RIMEROA NORDBRÅTEN BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RIMEROA NORDBRÅTEN BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN Del /2016 RIMEROA NORDBRÅTEN BARNEHAGE

2 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Årsplan i år vil bestå av tre deler: Del 1: En folder Del 2: (som du nå leser) Avdelingens planer for året Del 3: Velkommen og informasjonsskriv Årets satsningsområde er det samme som i fjor FRISKUS (friske barn i sunne barnehager), og lek og voksenrollen. Mange av aktivitetene dette året vil ha fokus på friskus. I tillegg til å legge til rette for dette i de planlagte aktivitetene våre, vil det også ha fokus i frileik-perioden. Vi vil utover høsten gå turer i skogen. Både utenfor barnehagen og i skogen bak barnehagen (innenfor gjerdet). Det å bevege seg i ulendt terreng, over røtter, steiner og små knauser er en flott måte å trene de grunnleggende bevegelsene på. Vi voksne vil være til stede og oppmuntre og støtte barna underveis. Vi vil bruke minirøris mye! Det er et danseprogram der vi skal gjøre ulike bevegelser til musikk. Av erfaring fra i fjor veit vi at dette er noe barna syns er veldig gøy! Hinderløype ute og inne er også noe vil satse på. Spesielt i smågruppene. Når vinteren og snøen kommer vil vi gå mye til jordet og ake der. Flott trening å gå opp og ned akebakken. Vi vil også base i snøen, lage engler i snøen, lage snømann og labyrinter i snøen. Hva vi spiser er også noe vi vil ha fokus på. Vi vil legge til rette for et normalt sunt kosthold. Noen av de voksne var i fjor på kostholdskurs. I år vil vi sende noen nye i personalet på dette kurset. Flott med nye impulser til hva vi kan servere og lage for og med barna. Vi vil som i fjor fortsette å jobbe mye i smågrupper. Barna vil en/to dager i uka bli delt inn i tre grupper med tre barn og en voksen i hver gruppe. Dette gjør at det blir mer ro rundt aktivitetene vi holder på med, og det blir lettere å komme innpå hverandre og bli bedre kjent. I tillegg til satsningsområdet jobber vi med språk og sosial kompetanse og fagområdene i årsplan. Vi har i år valgt å sette de ulike fagområdene som tema for de ulike månedene. Fagområdet som heter Kropp, bevegelse og helse vil dere ikke finne under noen av månedene. Vi tenker at det blir dekt opp i jobbingen med Friskus, som vil foregå kontinuerlig gjennom hele året. Gjennom å sette fagområdene som tema kan vi synliggjøre bedre for dere hva de ulike fagområdene handler om.

3 Her er vi som jobber i Nordbråten barnehage Tellestua Marit Holth Sonja Hagen Linn Anita Line Iversen Inger M Ødenes Barnehagelærer/ ped.barnepleier/ Djupvik assistent assistent pedagogisk leder assistent assistent Bokstavkroken Kjetil Ramberg Liv Jacobsen Nina Dahlen Cecilie Aunmo Trond Sognelien Barnehagelærer/ assistent Barne og ungdsarb. assistent lærling pedagogisk leder assistent Rimeroa Kristin Mørk Hilde Stefferud Anne W. Brenna Inger M Ødenes Barnehagelærer/ assistent assistent assistent pedagogisk leder Magne Tandberg vaktmester Hege Skalstad Barnehagelærer/Styrer Vikarer Anita Stefferud, Amani Altos, Aina Moen. Nye vikarer kan komme inn i løpet av året.

4 August/September: Tema: Tilvenning og trygghet. Sosial kompetanse. Høst Mål: Barna skal bli trygge i barnehagen. Barna skal lære å samhandle positivt med hverandre i ulike situasjoner. Barnehagen har i tillegg til foreldrene et særskilt ansvar for barns trygghet. Et barns hverdag er full av små og store utfordringer, og det å være trygg på seg selv og oppleve trygghet i sine omgivelser vil derfor være selve grunnlaget for god lek, læring og utvikling. Trygge barn, er barn som vokser og utvikler seg sammen med de andre og som opplever mestring, nærhet og livsglede i hverdagen. (sitat: barnehagenett.no) «Tidlig erfaring med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. I omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse både bli utrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse» (Sitat: Rammeplan) Eksempler på hvordan vi skal jobbe med trygghet og sosial kompetanse: Dagtavle Navnesanger i samlingsstund Fokus på fargene Orange og brun Tre faste sanger/regler i samling Smågrupper Lage bilderammer til barna med bilder av familien deres. Se/lese i bøker Snakke om følelsene våre (Bilder med ulike ansiktsuttrykk) Kroppen vår Små turer i nærmiljø Minirøris Hinderløype inne og ute Høstaktiviteter: Tur til landbruksskolen Ta opp gulrøtter og poteter fra jorda Frukt og grønnsaksuke Følge epletreet i bhg. gjennom alle årstidene. Hva skjer? Bursdager i september: Sigurd Annet som skjer i september: 22. september: Brannøvelse 22. september: Foreldremøte kl Uke: 38: Frukt- og grønnsaksuke Vegetarpizza 18.september

5 Oktober/November: Tema Kommunikasjon, språk og tekst. Leik og Høst Mål: Barna skal videreutvikle sin språkkompetanse og sine leikeferdigheter. «Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av det lille barnets måte å nærme seg andre mennesker på. At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser, er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket.» (sitat: Rammeplan) «Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek. Barnehagens innhold bør inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Personalet må være tilgjengelig for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Dette vil også danne grunnlaget for å sikre at alle barn får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek» (sitat: Rammeplan) Eksempler på hvordan vi skal jobbe med barnas språkkompetanse og leikeferdigheter: Navnelapper (samling) Leik med språket, rim og regler Se/lese i bildebøker Fortelle eventyr (Gullhår) Leike eventyret om Gullhår Lage grøt til varmmåltid (som i eventyret om Gullhår) Magisk eventyrsamling Leik i smågrupper Sykehusuke/tannlegeuke Fugler Fuglemat Fokus på fargene Orange og brun i oktober Fokus på fargene rød og hvit i november Frukt og grønnsaker Turer i skog og mark Minirøris Julehemmeligheter og forberedelser til desember (slutten av november) Annet som skjer i oktober og november: Lysfrokost: (for barn og foreldre) Felles julegrantenning ute: Ovnsbakt laks m/grønnsaker 20. oktober Lapskaus 11. november

6 Desember Tema: Etikk, religion, filosofi Mål: Formidle juletradisjoner og skape en rolig og stemningsfull førjulstid. I rammeplan står det at barna skal få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnehagen. På Rimeroa har vi hver dag en samling der vi formidler juleevangeliet, i tillegg synger vi ulike julesanger med kristent innhold. Vi får også besøk av kateket Aril Løvik som formidler juleevangeliet for oss på en fellessamling for hele barnehagen. Det er viktig for oss at barna får en rolig og stemningsfull førjulstid i barnehagen. Vi ønsker derfor å senke tempo og unngå for mange planlagte aktiviteter. Vi vil ha fokus på å nyte førjulstiden. Eksempel på hvordan vi skal formidle juletradisjoner og skape en rolig og stemningsfull førjulstid: Adventssamling på avdelingen (m/ bl.a. julebudskapet) Julekalender Julesanger Felles adventssamlinger på kjøkkenet hver mandag Lage julehemmeligheter Bake pepperkaker og lussekatter Fokus på fargene rød og hvit Nissefest Juleevangeliet Lese/se i julebøker Leik ute i snøen Lage snølykter Turer i nærmiljø Bursdag i desember: Tiril Annet som skjer i desember: Bake pepperkaker: Formidling av juleevangeliet v/aril Løvik: 4.12 Bake lussekatter: Luciafeiring Nissefest: Grøt (på nissefesten) 17.12

7 Januar/Februar: Tema: Kunst, kultur og kreativitet. Vinteraktiviteter Mål: Barna skal få sanse og eksperimentere gjennom ulike kulturelle utrykksformer som: billedkunst, musikk, dans og drama. Barna skal få utfolde seg ute i snøen på sine premisser. «Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet.»(sitat Rammeplan) Gjennom mange av vinteraktivitetene får barna brukt kroppen i varierte aktiviteter. I trå med friskus er dette noe vi vil ha mye fokus på. I rammeplan står det: «Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter.» Eksempler på hvordan vi skal jobbe med ulike kulturelle uttrykksformer: Ulike formingsaktiviteter (fingermaling, male med kule i eske, male på bobleplast, stofftrykk, grønnsakstrykk, klippe og lime, trolldeig og sernitt) Lage utstillingsvegg med de ulike maleriene barna lager Dramatisere Bukkene Bruse Rolleleik Musikkinstrumenter Fokus på fargene blå og hvit Temauke: Musikk/dans Minirøris Lytte til ulike typer musikk Diskotek Se/lese bøker Eksempler på hvordan barna skal få utfolde seg ute i snøen: Sanse snøen Lage engler i snøen Lage snømann Lage labyrinter i snøen Lage snø og is skulpturer Ta inn snø! Hva skjer? Annet som skjer i januar og februar: Aking i barnehagen og på jordet Foreldrekaffe Magisk vintersamling Karneval: Bursdag i januar: Marielle Varmmat : Kyllingfile m/grønnsaker 19. januar Pølseform m/grønnsaker 24. februar

8 Mars/April: Tema: Natur, miljø og teknikk. Vår Mål: Barna skal få oppleve naturen og undre seg over naturens mangfoldighet. De skal oppleve glede ved å ferdes i naturen «Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, årstider og vær.» (sitat: Rammeplan) Eksempler på hvordan barna skal undre seg over naturens mangfoldighet og oppleve glede ved å ferdes i den: Turer i skog og mark Studere maurtua Undre oss over naturen som endres Fokus på fargene gul og blå Fugler, fuglekassa Norske husdyr (se på lam og hester) Se etter vårtegn Se etter småkryp Så blomster og grønnsaker Følge med på epletreet Påskeaktiviteter: Påske (påskebudskapet) Besøke Nykirke Påskepynt Pynte epletreet ute til påske Fargene i naturen Bursdag i mars: Annet som skjer i mars og april: Marie Påskefrokost Ingeborg Påskebudskapet v/aril Løvik 18.3 Bursdag i april: Emilie K. N Mille Emilie F.E Kjøttpudding m/grønnsaker 9. mars Fiskeboller m/råkost 26. april

9 Mai/Juni: Tema: Nærmiljø og samfunn/ Antall, rom og form Mål: Barna skal oppleve noe av hva nærmiljøet har å tilby. Undre oss med barna over likheter og ulikheter, størrelser og antall. «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet.» (sitat: Rammeplan). «Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering» (sitat: Rammeplan) Eksempel på hvordan barna kan få oppleve hva nærmiljøet har å tilby: Tur i skogen og se og lytte etter fuglene Tur i nærmiljø og plukke blomster Tur til Kongsfossen Nyfossum (se på kunstutstilling) Blaafarveværket (besøke barnas bondegård) Fokus på fargene grønn og gul Modumheimen og sansehagen Landbruksskolen, se på dyr og landbruksredskap Besøk på bondegård Eksempel på hvordan vi skal jobbe med tall, rom og form: Lek med tall, former og mønster Lære å sortere Få erfaring med ulike størrelser og antall Likheter og ulikheter 17 mai: Hva er 17-mai-tog? 17-mai-sanger 17-mai-klær Rødt, hvitt og blått Bursdag i mai: Tiril Bursdag i juni: Maja Annet som skjer i mai og juni: Ute-uke på Gausdal: mai Sommerfest 16. juni Spagetti m/grønnsaker 31. mai Grille 20 juni

Innhold. Barnehagens adresse:

Innhold. Barnehagens adresse: Innhold SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 9,10 OG 11 SIDE 12 SIDE 13 OG 14 SIDE 15 SIDE 16 OG 17 SIDE 18 OG 19 SIDE 20 SIDE 21 OG 22 INNLEDNING OG PLATTFORM PEDAGOGISK GRUNNSYN OG VERDIER

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2011-2012 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Vi har lagde to planer i fjor. Årsplan 1. vil fungere i to år, det vil si et år til. Vi vil da revidere den på nytt. Årsplan 1. er livet innad i barnehage. Det

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013

ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013 Innhold: Historikk s. 3 Årsplanens funksjon s. 3 Omsorg s. 3 Danning s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Barns medvirkning s. 5 Inkluderende fellesskap s. 6 Overgang barnehage

Detaljer

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Veslefrikk er: Therese Ruud Marcussen, Pedagogisk leder(100%) Agnete Strøm, Fagarbeider (100%) Tone Haglund, Fagarbeider (90%) Sahel Zandian Vikar Gunn Johansen assistent (10%) Velkommen

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2012-2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Det foreligger to årsplaner Årsplan 1. er livet innad i barnehage. Det er dette vi ønsker skal være Møyland barnehages stamme. Årsplan 2. er en plan som er konkret.

Detaljer

Innhold - 3 - Visjonen Side 4

Innhold - 3 - Visjonen Side 4 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet.

0-3 år Hva Videreutvikle kroppskontrollen enten ved styrt aktivitet eller spontant. Utforske kroppens bevegelighet. Kommunikasjon, Språk og Tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold (...) Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE BURSFLATA 27 7624 EKNE TLF. 74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no NAVNELISE BARN NAVNELISTE ANSATTE BARNEGRUPPEN DAGSRYTME ÅRSOVERSIKT

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅSEN BARNEHAGE HUSMUSAN

ÅSEN BARNEHAGE HUSMUSAN ÅSEN BARNEHAGE HUSMUSAN Åsen barnehage ligger i underetasjen av det som var Åsen helsetun. Åsen barnehage er en del av Åsen oppvekstsenter sammen med Åsen barne og ungdomsskole. Vi er samlokalisert med

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer