DIVERSE MIRAKLER. om ordet som objekt hos David Foster Wallace og Ed Ruscha.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIVERSE MIRAKLER. om ordet som objekt hos David Foster Wallace og Ed Ruscha."

Transkript

1 1 DIVERSE MIRAKLER TEKST ANDRÉ TEHRA NI om ordet som objekt hos David Foster Wallace og Ed Ruscha. Det ligger et ubetalelig videoklipp med David Foster Wallace ( ) ute på YouTube 1 der forfatteren lufter irritasjonen sin over engelsktalende folks tilbøyelighet til å velge kronglete, liksom-forfinede synonymer til enstavelsesord som alle forstår. Til intervjuobjektets store fortvilelse velger mange å si utilize i stedet for use og at this time i stedet for now, formuleringer som bidrar til at unødvendige pynteord sprer seg som ugress i det engelske språk. Listen over populære, men som oftest overflødige alternativer til enkle ord og uttrykk er lengre enn at den kan ramses opp i en 89-sekunders klagesang, men klippet gir uansett et talende bilde av språknerden David Foster Wallace. Som en like ivrig leser av ordbøker som skjønnlitteratur kom den språklige spisskompetansen Wallace briljerer med i opptaket til uttrykk i bøkene hans som en stødig sjonglering med sosiolekter og konvensjoner. I tillegg til å besitte en unik evne til å skifte språkdrakt etter behov var Wallace en forfatter med stor interesse for hvordan ordene tar seg ut på siden som visuell form. Historiene hans er ikke bare tekster med et skyhøyt fortellerteknisk ambisjonsnivå, men også påminnelser om at man leser og ser ved hjelp av den samme biologiske innretningen. Gjennom utstrakt bruk av formale grep som forkortelser, fotnoter, piktografiske symboler og variasjoner i font og punktstørrelse skaper tekstene til Wallace en forsterket bevissthet omkring ordenes utseende hos leseren. TEGN OG TING I novellen Forever Overhead utvilsomt det mest sentimentale innslaget i samlingen Brief Interviews With Hideous Men (1999) møter vi en pubertal trettenåring som skal opp i stupetårnet for første gang. Ved første øyekast ser ikke historien ut som en typisk tekst signert Foster Wallace. Den har ingen fotnoter og lite typografisk variasjon bortsett fra det tegnsettingen krever av store forbokstaver. Setningene er korte og har måteholden syntaks. Det er ingen visuelle innslag i form av piktogrammer eller grafer og få iøynefallende eksempler på forfatterens særegne stenografi som vanligvis gjør en DFW-tekst umiddelbart identifiserbar. Imidlertid er det ett beskjedent konvensjonsbrudd som forekommer to ganger i den korte novellen. Ved stupetårnet der den snart voksne mannen skal stå sin prøve, finnes det en SN CK BAR der badegjestene kan kjøpe forfriskninger. Første gang den nevnes står kiosken i bestemt form entall (the SN CK BAR), men i annen omgang er den frarøvet artikkelen, og det amputerte substantivet får ytterligere svekket status som grammatisk en- 80

2 het: The tank is ( ) flanked by lap lanes and SN CK BAR and rough hot deck and the bent late shadow of the tower and board, heter det i teksten. Uten artikkelen fremstår det sammensatte (men mangelfulle) ordet på siden slik det fremstår for gutten ved bassengkanten, nemlig som syv gjenstander plassert mot en bakgrunn: S, N, C, K, B, A og R. De syv bokstavene fungerer i teksten både som tegn og ting, en dobbelthet som tydeliggjøres av den første A ens fravær og versalenes blikkfang. SPRÅKKUNST Innen nyere billedkunst har ordets doble identitet som tegn og formalt objekt vært en hyppig gestaltet idé. I særlig grad var dette et populært interessefelt blant konseptualistene på sekstitallet, som responderte på den språklige vendingen i 1900-tallets filosofi ved å lage kunst med utgangspunkt i tegnteoretiske betraktninger. For maleriets del medførte det språkfilosofiske paradigmeskiftet en nyvinning i form av bilder som utelukkende bestod av tekst, et format som ble grundig utforsket av konseptkunstnere som John Baldessari, Roman Opalka og Mel Ramsden. I disse bildene ble billedflaten oppfattet som en slags enkeltstående, ofte overdimensjonert bokside der diskursive tekster vikarierte for penselstrøk og stumme fargefelter. Publikum ble i møte med de nye tekstbildene tildelt den vanskelige rollen som både betrakter og leser 2, en forventning som også ble museumspedagogisk oppmuntret i samme periode. Ønsket man fullt utbytte av konseptualistenes utstillinger, måtte man bryne seg på fagspesifikt tankegods i tunge katalogtekster og følgelig finne seg i å bli henvist til bokhyllene i museumsbutikken. Til tross for at utforskningen av spenningsforholdet mellom tekst og bilde er et relativt nytt kunstnerisk interessefelt med røtter i den tidlige modernismen, er friksjonen mellom de to uttrykksformene historisk forankret i vestlig kulturpraksis. Ifølge den algeriske kunstteoretikeren Yve-Alain Bois er det anstrengte forholdet mellom skrift og maleri nedfelt i hvordan vi forholder oss til litteraturens og billedkunstens kulturprodukter rent fysisk: Vi leser en bok på bordet, men betrakter et maleri på veggen. For Bois er dette et tegn på at de to mediene står i et «perpendikulært fenomenologisk forhold til hverandre 3» og beskrivende for en kulturell dikotomi som lenge sørget for å holde kunsten og litteraturen i adskilte kategorier. De vanntette skottene mellom de to kunstformene ble tydelig utfordret på 1910-tallet, da Braque og Picasso gjorde stensilerte bokstaver og avisutklipp til faste innslag i kubismens billedspråk. Deretter ble tvedelingen ytterligere svekket med popkunstens resirkulering av reklametekster og logotyper et halvt århundre senere, etter at modernismens hovedkvarter hadde forflyttet seg fra Paris til New York. INFORMASJONSMANNEN En nålevende billedkunstner som siden popkunstens storhetstid har utforsket og problematisert forholdet mellom tekst og bilde, er kalifornieren Ed Ruscha (f. 1937). Allerede som tjuefemåring debuterte han som én av fem vestkystkunstnere på den første popartutstillingen 4 ved et amerikansk museum og bemerket seg snart som maleren hvis fargesterke bilder gjenga tegneseriens banale onomatopoetika (OOF, HONK, SMASH, FLASH osv.) med sirlig presisjon. Snarere enn å være talsmann for den ironiske tonen som var påfallende for mange amerikanske 2 popkunstnere på sekstitallet, synes Ruschas bilder selv fra denne perioden å ha ordets og skrifttegnets mystikk som et sentralt omdreiningspunkt. I tiårene som fulgte popkunstens gullalder, utviklet Ruscha en tilnærming til maleri og poesi (alt ettersom) karakterisert ved utstrakt bruk av kryptiske og omstendelige utsagn, stadig mer marginale kulturreferanser og et språk som er idiomatisk inntil det absurde 5. Råmaterialet for Ruschas tekstbilder er å finne i kunstnerens umiddelbare omgivelser i Los Angeles. Bruddstykker av radioprat, overhørte samtaler, tørrvittige onelinere ytret av talkshowverter, fraser fra popsanger og sitater fra trafikk- og reklameskilt tilskrives uante kvaliteter i Ruschas billedverden. Som en slags semiotikkens snushane 6 har Ruscha tilbrakt mye tid som bilist i Los Angeles de siste noenogfemti årene, på daglig jakt etter språklige utsagn med den rette kombinasjonen av absurditet og mystikk. Denne tilnærmingen virker imidlertid mer estetisk motivert enn saklig språkfilosofisk: Ruschas kunstnerskap dreier seg hovedsakelig om en interesse for språktegnet slik det fremstår isolert og hvordan de merkelige typografiske konstellasjonene ordene er bygd opp av, mister mening bare man stirrer lenge nok 7. I likhet med Foster Wallaces SN CK BAR er Ruschas tekstfraser avbildet slik de fremstår momentant, med så lite omskrivning eller korrigering som mulig. Skrifttegnet blir i begge tilfeller gjengitt som et semiotisk snapshot 8 : Ordene er som små, verbale øyeblikksbilder av en virkelighet bestående av mer eller mindre betydningsfulle tegn. Når Ruscha til forveksling fremstiller «vanlige» (dvs. ikke-verbale) motiver i form av bensinstasjoner, solnedganger, fjelltopper, klinkekuler og farmasøytika, gjør han det i et fortolkningsløst 9, realistisk formspråk der gjenstander og fenomener fremstår som standardiserte og uspesifikke. Ruschas folketomme realisme har 3 81

3 noe generisk og sjablongmessig over seg; fremstillingene er mer som bilder man kan forvente å finne i en illustrert ordbok hvis man slår opp solnedgang eller fjelltopp. Ord som bilder og bilder som ord, altså. EN ROMAN VERDT Å SE PÅ Tvetydige grafiske elementer som tjener en fortellende funksjon, men samtidig bryter ut av teksten og fungerer mer som optiske innslag på siden, er mye brukt i Wallaces skjønnlitteratur. Blar man opp på en vilkårlig side i for eksempel Infinite Jest (1996), skjønner man snart at denne forfatteren ikke bare anstrengte seg for å skrive komplekse og særegne historier, men også for å få sidene til å se interessante ut. Foruten de sporadiske, ekstraverbale innslagene i form av piktogrammer, grafer, overstrykninger og gjengivelser av håndskrevne drodlinger 10 kommer denne visualiteten oftest til uttrykk i bruken av akronymer skrevet med store bokstaver. 4 Den britiske forfatteren Zadie Smith skriver i en minnetekst om Wallace fra 2009 om en merkelig kombinert forkjærlighet/ avsky for språklig spesialisering som kom til uttrykk i litteraturen hans som en enestående omgang med fagterminologi og sosiolekter 11. I mylderet av egensignerte akronymer i Infinite Jest oppstår det nettopp et slags intertekstuelt, spesialisert språk som leseren behersker flytende etter noen kapitler i nærkamp med den 1076 sider lange romanen. Mer enn å innby til uavbrutt lesing fra perm til perm, fungerer boka mer som sitt eget oppslagsverk: Man må ta i bruk det detaljerte noteverket for å nøste opp historien(e), og mye av arbeidet med hovedteksten består i å finne tilbake til avsnitt som inneholder betydningen av en gitt forkortelse. I Infinite Jest finnes akronymene i overflod, og som oftest er de komprimeringer av lange og usannsynlige egennavn 12. Her møter vi blant andre U.S.S Millicent Kent (U.S.S.M.K), Pamela Hoffman-Jeep (P.H.-J.), President Johnny Gentle, Famous Crooner (J.G, F.C) og The Prettiest Girl Of All Time 13 (P.G.O.A.T a.k.a Joelle Van- Dyne/Madame Psychosis). Umiddelbart kan man bli fristet til å oppfatte denne sjargongen som tegn på at Wallace befattet seg med en form for ironisk litterær omgang med «degenerert» språk, men samtidig kan man lese en Ruschalignende fascinasjon for tegn som besitter odde fonetiske og formale kvaliteter i disse grepene hos DFW. For leserens del innebærer akronymtettheten en ikke ubetydelig grad av visuell (og kognitiv) irritasjon det gjelder å overkomme i møte med 5 6 Wallaces tekster. De sporadisk plasserte forkortelsene(p.g.o.a.t, P.H.-J. m.fl) fremstår som små insekter av trykksverte som øyet automatisk trekkes mot, en distraksjon ikke ulik det å la oppmerksomheten motvillig feste seg ved bokstavene som svever over en av Ruschas standardiserte fjelltopper. LITTERÆR VIDVINKEL Ytterligere forvirret blir Wallace-leseren når forkortelsene inneholder punktum og inngår i nesten endeløse setninger som kan strekke seg over flere sider 14. At man ser opptil flere store skilletegn i disse overdrevent sjenerøse konstruksjonene (og enkelte ganger faktisk skulle ønske at det snart kunne komme et bona fide punktum som markerer setningens siste ord), skaper selvfølgelig en umiddelbar forvir- 7 82

4 ring hva setningens avslutning angår 15. Som en slags syntaktisk vidvinkel er setningene til Wallace et perfekt litterært motstykke til Ruschas overdrevent horisontale, langstrakte malerier der ensomme ord og fraser svever over en strukket horisont Blant de ulike skrivemodi Wallace gjør bruk av, er disse liksomtranskripsjonene som knytter fortellingens politiske bakteppe til meningsutvekslinger mellom maktpersoner som er like desperate som idiotisk impulsive de tydeligst humoristiske, men til tross for den noe stereotypiske politikerkarikeringen, når man et punkt som Wallace-leser der man i mindre grad fester seg ved den parodiske, Monty Python-aktige gag-tonen og begynner å fornemme det ideologiske alvoret som ligger til grunn. Så snart man har klart å oppheve den eventuelle mistroen man har mot sannhetsgehalten i god situasjonskomedie, får de mest gapskrattende Wallace-passasjene en undertone av presserende alvor og de velskrevne møtereferatene antar en merkelig form for tullete autentisitet. I novellen Good Old Neon 17 en tekst som er ekstremt urovekkende lesing i lys av forfatterens selvmord i det den handler om en selvforaktende reklamebransjejapp som treffer det samme valget redegjør hovedpersonen for ordkvantiteten som må til for å beskrive momentane mentale bilder verbalt. Dette resonnementet kan leses som begrunnelse for bruken av innfløkte rekursive setninger og krevende formater i Wallaces forfatterskap: [M]any of the most important impressions and thoughts in a person s life are ones that flash through your head so fast that fast isn t even the right word, they seem totally different from or outside of the regular sequential clock time we all live by, and they have so little relation to the sort of linear one-word-after-another word English we all communicate with each other with that it could easily take a whole lifetime just to spell out the contents of one split second s flash of thoughts and connections, etc. and yet we all seem to go around trying to use English (or whatever language our native country happens to use, it goes without saying) to try to convey to other people what we re thinking and to find out what they re thinking, when in fact deep down everybody knows it s a charade and they re just going through the motions. Setninger som denne som samtidig har noe språkteoretisk avansert og banalt hverdagsfilosofisk over seg er kun ett eksempel på de mange strengene Wallace hadde å spille på som forfatter. I de mest ambisiøse historiene hans er den sentrale fortellerstemmen (som jeg-personen i Good Old Neon) valgt bort til fordel for et mangfold av fortellerstemmer som knyttes sammen i et narrativt lappeteppe. For å gjøre orienteringen i denne mosaikkstrukturen lettere for leseren, skilles det visuelt mellom de ulike tekstsjangerne som på hver sin måte fungerer som deler av en omhyggelig sammenflettet helhet; enten ved hjelp av variasjoner i typografi, punktstørrelse eller oppsett. FAKTISK KJEDSOMHET Et ytterligere forbindelsespunkt mellom Ruscha og Wallace kan leses inn i bruken av slike konstruerte tekstdokumenter i sistnevntes bøker. På ulike måter vitner begges produksjon om en estetisk forkjærlighet for liksom-nøytraliteten i kalde fakta og en tørrhumoristisk utforskning av det poetiske potensialet i «ren» informasjon. For Ruschas del innebærer faktafetisjeringen en kjølig og deadpan tilnærming til dokumentarfotografi, foruten den allerede nevnte kunstneriske gjenbruken av språklige utsagn. I tiåret mellom 1962 og 1972 utga Ruscha femten fotobøker som hovedsakelig bestod av serier med amatørmessige, upretensiøse snapshots av erkeamerikansk trivialarkitektur og folketomme ikke-steder, stort sett knipset i eller omkring Los Angeles-området. Det fotografiske språket i f.eks. Twentysix Gasoline Stations (1962), Some Los Angeles Apartments (1965) eller Every Building on the Sunset Strip (1966) står i stor gjeld til amerikanske fotografer som Walker Evans og Robert Frank, samtidig som Ruschas typologiske billedserier har et kommersielt motstykke i de anonyme dokumentasjonsfotoene man finner i masseproduserte eiendomsprospekter. 9 STENOGRAFISK SITCOM Wallace tok ofte slike visuelle variasjoner i bruk for å skille «forfatterens» setninger fra innskutte, konstruerte faksimiler som er plassert på siden som om de var ubearbeidede dokumenter hentet fra offentlige arkiver. Ofte er disse innslagene transkripsjoner av politiske diskusjoner som blir utslagsgivende for fortellingens virkelighet, gjengitt i manusformat med handlingsbeskrivelser i presens. 83

5 11 Hos Wallace kommer forkjærligheten for fakta (eller i hvert fall faktaopplysningens estetikk) til uttrykk i tekstinnslag forkledd som utdrag fra utenforstående kilder som ordbøker og leksika, aviser eller brevkorrespondanse. Til forskjell fra den popkulturelle virkeligheten som er Ruschas råmateriale, er ordboksoppføringene og de liksom-leksikalske innslagene i Wallaces skjønnlitteratur utsnitt av en oppdiktet informasjonssfære. Universene vi får innpass til i historiene hans, blir gjort mer overbevisende og komplekse som følge av disse grepene. Miljøene pustes liv i og gjøres plausible av et mangfold av angivelige, utenforstående tekster vi kun ser bruddstykker av i fortellingens løp, og de gjengitte, men kunstige faksimilene settes i sammenheng med resten av handlingen. Treffende nok er det i et av disse konstruerte faktainnslagene i Infinite Jest at Ruscha og Wallace har et direkte forbindelsespunkt, hvilket er et hint om at sistnevnte kjente til og antagelig interesserte seg for førstnevntes kunstnerskap. I den delen av 10 noteverket som gir en fullstendig oversikt over filmografien til James Orin «Himself» Incandenza, får vi nemlig vite om en film fra 70-årene med tittelen Various Small Flames, hvis distribusjon ble rammet av rettslig forfølgelse fra en «US Conceptual Director Ed Ruscha». En av de merkeligste fotobøkene Ruscha utga i sekstiårene, var nemlig Various Small Fires and Milk (1964), som holder det tittelen lover og ganske enkelt er en serie bilder av små flammer med et avsluttende bilde av et kjøkkenglass med melk. Merkelig nok impliserer Wallaces fotnote at Ruschas bok er en film, og referansen fungerer følgelig som et konstruert faktum på linje med de øvrige titlene i Incandenzas filmografi 18. TV EN SA DET Det er vanskelig å tenke seg Wallaces forfatterskap og Ruschas kunstnerskap uten populærkulturen og i særlig grad TV og spillefilm som utgangspunkt. Som vår tids primærdistributør av fortellinger og en viktig katalysator for popspråklige epidemier og sjargonger, er den televisuelle kulturen det mest bestandige referansegrunnlaget i begges produksjon. Wallace redegjør for grunnene til at TV-mediet er en enorm ressurs så vel som en trussel for amerikanske samtidsforfattere i essayet E Unibus Pluram: Television and U.S. Fiction (1990) 19. I denne teksten knytter Wallace TV-mediets fortrinn og litterære potensial til forfatterens kikker-tilbøyelighet: Observasjon av menneskelig adferd selv når den er kringkastet og underlagt stram, forutsigbar regi er en forutsetning for å kunne iscenesette menneskelige situasjoner med overbevisende dialog. Selv om essayet er tydelig kritisk til nittiårenes TV-hegemoni og mange av de samtidige forfatterne som med impotent ironi skapte litteratur som forsøkte (men ikke evnet) å harselere over televisuell kommersialisme 20, er Wallaces holdning til denne delen av kulturen at den ikke er til å unngå for forfattere som rett og slett er interessert i å skrive realistisk. Med TV-apparatet som spydspiss gjennomsyrer populærkulturen måtene vi tenker, as- 84

6 12 sosierer og snakker på. Kort sagt fungerer den mest av alt på grunn av mengden av TV-titting vi unnagjør daglig som et filter eller en kameralinse man opplever verden gjennom. Mange av erfaringene man gjør seg i den tredimensjonale virkeligheten (for å si det på DFW sk), er på et eller annet tidspunkt blitt skildret som kringkastet fiksjon i en vakrere og mer forlokkende variant. Med tiden setter TV-skildringene spor i hukommelsen som idealiserte minner vi sammenligner livserfaringene våre med. I Infinite Jest kommer disse betraktningene til uttrykk i popkulturelle referanser som forfatteren kun nøyer seg med å implisere. Som eksempel kan nevnes avslutningen der bedrageriet til doppusheren Gene Fackelmann når oppgjørets time i en Clockwork Orange-aktig tortursekvens. Her gir Wallace et antydende nikk til Stanley Kubricks sci-fi-klassiker og overlater resten til leserens assosiasjonsevne. På bakgrunn av en vag filmhistorisk hentydning må leseren selv gjøre koblingen mellom beskrivelsen av torturen som består i å sy offerets øyelokk åpne og tvinge stakkaren til å stirre på en video mens overgriperen drypper tårevæske i øynene hans og den velkjente scenen fra A Clockwork Orange: It was just seeming to Gately he d seen the fluid-in-eye-thing in a ( ) movie 21, heter det på nest siste side i hovedteksten. Mellom linjene finner man en halvkvedet filmquiz. COWBOY-MAGRITTE I HOLLYWOOD 22 Hollywoods gjøren, laden og kjølige dekadens er gjennomgående tematisert i Ruschas oevre. Siden han flyttet til Los Angeles med musikerkameraten Mason Williams fra Oklahoma City i 1956, har Ruschas skråblikk på sørkalifornisk kultur vært kjennetegnet av innflytterens særegne kombinasjon av begeistring og forskrekkelse. Foruten i tekstbilder som eksplisitt viser til filmindustrien og den bipolare, hedonistiske livsstilen som gjør Hollywood verdt å mytologisere 23, er spillefilmens innvirkning på Ruschas kunstnerskap særlig å spore i komponeringen av landskaps- og arkitekturmotiver. Det mest gjennomgående komposisjonsgrepet i Ruschas arkitekturskildringer er den diagonale delingen av det liggende (ofte langstrakte) formatet og plasseringen av bygningen langs diagonalens akse fra det øvre venstre til det nedre høyre hjørnet av billedflaten. hinsides avgrensningen 25», uttaler han telesuggestivt i et intervju fra åttitallet. SMALT SPRÅK MED BRED APPELL Wallace og Ruscha er altså begge kunstnere som bruker populærkulturens dagligtale som hovedingrediensen i nye bilder, dikt og fortellinger. På hver sin måte kommenterer de hvordan verbalspråket formes og forandres av massekulturell mediering, i bøker og bilder som omfavner ytterlighetene informasjonsteknologien tvinger språket vårt ut i. Ved nærsynt å granske popkulturelle sjargonger har de dessuten funnet et formspråk med tydelig allmenn appell: De to kunstnerskapene er gode eksempler på at både litteraturens og billedkunstens ellers forbeholdne publikum også har fan-tilbøyeligheter som er stimulerbare; Ruscha har supportere 26 og Wallace har sine Howling Fantods 27. Det er nettopp i pendlingen mellom det obskure og banale, det alvorstunge og lettsindige begge disse kunstnerne opererer. Ved å rette oppmerksomhet mot de poetiske mulighetene i et språk som tilpasser seg tidsåndens pragmatikk og svingninger, setter de ord på problemstillinger som virker både grunnleggende menneskelige og kunstnerisk presserende: Hvordan påvirkes språket av en fragmentert medievirkelighet som bare kommuniserer i ufullstendige setninger? Hva skjer med virkelighetsforståelsen vår når populærkulturen setter avtrykk på alle erfaringer? Hvordan kan man lage kunst som stimulerer den moralske bevisstheten til et publikum som fnyser og himler med øynene bare man ytrer m-ordet? Heldigvis er både Ruscha og Wallace såpass gode retorikere at de nærmer seg alvoret med satirisk humor og strategisk plasserte publikumsfrierier. Le først, så tenke. 1. Darlene Phipps, Hollywood, Standard Station, Amarillo, Texas, Various Miracles, Hollywood, Swarm of Red Ants (fra Insects-portfolioen), Oranges, Peaches, Pears, Apples, Grapes, You Name It, Detalj fra fotoboken Various Small Fires and Milk, Scannet side fra David Foster Wallace's Infinite Jest, s Scannet side fra David Foster Wallace's Infinite Jest, s Scannet side fra David Foster Wallace's Infinite Jest, s Scannet side fra David Foster Wallace's Infinite Jest, s Oof, Detalj fra fotoboken Some Los Angeles Apartments, Lignende komposisjoner der en nøytral bakgrunn gradvis fylles av en gjenstand langs bildets diagonal finnes det mange filmhistoriske eksempler på, og Ruschas signaturdiagonal har nettopp opphav i denne kinematografiske klisjeen 24. Kunstnerens beskrivelse av den maleriske appropriasjonen av grepet angir en tydelig interesse for tangeringspunktene mellom film og maleri: «det [er] som å kringkaste noe fra et bittelite punkt, for så å utvide det 85

7 1 Se watch?v=e_sqrxaordo 2 En veksling mellom kognitiv identifikasjon (avkoding) av skrifttegn og optisk sansning som er vanskelig for hjernen. Selv om de to handlingene (å lese /se) er nært forbundet, er det alltid slik at vi må prioritere den ene på bekostning av den andre. Den amerikanske kunstkritikeren Peter Schjeldahl hevder at å gjøre de to tingene simultant (å lese et ord samtidig som man ser på det) er helt umulig. Imidlertid er det ifølge Schjeldahl slik at man gjerne tror at man kan bruke hjernens evne til å avkode skriften øynene oppfatter, samtidig som man betrakter teksten som «ren» form, ettersom vekslingen mellom de to mentale operasjonene går så hurtig. (Peter Schjeldahl, Seeing and Reading: Ed Ruscha, s. 233 i kritikksamlingen Let s See: Writings on Art from The New Yorker, Thames & Hudson, 2008.) 3 Yves Alain Bois, Liquid Words, s. 126 i utstillingskatalogen Formless: A User s Guide, Zone Books, New Painting of Common Objects på Pasadena Art Museum, California, Kunstneren sier selv om denne overgangen fra enstavelsesord til hele setninger: «Enkeltstående ord var interessante å jobbe med en stund, helt til det bare var én ting som gjensto å gjøre, nemlig å slenge inn flere ord. Til slutt stod jeg der og jobbet på et maleri med teksten [The] Study of Friction and Wear On Mating Surfaces.» Sitat fra Premeditated: An Interview with Ed Ruscha, Jana Sterbak, s. 253 i intervjusamlingen Leave Any Information at the Signal: Writings, Interviews, Bits, Pages, red. Alexandra Schwartz, Cambridge, Mass: MIT Press, 2002, min oversettelse. 6 Denne observasjonen er bygget på / et plagiat av (stryk det som ikke passer) nok en av Schjeldahls Ruscha-betraktninger. Se katalogteksten Ed Ruscha: Traffic and Laughter i tekstsamlingen The Hydrogen Jukebox: Selected Writings of Peter Schjeldahl, University of California Press, Berkeley, Semiotikken befatter seg som kjent med studiet av tegnsystemer og meningene tegn genererer som bestanddeler av systemer. 8 I Zadie Smiths enestående essay og/ eller minnetekst om David Foster Wallace fra 2009 legger hun særlig vekt på hvordan forfatteren fryktet (men ikke desto mindre var opptatt av) ideen om ord som små mimetiske bilder. Som en ivrig leser av Ludwig Wittgenstein (i særlig grad dennes Filosofiske undersøkelser (1953), for øvrig en mye omtalt bok i Wallaces debutroman The Broom of the System (1987)) hadde Wallace en ikke ubetydelig tegnteoretisk angst for ideen om språk som rent betegnende, dvs. oppfatningen av ord som små merkelapper man navngir virkeligheten med. For Wittgenstein (og Wallace) impliserer denne ideen at vi er «fanget» i språket og dermed metafysisk adskilt fra den sansbare verden, som vi bare har tilgang til via språkets merkelapper. (Se Zadie Smith, Brief Interviews With Hideous Men: The Difficult Gifts of David Foster Wallace, s i Smiths essaysamling Changing My Mind: Occasional Essays, Penguin Press, New York, 2009.) 9 Forsøksvis, i hvert fall. Hvis størrelsen på gjenstanden som fremstilles tillater det, har Ruscha for vane å male ting i sin naturlige størrelse. De fleste klinkekulene, pillene osv. i bildene hans er først målt med linjal og deretter gjengitt på lerretet i 1:1. (Se Dave Hickey, Available Light, s. 30 i utstillingskatalogen The Works of Edward Ruscha, Hudson Hill Press / San Francisco Museum of Modern Art, 1982.) 10 Hvilket det egentlig ikke er så mye av (piktogrammer/grafer/overstrykninger /drodlinger, altså) i Infinite Jest: i den fullstendig ugjennomtrengelige beskrivelsen av det Risk-aktige liverollespillet Eschaton (på side 1023/1024 i noteverket), er de innfløkte spillereglene forsøkt forklart med matematiske formler og funksjoner. Ellers er det noen liksom-faksimiler (for eksempel to utdrag fra brevkorrespondansen mellom Avril og Orin Incandenza på side 1006/1007, også i noteverket). Den mest uortodokse romansiden i boka er muligens side 891, i skildringen av ekspillemisbrukerens Don Gatelys mentale anstrengelser i sykesengen for å ikke gi etter for suget etter smertestillende. 11 Se for eksempel novellene Mister Squishy eller The Suffering Channel i samlingen Oblivion (2004), eventuelt The Depressed Person (som Smith trekker frem som eksempel i sin minnetekst) fra Brief Interviews with Hideous Men (1999). Videre setter jeg honoraret mitt på at The Pale King (2011) kommer til å inneholde en hel del tålmodighetsutfordrende og obskur regnskapsfører-lingo. 12 For ikke å nevne akronymene som er kortformer av årene i romanens tidsregning. I Infinite Jest forholder fortellingens kronologi seg til såkalt «subsidiert tid», der en utvalgt merkevare sponser et kalenderår. Årstall i Infinite Jest blir ikke oppgitt numerisk, men med egennavn som angir hvilket produkt som er sponsor for kalenderåret. Den subsidierte tidsregningen er følgende: 2002: Year of the Whopper (Y.W.) 2003: Year of the Tucks Medicated Pad (Y.T.M.P.) 2004: Year of the Trial-Size Dove Bar (Y.T.-S.D.B.) 2005: Year of the Perdue Wonderchicken (Y.P.W.) 2006: Year of the Whisper-Quiet Maytag Dishmaster (Y.W-Q.M.D.) 2007: Year of the Yushityu 2007 Mimetic-Resolution-Cartridge-View- Motherboard-Easy-To-Install-Upgrade For Infernatron/InterLace TP Systems For Home, Office Or Mobile [sic] (YUSHITYU) 2008: Year of Dairy Products from the American Heartland (Y.D.P.A.H.) 2009: Year of the Depend Adult Undergarment (Y.D.A.U.) 2010: Year of Glad (Y.G.) (Se s i Greg Carlisles Elegant Complexity: A Study of David Foster Wallace s Infinite Jest, Sideshow Media Group Press, 2007.) 13 Som mister status som P.G.O.A.T etter å ha fått ansiktet sitt vansiret, noe som følgelig gjør at hun begynner å gå med slør og melder seg inn i U.H.I.D (the Union of the Hideously and Improbably Deformed). 14 Se for eksempel 38-linjeren som begynner i nederste halvdel av side 57 i Infinite Jest og som avsluttes midt på side 58, den som begynner med «Gately could easily have screwed out of there and never looked back» 15 Smith sammenligner det å lese Wallace med å følge et matematisk resonnement eller lese partiturer: «Minst ett steg av prosedyren [med å lese Wallaces setninger] innebærer å gjenta den fra begynnelsen.» (Se Zadie Smith, Brief Interviews With Hideous Men: The Difficult Gifts of David Foster Wallace, s. 274 i Smiths essaysamling Changing My Mind: Occasional Essays, Penguin Press, New York, 2009, min oversettelse.) 16 Kunstneren sier selv om bruken av panoramaformatene som ble stadig lengre i siste halvdel av 70-årene: «[Det var] ganske enkelt en naturlig utvikling av syntaktisk forlengelse.» (Se Paul Karlstrom, Interview With Ruscha in His Hollywood Studio, s. 161 i intervjusamlingen Leave Any Information at the Signal: Writings, Interviews, Bits, Pages, red. Alexandra Schwartz, Cambridge, Mass: MIT Press, 2002, min oversettelse.) Som eksempel på et av disse langstrakte maleriene kan nevnes Mexico, Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska fra 1980, som har det vanvittige formatet 50,8 x 401,3 cm. En reproduksjon av verket kan ses på side (nemlig) i monografien Ed Ruscha av Richard D. Marshall, Phaidon Press Limited, Fra Oblivion (2004). 18 I tillegg til å nevnes i romanens lengste fotonote (# 24 på side ), blir Incandenzas Ruscha-plagiat også henvist til i «hovedteksten» på side 935 i Infinite Jest. Beskrivelsen av Incandenzas film er også dekkende for Ruschas fotobok: just serial shots of flames from brass lighters, kitchen matches, pilot lights, birthday candles, votive candles, pillar candles, birch shavings, Bunsen burners, etc. 19 Publisert i essaysamlingen A Supposedly Fun Thing I ll Never Do Again: Essays and Arguments, I særlig grad var Wallace kritisk til Mark Leyner, litterær talsmann for MTV-generasjonen (eller var det Bret Easton Ellis?) og forfatteren av blant annet novellesamlingen My Cousin, My Gastroenterologist (1990). Wallace kom til skade for å omtale Leyner som «en slags antikrist» i et intervju i New York Times i (Se Grimes, William The Ridiculous Vision of Mark Leyner, New York Times, 13. september 1992.) 21 Et annet, noe mer subtilt eksempel på en implisert popkulturell referanse kan leses på side 32 i Infinite Jest, i den korte og kryptiske telefonsamtalen mellom Orin og Hal Incandenza som lyder slik: O: I want to tell you. My head is filled with things to say. H: I don t mind. I could wait forever. Den pop-observante leser gjenkjenner kanskje denne ordvekslingen som de fire første tekstlinjene i George Harrisons I Want to Tell You (fra Beatlesalbumet Revolver, 1966), en referanse som Greg Carlisle også nevner i sin omfattende Infinite Jest-studie Elegant Complexity. (Se s. 32 i Infinite Jest og s i Greg Carlisles Elegant Complexity: A Study of David Foster Wallace s Infinite Jest, Sideshow Media Group Press, 2007.) 22 Fornorskning av David Bourdons Ruscha-karakteristikk i A Heap of Words about Ed Ruscha, s. 25 i Art International, 20. november Som for eksempel pastelltegningene Another Hollywood Dream Bubble Popped (1976) Hollywood Is a Verb (1979) eller Three Darvons and Two Valiums (1975). 24 Se for eksempel intervjuet Information at the Signal: An Interview With Ed Ruscha, publisert oktober 2008 på nettsidene til Fabrik Magazine: fabrikmagazine.com/content/ed-ruscha/ 25 Se Paul Karlstrom, Interview With Ruscha in His Hollywood Studio, s. 160 i intervjusamlingen Leave Any Information at the Signal: Writings, Interviews, Bits, Pages, red. Alexandra Schwartz, Cambridge, Mass: MIT Press, 2002, min oversettelse. 26 Selv om Ruscha i dag er trygt plassert i den amerikanske 1900-tallskunstens kanon og for lengst tatt inn i den institusjonelle varmen, ble han lenge oppfattet som en regional lettvekter i amerikansk kunstliv fordi han (a) ikke bodde i New York og (b) fordi L.A.-kunstnere lenge ble avskrevet som «hippe, unge bohemer som henger ute i Venice og lager dekorativt juggel for rikinger»*. Ruschas mest lojale støttespillere gjennom med- og motgang i en lang karriere har vært kritikerne Dave Hickey og Peter Schjeldahl, samt kuratorene Walter Hopps og Henry T. Hopkins. Ifølge Schjeldahl er Ruscha en kunstner som har størst appell blant andre kunstnere, og den kjølige kritiske mottagelsen han lenge ble utsatt for, hadde å gjøre med en utbredt misforstått oppfatning av prosjektet hans som «ironisk». *Joseph Masheck, California Color, Pace Gallery, Artforum, januar (Se Peter Schjeldahl, Seeing and Reading: Ed Ruscha, s. 235 i kritikksamlingen Let s See: Writings on Art from The New Yorker, Thames & Hudson, 2008.) 27 DFW-fantaster kaller seg gjerne Howling Fantods (med referanse til et mye brukt uttrykk i Infinite Jest), som også er navnet på nettsiden til den australske Fantoden Nick Maniatis: 86

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships Obj135 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 10. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 3/New Flight 3 Extra, Cappelen TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer

Stephen Shore. Fotografen. av Anne Marit Hansen

Stephen Shore. Fotografen. av Anne Marit Hansen Stephen Shore 1 Fotografen av Anne Marit Hansen Selvlært fotograf Steven Shore brukte et 35 mm kamera med film som måtte fremkalles i mørkerom. Som en selvlært fotograf måtte han også lære seg fremkallingsprosessen.

Detaljer

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT Bygdøy allé 33B 0262 Oslo, NORWAY STUDIO: Bygdøy allé 7 lillhollstedt@gmail.com +47-911 98 835 www.minportfolio.no facebook.com/minportfolio Når

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger TRASTAD SAMLINGER MUSEUM OG GALLERI FOR OUTSIDER ART Outsider Art Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger «Folk flest tror å mene at kreativt talent må være forankret i en logisk, intellektuell

Detaljer

Aldersgrenser og barn og unges mediekompetanse

Aldersgrenser og barn og unges mediekompetanse Aldersgrenser og barn og unges mediekompetanse Hva er mediekompetanse? Mediekompetanse kan forstås som den evnen vi har til å bruke mediene og samtidig forstå og kritisk evaluere innholdet i digitale og

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38

10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38 10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38 Love and friendship Kapittel 1: Say you ll be there - verb som ikke vanligvis tar refleksivt pronomen - adjektiv

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Forstå faktainformasjon og forklaringer Forstå instruksjoner og veiledning Forstå meninger

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: Sjekk alltid med instituttet eller faget om de har særskilte krav. Hvis slike krav foreligger, følg dem, hvis ikke, kan du følge denne malen. Det fins en del

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: UKE 34- UKE 39 forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner skrive en karikerende

Detaljer

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Møter mellom små barns uttrykk, pedagogers tenkning og Emmanuel Levinas sin filosofi -et utgangpunkt for etiske

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Analyse av elevtekst

Analyse av elevtekst Analyse av elevtekst Beskrivelse av teksten: Teksten er en kort historie om og av ei jente, som forteller om noe selvopplevd.. Historien handler om faren hennes som fikk vondt i foten og i armen, og som

Detaljer

VURDERINGER AV EKSEMPELSVAR TIL NORSKPRØVE, DELPRØVE I SKRIFTLIG FRAMSTILLING NIVÅ A1 A2

VURDERINGER AV EKSEMPELSVAR TIL NORSKPRØVE, DELPRØVE I SKRIFTLIG FRAMSTILLING NIVÅ A1 A2 1 NIVÅ A1 A2 Eksempeltekst 1 Oppgave 1, Skrive melding: Kandidaten svarer på oppgaven og skriver ved hjelp av enkle setninger og fraser en kort og enkel e-post om hva han/hun skal gjøre i helgen. Oppgave

Detaljer

WILLIAM EGGLESTON & DAVID REED PRESS. Fargeoverføringer på vegg Morgenbladet, March 25, 2011

WILLIAM EGGLESTON & DAVID REED PRESS. Fargeoverføringer på vegg Morgenbladet, March 25, 2011 WILLIAM EGGLESTON & DAVID REED PRESS p. 2 Fargeoverføringer på vegg Morgenbladet, March 25, 2011 1 Fargeoverføringer på vegg Vertikalt: Utstillingen viser William Egglestons 70- tallsfotografier side om

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Bevisføring mot Menons paradoks

Bevisføring mot Menons paradoks I Platons filosofiske dialog Menon utfordrer stormannen Menon tenkeren Sokrates til å vurdere om dyd kan læres, øves opp eller er en naturlig egenskap. På dette spørsmålet svarer Sokrates at han ikke en

Detaljer

Lesesenteret. Om gutter og lesing. Trude Hoel, Lesesenteret 21. mars 2012. www.lesesenteret.no 1

Lesesenteret. Om gutter og lesing. Trude Hoel, Lesesenteret 21. mars 2012. www.lesesenteret.no 1 Om gutter og lesing Trude Hoel, Lesesenteret 21. mars 2012 www.lesesenteret.no 1 Hva vet vi? Kjønnsforskjellen i jentenes favør øker. Leseengasjement var den enkeltfaktoren som forklarte mest variasjon

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Naiv.Super. av Erlend Loe

Naiv.Super. av Erlend Loe Analyse av ''Naiv.Super'' av Erlend Loe Webmaster ( 21.02.05 19:09 ) Naiv.Super. av Erlend Loe Romanen Naiv.Super. er skrevet av Erlend Loe i 1996 og ble en stor publikumsuksess da den ble gitt ut i 1997.

Detaljer

Tobias Rønningen Studio 2 Sept.2015. Fase 1 Stopmotionfilm Av Tobias Rønningen

Tobias Rønningen Studio 2 Sept.2015. Fase 1 Stopmotionfilm Av Tobias Rønningen Fase 1 Stopmotionfilm Av Tobias Rønningen 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Forskning 3 2.1 Fredrick Melbourne Cooper 3 2.2 De første tegnefilmene 3 2.3 Walt Disney 3-4 2.4 Computer Animation 4-5 3. Eksperiment

Detaljer

STUDIEPLAN 8. TRINN - UKE 15 OG 16

STUDIEPLAN 8. TRINN - UKE 15 OG 16 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 8. TRINN - UKE 15 OG 16 NAVN... INFO NÅR HVA OG NÅR HVEM OG HVOR Uke Uke Uke 15/ torsdag Krle-prøve Uke 15/Torsdag Utstilling på biblioteket HC Andersen. Spør læreren

Detaljer

7. trinn Målark Chapter 1 Bokmål

7. trinn Målark Chapter 1 Bokmål Målark Chapter 1 Bokmål Jeg kan lese en dialog sammen med andre. Jeg kan lese og lytte til nyheter og annonser. Jeg kan lese en enkel faktatekst med mange bilder. Jeg kan lese mer avanserte faktatekster

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE. Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2. Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne:

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE. Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2. Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Trinn 2 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler vurdere eget arbeid

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai

DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai ESSAY: om Terry Pratchett RIDDEREN, KATTEN OG DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai I meant," said Ipslore bitterly, "what is there in this world that truly makes living

Detaljer

Årsplan i engelsk - 6. klasse 2015-2016

Årsplan i engelsk - 6. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 3 timer Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk: 6 Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Fag: Engelsk Trinn/gruppe: 10

Fag: Engelsk Trinn/gruppe: 10 Fag: Engelsk Trinn/gruppe: 10 Planen er basert på New Flight 3, Cappelen 2007 Aug./Sept. Friendship Ch.1 Say you ll be there Text A What is friendship all about, side 10 Text B Love, oh love, side 16 Text

Detaljer

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Well-Being In Every Moment by Great Freedom Media is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License.

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Kvalitative intervjuer og observasjon. Pensum: Jacobsen (2005), s. 141-163.

Kvalitative intervjuer og observasjon. Pensum: Jacobsen (2005), s. 141-163. Kvalitative intervjuer og observasjon Pensum: Jacobsen (2005), s. 141-163. Tema Individuelle dybdeintervjuer De fire fasene i intervjuprosessen De typiske fallgruvene Kjennetegn ved gode spørsmål Pålitelighet,

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Annette R. Kjøllesdal

Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Annette R. Kjøllesdal Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Annette R. Kjøllesdal Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon. (Språkleker)

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Geometriske begrepers doble natur. Frode RønningR Voss 24.09.07

Geometriske begrepers doble natur. Frode RønningR Voss 24.09.07 Geometriske begrepers doble natur Frode RønningR Voss 24.09.07 Geometriske begreper Hva kjennetegner geometriske begreper? Geometri er en logisk oppbygd struktur læren om det tredimensjonale rommet rundt

Detaljer

Dans i Drammen. Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28

Dans i Drammen. Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28 Dans i Drammen Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28 Kunsthistorieprofessor Øivind Storm Bjerke anmelder utstillingen Trisha Brown Company i Nøstetangenrommet, Drammens Museum. Utstillingen står til

Detaljer

Sandefjordskolen. Periode 1: UKE 34- UKE 37; The Stage Is Yours

Sandefjordskolen. Periode 1: UKE 34- UKE 37; The Stage Is Yours Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34- UKE 37; The Stage Is Yours av tekst Lese, forstå og snakke om seg selv Kunne anvende to be og to

Detaljer

Jubileumsseminar LINK Oslo 31.oktober 2014. Pasientbiblioteket på Rikshospitalet

Jubileumsseminar LINK Oslo 31.oktober 2014. Pasientbiblioteket på Rikshospitalet Jubileumsseminar LINK Oslo 31.oktober 2014 Pasientbiblioteket på Rikshospitalet Linda Schade Andersen Donna Louise Dolva Bibliotek som selvhjelpsarena og møteplass i et folkehelseperspektiv Hva kan materialet

Detaljer

LNM. Nyhetsbrev. April 2012

LNM. Nyhetsbrev. April 2012 LNM Nyhetsbrev April 2012 Andreas Glad, Harvest 2011 Påsken 2012 Jeg vil si takk og gi respekt til Nina Refsnes som styrte skuta med faglig dyktighet og naturlig autoritet. Nå skal jeg være styreleder

Detaljer

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Intellectual Property Rethinking Kai Nielsen Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Denne publikasjonen er en en del av verket Drapering av Anne Marthe Dyvi, laget til utstillingen Lost Garden på Henie Onstad

Detaljer

Årsplan for engelsk 6. trinn skoleåret 2014-2015

Årsplan for engelsk 6. trinn skoleåret 2014-2015 Årsplan for engelsk 6. trinn skoleåret 2014-2015 Tema Chapter 1 THE RADIO RATS Rattling Ron Retired Roderick The 9 o clock news RAT AFFAIRS Lost and found The weather For or against recycling RAT AFFAIRS

Detaljer

HALVÅRSPLAN HØST 2013

HALVÅRSPLAN HØST 2013 HALVÅRSPLAN HØST 2013 Høytlesningsbok: Jonas nesten skolegutt + Stine klasse 1A Zeppelin lesebok og Min Første skolebok UKE 34-36 Bli kjent med boka Kunne fortelle om et bilde Lytte og gi respons til andre

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Chapter 1 Radio Ratpack

Chapter 1 Radio Ratpack Chapter 1 Radio Ratpack Medier. Radiosending fra rottene i kloakken Gloser Textbook side 193-194 Kompetansemål i Kunnskapsløftet Språklæring Bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging

Detaljer

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Grafisk arbeid Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer den også

Detaljer

Tyrannosaurus Test Adapt or Die!

Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Testdagen Odin 2014 Remi Hansen & Christian Brødsjø 26.09.2014 Promis Qualify AS 1 Om oss og tema Dinosaurer og evolusjon Context-driven testing filosofi og prinsipper

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: Junior Scoop 4. Metode Læremiddel Tips Teachers guide (TG) Junior Scoop Textbook s. 4-7.

Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: Junior Scoop 4. Metode Læremiddel Tips Teachers guide (TG) Junior Scoop Textbook s. 4-7. Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: 4. Ve ke 34 35 36 Emne i henhold til læreverk Memory Quiz Leikar og glosetrening Achieving liftoff Mål Elevane skal: kunne repetere ord og uttrykk frå 3 bruke

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

Fagplan, 6. trinn, Norsk.

Fagplan, 6. trinn, Norsk. Fagplan, 6. trinn, Norsk. Lærerverk: Ord for alt, språkbok A & B + Tekstbok. Cappelen Måned Kompetansemål K06 Læringsmål / Delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier August September Mål for opplæringen

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2013

PROGRAM UTSTILLINGER 2013 PROGRAM UTSTILLINGER 2013 VELKOMMEN TIL KUNSTNERSENTERET Kunstnersenteret Møre og Romsdal er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og feirer dermed 35-årsjubileum

Detaljer

42 ideer til bruk av symboler med Skrive med Bilder 2000

42 ideer til bruk av symboler med Skrive med Bilder 2000 4 ideer til bruk av symboler med Skrive med Bilder 000 Støtte til kommunikasjon Kommunikasjonskort Kort som er festet med Velcro bånd til tavler og lignende kan brukes i mange direkte kommunikasjonssituasjoner.

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

Chapter 1 Down Under. Stairs 7

Chapter 1 Down Under. Stairs 7 Chapter 1 Down Under Australia, geografi og historie dagligtale, presentasjon av seg selv Gloser Textbook side 252 253 Kompetansemål i Kunnskapsløftet Språklæring identifisere noen språklige likheter og

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si?

II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si? II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si? Det betenkeligste er at vi i disse betenkelige tider ennå ikke har begynt å tenke. Dette er interessante ord fra Martin Heidegger

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I ENGELSK - 5.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I ENGELSK - 5.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I ENGELSK - 5.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Chapter 1: All 35 about me 36 37 Språkopplæring: Identifisere noen språklige

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere Morten Harry Olsen Skrivehåndverket En praktisk guide for nybegynnere Tidligere utgitt: For alt hva vi er verdt, noveller 1985 Ganske enkelt Sand, roman 1986 En dans til, noveller 1988 Tråder, essays og

Detaljer

FORENKLET HARVARD-STANDARD

FORENKLET HARVARD-STANDARD SITERINGSREGLER FORENKLET HARVARD-STANDARD SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert 15. mai 2013. Innhold SITERINGSREGLER... 0 FORENKLET HARVARD-STANDARD... 0 SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE... 0 INNLEDNING...

Detaljer

5 Beste App Trafikk Metoder

5 Beste App Trafikk Metoder 5 Beste App Trafikk Metoder Du er ferdig med å ta din ide fra tegnebordet til app store. Apple har godkjent appen og plutselig er den ute i app store blant 500 000 andre apper. Men, ingen laster ned det

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Obligatorisk oppgave 02. One product Four decades

Obligatorisk oppgave 02. One product Four decades Obligatorisk oppgave 02 One product Four decades 20-tallet Plakat og emballasje-etikett 50-tallet Plakat og emballasje-etikett 70-tallet Plakat og emballasje-etikett 80-tallet Plakat og emballasje-etikett

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

Periodeplan 8C uke 35 og 36

Periodeplan 8C uke 35 og 36 Periodeplan 8C uke 35 og 36 Østersund ungdomsskole skoleåret 2014/2015 Ordenselever : Filip og Mia : Emil E og Tim Navn: UKE 35 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30-10.00 Bli kjent Samfunnsfag dag

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

Good Morning America

Good Morning America Lærerveiledning for grunnskolen Good Morning America 15.10.2015 31.01.2015 VELKOMMEN TIL ASTRUP FEARNLEY MUSEET! Strandpromenaden 2, Tjuvholmen www.afmuseet.no Good Morning America Good Morning America

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

Cheryl Strayed På ville veier

Cheryl Strayed På ville veier Cheryl Strayed På ville veier Om å miste fotfestet og komme på beina igjen Oversatt av Bente Rannveig Hansen Om forfatteren: CHERYL STRAYED er født i 1968. Hun har tidligere skrevet romanen Torch (2006)

Detaljer

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)...

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)... Personal og lønn Coaching 1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter).... 3 1. COACHMODELL: GROW Formål: GROW-modellen

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

Afasi og demens. Inger Moen Februar, 2009. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

Afasi og demens. Inger Moen Februar, 2009. Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Afasi og demens Inger Moen Februar, 2009 Hovedtrekk ved afasi Redusert evne til å forstå og til å produsere språk, i en eller flere modaliteter Resultat av fokal hjerneskade i den dominante hemisfære Språkevnen

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Språkplan for. Stella Maris Kultur. barnehage

Språkplan for. Stella Maris Kultur. barnehage Språkplan for Stella Maris Kultur barnehage Innhold Innledning... 2 Bruk av språk i alle hverdagssituasjoner gjennom hele barnehagedagen.... 3 Barneintervju... 3 Filosofiske samtaler... 5 Barnehagens rom,

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Kunnskaping. VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen. Elevene arbeider med oppdrag:

Kunnskaping. VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen. Elevene arbeider med oppdrag: Kunnskaping SUN-møte påp VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen Science Created by You EU-finansiert med 6 millioner Euro Hvorfor? Elevene arbeider med oppdrag: Hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN 9. trinn, 2014-2015

ÅRSPLAN 9. trinn, 2014-2015 ÅRSPLAN 9. trinn, 2014-2015 Fag: Fordypning i engelsk Lærer: Ina Hernar Læreverk: On the Move 2 Formål med faget Fordypning i engelsk bygger på det samme faglige grunnlaget som engelskfaget skal legge

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 2 (oktober januar) Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse En kvinne hevder at Kelly Services diskriminerte henne på grunn av språk da de avslo hennes søknad om deltakelse på rekrutteringskveld. Ombudet mener

Detaljer

God leseutvikling på 1. og 2. trinn. «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U»

God leseutvikling på 1. og 2. trinn. «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U» God leseutvikling på 1. og 2. trinn «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U» Språkleker på 1. trinn hvorfor? De fleste barnehager er gode på språkstimulering det er viktig at skolen viderefører

Detaljer