FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 1 - Februar årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 1 - Februar 2010-24. årgang"

Transkript

1 FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nytt Nr. 1 - Februar årgang

2 2

3 AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Org.nr Internett: Styret: Leder: Arve Hoel, Tlf , E-post: Nestleder: Agnar Aase, Tlf , E-post: Sekretær: John M. Vinje, Tlf E-post: Kasserer/Bytteleder: Leif-Otto Engelberg, Tlf E-post: Styremedlem: Jens-Petter Grebstad, Tlf varamedlem: Helge Steffensen, Tlf varamedlem: Dagfinn Havnen, Tlf MEDLEMSBLADET «FILATELI-NYTT» Redaksjon: Oddvar Jan Melsæter, red. Nedre Strandgt. 14, 6004 Ålesund Tlf Fax E-post: Einar Måseidvåg Tlf Fax E-post: John M. Vinje, Tlf E-post: Jens-Petter Grebstad Tlf Leif-Otto Engelberg, Tlf E-post: Bladet kommer ut 4 ganger i året: Februar, Mai, September, Desember. Innhold Nr. 1 - Februar 2010 Sverige som samleområde 4 Lederen har ordet 5 Et nordlandsk auksjonsobjekt og dets historie (2) 7 Ålesund - Stedsnøytrale poststempler 14 Småplukk ved John 15 Utstillingskomiteen for ÅLESUND Årsmøte i Aalesund Filatelistklubb 17 Kroningsferden 19 Postkortutgivere (14): Ringkjøbs Bok og Papirhandel 20 Ålesund - Innlevert etter postavgang 23 Ålesund - kontrollstempler for luftpost 26 Postkortutgivere (15): J. Steinfeld, Londoner 15 Øres Basar 29 Lars Muribø kommer 29 Vwervekonkurranse i Klubbauksjon lørdag 6. mars Nytt om ÅLESUND Kilovarer 31 Klubben nye nettside 36 Juryen til ÅLESUND Stormøte onsdag 24. mars 37 Møtereferat 37 Medlemsannonser 37 Auksjonskomite/leder: Helge Steffensen Tlf E-post: Nett-side-kontakt: Terje Løvnes Tlf , E-post: POSTKORTKLUBBEN (Underavd. i Aalesund Filatelistklubb) I styret: Ingolf Eriksen, leder tlf Jan Arild Hagen, kasserer tlf Lars Muribø, styremedl. tlf

4 Sverige som samleområde På forsiden denne gang viser vi et utvalg av svenske frimerker. Sverige er ikke blant de mest populære samleområdene i klubben, men det kan være verd å ta en titt på vårt nabolands frimerkeutgivelser. Selv om det er utgitt en del flere frimerker enn i Norge, så kan jo tidsperioden for samling begrenses etter eget ønske. Tilgangen på svenske merker har vært god i de tilsendte byttehefter som legges frem på klubbmøtene. Sverige var tidlig ute med rullefrimerker og har hatt en omfattende utgivelser av frimerkehefter. Der er mange typer av taggete og utaggete sider, men dette er overkommelig å samle. Utgivelsen av frimerker startet i 1855, samme år som Norge. Det mest verdifulle frimerket blant de svenske er «den gule treskillingen» - et fargefeiltrykk av nr. 1. I Michel er verdien satt til 2 mill. euro. Til årets frimerke i 2009 ble valgt den svenske bilen Volvo. Året 2010 vil naturligvis være preget av det forestående bryllup for tronarvingen kronprinsesse Victoria og Daniel Westling. Utgivelsen er 13. mai. Bryllupet finner sted i Stockholms Storkyrka den 19. juni. Ialt er det 5 utgivelsestidspunkt i kommende år, med til sammen 59 forskjellige motiv. I januar utkom frimerker med svenske slott, Europa som har motiv barnebøker - og katter. Av andre utgivelser kan vi nevne Sommerfrimerker med blomster, markering av at Karolinska Instituttet er 200 år, graverkunst, matkultur og spenning. Årets frimerke 2009 i Sverige. Sverige og Irland skal ha en felles utgave til høsten med motiv graveringskunst. Et av merkene skal være en hyllest til den polsk/svenske mestergravøren Czeslaw Slania. Og for de som liker Martin Beck, kjent fra TV, så kommer forfatterne av bøkene på frimerke. Mange interessante frimerker fra Sverige også for motivsamlere, og ikke bare de nye, men det anbefales også en titt tilbake til tidligere utgivelser. Kataloger finnes i klubbens bibliotek. red. Forts. fra side 5 Lederen har ordet - møtene våre. Samtlige medlemmer får tilsendt mail eller brev i posten med invitasjon til onsdag 24. mars. Denne kvelden legger vi opp til ekstra servering og noen gode programinnslag som en ekstra ramme rundt møtet. Hver klubbkveld har program med kortere innlegg, kåseri og/eller meningsutveksling. Det er god tilgang på byttehefter, noen medlemmer tar med egne byttebøker og omsetningen medlemmene imellom synes periodevis å være rett så god. Velkommen til vårens klubbsesong. Arve Hoel 4

5 Lederen har ordet Velkommen til et nytt samlerår. Klubbens årsmøte er vel gjennomført, og årsmelding, meldinger fra underavdelinger og regnskap forteller om en veldrevet klubb. Likevel skal vi ikke stikke under en stol at vi sliter med å fornye oss i tillitsapparatet. Det blir i for stor grad de samme Tordenskjolds soldater som går igjen også i vår klubb. Det ble diskutert på årsmøtet, og vi må holde temaet varmt videre gjennom året: Hvordan skal vi kunne få inn nye folk i ulike styreverv? Jeg håper vi får i gang en prosess som fører til en viss nyrekruttering til noen av styrevervene. Kommende år blir preget av nye utfordringer og nye muligheter for klubben. Vi har allerede avviklet en 14 dagers utstilling på biblioteket i Ålesund sentrum. Da jeg plukket ned rammen, kunne en bibliotekar fortelle at mange hadde stoppet opp og studert frimerkene vi hadde stilt ut. Både voksne og barn syntes å ha interesse for innholdet, fortalte hun. Jeg tviler på at vi får nye medlemmer på grunn av en utstilt ramme på biblioteket i Ålesund sentrum (logo og www-adresse er naturligvis godt synlig), men jeg tror at dette er ett av mange smådrypp som fører til at noen kommer til oss. Det er mange samlere som ikke er med i en frimerkeklubb og jeg tror at en ramme som den vi setter opp, kan stimulere disse til videre samleri. Det er vel ikke umulig at vi gjentar dette prosjektet en gang til. Årets vårauksjon står for døra, og jeg ser at vi får inn objekt fra mange som ikke er medlem i klubben vår. Dette tyder på at flere vet av vår eksistens og bruker oss som kanal når de skal kvitte seg med frimerker, brev og postkort. Vi annonserer alltid auksjonen på nettsida vår og i lokalpressen, og hver gang dukker det opp folk som ikke er med i klubben. Samtidig nevner jeg Frimerkets Dag og et arrangement på Ålesund Storsenter nærmere jul (vi hadde et tilsvarende tidligere). I sum er dette et uttrykk for at vi er en gjeng som liker å formidle kunnskap om frimerker, posthistorie og postkort. Årets storhending blir naturligvis den regionale utstillingen ÅLESUND Fra 24. til 26. september fyller vi Arbeideren med gode samlinger, ivrige medlemmer og et engasjert og interessert publikum. Arrangementskomiteen er i full sving med forberedelsene, og vi regner med at klubbens medlemmer stiller velvillig opp når det kalles inn til dugnad dagene før utstillingen En utstilling er både et økonomisk løft og en teknisk utfordring (mye skal på plass på relativt kort tid), men klubben har god erfaring fra tidligere utstillinger. Selv er jeg trygg på at en utstilling vil stimulere klubben positivt. Denne våren tar vi et ekstra tak og inviterer medlemmer som vi sjelden ser på forts. side 4 5

6 Kvalitet, kompetanse og pålitelighet er vårt varemerke! 100 års skipskompetanse, utvikling og erfaring har gjort oss til et av kystens best renomerte skipsverft. Vi har høy kompetanse innenfor områdene reparasjon,vedlikehold og ombygging. Verftet har i alle disse år levert nybygg av forskjellike typer. Innen fiskeri har vi bidratt med innovative løsninger som har satt ny standard blant annet innen arbeidsmiljø og sikkerhet. DOKKING - REPARASJON - VEDLIKEHOLD - OMBYGGING - NYBYGG Fiskerstrand Verft AS Risevegen 23 N-6035 Fiskarstrand Telf , Fax , E-post: 6

7 Et nordlandsk auksjonsobjekt og dets historie (2) Forts. fra nr Men så tilbake til auksjonsobjektet - eller i realiteten 2 - men i posthistorisk forstand, betraktet som en og samme sak: Skrur vi tiden ca. 150 år tilbake, kan vi prøve å se for oss at lensmannen på øya, Hans Eriksen ( ), 49 år gammel, denne vårdagen 12. april i 1858 begir seg ut på den 3 km lange og steinete strandvegen fra lensmannsgården i den sydøstvendte Breivika til Nordland. Med seg har han de to tjenestebrevene sammen med annen post, vel anbragt i en vadsekk eller skinnveske til slikt bruk. Han hadde på denne tid allerede vært 5 år i tjenesten som den første poståpner av Helge Musæus Hagenæs på Værøya og hjemme i lensmanns-gården, en rødmalt bygning, under den steile fjellura og helt nede i strandmålet i Breivikbukta, hadde han i 1853 opprettet øyas første ekspedisjonsrom, kalt «Værø Postaabneri». Blant lensmannens antatt sparsomme kontorrekvisita, der skulle også nummerstempelet «346» befinne seg, siden dette skal første gang ha vært i bruk allerede 2 år tidligere, i Derimot forteller andre opptegnelser fra lokalhistorien, at datostempelet fikk øya mange år senere, i 1873, og derfor lenge etter at Eriksen var sluttet i tjenesten. Dette forklarer også lensmannens håndskrevne påtegning for Lensmannsgården i Breivika. 7

8 avsendelsesdato og -sted på tjenestebrevenes bakside. Sannsynligvis utført før han dro hjemmefra. Når Eriksen om ikke lenge er fremme på Nordland, har det allerede gått henpå 6 timer siden den oppsatte poståttringen landet på kirkestedet etter avseilingen fra Sørvågen i Moskenes nærområde, på «innersida» av Lofotveggen. Timeantallet vet vi hadde sammenheng med bevisst tilpasning til tidevannssyklusen; - det gjaldt både på frem- og tilbaketuren å krysse det kritiske havstykket i den gunstigste perioden med fallende sjø. Fremmøtte postfører for seilasen over Moskenesstrømmen, en «Hr. Thesen» med sine 2-3 rorkarer, var nok derfor ivrig etter å komme avgårde straks dagens post, hovedsaklig fra embedsmennene på øya, var flyttet over i den til dette formål, vanntette og jernbeslåtte trekiste med ytre mål 22,5 x 15 x 12. Den ble deretter forsvarlig fastsurret i bunnen av båten. I den samme kista lå også posthornet som postføreren på åttringen hadde blåst i for å varsle ankomsten tidligere på dagen. Åttringens råsegl var til liten nytte i motvind, men var vindforholdene gunstige, dvs. fra side eller akterlig kant, kunne overfarten til Sørvågen noen ganger være unnagjort i løpet av rundt 5-7 timer.. Derimot - i dårlige værperioder, ofte på vår og høst, hendte det iblant at påvente av bedre seilingsvær kunne ta både dager og uker. Det må vel derfor sies at betalingen pr. utført rundtur på 11 speciedaler de første årene, selv med den tids kjøpekraft, ikke tydet på noen overtidsbetaling. - Siden Sørvågen hadde regulære dampskipsanløp fra første halvdel av 1800-tallet, med bl.a. mange velkjente skipsnavn fra Lensmann og postfører Hans Eriksen. filatelien, må en anta at det åttekantede «Nordcap»-stempelet ble satt på objektene en gang på den resterende del av bipostleggen fra Sørvågen til Svolvær. Selv om bipostruta fra Værøy til Svolvær, som før nevnt, skulle være fri for øyboerne, var dette neppe tilfelle for dampskipsleggen Svolvær/Hammerfest/ Bodø, som blir å anse som en del av hovedpostruten. Når likevel lensmann Eriksen kunne foreta påførselen «Portofrit fra H. Eriksen», har det antagelig sammenheng med at han som embetsmann var innvilget portofrihet, og at han med tjenestebrev til et annet offentlig kontor, nemlig «Bodoe Toldkammer» - også forsynt med lakkseglet «Bodoe Toldopsyn» - oppfylte betegnelsen «portofri sag» iflg. lovbestemmelse av 1. januar I Tore Gjelstens utmerkede bokverk om postgangen i den nordnorske landsdelen på 1800-tallet, gir bl.a. de detaljerte seilingsrutene for de enkelte 8

9 dampskipene i post- og passasjertrafikken i de aktuelle årgangene, ypperlig hjelp når en vil kartlegge flere av de postale forsendelsene. Men også for disse, med sine regulære 4-ukentlige rundturer mellom Bergen/Trondheim, og til Hammerfest som nordlige vendepunkt, kunne likevel perioder med dårlige værforhold, skape tildels betydelige forstyrrelser i seilingsplanen. Ifølge påtegningen av lensmann Eriksen «Værø 12/4 58», og åttringens ankomst til Sørvågen forventlig senest dagen etter, kan det se ut som innholdet fra postkista har måttet ligge lagret på den lokale «postexpeditionen» (klasse 2) der, frem til ankomsten for den postførende hjuldamperen «Nordcap» ved kaia i Sørvågen ca. en uke senere, den 20. april, om skipet var i rute. Nordland, type IV Typebestemmelsen av transitstempelet «Nordland 23/4 1858», ut av de ialt 7 kjente «Nordlandstypene I - VII», viste seg snart å by på en uventet utfordring, som utløste et behov for en mer inngående undersøkelse: Ifølge Gjelstens seilingstider for dampskipet «Nordcap» på sin tredje nordgående rundtur i april, av til sammen 8 i 1858 (tabell 24, del 1-3, side 121/ 122), skal ombordværende postfører Levor Andreas Hanssøn på denne, såvel som på alle øvrige turer/seilinger skipet hadde dette året, utelukkende ha benyttet Nordland-stempelet av type III. Men selv en ganske flyktig sammenligning mellom auksjonsobjektene og nevnte type (III), viser at dette ikke stemmer; i motsetning til type IV, der de mest karakteristiske likhetspunktene synes å falle godt på plass. Så kan en naturligvis spekulere litt på hvordan dette kan ha foregått. Med en viss fare for å begi meg ut på en noe usikker grunn, våger jeg meg likevel til å antyde i alle fall et par mulige «scenarier», basert på enkelte faktaopplysninger, om hva som kan ha skjedd: Mest nærliggende i utgangspunktet må vel være, at det vanlig brukte Type IIIstempelet av ukjent årsak, var midlertidig ute av funksjon som følge av skade eller slitasje etc., og at postføreren derfor befant seg i en angivelig opprådd situasjon for et manglende stempel. Vi vet forøvrig, at forrut for ansettelsen av postfører Hanssøn på d/s «Nordcap» i Ålesund den 7. september året før, hadde han ombord på et annet postruteskip i samseilingen, «Lindesnes», et par år tidligere, benyttet «Nordland»-stempelet type IV. Dette opphørte da skipet på sommeren fikk levert såvel et dato m/ skipsnavn- som et riststempel ombord. Det kan derfor tenkes at Postverket lot han få overta det tidligere anvendte IVstempel som en reserve for et til tider påtrengende tilfelle i et utsatt fartsområde. Et annet, og kanskje vel så sannsynlig erstatningsalternativ, kan også øynes i rutemønsteret mellom «Nordcap» og et ytterligere postdampskip i den samme farten, d/s «Æger», som også var i Lofoten-posisjon i det aktuelle tidsrommet. På sistnevnte skip var Georg 9

10 Frimerke- og mynttilbehør ERNST OLSSON Etablert 1971 KIRKEGT ÅLESUND TELEFON Priv Med erfaring i snart 40 år Stort og godt utvalg i det frimerke- og myntsamlere trenger Å P N I N G S T I D E R Mandag stengt. TIRSDAG-ONSDAG kl TORSDAG-FREDAG kl og kl LØRDAG kl Ellers etter avtale telefon STEDET FOR ALLE SOM HAR SAMLERINTERESSE JA takk, send meg et gratis eksemplar Navn Adr: Postnr: Sted: MERKUR TRYKKERI O. J. MELSÆTER Nedre Strandgt Ålesund 10

11 Wilh. Willumsen postfører, som synes å ha hatt en spesiell forkjærlighet for IVstempelet, som alltid fulgte han - uansett hvilket skip han tjenestegjorde på; så også på «Æger» i Hvis derfor de reelle anløpsdagene i Lofotenområdet, fortrinnsvis i Sørvågen eller Svolvær havn, stemmer noenlunde samtidig overens mellom sydgående «Æger» og nordgående «Nordcap» i dagene april iflg. ruteplanen, frembød selvfølgelig en slik møtesituasjon en ypperlig anledning for overlevering av IV-stempelet mellom skipene. Kanskje dreide det seg her sogar om et ekstra IVstempel i Willumsens beholdning fra hans tjenestetid ombord i enda et postskip «Prinds Carl» fra 1857-seilingene, og som han samme år, for en kort periode, faktisk hadde lånt ut til nok en postfører i nordnorgefarten, Hans Severin Øyen på dampskipet «Gler». Når postfører Hanssøn 3 dager etter «Nordcap»s antatte anløp av Sørvågen/ Svolvær-havnene den 23. april stempler de 2 tjenestebrevene med et (utlånt) «Nordland» type IV-stempel, befinner skipet seg i farvannet mellom Hammerfest og Tromsø. Han har da sannsynligvis fulgt en bevisst og alminnelig utbredt lånepraksis blant sine kolleger, av et hyppig utlånt IVstempel, med utsikt til en problemfri tilbakelevering mellom seg og Willumsen, når begge postskipene ventes tilbake i Bergenposisjon et par uker senere. Hvorvidt det kan fremkomme andre plausible forklaringer på det omtalte avbruddet i stempelbruken (type III) på «Nordcap» i 1858, skal selvsagt ikke utelukkes. Uansett viser de nevnte eksemplene, at dette ikke var noe enkeltstående tilfelle blant de postførende skipene i nordnorgeruten på den tiden. Men ett synes i alle fall klart: Eventuelle motforestillinger i form av ensidig og lettvint henvisning til et vilkårlig sammentreff av ulike omstendigheter, kan med god grunn avvises som useriøst og neppe troverdig Slik har på sin måte de vel 150 år gamle tjenestebrevene, gjennom sitt egenartede tause og filatelistiske «språk» kunnet fortelle oss en god del om sin vidløftige reise, som angivelig endte på «Toldkammeret» i Bodø i slutten av april Lite ante vel noen - hverken den gang eller siden - at det et halvannet sekel senere skulle få «et nytt liv» som verdifulle auksjonsobjekter. Ålesund/Værøy september 2009 Helge Musæus Hagenæs Kilder: Dag Sørli: Øyfolket, Bygdebok for Værøy, bind 1 og 2. Reinert Svendsen: Historiske Efterretninger om Værøy og Røst. Tore Gjelsvik: The Nordland Postoffice (2005) F.C.Moldenhauer: Auksjonskataloger: Nr. 65 (2006) og Nr. 67 (2008) Etterskrift: Det vites ikke akkurat hvor lenge lensmann Hans Eriksen var i posttjenesten, men da vi kjenner til at sognepresten Lagaard på øya, midlertidig vikarierte i tjenesten noen år - antagelig fra prestegården på Nordland - noen få år før ansettelsen av etterfølgende poståpner i 1863, vil en anta at lensmannen må ha sluttet i stillingen forholdsvis kort etter at de to tjenestebrevene ble avsendt. forts. side 13 11

12 Komplett tilbud til alle frimerkesamlere! Frimerkesamlere har verdens beste hobby! Du trenger kun én adresse! Her finner du alt du trenger; Album og oppbevaringsutstyr Nye norske frimerker Eldre norske frimerker Spesialtilbud Velkommen til oss! Postboks 9350 Grønland,0135 OSLO,Tlf:

13 Dampskipet «Nordcap», hjuldamper av eik, opprinnelig bygd for den norske marine, for det meste brukt av Postvesenet. (Modell i Norsk Sjøfartsmuseum.) Muligens ble det etterhvert vel mange verv for den snart femtiårige lensmannen; utenom en arbeidskrevende gårdsdrift i Breivikdalen, var han på samme tid: Formannskapsordfører, forlikskommisær og valgmann. I sin tjeneste som lovens håndhever, omtales han som både human og godhjertet. Fra lokalhistorien fortelles det om noen fanger, anklaget for vrakplynderi, som av retten var blitt dømt til å «sitte på vann og brød». Dette løste lensmannen på sin måte ved å føre fangene opp i huset sitt, mens brød og et krus med vann ble plassert under hver av krakkene som fangene satt på - praktisk talt. «Så kunne de bare gladelig forsyne seg fra lensmannens gjestfrie og rikholdige bord», heter det. Også hos de vikarierende prestene i poståpnervervet, kunne det skje visse avvik fra den ordinære prestegjerningen. Særlig i skreisesongen skal det ha hopet seg opp så mye post, at presten «så seg nødsaget til at sløyfe søndagsprekenen for å få utført postexpeditionen i løpet av de få timene postbåten lå under land». Noen protester fra kirkelyden av den grunn, synes ikke å ha forekommet. Fra 1894 ble omsider Værøy, sammen med Røst, knyttet direkte til dampskipsrutenettet, og omtrent samtidig flyttet det gamle poståpneriet fra Nordlandsbygda hvor det hadde holdt til i de siste vel 30 år, til det sydligere tettstedet ved Røstnesvågen, med utbygget kaianlegg for regulære anløp av den voksende dampskipstrafikken. Senere kom det ytterligere 2 nye poståpnerier frempå 1900-tallet. Disse fordelte seg med hver sitt på Nordog Sør-Værøy, og siden i virksomhet helt frem mot moderne tid. Nå har Samvirkelaget (Coop) på Sørland, omtrent fra tusenårsskiftet, overtatt det hele. Kanskje greit nok, selv om mange nok vil mene at sjarmen ved postbesøket ikke lenger er helt den samme... Hvis noen skulle undre seg litt over mitt engasjement i dette, - muligens også det man kan kalle nærhet til stoffet, kan jeg avslutningsvis røpe, at Hans Eriksen var min kones tippoldefar. Han ble i 1825 konfirmert av prosten Erik A. Colban fra prestegjeldet Vågan i Lofoten, under kortere vikariat på Værøy. Colban var en halvbror av min tipp-tippoldefar Nils Norman ( ) som på den tid var sogneprest i Asker. Til overmål ble Eriksens oldebarn, og min svigerfar, Albert L. Eriksen ( ), døpt av Leonhard B. Holmboe, som var prest på Værøy frem til 1911, og sønnesønn av svogeren til min tippoldefar, Johannes Musæus ( ). Underlige sammentreff gjennom flere generasjoner, får man vel kalle det; - slik kan også slektsforskning og filateli til tider faktisk utfylle hverandre, noe dette eksemplet burde være et godt bevis på. HMH/

14 ÅLESUND - Stedsnøytrale poststempler Del 6 Ålesund og Spjelkavik postkontor ble rett før jul i 2008 utstyrt med de nye annulleringsstemplene som jeg omtalte forrige gang. Denne gummistempeltypen skal gi et leselig avtrykk uten å slå hull i papiremballasjen på såkalte klumpforsendelser heter det bl. a., se fig 1. Stemplene er helt stedsnøytrale som en ser og det kan se ut som om de 3 stempelavtrykkene som til nå er registrert fra vårt område er ganske så like... se maskinstempelet har vært/er i bruk på postterminalen i Breivika med terminalkjennetegn R 92?, og hvorfor det, når Ålesund og Molde i følge Posten Norge har litra T i sine annulleringsstempel?? Jo, det er en helt riktig observasjon som jeg kan bekrefte... f.eks. denne annulleringen fra Spjelkavik postkontor. Samlerkollega Thoralf Rye Alsaker fra Eid ønsker en bekreftelse på at dette Stempelet har vært i bruk i lengre tid og mine første registreringer er fra sommeren 2008! Hvorfor? Ja, det har jeg ingen sikker dokumentasjon på ennå, men logisk sett har jo denne maskinen vært i bruk i Bergen. Eventuelt bestilt/og laget for bruk ved Bergen Brevsenter. Well, skal jeg driste meg til en kvalifisert gjetting... vil jeg vel tro at Ålesund har hatt et akutt behov for en erstatningsmaskin. Denne «R 92-maskinen som ble Fig. 1 - Avtrykk fra Ålesund postkontor. 14

15 Småplukk ved John Julefrimerker Jeg liker å sende julekort til venner og kjente, og da bruker jeg årets julefrimerker til frankering. Julefrimerkene kom i salg siste år til Frimerkets dag da jeg var på posthuset i Ålesund, men da kjøpte jeg bare merker til samlingen min. Til julekortene skulle jeg kjøpe senere. Der jeg bor er det nå Post i butikk og ikke postkontor. Da jeg skulle starte med å sende ut julehilsenene var jeg og skulle kjøpe noen hefter med julemerker. Jeg fikk da til svar at de var bestilt, men ikke ankommet ennå. Jeg tok med en del kort som måtte sendes, for å kjøpe julemerkene. Svaret jeg da fikk var: Vi får ikke julemerker, bare andre merker i rull. Så på den måten måtte jeg bruke disse merkene på de første kortene. sendt oppover, er som en ser av en helt annen fabrikat enn de Krag-maskinene Ålesund postterminal fra før var utstyrt med... Derfor var det ikke postterminaldatohode med litra T som passet til å sette inn i denne maskintypen. OK, for oss stempel/og hjemstedssamlere blir jo alle disse 3 nye stempelavtrykkene postale dokumentasjoner til samlingen... Om der vil «dukke» opp flere nye stempelregistreringer fra Ålesund postterminal i Breivika er vel heller tvilsomt, da brevsorteringsavdelingen er besluttet nedlagt i ganske så nær fremtid!! Einar Måseidvåg Litt senere var jeg på posthuset i Ålesund for å se om jeg kunne få kjøpt julemerker der, men der var det så mange kunder at jeg ikke hadde tid til å vente til det ble min tur. Så denne julen måtte jeg sende ut juleposten min uten julemerker slik som jeg har brukt tidligere. Som straff til postverket sendte jeg to julekort til samlevenner med julemerker fra Island og de kom frem uten problem. Når jeg ser på de julehilsener jeg har fått, ca. 20 stk., to kom på mystisk vis i postkassen min (fra barnebarn), så er det bare 4 stk. som har julemerke, resten rullemerker. Det jeg lurer på, var det vanskelig å få kjøpt julefrimerker i år? Det er kanskje mange som bruker Post i butikk hvor de ikke hadde julefrimerker? Det hadde vært artig å høre om det er andre som hadde samme erfaringen. Jeg vil også takke de som har sendt Ørnebilder og Ørnefrimerker til meg: Det er en liten gutt som heter Tobias som ble veldig glad. Dette viser at medlemsbladet vårt blir lest langt utenfor vår eget distrikt. John M.Vinje Utstillingskomiteen for ÅLESUND 2010 Utstillingskomiteen er for lengst valgt og er i full aktivitet, men for de som ikke vet hvem som besitter postene, så opplyses følgende: Leder: Arve Hoel Filateliansvarlig: Oddvar Jan Melsæter Økonomiansvarlig.: Leif-Otto Engelberg Teknisk ansvarlig: Helge Steffensen PR, data, utadretta: Terje Løvnes Arrangementskomite: John M. Vinje Utstillingskatalog: Einar Måseidvåg Salgsprodukt: Jens-Petter Grebstad Støttefunksj. teknisk: Agnar Aase 15

16 A J J > K J E E A = K I A H * A I L H A J J > K J E L A H! > A J A H H C A I I J H I J A K J L = C = L H I A > H A L L A H > H A L = A E K I J H A H J M M M B H E A H A D K I A J I J H A 5 I J H A J * I # & 5 A J H K # & " * A H C A 6 A A B # #! " " - F I J B H E A H A ( E A 16

17 Årsmøte i Aalesund Filatelistklubb Patrick Young ble valgt til dirigent og John M. Vinje til referent på klubbens årsmøte onsdag 13. januar Til å underskrive protokollen ble valgt Theodor K. Lorentzen og Asbjørn Nilsen. Styrets årsmelding viste en stor aktivitet siste år. Ved utgangen av 2009 hadde klubben 69 hovedmedlemmer, en fremgang på 3. Postkortklubben har 28 medlemmer. Medlemsmøtene har hatt et fremmøte på 15 medl., det samme som året før. Årsmeldingen ble godkjent. Melding fra fung. bytteleder Leif-Otto Engelberg viste at ha hadde mottatt 8 sendinger og hatt en omsetning på ca. kr i 2. halvår. Det ble rettet en stor takk til Leif-Otto for at han hadde tatt på seg denne funksjonen i tillegg til kasserervirksomheten. Melding fra Filateli-Nytt ble ref. Helge Steffensen kunne melde fra auksjonskomiteen at de hadde hatt en omsetning på kr totalt, som hadde gitt et utbytte til klubben på kr Bibliotekar Agnar Aase kunne fortelle at klubbens bibliotek nå var lagt inn på data og han fortalte videre om nyanskaffelser til biblioteket. Kasserer Leif-Otto Engelberg la frem klubbens regnskap for siste år. Det viste et underskudd på kr 4.543,21. Jørg Häber ref. revisors rapport som anbefalte godkjenning av regnskapet. Styret foreslo uendret kontingent for 2010, og det ble vedtatt. A-medl. inkl. NFT kr 450 B-medl. (hovedmedl. i annen klubb) kr 150 Juniormedl. kr 50 Postkortklubben kr 150 Nestleder Agnar Aase (t.h.) overrekker blomster til gjenvalgt leder Arve Hoel og takker for innsatsen sålangt. (Foto: EM) Det var nedsatt en komite for å gjennomgå klubbens lover. De la frem kun små endringer, som alle ble vedtatt. Det vil ta for stor plass å ta med klubbens lover her. De som ønsker et eksemplar av klubbens lover kan henvende seg til styret. Patrick Young la frem valgkomiteens forslag til styre og komiteer. Følgende ble valgt: Styret: Leder: Arve Hoel Nestleder: Agnar Aase Sekretær: John M. Vinje Kasserer/ Bytteleder: Leif-Otto Engelberg Styremedl.: Jens-Petter Grebstad 1. varamedl.: Helge Steffensen 2. varamedl.: Dagfinn Havnen Auksjonskomite: Helge Steffensen, leder Asbjørn Nilsen Oddvar Jan Melsæter Patrick Young forts. side 27 17

18 Johan R. Sunde AS 6037 Eidsnes Daglegvarer Fargehandel Tlf.: Fax: Jernvarer Hobbyartiklar Tlf.: Fax: Godt utvalg i postkort og brev med tilknytting til Møre og Romsdal. Vi har kanskje det du mangler? Har du postkort til salgs? Vi kjøper stedskort fra heile landet. Be om tilbud! kjøp og salg av postkort og brev div. samleobjekter 6210 Valldal - tlf

19 Kroningsferden Jeg har fått to rettelser til det som jeg skrev i siste Filateli-Nytt angående reiseruten til de kongelige under kroningsferden. Det er fra: Harald Kjølås, Ålesund og Gudmund Bratrud, Kristiansund. Den riktige reiseruten skal være: Med tog fra Oslo (Kristiania) til Otta, derifra med hesteskyss til Åndalsnes, slik at befolkningen i Gudbrandsdalen, Dombås og Lesja kunne få hilse på de kongelige. Jernbanen Otta-Dombås ble ikke åpnet før i 1913 og Dombås helt frem til Åndalsnes ble åpnet i Derfor hesteskyss den lange veien. Postkortsamlere kan finne kort fra nesten hele reiseruten. Videre, som Harald Kjølås skriver: Fra Åndalsnes reiste de med krigsskipet «Heimdal» til Molde og Kristiansund til kroningen i Trondheim. Sørover reiste Kong Haakon alene med den innleide hurtigruten «Mira» (for anledningen malt hvit) til Ålesund for å legge ned grunnsteinen til kirka. Han returnerte med «Mira» til Trondheim for å hente Dronning Maud, som hadde blitt Kommandofartøyet «Heimdal», bygd (Bergens Sjøfartsmuseum) forkjølet og ikke kunne være med til Ålesund. Deretter reiste «Mira» med de kongelige på signingsferd langs kysten. Første stopp var Loen og Olden. Kongen hadde nettopp vært i Ålesund, så skipet stoppet ikke her. Helt til Oslo gikk ferden med mange stopp langs kysten. Jeg takker de to som rettet på det som jeg hadde skrevet i siste nr. av Filateli- Nytt. «Heimdal» var det skipet som Kong Haakon, Dronning Maud og lille Olav gikk ombord i fra det danske kongeskipet, da de kom til Norge i Det kommer mere i neste nr. John M. Vinje D/S «Mira», bygd (Bergens Sjøfartsmuseum) 19

20 Postkortutgivere (14) : Ringkjøbs Bok og Papirhandel Denne postkortutgiveren er ikke av de store, og heller ikke så kjent. Holdt til i Ålesund tidlig på 1900-tallet. Karl Ringkjøb er registrert i Ålesund i adressebøker for 1909 og Ringkjøb har tittelen bokhandler. Postkortet fra avdukingen av Rollonstatuen er utgitt av Ringkjøbs Papirhandel, Aalesund. På senere utgivelser er anført Ringkjøbs Bok og Papirhandel. Disse siste kortene er nummerert og vi har regstrert fra nr. 1 til 3. Interessen for utgiverne av postkort har ikke vært så stor, men vi er sikker på at blant våre mange postkortsamlere finnes det kunnskap som våre lesere ikke får del i. Vi har tidligere etterlyst opplysninger om flere lokale utgivere uten noen respons. Vi prøver igjen. Hvem kjenner til Anton Walderhaug, Johan Nygaard og K. Nielsen & Co, Aalesund? Utenom Gange-Rolf festlighetene i Parken, ser det ut til at Ringkjøb har brukt de mest vanlige postkortmotiv fra byen. Utgivelsene kan tidfestes mellom 1910 og Ellers er det nok lenge til vi får full oversikt over postkortutgivelsene i Ålesund. Det dukker stadig opp nye motiv på auksjoner. ojm 20 Postkort utgitt av Ringkjøbs Papirhandel, Aalesund. Kortet er sendt til Fredrikstad 28. oktober Motivet er fra avdukingen av Gange Rolv statuen i Parken i september Prost Barman holder avdukningstalen og byens foreninger har møtt frem med sine faner, Helt til høyre ser vi bl.a. Turnforeningens fane. Til venstre ser vi endel av det store mannskor som sang under ledelse av dirigent Haagensen.

21 Postkort sendt til Ørstenvik som julekort i Gange-Rolf statuen som er en bronseavstøpning etter den opprinnelige Rollon-statuen gitt i gave fra byen Rouen i Frankrike. Hadde E. Ringkjøb noen forbindelse til postkortutgiveren Karl Ringkjøb? Navnet er jo ikke så helt vanlig her i byen. Annonsen er fra «Aarvak» i «Vi har da et vakkert udflugtssted vi ogsaa naar vi skal tilfjelds» står det på dette postkortet. som er sendt til Bergen 18. juli Bildet er sikkert tatt en søndag. Personene er pent søndagskledd som man var i gamle dager. Postkort No. 1, Eneret: Ringkjøbs Bok og Papirhandel. 21

22 22

23 ÅLESUND Kvalitetsgarantien, dvs. Postens løfte om at minst 85 % av A-posten kommer frem over natten, har skapt et moderne samleområde... skriver Peer-Christian Ånensen i bind nr. 1 av Norsk Filatelistforbunds lille bibliotekserie som ble utgitt i Her fra vår postregion, som fra fikk benevnelsen Sunnmøre (Ålesund) postområde har han registrert KUN en type av disse opplysningsstemplene brukt følgende steder, fig. 1. Denne stempeltypen har han gitt benevnelsen J1-1 og har som en ser en lengde på ca. 46 mm, bokstavhøyden er målt til ca. 4 mm. Stempelavtrykket har en noe kryptisk tekst i forhold til de fleste andre steder i landet, så trolig har Ålesund postområde ordnet disse gummistemplene for alle sine aktuelle underliggende postkontor fra en lokal leverandør da teksten er såpass ulik andre registreringer fra samme tidsperiode. Peer-Christian Ånensen presiserer i boken at hans registreringer ikke på langt nær er komplett. Der finnes sannsynligvis «INNLEVERT ETTER POSTAVGANG» Postens opplysningsstempler om for sen innlevering Fig. 1 - Registrerte brukssteder med angitt stempelfarge og tidsperiode. både stempler og brukssteder som ennå ikke er registrert. Ja, som samler av lokal posthistorie var det derfor naturlig å ta kontakt med Ålesund postkontor og se om de hadde i bruk et slikt opplysningsstempel, eller noe som lignet? Jo, ganske riktig. Der hadde det vært brukt et tidligere uregistrert 2-linjestempel med teksten «Innlevert etter innleveringsfristen», fig. 2. På Ålesund postkontor blir dette opplysningsstemepelet sjelden brukt idag, men det kan forekomme på pakkepost, attester, vitnemål o.l. som må ha datostempel som bevis på innlevering da postavgang lørdager er kl. 1300, mens postkontoret stenger først kl Ved Spjelkavik postkontor har der vært brukt et stempel av samme type, med følgende vitale mål: Lengde 40/51 mm, bokstavhøyde 3,5-4 mm. Altså en anelse Fig. 2-2-linjestempel av gammel type m/treskaft. Lengde ca. 39/50 mm. Bokstavhøyde ca. 3-3,5 mm i fiolett farge. 23

24 Vi hører til her Vi har kultur for å skape noe og lykkes. Sparebanken Møre er en del av denne kulturen. Akkurat som deg. 24

25 Fig. 3 - Spjelkavik postkontor. Fig. 5 Fig. 4 - «Innlevert etter postavgang» på brev postet i PiB Larsgården, Ålesund. Merk: Enhetsnummerstempelet er satt med svart farge! større, men det tror jeg KUN skyldes at stempelet er HARDT SLÅTT!!, fig. 3. På PiB, Spar Larsgården har jeg registrert en mere vanlig type på 1 linje, der lengden er 61 mm og bokstavhøyden ca. 3 mm, fig. 4. På «Post i butikk» har de pr. 28/9-2008, oppslag som klart og tydelig forteller kunden når Posten etter postinnleveringen fremkommer til adressaten. Derfor har de fleste PiB idag ikke lenger noe bruk for opplysningsstempler av typen «Innlevert etter postavgang», se fig. 5. PS: HUSK å «tips» oss i Filateli-Nytt for registrering, hvis og når du kommer over uregistrerte stempelavtrykkstyper og brukssteder fra Møre & Romsdal. Kilder: Peer-Cristian Ånensen: «Det lille Bibliotek, bind 1» samt eget materiale. Einar Måseidvåg 25

26 Ålesund kontrollstempler for luftpost Einar Måseidvåg har tidligere skrevet om disse kontrollstemplene i Filateli-Nytt, og i Filateli-Nytt nr 3/2006 er kontrollstempel nr. 4 og nr. 5 avbildet. Måseidvåg opplyser at disse kontrollstemplene trolig forefinnes i en serie fra 1 til 10, og de ble påstemplet luftpostfrankerte brev til utlandet etter at porto var kontrollert. For Ålesunds del mangles dokumentasjon av bl.a. kontrollstempel nr. 9. I min samling har jeg to sendinger med påsatt kontrollstempel hvor begge er sendt til USA. Illustrasjon 1 viser et luftpostbrev stemplet Ålesund og sendt til New York - USA. Brevet har et korrekt påsatt kontrollstempel nr. 9 i nedre venstre hjørne (stempelet skulle iflg. rundskriv påsettes i nedre venstre hjørne). Derved skulle det være dokumentert at kontrollstempel nr. 9 var brukt i Ålesund. Eller er det så entydig? Hva om nr. 9 egentlig er nr. 6 snudd feil vei? Illustrasjon nr. 2 viser et kort stemplet Ålesund sendt til samme adressat i New York - USA. Av illustrasjonen ser vi at stempelet ligger på siden det kan altså være både nr. 6 og nr. 9. En nærmere studie av de to stemplene viser en viss forskjell. Stempelet i 26 Illustrasjon 1 - med kontrollnummer 9 påsatt nede i venstre hjørne.

27 Illustrasjon 2 - med kontrollnummer 6 påsatt nede i venstre hjørne. illustrasjon 2 har en jevnere tegnet ring enn vi ser i illustrasjon 1, og nedstreken i tallet i illustrasjon 2 synes noe beinere enn i illustrasjon 1. Vi kjenner alle til fenomenet med at vi ser det vi ønsker å se når vi jakter på varianter, og dette gjelder sikkert i like stor grad når vi studerer stempler som er uklare. Stemplene synes forskjellig. Illustrasjon 1 er trolig stempel nr. 9, og illustrasjon 2 viser trolig stempel nr. 6, men Forts. fra side 17 Årsmøte Revisor: vara: Jørg Häber Asbjørn Nilsen Filateli-Nytt: Oddvar Jan Melsæter, red. Einar Måseidvåg John M. Vinje Jens-Petter Grebstad Leif-Otto Engelberg, økonomiansvarlig jeg skulle gjerne sett på noe flere brev for å bli sikker. Dersom noen av leserne har brev eller kort sendt til utlandet og påsatt slike kontrollstempler (hele rekken fra 1 til 10 er interessant å studere), så vil undertegnede svært gjerne ha en kopi/ skann. Kanskje vi sammen kan dokumentere hvilke kontrollstempler som ble brukt i Ålesund. Arve Hoel Nettside-kontakt: Terje Løvnes Valgkomite: Patrick Young Theodor K. Lorentzen Arve Hoel takket for tilliten som gjenvalgt leder. Agnar Aase takker Arve for innsatsen og overrakte ham en blomsterbukett. og så var det bløtkake og kaffe. ojm 27

28 Vi støtter Aalesund Filatelistklubb i arbeidet med at flere, både unge og eldre tar del i en spennende og positiv hobby. Ålesund FIRST HOTEL ATLANTICA T RESTAURANT & BAR sentralt beliggenhet i hjerte av Ålesund Hyggelig atmosfære til en fornuftig pris VELKOMMEN Tel: Fax:

29 Postkortutgivere (15) :J. Steinfeld, Londoner 15 Øres Basar Israel Steinfeld drev glassmagasin i Kongens gate 28 fra tidlig på 1900-tallet. Han hadde også leketøy og kortevarer. Han er også registrert som postkortutgiver. En serie ble utgitt i Om det kom flere kort senere vet vi ikke. I annonsen som er fra 1919 er adressen oppgitt til å være Kongens gate 28, hvor Schieldrops Hotell var fra 1906, senere Folkets Hus og Bjørknes. Det gjengitte bilde viser Kongens gate 26, dette huset ble bygd først i 1928/29. Postkort No. 4, utgitt 1911 av Londoner 15 Øres Basar, Aalesund J. Steinfeld. Postkortet har No. 1056, utgitt 1911, samme utg. Steinfeld var jøde og hele familien ble under krigen sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland og døde der. De to postkortene vi har registrert har de motiv som var mest brukt på postkort den tida. ojm Lars Muribø kommer til klubbmøtet onsdag 21. april med deler av sitt varelager. Den som samler brev og postkort, finner mye interessant i kassene til Lars. Har du spesielle interesser, så ber Lars deg ta kontakt i forkant. Vervekonkurranse i 2010 Vi satser på vervekonkurranse også i år. Fjorårets vinner av en Norgeskatalog var John M. Vinje som hadde vervet to nye medlemmer. Vinneren av årets vervekonkurranse må verve minst tre nye medlemmer (hovedmedlem, ungdomsmedlem eller medlem i Postkortklubben). Vinneren får Norgeskatalogen 2011 eller en annen katalog til tilsvarende verdi. Leif-Otto Engelberg må få beskjed om du er verver av et nytt medlem. 29

30 30

31 Klubbauksjon lørdag 6. mars 2010 Auksjonen holdes i IOGT-bygget, Keiser Wilhelms gate 7, Ålesund fra kl Objektene er utlagt fra kl Skriftlige bud må være ankommet til Aalesund Filatelistklubb, Postboks 612 Sentrum, 6001 Ålesund, eller til E-post: senest fredag 5. mars. Objektene selges i den stand de foreligger. Bud under utropspris aksepteres ikke. På alle tilslag tillegges 10 % klubbprovisjon og eventuell porto. Fullstendige auksjonsregler finnes på klubben hjemmeside: - Auksjonslista finner du på de følgende sider. Nytt om ÅLESUND 2010 Arrangementskomiteen har hatt sitt første møte over nyåret, og arbeidet med framdriften fortsetter. De store sakene som lokale for arrangementet, økonomi, rammetransport, oppsett og montering, filatelistisk arrangement, vakthold, invitasjoner, premiering, juryering osv., osv., blir behandlet etter en framdriftsplan lagt opp av Forbundet. Komiteen har møte en gang i måneden, og det blir fortløpende informert om framdriften på klubbmøtene. Kilovarer Klubben har hatt tilbud om kjøp av kilovarer fra Posten. Det viser seg at tilbudet gjelder klipp fra 1980-tallet. Tilbud om klipp fra de siste årene synes å tørke inn. Dette er vel bare en konsekvens av utviklingen som vi har sett? Stadig mindre bruk av frimerker på pakken som sendes, må vel nødvendigvis føre til en tørke av portoklipp. En kan i forlengelse av dette spørre seg selv om hvorfor Posten gir ut opp til flere høyverdier hvert år. Smertebehandling - Øresus - Muskel- og skjelettplager - Svimmelhet REFSNES FYSIKALSKE INSTITUTT Notenesgt. 3, 6002 Ålesund Tlf Telefax Org.nr. NO Kontakt oss på telefon eller se 31

32 Stedet for kreativ innramming Kipervikgt Ålesund Telefon

33 33

34 Importør for: MYNT - FRIMERKER - TELEKORT NORGE PINS - REKVISITA - ENGROS Bøleveien 131, 3713 Skien Telefon Telefax Vår forhandler i Ålesund: ERNST OLSSON Kirkegt ÅLESUND Telefon Priv SIVILINGENIØR PATRICK YOUNG AS RÅDGIVENDE INGENIØR MRIF KONGENSGT ÅLESUND - Byggeledelse - Taksering av fast eiendom - Prosjektledelse - Skadetakster og -skjønn Ålesund Storsenter 6003 Ålesund Tlf Vi fører utstyr for frimerkesamlere BRANNSIKRING Vi brannsikrer deres bygg. Sikker varsling og rømning

35 35

36 Klubbens nye nettside Klubbens nye nettside begynner å ta form. Nettansvarlig Terje Løvnes vil ha en levende nettside, men det forutsetter at medlemmene leverer stoff - gjerne korte innlegg. Ta kontakt med Terje om du vil ha noe inn på klubbens nettside. Juryen til ÅLESUND 2010 Forbundet har godkjent følgende personer til jury i ÅLESUND 2010: John Torstad (formann og forbundets repr.) Thomas Bolsø Patrick Young Daniel Geffroy Einar Måseidvåg (juryelev) 36

37 Stormøte onsdag 24. mars Alle klubbens medlemmer tilskrives (brev eller mail) og ønskes velkommen til dette møtet. Du som vanligvis ikke har tid til å komme på møtene våre, se om ikke dette kan være en kveld du kan sette av. Vi satser på litt ekstra servering, interessante Møtereferat Møte onsdag 11. november Einar Måseidvåg hadde kveldens innlegg om forskjellig trykkteknikk på frimerker, boktrykk, steintrykk, offset og ståltrykk. Johan Ottesen fra Ulsteinvik kommer neste onsdag til Postkortklubben medbringende flere postkort og foto tatt av Widerøes flyselskap. J-P G Møte onsdag 25. november 13 medlemmer tilstede. Møtet ble ledet av nestleder Agnar Aase. John M. Vinje orienterte fra Frimerkets dag hvor klubben deltok på hovedpostkontoret i forbindelse med utgivelse av nye frimerker. Interessen fra publikum var liten. Grunnen til den labre interessen mente John kom av at det ikke var annonsert. Skal klubben delta ved senere anledninger, må klubben selv skrive innlegg i Sunnmørsposten og Nytt i Uka for å gjøre oppmerksom på at vi stiller opp og kan gi førstedagsstempling på de nye frimerkeutgavene. Agnar Aase opplyste at ny ramme med frimerker skal settes opp etter nyttår på innlegg, en presentasjon av klubbens nyinnkjøpte kataloger, mange utvalgshefter og vi setter opp to rammer med utdrag fra noen gode samlinger. Klubbens varelager legges ut med ekstra rabatter denne kvelden. Det er ingen grunn til å sitte heime denne kvelden. biblioteket i sentrum på avdelingen for barnebøker. Leif-Otto Engelberg viste et oppsett med motivsamling av Kjell-Arne Ellefsen som var lagt til rette av forbundet. Temaet var SKI og SKØYTER. J-P G Møte onsdag 9. desember 19 tilstede. Tradisjonen tro på julemøte ble det servert julemanna, rød julebrus, cola og mandelstang. Lederen opplyste at postkontoret i Ålesund hadde frimerkeklipp fra Dette ble solgt til et av våre medlemmer. John M. Vinje viste gamle og nyere postkort som ble brukt til julehilsener. Vervekampanjen 2009 ga klubben 6 nye medlemmer. Det var satt opp premie til den som skaffet flest medlemmer. Det var 3 medlemmer som hver hadde skaffet 2 nye. Det ble foretatt loddtrekning om hvem av disse som skulle få premien. John M. Vinje ble trukket ut som vinner. J-P G Årsmøte onsdag 13. januar 13 medlemmer til stede. Leder Arve Hoel ønsket velkommen og et godt nytt år til de fremmøtte. 37

38 Klubben hadde fått tilbud om flere kilovarer. Erfaringen fra de som var solgt før jul var at det var stort sett vanlige merker, men mye stempel fra små sted. Det var liten interesse fra de som var tilstede på møtet. Fra Tore Gjelsvik forelå det tilbud på hans bøker med god rabatt. Styret vil ta opp eventuelle innkjøp av bøker vi mangler. Fra forbundet var det kommet julehilsen og de innkomne medlemsblad og tidsskrift ble utlagt. John M. Vinje fortalte om positiv respons på annonser til medlemsbladet og at han hadde fått respons på sin artikkel om kongebesøk i Ålesund. Einar Måseidvåg fortalte om erfaringer med stempel på Frimerkets dag, mens Agnar Aase fortalte om brev som var frankert med 15 øre og var gått gjennom posten uten straffeporto. Deretter gikk en over til årsmøtesaker, se referat på side 17. ojm Møte onsdag 27. januar 15 medlemmer tilstede. Formann Arve Hoel ønsket nytt medlem, Richard Trovik, velkommen til sitt første møte. «Gullpennen» for 2009 ble tildelt Helge Musæus Hagenæs for artikler i Filateli-Nytt om postgang fra Værøy. Agnar Aase har i Filateli-Nytt etterlyst noen nummer av NFT som mangler i vårt bibliotek. Har fått tilsagn om å komplettere manglende nummer fra en utenbys leser. Sendingen er ennå ikke kommet og Agnar vet derfor ikke helt sikkert om vårt bibliotek nå blir komplett. Arve Hoel kåserte om frimerket Wings for Norway, NK nr J-P G Medlemsannonser: HJELP TIL UTSTILLINGSSAMLING Til ÅLESUND 2010 skal jeg stille ut en samling om posten i Sunnylvsfjorden og Geirangerfjorden eller posten mellom Geiranger og Hellesylt. Brev, dokument, postkort - alt som er knytt til området er av interesse. Kan du hjelpe meg? Kontakt Arve Hoel, Mail: SØKER: Tydelige stempelavtrykk/særstempel med motiv Frihetsgudinnen, New York. Alt av interesse. Kjøp/bytte. Kontakt: Einar Måseidvåg, Pettergjerdet 4, 6036 Mauseidvåg eller pr. mail: SØKER: Følgebrev med dette pakkepoststempel søkes. Eventuelt kopi som viser at det har vært i bruk. Oddvar Jan Melsæter Tlf eller 38

39 Norges største mynt- og frimerkeforhandler 1411 Kolbotn Tlf

40 B Returadresse: Aalesund Filatelistklubb, Postboks 612 Sentrum, 6001 Ålesund Merkur Trykkeri - Ålesund

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 2 - Mai 2010-24. årgang

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 2 - Mai 2010-24. årgang FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nr. 2 - Mai 2010-24. årgang Nytt 2 AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Org.nr. 993 841 781 Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no

Detaljer

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 2-2011 - 25. årgang

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 2-2011 - 25. årgang FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nr. 2-2011 - 25. årgang Nytt 2 AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Org.nr. 993 841 781 Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no

Detaljer

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 1 - Februar 2009-23. årgang

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 1 - Februar 2009-23. årgang FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nytt Nr. 1 - Februar 2009-23. årgang 2 AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no Styret: Formann:

Detaljer

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 3 - September 2013-27. årgang

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 3 - September 2013-27. årgang FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nytt Nr. 3 - September 2013-27. årgang Klundbyvn. 103, N-2836 Biri, Norway. Tel.: 61 18 15 55. Telefax: 61 18 17 37. e-mail: post@engers-frimerker.no

Detaljer

Innhold. Nr. 2 - Mai 2008. AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no

Innhold. Nr. 2 - Mai 2008. AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nytt Nr. 2 - Mai 2008-22. årgang Fra Ålesunds 75 års jubileum Utstillingsplassen - 13. april 1923 (Fotograf: Sivert S. Sefland) 2 AALESUND FILATELISTKLUBB

Detaljer

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 2 - Mai 2012-26. årgang

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 2 - Mai 2012-26. årgang FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nr. 2 - Mai 2012-26. årgang Nytt 2 AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum, 6001 ÅLESUND Org.nr. 993 841 781 Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no

Detaljer

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 4 - Desember 2008-22. årgang

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 4 - Desember 2008-22. årgang FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nytt Nr. 4 - Desember 2008-22. årgang 2 AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no Styret:

Detaljer

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 3 - September 2008-22. årgang

FILATELI - Nytt. Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb. Nr. 3 - September 2008-22. årgang FILATELI - Medlemsblad for Aalesund Filatelistklubb Nytt Nr. 3 - September 2008-22. årgang 2 AALESUND FILATELISTKLUBB Postboks 612 Sentrum 6001 ÅLESUND Internett: www.aalesundfilatelistklubb.no Styret:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Filos 2011 11.-13.november

Filos 2011 11.-13.november MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 1/2012 Skål for de 125 år! Den 11.11. kl.11 gikk følgende invitasjon til OFKs 508 medlemmer: Du er invitert til jubileumsmiddag på Grand Hotell søndag 11.12.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Husk Nordia 2014 21. 23. November

Husk Nordia 2014 21. 23. November MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 4/2014 Kristiania Filatelist Klubs frimærkeudstilling paa Frogner 1914 "I post og telegrafvæsenets pavillion har Kristiania Filatelistklub udstillet en overmaade

Detaljer

ØHRV-nytt Nr 3-2004 Redaksjonen avsluttet lørdag 16 oktober 2004. Ansvarlige redaktører: Tlf: 913 53 776 Tlf: 22 27 04 96 / 901 86 701

ØHRV-nytt Nr 3-2004 Redaksjonen avsluttet lørdag 16 oktober 2004. Ansvarlige redaktører: Tlf: 913 53 776 Tlf: 22 27 04 96 / 901 86 701 ØHRV-nytt Nr 3-2004 Redaksjonen avsluttet lørdag 16 oktober 2004 Ansvarlige redaktører: Trond I. Østgaard Per Lillehagen Tlf: 913 53 776 Tlf: 22 27 04 96 / 901 86 701 E-post: trond.ostgaard@bi.no E-post:

Detaljer

Reisebrev. Dropbox. Husk å melde deg på OFK s Julebord!

Reisebrev. Dropbox. Husk å melde deg på OFK s Julebord! MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 4/2013 Reisebrev Gamle brev behøver ikke være filatelistisk interessante, selv for en filatelist. De forteller ofte en historie om mennesker og miljøer som

Detaljer

Hett sommermøte. Årets fellesreise til Island

Hett sommermøte. Årets fellesreise til Island MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 3/2013 Hett sommermøte Årets sommeravslutning fant ikke sted i ekstremt høy sommer temperatur som overskriften kan antyde. Den spiller mer på møtets faglige

Detaljer

Sommermøtet avholdes i år på Farmasimuséet.

Sommermøtet avholdes i år på Farmasimuséet. MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 2/2012 Sommermøtet avholdes i år på Farmasimuséet. Farmasimuséet ligger inne på Folkemuséet på Bygdø. En av klubbens medlemmer, Holger Tørisen, er en av

Detaljer

Nr.1 2007 / 23. årgang. Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

Nr.1 2007 / 23. årgang. Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Nr.1 2007 / 23. årgang Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Tillitsvalgte i SAK 2007 Styret Telefon Mob Tlf Mail adresse Formann Terje Vadset 91693908 tvadset@online.no Nestleder

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Endring av OFK s lover

Endring av OFK s lover MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 1/2013 Endring av OFK s lover Styret har i år sett behov for lovendring. I den anledning er klubbens lover gjennomgått fullstendig for å få en språklig modernisering

Detaljer

Nr 1 Informasjonsblad for stiftelsen Hvaler juni 2010. Ole Jelstad og Terje Haraldsen ser på ventilen til sjøkassa. (Foto: Thor Willy Eriksen)

Nr 1 Informasjonsblad for stiftelsen Hvaler juni 2010. Ole Jelstad og Terje Haraldsen ser på ventilen til sjøkassa. (Foto: Thor Willy Eriksen) www.dshvaler.no Nr 1 Informasjonsblad for stiftelsen Hvaler juni 2010 Ole Jelstad og Terje Haraldsen ser på ventilen til sjøkassa. (Foto: Thor Willy Eriksen) Rapport fra dugnadsgjengen 2009 / 2010. Kald

Detaljer

Les i dette nummer: Lincoln Zephyr Brd Hanssens Auto Hersey

Les i dette nummer: Lincoln Zephyr Brd Hanssens Auto Hersey Nr. 1 2013-29. årg. Les i dette nummer: Lincoln Zephyr Brd Hanssens Auto Hersey 22 3 3 4 4 Da er 2013 kommet godt i gang og ventetiden frem til våren blir kortere for hver dag som går. I noen dager nå

Detaljer

SLEKT OG DATA. Unike bilder fra fortiden: Hvordan arrangere slektsstevne? Unike militærruller i Bodø

SLEKT OG DATA. Unike bilder fra fortiden: Hvordan arrangere slektsstevne? Unike militærruller i Bodø Årgang 23 nr. 3 2012 SLEKT OG DATA Medlemsblad for DIS-Norge Unike bilder fra fortiden: - Årets slektsforskerdag 27. oktober: «Gamle brev forteller» Hvordan arrangere slektsstevne? Unike militærruller

Detaljer

ØHRV-nytt Nr 2/2007 årgang 8 Redaksjonen avsluttet lørdag 9 juni. Ansvarlige redaktører: Tlf: 9825 1625 Tlf: 415 48 086

ØHRV-nytt Nr 2/2007 årgang 8 Redaksjonen avsluttet lørdag 9 juni. Ansvarlige redaktører: Tlf: 9825 1625 Tlf: 415 48 086 ØHRV-nytt Nr 2/2007 årgang 8 Redaksjonen avsluttet lørdag 9 juni Ansvarlige redaktører: Trond I. Østgaard Per Lillehagen Tlf: 9825 1625 Tlf: 415 48 086 E-post: trond.ostgaard@bi.no E-post: p-lill@online.no

Detaljer

Send inn din E-post adresse for å motta påminnelser fra styret NR 4/2009-20.ÅRGANG. ofk.info@yahoo.no

Send inn din E-post adresse for å motta påminnelser fra styret NR 4/2009-20.ÅRGANG. ofk.info@yahoo.no Oslo Filatelistklubb, som er landets eldste feiret sitt 100-årsjubileum i 1986. Med ca.500 medlemmer i inn- og utland er vi også landets største filatelistklubb. I tidsrommet september til mai avholdes

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

ØHRV-nytt Nr 2-2003 Redaksjonen avsluttet lørdag 31. mai 2003. Ansvarlige redaktører:

ØHRV-nytt Nr 2-2003 Redaksjonen avsluttet lørdag 31. mai 2003. Ansvarlige redaktører: ØHRV-nytt Nr 2-2003 Redaksjonen avsluttet lørdag 31. mai 2003. Ansvarlige redaktører: Trond I. Østgaard Per Lillehagen Tlf: 913 53 776 Tlf: 22 27 04 96 E-post: TUtrond.ostgaard@bi.noUT E-post: TUp-lill@online.noUT

Detaljer

KFK-FILATELI. Du finner oss på www.kfk.no LOKALT BREVMERKE. Årgang 14 Nr. 2 / 2012. Organ for Kristiansand Filatelistklubb

KFK-FILATELI. Du finner oss på www.kfk.no LOKALT BREVMERKE. Årgang 14 Nr. 2 / 2012. Organ for Kristiansand Filatelistklubb KFK-FILATELI Organ for Kristiansand Filatelistklubb Årgang 14 Nr. 2 / 2012 Innhold i denne utgaven: Lokalt Brevmerke Nasjonal utstilling SØRLAND 2012 Formann Petter Papirforskjeller NK 1805 og NK 1806

Detaljer

ØHRV-nytt Nr 2/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 1 juni. Ansvarlige redaktører: Tlf: 9825 1625 Tlf: 415 48 086

ØHRV-nytt Nr 2/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 1 juni. Ansvarlige redaktører: Tlf: 9825 1625 Tlf: 415 48 086 ØHRV-nytt Nr 2/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 1 juni Ansvarlige redaktører: Trond I. Østgaard Per Lillehagen Tlf: 9825 1625 Tlf: 415 48 086 E-post: trond.ostgaard@bi.no E-post: p-lill@online.no

Detaljer

DRÅPEN. Hvitvaskeren Høybråten. Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort. Nr. 1 2005. 4. årgang. Dråpen 1/05 1

DRÅPEN. Hvitvaskeren Høybråten. Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort. Nr. 1 2005. 4. årgang. Dråpen 1/05 1 Nr. 1 2005 4. årgang DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T F O R S J Ø F O L K Hvitvaskeren Høybråten Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort Dråpen 1/05 1 Annonsepriser i Dråpen 1/1 side 4 farger..........

Detaljer

Låsesmedtreff i England

Låsesmedtreff i England Organ for Foreningen Norske Låsesmeder September 20002 Låsesmedtreff i England side 4-5 Produktnytt Tre generasjoner Møller i låsbransjen side 6-8 side 18-21 De ansattes faglige kunnskaper er etter hvert

Detaljer