Call for Annual Meeting 2013 NVP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Call for Annual Meeting 2013 NVP"

Transkript

1 Call for Annual Meeting 2013 NVP Location: Isdammen 1, Longyearbyen, Svalbard, Norway Time: 29th of August 2013, 10:00 13:00 Chair: The President of the Norwegian Scientific Academy for Polar Research, Willy Østreng Draft agenda: 1. Opening of the annual meeting. 2. Approval of the call and election of members to sign the protocol. 3. Financial Statements and the Board s report Information about the Academy s financial situation. 5. Information about activities in Presentation of new members. 7. Proposed amendments of the Bylaws. 8. Presentation and discussion about Academy's general activities in Any other business. Attachments: 1. Financial Statements for the Norwegian Scientific Academy for Polar Research and the Board s report (in Norwegian only.) 2. The Auditor s report (in Norwegian only.) 3. New members ((in Norwegian only.) 4. Proposed amendments of the Bylaws (in Norwegian and English.) Please note: Academy members who plan to participate in the Annual Meeting should notify the Academy s office manager in Longyearbyen, Kine Stiberg, phone: (+47) , address P.O. Box 156, N-9171 Longyearbyen, Norway. If needed, Kine may assist you with hotel reservations in Longyearbyen. On behalf of the Board of the Norwegian Scientific Academy for Polar Research and with best regards, Thor S. Larsen Secretary General Kine Stiberg Consultant Adresse: c/o UNIS, Postboks 156, N-9171 Longyearbyen Telefon: (+47) E-post: Web: Organisasjonsnummer:

2 Attachment 1 Call of Annual Meeting 2013, NVP Financial Statements and the Board s report 2012 Address: NVP, c/o UNIS, Postbox 156, N-9171 Longyearbyen, Norway Phone secretariat: (+47) Web: Organization number:

3

4

5

6

7

8 Attachment 2 Call of Annual Meeting 2013, NVP The Auditor s report 2012 Address: NVP, c/o UNIS, Postbox 156, N-9171 Longyearbyen, Norway Phone secretariat: (+47) Web: Organization number:

9

10

11 Attachment 3 Call of Annual Meeting 2013, NVP Forslag til nye medlemmer i Norsk Vitenskapsakademi for Polarforskning Der var innen fristen kommet forslag til 20 nye medlemmer. Innstillingen er gitt både på norsk og engelsk, avhengig av den opprinnelige beskrivelsen. Innvalgskomiteen anbefaler at alle velges inn som medlemmer. Innstillingen er enstemmig. 1. Arlov, Thor Bjørn Forslagsstillere: Ole Arve Misund og Gunnar Sand Dr. Thor Bjørn Arlov er seniorrådgiver i Rektors stab for forskning ved NTNU og førsteamanuensis II i historie ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Arlov har bak seg en betydelig produksjon som i all hovedsak er viet Svalbard og nordområdene. Hovedoppgaven hadde Svalbards historiografi som tema (1986), mens han i doktorgradsavhandlingen konsentrerte seg om norsk ishavsfangst (1994). Siden har han utgitt Svalbards historie (1996/2003) og Sysselmannen på Svalbard (2011) i bokform. Arlovs vitenskapelige arbeid har et geografisk fokus, men er tematisk og kronologisk bredt. Han har forsket og publisert omkring blant annet økonomisk og politisk historie, kulturhistorie og kulturminner, samfunnsutvikling, vitenskapshistorie og historiografi, alt innenfor et tidsspenn fra tidlig moderne tid og frem til i dag. Han har bidratt i flere antologier, både som forfatter og redaktør, se publikasjonsoversikten. Arlov har praktisk erfaring fra feltbasert forskning med to sesonger som feltassistent for kulturminnevernet på Svalbard og som leder av to lengre kulturhistoriske tokt langs vestkysten av Spitsbergen. Som forsker med Svalbard og nordområdene som spesialfelt har Arlov vært benyttet som reviewer av forskningsprosjekter for Norges forskningsråd, National Science Foundation og det nederlandske forskningsrådet Det er Svalbard som har vært og fortsatt er Arlovs interessefelt, helt siden han kom til øygruppa for første gang i 1982 som konsulent og tolk for Sysselmannen. Han har arbeidet i flere uker på Svalbard hvert eneste år siden da, og har også bodd fem år i Longyearbyen i tre ulike perioder. Som resultat har Arlov opparbeidet et bredt nettverk i polarforskningsmiljøet generelt, og en tverrfaglig innsikt i og oversikt over svalbardforskningen spesielt. Arlov har samarbeidet i mange år med Svalbard Museum, og i deltok han i faggruppen som skrev grunnboka og tekster til den nye utstillingen som åpnet i Forskningsparken.

12 2. Aunaas, Tore Forslagsstillere: Geir Johnsen og Gunnar Sand Tore Aunaas is a Vice President of research at SINTEF Materials and Chemistry, the Environmental and Technology Sector. He has his degree in Zoo physiology from the Department of Zoology, University of Trondheim, and has been the head of environmental technology related to oil spills at SINTEF since He has been responsible for strategic design of the business area Environment in SINTEF and is responsible for the coordination of arctic research in SINTEF Materials and Chemistry. Under Tore Aunaas' leadership, the environmental technology department at SINTEF Materials and Chemistry has developed to be one of the world leaders in environmental technology related to oil spills, serving companies and state agencies worldwide and counting approx. 50 researchers. More recently, his department has been involved in the handling of the Macondo accident in the Gulf of Mexico, off the coast of Louisiana. This was the site of the Deepwater Horizon drilling rig explosion in April 2010 that led to a major oil spill in the region. While the main focus of Tore Aunaas' work is applied research, developing technologies for petroleum producing companies and state agencies worldwide, he also has an extensive list of publications, counting approx. 100 publications/reports within his main area of competence. Close to 30 publications have appeared in refereed publications. 3. Brekke, Pål Forslagsstillere: Dag Lorentzen og Gunnar Sand Dr. Pål Brekke er seniorrådgiver ved Norsk Romsenter med nasjonalt ansvar for romforskning. Dette inkluderer atmosfære, nordlys, sonderaketter og romværsproblematikk i Nordområdene. Han er førsteamanuensis II ved UNIS, hvor han har utviklet kurset The Stormy Sun and the Northern Lights", som er åpent også for Longyearbyens befolkning. I kraft av sin II'er stilling bidrar Brekke til arbeidet ved avdeling Arktisk geofysikk rent generelt, og er involvert i etableringen av den nye SuperDarn-radaren utenfor Longyearbyen, samt at han har bidratt til den populære nordlysvarsleren, som er utviklet ved UNIS. Brekke er eksternt styremedlem ved Univ. i Tromsø og har vært programstyremedlem i Forskingsrådets klimaprogram NORKLIMA. Pål Brekke innehar en rekke verv internasjonalt som er relevant for polarakademiet:

13 4. Brigham, Lawson Forslagsstillere: Willy Østreng og Ola M. Johannesen Dr. Lawson Brigham er Distinguished Professor of Geography and Arctic Policy ved University of Alaska Fairbanks (siden 2009). Han tok sin Phd i geografi og polar oseanografi ved University of Oxford i 2000 etter å ha avlagt sin filosofiske mastergrad i polare studier samme sted fire år tidligere. Han var forsker ved Scott Polar Research Institute ved University of Cambridge fra Fra 2008 har han vært Senior Fellow ved Institute of the North i Anchorage, Alaska. Han var formann for det den internasjonale faggruppen som evaluerte INSROP (International Northern Sea Route Programme) i , og var tilknyttet Wood Hole Oceanographic Institution i perioden Han arbeider i skjæringspunktet mellom arktisk teknologi, natur og politikk, og bidrar sterkt til en fler- og tverrfaglige forståelse av polare utviklingstrekk, i særdeleshet av arktisk sjøbasert transport. Brigham er en sjelden fugl i det polare forskningslandskapet. Han har både operativ erfaring fra begge polområdene og bidratt til akademisk belysning av sjøbasert transport langs Nordøst-, Nordvest- og den Transpolarpassasjen. Denne kombinasjonen var et viktig moment da Arktisk Råd utnevnte ham til leder (Chair), hovedforfatter og medradaktør av AMSAstudien (Arctic Marine Shipping Assessment 2009 Report). Arktisk Råd utnevnte ham til Vice Chair av PAME programmet for perioden NVP har som intensjon om å få de mest toneangivende internasjonale forskere/polare personligheter som medlemmer. Brigham kvalifiserer utvilsomt i så måte. Dessuten bør et anvendt polarakademi ha medlemmer som blir benyttet av Arktisk Råd under forutsetning at de er faglig kvalifisert. Brigham tilfredsstiller også dette kriteriet. NVP s nylig avsendte søknad om observatørstatus i Arktisk Råd trekker i samme retning. 5. Dahle, Salve Forslagsstillere: Gunnar Sand og Paul Wassmann Salve Dahle er Cand. Scient. innen marinbiologi fra Univ. i Tromsø. Han var forskningsansvarlig ved Akvaplan-niva as fra 1994 og direktør samme sted fra Han er nestleder i ARCTOS' råd, leder i Arktisk Forening og var senterleder for Framsentret (tidligere Polarmiljøsentret) i perioden Salve Dahle har en stor del av æren for at Akvaplan-niva er utviklet fra et rent konsulentselskap med 15 ansatte til et anerkjent, internasjonalt forskningsselskap med

14 nærmere 70 forskere og sterke forskningsgrupper innen arktisk marin økologi, marine økosystemer, økotoksikologi, oseanografi, bentos biologi og taksonomi. Selskapet har særlig bidratt innen utviklingen av miljømessige gode løsninger for offshorevirksomheten, og til utviklingen av en profesjonell, miljømessig forsvarlig og kommersielt levedyktig akvakulturnæring i kalde farvann. Selskapet har etablert kontorer i Oslo, Bergen, Reykjavik, Trondheim, Kirkenes, Alta og Longyearbyen, samt datterselskap i Russland. I 2001 tok Dahle, sammen med kollegaer ved Universitetet i Tromsø, Norsk Polarinstitutt og UNIS, initiativet til det pan-arktiske nettverket for marinbiologisk forskning ARCTOS, som i dag teller polarforskere fra mer enn 40 nasjonale og internasjonale institusjoner. Dahle er ansvarlig for nettverkets kontakt med næringslivet, og har lykkes med å etablere flere større, industrifinansierte program. Gjennom disse programmene er det utdannet rundt 25 PhD- og Master-studenter. Dahle er også en av initiativtakerne til etableringen av den pan-arktiske konferansen Arctic Frontiers, som er en årlig møteplass for forskning, næringsliv, politikk, NGO'er, urfolk og andre. Formålet er å få til en dialog om bærekraftig utvikling i nordområdene. Arrangementet samlet i 2013 rundt 1000 deltakere og har etablert seg som den kanskje viktigste arenaen for utvikling av nordområdepolitikk og forskning. Konferansen omfatter et Young Scientist Forum og Emerging Leaders program. På den vitenskapelige siden har Dahle arbeidet med bentiske samfunnsanalyser i Barentshavet, Kara-havet og langs norskekysten. Han har bidratt til erkjennelsen av at marint biologisk mangfold i kalde farvann ikke står tilbake for tempererte og tropiske (med unntak av korallrev). Han har videre arbeidet med effekter av oljesøl og regulære utslipp til marint miljø fra offshoreindustrien. 6. Dowdeswell, Julian Forslagsstillere: Doug Benn og Gunnar Sand is Director of the Scott Polar Research Institute and Professor of Physical Geography in the University of Cambridge, and a Fellow of Jesus College, Cambridge. He has been awarded the Polar Medal, by Her Majesty The Queen, for outstanding contributions to polar research and, in particular, studies of glacier geophysics, the Gill Memorial Award of the Royal Geographical Society for contributions to the study of glacier geophysics, the Founder s Gold Medal of the Royal Geographical Society, approved by Her Majesty The Queen, for the encouragement, development and promotion of glaciology, and the Louis Agassiz Medal of the European Geosciences Union (EGU) for outstanding contributions to the study of polar ice masses and to the understanding of the processes and patterns of sedimentation in glacier-influenced marine environments. Dowdeswell is a member of the Place-Names Committee of the British Antarctic Territory and a UK representative on the Cryosphere Working Group of the International Arctic

15 Science Committee (IASC). Previous engagements include Head of the Glaciers and Ice Sheets Division of the International Commission for Snow and Ice (ICSI, now IACS), UK Delegate to the Council of the International Arctic Science Committee (IASC), UK Delegate to the Arctic Ocean Sciences Board, UK Alternate Delegate to the Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) and Chair of the UK National Committee on Antarctic Research. 7. Gudmestad, Ove Tobias Forslagsstillere: Willy Østreng og Gunnar Sand ble ansatt som Professor i marin teknologi ved Universitetet i Stavanger i Han er også Professor II i Arctic Marine Civil Engineering ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim (siden 2005). Hans fagområde er anvendt matematikk og bølgemekanikk. I perioden var han ansatt i Statoil i flere stillinger, bl.a. som rådgiver fra Her arbeidet han bl.a. med arktisk teknologi, fjerning av plattformer og store prosjekter som Sleipner og Troll. Han har stor og relevant industriell kompetanse av nytte for NVP s anvendte profil. Gudmestad har omfattende erfaring med samarbeid med russiske universiteter hvor han også har lang undervisningserfaring. Gudmestads vitenskapelige produksjon er omfattende, både hva gjelder fagfellevurderte bøker og tidsskriftsartikler. I disse arbeidene er det seks felt som fokuseres: 1.Nonlinear mechanics and vibrations, 2. Wave loading and water wave kinematics, 3. Offshore structural design and concepts, 4. Environmental loading, 5. Marine offshore operational risk analysis og 6. Arctic offshore field development and Arctic technical concepts. Innenfor disse områdene har Gudmestad oppnådd et faglig ry som strekker seg langt utover Norges grenser. Gudmestad publiserer sine arbeider i samforfatterskap med nasjonale og internasjonale kollegaer. Det innebærer at han har et brett akademisk kontaktnett. Gudmestad kombinerer således akademisk kompetanse med praktisk industriell innsikt på en unik måte. De teknologiske vitenskapene er svakt representert i Akademiets medlemsmasse. Dette bør korrigeres. Gudmestads nominasjon er en slik korrigering. Dessuten har Universitetet i Stavanger ingen medlemmer i Akademiet. Vårt mål må være at samtlige norske universiteter med aktiviteter i polområdene er representert under forutsetning av at de har forskere som kvalifiserer faglig for medlemskap. Denne nominasjonen er også viktig i NVP s bestrebelser på å rekruttere UiS som Institusjonelt medlem til Akademiet. Gudmestads praktiske erfaring fra Statoil er også viktig for å synliggjøre Akademiets anvendte og tverrfaglige profil.

16 8. Hagen, Jon Ove Forslagsstillere: Doug Benn og Gunnar Sand Dr. is a Professor at the Department of Geosciences, the University of Oslo, and adjunct professor at UNIS. He has served as: Chairman of International Arctic Science Committee (IASC)-Working Group on Arctic Glaciology , vise-chairman Vice-president of IUGG/IAHS ICSI, International Commission of Snow and Ice, Council member of International Glaciological Society (IGS) Honorary doctor, University of Silesia, Poland since May 2008 Dr. Hagen has been leader of more than twenty-five field campaigns in the Arctic on spring and summer expeditions to Svalbard since 1985, and two expeditions to the Antarctica (NARE 1989/90 and NARE 1992/93). He has a long list of publications 9. Heininen, Lassi Kalevi Forslagsstillere: Willy Østreng og Thor Larsen statsviter fra Universitetet i Helsingfors. Han tok sin doktorgrad i internasjonal polarpolitikk ved Universitetet i Lappland i Professor i Arktisk Politikk ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Lappland fra Han er professor II både ved Trent universitetet i Kanada (fra 2008) og ved Universitetet i Oulu i geopolitikk (fra 2002). Siden 2011 har han vært tilknyttet University of Quebec i Montreal som Associate Researcher ved Center for Geopolitical Studies, og ble i 2005/7 Visiting professor/lecturer i Polar Law ved University of Akureyri, Island. I perioden var han hovedforfatter av Arctic Human Development Report under Arktisk Råd, og ble i 2012 redaktør for The Arctic Yearbook. Han er Formann for styringskomiteen for the Northern Research Forum (siden 1999) og var medlem av Eksekutiv komiteen for University of the Arctic fra Heininen har stor faglig produksjon. Han har skrevet rundt 300 publikasjoner, hvorav 12 vitenskapelige monografier, 32 redigerte bøker, 28 fagfellevurderte artikler og rundt 130 ikkefagfellevurderte artikler i internasjonale tidsskrifter/konferanse-proceedings. Han har dessuten

17 vært svært aktiv som formidler av faglig stoff i magasiner, dagsaviser og lærebøker (over 100 bidrag), og er en flittig benyttet kommentator i finske media. Han har i særlig grad arbeidet tverrfaglig i skjæringspunktet mellom internasjonal lov, politikk og miljø, hovedsakelig knyttet til Arktis. Heininen har nedlagt mye arbeid i undervisning både i dr. grads veiledning ved ulike universiteter og som leder av Callotte akademiet og Northern Research Forum. NVP s medlemsmasse bør på sikt omfatte kvalifiserte forskere fra samtlige Arktis- og Antarktis stater. Finland, som er en av de åtte Arktis-statene, har enda ikke forskere som medlem av Akademiet. Heininen er en faglig kvalifisert samfunnsviter hvilket det er ønskelig å øke antallet av i Akademiets medlemsmasse. I lys av vår søknad om permanent observatør status i Arktisk Råd er det viktig at alle Arktis-statene har representasjon i Akademiet. Heininens antarktiske kompetanse er også viktig i å oppfylle NVP s arktiske og antarktiske profil. 10. Holtsmark, Sven Forslagsstillere: Kristine Offerdal og Gunnar Sand Sven Holtsmark is Director of the Norwegian Institute for Defence Studies (IFS) and Professor at the Norwegian Defence University College. Holtsmark was appointed professor in He was Dean of the Norwegian Defence University College and His main current project is the "Russo-Norwegian research programme Neighbourly Asymmetry. Norway and Russia ", where he is author and editor of the second volume ( ). He was head of Work Package 2 in the 5-year international research programme Geopolitics in the High North (Russia, Norway and the High North past, present, future). Holtsmark s fields of interest include Soviet and Russian foreign and security policy history, Norwegian-Russian relations, Russian and East European current affairs, Norwegian and Nordic foreign and security policy history, High North and the Arctic, and History of communism. Sven Holtsmark's scientific production focuses on the High North, including the Arctic. Norwegian-Russian relations have been a key topic and include extensive research in Soviet and Russian archives. The Soviet policy towards Svalbard and the Norwegian response, mainly during the period, is discussed in several publications, so is Soviet military strategy in the High North between First and Second World War.

18 11. Hovelsrud, Grete Forslagsstillere: Willy Østreng og Thor Larsen Grete K. Hovelsrud is an anthropologist with a PhD from Brandeis University in Massachusetts, USA. She is currently Research Director at Nordlandsforskning in Bodø and Senior Research Fellow at CICERO in Oslo. Previous positions include Secretary General for the North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO) and Associate at Harvard University, Kennedy School of Government At CICERO she has built a team centered on the questions of whether and how arctic communities are vulnerable to climate change. Recently her work is continued in major research projects, such as CAVIAR-II, which builds on results from several major International Polar Year, EU and Research Council of Norway projects. She is a lead author and a contributing author to the IPCC Fifth Assessment Report (AR5) and a lead author in the Arctic Human Development Report and in the Arctic Resilience Report, both for the Arctic Council. Through her involvement as contributing author to the Arctic Climate Impact Assessment (ACIA 2005) she was included in the Arctic Vulnerability Study group at Harvard University. Grete Hovelsrud was heavily involved in the International Polar Year (IPY) , and one of the researchers who was instrumental in bringing arctic social sciences squarely into focus. Grete Hovelsrud has worked with interdisciplinary teams to develop a framework for analyzing coupled and multiple stressors to climate change. She considers the local context as a critical starting point for understanding impacts, transitions and change, and continues to conduct fieldwork in Arctic communities in parallel with linking the results to national and international processes. Her strengths include fundamentally interdisciplinary approaches and inclusion of young scholars. She has led a number of major research projects addressing climatic, environmental and societal change in the Arctic. Throughout her work she has focused on the role of other forms of knowledge (Indigenous, local, traditional) in understanding the impacts of change and the policy needed at the governmental level. 12. Hurum, Jørn Forslagsstillere: Snorre Olaussen og Gunnar Sand

19 Dr. Jørn Hurum is associate professor in Paleontology at the Natural History Museum, University of Oslo, and adjunct associate professor at UNIS. Hurum has published on mammals from the Paleocene, dinosaurs from the Cretaceous and marine reptiles from the Jurassic-Cretaceous boundary. The main focus of his research since 2004 has been the treasure trove of marine reptiles from the Jurassic-Cretaceous boundary which his group has excavated in the high arctic of Svalbard (37 skeletons of plesiosaurs and ichthyosaurs, all new to science). Throughout his career, Dr. Hurum has worked extensively on the international scene. Dr. Hurum is genuinely interested in outreach and has published 55 popular science publications and 7 popular science books in Norwegian. He has made regular contributions to Norwegian radio, TV and newspapers commenting on paleontological and evolutionary issues with more than 500 media appearances and interviews registered in Cristin (does not include the overwhelming media coverage around Ida in 2009). Co-hosted a popular science talk show in Norwegian radio and had his own weekly part of a children's science show on TV (Newton). Five documentaries about his research have been made by National Geographic, History Channel/BBC/ZDF and Norwegian Broadcasting. 13. Jónsdóttir, Ingibjörg Svala Forslagsstillere: Ole Arve Misund og Gunnar Sand Dr. Ingibjörg Svala Jónsdóttir is recently appointed full professor in Terrestrial Ecology at the University Centre in Svalbard (UNIS). She also was at UNIS during the years In the meantime she has been professor at the Agricultural University of Iceland and professor in Ecology at the University of Iceland in Reykjavik. Her PhD thesis at Lund University was in Plant Ecology. Thesis title: The population dynamics, intraclonal physiology and grazing tolerance of Carex bigelowii. Dr. Jónsdóttir has also served as project manager/director of the UNU Land Restoration Training Programme (LRT, and as science co ordinator during the planning stage of the Swedish-Canadian icebreaker expedition Tundra Northwest (1999) which was organized by the Swedish Polar Research Secretariat (linking the scientific projects and the logistic organisation).

20 14. Loonen, Maarten Forslagsstillere: Geir Wing Gabrielsen og Gunnar Sand Dr. Maarten Loonen is a senior Lecturer in Arctic and Antarctic Studies at the Arctic Centre of the University of Groningen. The Arctic Centre is a multidisciplinary group devoting to Arctic and Antarctic research and education and holds a unique position in polar research in the Netherlands, focusing on human environment interaction (archaeology, history, geography, ecology). The group is representing the Netherlands in the working groups of the Arctic Council and provides through the Willem Barents Polar Institute a platform for all polar researchers. Dr. Loonen is coordinator and chief scientist at the Netherlands Arctic Station in Ny-Ålesund. His annual field seasons go back to 1990 and there has been a steady increase in research activities. He is the organizer of the Netherlands Scientific Expedition to Edgeöya in As a teacher, Dr. Loonen is responsible for the multidisciplinary Arctic and Antarctic studies course and a course on sustainability of people in Polar Regions. He has also been teaching at UNIS. As a researcher, Dr. Loonen coordinated the EU 7 th framework program FRAGILE and the IPY-project BIRDHEALTH, among others 15. Mienert, Jürgen Forslagsstillere: Lasse Lønnum og Gunnar Sand Dr. Jürgen Mienert is a Professor of Arctic Marine Geology and Applied Geophysics at the University of Tromsø. He has been head of the Department of Geology since 2009 and Head of the Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE), since CAGE is a Center of Excellence (Senter for Fremragende Forskning) under the Norwegian Research Council. Mienerts research interests have been the continental margins system s response to climate change, and geodynamics based on high-resolution 3-D, 2-D and ocean bottom seismic research. His specialties are slope instabilities, gas hydrates, fluid flow and their consequences. Dr. Mienert serves on the Science Committee European Multidisciplinary Seafloor Observations (EMSO) and the Science committee European Seafloor Observatory Network of Excellence (ESONET).

21 16. Moe, Arild Forslagsstillere: Willy Østreng og Gunnar Sand Arild Moe is a senior Research Fellow and Deputy Director at the Fridtjof Nansen Institute. He is also an adjunct associate professor at the Norwegian University Centre in St. Petersburg. Moe's scientific field has been political science. The title of his thesis was "Norwegian Svalbard policy and the international framework". Research on the High North and Arctic issues has always been at the forefront of his work. He was recently part of the team that produced a report on opportunities and challenges related to the increase of maritime activities in the Arctic. Presently he is part of the organizing committee for the North Pacific Arctic Conference which runs on Hawaii on a yearly basis and which has the mission to increase knowledge and understanding about Arctic issues in China, Japan and South Korea. Moe has been a visiting scholar at the Center for Russian and East European Studies at Stanford University and a Consultant for the European Bank for Reconstruction and Development s Energy Sector Technical Assistance Project for the Baltic countries. 17. Nakrem, Hans Arne Forslagsstillere: Snorre Olaussen og Gunnar Sand Dr. Hans Arne Nakrem er professor ved Naturhistorisk Museum, Univ. i Oslo, med paleontologi som fagområde. Han har gjennomført omfattende feltaktivitet på Svalbard gjennom mange år (de siste årene sammen med Jørn H. Hurum) og har også undervist ved UNIS. Gjennom publikasjoner, og faglige og populærvitenskapelige foredrag, har han hatt spesielt fokus på: Fossile mosdyr (bryozoer) fra tidsperiodene karbon, perm og trias. Conodonter (en primitiv type fisk) fra de samme tidsperiodene. Mer generell geologi med fokus på øvre jura («Monsterøglene fra Svalbard») sammen med Jørn H. Hurum.

22 18. Nielsen, Jens Petter Forslagsstillere: Lasse Lønnum og Gunnar Sand has been a Professor of international relations / circumpolar studies at the Institute of social sciences, at the University of Tromsø since He has been a Vice-chairman of the Roald Amundsen Centre for Arctic Research, University of Tromsø ( ), a Visiting scholar at the Scott Polar Research Institute, University of Cambridge (1996, 2003), a Doctor Honoris Causa at the Pomor State University of Arkhangelsk (1998), Visiting professor at the Murmansk Pedagogical Institute, Murmansk ( ), and Head of the Department of History, University of Tromsø ( ). From the early 1990s Nielsen has actively promoted research collaboration between the University of Tromsø and institutions of higher learning and research in Russia. In he was one of four editors of Acta Borealia, a Nordic, English-language journal of circumpolar societies. He is a member of the editorial board of Barents-Journal (Arkhangelsk), and the Barents Sbornik (Murmansk). In within the framework of the International Northern Sea Route Programme (INSROP), organized by the Fridtjof Nansen Institute, Oslo, he supervised the project Historical and Current Uses of the Northern Sea Route, which was published in four parts in In the project, a Dutch, a British and a Russian historian participated, apart from himself. Nielsen is presently supervising the Norwegian-Russian history project, Neighbourly Asymmetry: Russia and Norway , where Norwegian and Russian historians join forces to research and write the history of Norwegian-Russian relations for the past 200 years. The project will be finished in 2014, to the bicentenary of the Norwegian constitution. 19. Reimers, Eigil Forslagsstillere: Geir Wing Gabrielsen og Thor Larsen Eigil Reimers er dr.philos fra UiO og nå professor emeritus ved Norges veterinærhøgskole/uio. Reimers er utdannet cand.real med hovedfag i biologi ved UiO og har også fartstid fra Statens viltundersøkelser, Miljøverndepartementet, Norsk Polarinstitutt, Svanøy Stiftelse og University of Alaska, Fairbanks. Hans formelle polare engasjement startet som polarkonsulent i Miljøverndepartementet og det Interdepartementale polarutvalg der det primære ansvarsområdet var miljøspørsmål på Svalbard og i Antarktis. Reimers stod sentralt i utformingen av det 10-årige internasjonale Menneske og biosfæreprogrammet (MAB) som for Norges vedkommende ble lokalisert til Svalbard. Her

23 fungerte han som faglig ansvarlig i styringsgruppen. Som sentralt element i det arktiske og alpine miljø ble villreinen hovedfokuset for hans forskning. Dette medførte for Reimers omfattende feltvirksomhet på Grønland, Alaska, arktisk Canada, Island og Svalbard. Han tok til slutt en doktorgrad på Svalbardreinen. Reimers har bred forsknings- og forelesningserfaring på temaer innenfor evolusjonsbiologi og populasjonsøkologi, med særlig vekt på arktisk og alpine økosystemer ved en rekke innenlandske og utenlandske forskningsinstitusjoner. Reimers har i en årrekke fungert som rådgiver i miljøfaglige spørsmål knyttet til villrein i Norge og arktiske/alpine miljø i nordområdene. 20. Stokke, Olav Schram Forslagsstillere: Willy Østreng og Thor Larsen Dr. Philos fra UiO (statsviter med økonomi og historie som støttefag). Han har siden 1994 vært tilknyttet Fridtjof Nansens Institutt først som Senior Research Fellow og fra 2009 som Research Professor. I 2013 ble han ansatt som Associate Professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Stokke ar professorkompetanse og vil i tråd med reglementet søke full professorstilling ved UiO etter ett prs ansettelser. Stokke har arbeidet ett år ved Senter for grunnforskning ved Det norske Vitenskapsakademiet og ved International Institute of Applied Systems Analysis i Wien. Han har ledet flere nasjonale og internasjonale prosjekter av stor teoretisk betydning. Han har publisert 75 fagfellevurderte arbeider i ledende internasjonale tidsskrifter/internasjonalt forlag. Av disse publikasjonene er 11 bøker hvor Stokke i særlig grad har bidratt til videreutvikling av internasjonal regimeteori. Hans fokus har vært og er på institusjonell analyse, ressurs- og miljøforvaltning og regionalt samarbeid, og samtlige arbeider er knyttet til polarområdene, både Arktis og Antarktis. En av forslagsstillerne (Østreng) har, samarbeidet med Stokke på FNI og har hatt stor glede av hans sterke teoretiske orientering og skolering til internasjonal polarpolitikk. Stokke har også i perioder samarbeidet tett med Professor Oran Young som er fullt medlem av NVP og som er en ledende internasjonal regimeteoretiker. Han har uttalt at Stokke er en sjeldent godt skolert og verdifull forsker innenfor internasjonal styringsproblematikk (governance). Det er i den eksisterende medlemsmassen underskudd på folk som er spesialister på Antarktis. Her fyller Stokke på en svært god måte et tilnærmet tomrom. Han er dessuten en skolert

24 samfunnsviter, mens flertallet av våre medlemmer er naturvitere. Det er et mål å utjevne fagsammensetningen i Akademiet. Stokke har lang fartstid fra FNI som i stor grad benyttes av norske myndigheter til polare utrednings- og forskningsoppdrag. Stokke er også en relativt ung mann som Akademiet kan ha langvarig glede av. Bergen/Oslo, 26 juni 2013 Harald Loeng Kristine Offerdal Fred Sigernes

25 Attachment 4 Call of Annual Meeting 2013, NVP Norwegian: Forslag til vedtektsendringer for Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning Medlemmer 5.5. Antallet vanlige medlemmer under 70 år skal normalt ikke overstige 100. Minst halvparten av medlemmene skal være norske statsborgere. Forslag til endring: Minst halvparten av medlemmene skal være norske statsborgere. Akademiets strategi legger opp til en aktiv rekruttering av nye medlemmer for å sikre faglig bredde og geografisk spredning. Slike strategiske føringer tilsier at det ikke bør være begrensinger på Akademiets medlemstall. English: Proposed amendments to the bylaws for the Norwegian Scientific Academy for Polar Research Members 5.5. The number of regular members under the age of 70 should normally not exceed 100. At least half of the members must be Norwegian citizens. Proposed amendment: At least half of the members must be Norwegian citizens. Rationale: The Academy s strategy calls for an active recruitment of new members with a variety of professional backgrounds and with a geographic spread. Such strategic guidelines contradicts a limitation of the number of members of the Academy. Address: NVP, c/o UNIS, Postbox 156, N-9171 Longyearbyen, Norway Phone secretariat: (+47) Web: Organization number:

Forslag til nye medlemmer i Norsk Vitenskapsakademi for Polarforskning

Forslag til nye medlemmer i Norsk Vitenskapsakademi for Polarforskning Attachment 3 Call of Annual Meeting 2013, NVP Forslag til nye medlemmer i Norsk Vitenskapsakademi for Polarforskning Der var innen fristen kommet forslag til 20 nye medlemmer. Innstillingen er gitt både

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Havdagen oktober 2011 Peter M. Haugan, Professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt, UiB, også tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og Nansen

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

SIAEOS status og videre arbeid. Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar

SIAEOS status og videre arbeid. Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar SIAEOS status og videre arbeid Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar 19.12.08 SIAEOS (Svalbard Integrated Earth Observing System) status og videre arbeid (1) SIAEOS er et

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

www.akvaplan.niva.no

www.akvaplan.niva.no Akvaplan-niva NIVA-gruppen Avdelinger Marine Environment Coast and Freshwater Aquaculture consultancy Aquaculture research Ca. 45 ++ ansatte 10 på bentos (identifisering, forskning, overvåking, forvaltning)

Detaljer

The University Centre in Svalbard (UNIS)

The University Centre in Svalbard (UNIS) The University Centre in Svalbard (UNIS) Forskningsbasert undervisning i Arktis i dag og i fremtiden Prof. Frank Nilsen Acting managing director Photo: Nils Petter Dale FORMÅL Utdanne morgendagens arktiske

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Erfaringer og anbefalinger

Erfaringer og anbefalinger SIU partnerships Erfaringer og anbefalinger Bernd Etzelmüller Seksjon for Geografi og hydrologi Institutt for geofag, UiO Meeting Oslo-Gardermoen 29.4.2015 Faculty of mathematics and natural sciences Exchange

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning

Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning Jens Revold, prosjektkoordinator, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - UiT Bakgrunn Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Samarbeid mellom MAREANO og Forskerskolen i arktisk marin geologi og geofysikk

Samarbeid mellom MAREANO og Forskerskolen i arktisk marin geologi og geofysikk Samarbeid mellom MAREANO og Forskerskolen i arktisk marin geologi og geofysikk Morten Hald, Universitetet i Tromsø Department of Geology Faculty of Science University of Tromsø Trainee school partners

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Forslag til nye medlemmer i Norsk Vitenskapsakademi for Polarforskning

Forslag til nye medlemmer i Norsk Vitenskapsakademi for Polarforskning Forslag til nye medlemmer i Norsk Vitenskapsakademi for Polarforskning Der var kommet forslag til 7 nye medlemmer. Innstillingene er gitt både på norsk og engelsk, avhengig av den opprinnelige beskrivelsen.

Detaljer

Fellesgradssamarbeid med University of Saskatchewan 2010 Ka, kofførr og kordan?

Fellesgradssamarbeid med University of Saskatchewan 2010 Ka, kofførr og kordan? Fellesgradssamarbeid med University of Saskatchewan 2010 Ka, kofførr og kordan? Jørn Weines, førstekonsulent og prosjektkoordinator ved Senter for samiske studier Ka? Fellesgradssamarbeid mellom UiT Norges

Detaljer

Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode

Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode Nordområdekonferansen, 21. november 2013 Fridtjof Unander, direktør for Divisjon for energi, ressurser og miljø Foto: Carsten Egevang Illustrasjon: Trond

Detaljer

Hvorfor er internasjonalisering

Hvorfor er internasjonalisering Internasjonalisering av FoU Nordområdekonferansen Tromsø 14. november 2006 Kari Kveseth Internasjonal direktør Norges forskningsråd Internasjonalt Forskningssamarbeid viktig for et lite land Norge kan

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF. Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS

Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF. Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS Teknologihovedstaden? Transportrute (STFK TK SVV - Mesta) Ladebekken

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Arktisk miljøsamarbeid - en rolle for Mareano?

Arktisk miljøsamarbeid - en rolle for Mareano? Arktisk miljøsamarbeid - en rolle for Mareano? Alf Håkon Hoel 1 Det globale bildet Arktis 2 Regler: Havretten fastslår... Hvem eier/bestemmer hva Hvem kan gjøre hva hvor Forvaltning skal baseres på...best

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30 The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2011 27. juni på ås kl. 12.30 14.30 Tema: Klimapolitikk Må vi vente på FN? UMB satser på grønn forskning Forløperen

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

Forskningsinfrastruktur på Svalbard - hvorfor er det viktig?

Forskningsinfrastruktur på Svalbard - hvorfor er det viktig? Forskningsinfrastruktur på Svalbard - hvorfor er det viktig? Bodø, Nordområdekonferansen 14. 15.11.2011 Karin Refsnes, prosjektdirektør, Forskningsrådet Svalbard som plattform for internasjonal forskning

Detaljer

Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode

Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode Norsk polarforskning for kommende ti-årsperiode 24. September 2014 Torill Engen Skaugen, Avd. for klima og polar Foto: Carsten Egevang Illustrasjon: Trond Abrahamsen Foto: Lucie Strub-Klein/UNIS Politisk

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

LOS STEVNET SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv»

LOS STEVNET SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv» LOS STEVNET 2017 SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM 27. - 28. September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv» LOS-Vandring med 8 spennende læringscase fra Norge Keynote Michael Ballé - Lead with Respect Keynote

Detaljer

Disiplinutdanning vs profesjonsutdanning?

Disiplinutdanning vs profesjonsutdanning? Disiplinutdanning vs profesjonsutdanning? Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna Snart ti år siden Stjernøutvalget «Tekna deler utvalgets uro for en utvikling som fører til at forskningsmiljøer blir

Detaljer

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 Panorama - virkemidler Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 To virkemidler møter ulike behov INTPART bidra til å bygge verdensledende fagmiljøer UTFORSK kvalitet i utdanningen gjennom engasjement

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Ny studieplan i Introduction to Norway

Ny studieplan i Introduction to Norway Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 08.06.2006 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 290506 A 20/05 Vedlegg: Ny studieplan

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Geografisk institutt Eksamensoppgave i SFEL1000 - Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93211139 Eksamensdato: 26.05.2015 Eksamenstid:

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Effektstudien Oppfølging i 2009? Kort presentasjon (1) DØ,

Effektstudien Oppfølging i 2009? Kort presentasjon (1) DØ, Effektstudien 1990-94 Oppfølging i 2009? Kort presentasjon (1) DØ, 2008-10-14 Mål: Effektstudien ble gjennomført for å bestemme virkningen av utslipp på omgivelsene rundt smelteverkene i Norge. Hovedmål

Detaljer

Simon Fraser University

Simon Fraser University Simon Fraser University Geoscience Course Equivalent Listing (Updated June 2013) NOTE: This course listing is a reflection of APEGBC s adoption of the Geoscientists Canada Geoscience Knowledge Requirements.

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Welcome to RiskNet open workshop

Welcome to RiskNet open workshop Welcome to RiskNet open workshop Norsk Regnesentral 2. April 2009 Ved prosjektleder RiskNet: Dag Haug. epost: dag.haug@nr.no Norwegian Computing Center Norwegian Computing Center is a private independent

Detaljer

naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon

naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon WWF IN SHORT +100 WWF is in over 100 countries, on 5 continents +5,000 WWF has over 5,000 staff worldwide 1961 WWF was founded In 1961 +5M WWF has over 5 million supporters

Detaljer

Meeting Work Group Transport

Meeting Work Group Transport Meeting Work Group Transport Brussels 13. November 2012 BSC Work Group Transport 1 The Baltic Ring - Vision of the CPMR Baltic Sea Commission (2003) BSC Work Group Transport 2 BSC WG Transport Member regions

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SØKERE

RETNINGSLINJER FOR SØKERE UNIVERSITETET I BERGEN SPIRE Strategisk program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid RETNINGSLINJER FOR SØKERE Nøkkeldatoer 2016 Søknadsfrist: Fredag 29. april 2016 Utvelgelse av prosjekter:

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Utdanning, forskning og arbeidsliv Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Mål med samarbeid med næringsliv 1) Styrke kvalitet og relevans på utdanning bidrar til humankapital og employability

Detaljer

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset UiO styreseminar om SAB 20. oktober 2015 Key questions Hvilken tilrettelegging

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

Fra idé til bedrift i en spennende bransje! Haugesundkonferansen 2014 Morten A. Christophersen

Fra idé til bedrift i en spennende bransje! Haugesundkonferansen 2014 Morten A. Christophersen Fra idé til bedrift i en spennende bransje! Haugesundkonferansen 2014 Morten A. Christophersen Enabling LNG Terminals 2 3 Kun for illustrasjon og representer ikke nødvendigvis faktiske transportruter.

Detaljer

Norsk Polarforskning en kort kommentar

Norsk Polarforskning en kort kommentar Norsk Polarforskning 2009 12 - en kort kommentar Anders Elverhøi Universitetet i Oslo Norsk Polarforskning 2009-12 Prisverdig at man har tatt en helt ny tilnærming og ikke bare reviderte gamle planer Forståelse

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Internasjonalt forskningssamarbeid. Julie Christiansen Seniorrådgiver Divisjon for energi, ressurser og miljø

Internasjonalt forskningssamarbeid. Julie Christiansen Seniorrådgiver Divisjon for energi, ressurser og miljø Internasjonalt forskningssamarbeid Julie Christiansen Seniorrådgiver Divisjon for energi, ressurser og miljø HOVEDGREP 1. Alle Forskningsrådets satsinger skal ha konkrete mål og planer for internasjonalt

Detaljer

Hvordan blir jeg mest mulig effektivt professor?

Hvordan blir jeg mest mulig effektivt professor? Professorvurderinger på ledelsesområdet (ikke nødvendigvis slik det tolkes i basaldisiplinene) Søkere på stilling og personlig opprykk Hvordan blir jeg mest mulig effektivt professor? 1 Torvald Øgaard

Detaljer

- Konfliktpotensialet

- Konfliktpotensialet Sjømilitære Samfunn Sjømaktseminar 28. - 29. august 2008 Ressursene i Barentshavet/Nordområdene - Konfliktpotensialet v/johan P. Barlindhaug Foredraget Ressurser og drivkrefter Industrielle og transportmessige

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Hanne Seter Tlf.: 95068230 Eksamensdato: 03.06.2013

Detaljer

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) å initiere, koordinere og gjennomføre kvinneog kjønnsforskning innen ulike fagområder samarbeid med fagmiljøene om utvikling av undervisningstilbud

Detaljer

Karriereveier (tenured track) i UoHsektoren - kommentar fra UiO

Karriereveier (tenured track) i UoHsektoren - kommentar fra UiO Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen Karriereveier (tenured track) i UoHsektoren - kommentar fra UiO Odd Stokke Gabrielsen Bakteppet Den internasjonale

Detaljer

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø ProTed Centre for Professional learning in Teacher education University of Oslo and University of Tromsø Mål for ProTed senteret Senteret har som sitt langsiktige mål å drive fram fremtidsrettede og bærekraftige

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries Project Description Form 1. Project name Project name in English 2. Project website Provide web address 3. Research organisation

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer