Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.11.2010 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Forfall kan også meldes pr. e-post til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Hatteng Hanne Braathen (s.) Leder Gro-Marit Hausmann sekretær Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 30/10 Referatsaker Næringsutvalget 5.november /5255 PS 31/10 PS 32/10 PS 33/10 PS 34/10 PS 35/10 PS 36/10 PS 37/10 PS 38/10 PS 39/10 PS 40/10 PS 41/10 PS 42/10 PS 43/10 PS 44/10 PS 45/10 PS 46/10 OPPRETTELSE AV LYNGENFJORD UTVIKLING SUS SJØ OG LAND HAND I HAND, INVITASJON TIL RUNDEBORDSDIALOG STORFJORD NÆRINGSFORENING- SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPARBEIDELSE AV NETTBASERT BEDRIFTSOVERSIKT ARCTIC NORWAY- SØKNAD OM MIDLER TIL MARKEDSFØRING SØKNAD OM SPONSING AV HÅP I HAVET 2011 IMA EIENDOM AS- SØKNAD OM ETABLERINGS TILSKUDD VARVIKS BILSERVICE AS- TILSKUDD TIL KJØP AV ADBLUE TANK SKIBOTN BLIKKENSLAGERVERKSTED- SØKNAD OM TILSKUDD TIL INVISTERING OG MARKEDSFØRING MIDTUN TAXI- SØKNAD OM STØTTE TIL GARASJEANLEGG JADA FANGST- SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMBYGNING AV FISKEBÅT. NORD-TROMS SVEIS & MEK AS- SØKNAD OM STØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING OLDERELV CAMPING- SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORPROSJEKT AV REISELIVSPROSJEKT SLETTÅS EIENDOM - STØTTE TIL UTBYGGING AV KOMMUNALT VANN NORD-TROMS REGIONRÅD DA- PRØV SJØL MIDLER Søknad om støtte fra næringsfondet - Asgeir Heiskel Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Lotten Frydenlund 2010/ / / / / / / / / / / / / / / /5169 PS 47/10 Søknad tilskudd næringsfondet - Idar Mikkelsen 2010/2934 PS 48/10 Landbruk Nord - Støtte til tjenester, rådgivning 2009/9817 Side 3

4 PS 49/10 og veiledning Søknad tilskudd til kjøp av vedproduksjonsutstyr - B.N. Maskin 2010/5248 PS 50/10 ***** ***** - Tilskudd rundballepresse X 2009/6365 Side 4

5 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 033 Saksbehandler: Gro-Marit Hausmann Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg Referatsaker Næringsutvalget 5.november 2010 Følgende saker ble referert: 1. Brev fra Troms fylkeskommune Landbruket i Troms vinterskade- og avlingssvikt i 2010 mulige tiltak fra Troms fylkeskommune 2. Brev fra Troms fylkeskommune Krise i landbruket i Troms 3. Brev fra NordNorsk Reiseliv Halvårsrapport Møtereferat fra interimstyret for Vestersiasenteret 5. Brev fra Malvin Nygård Sammenknytning av snøscooterløype mellom Oteren og Hatteng Saksopplysninger Vurdering Side 5

6 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg OPPRETTELSE AV LYNGENFJORD UTVIKLING SUS Henvisning til lovverk: Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til etableringen og opprettelse av Lyngenfjord Utvikling SUS og bevilger inntil kr ,- til utgifter for oppstart av selskapet som har kostnad på kr ,-.til AS 1. Jf. vedtektene for regionalt fond punkt 14. Investeringsstøtte, Støtte til konsulentbistand, Nettverk/ samarbeidstiltak 2. Tidsfrist for bortfall av tilsagn, denne skal normalt ikke overskride 12 måneder fra tilsagnsdato. 3. Krav til at mottaker selv kontrollerer at utbetalt beløp er korrekt. 4. Krav til rapportering, regnskap og revisorbekreftelse, resultatrapporteringen skal være i forhold til oppfølgingskriterier. 5. Krav til oppbevaring av regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp. 6. Storfjord næringsutvalg oversender saken til de andre involvert parter for saksbehandling. Saksopplysninger Storfjord kommune har over tid jobbet sammen med Statskog om å få utviklet et næringsselskap i kommunen. Storfjord kommunestyre vedtok en intensjonsavtale som gir grunnlag for en videre utvikling av et næringsselskap i kommunen. Bakgrunnen for denne muligheten har kommet gjennom at Statskog har planer om å bygge ut elvekraftverk (Stordalselva) i kommunen. Denne utbyggingen gir mulighet for å realisere et næringsselskap og andre viktige bidrag for Storfjord kommunen. Statskog ønsker i samarbeid med Storfjord kommune å skape næringsutvikling i kommunen. Det har i ettertid vært jobbet med denne saken hvor det har blitt jobbet mot Lyngen- regionen som ønsker et større og tyngre næringsfond. Dette etableres i regionen da det til tider mangler kapital for større etableringer. Det er avholdt flere møter med Lyngen og Kåfjord kommune om denne saken. Det er også avholdt møter i næringsforeningene i Lyngen regionen som stiller seg Side 6

7 positivt til etableringen. Det er blitt foreslått og bestemt av gruppen som har jobbet frem en aksjeavtale og andre avtaler, at kontoret for selskapet skal være i Skibotn, Storfjord kommune. Et AS etableres med minimumskapital på kr for opprettelse av Lyngenfjord Utvikling AS som fordeles slik: Intek Lyngen AS kr ,- Statskog kr ,- Storfjord kommune (inntil) kr ,- Lyngen kommune (inntil) kr ,- Kåfjord kommune (inntil) kr ,- Det søkes fylkeskommunale midler til videreutvikling av konseptet (forretningsplaner, investeringsstrategier, investorpresentasjoner etc.) Totalkostnader til oppstarts- og utviklingsfasen inkl. egeninnsats er stipulert til ca 2,5 3,0 mill kr fordelt på 3 år Eierne må bidra med egeninnsats i en oppbyggingsfase. I oppstartsfase jobber Lyngenfjord Utvikling AS med følgende aktiviteter: & Gjennomføring av 1 til 2 årlige næringsseminar & Møtekvelder og aktiviteter sammen med næringsforeninger & Innhente fremtidig investeringskapital og investorer til Lyngen Kapital AS Utviklingsprosjekter eks. Ishavsbanen, Strategisk samarbeid med kommunen(e) innenfor geografisk satsingsområde I oppstartsfasen etableres ett aksjeselskap Lyngenfjord Utvikling AS som jobber med definerte aktiviteter. Etter hvert må sannsynligvis aktivitetene omorganiseres i underliggende datterselskaper. Utvikling og investering i hver sine respektive selskap. Det åpnes for at datterselskapene kan ha forskjellig aksjonærsammensetning. Dette kan gi følgende modell på sikt: Morseslskap Lyngenfjord Utvikling AS, underliggende Lyngenfjord Kapital AS og Lyngenfjord Næring AS Aktiviteter i Lyngenfjord Næring AS (datter 1) Prosjektutvikling Initiativtaker til at ideer faller ned og realiseres. Foredle, vurdere og konkretisere ideer til gjennomførbare prosjekter med mulighet for vekst og utvikling. Styre egne prosjekter og samarbeidsprosjekter målrettet og effektivt til realisering eller avvikling. Rådgiving Forretningsmessig rådgivning overfor personer og bedrifter innenfor geografisk nedslagsfelt. Lyngenfjord Kapital AS (datter 2) Kapitalbistand til eksisterende og nye bedrifter Eierskap i bedrifter i forbindelse med nyetablering, utvidelser, omstrukturering og oppkjøp. Aktivt eierskap styredeltakelse (porteføljeforvaltning) med engasjement og riktig kompetanse i forhold til den enkelte bedrifts behov. Kapitalmål, Lyngenfjord Kapital AS Med flere aktører med på laget kan kapitalbase bli mellom mill kr. Med kun SK og SSF på eiersiden vil kapitalen antydningsvis ligge mellom mill kr avhengig av hvor mye hver av partene går inn med. SSF ønsker å gjøre dette som en engangsinvestering i sammenheng med utbygging. Side 7

8 Vurdering Det er avholdt flere møter med Lyngen og Kåfjord kommune om saken og dette har vært positivt tatt imot. Det er også avholdt møter i næringsforeningene i Lyngen regionen som stiller seg positivt til etableringen. Det er blitt foreslått og bestemt av gruppen som har jobbet frem en aksjeavtale og andre avtaler at kontoret for selskapet skal være i Skibotn, Storfjord kommune. Side 8

9 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: U01 Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg SJØ OG LAND HAND I HAND, INVITASJON TIL RUNDEBORDSDIALOG Henvisning til lovverk: Vedlegg: Program for seminaret Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden og seminaret Sjø Og Land Hand I Hand, Invitasjon Til Rundebordsdialog og innvilger kr ,- til rundbordskonferansen, Sjø og land Hand i hand. Jf vedtektene fra det regionale fond punkt 14. følgende støtteklasser støtten gis: Støtte til konsulentbistand, Nettverk og samarbeidstiltak Saksopplysninger Sjø og land hand i hand er et næringsseminar som skal få næringslivet og myndigheter til å treffe hverandre i en rundbordsdialog. Nye transportruter, vekst i bergindustrien og økt satsing på fornybar energi gir potensial for felles grenseoverskridende næringsutvikling i nord. Målet med å invitere til en rundebordsdialog er at aktører fra Nordkalotten i felleskap skal identifisere industrielle behov og muligheter. Rundebordsdialogen er planlagt med korte innlegg og samtaler mellom deltakerne. Alle vil bli utfordret til å bidra aktivt med sine kunnskaper og perspektiver fra sine respektive ståsted. Rammebetingelsen vil være en lun atmosfære, en meny tilpasset anledningen som er krydret med forskjellige innslag. Ambisjonen på sikt er å omsette politiske visjoner og ambisjoner i nordområdesatsing i felles sammenhenger, spesifikke prosjekter og samarbeidsfora mellom Norge, Sverige og Finland. Side 9

10 Vurdering Dette er en viktig seminar for regionen og nordområdesatsingen, at næringslivet og myndighetene får ha en rundbordsdialog om det som skjer rundt Lyngenfjorden og ellers i regionen. Det har vært Storfjord kommune, Statskog, NHO og SpareBank 1 Nord Norge som har jobbet dette frem i en arbeidsgruppe. Finansiering står Troms fylkeskommune, Statskog og SpareBank 1 for. Det mangler noe finansiering til utgiftene rundt seminaret og som søkes fra næringsfondet. Side 10

11 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 242 Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg STORFJORD NÆRINGSFORENING- SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPARBEIDELSE AV NETTBASERT BEDRIFTSOVERSIKT Henvisning til lovverk: Vedlegg: søknad fra Storfjord næringsforening. Storfjord næringsforening stiller seg positivt til søknaden fra Storfjord næringsforening. 1. Jf. de kommunale vedtekten pkt. E) Produktutvikling og Markedsføring innvilges kr ,- til opparbeidelse av nettbasert bedriftsoversikt. 2. Storfjord næringsforening må dokumenter kr ,- før tilskuddet utbetales. 3. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger og vedtak. 4. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i henhold til vedtak og retningslinjer. 5. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan tilsagnperioden utvides. Saksopplysninger Storfjord næringsforening søker kommunen om tilskudd på kr ,- til opparbeidelse av nettbasert bedriftsoversikt. Bedriftsoversikten skal søkes lagt til kommunens nettsider, hvor bedriftenes egne hjemmesider skal linkes opp mot denne. Det vises til vedlagt tilbud fra ekstern konsulent for opparbeidelse av en slik bedriftsoversikt. Kostnadsoverslag: Opparbeidelse av oversikt- tilbud kr ,- Administrasjon kr ,- Sum kr ,- Side 11

12 Vurdering Storfjord næringsforening har kommet i gang og trenger støtte til dette tiltaket. Det er flere andre kommuner som har lignende opplegg på sine nettsider med suksess. Næringssjefen ser tiltaket gjennomført så snart som mulig på kommunens nettsider. Side 12

13 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 223 Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg ARCTIC NORWAY- SØKNAD OM MIDLER TIL MARKEDSFØRING Henvisning til lovverk: Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Arctic Norway Produksjon AS, men avslår søknaden med begrunnelse i: & Jf de kommunale vedtektene punkt D) Begrensninger i bruken av midlene: fondets midler skal bare benyttes innenfor Storfjord kommunes grenser, eller for bedrifter og enkeltpersoner som er etablert i eller bor i Storfjord kommune. Saksopplysninger Arctic Norway Produksjon AS søker Storfjord kommune om markedsføringsmidler til biosålen. Produktet skal annonseres og markedsføres i div. medier som hjemmet, mat og helse, helsenytt og på internett. Jf deres søknad har firmaet et annonse budsjett på ca. kr ,- det første året. Arctic Norway Produksjon AS søker Storfjord kommune om økonomisk støtte på kr ,- til annonsering av deres produkter. Vurdering Produksjon AS Skibotn med Postboks 2174, 9267 Tromsø, Org.nr: tilfredsstiller ikke kravene for punkt D) i de kommunale vedtektene. I vedtektene står det at fondets midler skal bare benyttes innenfor Storfjord kommunes grenser, eller for bedrifter og enkeltpersoner som er etablert i eller bor i Storfjord kommune. Side 13

14 Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 223 Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg SØKNAD OM SPONSING AV HÅP I HAVET 2011 Vedlegg: søknad Håp i Havet 2011 Storfjord næringsutvalg synes arrangementet er et positivt tiltak på Høyskolen i Tromsø. Næringsutvalget kan ikke støtte arrangementet økonomiske med begrunnelse i at de kommunale vedtekter ikke gir åpning for støtte til et slikt arrangement. & Jf. de kommunale vedtekter D)Begrensninger i bruken av midlene: fondets midler skal bare benyttes innenfor Storfjord kommunes grenser, eller for bedrifter og enkeltpersoner som er etablert i eller bor i Storfjord. Saksopplysninger Studentene ved fakultet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi ved UiT skal den tiende februar 2011 arrangere Håp i Havet. Konferansen ble holdt for første gang i 2000, da man så behovet for å skape en møteplass for studenter og aktører fra næringslivet. Tidligere konferanser har blitt gjennomført med stor suksess, og Håp i Havet har etter hvert etablert seg som et viktig årlig arrangement ved Norges Fiskerihøgskole. Hovedtemaet for Håp i Havet 2011 er "Framtida i nord et hav av muligheter" og søkelyset er rettet mot nord. Regjeringen betegner nordområdene som Norges viktigste strategiske satsningsområde i årene fremover. Her finnes det enorme ressurser innenfor fiskeri og energi. Mulighetene er mange, spesielt innenfor utvikling av fiske- og energiressurser. Utvidet samarbeid og godt naboskap med Russland er viktigere enn noen gang. Fokuset rettes også mot reiseliv, kultur, forskning og generell verdiskaping i landsdelen. Lykkes man i disse satsningsområdene vil det bety enormt for norsk økonomi, og spesielt økonomisk utvikling i Nord- Norge. Mulighetene som ligger foran oss skal utnyttes på en forsvarlig og bærekraftig måte. Programmet er enda under utarbeidelse. Vi forventer en plass mellom studenter og håper næringslivet kjenner sin besøkelsestid. Vi kjører stands og rekrutteringsforedrag parallelt og mellom foredragene, hvor ulike virksomheter far en unik mulighet til å markedsføre seg ovenfor studentene. Side 14

15 Vurdering Arrangementet er også positivt for studenter som skal ut i forskjellige jobber etter endt studier, og som blir gjort kjent med hva regjeringen og ellers næringslivet driver med innenfor årets sjanger Håp i Havet Side 15

16 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 223 Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg IMA EIENDOM AS- SØKNAD OM ETABLERINGS TILSKUDD Henvisning til lovverk: Vedlegg: søknad fra Ima Eiendom AS Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra IMA Eiendom AS. & Jf. kommunale vedtekter innvilges et tilskudd på kr ,- etter pkt. E) Hva fondet kan brukes til: Markedsføring, produktutvikling og investeringer. & Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger og vedtak. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i henhold til vedtak og retningslinjer. & Det kreves skatteattest og HMS plan mm. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. & Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan tilsagnperioden utvides. Saksopplysninger IMA Eiendom AS søker Storfjord kommune om etableringstilskudd på kr ,- i forbindelse med oppstart av turistanlegg i Steindalen. Utbygging gjelder oppføring av turistanlegg og opplevelses anlegg i Steindalen med beliggenhet i "Porten til Lyngsalpan" som har en investeringsbudsjett på kr ,- Storfjord kommune har sammen med Ima Eiendom AS og Asgeir Heiskel fått regulert området til vei, parkering, fritidseiendom og næringsområde. Storfjord kommune har i den forbindelse søkt medfinansiering til veiprosjektet hos fylkeskommunen som har innvilget kr ,- til veiprosjektet. Det etableres parkeringsanlegg og tilrettelegge for turisme i Steindalen. Utbyggingen av anlegget til IMA Eiendom AS foregår i Samisk/ kvensk stil, anlegget etableres med serveringssted i "Storkåte" der mat blir tilberedet på bål. "Storkåten" vil være anlegges midtpunkt og skal danne et naturlig møtested for den aktivitet som vil være på området. Overnatting vil foregå i 3 stk "Småkåter" med plass til totalt 42 personer, disse skal være Side 16

17 oppvarmet og opplyst av bål i midten. I tillegg vil det legges opp til mulighet for overnatting i 3 stk "Smågammer" som har overnattingsplass til totalt 24 personer. Anlegget skal være et senter som tilbyr aktiviteter, eks. reinkjøring, hundespann og fisk, samt guiding i Steindalen og bre turisme. Aktivitetene skal være levert av andre samarbeidspartnere. Anlegget vil bli et naturlig samlingspunkt i bygda i samarbeid med lokale lag og foreninger. Kundegruppen kan deles i 2, der den ene er bedriftsmarkedet med tilettelegging for grupper av personer som ønsker å kjøpe et helt opplevelses opplegg, med lokal mat tilberedt på bål, overnatting i Kåter eller Den andre gruppen er turister, som kan komme i grupper eller enkeltvis og ønsker overnatting i spesielle omgivelse. INVESTERINGS BUDSJETTET VISER (SE VEDLAGT SØKNAD): Total Kostnad kr ,- Finansiering: Tilskudd Innovasjon Norge kr ,- Tilskudd Sametinget kr ,- Tilskudd Storfjord Kommune / fylket kr ,- Egenkapital / eget arbeide kr ,- Lån fra aksjonær kr ,- Total finansiering kr ,- Vurdering Storfjord kommune har i sin strategiske næringsplan under satsingsområder sakt at de vil satse på reiseliv, kultur og opplevelser - Mat fra hav og land. Denne satsinger fra Ima eiendom AS gir mulighet for flere overnattingsplasser i form av spesielle bygg (kåte) som vil egne seg for alpelandskapet i Lyngen. Det vil gi et særpreg for inngangsporten til Steindalen og indre del av Lyngsalpan. IMA Eiendom AS gjør store investeringer i anlegget og i Storfjord kommune. Dette vil også være med på å skape flere arbeidsplasser i kommunen. Side 17

18 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 223 Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg VARVIKS BILSERVICE AS- TILSKUDD TIL KJØP AV ADBLUE TANK Henvisning til lovverk: Vedlegg: søknad fra Varviks Bilservice As Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra Varviks bilservice AS. 1. Jf. de kommunale vedtekten innvilges kr ,- til investering av en AdBlue tank på Varviks bilservise AS (Statoilstasjon) på Skibotn. 2. pkt E) Hva fondet kan brukes til: i. Investeringer ii. Produktutvikling iii. Markedsføring 3. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger og vedtak. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i henhold til vedtak og retningslinjer. 4. Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. 5. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan tilsagnperioden utvides. Saksopplysninger Varviks Bilservice AS ved Geir Varvik søker tilskudd på kr ,- fra næringsfondet i kommunen til investering av en AdBlue tank på Varviks bilservise AS (Statoilstasjon) på Skibotn. Lastebil produsentene har i de senere årene blitt meget flinke når det gjelder å produsere motorer som gir et minimum av farlige avgasser. Dette kan de gjøre ved at bilene må ha egne tanker med et rense stoff som heter AdBlue. Dette stoffet renser eksosen slik at det som slipper ut er mye mer miljøvennlig enn det som er på biler som er noen år eldre. Pr i dag så selger vi dette i kanner a 10 lt, noe som skaper mye plast søppel. Flere biler har tanker for AdBlue på over 100 It. Varviks Bilservice AS har ønske om å kunne skaffe en slik tank automat for dette på 4000 It. Side 18

19 Kostnadsoverslag: AdBluetank kr ,- Tilskudd Storfjord kommune kr ,- Egenkapital/lån kr ,- Totalt kr ,- Varviks Bilservice AS søke næringsfondet om et tilskudd på kr til investeringen. Vurdering Storfjord næringsutvalg ser på investeringen som et veldig positivt tiltak for miljøet og stiller seg positivt til søknaden fra Varviks Bilservice AS. Dette er et miljøtiltak som er positiv på flere områder i og med at det også blir mindre plastartikler å produsere. Side 19

20 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg SKIBOTN BLIKKENSLAGERVERKSTED- SØKNAD OM TILSKUDD TIL INVISTERING OG MARKEDSFØRING Henvisning til lovverk: Vedlegg: søknad fra Skibotn Blikkenslagerverksted Storfjord næringsutvalg stiller seg posetiv til søknaden fra Skibotn Blikkenslagerverksted ved Svein Stamnes, Skibotn, men avslår søknaden med begrunnelse i: Jf. de kommunale vedtekter kan næringsfondet brukes til: & Forprosjekt & Markedsundersøkelser & Analyser og planlegging & Produktutvikling & Markedsføring & Opplæring og kvalifisering & Investeringer Saksopplysninger Skibotn Blikkenslagerverksted ved Svein Stamnes, Skibotn søker Storfjord kommune om et tilskudd på kr, ,- jf vedlagt søknad. Tilskuddet skal brukes til investering i verksted og markedsføring. Budsjett for verksted eks mva kr ,- Innovasjon Norge avslag kr ,- Sametinget tilsagn kr ,- Storfjord kommune søknad kr ,- Egenkapital kr ,- Budsjett kr ,- Det er ikke vedlagt noen informasjon eller oversikt over hvordan markedsføring skal brukes. Side 20

21 Vurdering Det har ikke vært vanlig å gi støtte direkte til bygg, men det har vært gitt tilskudd til annen investering som inventar og lignende i byggeperioden. Skibotn Blikkenslagerverksted har tidligere fått støtte til investering i produksjonen. Skibotn Blikkenslagerverksted oppfordres å sende søknad for markedsføring av bedriften. Det må lages en oversikt på kostnader og hvordan man tenker markedsføringen skal gjennomføres. Side 21

22 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 223 Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg MIDTUN TAXI- SØKNAD OM STØTTE TIL GARASJEANLEGG Henvisning til lovverk: Vedlegg: søknad fra Midtun Taxi Storfjord næringsutvalg stiller seg posetiv til søknaden fra Midtun Taxi, men avslår søknaden med begrunnelse i: Jf. det kommunale fondsvedtektene kan fondet brukes til: & Forprosjekt & Markedsundersøkelser & Analyser og planlegging & Produktutvikling & Markedsføring & Opplæring og kvalifisering & Investeringer: & Skal være aktiverbare. Det gis som hovedregel kun tilskudd til transportmidler ved 1.gangs investering. Saksopplysninger Midtun Taxi ved Sigmund Midtun søker støtte fra næringsfondet til garasjebygg på kr ,- Vedlagt tilbud på Lenvikgarasjen viser byggekostnader på kr ,- + grunnarbeider på kr ,- til sammen kr ,- Midtun Taxi søker 30% av til dekning av kostnadene. Vurdering Det har ikke vært vanlig å gi støtte direkte til bygging av garasjebygg for næring. Det har vært gitt støtte til diverse investeringer som eks. verktøy, installasjoner, oppholdsrom for arbeidere mm. som brukes i forbindelse med verkstedbygg etc Side 22

23 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg JADA FANGST- SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMBYGNING AV FISKEBÅT. Henvisning til lovverk: Vedlegg: søknad fra Jada Fangst Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra JADA fangst ved Jan Lambela, Skibotn. 1. Jf de kommunale vedtektene innvilges et tilskudd på kr ,- til ombyggingen. 2. Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger og vedtak. 3. Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i henhold til vedtak og retningslinjer. 4. Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. 5. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan tilsagnperioden utvides. punk F) Særlig når det gjelder primærnæringene VII: Ved kjøp av fiskebåt gjelder følgende: 6. Der andre offentlige tilskudd gis, settes maksimal rammen til 20 % av investeringsbehov. 7. Ved ny søknad gjøres fradrag for tidligere tilskudd, likevel ikke dersom det er gått over 10 år. 8. Søkes det om tilskudd til båt som tidligere har fått stønad, skal det gjøres fradrag for dette ved tildeling med mindre tidligere tilskudd blir tilbakebetalt forholdsvis redusert med 15 % pr år fra utbetalingsdato. 9. Det settes ingen spesielle krav til størrelse på fiskebåten, men fiskebåtens hensiktmessighet til tiltenkt drift vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Anses fiskebåten som uhensiktsmessig er det grunnlag for avslag. 10. Selges båten før det er gått 5 år, kan tilskudd som er utbetalt kreves tilbake, redusert med 15 % for hvert år. Side 23

24 Saksopplysninger JADA fangst ved eier Jan Lambela, Skibotn søker om tilskudd på kr ,- til ombygging av Fiskefartøyet Luna, T-15-SD Fiskebåten er for tiden i fangst av kongekrabbe i området vest for Nordkapp som er utenfor kvoteområdet. Det er på ettersommeren at de største og fineste krabbene oppholder seg i dette området og som har medført at en del av mottaksapparatet på land følger etter. Krabbene må leveres levende og må derfor under fangsten oppbevares i vann med god sirkulasjon. Problemet er at Fiskefartøyet Luna, T-15-SD har for liten bulkromkapasitet. Dette medfører hyppigere leveringer med påfølgende unødvendig kjøring. Båten er derfor tenkt forlenget og ombygd med tverrhekk for å få større romkapasitet og bedre dekksplass for flytting av teiner. En forespørsel til Grovfjord Båtbyggeri AS har gitt prisantydning på ca. kr ,- for arbeidet og som medfører at over halve båten blir som ny. Bedriften har lang erfaring fra slikt arbeidet. Med bakgrunn i investeringer som er gjort ved kjøp og utrustning på kr ,- ved bruk av egne midler, er det fortsatt en rimelig investering som på litt sikt vil gi tre arbeidsplasser. Det er ikke tidligere gitt tilskudd til fartøyet. Investerings: Total Kostnad kr ,- Finansiering: Tilskudd Storfjord Kommune / fylket kr ,- Egenkapital / eget arbeide kr ,- Total finansiering kr ,- Vurdering Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden fra Jada Fangs og ennå en båt til kommunen som gir flere arbeidsplasser. Ifølge søknaden er det ikke gitt tilskudd til båten. Investeringen som vil gi større dekksplass gjør det også trygger på arbeidsplassen om bord. Side 24

25 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 223 Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg NORD-TROMS SVEIS & MEK AS- SØKNAD OM STØTTE TIL BEDRIFTSUTVIKLING Henvisning til lovverk: Vedlegg: søknad fra Nord-Troms Sveis & Mek AS Storfjord næringsutvalg stiller seg positivt til søknaden om bedriftsutvikling i Nord-Troms Sveis & Mek AS ved Alexander Karlsen, Skibotn Jf. de kommunale vedtektene innvilges kr ,- til Nord-Troms Sveis & Mek AS og bedriftsutvikling. & Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger og vedtak. & Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i henhold til vedtak og retningslinjer. & Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. & Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan tilsagnperioden utvides. Saksopplysninger Nord-Troms Sveis & Mek AS ved daglig leder Alexander Karlsen søker storfjord kommune om maksimalstøtte i form av tilskudd til bedriftsutvikling. Bedriften har ekspandert og trenger mer plass. Den nordlige delen skal utvides og isoleres for å gi bedre arbeidsforhold til arbeiderne. Samlet skal utvidelsen gi bedre forhold for alle som er etablert i industribygget. Kostnadene for utvidelsen er kalkulert til kr ,- eks mva Prosjektbudsjett: Egenandel kr ,- Tilskudd kr ,- Lån kr ,- Samlet kostnad for tiltaket: kr ,- eks mva Side 25

26 Bedriften har tidligere fått tilskudd på kr ,- fra Innovasjon Norge Vurdering Nord-Troms Sveis & Mek AS har hatt en sterk utvikling siden bedriften startet opp. Det er en ung bedriftsorganisasjon som har vist stor stå på vilje for å få bedriften dit den er i dag. De har mest oppdrag i Nord Norge men også over hele Norge. Bedriften jobber nå med forbedrede lokaliteter for kontormiljø, sanitærforhold og oppholdsrom for sine arbeidere. Dette for å skape et bedre arbeidsmiljø for sine ansatte og større utviklingsmulighet for bedriften. Det vil også bli større arealer for leietakere som har tilhold i bygget. Side 26

27 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg OLDERELV CAMPING- SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORPROSJEKT AV REISELIVSPROSJEKT Henvisning til lovverk: Vedlegg: søknad fra Olderelv Camping Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Olderelv Camping, Skibotn Jf. de kommunale vedtektene innvilges et tilskudd på kr ,- til Olderelv Camping til forprosjektet Punkt E) Hva fondet kan brukes til Forprosjekt og Investeringer. & Før utbetaling av tilskuddet må tilsagnet dokumenteres i henhold til søknad, forutsetninger og vedtak. & Det gis som hovedregel tilsagn om tilskudd som først utbetales mot dokumentasjon i henhold til vedtak og retningslinjer. & Det kreves skatteattest og HMS plan m m. Norsk lovgivning forutsettes lagt til grunn. & Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller kan tilsagnperioden utvides. Saksopplysninger Olderelv Camping, Skibotn ved Geir Johnsen søker om tilskudd på kr ,- fra næringsfondet til gjennomføring av forprosjekt for å utvikle Olderelv Camping på en måte som markedet etterspør. Olderelv Camping jobber kontinuerlig med å tilpasse seg reiselivsmarkedet med produkter som etterspørres og ble i 2007 kåret til Årets Campingplass fra NCC. Olderelv Camping har i senere tid registrert større pågang av helårs vognplasser samt plasser for sommersesongen noe som har blitt imøtekommet. Det har kommet henvendelser og krav til innhold av deres produkter. Olderelv Camping er også i kontakt med tilbydere av aktiviteter og opplevelser, i den forbindelse ser de for seg samarbeid som ønskes utviklet videre og campingplassen med hytter og servering vil kunne inngå i en produktpakke. Side 27

28 Med bakgrunn i innsendt prosjektskisse og søknad søkes det om kr ,- til forprosjektet med totalkostnader på kr ,- Vurdering Storfjord næringsutvalg er positiv til søknaden fra Olderelv Camping som gjør en flott jobb i Storfjord kommune. Bedriften har ved flere anledninger utmerket seg og gir mye positivitet og god reklame for kommunen og regionen ellers. Bedriften gjøre en større satsing i campingen og utvider for ennå bedre kvalitet og plass på området. Den generer også flere arbeidsplasser i kommunen som Side 28

29 Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 242 Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg SLETTÅS EIENDOM - STØTTE TIL UTBYGGING AV KOMMUNALT VANN Henvisning til lovverk: Vedlegg: søknad fra Slettås Eiendom Storfjord næringsutvalg oversender saken til driftsavdelingen for en snarlig saksbehandling av saken. Saksopplysninger Slettås Eiendom ved Hallgeir Naimak søker storfjord næringsutvalg om tilskudd på kr ,- til utbygging av kommunalt vann. Sommeren 2001 ble det ført frem vannledning (som en forlengelse av det kommunale anlegget) Horsnesbakken frem til servicebygget på Slettnes. En ledningstrase på 500 meter. Sommeren 2009 forlenges kommunalt vannledningsnett med ytterligere 350 meter. Hvis utbygger trekker 100 m ifra 850 m (500 m m) og betrakter innfasingen (100 m) til servicebygget som ei normal stikkledning, innebærer utbyggingen at 750 m "kommunalt vannledningsnett" er bekostet og utført av Slettås Eiendom. Storfjord kommune har til nå gjort krav på seks (6) tilknytningsgebyrer gjennom deres private ledningsnettet. Ytterligere fem (5) tomter er klargjort og vil en gang i fremtida bli knyttet til nettet på de 750 meterne som er privat utbygget. Slettås Eiendom ved Hallgeir Naimak innleverer i løpet av året reguleringsplan (jfr. tidl. vedtak i Driftsstyret) for fritidsboligetableringer på Slettnes som øker frie kommunale inntekter gjennom kostbare private utbygginger av vannverket. Vurdering Storfjord næringsutvalg oversender saken til driftsavdelingen hvor slike saker blir behandlet. Dette for at saken blir behandlet likt med tilsvarende saker. Side 29

30 Side 30

31 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 223 Saksbehandler: John Egil Ottosen Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg NORD-TROMS REGIONRÅD DA- PRØV SJØL MIDLER Henvisning til lovverk: Vedlegg: Søknad fra Nord-Troms regionråd DA Storfjord næringsutvalg stiller seg positiv til søknaden fra Nord-Troms regionråd DA og innvilger kr ,- Prøv sjøl midler Jf de kommunale vedtektene punkt C skal følgende punkt vektlegges: & Arbeidsplasser for unge. & Samarbeidstiltak hvor dette er praktisk mulig. Saksopplysninger Nord Troms regionråd DA søker Storfjord næringsutvalg om kr i støtte til "Prøv sjøl midler"- Ungdommers nærings og kulturfond RUST er en regional ungdomssatsing i Nord-Troms som startet opp i september Noe av målet med satsingen er å få en attraktiv region for ungdom ved et aktivt og engasjert ungdomsmiljø, og økt aktivitetstilbud. Det er fokus på å sette i gang tiltak slik at ungdom skal ha en positiv opplevelse fra regionen. Dette for å stimulere til blant annet tilflytting og hindre fraflytting samt forebygge problematferd knyttet til rus, kriminalitet og psykisk helse. Tiltak og handlingsplan i Ungdomssatsingen er vedtatt og forankret i Nord-Troms Ungdomsråd som består av to ungdommer fra hver av de seks kommunene, og et Fagråd som representerer administrasjonen som jobber med ungdom i kommunene. Et av tiltakene som er vedtatt i Ungdomssatsingen RUST er ønsket om å gjenoppta "Prøv sjøl midlene". Dette har vært et svært vellykket tiltak i det tidligere ungdomsprosjektet UNIT. "Prøv sjøl midlene" vil fungere som et nærings og kulturfond, ut i fra et ønske om å sette mer fokus på entreprenørskap i regionen. Der gis ungdom i Nord-Troms kommunene muligheten til å søke om inntil 5000 kroner for å skape eller få til noe innen næring eller kultur. Eksempelvis kan de søke om midler til investeringer for å etablere sin egen sommerarbeidsplass, markedsføre noe, videreutvikle produkter eller egen ungdomsbedrift. Eller for eksempel til å Side 31

32 arrangere en festival, spille inn en CD plate eller lignende. Nord-Troms Ungdomsråd vil forvalte fondet og fordele midlene til søkerne. Ungdomssatsingen RUST vil jobbe aktivt med å nå ut til ungdom med tilbudet. Nord Troms regionråd DA ønsker derfor å søke hver av de kommunene i Nord-Troms om kroner til formålet, og håper på en snarlig behandling av saken da en tar sikte på å kunne opprette et evt. fond 1. mai Vurdering Storfjord næringsutvalg stillers seg positivt til søknaden fra Nord-Troms regionråd DA. Dette er ungdomssatsing i Nord-Troms regionene som stimulerer til at ungdommene kan bli boende og har mulighet for økonomisk støtte i en oppstart. "Prøv sjøl midlene" vil fungere som et nærings og kulturfond, ut i fra et ønske om å sette mer fokus på entreprenørskap i regionen. Der gis ungdom i Nord-Troms kommunene muligheten til å søke om inntil 5000 kroner for å skape eller få til noe innen næring eller kultur. Side 32

33 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Birger Storaas Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg Søknad om støtte fra næringsfondet - Asgeir Heiskel Vedlegg: - søknad - kostnadsoverslag - finansieringsplan Asgeir Heiskel innvilges 30 % og maksimalt kr ,- i tilskudd fra næringsfondet. Sammen med anmoding om utbetaling må det vedlegges et regnskap over kostnadene. Frist for utbetalingsanmoding er Saksopplysninger Asgeir Heiskel søker om tilskudd til utvidelse av fjøset. Utvidelsen vil gi bedre plass til ungdyr og noen flere geiteplasser. Melkestallen skal også oppgraderes. Det skal bygges ny inngang for besøkende og melkerommet skal utvides for å etterkomme nye krav. Søkeren er med i prosjektet Friskere geiter. Utvidelsen vil gi rom for å kunne oppfylle dagens melkekvote og eventuelt utvide kvota. Kostnadsoverslaget er kr og i finansieringsplanen inngår tilskudd på kr fra kommunens næringsfond. Vurdering Det er svært positivt at søkeren styrker sine muligheter for å kunne opprettholde gårdsdrifta og eventuelt kunne utvide denne i framtida. Det er nå bare 8 geitebruk igjen i Storfjord, og det er av stor viktighet å stimulere til videre drift av disse. Ikke bare produseres det melk, men geitene gir et viktig bidrag til å hindre gjengroing i utmarka. Etter vedtektene kan det gis inntil 30 % i tilskudd. Side 33

34 Side 34

35 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Birger Storaas Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Lotten Frydenlund Søknaden innvilges med kr ,- i tilskudd fra næringsfondet til kjøp av melkekvote. Tilskuddet kan bli krevd tilbakebetalt ved salg av melkekvoten før det er gått 3 år fra tilsagnsdato. Saksopplysninger Lotten Frydenlund søker om tilskudd til kjøp av melkekvote. Hun har dokumentert kjøp av liter geitmelkkvote til en kostnad av kr ,50 ex. moms. Vurdering I henhold til vedtektene for næringsfondet kan det innvilges inntil 35 % i tilskudd til kjøp av melkekvote. Søknaden kan dermed innvilges maksimalt kr ,- Side 35

36 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: Birger Storaas Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg Søknad tilskudd næringsfondet - Idar Mikkelsen Vedlegg: - søknaden Søknaden avslås. Søkeren oppfordres til å fremme en ny søknad neste år hvor prosjektideen og den forretningsmessige delen beskrives bedre. Saksopplysninger Idar Mikkelsen søker om tilskudd til prosjektet Bellikaplassen. Det søkes om tilskudd på kr ,-. Samlet kostnadsoverslag er på kr hvor det inngår lavvo av osp, 2 naust av naturtre, lunner, brukt flytebrygge og plate med historikk. Vurdering I søknaden framgår den forretningsmessige delen av prosjektet i liten grad. Det er derfor noe vanskelig å ta stilling til søknaden slik som den framstår. Det er ønskelig at søker i større grad beskriver prosjektet. Næringsfondets midler for i år er fordelt. Det foreslås derfor at søkeren fremmer en ny søknad for neste år hvor prosjektidéen presenteres bedre og den forretningsmessige delen kommer klart fram. Side 36

37 Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Birger Storaas Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg Landbruk Nord - Støtte til tjenester, rådgivning og veiledning Søknaden innvilges med kr ,- i tilskudd fra næringsfondet. Saksopplysninger Denne saken var oppe til behandling i tidligere møte, men ble utsatt for at Landbruk Nord skulle inviteres til møte. Landbruk Nord søker om støtte for De har de siste årene mottatt kr årlig. De hadde medlemmer fra Storfjord. Side 37

38 Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Birger Storaas Dato: /10 Storfjord Næringsutvalg Søknad tilskudd til kjøp av vedproduksjonsutstyr - B.N. Maskin Vedlegg: - søknaden Søknaden fra B.N. Maskin innvilges med kr ,- i tilskudd. Kjøpet må dokumenteres med kopi av bilag. Dersom redskapene selges innen 3 år, kan tilskuddet kreves forholdsmessig tilbakebetalt. Frist for anmoding om utbetaling er Saksopplysninger BN. Maskin søker om tilskudd fra næringsfondet til kjøp av vedproduksjonsutstyr. De har allerede investert for kr til traktor med laster, vinsj, pallegafler og flere motorsager. Planen er å investere i enda en vedmaskin og tilhenger for frakt av ved til samlet kostnad kr. Side 38

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen. Tone Seppola Medlem Næringsforeningen Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.11.2010 Tidspunkt: 09:00 14.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 4, Storfjord rådhus Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 12:00 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Sommerseth

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 01.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800 eller epost: post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 26.04.2011 Tidspunkt: 09:00 14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 09:00 -

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 09:00 - Møteinnkalling Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 09:00 - Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen NESTL STAP Geir Varvik MEDL STH Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: 09:00 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ørjan Skogmo MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ørjan Skogmo MEDL STSP Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 09:00 15:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

2. Årlig tilførsel gjennom konsesjonskraftinntekter, for tiden knapt 2 mill kr.

2. Årlig tilførsel gjennom konsesjonskraftinntekter, for tiden knapt 2 mill kr. VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I STORFJORD KOMMUNE Vedtatt av Storfjord kommunestyre 18.11.2008, sak 123/008, konfirmert i k.styret 6.5.2009 i forhold til pkt B og D 5. (mst 12.6.2008, justert mst 6.5.2009)

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 14.03 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 13:55

Møteprotokoll. Saksliste. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 13:55 Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Larsen Medlem KY Møteprotokoll Utvalg: Fondsstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 26.10.2016 Tidspunkt: 11:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Nestleder H Jan Helge Jensen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord formannskap Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 01.02.2017 Tidspunkt: 09:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Varvik MEDL H

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Varvik MEDL H Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 09:00 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:35-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen møtte ikke Nestleder STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen møtte ikke Nestleder STAP Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00 11:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Solveig Sommerseth MEDL TPL Sten Nystad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Solveig Sommerseth MEDL TPL Sten Nystad Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 17.02.2016 Tidspunkt: 09:00-14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord formannskap Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 15.03.2017 Tidspunkt: 09:30-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.01.2010 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen Leder Birger

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel NESTL AP Hanne Braathen MEDL SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel NESTL AP Hanne Braathen MEDL SP Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 09:00-14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 05.12.2012 PS 172/2012 Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 PS 150/2011 Revidert i formannskapsmøte 14.09.2011 PS 126/2011

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Otertind, Storfjord rådhus Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder LYAP Jack-Robert Møller inhabil i Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder LYAP Jack-Robert Møller inhabil i Medlem Lyngen kommune Lyngen næringsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested:, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested:, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested:, Skjervøy rådhus Dato: 21.04.2016 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Hanne Braathen Medlem STSP Inger Heiskel Medlem STAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Hanne Braathen Medlem STSP Inger Heiskel Medlem STAP Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 15:45 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Medlem Hanne Braathen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP Sten Nystad MEDL FRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP Sten Nystad MEDL FRP Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom Otertind, Storfjord rådhus Dato: 14.10.2016 Tidspunkt: 10:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord formannskap Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 11.10.2017 Tidspunkt: 09:00 13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46)

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) Kvænangen kommune har 2 næringsfond: Næringsfond I, der fondskapitalen er statlige midler tildelt

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Averøy kommune. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset, Bruhagen Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Averøy kommune. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset, Bruhagen Dato: Tidspunkt: 19:00 Averøy kommune Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset, Bruhagen Dato: 19.12.2017 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 51 35 00. Møtesekretær

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: Tid: 10:00

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: Tid: 10:00 Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 22.05.2017 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på e-post til post@storfjord.kommune.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på e-post til post@storfjord.kommune. Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Lyngen havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.01.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.01.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.01.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes pr.

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.08.2017 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Storfjord Formannskap Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Møterom Otertind, Storfjord rådhus Dato: 31.10.2014 Tidspunkt: 10:30 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/325 NÆRINGSFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD RONNY LUND

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/325 NÆRINGSFONDET - SØKNAD OM TILSKUDD RONNY LUND VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK, NÆRING PLAN OG KULTUR Møtested: Vardø rådhus møterom 2 Møtedato: 25.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 sak 150/11 1 Formål Næringsfondet skal brukes for å styrke næringslivet og bosettingen i Balsfjord kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 1 Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 1 Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 1 Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller e-post: post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes pr

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.06.2005 223 U33 05/00722 3 Odd Egil Nilsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 24.01.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Medlem AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Medlem AP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord formannskap Møtested: 3, Storfjord rådhus Dato: 06.09.2017 Tidspunkt: 09:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft Ordfører TPL Hanne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Næringsfondet Gratangen rådhus 13.11.2012 Tid: etter PLA Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til Møteinnkalling Storfjord levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post

Detaljer

Saksnr Innhold Lukket. Øksfjord 26. januar Steinar Halvorsen Ordfører (s)

Saksnr Innhold Lukket. Øksfjord 26. januar Steinar Halvorsen Ordfører (s) Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Ekstraordinært Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Loppa Rådhus Dato: 01.02.2017 Tid: 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes LEDER STAP. Trond Bronken Seppola

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes LEDER STAP. Trond Bronken Seppola Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 09:00 12.56 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Primærnæringsfondet Møtedato: 29.09.2015 Møtested:

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. epost til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 28.01.2015 FSK-sak 19/2015 Revidert i formannskapsmøte 17.07.2013 FSK-sak 80/2013 Revidert i formannskapsmøte 05.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 3 Dato: Tidspunkt: 09:30

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 3 Dato: Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 3 Dato: 14.10.2010 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800. Forfall kan også meldes pr.

Detaljer

Næring - Retningslinjer næringsfond

Næring - Retningslinjer næringsfond Næring - Retningslinjer næringsfond Retningslinjene er vedtatt i Kommunestyret 06.12 2012. Administrativ endring utført 01.08.2017, gjelder punkt ni som er lagt til. Hammerfest kommune mottar årlig midler

Detaljer

Interpolar AS. Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013

Interpolar AS. Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013 Interpolar AS Miniseminar Næringsutvikling og virkemidler Lyngskroa hotell Oteren, 21. august 2013 Eiere INTEK Lyngen (27 %) Statskog SF (24 %) Storfjord kommune (22 %) Kåfjord kommune (18 %) Lyngen kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Eldreråd Møtested: Møteron 3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Eldreråd Møtested: Møteron 3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Eldreråd Møtested: Møteron 3, Storfjord rådhus Dato: 06.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes pr.

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND. Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941

LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND. Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941 LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941 1 Formål Næringsfondet skal brukes for å styrke og stimulere næringslivet og

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret BØ KOMMUNE Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret 28.09.16 1. FORMÅL Formålet med Kommunalt Næringsfond er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten a) Bidrar til å styrke og

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800. Forfall kan også

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes MEDL AP Møteprotokoll Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 31.08.2016 Tidspunkt: 09:00-15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Jentoft

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Eidal Frøvoll Arkiv: 223 U01 Arkivsaksnr.: 17/1098

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Eidal Frøvoll Arkiv: 223 U01 Arkivsaksnr.: 17/1098 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Eidal Frøvoll Arkiv: 223 U01 Arkivsaksnr.: 17/1098 ØKONOMISK STØTTE FRA NÆRINGSFOND 2017 Søknadene innvilges/avslås i tråd med «Rådmannens forslag til vedtak»,

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet Dato: 01.09.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Retningslinjer for Aure næringsfond

Retningslinjer for Aure næringsfond Retningslinjer for Aure næringsfond Innhold RETNINGSLINJER for AURE NÆRINGSFOND... 3 1. Bakgrunn og forankring... 3 2. Formål... 3 3. Kunngjøring... 3 4. Hvem kan søke?... 3 5. Hva kan støtten brukes til?...

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer