Din bruksanvisning MAGELLAN MAESTRO 3100

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning MAGELLAN MAESTRO 3100 http://no.yourpdfguides.com/dref/1297217"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: magellangps.com for å finne alternative monteringsløsninger. En klebeplate følger med Magellan Maestro som en alternativ monteringsløsning på dashbordet. Under kjøring er det minimalt behov for å studere skjermen. Taleanvisninger leder deg mot målet. Føreren må bare legge inn data eller foreta innstillinger på Magellan Maestro-mottakeren mens bilen står stille. Hvis data må oppgis eller innstillinger foretas på Magellan Maestro under kjøring, må dette bare gjøres av en passasjer. Det er ditt ansvar å overholde alle trafikkregler. Alle tiltak blir gjort for å sørge for at databasen er nøyaktig. Likevel kan kjørebaner, steder av interesse (POIer), og forretnings- og tjenesteplasseringer endres over tid. Databasen inkluderer, analyserer, behandler, vurderer eller gjenspeiler ikke noe av følgende: Lovmessige begrensninger (som kjøretøytype, vekt, høyde, bredde, last- og fartsbegrensninger) Veiens stignings- eller fallvinkel Brohøyde, bredde, høyde eller andre begrensninger Befolkningstetthet Kriminalitet eller sikkerhet i noe bestemt strøk eller område Tilgjengelighet eller nærhet til politi, nødhjelp, medisinsk eller annen assistanse Byggeplasser/veiarbeidsområder eller fareområder Stengte veier eller kjørebaner Vei, trafikk, eller trafikkfasiliteters sikkerhet eller tilstand Værforhold Veidekkeegenskaper eller -forhold Spesielle arrangementer Trafikktopper eller rushtidsproblemer Det er ditt ansvar å se bort fra ethvert usikkert, farlig eller ulovlig ruteforslag. Beskytt Magellan Maestro-mottakeren mot ekstreme temperaturforhold. La den for eksempel ikke utsettes for direkte sollys over lengre tid. Ta hensyn ved montering av Magellan Maestro-mottakeren i bilen, slik at enten du bruker frontrutefestet eller andre monteringer eller tilbehør, skal ikke enheten hindre førerens frie oversikt over veien, eller være til hinder for bilens sikkerhetssystemer så som kollisjonsputer, eller utgjøre en fare for de reisende i bilen dersom enheten skulle løsne under kjøring. Du påtar deg risikoen tilknyttet skade på kjøretøyet eller kjøretøyets passasjerer som et resultat av hvordan du velger å montere Magellan Maestro-mottakeren. Lover i enkelte land forbyr bruken av stereohodetelefoner mens en fører et motorkjøretøy. Sjekk lokale forskrifter i landet der du kjører. Vær forsiktig hvis du lytter til musikk gjennom hodetelefoner over lang tid, da dette kan føre til hørselsskader. Batteriet i Magellan Maestro er oppladbart, og skal ikke tas ut. Hvis batteriet skulle trenge å skiftes ut, må du kontakte Magellans tekniske brukerstøtte. Om oppladning av Magellan Maestro Bruk bare omformeren (Phihong: PSC2200R-050) som er godkjent for Magellan Maestro. Bruk av en annen type omformer kan føre til funksjonsfeil og/eller medføre brannfare dersom batteriet overopphetes. Bruk bare biladapteren som er godkjent for eller levert sammen med din Magellan Maestro. Bruk av andre typer biladapter vil resultere i funksjonsfeil, og kan føre til skade på mottakeren. Magellan Maestro er beregnet på å få strøm fra en LISTET strømforsyning merket med "LPS" (Limited Power Source) og "output rated + 5 V dc / 2.0 A". Bruk bare USBkabelen som er godkjent for eller levert sammen med din Magellan Maestro. Av hensyn til sikkerheten vil batteriet i Magellan Maestro slutte å lade når omgivelsestemperaturen er under 0 C eller over 45 C. i VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER Om vekselstrømomformeren Ikke bruk omformeren på steder hvor luftfuktigheten er svært høy. Berør aldri omformeren når du er våt på hendene eller føttene. Sørg for rikelig ventilasjon rundt omformeren når den brukes til å drive mottakeren eller lade opp batteriet. Ikke dekk til omformeren med papir eller andre gjenstander som kan hindre kjøling. Ikke bruk omformeren mens den forvares i en bæreveske. Kople omformeren til en egnet strømkilde. Spennings- og jordingskrav finner du på produktpakningen eller esken. Ikke bruk omformeren dersom ledningen blir skadet. Ikke prøv å foreta ettersyn eller reparasjoner. Enheten inneholder ingen brukerreparerbare deler. Bytt Magellan Maestromottakeren ut med en ny dersom den blir skadet eller ødelagt av fuktighet. Om batteriet Ikke prøv å skifte ut batteriet. Har du problemer med batteriet, kontakter du Magellans tekniske brukerstøtte. Bruk laderen som er godkjent for Magellan Maestro. ii VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER Interferenserklæring iht. Federal Communication Commission Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitalt utstyr i klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-reglene. Disse grenseverdiene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens ved installasjon i husholdningsmiljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi, og kan forårsake sjenerende interferens for radiokommunikasjon om det ikke installeres og brukes forskriftsmessig. Det er likevel ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå med noen bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker sjenerende interferens for radiokommunikasjon, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å korrigere interferensen gjennom å treffe ett eller flere av følgende tiltak: Flytte mottakerantennen, eller orientere den annerledes. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Kople utstyret til en annen elektrisk krets enn den som mottakeren er tilkoplet. Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/tv-installatør for hjelp. Dette utstyret overholder del 15 av FCC-reglene. For bruk gjelder følgende bestemmelser: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. FCC-forbehold: Alle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av instansen som er ansvarlig for samsvar, kan oppheve brukerens rett til å betjene utstyret. VIKTIG ANMERKNING: FCC-erklæring om stråling: Dette utstyret overholder FCC-grensene for strålingstoleranse som oppgitt for ukontrollerte miljøer.

3 Sluttbrukere må følge de spesifikke bruksanvisningene for å sikre overholdelse av reglene for RF-stråling. Denne senderen må ikke plasseres sammen med eller brukes i samband med noen annen antenne eller sender. For å bevare overholdelsen av FCC-reglene, må skjermede kabler brukes med dette utstyret. Bruk i samband med ikkegodkjent utstyr eller uskjermede kabler kan forventes å føre til forstyrrelse for radio- og TV-mottak. Brukeren advares herved om at endringer eller modifikasjoner ved dette utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten, kan gjøre at tillatelsen til bruk av utstyret blir ugyldig. Magellan Maestro må installeres og brukes i en avstand på minst 20 cm fra brukeren. Dette digitale klasse B-apparatet overholder alle krav i de kanadiske reglene for utstyr som forårsaker interferens. iii VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER IC-erklæring For bruk gjelder følgende bestemmelser: Dette utstyret skal ikke forårsake interferens, og Dette utstyret må tolerere all interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket drift av utstyret. VIKTIG ANMERKNING: Erklæring om IC-stråling: Dette utstyret overholder grensene for IC-strålingstoleranse som oppgitt for ukontrollerte miljøer. Sluttbrukere må følge de spesifikke bruksanvisningene for å sikre overholdelse av reglene for RF-stråling. Denne senderen må ikke plasseres sammen med eller brukes i samband med noen annen antenne eller sender Magellan Navigation, Inc. Med enerett. Magellan-logoen, Magellan, Maestro, Turn it on and go, TrueView, QuickSpell, SmartDetour og SmartVolume er varemerker som tilhører Magellan Navigation, Inc. Ingen del av denne brukerhåndboken må reproduseres eller overføres i noen form eller med noen midler, elektronisk eller mekanisk, inkludert fotokopiering og opptak i noen hensikt annen enn til kjøpers personlige bruk uten på forhånd å innhente skriftlig tillatelse fra Magellan Navigation, Inc A iv Installasjonsveiledning Det er enkelt å montere Magellan Maestro. Det vanskeligste er å finne den best egnede plasseringen. Velge plassering Her er noen tips til valg av plassering: Monter Magellan Maestro på et sted der det er lett å se den, og der den ikke kommer i veien for utsikten mot veien. Magellan Maestro bør monteres slik at antennen (øverst på mottakeren) har fri sikt mot himmelen gjennom frontruten. Velg om den skal monteres på frontruten med det justerbare festet eller med den medfølgende klebeplaten. Sjekk lokale bestemmelser angående eventuelle restriksjoner før du monterer enheten på frontruten. Enkelte land har lover som forbyr montering av alle typer enheter på frontruten. Hvis du har tenkt å bruke klebeplaten, må du finne en jevn overflate på dashbordet. Ikke fest klebeplaten på frontruten. Pass på at Magellan Maestro og eventuelle kabler ikke kommer i veien i tilfelle airbagene i bilen løses ut. Rense området Bruk spritputen som fulgte med Magellan Maestro-mottakeren til å rense området på frontruten eller dashbordet du har valgt ut til å montere Magellan Maestro på. Sette på klebeplaten (Hoppes over hvis du monterer direkte på frontruten.) Fjern beskyttelsesteipen fra baksiden av klebeplaten. Sett på platen med klebesiden mot dashbordet. Sett platen under trykk i fem minutter, slik at den fester seg. La platen binde seg i 24 timer før du fortsetter. Feste det justerbare festet Sett de to tappene på det justerbare festet på linje med de to hullene på baksiden av Magellan Maestro. Når det justerbare festet er på linje med Magellan Maestro, skyver du mottakeren ned til den låses sammen med det justerbare festet. Vær oppmerksom på at monteringsbraketten som følger med Magellan Maestro kan avvike fra den som vises i dette dokumentet. Montering 1 Sette festet på frontruten eller klebeplaten Kontroller at spaken på foten av det justerbare festet vender oppover. Trykk foten av festet godt på plass over området av frontruten som skal brukes eller klebeplaten. Skyv spaken på foten av festet helt ned til den klikker på plass. Slipp komponentene forsiktig, og kontroller at de er godt festet. Justere festet for å gi best mulig sikt Løsne justeringsknottene og plasser Magellan Maestro slik at du ser den best mulig. Stram til knottene når du er ferdig med å justere. (Forsøk aldri å justere festet mens du kjører.) Koble til strøm Koble enden av sigarettenneradapteren til et 12-volts sigarettenneruttak i kjøretøyet. Koble den andre enden til Magellan Maestro som vist. Hvis det er strøm posisjonen ikke har endret seg og B) berøringsskjermen ikke har blitt trykket på Åpne Hovedmenyen. Trykk på Fortsette-pilen for å åpne Hovedmenyside 2. Trykk Brukeralternativer. Trykk Systeminnstillinger. Trykk Strøm. Velg tid for funksjonen Slå av automatisk: Aldri, 10 minutter, 20 minutter eller 30 minutter. Trykk Lagre. Trykk Tilbake-pilen for gå tilbake til Hovedmenyen. Lydstyrke Det er to måter å åpne volumkontrollene på: Den ene er å trykke på høyttalerikonet på kartskjermen, og den andre er gjennom Bruker-alternativer. Endre lysstyrken på kartskjermen Trykk på høyttalerikonet. Trykk på dempeknappen hvis du vil slå av lyden eller trykk i området inni lydstyrkelinjen under dempeknappen hvis du vil endre lydstyrken. Trykk Lagre. Hvis lydstyrken er dempet, vises høyttalerikonet med en strek gjennom seg for å vise at lyden er slått av. Trykk på høyttalerikonet når du vil skru på lyden igjen. Grunnfunksjoner 5 Endre volumet fra Brukeralternativer Åpne Hovedmenyen. Trykk på Fortsette-pilen for å åpne Hovedmenyside 2. Trykk Brukeralternativer. Trykk Systeminnstillinger. Trykk Lydstyrke. Trykk på dempeknappen hvis du vil slå av lyden eller trykk i området inni lydstyrkelinjen under dempeknappen hvis du vil endre lydstyrken. Trykk Lagre. Lysstyrke Åpne lysstyrkekontrollen Åpne Hovedmenyen. Trykk på Fortsette-pilen for å åpne Hovedmenyside 2. Trykk Brukeralternativer. Trykk Systeminnstillinger. Trykk Lysstyrke. Angi ønsket lysstyrke ved å trykke i området inni lysstyrkelinjen. Trykk Lagre. På Lysstyrke-skjermen er det en avkryssingsrute merket "Batteridimming (75%)".

4 Når det er krysset av her, dimmer Magellan Maestro til 75 % av lysstyrken når den drives kun av strøm fra batteriet. Dette forlenger batteritiden mellom oppladningene. Denne funksjonen kan skrus av ved å trykke i avkryssingsruten. Hovedmenyen Hovedmeny-skjermen er sentralen for alle tilgjengelige funksjoner i Magellan Maestro. Hovedmenyen består av to sider med store ikoner som er enkle å bruke. Åpne hovedmenyen På Kart-skjermbildet trykker du på Meny-knappen. Fra de andre skjermbildene trykker du på Tilbake-knappen. Grunnfunksjoner 6 Hovedmenyen - Side 1 Vis kart: Viser kartet med din nåværende posisjon (hvis det beregnes en posisjon på grunnlag av GPSsignalene) angitt av den blå trekanten. Se kapittelet Kartskjermbildet for nærmere informasjon. Oppgi adresse: Viser menyen Oppgi adresse. Adressene kan oppgis ved å først oppgi sted eller postnummer, eller ved å velge stedet fra en liste over steder du allerede har brukt som destinasjon. Du får også tilgang til adresseboken (Mine adresser), og du kan lage en rute til et bysenter. Se kapittelet om ruting til en adresse for nærmere informasjon Steder av interesse: Viser menyen Søk på steder av interesse. Søker etter steder av interesse (POIer) ved å oppgi navnet eller velge fra en liste over tilgjengelige kategorier. POIer som har blitt opprettet og installert med programvaren POI Editor (som ligger på CD-ROMen), kan åpnes fra denne menyen. Nærmere informasjon om menyen Søk på steder av interesse finner du i kapittelet Steder av interesse. Hjem: Hvis du har lagt inn en hjemmeadresse, finner du ruten hjem raskt ved å trykke på Hjemknappen. Hvis det ikke er lagt inn en hjemmeadresse, blir du bedt om å gjøre det nå. Se kapittelet Hjem-knappen for mer informasjon. Veiredningstjeneste: Viser skjermbildet Bilverksteder og service. Se kapittelet Veiredningstjeneste for nærmere informasjon om denne funksjonen. Bluetooth (bare Maestro 3140): Viser skjermbildet for Bluetooth-hovedmenyen. Se kapittelet om Bluetooth hvis du ønsker nærmere informasjon om tilkobling til en mobiltelefon. Grunnfunksjoner 7 Hovedmenyen - Side 2 Turplanlegger: Åpner menyen Turplanlegger, der du kan opprette, redigere, slette, gi nytt navn til eller aktivere en tur. POI nær avkjøring: (Bare tilgjengelig mens du er på en motorvei.) Gir en liste over restauranter, bensinstasjoner, verksteder eller hoteller nær motorveiavkjøringer du nærmer deg. Du kan velge et av stedene som oppgis og lage en rute dit. Brukeralternativer: Åpner menyen Brukeralternativer. Denne menyen kan brukes til å åpne funksjoner som brukes til å tilpasse Magellan Maestro til dine personlige behov. Hjem: Hvis du har lagt inn en hjemmeadresse, finner du ruten hjem raskt ved å trykke på Hjemknappen. Hvis det ikke er lagt inn en hjemmeadresse, blir du bedt om å gjøre det nå. Se kapittelet Hjemknappen for mer informasjon. Veiredningstjeneste: Viser skjermbildet Bilverksteder og service. Se kapittelet Veiredningstjeneste for nærmere informasjon om denne funksjonen. Bluetooth (bare Maestro 3140): Viser skjermbildet for Bluetooth-hovedmenyen. Se kapittelet om Bluetooth hvis du ønsker nærmere informasjon om tilkobling til en mobiltelefon. Grunnfunksjoner 8 Tastaturet Forståelse av hvordan tastaturet fungerer når du skriver inn en adresse er en viktig del av bruken av Magellan Maestro. Tastaturet er den vanligste måten å oppgi data på med Magellan Maestro. Oversikt over tastaturet Spesialtaster Bokstavtastatur Tastatur for spesialtegn Tilbake Godta Avbryt Talltastatur Mellomrom Velge fra en liste Etter at du har godtatt dataene du skrev inn ved å trykke "OK", vil du kunne få opp en liste over objekter som ble funnet i databasen. Dette eksempelet viser treffene du får når du trykker "OK" etter å ha skrevet inn "BRE". Bruk rullefeltene til å bevege deg oppover og nedover i listen, og trykk på objektet du leter etter i listen for å fortsette. Grunnfunksjoner 9 Quickspell QuickSpell bruker informasjonen i databasen til å begrense hvilke taster som kan trykkes inn til bare de tastene som gir tilgang til informasjon i databasen. Tenk deg at du for eksempel leter etter BREKSTAD. Når du "skriver" inn navnet Brekstad, vises bare tastene som kan være med på å stave et sted i databasen. I skjermbildet til høyre har "BRE" blitt skrevet inn. Taster som ikke vil kunne fortsette å stave et sted i databasen er inaktive (grå). Dette gjøres for at du skal kunne skrive inn steds- og gatenavn raskt og uten fare for tastefeil. Merknader om inntasting av informasjon Hvis du har problemer med å få de treffene du forventer, kan du prøve disse nyttige tipsene: Kontroller at du har stavet navnet riktig. Hvis du er usikker på skrivemåten, kan du bare skrive inn noen av tegnene og trykke "OK". En lang liste over navn vises, men du kan bla deg gjennom listen og sannsynligvis finne den riktige skrivemåten. Når navnet på stedet har et prefiks som for eksempel "Den", "The", "Le", "La", "Saint", osv., må du skrive inn dette prefikset for å finne det du ønsker. Når du skriver inn et gatenavn, kan du som regel hente det frem fra databasen ved å skrive inn bare ett av hovedordene i navnet. Hvis du imidlertid har problemer med å finne gaten du leter etter, anbefaler vi at du prøver å skrive inn hele navnet. Jo flere tegn du skriver inn, desto kortere blir trefflisten. Grunnfunksjoner 10 Kartskjermen Den mest brukte skjermen er Kart-skjermen. Mens du er på en rute eller bare reiser rundt i byen, er det stort sett Kart-skjermbildet som vises. Kartskjermen kan vises i to ulike moduser: standardmodus og rutemodus. I standardmodus vises posisjonen din på kartet sammen med klokkeslett og hastighet. Posisjonen din oppdateres mens du beveger deg, slik at du får et tydelig bilde av posisjonen og gatene rundt. A B K C J D I E F G H Kartskjermbildet - standardmodus A B C D Navnet til gaten du er i Retningen din. Trykk her hvis du vil se skjermbildet Nåværende sted, der du kan lagre posisjonen i adresseboken. Zoome ut Ikon for steder av interesse (POI). Trykk på POI-ikonet hvis du vil lage en rute dit. Obs! Hvis det er flere POIer i samme område, vises en liste over disse POIene. Trykk på navnet i listen for å starte rutefunksjonen.

5 Ikon for nåværende posisjon Tidspunkt på dagen Knapp for hovedmenyen. Når du trykker på den, vises Hovedmenyen. Hastigheten for øyeblikket Volumkontroll. Trykk på den hvis du vil åpne skjermbildet for Voluminnstilling, der volumet kan justeres eller lyden skrus av. (Hvis lyden er skrudd av, skrus lyden på igjen når du trykker på denne knappen - uten å åpne skjermbildet for voluminnstilling.) Zoome inn Satellittstatus. Når alle de fire strekene er grønne, er forholdene optimale. Trykk på den hvis du vil åpne skjermbildet GPS-status. E F G H I J K Kartskjermen 11 I rutemodus vises tilleggsinformasjon, med detaljert informasjon om ruten du har valgt.. A B N C M D L E K J F G H I Kartskjermbildet - rutemodus A B C D Navnet til gaten du er i Retningen din. Trykk her hvis du vil se skjermbildet Nåværende sted, der du kan lagre posisjonen i adresseboken. Zoome ut Ikon for steder av interesse (POI). Dette eksempelet er for en bensinstasjon. Trykk på POIikonet hvis du vil lage en rute dit. Obs! Hvis det er flere POIer i samme område, vises en liste over disse POIene. Trykk på navnet i listen for å starte rutefunksjonen. Ikon for nåværende posisjon Ikonet for neste manøver. Trykk på ikonet hvis du vil åpne skjermbildet Manøverliste. Avstand til neste manøver. Trykk hvis du vil gjenta den forrige talekommandoen. Knapp for hovedmenyen. Trykk hvis du vil åpne hovedmenyskjermen. Vær oppmerksom på at hovedmenyskjermen er annerledes når en rute er aktiv. Se kapittelet om ruter for nærmere informasjon. Trykk her hvis du vil veksle mellom gjenstående distanse til bestemmelsesstedet og et overslag over hvor lang tid det vil ta å komme frem. Gatenavn for neste manøver Grafisk gjengivelse av ruten Volumkontroll. Trykk på den hvis du vil åpne skjermbildet for Voluminnstilling, der volumet kan justeres eller lyden skrus av. (Hvis lyden er skrudd av, skrus lyden på igjen når du trykker på denne knappen - uten å åpne skjermbildet for voluminnstilling.) Zoome inn Satellittstatus. Når alle de fire strekene er grønne, er forholdene optimale. Trykk på den hvis du vil åpne skjermbildet GPS-status. E F G H I J K L M N Kartskjermen 12 Åpne kartskjermen 1. På hovedmenyen trykker du Vis kart. 2D-modus Kartet vises vanligvis i 3D-modus, men du kan bytte til 2D-modus hvis du ønsker det. Velg modusen som passer deg best. I 2D-modus kan du bevege deg rundt på kartet og lete etter et sted du vil opprette en rute til eller lagre i adresseboken. Stille inn kartmodus (2D eller 3D) På Kart-skjermbildet trykker du MENY. Trykk Fortsette-pilen for å åpne side 2 av Hovedmenyen. Trykk Brukeralternativer. Trykk Kartinnstillinger. Trykk 3D-kart eller 2D-kart. Trykk Lagre. Kartskjermbildet i 2D-modus Bevege deg rundt på kartet 1. Mens du ser på Kart-skjermbildet i 2D-modus, kan du skyve fingeren eller en spiss over kartet. Posisjonsikonet endres til. (Sirkelen er trådkorset for en posisjon, og den røde pilen peker mot din nåværende posisjon. Hvis du er ferdig med å bevege deg rundt på kartet, kan du sette kartet tilbake til din nåværende posisjon ved å trykke ESC Lagre en posisjon mens du beveger deg rundt Beveg kartet til trådkorset er over posisjonen du vil lagre i adresseboken. (Det må være en posisjon som ikke er opptatt av et POI-ikon.) Trykk i midten av sirkelikonet. (Hvis ingenting skjer, har du ikke zoomet langt nok inn. Trykk på zoomeikonet og prøv igjen.) På skjermbildet Rute til denne adressen? trykker du Lagre. Rediger informasjonen: Trykk Rediger på linjen Rediger navn, og opprett et navn for posisjonen. Trykk på en av de tre telefonknappene (arbeid, hjem, mobil) hvis du vil legge inn et telefonnummer. Trykk Rediger på linjen Rediger informasjonen hvis du ønsker å legge inn ytterligere informasjon. (Inntil 35 tegn kan skrives inn.) 13 Kartskjermen Hvis du vil merke denne posisjonen som en av favorittene dine, krysser du av for "Favoritt". Når du er fornøyd med informasjonen for denne adressen, trykker du Lagre. Hvis du nå vil opprette en rute til denne adressen, trykker du Rute. Trykk eventuelt Avbryt hvis du er ferdig. Når du trykker ESC, settes ikonet tilbake til din nåværende posisjon. Opprette en rute til en posisjon på kartet Beveg deg rundt på kartet til trådkorset er over posisjonen du vil opprette en rute til. Trykk i midten av sirkelikonet. (Hvis ingenting skjer, har du ikke zoomet langt nok inn. Trykk på zoomeikonet og prøv igjen.) På skjermbildet Rute til denne adressen? trykker du Rute. Velg ønsket rutemetode, og trykk på knappen for Beregn rute. Skjermbildet Nåværende sted Dette skjermbildet åpnes fra Kart-skjermbildet enten du er på en rute eller bare kjører som normalt. Skjermbildet Nåværende sted viser omtrentlig adresseinformasjon, neste og forrige gatekryss og lengdegrad/breddgrad. Til høyre er det et kompass som peker i retningen du reiser i, og du ser beregnet høyde og hastighet. På den nederste linjen vises klokkeslett og dato. Åpne skjermbildet Nåværende sted 1. På Kart-skjermbildet trykker du på retningsikonet øverst til venstre. Lagre din aktuelle posisjon til adresseboken Åpne skjermbildet Nåværende sted. Trykk Lagre Rediger informasjonen: Trykk Rediger på linjen Rediger navn, og opprett et navn for posisjonen. Trykk på en av de tre telefonknappene (arbeid, hjem, mobil) hvis du vil legge inn et telefonnummer. Trykk Rediger på linjen Rediger informasjonen hvis du ønsker å legge inn ytterligere informasjon. (Inntil 35 tegn kan skrives inn.) Hvis du vil merke denne posisjonen som en av favorittene dine, krysser du av for "Favoritt". Når du er fornøyd med informasjonen for denne adressen, trykker du Lagre. Lagre nåværende posisjon Kartskjermen 14 Manøverlisten Dette skjermbildet åpnes fra kartskjermen, og er bare tilgjengelig under ruting. (Merk: Manøverlisten er ikke tilgjengelig før du begynner å bevege deg langs en rute.) Hver linje i manøverlisten gir informasjon om manøvrene i rekkefølgen de skal utføres i, med den neste manøveren øverst på listen. Den nederste linjen i manøverlisten viser avstanden og tiden til neste manøver, samt den totale beregnede distansen for ruten.

6 Manøverlisten kan endres hvis du vil utelate en av manøvrene fordi du ønsker å unngå en av gatene som er listet opp. Instruksjoner for hvordan du utelater en manøver får du i dette kapittelet. Manøverliste Åpne skjermbildet med manøverlisten 1. Trykk på manøverikonet nederst til venstre for å gå tilbake til kartskjermbildet. Dette ikonet vises bare mens du er på en aktiv rute. Unnta en manøver Det brukes til å modifisere ruten for eventuelt å unngå en bestemt gate Åpne manøverlisten. Trykk på objektet i listen med gaten du vil prøve å unngå. Bekreft utelatelsen ved å trykke på Unnta. (Trykk på Tilbake-pilen hvis du vil avbryte.) Magellan Maestro beregner ruten på nytt, og viser manøverlisten med de nye manøvrene. Kartskjermen 15 Skjermbildet GPS-status 1. Skjermbildet GPS-status åpnes også fra Kart-skjermen, og viser statusen til GPSsatellittene i et grafisk format. (Mer teknisk informasjon om GPS-statusen finnes under menyen Bruker-alternativer: Hovedmeny side 2 > Brukeralternativer > GPS-alternativer > GPSstatus.) Grønne streker betyr at Magellan Maestro bruker disse satellittene til å beregne posisjonen. Oransje streker betyr at Magellan Maestro prøver å søke seg inn på satellittsignalet. Ingen streker betyr at satellitten ikke spores for øyeblikket. Jo lengre streker, desto bedre er signalet. Skjermbildet GPS-status Åpne skjermbildet GPS-status 1. På Kart-skjermen trykker du på ikonet for GPS-signalstyrke øverst til høyre. Trykk på Tilbake-pilen når du vil tilbake til Kartskjermbildet. Zoomenivåer Det er 23 tilgjengelige zoomenivåer i Magellan Maestro, fra 30 meter til 2000 kilometer. Velg zoomenivået som passer dine behov best. Stille inn zoomenivå 1. Mens Kart-skjermen er åpen, trykker du på (zoom in) eller (zoom ut). Lydstyrke Lydstyrken kan justeres eller lyden kan slås helt av fra Kart-skjermen. (Lydstyrken kan også justeres fra Brukeralternativer > Systeminnstillinger > Lydstyrke.) Endre lysstyrken på kartskjermen Trykk på høyttalerikonet. Trykk på dempeknappen hvis du vil slå av lyden eller trykk i området inni lydstyrkelinjen under dempeknappen hvis du vil endre lydstyrken. Trykk Lagre. Hvis lydstyrken er dempet, vises høyttalerikonet med en strek gjennom seg for å vise at lyden er slått av. Trykk på høyttalerikonet når du vil skru på lyden igjen. Kartskjermen 16 Hjemmeadresse Du kan skrive inn og lagre adressen din i Magellan Maestro slik at du finner den raskt og enkelt når du skal opprette en rute hjem. Opprette en hjemmeadresse Disse instruksjonene gjelder bare hvis du aldri har skrevet inn en hjemmeadresse eller hvis den har blitt slettet Trykk på ikonet for hjemmeadresse på Hovedmeny-skjermbildet. Bekreft når du får spørsmålet "Vil du angi din hjemmeadresse?" Trykk Ja. Følg anvisningene, og oppgi adressen som skal brukes som hjemmeadressen din. Når skjermbildet Adresse vises, redigerer du informasjonen og trykker Lagre for å fortsette. Hjemmeadressen lagres i adresseboken, og du kommer tilbake til Hovedmenyskjermbildet. Lage en rute til hjemmeadressen Trykk på ikonet for hjemmeadresse Trykk Rute. Velg ønsket rutemetode og trykk på den oransje knappen for Beregn rute. på Hovedmeny-skjermbildet. Hjemmeadresse 17 Endring av hjemmeadresse Trykk på ikonet for hjemmeadresse Trykk Endre. Bekreft når du får spørsmålet "Vil du erstatte hjemmeadressen med en ny?" Trykk Ja. Følg anvisningene, og oppgi adressen som skal brukes som din nye hjemmeadresse. Når skjermbildet Adresse vises, redigerer du informasjonen og trykker Lagre for å fortsette. Den nye hjemmeadressen lagres i adresseboken, og du kommer tilbake til Hovedmeny-skjermbildet. på Hovedmeny-skjermbildet. Åpne hjemmeadressen fra adresseboken Fra Hovedmenyen trykker du på ikonet for Oppgi adresse. Trykk på Mine adresser-ikonet. Trykk Adressebok. Trykk List alle. Listen over adresser i adresseboken vises med husikonet på linjen til hjemmeadressen. Trykk på hjemmelinjen i listen hvis du vil opprette en rute dit, eller hvis du vil redigere eller slette hjemmeadressen. Hjemmeadresse 18 Oppgi adresse Funksjonen Oppgi adresse brukes til å lage en rute til en nylig inntastet adresse eller en adresse som er lagret i adresseboken. Skrive inn en adresse Maestro leveres med et regionskart som kan inneholde flere ulike land. Du må først kontrollere at riktig destinasjonsland er valgt. Velge destinasjonsland På Hovedmenyen trykker du på ikonet for Brukeralternativer. Velg alternativet Destinasjon Land. En liste over alle landene som er lastet inn i Maestromottakeren vises. Avhengig av hvilken mottaker du bruker, kan noen av disse landene ha en lås ved siden av navnet. Denne låsen betyr at dette bestemte landet er låst og ikke kan brukes. Besøk for nærmere informasjon om hvordan du kjøper opplåsingskoder for kartene over disse landene. Liste over land 3. Trykk på destinasjonslandet i listen som åpnes. Landet er nå valgt, og du vil ikke behøve å gjenta denne prosessen før du bestemmer deg for å reise til et annet land. Etter at du har forsikret deg om at det riktige destinasjonslandet er valgt, er det første skrittet for å opprette en adresse å oppgi i hvilken by eller på hvilket sted adressen befinner seg. Dette kan gjøres ved å skrive inn navnet på stedet, oppgi postnummeret til stedet eller ved å velge et sted som har blitt brukt tidligere. Opprette en rute til en ny adresse Fra Hovedmenyen trykker du på ikonet for Oppgi adresse. Velg metode for inntasting av stedet: Oppgi by, Oppgi postnummer eller Forrige by. Oppgi by: Bruk tastaturet med QuickSpell til å skrive inn de første bokstavene i stedsnavnet. Trykk OK eller fortsett å skrive inn tegn til skjermbildet automatisk bytter til listen over steder i databasen. Oppgi adresse 19 Obs! Husk å skrive inn hele navnet på stedet, INKLUDERT eventuelle prefiks eller artikler. Trykk på stedet du ønsker i listen. Liste over steder Oppgi postnummer: Bruk tastaturet til å skrive inn postnummeret til destinasjonsadressen. Trykk OK når du har skrevet inn hele postnummeret. Trykk på det ønskede stedet eller området i listen.

7 Steder som stemmer med postnummeret Forrige by: Velg ønsket sted i listen over tidligere valgte steder. Liste over tidligere brukte steder 3. Med stedet valgt, vises tastaturet, og du blir bedt om å oppgi et gatenavn. Bruk tastaturet med QuickSpell til å skrive inn gatenavnet. Skriv inn de første tegnene i et av hovedordene i gatenavnet og trykk OK, eller fortsett å skrive inn tegn til gatelisten vises. I eksempelet brukes stedet Paris i Frankrike. Du kan søke etter Boulevard du Général de Gaulle enten ved å skrive inn "Gaulle" og få frem en liste over gater som inneholder "Gaulle"...: Søk på "Gaulle" gir disse treffene: Oppgi adresse 20...eller "Général" og få opp en liste over gater som inneholder "Général". Søk på "Général" gir disse treffene: Dette er de to hovedordene i gatenavnet. Søk på "Boulevard" eller "Du" ville ikke ha gitt de ønskede treffene Bruk om nødvendig rullefeltet til høyre for å få frem navnet på gaten du ønsker. Trykk på gatenavnet for å fortsette. Bruk tastaturet til å oppgi adressens gatenummer. I øverste venstre hjørne ser du gyldig område for gatenumre. Trykk Ferdig når adressen er fullført. Velg ønsket rutemetode og trykk på den oransje knappen for Beregn rute for å begynne ruteprosessen Mine adresser Mine adresser er stedet der du lagrer adresser du vil beholde som fremtidige destinasjoner, i tillegg til å gi tilgang til adresser du har brukt nylig og som ikke er i adresseboken. Adresseboken kan lagre inntil 200 adresser (hvorav 50 merkes som favoritter). Åpne menyen Mine adresser 1. Fra Hovedmenyen trykker du på ikonet for Oppgi adresse Trykk på ikonet for Mine adresser. Menyen Mine adresser vises. Oppgi adresse 21 Tidligere mål Ruting til en tidligere destinasjon 1. Fra Hovedmenyen trykker du på ikonet for Oppgi adresse Trykk på ikonet for Mine adresser. Velg Tidligere mål. Velg reisemålet fra listen over tidligere destinasjoner. Velg Rute. Velg rutemetode og trykk på den oransje knappen for Beregn rute. Lagre en tidligere destinasjon i adresseboken 1. Fra Hovedmenyen trykker du på ikonet for Oppgi adresse Trykk på ikonet for Mine adresser. Velg Tidligere mål. Velg reisemålet fra listen over tidligere destinasjoner. Trykk Rediger. Gjør eventuelle endringer du ønsker for denne destinasjonen før du lagrer den. Kryss av for Favoritt hvis du vil at denne adressen skal lagres i adresseboken som en favoritt. Trykk Lagre for å lagre adressen. Skjermbildet Tidligere mål vises. Trykk Rute hvis du vil lage en ruten til denne destinasjonen eller Tilbake-pilen hvis du vil tilbake til listen over tidligere mål. Oppgi adresse 22 Slette et tidligere mål 1. Fra Hovedmenyen trykker du på ikonet for Oppgi adresse Trykk på ikonet for Mine adresser. Velg Tidligere mål. Velg reisemålet fra listen over tidligere destinasjoner. Trykk Slett. Bekreft slettingen. Trykk Ja. Menyen Oppgi adresse vises. Det er mulig å slette alle destinasjonene i listen over tidligere mål ved å åpne Brukeralternativer > Alternativer for adressebok > Tøm Forrige. Adressebok Åpne en adresse i adresseboken Fra Hovedmenyen trykker du på ikonet for Oppgi adresse. Trykk på ikonet for Mine adresser. Trykk Opplist adresser Trykk List alle hvis du vil se hele innholdet av adresseboken, eller trykk Søk i adressebok hvis du vil lete etter oppføringer ved å søke etter navnet. Fra listen over adresser som ble funnet, velger du den ønskede adresseoppføringen. Lage en rute til en adresse i adresseboken Åpne adresseoppføringen fra adresseboken som beskrevet under Åpne en adresse i adresseboken. Velg Rute. Velg rutemetode og trykk på den oransje knappen for Beregn rute for å fortsette. Redigere en adresse i adresseboken Oppgi adresse Åpne adresseoppføringen fra adresseboken som beskrevet under Åpne en adresse i adresseboken. Trykk Rediger. kan ikke endres. Trykk Lagre når du er ferdig. 23 Slette en adresse fra adresseboken Åpne adresseoppføringen fra adresseboken som beskrevet under Åpne en adresse i adresseboken. Trykk Slett. Bekreft slettingen. Trykk Ja. Du kommer tilbake til listen over adresser i adresseboken. Hovedmenyen trykker du på ikonet for Oppgi adresse Trykk på ikonet for Mine adresser. 3. Rute Rediger. kan ikke endres. 3. Slett. Bekreft slettingen. Hovedmenyen trykker du på ikonet for Oppgi adresse Trykk på ikonet for Mine adresser. Trykk Ny inntasting. Trykk Velg på kart. Kartskjermbildet vises i 2D-modus. Lagre. 6. Hovedmenyen trykker du på ikonet for Oppgi adresse Trykk på ikonet for Mine adresser. Trykk Ny inntasting. Trykk Oppgi adresse. Skriv adressen som anvist på skjermen. Hovedmenyen trykker du på ikonet for Oppgi adresse Trykk på ikonet for Mine adresser. Trykk Ny inntasting. Trykk Steder av interesse. Velg kategori fra listen over kategorier for steder av interesse. det ikke finnes noen steder av interesse innenfor en radius av cirka 160 km (100 miles), er søket tomt og en advarsel vises. Nær by : Skriv inn et stedsnavn ved hjelp av tastaturet (uten QuickSpell), og velg bysenteret du ønsker fra listen som åpnes. Dette viser steder av interesse i valgt kategori som ligger nærmest det valgte bysenteret. Nær adresse: Skriv inn en adresse via den vanlige funksjonen for inntasting av adresse. Dette viser steder av interesse i valgt kategori som ligger nærmest den oppgitte adressen Trykk på navnet til stedet du ønsker i listen. Bruk knappene Forrige og Fortsette til å bevege deg oppover og nedover listen. Rediger navnet, informasjonen og telefonnumrene for det valgte stedet. Trykk på avkrysningsruten Favorittliste hvis du vil at den skal lagres som en favorittadresse. 10. Trykk Lagre. Oppgi adresse 26 Opprette en ny oppføring i adresseboken fra et bysenter eller tettsted 1. Fra Hovedmenyen trykker du på ikonet for Oppgi adresse Trykk på ikonet for Mine adresser. Trykk Ny inntasting. Trykk Bysenter. Velg søkekriterier: Nær nåværende posisjon Viser bysentre i nærheten av din nåværende posisjon.

8 Nær by : Skriv inn et stedsnavn ved hjelp av tastaturet (uten QuickSpell), og velg byen eller tettstedet du ønsker fra listen som åpnes. Nær adresse: Skriv inn en adresse via den vanlige funksjonen for inntasting av adresse. Dette åpner en liste over bysentrene nærmest den oppgitte adressen Trykk på det ønskede bysenteret i listen. Bruk knappene Forrige og Fortsette til å bevege deg oppover og nedover listen. Rediger navn og informasjon, og trykk på avkrysningsruten Favorittliste hvis du vil at den skal lagres som en favorittadresse. Trykk Lagre. Oppgi adresse 27 Steder av interesse Magellan Maestro har steder av interesse (POIer) forhåndsinnlastet, og disse kan brukes som destinasjon for en rute. Å velge en restaurant eller finne en bensinstasjon er bare noen tastetrykk unna. Kategorier og underkategorier Steder av interesse kategoriseres i unike kategorier, og noen av dem er kategorisert videre i underkategorier. Restauranter har for eksempel 54 underkategorier som gir mulighet for å søke etter restauranter som serverer kinesisk mat, hurtigmat eller til og med sveitsisk mat. Lage en rute til et sted av interesse etter kategori Fra Hovedmenyen trykker du på ikonet for POI-Steder av interesse. Velg Søk på kategori. Bruk rullefeltene til å bla gjennom kategoriene, og trykk på kategorinavnet du ønsker. Kategoriliste 4. Hvis en underkategori vises, bruker du rullefeltene til å bla gjennom underkategoriene, før du trykker på underkategorien du ønsker. Velg ALLE UNDERKATEGORIER hvis du er usikker på hvilken underkategori som passer best. Velg søkekriterium: Nær nåværende posisjon, Nær by (krever at du oppgir navnet på en by) eller Nær adresse (krever at du oppgir en adresse). Den øverste delen av skjermen viser detaljert informasjon om det uthevede stedet i listen. Pilen og avstanden viser retning og avstand i rett linje fra din nåværende posisjon til det aktuelle stedet. Bruk knappene Forrige og Fortsette til å gå oppover og nedover i listen over steder av interesse. Trykk på navnet til stedet for å fortsette. Velg rutemetode og trykk på den oransje knappen for Beregn rute for å begynne. Kinesiske restauranter nær nåværende posisjon 5. Liste over underkategorier Steder av interesse 27 Lage en rute til et sted av interesse etter navn Fra Hovedmenyen trykker du på ikonet for POI-Steder av interesse. Velg Søk på navn. Skriv navnet på stedet av interesse som skal brukes som bestemmelsessted. Du behøver ikke å skrive inn hele navnet, men jo flere tegn du skriver, desto enklere blir det å finne det spesifikke stedet du leter etter. Velg søkekriterium: Nær nåværende posisjon, Nær by (krever at du oppgir navnet på en by) eller Nær adresse (krever at du oppgir en adresse). Eksempel på inntasting ved søk på navn Den øverste delen av skjermen viser detaljert informasjon om det uthevede stedet i listen. Pilen og avstanden viser retning og avstand i rett linje fra din nåværende posisjon til det aktuelle stedet. Ved søk på navn vises alle steder av interesse som tilfredsstiller navnekriteriet, uavhengig av kategori. Bruk knappene Forrige og Fortsette til å gå oppover og nedover i listen over steder av interesse. Trykk på navnet til stedet for å fortsette. Velg rutemetode og trykk på den oransje knappen for Beregn rute for å begynne. Søketreff for FISKE nær nåværende posisjon 6. Utvidete POIer Utvidete POIer er steder av interesse som kan lastes ned fra Internett eller opprettes av brukere ved hjelp av programvaren POI Editor som ligger på CD-ROMen som fulgte med Maestro-mottakeren. Den Internettbaserte hjelpen som er tilgjengelig i programvaren POI Editor beskriver hvordan man redigerer steder av interesse og hvordan man overfører en POI-fil fra datamaskinen til Magellan Maestro. Etter å ha lastet inn en POI-fil i Maestromottakeren (eller på et SD-kort som du så setter inn i Magellan Maestro), kan du raskt opprette ruter til disse stedene. Laste inn en POI-fil fra en PC Skru på Magellan Maestro-mottakeren, og koble den til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen. Kjør programvaren POI Editor (denne programvaren må du først ha installert på datamaskinen). Kontroller at POI-filen er lagret i Magellans.mgln-format, og bruk overføringsknappen til å overføre POI-filen til Magellan Maestro-mottakeren. Alle PIO-filer (også fotoboksfiler) må først lagres i. mgln-format med den medfølgende POI Editorprogramvaren før de kan overføres og brukes i Magellan Maestro. Steder av interesse 28 Obs! Alle POI-filer overføres som standard til Maestro til en mappe med navnet CPOI. Hvis du overfører en fotoboksfil som er lastet ned fra Internett, er det viktig at filen kopieres til undermappen for fotobokser (Speedtraps) Fra Hovedmenyen trykker du på ikonet for POI-Steder av interesse. Velg Utvidete. Velg Bytt POI-fil. Velg Velg en POI-fil. Velg POI-filen som skal lastes inn fra listen over tilgjengelige POI-filer ved å trykke på filnavnet.. Liste over POI-filer Velge kategorier som skal vises på kartet En POI-fil må være lastet inn (se Laste inn en POI-fil) for at denne funksjonen skal være tilgjengelig Fra Hovedmenyen trykker du på ikonet for POI-Steder av interesse. Velg Utvidete. Velg Bytt POI-fil. Velg Vis kategorier. Bruk avkrysningsruten til venstre for kategorinavnet til å velge eller velge bort kategorien. (Avkrysset betyr at ikonet til denne kategorien vises på kartet.) Trykk Alle hvis du vil krysse av for alle kategoriene eller Ingen hvis du vil fjerne avkrysningen for alle kategoriene. 6. Trykk Lagre når du er ferdig. Liste over utvidete POI-kategorier Steder av interesse 29 Innstilling av alarmer En POI-fil må være lastet inn (se Laste inn en POI-fil) for at denne funksjonen skal være tilgjengelig. En utvidet POI kan ha en alarm som varsler deg når du er innenfor rekkevidden angitt under "Varsels-parametere." Vær oppmerksom på at alle POIer i de valgte kategoriene vil ha alarmene sine aktivert. En POI-fil må være lastet inn (se Laste inn en POI-fil) for at denne funksjonen skal være tilgjengelig Fra Hovedmenyen trykker du på ikonet for POI-Steder av interesse. Velg Utvidete. Velg Bytt POI-fil. Velg Alarmkategorier. Bruk avkrysningsruten til venstre for kategorinavnet til å velge eller velge bort kategorien.

9 (Avkrysset betyr at denne kategorien vil ha alarmen sin aktivert.) Trykk Alle hvis du vil krysse av for alle kategoriene eller Ingen hvis du vil fjerne avkrysningen for alle kategoriene. 6. Trykk Lagre når du er ferdig. Innstilling av varslingsparametere En utvidet POI kan ha en alarm som varsler deg når du er innenfor rekkevidden angitt av "Varselsparametere." Vær oppmerksom på at alle POIer i de valgte kategoriene vil ha alarmene sine aktivert. En POI-fil må være lastet inn (se Laste inn en POI-fil) for at denne funksjonen skal være tilgjengelig Fra Hovedmenyen trykker du på ikonet for POI-Steder av interesse. Velg Utvidete. Velg Bytt POI-fil. Velg Varselsparametere. Velg kategorien fra kategorilisten som du vil endre alarmparametere for. Velg detekteringsvinkel, første varsel og siste varsel ved å trykke på knappen med den nåværende innstillingen. Bruk tastaturet til å skrive inn de nye verdiene, og trykk OK. Trykk Lagre når du er ferdig. Steder av interesse 30 Lage en rute til et utvidet POI En POI-fil må være lastet inn (se Laste inn en POI-fil) for at denne funksjonen skal være tilgjengelig Fra Hovedmenyen trykker du på ikonet for POI-Steder av interesse. Velg Utvidete. Velg Velg kategori. Velg kategorien som inneholder POIen du vil lage en rute til fra kategorilisten. Velg Nærmeste (nær din nåværende posisjon) eller Stav navn på POI (krever at du oppgir POI-navnet). Velg POIen det skal lages rute til fra listen "Velg POI-fil". Trykk Rute. Velg ønsket rutemetode, og trykk på den oransje knappen for Beregn rute for å fortsette. Lagre et utvidet POI i adresseboken En POI-fil må være lastet inn (se Laste inn en POI-fil) for at denne funksjonen skal være tilgjengelig Fra Hovedmenyen trykker du på ikonet for Oppgi adresse. Velg Utvidete. Velg Velg kategori. Velg kategorien som inneholder POIen du vil lage en rute til fra kategorilisten. Velg Nærmeste (nær din nåværende posisjon) eller Stav navn på POI (krever at du oppgir POI-navnet). Velg POIen det skal lages rute til fra listen "Velg POI-fil". Trykk Lagre. Rediger POI-informasjonen og trykk Lagre. Skjermbildet Rute til denne POIen vises igjen. Trykk Rute hvis du vil lage en rute eller Avbryt hvis du vil avslutte. Marco Polo (gjelder ikke Magellan Maestro 3050) Marco Polo-guiden er en spesialfunksjon i Magellan Maestro som gir brukerne tilgang til et spesielt sett med detaljerte POIer fra Marco Polo-reiseguidene. Magellan gir deg gratis tilgang til Sightseeing-kategorien for hovedsteder med detaljert informasjon om museer, monumenter, osv. De andre kategoriene er låst, og du må ha et abonnement for å få tilgang til dem. Besøk for detaljert informasjon om hvordan du abonnerer på steder av interesse fra Marco Polo. Steder av interesse 31 Reise langs en rute Kartskjerm Når en rute har blitt beregnet, vises den på Kartskjermen i grønt med blå piler som viser reiseretningen. Øverst på skjermen vises navnet på gaten du befinner deg i. Nederst finner du informasjon om neste manøver. Etter hvert som du beveger deg langs ruten, får du talevarsler om manøvrer du nærmer deg. Hvis du går glipp av en beskjed eller vil at den skal gjentas, trykker du på feltet som viser avstanden til neste manøver (nederst til venstre på skjermen) Du hører også en klokke som varsler deg der manøveren skal utføres. (Denne lyden kan endres under Brukeralternativer > Lydinnstillinger.) Kartskjermen med ruten synlig Delt skjerm Når du nærmer deg en manøver, viser Magellan Maestro en delt skjerm som varsler deg om manøveren. Dette skjermbildet lukkes automatisk når manøveren nærmer seg. Du kan eventuelt trykke ESC hvis du vil lukke skjermbildet og gå tilbake til Kart-skjermbildet. (Denne skjermen kan stilles inn til ikke å vises under Bruker-alternativer > Kartinnstillinger.) Delt skjerm Manøverliste Manøverlisten viser alle manøvrene du må gjøre for å fullføre ruten og komme frem til bestemmelsesstedet. Du åpner manøverlisten ved å trykke på manøverikonet nederst til venstre i Kart-skjermbildet. (Manøverlisten beskrives i detalj i kapittelet Kart i denne brukerhåndboken.) Manøverliste Reise langs en rute 32 Du er fremme Til slutt gir Magellan Maestro et visuelt varsel når du har nådd bestemmelsesstedet. Trykk Tilbake-pilen for gå tilbake til Kart-skjermbildet. (Magellan Maestro går automatisk tilbake til Kart-skjermbildet etter en viss tid hvis du ikke trykker på Tilbake-pilen.) Du er fremme. Rutetyper Det finnes en lang rekke måter å opprette en rute på, og hver av dem drøftes i sine respektive kapitler. Noen av de vanligste metodene og kapitlene som omtaler dem er: En rute til en ny adresse En rute til en adresse i adresseboken En rute til et sted av interesse som er forhåndslagret i Magellan Maestro En rute til et tilpasset POI eller Marco Polo-POI En tur (en rute med flere destinasjoner) En rute til hjemmeadressen En rute til et bysenter Rutemetode Uavhengig av hvilken rutetype som er opprettet, må Magellan Maestro vite hvordan ruten skal beregnes. Ruter kan beregnes etter Korteste tid, Korteste distanse, Minst bruk av motorvei eller Mest bruk av motorvei. Du velger rutemetode ved å trykke på knappen for den ønskede metoden. Magellan Maestro kan stilles inn til å unngå bomveier så mye som mulig ved å krysse av for Unngå bomveier. Vis på kart-knappen viser Kart-skjermbildet med destinasjonen synlig. Trykk ESC hvis du vil tilbake til skjermbildet for rutemetode. Rutemetode Når rutemetoden er valgt og du er klar til å begynne å beregne ruten, trykker du på Beregn rute-knappen. Beregn rute-knappen Reise langs en rute 33 Spesielle rutefunksjoner Når en rute er aktiv, endres funksjonene på hovedmenyen, slik at de støtter spesielle rutefunksjoner. Lage en rute til en POI nær en motorveiavkjøring du nærmer deg Obs! Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du er på en motorvei. Når du oppretter en rute til et sted av interesse nær en avkjøring, avbrytes også den opprinnelige ruten. Du vil måtte aktivere den opprinnelige ruten igjen når du er klar til å fortsette. 1. På Kart-skjermbildet trykker du MENY.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Trykk på ikonet for POI nær avkjøring. Trykk på POI-ikonet (restaurant, bensinstasjon, bilverksted eller hotell) for den ønskede avkjøringen. Det vises en liste over steder i den valgte kategorien som er nær den valgte avkjøringen. Trykk på POIen i listen som du vil ha anvisninger til. Velg Rutemetode og trykk på den oransje knappen for Beregner rute. Liste over POIer nær avkjøring Avbryte en rute 1. På Kart-skjermbildet trykker du MENY Trykk på ikonet for Avbryt rute. Bekreft at ruten skal avbrytes. Trykk Ja. Ta en avstikker fra en rute 1. På Kart-skjermbildet trykker du MENY Trykk på Omkjøringsikonet. Velg avstanden som brukes til å beregne ruten når du skal tilbake på den opprinnelige ruten. Trykk Rute. Omkjøringen beregnes med den samme rutemetoden som ble brukt da ruten ble opprettet. Reise langs en rute 34 Endre rutemetode Hvis du reiser utenfor den beregnede ruten, beregner Magellan Maestro automatisk ruteinformasjonen på nytt, slik at du kommer til det opprinnelige bestemmelsesstedet med den rutemetoden du valgte da du opprettet ruten. Hvis du derimot vil endre rutemetode (mens du er på eller utenfor ruten), vil du måtte bruke omrutingsfunksjonen. 1. På Kart-skjermbildet trykker du MENY Trykk på ikonet for Omruting. Velg ønsket rutemetode og trykk på Beregn rute-knappen. Reise langs en rute 35 Veiredningstjeneste Oversikt Når du berører taubilikonet, vises en liste over alle stedene av interesse som er listet opp i kategorien Bilverksteder og service og som befinner seg i nærheten av din nåværende posisjon. Informasjon om veiredningstjenester 1 Fra hovedmenyen trykker du på taubilikonet. Kategorien Veiredningstjeneste åpnes når du trykker på taubilen. 2 Listen over verksteder i nærheten av din nåværende posisjon vises sammen med kontaktinformasjon. Bare for brukere av Maestro 3140: Hvis du har en Bluetooth-mobiltelefon koblet sammen med Maestro-mottakeren (se kapittelet Bluetooth), ringer du ved å berøre telefonnummeret) 3 Finne din nåværende posisjon Hvis du trenger hjelp mens du er ute og reiser, vil du sannsynligvis måtte vite den nøyaktige posisjonen din for å kunne tilkalle assistanse eller hastehjelp. Dette gjør du ved å trykke i øverste venstre hjørne av kartskjermbildet. Lokaliseringsskjermbildet vises, med detaljert informasjon om din nåværende posisjon, deriblant neste og forrige veikryss. Du kan lagre din nåværende posisjon i adresseboken (se kapittelet Kartskjermen for nærmere informasjon om lokaliseringsskjermbildet). Trykk på Lagre hvis du vil lagre din nåværende posisjon i adresseboken. Veiredningstjeneste 36 Turplanlegger Turplanleggeren brukes til å opprette en rute med flere destinasjoner. I dette dokumentet omtaler vi en rute med flere destinasjoner som en "tur". Opprette en tur Fra side 2 på hovedmenyen trykker du på Turplanlegger-ikonet. Velg Ny på turplanleggermenyen. Bruk tastaturet til å taste inn navnet på turen. Trykk OK. Inntasting av turnavn Begynn ved å legge til den første destinasjonen på turen. Trykk Legg til. Velg metoden som skal brukes til å finne eller opprette destinasjonen: Oppgi adresse, Adressebok, Steder av interesse eller Bysenter. Velg destinasjonen ved å følge instruksjonene for den valgte metoden. Se kapitelene om Oppgi adresse og Steder av interesse for assistanse med valg av destinasjoner. Trykk Legg til for å begynne Når du har funnet destinasjonen, vises skjermbildet Tilføy adresse til turen. Trykk Lagre. Trykk Lagre for å legge til adressen Turplanlegger Listen med destinasjoner på turen vises. Den første destinasjonen er lagt til 10. Du henter frem menyen ved å trykke på destinasjonsnavnet. 11. Gjenta trinn 5 til 9 til du har lagt til alle destinasjonene du ønsker. Åpne menyen ved å trykke på destinasjonen 12. Når du trykker Lagre, lagres turen som den er. Du kan eventuelt trykke Optim. hvis du vil la Maestro sortere destinasjonene, slik at turen blir så kort som mulig. Lagring av den ferdige turen Turplanlegger 38 Starte en tur Fra side 2 på hovedmenyen trykker du på Turplanlegger-ikonet. Velg Vis vei fra turplanleggermenyen. Velg turen du vil bruke fra listen over lagrede turer. Trykk på destinasjonen i listen som skal brukes som den første destinasjonen på turen. Hvis du trykker på "Motozentrum" i eksempelet som vises, aktiveres en tur som går fra "Motozentrum" til "Alna" og til slutt "Gamle Oslo" Velg rutemetoden som skal brukes, og trykk på den oransje knappen for Beregn rute. Velg første destinasjon Redigere en tur Fra side 2 på hovedmenyen trykker du på Turplanlegger-ikonet. Velg Rediger på turplanleggermenyen. Velg turen du vil redigere fra listen over lagrede turer. Trykk på destinasjonen som skal redigeres. Du kan: Legge til en destinasjon etter den valgte. Flytte destinasjonen oppover på listen. Flytte destinasjonen nedover på listen. Fjerne destinasjonen fra turen. La Maestro optimalisere turen. 5. Når turen har blitt redigert, trykker du Lagre. Redigering av en tur Turplanlegger 39 Slette en tur Fra side 2 på hovedmenyen trykker du på Turplanlegger-ikonet. Velg Slett, gi nytt navn på turplanleggermenyen. Trykk Slett. Velg turen du vil slette fra listen over lagrede turer. Bekreft slettingen av turen. Trykk Ja. Gi nytt navn til en tur Fra side 2 på hovedmenyen trykker du på Turplanlegger-ikonet. Velg Slett, gi nytt navn på turplanleggermenyen. Trykk Gi nytt navn. Velg turen du vil gi nytt navn fra listen over lagrede turer. Bruk tastaturet til å redigere navnet på turen. Trykk OK. Turplanlegger 40 POI nær avkjøring Funksjonen POI nær avkjøring gir deg tilgang til ofte besøkte steder som ligger nær en avkjøring du nærmer deg mens du reiser langs en motorvei. POI nær avkjøring omfatter restauranter, bensinstasjoner, verksteder og hoteller. POI nær avkjøring kan brukes mens du er på en rute eller når du bare kjører, så lenge du er på en motorvei. Lage en rute til en POI nær en motorveiavkjøring du nærmer deg Obs! Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du er på en motorvei.

Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050

Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050 Magellan Maestro Betjeningsveiledning Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050 Magellan Navigation, SAS. ZAC de la Fleuriaye - BP 60433 44477 Carquefou Cedex - France VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER Magellan

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

F10. Brukerveiledning. Norsk

F10. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert juni 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 820-3305 (3,26 NOK/min) Opplysningene og spesifikasjonene i dette

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN F25. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN F25 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning MAGELLAN EXPLORIST 600 http://no.yourpdfguides.com/dref/1297132

Din bruksanvisning MAGELLAN EXPLORIST 600 http://no.yourpdfguides.com/dref/1297132 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Garmin fleet 660 Brukerveiledning

Garmin fleet 660 Brukerveiledning Garmin fleet 660 Brukerveiledning Oktober 2014 Trykt i Taiwan 190-01791-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 2010 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett.

Detaljer

Din bruksanvisning NAV N GO IGO 8 http://no.yourpdfguides.com/dref/3214271

Din bruksanvisning NAV N GO IGO 8 http://no.yourpdfguides.com/dref/3214271 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAV N GO IGO 8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAV N GO IGO 8 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st

Detaljer

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort)

a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A Din TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsskjerm b PÅ-/Av-knapp c Minnekort-spor (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekonnektor f Tilbakestillingsknapp B Et minnekort

Detaljer

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom ONE/ XL/XXL b EasyPort TM -holder c Billader d RDS-TMC

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny.

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. TomTom NAVIGATOR 1. Før du går i gang... Før du går i gang... Oppsett For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. For å stille inn din navigasjonsenhet,

Detaljer