Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb"

Transkript

1 Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende; 1

2 Samhandling Det betyr: at vi skal opptre imøtekommende og positivt, samt behandle alle på en likeverdig måte både på og utenfor banen Innsatsvilje Det betyr: at vi skal opptre med engasjement og entusiasme i alt vi foretar oss uten å bli selvopptatt både på og utenfor banen Lagspill Det betyr: at vi skal samarbeide for å nå våre mål, både på og utenfor banen VISJON VI SKAPER STOLTHET OG TILHØRIGHET Vi skaper bredden innenfor fotball 2

3 Innholdsfortegnelse: Mål og innledning s. 4 Retningslinjer for barnefotballen s. 7 Spiller/foreldreinvolvering s. 11 Trenerforpliktelser s. 17 3

4 BARNEFOTBALLEN YNGRES AVDELING MÅL Gjennom trygghet, leik, (b)allsidighet og basistrening skal vi skape gode sosiale og holdningsmessige ferdigheter og egenskaper i samarbeid med foreldrene. INNLEDNING All fotballaktivitet i Barnefotballen er foreldrebasert, og Barnefotballen kan aldri bli bedre enn det foreldregruppen bidrar til å gjøre den. Barnefotballen omfatter alle spillerne opp til 12 år (t.o.m. lillejente og lillegutt). Allsidig bevegelighetstrening bør være en sentral ledetråd for barn fra 8 12 år. Aktivitetene bør allikevel ta utgangspunkt i fotballøvinger. I en så variert og allsidig idrett som fotball, kan vi gi barn allsidig bevegelseserfaring og økt koordinasjon samtidig som de utvikler sine ferdigheter med ball. Fotball for barn i Barnefotballen bør først og fremst være et aktivitetstilbud til alle som ønsker å delta. ( Glade fotballbarn Thor Grønnerud). Foreldrevettreglene som er listet opp i denne sportsplanen er særdeles viktig for de som har barn i Barnefotballen. Alle klassene til og med minigutter/minijenter 910 år skal spille 5 erfotball. Lillegutter/lillejenter 1112 år skal spille 7 erfotball. (6årslagene skal ikke meldes på i seriespill, men kun gjennomføre treninger og delta på turneringer.) I SIL Fotball bør et 5 erlag bestå av 810 spillere, mens et 7 erlag bør bestå av 1012 spillere. Mål med sportsplanarbeidet Utarbeide en sportsplan som en prosess i klubben, samt å skape en fotballfaglig arena for klubbens trenere som både er faglig utviklende, samt at den knytter trenerne i klubben tettere sammen også på andre områder. Skape en felles plattform for fremtidens fotball utvikling i Sørreisa idrettslag. INNLEDNING 4

5 Sørreisa fotball har hatt en stor utvikling innenfor arena/nybygg der vi kan trene på en helt ny kunstgressmatte. I tillegg satses det enda mer og i løpet av 2010 satser vi på at en plasthall skal stå treningsklar på Sørreisas stadion. Jeg fikk en tlf fra Frode Skuggedal om spørsmålet; Har du tid og energi til å lage et forslag til en sportsplan for Sørreisa fotball. Jeg tar utfordringen og prøver viktigst er å komme i gang også får vi i lag se på innhold og ikke minst justere etter hvert. Det vil det også bli En prosess stopper ikke der! Her har vi mye arbeid men nå kan trenere, foreldre og spillere se på de samme retningslinjene for Sørreisa fotball. Etter mye søking på internett og i gamle skolebøker/permer fra min tid på Norges idrettshøgskole har jeg kommet frem med dette forslaget. Mye av det en sportsplan skal inneholde kan hentes fra andre klubber det viktigste arbeide er å finne en rød tråd som Sørreisa fotball kan identifisere seg med. Denne sportsplanen skal være et verktøy og et korrektiv i det arbeidet trenerne legger ned ovenfor klubbens spillere fra og med Barnefotballen, via Ungdomsfotballen til og med Seniorfotballen. Sportsplanen har ikke nevnt noe om målmann eller dommerarbeid da dette er temaområder som skal innarbeides i sportsplanen kommende sesonger. Gjennom å følge denne sportsplanen vil vi få en mer systematisk påvirkning og som sådan øke sannsynligheten for at vi lykkes med våre målsettinger innenfor de ulike nivåene, og dermed lykkes med hovedmålsettingen. Selv om denne sportsplanen foreligger har alle trenerne en viss frihet innenfor de rammene som sportsplanen gir, men allikevel er det klubben som sådan som skal styre den faglige utviklingen og påvirkning, og ikke hver enkelt trener. Sørreisa fotball skal med andre ord være klubbstyrt, og ikke trenerstyrt! Sportsplanarbeidet i Sørreisa fotball er nytt og det blir meget interessant om dette arbeidet fører frem SIL sin visjon. Det foreslås at en prosjektgruppe oppdrettes og at denne planen evalueres etter hver sesong. Denne gruppen bør bestå av; Styret, Trenere barnefotball, Ungdomsfotball, senior og foreldrekontakter i alle avdelinger. Lykke til med arbeidet og bruken av denne sportsplanen 5

6 VIRKEMIDLER KRAV KONSEKVENSER VIRKEMIDLER KRAV KONSEKVENSER Gode trenere Minimum aktivitetslederkurs helst hele Bkurset Klubben må tilby klubbinterne kurs gratis Opptre rettferdig Behandle alle likeverdig Individuell oppfølging ut fra spillernes egne forutsetninger Drive allsidig Oppfordre til deltakelse på idrettsskole og i andre aktiviteter Samarbeide med andre klubber og lag vedr. aktiviteter utenom sesongen Skolere, involvere og engasjere foreldre Gjennomføre foreldremøter Økt foreldremedlemskap til klubben Lage foreldrevettregler Tilnærmet lik spilletid Klubbpåbud tom 9årslagene Informasjon til spillere, foreldre og trenere Lage et enkelt regelsett / lage enkle retningslinjer Spillerne selv skal være med og lage disse Trenere/foreldregruppa må være forbilder grensesetting Rene årsklasser/? Oppfølging Samordne foreldregruppen og spillergruppen Evnt. påmelding av sisteårslag i èn klasse høyere Vurdering etter størrelser på kull? Mulig vi bør mixe litt? 6

7 NB! Satsningen i Sørreisa il bør være slik at vi utvikler hverandre Derfor bør det legges til rette en samling på 1 time for trenere i barnefotball pr. kvartal. Utviklingsbasert kurs internt i klubben. Evt. Leie inn kvalifisert trenerkompetanse. ENKLE RETNINGSLINJER GRENSESETTING Skal den sportslige og sosiale målsettingen til barnefotballen kunne etterleves av trenerne, må kravene til spillere og foreldre skjerpes. Vi må hindre at de ødeleggende elementene får dominere og påvirke gruppene med uønsket adferd. Målet er å forbedre barnas generelle oppførsel, samt forbedre foreldrenes og barnas holdninger i, og til trening og kamp. Retningslinjene må brukes med sunn fornuft. Krav Punktlighet presis oppmøte Trening 610 år minimum 5 minutter før 1112 år minimum 10 minutter før Kamp 610 år 1112 år minimum 20 minutter før minimum 30 minutter før Utstyr Riktig skotøy (ute/inne) leggskinn drikkeflaske ball Gode holdninger Dårlig/stygt språkbruk tolereres ikke hverken i trening eller kamp Vær inkluderende Respekt Respektere trenerens avgjørelser Respektere medspiller og motspillere Virkemidler Tilsnakk til spiller 1. Førstegangs overtredelser Foreldre kontaktes umiddelbart ved særlig alvorlige tilfeller (situasjonsbetinget) Vurderer treneren situasjonen som alvorlig blir foreldrene kontaktet uten forvarsel Foreldre kontaktes også ved gjentagende overtredelser Hvis spilleren får flere advarsler som ikke blir tatt hensyn til blir foreldrene kontaktet Differensiering i trening og kamp Hvis ingenting hjelper blir spiller tatt ut av trening og utelukkes fra aktuell kamp Spillere som viser dårlige holdninger og slett oppførsel i andre sammenhenger, eks. skole og fritid, må få vite at dette ikke er akseptabelt. Skal man delta i Sørreisa Fotball, kreves det god oppførsel også i andre sammenhenger. 7

8 PRIORITERING LÆRINGSMÅL Det skal uten noen som helst tvil være størst prioritet på sosial/holdningsmessig påvirkning. Det skal være en glidende overgang til større og større prioritet på fotballferdigheten etter hvert som utøverne kommer opp mot 10 12årsalderen. Spesifikk fysisk påvirkning er et ikketema på dette nivået. Alder 6 år 7 og 8 år 9 og 10 år 11 og 12 år Hva skal være det viktigste i treningsinnholdet og hvordan skal vi utvikle barns ferdigheter med ball? Tilvenning/bli kjent med ballen/masse ballkontakt Trivsel + Trygghet = Mestring Smågruppespill Lek og individuell trening med ball Fotballrelaterte aktiviteter Tilvenning Trivsel + Trygghet = Mestring Smågruppespill Fotballspill Lek og videreutviklet trening med ball med overgang til ferdighetsmessig bevisstgjøring Fotballaktiviteter Tilvenning Trivsel + Trygghet = Mestring Fotballspill Holdningsskapende arbeid Ballkontroll Ferdighetsmessig bevisstgjøring Mulighet for bruk av sesongplanmalen for Ungdomsfotballen i samråd med Trenerkoordinator Når det gjelder påvirkning av fotballferdigheten skal et nedsatt utvalg innenfor barnefotballen utarbeide en mye mer konkret plan for dette i de ulike aldersklassene. 8

9 Teknikkmerket i Sørreisa fotball: Dette vil kanskje være nytt for noen trenere, men dette ferdigbaserte opplegget fra NIF er genialt og utvikler fotballkunnskaper hos både utøver og trener. Ikke minst det gjør treningen artig ;) Og enkle å organisere ;) Hvordan skal vi forholde oss til seier og tap og topping av lag? 6åringene, som er inne i sitt første fotballår med fellestreninger, har som hovedformål å utvikle fotballglede uten å tenke på seier eller tap eller topping av lag. I aldersgruppene 712 år skal man ikke på noen som helst måte toppe lag. Man skal videre fremheve positive elementer selv ved tap, samt forsterke positive elementer ved seier. Likhetsprinsippet skal gjelde for alle aldersklassene, men mot slutten av perioden kan trenerne skille på spilletid sett i forhold til treningsoppmøte og treningsinnsats. Det er hele tiden fokus på trivsel dvs at barna skal kunne få en positiv opplevelse med sine første fotball år i Sørreisa il. Får vi videreført den allerede positive holdningen og blir enda flinkere med organiseringen i barnefotballen vil vi få enda mer glede av barneidretten Alder Hvordan bør vi samordne med annen aktivitet som barna ønsker å delta på? 6 år Fotball er et åpent tilbud. Barna og foreldrene må kunne få velge fritt uten at det medfører noen som helst konsekvenser 7 og 8 år Aktivitetskartlegging Stimulere til allsidighet Samarbeide med andre aktivitetstilbud de deltar på Faste treningsdager og tidspunkter Samarbeid Handball og turn 9

10 9 og 10 år 11 og 12 år Aktivitetskartlegging Stimulere til allsidighet Samarbeide med andre aktivitetstilbud de deltar på Faste treningsdager og tidspunkter Aktivitetskartlegging Stimulere til allsidighet Samarbeide med andre aktivitetstilbud de deltar på Faste treningsdager og tidspunkter TURNERINGSPLANER De yngste lagene i Barnefotballen får delta på 2 eller flere turneringer hvert år. Alle skal delta på minimum 1, samt en av de andre som hvert enkelt lag bestemmer selv eventuelt i samarbeid med Trenerkoordinator. Eks. 8 år Lokale turneringer 9 og 10 år Lokale turneringer + 1 langveisreise 11 og 12 år Lokale turneringer + 2 langveisreiser NB! Denne står åpen og som en innputt til dere i barnefotballen dere er med på å utforme en turneringsplan første driftsår av sportsplan. Sørreisa il vil selvfølgelig delta på flest mulig arrangement men vi bør finne en tilpasset varighet og hyppighet. Dette innhold bør vi i Sørreisa bli flinkere på Her bør vi kanskje etter hvert ha en utstyrsansvarlig med eget rom/skap til hver avdeling på klubbhuset? Alle veit at baller må ligge inne i gode temperaturen for en god holdbarhet. Her MÅ vi bli flinkere alle sammen. KLUBBEN FORPLIKTER SEG TIL Å HA NOK ANTALL BALLER TIL HVERT LAG! KLUBBENS FORPLIKTELSER 10

11 Lagsutstyr pr. spillende lag minimum 5 gode lagsballer (i tillegg til at hver enkelt spiller må ha sin egen ball) 1 komplett sett med spilledrakter (likt antall drakter som det er spillere) 1 keeperdrakt + 1 par keeperhansker 20 kjegler pr. lag, samt 5 vester hver i 3 farger totalt 15 vester tilgang til treningstid i sørreisa hallen på vinterstid Kunstgress i sesong tilgang til kunstgress på våren/sommeren/høsten med dertilhørende mål på de ulike banene betale påmeldingskontingenten på èn ekstern turnering + en turnering gratis!? SPILLER/FORELDREINVOLVERING Forutsetning trener på plass minimum 2 måned før på 6årsgruppen og minimum 3 måneder før på de andre gruppene o ansvar for dette ligger hos trenerkoordinator i Barnefotballen Samtidig med den første treningen i Sørreisa hallen/kunstgress inviteres det til et foreldremøte på klubbhuset hvor følgende gjennomgås; o Sportsplanpresentasjon o Påmelding etablere foreldrekontakter osv (forarbeid må gjøres) o Finne ut Hva gjør vi denne sesongen? Ansvar for dette første foreldremøtet ligger hos trener SLIK GJØR VI DET I SIL Foreldrekontakt har det overordnede ansvaret for at følgende blir løst; o ha kontroll og organisere drakter, baller, medisinutstyr og laglederbok, herunder sjekke at all reklame er på alle draktene o informere foreldre om kamper, turneringer og andre fellestiltak o Servere oppskjært frukt til bortelag, dommer og hjemmelag etter hver hjemmekamp o være kontaktperson opp mot foreldre i fm kamper og turneringer o være kontaktperson opp mot styret i Yngres utvalg, samt opp mot trenerne o forestå rullering av spillere under kamp hvis trener må dømme o koordinere kampoppsettet (sammen med treneren/trenerne) o organisere arbeidsoppgaver som pålegges laget dvs kontakte foreldrene til spillerne og fordele arbeidet slik at flest mulig bidrar til fellesskapet, herunder arbeide i fm lagets dugnader se dugnadslisten sette opp kjørelister og spre disse til foreldre/foresatte o planlegge og organisere minimum ett sosialt arrangement for laget. Dette i tillegg til sesongavslutningen i september/oktober. o Organisere opprigg/nedrigg til ulike arr. 11

12 PRIORITERING LÆRINGSMÅL Det skal uten noen som helst tvil være størst prioritet på sosial/holdningsmessig påvirkning. Det skal være en glidende overgang til større og større prioritet på fotballferdigheten etter hvert som utøverne kommer opp mot 10 12årsalderen. Spesifikk fysisk påvirkning er et ikketema på dette nivået. PÅVIRKNING FOTBALLFERDIGHETER I Sørreisa il skal vi prøve å etterleve at den som til enhver tid er keeper aldri sparker ut ballen lengst mulig. Ballen skal primært igangsettes ved at den kastes ut til ledig medspiller. Det skal utover i Barnefotballen settes krav til utførelse av ferdighetene slik at vi på sikt får fotballspillere som er ferdighetsmessig trygge. Det forutsettes dermed at spillerne har hver sin ball på enhver trening. Alder 6 år Hvor ofte bør vi ha fellestreninger? Innmeldingsfrister September 1. april > Andre aktiviteter 1. april september > 1 gang pr. uke (inkl. kamp) Innmeldingsfriste er? 7 og 8 år September 15. februar > Andre aktiviteter 15. februar september > (1 ) 2 ganger pr. uke (inkl. kamp) Det bør være et treningstilbud i sommerferien gjerne sammen med 9 10 år Innmeldingsfristen er <+ 9 og 10 år September 10. januar > Andre aktiviteter 12

13 5. januar 10. februar 1 gang pr. uke 10. februar september > 2 ganger pr. uke (inkl. kamp) Det bør være et treningstilbud i sommerferien gjerne sammen med 7 8 år Innmeldingsfristen er? 11 og 12 år September 1. desember > Andre aktiviteter 1. desember september > 2 (3) ganger pr. uke (inkl. kamp) Det skal være et treningstilbud i sommerferien Innmeldingsfristen er? Det presiseres at det skal gis et tilbud innenfor alle jenteklassene i disse periodene. De ulike aldersklassene i jentefotballen kan dog trene sammen i en oppstartsperiode, alternativt at jentene trener sammen med gutteklassen i èn klasse lavere, men det skal være et treningstilbud til de som ønsker det. Når det gjelder innmeldingsfristene skal det utøves skjønn og sunn fornuft hvis det kommer spillere i ettertid som ønsker å spille fotball i SIL. Det er videre klubbens ansvar å annonsere innmeldingsfristene både i lokalavisa, nettsia; sorreisail.no og alle barneskoler. Når det gjelder påvirkning av fotballferdigheten skal et nedsatt utvalg innenfor barnefotballen utarbeide en mye mer konkret plan for dette i de ulike aldersklassene. Dette innen sportsplanen skal evalueres i november (Bør oppretts ett eget utvalg som gjør dette arbeid) F. eks: Trenerkoordinator + trenere Arbeid som tar noen kaffikopper og litt fotballprat=max 1 time Alder Hvordan innarbeide Minimerket og Teknikkmerket i treningen? 6 år Legge inn trening til Minimerket på trening Felles Minimerkedager for alle 6årslagene 13

14 7 og 8 år Legge inn trening til Minimerket på trening Egne Minimerkedager for 7årslagene og egne for 8årslagene Alle bør ha klart Minimerket I noen bør ha klart Minimerket II 9 og 10 år Legge inn trening til Minimerket (og Teknikkmerket) på trening Egne Minimerkedager for 9årslagene og egne for 10årslagene Alle bør ha klart Minimerket II noen bør ha klart Blått merke 11 og 12 år Legge inn trening til Minimerket og Teknikkmerket på trening Egne Teknikkmerkedager for 11årslagene og egne for 12årslagene Alle bør ha klart Blått merke noen bør ha klart Rødt merke 14

15 FORELDREVETTREGLER I prosessen med sportsplanarbeidet blir det spesielt vektlagt det å ha klare foreldrevettregler som må etterleves i alle aldersklasser. Foreldre/foresatte har selv en stor del av ansvaret for at ungene får det bra i klubben, spesielt i Yngres avdeling hvor all innsats, planlegging og tilrettelegging av aktiviteter forgår som frivillig dugnadsarbeid. Møt frem til trening og kamp barna ønsker det! Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen ikke bare til ditt barn! Oppmuntre både i motgang og medgang ikke gi kritikk! Respekter treners og lagleders bruk av spillere ikke forsøk å påvirke treners eller lagleders avgjørelser Se på dommeren som en veileder ikke kritiser dommeravgjørelser! Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap! Stimulere og oppmuntre ditt barn til å delta ikke press det! Spør om kampen var morsom og spennende ikke bare om resultatet! Sørg for riktig og fornuftig utstyr ikke overdriv! Vis respekt for arbeidet klubben gjør den trenger din hjelp! Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball ikke du! Du er i likhet med trener, lagleder og øvrig støtteapparat et forbilde for barna! NB! Vi må ikke ha alt av utstyr tenk på de som ikke har råd! Disse foreldrevettreglene plikter trener/lagleder å gjennomgå på sesongens første foreldremøte hvert eneste år. 15

16 TRENERKOORDINATORS ARBEIDSOPPGAVER Rekruttere trenere sammen med trenerkoordinator ungdomsfotball og sportslig leder Gjennomføre trenerforum (teori/praksis) og følge opp sportsplanen Følge opp trenerne i det daglige trenerarbeidet ute på feltet (gjennomføre deler av eller hele enkelttreninger med lagenes spillere) Forestå hospiteringsordningen innad i klubben Samle inn, gå gjennom og godkjenne sesongevalueringene Gjennomføre trenerevalueringen innen 30. november hvert år for de trenerne som ønsker det Bistå ifm kurs og utdanning VIRKEMIDLER KRAV KONSEKVENSER INTERNE VIRKEMIDLER KRAV KONSEKVENSER Minimum Trener I/Btrener eller tilsvarende erfaring Klubben må tilby gratis kurs mot pliktår Gjennomføre jevnlige trenermøter Skaffe status over klubbens trenere Fremskaffe nok kvalitativt gode treningsarenaer Klubben må vise økonomisk vilje og avsette andre ressurser Fortsette den gode anlegg jobbinga som ligger i klubben, også gjøre alt for at vi får bobla opp på stadion snarest Prosjektere kostnadene og inntektsmulighetene ifm en slik utbygging, eventuelt vintertreningsbane Inndeling av lag ut fra ferdigheter, interesse, vilje, potensiale og holdninger Her bør vi bli enige om hva som er det beste for fotballen i Sørreisa.???? Ha en aktiv foreldregruppe Klubben må utvikle en policy på foreldreengasjementet Inkludere/involvere foreldregruppen slik at alle bidrar med noe Gjennomføre sosiale tiltak Arrangere minimum 2 fellestiltak pr. sesong hvor bl.a. lagets retningslinjer lages av spillerne selv Klubben må budsjettere med slike tiltak Kvalifiserte trenere Anlegg Lagene oppretter egne sosialutvalg EKSTERNE VIRKEMIDLER Klubbsamarbeid lokalt/regionalt KRAV KONSEKVENSER Gi kompetanse til klubbene Menneskelige ressurser Etablere kontaktnett Økonomi Prosjekttiltak 16

17 TRENERNES FORPLIKTELSER Trenerne forplikter seg til følgende; stille opp på alle sportsplanmøter/trenermøter følge sportsplanens prioriteringer innenfor de aktuelle årsklassene, samt ha kjennskap til prioriteringene i klassen over og under sin egen klasse stille opp som instruktør en eller flere dager på Fotballskole ved anledning møte punktlig til alle tiltak i klubbens regi levere inn skriftlig sesongevaluering til Trenerkoordinator etter siste kamp hvert år stille opp som medhjelpere/kontrollører ifm klubbens Teknikkmerkedager 12 ganger pr. sesong, eller på aldersklassenes egne ferdighetsmerke/teknikkmerkedager delegere ansvar for fellesoppgaver i klubben til oppmenn/lagledere/foreldrekontakter levere lagslister til administrasjonen rett etter oppstart, samt oppdatere disse underveis i sesongen TRENERTIPS / TRENERLOVNADER Møt forberedt til trening og kamp i treningsutstyr Ta deg tid kom ikke for sent Vær positiv og gi mye ros bli et godt eksempel Sørg for å bidra til at miljøet blir godt det er du som er premissleverandør Gi alle en reell sjanse Øving gjør mester Sett tryggheten i sentrum Gi spillerne ansvar begynn i det små Å vinne er ikke alt men det er veldig moro Følg spillets intensjoner og regler Alle disse punktene med utgangspunkt i den sesongplanen (kun for Ungdomsfotballen) du selv har utarbeidet for laget og fått godkjent av Trenerkoordinatoren. Før HVER trening skal jeg; velge aktivitet(er)/øvelse(r) i forhold til tema/emne på treninga vurdere hvordan jeg kan organisere og sette i gang hurtig og effektivt uten misbruk av kostbar tid velge ut få (et par) momenter (innenfor temaet/emnet) som instruksjonen skal konsentrere seg om tenke på hvilke problemer som kan oppstå i tilknytning til aktiviteten, og hvordan disse eventuelt skal løses og følges opp tenke på hvordan du skal gripe inn i aktiviteten for å påvirke den positivt 17

18 Under HVER trening skal jeg; følge opp evnt. hjemmelekse og sørge for oppvarming starte med en kort innføring i de få øvingsmomentene du er ute etter prate minst mulig, men demonstrere/vise en best mulig gjennomføring. Til dette bruker jeg gjerne spillerne sette i gang aktiviteten så hurtig som mulig, og sørge for å ha progresjon i øvelsene gå ned på funksjonalitetsstigen evnt. vanskelighetsgraden hvis jeg ikke får påvirket det jeg er ute etter. Det er viktig med bevisstgjøring og ansvarliggjøring ifht kvalitet og intensitet gi mest mulig ros under aktivitetene og fryse gode øvingsbilder/situasjoner/ utførelser ha et klart forhold til hvordan jeg skal gi tilbakemelding; o individuell lagdeler hele laget o under spillets gang eller gjennom frys situasjoner o type tilnærming problemløsnings eller instruksjonsmetoden o oppøve spillerne til å gi seg selv feedback (indre feedback) o stå ute i posisjoner og ha oversikt og ikke for mye samling gi spillerne utfordringer i forhold til mestringsnivå hele tiden dele inn rette lag i de yngste aldersklassene gjennomføre nedjogging/uttøyning Etter HVER trening skal jeg; ta en oppsummering av treningen, helst sammen med spillerne, men i alle fall med meg selv gi spillerne hjemmelekse på de(t) moment(ene) jeg har brukt på treningen. Dette skal jeg følge opp på neste trening (her er øvelsene i Ferdighetsmerket utmerket) alltid ta meg god tid til å prate med spillerne, foreldrene og de andre i støtteapparatet. SESONGEVALUERING Sesongevalueringen skal si noe om hva som er oppnådd i løpet av sesongen. Denne skal leveres skriftlig til Trenerkoordinator etter siste kamp hvert år, og skal bestå av en faktadel og en emosjonell del for Ungdomsfotballlagene, mens for lagene i Barnefotballen er det kun faktadelen som skal leveres inn. Faktadel o Lagsoversikt med spillere, foresatte, trenere, oppmenn/lagledere, foreldrekontakter og andre i støtteapparatet o Antall treninger o Antall kamper inkl. trenings og turneringskamper o Turneringsdeltakelser o Hospiteringsplanoversikt o Antall spiller og foreldremøter/temakvelder med tema/innhold o Antall sosialsamlinger Emosjonell del 18

19 o o o o o o Kort, kort evaluering av hver enkelt spiller Hvordan vurderer vi vår egen og støtteapparatets innsats? Hva er vektlagt sportslig jfr. sportsplan? Har vi lyktes med vår målsetting? Hva bør vektlegges kommende sesong? Andre punkter som er verdt å høste erfaring fra; Treningsavgift (pris/kostnad og innkrevingspraksis) Hjemmekampavvikling (Salg kaffe/kaker + utdeling av frukt) Bortekampavvikling (kjørelister/transport) PS. Dette tar ikke lang tid men er svært viktig i en startprosess om vi skal lykkes med sportsplanarbeidet. TRENEREVALUERING Evalueringspunktene kan være som følger; Type lederstil o Væremåte/holdninger/disiplin o Entusiasme/engasjement Øvelsesutvalg o Oppfølging av tema og momenter iht. sportsplan Samarbeidsånd o Ifht Klubbens andre trenere/klubbens øvrige apparat Hospitering ifm trening og kamp Trenerens foreldreinvolvering/tilnærming KLUBBENS FORPLIKTELSER PERSONLIG UTSTYR ALLE NIVÅ Bag, treningsdrakt, med mere Gratis sesongkort for Alagets kamper Gratis videreutdanning mot forpliktelser om videre trenerengasjement 19

20 Tilbud om sosiale sammenkomster/turer/temakvelder o Ingen eller lav inngangsverdi Godtgjørelse Coachjakke fra og med sisteårs lillegutt/lillejente (Skaper tilhørighet) Lags/spillerpakke inkl. coachjakke og sko kun Seniorfotballen Utstyret bør være på plass innen? hvert år. TRENERFORUM Trenerforum skal gjennomføres både som teori, samt praksis, og skal gjennomføres etter følgende modell; NIVÅ Barnefotballen ANTALL 34 møter INNHOLD/TEMA Øvelsesutvalg Hvordan organisere treningen? Hvordan påvirke ferdigheter? Ungdomsfotballen 68 møter Øvelsesutvalg Hvordan påvirke ferdigheter? Hospitering Målmannimpulssamling Regelgjennomgang Trenings/sesongplanlegging Seniorfotballen 34 møter Øvelsesutvalg Hospitering Støtteapparat Trenings/sesongplanlegging 20

21 På det første møtet SKAL sportsplanen gjennomgås med alle trenerne. På det siste møtet SKAL sportsplanen evalueres og redigeres med alle trenerne Teknikkmerke barne/ungdomsfotballen: Eget vedlegg. 21

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Bagn IL Fotball. Sportsplan under revidering (versjon 1) Bagn Idrettslag Fotball 04.04.2014

Bagn IL Fotball. Sportsplan under revidering (versjon 1) Bagn Idrettslag Fotball 04.04.2014 2014 Bagn IL Fotball Sportsplan under revidering (versjon 1) Bagn Idrettslag Fotball 04.04.2014 Innhold INNLEDNING... 3 VERDIGRUNNLAG... 4 VISJON... 5 SLIK GJØR VI DET I BIL... 6 BARNEFOTBALLEN... 6 VIRKEMIDLER

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

SPORTSPLAN. Stolte FIL-gutter på Midnattsol Cup i 2010. Foto: Odd Lyngmo VI ER PÅ RETT VEI!

SPORTSPLAN. Stolte FIL-gutter på Midnattsol Cup i 2010. Foto: Odd Lyngmo VI ER PÅ RETT VEI! SPORTSPLAN Stolte FIL-gutter på Midnattsol Cup i 2010. Foto: Odd Lyngmo VI ER PÅ RETT VEI! Finnsnes IL Fotballs rullerende sportsplan anno 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side 2 Verdigrunnlag side 3 Visjon side

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN INNLEDNING Det er viktig å etablere en felles strategi for barneidrettens sportslige aktiviteter som strekker seg fra 5 år til det året de fyller 12. Her skapes grunnlaget

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL Utarbeidet mai 2000 Godkjent i styret i KIL/Hemne 14/5.-2000 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord, målsetting og holdninger Side 1 Trenerens 10 bud Side 2 Foreldrevettregler

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK Revisjon 2 2013 SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine nærmere 1100 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Hovedsponsorer: Håndboka for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Leknes Fotballklubbs hovedmål: Leknes Fotballklubb er en breddeklubb, som skal gi flest mulig gutter og jenter i alderen 7 16år

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

PÅ EIK TØNSBERG, LØRDAG 3. MAI

PÅ EIK TØNSBERG, LØRDAG 3. MAI Velkommen til Bendit Cup Eik-Tønsberg 3. mai 2014 Vi har gleden av å ønske alle spillere, lagledere, foreldre og publikum velkommen til Bendit Cup. Eik IF Tønsbergs tradisjonelle Vårcup på Eik-banen arrangeres

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Mål Nesodden IF Fotball skal tilby fotballaktivitet for barn og ungdommer. Treningenes innhold, og ledernes væremåte skal være tilpasset spillernes alder, utviklingsnivå,

Detaljer

YNGRES AVDELING Sportslig plan

YNGRES AVDELING Sportslig plan YNGRES AVDELING Sportslig plan Vedtatt i Hovedstyret 20. august 2006. Sportslig plan Side 2 Formål med sportslig plan Sportslig plan SK Gjøvik-Lyns policydokument når det gjelder barne- og ungdomsfotballen.

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Velkommen til trenermøte

Velkommen til trenermøte Velkommen til trenermøte 12.09.2017 SIL Idrettskole Barn: 5-10 år Eget styre med 6 medlemmer og representant i Hovedstyret SIL Ca 200 medlemmer Aldersgruppe 5-10 år (oppstart året før skolestart) Treninger

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Sportsplan HSV Fotball.

Sportsplan HSV Fotball. Sportsplan 2016 HSV Fotball. Innledning. Sportsplanen er laget med den hensikt å være et verktøy for å bidra til kontinuitet i hvordan vi organiserer, trener og spiller i HSV Fotball. Den skal gi en felles

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Fair Play Hjemmekampen Velkommen!

Fair Play Hjemmekampen Velkommen! Oppdatert 09.05.2017 Fair Play Hjemmekampen Velkommen! HVA Husk: at spilleren er BARN at fotball skal være GØY å gjøre dommeren GOD at du er et FORBILDE HVORDAN Følg reglene: Trenervett Foreldrevett Spillervett

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

MINIRUNDER. Arrangementsmal Retningslinjer Regler for mini-innebandy

MINIRUNDER. Arrangementsmal Retningslinjer Regler for mini-innebandy MINIRUNDER Arrangementsmal Retningslinjer Regler for mini-innebandy MINI-INNEBANDY Mini-innebandy er innebandy i forenklet form spesielt tilpasset de yngste spillerne. Mini-innebandy gir større aktivitet,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Årgangsark ØHIL Fotball

Årgangsark ØHIL Fotball Årgangsark ØHIL Fotball Organisering av ØHIL barnefotball Barnefotballen er delt i Ø og H i barnefotballen (6-12 år) Grav (ink. Steinerskolen), Bekkestua, Jar tilhører Jarmyra (Ø) - Hosle og Eikeli tilhører

Detaljer