Ole Gjems-Onstad. Valg av selskapsform. - En innforing i norsk selskapsrett. Ad Notam Gyldendal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ole Gjems-Onstad. Valg av selskapsform. - En innforing i norsk selskapsrett. Ad Notam Gyldendal"

Transkript

1 Ole Gjems-Onstad Valg av selskapsform - En innforing i norsk selskapsrett Ad Notam Gyldendal

2 Innhold Forkortelser lover 13 Andre forkortelser 15 Juridiske o 1 uttrykk 15 / Valg av organisasjonsform Et valg av realiteter Hverdagens problemer Virkemiddel og begrensning Terminologi ogstatistikk Problemorientert fremstilling eierens perspektiv Disposisjon Stadige endringer Litteratur 24 2 Organisasjonsformer Firmalovens forkortelser Aksjeselskap og allmennaksjeselskap Kommandittselskap Ansvarlig selskap Enkeltmannsforetak Indre selskaper og stille deltagere Sameie kort om partrederiet Samvirkelag andelslag okonomiske foreninger Ideelle foreninger Stiftelser Interessentskap, konsortier, samarbeidsavtaler mv Fysiske og juridiske personersom deltagere Konsern Organisasjoner og selskaper 43

3 Valg av selskapsform 3 Ansvarsformer og risiko Ansvar er risiko AS/ASA: begrenset ansvar Forpliktelsen stopper ved aksjen Enmanns- og fàmanns-aksjeselskaper. Garantier KS: Blandet ansvar Kommandittister og komplementar-as Ikke-innkalt ansvarskapital som «gratis» garanti Forhoyelse av innskuddsforpliktelse ANS: Ubegrenset ansvar Personlig solidarisk ansvar Modifìsert prinsipalt ansvar Kreditors velvilje? Nye dekageres ansvar Regress mot ovrige deltagere Ansvarlig selskap med delt ansvar - DA Ansvarsreduksjon ved garantier Enkeltmannsforetak ubegrenset ansvar «mini-ans» Samvirkeforetak/andelslag begrenset ansvar Stiftelser og ideelle foreninger Tilleggsansvar Typisk aksjerettslig problemstilling Ansvar som kontraktspart og garantist Erstatningsansvar Innskuddsansvar Selskapsligning og deltagerligning Skattlegging av interessent eller organisasjon? Stiftelser og foreninger som skattesubjekt Samvirke mv Det aktuelle sporsmàl: Selskaper Aksjeselskap og allmennaksjeselskap som eget skattesubjekt Integrert beskatning ved ANS og KS Skille mellom selskapsrett og skatterett Dokumentavgift og arveavgift 65 4Kapitalkrav Lovbestemte kapitalterskler Innskuddskrav Privat aksjeselskap kr ; ASA kr 1 mill KS - minimumskommandittandel kr ANS ogda ingen innskuddskrav Enkeltmannsforetak ingen innskuddskrav Samvirkeforetak mv Nasringsdrivende og ideelle stiftelser Ideelle foreninger Plasseringsplikt og binding av egenkapital 74 8

4 Innhold Sikring av egenkapital Investeringsbegrensninger Bunden og fri egenkapital Egenkapital reduseres under minimumskrav Aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper Andre selskaper og stiftelser Finansiering av innskudd Pantsettelse av andel Finansiering gjennom skattefordeler Gebyrer «gebyrskatten» 82 5 Organisasjonsform og eierpàvirkning Styringsrett Begrepseksersis: representasjonsevne, rett og legitimasjon Aksjeselskapet/allmennaksjeselskapet Minimumsstruktur: Tre organer Generalforsamling hoyeste myndighet Styret Daglig leder Ansattes medbestemmelse: Styrerepresentasjon og bedriftsforsamling Representantskap Ili Revisor Fellesbestemmelser for ledelse og revisor Ansvarlige selskaper Selskapsmotet: overste myndighet Styret Daglig leder Selskapets representasjon utad Revisor Kommandittselskap Mer kompliserte regler komplementarens rolle Selskapsmote Ansattes representasjon og styret Stiftelser Styre og representasjon fordeansatte Inhabilitet Samvirkeforetak og foreninger 128 6Avkastning overskudd/underskudd Avkastning og gevinst Ansvarlig selskap Ikke bunden selskapskapital - utdelingsforbud Likedelingsprinsippet Utbetaling av overskudd Underskudd Skatt, likviditet og subsidixrt skatteansvar 133

5 10 Valg av sebkapsform 6.3 Kommandittselskap Deling etter kapitalandel Bunden egenkapital- utdelingsforbud Un «Utsulting» Underskudd Aksjeselskap Likhetsgrunnsetningen Materielle grenser for utbytteutdelinger Hovedregler om beskatning av utbytte Formelle regler om fastsettelse av utbytte «Utsulting» Konsembidrag Gaver Lan Stiftelser, samvirkeforetak og foreninger Stiftelser: ingen eiere, ingen avkastning Foreninger og samvirkeforetak 146 7Salg og uthsning av eierandel Gevinst ved oppgivelse av selskapspart Ansvarlige selskaper Deklaratoriskoverdragelsesforbud Avtalt rett til overdragelse Oppsigelse og utelukkelse Kommandittselskap Aksjeselskap Krav til samtykke Egenskaper ved erverver Forkjopsrett Tvangsinnlosning og -utlosning ved mislige forhold Tvangsutlosning av minoritetsaksjonasrer Allmennaksjeselskaper Fri omsettelighet Aksjonasravtaler Samtykke fra selskapet Personklausuler, forkjopsrett, innlosning og utlosning Kort om stiftelser, samvirkeforetak og foreninger Offentlig ervervskontroll Skatteplikt 156

6 Innhold 8 Stiftelse, registrering og offentlighet Formaliteter og offentlighet - Enhetsregisteret Aksjeselskap og allmennaksjeselskap Stiftelsesdokument Sasrlige redegjorelser Apningsbalanse Aksjetegning Innbetaling av aksjeinnskudd og registrering Offentlighet Aksjeeierbok - aksjeeierregister Stràmenn, utenlandske holdingselskaper og forvalterregistrering Problematisk for mange Ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Enkeltmannsforetak, stiftelser, samvirkeforetak og foreninger Omorganisering og opph0r Komplikasjoner og typetilfelle Kapitalutvidelse Emisjoner i aksjeselskaper Opptak av nye deltagere og kapitalfbrhoyelse i ANS og KS Stiftelser, samvirkeforetak og foreninger Omdannelse til ny organisasjonsform Stiftelser, foreninger mv Aksjeselskap og allmennaksjeselskap Omdannelse av personlig eiet virksomhet Sammenslàing, deling og oppkjop Aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper Ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Stiftelser, foreninger og samvirkeforetak Opplosning/likvidasjon Adgang til opplosning Aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper Ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Samvirkeforetak Stiftelser og foreninger ' Skatteregler og skattesatser Skatteplanlegging: konkret og usikkert Enmannsforetak eller aksjeselskap? Inntektsskattesatser Delingsreglene Formuesskatt Underskudd i startfase Generasjonsskifte Salg, likvidasjon og omorganisering

7 12 Valg av selskapsform 10.3 Kommandittselskaper og ansvarlige selskaper Deltagerligning - nettoligning Fradragsbegrensningen i KS og for stille deltagere Salg av andeler i KS og ANS Samvirkeforetak Foreninger og stiftelser Internasjonale etablerìnger Kompetent ràdgivning Valutalovgivning Filialellerdatterselskap? Skatteregler 193 Sakregister 196 Samordnet registermelding 198

Innhold DEL I GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 21

Innhold DEL I GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 21 Innhold DEL I GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 21 1.0 Selskapsretten og selskapsformene 23 1.1 Selskapsretten: Rettslig piassering 23 1.2 Selskapsrettslig lovgivning og rammelovgivning 25 1.3 Selskapsrettens

Detaljer

Innhold. del i grunnleggende selskapsrett... 21

Innhold. del i grunnleggende selskapsrett... 21 Innhold del i grunnleggende selskapsrett........................... 21 1.0 Selskapsretten og selskapsformene................................ 23 1.1 Selskapsretten: Rettslig plassering.............................

Detaljer

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling Disposisjon for Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., høsten 2008 (Hedvig Bugge Reiersen, stipendiat) 1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling 2 Området for selskapsretten 2.1 Hva reguleres i

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling Disposisjon for Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., vår 2009 (Hedvig Bugge Reiersen, stipendiat Institutt for Privatrett) 1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling 2 Området for selskapsretten

Detaljer

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Aksjeloven og allmennaksjeloven Aksjeloven og allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr 44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr45: Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). Kommentarutgave ved Magnus Aarbakke,

Detaljer

Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet. 7.5.2013 N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen

Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet. 7.5.2013 N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet 7.5.2013 N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen LITT OM SCHJØDT Et av Norges største og ledende advokatfirmaer Kontorer i Oslo, Stavanger,

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM. - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet

VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM. - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet Thomas Reppe Wetting Partner, advokat t.wetting@selmer.no +47 928 30 635 Thomas Reppe Wetting arbeider

Detaljer

Noen praktiske råd: Valg av selskapsform

Noen praktiske råd: Valg av selskapsform Noen praktiske råd: Valg av selskapsform I artikkelen gir vi en oversikt over og sammenligner de mest sentrale trekkene ved aksjeselskap, ansvarlig selskap, indre selskap og kommandittselskap, herunder

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

Bedrift, selskap og skatt

Bedrift, selskap og skatt Frederik Zimmer (red.) i samarbeid med Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (BA-HR) Bedrift, selskap og skatt Skattlegging av nceringsdriven.de, selskaper og eiere 5. UTGAVE Universitetsforlaget Innhold Forord

Detaljer

En ramme rundt et avsnitt markerer også at det dreier seg om utfyllende eller supplerende

En ramme rundt et avsnitt markerer også at det dreier seg om utfyllende eller supplerende Forord Norsk Bedriftsskatterett, som nå foreligger i åttende utgave, skal være en relativt fullstendig fremstilling av bedriftsbeskatningen til bruk for praktikere og videregående studenter. I denne utgaven

Detaljer

FORENKLING AV AKSJELOVEN

FORENKLING AV AKSJELOVEN FORENKLING AV AKSJELOVEN - VURDERING AV OG FORSLAG TIL FORENKLING AV AKSJELOVENS KAPITAL- OG ORGANISASJONSREGLER - GUDMUND KNUDSEN BUGGE, ARENTZ-HANSEN & RASMUSSEN FORORD Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER Innhold FORORD................................... 5 1 INNLEDNING.................................. 15 1.1 Innledning................................... 15 1.2 Generell rettslig plassering av overdragelse

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Valg av selskapsform for aktive eierfond i Norge

Valg av selskapsform for aktive eierfond i Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2010 Valg av selskapsform for aktive eierfond i Norge Implikasjoner for De Norske Såkornfondordningene David Torvik Tønne og Magnus Bugge Veileder: Guttorm Schjelderup

Detaljer

Kristin Alsos. Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv

Kristin Alsos. Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv Kristin Alsos Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv Kristin Alsos Selskapsrett i et corporate governanceperspektiv Fafo-notat 2008:08 Fafo 2008 ISSN 0804-5135 Innhold Forord 5 1 Tema og avgrensning

Detaljer

Bufetat. Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner

Bufetat. Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner Bufetat Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner 1 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 RETTSLIG GRUNNLAG... 3 3 PROSESSER OMFATTET AV RETNINGSLINJENE...

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Høringsnotat Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper

Høringsnotat Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper Finansdepartementet, 15. mai 2014 14/2128 Høringsnotat Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper 1 HØRINGSNOTAT ENKLERE SKATTEREGLER FOR DELTAKERLIGNEDE SELSKAPER 1 Innledning og bakgrunn 2 Gjeldende

Detaljer

Skatterett. Sporsmäl og svar GYLDENDAL AKADEMISK

Skatterett. Sporsmäl og svar GYLDENDAL AKADEMISK Ole Gjems-Onstad Tor S Kildal Skatterett Sporsmäl og svar GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Dell Oppgaver 23 1 Rettskilder Oppgave 1-1 Lovtolkning 25 Oppgave 1-2 Juridisk terminologi 25 2 Personbeskatning Oppgave

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Økonomikurs for VISP. Hotel Neptun 19. november 2014

Økonomikurs for VISP. Hotel Neptun 19. november 2014 Økonomikurs for VISP Hotel Neptun 19. november 2014 Tema på kurset Regnskap/lover og regler Selskapsformer Kort om skatt Kort om merverdiavgift Kontoplan og regnskap 2 Hvorfor regnskap: Plikt etter lov

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA Innledning Selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn aksjeselskaper

Detaljer

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE?

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? Mastergradsoppgave JUS399 SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? MED FOKUS PÅ STILLE DELTAKERE I INDRE SELSKAP Kandidatnr: 166 204 Veileder: Bjarte Straume Antall ord: 13 650 Innleveringsfrist:

Detaljer