Kryssreaksjoner mellom inhal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kryssreaksjoner mellom inhal"

Transkript

1 Kryssreaksjoner mellom inhal KLINISKE SYNSPUNKTER SAMMENDRAG: Omkring 70% av alle bjørkepollenallergikere får symptom på matvareoverfølsomhet og mange pollenallergikere har allergi mot bl.a. nøtter og epler. Dette fordi det foregår en såkalt kryssreaksjon mellom inhalasjonsallergenet og matvareallergenet. Slike reaksjoner er vanligst ved pollenallergi, men forekommer også ved en del andre inhalasjonsallergier. Som regel har disse pasientene først utviklet en inhalasjonsallergi, sekundært matvareallergi. Kunnskap om kryssreaksjonene er nyttig for korrekt behandling av slik overfølsomhet overfor matvarer. I løpet av de siste tiår er det påvist et stort antall immunologiske kryssreaksjoner, men svært få av disse har klinisk signifikans. Feiltolkning av testresultater representerer derfor fare for overdiagnostisering. Artikkelen gir en oversikt over de mest vanlige klinisk signifikante krysssreakjoner og beskriver også symptom og utredning. Legemiddel spiller en underordnet rolle i den forebyggende behandlingen av matvareallergi. Det finnes imidlertid en god del praktiske tips man kan gi pasienten. Basert på erfaringer og pasientopplysninger gis her praktiske pasientråd samt oversikt over hvilke frukter som gjerne tolereres av bjørkepollenallergikere med kryssallergi. Nils E. Eriksson er dosent og tidligere overlege ved Lungoch allergimottagningen, Länssjukhuset, Halmstad. Kontaktadresse: Nils Eriksson Gaggegatan 17b Halmstad Sverige hjemmeside: av nils e eriksson, Länssjukhuset i Halmstad Kryssallergi kan ut fra et immunologisk synspunkt ha ulike betydninger. Det kan være snakk om en fullstendig identitet mellom et luftveisallergen og et matvareallergen. Dette kan f. eks. være aktuelt når en pasient med allergi mot krepsdyr får ubehag av tilsvarende allergen i luften i en fabrikk som behandler reker, eller når en pasient som har fått astma i tilknytning til arbeid med eksponering for karmin (som kommer fra lus), og deretter får gastrointestinale plager når han eller hun drikker Campari som inneholder fargestoffet karmin. I andre sammenheng dreier det seg om delvis identitet mellom luftveisallergen og matvareallergen, som når en pasient som er allergisk mot pollen fra kurvplanteaktige vekster, viser seg å være overfølsom overfor honning som inneholder pollen fra samme botaniske gruppe. Mer vanlig er imidlertid at kryssallergi dreier seg om samme allergene strukturer, epitoper fra matvareallergenet og aeroallergenet. Eksempel på dette er matvareallergi relatert til bjørkepollen, burotpollen eller ragweedpollen (1). Fra et klinisk synspunkt snakker man av og til om kryssallergier når det finnes en statistisk sammenheng mellom sensibilisering fra to forskjellige allergenkilder, f.eks. bjørkepollen og hasselnøtt, selv om årsaken til den samtidige allergien rent immunologisk ikke behøver å være kryssallergi. Kunnskap om kliniske sammenheng har vært kjent lenge før man gjennom immunologiske metoder har kunnet påvise at det dreier seg om ekte immunologisk kryssallergi (2). Et meget stort antall immunologiske kryssreaksjoner er påvist i løpet av siste tiår. Mange av disse har imidlertid ingen eller ubetydelig klinisk signifikans. Feiltolkning av testresultat kan derfor føre til overdiagnostikk. Kryssreaksjoner mellom pollen og frukt De viktigste kryssreaksjonene mellom inhalasjons- og matvareallergen er de som henger sammen med pollenallergi og lateksallergi. Tabell 1 og figur 1 gir en oversikt over de vanligste kryssallergiene. Studier fra ulike land i Europa har vist at 70 90% av de pasientene som er allergiske mot en eller annen vegetabilsk matvare også er pollenallergiske (3 5). Bjørkepollen Hos oss er den mest kjente pollenrelaterte matvareoverfølsomheten den som finnes ved bjørkepollenallergi. Omkring 70% av bjørkepollenallergikere får symptom på overfølsomhet av en matvare (6). De matvarene som oftest gir plager hos bjørkepollenallergikere er først og fremst nøtter, kiwi og frukt tilhørende Roasaceae-familen. Frekvenser fremgår av tabell 2. Når det gjelder epler, er det rapportert om forskjeller ved ulike sorter epler (7). Testmessig finner man også ofte sensibilisering, delvis uten klinisk relevans, for et antall krydder, bl.a. anis, karri, karve, kamille, selleri, peppermynte og paprika (4). Burotpollen Burot er et ugress i kurvplantefamilen, Asteraceae, og blomstrer på høsten. Allergi mot burot er hos oss mindre vanlig enn allergi mot gress og løvtre. Matvarer eller krydder som har sammenheng med burotallergi hører først og fremst til skjermplantefamilien, Apiaceae. Relativt vanlig er plager fra selleri, persille, koriander, gulrot, hvitløk, karri, paprika, kamille og brødkrydder som anis, fennikel og karve. I Sentral- og Øst- Europa, der burotallergi er mer vanlig enn hos oss, er slike matvareallergier også mer vanlige (8). 14 fagbladet allergi i praksis 2/2003

2 asjons- og matvareallergen Allergi mot selleri er rapportert som en årsak til alvorlige allergiske symptom, inklusive anafylaksi, og de fleste selleriallergiske pasientene viser allergi mot pollen, særlig burot, men også bjørk. Den burotallergiske pasienten med overfølsomhet for selleri tåler som regel verken fersk eller kokt selleri til forskjell fra bjørkepollenallergikeren som ofte tåler kokt selleri. Ragweedpollen Ragweed (Ambrosia) er i slekt med burot og er et vanlig ugress i Nord-Amerika og i Sentral- og Øst-Europa. Ragweed er ofte opphav til allergi. Det er konstatert sammenheng mellom allergi for ragweed og matvarer som vannmelon, cantaloupe, zucchini, agurk og banan (9). Andelen ragweedallergikere med overfølsomhet overfor mat er imidlertid mye lavere enn motsvarende tall for bjørkepollenallergikere. Gresspollen Allergi mot gresspollen er hos oss nesten like vanlig som bjørkepollenallergi. Det er testmessig konstatert sammenheng mellom gresspollenallergi og sensibilisering for matvarer som hvete og andre såkornslag, tomat, peanøtt, ert, soya, løk og melon (10). I den kliniske virkeligheten er imidlertid overfølsomhet overfor Den vanligste formen for kryssallergi er den som forekommer ved bjørkepollenallergi og overfølsomhet for frukt og nøtter. Omkring 70% av bjørkepollenallergikere får symptom på overfølsomhet av en matvare. matvarer ikke vanlig hos gresspollenallergiske pasienter i Skandinavia. Ved hudtesting eller IgE-testing finner man ofte positive prikktester med våre vanligste såkornslag (som jo hører til samme botaniske familie som gress) hos gresspollenallergikere til tross for at de ikke har noen problem med brød eller lignende. Den kliniske betydningen av ulike kryssreaksjoner varierer mellom ulike regioner. I noen land har til og med kryssreaksjoner med gress en viss praktisk betydning. Kvantitative aspekter Det finnes en positiv korrelasjon mellom graden av bjørkepollenallergi og forekomsten av overfølsomhet for matvarer; jo mer uttalt bjørkepollenallergi gradert ved hudtest, IgE in vitro-test eller histaminfrisettingstest desto større er sannsynligheten for overfølsomhet (11, 12). Eksempel er vist i tabell 3. Man kan si at overfølsomhet for matvarer er en indikator på en kraftig pollenallergi. Dessuten finnes en relasjon mellom pollenallergiens varighet og forekomst av matvareallergi. Jo lengre tid pasienten har hatt pollenallergi, desto større er sannsynligheten for matvareallergi. I følge en italiensk studie forekommer matvareallergi hos ca. 40% av pasientene som har hatt bjørkepollenallergi i ett år. Med stigende varighet øker frekvensen til maks. ca. 85% ved mer enn 15 års anamnese for pollenallergi. Studien tyder på at 15% av bjørkepollenallergikerne ikke har tilbøyelighet til å bli matvareallergiske (12). foto: nina brun fagbladet allergi i praksis 2/

3 Lateks Overfølsomhet mot naturgummi (lateks) har økt de seneste tiår, ikke minst blant helsepersonell. Kryssreaksjoner er påvist mellom lateks og særlig en del frukter, som banan, avokado, kiwi, kastanje, nektarin, kirsebær, plommer, jordbær og tomat, og til og med skalldyr (13). Kryssreaksjoner mellom animalske inhalasjonsallergen og matvarer Kryssreaksjoner mellom animalske inhalasjonsallergener (pelsdyr, insekter, midd) og matvarer forekommer, men er av mindre klinisk betydning enn de som forekommer ved pollen- og lateksallergi. Pasienter med allergi mot midd eller insekter, som mygg, mygglarver og kakerlakker, er oftere enn andre overfølsomme for skalldyr (krepsdyr, muslinger, østers og snegler) (14, 15). Ved allergi mot hønsefjær forekommer samtidig allergi mot egg og kjøtt fra kylling. Hos katteallergikere er det beskrevet økt forekomst av allergi mot flesk. Symptom Lokale symptom fra munnhule og svelg er vanligst ved allergiske reaksjoner på de vegetabilske matvarene som kryssreagerer med pollen. Betegnelsen «det orale allergisyndromet» (OAS) anvendes ved matvareoverfølsomhet der lokale symptom fra munnhulen dominerer. Symptomene kan imidlertid øke og spre seg til flere organ og i verste fall kan anafylaktisk sjokk oppstå. Tabell 4 viser fordelingen av symptom ved allergi mot frukt og grønnsaker i samsvar med en italiensk undersøkelse (5). Forverring av eksem synes også å være Bjørkepollen Kiwi Lateks Vanlige kryssreaksjoner (vegetabilske matvarer) Nøtter, epler, steinfrukter, peanøtter Banan Melon Gulrot Selleri Persille Burotpollen Ragweedpollen Figur 1. Noen av de vanligste kryssreaksjoner mellom inhalasjons- og matvareallergen Tabell 1. Kryssreaksjoner mellom inhalasjonsallergen og matvareallergen Inhalasjonsallergen Matvareallergen Frekvens NE 1998 Bjørkepollen Trenøtter (hasselnøtt, paranøtt, valnøtt) Vanlig i Skandinavia Peanøtt Eple og pære Steinfrukter (fersken, kirsebær, plomme, aprikos) Rotfrukter (gulrot, potetskall) Mandel Kiwi Burotpollen Selleri Mindre vanlig Gulrot i Skandinavia, Paprika mer vanlig i Øst- Persille og Sentral-Europa Koriander Hvitløk Krydder (fennikel anis, karve, karri) Kamille Malurt (i brennevin) Solsikkefrø Honning Midd og insekter Kreps- og bløtdyr Mindre vanlig (mygg og mygglarver, kakerlakk) Lateks (naturgummi) Banan Mindre vanlig Kryssreagerer også Avokado med bjørkefiken Kastanje Nektarin, Plomme Kirsebær Peanøtter Hønsefjær Eggeplomme, eggehvite, kyllingkjøtt Uvanlig Ragweedpollen Melon Uvanlig i Skandinavia, (Beiskambrosia) Banan vanligere i Nord- Ugress i slekt Agurk Amerika, Sentralmed burot og Øst-Europa 16 fagbladet allergi i praksis 2/2003

4 forårsaket av kryssreaksjoner. I en studie der man undersøkte 37 voksne bjørkepollenallergikere med atopisk dermatitt uten noen kjent matvareoverfølsomhet, ble det foretatt perorale provokasjoner med bjørkerelaterte matvarer. Hos 17 av de 37 (46%) oppstod en forverring av eksemet (16). Eliminasjon av bjørkepollenrelaterte matvarer kan altså tenkes å være gunstig for eksemet hos en del bjørkepollenallergikere. Utredning Når det gjelder diagnostikk av matvareallergi forårsaket av kryssreaksjoner, er en grundig anamnese det viktigste på samme måte som for all matvareoverfølsomhet. Det finnes sjelden anledning til å komplettere utredningen med hudtest eller IgE-test fordi risikoen for så vel under- som overdiagnostikk da vil være stor. Det forekommer i utstrakt grad falske positive testresultat bl.a. forårsaket av kryssallergier uten klinisk betydning. Ett eksempel er vist i tabell 5. I den tyske undersøkelsen, som dataene kommer fra, fant man blant 136 lateksallergiske pasienter at 69% hadde allergenspesifikke IgE-antistoffer mot ulike frukter, men bare 43% hadde allergiske problem av lateksrelaterte frukter (13). Det var dårlig korrelasjon mellom tester og virkelighet. Symptomgivende allergi er altså betydelig mindre vanlig enn positive IgEtester; den prediktive verdien av positiv IgE-test er altså lav. Når det gjelder hudtester, gir ofte prikk-prikktest med fersk frukt sikrere resultat enn testing med kommersielle allergenekstrakt. I de tilfellene der det er nødvendig med en sikker diagnose, kan det være aktuelt med perorale provokasjonstester. Behandling og råd Den som er allergisk mot en matvare, må som regel unngå denne. Dette betyr ikke at man skal advare en bjørkpollenallergiker som ikke har matvareoverfølsomhet mot de fruktene som kryssreagerer med bjørk. Man kan imidlertid informere pasienten om at kryssallergier forekommer. Legemiddel spiller en underordnet rolle i den forebyggende behandlingen av matvareallergi. Man kan forsøke antihistaminpreparat, men effekten er usikker. Ved manifeste, behandlingskrevende symptom kan så vel adrenalin som antihistamin og kortikosteroider være aktuelle. Matvareoverfølsomhet pasienter med bjørkepollenallergi (%) Hasselnøtt 44 Eple 40 Kiwi 27 Fersken 26 Kirsebær 25 Pære 23 Valnøtt 21 Plomme 20 Mandel 19 Gulrot 18 Nektarin 17 Paranøtt 16 Potetskall 15 Aprikos 7 Tabell 2. Matvarer som gir allergiske plager hos bjørkepollenallergikere (Eriksson, sammenfattende data fra flere spørreundersøkelser) RAST-klasse Andel (%) som oppgir matvareoverfølsomhet Tabell 3. Sammenheng mellom anti-bjørk-ige i serum og anamnestiske opplysninger om matvareoverfølsomhet. (Eriksson et al. 1983). RAST-klassene anvendt på 1980-tallet Symptom (%) Orale symptom 39 Urtikaria/angioødem 19 Gastrointestinale symptom 13 Larynksødem 6 Rhinitt 6 Astma 3 Eksem 2 Anafylaksi <1 Tabell 4. Symptom ved allergi mot frukt og grønnsaker. (Ortolani et al, 1988) Positiv IgE-test (%) Symptom (%) Banan Kiwi Fersken 13 9 Tomat 43 8 Avokado 46 7 Melon 19 6 Pasjonsfrukt 23 5 Ananas 19 4 Mango 18 3 Kastanje 35 2 Guava 7 0 Papaya 51 0 Tabell 5. Positiv IgE-test med frukter og positiv anamnese for ulike frukter hos lateksallergikere (Brehler 1997) Immunterapi (allergivaksinasjon) med matvareallergen er ennå ikke praktisk mulig men kan tenkes å bli aktuelt med fremtidige metoder. Hyposensibilisering med bjørkepollenallergen hos høysnuepasienter gir i noen tilfeller men langt fra alle forbedring av den pollenrelaterte matvareoverfølsomheten. Det finnes noen praktiske tips man kan gi pasientene. De vegetabilske matvareallergen som kryssreagerer med bjørk er oftest varmelabile og inaktiveres ofte ved tillagning. Det innebærer at de fleste pasienter tåler kokt eller konservert frukt. Ofte tåler epleallergikeren et eple som har ligget noen minutter i mikrobølgeovn. Man kan også skrelle og dele opp eplet og la det ligge å lufte seg en stund for å minske graden av allergi. Man kan også påpeke at ulike epler har forskjellig tendens til å gi plager. I en tysk undersøkelse, der man utførte provokasjoner med ulike eplesorter på to bjørkepollenallergiske pasienter, fant man at Golden Delicious, Granny Smith, Jonagold, Breaburn, Prime rouge, Apollo og Cox Orange i høy utstrekning gav symptom, mens Jamba, Macoun, Gloster, Altländer, Pfannkuchenapfel og Hammerstein ble tolerert (7). Det kan altså være en idé å forsøke ulike tilgjengelige eplesorter. Fruktallergien hos bjørkepollenallergikere representerer et beskjedent problem for de fleste, men kan være svært problematisk hos noen. Bjørkepollenallergikeren som har utviklet allergi mot nøtter, eple, pærer, kiwi og alle steinfrukter vil forståelig nok være opptatt av om det ikke finnes noen bær eller frukter som han eller hun kan spise. Enkelte vil nok hevde at; «jeg er allergisk mot alle frukter». Det er de som regel ikke. Ofte vil de f. eks. tåle melon, ananas, vindrue, banan og sitrusfrukter. Det finnes til og med en hel del andre eksotiske frukter som de tåler eller ikke har prøvd (tabell 6). Dessuten vil de som regel tåle bringebær, rips, stikkelsbær, blåbær og tyttebær. Sammenfatning På grunn av likheter i allergene strukturer, forekommer matvareallergi koplet til fagbladet allergi i praksis 2/

5 allergi mot en del inhalasjonsallergen. Den mest vanlige pollenrelaterte overfølsomhet hos oss er den mellom bjørkepollen og nøtter, epler, kiwi og steinfrukter. Inhalasjonsallergi mot insekter er koplet til allergi mot skalldyr, og lateksallergi har sammenheng med allergi mot bl.a. banan, kiwi og avokado. Kunnskap om kryssallergier kan forenkle en riktig behandling av allergitilfeller. Feilaktig anvendelse av kunnskapen kan føre til overdiagnostikk. Referanser: 1. Vieths, S., S. Scheurer, and B. Ballmer-Weber, Current understanding of cross-reactivity of food allergens and pollen. Ann N Y Acad Sci, 2002; 964: Eriksson, N.E., Food sensitivity reported by patients with asthma and hay fever. A relationship between food sensitivity and birch pollen-allergy and between food sensitivity and acetylsalicylic acid intolerance. Allergy, 1978; 33(4): Caballero, T., et al., Relationship between pollinosis and fruit or vegetable sensitization. Pediatr Allergy Immunol, 1994; 5(4): Thiel, C., Nahrungsmittelallergien bei Pollenallergikern (sogenante pollenassozierte Nahrungsmittelallergien). Allergologie, 1988; 11(10): Frukt Tolereres % Squash 98 Lime 95 Litchie 95 Sitron 94 Rambutan 93 Vannmelon 92 Pomelo 92 Mangostan 91 Ugli 90 Pepino 90 Cherimoya 90 Carambola 89 Nettmelon 89 Grapefrukt 89 Honningmelon 88 Galia 88 Satsuma 87 Kaktusfiken 86 Papaya 86 Ogen 86 Pitahaya 86 Ananas 86 Cantaloupe 86 Clementin 86 Daddel 85 Tabell 6. Eksotiske frukter som gjerne tolereres hos svenske bjørkpollenallergikere med kryssreagerende matvareallergi. Prosenttall bygger på opplysinger fra pasienter som har testet respektive frukter. (Eriksson et al. Publisert som poster) Allergi mot gresspollen er hos oss nesten like vanlig som bjørkepollenallergi. Det er påvist kryssreaksjoner mellom gresspollen og matvarer, men i den kliniske virkeligheten er overfølsomhet overfor matvarer ikke vanlig hos gresspollenallergiske pasienter i Skandinavia De matvarene som oftest gir plager hos bjørkepollenallergikere er først og fremst nøtter, kiwi og frukt tilhørende Roasaceaefamilen. Matvarer eller krydder som har sammenheng med burotallergi hører gjerne til skjermplantefamilien. Relativt vanlig er plager fra selleri, persille, koriander, gulrot, hvitløk, karri, paprika, kamille og brødkrydder som anis, fennikel og karve. Ragweed (Ambrosia) er i slekt med burot og er et vanlig ugress i Nord-Amerika og i Sentral- og Øst-Europa. Det er konstatert sammenheng mellom allergi for ragweed og matvarer som vannmelon, cantaloupe, zucchini, agurk og banan. illustrasjoner: nils e. eriksson 5. Ortolani, C., et al., The oral allergy syndrome. Ann Allergy, 1988; 61(6 Pt 2): Eriksson, N.E., H. Formgren, and E. Svenonius, Food hypersensitivity in patients with pollen allergy. Allergy, 1982; 37(6): Vieths, S., et al., Apple allergy: the IgEbinding potency of apple strains is related to the occurrence of the 18-kDa allergen. Allergy, 1994; 49(4): Wüthrich, B. and R. Dietschi, The celerycarrot-mugwort-condiment syndrome: skin test and RAST results. Schweiz Med Wochenschr, 1985; 115(11): Anderson, L.B., Jr., et al., Melon and bnana sensitivity coincident with ragweed pollinosis. J Allergy, 1970; 45(5): Boccafogli, A., et al., Adverse food reactions in patients with grass pollen allergic respiratory disease [see comments]. Ann Allergy, 1994; 73(4): Eriksson, N.E., J.A. Wihl, and H. Arrendal, Birch pollen-related food hypersensitivity: influence of total and specific IgE levels. A multicenter study. Allergy, 1983; 38(5): Asero, R., F. Massironi, and C. Velati, Detection of prognostic factors for oral allergy syndrome in patients with birch pollen hypersensitivity. J Allergy Clin Immunol, 1996; 97(2): Brehler, R., et al., «Latex-fruit syndrome»: frequency of cross-reacting IgE antibodies. Allergy, 1997; 52(4): Eriksson, N.E., B. Ryden, and P. Jonsson, Hypersensitivity to larvae of chironomids (non-biting midges). Cross-sensitization with crustaceans. Allergy, 1989; 44(5): Crespo, J.F., et al., Cross-reactivity of IgE-binding components between boiled Atlantic shrimp and German cockroach. Allergy, 1995; 50(11): Reekers, R., et al., Birch pollen-related foods trigger atopic dermatitis in patients with specific cutaneous T-cell responses to birch pollen antigens. J Allergy Clin Immunol, 1999; 104 (2 Pt 1): fagbladet allergi i praksis 2/2003

Hvis du reagerer mot bjerkepollen (og dette kan gjelde for gress også)

Hvis du reagerer mot bjerkepollen (og dette kan gjelde for gress også) Visste du at: Hvis du reagerer mot bjerkepollen (og dette kan gjelde for gress også) kan det lett være slik at du reagerer på følgende matvarer: Plomme, fersken, kirsebær, kiwi, nektarin, avocado, pære

Detaljer

Tidligere Pharmacia Diagnostics

Tidligere Pharmacia Diagnostics Tidligere Pharmacia Diagnostics Hvilke IgE-tester kan rekvireres? Total IgE Screeninger/paneler: Mat (fx5) Luftveisallergener (Phadiatop) Ulike mikser Enkelttester, spesifikke allergener Eks. t3 = bjørk,

Detaljer

KRYSSREAKSJONER. Medikament. Dosering SYMPTOMER PÅ ALLERGI

KRYSSREAKSJONER. Medikament. Dosering SYMPTOMER PÅ ALLERGI ALLERGIDAGBOKEN Jeg har fått resept på følgende behandling av min lege: Medikament Dosering HVORFOR FØRE ALLERGIDAGBOK? Denne dagboken er ment som et nyttig verktøy for å oppnå symptomkontroll på allergien

Detaljer

13.02.2015. Hvordan navnes allergene komponenter? En allergenkilde inneholder mange proteiner. Peanøttkomponenter

13.02.2015. Hvordan navnes allergene komponenter? En allergenkilde inneholder mange proteiner. Peanøttkomponenter Allergene komponenter ved allergidiagnostikk Anne Omholt, Phadia AS En allergenkilde inneholder mange proteiner. Peanøttkomponenter.. Hvor bare noen få forårsaker allergi Ara h 1 Ara h 8 Ara h 3 Latinsk

Detaljer

Matvareallergi hos Barn og Ungdom Den vanskelige diagnostikken. Overlege Martin Sørensen, Barne- og Ungdomsklinikken, UNN

Matvareallergi hos Barn og Ungdom Den vanskelige diagnostikken. Overlege Martin Sørensen, Barne- og Ungdomsklinikken, UNN Matvareallergi hos Barn og Ungdom Den vanskelige diagnostikken Overlege Martin Sørensen, Barne- og Ungdomsklinikken, UNN 8 år gml gutt kommer til legevakt med akutt oppstått kløe og hevelse i lepper og

Detaljer

Allergisk rhinitt diagnostikk og behandling

Allergisk rhinitt diagnostikk og behandling NB Foredraget er endret etter forelesningen for publisering! Allergisk rhinitt diagnostikk og behandling Ingebjørg Skrindo Overlege, Phd, ØNH-avdelingen, Akershus Universitetssykehus, Postdoc, Barnesenteret,

Detaljer

TLMB - Analysekoder Allergi

TLMB - Analysekoder Allergi Total IgE ALIgE a-ige Total IgE ALIgEB A_IgE Spedbarns IgE ( barn under 1 år) Allergener som inngår i vårt analyserepertoar Screeningspaneler Luftveisallergener Lis kode Allergenkode Beskrivelse Inneholder

Detaljer

Allergi. Primærmedisinsk uke. Frøydis Olafsen Barnelege, avtalespesialist Ullevål stadion

Allergi. Primærmedisinsk uke. Frøydis Olafsen Barnelege, avtalespesialist Ullevål stadion Allergi Primærmedisinsk uke Frøydis Olafsen Barnelege, avtalespesialist Ullevål stadion Fakta om allergi Allergi= Endret reaksjonsmønster Mer enn 40% av befolkningen får allergiske reaksjoner en eller

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem

Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Overfølsomhet for matvarer ved atopisk eksem Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon

Detaljer

Merk: Matvarer som er merket med en * inneholder mer enn en FODMAP- gruppe. Matvarer som er merket med gult er moderate ved den angitte mengden.

Merk: Matvarer som er merket med en * inneholder mer enn en FODMAP- gruppe. Matvarer som er merket med gult er moderate ved den angitte mengden. I forbindelse med gjeninnføring kan det være greit å vite de forskjellige høy FODMAP- matvarene og tilhørende FODMAP- gruppe. Denne listen er laget av lavfodmap.no og er basert på Monash University sin

Detaljer

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 Rosemarie Braun Hudavd. UNN 2011 ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 OVERSIKT Allergi bakgrunn/ definisjon Allergiske sykdommer, symptomer Allergitester Allergier ervervet på arbeidsplassen

Detaljer

å unngå allergenet (allergen = det stoffet som framkaller allergien) allergivaksinasjon symptomdempende medisiner

å unngå allergenet (allergen = det stoffet som framkaller allergien) allergivaksinasjon symptomdempende medisiner Immunterapi kan hjelpe - Er det mulig å behandle dyreallergi? - Det mest vanlige har vært å behandle selve symptomene. Til dette bruker man gjerne antihistaminer, enten i form av tabletter, inhalasjonsspray,

Detaljer

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002 2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/131 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF 2005/EØS/27/19 av 16. desember 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og

Detaljer

FODMAP. Teori og praktisk bruk i allmennpraksis

FODMAP. Teori og praktisk bruk i allmennpraksis FODMAP Teori og praktisk bruk i allmennpraksis FODMAPs FODMAPs er samlebetegnelsen på tungt absorberbare karbohydrater (kortkjedete) som kan gi IBS symptomer hvis de kommer ned i tykktarm. Målet er lowfodmaps

Detaljer

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003 Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.6.2007 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF 2007/EØS/26/23 av 5. desember 2003 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud PP-presentasjon 4 Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud Basiskunnskap 2013 1 Vinteren Det er kaldt og mørkt Trær og andre planter vokser ikke Noen dyr sover hele vinteren

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004 Nr. 31/49 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF 2007/EØS/31/17 av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for bromopropylatrester fastsatt i nevnte direktiv(*) KOMMISJONEN

Detaljer

Mat og drikke. Intoleranse. Gjelder det deg...?

Mat og drikke. Intoleranse. Gjelder det deg...? Mat og drikke Intoleranse Gjelder det deg...? Er det mat og drikke som gjør deg syk? Ønsker du å finne ut av hvilke mat- og drikkevarer som gir deg ubehag og symptomer? Et lite stikk i fingeren er nok,

Detaljer

III-A. Astma og allergi - årsaker og forebygging. Del 1: Miljøet Martinus Løvik

III-A. Astma og allergi - årsaker og forebygging. Del 1: Miljøet Martinus Løvik Miljøets betydning for helse, med spesiell vekt på immunologiske mekanismer og effekter III-A. Astma og allergi - årsaker og forebygging. Del 1: Miljøet Martinus Løvik Professor emeritus Institutt for

Detaljer

det er noe i maten Om overfølsomhetsreaksjoner på mat Ragnhild Halvorsen, BKL Voksentoppen, Rikshospitalet

det er noe i maten Om overfølsomhetsreaksjoner på mat Ragnhild Halvorsen, BKL Voksentoppen, Rikshospitalet det er noe i maten Om overfølsomhetsreaksjoner på mat Det er noe i maten. Noen ganger er det ikke hva vi spiser, men at vi spiser. Grunnleggende mekanismer ved overfølsomhetsreaksjoner Hypersensitivitet

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006 6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/201 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF 2010/EØS/23/18 av 28. juni 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆 Jeg er allergisk mot følgende matvarer og det er derfor viktig at maten min er uten disse ingrediensene (jeg får akutt diare, magekramper og kaster opp om jeg får i meg noe av dette): 因 为 我 对 以 下 这 些 东

Detaljer

Matallergi er smuler også brød? Hans-Jacob Skarpeid ReFlektor AS

Matallergi er smuler også brød? Hans-Jacob Skarpeid ReFlektor AS Matallergi er smuler også brød? Hans-Jacob Skarpeid ReFlektor AS Hva er unormale reaksjoner på mat? Toksisk reaksjon (forgiftning) Ikke-toksisk reaksjon (overfølsomhet) Immunologisk reaksjon IgE (Allergi,

Detaljer

Allergiske Reaksjoner Anafylaksi

Allergiske Reaksjoner Anafylaksi Allergiske Reaksjoner Anafylaksi Nord-Norge kurset om bord på M/S Richard With, 8 sept 2014 Overlege Martin Sørensen Barne- og Ungdomsklinikken Universitetssykehuset i Nord-Norge Hva er Allergi? Allergi:

Detaljer

Hva er allergi? Allergisk reaksjon. Allergiske reaksjoner øyne. hud. nese 13.02.2015. NITO Kurs i Immunologi Tromsø 11 12.feb 2015 GENERELT OM ALLERGI

Hva er allergi? Allergisk reaksjon. Allergiske reaksjoner øyne. hud. nese 13.02.2015. NITO Kurs i Immunologi Tromsø 11 12.feb 2015 GENERELT OM ALLERGI NITO Kurs i Immunologi Tromsø 11 12.feb 2015 GENERELT OM ALLERGI Overlege Martin Sørensen Barne og Ungdomsklinikken UNN Allergi: En hypersensitiv reaksjon initiert av spesifikke immunologiske mekanismer»

Detaljer

Aktive stoffer i frukt og grønt

Aktive stoffer i frukt og grønt Aktive stoffer i frukt og grønt Av Gunn Helene Arsky Ernæringsfysiolog cand. scient ghar@bama.no GH Arsky BAMA gruppen AS 2009 1 På agendaen Antioksidanter Spennende enzymer Stoffer som påvirker medisin

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996 Nr. 48/2 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, RÅDSDIREKTIV 96/32/EF av 21. mai 1996 om endring av vedlegg II til direktiv 76/895/EØF

Detaljer

Hvordan håndtere matvareallergi på skolene

Hvordan håndtere matvareallergi på skolene Hvordan håndtere matvareallergi på skolene Bakgrunn Forekomsten av matallergi er estimert til 5-8 % av barn mellom 0 og 3 år. Rundt 20 prosent at alle matallergiske reaksjoner skjer mens barnet er på skolen,

Detaljer

PRAKTISK ALLERGOLOGI I BARNEAVDELINEGN

PRAKTISK ALLERGOLOGI I BARNEAVDELINEGN «VONDT I MAGEN»: MATALLERGI ELLER IKKE HOS BARN OG VOKSNE PRAKTISK ALLERGOLOGI I BARNEAVDELINEGN Geir Håland Lunge og allergi seksjonen Barnemedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus Johansson et al,

Detaljer

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Vedlegg 1 Importverdi og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Kapittel 1, Tolltariffen Levende dyr Tolltariffen posisjon 01.06 Andre levende dyr. Tolltariffen, 01.06 Total importverdi

Detaljer

Meny for livsstilsfasen - Norge

Meny for livsstilsfasen - Norge Meny for livsstilsfasen - Norge Uke 1 Frokost: Dag 1 Valg 4 Yoghurt naturell med eplebiter og kanel, samt hardkokt egg FLYTTBART VALG Omelett med urter og tomater, stekt i olivenolje. En håndfull bær.

Detaljer

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000 Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Food Sensitivity Test

Food Sensitivity Test Food Sensitivity Test Food Report Lege / Klinikk Alcat Norway Fi 1005014 Moderate Intolerance Mild Intolerance No Intolerance JORDBÆR KRABBE SPINAT BAKEGJÆR BREKKBØNNE KALKUN KYLLING LØK SOYABØNNE SVINEKJØTT

Detaljer

ALLERGISKE KRYSSREAKSJONER RELATERT TIL MAT

ALLERGISKE KRYSSREAKSJONER RELATERT TIL MAT Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Senter for mattrygghet ALLERGISKE KRYSSREAKSJONER RELATERT TIL MAT Rapport av mai 2016 Utført av Hildegunn Iversen ALLERGISKE KRYSSREAKSJONER RELATERT TIL

Detaljer

Allergi og Hyposensibilisering

Allergi og Hyposensibilisering Allergi og Hyposensibilisering Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med hyposensibilisering, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002 Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF 2005/EØS/16/12 av 6. september 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF

Detaljer

DEILIGE DRIKKER. Friske tørsteslukkere du kan lage selv. Friske fristelser i NORGE. underveis. Du finner alle våre restauranter på:

DEILIGE DRIKKER. Friske tørsteslukkere du kan lage selv. Friske fristelser i NORGE. underveis. Du finner alle våre restauranter på: Friske fristelser i NORGE Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com * HVAM DEILIGE DRIKKER Friske tørsteslukkere du kan lage selv LIER SØR*/NORD HOLMESTRAND Si at du liker Marché! facebook.com/marcherestaurantsnorge

Detaljer

Timotei (Phleum Pratense) Burot (Artemisia vulgaris)

Timotei (Phleum Pratense) Burot (Artemisia vulgaris) Allergivaksinasjon Allergivaksinasjon 3 Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med allergivaksinasjon, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du

Detaljer

Veiledende pris 5.25. Veiledende pris 7.95

Veiledende pris 5.25. Veiledende pris 7.95 Pasta Carbonara Pasta Skinke/Ost Pastarett med skinke, purre, paprika og løk i en fløte/ostesaus. 142 g Veiledende pris 5.25 'oksygenfangeren'. 2. Tilsett varm vann til nivåmerket 9 (0.370 liter). 3. 285

Detaljer

Salater fra Montebello

Salater fra Montebello Salater fra Montebello Grønn linsesalat 6 dl grønne linser 1 ½ pakke med ruccula 6 stenger stangselleri 300 g feta i tern 6 ss ristet pinjekjerner 9 ss hvitvinseddik Litt salt Litt chilisaus 9 ss olje

Detaljer

Kom igang! 5 sunne FROKOST SMOOTHIER

Kom igang! 5 sunne FROKOST SMOOTHIER Kom igang! 5 sunne FROKOST SMOOTHIER DET SKAL VÆRE LETT Å VÆRE SUNN! Rå Kolonial AS er en ny norsk økologisk merkevare. Vi er opptatt av at det skal være lett å være sunn og derfor har vi lansert denne

Detaljer

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER RAPPORT 9/2017. Norges grønneste mat. Klimafotavtrykk, arealbehov og vannforbruk for 53 matvarer.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER RAPPORT 9/2017. Norges grønneste mat. Klimafotavtrykk, arealbehov og vannforbruk for 53 matvarer. FRAMTIDEN I VÅRE HENDER RAPPORT 9/2017 Norges grønneste mat Klimafotavtrykk, arealbehov og vannforbruk for 53 matvarer Av Håkon Lindahl Tittel Norges grønneste mat: Klimafotavtrykk, arealbehov og vannforbruk

Detaljer

Nidaroskongressen, 18.oktober 2017

Nidaroskongressen, 18.oktober 2017 Nidaroskongressen, 18.oktober 2017 Helsedirektoratets anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skoler Ved Liv Bjerke Rodal Spesialsykepleier ved Regionalt Senter for Astma, Allergi og

Detaljer

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider:

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: Daglig meny Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: frokost,lunsj,middag,kveldsmat og desserter.vi tilbyr en variert meny som er tilpasset dine kulinariske preferanser.i

Detaljer

Muhammed Ali. Statera Idrettsklinikk tenker helhet og ønsker gjennom sitt arbeid å optimalisere din helse.

Muhammed Ali. Statera Idrettsklinikk tenker helhet og ønsker gjennom sitt arbeid å optimalisere din helse. «Champions aren t made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them - a desire, a dream, a vision. They have to have the skill and the will. But the will must be stronger than

Detaljer

Våre vanligste frukter 2

Våre vanligste frukter 2 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 6. mai 2004 Våre vanligste frukter 2 På denne siden presenterer vi en rekke frukter som det

Detaljer

Dressinger og dipp. Guacamole

Dressinger og dipp. Guacamole Dressinger og dipp. Guacamole 2 modne avokado 1 tomat 1 lime Litt chili hvis du tørr? Evn litt hvitløk og koriander For å runde smaken kan det være lurt med ¼ ts salt og evt ¼ ts sukker hvis ikke søte

Detaljer

Verdt å vite om prikktest

Verdt å vite om prikktest 3 Hva er allergi? Allergi er vår raskeste, voksende folkesykdom. Omtrent 30 prosent av befolkningen har en eller annen form for allergi - eller annen overfølsomhet. De vanligste symptomene er plager i

Detaljer

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider:

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: Daglig meny Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: frokost,lunsj,middag,kveldsmat og desserter.vi tilbyr en variert meny som er tilpasset dine kulinariske preferanser.i

Detaljer

COCKTAILS. Oppskrifter

COCKTAILS. Oppskrifter COCKTAILS Oppskrifter Condifas råvarer Condifa jobber hele tiden med å tilby det kunden ønsker. Flere har lenge etterspurt råvarer til bl.a. Cocktails og fruktdrinker. Våre puréer har det beste av frukt

Detaljer

Vi bygger vår kostholdsplan på nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, utgitt av Sosial og helse direktoratet.

Vi bygger vår kostholdsplan på nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, utgitt av Sosial og helse direktoratet. Vi bygger vår kostholdsplan på nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, utgitt av Sosial og helse direktoratet. Vi ønsker at barnehagen og foreldrene skal være bevisste på gode matvaner

Detaljer

Meny. Se også www.vennerrestaurant.no

Meny. Se også www.vennerrestaurant.no Meny Kontakt oss gjerne for reservasjoner E-post info@vennerrestaurant.no eller telefon 22 17 50 22 Vi arrangerer selskap for de fleste anledninger i våre lokaler. Se også www.vennerrestaurant.no LAG DIN

Detaljer

Allergiforebyggelse. Informasjon skal gis av helsepersonell

Allergiforebyggelse. Informasjon skal gis av helsepersonell Allergiforebyggelse Informasjon skal gis av helsepersonell Innhold Hvem får allergi?... 3 Hva er allergi?... 3 Hvor kommer allergien fra?... 3 Arvelige risikofaktorer...4 Hvor stor er risikoen for at utvikle

Detaljer

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen.

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Uken før behandling med tarmtømmingsmiddel bør du spise lettfordøyelig mat. Du bør unngå fullkorn og frø, tungt fordøyelige

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver

Detaljer

Smoothies. Enkle og smakfulle oppskrifter

Smoothies. Enkle og smakfulle oppskrifter Smoothies Enkle og smakfulle oppskrifter Antioksidanter Vi vet alle at frukt, bær og grønnsaker er sunt, men hvorfor? De inneholder en rekke stoffer som påvirker kroppen vår positivt. Noen av de viktigste

Detaljer

Uttaksplan 2007 og praktisk prøveuttak

Uttaksplan 2007 og praktisk prøveuttak Uttaksplan 2007 og praktisk prøveuttak Overvåkingsprogrammet for rester av plantevernmidler i vegetabilsk mat mv. Ved Kim Johansen, Bioforsk Lab Hovedtrekk 2007 Nedgang, fra 1665 til 1500 prøver To nye

Detaljer

Produktinformasjon. Tilberedning av mat og oppskrifter. A. Knivredskaper

Produktinformasjon. Tilberedning av mat og oppskrifter. A. Knivredskaper A. Knivredskaper Sett alltid knivredskapet inn i skjæreposisjon 1. Det eneste unntaket er når du skal skjære i 8 biter (se pkt. B). Skjæreposisjon 1 Skjæreposisjon 2 Løft opp øvre skjæredel for å sette

Detaljer

spor av andre nøtter/nötter/nødder og peanøtter/jordnötter/jor dnødder. Produktet kan inneholde Produktet kan inneholde Produktet kan inneholde

spor av andre nøtter/nötter/nødder og peanøtter/jordnötter/jor dnødder. Produktet kan inneholde Produktet kan inneholde Produktet kan inneholde Cashewnøtter m/havsalt nøtter. DLN Cashewnøtter 300 g Ingredienser: Cashewnøtter/-nötter/-nødder, rapsolje 7%, havsalt 1%. Fett enu fleru 2474 kj/592 kcal 50 g 8 g 28 g 10 g - 28 g 5 g 3 g 16 g - 1 g DLN

Detaljer

7 smoothier for en bedre fordøyelse. Mer energi Bra for fordøyelsen Rik på naturlige næringsstoffer

7 smoothier for en bedre fordøyelse. Mer energi Bra for fordøyelsen Rik på naturlige næringsstoffer s e i h t o o m S r e p u S 7 smoothier for en bedre fordøyelse Mer energi Bra for fordøyelsen Rik på naturlige næringsstoffer Molkosan supersmoothies Lett å fordøye, bra for helsen Frisk og energisk:

Detaljer

Kostholdsplan Hammerdalen barnehage

Kostholdsplan Hammerdalen barnehage Kostholdsplan Hammerdalen barnehage Vi bygger vår kostholdsplan på nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, utgitt av Sosial og helse direktoratet. Vi ønsker at barnehagen og foreldrene

Detaljer

Padder i røyret -biomangfald i vegprosjekt. Statens vegvesen region vest v/idar Reistad og Magnar Bjerga

Padder i røyret -biomangfald i vegprosjekt. Statens vegvesen region vest v/idar Reistad og Magnar Bjerga Padder i røyret -biomangfald i vegprosjekt Statens vegvesen region vest v/idar Reistad og Magnar Bjerga Mange faser i eit vegprosjekt Naturmangfald er viktig heile vegen! NEI TJA Endre trasé Vilkår JA

Detaljer

matallergi Vi gjør Norge friskere utredning og behandling Foto: Shutterstock

matallergi Vi gjør Norge friskere utredning og behandling Foto: Shutterstock matallergi utredning og behandling Foto: Shutterstock Vi gjør Norge friskere Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Reaksjoner på mat... 3 Matallergi... 4 Ikke-allergisk matoverfølsomhet... 5 Diagnostikk...

Detaljer

allergi hos barn Camilla Egeberg Moger Barneavdelingen, Lillehammer

allergi hos barn Camilla Egeberg Moger Barneavdelingen, Lillehammer Behandling av astma og allergi hos barn Camilla Egeberg Moger Barneavdelingen, Lillehammer Disposisjon Innledning Ulike fenotyper av barneastma Forebyggende behandling av astma Akuttbehandling av astma

Detaljer

matallergi Vi gjør Norge friskere utredning og behandling Foto: Shutterstock

matallergi Vi gjør Norge friskere utredning og behandling Foto: Shutterstock matallergi utredning og behandling Foto: Shutterstock Vi gjør Norge friskere Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Reaksjoner på mat... 3 Matallergi... 4 Ikke-allergisk matoverfølsomhet... 5 Diagnostikk...

Detaljer

tarmen. En sunn tarm gir en sunn helse. Fjerning av giftstoffer gir god fordøyelse, vekttap, velvære, sunnere hud og immunforsvaret styrkes.

tarmen. En sunn tarm gir en sunn helse. Fjerning av giftstoffer gir god fordøyelse, vekttap, velvære, sunnere hud og immunforsvaret styrkes. Tema: Rensende mat/detox Skribent/Fotograf: Siv Henningstad Adresse: Fjellsetvn 53, 2019 Skedsmo Tlf.: +47 920 36 994 Fra min bok: I balanse med riktig mat, farger og yoga Blog: www.sivshus.blogspot.com

Detaljer

ALLERGIVAKSINASJON (= ALLERGEN IMMUNTERAPI= AIT ) («Hyposensibilisering»)

ALLERGIVAKSINASJON (= ALLERGEN IMMUNTERAPI= AIT ) («Hyposensibilisering») ALLERGIVAKSINASJON (= ALLERGEN IMMUNTERAPI= AIT ) («Hyposensibilisering») Vaksinedagene 2015 Aud K H Berstad, Regionalt Senter for Allergi, Helse Vest, Haukeland Universitetssykehus SIT= SPESIFIKK IMMUNTERAPI

Detaljer

Atopisk eksem og matvareoverfølsomhet, er det en sammenheng?

Atopisk eksem og matvareoverfølsomhet, er det en sammenheng? Atopisk eksem og matvareoverfølsomhet, er det en sammenheng? 5.årsoppgave i stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Harda Wilhelmsen MK 04 Veiledere: Tove Nystad Overlege barneavdelingen UNN/stipendiat

Detaljer

pollen allergi Hjelp oss å gjøre Norge friskere bli medlem av Norges Astma- og Allergiforbund S l i k g j ø r N A A F N o r g e f r i s ke r e :

pollen allergi Hjelp oss å gjøre Norge friskere bli medlem av Norges Astma- og Allergiforbund S l i k g j ø r N A A F N o r g e f r i s ke r e : S l i k g j ø r N A A F N o r g e f r i s ke r e : NAAF leverer Pollenvarselet gratis hver dag i hele pollensesongen NAAFs rådgivningstjeneste svarer på spørsmål knyttet til astma, allergi, eksem, overfølsomhet,

Detaljer

Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet KONTAKTINFORMASJON:

Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet KONTAKTINFORMASJON: Matvett AS eier og driver ForMat-prosjektet ForMat er nærings livets satsing for å redusere mengden mat som kastes i hele verdikjeden. Målet er å bidra til å redusere matsvinnet med 25 prosent innen 2015.

Detaljer

*** Spm. 24X1 *** Nedenfor er det en rekke utsagn om FERSK FRUKT. Kryss av for de fruktene du synes passer til hvert av utsagnene.

*** Spm. 24X1 *** Nedenfor er det en rekke utsagn om FERSK FRUKT. Kryss av for de fruktene du synes passer til hvert av utsagnene. *** Spm. 24X1 *** Nedenfor er det en rekke utsagn om FERSK FRUKT. Kryss av for de fruktene du synes passer til hvert av utsagnene. Chi2 nivå(w): 5.0% og fedre- land Antall intervju 2883 1037 1846 258 760

Detaljer

Allergivaksinasjon. Anne Kristin Aasebøstøl

Allergivaksinasjon. Anne Kristin Aasebøstøl Allergivaksinasjon Anne Kristin Aasebøstøl Behandlinger ved allergisk rhinokonjunktivitt Allergenspesifikk Hyposensibilisering Allergivaksinasjon immunterapi Symptomatisk behandling Allergen- og miljøsanering

Detaljer

23 NYE SALATER. Nytt og spennende SALATSORTIMENT. fra MatBørsen

23 NYE SALATER. Nytt og spennende SALATSORTIMENT. fra MatBørsen 23 NYE SALATER Nytt og spennende SALATSORTIMENT fra MatBørsen NYTT OG SPENNENDE SALATKONSEPT MED 23 NYE SMAKER Sammen med en gruppe profesjonelle kokker har vi utviklet et nytt og forbedret salatsortiment

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/48/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 48 4. årgang 20.11.1997 EØS-komiteens beslutning nr. 51/97 av

Detaljer

Meny. Se også www.vennerrestaurant.no

Meny. Se også www.vennerrestaurant.no Meny Kontakt oss gjerne for reservasjoner E-post info@vennerrestaurant.no eller telefon 22 17 50 22 Vi arrangerer selskap for de fleste anledninger i våre lokaler. Se også www.vennerrestaurant.no 3 RETTERS

Detaljer

1 Metodikk for rapportering av matsvinn

1 Metodikk for rapportering av matsvinn 1 Metodikk for rapportering av matsvinn Det er utarbeidet skjemaer for registrering og rapportering av matsvinn fra produksjonsbedrifter. Rapporteringen av det registrerte svinnet fra næringsmiddelindustrien

Detaljer

ANAFYLAKSI. Kasuistikker

ANAFYLAKSI. Kasuistikker ANAFYLAKSI Særlige forhold hos barn Roald Bolle UNN/RAAO HN Kasuistikker Jente 3 år Mat Jente 8 år Insektstikk Gutt 6 år Medikament 1 HUSK! Forverrende faktorer: - Visse medikamenter - Kulde - Anstrengelser

Detaljer

Fire typer hypersensitivitet!

Fire typer hypersensitivitet! sreaksjoner! 1 En uhensiktsmessig immunrespons mot ufarlig antigen mot eget vev - selv overdrevet/ frustrert reaksjon Fire typer I-IV Straks Antistoffmediert Immunkompleksmediert Forsinket Fire typer hypersensitivitet!

Detaljer

INTENSIVDIETTEN. Diettsystemet Intensivdietten www.minvektklubb.com - 1

INTENSIVDIETTEN. Diettsystemet Intensivdietten www.minvektklubb.com - 1 INTENSIVDIETTEN Diettsystemet Intensivdietten www.minvektklubb.com - 1 Introduksjon Intensivdietten er en INTENSIV 10-dagers diett som fører til et enormt vekttap i løpet av den korte 10-dagers perioden.

Detaljer

SPC Soluprick SQ Timotei

SPC Soluprick SQ Timotei SPC Soluprick SQ Timotei 1. LEGEMIDLETS NAVN Soluprick SQ Timotei 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Virkestoffet er et standardisert allergenekstrakt fra Phleum pratense. Den biologiske

Detaljer

Barn og mat. Lena Lie Bergheim Klinisk ernæringsfysiolog, forsker

Barn og mat. Lena Lie Bergheim Klinisk ernæringsfysiolog, forsker Barn og mat Lena Lie Bergheim Klinisk ernæringsfysiolog, forsker Forsvarets Forskningsins8tu:/FLO og OUS Rikshospitalet, Avdeling for kompleks epilepsi Agenda Sunn mat 8l barn Spiseutvikling Hva former

Detaljer

Kostvaner hos skolebarn

Kostvaner hos skolebarn september/oktober 2003 Kostvaner hos skolebarn Elevskjema Skole: Klasse: ID: 1 Kjære skoleelev Vi ber deg om å hjelpe oss med et prosjekt om skolebarns matvaner. Denne undersøkelsen blir gjennomført i

Detaljer

SPESIALNUMMER! Det er også artikler som tar for seg lignende problematikk knyttet til kosmetikk.

SPESIALNUMMER! Det er også artikler som tar for seg lignende problematikk knyttet til kosmetikk. 20/12 Postboks 7004, St. Olavs plass 0130 Oslo SPESIALNUMMER! Også med nytt fra Folkehelseinstituttet! 2. november 2012 20. årgang ISSN 0806-7457 SPESIALNUMMER OM MATALLERGI, MATINTOLERANSE OG ANDRE OVERFØLSOMHETSREAKSJONER

Detaljer

KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER

KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter frukter, nøtter og skall av sitrusfrukter eller meloner (herunder vannmeloner),

Detaljer

CATERINGTILBUD 2014. - Kalde retter - salater, kjøtt, fisk 1kg 250-350kr

CATERINGTILBUD 2014. - Kalde retter - salater, kjøtt, fisk 1kg 250-350kr CATERINGTILBUD 2014 - Kalde retter - salater, kjøtt, fisk 1kg 250-350kr -gresk salat -salat med grillet kylling -salat med tunfisk -salat med ost, krabbe og ananas -salat med ost og hvitløk -Waldorf-salat

Detaljer

Ingredienser i salat- og tapasbar

Ingredienser i salat- og tapasbar Marinert sopp Champignon, vann, salt, sitronsyre, olivenolje, eddik, sukker, persille Amandinepoteter med pesto Poteter, rapsolje, bladpersille, pepper, basilikum, hvitløk fryst, salt, løk Spansk omelett

Detaljer

VELKOMMEN TIL TASTY ASIA RESTAURANTE KINESISK, THAILANDSK OG NORSK RETTER MENY NYE ÅPNINGSTIDER

VELKOMMEN TIL TASTY ASIA RESTAURANTE KINESISK, THAILANDSK OG NORSK RETTER MENY NYE ÅPNINGSTIDER VELKOMMEN TIL TASTY ASIA RESTAURANTE KINESISK, THAILANDSK OG NORSK RETTER MENY NYE ÅPNINGSTIDER Mandag Stengt Tirs-Tors 12:00 22:00 Fredag 12:00 23:00 Lørdag 14:00 23:00 Søndag 14:00 21:30 Lunsj tid fra

Detaljer

Matvareallergier. Rut Anne Thomassen, Klinisk ernæringsfysiolog Barnesenteret, Ullevål Universitetssykehus

Matvareallergier. Rut Anne Thomassen, Klinisk ernæringsfysiolog Barnesenteret, Ullevål Universitetssykehus Kostråd ved Matvareallergier Rut Anne Thomassen, Klinisk ernæringsfysiolog Barnesenteret, Ullevål Universitetssykehus Matvareallergier Avhenger av lokal kost De fleste har allergi for 1 matvare noen få

Detaljer

LUNSJ 11:00 TIL 16:00

LUNSJ 11:00 TIL 16:00 LUNSJ 11:00 TIL 16:00 KYLLING OG BBQ SANDWICH 156,- Grillet foccacia med syltet rødløk, frisk salat, bbq saus og rømmedressing. Inneholder: HV, M, SN, S RØKELAKSSMØRBRØD 159,- Røkelaks og salat på foccacia

Detaljer

POLLENALLERGI. Vi gjør Norge friskere POLLENALLERGI 1. Foto: Colourbox

POLLENALLERGI. Vi gjør Norge friskere POLLENALLERGI 1. Foto: Colourbox POLLENALLERGI Foto: Colourbox Vi gjør Norge friskere POLLENALLERGI 1 Innhold Pollenallergi 3 Pollen 5 Undersøkelse og behandling 8 Allergimedisiner 10 Pollenkalender 12 Målestasjoner 13 Pollenvarsling

Detaljer

Meny for kick-start fasen Norge

Meny for kick-start fasen Norge Meny for kick-start fasen Norge Frokost: Dag 1 Eggerøre med sopp Liten håndfull med frø-blanding: Foreslått blanding: gresskarkjerner og solsikkefrø Skivet røkt skinke med en stor, grillet/stekt tomat

Detaljer

GI/GB-liste. Mengde matvare i g som inneh. 50 g karbohydrat

GI/GB-liste. Mengde matvare i g som inneh. 50 g karbohydrat /GB-liste Matvare Mengde i g som All-Bran (Kellog's) 30 100 50 15 Ananas 59 462 11 6 Appelsiner 42 545 9 4 Appelsinjuice 46 481 10 5 Aprikoser 57 667 8 4 Aprikoser, hermetisk, i sukkerlake 64 316 16 10

Detaljer

Kylling suppe. Squash n steak 1 butternut squash, uten skall/frø i biter Høyrygg i biter Buljong eller vann

Kylling suppe. Squash n steak 1 butternut squash, uten skall/frø i biter Høyrygg i biter Buljong eller vann Kylling suppe 1 stor gryte fylles med 1/3 kylling, 1/3 gulrot, et par stilker selleri + 2 løk. La alt koke i ca 4 timer. Ta ut kyllingen og ta vekk bena og skinnet. Ta ut alle grønnsakene og sil kraften.

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbund www.naaf.no

Norges Astma- og Allergiforbund www.naaf.no 120983 naaf pollenbrosjyre.qxd:naaf brosjyre 9>tonje 25-03-09 16:33 Side 1 g y g y pp y pollen allergi Norges Astma- og Allergiforbund www.naaf.no 120983 naaf pollenbrosjyre.qxd:naaf brosjyre 9>tonje 25-03-09

Detaljer

POLLENALLERGI. Vi gjør Norge friskere POLLENALLERGI 1. Foto: Colourbox

POLLENALLERGI. Vi gjør Norge friskere POLLENALLERGI 1. Foto: Colourbox POLLENALLERGI Foto: Colourbox Vi gjør Norge friskere POLLENALLERGI 1 Innhold Pollenallergi 3 Pollen 5 Undersøkelse og behandling 8 Allergimedisiner 10 Pollenkalender 12 Målestasjoner 13 Pollenvarsling

Detaljer

FESTMAT I BARNEHAGEN. Vi har latt oss inspirere av: www.melk.no www.frukt.no Bilde på framsida er henta frå: www.kakerogkos.blogspot.

FESTMAT I BARNEHAGEN. Vi har latt oss inspirere av: www.melk.no www.frukt.no Bilde på framsida er henta frå: www.kakerogkos.blogspot. Sjokoladekake i langpanne og muffins med nonstopp er enkelt å ty til når barn skal feire. Dette kan godt avløsest av nye og mer spennende godbiter og delikatesser som er minst like lette å lage. FESTMAT

Detaljer

Eksem. Eksem er en samlebetegnelse som omfatter forskjellige kløende hudsykdommer.

Eksem. Eksem er en samlebetegnelse som omfatter forskjellige kløende hudsykdommer. Eksem Av Morten Akerbæk, 24.02.2010 Eksem er en samlebetegnelse som omfatter forskjellige kløende hudsykdommer. ATOPISK EKSEM er arvelig og dels knyttet til allergi. De dominerende symptomene ved atopisk

Detaljer

Vaksineallergi. Ingun Heiene Tveteraas, Lege, Avdeling for vaksine, FHI

Vaksineallergi. Ingun Heiene Tveteraas, Lege, Avdeling for vaksine, FHI Vaksineallergi 1 Ingun Heiene Tveteraas, Lege, Avdeling for vaksine, FHI 1 1. Allergiske reaksjoner etter vaksinering 2. Vaksinasjon av personer med allergi Allergiske reaksjoner etter vaksinering Alle

Detaljer

KASUISTIKK ANAFYLAKSI

KASUISTIKK ANAFYLAKSI KASUISTIKK ANAFYLAKSI MANN, F. -52. Siste 3-4 år gjentatte anfall med prikking/kløe i hele kroppen, særlig i fotsåler,svimmelhet, kvalme/oppkast og diaré, synkopert 2-3 ggr. Etter hvert også følelse av

Detaljer