Call for Annual Meeting 2013 NVP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Call for Annual Meeting 2013 NVP"

Transkript

1 Call for Annual Meeting 2013 NVP Location: Isdammen 1, Longyearbyen, Svalbard, Norway Time: 29th of August 2013, 10:00 13:00 Chair: The President of the Norwegian Scientific Academy for Polar Research, Willy Østreng Draft agenda: 1. Opening of the annual meeting. 2. Approval of the call and election of members to sign the protocol. 3. Financial Statements and the Board s report Information about the Academy s financial situation. 5. Information about activities in Presentation of new members. 7. Proposed amendments of the Bylaws. 8. Presentation and discussion about Academy's general activities in Any other business. Attachments: 1. Financial Statements for the Norwegian Scientific Academy for Polar Research and the Board s report (in Norwegian only.) 2. The Auditor s report (in Norwegian only.) 3. New members ((in Norwegian only.) 4. Proposed amendments of the Bylaws (in Norwegian and English.) Please note: Academy members who plan to participate in the Annual Meeting should notify the Academy s office manager in Longyearbyen, Kine Stiberg, phone: (+47) , address P.O. Box 156, N-9171 Longyearbyen, Norway. If needed, Kine may assist you with hotel reservations in Longyearbyen. On behalf of the Board of the Norwegian Scientific Academy for Polar Research and with best regards, Thor S. Larsen Secretary General Kine Stiberg Consultant Adresse: c/o UNIS, Postboks 156, N-9171 Longyearbyen Telefon: (+47) E-post: Web: Organisasjonsnummer:

2 Attachment 1 Call of Annual Meeting 2013, NVP Financial Statements and the Board s report 2012 Address: NVP, c/o UNIS, Postbox 156, N-9171 Longyearbyen, Norway Phone secretariat: (+47) Web: Organization number:

3

4

5

6

7

8 Attachment 2 Call of Annual Meeting 2013, NVP The Auditor s report 2012 Address: NVP, c/o UNIS, Postbox 156, N-9171 Longyearbyen, Norway Phone secretariat: (+47) Web: Organization number:

9

10

11 Attachment 3 Call of Annual Meeting 2013, NVP Forslag til nye medlemmer i Norsk Vitenskapsakademi for Polarforskning Der var innen fristen kommet forslag til 20 nye medlemmer. Innstillingen er gitt både på norsk og engelsk, avhengig av den opprinnelige beskrivelsen. Innvalgskomiteen anbefaler at alle velges inn som medlemmer. Innstillingen er enstemmig. 1. Arlov, Thor Bjørn Forslagsstillere: Ole Arve Misund og Gunnar Sand Dr. Thor Bjørn Arlov er seniorrådgiver i Rektors stab for forskning ved NTNU og førsteamanuensis II i historie ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Arlov har bak seg en betydelig produksjon som i all hovedsak er viet Svalbard og nordområdene. Hovedoppgaven hadde Svalbards historiografi som tema (1986), mens han i doktorgradsavhandlingen konsentrerte seg om norsk ishavsfangst (1994). Siden har han utgitt Svalbards historie (1996/2003) og Sysselmannen på Svalbard (2011) i bokform. Arlovs vitenskapelige arbeid har et geografisk fokus, men er tematisk og kronologisk bredt. Han har forsket og publisert omkring blant annet økonomisk og politisk historie, kulturhistorie og kulturminner, samfunnsutvikling, vitenskapshistorie og historiografi, alt innenfor et tidsspenn fra tidlig moderne tid og frem til i dag. Han har bidratt i flere antologier, både som forfatter og redaktør, se publikasjonsoversikten. Arlov har praktisk erfaring fra feltbasert forskning med to sesonger som feltassistent for kulturminnevernet på Svalbard og som leder av to lengre kulturhistoriske tokt langs vestkysten av Spitsbergen. Som forsker med Svalbard og nordområdene som spesialfelt har Arlov vært benyttet som reviewer av forskningsprosjekter for Norges forskningsråd, National Science Foundation og det nederlandske forskningsrådet Det er Svalbard som har vært og fortsatt er Arlovs interessefelt, helt siden han kom til øygruppa for første gang i 1982 som konsulent og tolk for Sysselmannen. Han har arbeidet i flere uker på Svalbard hvert eneste år siden da, og har også bodd fem år i Longyearbyen i tre ulike perioder. Som resultat har Arlov opparbeidet et bredt nettverk i polarforskningsmiljøet generelt, og en tverrfaglig innsikt i og oversikt over svalbardforskningen spesielt. Arlov har samarbeidet i mange år med Svalbard Museum, og i deltok han i faggruppen som skrev grunnboka og tekster til den nye utstillingen som åpnet i Forskningsparken.

12 2. Aunaas, Tore Forslagsstillere: Geir Johnsen og Gunnar Sand Tore Aunaas is a Vice President of research at SINTEF Materials and Chemistry, the Environmental and Technology Sector. He has his degree in Zoo physiology from the Department of Zoology, University of Trondheim, and has been the head of environmental technology related to oil spills at SINTEF since He has been responsible for strategic design of the business area Environment in SINTEF and is responsible for the coordination of arctic research in SINTEF Materials and Chemistry. Under Tore Aunaas' leadership, the environmental technology department at SINTEF Materials and Chemistry has developed to be one of the world leaders in environmental technology related to oil spills, serving companies and state agencies worldwide and counting approx. 50 researchers. More recently, his department has been involved in the handling of the Macondo accident in the Gulf of Mexico, off the coast of Louisiana. This was the site of the Deepwater Horizon drilling rig explosion in April 2010 that led to a major oil spill in the region. While the main focus of Tore Aunaas' work is applied research, developing technologies for petroleum producing companies and state agencies worldwide, he also has an extensive list of publications, counting approx. 100 publications/reports within his main area of competence. Close to 30 publications have appeared in refereed publications. 3. Brekke, Pål Forslagsstillere: Dag Lorentzen og Gunnar Sand Dr. Pål Brekke er seniorrådgiver ved Norsk Romsenter med nasjonalt ansvar for romforskning. Dette inkluderer atmosfære, nordlys, sonderaketter og romværsproblematikk i Nordområdene. Han er førsteamanuensis II ved UNIS, hvor han har utviklet kurset The Stormy Sun and the Northern Lights", som er åpent også for Longyearbyens befolkning. I kraft av sin II'er stilling bidrar Brekke til arbeidet ved avdeling Arktisk geofysikk rent generelt, og er involvert i etableringen av den nye SuperDarn-radaren utenfor Longyearbyen, samt at han har bidratt til den populære nordlysvarsleren, som er utviklet ved UNIS. Brekke er eksternt styremedlem ved Univ. i Tromsø og har vært programstyremedlem i Forskingsrådets klimaprogram NORKLIMA. Pål Brekke innehar en rekke verv internasjonalt som er relevant for polarakademiet:

13 4. Brigham, Lawson Forslagsstillere: Willy Østreng og Ola M. Johannesen Dr. Lawson Brigham er Distinguished Professor of Geography and Arctic Policy ved University of Alaska Fairbanks (siden 2009). Han tok sin Phd i geografi og polar oseanografi ved University of Oxford i 2000 etter å ha avlagt sin filosofiske mastergrad i polare studier samme sted fire år tidligere. Han var forsker ved Scott Polar Research Institute ved University of Cambridge fra Fra 2008 har han vært Senior Fellow ved Institute of the North i Anchorage, Alaska. Han var formann for det den internasjonale faggruppen som evaluerte INSROP (International Northern Sea Route Programme) i , og var tilknyttet Wood Hole Oceanographic Institution i perioden Han arbeider i skjæringspunktet mellom arktisk teknologi, natur og politikk, og bidrar sterkt til en fler- og tverrfaglige forståelse av polare utviklingstrekk, i særdeleshet av arktisk sjøbasert transport. Brigham er en sjelden fugl i det polare forskningslandskapet. Han har både operativ erfaring fra begge polområdene og bidratt til akademisk belysning av sjøbasert transport langs Nordøst-, Nordvest- og den Transpolarpassasjen. Denne kombinasjonen var et viktig moment da Arktisk Råd utnevnte ham til leder (Chair), hovedforfatter og medradaktør av AMSAstudien (Arctic Marine Shipping Assessment 2009 Report). Arktisk Råd utnevnte ham til Vice Chair av PAME programmet for perioden NVP har som intensjon om å få de mest toneangivende internasjonale forskere/polare personligheter som medlemmer. Brigham kvalifiserer utvilsomt i så måte. Dessuten bør et anvendt polarakademi ha medlemmer som blir benyttet av Arktisk Råd under forutsetning at de er faglig kvalifisert. Brigham tilfredsstiller også dette kriteriet. NVP s nylig avsendte søknad om observatørstatus i Arktisk Råd trekker i samme retning. 5. Dahle, Salve Forslagsstillere: Gunnar Sand og Paul Wassmann Salve Dahle er Cand. Scient. innen marinbiologi fra Univ. i Tromsø. Han var forskningsansvarlig ved Akvaplan-niva as fra 1994 og direktør samme sted fra Han er nestleder i ARCTOS' råd, leder i Arktisk Forening og var senterleder for Framsentret (tidligere Polarmiljøsentret) i perioden Salve Dahle har en stor del av æren for at Akvaplan-niva er utviklet fra et rent konsulentselskap med 15 ansatte til et anerkjent, internasjonalt forskningsselskap med

14 nærmere 70 forskere og sterke forskningsgrupper innen arktisk marin økologi, marine økosystemer, økotoksikologi, oseanografi, bentos biologi og taksonomi. Selskapet har særlig bidratt innen utviklingen av miljømessige gode løsninger for offshorevirksomheten, og til utviklingen av en profesjonell, miljømessig forsvarlig og kommersielt levedyktig akvakulturnæring i kalde farvann. Selskapet har etablert kontorer i Oslo, Bergen, Reykjavik, Trondheim, Kirkenes, Alta og Longyearbyen, samt datterselskap i Russland. I 2001 tok Dahle, sammen med kollegaer ved Universitetet i Tromsø, Norsk Polarinstitutt og UNIS, initiativet til det pan-arktiske nettverket for marinbiologisk forskning ARCTOS, som i dag teller polarforskere fra mer enn 40 nasjonale og internasjonale institusjoner. Dahle er ansvarlig for nettverkets kontakt med næringslivet, og har lykkes med å etablere flere større, industrifinansierte program. Gjennom disse programmene er det utdannet rundt 25 PhD- og Master-studenter. Dahle er også en av initiativtakerne til etableringen av den pan-arktiske konferansen Arctic Frontiers, som er en årlig møteplass for forskning, næringsliv, politikk, NGO'er, urfolk og andre. Formålet er å få til en dialog om bærekraftig utvikling i nordområdene. Arrangementet samlet i 2013 rundt 1000 deltakere og har etablert seg som den kanskje viktigste arenaen for utvikling av nordområdepolitikk og forskning. Konferansen omfatter et Young Scientist Forum og Emerging Leaders program. På den vitenskapelige siden har Dahle arbeidet med bentiske samfunnsanalyser i Barentshavet, Kara-havet og langs norskekysten. Han har bidratt til erkjennelsen av at marint biologisk mangfold i kalde farvann ikke står tilbake for tempererte og tropiske (med unntak av korallrev). Han har videre arbeidet med effekter av oljesøl og regulære utslipp til marint miljø fra offshoreindustrien. 6. Dowdeswell, Julian Forslagsstillere: Doug Benn og Gunnar Sand is Director of the Scott Polar Research Institute and Professor of Physical Geography in the University of Cambridge, and a Fellow of Jesus College, Cambridge. He has been awarded the Polar Medal, by Her Majesty The Queen, for outstanding contributions to polar research and, in particular, studies of glacier geophysics, the Gill Memorial Award of the Royal Geographical Society for contributions to the study of glacier geophysics, the Founder s Gold Medal of the Royal Geographical Society, approved by Her Majesty The Queen, for the encouragement, development and promotion of glaciology, and the Louis Agassiz Medal of the European Geosciences Union (EGU) for outstanding contributions to the study of polar ice masses and to the understanding of the processes and patterns of sedimentation in glacier-influenced marine environments. Dowdeswell is a member of the Place-Names Committee of the British Antarctic Territory and a UK representative on the Cryosphere Working Group of the International Arctic

15 Science Committee (IASC). Previous engagements include Head of the Glaciers and Ice Sheets Division of the International Commission for Snow and Ice (ICSI, now IACS), UK Delegate to the Council of the International Arctic Science Committee (IASC), UK Delegate to the Arctic Ocean Sciences Board, UK Alternate Delegate to the Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) and Chair of the UK National Committee on Antarctic Research. 7. Gudmestad, Ove Tobias Forslagsstillere: Willy Østreng og Gunnar Sand ble ansatt som Professor i marin teknologi ved Universitetet i Stavanger i Han er også Professor II i Arctic Marine Civil Engineering ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim (siden 2005). Hans fagområde er anvendt matematikk og bølgemekanikk. I perioden var han ansatt i Statoil i flere stillinger, bl.a. som rådgiver fra Her arbeidet han bl.a. med arktisk teknologi, fjerning av plattformer og store prosjekter som Sleipner og Troll. Han har stor og relevant industriell kompetanse av nytte for NVP s anvendte profil. Gudmestad har omfattende erfaring med samarbeid med russiske universiteter hvor han også har lang undervisningserfaring. Gudmestads vitenskapelige produksjon er omfattende, både hva gjelder fagfellevurderte bøker og tidsskriftsartikler. I disse arbeidene er det seks felt som fokuseres: 1.Nonlinear mechanics and vibrations, 2. Wave loading and water wave kinematics, 3. Offshore structural design and concepts, 4. Environmental loading, 5. Marine offshore operational risk analysis og 6. Arctic offshore field development and Arctic technical concepts. Innenfor disse områdene har Gudmestad oppnådd et faglig ry som strekker seg langt utover Norges grenser. Gudmestad publiserer sine arbeider i samforfatterskap med nasjonale og internasjonale kollegaer. Det innebærer at han har et brett akademisk kontaktnett. Gudmestad kombinerer således akademisk kompetanse med praktisk industriell innsikt på en unik måte. De teknologiske vitenskapene er svakt representert i Akademiets medlemsmasse. Dette bør korrigeres. Gudmestads nominasjon er en slik korrigering. Dessuten har Universitetet i Stavanger ingen medlemmer i Akademiet. Vårt mål må være at samtlige norske universiteter med aktiviteter i polområdene er representert under forutsetning av at de har forskere som kvalifiserer faglig for medlemskap. Denne nominasjonen er også viktig i NVP s bestrebelser på å rekruttere UiS som Institusjonelt medlem til Akademiet. Gudmestads praktiske erfaring fra Statoil er også viktig for å synliggjøre Akademiets anvendte og tverrfaglige profil.

16 8. Hagen, Jon Ove Forslagsstillere: Doug Benn og Gunnar Sand Dr. is a Professor at the Department of Geosciences, the University of Oslo, and adjunct professor at UNIS. He has served as: Chairman of International Arctic Science Committee (IASC)-Working Group on Arctic Glaciology , vise-chairman Vice-president of IUGG/IAHS ICSI, International Commission of Snow and Ice, Council member of International Glaciological Society (IGS) Honorary doctor, University of Silesia, Poland since May 2008 Dr. Hagen has been leader of more than twenty-five field campaigns in the Arctic on spring and summer expeditions to Svalbard since 1985, and two expeditions to the Antarctica (NARE 1989/90 and NARE 1992/93). He has a long list of publications 9. Heininen, Lassi Kalevi Forslagsstillere: Willy Østreng og Thor Larsen statsviter fra Universitetet i Helsingfors. Han tok sin doktorgrad i internasjonal polarpolitikk ved Universitetet i Lappland i Professor i Arktisk Politikk ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Lappland fra Han er professor II både ved Trent universitetet i Kanada (fra 2008) og ved Universitetet i Oulu i geopolitikk (fra 2002). Siden 2011 har han vært tilknyttet University of Quebec i Montreal som Associate Researcher ved Center for Geopolitical Studies, og ble i 2005/7 Visiting professor/lecturer i Polar Law ved University of Akureyri, Island. I perioden var han hovedforfatter av Arctic Human Development Report under Arktisk Råd, og ble i 2012 redaktør for The Arctic Yearbook. Han er Formann for styringskomiteen for the Northern Research Forum (siden 1999) og var medlem av Eksekutiv komiteen for University of the Arctic fra Heininen har stor faglig produksjon. Han har skrevet rundt 300 publikasjoner, hvorav 12 vitenskapelige monografier, 32 redigerte bøker, 28 fagfellevurderte artikler og rundt 130 ikkefagfellevurderte artikler i internasjonale tidsskrifter/konferanse-proceedings. Han har dessuten

17 vært svært aktiv som formidler av faglig stoff i magasiner, dagsaviser og lærebøker (over 100 bidrag), og er en flittig benyttet kommentator i finske media. Han har i særlig grad arbeidet tverrfaglig i skjæringspunktet mellom internasjonal lov, politikk og miljø, hovedsakelig knyttet til Arktis. Heininen har nedlagt mye arbeid i undervisning både i dr. grads veiledning ved ulike universiteter og som leder av Callotte akademiet og Northern Research Forum. NVP s medlemsmasse bør på sikt omfatte kvalifiserte forskere fra samtlige Arktis- og Antarktis stater. Finland, som er en av de åtte Arktis-statene, har enda ikke forskere som medlem av Akademiet. Heininen er en faglig kvalifisert samfunnsviter hvilket det er ønskelig å øke antallet av i Akademiets medlemsmasse. I lys av vår søknad om permanent observatør status i Arktisk Råd er det viktig at alle Arktis-statene har representasjon i Akademiet. Heininens antarktiske kompetanse er også viktig i å oppfylle NVP s arktiske og antarktiske profil. 10. Holtsmark, Sven Forslagsstillere: Kristine Offerdal og Gunnar Sand Sven Holtsmark is Director of the Norwegian Institute for Defence Studies (IFS) and Professor at the Norwegian Defence University College. Holtsmark was appointed professor in He was Dean of the Norwegian Defence University College and His main current project is the "Russo-Norwegian research programme Neighbourly Asymmetry. Norway and Russia ", where he is author and editor of the second volume ( ). He was head of Work Package 2 in the 5-year international research programme Geopolitics in the High North (Russia, Norway and the High North past, present, future). Holtsmark s fields of interest include Soviet and Russian foreign and security policy history, Norwegian-Russian relations, Russian and East European current affairs, Norwegian and Nordic foreign and security policy history, High North and the Arctic, and History of communism. Sven Holtsmark's scientific production focuses on the High North, including the Arctic. Norwegian-Russian relations have been a key topic and include extensive research in Soviet and Russian archives. The Soviet policy towards Svalbard and the Norwegian response, mainly during the period, is discussed in several publications, so is Soviet military strategy in the High North between First and Second World War.

18 11. Hovelsrud, Grete Forslagsstillere: Willy Østreng og Thor Larsen Grete K. Hovelsrud is an anthropologist with a PhD from Brandeis University in Massachusetts, USA. She is currently Research Director at Nordlandsforskning in Bodø and Senior Research Fellow at CICERO in Oslo. Previous positions include Secretary General for the North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO) and Associate at Harvard University, Kennedy School of Government At CICERO she has built a team centered on the questions of whether and how arctic communities are vulnerable to climate change. Recently her work is continued in major research projects, such as CAVIAR-II, which builds on results from several major International Polar Year, EU and Research Council of Norway projects. She is a lead author and a contributing author to the IPCC Fifth Assessment Report (AR5) and a lead author in the Arctic Human Development Report and in the Arctic Resilience Report, both for the Arctic Council. Through her involvement as contributing author to the Arctic Climate Impact Assessment (ACIA 2005) she was included in the Arctic Vulnerability Study group at Harvard University. Grete Hovelsrud was heavily involved in the International Polar Year (IPY) , and one of the researchers who was instrumental in bringing arctic social sciences squarely into focus. Grete Hovelsrud has worked with interdisciplinary teams to develop a framework for analyzing coupled and multiple stressors to climate change. She considers the local context as a critical starting point for understanding impacts, transitions and change, and continues to conduct fieldwork in Arctic communities in parallel with linking the results to national and international processes. Her strengths include fundamentally interdisciplinary approaches and inclusion of young scholars. She has led a number of major research projects addressing climatic, environmental and societal change in the Arctic. Throughout her work she has focused on the role of other forms of knowledge (Indigenous, local, traditional) in understanding the impacts of change and the policy needed at the governmental level. 12. Hurum, Jørn Forslagsstillere: Snorre Olaussen og Gunnar Sand

19 Dr. Jørn Hurum is associate professor in Paleontology at the Natural History Museum, University of Oslo, and adjunct associate professor at UNIS. Hurum has published on mammals from the Paleocene, dinosaurs from the Cretaceous and marine reptiles from the Jurassic-Cretaceous boundary. The main focus of his research since 2004 has been the treasure trove of marine reptiles from the Jurassic-Cretaceous boundary which his group has excavated in the high arctic of Svalbard (37 skeletons of plesiosaurs and ichthyosaurs, all new to science). Throughout his career, Dr. Hurum has worked extensively on the international scene. Dr. Hurum is genuinely interested in outreach and has published 55 popular science publications and 7 popular science books in Norwegian. He has made regular contributions to Norwegian radio, TV and newspapers commenting on paleontological and evolutionary issues with more than 500 media appearances and interviews registered in Cristin (does not include the overwhelming media coverage around Ida in 2009). Co-hosted a popular science talk show in Norwegian radio and had his own weekly part of a children's science show on TV (Newton). Five documentaries about his research have been made by National Geographic, History Channel/BBC/ZDF and Norwegian Broadcasting. 13. Jónsdóttir, Ingibjörg Svala Forslagsstillere: Ole Arve Misund og Gunnar Sand Dr. Ingibjörg Svala Jónsdóttir is recently appointed full professor in Terrestrial Ecology at the University Centre in Svalbard (UNIS). She also was at UNIS during the years In the meantime she has been professor at the Agricultural University of Iceland and professor in Ecology at the University of Iceland in Reykjavik. Her PhD thesis at Lund University was in Plant Ecology. Thesis title: The population dynamics, intraclonal physiology and grazing tolerance of Carex bigelowii. Dr. Jónsdóttir has also served as project manager/director of the UNU Land Restoration Training Programme (LRT, and as science co ordinator during the planning stage of the Swedish-Canadian icebreaker expedition Tundra Northwest (1999) which was organized by the Swedish Polar Research Secretariat (linking the scientific projects and the logistic organisation).

20 14. Loonen, Maarten Forslagsstillere: Geir Wing Gabrielsen og Gunnar Sand Dr. Maarten Loonen is a senior Lecturer in Arctic and Antarctic Studies at the Arctic Centre of the University of Groningen. The Arctic Centre is a multidisciplinary group devoting to Arctic and Antarctic research and education and holds a unique position in polar research in the Netherlands, focusing on human environment interaction (archaeology, history, geography, ecology). The group is representing the Netherlands in the working groups of the Arctic Council and provides through the Willem Barents Polar Institute a platform for all polar researchers. Dr. Loonen is coordinator and chief scientist at the Netherlands Arctic Station in Ny-Ålesund. His annual field seasons go back to 1990 and there has been a steady increase in research activities. He is the organizer of the Netherlands Scientific Expedition to Edgeöya in As a teacher, Dr. Loonen is responsible for the multidisciplinary Arctic and Antarctic studies course and a course on sustainability of people in Polar Regions. He has also been teaching at UNIS. As a researcher, Dr. Loonen coordinated the EU 7 th framework program FRAGILE and the IPY-project BIRDHEALTH, among others 15. Mienert, Jürgen Forslagsstillere: Lasse Lønnum og Gunnar Sand Dr. Jürgen Mienert is a Professor of Arctic Marine Geology and Applied Geophysics at the University of Tromsø. He has been head of the Department of Geology since 2009 and Head of the Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE), since CAGE is a Center of Excellence (Senter for Fremragende Forskning) under the Norwegian Research Council. Mienerts research interests have been the continental margins system s response to climate change, and geodynamics based on high-resolution 3-D, 2-D and ocean bottom seismic research. His specialties are slope instabilities, gas hydrates, fluid flow and their consequences. Dr. Mienert serves on the Science Committee European Multidisciplinary Seafloor Observations (EMSO) and the Science committee European Seafloor Observatory Network of Excellence (ESONET).

21 16. Moe, Arild Forslagsstillere: Willy Østreng og Gunnar Sand Arild Moe is a senior Research Fellow and Deputy Director at the Fridtjof Nansen Institute. He is also an adjunct associate professor at the Norwegian University Centre in St. Petersburg. Moe's scientific field has been political science. The title of his thesis was "Norwegian Svalbard policy and the international framework". Research on the High North and Arctic issues has always been at the forefront of his work. He was recently part of the team that produced a report on opportunities and challenges related to the increase of maritime activities in the Arctic. Presently he is part of the organizing committee for the North Pacific Arctic Conference which runs on Hawaii on a yearly basis and which has the mission to increase knowledge and understanding about Arctic issues in China, Japan and South Korea. Moe has been a visiting scholar at the Center for Russian and East European Studies at Stanford University and a Consultant for the European Bank for Reconstruction and Development s Energy Sector Technical Assistance Project for the Baltic countries. 17. Nakrem, Hans Arne Forslagsstillere: Snorre Olaussen og Gunnar Sand Dr. Hans Arne Nakrem er professor ved Naturhistorisk Museum, Univ. i Oslo, med paleontologi som fagområde. Han har gjennomført omfattende feltaktivitet på Svalbard gjennom mange år (de siste årene sammen med Jørn H. Hurum) og har også undervist ved UNIS. Gjennom publikasjoner, og faglige og populærvitenskapelige foredrag, har han hatt spesielt fokus på: Fossile mosdyr (bryozoer) fra tidsperiodene karbon, perm og trias. Conodonter (en primitiv type fisk) fra de samme tidsperiodene. Mer generell geologi med fokus på øvre jura («Monsterøglene fra Svalbard») sammen med Jørn H. Hurum.

22 18. Nielsen, Jens Petter Forslagsstillere: Lasse Lønnum og Gunnar Sand has been a Professor of international relations / circumpolar studies at the Institute of social sciences, at the University of Tromsø since He has been a Vice-chairman of the Roald Amundsen Centre for Arctic Research, University of Tromsø ( ), a Visiting scholar at the Scott Polar Research Institute, University of Cambridge (1996, 2003), a Doctor Honoris Causa at the Pomor State University of Arkhangelsk (1998), Visiting professor at the Murmansk Pedagogical Institute, Murmansk ( ), and Head of the Department of History, University of Tromsø ( ). From the early 1990s Nielsen has actively promoted research collaboration between the University of Tromsø and institutions of higher learning and research in Russia. In he was one of four editors of Acta Borealia, a Nordic, English-language journal of circumpolar societies. He is a member of the editorial board of Barents-Journal (Arkhangelsk), and the Barents Sbornik (Murmansk). In within the framework of the International Northern Sea Route Programme (INSROP), organized by the Fridtjof Nansen Institute, Oslo, he supervised the project Historical and Current Uses of the Northern Sea Route, which was published in four parts in In the project, a Dutch, a British and a Russian historian participated, apart from himself. Nielsen is presently supervising the Norwegian-Russian history project, Neighbourly Asymmetry: Russia and Norway , where Norwegian and Russian historians join forces to research and write the history of Norwegian-Russian relations for the past 200 years. The project will be finished in 2014, to the bicentenary of the Norwegian constitution. 19. Reimers, Eigil Forslagsstillere: Geir Wing Gabrielsen og Thor Larsen Eigil Reimers er dr.philos fra UiO og nå professor emeritus ved Norges veterinærhøgskole/uio. Reimers er utdannet cand.real med hovedfag i biologi ved UiO og har også fartstid fra Statens viltundersøkelser, Miljøverndepartementet, Norsk Polarinstitutt, Svanøy Stiftelse og University of Alaska, Fairbanks. Hans formelle polare engasjement startet som polarkonsulent i Miljøverndepartementet og det Interdepartementale polarutvalg der det primære ansvarsområdet var miljøspørsmål på Svalbard og i Antarktis. Reimers stod sentralt i utformingen av det 10-årige internasjonale Menneske og biosfæreprogrammet (MAB) som for Norges vedkommende ble lokalisert til Svalbard. Her

23 fungerte han som faglig ansvarlig i styringsgruppen. Som sentralt element i det arktiske og alpine miljø ble villreinen hovedfokuset for hans forskning. Dette medførte for Reimers omfattende feltvirksomhet på Grønland, Alaska, arktisk Canada, Island og Svalbard. Han tok til slutt en doktorgrad på Svalbardreinen. Reimers har bred forsknings- og forelesningserfaring på temaer innenfor evolusjonsbiologi og populasjonsøkologi, med særlig vekt på arktisk og alpine økosystemer ved en rekke innenlandske og utenlandske forskningsinstitusjoner. Reimers har i en årrekke fungert som rådgiver i miljøfaglige spørsmål knyttet til villrein i Norge og arktiske/alpine miljø i nordområdene. 20. Stokke, Olav Schram Forslagsstillere: Willy Østreng og Thor Larsen Dr. Philos fra UiO (statsviter med økonomi og historie som støttefag). Han har siden 1994 vært tilknyttet Fridtjof Nansens Institutt først som Senior Research Fellow og fra 2009 som Research Professor. I 2013 ble han ansatt som Associate Professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Stokke ar professorkompetanse og vil i tråd med reglementet søke full professorstilling ved UiO etter ett prs ansettelser. Stokke har arbeidet ett år ved Senter for grunnforskning ved Det norske Vitenskapsakademiet og ved International Institute of Applied Systems Analysis i Wien. Han har ledet flere nasjonale og internasjonale prosjekter av stor teoretisk betydning. Han har publisert 75 fagfellevurderte arbeider i ledende internasjonale tidsskrifter/internasjonalt forlag. Av disse publikasjonene er 11 bøker hvor Stokke i særlig grad har bidratt til videreutvikling av internasjonal regimeteori. Hans fokus har vært og er på institusjonell analyse, ressurs- og miljøforvaltning og regionalt samarbeid, og samtlige arbeider er knyttet til polarområdene, både Arktis og Antarktis. En av forslagsstillerne (Østreng) har, samarbeidet med Stokke på FNI og har hatt stor glede av hans sterke teoretiske orientering og skolering til internasjonal polarpolitikk. Stokke har også i perioder samarbeidet tett med Professor Oran Young som er fullt medlem av NVP og som er en ledende internasjonal regimeteoretiker. Han har uttalt at Stokke er en sjeldent godt skolert og verdifull forsker innenfor internasjonal styringsproblematikk (governance). Det er i den eksisterende medlemsmassen underskudd på folk som er spesialister på Antarktis. Her fyller Stokke på en svært god måte et tilnærmet tomrom. Han er dessuten en skolert

24 samfunnsviter, mens flertallet av våre medlemmer er naturvitere. Det er et mål å utjevne fagsammensetningen i Akademiet. Stokke har lang fartstid fra FNI som i stor grad benyttes av norske myndigheter til polare utrednings- og forskningsoppdrag. Stokke er også en relativt ung mann som Akademiet kan ha langvarig glede av. Bergen/Oslo, 26 juni 2013 Harald Loeng Kristine Offerdal Fred Sigernes

25 Attachment 4 Call of Annual Meeting 2013, NVP Norwegian: Forslag til vedtektsendringer for Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning Medlemmer 5.5. Antallet vanlige medlemmer under 70 år skal normalt ikke overstige 100. Minst halvparten av medlemmene skal være norske statsborgere. Forslag til endring: Minst halvparten av medlemmene skal være norske statsborgere. Akademiets strategi legger opp til en aktiv rekruttering av nye medlemmer for å sikre faglig bredde og geografisk spredning. Slike strategiske føringer tilsier at det ikke bør være begrensinger på Akademiets medlemstall. English: Proposed amendments to the bylaws for the Norwegian Scientific Academy for Polar Research Members 5.5. The number of regular members under the age of 70 should normally not exceed 100. At least half of the members must be Norwegian citizens. Proposed amendment: At least half of the members must be Norwegian citizens. Rationale: The Academy s strategy calls for an active recruitment of new members with a variety of professional backgrounds and with a geographic spread. Such strategic guidelines contradicts a limitation of the number of members of the Academy. Address: NVP, c/o UNIS, Postbox 156, N-9171 Longyearbyen, Norway Phone secretariat: (+47) Web: Organization number:

CONTENTS. Wind, precipitation and temerature in Longyearbyen in 2004 Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen i 2004

CONTENTS. Wind, precipitation and temerature in Longyearbyen in 2004 Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen i 2004 CONTENTS / WEATHER STATISTICS Magnificent autumn light after the first snowfall in Berzeliusdalen, Western Svalbard. Photo: Marta Slubowska CONTENTS A year of major challenges 3 Et år med store utfordringer

Detaljer

Report of the Directors 2000. Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen år 2000

Report of the Directors 2000. Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen år 2000 Annual Report UNIS 2000 Årsmelding UNIS 2000 Contents Innhold UNIS Board 2000 Academic workgroups Staff at UNIS Report of the Directors 2000 Styrets beretning 2000 Regnskap, noter Statistics Statistikk

Detaljer

Norsk forening for utviklingsforskning. Årsmøte 2003

Norsk forening for utviklingsforskning. Årsmøte 2003 Norsk forening for utviklingsforskning Tid: Torsdag 23 oktober 2003, kl 18:30 Sted: Fafo Forslag til dagsorden Årsmøte 2003 1. Konstituering og godkjenning av dagsorden Valg av møteleder og to referenter

Detaljer

UNIFOB ÅRSMELDING 2007 ANNUAL REPORT 2007

UNIFOB ÅRSMELDING 2007 ANNUAL REPORT 2007 UNIFOB ÅRSMELDING 2007 ANNUAL REPORT 2007 INNHOLD/CONTENT Forord 4 Preface 5 Styrets Beretning /Report from the board directors 2007 6 Prosjektpresentasjon 10 Årsrapport fra avdelingene/department Annual

Detaljer

Season s greetings to Fulbrighters everywhere!

Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Rapport fra Fulbright Alumni Workshop Washington, DC, 10. oktober 2002 Rapporten fra workshopen, under overskriften Målsetting og ledelse finner dere nedenfor.

Detaljer

Årsrapport 2011 annual report

Årsrapport 2011 annual report Årsrapport 2011 annual report INNHOLD INDEX 4-5 Vår halvøy i Antarktis Our Peninsula in Antarctica 6-7 CMR i verden CMR in the World 8-9 Høydepunkter Highlights 10-12 Gull i grunnen It s a Gold Mine 13-15

Detaljer

IMK FORSKNING IMK RESEARCH

IMK FORSKNING IMK RESEARCH U n i v e r s i t e t e t i O s l o I n s t i t u t t f o r m e d i e r o g k o m m u n i k a s j o n U n i v e r s i t y o f O s l o D e p a r t m e n t o f M e d i a a n d C o m m u n i c a t i o n 2002

Detaljer

Årsrapport 2012 Kings Bay AS

Årsrapport 2012 Kings Bay AS Årsrapport 212 211 Kings Bay AS Kings Bay AS 9173 Ny-Ålesund Telefon: 79272 Fax: 792721 E-post: booking@kingsbay.no Innholdsfortegnelse Side Kings Bay AS 3 Historien om verdens nordligste samfunn 6 Kings

Detaljer

Sustainable and Healthy catering

Sustainable and Healthy catering HealthCat - Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering Positive experiences with sustainable and healthy food Problems with implementing sustainable and healthy food Recommendations

Detaljer

Teknologiforum 2014. Torsdag 11. september 2014 Seminar i Trondheim Lerchendal gård, Strindvegen 2

Teknologiforum 2014. Torsdag 11. september 2014 Seminar i Trondheim Lerchendal gård, Strindvegen 2 NTVA Teknologiforum 2014 Torsdag 11. september 2014 Seminar i Trondheim Lerchendal gård, Strindvegen 2 Teknisk naturvitenskapelig kunnskap i samfunnssikkerhetsarbeid Kvikkleireskred ved Malvik i Sør-Trøndelag

Detaljer

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD ANNUAL REPORT 2007 CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2007 5 2007 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES

Detaljer

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet.

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet. ÅRSRAPPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 CONTENTS INNHOLD 5 2005 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES PLATTFORM 12 UTFORDRINGER 13 ORGANISASJON

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Årsrapport 2009 Annual report

Årsrapport 2009 Annual report Årsrapport 2009 Annual report Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2009 4 Report from the board of directors 2009 Årsregnskap 2009 6 Financial statement 2009 Statistikk og gendata 7 Statistics

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

THE NORSAR FOUNDATION

THE NORSAR FOUNDATION THE NORSAR FOUNDATION NORSAR is an independent foundation established with the following objectives: To conduct research and development in the areas of geophysics and geophysical software. To promote

Detaljer

Transport & forsyningsavdelingen. Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken i Stavanger

Transport & forsyningsavdelingen. Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken i Stavanger Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2005 Transport & forsyningsavdelingen på Slagen forvalter store verdier ESSO NORGE AS Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken

Detaljer

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet Verdens første havbunnskompresjon

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

Utgitt av l Published by The J.J. Ugland Companies 2.2011 l Vol. 56. Photo: Jan Erik Paulsen, Mitsubishi

Utgitt av l Published by The J.J. Ugland Companies 2.2011 l Vol. 56. Photo: Jan Erik Paulsen, Mitsubishi Utgitt av l Published by 2.2011 l Vol. 56 Photo: Jan Erik Paulsen, Mitsubishi The naming ceremony for MV KRISTINITA, a 58,100-dwt bulk carrier newbuilding, took place at Tsuneishi s yard in Zhoushan, China

Detaljer

Innhold. Styre for perioden 17.06.2003-16.06.2005 30

Innhold. Styre for perioden 17.06.2003-16.06.2005 30 Årsmelding 2004 Innhold Presentasjon av UNIFOB AS 4 Presentation of UNIFOB AS 5 Styrets Beretning 6 Revisjonsberetning 8 Resultatregnskap 9 Balanse pr. 31 desember 10 Noter til regnskapet 2004 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2007 4 Report from the board of directors 2007 Årsregnskap 2007 6 Financial statement 2007 Hvor mange fisk fanges årlig i europeiske land, og hvor gamle

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt. Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary

Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt. Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt Esso Norge AS Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge itsmf.no/konferansen2014 2 PRAKTISK INFORMASJON VELKOMMEN TIL KONFERANSE! Nok en gang ser det ut til å bli deltakerrekord! Og nok en gang skal vi sammen

Detaljer

Årsrapport Annual report

Årsrapport Annual report Årsrapport Annual report Innhold Contents Norsk Regnesentral 3 The Norwegian Computing Center Styrets beretning 4 Extracts from the statement of the board of directors Resultatregnskap 7 Income statement

Detaljer

Å RSRAPPORT. Annual report

Å RSRAPPORT. Annual report Å RSRAPPORT 2003 Annual report Innhold: 3. Dette er Ekornes Begivenheter 2003 4. Sammendrag 4. kvartal 5. Ledergruppen 6. Selskapsoversikt 7. Organisasjonsplan Ekornes ASA Virksomheten 9. Daglig leder

Detaljer

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary SISVI Seminar Report 2014-01 Annik Magerholm Fet, Michael Myrvold Jenssen SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary Trondheim, 17. september, 2014 NTNU

Detaljer