Årsplan 2011 Frogner barnehage. Godkjent av SU 17.januar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2011 Frogner barnehage. Godkjent av SU 17.januar 2011"

Transkript

1 Årsplan 2011 Frogner barnehage Godkjent av SU 17.januar 2011

2 FORORD Denne årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Frogner barnehage, samtidig som den skal formidle mål og innhold i barnehagen og gi foreldrene innsikt i barnehagehverdagen. Denne årsplanen tar utgangspunkt i lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og våre egne fagplaner. Våre fagplaner er utarbeidet av personalet i Frogner barnehage med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager. Fagplanen er bygd opp som en progresjonstrapp og danner grunnlag for all pedagogisk virksomhet i barnehagen. Denne årsplanen ble utarbeidet i 2010 og revidert i Den skal vise grunnlaget for arbeidet over år, og vil dermed ikke endres hvert år. I tillegg til Årsplanen lager vi en kalender som gjelder for barnehageåret. I kalenderen vil dere blant annet finne mer praktisk informasjon, de ulike temaene vi jobber med, datoer for arrangementer, oversikt over barnegruppene og de ansatte.

3 INFORMASJON OM FROGNER BARNEHAGE Frogner barnehage er en kommunal barnehage som ligger i Frogner i Sørum. Den ble åpnet i 1987 som en 2 avdelings barnehage. Den gangen var det helsestasjon og legekontor i samme bygg. Barnehagen har etter hvert overtatt hele huset, først i 1993 hvor helsestasjonen ble bygd om til en avdeling og i 2002 ble legekontoret omgjort til småbarnsavdeling. Barnehagen har nå fire avdelinger og ca 70 barn (avhengig av antall over / under 3 år.) Styrer: Adresse Kari Tveit Mjønerud Frognervegen 14 c, 2016 Frogner Telefonnr: Hjemmeside: Åpningstider: Kl 7.00 til kl Måltider: Frokost kl Lunsj kl Ettermiddagsmat kl Søknadsskjema: Oppholdstid og priser: Planleggingsdager: Ferie og fridager Se Se Vi har 5 planleggingsdager i året hvor barnehagen er stengt. Datoene står i kalenderen. Barnehagen har stengt onsdag før påske. Alle må ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 3 av ukene skal være sammenhengene på sommeren. (se vedtektene)

4 BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG Barnehagens pedagogiske plattform gir retningslinjer for hvilke holdninger og verdier som skal prege vårt arbeid. Den fungerer som et styringsredskap for personalet og ses i sammenheng med Sørum kommunes verdisyn: Åpenhet Dialog Lojalitet I Frogner barnehage har vi utarbeidet et sett med kjøreregler for vår praksis Alle barna skal bli sett av de voksne. Alle foreldre skal bli møtt på en positiv måte. Slik skjer det hos oss: Vi sier hei og ha det og bruker barnets navn Vi er anerkjennende og lyttende Vi er til stede der barna er Vi respekterer barns ulike behov Vi tar barns medvirkning på alvor Vi er klare og tydelige og har felles grenser/regler Slik skjer det hos oss: Vi møter foreldre individuelt Vi respekterer at foreldre kjenner sitt barn best Vi skriver ned beskjeder som blir gitt Vi opptrer ærlig og rolig i alle situasjoner Vi tar ris og ros på alvor Vår visjon er: Frogner barnehage setter spor et godt sted å være! Hos oss kommer dette til uttrykk ved at vi ønsker at barna skal ha gode minner og gode opplevelser fra barnehagen, der de har møtt voksne som har sett hele barnet.

5 HJERTEVEKST Hjertevekst er en veiledning i holdningsskapende arbeid som trener/ utvikler fellesskapsevner/ sosiale ferdigheter. Prosjektet består av 15 verdier. Utgangspunktet er at alle er født med empati, men utviklingen av den er avhengig av at det legges ved på bålet. Hjertevekst går ut på at barnehagen sammen med foresatte oppdrar barna til å sette ord på følelser. Dette gjør vi allerede i barnehagen, og målet er å styrke samarbeidet med foreldrene og å støtte barna i sin personlige utvikling. Hvilke verdier som vektlegges hvert år er det foreldrene som avgjør på foreldremøte hver vår. De verdiene som blir valgt for året blir skrevet inn i kalenderen og får ekstra fokus. Foreldrene oppfordres til å henge dem på en synlig plass hjemme Passe på at ingen er alene Se hvordan andre har det Hjelpe hverandre Si vennlige ting til hverandre Si hvordan jeg har det Høre på andre Trøste hverandre Forsvare hverandre Dele Ikke ta fra andre Vente på tur Takke Hilse Alle trenger ikke å være like Le og glede oss sammen.

6 FAGPLANEN KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Fagområdet 1-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Rammeplanen sier: Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å sende, motta og tolke et budskap. Både nonverbal og verbal kommunikasjon er viktig. Varierte og rike erfaringer er nødvendig for utvikling av begreper. Samtaler om opplevelser, tanker og følelser er avgjørende for utvikling av et rikt språk. Språk og dialog i lek og rutinesituasjoner Pekebøker og bilder som utgangspunkt for samtale Bilder av daglige, kjente ting/snakkekort Øve på sanger, rim, regler og eventyr Tunge- og leppeøvelser Bli lest for Snakkepakka Kunne navnet sitt, både fornavn og etternavn Vite hvor de bor Kunne primærfargene Delta i rim, regler og sanger Kjenne igjen navnet sitt skrevet Kunne høre på en kort bok med bilder Dialog over kortere tid Bruke preposisjoner Skal huske 3-5 rim, regler og sanger Begynne å lekeskrive navnet sitt/leseretning Dialog over lengre tid Kunne sitte å høre på en litt lengre bok med bilder Gjenfortelle Motta en beskjed Kunne bruke språk som uttrykk for følelser, konfliktløsning og lek Kunne skrive navnet sitt Bli kjent med alfabetet Lek med språket Dialog over lang tid Lytte til en lydbok eller en bok uten bilder Kunne 5-10 rim, regler og sanger Kunne sitte i ro motta to beskjeder Øve på når de har bursdag Lytte til lyder og rytme i språket. Delta i Regnbuekoret

7 KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Fagområdet 1-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Rammeplanen sier: Barnet er kroppslig aktiv og uttrykker seg mye gjennom kroppen. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg ferdigheter, kunnskaper og erfaringer. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er viktig for utvikling av en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet ute og inne er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Kunne krabbe, gå, klatre, rulle, gynge, kaste Kunne holde koppen og spise med skje Vaske hender med voksenhjelp Trene på å spise variert mat å smake på nye ting Kroppsbevissthet nese, munn, øye, øre, hode armer, bein, mage, rumpe Hoppe, løpe og gå i litt ulendt terreng Kunne tre store perler på snor og sette store nabbit perler på brett Enkle puslespill Begynne å sykle på trehjulssykkel Dotrening Sparke og kaste ball Bevegelse til sanger Hinke, balansere og hoppe Bruke små perler Blyantgrep Klippe Stupe kråke Kunne smøre brødskive Kunne vaske hender selv Kle på seg selv med litt hjelp Kunne gå på do alene med litt tørkehjelp Kunne hente vann når de er tørste Lære seg å huske Trene på tohjulssykkel Gå på ski Begynne å spikke, sage og hamre Gå lengre turer Respekt for at alle er forskjellig Bestemme over egen kropp og ha respekt for andres kropp og grenser Giftige planter hva kan vi ikke spise Regelleker (som haien kommer og lignende) Hoppe tau og paradis Ha fått noe kunnskap om kroppen (hjerte, lunge, mage osv) Enkel førstehjelpsundervisning Kunne nødnummer Å kle på seg selv Gå på do alene Gå lange turer med egen sekk (til Lavvo i Reveskogen)

8 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Fagområdet 1-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Rammeplanen sier: Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon Rollelek Tegne Modelleire og fingermaling, Eventyr / fortelling Rim, regler, sanger Dans, musikk - rytme Dramatisere eventyr sammen med barna Lese bøker for barna Kunst på veggene Tre perler på snor Dramatisere eventyr med enkle replikker Øve på å klippe og lime Erfaringer med ulike materialer (toving, naturmaterialer o.l) Ha brukt ulike rytmeinstrument er Tegne og male Hånddukker Ha øvd på å fargelegge innenfor strek Kunne spikke Kunne tegne/male ut fra fantasi og virkelighet Fantasere ut fra kunstplakater Lytte til musikk Delta på lesestunder på biblioteket Veve Kunne tegne/male konkrete motiver Lage utstilling av egne arbeider Opplevelse av andres kunst Dramatisere og fremføre for andre Kjenne noen nasjonalflagg Kjenne en del sangleker Lage en tegning i paint Lytte til ulike musikksjangere Kunne klippe ulike former Delta i Regnbuekoret

9 NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Fagområdet 1-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Rammeplanen sier: Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Være ute i all slags vær i ulike årstider Undre seg over det de ser innenfor barnehagens område. F.eks meitemark, marihøner, blomster, trær Lek med sand, vann, is og snø Turgruppe Ekornklubben går korte turer i nærmiljøet Ta med egen søppel Plukke blomster Så frø Hareklubben har Gapahuken/ Grillhytta som sitt faste tursted. Erfaring med ulike årstider Miljøbevissthet Ta vare på naturen, plukke søppel Spireforsøk Kunne navn på noen blomster, fugler og dyr. Undre seg i naturen Studere faktabøker for barn, ulike temaer Grevlingklubben har Lavvoen som sitt faste tursted. Lærer navn på planter og dyr. Undrer seg over sammenhenger i naturen. Matproduksjon (hvor kommer maten fra) Bruke internett for å lete etter bilder. Reveklubben bruker Lavvoen som base på turdager Overnatter i skogen Plukke bær Matproduksjon rense fisk og tilberede den. Klekke ut kyllinger til påske Ansvar for stell av kyllingene Være med å reparere ting/leker Miljøbevissthet. Kildesorter, plukke søppel

10 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Fagområdet 1-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Rammeplanen sier: Barnehagen skal respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppa vi har samtidig som man skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. Barnehagene i Sørum skal jobbe med Hjertevekst, et antimobbeprogram. Hjertevekstverdier (takke for maten, hilse, vinke ha det, være gode mot hverandre, kose, klemme, stryke Ha deltatt i barnehagegudstjeneste før jul Jul - og påsketradisjoner Alle trenger ikke å være like Hvorfor feire jul Lære om andre religioner som er representert i barnehagen Enkle fortellinger om jul/påske Filosofere sammen med barna om eksistensielle spørsmål (liv, død, fødsel) Kunne si Kan jeg få Si unnskyld og skjønne hvorfor Kunne takke (for hjelp) Lære om barn i andre land. Omtanke for andre - Florentiana, fadderbarnet vårt Filosofere sammen med barna om eksistensielle spørsmål Ha respekt for andre barn og voksne Tolerere ulikheter Filosofere sammen med barna Erfaringer med enkle jule- og påskesanger Lucia Delta i julespill under julegudstjenesten

11 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Fagområdet 1-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Rammeplanen sier: Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag Gruppetilhørighet hvem mangler i dag Bli kjent på hele huset og på uteområdet med styrer, andre avdelinger, renholder og vaktmester Hjelpe til med tralla, dekke bord, vaske, hente ting. Besøke biblioteket, butikken, kirken, togstasjon Observere tog, fly, bil, buss Trafikktrening på tur Hvor i kommunen vi bor (eks. Lindeberg, Frogner, Sørum) Tørre å snakke i en større gruppe Turer i nærmiljøet trafikk Erfaring med paint (IKT) Turer i nærmiljø skilt Besøke Biblioteket bensinstasjon, togstasjonen, Forskjell gutter / jenter Kan åpne program som paint og word (IKT) Se på digitale bilder og samtale om dem (IKT) Besøke Frogner kirke, Frogner skole, Idrettsplassen Delta i aktiviteter med den kulturelle skolesekken Kjenne igjen det samiske flagg Besøk av brannvesen, politi eller ambulanse Ha brukt film som inspirasjon til lek og refleksjon som for eksempel Hjertevekst Fotografere med digitalt kamera. Markere FN dagen

12 ANTALL, ROM OG FORM Fagområdet 1-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år Rammeplanen sier: Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning. Telle til fem Voksne peketeller antall barn i samlingsstund, gutter, jenter osv Bruker regler/eventyr/ ellinger med tall Bruke tallbegrep bevisst ved f.eks måltidet Bruke preposisjoner bevisst (som først, sist, mellom) Enkle puslespill Introdusere Mattepakka Telle til 10 Spille spill Vite forskjell på lang-kort, stor-liten Kunne noen preposisjoner som først, sist, bak, foran Få erfaringer med vekt, antall, volum ved baking og matlaging Telle på fingrer Bruke Mattepakka Telle til 20 Erfaring med enkle terningspill Sortere Størrelser (stor liten mellom) Rekkefølge Enkle begreper av former (firkant, sirkel) Øve å telle til 100 Kjenne igjen tallene 1-12 Koble tallbegreper / antall Kunne navn på former (Firkant, trekant, sirkel) Spille kort og terningspill kunne flytte og telle Begynnende kjennskap til klokke

13

14 TRADISJONER Hva skjer Når Hvordan Hvorfor Is og fargefest I januar Lys, farger og is installasjoner stilles ut. Foreldrene inviteres Karneval Ved fastelaven Voksne, barn kler seg ut. Lek og moro sammen. Klekke kyllinger Før påske Vi har vår egen rugekasse og klekker ut kyllinger før påske. Reveklubben ansvarlig Påskefest Før påskeferien Fellessamling med utefest for hele barnehage. 17. mai feiring Overnatting i Reveskogen Siste barnehagedag før 17. mai I juni Barnehagene i Frogner går i tog for å øve til 17. mai sammen med skolemusikken. FAU ansvarlig på 17. mai Førskolebarna overnatter i Lavvo i skogen. Gammelbarnsfest I oktober Barna som har begynt på skolen inviteres til gjensynsfest. FN dagen m/ høstutstilling Overnatting i barnehagen Reveklubben På FN dagen I november Salgsutstilling med foreldrekaffe. Inntektene går til Florentiana, fadderbarnet vårt. Skolestarterne overnatter i barnehagen for å øve til overnatting i skogen. Lucia 13. desember Luciatog i barnehagen med julefrokost for foreldrene. Nissefest Barnas bursdager Turgruppene Før jul På dagen Tirsdag og onsdag Barna kommer utkledd som julenisser. Vi spiser grøt og kanskje kommer nissen. Bilde og flagg henges ut på morgenen. Barna får krone og kappe og vi feirer med samling, lys og langbord Barna deles i aldersinndelte grupper og har inneaktiviteter en dag og går på tur en dag hver uke. Innhold se fagplanene og egne turgruppeplaner. Tradisjoner gir fellesskap som skaper trygghet og gode minner for framtiden Alle tradisjoner og arrangementer er beskrevet mer detaljert i kalenderen vår

15 OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE Det er fast rutine for overgang barnehage/skole i kommunen der målet er at barnet skal få en positiv skolestart. Det er utarbeidet kriterier for det minimum av kunnskaper 5-åringen/skolestarteren bør ha på området kommunikasjon, språk og tekst. September: før 1.des: Februar/Mars: Mars: Mai: Barnehagen informerer skolen/skolene om skolestartere neste høst Barnehagene informerer dersom det er barn med behov for spesialpedagogiske tiltak til skolestart. Barnehagene gjennomfører foreldresamtaler og blir enige m/foreldrene om hva barnehagen skal formidle til skolen. Skolen innkaller til møte med ped.lederne, der barnehagen er forberedt til overgangssamtale etter foreldresamtalene i mars. Skolen inviterer barn og foreldre til å møte skolen. Da får barna hilse på fadderen sin. Innen november: Skolen innkaller til et høstmøte der hensikten er å evaluere skolestarten. Reveklubben (førskolegruppa i Frogner barnehage) -har to klubbdager i uka på tvers av avdelingene. Den ene dagen er gruppa på tur enten til Lavvoen i skogen eller til annet mål i nærmiljøet. Den andre dagen har de skoleforberedende aktiviteter i barnehagen. Reveklubben deltar også i Regnbuekoret og korøvingene inngår som en del av opplegget på den ene klubbdagen.

16 DAGSRYTMEN Hva skjer Når Hvordan / Hva gjør den voksne Hvorfor Hvem Barnehagen åpner 7.00 Foredrene følger barna inn på avdelingen. De voksne i barnehagen tar imot barna på avdelingen og tilrettelegger for en god start på dagen. De viser/gir omsorg, trygghet, ro og varme. Rolig lek, spill og bordaktiviteter fram til frokost. De voksne hjelper barna med avskjeden For god foreldrekontakt er det viktig at personale er åpen og tilgjengelig Frokost Barna har med matpakke. Drikke får de i barnehagen. Frilek og aktiviteter Utelek for Hvitveisen og evt. de minste barna på Hestehoven Forberedelse til måltid Vi prøver å gjøre måltidet til en koselig stund der barn og voksne småprater. Det er fint hvis det kan unngås levering av barn under frokosten, da det kan forstyrre måltidet Voksne tilrettelegger og hjelper barna i leken, er tilgjengelige og undrende sammen med barna og tar barna på alvor. Vi jobber med temaene, har klubbdager eller går på tur 10.00/ /11.30 Bli glad i å være ute i all slags vær, og bli glad i uteaktivitet. Barna lærer etter hvert å kle på seg selv. Voksne tilrettelegger og hjelper barna og er undrende i samspillet Voksne motiverer barna til deltagelse i rydding før alle samles i garderoben eller til samlingsstund. Barna deltar i borddekking. Barna skal føle trygghet og få en god og rolig start på dagen. Det er viktig at foreldrene setter av tid i hente- og bringesituasjonene slik at de kan gi og få nødvendig informasjon om barnet og at foreldre skal føle trygghet før de forlater barnet Frokosten er en hyggelig start på dagen og et hyggelig fellesskap med de andre. Ha tid og gi barna kunnskap om samspill. Gi barna følelse av at de er betydningsfulle. Gjennom leken lærer barna å samarbeide. Barnas egne ønsker og behov er i fokus. Vi ønsker å styrke barnas selvfølelse. Frisk luft Fysisk aktivitetgrovmotorisk trening. Barna skal ha følelse av å bety noe Barna lærer å delta i å holde orden på leker/utstyr og forberede et måltid Tidligvakt Tidligvakt Mellomvakt Alle Alle Alle Samling Tidene varierer på de ulike avd En samlingsstund med sang, samtale, fortelling og lek Fellesskapsopplevelse med formell og uformell læring Alle

17 Hva skjer Når Hvordan / Hva gjør den voksne Hvorfor Hvem Hovedmåltid Dekker bordet og forbereder måltid. Voksne spiser sammen med barna, hjelper dem og småprater med dem Bleieskift for de som bruker bleie Soving for de som trenger det Før/etter maten eller ved behov Lære barna bordskikk og ta hensyn til hverandre. Alle blir vasket og stelt og får tørr bleie ved behov Gjøre det koselig og innbydende. Ha en koselig stund. Barna setter ord på hva de vil spise, og etter hvert lærer barna å smøre maten sin selv. Viktig for barnets velvære og hvert enkelt barn får nærkontakt med en voksen Legger barna i vogn/seng, og barna får sove etter behov Hvile Alle Påkledning Ca Personalet legger best mulig til rette så barna så langt som mulig får trening og etter hvert kan kle på seg en del selv Utelek Personalet er ute med barna. Påser at alle barna har det bra, og er deltagende i barnas lek. Barna velger aktivitet. Selvstendighetstrening Barna blir glad i utelek og fysisk aktivitet i all slags vær Alle Alle Alle Alle Ettermiddagsmat 14.30/ Barna spiser matpakker, frukt eller yoghurt og får drikke her Frilek/ Henting Voksne tilrettelegger og hjelper barna i leken, er tilgjengelige og undrende sammen med barna. Foreldrene henter barna, og personalet kan fortelle om eventuelle hendelser barnet har hatt i løpet av dagen Kan bli litt lenge til middag hjemme Gi barna kunnskap om samspill. Gi barna følelse av at de er betydningsfulle. Lar foreldrene få et lite innblikk i barnas dag i barnehagen. Alle Alle Barnehagen stenger Foreldrene har hentet barna og seinvakta har da rydda, låst og gjort barnehagen klar for en ny dag. Foreldrene får innblikk i barnets hverdag og det skjer en formidling av dagens hendelser. Seinvakt Det er viktig at alle barn skal være hentet og har forlatt barnehagen senest klokka Personalet slutter sin arbeidsdag kl

18 ORGANISASJONSKART Virksomhetsleder Enhetsleder Hvitveisen Hestehoven Solsikka Lilla Solsikka Blå Pedagogisk leder Pedagogisk leder Pedagogisk leder Pedagogisk leder Førskolelærer Førskolelærer Assistent Assistent Assistent Assistent Assistent Assistent Assistent Assistent Kjøkkenassistent

19 DOKUMENTASJON Barnehagekalenderen Bilder Ukebrev/infobrev Plan for turgruppene Referater i garderobene Permene til barna TRAS Vi har vår egen kalender for barnehageåret som deles ut i august. Her finnes oversikt over planleggingsdager temaer, bursdager, tradisjoner osv Vi har digitale kameraer på alle avdelinger og tar bilder av barna og av ulike arrangementer for å dokumentere hverdagen i barnehagen. Vi henger opp bilder på avdelingene og legger i barnas mapper. Vi sender ut ukeplaner og eller infobrev for å involvere foreldrene i hverdagen De ulike aldersinndelte gruppene utarbeider halvårsplaner for aktivitetene som sendes til foreldrene. Referater fra dagen i dag, turer, aktiviteter og /eller opplevelser henges opp i garderobene på alle avdelinger. Alle barna har en mappe som vi bruker til å samle dokumentasjon og tegninger i. Dette deles ut til barna når de slutter. Denne permen blir som en minnebok fra tiden i barnehagen Vi bruker TRAS som verktøy for å kartlegge språk og begrepsutvikling VURDERING/ OBSERVASJON Evaluering av pedagogiske opplegg Referat fra foreldresamtaler Observasjon TRAS/ Alle med Brukerundersøkelsen Vi evaluerer det vi gjør. Hva fungerer og hva bør gjøres annerledes. Dette danner grunnlag for videre diskusjoner, arbeid og planlegging. Vi vurderer på avdelingsmøter, personalmøter, planleggingsmøter og sammen med foreldrene på foreldremøter og i FAU (foreldrenes arbeidsutvalg). Samtaler og tilbakemeldinger fra barn og foreldre danner også grunnlag for evaluering. Det føres referat fra foreldresamtaler som legges i arkivet. Dette dokumentet danner grunnlag for mål og videre oppfølging av barnet. Det foregås en kontinuerlig observasjon av barna som danner grunnlag for vårt arbeid, tilbakemeldinger til foreldrene og grunnlag for foreldresamtaler. Alle 3 åringer og 5 åringer får kartlagt sin språkutvikling ved bruk av kartleggingsverktøyet TRAS og Alle med. Dette danner grunnlag for å sette i gang tiltak og måle resultat av tiltak. Det gjennomføres brukerundersøkelse hvert år. Resultatene gjennomgås på foreldremøter og det lages tiltaksplaner

20 FORELDRESAMARBEID Samarbeidsutvalget SU Foreldrenes arbeidsutvalg FAU Samarbeidsutvalget (SU) for Frogner barnehage består av leder og nestleder i FAU og to representanter fra de ansatte. Virksomhetsleder er sekretær. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ Foreldrenes arbeidsutvalg består av to representanter fra hver avdeling. FAU velger selv to representanter til SU. FAU skal bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldre skaper et godt barnehagemiljø. Medlemmene til FAU blir valgt på foreldremøte på høsten. FAU er ansvarlig for Vinterdag- aktivitetsdag med ski og aking på jordet eller ved Lavvo Dugnad- i barnehagen, ved Lavvo eller Gapahuk i mai Sommerfest sommerfest med avslutning for de som skal begynne på skolen. Høsttur- en tur til Lavvoen for at foreldre og barn skal bli bedre kjent med hverandre og barnehagens turområde. Juleverksted- arrangeres i slutten av november. Brukerundersøkelse Foreldresamtaler Foreldremøter En Web baser undersøkelse fra Kommunenes sentralforbund hvert år. Dette gir foreldre mulighet til å si noe om tilbudet i barnehagen. Når barnet begynner i barnehagen har vi en førstegangssamtale i løpet av de 14 første dagene. Det gjennomføres foreldresamtaler med alle i perioden 1. Februar til 30.april. Skolestarterne blir satt opp først. Det er også mulighet for foreldrene og personalet å be om samtaler utover dette dersom det er behov. To ganger i året. Vår og høst. Pluss et eget møte for nye foreldre i mai/ juni.

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Myra barnehage

Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Myra barnehage Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Myra barnehage Progresjon betyr framskritt. Det du ikke får oppleve eller får til i dag, får du til i morgen eller til neste år. Vi presenterer forslag til

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de sju fagområdene som beskrevet i rammeplanen for barnehagens innhold

Detaljer

Myra barnehage. i e unik. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014-2015. Rauma kommune Myra barnehage

Myra barnehage. i e unik. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014-2015. Rauma kommune Myra barnehage Rauma kommune Myra barnehage Myra barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014-2015 Kams veien 1c 6300 Åndalsnes tomas.hage@rauma.kommune.no www.myrabhg.no Telefon: 71 16 62 40 i e unik myrabhg.no

Detaljer

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem:

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem: NORDBYHAGEN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd: Barna skal: få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen utvikle

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

SPRÅK TEKST KOMMUNIKASJON

SPRÅK TEKST KOMMUNIKASJON Hensikten med progresjonsplanen er å vise hvordan vi arbeider med Rammeplanens ulike fagområder, og hvordan vi arbeider forskjellig med de ulike aldersgruppene i barnehagen. Progresjon betyr framskritt,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Satsningsområdet i Kilden

Satsningsområdet i Kilden Satsningsområdet i Kilden 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Satsningsområde 2014/15 Dette barnehageåret har vi valgt å fordype oss i ett av de syv fagområdene i rammeplanen: Kropp, bevegelse og helse

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

Innhold. Forside s. 1. Innhold s. 2. Forord s.3. Kommunikasjon, språk og tekst s. 4. Kropp, helse og bevegelse s. 5

Innhold. Forside s. 1. Innhold s. 2. Forord s.3. Kommunikasjon, språk og tekst s. 4. Kropp, helse og bevegelse s. 5 1 Innhold Forside s. 1 Innhold s. 2 Forord s.3 Kommunikasjon, språk og tekst s. 4 Kropp, helse og bevegelse s. 5 Kunst,, kultur og kreativitet s. 6 Natur, miljø og teknikk s. 7 Etikk, religion og filosofi

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Side 1 av 14 Innhold 1 Innledning 3 2 Revehiet våren 2016 3 Personalet 4 Barnegruppa 4 Dagsrytmen på Revehiet 5 Viktige datoer 5 Bursdager

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Fredrikkefryd er en avdeling med 25 barn fra 3-6 år. Det er en god blanding av jenter og gutter.

Fredrikkefryd er en avdeling med 25 barn fra 3-6 år. Det er en god blanding av jenter og gutter. Avdeling Fredrikkefryd Barnegruppa Fredrikkefryd er en avdeling med 25 barn fra 3-6 år. Det er en god blanding av jenter og gutter. Ansatte pr 1.1.2015 På Fredrikkefryd arbeider 2 pedagogiske ledere i

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014

ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014 ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014 FAMILIEBARNEHAGEN I ASKER INNHOLD Presentasjon av den enkelte familiebarnehage Familiebarnehagens visjon og voksenrollen Innhold, mål og samhandling i hverdagsaktiviteter

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE BURSFLATA 27 7624 EKNE TLF. 74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no NAVNELISE BARN NAVNELISTE ANSATTE BARNEGRUPPEN DAGSRYTME ÅRSOVERSIKT

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013

Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013 Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013 Barnehageåret 2013-2014 er vi 16 barn, alle er født i 2008. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva K Olsen

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

Progresjon for fagområdene i barnehagehverdagen

Progresjon for fagområdene i barnehagehverdagen Progresjon for fagområdene i barnehagehverdagen Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage. ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.no NÆRSNES BARNEHAGE 1 Innledning Velkommen til Nærsnes barnehage. Årsplanen 2015/16

Detaljer

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet.

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet. Kommunikasjon, Språk og Tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold (...) Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 YTTERØY BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 YTTERØY BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA 1. Generelt om Ytterøy barnehage Ytterøy barnehage vokser stadig og det er jo flott. I 2012 fikk vi et nytt bygg og den avdelinga kaller vi Skogstjerna.

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

[ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2]

[ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2] Tronstua barnehage [ÅRSPLAN SPESIELL DEL 2] Side 1 planen til Tommeliten og Veslefrikk. Gullegget og Tyrihans sin plan finner dere på side 3. Plan for musikksamlinger i Tronstua er på side 5. Trollklubben

Detaljer

Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang

Hverdagsaktiviteter og rutinesituasjoner - Å la barna bli kjent med bevegelsessanger/sang Kommunikasjon, språk og tekst. - Gjennom kommunikasjon, språk og tekst skal barna tilegne seg grunnleggende språkferdigheter 1-åringen - Å gi barna gode erfaringer i å bruke verbale og Leik nonverbale

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 BARNEHAGEÅRET 2013-2014: Vi er en barnegruppe på 16 stk født i 2009. De voksne som kommer til å være på avdelingen er: Pedagogisk leder: Camilla Abrahamsen

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære August Desember 2012 1 Fakta om barnehagen. Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi, 13 barn født i 2007, 13 barn født

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Periodeplan Vinterbro barnehage. September - November 2010

Periodeplan Vinterbro barnehage. September - November 2010 Periodeplan Vinterbro barnehage September - November 2010 Avdeling: Fantasia Telefonnr:64 97 42 85 PRESENTASJON AV PERSONALET PÅ FANTASIA: Sara Olsson, pedagogisk team leder Monica Øien Eriksen, pedagogisk

Detaljer

BARNEHAGEÅRET 2012-2013

BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Meitemarken 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen

Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen Hvert fagområde i rammeplanen dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig både i

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 1 Innhold; Telefon... s 3 Besøksadresse... s 3 Barnegruppa og ansatte... s 3 Foreldresamarbeid... s 4 Visjoner og verdier... s 5 Hos oss på Stjerneskuddet...

Detaljer

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer:

Fagområde: 2 3 åringer: 3 4åringer: 4 5åringer: Vedlegg 4. Progresjonsplan Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen eller neste år. Vi introduserer forventninger til ferdigheter og ulike teknikker fra barn

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Furuveien familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Mary Ann Magnusson som er assistent i 100% stilling,

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor januar til juli 2014

Periodeplan for avdeling Humor januar til juli 2014 Periodeplan for avdeling Humor januar til juli 2014 Barnehageåret 2013-2014 er vi 18 barn på Humor, alle skal starte på skolen høsten 2014. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

Halvårsrapport for elefanter høsten 2009

Halvårsrapport for elefanter høsten 2009 Halvårsrapport for elefanter høsten 2009 Fagområder Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Språkgrupper: Eventyr: Ulike spill Språkposer Høytlesing Baking Ulike formingsaktiviteter Turer Kardemommeby

Detaljer

VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012. Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser

VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012. Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE Vestre Jakobselv barnehage ble åpnet 1. november 1991.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

INNLEDNING. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av:

INNLEDNING. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av: INNLEDNING Det pedagogiske arbeidet i barnehagen reguleres av: Lov om barnehager Rammeplan for barnehagen (RP) Vedtekter Opplevelses og erfaringsplan Årsplan Månedsplaner Opplevelse og erfaringsplan bygger

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 SEPTEMBER FORELDREMØTE TIR 20/9 OKTOBER PLANLEGGINGSDAG PLANLEGGINGSDAG BAMSEFEST TOR 13/10 ONS 19/10 TIR 25/10 NOVEMBER FORELDREKAFFI MAN 14/11 JULEVERKSTED DESEMBER JANUAR

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Telefon: Virksomhetsleder: 51913180 Assisterende styrer: 51913182 Alvene: 90778950

Telefon: Virksomhetsleder: 51913180 Assisterende styrer: 51913182 Alvene: 90778950 Telefon: Virksomhetsleder: 51913180 Assisterende styrer: 51913182 Alvene: 90778950 Jotnene: 90773316 Vettene: 90781930 Huldrene: 90753014 Dvergene: 90743913 Tussene: 90713661 Trollene (førskolegruppa):

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer