ABOVE ALL G/B C D G. Above all powers above all kings G/B C D G. Above all nature and all created things. D/F# Em D C G/B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ABOVE ALL G/B C D G. Above all powers above all kings G/B C D G. Above all nature and all created things. D/F# Em D C G/B"

Transkript

1 LOVSNSPERM FOR

2 /B BOVE LL bove all powers above all kings /B bove all nature and all created things /F# Em /B bove all wisdom and all the ways of man m7 You were here before the world began /B bove all kingdoms above all thrones /B bove all wonders the world has ever known /F# Em /B bove all wealth and treasures of the earth m7 B7 There's no way to measure what You're worth horus rucified laid behind a stone You lived to die rejected and alone /F# Em /B Like a rose trampled on the ground /B You took the fall and thought of me bove all

3 mazing race F F7 Bb Bb/ F mazing grace, how sweet the sound F 7 m7 7 that saved a wretch like me m7 F7 Bb Bb/ F I once was lost, but now I m found /E m7 7 7 F was blind, but now I see Twas grace that taught my heart to fear, nd grace my fears relieved. How precious did that grace appear The hour I first believed Thro many dangers, toils and snares, I have already come. This grace has brought me safe thus far, nd grace will lead me home When we ve been there ten thousand years, Bright shining as the sun, We ve no less days to sing od s praise Than when we ve first begun

4 Bare u Vers 1: / Ingen som u, ud / 7 kan gi meg fred og mening med mitt liv / et eneste som teller / / er å søke eg og se eg som u er Refr: /F# Em7 sus4 Ba - re u kan møte all min lengsel /F# Em7 sus4 Ba - re u kan gi meg evig liv /F# Em7 sus4 Ba - re u gir glede som er varig /F# Em7 sus4 Ba - re u hører når jeg ber Vers 2: Herre, jeg elsker eg Kom rør ved meg, jeg lengter etter eg in herlighet forvandler meg La in kjærlighet få gjennomstråle meg

5 Bare du er ud Vers: F#m E E all filosofi F#m E E all ideologi F#m E må en dag bøye seg for deg all politikk all polemikk må en dag bøye seg for deg Bro: E alle mennesker fall ned E alle mennesker fall ned E alle mennesker fall ned Ref: Hm bare du er gud bare du er gud Hm bare du er gud E E bare du er, bare du er gud Vers 2 hver president en hver statsregent må en dag bøye seg for deg hver general all kapital må en dag bøye seg for deg

6 Bare P din nåde /H m m/ Bare på grunn av din nåde F m F7 - Bare på grunn av ditt blod /H m m/ Far tett til eg får vi komme F m Bare fordi u er god Em m m/ I dine kjærlige armer F Nåde å få /H m m/ Tett til itt bankende hjerte m Får vi lov å komme nå Bridge: m7 F Om u holder fram våre synder, F Hm E7 hvem går fri? m7 F F/ Bare av nåde er fortidens feiltrinn m7 forbi

7 Beautiful One F /E Wonderful, so wonderful is Your unfailing love F m7 Your cross has spoken mercy over me F No eye has seen, no ear has heard, /E no heart could fully know F how glorious, how beautiful You are Refr: F Beautiful One, I love You F Beautiful One, I adore F Beautiful One, my soul must sing Vers 2: Powerful, so powerful Your glory fills the sky Your mighty works displayed for all to see The beauty of Your majesty awakes my heart to sing how marvellous, how wonderful You are Bro: F You opened my eyes to Your wonders anew, F/ /H captured my heart with this love F cos nothing on earth is as beautiful as You 2x Bro 2: F My soul my soul must sing m /H My soul my soul must sing F My soul my soul must sing Beautiful One 2x

8 Blessed be Your name E Blessed be your name F#m In the land that is plentiful E Where the streams of abundance flow Blessed be your name Blessed be your name When I'm found in the desert place Though I walk through the wilderness Blessed be your name E Every blessing you pour out, I F#m turn back to praise E When the darkness closes in, Lord F#m Still I will say... E Blessed be the name of the Lord F#m Blessed be your name E Blessed be the name of the Lord F#m E Blessed be your glorious name Blessed be your name When the sun's shining down on me When the world's all as it should be Blessed be your name Blessed be your name On the road marked with suffering Oh, There's pain in the offering Blessed be your name Every blessing you pour out, I turn back to praise When the darkness closes in, Lord Still I will say... Blessed be the name of the Lord Blessed be your name Blessed be the name of the Lord Blessed be your glorious name Bridge E You give and take away F#m You give and take away E My heart will choose to stay F#m Well Blessed be your name

9 ome, now is the time to worship Vers: / ome, now is the time to worship Em7 /F# ome, now is the time to give your heart / ome, just as you are to worship Em7 /F# ome, just as you are before your od ome Refr: One day every tongue will confess You are od One day every knee will bow Hm7 Still the greatest treasure remains for those Em7 /F# sus4 who gladly choose You now

10 onsuming Fire Em7 /F# There must be more than this Em7 /F# O breath of od come breathe within Em7 /F# There must be more than this Em7 /F# Spirit of od we wait for you m7 /B Fill us anew we pray m7 /B Fill us anew we pray /F# onsuming fire, fan into flame Em7 passion for your name /F# Spirit of od fall in this place Em7 Lord have your way /F# Lord have your way with us ome like a rushing wind lothe us with power from on high Now set the captives free Leave us abandoned to Your praise Lord let Your glory fall Lord let Your glory fall Stir it up in our hearts Lord Stir it up in our hearts Lord Stir it up in our hearts, passion for Your name

11 reate in me a clean heart Vers: reate in me a clean heart, oh od and renew a right spirit within me reate in me a clean heart, oh od 7/H and renew a right spirit within me Refr: add9 ast me not away from Thy presence, oh 7/H Lord add9 / 7/H Take not Thy Holy Spirit from me add9 /F# Em7 Restore unto me the joy of Thy salvation and renew a right Spirit within me

12 eg være ære /F# eg være ære, Herre over dødens makt 7 /F# H7 Em7 Evig skal døden væ - re Kristus 7 underlagt Hm7 Em7 F# Lyset fyller ha - ven, se, en engel kom Hm7 E E7 E7 Åpnet den stengte graven, Je - su grav er tom! Refr: /F# eg være ære, Herre over dødens makt 7 /F# H7 Em7 7 Evig skal døden væ - re Kristus underlagt Vers 2: Se, Herren lever! Salig morgenstund Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn Jubelropet runger: Frelseren er her! Pris Ham, alle tunger; Kristus Herre er! Vers 3: Frykt ikke mere. Evig er Han med Troens øye ser det: Han gir liv og fred Kristi navn er ære, seier er Hans vei Evig skal Han regjere, aldri frykter jeg

13 er det nye livet lever /H er det nye livet lever F 7 der tar ingen veier slutt E7 alle hindringer og grenser F m7 E har et nysatt fotspor brutt. m F Hvor det fører det vet ingen Em7 men en vandring har tatt til m m7 E7 med hele verden som sitt mål kan ingen gå seg vill m F Em7 Hvor det fører det vet ingen men en vandring har tatt til m7 F med hele verden som sitt mål kan ingen gå seg vill. Selv om landskapet kan skifte, mellom sletter fjell og skog Så er såkornet det samme, men det brukes ulik plog :/;en som er et lys i verden, den som kalles livets salt Og den som fisker mennesker har arbeid overalt:/: Slik som Peter og Johannes, og Maria gjorde før a de delte ut sin glede, skal vi gå fra dør til dør :/:Og når ordets nøkler åpner, en lukket hjertegrind år vi et skritt til siden slik at Jesus slipper inn:/: er det nye livet lever, der må planter sette frø Slik som dette livet startet, ved at Jesus måtte dø :/:et er han som eier livet, det er han vi hører til Med Jesus som vår hyrde kan vi aldri gå oss vill:/:

14 et er ud som har satt mot i oss m E et er ud som har satt mot i oss m Han har seiret over alt det onde E et er vi som synger seiers sang m Kongen vant! Vår ud har grepet mektig inn m m Og vi har blitt hans folk m E I frihet får vi leve nå og verden skal forstå at der er

15 et er makt i de foldede hender /H et er makt i de foldede hender m7 7 I seg selv er de svake og små Em7 H H7 Em7 Men mot allmaktens ud du dem vender H/F# F#7 H Han har lovet at svar skal du få Refr: m7 7 et er svar underveis, engler kommer med bud m/h E7 m7 Om det drøyer, det fram dog skal nå H Em7 For det lovet jo løftenes trofaste ud: / m7 -/ Kall på Meg, og du hjelpen skal få Vers 2: u som ber for ditt barn, dine kjære Er i forbønn fra år og til år Om du tålmodets lekse må lære Himlens bønnesvar klart skal du se Vers 3: et er makt i de foldede hender Når i Frelserens navn du får be Og engang når du livsløpet ender Hvert et bønnesvar klart skal du se

16 ra meg nær til eg / ra meg nær til eg E/ Hold meg alltid fast E/# /F# Jeg gir meg helt til eg, igjen F#m F#m/E maj7 Fortell meg at jeg er din venn / Jeg lengter etter eg E/ Å få være nær til deg E/# /F# Få kjenne varmen i din favn F#m F#m/E maj7 Få stille mine dype savn /E Hør mitt rop o` ud E11 / E11 Før meg hjem til eg E/ / E/ ud, u er alt E/# /F# Esus4 - E ud, u er alt jeg trenger #m7 maj7 /# ud, u er alt Hm7 E11 Kom u og vær meg nær

17 u har lagt en sang i våre hjerter m m7 m7 u har lagt en sang i våre hjerter, 7 F 7 En glede som kommer innenfra. m u har gitt oss ånden, m7 Som pant på vår arv m Og vi fryder oss i deg, halleluja! m7 m7 m7 Vi fryder oss i din frelse! m7 F 7 Takk for livet som du gav! m7 m7 m7 Vår ånd jubler i våre hjerter; sus Vi har frelsesfryd, halleluja!

18 u låg å skalv av angst på kne F m u låg og skalv av angst på kne m og svetten rant som blod F m m og venene du hadde med dei sov i største ro m7 m7 m dei svikta då du trengte dei du hadde gitt dei alt m7 m7 Bb dei valde minste motstands vei, og alle svikta då det gjaldt m F Bb m Og eg har tenkt det sko 'kje eg ha gjort F Bb eg sko ha kjempa saman med deg m F Bb holdt rundt deg og tørka svetten bort m F - gjort ka eg kunne for å gle deg. ei dømde deg te død og pine spotta deg og lo og ein av dei du kalla dine fornekta og bedro Han svikta då du trengte han du hadde gitt ham alt. han var ein veik og vesal mann som svikta då det gjalt. Eg vetr eg ofte svikte Eg fornekte og bedrar eg gjer'kje det eg plikte - eg e hjertelaus og hard. e likasel for andres nød og blind for venners sorg ka bryr det meg dei andres død min kulde e så fast ein 'borg. Siste refreng: Men framlies e du lika gla' i meg tilgir meg alle feilå mine Stille tar du kappå di av deg tar te å vaska beina mine

19 u som låg i natti seine, #m u som låg i natti seine, Hm7 7/F# Sorgtyngd, vanvvørd og åleine, Esus4 E7 Em7 7 Skjelvande på så - re kne. #m u som skåli trufast tømde, Hm7 m Medan alle dine rømde Hm F#m7 H7 Stridsmann frå etsemane, Em7 7 Stridsmann frå etsemane u som spotta vart og banna, Kront med klungerkrans om panna Medan augo brann i sorg. u som stod i namnlaus pine, Skild frå dei du kalla dine - Einsam i Pilati borg, Einsam i Pilati borg. u som hekk til krossen nagla, Medan blodut sveitte hagla Frå di panne då du sa: Fader, kvifor gjekk du frå meg! Å, lat nådens blodstraum nå meg. Offerlam frå olgata! Offerlam frå olgata! Lær mi sjel kor du laut lida, Syn meg såret ditt i sida, Styrk og nør mi veike tru. Syn meg dine merkte hender Så eg frelst mitt auga vender Opp til deg på krossen du, Opp til deg på krossen du!

20 Fader, Sønn og HelligÅnd F m7/f Fader, Sønn og Hellig Ånd, Bb F F/ av hele hjertet vil jeg lovsynge eg Bb 7/Bb m7 m7 itt rike består til evig tid m7 7/H 7 in barmhjertighet den omslutter meg m7 m7 Skulle jeg vandre i dødens skygge m7 /H sus4 7 aldri vil u slippe meg Bb 7/Bb m7 m7 m7 Bb/ F Fader, Sønn og Hellig Ånd, jeg hengir meg til eg Vers 2: Fader, Sønn og Hellig Ånd v hele hjertet vil jeg lovsynge eg I sannhet er u Fredens ud itt Ord er brød som styrker meg Midt i natten er u Lyset viser meg sannhetens vei Fader, Sønn og Hellig Ånd, jeg hengir meg til eg Vers 3: Fader, Sønn og Hellig Ånd v hele hjertet vil jeg lovsynge eg in trofasthet er vern og skjold u er Herren ud som leger meg Ingen som u fyller all min lengsel Ingen som u kjenner meg Fader, Sønn og Hellig Ånd, jeg hengir meg til eg

21 FLL TIL RO m 7 Fall til ro, og kjenn at jeg er herre m7 7 m Fall til ro, ja sett deg bare ned m7 Fall til ro, og kjenn at jeg er din ud m/ 7 m Jeg vil gi deg av min fred. Vers 1: m7 7 F Fm Jeg vil prise Jesus Krisus, Jeg vil takke Israels ud m7 7 F sus4 Jeg vil lovsynge min frelser, som gir meg dette bud Vers 2: Jeg vil kalle deg til glede, jeg vil kalle deg til savn u må legge verden bak deg, men du skal styrkes i mitt navn

22 Free like an eagle Hm ont pray for an easy life Em Pray for power and an guiding light m Use every day, to tell everyone what s going on Hm This is all that I can say Em When you re in trouble just start to pray m I know the answer will come If not at once believe something is going on Hm Em Free - e like an eagle m I wanna fly high in the wind Spread my wings to the sky and tell you I love you Hm Em Free - e like an eagle m I know the love you give me is all that I need.

23 Fyll hele jorden med lovsang m sus m sus Fyll hele jorden med lovsang m 7 sus 7 Opphøy Herren med alt hva du har m7 7 F m Fienden bare skjelver, Bb m/e sus når vi overalt frimodig opphøyer Far m sus m sus Fyll hele jorden med lovsang m 7 sus 7 Også fjellene skal juble en gang m7 7 F m Å trærne skal klappe i hendene Bb m/e sus Hele jorden skal fylles med lovsang Halleluja Halleluja Hm Halleluja sus Halleluja

24 ud, in skjønnhet Vers: E Fm7 E ud, in skjønnhet slår meg over ende E Fm7 E ud, in makt tvinger meg i kne E E Fm7 u lar meg komme innfor in tro o - ne E E Fm7 er får jeg være med eg, hi mlenes Herre E i in herlighet Refr: Og jeg kommer nå E E Fm7 Jeg trenger meg på, og gir eg all ære u er kjærlighet og jeg har fått fred med eg, ud Refr 2: Jeg kjenner u er nær E E Fm7 Jeg vil bare være her, og e - lske eg Jesus lt u er og gjør det er godt gode ud Vers 2: u har tallet på alle himlens stjerner. ud, u gir dem alle navn. u lar meg komme

25 Hamba Nathi Hamba Nathi Mkululu Wethu Hamba Nathi Mkululu Wethu Hamba Nathi Mkululu Wethu Hamba Nathi Mkululu Wethu Mkulu Mkulu Mkululu Wethu Mkulu Mkulu Mkululu Wethu Mkulu Mkulu Mkululu Wethu Mkulu Mkulu Mkululu Wethu å du med oss for vegen er lang

26 Here I am to worship Vers 1: E H/# F#m7 Light of the world, You stepped down into darkness E H add9 opened my eyes, let me see E H/# F#m7 Beauty that made this heart adore you E H add9 Hope of a life spent with you Refr: E H/# So here I am to worship, here I am to bow down E/# Here I am to say that You re my od E H/# nd You re altogether lovely, altogether worthy E/# altogether wonderful to me Bro: H/# E :/:I ll never know how much it cost H/# E to see my sin upon that cross:/: Vers 2: King of all days, oh so highly exalted lorious in heaven above Humbly You came to the earth You created ll for love s sake became poor

27 Hvilken mektig ud vi har Hvilken mektig ud vi har 7 Hvilken mektig ud vi har Hvilken mektig ud vi har 7 Hvilken mektig ud vi har Han har skapt oss, deg og meg (4x) Han har makt og herlighet (4x) Han er verd vår lov og pris (4x) La oss lovsynge vår ud (4x)

28 I could sing of Your love forever ( evt Power hords E, H,,H ) Vers: Over the mountains and the seas Em7 Your river runs with love for me sus4 nd I will open up my heart and let the Healer set me free I m happy to be in the truth Em7 nd I will daily lift my hands sus4 For I will always sing of when Your love came down Refr: Em7 I could sing of Your love forever sus4 I could sing of Your love forever 2x Bro: Em7 /F# Oh, I feel like dancing It s foolishness, I know Em7 /F# But when the world has seen the light they will dance with joy like we re dancing now

29 I U FERS HENER m 7 m I ud Faders hender er jeg glad og fri F m Tryggere kan ingen steder bli Hjertet som er såret, viljen som er delt u setter alt i stand og gjør det helt F Bb I min frelsers nærhet 7 m Finner hjertet fred F m Han gir ly og omsorg uten stans F Bb I min frelsers nærhet 7 m Finner hjertet fred F m Hver blomst på jord får lys fra solen hans I ud Faders hender er jeg alltid rik Ingen andre steder er det slik Han har gitt meg livet Han har kalt meg sin Og seieren han vant er også min Se ud faders hender Holdes som en båt er er plass til både fryd og gråt isse gode hender e ble naglet fast Som livets røde seil på livets mast

30 I wish we d all been ready E Life was filled with guns and war, E7 and everyone got trampled on the floor, E H H I wish we'd all been read -- y E hildren died the days grew cold E7 a piece of bread could buy a bag of gold E H H I wish we'd all been read -- y horus: E There's no time to change your mind E the Son has come and you've been left behind man and wife asleep in bed, she hears a noise and turns her head he's gone, I wish we'd all been ready Two men walking up a hill, one disappears and one's left standing still, I wish we'd all been ready horus Life was filled with guns and war, and everyone got trampled on the floor, I wish we'd all been ready hildren died the days grew cold a piece of bread could buy a bag of gold I wish we'd all been ready horus E The Father spoke the emons dined, How could you, have been so blind? horus

31 I, I believe in Jesus E- Hsus4 - H I, I believe in Jesus E H I believe He is the Son of od E Hsus4 - H I believe He died and rose again E H I believe He paid for us all H E nd I believe He is here now (I believe He is here) H E standing in our midts H E Here with the power to heal now (with the power to heal) H E and the grace to forgive I believe in You, Lord I believe You is the Son of od I believe You died and rose again I believe You paid for us all nd I believe He is here now (I believe He is here) standing in our midts Here with the power to heal now (with the power to heal) and the grace to forgive

32 I ve found Jesus Vers 1: E Well, I hear they re singing in the streets that Jesus is alive E nd all creation shouts aloud that Jesus is alive E Now surely we can all be changed cause Jesus is alive E nd everybody here can know that Jesus is alive Bro: #m7 nd I will live for all my days E H to raise a banner of truth and light, #m7 to sing about my Saviour s love E nd the best thing that happened H was the day I met You Refr: E E I ve found Jesus, I ve found Jesus E E I ve found Jesus, I ve found Jesus

33 IN THE KINOM Used chords are: / F/E / F m Bm / F/E I saw the headlines just the other day, / F/E it said the walls are coming down. / F/E It said the piece is just a breath away, / F/E one world one voice one happy family. / F/E Yeah that's what the world believes. I read my bible just the other day, it said the kingdom is coming down. Jesus said the kingdom is just a prayer away, one Lord one od one faith eternaly. Yeah, that's what the church believes. chorus: F/E We're alive, we are strong, F/E we're a nation, we belong. m / Let us all stand together, in the kingdom. F/E No more darkness, no more night, F/E we are children of the light. m / Let us all work together in the kingdom. I heard the newsman just the other day, he said the war is coming down. He said destruction is just a breath away, one world one war one awesome tragedy. Yeah that's what the wolrd believes. I heard a preacher just the other day he said od's glory's coming down just as the waters cover all the seas one King one crown one reign forever more Yeah, that's what we have and more chorus. Then play something like this: We're alive, we are strong, we're a nation, we belong. Bm Let us all stand together, in the kingdom. No more darkness, no more night, we are children of the light. Bm Let us all work together in the kingdom.

34 In the light H #m7 I keep trying to find a life H #m7 on my own, apart from You H #m7 I am the king of excuses H #m7 I ve got one for every selfish thing I do Bro: H #m7 What s going on inside of me H #m7 I despise my own behavior H #m7 This only serves to confirm my suspicions H #m7 that I m still a man in need of a Savior Refr: E H I wanna be in the light, as You are in #m7 the light E I wanna shine like the stars in the H heavens E H #m7 Oh Lord, be my light, and be my salvation H #m7 ause all I want is to be in the light H #m7 ll I want is to be in the light Vers 2: The disease of self runs through my blood It s a cancer fatal to my soul Every attempt on my behalf has failed to bring this sickness under control

35 Ingen er som Jesus E #m Ingen kan noen gang være H det u er for meg E #m Ingen kan noen gang gjøre H det u gjorde for meg Fm H u har tatt bolig inni meg Fm H Mitt hjerte vil opphøye eg Refr: E Ingen er som Jesus #m u er selve Livet Jeg vil gi eg ære H Jeg vil gi eg pris 2x

36 Ingen er så Trygg i Fare /F# Em 7 Ingen er så trygg i fa - re som uds lille barneskare 7 /H / H7 Em 7 7/ Fuglen ei i skjul bak løv - et, stjernen ei høyt over støv et Herren selv vil sine berge, han er deres skjold og verge Over dem han seg forbarmer, bærer dem på faderarmer Ingen nød og ingen lykke, skal av herrens hånd dem rykke Han den beste venn blant venner, sine barns bekymring kjenner Våre hodehår han teller, hver en tåre som vi feller Han oss føder og oss kleder, midt i sorgen han oss gleder led deg da, du lille skare, Jakobs ud skal deg bevare For hans allmakts ord må alle, fiender til jorden falle Hva han tar og hva han giver, samme fader han forbliver Og hans mål er kun det ene, barnets sanne vel alene

37 It is finished m m In the heat of early morning on a hill they call the Skull Bb m m m The roaring of the angry mob had settled to a lull m m ll eyes were cast upon the man whose hands and feet were bound Bb m m m They saw him cry in anguish when they heard the hammer pound They saw the bloody woven thorns with which his head was crowned They watched the bloody cross of wood be dropped into the ground The soldiers gambled for his clothes, they watched them win and lose They saw the sign above his head that said "King of the Jews" m m Bb m (It is finished) nd the sky grew black as the night m m Bb (It is finished) nd the people scattered in fright m F m The work had been done, redemption had been won Bb m The war was over without a fight m It is finished They searched his face for anger for vengeance in his stare Instead of eyes that burned with hate a look of love was there He prayed for their forgiveness and bowed his battered head nd no one knew the meaning of the final words he said Bridge: The provision has been made The foundation has been laid He paid the ransom due and tore the temple veil in two nd opened up the way for me and you It is FINISHE.

38 Jeg er i Herrens hender /# Hm7 / Jeg er i Herrens hender /F# 7 når dagen gryr i øst /# Hm7 / Hver morgen Han meg sender /F# 7 Sitt ord med lys og trøst Em7 Em/# F#7 Hm7 Hva dagen meg vil bringe /E E7 av glede og av savn, /F# /F# Jeg kan på bønnens vinge Em7 7 få kraft i Jesu navn. Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær Om jeg i dype daler må gå den tunge vei, fra himlens høye saler Hans øye følger meg Jeg er i Herrens hender når dagen dør i vest Min synd jeg stilt bekjenner for Ham, min høye gjest Han gir meg himlens nåde og setter englevakt, for natten Han vil råde med hellig guddomsmakt Jeg er i Herrens hender når dødens bud meg når Mens lyset stilt nedbrenner, fra Ham jeg hilsen får Han gir meg stav i hånde, Han gir meg trøst i sinn, og glemt er ve og vånde på vei til himlen inn

39 Jeg vil følge Intro: /# Hm7 Vers1: /# u kom til meg og jeg fikk se hvem du var Em Jesus uds sønn Hm7 Hm7/ u viste meg veien du gikk for min skyld Em in død ble mitt liv Bridge: Hm7 Og Jesus her står jeg ved ditt kors /# Hm7 og hører du kaller navnet mitt og Jesus her står jeg ved ditt kors F#sus4 F# og hører du kaller meg, kaller meg Refreng: Hm7 Til å følge deg hvor enn du går sus4 Jesus du gav meg alt å leve for Hm7 a du ble korsfestet ble jeg satt fri sus4 For se jeg var død men har nå fått liv E /# Hm7 Jeg vil følge deg, Jesus du som har all fremtid for meg Vers2: u som kom fra, et liv i herlighet fornedret deg selv u forlot alt, himmel og trone for meg, en fremmed du ble

40 Jeg vil gi mer enn en sang m Når musikken tar slutt og allting dør ut da kommer jeg m jeg vil bare gi noe verdifullt som ærer eg m Jeg vil gi mer enn en sang m for en sang i seg selv er ikke det u vil ha m m u søker dypt inn i meg, for tanker og ord inn i mitt hjerte u ser Jeg vil tilbake til hjertes lovsang m F for det handler om deg, bare og deg Jesus tilgi hva jeg har gjort den til m F for det handler om deg, bare om deg Jesus u som er min ud, hva har jeg å gi Mine ord tar slutt Selv om jeg er svak, gir jeg alt til deg Hvert åndedrag

41 Jeg vil opphøye eg ud Intro: :/:,, /F#, :/: Vers: /F# Jeg vil opphøye eg ud /F# for u er verdig lov og pris /F# Jeg vil opphøye eg ud /F# for u er verdig lov og pris Refr: maj7 /F# Hosianna, velsignet være u Em7 /F# sus4 Velsignet være u som er min redning maj7 /F# Hosianna, velsignet være u Em7 /F# sus4 Velsignet være u som er min re - dning

42 Jesus, det eneste Hm7 F#7 Hm7 7 Jesus, det eneste, helligste, reneste Em7 F#7 Hm Em F#7 navn som på menneske - lepper er lagt 7 Em7 F#7 Hm Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet, Em7 Hm F#7 Hm fylde av nåde og sannhet og makt Motganger møter meg. ldri u støter meg bort fra in hellige, mektige favn Mennesker glemmer meg, Herre, u gjemmer meg fast ved itt hjerte og nevner mitt navn Herre, u høre meg, Herre, u føre meg hvordan og hvor hen det tjener meg best i meg å bøye meg, lær meg å føye meg etter in vilje mens her jeg er gjest u er den eneste, helligste, reneste i meg itt rene og hellige sinn Frels meg fra snarene, fri meg fra farene Ta meg til sist i in herlighet inn

43 Jesus, u er Konge Vers: E #m7 F#m7 H Jesus, u er Konge midt iblant oss #m7 #m7 H7 u regjerer ved in Ånd E #m7 F#m7 H u har overvunnet alt det onde #m7 #m7 H7 Sitter ved uds høyre hånd Refr: #m7 #m F#m7 H u er Ko - nge, Konge i all evighet #m7 #m F#m7 H u er Ko - nge, Konge full av herlighet #m7 #m F#m7 H E u er Ko - nge, vi tilber eg og gir vår kjærlighet

44 King of Kings Em7 King of Kings and Lord of Lords H7 Em7 lory, hallelujah Em7 King of Kings and Lord of Lords H7 Em7 lory, hallelujah Em7 Jesus, Prince of Peace H7 Em7 lory, hallelujah Em7 Jesus, Prince of Peace H7 Em7 lory, hallelujah Kongers Konge, Herrenes Herre Ære, halleluja Kongers Konge, Herrenes Herre Ære, halleluja Jesus, Fredens Fyrste Ære, halleluja Jesus, Fredens Fyrste Ære, halleluja

45 Kom og rør ved meg Kom eg rør ved meg sus4 med din Ånd kom og rør ved meg, H med din Ånd Em7 la meg kjenne at du er nær Hm la meg kjenne at du er nær Em7 la meg kjenne at du er nær Hsus4-H (2.gang ) med din Ånd (2x)

46 La din vilje skje E F#m #m #m en vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn F# H Er bønnen la din vilje skje H E H For egen vilje blander sitt eget ønske inn E #7 F#m F H Og overfor uds tanke er viljen ofte blind H #7 #7 Men Herre gi meg motet til å be; F#m E La din vilje skje en siste sterke bønnen som Jesus lå å ba Var bønnen la din vilje skje Om det som ligger foran eg lett å flykte fra Og ingenting gir lyst til å si det Jesus sa Så Herre lær meg likevel å be La din vilje skje en enkle stille bønnen som åpner Herrens vei Er bønnen la din vilje skje Og den som ber om dette vil ikke lett gå lei Men stadig overraskes og stadig undre seg For herre det er spennende å be La din vilje skje

47 Lord I lift Your name on high add9= (x ) Vers: add9 add9 Lord, I lift Your name on high add9 add9 Lord, I love to sing Your praises add9 add9 I m so glad You re in my life add9 add9 I m so glad You came to save us Refr: add9 You came from heaven to earth add9 to show the way add9 From the earth to the cross add9 My debt to pay add9 From the cross to the grave Em7 add9 From the grave to the sky Lord, I lift Your name on high

48 Majestet, Konge i evighet 7 Majestet, konge i evighet Jord og hav og himmel F lt er skap av deg 7 Majestet, konge i evighet u en borg til frelse, m sus4 - Et sikkert skjulested. Vi vil opphøye deg, Bm Kong Jesus, Hvert et kne skal bøye seg F for deg. Vi vil opphøye deg, Bm Kong Jesus, Ingen er som du, m Nei, ingen er som du.

49 Majesty m sus4 E m E Here I am humbled by your Majesty m F overed by your grace so free m sus4 E m E Here I am, knowing I'm a sinful man m F overed by the blood of the Lamb m m m Now I've found the greatest love of all is mine F Since you laid down your life E The greatest sacrifice F m E Majesty, Majesty F Your grace has found me just as I am m E Empty handed, but alive in your hands F m E Majesty, Majesty F Forever I am changed by your love Hm E In the presence of your Majesty Here I am humbled by the love that you give Forgiven so that I can forgive Here I stand, knowing that I'm your desire Sanctified by glory and fire Now I've found the greatest love of all is mine Since you laid down your life The greatest sacrifice

50 Makten og Æren /Bb Makten og æren, prisen og sangen m7 F tilhører Hærskarenes ud /Bb Oppmerksomheten, hengivenheten m7 F rettes mot Hærskarenes ud Refr: F lle folk på jorden skal se Herrens /E herlighet F /E Hvert et kne skal bøyes ned for Kongen F Bare u fortjener vår sang /E F sus4 for itt rike skal aldri ta slutt vår Herre og ud Bro: F/ u skal regjere overalt Bb F Herre, Hærskarenes ud F/ llting skal bli som u har befalt Bb F Herre, Hærskarenes ud

51 Mer nåde, mer kraft Vers: Em Mer nåde, mer kraft, Bm Em mer av eg i mitt liv Em Mer nåde, mer kraft, Bm Em mer av eg i mitt liv Refr: m Em Jeg vil tilbe eg med hele mitt liv m Em Jeg vil tilbe eg med alt hva jeg har m Em Jeg vil tilbe eg av hele min kraft Bm Em for u er min ud, u er min ud Refr 2: Og jeg søker eg med hele mitt liv Og jeg søker eg med alt hva jeg har Og jeg søker eg av hele min kraft for u er min ud, u er min ud

52 Min verdi Vers 1: Blodet som rant, smertene som u bar Forlatt av mennesker, forlatt av ud, din Far u gav avkall på in trone F#sus4 F#7 Hm7 udesønn med tornekrone Em7 F#m7 E7 sus4 Hele verdens skyld har u betalt Refr: E7/# ud, in nåde er større enn ord kan si E7/# ud, in nåde, den viser meg min verdi F# Hm7 En ufattelig pris har jeg ko - stet eg Em7 ud, in nåde er liv for meg Vers 2: u ofret alt for å redde meg in store kjærlighet, den utholdt dødens vei u var villig til å sone for å vinne livets krone Nåden in er mer enn dyrebar

e q S t rid Oslo Kammerkor dir. Håkon Daniel Nystedt Hybrid + 5.0 surround + STEREO

e q S t rid Oslo Kammerkor dir. Håkon Daniel Nystedt Hybrid + 5.0 surround + STEREO S t rid Oslo Kammerkor dir. Håkon Daniel Nystedt Sondre Bratland Kirsten Bråten Berg Liv Ulvik Helga Gunnes Bjørn Sigurd Glorvigen Gjennom 25 år har Oslo Kammerkor fordypet seg i den solistiske norske

Detaljer

RAPVALG - STEMMEN DIN TELLER

RAPVALG - STEMMEN DIN TELLER 2011 RAPVALG - STEMMEN DIN TELLER Hovedarrangør: Sponsorer: OMOD, KIM og Tomorrow People US Embassy Norway, Lebara Kulturfond, LNU, EMI og IMDi - Det er ordets makt kledd i musikk som teller i Rapvalg.

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Bibelleseplan "Salmene"

Bibelleseplan Salmene Bibelleseplan "Salmene" Dag 1: Salme 13 Til korlederen. En salme av David. Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen

Detaljer

SANG PÅ HVER SKOLE. Liten modell (allsangkonsert) Utvidet modell (verksteder og konsert)

SANG PÅ HVER SKOLE. Liten modell (allsangkonsert) Utvidet modell (verksteder og konsert) SANG PÅ HVER SKOLE Tema for 15 sanger er dialekt og frihet. Disse sangene er sangmateriale for liten og utvidet modell i storsatsningen Hele Vestfold Synger. Liten modell (allsangkonsert) Utvidet modell

Detaljer

SJØRØVERNE KOMMER! (Terje Formoe) Vokal: Kaptein Sabeltann

SJØRØVERNE KOMMER! (Terje Formoe) Vokal: Kaptein Sabeltann SJØRØVERNE KOMMER! Vokal: Kaptein Sabeltann Vi seilte fra Karibien og ankret opp i natt. Vi har hørt et gammelt rykte om en helt fantastisk skatt. Kaptein Sabeltann er en farlig mann. Nå kan jeg lukte

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Når Krigen Raser. Når Krigen Raser

Når Krigen Raser. Når Krigen Raser Når Krigen Raser Ressurshefte/Lærerveiledning Når krigen raser bygger på et undervisningsmateriell utviklet av den internasjonale Røde Kors komiteen. Det brukes i dag i over 40 land. Vi har tatt bort,

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Carl Frode Tiller Norway. Innsirkling (2007) Publishing House Aschehoug

Carl Frode Tiller Norway. Innsirkling (2007) Publishing House Aschehoug 2009 Carl Frode Tiller Norway Innsirkling (2007) Encirclement Terje Bringedal Publishing House Aschehoug Biography Carl Frode Tiller (born January 4, 1970 in Namsos) is an author, historian and musician.

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Festsanghefte for Kor på Randen Side 1

Festsanghefte for Kor på Randen Side 1 Festsanghefte for Kor på Randen Side 1 Veronica Veronica, Veronica, var är din blåa hatt? Din älskling letar efter den allt i den mörka natt Din älskling är försvunnen, han kommer ej igjen när det dagas.

Detaljer

Mary Ann Caws A Meta-Manifesto. Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk

Mary Ann Caws A Meta-Manifesto. Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk Leder og presentasjon av bidragsytere Mary Ann Caws A Meta-Manifesto Leif Høghaug Kritisk manifest 2008 En presentasjon av fremtidens kritikk Elling Borgersrud En høylytt oppfordring til handling Dmitry

Detaljer

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke BARNET av Andrè Bjerke Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår; det er som å dra på en reise tilbake titusener av år. Og ikke bare finne sin egen barndom på ny men artens famlende barndom i

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Litteraturtidsskriftet LASSO

Litteraturtidsskriftet LASSO Litteraturtidsskriftet LASSO #3 2014 LUFT Redaksjonen Ola Mile Bruland (redaktør), Julia Wiedlocha (redaktør) Rein Amundsen, Tristan Bumm, Per Flatebø, Susanne Gripsrud, Nicolai Holck, Tuva Johansen, Tiril

Detaljer

TIÅR MOT VOLD: BYGG FREDEN! - EN UTFORDRING TIL KIRKEN

TIÅR MOT VOLD: BYGG FREDEN! - EN UTFORDRING TIL KIRKEN TIÅR MOT VOLD: BYGG FREDEN! - EN UTFORDRING TIL KIRKEN Norges kristne råds skriftserie, nr 6, Oslo 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-016-3 Innhold Forord 3 Budskapet fra lanseringen av DOV 5 ARTIKLER

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

STØRRELSE. rock 1 noun

STØRRELSE. rock 1 noun rock 1 noun 1 the solid mineral material forming part of the surface of the earth and other similar planets, exposed on the surface or underlying the soil or oceans. rock 1 noun 2 a large piece of such

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

As The Two Towers Fell

As The Two Towers Fell Lunds Universitet Avd. For litteraturvetenskap, SOL-centrum Handledare: Elisabeth Friis 2013-01-17 Johanne Svendsen Rognlien LIVK10 As The Two Towers Fell En analyse av Don DeLillos terrorverden i Mao

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth Å få vera med på dette spanande prosjektet er noko eg er verkeleg glad for. Etter fleire andre bokutgjevingar, kjem endeleg ei bok med det som eg vil kalle hovudyrket hans far, friluftsmålar som fester

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer