F350 F450. F₃₅₀ /F ₄₅₀ -serien. Brukerveiledning for maskinvare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F350 F450. F₃₅₀ /F ₄₅₀ -serien. Brukerveiledning for maskinvare"

Transkript

1 F350 F450 F₃₅₀ /F ₄₅₀ -serien Brukerveiledning for maskinvare

2 Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE IGJENNOM FØR DU INSTALLERER PRODUKTET I ET KJØRETØY Dette er advarselssymbolet for sikkerhet. Det burkes for å varsle deg om fare for personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som følger dette symbolet for å unngå personskade eller dødsfall. ADVARSEL Indikerer en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke forhindres, vil resultere i død eller alvorlig skade. FORSIKTIG Indikerer en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke forhindres, vil resultere i mindre eller moderate skader. FORSIKTIG brukt uten advarselssymbolet for sikkerhet indikerer en mulig faresituasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til eiendomsskade. Fjerning av originalt utstyr, legge til tilbehør eller modifisere ditt kjøretøy kan påvirke kjøretøyets sikkerhet eller gjøre det illegalt å benytte i noen jurisdiksjoner. Følg alle produktinstruksjoner og alle instruksjoner i kjøretøyets håndbok om ekstratilbehør eller modifikasjoner. Rådfør deg med dine lokale lover når det gjelder betjening av et kjøretøy med ekstratilbehør eller modifikasjoner. Det er ditt eget ansvar å plassere, sikre og bruke Navman-enheten på en slik måte at den ikke forårsaker ulykker, personskade eller eiendomsskade. Alltid følg regler for trygg kjøring. Ikke monter Navman-enheten på en slik måte at den kan forstyrre med trygg operasjon av kjøretøyet, utløsning av airbags eller annet sikkerhetsutstyr. Ikke betjen Navman-enheten mens du kjører. Før du bruker Navman-enheten for første gang, må du gjøre deg kjent med enheten og hvordan den fungerer. På hovedveier, kan avstanden til en avkjørsel som kalkuleres av Navman være lengre enn avstanden som vises på veiskilter. Veiskilter viser avstanden til starten av en avkjørsel mens Navman viser avstanden til neste kryss, dvs. slutten av avkjørselen eller veien. For å gjøre deg klar til å kjøre av en vei, må du alltid følge avstandsinformasjonen på veiskilt. Bruk av informasjon om plassering med sikkerhets- eller fartskamera kan være underlagt lokale lover i landet som brukes. Du er ansvarlig for å sjekke at du kan bruke lovlig informasjonen i landet ditt eller i landet hvor informasjonen skal brukes. Ikke håndter Navman-enheten mens den er varm. La produktet kjøle seg ned, ute av direkte sollys. Ved full lysstyrke kan lytting til Navman-enheten via hodetelefoner eller øretelefoner skade hørselen din. Ikke utsett Navman-enheten for direkte sollys i et kjøretøy uten oppsyn for lengre perioder. Overoppheting kan skade enheten. For å forhindre tyveri, må du ikke forlate Navman-enheten, festebraketten eller noen kabler i åpent syn i et kjøretøy som står uten tilsyn. Advarsel for kjørere i USA Statlov kan forby kjørere i stater som Arizona, California og Minnesota fra å montere gjenstander på frontruten mens de kjører. Slå opp og følg gjeldende lover i staten din. Et alternativ for festing kan følge med i boksen til produktet ditt, eller se websiden vår for mer informasjon. Navman påtar seg ikke noe ansvar for bøter, straff eller skader som kan oppstå som følge av at denne merknaden ikke følges. 2

3 Sikkerhetsinformasjon for hjemmelader For å lade Navman-enheten fra hovedstrømmen, må du bruke hjemmeladeren (Modell: MII050100; Inn: V AC Hz; Ut: 5 V DC 1 A maks) som leveres av Navman som et ekstratilbehør (kan selges separat). Bruk av andre hjemmeladere med Navman-enheten kan føre til alvorlig personskade eller eiendomsskade. Aldri bruk laderen hvis pluggen eller ledningen er skadet. Ikke utsett laderen for vann eller fuktighet. Ikke bruk laderen i et miljø med høy fuktighet. Utsettelse for vann kan føre til elektriske gnister eller brann. Ta aldri på laderen dersom hendene eller føttene dine er våte. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon rundt laderen når du bruker den for å operere Navman-enheten eller lader batteriet. Ikke dekk til laderen med papir eller andre gjenstander som vil redusere ventilasjonen. Ikke bruk laderen mens den er inni en bæreveske eller annen beholder. Sørg for at laderen er koblet til en strømkilde med riktig montering og spenningskrav. Krav til spenning kan bli funnet på hjemmeladerens kasse og / eller emballasjen. Ikke prøv å utføre service på laderen da dette kan føre til personskade. Erstatt laderen dersom den er skadet har blitt utsatt for ekstrem fuktighet. Sikkerhetsinformasjon for det interne batteriet Navman-enheten inneholder et uerstattelig intern litium-ion batteri. Batteriet kan sprekke eller eksplodere hvis de ikke behandles riktig, og slipper ut farlige kjemikalier. For å redusere risikoen for brann eller brannskader, må du ikke demontere, knuse eller punktere batteriet. Resirkuler eller kast batteriet på en trygg og korrekt måte i henhold til lokale lover og reguleringer. Ikke kast batteriet i brann eller vann. Om batteriet Bruk foreskrevet batteritype i utstyret. FORSIKTIG: Enheten inneholder et innebygd litium-ion batteri som ikke kan byttes. Batteriet kan sprekke eller eksplodere, og utløse farlige kjemikalier. For å redusere faren for brann eller brannskader bør du ikke demontere, knuse eller stikke hull i batteriet, eller kaste det i ild eller vann. Viktige instruksjoner (bare for servicepersonale) Forsiktig: Risiko for eksplosjon, hvis batteriet byttes ut med en type som ikke er kompatibel. Kast batterier ifølge instruksjonene. Erstatt bare med samme eller lignende type som er anbefalt av produsenten. Batteriet må resirkuleres eller kastes ifølge instruksjonene. Bare bruk batteritypen i foreskrevet utstyr. Bruk kun riktig hjemmelader (kan selges separat) eller billader som følger med Navman til å lade Navman-enhetens interne batteri. Kun bruk det interne Navman-batteriet med Navman-enheten. Navman-batteriet slutter å lade når romtemperaturen faller under 0ºC (32 ºF) eller over 45ºC (113 ºF). Manglende evne til å overholde disse advarslene kan føre til dødsfall, alvorlig personskade eller eiendomsskade. Navman fraskriver seg alt erstatningsansvar for installasjon eller bruk av Navman som forårsaker eller bidrar til dødsfall, personskade eller eiendomsskade, eller som bryter med noen lover. 3

4 Overensstemmelse ADVARSEL: Dette produktet, emballasjen og komponentene inneholder kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller reproduksjonsskader. Denne merknaden er oppgitt i henhold til Californias erklæring 65. For juridiske identifikasjonsformål: Navman F350-serien er tildelt et modellnummer på N254. Navman F450-serien er tildelt et modellnummer på N255. Etiketter plassert på utsiden av Navman indikerer reguleringene din modell er i overensstemmelse med. Sjekk disse etikettene på din enhet og referer til korresponderende kunngjøring i dette kapittelet. Noen merknader gjelder kun for spesifikke modeller. Produkter med CE-merket er i overensstemmelse med Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EC), det Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) og Low Voltage Directive (2006/95/EC) - utstedt av Commission of the European Community. Overensstemmelse med disse direktivene innbefatter overensstemmelse med følgende Europeiske standarder: EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radioutstyr og service; Del 1: Felles tekniske krav. EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radioutstyr og tjenester; Del 17: Spesifikke forhold for 2,4 GHz bredbånd overføringssystem og 5 GHz høyprestasjons RLAN-utstyr. EN 55022: Karakteristikk for radioforstyrrelse EN 55024: Karakteristikk for immunitet EN : Grenser for oversvingningsutstråling EN : Begrensninger for spenningsveksling og flimring i lav-spennings forsyningsnett IEC :2005/2001: Produktsikkerhet Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for endringer gjort av Bruker og konsekvensene av dette, som kan endre overensstemmelsen produktet har med CE-merkingen. Samsvarserklæring Navman Technology erklærer herved at dette N254/N255 samsvarer med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. WEEE Dette produktet må ikke kastes som vanlig husholdningsavfall, i samsvar med EU-direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE 2002/96/EC). Det bør i stedet kasseres ved å returnere det til salgsstedet eller ved å levere det til et kommunalt oppsamlingssted. 4

5 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon... 2 Sikkerhetsinformasjon for hjemmelader... 3 Sikkerhetsinformasjon for det interne batteriet... 3 Overensstemmelse... 4 WEEE... 4 Innhold... 5 Velkommen... 6 Viktig informasjon om bruk av bruksanvisningen... 6 Montere Navman i et kjøretøy... 7 Aktivere trafikkmottak (TMC)... 8 Bli kjent med Navman-enheten...9 Hvordan slår jeg på Navman-enheten? Bruke strømbryteren Hvordan lader jeg batteriet?...11 Hvordan lader jeg batteriet i et kjøretøy?...11 Hvordan lader jeg batteriet via datamaskinen?...11 Hvordan lader jeg batteriet hjemme eller på jobb?...11 Referanse Hva er GPS? Hvordan mottar min Navman GPS-signaler? Ta vare på Navman-enheten din Feilsøking

6 Velkommen Takk for at du har kjøpte denne Navman. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du bruker Navman for første gang. Oppbevar den på en trygg plass og bruk den som referanse i fremtiden. Viktig informasjon om bruk av bruksanvisningen Det er viktig at du forstår begrepene og typografiske konvensjoner som brukes i denne bruksanvisningen. Formatering Følgende formatering i teksten identifiserer spesiell informasjon. Konvensjon Fet Kursiv Informasjonstype Komponenter eller elementer som vises på skjermen, inkludert knapper, overskrifter, feltnavn og alternativer. Indikerer navnet på en skjerm. Ikoner Følgende ikoner benyttes i denne bruksanvisningen: Ikon Beskrivelse Notis Tips Advarsel Fagord Følgende fagord brukes i denne bruksanvisningen for å beskrive brukerhandlinger. Fagord Trykk på Pek på Velg Beskrivelse Trykk og slipp en knapp raskt. Trykk og hold et element som vises på berøringsskjermen. Pek på et element i en liste eller pek på en kommando fra en meny. 6

7 Montere Navman i et kjøretøy ADVARSEL: Aldri monter Navman-enheten hvor førerens synsfelt blir blokkert. Hvis frontruten har et refleksbelegg, kan den være artemisk og kan påvirke GPS-mottaket. Hvis dette er tilfelle, må du montere Navman-enheten hvor det er et "klart område" - vanligvis rett under speilet. For å beskytte Navman-enheten mot plutselige endringer i spenning, koble billaderen etter bilmotoren har startet. F₃₅₀ -serien F₄₅₀ -serien 7

8 Aktivere trafikkmottak (TMC) Trafikkinformasjon er kun tilgjengelig på enkelte modeller og i enkelte land. Avhengig av Navman-modellen din kan du motta direktesendt trafikkinformasjon på én av to måter: Hvis Navman-enheten har en innebygd TMC-mottaker, kan du motta direktesendt trafikkinformasjon* via billaderen som brukes som en antenne. Hvis Navman-enheten ikke har en innebygd TMC-mottaker, må du installere TMC-tilbehørssettet (kan selges separat se for detaljer). For informasjon om hvordan du bruker trafikkinformasjon på Navman-enheten, se Bruksanvisning for programvare. * Abonnement kan også være nødvendig. Se for mer informasjon. 8

9 Bli kjent med Navman-enheten F₃₅₀ -serien F₄₅₀ -serien Strømbryter Høyttaler Holderspor Kontakt for billader, USB-kabel, huslader (kan selges separat) og TMC-tilbehørsett (kan selges separat). Berøringsskjerm 9

10 Hvordan slår jeg på Navman-enheten? Bruke strømbryteren For å slå på Navman-enheten, skyv strømbryteren til ON (PÅ)-posisjonen. For å slå av Navman-enheten, skyver du strømbryteren til OFF (AV)-posisjonen. Navman-enheten går inn i dvalemodus. Når du slår den på igjen, vil Navman-enheten gå tilbake til hovedmenyen. For å nullstille Navman-enheten, skyver du strømbryteren til RESET (NULLSTILL)-posisjonen. Når Navman-enheten er slått av, skyv strømbryteren til ON (PÅ)-posisjonen. 10

11 Hvordan lader jeg batteriet? Navman-enheten har et internt batteri som, når det er fullstendig ladet opp, bør kunne levere strøm i opptil 2 timer. Batteriet kan ta opptil 4 timer å lade helt opp. Det kan hende at batteriet ikke er helt ladet opp når du bruker Navman for første gang. FORSIKTIG: For å få det beste ut av batteriet, må du legge merke til følgende: Ikke lad opp batteriet når temperaturen er for høy (f.eks. i direkte sollys). Du trenger ikke lade batteriet helt ut før neste ladning. Når du lar Navman-enheten i lengre perioder, skyver du strømbryteren til RESET (NULLSTILL)-posisjonen for å spare intern batteristrøm. Hvordan lader jeg batteriet i et kjøretøy? For å lade Navman-enheten i et kjøretøy, kobler du billaderen til andre enden til strømkontakten i bilen. Hvordan lader jeg batteriet via datamaskinen? på bunnen av Navman-enheten, og den For best ladning, må du sørge for at Navman-enheten er slått av når du kobler til datamaskinen. 1. Slå på datamaskinen. 2. Koble den store enden av USB-kabelen direkte til en USB-port på datamaskinen (ikke en USB-hub) og koble den mindre enden til på bunnen av Navman-enheten. FORSIKTIG: Når Navman-enheten er slått på og koblet til en datamaskin, gjenkjennes den som en ekstern masselagringsenhet. IKKE slett noen filer som er forhåndsinstallert på Navman-enheten. Sletting av filene kan føre til at Navman krasjer. Hvordan lader jeg batteriet hjemme eller på jobb? Du kan bruke en ekstra hjemmelader til å lade batteriet. For å lade Navman-enheten med en hovedstrømkontakt, kobler til hjemmeladerkabelen inn i av Navman-enheten og hovedstrømladeren i strømkontakten. på bunnen Hjemmeladeren følger ikke med alle modeller og kan kjøpes separat (se for mer informasjon). 11

12 Referanse Hva er GPS? Global Positioning System (GPS) er tilgjengelig når som helst, gratis, og er nøyaktig innenfor 5 meter (15 fot). GPS-navigering gjøres mulig med et nettverk av satellitter som går i bane rundt jorden på omtrent km ( miles). Hver satellitt overfører en rekke signaler som tas i bruk av GPS-mottakere, som din Navman, for å finne en nøyaktig posisjon. Selv om en GPS-mottaker kan registrere signaler fra opptil 12 satellitter om gangen, er kun fire signaler nødvendig for en posisjon eller "GPS fastpunkt" (breddegrad og lengdegrad) for navigasjonssystem i kjøretøy. Hvordan mottar min Navman GPS-signaler? Din Navman mottar GPS-signaler via den innebygde GPS-antennen. For å garantere optimal GPS-signalstyrke, må du bruke Navman utendørs, eller i et kjøretøy utendørs, og det må være en uhindret utsikt til himmelen. GPS-mottak påvirkes vanligvis ikke av vær, men svært kraftig regn eller snø kan ha en negativ innvirkning på mottaket. Ta vare på Navman-enheten din God vedlikehold og pleie av Navman-enheten vil sørge for problemfri operasjon og redusere risikoen for skade: Hold Navman vekk fra overdrevent fukt og ekstreme temperaturer. Ikke utsett Navman for direkte sollys eller sterkt ultrafiolett lys for lengre tidsperioder. Ikke plasser noe på toppen av enheten, eller slipp elementer på toppen av Navman. Ikke slipp Navman eller utsett den for alvorlig støt. Ikke utsett Navman for plutselig og alvorlige temperaturendringer. Denne kan forårsake oppbygninger av fukt på innsiden av enheten som kan skade Navman. Hvis Navman blir ut satt for fukt la den tørke helt ut. Skjermoverflaten blir lett skrapet opp. Unngå berøring av overflaten med skarpe objekter. Du kan bruke ikke-klebende generiske skjermbeskytter som er designet for bruk på bærbare enheter med LCD-skjermen for å beskytte skjermen mot mindre riper. Aldri rengjør Navman-enhetne mens den er slått på. Bruk en myk, lintfri klut for å tørke av skjermen og utsiden av Navman-enheten. Ikke bruk papirlommetørkler for å vaske av skjermen. 12

13 Ikke demonter, reparer eller gjør noen endringer til Navman-enheten. Demontering, endring eller noen forsøk på reparasjon kan skade Navman-enheten og føre til personskade eller skade på eiendom, og vil annullere garantien. Du må ikke oppbevare eller bære brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer i samme rom som enheten, dens deler eller tilbehør. Feilsøking Dersom du opplever et problem du ikke kan løse selv, kontakt forhandleren din for assistanse. Problem Navman-enheten slås ikke på når batteristrøm brukes. Skjermen svarer tregt. Skjermen fryser. Skjermen er vanskelig å lese. Kan ikke etablere en forbindelse med en datamaskin. Løsning Gjenværende batteristrøm er for lav for å betjene Navman-enheten. Lad opp batteriet med billaderen, hjemmeladeren (kan selges separat) eller USB-kabel, og prøv igjen. Gjenværende batteristrøm er for lav for å betjene Navman-enheten. Dersom problemet vedstår, tilbakestill Navman. Tilbakestill Navman. Øk skjermlysstyrken. Sørg for at Navman og datamaskinen er begge skrudd på før du prøver å opprette en tilkobling. Sørg for at kabelen er sikkert koblet til USB-porten på din stasjonære PC og på Navman. Koble USB-kabelen direkte til datamaskinen, ikke en USB-hub. Tilbakestill Navman før du kobler til USB-kabelen. Koble alltid fra Navman før du starter om din stasjonære PC. 13

14 F350 F450 F₃₅₀ /F ₄₅₀ -serien Brukerveiledning for programvare

15 Innhold Innhold... 2 Velkommen... 4 Hvordan bruker jeg berøringsskjermen?... 5 Navegar pelas opções no ecrã... 5 Hvordan starter jeg?... 6 Hovedmeny... 7 Hvordan navigerer jeg gjennom menyskjermene?... 7 Hvordan går jeg fra A til B?... 9 Hvordan planlegger jeg min første tur?... 9 Hvordan forhåndsviser jeg destinasjonen på kartet? Hvordan kan jeg se min rute?...11 Kjørekartet...11 Hvordan kan jeg se mine rutestatistikker? Hvordan justerer jeg volumet? Hvordan zoomer jeg inn/ut av kartet? Hva om jeg går glipp av en sving? Hvordan søker jeg etter et POI etter type? Hvordan søker jeg etter et POI etter nøkkelord? Hvordan mottar jeg gjeldende trafikkinformasjon via TMC?...17 Hvordan vet jeg når en trafikkhendelse har inntruffet?...17 Trafikkoversikt-skjerm...17 Trafikkmeldinger...20 Mine steder Hvordan lagrer jeg en plassering som Mitt sted eller Mitt hjem? Hvordan navigerer jeg til en lagret plassering? Hvordan navigerer jeg til Mitt hjem?...22 Hvordan navigerer jeg til et nylig besøkt sted?...22 Hvordan redigerer jeg navnet på en plassering i Mine steder?...23 Hvordan sletter jeg en lagret plassering?...23 Hva er NÆR MEG?...24 Hvordan søker jeg etter et POI med NÆR MEG?...24 Hva kan jeg tilpasse?...26 Audio...26 Vindu Sikkerhet Kart...28 Rutevalg...29 Språk...29 Enheter

16 Apparat...30 Demo Hjelp Punkt av interesse-kategorier...32 Trafikk og andre TMC-hendelser...35 Hva er NavDesk?...36 Hvordan installerer jeg NavDesk på min datamaskin?...36 NavDesk Meny Mine abonnementer...38 Mine kart...40 Egendefinerte POI-er...43 MIN NAVMAN...45 Mer informasjon...48 Online støtte...48 Hastighetsbegrensning...48 Sikkerhetskamera-POI...48 Fraskrivelse...48 Copyright

17 Velkommen Takk for at du har kjøpte denne Navman. Denne bruksanvisningen er laget for å guide deg gjennom bruk av din Navman fra første oppsett til vanlig bruk. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du bruker Navman for første gang. Oppbevar den på en trygg plass og bruk den som referanse i fremtiden. Viktig informasjon om bruk av bruksanvisningen Det er viktig at du forstår begrepene og typografiske konvensjoner som brukes i denne bruksanvisningen. Formatering Følgende typer formatering i teksten identifiserer spesiell informasjon. Konvensjon Fet Kursiv Informasjonstype Navman-komponenter eller elementer som vises på skjermen, inkludert knapper, overskrifter, feltnavn og alternativer. Indikerer navnet på en skjerm. Ikoner Følgende ikoner benyttes i denne bruksanvisningen: Ikon Beskrivelse Merknad Tips Advarsel 4

18 Hvordan bruker jeg berøringsskjermen? Navegar pelas opções no ecrã Para utilizar o Navman, toque no ecrã com o dedo. Pode executar as acções seguintes: Pek på Trykk og hold et element som vises på berøringsskjermen. Velg Pek på et element i en liste eller pek på en kommando fra en meny. 5

19 Hvordan starter jeg? Første gang du bruker Navman, kan det ta flere minutter å etablere en GPS-tilkobling. Hvordan slår jeg på Navman for første gang? For å komme i gang for første gang, utfører du følgende trinn: 1. Les viktig sikkerhetsinformasjon 2. Posisjoner Navman i kjøretøyet Følg instruksene i Hurtigstartsguiden. FORSIKTIG: Sørg for at Navman-enheten ikke forstyrrer førerens utsikt av veien, eller forstyrrer med betjeningen av airbags eller sikkerhetsenheter i kjøretøyet. 3. Slå på Navman Navman-enheten slås på og viser Språk-skjermen. 4. Velg språk Fra Velg språk-skjermen, pek på språket ditt. Du kan endre foretrukket språk mens du bruker Navman. 5. Les advarselen Sikkerhetsavtale-skjermen vises etter at du har valgt foretrukket språk. Les Sikkerhetsavtale-meldingen. For å bekrefte at du har lest og forstått meldingen, pek på Godta. 6. Vise veiledningen For å gå fremover gjennom veiledning-skjermene, pek på Neste. For å vise forrige skjerm, pek på. For å hoppe over veiledningen, pek på Hopp over. For å forhindre at Veiledningen vises ved hver oppstart, peker du på Vis veiledning ved oppstart-alternativet for å fjerne valget. 7. Tilpasse enheten Følg instruksene på skjermen for å velge foretrukket avstandsenhet, datoformat og tidsformat. 8. Angi Hjem Veiviseren for innstilling av Hjem vises kun første gang du starter Navman. Pek på OK for å angi hjemmet ditt med en gang ved å bruke veiviseren for inntasting av adresse. Du kan peke på Cancel (Avbryt) for å hoppe over veiviseren, og deretter velge hjemmet ditt senere i MINE STEDER. Når du har fullført trinnene over, vises Hovedmeny-skjermen. Hvis du har et GPS-fastpunkt, kan du begynne å bruke Navman til å planlegge turen din. 6

20 Hovedmeny Hovedmenyen er startpunktet ditt når du søker etter en destinasjon. Med hovedmenyen kan du også tilpasse Navman-enheten, se på lagrede steder Mine steder/hjem og søke etter POI i nærheten. For å søke etter steder, områder og gater for å hjelpe deg med planleggingen av ruten. Vis kartskjermen. Få tilgang til dine lagrede steder. Konfigurer Navman for å forbedre navigasjonen. Søk etter interessepunkter i nærheten. Hvordan navigerer jeg gjennom menyskjermene? Hvordan bruker jeg TILBAKE-knappen og HOVEDMENY-knappen i tittelinjen? 1. På Hovedmeny-skjermen, pek på ønsket menyknapp for å gå inn i menyskjermen. For eksempel, når du peker på kommer du til FINN-hovedskjermen. 2. Med TILBAKE-knappen ( ) og HOVEDMENY-knappen ( ) i tittellinjen på menyskjermen, kan du enkelt navigere gjennom menyskjermene. Du kan: Gå tilbake til forrige skjerm ved å peke på TILBAKE-knappen. Gå tilbake til hovedmenyen ved å peke på HOVEDMENY-knappen. I noen menyskjermer, som Keyboard (Tastatur)-skjermen, vises ikke HOVEDMENY-knappen i tittellinjen. I dette tilfellet kan du peke to ganger på TILBAKE-knappen. 7

21 Hvordan bruker jeg kategoriene i tittellinjen? I noen menyskjermer, som kartets Oversikt-skjerm, har systemet kategoriknapper som lar deg gå inn til ekstrasiden i menyskjermen. Du peker bare på ønsket kategori for å endre visningen. Den valgte kategorien utheves som en kategori med mørkere farge. 8

22 Hvordan går jeg fra A til B? Din Navman er utstyrt med kart med detaljer i gatenivå for dør-til-dør navigering, inkludert Interessepunkter som innkvartering, parkeringsplasser, bensinstasjoner, togstasjoner og flyplasser. Når du... må søke etter en adresse vil søke etter all informasjon på enheten by, gater, navngitte steder, funskjoner, landemerker eller områder søk for live POI-informasjon vil navigere til en nylig besøkt plassering Da kan du pek på pek på pek på pek på ( ). og velg Adresse for å søke etter adressen. og velg Etter nøkkelord. og velg Interessepunkter for å søke etter en POI. og velg deretter Nylige posisjoner-kategorien ADVARSEL: For din sikkerhet, skriv inn informasjon om destinasjonen før du starter en reise. Ikke gjør dette mens du kjører. Hvordan planlegger jeg min første tur? Det er enkelt å bruke Navman til å planlegge din første tur. Du kan velge destinasjonen din på flere måter. Utfør følgende for å navigere til en gateadresse som du kjenner med FINN-adresseveiviseren. 9

23 Når det er første gang du bruker FINN-veiviseren, vises skjermen for valg av land før FINN-hovedskjermen. Velg landet ditt og start deretter søket. Hvis nødvendig, kan du endre landet som du vil søke i. For å velge et annet land, pek på nasjonalflagget (f.eks ) i tittellinjen på Keyboard (Tastatur)-skjermen før du søker byen. Utfør følgende: Hvis du vil... Da kan du kalkulere ruten, åpne Kart-skjermen og starte navigeringen pek på. Kart-skjermen vises. lagre plasseringen som en favoritt pek på Stedet lagres straks under Mine Steder. lagre plasseringen som Hjem pek på Rediger-skjermen vises. pek på Lagre som Mitt hjem. utforske kartet pek på Vis på kart. Hvordan forhåndsviser jeg destinasjonen på kartet? Etter at du har søkt etter en adresse (eller POI), kan du forhåndsvise destinasjonen på kartet for å utforske området rundt stedet. På Destination (Destinasjon)-skjermen, pek på Vis på kart-knappen for å se en forhåndsvisningskartet som under. Hvordan utforsker jeg kartet? På forhåndsvisningskartet kan du: Pek på / -knappen for å zoome inn/ut av kartet. Se informasjon om destinasjonen din som vises øverst i kartskjermen. Pek på en gate/område/poi for å vise tilknyttet informasjon om stedet nær din destinasjon. Informasjonen til den valgte gaten/området/poi nær destinasjonen vises med et kryss. Pek på krysset for å hente Destination (Destinasjon)-skjermen til det valgte stedet. 10

24 Hvordan kan jeg se min rute? Kjørekartet Når en rute har blitt kalkulert, vises Kart-skjermen. Du blir guidet til destinasjonen din med muntlige og visuelle instruksjoner. Kjørekartet vises automatisk når: en rute er kalkulert. enheten er nullstilt og brukeren er i en rute. Du kan også få tilgang til kartet manuelt ved å peke på MAP (KART)-knappen i hovedmenyen. Element Beskrivelse Retning og avstand til Retningen og avstanden til neste sving. neste sving Pek på for å gjenta stemmeinstruksen. Aktuell rute Din nåværende rute er uthevet. Nåværende posisjon Din gjeldende informasjon er merket med. Adresselinje Gjeldende adresse vises i tekstboksen på bunnen av kartskjermen. Avstand- og tidsinformasjon Pek for å utvide og velge følgende valg: DTG (Gjenværende avstand) TTG (Påtide å dra) km/t eller mph (hastighet) og kompassretning Antatt ankomsttid (ETA) Tid 11

25 Hvordan kan jeg se mine rutestatistikker? Pek hvor som helst på Kart-skjermen for å hente frem skjermen Kartalternativer. Pek på Rute-knappen for å vise rutestatistikk. Navman gir informasjon om din: gjenværende avstand anslått ankomsttid avstand reist tid brukt på tur stillestående tid. Pek på kategoriene i tittellinjen for å se mer informasjon på de ulike skjermene. Hvordan justerer jeg volumet? Fra skjermen Kartalternativer, pek på. Volumknappene vises på kartskjermen i gjennomskinnelig modus. 12

26 Utfør følgende: Hvis du vil... øke volumet redusere volumet demp eller fjern demping Da kan du pek på Volumlinjen indikerer gjeldende volumnivå. pek på Volumlinjen indikerer gjeldende volumnivå. pek på Høyttalerikonet indikerer statusen: : dempet : ikke dempet Volumknappene forsvinner automatisk etter at kartet står ubrukt i 5 sekunder. Hvordan zoomer jeg inn/ut av kartet? Fra skjermen Kartalternativer, pek på. Zoomknappene vises på kartskjermen i gjennomskinnelig modus. Utfør følgende: Hvis du vil... zoome inn på kartet zoomer ut av kartet Da kan du pek og hold pek og hold Zoomknappene forsvinner automatisk etter at kartet står ubrukt i 5 sekunder. Hva om jeg går glipp av en sving? Back-On-Track Automatisk omdirigering Du blir omdirigert hvis du tar feil sving. En melding øverst på skjermen informerer deg om at ruten din rekalkuleres. For å avbryte en rekalkulering av en rute, pek på på skjermen Kartalternativer. En advarsel vises med forespørsel om at du må bekrefte avbrytelsen. Hvis du bekrefter, avbrytes både rekalkuleringen og den aktuelle ruten. 13

27 Hvordan søker jeg etter et POI etter type? Et POI (Interessepunkt) er et navngitt sted, landemerke eller offentlig sted som kan vises som et ikon på kartet. POI grupperes etter kategori, som bensinstasjoner, parker, strender og museum. 1. Pek på. 2. Pek på. Skjermen POI Menu (POI-meny) vises. 3. Utfør følgende: Hvis du vil... søke etter POI i nærheten av der du befinner deg nå søke etter POI i en spesifisert by eller område søke etter POI på ruten din søke etter POI nær destinasjonen Da kan du pek på I nærheten). Skejrmen POI Type Selection (Valg av POI-type) vises. pek på I by/område. Tastatur-skjermen vises. etter at du har skrevet inn et navn på en by/område, peker du på OK. Skjermen POI Type Selection (Valg av POI-type) vises. pek på Langs rute. Skjermen POI Type Selection (Valg av POI-type) vises. pek på Nær destinasjon. Skjermen POI Type Selection (Valg av POI-type) vises. 4. Utfør følgende: Hvis du vil... Da kan du søke etter POI etter nøkkelord pek på Etter navn`. Tastatur-skjermen vises. etter at du har skrevet inn et nøkkelord, peker du på OK. Skjermen POI List (POI-liste) vises. søke etter bensinstasjoner pek på. Skjermen POI List (POI-liste) vises. 14

28 Hvis du vil... søke etter parkeringsplasser søke etter banker og minibanker Da kan du pek på. Skjermen POI List (POI-liste) vises. pek på. Skjermen POI List (POI-liste) vises. søke etter nødtjenester pek på. Skjermen POI List (POI-liste) vises. se flere POI-typer pek på Etter type. Skjermen POI List (POI-liste) vises. velg en POI-type. Skjermen POI List (POI-liste) vises. 5. Pek på ønsket element fra listen. 6. Utfør følgende: Hvis du vil... kalkulere ruten, åpne Kart-skjermen og starte navigeringen lagre plasseringen som en favoritt se POI-plasseringen på kartet Da kan du pek på. Kart-skjermen vises. pek på Stedet lagres straks under Mine Steder. pek på Vis på kart. Forhåndsvis-skjermen vises. 15

29 Hvordan søker jeg etter et POI etter nøkkelord? Utfør følgende for å navigere til et POI som du finner med et nøkkelord. Pek på. Utfør følgende: Hvis du vil... kalkulere ruten, åpne Kart-skjermen og starte navigeringen lagre plasseringen som en favoritt se plasseringen på kartet Da kan du pek på. Kart-skjermen vises. pek på Stedet lagres straks under Mine Steder. pek på Vis på kart. Forhåndsvis-skjermen vises. 16

30 Hvordan mottar jeg gjeldende trafikkinformasjon via TMC? Trafikkinformasjon er kun tilgjengelig i valgte modeller og land. Navman kan motta oppdatert trafikkinformasjon for alle hovedveier og motorveier, som gjør at du har muligheten til å unngå forsinkelser på veiene. Hendelsesmeldinger og trafikkikoner vises etter hvert som de oppstår. Hvis en hendelsesmelding blokkerer din nåværende plassering, tilpasses kartet slik at både meldingen og plasseringen din vises. Hvordan mottar min Navman trafikkinformasjon? Avhengig av modellen din, kan du motta gjeldende trafikkinformasjon på Navman med den innebygde TMC-mottakeren eller via Navman-trafikktilbehørssettet. Trafikktilbehørssettet kan selges separat. Traffic Message Channel (TMC) sender ut trafikkinformasjon i sanntid via FM Radio Data System (RDS). FM-radiostasjoner sender TMC-data på en syklus av flere minutter, med flere hundre hendelser tilgjengelig for sending til TMC-mottakere. Du må betale for TMC-tjenesten i noen modeller og i noen land. Hvordan vet jeg når en trafikkhendelse har inntruffet? Når du reiser gjennom et område hvor du kan motta trafikkoppdateringer, vil Navman dekode disse hendelsene og vise dem på skjermen. Et ikon vises ved hendelsesplasseringen på kartskjermene, og et hørbart varsel gis hvis en hendelse er på ruten din. Når hendelsen strekker seg over en spesifikk avstand, utheves veien og piler indikerer retningen som er påvirket. En melding vises på bunnen av skjermen med veinavnet, den delen av veien som er påvirket og type hendelse som har inntruffet. Meldingen står på skjermen i omtrent 8 sekunder og legges til Situasjonsliste. Trafikkoversikt-skjerm Avhengig av Navman-modellen din, kan det hende trafikkinformasjon ikke er tilgjengelig, kan kreve et abonnement eller krever trafikktilbehørssettet (selges separat). Når du ser trafikkhendelsesmeldingen på kjørekartskjermen din, kan du åpne skjermen Trafikk for å vise en generell oversikt over trafikken på ruten din, inkludert alle hendelser i umiddelbar nærhet. 17

31 Pek på kjørekartet for å hente frem skjermen Kartalternativer, og pek deretter på. Element Beskrivelse Hendelsesikon Viser ikon for å indikere typen hendelse. Nåværende posisjon Din nåværende posisjon er merket med. For å zoome inn, pek og hold eller. Hvordan viser jeg en liste over alle hendelser på ruten min? Navman lager en liste over hendelser etter hvert som de mottas, som vises på Situasjonsliste-skjermen. Fra skjermen Trafikk, pek på. Element Beskrivelse Pek for å gå tilbake til forrige skjerm. Hendelsesikon Viser ikon for å indikere typen hendelse. Hendelsesbeskrivelse Viser detaljer om hendelsen, inkludert: Navn på veien og retningen som hendelsen inntreffer. Plasseringen hvor hendelsen starter og slutter. > indikerer en hendelse fra et sted, til et sted. < > indikerer en hendelse mellom steder. Type hendelse. 18

32 Hvordan ser jeg trafikkdetaljer? Fra skjermen Situasjonsliste, pek på hendelsen som du vil vise. Situasjonsdetaljer-skjermen vises. Element Hendelsesikon og beskrivelse Beskrivelse Pek for å gå tilbake til forrige skjerm. Viser detaljer om hendelsen, inkludert: Navn på veien og retningen som hendelsen inntreffer. Plasseringen hvor hendelsen starter og slutter. > indikerer en hendelse fra et sted, til et sted. < > indikerer en hendelse mellom steder. Type hendelse. Unngå Pek for å starte en ny rute for å unngå hendelsen. Kun tilgjengelig hvis en omtur eller ny rute er tilgjengelig. Unngå område-knappen vises når en ny rute har blitt kalkulert. Omdirigeringsinformasjon Viser detaljer om anbefalelser for omdirigering, hvis det finnes noen. Hvordan vet jeg om en omtur anbefales? Når en trafikk- eller rydning-hendelsen oppstår på ruten din, anbefales ofte en omtur. Omtur-hendelsesmeldingen vises i statuslinjen på kartskjermene. Omturer anbefales kun for Trafikk- eller Rydning-hendelser på en kalkulert rute. Hvordan unngår jeg en hendelse på ruten min? 1. Fra Situasjonsliste-skjermen, pek på hendelsen. Situasjonsdetaljer-skjermen vises. 2. Hvis en omtur har blitt kalkulert for å unngå en hendelse på ruten din, er Unngå tilgjengelig; pek på denne for å godta den nye ruten og unngå hendelsen. Kart-skjermen vises. 19

33 Trafikkmeldinger Hendelsesdetaljer-skjermen viser statusinformasjon for omtur. Omtur ikke tilgjengelig-meldinger Hvis en omtur ikke er tilgjengelig, vises én av følgende meldinger: Melding Denne hendelsen kan ikke stadfestes Denne rydningen kan ikke stadfestes Denne hendelsen påvirker ikke ruten din Denne rydningen påvirker ikke ruten din Du unngår denne hendelsen Du har godkjent denne rydningen Du ar for langt unna for å omdirigere Du er for langt unna til å godta denne rydningen Omtur ble ikke funnet Rydningsrute ble ikke funnet Beskrivelse En spesifikk plassering av hendelsen kan ikke identifiseres. Hendelsen er ikke på den aktive delen av reisen, eller er bak deg. Hendelsen er ikke på den aktive delen av reisen. Hendelsen er for øyeblikket for langt unna til å kunne påvirke din reise. En omtur / ny rute kunne ikke kalkuleres. Omtur anbefales-meldinger Hvis en omtur anbefales, vises én av følgende meldinger: Melding Finner omtur... Rekalkulerer rute... Omturavstand... Rydningsendring Beskrivelse Navman kalkulerer en ny rute. Under kalkuleringen, vises % fullført. Hvis du avslutter denne skjermen før den nye ruten er kalkulert, avbryter dette operasjonen. En omtur har blitt kalkulert. Forskjellen mellom avstanden på din aktuelle rute og foreslått rute vises. 20

34 Mine steder Mine Steder har alle dine lagrede steder. Hvordan lagrer jeg en plassering som Mitt sted eller Mitt hjem? 1. Søk etter en adresse til Forhåndsvis-skjermen vises. 2. Pek på. Lagre-skjermen vises. Stedet er lagt til Mine Steder. 3. For å lagre stedet som Hjem, pek på. Rediger-skjermen vises. Pek på. Stedet er lagret som Hjem. Hvordan navigerer jeg til en lagret plassering? 1. Pek på. STEDER-skjermen vises. 21

35 2. Pek på favoritt destinasjonen som du vil reise til. Forhåndsvis-skjermen vises. 3. Pek på. Navman vil kalkulere ruten fra din nåværende plassering. Kart-skjermen vises. Hvordan navigerer jeg til Mitt hjem? If you have not set an address as Home, the first time you try to navigate to Home you will be prompted to search for an address using the address-entry wizard. 1. Pek på. STEDER-skjermen vises. 2. Pek på Mitt hjem ( ). Forhåndsvis-skjermen vises. 3. Pek på. Navman vil kalkulere ruten fra din nåværende plassering. Kart-skjermen vises. Hvordan navigerer jeg til et nylig besøkt sted? For å gjøre det enklere å navigere til en adresse som du har besøkt tidligere, vil Navman automatisk lagre alle startstedene og destinasjonene dine i en liste over nylig besøkte steder. 1. Pek på. STEDER-skjermen vises. 2. Pek på. Kart-skjermen vises. 22

36 3. Pek på et sted som du nylig har besøkt. Forhåndsvis-skjermen vises. 4. Pek på. Navman vil kalkulere ruten fra din nåværende plassering. Kart-skjermen vises. Hvordan redigerer jeg navnet på en plassering i Mine steder? 1. Pek på. STEDER-skjermen vises. 2. Velg en plassering som du vil redigere. Forhåndsvis-skjermen vises. 3. Pek på. Rediger-skjermen vises. 4. Pek på. Tastatur-skjermen vises. 5. Etter at du har redigert navnet, pek på OK. Hvordan sletter jeg en lagret plassering? 1. Pek på. STEDER-skjermen vises. 2. Velg plasseringen som du vil slette. Forhåndsvis-skjermen vises. 3. Pek på. Rediger-skjermen vises. 4. Pek på. Plasseringen slettes. 23

37 Hva er NÆR MEG? NÆR MEG-tjenester lar deg raskt søke det lokale området for vanlige typer viktige POI. Søk etter nærmeste restaurant, kafé, hurtigmatsted og andre spisesteder. Søk etter nærmeste bensinstasjoner. Søk etter nærmeste parkeringsplass. Søk etter nærmeste nødtjeneste, inkludert sykehus og politi. Søk etter nærmeste bank og minibank. Søk etter nærmeste hotell og motell. Hvordan søker jeg etter et POI med NÆR MEG? 1. Pek på. 2. Velg ønsket POI-kategori (for eksempel, Mat). Søkeresultatet vises i skjermen Select POI (Velg POI). 24

38 3. Pek på eller for å bla opp eller ned i listen. Velg ønsket element for å vise destinasjonsskjermen. 4. Utfør følgende: Hvis du vil... Da kan du kalkulere ruten, åpne Kart-skjermen og starte navigeringen pek på. Kart-skjermen vises. lagre plasseringen som en favoritt pek på Stedet lagres straks under Mine Steder. lagre plasseringen som Hjem pek på Rediger-skjermen vises. pek på Lagre som Mitt hjem. utforske kartet pek på Vis på kart. 25

39 Hva kan jeg tilpasse? Det er flere ulike tilpasningsalternativer tilgjengelige for å forbedre navigasjonsopplevelsen din. Audio Utfør følgende: Hvis du vil... Da kan du øke volumet pek på Volumlinjen indikerer det aktuelle volumnivået. redusere volumet pek på Volumlinjen indikerer det aktuelle volumnivået. dempe eller fjerne demping pek på Høyttalerikonet indikerer statusen: : dempet : ikke dempet høre hvilken bokstav du trykket på pek på Berøringslyd-valget for å slå det På eller Av. Preferansene dine lagres automatisk. Du kan bare peke på Volum-linjen slik at volumet stilles inn ved den posisjonen du pekte på. 26

40 Vindu Utfør følgende: Hvis du vil... Da kan du endre den viste skjermmodusen endre skjermlysstyrken in dagmodus endre skjermlysstyrken i nattmodus Preferansene dine lagres automatisk. pek på Skjermmodus-modus og velg: Auto: still inn for å automatisk bytte mellom dag- og nattmoduser. Dag: still inn skjermen som skal vises i dagmodus. Natt: still inn skjermen som skal vises i nattmodus. pek på / på Day brightness (Lysstyrke for dag)-linjen Lysstyrkelinjen indikerer lysstyrkenivået i dagmodus. Advarsel: Navman kan bli varm når Lysstyrke-skalaen er satt til et høyt nivå, derfor bør du bruke en lavere lysstyrke når det er mulig. pek på / på Night brightness (Lysstyrke for natt)-linjen Lysstyrkelinjen indikerer lysstyrkenivået i nattmodus. Advarsel: Navman kan bli varm når Lysstyrke-skalaen er satt til et høyt nivå, derfor bør du bruke en lavere lysstyrke når det er mulig. Du kan ganske enkelt peke på lysstyrkelinjen slik at skjermens lysstyrke straks stilles inn hvor du peker på linjen. Sikkerhet 27

41 Utfør følgende: Hvis du vil... aktivere/deaktivere varsler om fartsgrense, som advarer deg om fartsgrensen på enhver vei Angi hvordan du vil bli varslet om sikkerhetskameraer Da kan du pek på Fartsgrensevisning-alternativet for å slå det På eller Av. pek på Fartsgrensevarsler og velg: o Av: deaktiver varslet om fartsgrense. o Auto: still inn slik at systemet automatisk varsler i fra når farten din er over grensen. o Fartsgrense + 3 mph (Fartsgrense + 5 km/t): still inn systemet for å varsle når farten din er 3mph (5 km/t) eller mer over grensen. o Fartsgrense + 7 mph (Fartsgrense + 10 km/t):: still inn systemet for å varsle mens farten din er 7 mph (10 km/t) eller mer over grensen. pek på alternativet Fotoboks / Fotoboks mobil / Fotoboks vanlig / Fotoboks rødt lys for å slå På eller Av. Preferansene dine lagres automatisk. Kart Utfør følgende: Hvis du vil... vise kartinformasjonen Endre kartfargetemaet velger et sett med kart å laste inn Da kan du pek på Kartversjoner for å vise en liste over alle kart, med følgende informasjon: Navn Dato Versjon/build-nummer Dekningsområde pek på Karttema, og velg deretter et fargetema fra listen. pek på Kartsett, og velg deretter preferansen din fra listen. Preferansene dine lagres automatisk. 28

42 Rutevalg Utfør følgende: Hvis du vil... angi rutetypealternativer for ruten din angi typer veialternativer for ruten din Da kan du pek på Type kjørerute. Type kjørerute-skjermen vises. Velg rutetypepreferansen din fra listen: o Raskest Ruten som bør være raskest. o Enklest Den enkleste ruten med minst antall svinger og helst motorveier hvor det er mulig. o Økonomisk Ruten med minst antall stopp, svinger og landlige områder som burde spare på bensinen. pek på Veityper. Veityper-skjermen vises. Velg veipreferansen din fra listen. Hvis du unngår fergeruter kan dette forhindre deg i å navigere mellom enkelte land, selv når det finnes en bru eller tunnel. Preferansene dine lagres automatisk. Språk Utfør følgende: Hvis du vil... endre skjermspråket endre stemmeplanen Da kan du pek på Språk og velg foretrukket språk fra listen. pek på Stemme og velg foretrukket talestil fra listen. Preferansene dine lagres automatisk. 29

43 Enheter Utfør følgende: Hvis du vil... endre avstandsenhetene endre tidsformatet Da kan du pek på Distansenenheter og velg deretter foretrukket type avstandsenhet. pek på Tidsformat og velg deretter foretrukket tidsformat. endre datoformatet pek på Datoformat og velg deretter foretrukket type datoformat. Preferansene dine lagres automatisk. Apparat Utfør følgende: Hvis du vil... slett lagret informasjon i Navman-en gjenopprette fabrikkstandardinnstillinger Da kan du pek på Slett lagret informasjon pek på Slett Mine steder og pek på Ja når advarselsboksen vises. Dataen som er lagret i Mine Steder slettes. Pek på Slett nylig posisjoner og pek på Ja når advarselsboksen vises. Dataen til nylig besøkte steder slettes. pek på Gjenopprett fabrikkinnstillinger. Når advarseldialogen vises, pek på Ja. Navman starter på nytt. Alternativet Gjenopprett fabrikkinnstillinger lar deg gjenopprette fabrikkinnstillinger men sletter ikke nylig besøkte steder eller lagrede destinasjoner i Mine Steder. 30

44 Hvis du vil... tilbakestille GPS Da kan du pek på Nullstill GPS. Når advarseldialogen vises, pek på Ja. lage en GPS-logg av turen din Preferansene dine lagres automatisk. Demo Noen ganger må GPS-fastpunktet tilbakestilles. Dette kan skje hvis mottakeren har blitt transportert for en lengre avstand siden forrige gang den ble brukt; for eksemple, til et annet land, og fremdeles prøver å etablere forrige posisjon. pek på GPS-logging-alternativet for å slå det På eller Av. Utfør følgende: Hvis du vil... aktivere en butikkdemonstrasjon av Navman Spirit Da kan du velg et demonstrasjonsland fra listen og pek på Start. Pek på OK. Navman starter på nytt. Når Navman er i Butikkdemo-modus, ser du navigasjonsdemonstrasjonen av den forhåndsdefinerte ruten uten at du må stille inn en destinasjon. Du kan ikke betjene Navman i Butikkdemo-modus. Preferansene dine lagres automatisk. Hjelp Pek på Om for å vise informasjon om kopibeskyttelse og varemerke. 31

45 Punkt av interesse-kategorier Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse Flyplass Kunstsenter Bank Strand Bowlinghall Forretningskontor Campingområde Kasino Kirke Kommunehus Kafébar Samfunnshus Tinghus Doktor Utstillingssenter Brannvesen Statlig kontor Gjestehus Sykehus Skøytebane Informasjon/turistinformasjonskon tor Småbåthavn Monument Fornøyelsespark Minibank Bar/pub Motorstopp/bilverksted Bedrift Bussstasjon Bilforhandler Kirkegård Kino By eller tettsted College/universitet Kollektivtogstasjon Tannlege Ambassade Fergeterminal Golfbane Matvarehandel Høyere utdannelse Hotell Viktig turistattraksjon Bibliotek Medisinsk Motorsykkelforhandler 32

46 Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse Veivesen Museum Naturlig attraksjon Parker og kjør Parkeringshus Opptredningskunst/teater Apotek Politistasjon Offentlig toalett Togovergang Stoppeplass Hovedpunkt for trafikkulykker Skole Butikk Skiområde/skiheisstasjon Sportsenter Sportsanlegg Tennisbane Transportferge Vinkjeller Fjellovergang Musikksenter Natteliv Parkering Park/fritidsområde Bensinstasjon Sted for gudstjeneste Postkontor Offentlig sportsflyplass Utleiebil Restaurant Panoramisk utsikt Skolesone Shopping Fartskontroll Sportshall Stadion Reisebyrå Veterinær Dyrehage 33

47 Kjente punkter av interesse Kjente punkter av interesse er tilgjengelige på noen kart. Disse inkluderer velkjente restauranter, innkvarteringssteder, turistattrakasjoner, bensinstasjoner, osv. Ikonet viser vanligvis firmalogoen. Punkter av interesse-kategorier etter abonnement Ikon Beskrivelse Sikkerhetskameraer Sikkerhetskamera (mobil) Sikkerhetskamera (gjennomsnittlig) Trafikklyskamera Mine steder-kategorier Ikon Beskrivelse Hjem Lagrede plasseringer 34

48 Trafikk og andre TMC-hendelser Hver TMC-hendelse er sortert inn i én av ni kategorier. Når en hendelse mottas, vises ett av følgende ikoner: Hendelse Unngått hendelse Meldingstype Hendelsesbeskrivelse Fare Det er en farlig situasjon på ruten; for eksempel, mennesker i veien. Trafikk Enhver hendelse som skaper en forsinkelse. Vær Værforhold som har en negativ innvirkning på en rute; for eksempel, det er is på veien. Advarsler Det er en situasjon som du bør være klar over, men den er ikke alvorlig nok til å betraktes som en farlig situasjon; for eksempel, en mindre ulykke. Etter prognose En hendelse forventes å inntreffe på en rute. Begrensninger Det er begrensninger i trafikkflyten; for eksempel, en filebane er stengt på en motorvei. Rydning En trafikkhendelse er nå oppløst. Informasjon Alle andre hendelser. Veiarbeid Veiarbeid tar sted på ruten. Hvis Trafikk eller Rydning-hendelse har en anbefalt omtur, vises følgende ikoner: Hendelse Unngått hendelse Meldingstype Hendelsesbeskrivelse Trafikkomtur En Trafikkhendelse, som en omtur anbefales for. Omdirigering for rydningsarbeid En Rydningshendelse, som en omtur anbefales for. Unngått hendelse-ikoner vises kun på Kart-skjermen, på hendelsesplasseringen. 35

49 Hva er NavDesk? NavDesk er en samling verktøy du kan bruke for å få bedre funksjonalitet og produktinformasjon via din datamaskin. Med NavDesk kan du: få programoppdateringer styre kart styre sikkerhetskamerabonnementer se etter spesialtilbud på nettsiden til Navman. Kan jeg bruke NavDesk på min datamaskin? Påse at datamaskinen din har følgende systemkrav som laveste før du installerer NavDesk: IBM-kompatibel PC Microsoft Windows XP SP2, Vista x32 eller Windows 7 Internet Explorer 6 eller høyere DVD-stasjon USB-port Internettforbindelse som kan aktiveres. Microsoft.NET 2.0, 3.0 og 3.5 vil bli installert på din datamaskin som del av installasjonen av NavDesk. Hvordan installerer jeg NavDesk på min datamaskin? Før du begynner: Påse at datamaskinen din oppfyller minimumssystemkravene for NavDesk, spesielt: i. Påse at Internet Explorer 6 eller høyere er installert på datamaskinen før du installerer NavDesk, selv om det ikke er din standardleser. ii. Brukere av Windows XP må påse at Windows XP Service Pack 2 eller høyere er anvendt før du installerer NavDesk. Advarsel: Hvis din Navman er slått på og koblet til en datamaskin, oppfattes den som en ekstern masselagringsenhet. Du må IKKE slette noen filer som er forhåndsinstallert på din Navman. Sletting av filene kan få din Navman til å kræsje 1. Lukk alle programmer på datamaskinen. 2. Sett inn programinstallerings-dvd-en for NavDesk i DVD-stasjonen på datamaskinen. Installeringen av NavDesk starter. Hvis datamaskinen din ikke starter DVD-en automatisk, start installasjonen manuelt: Start Run (Kjør). Skriv D:\Install.exe hvor D er bokstaven som er tildelt din DVD-stasjon, klikk så OK. 3. Velg ønsket språk for NavDesk. 4. Klikk Installere programvare, installer deretter NavDesk. 36

50 5. Følg oppfordringene på skjermen for å installere NavDesk: Gå igjennom og godkjenn lisensavtalen for NavDesk når du blir bedt om det. Velg en oppbevaringsmappe for NavDesk når du blir bedt om det. Hvis installeringen er ferdig, klikk Fullfør. NavDesk åpnes. 6. Hvis du oppfordres til å koble din Navman til datamaskinen, utfør følgende: Plugg den største enden av USB-kabelen direkte inn i en USB-port på datamaskinen (ikke en USB-kontakt) og plugg den lille enden inn i USB-sokkelen ( ) på bunnen av din Navman. Hvis mulig plugges USB-kabelen inn i en USB-port på Tilbake av datamaskinen din. Før Power (Strøm)-bryteren til ON (PÅ)-posisjon og slå på din Navman. Det følgende skjermbildet vises på din Navman: 7. Hvis du bes om å oppdatere programvaren på din Navman, følg oppfordringene på skjermen. Du er nå klar til å bruke NavDesk for å installere kart på din Navman. Fra nå av kan du få adgang til NavDesk via: Start Alle Programmer Navman NavDesk NavDesk Meny Avhengig av din Navman-modell kan visse menyalternativer for NavDesk ikke være tilgjengelig. 37

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Moov/Navman Spirit-serien. Bruksanvisning for maskinvare

Moov/Navman Spirit-serien. Bruksanvisning for maskinvare Moov/Navman Spirit-serien Bruksanvisning for maskinvare Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE IGJENNOM FØR DU INSTALLERER PRODUKTET I ET KJØRETØY Dette er advarselssymbolet for sikkerhet. Det burkes for

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

Moov/Navman Spirit-serien. Mio Spirit brukerveiledning

Moov/Navman Spirit-serien. Mio Spirit brukerveiledning Moov/Navman Spirit-serien Mio Spirit brukerveiledning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE IGJENNOM FØR DU INSTALLERER PRODUKTET I ET KJØRETØY Dette er advarselssymbolet for sikkerhet. Det burkes for

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

F15 F25. Brukerveiledning. Norsk

F15 F25. Brukerveiledning. Norsk F15 F25 Brukerveiledning no Norsk F15/F25 Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om

Detaljer

Moov V-serien. Bruksanvisning for maskinvare

Moov V-serien. Bruksanvisning for maskinvare Moov V-serien Bruksanvisning for maskinvare Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE IGJENNOM FØR DU INSTALLERER PRODUKTET I ET KJØRETØY Dette er advarselssymbolet for sikkerhet. Det burkes for å varsle deg

Detaljer

Moov V-serien. Mio Spirit brukerveiledning

Moov V-serien. Mio Spirit brukerveiledning Moov V-serien Mio Spirit brukerveiledning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE IGJENNOM FØR DU INSTALLERER PRODUKTET I ET KJØRETØY Dette er advarselssymbolet for sikkerhet. Det burkes for å varsle deg

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

dēzl 560 hurtigstartveiledning

dēzl 560 hurtigstartveiledning dēzl 560 hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Før du

Detaljer

F10. Brukerveiledning. Norsk

F10. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES http://no.yourpdfguides.com/dref/1220861

Din bruksanvisning NAVMAN S-SERIES http://no.yourpdfguides.com/dref/1220861 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN S-SERIES. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN S-SERIES i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Varemerker Alle varemerker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive firmaene. Merk Vi tar forbehold om innholdsmessige endringer

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning nüvi 1490TV hurtigstartveiledning Se på nüvi-enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W977BT Norsk (NO) Takk for at du valgte Alpine-NAVI som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med en gang. Dette dokumentet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN F25. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN F25 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21)

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Innhold For din egen sikkerhet 3 Om den bærbare laderen 4 Taster og deler 5 Lade den bærbare

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Dakota-enhetene drives

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Hurtigstartveiledning nüvi 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Mars 2008 Delenummer 190-00857-58 Rev. A Trykt i Taiwan GPS-antenne nüvi-enheten din mini-usb-kontakt Av/på-knapp Lyssensor

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer