trondheim (valgt 2010) Forslag bilagsrevisor: HOLTEKILEN FOLKEHØGSKOLE Styremedlemmer, Valgperiode 3 år (Avvikende eksisterende valgperioder pga vedtektsendring i 2008). På valg 2011: Per Arne Skog, Rødøy (valgt 2007), Silje Nordby Skøien, Oslo 2. (valgt 2008) På valg 2013: Klaus Hestenes, Ålgård Forslag styremedlem Holtekilen:.. Ingen på valg i 2011 Styreleder (valgperiode 3 år): På valg 2012: Ernst Georg Hovland, Ålgård (valgt 2009) Vararepresentanter, 2 står på valg, valgperiode 3 år. På valg 2011: Elin Flatebø, Bærum, (suppleringsvalg 2006, valgt 2008) På valg 2012: Gunhild T. Lien, Trondheim (valgt 2004 og 2009) På valg 2013: Ellen Oseland, Drammen (valgt 2006), Sondre Taranger, Skien (valgt 2007) Forslag vararepresentant Holtekilen:. Bilagsrevisor Holtekilen velges hvert år: På valg 2011: Koll Kyllingstad, Ålgård (valgt 2006) + bilagsrevisor oppnevnt av Holtekilen Folkehøgskoles styre (2009) Forslag bilagsrevisorer: Side 3 av 6

7 Nominasjoner til DNBs landsmøte 2011 HOLTEKILEN DRIFT Styremedlemmer To på valg hvert år, valgperiode 2 år På valg 2011: Anne Lise Søyland, Ålgård (valgt 2010) Kai Arne Steen, Ålgård (valgt 2010) På valg 2012: Bendik Førrisdahl, Drammen (valgt 2010), Bjørn Martens, Drammen (valgt 2010) Forslag styremedlemmer:. På valg 2012: Axel Kolflaath Varamedlemmer: På valg 2011: Bernt Hansen, Sommarøy (valgt 2008) FASTE FONDS Styremedlemmer, 1 står på valg, valgperiode 3 år På valg 2012: Ole Johan Skjæveland, Ålgård (valgt 2009) På valg 2013: Dagfinn Torgersen, Arendal (valgt 2007) Forslag styremedlem: På valg 2011: Trygve Nedland, Gyland (valgt 2009) Vararepresentant valgperiode 1 år: Forslag vararepresentant:... På valg 2011: Peder Fintland, Oslo 1 (valgt 2004) KONTROLLUTVALGET Utvalgsmedlemmer, 1 står på valg, valgperiode 3 år. På valg 2012: Knut Bendiksen, Porsgrunn (valgt 2006) På valg 2013: Kai Johansen, Halden (valgt 2007) Forslag kontrollutvalgsmedlem: Side 4 av 6

8 Nominasjoner til DNBs landsmøte VALGKOMITE Alle 5 står på valg (en fra hvert distrikt), valgperiode 1 år. Valgkomiteen konstituerer seg selv, innkaller velges i landsmøtet. På valg 2010: Koll Kyllingstad, Ålgård (innkaller) (valgt 2009) Unni Hansen, Sommarøy (valgt 2009) Sigrid Tjønnøy, Vikna (valgt 2009) Harald Dønnestad, Skien (valgt 2010) Ola Liland, Halden (valgt 2010) Forslag komitemedlemmer: Vararepresentanter for 1 år Alle 5 står på valg (en fra hvert distrikt), valgperiode 1 år. På valg 2010: Kjell Ove Hveding, Sommarøy (valgt 2006) Knut G. Bendiksen, Porsgrunn (valgt 2008) Knut Kringen, Stavanger (valgt 2010) Ruth Hedvig Løvdahl, Trondheim (valgt 2010) Elin Flatebø, Bærum (valgt 2010) Forslag vararepresentanter: ANDRE FORSLAG Andre forslag eller kommentarer menigheten ønsker å fremme til valgkomiteen: ANDRE SAKER SOM ØNSKES LANDSMØTEBEHANDLET: Saker menigheten ønsker behandlet på landsmøtet på Vikna, kan sendes til DNB v/generalsekretær Terje Aadne eller Hovedstyret v/leder Per Øvergaard. Aktuelle saker må være Hovedstyret i hende senest 1. april Side 5 av 6

9 Nominasjoner til DNBs landsmøte Side 6 av 6

10 Kjære studiekontakter/forstandere Vi har akkurat passert årsskiftet, det er tid for å ønske hverandre godt år, men også å minne om muligheten for å søke studietilskudd. Det er en forandringenes tid for studiearbeidet. Landsmøtet vedtok i fjor sommer å legge ned Baptistenes Studieråd som egen organisasjon. Arbeidsoppgavene vil heretter ivaretas av hovedstyret i samråd med undertegnede, som er studieinstruktør og kontakt person overfor Frikirkelig Studieforbund. Nedleggelsen av Studierådet får ingen praktiske konsekvenser for det lokale arbeidet i menighetene. Alle søknader skal fremdeles sendes til undertegnede. I tillegg er det fra 2010 nytt lovverk som regulerer voksnes læring. Den nye voksenopplæringsloven får derimot konsekvenser. I første omgang ved at det er nye skjemaer som skal fylles ut. Gjeldende skjemaer er lagt ved dette brevet, og vi ber om at disse benyttes. Dem som allerede har sendt inn på gamle skjemaer behøver ikke sende inn nye skjemaer, men for alle andre ber vi om at de vedlagte skjemaer benyttes. De viktigste endringene gjelder arbeidet med studieplaner. Vi må derfor innskjerpe at kun tiltak som har forhåndsgodkjente studieplaner er tilskuddsberettiget. Dersom en benytter utgitt studiemateriell, som allerede er godkjent, holder det å oppgi hvilket materiale en har benyttet. Dersom en lager egne opplegg må disse være forhåndsgodkjent. Det er eget skjema som fylles ut der en søker om slik forhåndsgodkjenning. Dette skal sendes studieinstruktøren for godkjenning før tiltaket starter. Ikke nøl med å ta kontakt. Det er også mulighet for å benytte ferdig utarbeidede studieplaner for ulike typer studiegrupper. Disse finnes her: Alle sang og musikktiltak (amatørkultur) skal fra 2010 benytte standard studieplaner. Disse finnes her: Når det gjelder detaljer omkring stønadsordningene henviser vi til Frikrikelig Studieforbunds nettside og det vedlagte informasjonsbrevet om støtteordningene. Legg spesielt merke til nye støtteordninger, krav til færre studietimer og muligheten for å få godkjenning for kurs med færre deltakere enn tidligere. Siste frist for innrapportering av studietiltak i 2010 er i følge lovet satt til 15. januar Dette gjelder både tiltak som står igjen fra våren 2010 og tiltak nå i høst. Siden dennehenvendelsen sendes ut litt sent gir vi en utsettelse på denne fristen med ti dager, slik at absolutt siste mulighet for innsending av studietiltak for 2010 er 25. januar. De eneste studietiltak for 2010 som en vil kunne søke støtte for senere er tiltak som fortsetter over årsskiftet. Disse vil bli registrert som tiltak i Men alle andre tiltak må registreres nå. Alle studietiltak skal innrapporteres med opplysninger om deltakernes navn, fødselsår og adresse. Aldersfordelingen på skjemaets forside skal fylles inn. Ingen personlige opplysninger registreres på data. Det er kun aldersfordelingen mellom deltakerne som registreres og innrapporteres videre til departementet og statistisk sentralbyrå. For å spare kostnader til kopiering / porto sender vi også denne gangen med bare et skjema av hver type. Flere skjemaer kan kopieres selv eller lastes ned fra for elektronisk utfylling (Excel/ Word) / printing. Har dere spørsmål om utfyllingen eller reglene, er det bare å kontakte meg. Jeg er på telefon man. - fred. kl , eller på mobil tlf Husk at det skal deles ut/gis tilbud om kursbevis til alle som har vært tilstede på minst 75 % av timene. Våren 2011 vil det, dersom alle brikkene faller på plass, bli stiftet et nytt felles studieforbund for lutherske og ikke-lutherske kirker og organisasjoner. Det nye studieforbundet vil være operativt fra Det Norske Baptistsamfunn Tlf. (+47) Org.nr: Michelets vei 62c, 1368 Stabekk Giro:

11 Det er gledelig at det kristne studiearbeidet endelig blir samlet under en paraply. Den direkte foranledningen til fusjonsarbeidet er krav i den nye voksenopplæringsloven om økning i timetall for studieforbund, so m gjør at Frikirkelig Studieforbund blir for liten enhet i størrelse. Vi vil også minne om muligheten for å delta på medarbeiderkurs. I år er disse kursene lagt til Oslo 1.3, april. Mer informasjon om kursene for sang- og musikkledere og studiegruppeledere her: Jeg vil minne om FSF s hjemmesider, som gir nyttig informasjon, bringer nyheter om studiearbeid, studiemateriell m.m. Stabekk, 12. januar 2011 Vennlig hilsen Roger Dahl Studieinstruktør VEDLEGG: Skjema for sluttrapporter amatørkultur (Ett eks. til kopiering) Skjema for sluttrapporter studiegrupper (Ett eks. til kopiering) Skjema for deltakeroversikt (Ett eks. til kopiering) Skjema for godkjenning av studieplan (Ett eks. til kopiering) Kursbevis (Ett eks. til kopiering) Skjema for søknad om støtte til reiseutgifter vedrørende innleid foredragsholder (Ett eks. til kopiering) Skjema for søknad om tilrettelegging for særlige målgrupper (Ett eks. til kopiering) Skjema for søknad om tilskudd til felles konfirmantgrupper (Ett eks. til kopiering) Informasjon om tilskudd Det Norske Baptistsamfunn Tlf. (+47) Org.nr: Michelets vei 62c, 1368 Stabekk Giro:

12 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SANG, MUSIKK OG DRAMA 1. Menighet/org.: Informasjon om tilskuddsregler, søknadsfrister og hvor søknadene skal sendes, finner du på baksiden. Postnr: Poststed: Menigheten/org.'s Postgiro/Banknr.: Tlf: Fax: E-post: Kurskode (fylles ut Kommune: Hvis studieaktiviteten ble arrangert i en annen kommune, oppgi hvilken: av studieforbundet) 2. Kunngjøring: Studieaktiviteten skal være offentlig kunngjort. Beskriv hvordan dere har kunngjort den: Vi forutsetter at dere har gitt informasjon om at dere er tilknyttet Frikirkelig studieforbund, i henhold til off. regelverk. 3. Studieaktivitet: 4. Opplysninger om ev. lærer/faglig anvarlig eller instruktør Kryss av for type studieaktivitet: Kor Orkester Ungdomskor Komp-gruppe Postnr.: Postst.: Lovsangskor/-gruppe Dramagruppe Annet: Underskrift lærer Ev. navn på aktiviteten/gruppen: 5. Studieplan: Opplysninger på skjemaets bakside må fylles inn. 6. Tidsrom: Våren 20 Høsten 20 Fra dato: Til dato: 7. Antall timer: timer med lærer timer uten lærer 8. Aldersfordeling: (antall pr. aldersgruppe) 9. Studiemateriell: (se regler) Alder: Tot. Tittel: Kvinner Stykkpris: Antall eks.: Sum: Menn Tilskudd studiemateriell: (fylles ut av studieforbundet) Bare deltakere (ikke lærere) over 14 år som har vært til stede minst 3/4 av timene skal telles med her. 10. Lavt deltakertall Hvis dere startet opp med færre enn fem deltakere, må dere oppgi en begrunnelse her. Les mer om reglene på nettsiden under menyvalget Støtte. 10. Vedlegg: Fremmøteliste (må legges ved) Søknad om tilskudd til reiseutgifter for innleid foredragsholder Søknad om tilretteleggingstilskudd

13 Kursplan Dere må benytte en av våre standard studieplaner. Oppgi nr. på den studieplanen dere har benyttet: Repertoar: Tittel og forfatter, men kun det som er innøvd i søknadsperioden. Hovedregel: 2 sanger pr 8 timer Tilskuddsregler sang, musikk og drama Ordinært tilskudd a) Opplæringen må ha vart i minst 8 kurstimer (studietimer). En kurstime er 60 minutter med organisert læring. Det kan være pauser på inntill 15 minutter pr. time. Pauser kan samles opp i en eller flere lengre pauser. b) Det gis et grunntilskudd på 300 kr og et timetilskudd, uavhengig av antall deltakere. Vi har en fast sats på 20 kr for timer uten lærer. Satsen for timer med lærer varierer i forhold til rammebetingelsene våre. c) Vi anbefaler et deltakertall på minst 5 deltakere. Det kan likevel gis tilskudd til kurs og grupper som har minst 1 deltaker pluss lærer, eller minst 2 deltakere uten lærer. Hvis dere starter opplæring med lavere deltakertall enn 5, skal dere oppgi en begrunnelse på forsiden av dette søknadsskjemet. Les mer om reglene på vår nettside under menyvalget Støtte. d) For å få tilskudd, må studieaktiviteten etter endt opplæring ha minst 1 tellende deltaker. En tellende deltaker må oppfylle disse kravene: - ha vært til stede minst 75 % av tiden. - være fylt minst 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår. e) Gruppen må følge en av våre standard studieplaner. Studieplanene kan fritt lastes ned på Både studieplannummeret og repertoaret dere har innøvd fylles inn på baksiden av skjemaet. f) Gruppen må som hovedregel ha øvd inn minst 2 sanger/stykker pr 8 kurstimer. Antallet kan være lavere hvis gruppen har benyttet krevende sanger/stykker eller hvis pedagogiske hensyn tilsier det. g) Studieaktiviteten skal være offentlig kunngjort og åpen for alle. Kurs kan likevel primært rette seg mot bestemte målgrupper. Kunngjøring kan skje på nettside, ved annonsering, i menighets-/org.blad, under offentlige møter o.a. Det skal komme fram av kunngjøringen at arrangøren tilhører Frikirkelig studieforbund. h) Eventuell lærer/instruktør må forhåndsgodkjennes av menigheten/organisasjonen. Lærer er dirigenten, den musikalsk ansvarlige, instruktøren eller annen person som er faglig ansvarlig. i) Deltakerne skal få tilbud om kursbevis. j) Frammøtelisten (eller egen liste med tilsvarende opplysninger) må legges ved og være fullstendig utfylt. Tilskudd til studiemateriell a) Gruppa kan få ekstra tilskudd til innkjøpte noter, CD'er eller annet materiell som benyttes under opplæringen. Tilskudd gis pr tellende deltaker. b) Originalkvitteringer eller bekreftede kopier må legges ved rapporten. Andre tilskuddsordninger Tilretteleggingstilskudd gis til ekstrautgifter for deltakere som trenger særlig tilrettelgging for å kunne delta i læring. Tilskudd til reiseutgifter gis for tilreisende foredragsholder ved små studieaktiviteter. Disse tilskuddsordningene kommer i tillegg til det ordinære tilskuddet til studiearbeid. Søknad sendes derfor som vedlegg til søknaden om tilskudd til studiegrupper og kurs. Tilskuddsregler og søknadsskjemaer finnes under Støtte på Søknaden sendes til en av disse adressene: Baptistenes Studieråd v/ Roger Dahl, Micheletsvei 62 C, 1368 Stabekk. Tlf: (A) (P) (M). Fax: E-post: Pinsevennenes Studieråd v/ Lillian Løitegård, Sommerfuglveien 13a, 3172 Vear. Tlf: Mobil: E-post: Hjemmeside: Metodistkirkens Studiesenter, PB 2744 St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Hjemmeside: Tlf: Mobil: Fax: E-post: Frelsesarmeens Studieforbund c/o FA Ressurssenter Jeløy v/grethe A. Monge, Nokiav. 30 B, 1516 Moss Tlf: E-post: Hjemmeside: Andre medlemmer: Frikirkelig studieforbund, Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo. Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside:

14 SØKNAD OM TILSKUDD TIL STUDIEGRUPPER OG KURS 1. Menighet/org.: Informasjon om tilskuddsregler, søknadsfrister og hvor søknadene skal sendes, finner du på baksiden. Postnr: Poststed: Menigheten/org.'s Postgiro/Banknr.: Tlf: Fax: E-post: Kurskode (fylles ut Kommune: Hvis opplæringsaktiviteten ble arrangert i en annen kommune, oppgi hvilken: av studieforbundet) 2. Kunngjøring: Studieaktiviteten skal være offentlig kunngjort. Beskriv hvordan dere har kunngjort den: Vi forutsetter at dere har gitt informasjon om at dere er tilknyttet Frikirkelig studieforbund, i henhold til off. regelverk. 3. Studieaktivitet: 4. Opplysninger om ev. lærer/faglig ansvarlig for gjennomføringen av studieaktiviteten Kryss av for type studieaktivitet: Bibelgruppe, studiegruppe, cellegrupper m.m Kurs/seminar Postnr.: Postst.: Konfirmasjonsopplæring Underskrift lærer 5. Tema: (tittelen på kurset, studieplanen el. studiemateriellet) 6. Tidsrom: Våren 20 Høsten 20 Fra dato: Til dato: 7. Antall timer: timer med lærer timer uten lærer 8. Aldersfordeling: (antall pr. aldersgruppe) 9. Studiemateriell: (se regler) Alder: Tot. Tittel: Kvinner Stykkpris: Antall eks.: Sum: Menn Tilskudd studiemateriell: (fylles ut av studieforbundet) Bare deltakere (ikke lærere) over 14 år som har vært til stede minst 3/4 av timene skal telles med her. 10. Lavt deltakertall Hvis dere startet opp med færre enn fem deltakere, må dere oppgi en begrunnelse her, eller i studieplanen deres. Se nærmere regler på baksiden av dette skjemaet, i pkt c) 11. Vedlegg: Fremmøteliste (må legges ved) Søknad om tilskudd til reiseutgifter for innleid foredragsholder Søknad om tilretteleggingstilskudd

15 Tilskuddsregler studiegrupper og kurs Ordinært tilskudd a) Opplæringen må ha vart i minst 8 kurstimer (studietimer). En kurstime er 60 minutter med organisert læring. Det kan være pauser på inntill 15 minutter pr. time. Pauser kan samles opp i en eller flere lengre pauser. b) Det gis et grunntilskudd på 300 kr og et timetilskudd, uavhengig av antall deltakere. Vi har en fast sats på 20 kr for timer uten lærer. Satsen for timer med lærer varierer i forhold til rammebet. våre. c) Vi anbefaler et deltakertall på minst 5 deltakere. Det kan likevel gis tilskudd til kurs og grupper som har minst 1 deltaker pluss lærer, eller minst 2 deltakere uten lærer. Hvis dere starter opplæring med lavere deltakertall enn 5, skal det begrunnes i studieplanen deres. Hvis dere bruker andres studieplaner eller studiemateriell som i utgangspunktet er laget for flere enn 5 deltakere, må dere oppgi en begrunnelse for færre enn 5 deltakere på forsiden av dette søknadsskjemet. Les mer om reglene på vår nettside under menyvalget Støtte. d) For å få tilskudd, må studieaktiviteten etter endt opplæring ha minst 1 tellende deltaker. En tellende deltaker må oppfylle disse kravene: - ha vært til stede minst 75 % av tiden. - være fylt minst 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår. e) Studieplanen må være godkjent på forhånd. Henvis til godkjent studieplan under pkt. 5 i søknaden eller legg ved en kopi av forside og innholdsfortegnelse på godkjent studiemateriell. f) Samlinger arrangert gjennom elektronisk kommunikasjon kan benytes som supplement til fysiske samlinger. g) Studieaktiviteten skal være offentlig kunngjort og åpen for alle. Kurs kan likevel primært rette seg mot bestemte målgrupper. Kunngjøring kan skje på nettside, ved annonsering, i menighets-/org.blad, under offentlige møter o.a. Det skal komme fram av kunngjøringen at arrangøren tilhører Frikirkelig studieforbund. h) Eventuell lærer må forhåndsgodkjennes av menigheten/organisasjonen. Definisjon på lærer er den personen som er faglig ansvarlig for gjennomføringen av studieaktiviteten. i) Deltakerne skal få tilbud om kursbevis. j) Frammøtelisten (eller egen liste med tilsvarende opplysninger) må legges ved og være fullstendig utfylt. Tilskudd til studiemateriell a) Studiegrupper og kurs kan få ekstra tilskudd til innkjøpt studiemateriell under forutsetning av at 50 % av timene, eller minimum 8 timer, registreres som timer uten lærer. Ved timer uten lærer gis en støtte på 20 kr pr time. Materiellstøtten er på inntill 100 kr pr tellende deltaker. b) Originalkvitteringer eller bekreftede kopier må legges ved rapporten. Andre tilskuddsordninger Tilretteleggingstilskudd Tilskudd til ekstrautgifter for deltakere som trenger særlig tilrettelgging for å kunne delta i læring. Reiseutgifter foredragsholder Tilskudd til reiseutgifter for tilreisende foredragsholder ved små studieaktiviteter. Felles konfirmantgrupper Tilskudd til lokale økumeniske konfirmantgrupper og felles konfirmasjonsundervisning for menigheter fra et større område. Disse tilskuddsordningene kommer i tillegg til det ordinære tilskuddet til studiearbeid. Søknad sendes derfor som vedlegg til søknaden om tilskudd til studiegrupper og kurs. Tilskuddsregler og søknadsskjemaer finnes under Støtte på Søknaden sendes til en av disse adressene: Baptistenes Studieråd v/ Roger Dahl, Micheletsvei 62 C, 1368 Stabekk. Tlf: (A) (P) (M). Fax: E-post: Pinsevennenes Studieråd v/ Lillian Løitegård, Sommerfuglveien 13a, 3172 Vear. Tlf: Mobil: E-post: Hjemmeside: Metodistkirkens Studiesenter, PB 2744 St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Hjemmeside: Tlf: Mobil: Fax: E-post: Frelsesarmeens Studieforbund c/o FA Ressurssenter Jeløy v/grethe A. Monge, Nokiav. 30 B, 1516 Moss Tlf: E-post: Hjemmeside: Andre medlemmer: Frikirkelig studieforbund, Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo Tlf: Fax: E-post: Hjemmeside:

16 Deltakere Fremmøteliste Studieaktiviteten varte fra klokken til klokken Kopier opp denne siden hvis dere trenger plass til flere samlinger og/eller flere deltakere. Føds- Kjønn Dato Lærer/instruktør skal ikke føres opp her elsår (M/K) Timer 10. Forpliktende underskrift: Tlf: Undertegnede bekrefter opplysningene Signatur gruppeleder/korleder Mobil i rapporten og at aktiviteten er gjennomført E-post: etter reglene. Signatur studieforbund/-råd

17 SØKNAD OM GODKJENNELSE AV STUDIEPLAN Menighet/organisasjon: Kontaktperson: Adresse: Postnr.: Poststed: Telefon: Fax: E-post: Studieplan Kursperiode Antall studietimer Læringsmål Hvilke kunnskaper, ferdigheter og/eller holdninger det forventes at deltakerne skal ha etter att studieaktiviteten er avsluttet (hva deltakerne skal lære i løpet av kurset) Eksempler: "Etter endt kurs skal deltakerne ha innsikt i / kjennskap til / være i stand til " I løpet av kurset skal deltakerne utvikle / få nødvendig kunnskap for å kunne " Målgruppe Hvem opplæringen er beregnet på, og om det kreves forkunnskaper for å være med. Lavt deltakertall Hvis kurset eller gruppa lages for færre deltakere enn 5, skal det begrunnes her. Oppgi også pedagogisk metodevalg som sikrer god kvalitet ved læringsprosessen. Relevante begrunnelser kan være pedagogiske forhold, særlige lokale forhold eller få potensielle deltakere til et tema som det er viktig å opprettholde tilbud om opplæring i.

18 Innhold Tema Hovedtemaet, eller tittelen på studieaktiviteten Emner Alle delemnene som opplæringen skal omfatte Nivå Angi om det er et innføringskurs, et videregående kurs eller om kurset har et avansert nivå Organisering og pedagogisk metode Kryss av ved en eller flere av alternativene Studie-/samtalegruppe med lærer Studie-/samtalegruppe uten lærer Kurs Forelesning eller innledning Instruksjon og praktiske øvelser Dialog og drøftelse i plenum Dialog og drøftelse i mindre grupper under deler av kurset Rollespill/dramatisering Ekskursjoner/studiebesøk Elektronisk kommunikasjon (e-læring) Kan kun benyttes som et supplement til fysiske samlinger Annet: Læringsressurser Kryss av ved en eller flere av alternativene Lærer/instruktør Deltakernes egne kunnskaper og erfaringer Studiebok Studiehefte med samtaleplan Undervisnings-DVD Samtaleopplegg med spørsmål/utfordringer Eget kompendie Relevant stoff på internett og i andre medier Annet: Navn på ev. lærer/faglig ansvarlig: Læreren skal godkjennes av menigheten/organisasjonen Evaluering Beskriv hvordan dere skal evaluere studieaktiviteten, underveis og/eller ved aktivitetens slutt Underskrift Sted/dato: Den som er ansvarlig for studieplanen skriver under her Godkjennelse (Fylles ut av studieforbundet) Kurskode: Godkjennelse: Sted/dato: Underskrift:

19 Søknaden sendes til en av disse adressene: Baptistenes Studieråd v/ Roger Dahl, Micheletsvei 62 C, 1368 Stabekk. Tlf: (A) (P) (M). Fax: E-post: Pinsevennenes Studieråd v/ Lillian Løitegård, Sommerfuglveien 13a, 3172 Vear. Tlf: Mobil: E-post: Hjemmeside: Metodistkirkens Studiesenter, PB 2744 St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Tlf: Fax: E-post: Frelsesarmeens Studieforbund c/o FA Ressurssenter Jeløy v/grethe A. Monge, Nokiav. 30 B, 1516 Moss Tlf: E-post: Andre medlemmer: Frikirkelig studieforbund, Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo. Tlf: Fax: E-post:

20 KURSBEVIS (deltakerens navn) har deltatt på kurset: Emner: Antall timer: Kurset ble holdt i tiden: Arrangør: Underskrift: (sted/dato) (underskrift kursleder) Læringsarena: I kurs som arrangeres i regi av Frikirkelig studieforbunds medlemmer, står medbestemmelse, aktiv deltakelse, deling av erfaringer, drøftelse av problemstillinger, felles problemløsning og praktisering sentralt. I tillegg til faglig kompetanse, utvikles samarbeidsevne, toleranse, kommunikasjonsevne, helhetsforståelse og kreativitet. Frikirkelig studieforbund, Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo Tlf: Fax: E-post:

21 Søknad om støtte til reiseutgifter vedrørende innleid foredragsholder Vedlegg til søknad om tilskudd til studieaktivitet Menighet/org.: Adresse: Postnr.: Poststed: Studieaktivitet: Foredragsholder: Undersk. foredragsh.: Dato Transp.middel Reiserute Beløp Totalt Vedlegg: Kvitteringer og bilettstammer eller en bekreftet kopi skal legges ved. Merk at dette også gjelder ved bruk av bil. Underskrift av leder for studieaktiviteten:

22 Vedlegg til søknad om tilskudd til Søknad om tilretteleggingstilskudd studieaktivitet Tilretteleggingstilskuddet er et supplement til det ordinære tilskuddet til studieaktiviteter og skal brukes til å fjerne hindringer for deltakelse i opplæring. Tilskuddet gis for funksjonshemmede og andre deltakere som trenger særskilt tilrettegging av undervisningen for å kunne delta i læring, og som medfører høyere kostnader for arrangøren. 1 Menighet/org.: Adresse: Postnr.: Poststed: 2 Studieaktivitet: 3 Målgruppe: (funksjonshemmede og andre som trenger særskilt tilrettelegging) 4 Redegjør for grunnlaget for at det trengs særskilt tilrettelegging av undervisningen: 5 Merutgifter vedrørende tilrettelgging Tilrettelegging: Spesifisering: Utgifter: Ekstra lærer/instruktør Ledsager Døvetolk Tolk for fremmedspråklige Tilrettelegging materiell Annet Sum utgifter Vedlegg: Husk å legge ved originalkvitteringer eller bekreftede kopier. 6 Underskrift leder for studieaktiviteten:

23 Søknad om tilskudd til felles konfirmantgrupper Vedlegg til søknad om tilskudd til studieaktivitet Lokale økumeniske konfirmantgrupper og felles konfirmasjonsundervisning for menigheter fra et større område kan søke om tilskudd fra denne ordningen. Tilskuddet gis som et tillegg til timetilskuddet ved den ordinære tillskuddsordningen. Arrangør/søkermenighet: Adresse: Postnr.: Poststed: Skoleår eller semester: Oversikt over deltakende menigheter: Menighetens navn: Antall deltakere: Fylles ut av st.forb. Forpliktende underskrift: Lederen for konfirmantgruppen:

24 I N F O R M A S J O N O M T I L S K U D D T I L S T U D I E A R B E I D Husk å søke om tilskudd til studiearbeidet deres Dere kan få støtte til alle typer organisert læring Sang- og musikkgrupper (kor, band, korps, lovsangsteam m.m.) Dramagrupper og lovsangsdans Bibelgrupper, cellegrupper og andre studiegrupper Flerkulturelle dialog- og studiegrupper Kurs og seminarer Ten-tro og annen konfirmasjonsopplæring Det er enkelt å søke! Så lenge dere har gode rutiner for føring av frammøtelister og følger et godkjent opplegg, tar det bare noen minutter å søke om tilskudd. 1. Sørg for at dere følger en godkjent studieplan før dere starter. 2. Studieaktiviteten skal være offentlig kunngjort og åpen for alle. Dere må opplyse at dere tilhører Frikirkelig studieforbund. Dere kan informere på nettsiden, under offentlige møter, bruke menighetsbladet eller annonsere i avisa. 3. Før frammøtelister underveis. 4. Ta vare på kvitteringer for innkjøp av studiemateriell, for reiseutgifter for tilreisende foredragsholder/instruktør og for ekstrakostnader ved særskilt tilrettelegging. 5. Fyll inn faktaopplysningene på søknadsskjemaet og send det innen fristen: 1. juli for tiltak som avsluttes i løpet av vårhalvåret. 15. januar året etter for tiltak som avsluttes før nyttår Glemte dere å søke på våren? Da kan dere sende søknad innen fristen den 15. januar året etter. Søknadsskjemaer for godkjennelse av studieplan og søknad om tilskudd finnes på nettsiden vår Krav til studieplaner Alle kor, korps, band, lovsangsteam, dramagrupper og andre sang- og musikkgrupper må bruke våre standard studieplaner for å få støtte. Planene kan fritt lastes ned fra nettsiden I løpet av 1. kvartal 2011 lager vi flere planer som er bedre tilpasset ulike typer sang- og musikkgrupper. Hvis dere lager egne studieplaner for studiegrupper og kurs, må dere søke om godkjennelse av studieplanen på forhånd. Søknadsskjema finner dere på nettsiden. Husk at dere skal oppgi konkrete læringsmål. Det vil si mål som forteller hva deltakerne skal kjenne til, være i stand til eller ha oppnådd etter at læringsaktiviteten er avsluttet. Standard studieplaner for bibelstudiegrupper, forslag til bibelstudiemetoder og aktuelt støttemateriell finnes på Minstekrav 8 studietimer Fra og med 2010 er minstekravet på kun 8 studietimer (klokketimer). Dere kan regne ett kvarters pause pr. klokketime. Pausene kan samles opp til en eller flere lengre pauser. Antall deltakere En tellende deltaker må: ha vært til stede minst 75 % av tiden være fylt minst 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår Vi anbefaler et deltakertall på minst 5 deltakere. Det kan likevel gis tilskudd til grupper som har minst 1 deltaker pluss lærer, eller minst 2 deltakere uten lærer. Som oftest vil læringsmiljøet være mer stimulerende og gi bedre læringsutbytte når flere er samlet. Da er det flere erfaringer og kunnskaper å høste av, og det vil komme fram flere synspunkter og ideer. Hvis dere starter opp med færre enn 5 deltakere må det begrunnes. - V i g j ø r l æ r i n g m u l i g!

25 I N F O R M A S J O N O M T I L S K U D D T I L S T U D I E A R B E I D Hvor mye støtte dere kan få Grunntilskudd på 300 kr Nå gir vi grunntilskudd på 300 kr til alle godkjente studieaktiviteter. Timetilskudd til alle Alle studieaktiviteter får timetilskudd i tilegg til grunntilskuddet. Satsen for timer med lærer er i 2010 stipulert til 52,- kr. Denne kan bli endret for Vi har en fast sats på 20,- kr for timer uten lærer. Materielltilskudd Nå kan alle studieaktiviteter få ekstra tilskudd til studiemateriell som noter, bøker og hefter, undervisnings-dvd o.a. Det kan gis inntil 100 kr pr. tellende deltaker. For kurs og studiegrupper forutsetter det at 50 %, eller minst 8, av studietimene registreres som timer uten lærer. Sang- og musikkgrupper får uansett full materiellstøtte selv om de kun har timer med lærer. Tilskudd til felles konfirmantgrupper Lokale felleskirkelige konfirmantgrupper og felles konfirmasjonsundervisning for menigheter fra et større område kan søke om ekstra tilskudd i tillegg til grunn- og timetilskuddet. For hver deltakergruppe på 3 deltakere eller mer fra hver menighet beregnes et ekstra tilskudd tilsvarende timetilskuddet. For deltakergrupper på 1-2 deltakere beregnes et tilskudd på 400,- kr. Tilretteleggingstilskudd Det kan gis ekstra tilskudd for deltakere som trenger særskilt tilrettelegging som medfører høyere kostnader for arrangøren. Det kan være kostnader til ekstra lærer eller assistent, ledsager, døvetolk, tolk for fremmedspråklige, tilrettelagt studiemateriell o.a. Tilskuddet beregnes dels etter skjønn, dels prosentvis etter tilskuddsberettiget søknadssum. Tilskudd til reiseutgifter I tillegg til grunn- og timetilskuddet kan dere få tilskudd til reiseutgifter for tilreisende foredragsholder ved kortvarige tilbud (for lærer, veileder, instruktør, dirigent og lignende). Lengre studieaktiviteter som deltidsbibelskoler og andre omfattende tilbud kan ikke få tilskudd fra denne ordningen. Tilskuddet gis hovedsakelig prosentvis i forhold til samlet tilskuddsberettiget søknadssum. Det kan gis støtte for flere foredragsholdere ved hver enkelt studieaktivitet. Det gis maks kr i støtte pr. tiltak. For utenlandsreiser gis maks kr pr. reise. Trenger du mer informasjon? Har du spørsmål? Ta kontakt på tlf eller e-post Alle tilskuddsregler og søknadsskjemaer finner du på - V i g j ø r l æ r i n g m u l i g!

26 Mva kompensasjon 2011 Siden ordningen om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner ble innført i 2010, var det dette året noen unntaksbestemmelser som gjaldt. Fra 2011 er det imidlertid full innføring av ordningen, og de som ønsker å søke om mvakompensasjon for utgifter fra 2010 må bruke følgende mal: 1. Søknad må sendes til oss på eget skjema. Dette skjemaet sendes ut fra oss i god tid før søknadsfristen. Ikke send hele regnskapet! 2. Alle menigheter må være registrert i Frivillighetsregisteret 3. Alle menigheter må ha innrapportert vedtekter og regnskapsopplysninger for siste år i Frivillighetsregisteret. Registrering i Frivillighetsregisteret kan skje på to måter: Enten ved å fylle ut vedlagte skjema og sende til Brønnøysundregistrene pr post, eller å gå inn på logge på med eget brukernavn og passord, og fylle ut skjema BR 1031 (søkes opp via skjemakatalogen) 1. Se gjerne for mer informasjon! Når dere fyller ut skjemaet, pass på følgende: 1. Fyll ut navn og organisasjonsnummer for menigheten. Dette må være identisk med det som allerede er registrert i Brønnøysundregistrene (søk opp menigheten på om du er i tvil!) 2. Pkt 4, Kategori: ICNPO nr: ; ICNPO kategori: Tros og livssynsorganisasjoner 3. Pkt 5 og 6: Kryss av for at dere skal innrapportere regnskap og endringer i vedtekter. OBS: Dersom menigheten allerede har meldt seg inn i Frivillighetsregisteret, men ikke krysset av for dette, må dere endre dette enten ved skjema eller på Altinn. 4. Pkt 7: Dette kan dere selv velge hva dere vil gjøre med. 5. Pkt 9: Underskrift av registrert leder eller styre. 6. Husk å legge ved vedtekter ved første gangs registrering Når dere har registrert dere, gi beskjed til oss så vi får lagt dere inn under Det Norske Baptistsamfunn i Frivillighetsregisteret. Vi er klar over at dette kan virke avskrekkende på enkelte. Imidlertid er det ikke så vanskelig som det ved første øyekast kan virke, og har dere spørsmål kan dere kontakte meg. Vær tidlig ute med evt henvendelser om hjelp, så rekker jeg alle i tide! Mvh For Det Norske Baptistsamfunn Håkon Sigland Direkte telefon: , mobil , epost: 1 Altinn registreringer kan kun gjøres av en person som er registrert som daglig leder i Brønnøysundregisteret, eller en person som vedkommende har gitt fullmakt til å utføre Altinn handlinger for menigheten.

Alle sang og musikktiltak (amatørkultur) skal benytte standard studieplaner. Disse finnes her: http://frikirkelig.no/hxgxcnmdhg2q.9.

Alle sang og musikktiltak (amatørkultur) skal benytte standard studieplaner. Disse finnes her: http://frikirkelig.no/hxgxcnmdhg2q.9. Til studiekontakter/forstandere Kjære venner! Det er snart jul, og da er det på tide å minne om å søke studietilskudd igjen. Denne gangen er det siste gang jeg sender slike påminnelser til alle dere som

Detaljer

Bakgrunn. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. 2 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter

Bakgrunn. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. 2 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter Ny lov om voksenopplæring med forskrift Informasjon til medlemsorganisasjonene i Funksjonshemmedes Studieforbund 1 Ny lov om voksenopplæring med forskrifter Ifølge Norsk lovtidend er 2010 et rekordår med

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn

Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! 1 Innhold Noen høydepunkter... 3 Statistikk... 4 Nasjonal

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

Veileder for kurskomiteer

Veileder for kurskomiteer Veileder for kurskomiteer Generell informasjon for arrangering av kurs Oslo, Oktober 2011 Den norske legeforening 2 Innhold: Innledning side 3 Generelt side 3 Planlegging av kurs side 3 Når må planleggingen

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede Rundskriv 4/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 2-6/2 2011 medarbeiderkonferanse på Gavelstad hotell i

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund KursAdmin Brukerveiledning Musikkens Studieforbund Innhold KursAdmin... 1 Brukerveiledning... 1 Musikkens Studieforbund... 1 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord... 4 2 «Hjem»-siden - startbildet...

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

FOLKEKULTURFORBUNDET. Vågå Næringshage, 2680 Vågå. Folkekultur for alle

FOLKEKULTURFORBUNDET. Vågå Næringshage, 2680 Vågå. Folkekultur for alle FOLKEKULTURFORBUNDET Vågå Næringshage, 2680 Vågå Folkekultur for alle Informasjon til lag og organisasjoner Folkekulturforbundet Vågå Næringshage 2680 Vågå Telefonnr: 61 21 77 50 Telefaksnr: 61 21 77

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer