DIVERSE MIRAKLER. om ordet som objekt hos David Foster Wallace og Ed Ruscha.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIVERSE MIRAKLER. om ordet som objekt hos David Foster Wallace og Ed Ruscha."

Transkript

1 1 DIVERSE MIRAKLER TEKST ANDRÉ TEHRA NI om ordet som objekt hos David Foster Wallace og Ed Ruscha. Det ligger et ubetalelig videoklipp med David Foster Wallace ( ) ute på YouTube 1 der forfatteren lufter irritasjonen sin over engelsktalende folks tilbøyelighet til å velge kronglete, liksom-forfinede synonymer til enstavelsesord som alle forstår. Til intervjuobjektets store fortvilelse velger mange å si utilize i stedet for use og at this time i stedet for now, formuleringer som bidrar til at unødvendige pynteord sprer seg som ugress i det engelske språk. Listen over populære, men som oftest overflødige alternativer til enkle ord og uttrykk er lengre enn at den kan ramses opp i en 89-sekunders klagesang, men klippet gir uansett et talende bilde av språknerden David Foster Wallace. Som en like ivrig leser av ordbøker som skjønnlitteratur kom den språklige spisskompetansen Wallace briljerer med i opptaket til uttrykk i bøkene hans som en stødig sjonglering med sosiolekter og konvensjoner. I tillegg til å besitte en unik evne til å skifte språkdrakt etter behov var Wallace en forfatter med stor interesse for hvordan ordene tar seg ut på siden som visuell form. Historiene hans er ikke bare tekster med et skyhøyt fortellerteknisk ambisjonsnivå, men også påminnelser om at man leser og ser ved hjelp av den samme biologiske innretningen. Gjennom utstrakt bruk av formale grep som forkortelser, fotnoter, piktografiske symboler og variasjoner i font og punktstørrelse skaper tekstene til Wallace en forsterket bevissthet omkring ordenes utseende hos leseren. TEGN OG TING I novellen Forever Overhead utvilsomt det mest sentimentale innslaget i samlingen Brief Interviews With Hideous Men (1999) møter vi en pubertal trettenåring som skal opp i stupetårnet for første gang. Ved første øyekast ser ikke historien ut som en typisk tekst signert Foster Wallace. Den har ingen fotnoter og lite typografisk variasjon bortsett fra det tegnsettingen krever av store forbokstaver. Setningene er korte og har måteholden syntaks. Det er ingen visuelle innslag i form av piktogrammer eller grafer og få iøynefallende eksempler på forfatterens særegne stenografi som vanligvis gjør en DFW-tekst umiddelbart identifiserbar. Imidlertid er det ett beskjedent konvensjonsbrudd som forekommer to ganger i den korte novellen. Ved stupetårnet der den snart voksne mannen skal stå sin prøve, finnes det en SN CK BAR der badegjestene kan kjøpe forfriskninger. Første gang den nevnes står kiosken i bestemt form entall (the SN CK BAR), men i annen omgang er den frarøvet artikkelen, og det amputerte substantivet får ytterligere svekket status som grammatisk en- 80

2 het: The tank is ( ) flanked by lap lanes and SN CK BAR and rough hot deck and the bent late shadow of the tower and board, heter det i teksten. Uten artikkelen fremstår det sammensatte (men mangelfulle) ordet på siden slik det fremstår for gutten ved bassengkanten, nemlig som syv gjenstander plassert mot en bakgrunn: S, N, C, K, B, A og R. De syv bokstavene fungerer i teksten både som tegn og ting, en dobbelthet som tydeliggjøres av den første A ens fravær og versalenes blikkfang. SPRÅKKUNST Innen nyere billedkunst har ordets doble identitet som tegn og formalt objekt vært en hyppig gestaltet idé. I særlig grad var dette et populært interessefelt blant konseptualistene på sekstitallet, som responderte på den språklige vendingen i 1900-tallets filosofi ved å lage kunst med utgangspunkt i tegnteoretiske betraktninger. For maleriets del medførte det språkfilosofiske paradigmeskiftet en nyvinning i form av bilder som utelukkende bestod av tekst, et format som ble grundig utforsket av konseptkunstnere som John Baldessari, Roman Opalka og Mel Ramsden. I disse bildene ble billedflaten oppfattet som en slags enkeltstående, ofte overdimensjonert bokside der diskursive tekster vikarierte for penselstrøk og stumme fargefelter. Publikum ble i møte med de nye tekstbildene tildelt den vanskelige rollen som både betrakter og leser 2, en forventning som også ble museumspedagogisk oppmuntret i samme periode. Ønsket man fullt utbytte av konseptualistenes utstillinger, måtte man bryne seg på fagspesifikt tankegods i tunge katalogtekster og følgelig finne seg i å bli henvist til bokhyllene i museumsbutikken. Til tross for at utforskningen av spenningsforholdet mellom tekst og bilde er et relativt nytt kunstnerisk interessefelt med røtter i den tidlige modernismen, er friksjonen mellom de to uttrykksformene historisk forankret i vestlig kulturpraksis. Ifølge den algeriske kunstteoretikeren Yve-Alain Bois er det anstrengte forholdet mellom skrift og maleri nedfelt i hvordan vi forholder oss til litteraturens og billedkunstens kulturprodukter rent fysisk: Vi leser en bok på bordet, men betrakter et maleri på veggen. For Bois er dette et tegn på at de to mediene står i et «perpendikulært fenomenologisk forhold til hverandre 3» og beskrivende for en kulturell dikotomi som lenge sørget for å holde kunsten og litteraturen i adskilte kategorier. De vanntette skottene mellom de to kunstformene ble tydelig utfordret på 1910-tallet, da Braque og Picasso gjorde stensilerte bokstaver og avisutklipp til faste innslag i kubismens billedspråk. Deretter ble tvedelingen ytterligere svekket med popkunstens resirkulering av reklametekster og logotyper et halvt århundre senere, etter at modernismens hovedkvarter hadde forflyttet seg fra Paris til New York. INFORMASJONSMANNEN En nålevende billedkunstner som siden popkunstens storhetstid har utforsket og problematisert forholdet mellom tekst og bilde, er kalifornieren Ed Ruscha (f. 1937). Allerede som tjuefemåring debuterte han som én av fem vestkystkunstnere på den første popartutstillingen 4 ved et amerikansk museum og bemerket seg snart som maleren hvis fargesterke bilder gjenga tegneseriens banale onomatopoetika (OOF, HONK, SMASH, FLASH osv.) med sirlig presisjon. Snarere enn å være talsmann for den ironiske tonen som var påfallende for mange amerikanske 2 popkunstnere på sekstitallet, synes Ruschas bilder selv fra denne perioden å ha ordets og skrifttegnets mystikk som et sentralt omdreiningspunkt. I tiårene som fulgte popkunstens gullalder, utviklet Ruscha en tilnærming til maleri og poesi (alt ettersom) karakterisert ved utstrakt bruk av kryptiske og omstendelige utsagn, stadig mer marginale kulturreferanser og et språk som er idiomatisk inntil det absurde 5. Råmaterialet for Ruschas tekstbilder er å finne i kunstnerens umiddelbare omgivelser i Los Angeles. Bruddstykker av radioprat, overhørte samtaler, tørrvittige onelinere ytret av talkshowverter, fraser fra popsanger og sitater fra trafikk- og reklameskilt tilskrives uante kvaliteter i Ruschas billedverden. Som en slags semiotikkens snushane 6 har Ruscha tilbrakt mye tid som bilist i Los Angeles de siste noenogfemti årene, på daglig jakt etter språklige utsagn med den rette kombinasjonen av absurditet og mystikk. Denne tilnærmingen virker imidlertid mer estetisk motivert enn saklig språkfilosofisk: Ruschas kunstnerskap dreier seg hovedsakelig om en interesse for språktegnet slik det fremstår isolert og hvordan de merkelige typografiske konstellasjonene ordene er bygd opp av, mister mening bare man stirrer lenge nok 7. I likhet med Foster Wallaces SN CK BAR er Ruschas tekstfraser avbildet slik de fremstår momentant, med så lite omskrivning eller korrigering som mulig. Skrifttegnet blir i begge tilfeller gjengitt som et semiotisk snapshot 8 : Ordene er som små, verbale øyeblikksbilder av en virkelighet bestående av mer eller mindre betydningsfulle tegn. Når Ruscha til forveksling fremstiller «vanlige» (dvs. ikke-verbale) motiver i form av bensinstasjoner, solnedganger, fjelltopper, klinkekuler og farmasøytika, gjør han det i et fortolkningsløst 9, realistisk formspråk der gjenstander og fenomener fremstår som standardiserte og uspesifikke. Ruschas folketomme realisme har 3 81

3 noe generisk og sjablongmessig over seg; fremstillingene er mer som bilder man kan forvente å finne i en illustrert ordbok hvis man slår opp solnedgang eller fjelltopp. Ord som bilder og bilder som ord, altså. EN ROMAN VERDT Å SE PÅ Tvetydige grafiske elementer som tjener en fortellende funksjon, men samtidig bryter ut av teksten og fungerer mer som optiske innslag på siden, er mye brukt i Wallaces skjønnlitteratur. Blar man opp på en vilkårlig side i for eksempel Infinite Jest (1996), skjønner man snart at denne forfatteren ikke bare anstrengte seg for å skrive komplekse og særegne historier, men også for å få sidene til å se interessante ut. Foruten de sporadiske, ekstraverbale innslagene i form av piktogrammer, grafer, overstrykninger og gjengivelser av håndskrevne drodlinger 10 kommer denne visualiteten oftest til uttrykk i bruken av akronymer skrevet med store bokstaver. 4 Den britiske forfatteren Zadie Smith skriver i en minnetekst om Wallace fra 2009 om en merkelig kombinert forkjærlighet/ avsky for språklig spesialisering som kom til uttrykk i litteraturen hans som en enestående omgang med fagterminologi og sosiolekter 11. I mylderet av egensignerte akronymer i Infinite Jest oppstår det nettopp et slags intertekstuelt, spesialisert språk som leseren behersker flytende etter noen kapitler i nærkamp med den 1076 sider lange romanen. Mer enn å innby til uavbrutt lesing fra perm til perm, fungerer boka mer som sitt eget oppslagsverk: Man må ta i bruk det detaljerte noteverket for å nøste opp historien(e), og mye av arbeidet med hovedteksten består i å finne tilbake til avsnitt som inneholder betydningen av en gitt forkortelse. I Infinite Jest finnes akronymene i overflod, og som oftest er de komprimeringer av lange og usannsynlige egennavn 12. Her møter vi blant andre U.S.S Millicent Kent (U.S.S.M.K), Pamela Hoffman-Jeep (P.H.-J.), President Johnny Gentle, Famous Crooner (J.G, F.C) og The Prettiest Girl Of All Time 13 (P.G.O.A.T a.k.a Joelle Van- Dyne/Madame Psychosis). Umiddelbart kan man bli fristet til å oppfatte denne sjargongen som tegn på at Wallace befattet seg med en form for ironisk litterær omgang med «degenerert» språk, men samtidig kan man lese en Ruschalignende fascinasjon for tegn som besitter odde fonetiske og formale kvaliteter i disse grepene hos DFW. For leserens del innebærer akronymtettheten en ikke ubetydelig grad av visuell (og kognitiv) irritasjon det gjelder å overkomme i møte med 5 6 Wallaces tekster. De sporadisk plasserte forkortelsene(p.g.o.a.t, P.H.-J. m.fl) fremstår som små insekter av trykksverte som øyet automatisk trekkes mot, en distraksjon ikke ulik det å la oppmerksomheten motvillig feste seg ved bokstavene som svever over en av Ruschas standardiserte fjelltopper. LITTERÆR VIDVINKEL Ytterligere forvirret blir Wallace-leseren når forkortelsene inneholder punktum og inngår i nesten endeløse setninger som kan strekke seg over flere sider 14. At man ser opptil flere store skilletegn i disse overdrevent sjenerøse konstruksjonene (og enkelte ganger faktisk skulle ønske at det snart kunne komme et bona fide punktum som markerer setningens siste ord), skaper selvfølgelig en umiddelbar forvir- 7 82

4 ring hva setningens avslutning angår 15. Som en slags syntaktisk vidvinkel er setningene til Wallace et perfekt litterært motstykke til Ruschas overdrevent horisontale, langstrakte malerier der ensomme ord og fraser svever over en strukket horisont Blant de ulike skrivemodi Wallace gjør bruk av, er disse liksomtranskripsjonene som knytter fortellingens politiske bakteppe til meningsutvekslinger mellom maktpersoner som er like desperate som idiotisk impulsive de tydeligst humoristiske, men til tross for den noe stereotypiske politikerkarikeringen, når man et punkt som Wallace-leser der man i mindre grad fester seg ved den parodiske, Monty Python-aktige gag-tonen og begynner å fornemme det ideologiske alvoret som ligger til grunn. Så snart man har klart å oppheve den eventuelle mistroen man har mot sannhetsgehalten i god situasjonskomedie, får de mest gapskrattende Wallace-passasjene en undertone av presserende alvor og de velskrevne møtereferatene antar en merkelig form for tullete autentisitet. I novellen Good Old Neon 17 en tekst som er ekstremt urovekkende lesing i lys av forfatterens selvmord i det den handler om en selvforaktende reklamebransjejapp som treffer det samme valget redegjør hovedpersonen for ordkvantiteten som må til for å beskrive momentane mentale bilder verbalt. Dette resonnementet kan leses som begrunnelse for bruken av innfløkte rekursive setninger og krevende formater i Wallaces forfatterskap: [M]any of the most important impressions and thoughts in a person s life are ones that flash through your head so fast that fast isn t even the right word, they seem totally different from or outside of the regular sequential clock time we all live by, and they have so little relation to the sort of linear one-word-after-another word English we all communicate with each other with that it could easily take a whole lifetime just to spell out the contents of one split second s flash of thoughts and connections, etc. and yet we all seem to go around trying to use English (or whatever language our native country happens to use, it goes without saying) to try to convey to other people what we re thinking and to find out what they re thinking, when in fact deep down everybody knows it s a charade and they re just going through the motions. Setninger som denne som samtidig har noe språkteoretisk avansert og banalt hverdagsfilosofisk over seg er kun ett eksempel på de mange strengene Wallace hadde å spille på som forfatter. I de mest ambisiøse historiene hans er den sentrale fortellerstemmen (som jeg-personen i Good Old Neon) valgt bort til fordel for et mangfold av fortellerstemmer som knyttes sammen i et narrativt lappeteppe. For å gjøre orienteringen i denne mosaikkstrukturen lettere for leseren, skilles det visuelt mellom de ulike tekstsjangerne som på hver sin måte fungerer som deler av en omhyggelig sammenflettet helhet; enten ved hjelp av variasjoner i typografi, punktstørrelse eller oppsett. FAKTISK KJEDSOMHET Et ytterligere forbindelsespunkt mellom Ruscha og Wallace kan leses inn i bruken av slike konstruerte tekstdokumenter i sistnevntes bøker. På ulike måter vitner begges produksjon om en estetisk forkjærlighet for liksom-nøytraliteten i kalde fakta og en tørrhumoristisk utforskning av det poetiske potensialet i «ren» informasjon. For Ruschas del innebærer faktafetisjeringen en kjølig og deadpan tilnærming til dokumentarfotografi, foruten den allerede nevnte kunstneriske gjenbruken av språklige utsagn. I tiåret mellom 1962 og 1972 utga Ruscha femten fotobøker som hovedsakelig bestod av serier med amatørmessige, upretensiøse snapshots av erkeamerikansk trivialarkitektur og folketomme ikke-steder, stort sett knipset i eller omkring Los Angeles-området. Det fotografiske språket i f.eks. Twentysix Gasoline Stations (1962), Some Los Angeles Apartments (1965) eller Every Building on the Sunset Strip (1966) står i stor gjeld til amerikanske fotografer som Walker Evans og Robert Frank, samtidig som Ruschas typologiske billedserier har et kommersielt motstykke i de anonyme dokumentasjonsfotoene man finner i masseproduserte eiendomsprospekter. 9 STENOGRAFISK SITCOM Wallace tok ofte slike visuelle variasjoner i bruk for å skille «forfatterens» setninger fra innskutte, konstruerte faksimiler som er plassert på siden som om de var ubearbeidede dokumenter hentet fra offentlige arkiver. Ofte er disse innslagene transkripsjoner av politiske diskusjoner som blir utslagsgivende for fortellingens virkelighet, gjengitt i manusformat med handlingsbeskrivelser i presens. 83

5 11 Hos Wallace kommer forkjærligheten for fakta (eller i hvert fall faktaopplysningens estetikk) til uttrykk i tekstinnslag forkledd som utdrag fra utenforstående kilder som ordbøker og leksika, aviser eller brevkorrespondanse. Til forskjell fra den popkulturelle virkeligheten som er Ruschas råmateriale, er ordboksoppføringene og de liksom-leksikalske innslagene i Wallaces skjønnlitteratur utsnitt av en oppdiktet informasjonssfære. Universene vi får innpass til i historiene hans, blir gjort mer overbevisende og komplekse som følge av disse grepene. Miljøene pustes liv i og gjøres plausible av et mangfold av angivelige, utenforstående tekster vi kun ser bruddstykker av i fortellingens løp, og de gjengitte, men kunstige faksimilene settes i sammenheng med resten av handlingen. Treffende nok er det i et av disse konstruerte faktainnslagene i Infinite Jest at Ruscha og Wallace har et direkte forbindelsespunkt, hvilket er et hint om at sistnevnte kjente til og antagelig interesserte seg for førstnevntes kunstnerskap. I den delen av 10 noteverket som gir en fullstendig oversikt over filmografien til James Orin «Himself» Incandenza, får vi nemlig vite om en film fra 70-årene med tittelen Various Small Flames, hvis distribusjon ble rammet av rettslig forfølgelse fra en «US Conceptual Director Ed Ruscha». En av de merkeligste fotobøkene Ruscha utga i sekstiårene, var nemlig Various Small Fires and Milk (1964), som holder det tittelen lover og ganske enkelt er en serie bilder av små flammer med et avsluttende bilde av et kjøkkenglass med melk. Merkelig nok impliserer Wallaces fotnote at Ruschas bok er en film, og referansen fungerer følgelig som et konstruert faktum på linje med de øvrige titlene i Incandenzas filmografi 18. TV EN SA DET Det er vanskelig å tenke seg Wallaces forfatterskap og Ruschas kunstnerskap uten populærkulturen og i særlig grad TV og spillefilm som utgangspunkt. Som vår tids primærdistributør av fortellinger og en viktig katalysator for popspråklige epidemier og sjargonger, er den televisuelle kulturen det mest bestandige referansegrunnlaget i begges produksjon. Wallace redegjør for grunnene til at TV-mediet er en enorm ressurs så vel som en trussel for amerikanske samtidsforfattere i essayet E Unibus Pluram: Television and U.S. Fiction (1990) 19. I denne teksten knytter Wallace TV-mediets fortrinn og litterære potensial til forfatterens kikker-tilbøyelighet: Observasjon av menneskelig adferd selv når den er kringkastet og underlagt stram, forutsigbar regi er en forutsetning for å kunne iscenesette menneskelige situasjoner med overbevisende dialog. Selv om essayet er tydelig kritisk til nittiårenes TV-hegemoni og mange av de samtidige forfatterne som med impotent ironi skapte litteratur som forsøkte (men ikke evnet) å harselere over televisuell kommersialisme 20, er Wallaces holdning til denne delen av kulturen at den ikke er til å unngå for forfattere som rett og slett er interessert i å skrive realistisk. Med TV-apparatet som spydspiss gjennomsyrer populærkulturen måtene vi tenker, as- 84

6 12 sosierer og snakker på. Kort sagt fungerer den mest av alt på grunn av mengden av TV-titting vi unnagjør daglig som et filter eller en kameralinse man opplever verden gjennom. Mange av erfaringene man gjør seg i den tredimensjonale virkeligheten (for å si det på DFW sk), er på et eller annet tidspunkt blitt skildret som kringkastet fiksjon i en vakrere og mer forlokkende variant. Med tiden setter TV-skildringene spor i hukommelsen som idealiserte minner vi sammenligner livserfaringene våre med. I Infinite Jest kommer disse betraktningene til uttrykk i popkulturelle referanser som forfatteren kun nøyer seg med å implisere. Som eksempel kan nevnes avslutningen der bedrageriet til doppusheren Gene Fackelmann når oppgjørets time i en Clockwork Orange-aktig tortursekvens. Her gir Wallace et antydende nikk til Stanley Kubricks sci-fi-klassiker og overlater resten til leserens assosiasjonsevne. På bakgrunn av en vag filmhistorisk hentydning må leseren selv gjøre koblingen mellom beskrivelsen av torturen som består i å sy offerets øyelokk åpne og tvinge stakkaren til å stirre på en video mens overgriperen drypper tårevæske i øynene hans og den velkjente scenen fra A Clockwork Orange: It was just seeming to Gately he d seen the fluid-in-eye-thing in a ( ) movie 21, heter det på nest siste side i hovedteksten. Mellom linjene finner man en halvkvedet filmquiz. COWBOY-MAGRITTE I HOLLYWOOD 22 Hollywoods gjøren, laden og kjølige dekadens er gjennomgående tematisert i Ruschas oevre. Siden han flyttet til Los Angeles med musikerkameraten Mason Williams fra Oklahoma City i 1956, har Ruschas skråblikk på sørkalifornisk kultur vært kjennetegnet av innflytterens særegne kombinasjon av begeistring og forskrekkelse. Foruten i tekstbilder som eksplisitt viser til filmindustrien og den bipolare, hedonistiske livsstilen som gjør Hollywood verdt å mytologisere 23, er spillefilmens innvirkning på Ruschas kunstnerskap særlig å spore i komponeringen av landskaps- og arkitekturmotiver. Det mest gjennomgående komposisjonsgrepet i Ruschas arkitekturskildringer er den diagonale delingen av det liggende (ofte langstrakte) formatet og plasseringen av bygningen langs diagonalens akse fra det øvre venstre til det nedre høyre hjørnet av billedflaten. hinsides avgrensningen 25», uttaler han telesuggestivt i et intervju fra åttitallet. SMALT SPRÅK MED BRED APPELL Wallace og Ruscha er altså begge kunstnere som bruker populærkulturens dagligtale som hovedingrediensen i nye bilder, dikt og fortellinger. På hver sin måte kommenterer de hvordan verbalspråket formes og forandres av massekulturell mediering, i bøker og bilder som omfavner ytterlighetene informasjonsteknologien tvinger språket vårt ut i. Ved nærsynt å granske popkulturelle sjargonger har de dessuten funnet et formspråk med tydelig allmenn appell: De to kunstnerskapene er gode eksempler på at både litteraturens og billedkunstens ellers forbeholdne publikum også har fan-tilbøyeligheter som er stimulerbare; Ruscha har supportere 26 og Wallace har sine Howling Fantods 27. Det er nettopp i pendlingen mellom det obskure og banale, det alvorstunge og lettsindige begge disse kunstnerne opererer. Ved å rette oppmerksomhet mot de poetiske mulighetene i et språk som tilpasser seg tidsåndens pragmatikk og svingninger, setter de ord på problemstillinger som virker både grunnleggende menneskelige og kunstnerisk presserende: Hvordan påvirkes språket av en fragmentert medievirkelighet som bare kommuniserer i ufullstendige setninger? Hva skjer med virkelighetsforståelsen vår når populærkulturen setter avtrykk på alle erfaringer? Hvordan kan man lage kunst som stimulerer den moralske bevisstheten til et publikum som fnyser og himler med øynene bare man ytrer m-ordet? Heldigvis er både Ruscha og Wallace såpass gode retorikere at de nærmer seg alvoret med satirisk humor og strategisk plasserte publikumsfrierier. Le først, så tenke. 1. Darlene Phipps, Hollywood, Standard Station, Amarillo, Texas, Various Miracles, Hollywood, Swarm of Red Ants (fra Insects-portfolioen), Oranges, Peaches, Pears, Apples, Grapes, You Name It, Detalj fra fotoboken Various Small Fires and Milk, Scannet side fra David Foster Wallace's Infinite Jest, s Scannet side fra David Foster Wallace's Infinite Jest, s Scannet side fra David Foster Wallace's Infinite Jest, s Scannet side fra David Foster Wallace's Infinite Jest, s Oof, Detalj fra fotoboken Some Los Angeles Apartments, Lignende komposisjoner der en nøytral bakgrunn gradvis fylles av en gjenstand langs bildets diagonal finnes det mange filmhistoriske eksempler på, og Ruschas signaturdiagonal har nettopp opphav i denne kinematografiske klisjeen 24. Kunstnerens beskrivelse av den maleriske appropriasjonen av grepet angir en tydelig interesse for tangeringspunktene mellom film og maleri: «det [er] som å kringkaste noe fra et bittelite punkt, for så å utvide det 85

7 1 Se watch?v=e_sqrxaordo 2 En veksling mellom kognitiv identifikasjon (avkoding) av skrifttegn og optisk sansning som er vanskelig for hjernen. Selv om de to handlingene (å lese /se) er nært forbundet, er det alltid slik at vi må prioritere den ene på bekostning av den andre. Den amerikanske kunstkritikeren Peter Schjeldahl hevder at å gjøre de to tingene simultant (å lese et ord samtidig som man ser på det) er helt umulig. Imidlertid er det ifølge Schjeldahl slik at man gjerne tror at man kan bruke hjernens evne til å avkode skriften øynene oppfatter, samtidig som man betrakter teksten som «ren» form, ettersom vekslingen mellom de to mentale operasjonene går så hurtig. (Peter Schjeldahl, Seeing and Reading: Ed Ruscha, s. 233 i kritikksamlingen Let s See: Writings on Art from The New Yorker, Thames & Hudson, 2008.) 3 Yves Alain Bois, Liquid Words, s. 126 i utstillingskatalogen Formless: A User s Guide, Zone Books, New Painting of Common Objects på Pasadena Art Museum, California, Kunstneren sier selv om denne overgangen fra enstavelsesord til hele setninger: «Enkeltstående ord var interessante å jobbe med en stund, helt til det bare var én ting som gjensto å gjøre, nemlig å slenge inn flere ord. Til slutt stod jeg der og jobbet på et maleri med teksten [The] Study of Friction and Wear On Mating Surfaces.» Sitat fra Premeditated: An Interview with Ed Ruscha, Jana Sterbak, s. 253 i intervjusamlingen Leave Any Information at the Signal: Writings, Interviews, Bits, Pages, red. Alexandra Schwartz, Cambridge, Mass: MIT Press, 2002, min oversettelse. 6 Denne observasjonen er bygget på / et plagiat av (stryk det som ikke passer) nok en av Schjeldahls Ruscha-betraktninger. Se katalogteksten Ed Ruscha: Traffic and Laughter i tekstsamlingen The Hydrogen Jukebox: Selected Writings of Peter Schjeldahl, University of California Press, Berkeley, Semiotikken befatter seg som kjent med studiet av tegnsystemer og meningene tegn genererer som bestanddeler av systemer. 8 I Zadie Smiths enestående essay og/ eller minnetekst om David Foster Wallace fra 2009 legger hun særlig vekt på hvordan forfatteren fryktet (men ikke desto mindre var opptatt av) ideen om ord som små mimetiske bilder. Som en ivrig leser av Ludwig Wittgenstein (i særlig grad dennes Filosofiske undersøkelser (1953), for øvrig en mye omtalt bok i Wallaces debutroman The Broom of the System (1987)) hadde Wallace en ikke ubetydelig tegnteoretisk angst for ideen om språk som rent betegnende, dvs. oppfatningen av ord som små merkelapper man navngir virkeligheten med. For Wittgenstein (og Wallace) impliserer denne ideen at vi er «fanget» i språket og dermed metafysisk adskilt fra den sansbare verden, som vi bare har tilgang til via språkets merkelapper. (Se Zadie Smith, Brief Interviews With Hideous Men: The Difficult Gifts of David Foster Wallace, s i Smiths essaysamling Changing My Mind: Occasional Essays, Penguin Press, New York, 2009.) 9 Forsøksvis, i hvert fall. Hvis størrelsen på gjenstanden som fremstilles tillater det, har Ruscha for vane å male ting i sin naturlige størrelse. De fleste klinkekulene, pillene osv. i bildene hans er først målt med linjal og deretter gjengitt på lerretet i 1:1. (Se Dave Hickey, Available Light, s. 30 i utstillingskatalogen The Works of Edward Ruscha, Hudson Hill Press / San Francisco Museum of Modern Art, 1982.) 10 Hvilket det egentlig ikke er så mye av (piktogrammer/grafer/overstrykninger /drodlinger, altså) i Infinite Jest: i den fullstendig ugjennomtrengelige beskrivelsen av det Risk-aktige liverollespillet Eschaton (på side 1023/1024 i noteverket), er de innfløkte spillereglene forsøkt forklart med matematiske formler og funksjoner. Ellers er det noen liksom-faksimiler (for eksempel to utdrag fra brevkorrespondansen mellom Avril og Orin Incandenza på side 1006/1007, også i noteverket). Den mest uortodokse romansiden i boka er muligens side 891, i skildringen av ekspillemisbrukerens Don Gatelys mentale anstrengelser i sykesengen for å ikke gi etter for suget etter smertestillende. 11 Se for eksempel novellene Mister Squishy eller The Suffering Channel i samlingen Oblivion (2004), eventuelt The Depressed Person (som Smith trekker frem som eksempel i sin minnetekst) fra Brief Interviews with Hideous Men (1999). Videre setter jeg honoraret mitt på at The Pale King (2011) kommer til å inneholde en hel del tålmodighetsutfordrende og obskur regnskapsfører-lingo. 12 For ikke å nevne akronymene som er kortformer av årene i romanens tidsregning. I Infinite Jest forholder fortellingens kronologi seg til såkalt «subsidiert tid», der en utvalgt merkevare sponser et kalenderår. Årstall i Infinite Jest blir ikke oppgitt numerisk, men med egennavn som angir hvilket produkt som er sponsor for kalenderåret. Den subsidierte tidsregningen er følgende: 2002: Year of the Whopper (Y.W.) 2003: Year of the Tucks Medicated Pad (Y.T.M.P.) 2004: Year of the Trial-Size Dove Bar (Y.T.-S.D.B.) 2005: Year of the Perdue Wonderchicken (Y.P.W.) 2006: Year of the Whisper-Quiet Maytag Dishmaster (Y.W-Q.M.D.) 2007: Year of the Yushityu 2007 Mimetic-Resolution-Cartridge-View- Motherboard-Easy-To-Install-Upgrade For Infernatron/InterLace TP Systems For Home, Office Or Mobile [sic] (YUSHITYU) 2008: Year of Dairy Products from the American Heartland (Y.D.P.A.H.) 2009: Year of the Depend Adult Undergarment (Y.D.A.U.) 2010: Year of Glad (Y.G.) (Se s i Greg Carlisles Elegant Complexity: A Study of David Foster Wallace s Infinite Jest, Sideshow Media Group Press, 2007.) 13 Som mister status som P.G.O.A.T etter å ha fått ansiktet sitt vansiret, noe som følgelig gjør at hun begynner å gå med slør og melder seg inn i U.H.I.D (the Union of the Hideously and Improbably Deformed). 14 Se for eksempel 38-linjeren som begynner i nederste halvdel av side 57 i Infinite Jest og som avsluttes midt på side 58, den som begynner med «Gately could easily have screwed out of there and never looked back» 15 Smith sammenligner det å lese Wallace med å følge et matematisk resonnement eller lese partiturer: «Minst ett steg av prosedyren [med å lese Wallaces setninger] innebærer å gjenta den fra begynnelsen.» (Se Zadie Smith, Brief Interviews With Hideous Men: The Difficult Gifts of David Foster Wallace, s. 274 i Smiths essaysamling Changing My Mind: Occasional Essays, Penguin Press, New York, 2009, min oversettelse.) 16 Kunstneren sier selv om bruken av panoramaformatene som ble stadig lengre i siste halvdel av 70-årene: «[Det var] ganske enkelt en naturlig utvikling av syntaktisk forlengelse.» (Se Paul Karlstrom, Interview With Ruscha in His Hollywood Studio, s. 161 i intervjusamlingen Leave Any Information at the Signal: Writings, Interviews, Bits, Pages, red. Alexandra Schwartz, Cambridge, Mass: MIT Press, 2002, min oversettelse.) Som eksempel på et av disse langstrakte maleriene kan nevnes Mexico, Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska fra 1980, som har det vanvittige formatet 50,8 x 401,3 cm. En reproduksjon av verket kan ses på side (nemlig) i monografien Ed Ruscha av Richard D. Marshall, Phaidon Press Limited, Fra Oblivion (2004). 18 I tillegg til å nevnes i romanens lengste fotonote (# 24 på side ), blir Incandenzas Ruscha-plagiat også henvist til i «hovedteksten» på side 935 i Infinite Jest. Beskrivelsen av Incandenzas film er også dekkende for Ruschas fotobok: just serial shots of flames from brass lighters, kitchen matches, pilot lights, birthday candles, votive candles, pillar candles, birch shavings, Bunsen burners, etc. 19 Publisert i essaysamlingen A Supposedly Fun Thing I ll Never Do Again: Essays and Arguments, I særlig grad var Wallace kritisk til Mark Leyner, litterær talsmann for MTV-generasjonen (eller var det Bret Easton Ellis?) og forfatteren av blant annet novellesamlingen My Cousin, My Gastroenterologist (1990). Wallace kom til skade for å omtale Leyner som «en slags antikrist» i et intervju i New York Times i (Se Grimes, William The Ridiculous Vision of Mark Leyner, New York Times, 13. september 1992.) 21 Et annet, noe mer subtilt eksempel på en implisert popkulturell referanse kan leses på side 32 i Infinite Jest, i den korte og kryptiske telefonsamtalen mellom Orin og Hal Incandenza som lyder slik: O: I want to tell you. My head is filled with things to say. H: I don t mind. I could wait forever. Den pop-observante leser gjenkjenner kanskje denne ordvekslingen som de fire første tekstlinjene i George Harrisons I Want to Tell You (fra Beatlesalbumet Revolver, 1966), en referanse som Greg Carlisle også nevner i sin omfattende Infinite Jest-studie Elegant Complexity. (Se s. 32 i Infinite Jest og s i Greg Carlisles Elegant Complexity: A Study of David Foster Wallace s Infinite Jest, Sideshow Media Group Press, 2007.) 22 Fornorskning av David Bourdons Ruscha-karakteristikk i A Heap of Words about Ed Ruscha, s. 25 i Art International, 20. november Som for eksempel pastelltegningene Another Hollywood Dream Bubble Popped (1976) Hollywood Is a Verb (1979) eller Three Darvons and Two Valiums (1975). 24 Se for eksempel intervjuet Information at the Signal: An Interview With Ed Ruscha, publisert oktober 2008 på nettsidene til Fabrik Magazine: fabrikmagazine.com/content/ed-ruscha/ 25 Se Paul Karlstrom, Interview With Ruscha in His Hollywood Studio, s. 160 i intervjusamlingen Leave Any Information at the Signal: Writings, Interviews, Bits, Pages, red. Alexandra Schwartz, Cambridge, Mass: MIT Press, 2002, min oversettelse. 26 Selv om Ruscha i dag er trygt plassert i den amerikanske 1900-tallskunstens kanon og for lengst tatt inn i den institusjonelle varmen, ble han lenge oppfattet som en regional lettvekter i amerikansk kunstliv fordi han (a) ikke bodde i New York og (b) fordi L.A.-kunstnere lenge ble avskrevet som «hippe, unge bohemer som henger ute i Venice og lager dekorativt juggel for rikinger»*. Ruschas mest lojale støttespillere gjennom med- og motgang i en lang karriere har vært kritikerne Dave Hickey og Peter Schjeldahl, samt kuratorene Walter Hopps og Henry T. Hopkins. Ifølge Schjeldahl er Ruscha en kunstner som har størst appell blant andre kunstnere, og den kjølige kritiske mottagelsen han lenge ble utsatt for, hadde å gjøre med en utbredt misforstått oppfatning av prosjektet hans som «ironisk». *Joseph Masheck, California Color, Pace Gallery, Artforum, januar (Se Peter Schjeldahl, Seeing and Reading: Ed Ruscha, s. 235 i kritikksamlingen Let s See: Writings on Art from The New Yorker, Thames & Hudson, 2008.) 27 DFW-fantaster kaller seg gjerne Howling Fantods (med referanse til et mye brukt uttrykk i Infinite Jest), som også er navnet på nettsiden til den australske Fantoden Nick Maniatis: 86

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Naiv.Super. av Erlend Loe

Naiv.Super. av Erlend Loe Analyse av ''Naiv.Super'' av Erlend Loe Webmaster ( 21.02.05 19:09 ) Naiv.Super. av Erlend Loe Romanen Naiv.Super. er skrevet av Erlend Loe i 1996 og ble en stor publikumsuksess da den ble gitt ut i 1997.

Detaljer

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships Obj135 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 10. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 3/New Flight 3 Extra, Cappelen TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: UKE 34- UKE 39 forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner skrive en karikerende

Detaljer

VURDERINGER AV EKSEMPELSVAR TIL NORSKPRØVE, DELPRØVE I SKRIFTLIG FRAMSTILLING NIVÅ A1 A2

VURDERINGER AV EKSEMPELSVAR TIL NORSKPRØVE, DELPRØVE I SKRIFTLIG FRAMSTILLING NIVÅ A1 A2 1 NIVÅ A1 A2 Eksempeltekst 1 Oppgave 1, Skrive melding: Kandidaten svarer på oppgaven og skriver ved hjelp av enkle setninger og fraser en kort og enkel e-post om hva han/hun skal gjøre i helgen. Oppgave

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Analyse av elevtekst

Analyse av elevtekst Analyse av elevtekst Beskrivelse av teksten: Teksten er en kort historie om og av ei jente, som forteller om noe selvopplevd.. Historien handler om faren hennes som fikk vondt i foten og i armen, og som

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017

FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017 FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017 Prøve består av følgende deler: Lyttetekst: Svar på spørsmål med fullstendige setninger Lesetekst: Les teksten og svar på spørsmålene med

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Forstå faktainformasjon og forklaringer Forstå instruksjoner og veiledning Forstå meninger

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj125 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Engelsk for 9. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 2 / New Flight 2 Extra, Cappelen TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Periode 1: UKE 34-37; The Stage Is Yours forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner bruke

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Møter mellom små barns uttrykk, pedagogers tenkning og Emmanuel Levinas sin filosofi -et utgangpunkt for etiske

Detaljer

Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk. Stairs 1: side 4-8. Stairs 1 side 16-19

Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk. Stairs 1: side 4-8. Stairs 1 side 16-19 Uke Kapittel og ordbankord Uttrykk og strukturer Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk 34-42 Chapter 1 Numbers 0-12 Stairs 1: zero (370), one (371), two (372), three (373), four (374), five

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden:

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Engelsk År: 2012-13 Trinn og gruppe: 9.trinn Lærer: Utarbeidet av Monica Svarstad, Jørgen Ramsdal og Anita Heldal Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål

Detaljer

Vurdering. Kompetansemål Arbeidsfor m. Når. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst

Vurdering. Kompetansemål Arbeidsfor m. Når. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst Årsplan - Engelsk fordypning 2017-2018 Faglærer: Gjermund Frøland Læreverk: Searching 8 Searching 9 Read and Write NB: Kompetansemål gjelder etter 10.trinn Faget består av to hovedområder: Utforsking av

Detaljer

Læreplan i fordypning i norsk

Læreplan i fordypning i norsk Læreplan i fordypning i norsk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/nor6-01 Formål Fordypning i norsk bygger på det samme faglige grunnlaget og de samme danningsmålsetningene som norskfaget og

Detaljer

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT Bygdøy allé 33B 0262 Oslo, NORWAY STUDIO: Bygdøy allé 7 lillhollstedt@gmail.com +47-911 98 835 www.minportfolio.no facebook.com/minportfolio Når

Detaljer

MEVIT1700 Seminargruppe 4 Gruppe C

MEVIT1700 Seminargruppe 4 Gruppe C MEVIT1700 Seminargruppe 4 Gruppe C Multimedialitet og multimodalitet 5. august 2007 Multimedialitet Begrepet om multimedialitet er, ifølge Liestøl og Rasmussen (2007), det faktum at uttrykkselementene

Detaljer

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring:

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring: Årsplan for 3.trinn Fag: Engelsk Skoleåret 2017 /2018 Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering 33-34 Everyday practice 35-38 Språklæring: samtale om eget arbeid med

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut å tolke noveller Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen de har, og begrunne dine egne

Detaljer

10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38

10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38 10. trinn Uke Tema Arbeidsmåter Kompetansemål Vurdering, vurdert opp mot måloppnåelse 35-38 Love and friendship Kapittel 1: Say you ll be there - verb som ikke vanligvis tar refleksivt pronomen - adjektiv

Detaljer

Lokal læreplan i engelsk 10

Lokal læreplan i engelsk 10 Lokal læreplan i engelsk 10 The Commmonwealth of Nations Forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner (16) Drøfte levesett og omgangsformer i (Storbritannia), (USA), andre engelskspråklige

Detaljer

7. trinn Målark Chapter 1 Bokmål

7. trinn Målark Chapter 1 Bokmål Målark Chapter 1 Bokmål Jeg kan lese en dialog sammen med andre. Jeg kan lese og lytte til nyheter og annonser. Jeg kan lese en enkel faktatekst med mange bilder. Jeg kan lese mer avanserte faktatekster

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Stephen Shore. Fotografen. av Anne Marit Hansen

Stephen Shore. Fotografen. av Anne Marit Hansen Stephen Shore 1 Fotografen av Anne Marit Hansen Selvlært fotograf Steven Shore brukte et 35 mm kamera med film som måtte fremkalles i mørkerom. Som en selvlært fotograf måtte han også lære seg fremkallingsprosessen.

Detaljer

Når. Kompetansemål Arbeidsform Vurdering. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst

Når. Kompetansemål Arbeidsform Vurdering. Øving i og test i. uregelrette verb. September a-c It s my life Utforsking av språk og tekst Når Årsplan - Engelsk fordypning 2017-2018 Faglærer: Gjermund Frøland Læreverk: Oppgåver i, Searching 10, https://www.learnenglishfeelgood.com/ + anna ad hoc NB: Kompetansemål gjelder etter 10.trinn Faget

Detaljer

Lesesenteret. Om gutter og lesing. Trude Hoel, Lesesenteret 21. mars 2012. www.lesesenteret.no 1

Lesesenteret. Om gutter og lesing. Trude Hoel, Lesesenteret 21. mars 2012. www.lesesenteret.no 1 Om gutter og lesing Trude Hoel, Lesesenteret 21. mars 2012 www.lesesenteret.no 1 Hva vet vi? Kjønnsforskjellen i jentenes favør øker. Leseengasjement var den enkeltfaktoren som forklarte mest variasjon

Detaljer

Aldersgrenser og barn og unges mediekompetanse

Aldersgrenser og barn og unges mediekompetanse Aldersgrenser og barn og unges mediekompetanse Hva er mediekompetanse? Mediekompetanse kan forstås som den evnen vi har til å bruke mediene og samtidig forstå og kritisk evaluere innholdet i digitale og

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon. (Språkleker)

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE. Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2. Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne:

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE. Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2. Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Trinn 2 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler vurdere eget arbeid

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Å tolke noveller. Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag

Å tolke noveller. Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Å tolke noveller Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Oppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere Morten Harry Olsen Skrivehåndverket En praktisk guide for nybegynnere Tidligere utgitt: For alt hva vi er verdt, noveller 1985 Ganske enkelt Sand, roman 1986 En dans til, noveller 1988 Tråder, essays og

Detaljer

II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si?

II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si? II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si? Det betenkeligste er at vi i disse betenkelige tider ennå ikke har begynt å tenke. Dette er interessante ord fra Martin Heidegger

Detaljer

Tobias Rønningen Studio 2 Sept.2015. Fase 1 Stopmotionfilm Av Tobias Rønningen

Tobias Rønningen Studio 2 Sept.2015. Fase 1 Stopmotionfilm Av Tobias Rønningen Fase 1 Stopmotionfilm Av Tobias Rønningen 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Forskning 3 2.1 Fredrick Melbourne Cooper 3 2.2 De første tegnefilmene 3 2.3 Walt Disney 3-4 2.4 Computer Animation 4-5 3. Eksperiment

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

slebø oppvekstsenter

slebø oppvekstsenter Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Engelsk Trinn: 2 Lærer: Marit Valle Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året 35-37 The colours og the weather. Lære engelske fraser for å Læreboka English

Detaljer

Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering

Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering God akademisk praksis Alle som leser det du skriver skal lett forstå hva som er dine tanker og ideer

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Periode 1: UKE 34- UKE 37; The Stage Is Yours bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og bygging

Detaljer

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger TRASTAD SAMLINGER MUSEUM OG GALLERI FOR OUTSIDER ART Outsider Art Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger «Folk flest tror å mene at kreativt talent må være forankret i en logisk, intellektuell

Detaljer

LNM. Nyhetsbrev. April 2012

LNM. Nyhetsbrev. April 2012 LNM Nyhetsbrev April 2012 Andreas Glad, Harvest 2011 Påsken 2012 Jeg vil si takk og gi respekt til Nina Refsnes som styrte skuta med faglig dyktighet og naturlig autoritet. Nå skal jeg være styreleder

Detaljer

Lokal læreplan engelsk 4.klasse Lærebok: Stairs 4

Lokal læreplan engelsk 4.klasse Lærebok: Stairs 4 Lokal læreplan engelsk 4.klasse Lærebok: Stairs 4 Antall uker 8 Back to school Snake (alfabet og tall) Framføring av dikt Stairs 4 WB 4 CD Slip on one and two Bildekort 2a) bruke enkle lytte- og talestrategier

Detaljer

Språkplan for. Stella Maris Kultur. barnehage

Språkplan for. Stella Maris Kultur. barnehage Språkplan for Stella Maris Kultur barnehage Innhold Innledning... 2 Bruk av språk i alle hverdagssituasjoner gjennom hele barnehagedagen.... 3 Barneintervju... 3 Filosofiske samtaler... 5 Barnehagens rom,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole 2016-2017 SENTRALE KOMPETANSEMÅL ELEVENS KOLONNE Læreverk: Nye Kontekst LÆRERENS KOLONNE Læreverk: Nye Kontekst Lærerens bok, Nye Kontekst Oppgaver, Nye Kontekst,

Detaljer

Års- og vurderingsplan Engelsk fordypning Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Engelsk fordypning Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Engelsk fordypning Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 9 Kompetansemål Utforsking av språk og tekst Hovedområdet utforsking

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

WILLIAM EGGLESTON & DAVID REED PRESS. Fargeoverføringer på vegg Morgenbladet, March 25, 2011

WILLIAM EGGLESTON & DAVID REED PRESS. Fargeoverføringer på vegg Morgenbladet, March 25, 2011 WILLIAM EGGLESTON & DAVID REED PRESS p. 2 Fargeoverføringer på vegg Morgenbladet, March 25, 2011 1 Fargeoverføringer på vegg Vertikalt: Utstillingen viser William Egglestons 70- tallsfotografier side om

Detaljer

Trinn 3 Periodeplan 1

Trinn 3 Periodeplan 1 Trinn 3 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler

Detaljer

DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai

DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai ESSAY: om Terry Pratchett RIDDEREN, KATTEN OG DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai I meant," said Ipslore bitterly, "what is there in this world that truly makes living

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Årsplan i engelsk for 9. klasse året 2016/2017

Årsplan i engelsk for 9. klasse året 2016/2017 Årsplan i engelsk for 9. klasse året 2016/2017 Faglærar: Lærebøker: Wenche L. Kvæven New Flight 9, Haugnes, Bromseth og Wigdahl, Cappelens Forlag 2006 - Textbook og Workbook. Veke Delmål Kompetansemål

Detaljer

HALVÅRSPLAN HØST 2013

HALVÅRSPLAN HØST 2013 HALVÅRSPLAN HØST 2013 Høytlesningsbok: Jonas nesten skolegutt + Stine klasse 1A Zeppelin lesebok og Min Første skolebok UKE 34-36 Bli kjent med boka Kunne fortelle om et bilde Lytte og gi respons til andre

Detaljer

42 ideer til bruk av symboler med Skrive med Bilder 2000

42 ideer til bruk av symboler med Skrive med Bilder 2000 4 ideer til bruk av symboler med Skrive med Bilder 000 Støtte til kommunikasjon Kommunikasjonskort Kort som er festet med Velcro bånd til tavler og lignende kan brukes i mange direkte kommunikasjonssituasjoner.

Detaljer

ÅRSPLAN Eng.fordypning 8.kl

ÅRSPLAN Eng.fordypning 8.kl Øyslebø oppvekstsenter Fag: Engelsk fordypning. Tekstbok: On the Move 1 Trinn: 8.kl Lærer: Tove Mørkesdal ÅRSPLAN 2017 2018 Eng.fordypning 8.kl Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler

Detaljer

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT

Formalia Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: SKRIFTTYPE SKRIFTGRAD LINJEAVSTAND MARGER AVSNITT Formalia Det grafiske utseendet SKRIFTBILDE: Sjekk alltid med instituttet eller faget om de har særskilte krav. Hvis slike krav foreligger, følg dem, hvis ikke, kan du følge denne malen. Det fins en del

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Sandefjordskolen. Periode 1: UKE 34- UKE 37; The Stage Is Yours

Sandefjordskolen. Periode 1: UKE 34- UKE 37; The Stage Is Yours Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34- UKE 37; The Stage Is Yours av tekst Lese, forstå og snakke om seg selv Kunne anvende to be og to

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

Årsplan i engelsk - 6. klasse 2015-2016

Årsplan i engelsk - 6. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 3 timer Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk: 6 Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Annette R. Kjøllesdal

Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Annette R. Kjøllesdal Årsplan Engelsk 2015-2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Annette R. Kjøllesdal Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Chapter 1 Radio Ratpack

Chapter 1 Radio Ratpack Chapter 1 Radio Ratpack Medier. Radiosending fra rottene i kloakken Gloser Textbook side 193-194 Kompetansemål i Kunnskapsløftet Språklæring Bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Cheryl Strayed På ville veier

Cheryl Strayed På ville veier Cheryl Strayed På ville veier Om å miste fotfestet og komme på beina igjen Oversatt av Bente Rannveig Hansen Om forfatteren: CHERYL STRAYED er født i 1968. Hun har tidligere skrevet romanen Torch (2006)

Detaljer

Vurdering FOR læring. Fra mål og kriterier til refleksjon og læring. Line Tyrdal. 24.september

Vurdering FOR læring. Fra mål og kriterier til refleksjon og læring. Line Tyrdal. 24.september Vurdering FOR læring Fra mål og kriterier til refleksjon og læring Line Tyrdal 24.september Sarah Hva gjør Sarah i stand til å snakke slik hun gjør? Hvordan? Når? Hvem? VURDERINGS- KULTUR Hvorfor? Hvordan

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj105 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 10. trinn 2014/15 Læreverk: New Flight 3/New Flight 3 Extra, Cappelen TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17.

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17. VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN 1 TABLÅER CRISPIN GURHOLT Lillehammer Kunstmuseum Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer 21. april 17. juni 2012 KORT OM FORMIDLINGSOPPLEGGET Lillehammer Kunstmuseum

Detaljer

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)...

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)... Personal og lønn Coaching 1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter).... 3 1. COACHMODELL: GROW Formål: GROW-modellen

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

ÅRSPLAN Eng.fordypning 8.kl

ÅRSPLAN Eng.fordypning 8.kl Øyslebø oppvekstsenter Fag: Engelsk fordypning Trinn: 8.kl Lærer: Tove Mørkesdal ÅRSPLAN 2015 2016 Eng.fordypning 8.kl Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s,

Detaljer

Dans i Drammen. Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28

Dans i Drammen. Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28 Dans i Drammen Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28 Kunsthistorieprofessor Øivind Storm Bjerke anmelder utstillingen Trisha Brown Company i Nøstetangenrommet, Drammens Museum. Utstillingen står til

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer