Veileder 1 - til husstyrene ved aktivitetshusene (sist oppdatert chr.v.)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder 1 - til husstyrene ved aktivitetshusene (sist oppdatert 05.03.14 chr.v.)"

Transkript

1 Veileder 1 - til husstyrene ved aktivitetshusene (sist oppdatert chr.v.) Klargjøring av roller i Røyken kommune og forholdet til RKs samarbeidsparter inklusive meldingsrutiner (vedlegg 1) Hensikten med dette skrivet og vedlegg Ettersom kommunen er inndelt i ulike funksjoner, og i tillegg kjøper tjenester fra ulike leverandører, er det behov for å klargjøre hvor og på hvilken måte husstyrene (Klokkergården og Gamleskolen) skal henvende seg i ulike saker. Dette skrivet tar sikte på både å gi et bakgrunnsteppe for hvordan ting henger sammen og en veiledning i hvordan man går fram rent praktisk samt. Dette siste følger i vedlegg 1. Man kan dele inn RKs engasjement i forhold til aktivitetshusene i 2 hoveddeler. Nemlig Kulturpolitikken overfor lag og foreninger og det bygningsmessige ved aktivitetshusene, med de tjenester det krever. I forhold til det siste er det slik at RK kjøper de fleste tjenester av andre leverandører. Først og fremst Røyken eiendom AS (REAS) og Elite renhold. Disse igjen kan benytte andre underleverandører. Kort beskrivelse av Røyken Kommunes enheter og eksterne leverandører som er relevante i denne sammenheng: Enhet for Kultur og Servicetorg Forvalter politikken som legges overfor lag/foreninger og Kulturlivet og er knyttet til Kulturutvalget som politisk organ. I forhold til Aktivitetshusene er det denne enheten som legger rammer og behandler saker som dreier seg om Husstyret som funksjon, for eksempel sammensetning av og mandat for husstyret. Rådmannens representant i husstyret er oppnevnt fra denne enheten. Eiendomsenheten (funksjonen er f.o.m 2013 overført til REAS) Enheten er den sentrale bestilleren i RK når det gjelder byggninger og er derfor RKs organ for oppfølging av leieavtale og forvaltningsavtale med REAS. Budsjettet for dette ligger på enheten. Røyken eiendom AS (REAS) REAS er et AS som eier de fleste formålsbygg kommunen gjør bruk av herunder aktivitetshusene. RK leier bygningene. REAS er dermed gårdeier i byggene, og har plikter og rettigheter i tråd med dette (avtale RK : REAS). I tillegg leverer de en del driftstjenester. (avtale RK : REAS). Andre selskaper (Renhold) Elite renhold, utfører renholdet f.o.m Mai Vedlegg : Rutinebeskrivelse for hvordan man går fram rent praktisk ved forskjellige forhold, samt et avviksskjema og et meldingsskjema til bruk i den forbindelse. 1

2 Vedlegg 1 MELDINGSRUTINER FOR BYGNINGSMESSIGE TJENESTER Gjelder for husstyrene ved aktivitetshusene Klokkergården og Gamleskolen (Spikkestad gml skole). Informasjonen i tabell 3 Spesielle og akutte hendelser bør henges synlig for alle brukere i aktivitetshusene. Utenom det som er gårdeiers (REAS ) sitt ansvar er det Eiendomsenheten i Røyken kommune (RK) som bestiller og betaler alt av husleie og tjenester til byggene. RK har inngått avtaler med REAS. Disse er igjen detaljert i såkalte Service og leveranseavtaler (SLA), og danner grunnlag for melding av avvik. Det er ikke hensiktsmessig at alle henvendelser går til eiendomsenheten direkte, samtidig som enheten skal holdes orientert gjennom kopier. Hensikten med rutinene er å gjøre det klart hvor og på hvilken måte husstyrene skal henvende seg i forskjellige saker. Til REAS benyttes fortrinnsvis meldingsskjema, eller avviksskjema dersom forholdet kvalifiserer til å være et avvik etter følgende definisjon: Avvik er manglende oppfyllelse av eller brudd på lover, forskrifter eller retningslinjer som regulerer SLA-avtalen mellom Røyken kommune (RK) og REAS, og mellom RK og Røyken Drift AS (RD)/ Røyken kommune bestiller tjenestene i Tabell 1 av Røyken eiendom (REAS) Hvis det er noe av dette som ikke fungerer, bes dette meldt på følgende måte: Tabell 1: Driftsoppgaver Oppgave/tjeneste Varme Renovasjon Snøbrøyting/strøing/feiing Plenklipping Lyspærer /lysstoffrør i fastmontert lysarmatur Avvik meldes slik Dersom dette ikke blir utført bes dere melde fra på meldingsskjema (evt avviksskjema) og sendes på denne måten, fortrinnsvis på mail Mail sendes Johnny Bolstad (REAS) på mailadresse: dersom det er absolutt nødvendig er hans tlf.nr : Med kopi til Arild Dorholt (REAS) på mailadresse: dersom det er absolutt nødvendig er hans tlf.nr: og kopi til Egil Lund (REAS )på mailadresse: Tlf

3 Røyken kommune bestiller tjenestene i Tabell 2 av Elite Renhold. Hvis det er noe av dette som ikke fungerer altså et avvik bes, dette meldt på følgende måte: Tabell 2: Renhold Oppgave/tjeneste Renhold Etterfylling av papir og såpe Avvik meldes slik Mangelfullt renhold meldes på mail til Elite Renhold: V / Tove Oppberget Renholdsinspektør Eiendomsenheten og Elite renhold stiller selvsagt krav til at brukerne har oppfylt sin del av etterarbeidet som feiing av gulv, tørking av søl osv. Dersom det er forrige bruker som ikke har oppfylt sin forpliktelse, skal dette ikke meldes i dette systemet, men er en sak for husstyret. Avviksprosedyre og avviksskjema følger som vedlegg. Kommentar Det er avvik iforhold til avtalt renhold som meldes på avviksskjema. Dersom det for eksempel er omfanget /hyppigheten det dreier seg om, eller andre forhold knyttet til renhold meldes dette til Wigdis Bakkke- eiendomsenheten / Fortsetter på neste side! 3

4 Ved spesielle og akutte hendelser følges følgende prosedyre: Tabell 3: Spesielle og akutte hendelser Situasjon Brann Medisinsk nødhjelp Politi - assistanse Meldes slik Ringe tlf 110 jfr branninstruks Ringe tlf 113 Ringe tlf 112 Ved andre alvorlige hendelser (der helse eller større verdier trues f. eks. vannlekkasje) tlf utrykningsleder ved brann og redningstjenesten evt (brann og redning ) Leietager vil (etter en konkret vurdering av egen aktsomhet) kunne bli fakturert for evt bistand/utrykning. Ved andre forhold ved bygget I arbeidstiden kontaktes eier av huset REAS, i rekkefølge: 1. Mail sendes Johnny Bolstad (REAS) på mailadresse: dersom det er absolutt nødvendig er hans tlf.nr : Med kopi til Arild Dorholt (REAS) på mailadresse: dersom det er absolutt nødvendig er hans tlf.nr: og kopi til Egil Lund (REAS )på mailadresse: Tlf Telefonvarsling kan brukes dersom nødvendig, men skal følges opp med avviksskjema på mail, så raskt som mulig. Tabell 4: Alle andre forhold enn beskrevet i tabell 1-3 Forhold Brukerutstyr, det som er brakt inn av brukerne selv, er brukernes ansvar å vedlikeholde/reparere. Eksempelsvis edb utstyr, løse lamper, løse ovner osv. Alle andre forhold enn det som framkommer av tabell 1 4, og som har med byggene og tjenester inn i disse å gjøre, og også om det er tvil om det omfattes av tabell 1 4 Meldes Håndteres av brukeren selv evt husstyret dersom det er felles for brukerne Egil Lund (REAS)på mailadresse: dersom det er nødvendig er hans tlf.nr

5 RØYKEN KOMMUNE Eiendom, jus og avtaler Melding om avvik Enhet/sted for avvik Utfylt av Mottatt melding: Leder REAS/RD Avvik: Avvik er manglende oppfyllelse av eller brudd på lover, forskrifter eller retningslinjer som regulerer SLAavtalen mellom Røyken kommune (RK) og REAS, og mellom RK og Røyken Drift AS (RD)/. Beskrivelse av situasjonen / funn: Beskrivelse av årsak til avvik: Evt. forslag for å unngå samme hendelse i framtida (melder, RK): 5

6 RØYKEN KOMMUNE Eiendom, jus og avtaler Melding til REAS (Røyken eiendom) Denne brukes til meldinger som ikke er å betrakte som avvik (mindre alvorlig) Se definisjon i tabellen under. Enhet/sted Utfylt av Mottatt melding: Leder REAS Melding: Melding av forhold som ikke er å anse som et avvik. Beskrivelse av situasjonen / funn: Avvik er manglende oppfyllelse av eller brudd på lover, forskrifter eller retningslinjer som regulerer SLAavtalen mellom Røyken kommune (RK) og REAS, Beskrivelse av årsak til avvik: Evt. forslag for å unngå samme hendelse i framtida (melder, RK): 6

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan.

Pasientrettighetsloven 2-5 omhandler pasientens rett til individuell plan. Organisering av kommunens tjenestetilbud til personer med behov for koordinerte tjenester. Koordinerende enhet. Individuell plan. Rana kommunes retningslinjer. 1 Formål. De kommunale retningslinjene er

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer