Årsplan 2011 Frogner barnehage. Godkjent av SU 17.januar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2011 Frogner barnehage. Godkjent av SU 17.januar 2011"

Transkript

1 Årsplan 2011 Frogner barnehage Godkjent av SU 17.januar 2011

2 FORORD Denne årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Frogner barnehage, samtidig som den skal formidle mål og innhold i barnehagen og gi foreldrene innsikt i barnehagehverdagen. Denne årsplanen tar utgangspunkt i lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og våre egne fagplaner. Våre fagplaner er utarbeidet av personalet i Frogner barnehage med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager. Fagplanen er bygd opp som en progresjonstrapp og danner grunnlag for all pedagogisk virksomhet i barnehagen. Denne årsplanen ble utarbeidet i 2010 og revidert i Den skal vise grunnlaget for arbeidet over år, og vil dermed ikke endres hvert år. I tillegg til Årsplanen lager vi en kalender som gjelder for barnehageåret. I kalenderen vil dere blant annet finne mer praktisk informasjon, de ulike temaene vi jobber med, datoer for arrangementer, oversikt over barnegruppene og de ansatte.

3 INFORMASJON OM FROGNER BARNEHAGE Frogner barnehage er en kommunal barnehage som ligger i Frogner i Sørum. Den ble åpnet i 1987 som en 2 avdelings barnehage. Den gangen var det helsestasjon og legekontor i samme bygg. Barnehagen har etter hvert overtatt hele huset, først i 1993 hvor helsestasjonen ble bygd om til en avdeling og i 2002 ble legekontoret omgjort til småbarnsavdeling. Barnehagen har nå fire avdelinger og ca 70 barn (avhengig av antall over / under 3 år.) Styrer: Adresse Kari Tveit Mjønerud Frognervegen 14 c, 2016 Frogner Telefonnr: Hjemmeside: Åpningstider: Kl 7.00 til kl Måltider: Frokost kl Lunsj kl Ettermiddagsmat kl Søknadsskjema: Oppholdstid og priser: Planleggingsdager: Ferie og fridager Se Se Vi har 5 planleggingsdager i året hvor barnehagen er stengt. Datoene står i kalenderen. Barnehagen har stengt onsdag før påske. Alle må ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 3 av ukene skal være sammenhengene på sommeren. (se vedtektene)

4 BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG Barnehagens pedagogiske plattform gir retningslinjer for hvilke holdninger og verdier som skal prege vårt arbeid. Den fungerer som et styringsredskap for personalet og ses i sammenheng med Sørum kommunes verdisyn: Åpenhet Dialog Lojalitet I Frogner barnehage har vi utarbeidet et sett med kjøreregler for vår praksis Alle barna skal bli sett av de voksne. Alle foreldre skal bli møtt på en positiv måte. Slik skjer det hos oss: Vi sier hei og ha det og bruker barnets navn Vi er anerkjennende og lyttende Vi er til stede der barna er Vi respekterer barns ulike behov Vi tar barns medvirkning på alvor Vi er klare og tydelige og har felles grenser/regler Slik skjer det hos oss: Vi møter foreldre individuelt Vi respekterer at foreldre kjenner sitt barn best Vi skriver ned beskjeder som blir gitt Vi opptrer ærlig og rolig i alle situasjoner Vi tar ris og ros på alvor Vår visjon er: Frogner barnehage setter spor et godt sted å være! Hos oss kommer dette til uttrykk ved at vi ønsker at barna skal ha gode minner og gode opplevelser fra barnehagen, der de har møtt voksne som har sett hele barnet.

5 HJERTEVEKST Hjertevekst er en veiledning i holdningsskapende arbeid som trener/ utvikler fellesskapsevner/ sosiale ferdigheter. Prosjektet består av 15 verdier. Utgangspunktet er at alle er født med empati, men utviklingen av den er avhengig av at det legges ved på bålet. Hjertevekst går ut på at barnehagen sammen med foresatte oppdrar barna til å sette ord på følelser. Dette gjør vi allerede i barnehagen, og målet er å styrke samarbeidet med foreldrene og å støtte barna i sin personlige utvikling. Hvilke verdier som vektlegges hvert år er det foreldrene som avgjør på foreldremøte hver vår. De verdiene som blir valgt for året blir skrevet inn i kalenderen og får ekstra fokus. Foreldrene oppfordres til å henge dem på en synlig plass hjemme Passe på at ingen er alene Se hvordan andre har det Hjelpe hverandre Si vennlige ting til hverandre Si hvordan jeg har det Høre på andre Trøste hverandre Forsvare hverandre Dele Ikke ta fra andre Vente på tur Takke Hilse Alle trenger ikke å være like Le og glede oss sammen.

6 FAGPLANEN KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Fagområdet 1-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Rammeplanen sier: Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å sende, motta og tolke et budskap. Både nonverbal og verbal kommunikasjon er viktig. Varierte og rike erfaringer er nødvendig for utvikling av begreper. Samtaler om opplevelser, tanker og følelser er avgjørende for utvikling av et rikt språk. Språk og dialog i lek og rutinesituasjoner Pekebøker og bilder som utgangspunkt for samtale Bilder av daglige, kjente ting/snakkekort Øve på sanger, rim, regler og eventyr Tunge- og leppeøvelser Bli lest for Snakkepakka Kunne navnet sitt, både fornavn og etternavn Vite hvor de bor Kunne primærfargene Delta i rim, regler og sanger Kjenne igjen navnet sitt skrevet Kunne høre på en kort bok med bilder Dialog over kortere tid Bruke preposisjoner Skal huske 3-5 rim, regler og sanger Begynne å lekeskrive navnet sitt/leseretning Dialog over lengre tid Kunne sitte å høre på en litt lengre bok med bilder Gjenfortelle Motta en beskjed Kunne bruke språk som uttrykk for følelser, konfliktløsning og lek Kunne skrive navnet sitt Bli kjent med alfabetet Lek med språket Dialog over lang tid Lytte til en lydbok eller en bok uten bilder Kunne 5-10 rim, regler og sanger Kunne sitte i ro motta to beskjeder Øve på når de har bursdag Lytte til lyder og rytme i språket. Delta i Regnbuekoret

7 KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Fagområdet 1-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Rammeplanen sier: Barnet er kroppslig aktiv og uttrykker seg mye gjennom kroppen. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg ferdigheter, kunnskaper og erfaringer. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er viktig for utvikling av en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet ute og inne er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Kunne krabbe, gå, klatre, rulle, gynge, kaste Kunne holde koppen og spise med skje Vaske hender med voksenhjelp Trene på å spise variert mat å smake på nye ting Kroppsbevissthet nese, munn, øye, øre, hode armer, bein, mage, rumpe Hoppe, løpe og gå i litt ulendt terreng Kunne tre store perler på snor og sette store nabbit perler på brett Enkle puslespill Begynne å sykle på trehjulssykkel Dotrening Sparke og kaste ball Bevegelse til sanger Hinke, balansere og hoppe Bruke små perler Blyantgrep Klippe Stupe kråke Kunne smøre brødskive Kunne vaske hender selv Kle på seg selv med litt hjelp Kunne gå på do alene med litt tørkehjelp Kunne hente vann når de er tørste Lære seg å huske Trene på tohjulssykkel Gå på ski Begynne å spikke, sage og hamre Gå lengre turer Respekt for at alle er forskjellig Bestemme over egen kropp og ha respekt for andres kropp og grenser Giftige planter hva kan vi ikke spise Regelleker (som haien kommer og lignende) Hoppe tau og paradis Ha fått noe kunnskap om kroppen (hjerte, lunge, mage osv) Enkel førstehjelpsundervisning Kunne nødnummer Å kle på seg selv Gå på do alene Gå lange turer med egen sekk (til Lavvo i Reveskogen)

8 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Fagområdet 1-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Rammeplanen sier: Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon Rollelek Tegne Modelleire og fingermaling, Eventyr / fortelling Rim, regler, sanger Dans, musikk - rytme Dramatisere eventyr sammen med barna Lese bøker for barna Kunst på veggene Tre perler på snor Dramatisere eventyr med enkle replikker Øve på å klippe og lime Erfaringer med ulike materialer (toving, naturmaterialer o.l) Ha brukt ulike rytmeinstrument er Tegne og male Hånddukker Ha øvd på å fargelegge innenfor strek Kunne spikke Kunne tegne/male ut fra fantasi og virkelighet Fantasere ut fra kunstplakater Lytte til musikk Delta på lesestunder på biblioteket Veve Kunne tegne/male konkrete motiver Lage utstilling av egne arbeider Opplevelse av andres kunst Dramatisere og fremføre for andre Kjenne noen nasjonalflagg Kjenne en del sangleker Lage en tegning i paint Lytte til ulike musikksjangere Kunne klippe ulike former Delta i Regnbuekoret

9 NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Fagområdet 1-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Rammeplanen sier: Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Være ute i all slags vær i ulike årstider Undre seg over det de ser innenfor barnehagens område. F.eks meitemark, marihøner, blomster, trær Lek med sand, vann, is og snø Turgruppe Ekornklubben går korte turer i nærmiljøet Ta med egen søppel Plukke blomster Så frø Hareklubben har Gapahuken/ Grillhytta som sitt faste tursted. Erfaring med ulike årstider Miljøbevissthet Ta vare på naturen, plukke søppel Spireforsøk Kunne navn på noen blomster, fugler og dyr. Undre seg i naturen Studere faktabøker for barn, ulike temaer Grevlingklubben har Lavvoen som sitt faste tursted. Lærer navn på planter og dyr. Undrer seg over sammenhenger i naturen. Matproduksjon (hvor kommer maten fra) Bruke internett for å lete etter bilder. Reveklubben bruker Lavvoen som base på turdager Overnatter i skogen Plukke bær Matproduksjon rense fisk og tilberede den. Klekke ut kyllinger til påske Ansvar for stell av kyllingene Være med å reparere ting/leker Miljøbevissthet. Kildesorter, plukke søppel

10 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Fagområdet 1-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Rammeplanen sier: Barnehagen skal respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppa vi har samtidig som man skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Barnehagene i Sørum skal jobbe med Hjertevekst, et antimobbeprogram. Hjertevekstverdier (takke for maten, hilse, vinke ha det, være gode mot hverandre, kose, klemme, stryke Ha deltatt i barnehagegudstjeneste før jul Jul - og påsketradisjoner Alle trenger ikke å være like Hvorfor feire jul Lære om andre religioner som er representert i barnehagen Enkle fortellinger om jul/påske Filosofere sammen med barna om eksistensielle spørsmål (liv, død, fødsel) Kunne si Kan jeg få Si unnskyld og skjønne hvorfor Kunne takke (for hjelp) Lære om barn i andre land. Omtanke for andre - Florentiana, fadderbarnet vårt Filosofere sammen med barna om eksistensielle spørsmål Ha respekt for andre barn og voksne Tolerere ulikheter Filosofere sammen med barna Erfaringer med enkle jule- og påskesanger Lucia Delta i julespill under julegudstjenesten

11 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Fagområdet 1-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Rammeplanen sier: Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag Gruppetilhørighet hvem mangler i dag Bli kjent på hele huset og på uteområdet med styrer, andre avdelinger, renholder og vaktmester Hjelpe til med tralla, dekke bord, vaske, hente ting. Besøke biblioteket, butikken, kirken, togstasjon Observere tog, fly, bil, buss Trafikktrening på tur Hvor i kommunen vi bor (eks. Lindeberg, Frogner, Sørum) Tørre å snakke i en større gruppe Turer i nærmiljøet trafikk Erfaring med paint (IKT) Turer i nærmiljø skilt Besøke Biblioteket bensinstasjon, togstasjonen, Forskjell gutter / jenter Kan åpne program som paint og word (IKT) Se på digitale bilder og samtale om dem (IKT) Besøke Frogner kirke, Frogner skole, Idrettsplassen Delta i aktiviteter med den kulturelle skolesekken Kjenne igjen det samiske flagg Besøk av brannvesen, politi eller ambulanse Ha brukt film som inspirasjon til lek og refleksjon som for eksempel Hjertevekst Fotografere med digitalt kamera. Markere FN dagen

12 ANTALL, ROM OG FORM Fagområdet 1-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Rammeplanen sier: Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning. Telle til fem Voksne peketeller antall barn i samlingsstund, gutter, jenter osv Bruker regler/eventyr/ ellinger med tall Bruke tallbegrep bevisst ved f.eks måltidet Bruke preposisjoner bevisst (som først, sist, mellom) Enkle puslespill Introdusere Mattepakka Telle til 10 Spille spill Vite forskjell på lang-kort, stor-liten Kunne noen preposisjoner som først, sist, bak, foran Få erfaringer med vekt, antall, volum ved baking og matlaging Telle på fingrer Bruke Mattepakka Telle til 20 Erfaring med enkle terningspill Sortere Størrelser (stor liten mellom) Rekkefølge Enkle begreper av former (firkant, sirkel) Øve å telle til 100 Kjenne igjen tallene 1-12 Koble tallbegreper / antall Kunne navn på former (Firkant, trekant, sirkel) Spille kort og terningspill kunne flytte og telle Begynnende kjennskap til klokke

13

14 TRADISJONER Hva skjer Når Hvordan Hvorfor Is og fargefest I januar Lys, farger og is installasjoner stilles ut. Foreldrene inviteres Karneval Ved fastelaven Voksne, barn kler seg ut. Lek og moro sammen. Klekke kyllinger Før påske Vi har vår egen rugekasse og klekker ut kyllinger før påske. Reveklubben ansvarlig Påskefest Før påskeferien Fellessamling med utefest for hele barnehage. 17. mai feiring Overnatting i Reveskogen Siste barnehagedag før 17. mai I juni Barnehagene i Frogner går i tog for å øve til 17. mai sammen med skolemusikken. FAU ansvarlig på 17. mai Førskolebarna overnatter i Lavvo i skogen. Gammelbarnsfest I oktober Barna som har begynt på skolen inviteres til gjensynsfest. FN dagen m/ høstutstilling Overnatting i barnehagen Reveklubben På FN dagen I november Salgsutstilling med foreldrekaffe. Inntektene går til Florentiana, fadderbarnet vårt. Skolestarterne overnatter i barnehagen for å øve til overnatting i skogen. Lucia 13. desember Luciatog i barnehagen med julefrokost for foreldrene. Nissefest Barnas bursdager Turgruppene Før jul På dagen Tirsdag og onsdag Barna kommer utkledd som julenisser. Vi spiser grøt og kanskje kommer nissen. Bilde og flagg henges ut på morgenen. Barna får krone og kappe og vi feirer med samling, lys og langbord Barna deles i aldersinndelte grupper og har inneaktiviteter en dag og går på tur en dag hver uke. Innhold se fagplanene og egne turgruppeplaner. Tradisjoner gir fellesskap som skaper trygghet og gode minner for framtiden Alle tradisjoner og arrangementer er beskrevet mer detaljert i kalenderen vår

15 OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE Det er fast rutine for overgang barnehage/skole i kommunen der målet er at barnet skal få en positiv skolestart. Det er utarbeidet kriterier for det minimum av kunnskaper 5-åringen/skolestarteren bør ha på området kommunikasjon, språk og tekst. September: før 1.des: Februar/Mars: Mars: Mai: Barnehagen informerer skolen/skolene om skolestartere neste høst Barnehagene informerer dersom det er barn med behov for spesialpedagogiske tiltak til skolestart. Barnehagene gjennomfører foreldresamtaler og blir enige m/foreldrene om hva barnehagen skal formidle til skolen. Skolen innkaller til møte med ped.lederne, der barnehagen er forberedt til overgangssamtale etter foreldresamtalene i mars. Skolen inviterer barn og foreldre til å møte skolen. Da får barna hilse på fadderen sin. Innen november: Skolen innkaller til et høstmøte der hensikten er å evaluere skolestarten. Reveklubben (førskolegruppa i Frogner barnehage) -har to klubbdager i uka på tvers av avdelingene. Den ene dagen er gruppa på tur enten til Lavvoen i skogen eller til annet mål i nærmiljøet. Den andre dagen har de skoleforberedende aktiviteter i barnehagen. Reveklubben deltar også i Regnbuekoret og korøvingene inngår som en del av opplegget på den ene klubbdagen.

16 DAGSRYTMEN Hva skjer Når Hvordan / Hva gjør den voksne Hvorfor Hvem Barnehagen åpner 7.00 Foredrene følger barna inn på avdelingen. De voksne i barnehagen tar imot barna på avdelingen og tilrettelegger for en god start på dagen. De viser/gir omsorg, trygghet, ro og varme. Rolig lek, spill og bordaktiviteter fram til frokost. De voksne hjelper barna med avskjeden For god foreldrekontakt er det viktig at personale er åpen og tilgjengelig Frokost Barna har med matpakke. Drikke får de i barnehagen. Frilek og aktiviteter Utelek for Hvitveisen og evt. de minste barna på Hestehoven Forberedelse til måltid Vi prøver å gjøre måltidet til en koselig stund der barn og voksne småprater. Det er fint hvis det kan unngås levering av barn under frokosten, da det kan forstyrre måltidet Voksne tilrettelegger og hjelper barna i leken, er tilgjengelige og undrende sammen med barna og tar barna på alvor. Vi jobber med temaene, har klubbdager eller går på tur 10.00/ /11.30 Bli glad i å være ute i all slags vær, og bli glad i uteaktivitet. Barna lærer etter hvert å kle på seg selv. Voksne tilrettelegger og hjelper barna og er undrende i samspillet Voksne motiverer barna til deltagelse i rydding før alle samles i garderoben eller til samlingsstund. Barna deltar i borddekking. Barna skal føle trygghet og få en god og rolig start på dagen. Det er viktig at foreldrene setter av tid i hente- og bringesituasjonene slik at de kan gi og få nødvendig informasjon om barnet og at foreldre skal føle trygghet før de forlater barnet Frokosten er en hyggelig start på dagen og et hyggelig fellesskap med de andre. Ha tid og gi barna kunnskap om samspill. Gi barna følelse av at de er betydningsfulle. Gjennom leken lærer barna å samarbeide. Barnas egne ønsker og behov er i fokus. Vi ønsker å styrke barnas selvfølelse. Frisk luft Fysisk aktivitetgrovmotorisk trening. Barna skal ha følelse av å bety noe Barna lærer å delta i å holde orden på leker/utstyr og forberede et måltid Tidligvakt Tidligvakt Mellomvakt Alle Alle Alle Samling Tidene varierer på de ulike avd En samlingsstund med sang, samtale, fortelling og lek Fellesskapsopplevelse med formell og uformell læring Alle

17 Hva skjer Når Hvordan / Hva gjør den voksne Hvorfor Hvem Hovedmåltid Dekker bordet og forbereder måltid. Voksne spiser sammen med barna, hjelper dem og småprater med dem Bleieskift for de som bruker bleie Soving for de som trenger det Før/etter maten eller ved behov Lære barna bordskikk og ta hensyn til hverandre. Alle blir vasket og stelt og får tørr bleie ved behov Gjøre det koselig og innbydende. Ha en koselig stund. Barna setter ord på hva de vil spise, og etter hvert lærer barna å smøre maten sin selv. Viktig for barnets velvære og hvert enkelt barn får nærkontakt med en voksen Legger barna i vogn/seng, og barna får sove etter behov Hvile Alle Påkledning Ca Personalet legger best mulig til rette så barna så langt som mulig får trening og etter hvert kan kle på seg en del selv Utelek Personalet er ute med barna. Påser at alle barna har det bra, og er deltagende i barnas lek. Barna velger aktivitet. Selvstendighetstrening Barna blir glad i utelek og fysisk aktivitet i all slags vær Alle Alle Alle Alle Ettermiddagsmat 14.30/ Barna spiser matpakker, frukt eller yoghurt og får drikke her Frilek/ Henting Voksne tilrettelegger og hjelper barna i leken, er tilgjengelige og undrende sammen med barna. Foreldrene henter barna, og personalet kan fortelle om eventuelle hendelser barnet har hatt i løpet av dagen Kan bli litt lenge til middag hjemme Gi barna kunnskap om samspill. Gi barna følelse av at de er betydningsfulle. Lar foreldrene få et lite innblikk i barnas dag i barnehagen. Alle Alle Barnehagen stenger Foreldrene har hentet barna og seinvakta har da rydda, låst og gjort barnehagen klar for en ny dag. Foreldrene får innblikk i barnets hverdag og det skjer en formidling av dagens hendelser. Seinvakt Det er viktig at alle barn skal være hentet og har forlatt barnehagen senest klokka Personalet slutter sin arbeidsdag kl

18 ORGANISASJONSKART Virksomhetsleder Enhetsleder Hvitveisen Hestehoven Solsikka Lilla Solsikka Blå Pedagogisk leder Pedagogisk leder Pedagogisk leder Pedagogisk leder Førskolelærer Førskolelærer Assistent Assistent Assistent Assistent Assistent Assistent Assistent Assistent Kjøkkenassistent

19 DOKUMENTASJON Barnehagekalenderen Bilder Ukebrev/infobrev Plan for turgruppene Referater i garderobene Permene til barna TRAS Vi har vår egen kalender for barnehageåret som deles ut i august. Her finnes oversikt over planleggingsdager temaer, bursdager, tradisjoner osv Vi har digitale kameraer på alle avdelinger og tar bilder av barna og av ulike arrangementer for å dokumentere hverdagen i barnehagen. Vi henger opp bilder på avdelingene og legger i barnas mapper. Vi sender ut ukeplaner og eller infobrev for å involvere foreldrene i hverdagen De ulike aldersinndelte gruppene utarbeider halvårsplaner for aktivitetene som sendes til foreldrene. Referater fra dagen i dag, turer, aktiviteter og /eller opplevelser henges opp i garderobene på alle avdelinger. Alle barna har en mappe som vi bruker til å samle dokumentasjon og tegninger i. Dette deles ut til barna når de slutter. Denne permen blir som en minnebok fra tiden i barnehagen Vi bruker TRAS som verktøy for å kartlegge språk og begrepsutvikling VURDERING/ OBSERVASJON Evaluering av pedagogiske opplegg Referat fra foreldresamtaler Observasjon TRAS/ Alle med Brukerundersøkelsen Vi evaluerer det vi gjør. Hva fungerer og hva bør gjøres annerledes. Dette danner grunnlag for videre diskusjoner, arbeid og planlegging. Vi vurderer på avdelingsmøter, personalmøter, planleggingsmøter og sammen med foreldrene på foreldremøter og i FAU (foreldrenes arbeidsutvalg). Samtaler og tilbakemeldinger fra barn og foreldre danner også grunnlag for evaluering. Det føres referat fra foreldresamtaler som legges i arkivet. Dette dokumentet danner grunnlag for mål og videre oppfølging av barnet. Det foregås en kontinuerlig observasjon av barna som danner grunnlag for vårt arbeid, tilbakemeldinger til foreldrene og grunnlag for foreldresamtaler. Alle 3 åringer og 5 åringer får kartlagt sin språkutvikling ved bruk av kartleggingsverktøyet TRAS og Alle med. Dette danner grunnlag for å sette i gang tiltak og måle resultat av tiltak. Det gjennomføres brukerundersøkelse hvert år. Resultatene gjennomgås på foreldremøter og det lages tiltaksplaner

20 FORELDRESAMARBEID Samarbeidsutvalget SU Foreldrenes arbeidsutvalg FAU Samarbeidsutvalget (SU) for Frogner barnehage består av leder og nestleder i FAU og to representanter fra de ansatte. Virksomhetsleder er sekretær. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ Foreldrenes arbeidsutvalg består av to representanter fra hver avdeling. FAU velger selv to representanter til SU. FAU skal bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldre skaper et godt barnehagemiljø. Medlemmene til FAU blir valgt på foreldremøte på høsten. FAU er ansvarlig for Vinterdag- aktivitetsdag med ski og aking på jordet eller ved Lavvo Dugnad- i barnehagen, ved Lavvo eller Gapahuk i mai Sommerfest sommerfest med avslutning for de som skal begynne på skolen. Høsttur- en tur til Lavvoen for at foreldre og barn skal bli bedre kjent med hverandre og barnehagens turområde. Juleverksted- arrangeres i slutten av november. Brukerundersøkelse Foreldresamtaler Foreldremøter En Web baser undersøkelse fra Kommunenes sentralforbund hvert år. Dette gir foreldre mulighet til å si noe om tilbudet i barnehagen. Når barnet begynner i barnehagen har vi en førstegangssamtale i løpet av de 14 første dagene. Det gjennomføres foreldresamtaler med alle i perioden 1. Februar til 30.april. Skolestarterne blir satt opp først. Det er også mulighet for foreldrene og personalet å be om samtaler utover dette dersom det er behov. To ganger i året. Vår og høst. Pluss et eget møte for nye foreldre i mai/ juni.

Årsplan 2014 Blaker barnehage. Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage.

Årsplan 2014 Blaker barnehage. Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage. Årsplan 2014 Blaker barnehage Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage. FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Blaker barnehage, samtidig som den skal formidle mål og innhold i

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/2016 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 66 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2013 2016 STINALØKKA KANVAS - BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er en virksomhetsplan s. 1 Presentasjon av Stinaløkka Kanvas-barnehage s. 2 Visjon og verdier s. 2 Årsoversikt s. 3 Læring

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Ammerudgrenda barnehage

Ammerudgrenda barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudgrenda barnehage Ammerudgrenda barnehage hanne.granum@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 912 45 174 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ammerudgrenda-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2012-2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Det foreligger to årsplaner Årsplan 1. er livet innad i barnehage. Det er dette vi ønsker skal være Møyland barnehages stamme. Årsplan 2. er en plan som er konkret.

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2014-2016

PEDAGOGISK PLAN 2014-2016 PEDAGOGISK PLAN 2014-2016 Steinberg barnehage «Et godt sted å være, leke og lære» Nedre Eiker kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Visjoner s. 3 Pedagogisk plattform s. 4 Omsorg s. 5 Lek s. 6 Barns

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Innhold - 3 - Visjonen Side 4

Innhold - 3 - Visjonen Side 4 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage

Detaljer