ABOVE ALL G/B C D G. Above all powers above all kings G/B C D G. Above all nature and all created things. D/F# Em D C G/B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ABOVE ALL G/B C D G. Above all powers above all kings G/B C D G. Above all nature and all created things. D/F# Em D C G/B"

Transkript

1 LOVSNSPERM FOR

2 /B BOVE LL bove all powers above all kings /B bove all nature and all created things /F# Em /B bove all wisdom and all the ways of man m7 You were here before the world began /B bove all kingdoms above all thrones /B bove all wonders the world has ever known /F# Em /B bove all wealth and treasures of the earth m7 B7 There's no way to measure what You're worth horus rucified laid behind a stone You lived to die rejected and alone /F# Em /B Like a rose trampled on the ground /B You took the fall and thought of me bove all

3 mazing race F F7 Bb Bb/ F mazing grace, how sweet the sound F 7 m7 7 that saved a wretch like me m7 F7 Bb Bb/ F I once was lost, but now I m found /E m7 7 7 F was blind, but now I see Twas grace that taught my heart to fear, nd grace my fears relieved. How precious did that grace appear The hour I first believed Thro many dangers, toils and snares, I have already come. This grace has brought me safe thus far, nd grace will lead me home When we ve been there ten thousand years, Bright shining as the sun, We ve no less days to sing od s praise Than when we ve first begun

4 Bare u Vers 1: / Ingen som u, ud / 7 kan gi meg fred og mening med mitt liv / et eneste som teller / / er å søke eg og se eg som u er Refr: /F# Em7 sus4 Ba - re u kan møte all min lengsel /F# Em7 sus4 Ba - re u kan gi meg evig liv /F# Em7 sus4 Ba - re u gir glede som er varig /F# Em7 sus4 Ba - re u hører når jeg ber Vers 2: Herre, jeg elsker eg Kom rør ved meg, jeg lengter etter eg in herlighet forvandler meg La in kjærlighet få gjennomstråle meg

5 Bare du er ud Vers: F#m E E all filosofi F#m E E all ideologi F#m E må en dag bøye seg for deg all politikk all polemikk må en dag bøye seg for deg Bro: E alle mennesker fall ned E alle mennesker fall ned E alle mennesker fall ned Ref: Hm bare du er gud bare du er gud Hm bare du er gud E E bare du er, bare du er gud Vers 2 hver president en hver statsregent må en dag bøye seg for deg hver general all kapital må en dag bøye seg for deg

6 Bare P din nåde /H m m/ Bare på grunn av din nåde F m F7 - Bare på grunn av ditt blod /H m m/ Far tett til eg får vi komme F m Bare fordi u er god Em m m/ I dine kjærlige armer F Nåde å få /H m m/ Tett til itt bankende hjerte m Får vi lov å komme nå Bridge: m7 F Om u holder fram våre synder, F Hm E7 hvem går fri? m7 F F/ Bare av nåde er fortidens feiltrinn m7 forbi

7 Beautiful One F /E Wonderful, so wonderful is Your unfailing love F m7 Your cross has spoken mercy over me F No eye has seen, no ear has heard, /E no heart could fully know F how glorious, how beautiful You are Refr: F Beautiful One, I love You F Beautiful One, I adore F Beautiful One, my soul must sing Vers 2: Powerful, so powerful Your glory fills the sky Your mighty works displayed for all to see The beauty of Your majesty awakes my heart to sing how marvellous, how wonderful You are Bro: F You opened my eyes to Your wonders anew, F/ /H captured my heart with this love F cos nothing on earth is as beautiful as You 2x Bro 2: F My soul my soul must sing m /H My soul my soul must sing F My soul my soul must sing Beautiful One 2x

8 Blessed be Your name E Blessed be your name F#m In the land that is plentiful E Where the streams of abundance flow Blessed be your name Blessed be your name When I'm found in the desert place Though I walk through the wilderness Blessed be your name E Every blessing you pour out, I F#m turn back to praise E When the darkness closes in, Lord F#m Still I will say... E Blessed be the name of the Lord F#m Blessed be your name E Blessed be the name of the Lord F#m E Blessed be your glorious name Blessed be your name When the sun's shining down on me When the world's all as it should be Blessed be your name Blessed be your name On the road marked with suffering Oh, There's pain in the offering Blessed be your name Every blessing you pour out, I turn back to praise When the darkness closes in, Lord Still I will say... Blessed be the name of the Lord Blessed be your name Blessed be the name of the Lord Blessed be your glorious name Bridge E You give and take away F#m You give and take away E My heart will choose to stay F#m Well Blessed be your name

9 ome, now is the time to worship Vers: / ome, now is the time to worship Em7 /F# ome, now is the time to give your heart / ome, just as you are to worship Em7 /F# ome, just as you are before your od ome Refr: One day every tongue will confess You are od One day every knee will bow Hm7 Still the greatest treasure remains for those Em7 /F# sus4 who gladly choose You now

10 onsuming Fire Em7 /F# There must be more than this Em7 /F# O breath of od come breathe within Em7 /F# There must be more than this Em7 /F# Spirit of od we wait for you m7 /B Fill us anew we pray m7 /B Fill us anew we pray /F# onsuming fire, fan into flame Em7 passion for your name /F# Spirit of od fall in this place Em7 Lord have your way /F# Lord have your way with us ome like a rushing wind lothe us with power from on high Now set the captives free Leave us abandoned to Your praise Lord let Your glory fall Lord let Your glory fall Stir it up in our hearts Lord Stir it up in our hearts Lord Stir it up in our hearts, passion for Your name

11 reate in me a clean heart Vers: reate in me a clean heart, oh od and renew a right spirit within me reate in me a clean heart, oh od 7/H and renew a right spirit within me Refr: add9 ast me not away from Thy presence, oh 7/H Lord add9 / 7/H Take not Thy Holy Spirit from me add9 /F# Em7 Restore unto me the joy of Thy salvation and renew a right Spirit within me

12 eg være ære /F# eg være ære, Herre over dødens makt 7 /F# H7 Em7 Evig skal døden væ - re Kristus 7 underlagt Hm7 Em7 F# Lyset fyller ha - ven, se, en engel kom Hm7 E E7 E7 Åpnet den stengte graven, Je - su grav er tom! Refr: /F# eg være ære, Herre over dødens makt 7 /F# H7 Em7 7 Evig skal døden væ - re Kristus underlagt Vers 2: Se, Herren lever! Salig morgenstund Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn Jubelropet runger: Frelseren er her! Pris Ham, alle tunger; Kristus Herre er! Vers 3: Frykt ikke mere. Evig er Han med Troens øye ser det: Han gir liv og fred Kristi navn er ære, seier er Hans vei Evig skal Han regjere, aldri frykter jeg

13 er det nye livet lever /H er det nye livet lever F 7 der tar ingen veier slutt E7 alle hindringer og grenser F m7 E har et nysatt fotspor brutt. m F Hvor det fører det vet ingen Em7 men en vandring har tatt til m m7 E7 med hele verden som sitt mål kan ingen gå seg vill m F Em7 Hvor det fører det vet ingen men en vandring har tatt til m7 F med hele verden som sitt mål kan ingen gå seg vill. Selv om landskapet kan skifte, mellom sletter fjell og skog Så er såkornet det samme, men det brukes ulik plog :/;en som er et lys i verden, den som kalles livets salt Og den som fisker mennesker har arbeid overalt:/: Slik som Peter og Johannes, og Maria gjorde før a de delte ut sin glede, skal vi gå fra dør til dør :/:Og når ordets nøkler åpner, en lukket hjertegrind år vi et skritt til siden slik at Jesus slipper inn:/: er det nye livet lever, der må planter sette frø Slik som dette livet startet, ved at Jesus måtte dø :/:et er han som eier livet, det er han vi hører til Med Jesus som vår hyrde kan vi aldri gå oss vill:/:

14 et er ud som har satt mot i oss m E et er ud som har satt mot i oss m Han har seiret over alt det onde E et er vi som synger seiers sang m Kongen vant! Vår ud har grepet mektig inn m m Og vi har blitt hans folk m E I frihet får vi leve nå og verden skal forstå at der er

15 et er makt i de foldede hender /H et er makt i de foldede hender m7 7 I seg selv er de svake og små Em7 H H7 Em7 Men mot allmaktens ud du dem vender H/F# F#7 H Han har lovet at svar skal du få Refr: m7 7 et er svar underveis, engler kommer med bud m/h E7 m7 Om det drøyer, det fram dog skal nå H Em7 For det lovet jo løftenes trofaste ud: / m7 -/ Kall på Meg, og du hjelpen skal få Vers 2: u som ber for ditt barn, dine kjære Er i forbønn fra år og til år Om du tålmodets lekse må lære Himlens bønnesvar klart skal du se Vers 3: et er makt i de foldede hender Når i Frelserens navn du får be Og engang når du livsløpet ender Hvert et bønnesvar klart skal du se

16 ra meg nær til eg / ra meg nær til eg E/ Hold meg alltid fast E/# /F# Jeg gir meg helt til eg, igjen F#m F#m/E maj7 Fortell meg at jeg er din venn / Jeg lengter etter eg E/ Å få være nær til deg E/# /F# Få kjenne varmen i din favn F#m F#m/E maj7 Få stille mine dype savn /E Hør mitt rop o` ud E11 / E11 Før meg hjem til eg E/ / E/ ud, u er alt E/# /F# Esus4 - E ud, u er alt jeg trenger #m7 maj7 /# ud, u er alt Hm7 E11 Kom u og vær meg nær

17 u har lagt en sang i våre hjerter m m7 m7 u har lagt en sang i våre hjerter, 7 F 7 En glede som kommer innenfra. m u har gitt oss ånden, m7 Som pant på vår arv m Og vi fryder oss i deg, halleluja! m7 m7 m7 Vi fryder oss i din frelse! m7 F 7 Takk for livet som du gav! m7 m7 m7 Vår ånd jubler i våre hjerter; sus Vi har frelsesfryd, halleluja!

18 u låg å skalv av angst på kne F m u låg og skalv av angst på kne m og svetten rant som blod F m m og venene du hadde med dei sov i største ro m7 m7 m dei svikta då du trengte dei du hadde gitt dei alt m7 m7 Bb dei valde minste motstands vei, og alle svikta då det gjaldt m F Bb m Og eg har tenkt det sko 'kje eg ha gjort F Bb eg sko ha kjempa saman med deg m F Bb holdt rundt deg og tørka svetten bort m F - gjort ka eg kunne for å gle deg. ei dømde deg te død og pine spotta deg og lo og ein av dei du kalla dine fornekta og bedro Han svikta då du trengte han du hadde gitt ham alt. han var ein veik og vesal mann som svikta då det gjalt. Eg vetr eg ofte svikte Eg fornekte og bedrar eg gjer'kje det eg plikte - eg e hjertelaus og hard. e likasel for andres nød og blind for venners sorg ka bryr det meg dei andres død min kulde e så fast ein 'borg. Siste refreng: Men framlies e du lika gla' i meg tilgir meg alle feilå mine Stille tar du kappå di av deg tar te å vaska beina mine

19 u som låg i natti seine, #m u som låg i natti seine, Hm7 7/F# Sorgtyngd, vanvvørd og åleine, Esus4 E7 Em7 7 Skjelvande på så - re kne. #m u som skåli trufast tømde, Hm7 m Medan alle dine rømde Hm F#m7 H7 Stridsmann frå etsemane, Em7 7 Stridsmann frå etsemane u som spotta vart og banna, Kront med klungerkrans om panna Medan augo brann i sorg. u som stod i namnlaus pine, Skild frå dei du kalla dine - Einsam i Pilati borg, Einsam i Pilati borg. u som hekk til krossen nagla, Medan blodut sveitte hagla Frå di panne då du sa: Fader, kvifor gjekk du frå meg! Å, lat nådens blodstraum nå meg. Offerlam frå olgata! Offerlam frå olgata! Lær mi sjel kor du laut lida, Syn meg såret ditt i sida, Styrk og nør mi veike tru. Syn meg dine merkte hender Så eg frelst mitt auga vender Opp til deg på krossen du, Opp til deg på krossen du!

20 Fader, Sønn og HelligÅnd F m7/f Fader, Sønn og Hellig Ånd, Bb F F/ av hele hjertet vil jeg lovsynge eg Bb 7/Bb m7 m7 itt rike består til evig tid m7 7/H 7 in barmhjertighet den omslutter meg m7 m7 Skulle jeg vandre i dødens skygge m7 /H sus4 7 aldri vil u slippe meg Bb 7/Bb m7 m7 m7 Bb/ F Fader, Sønn og Hellig Ånd, jeg hengir meg til eg Vers 2: Fader, Sønn og Hellig Ånd v hele hjertet vil jeg lovsynge eg I sannhet er u Fredens ud itt Ord er brød som styrker meg Midt i natten er u Lyset viser meg sannhetens vei Fader, Sønn og Hellig Ånd, jeg hengir meg til eg Vers 3: Fader, Sønn og Hellig Ånd v hele hjertet vil jeg lovsynge eg in trofasthet er vern og skjold u er Herren ud som leger meg Ingen som u fyller all min lengsel Ingen som u kjenner meg Fader, Sønn og Hellig Ånd, jeg hengir meg til eg

21 FLL TIL RO m 7 Fall til ro, og kjenn at jeg er herre m7 7 m Fall til ro, ja sett deg bare ned m7 Fall til ro, og kjenn at jeg er din ud m/ 7 m Jeg vil gi deg av min fred. Vers 1: m7 7 F Fm Jeg vil prise Jesus Krisus, Jeg vil takke Israels ud m7 7 F sus4 Jeg vil lovsynge min frelser, som gir meg dette bud Vers 2: Jeg vil kalle deg til glede, jeg vil kalle deg til savn u må legge verden bak deg, men du skal styrkes i mitt navn

22 Free like an eagle Hm ont pray for an easy life Em Pray for power and an guiding light m Use every day, to tell everyone what s going on Hm This is all that I can say Em When you re in trouble just start to pray m I know the answer will come If not at once believe something is going on Hm Em Free - e like an eagle m I wanna fly high in the wind Spread my wings to the sky and tell you I love you Hm Em Free - e like an eagle m I know the love you give me is all that I need.

23 Fyll hele jorden med lovsang m sus m sus Fyll hele jorden med lovsang m 7 sus 7 Opphøy Herren med alt hva du har m7 7 F m Fienden bare skjelver, Bb m/e sus når vi overalt frimodig opphøyer Far m sus m sus Fyll hele jorden med lovsang m 7 sus 7 Også fjellene skal juble en gang m7 7 F m Å trærne skal klappe i hendene Bb m/e sus Hele jorden skal fylles med lovsang Halleluja Halleluja Hm Halleluja sus Halleluja

24 ud, in skjønnhet Vers: E Fm7 E ud, in skjønnhet slår meg over ende E Fm7 E ud, in makt tvinger meg i kne E E Fm7 u lar meg komme innfor in tro o - ne E E Fm7 er får jeg være med eg, hi mlenes Herre E i in herlighet Refr: Og jeg kommer nå E E Fm7 Jeg trenger meg på, og gir eg all ære u er kjærlighet og jeg har fått fred med eg, ud Refr 2: Jeg kjenner u er nær E E Fm7 Jeg vil bare være her, og e - lske eg Jesus lt u er og gjør det er godt gode ud Vers 2: u har tallet på alle himlens stjerner. ud, u gir dem alle navn. u lar meg komme

25 Hamba Nathi Hamba Nathi Mkululu Wethu Hamba Nathi Mkululu Wethu Hamba Nathi Mkululu Wethu Hamba Nathi Mkululu Wethu Mkulu Mkulu Mkululu Wethu Mkulu Mkulu Mkululu Wethu Mkulu Mkulu Mkululu Wethu Mkulu Mkulu Mkululu Wethu å du med oss for vegen er lang

26 Here I am to worship Vers 1: E H/# F#m7 Light of the world, You stepped down into darkness E H add9 opened my eyes, let me see E H/# F#m7 Beauty that made this heart adore you E H add9 Hope of a life spent with you Refr: E H/# So here I am to worship, here I am to bow down E/# Here I am to say that You re my od E H/# nd You re altogether lovely, altogether worthy E/# altogether wonderful to me Bro: H/# E :/:I ll never know how much it cost H/# E to see my sin upon that cross:/: Vers 2: King of all days, oh so highly exalted lorious in heaven above Humbly You came to the earth You created ll for love s sake became poor

27 Hvilken mektig ud vi har Hvilken mektig ud vi har 7 Hvilken mektig ud vi har Hvilken mektig ud vi har 7 Hvilken mektig ud vi har Han har skapt oss, deg og meg (4x) Han har makt og herlighet (4x) Han er verd vår lov og pris (4x) La oss lovsynge vår ud (4x)

28 I could sing of Your love forever ( evt Power hords E, H,,H ) Vers: Over the mountains and the seas Em7 Your river runs with love for me sus4 nd I will open up my heart and let the Healer set me free I m happy to be in the truth Em7 nd I will daily lift my hands sus4 For I will always sing of when Your love came down Refr: Em7 I could sing of Your love forever sus4 I could sing of Your love forever 2x Bro: Em7 /F# Oh, I feel like dancing It s foolishness, I know Em7 /F# But when the world has seen the light they will dance with joy like we re dancing now

29 I U FERS HENER m 7 m I ud Faders hender er jeg glad og fri F m Tryggere kan ingen steder bli Hjertet som er såret, viljen som er delt u setter alt i stand og gjør det helt F Bb I min frelsers nærhet 7 m Finner hjertet fred F m Han gir ly og omsorg uten stans F Bb I min frelsers nærhet 7 m Finner hjertet fred F m Hver blomst på jord får lys fra solen hans I ud Faders hender er jeg alltid rik Ingen andre steder er det slik Han har gitt meg livet Han har kalt meg sin Og seieren han vant er også min Se ud faders hender Holdes som en båt er er plass til både fryd og gråt isse gode hender e ble naglet fast Som livets røde seil på livets mast

30 I wish we d all been ready E Life was filled with guns and war, E7 and everyone got trampled on the floor, E H H I wish we'd all been read -- y E hildren died the days grew cold E7 a piece of bread could buy a bag of gold E H H I wish we'd all been read -- y horus: E There's no time to change your mind E the Son has come and you've been left behind man and wife asleep in bed, she hears a noise and turns her head he's gone, I wish we'd all been ready Two men walking up a hill, one disappears and one's left standing still, I wish we'd all been ready horus Life was filled with guns and war, and everyone got trampled on the floor, I wish we'd all been ready hildren died the days grew cold a piece of bread could buy a bag of gold I wish we'd all been ready horus E The Father spoke the emons dined, How could you, have been so blind? horus

31 I, I believe in Jesus E- Hsus4 - H I, I believe in Jesus E H I believe He is the Son of od E Hsus4 - H I believe He died and rose again E H I believe He paid for us all H E nd I believe He is here now (I believe He is here) H E standing in our midts H E Here with the power to heal now (with the power to heal) H E and the grace to forgive I believe in You, Lord I believe You is the Son of od I believe You died and rose again I believe You paid for us all nd I believe He is here now (I believe He is here) standing in our midts Here with the power to heal now (with the power to heal) and the grace to forgive

32 I ve found Jesus Vers 1: E Well, I hear they re singing in the streets that Jesus is alive E nd all creation shouts aloud that Jesus is alive E Now surely we can all be changed cause Jesus is alive E nd everybody here can know that Jesus is alive Bro: #m7 nd I will live for all my days E H to raise a banner of truth and light, #m7 to sing about my Saviour s love E nd the best thing that happened H was the day I met You Refr: E E I ve found Jesus, I ve found Jesus E E I ve found Jesus, I ve found Jesus

33 IN THE KINOM Used chords are: / F/E / F m Bm / F/E I saw the headlines just the other day, / F/E it said the walls are coming down. / F/E It said the piece is just a breath away, / F/E one world one voice one happy family. / F/E Yeah that's what the world believes. I read my bible just the other day, it said the kingdom is coming down. Jesus said the kingdom is just a prayer away, one Lord one od one faith eternaly. Yeah, that's what the church believes. chorus: F/E We're alive, we are strong, F/E we're a nation, we belong. m / Let us all stand together, in the kingdom. F/E No more darkness, no more night, F/E we are children of the light. m / Let us all work together in the kingdom. I heard the newsman just the other day, he said the war is coming down. He said destruction is just a breath away, one world one war one awesome tragedy. Yeah that's what the wolrd believes. I heard a preacher just the other day he said od's glory's coming down just as the waters cover all the seas one King one crown one reign forever more Yeah, that's what we have and more chorus. Then play something like this: We're alive, we are strong, we're a nation, we belong. Bm Let us all stand together, in the kingdom. No more darkness, no more night, we are children of the light. Bm Let us all work together in the kingdom.

34 In the light H #m7 I keep trying to find a life H #m7 on my own, apart from You H #m7 I am the king of excuses H #m7 I ve got one for every selfish thing I do Bro: H #m7 What s going on inside of me H #m7 I despise my own behavior H #m7 This only serves to confirm my suspicions H #m7 that I m still a man in need of a Savior Refr: E H I wanna be in the light, as You are in #m7 the light E I wanna shine like the stars in the H heavens E H #m7 Oh Lord, be my light, and be my salvation H #m7 ause all I want is to be in the light H #m7 ll I want is to be in the light Vers 2: The disease of self runs through my blood It s a cancer fatal to my soul Every attempt on my behalf has failed to bring this sickness under control

35 Ingen er som Jesus E #m Ingen kan noen gang være H det u er for meg E #m Ingen kan noen gang gjøre H det u gjorde for meg Fm H u har tatt bolig inni meg Fm H Mitt hjerte vil opphøye eg Refr: E Ingen er som Jesus #m u er selve Livet Jeg vil gi eg ære H Jeg vil gi eg pris 2x

36 Ingen er så Trygg i Fare /F# Em 7 Ingen er så trygg i fa - re som uds lille barneskare 7 /H / H7 Em 7 7/ Fuglen ei i skjul bak løv - et, stjernen ei høyt over støv et Herren selv vil sine berge, han er deres skjold og verge Over dem han seg forbarmer, bærer dem på faderarmer Ingen nød og ingen lykke, skal av herrens hånd dem rykke Han den beste venn blant venner, sine barns bekymring kjenner Våre hodehår han teller, hver en tåre som vi feller Han oss føder og oss kleder, midt i sorgen han oss gleder led deg da, du lille skare, Jakobs ud skal deg bevare For hans allmakts ord må alle, fiender til jorden falle Hva han tar og hva han giver, samme fader han forbliver Og hans mål er kun det ene, barnets sanne vel alene

37 It is finished m m In the heat of early morning on a hill they call the Skull Bb m m m The roaring of the angry mob had settled to a lull m m ll eyes were cast upon the man whose hands and feet were bound Bb m m m They saw him cry in anguish when they heard the hammer pound They saw the bloody woven thorns with which his head was crowned They watched the bloody cross of wood be dropped into the ground The soldiers gambled for his clothes, they watched them win and lose They saw the sign above his head that said "King of the Jews" m m Bb m (It is finished) nd the sky grew black as the night m m Bb (It is finished) nd the people scattered in fright m F m The work had been done, redemption had been won Bb m The war was over without a fight m It is finished They searched his face for anger for vengeance in his stare Instead of eyes that burned with hate a look of love was there He prayed for their forgiveness and bowed his battered head nd no one knew the meaning of the final words he said Bridge: The provision has been made The foundation has been laid He paid the ransom due and tore the temple veil in two nd opened up the way for me and you It is FINISHE.

38 Jeg er i Herrens hender /# Hm7 / Jeg er i Herrens hender /F# 7 når dagen gryr i øst /# Hm7 / Hver morgen Han meg sender /F# 7 Sitt ord med lys og trøst Em7 Em/# F#7 Hm7 Hva dagen meg vil bringe /E E7 av glede og av savn, /F# /F# Jeg kan på bønnens vinge Em7 7 få kraft i Jesu navn. Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær Om jeg i dype daler må gå den tunge vei, fra himlens høye saler Hans øye følger meg Jeg er i Herrens hender når dagen dør i vest Min synd jeg stilt bekjenner for Ham, min høye gjest Han gir meg himlens nåde og setter englevakt, for natten Han vil råde med hellig guddomsmakt Jeg er i Herrens hender når dødens bud meg når Mens lyset stilt nedbrenner, fra Ham jeg hilsen får Han gir meg stav i hånde, Han gir meg trøst i sinn, og glemt er ve og vånde på vei til himlen inn

39 Jeg vil følge Intro: /# Hm7 Vers1: /# u kom til meg og jeg fikk se hvem du var Em Jesus uds sønn Hm7 Hm7/ u viste meg veien du gikk for min skyld Em in død ble mitt liv Bridge: Hm7 Og Jesus her står jeg ved ditt kors /# Hm7 og hører du kaller navnet mitt og Jesus her står jeg ved ditt kors F#sus4 F# og hører du kaller meg, kaller meg Refreng: Hm7 Til å følge deg hvor enn du går sus4 Jesus du gav meg alt å leve for Hm7 a du ble korsfestet ble jeg satt fri sus4 For se jeg var død men har nå fått liv E /# Hm7 Jeg vil følge deg, Jesus du som har all fremtid for meg Vers2: u som kom fra, et liv i herlighet fornedret deg selv u forlot alt, himmel og trone for meg, en fremmed du ble

40 Jeg vil gi mer enn en sang m Når musikken tar slutt og allting dør ut da kommer jeg m jeg vil bare gi noe verdifullt som ærer eg m Jeg vil gi mer enn en sang m for en sang i seg selv er ikke det u vil ha m m u søker dypt inn i meg, for tanker og ord inn i mitt hjerte u ser Jeg vil tilbake til hjertes lovsang m F for det handler om deg, bare og deg Jesus tilgi hva jeg har gjort den til m F for det handler om deg, bare om deg Jesus u som er min ud, hva har jeg å gi Mine ord tar slutt Selv om jeg er svak, gir jeg alt til deg Hvert åndedrag

41 Jeg vil opphøye eg ud Intro: :/:,, /F#, :/: Vers: /F# Jeg vil opphøye eg ud /F# for u er verdig lov og pris /F# Jeg vil opphøye eg ud /F# for u er verdig lov og pris Refr: maj7 /F# Hosianna, velsignet være u Em7 /F# sus4 Velsignet være u som er min redning maj7 /F# Hosianna, velsignet være u Em7 /F# sus4 Velsignet være u som er min re - dning

42 Jesus, det eneste Hm7 F#7 Hm7 7 Jesus, det eneste, helligste, reneste Em7 F#7 Hm Em F#7 navn som på menneske - lepper er lagt 7 Em7 F#7 Hm Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet, Em7 Hm F#7 Hm fylde av nåde og sannhet og makt Motganger møter meg. ldri u støter meg bort fra in hellige, mektige favn Mennesker glemmer meg, Herre, u gjemmer meg fast ved itt hjerte og nevner mitt navn Herre, u høre meg, Herre, u føre meg hvordan og hvor hen det tjener meg best i meg å bøye meg, lær meg å føye meg etter in vilje mens her jeg er gjest u er den eneste, helligste, reneste i meg itt rene og hellige sinn Frels meg fra snarene, fri meg fra farene Ta meg til sist i in herlighet inn

43 Jesus, u er Konge Vers: E #m7 F#m7 H Jesus, u er Konge midt iblant oss #m7 #m7 H7 u regjerer ved in Ånd E #m7 F#m7 H u har overvunnet alt det onde #m7 #m7 H7 Sitter ved uds høyre hånd Refr: #m7 #m F#m7 H u er Ko - nge, Konge i all evighet #m7 #m F#m7 H u er Ko - nge, Konge full av herlighet #m7 #m F#m7 H E u er Ko - nge, vi tilber eg og gir vår kjærlighet

44 King of Kings Em7 King of Kings and Lord of Lords H7 Em7 lory, hallelujah Em7 King of Kings and Lord of Lords H7 Em7 lory, hallelujah Em7 Jesus, Prince of Peace H7 Em7 lory, hallelujah Em7 Jesus, Prince of Peace H7 Em7 lory, hallelujah Kongers Konge, Herrenes Herre Ære, halleluja Kongers Konge, Herrenes Herre Ære, halleluja Jesus, Fredens Fyrste Ære, halleluja Jesus, Fredens Fyrste Ære, halleluja

45 Kom og rør ved meg Kom eg rør ved meg sus4 med din Ånd kom og rør ved meg, H med din Ånd Em7 la meg kjenne at du er nær Hm la meg kjenne at du er nær Em7 la meg kjenne at du er nær Hsus4-H (2.gang ) med din Ånd (2x)

46 La din vilje skje E F#m #m #m en vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn F# H Er bønnen la din vilje skje H E H For egen vilje blander sitt eget ønske inn E #7 F#m F H Og overfor uds tanke er viljen ofte blind H #7 #7 Men Herre gi meg motet til å be; F#m E La din vilje skje en siste sterke bønnen som Jesus lå å ba Var bønnen la din vilje skje Om det som ligger foran eg lett å flykte fra Og ingenting gir lyst til å si det Jesus sa Så Herre lær meg likevel å be La din vilje skje en enkle stille bønnen som åpner Herrens vei Er bønnen la din vilje skje Og den som ber om dette vil ikke lett gå lei Men stadig overraskes og stadig undre seg For herre det er spennende å be La din vilje skje

47 Lord I lift Your name on high add9= (x ) Vers: add9 add9 Lord, I lift Your name on high add9 add9 Lord, I love to sing Your praises add9 add9 I m so glad You re in my life add9 add9 I m so glad You came to save us Refr: add9 You came from heaven to earth add9 to show the way add9 From the earth to the cross add9 My debt to pay add9 From the cross to the grave Em7 add9 From the grave to the sky Lord, I lift Your name on high

48 Majestet, Konge i evighet 7 Majestet, konge i evighet Jord og hav og himmel F lt er skap av deg 7 Majestet, konge i evighet u en borg til frelse, m sus4 - Et sikkert skjulested. Vi vil opphøye deg, Bm Kong Jesus, Hvert et kne skal bøye seg F for deg. Vi vil opphøye deg, Bm Kong Jesus, Ingen er som du, m Nei, ingen er som du.

49 Majesty m sus4 E m E Here I am humbled by your Majesty m F overed by your grace so free m sus4 E m E Here I am, knowing I'm a sinful man m F overed by the blood of the Lamb m m m Now I've found the greatest love of all is mine F Since you laid down your life E The greatest sacrifice F m E Majesty, Majesty F Your grace has found me just as I am m E Empty handed, but alive in your hands F m E Majesty, Majesty F Forever I am changed by your love Hm E In the presence of your Majesty Here I am humbled by the love that you give Forgiven so that I can forgive Here I stand, knowing that I'm your desire Sanctified by glory and fire Now I've found the greatest love of all is mine Since you laid down your life The greatest sacrifice

50 Makten og Æren /Bb Makten og æren, prisen og sangen m7 F tilhører Hærskarenes ud /Bb Oppmerksomheten, hengivenheten m7 F rettes mot Hærskarenes ud Refr: F lle folk på jorden skal se Herrens /E herlighet F /E Hvert et kne skal bøyes ned for Kongen F Bare u fortjener vår sang /E F sus4 for itt rike skal aldri ta slutt vår Herre og ud Bro: F/ u skal regjere overalt Bb F Herre, Hærskarenes ud F/ llting skal bli som u har befalt Bb F Herre, Hærskarenes ud

51 Mer nåde, mer kraft Vers: Em Mer nåde, mer kraft, Bm Em mer av eg i mitt liv Em Mer nåde, mer kraft, Bm Em mer av eg i mitt liv Refr: m Em Jeg vil tilbe eg med hele mitt liv m Em Jeg vil tilbe eg med alt hva jeg har m Em Jeg vil tilbe eg av hele min kraft Bm Em for u er min ud, u er min ud Refr 2: Og jeg søker eg med hele mitt liv Og jeg søker eg med alt hva jeg har Og jeg søker eg av hele min kraft for u er min ud, u er min ud

52 Min verdi Vers 1: Blodet som rant, smertene som u bar Forlatt av mennesker, forlatt av ud, din Far u gav avkall på in trone F#sus4 F#7 Hm7 udesønn med tornekrone Em7 F#m7 E7 sus4 Hele verdens skyld har u betalt Refr: E7/# ud, in nåde er større enn ord kan si E7/# ud, in nåde, den viser meg min verdi F# Hm7 En ufattelig pris har jeg ko - stet eg Em7 ud, in nåde er liv for meg Vers 2: u ofret alt for å redde meg in store kjærlighet, den utholdt dødens vei u var villig til å sone for å vinne livets krone Nåden in er mer enn dyrebar

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

La Sanger Kragerø 2007

La Sanger Kragerø 2007 La Sanger Kragerø 2007 1. Fyll hele jorden Fyll hele jorden med lovsang, opphøy Herren med alt hva du har. Fienden bare skjelver, når vi overalt frimodig opphøyer Far! Fyll hele jorden med lovsang, også

Detaljer

JESUS, HER ER VI JESUS, VÅR FORLØSER JUST ONE GLIMSE KJÆRE GUD, VI BER OM NÅDE KLIPPEN KONGERS KONGE / KING OF KINGS

JESUS, HER ER VI JESUS, VÅR FORLØSER JUST ONE GLIMSE KJÆRE GUD, VI BER OM NÅDE KLIPPEN KONGERS KONGE / KING OF KINGS INNHOLD ABOVE ALL (G)... 4 ALL BECAUSE OF JESUS (D)... 4 BARE DU / ONLY YOU (D)... 4 BARE JESUS (A)... 5 BARE PÅ GRUNN AV DIN NÅDE... 5 CREATE IN ME (D)... 5 DET BLOD SOM JESUS FOR MEG GAV... 5 DIN KJÆRLIGHET

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Sangtekster Mass Choir 2016

Sangtekster Mass Choir 2016 Sangtekster Mass Choir 2016 Bless The Lord Anthony Brown & Group Therapy I will bless the Lord, Oh my soul And all, all that is within me 4X Just Think about it, Take a minute and think about it Where

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

5. Kom og hyll vår Konge, Jesus opphøyd i majestet Gi ham lov og ære, i all evighet!

5. Kom og hyll vår Konge, Jesus opphøyd i majestet Gi ham lov og ære, i all evighet! 1. Can you believe what the Lord has done in me? Can you believe what the Lord has done in me? He saved me, cleansed me, turn my life around. Set my feet up on the solid ground. Can you believe what the

Detaljer

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus Som barn i ditt hus Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted Der vi kan søke ditt ansikt og du gir oss av din fred Så møtes vi her i din store faderfavn Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

JOHANNES` ÅPENBARING. Johannes møter Jesus (filmklipp) Jesus åpenbarer seg. Jesus åpenbarer seg 22.03.2012. Fortelling

JOHANNES` ÅPENBARING. Johannes møter Jesus (filmklipp) Jesus åpenbarer seg. Jesus åpenbarer seg 22.03.2012. Fortelling JOHANNES` ÅPENBARING Fortelling Del 2 «Jesus og de syv menighetene» Johannes møter Jesus (filmklipp) Fortelling 1 The unveiling (Sang) Hear the roaring at the rim of the world See what every eye shall

Detaljer

Ev rytime we say goodbye. Himlen rundt hørnet. Sopraner Vers1: 2.st sopran på o-ing og «must be in the know»

Ev rytime we say goodbye. Himlen rundt hørnet. Sopraner Vers1: 2.st sopran på o-ing og «must be in the know» Her kommer litt oversikt over delte stemmer/2.stemt innenfor stemmegruppene i låtene. I tekstene dere har, så er det uthevet når koret synger og det er flerstemt og uthevet og kursiv når koret synger,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

Abba Father Shaun Groves

Abba Father Shaun Groves bba Father Shaun roves apo: 4 bba Father F My defender m You are Holy nd I surrender For in my weakness F You protect me m nd when my heart strays You correct me I cry bba Father F I love you, addy I cry

Detaljer

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017 LYSforVERDEN JULEKAMPANJE 2017 24. november 24. desember 2017 TEMA Når vi følger Frelserens eksempel og lever slik han levde og slik han forkynte, vil dette lyset brenne i oss og lyse opp veien for andre.

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Men først og fremst: Pris vår Gud, la lovsangen lyde høyt for ham! For han er god og hans nåde varer til evig tid! (Salme 66:8, Salme 100:5)

Men først og fremst: Pris vår Gud, la lovsangen lyde høyt for ham! For han er god og hans nåde varer til evig tid! (Salme 66:8, Salme 100:5) Forord et er med stor glede vi for andre gang presenterer et sanghefte spesielt tilrettelagt for bruk i menighetenes småsamlinger. Sangene har vi valgt ut blant de vi selv har skrevet og sanger vi har

Detaljer

ÅPNE DINE ØYNE HVERDAGSVISJON

ÅPNE DINE ØYNE HVERDAGSVISJON ÅPNE DINE ØYNE TEKSTER TIL 13 SANGER AV RITA BEATHE INGBRE HVERDAGSVISJON ÅPNE DINE ØYNE KONGEN KOMME SOM DU ER GUD ER GOD PLUTSELIG EN DAG VIS MEG FUGLESANGEN JEG GLEMMER ALDRI DEG I'M ALIVE HERE'S MY

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Profilmanual. CD-Cover artist: Birgitta Serine

Profilmanual. CD-Cover artist: Birgitta Serine Profilmanual CD-Cover artist: Birgitta Serine Innholdsliste s.3 Bakgrunn for navn og symbol s. 4 Hovedretningslinjer for logobruk og visuelt uttrykk s. 5 Typografi s. 6 Logo og fargespesifikasjoner s.

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Lovsangsseminar. Med Mary Elizabeth Vorrath

Lovsangsseminar. Med Mary Elizabeth Vorrath Lovsangsseminar Med Mary Elizabeth Vorrath Ta en dypere titt på hva tilbedelse er 1. Lovsang med åpenbaring 2. Lovsang i Ånd og Sannhet 3. Lovsang i Lydighet 4. Lovsang med Himmelen og Lede andre Lovsang

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

HVA HADDE A-HA VÆRT UTEN «TAKE ON ME»? - 5.",&3/&

HVA HADDE A-HA VÆRT UTEN «TAKE ON ME»? - 5.,&3/& HVA HADDE A-HA VÆRT UTEN «TAKE ON ME»? - 5.",&3/& HVA HADDE RHIANNA VÆRT UTEN «UMBRELLA»? HVA HADDE LED ZEPPELIN VÆRT UTEN «WHOLE LOTTA LOVE»? - 5.",&3/& HVA HADDE DDE VÆRT UTEN «RAI-RAI»? - 5.",&3/& HVA

Detaljer

Innholdsregister. Oppdatert 23.10.07

Innholdsregister. Oppdatert 23.10.07 Innholdsregister Oppdatert 23.10.07 Noen sanger er sortert på sangtekstens begynnelse (orginal tittel står da i parantes) [sangen på annet språk i hakeparantes] Above all... 4 All because of You... 5 Alt

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 Visjonssamling Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 A - Gudstjenester og huskjerker - Vi har doblet mengden gudstjenester vi gjør fra våren 2008 til høsten 2009" - De siste årene er det ikke brukt særlig

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Happy. Refreng. Refreng x 2

Happy. Refreng. Refreng x 2 Happy Vers1 It might seem crazy what I'm about to say Sunshine she's here, you can take a break I'm a hot air balloon that could go to space With the air, like I don't care, baby, by the way Refreng Clap

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Vårt liv på jorda Our Life on Earth

Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vandrer / Walking - akryl / acrylic - 61 x 50 cm 2015 Halvard Hatlen / BONO Vårt liv på jorden, kort eller langt, begynner ved unnfangelsen, hva det inneholder og hvordan

Detaljer

Forslag til salmer ved gravferd

Forslag til salmer ved gravferd Forslag til salmer ved gravferd Generelle salmer 415 Alltid freidig når du går 314 Alt står i Guds faderhånd 342 Amazing Grace 836 Bedre kan jeg ikke fare 860 Bli hos oss, Mester 489 Blott en dag 832 Blå

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Taylor Swift «Mean» Klassemøtet

Taylor Swift «Mean» Klassemøtet Taylor Swift «Mean» Klassemøtet Taylor Swift - Mean - prosess Sangen «Mean» er laget av Taylor Swift og er på hennes tredje studioalbum Speak now (2010). Kjøp sangen eller CD-en. Videoen med sangen kan

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Singler She loves you, I'll get you Sept '63 NO Standard 75 1.opplag All my loving, I saw her standing

Detaljer

Part 6. katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine

Part 6. katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine Part 6 katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine 16. oktober 2017 Okei dere, da har dere en liten skapning foran dere, som dere kanskje har gjettet hva er? Men nå skal vi altså få hele greia til å

Detaljer

ÅNDELIG OMSORG VED LIVETS SLUTT. Hjelp til å leve. Hjelp til å dø.

ÅNDELIG OMSORG VED LIVETS SLUTT. Hjelp til å leve. Hjelp til å dø. 1 ÅNDELIG OMSORG VED LIVETS SLUTT Hjelp til å leve. Hjelp til å dø. Samlet av Gerhard Heilmann institusjonsprest i Bærum Kommune Redigert av Anne Jørstad Dette lille heftet inneholder bønner, velsignelser

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

En enkel vandring til deg som deltar

En enkel vandring til deg som deltar VANDREHEFTE En enkel vandring til deg som deltar Hvorfor Klimapilegrimsvandring? Dette vandringsheftet er utarbeidet til Klimapilegrim 2015, en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet.

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg.

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg. REVOLUTIONARY ROAD av Justin Haythe Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com A young couple living in a Connecticut suburb during the mid-1950s struggle to come to terms with their

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok Katalognummer 01 Happy small feet Food is not the only necessity which starving children need. Keeping their skin, body and feet healthy is one of the necessities. The new blankets and shoes provided by

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

KONFIRMANTSAMVÆR OM VENNSKAP en dobbelttime

KONFIRMANTSAMVÆR OM VENNSKAP en dobbelttime KONFIRMANTSAMVÆR OM VENNSKAP en dobbelttime Tema: Uten vennskap intet liv (Cicero) MÅL FOR SAMVÆRET - å hjelpe konfirmantene til å reflektere over hva gode venner betyr for dem - formidle hvilke verdier

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Innanfor og utanfor Rockens rolle i musikkterapi innan kriminalomsorg og ettervern. Lasse Tuastad, PhD candiol.

Innanfor og utanfor Rockens rolle i musikkterapi innan kriminalomsorg og ettervern. Lasse Tuastad, PhD candiol. Innanfor og utanfor Rockens rolle i musikkterapi innan kriminalomsorg og ettervern Lasse Tuastad, PhD candiol. Innanfor og utanfor Bakgrunnen for doktorgradsprosjektet er arbeidet som musikkterapeut i

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen

Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen 1. Hvorfor tror du at Lady Gaga har blitt så populær? 2. Hva tror du Lady Gaga ønsker å oppnå med sin sjokkerende klesstil og image? Hva synes du om måten

Detaljer