Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb"

Transkript

1 Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende; 1

2 Samhandling Det betyr: at vi skal opptre imøtekommende og positivt, samt behandle alle på en likeverdig måte både på og utenfor banen Innsatsvilje Det betyr: at vi skal opptre med engasjement og entusiasme i alt vi foretar oss uten å bli selvopptatt både på og utenfor banen Lagspill Det betyr: at vi skal samarbeide for å nå våre mål, både på og utenfor banen VISJON VI SKAPER STOLTHET OG TILHØRIGHET Vi skaper bredden innenfor fotball 2

3 Innholdsfortegnelse: Mål og innledning s. 4 Retningslinjer for barnefotballen s. 7 Spiller/foreldreinvolvering s. 11 Trenerforpliktelser s. 17 3

4 BARNEFOTBALLEN YNGRES AVDELING MÅL Gjennom trygghet, leik, (b)allsidighet og basistrening skal vi skape gode sosiale og holdningsmessige ferdigheter og egenskaper i samarbeid med foreldrene. INNLEDNING All fotballaktivitet i Barnefotballen er foreldrebasert, og Barnefotballen kan aldri bli bedre enn det foreldregruppen bidrar til å gjøre den. Barnefotballen omfatter alle spillerne opp til 12 år (t.o.m. lillejente og lillegutt). Allsidig bevegelighetstrening bør være en sentral ledetråd for barn fra 8 12 år. Aktivitetene bør allikevel ta utgangspunkt i fotballøvinger. I en så variert og allsidig idrett som fotball, kan vi gi barn allsidig bevegelseserfaring og økt koordinasjon samtidig som de utvikler sine ferdigheter med ball. Fotball for barn i Barnefotballen bør først og fremst være et aktivitetstilbud til alle som ønsker å delta. ( Glade fotballbarn Thor Grønnerud). Foreldrevettreglene som er listet opp i denne sportsplanen er særdeles viktig for de som har barn i Barnefotballen. Alle klassene til og med minigutter/minijenter 910 år skal spille 5 erfotball. Lillegutter/lillejenter 1112 år skal spille 7 erfotball. (6årslagene skal ikke meldes på i seriespill, men kun gjennomføre treninger og delta på turneringer.) I SIL Fotball bør et 5 erlag bestå av 810 spillere, mens et 7 erlag bør bestå av 1012 spillere. Mål med sportsplanarbeidet Utarbeide en sportsplan som en prosess i klubben, samt å skape en fotballfaglig arena for klubbens trenere som både er faglig utviklende, samt at den knytter trenerne i klubben tettere sammen også på andre områder. Skape en felles plattform for fremtidens fotball utvikling i Sørreisa idrettslag. INNLEDNING 4

5 Sørreisa fotball har hatt en stor utvikling innenfor arena/nybygg der vi kan trene på en helt ny kunstgressmatte. I tillegg satses det enda mer og i løpet av 2010 satser vi på at en plasthall skal stå treningsklar på Sørreisas stadion. Jeg fikk en tlf fra Frode Skuggedal om spørsmålet; Har du tid og energi til å lage et forslag til en sportsplan for Sørreisa fotball. Jeg tar utfordringen og prøver viktigst er å komme i gang også får vi i lag se på innhold og ikke minst justere etter hvert. Det vil det også bli En prosess stopper ikke der! Her har vi mye arbeid men nå kan trenere, foreldre og spillere se på de samme retningslinjene for Sørreisa fotball. Etter mye søking på internett og i gamle skolebøker/permer fra min tid på Norges idrettshøgskole har jeg kommet frem med dette forslaget. Mye av det en sportsplan skal inneholde kan hentes fra andre klubber det viktigste arbeide er å finne en rød tråd som Sørreisa fotball kan identifisere seg med. Denne sportsplanen skal være et verktøy og et korrektiv i det arbeidet trenerne legger ned ovenfor klubbens spillere fra og med Barnefotballen, via Ungdomsfotballen til og med Seniorfotballen. Sportsplanen har ikke nevnt noe om målmann eller dommerarbeid da dette er temaområder som skal innarbeides i sportsplanen kommende sesonger. Gjennom å følge denne sportsplanen vil vi få en mer systematisk påvirkning og som sådan øke sannsynligheten for at vi lykkes med våre målsettinger innenfor de ulike nivåene, og dermed lykkes med hovedmålsettingen. Selv om denne sportsplanen foreligger har alle trenerne en viss frihet innenfor de rammene som sportsplanen gir, men allikevel er det klubben som sådan som skal styre den faglige utviklingen og påvirkning, og ikke hver enkelt trener. Sørreisa fotball skal med andre ord være klubbstyrt, og ikke trenerstyrt! Sportsplanarbeidet i Sørreisa fotball er nytt og det blir meget interessant om dette arbeidet fører frem SIL sin visjon. Det foreslås at en prosjektgruppe oppdrettes og at denne planen evalueres etter hver sesong. Denne gruppen bør bestå av; Styret, Trenere barnefotball, Ungdomsfotball, senior og foreldrekontakter i alle avdelinger. Lykke til med arbeidet og bruken av denne sportsplanen 5

6 VIRKEMIDLER KRAV KONSEKVENSER VIRKEMIDLER KRAV KONSEKVENSER Gode trenere Minimum aktivitetslederkurs helst hele Bkurset Klubben må tilby klubbinterne kurs gratis Opptre rettferdig Behandle alle likeverdig Individuell oppfølging ut fra spillernes egne forutsetninger Drive allsidig Oppfordre til deltakelse på idrettsskole og i andre aktiviteter Samarbeide med andre klubber og lag vedr. aktiviteter utenom sesongen Skolere, involvere og engasjere foreldre Gjennomføre foreldremøter Økt foreldremedlemskap til klubben Lage foreldrevettregler Tilnærmet lik spilletid Klubbpåbud tom 9årslagene Informasjon til spillere, foreldre og trenere Lage et enkelt regelsett / lage enkle retningslinjer Spillerne selv skal være med og lage disse Trenere/foreldregruppa må være forbilder grensesetting Rene årsklasser/? Oppfølging Samordne foreldregruppen og spillergruppen Evnt. påmelding av sisteårslag i èn klasse høyere Vurdering etter størrelser på kull? Mulig vi bør mixe litt? 6

7 NB! Satsningen i Sørreisa il bør være slik at vi utvikler hverandre Derfor bør det legges til rette en samling på 1 time for trenere i barnefotball pr. kvartal. Utviklingsbasert kurs internt i klubben. Evt. Leie inn kvalifisert trenerkompetanse. ENKLE RETNINGSLINJER GRENSESETTING Skal den sportslige og sosiale målsettingen til barnefotballen kunne etterleves av trenerne, må kravene til spillere og foreldre skjerpes. Vi må hindre at de ødeleggende elementene får dominere og påvirke gruppene med uønsket adferd. Målet er å forbedre barnas generelle oppførsel, samt forbedre foreldrenes og barnas holdninger i, og til trening og kamp. Retningslinjene må brukes med sunn fornuft. Krav Punktlighet presis oppmøte Trening 610 år minimum 5 minutter før 1112 år minimum 10 minutter før Kamp 610 år 1112 år minimum 20 minutter før minimum 30 minutter før Utstyr Riktig skotøy (ute/inne) leggskinn drikkeflaske ball Gode holdninger Dårlig/stygt språkbruk tolereres ikke hverken i trening eller kamp Vær inkluderende Respekt Respektere trenerens avgjørelser Respektere medspiller og motspillere Virkemidler Tilsnakk til spiller 1. Førstegangs overtredelser Foreldre kontaktes umiddelbart ved særlig alvorlige tilfeller (situasjonsbetinget) Vurderer treneren situasjonen som alvorlig blir foreldrene kontaktet uten forvarsel Foreldre kontaktes også ved gjentagende overtredelser Hvis spilleren får flere advarsler som ikke blir tatt hensyn til blir foreldrene kontaktet Differensiering i trening og kamp Hvis ingenting hjelper blir spiller tatt ut av trening og utelukkes fra aktuell kamp Spillere som viser dårlige holdninger og slett oppførsel i andre sammenhenger, eks. skole og fritid, må få vite at dette ikke er akseptabelt. Skal man delta i Sørreisa Fotball, kreves det god oppførsel også i andre sammenhenger. 7

8 PRIORITERING LÆRINGSMÅL Det skal uten noen som helst tvil være størst prioritet på sosial/holdningsmessig påvirkning. Det skal være en glidende overgang til større og større prioritet på fotballferdigheten etter hvert som utøverne kommer opp mot 10 12årsalderen. Spesifikk fysisk påvirkning er et ikketema på dette nivået. Alder 6 år 7 og 8 år 9 og 10 år 11 og 12 år Hva skal være det viktigste i treningsinnholdet og hvordan skal vi utvikle barns ferdigheter med ball? Tilvenning/bli kjent med ballen/masse ballkontakt Trivsel + Trygghet = Mestring Smågruppespill Lek og individuell trening med ball Fotballrelaterte aktiviteter Tilvenning Trivsel + Trygghet = Mestring Smågruppespill Fotballspill Lek og videreutviklet trening med ball med overgang til ferdighetsmessig bevisstgjøring Fotballaktiviteter Tilvenning Trivsel + Trygghet = Mestring Fotballspill Holdningsskapende arbeid Ballkontroll Ferdighetsmessig bevisstgjøring Mulighet for bruk av sesongplanmalen for Ungdomsfotballen i samråd med Trenerkoordinator Når det gjelder påvirkning av fotballferdigheten skal et nedsatt utvalg innenfor barnefotballen utarbeide en mye mer konkret plan for dette i de ulike aldersklassene. 8

9 Teknikkmerket i Sørreisa fotball: Dette vil kanskje være nytt for noen trenere, men dette ferdigbaserte opplegget fra NIF er genialt og utvikler fotballkunnskaper hos både utøver og trener. Ikke minst det gjør treningen artig ;) Og enkle å organisere ;) Hvordan skal vi forholde oss til seier og tap og topping av lag? 6åringene, som er inne i sitt første fotballår med fellestreninger, har som hovedformål å utvikle fotballglede uten å tenke på seier eller tap eller topping av lag. I aldersgruppene 712 år skal man ikke på noen som helst måte toppe lag. Man skal videre fremheve positive elementer selv ved tap, samt forsterke positive elementer ved seier. Likhetsprinsippet skal gjelde for alle aldersklassene, men mot slutten av perioden kan trenerne skille på spilletid sett i forhold til treningsoppmøte og treningsinnsats. Det er hele tiden fokus på trivsel dvs at barna skal kunne få en positiv opplevelse med sine første fotball år i Sørreisa il. Får vi videreført den allerede positive holdningen og blir enda flinkere med organiseringen i barnefotballen vil vi få enda mer glede av barneidretten Alder Hvordan bør vi samordne med annen aktivitet som barna ønsker å delta på? 6 år Fotball er et åpent tilbud. Barna og foreldrene må kunne få velge fritt uten at det medfører noen som helst konsekvenser 7 og 8 år Aktivitetskartlegging Stimulere til allsidighet Samarbeide med andre aktivitetstilbud de deltar på Faste treningsdager og tidspunkter Samarbeid Handball og turn 9

10 9 og 10 år 11 og 12 år Aktivitetskartlegging Stimulere til allsidighet Samarbeide med andre aktivitetstilbud de deltar på Faste treningsdager og tidspunkter Aktivitetskartlegging Stimulere til allsidighet Samarbeide med andre aktivitetstilbud de deltar på Faste treningsdager og tidspunkter TURNERINGSPLANER De yngste lagene i Barnefotballen får delta på 2 eller flere turneringer hvert år. Alle skal delta på minimum 1, samt en av de andre som hvert enkelt lag bestemmer selv eventuelt i samarbeid med Trenerkoordinator. Eks. 8 år Lokale turneringer 9 og 10 år Lokale turneringer + 1 langveisreise 11 og 12 år Lokale turneringer + 2 langveisreiser NB! Denne står åpen og som en innputt til dere i barnefotballen dere er med på å utforme en turneringsplan første driftsår av sportsplan. Sørreisa il vil selvfølgelig delta på flest mulig arrangement men vi bør finne en tilpasset varighet og hyppighet. Dette innhold bør vi i Sørreisa bli flinkere på Her bør vi kanskje etter hvert ha en utstyrsansvarlig med eget rom/skap til hver avdeling på klubbhuset? Alle veit at baller må ligge inne i gode temperaturen for en god holdbarhet. Her MÅ vi bli flinkere alle sammen. KLUBBEN FORPLIKTER SEG TIL Å HA NOK ANTALL BALLER TIL HVERT LAG! KLUBBENS FORPLIKTELSER 10

11 Lagsutstyr pr. spillende lag minimum 5 gode lagsballer (i tillegg til at hver enkelt spiller må ha sin egen ball) 1 komplett sett med spilledrakter (likt antall drakter som det er spillere) 1 keeperdrakt + 1 par keeperhansker 20 kjegler pr. lag, samt 5 vester hver i 3 farger totalt 15 vester tilgang til treningstid i sørreisa hallen på vinterstid Kunstgress i sesong tilgang til kunstgress på våren/sommeren/høsten med dertilhørende mål på de ulike banene betale påmeldingskontingenten på èn ekstern turnering + en turnering gratis!? SPILLER/FORELDREINVOLVERING Forutsetning trener på plass minimum 2 måned før på 6årsgruppen og minimum 3 måneder før på de andre gruppene o ansvar for dette ligger hos trenerkoordinator i Barnefotballen Samtidig med den første treningen i Sørreisa hallen/kunstgress inviteres det til et foreldremøte på klubbhuset hvor følgende gjennomgås; o Sportsplanpresentasjon o Påmelding etablere foreldrekontakter osv (forarbeid må gjøres) o Finne ut Hva gjør vi denne sesongen? Ansvar for dette første foreldremøtet ligger hos trener SLIK GJØR VI DET I SIL Foreldrekontakt har det overordnede ansvaret for at følgende blir løst; o ha kontroll og organisere drakter, baller, medisinutstyr og laglederbok, herunder sjekke at all reklame er på alle draktene o informere foreldre om kamper, turneringer og andre fellestiltak o Servere oppskjært frukt til bortelag, dommer og hjemmelag etter hver hjemmekamp o være kontaktperson opp mot foreldre i fm kamper og turneringer o være kontaktperson opp mot styret i Yngres utvalg, samt opp mot trenerne o forestå rullering av spillere under kamp hvis trener må dømme o koordinere kampoppsettet (sammen med treneren/trenerne) o organisere arbeidsoppgaver som pålegges laget dvs kontakte foreldrene til spillerne og fordele arbeidet slik at flest mulig bidrar til fellesskapet, herunder arbeide i fm lagets dugnader se dugnadslisten sette opp kjørelister og spre disse til foreldre/foresatte o planlegge og organisere minimum ett sosialt arrangement for laget. Dette i tillegg til sesongavslutningen i september/oktober. o Organisere opprigg/nedrigg til ulike arr. 11

12 PRIORITERING LÆRINGSMÅL Det skal uten noen som helst tvil være størst prioritet på sosial/holdningsmessig påvirkning. Det skal være en glidende overgang til større og større prioritet på fotballferdigheten etter hvert som utøverne kommer opp mot 10 12årsalderen. Spesifikk fysisk påvirkning er et ikketema på dette nivået. PÅVIRKNING FOTBALLFERDIGHETER I Sørreisa il skal vi prøve å etterleve at den som til enhver tid er keeper aldri sparker ut ballen lengst mulig. Ballen skal primært igangsettes ved at den kastes ut til ledig medspiller. Det skal utover i Barnefotballen settes krav til utførelse av ferdighetene slik at vi på sikt får fotballspillere som er ferdighetsmessig trygge. Det forutsettes dermed at spillerne har hver sin ball på enhver trening. Alder 6 år Hvor ofte bør vi ha fellestreninger? Innmeldingsfrister September 1. april > Andre aktiviteter 1. april september > 1 gang pr. uke (inkl. kamp) Innmeldingsfriste er? 7 og 8 år September 15. februar > Andre aktiviteter 15. februar september > (1 ) 2 ganger pr. uke (inkl. kamp) Det bør være et treningstilbud i sommerferien gjerne sammen med 9 10 år Innmeldingsfristen er <+ 9 og 10 år September 10. januar > Andre aktiviteter 12

13 5. januar 10. februar 1 gang pr. uke 10. februar september > 2 ganger pr. uke (inkl. kamp) Det bør være et treningstilbud i sommerferien gjerne sammen med 7 8 år Innmeldingsfristen er? 11 og 12 år September 1. desember > Andre aktiviteter 1. desember september > 2 (3) ganger pr. uke (inkl. kamp) Det skal være et treningstilbud i sommerferien Innmeldingsfristen er? Det presiseres at det skal gis et tilbud innenfor alle jenteklassene i disse periodene. De ulike aldersklassene i jentefotballen kan dog trene sammen i en oppstartsperiode, alternativt at jentene trener sammen med gutteklassen i èn klasse lavere, men det skal være et treningstilbud til de som ønsker det. Når det gjelder innmeldingsfristene skal det utøves skjønn og sunn fornuft hvis det kommer spillere i ettertid som ønsker å spille fotball i SIL. Det er videre klubbens ansvar å annonsere innmeldingsfristene både i lokalavisa, nettsia; sorreisail.no og alle barneskoler. Når det gjelder påvirkning av fotballferdigheten skal et nedsatt utvalg innenfor barnefotballen utarbeide en mye mer konkret plan for dette i de ulike aldersklassene. Dette innen sportsplanen skal evalueres i november (Bør oppretts ett eget utvalg som gjør dette arbeid) F. eks: Trenerkoordinator + trenere Arbeid som tar noen kaffikopper og litt fotballprat=max 1 time Alder Hvordan innarbeide Minimerket og Teknikkmerket i treningen? 6 år Legge inn trening til Minimerket på trening Felles Minimerkedager for alle 6årslagene 13

14 7 og 8 år Legge inn trening til Minimerket på trening Egne Minimerkedager for 7årslagene og egne for 8årslagene Alle bør ha klart Minimerket I noen bør ha klart Minimerket II 9 og 10 år Legge inn trening til Minimerket (og Teknikkmerket) på trening Egne Minimerkedager for 9årslagene og egne for 10årslagene Alle bør ha klart Minimerket II noen bør ha klart Blått merke 11 og 12 år Legge inn trening til Minimerket og Teknikkmerket på trening Egne Teknikkmerkedager for 11årslagene og egne for 12årslagene Alle bør ha klart Blått merke noen bør ha klart Rødt merke 14

15 FORELDREVETTREGLER I prosessen med sportsplanarbeidet blir det spesielt vektlagt det å ha klare foreldrevettregler som må etterleves i alle aldersklasser. Foreldre/foresatte har selv en stor del av ansvaret for at ungene får det bra i klubben, spesielt i Yngres avdeling hvor all innsats, planlegging og tilrettelegging av aktiviteter forgår som frivillig dugnadsarbeid. Møt frem til trening og kamp barna ønsker det! Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen ikke bare til ditt barn! Oppmuntre både i motgang og medgang ikke gi kritikk! Respekter treners og lagleders bruk av spillere ikke forsøk å påvirke treners eller lagleders avgjørelser Se på dommeren som en veileder ikke kritiser dommeravgjørelser! Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap! Stimulere og oppmuntre ditt barn til å delta ikke press det! Spør om kampen var morsom og spennende ikke bare om resultatet! Sørg for riktig og fornuftig utstyr ikke overdriv! Vis respekt for arbeidet klubben gjør den trenger din hjelp! Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball ikke du! Du er i likhet med trener, lagleder og øvrig støtteapparat et forbilde for barna! NB! Vi må ikke ha alt av utstyr tenk på de som ikke har råd! Disse foreldrevettreglene plikter trener/lagleder å gjennomgå på sesongens første foreldremøte hvert eneste år. 15

16 TRENERKOORDINATORS ARBEIDSOPPGAVER Rekruttere trenere sammen med trenerkoordinator ungdomsfotball og sportslig leder Gjennomføre trenerforum (teori/praksis) og følge opp sportsplanen Følge opp trenerne i det daglige trenerarbeidet ute på feltet (gjennomføre deler av eller hele enkelttreninger med lagenes spillere) Forestå hospiteringsordningen innad i klubben Samle inn, gå gjennom og godkjenne sesongevalueringene Gjennomføre trenerevalueringen innen 30. november hvert år for de trenerne som ønsker det Bistå ifm kurs og utdanning VIRKEMIDLER KRAV KONSEKVENSER INTERNE VIRKEMIDLER KRAV KONSEKVENSER Minimum Trener I/Btrener eller tilsvarende erfaring Klubben må tilby gratis kurs mot pliktår Gjennomføre jevnlige trenermøter Skaffe status over klubbens trenere Fremskaffe nok kvalitativt gode treningsarenaer Klubben må vise økonomisk vilje og avsette andre ressurser Fortsette den gode anlegg jobbinga som ligger i klubben, også gjøre alt for at vi får bobla opp på stadion snarest Prosjektere kostnadene og inntektsmulighetene ifm en slik utbygging, eventuelt vintertreningsbane Inndeling av lag ut fra ferdigheter, interesse, vilje, potensiale og holdninger Her bør vi bli enige om hva som er det beste for fotballen i Sørreisa.???? Ha en aktiv foreldregruppe Klubben må utvikle en policy på foreldreengasjementet Inkludere/involvere foreldregruppen slik at alle bidrar med noe Gjennomføre sosiale tiltak Arrangere minimum 2 fellestiltak pr. sesong hvor bl.a. lagets retningslinjer lages av spillerne selv Klubben må budsjettere med slike tiltak Kvalifiserte trenere Anlegg Lagene oppretter egne sosialutvalg EKSTERNE VIRKEMIDLER Klubbsamarbeid lokalt/regionalt KRAV KONSEKVENSER Gi kompetanse til klubbene Menneskelige ressurser Etablere kontaktnett Økonomi Prosjekttiltak 16

17 TRENERNES FORPLIKTELSER Trenerne forplikter seg til følgende; stille opp på alle sportsplanmøter/trenermøter følge sportsplanens prioriteringer innenfor de aktuelle årsklassene, samt ha kjennskap til prioriteringene i klassen over og under sin egen klasse stille opp som instruktør en eller flere dager på Fotballskole ved anledning møte punktlig til alle tiltak i klubbens regi levere inn skriftlig sesongevaluering til Trenerkoordinator etter siste kamp hvert år stille opp som medhjelpere/kontrollører ifm klubbens Teknikkmerkedager 12 ganger pr. sesong, eller på aldersklassenes egne ferdighetsmerke/teknikkmerkedager delegere ansvar for fellesoppgaver i klubben til oppmenn/lagledere/foreldrekontakter levere lagslister til administrasjonen rett etter oppstart, samt oppdatere disse underveis i sesongen TRENERTIPS / TRENERLOVNADER Møt forberedt til trening og kamp i treningsutstyr Ta deg tid kom ikke for sent Vær positiv og gi mye ros bli et godt eksempel Sørg for å bidra til at miljøet blir godt det er du som er premissleverandør Gi alle en reell sjanse Øving gjør mester Sett tryggheten i sentrum Gi spillerne ansvar begynn i det små Å vinne er ikke alt men det er veldig moro Følg spillets intensjoner og regler Alle disse punktene med utgangspunkt i den sesongplanen (kun for Ungdomsfotballen) du selv har utarbeidet for laget og fått godkjent av Trenerkoordinatoren. Før HVER trening skal jeg; velge aktivitet(er)/øvelse(r) i forhold til tema/emne på treninga vurdere hvordan jeg kan organisere og sette i gang hurtig og effektivt uten misbruk av kostbar tid velge ut få (et par) momenter (innenfor temaet/emnet) som instruksjonen skal konsentrere seg om tenke på hvilke problemer som kan oppstå i tilknytning til aktiviteten, og hvordan disse eventuelt skal løses og følges opp tenke på hvordan du skal gripe inn i aktiviteten for å påvirke den positivt 17

18 Under HVER trening skal jeg; følge opp evnt. hjemmelekse og sørge for oppvarming starte med en kort innføring i de få øvingsmomentene du er ute etter prate minst mulig, men demonstrere/vise en best mulig gjennomføring. Til dette bruker jeg gjerne spillerne sette i gang aktiviteten så hurtig som mulig, og sørge for å ha progresjon i øvelsene gå ned på funksjonalitetsstigen evnt. vanskelighetsgraden hvis jeg ikke får påvirket det jeg er ute etter. Det er viktig med bevisstgjøring og ansvarliggjøring ifht kvalitet og intensitet gi mest mulig ros under aktivitetene og fryse gode øvingsbilder/situasjoner/ utførelser ha et klart forhold til hvordan jeg skal gi tilbakemelding; o individuell lagdeler hele laget o under spillets gang eller gjennom frys situasjoner o type tilnærming problemløsnings eller instruksjonsmetoden o oppøve spillerne til å gi seg selv feedback (indre feedback) o stå ute i posisjoner og ha oversikt og ikke for mye samling gi spillerne utfordringer i forhold til mestringsnivå hele tiden dele inn rette lag i de yngste aldersklassene gjennomføre nedjogging/uttøyning Etter HVER trening skal jeg; ta en oppsummering av treningen, helst sammen med spillerne, men i alle fall med meg selv gi spillerne hjemmelekse på de(t) moment(ene) jeg har brukt på treningen. Dette skal jeg følge opp på neste trening (her er øvelsene i Ferdighetsmerket utmerket) alltid ta meg god tid til å prate med spillerne, foreldrene og de andre i støtteapparatet. SESONGEVALUERING Sesongevalueringen skal si noe om hva som er oppnådd i løpet av sesongen. Denne skal leveres skriftlig til Trenerkoordinator etter siste kamp hvert år, og skal bestå av en faktadel og en emosjonell del for Ungdomsfotballlagene, mens for lagene i Barnefotballen er det kun faktadelen som skal leveres inn. Faktadel o Lagsoversikt med spillere, foresatte, trenere, oppmenn/lagledere, foreldrekontakter og andre i støtteapparatet o Antall treninger o Antall kamper inkl. trenings og turneringskamper o Turneringsdeltakelser o Hospiteringsplanoversikt o Antall spiller og foreldremøter/temakvelder med tema/innhold o Antall sosialsamlinger Emosjonell del 18

19 o o o o o o Kort, kort evaluering av hver enkelt spiller Hvordan vurderer vi vår egen og støtteapparatets innsats? Hva er vektlagt sportslig jfr. sportsplan? Har vi lyktes med vår målsetting? Hva bør vektlegges kommende sesong? Andre punkter som er verdt å høste erfaring fra; Treningsavgift (pris/kostnad og innkrevingspraksis) Hjemmekampavvikling (Salg kaffe/kaker + utdeling av frukt) Bortekampavvikling (kjørelister/transport) PS. Dette tar ikke lang tid men er svært viktig i en startprosess om vi skal lykkes med sportsplanarbeidet. TRENEREVALUERING Evalueringspunktene kan være som følger; Type lederstil o Væremåte/holdninger/disiplin o Entusiasme/engasjement Øvelsesutvalg o Oppfølging av tema og momenter iht. sportsplan Samarbeidsånd o Ifht Klubbens andre trenere/klubbens øvrige apparat Hospitering ifm trening og kamp Trenerens foreldreinvolvering/tilnærming KLUBBENS FORPLIKTELSER PERSONLIG UTSTYR ALLE NIVÅ Bag, treningsdrakt, med mere Gratis sesongkort for Alagets kamper Gratis videreutdanning mot forpliktelser om videre trenerengasjement 19

20 Tilbud om sosiale sammenkomster/turer/temakvelder o Ingen eller lav inngangsverdi Godtgjørelse Coachjakke fra og med sisteårs lillegutt/lillejente (Skaper tilhørighet) Lags/spillerpakke inkl. coachjakke og sko kun Seniorfotballen Utstyret bør være på plass innen? hvert år. TRENERFORUM Trenerforum skal gjennomføres både som teori, samt praksis, og skal gjennomføres etter følgende modell; NIVÅ Barnefotballen ANTALL 34 møter INNHOLD/TEMA Øvelsesutvalg Hvordan organisere treningen? Hvordan påvirke ferdigheter? Ungdomsfotballen 68 møter Øvelsesutvalg Hvordan påvirke ferdigheter? Hospitering Målmannimpulssamling Regelgjennomgang Trenings/sesongplanlegging Seniorfotballen 34 møter Øvelsesutvalg Hospitering Støtteapparat Trenings/sesongplanlegging 20

21 På det første møtet SKAL sportsplanen gjennomgås med alle trenerne. På det siste møtet SKAL sportsplanen evalueres og redigeres med alle trenerne Teknikkmerke barne/ungdomsfotballen: Eget vedlegg. 21

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Innledning: Sportslig plan skal være med på å bedre fotballtilbudet i

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere

Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Friidrett for barn og ungdom En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Norsk Friidretts målsettinger for barneog ungdomsfriidretten Visjon Friidrett skal være en attraktiv idrett for

Detaljer

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle SPORTSPLAN VANG SKILØPERFORENING LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle VISJON Vang Skiløperforening ønsker å stimulere barn, ungdom og voksne til å delta

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! VELKOMMEN TIL En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! 2 Dette står vi for: Tilhørighet og samhold Vinnerkultur Respekt og likeverd

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Lykkes Stabæk med intensjonen til planen i forhold til trenere som er brukerne og spillerne som føler den på kroppen og skal utvikle seg? Hvor godt er tankesettet til

Detaljer

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Når vi skal omtale trening for barn i alderen ca 6 til ca 11 år er det nødvendig å avklare noen begreper og grunnleggende elementer før vi går inn på å omtale

Detaljer

SØRE NESET IDRETTSLAG. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. Sportsplan 01.10.2010

SØRE NESET IDRETTSLAG. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. Sportsplan 01.10.2010 hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc SØRE NESET IDRETTSLAG vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra barne- til ungdomsfotball For barn 11-12 år (Les også Sportsplan for 9-10 år) Innhold: Hva vet vi om 11-12 åringen? Hva skal 11-12 åringen lære seg? Treningsøkten

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Innledning Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer