REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN. Arnfinn Lien, Leder RFS Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN. Arnfinn Lien, Leder RFS 08-10 Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10"

Transkript

1

2 REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN Arnfinn Lien, Leder RFS Leder kommunalt fellingslag Løten Kommune 07-10

3 REGIONALT FELLINGSSTYRE FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN Bakgrunn og organisering Erfaringer skadeuttak Erfaringer organisasjon Presse Ikke har samme syn

4 Regionalt fellingsstyre Organisering

5 Regionalt fellingsstyre Bakgrunn: Skadefelling av ulv i 2004 Kommunene Elverum, Våler, Løten, Hamar, Ringsaker og Stange Samarbeid over kommunegrenser Felles problemstillinger og utfordringer Fellingslederne i hver kommune dannet et regionalt fellingsstyre

6 REGIONALT FELLINGSSTYRE FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN

7 REGIONALT FELLINGSSTYRET FOR ROVVILT I HAMAR REGIONEN 2010 LEDER Leder av kommunalt fellingslag i Løten NESTLEDER Leder av kommunalt fellingslag i Ringsaker SEKRETERIAT Ringsaker kommune Landbrukssjefen MEDLEM Leder av kommunalt fellingslag i Stange MEDLEM Leder av kommunalt fellingslag i Hamar MEDLEM Leder av kommunalt fellingslag i Åmot Samarbeidende Kommuner: Elverum Våler Nord-Odal

8 Regionalt fellingsstyre Evaluering av fellingsforsøk Tilrettelegge for optimale rammebetingelser Kommunikasjon med forvaltningen Planlegging Hundearbeid Trening av jegerne

9 Det kommunale fellingslaget har en oppgave: Felle fredet rovdyr som det er gitt en spesifisert fellingstillatelse på Felling på en sikker, effektiv og human måte

10 Organisering Jegere Fellingsledelse Beredskap Hunder Samarbeidspartnere Media Instruks

11 Jegere Antall Utvelgelse/Godkjennelse Kompetanse Mulighet for å stille opp Kursing Økonomi

12 Instruks Lag egen instruks Fellingstillatelsen Legitimasjon Storviltprøve Våpenkort

13 Årlige samlinger Gjennomgang av rutiner og instruks ved en eventuell fellingstillatelse Varslingsrutiner Skyting mot rovviltfigurer Skyting mot løpende bjørn ID-kort

14 Instruks for jegere på kommunalt fellingslag: Jegeren plikter å være kjent med fellingstillatelsens innhold og omfang. Dokumentasjon jegeren skal ha med ID-kort Fellingstillatelse Jegeravgiftskort - med godkjent skyteprøve Våpenkort Utførelse av fellingsarbeidet Ved all felling/jakt er sikkerhet regel nr. 1!! Dette ansvaret påligger jegeren. Alle plikter å møte på avtalt samlingsplass for informasjon fra jaktleder. All informasjon her som utleveres (verbalt og skriftlig) er å betrakte for konfidensiell. Dette med tanke på den praktiske utøvelsen og sikkerhet. Det skal kun jaktes etter avtale med jaktleder. Sambandet/jaktradio er kun for korte, nyttige beskjeder. (Husk; Hvem hører.? - mobiltelefon er et godt alternativ) Det skal ikke oppgis stedsnavn eller navn på jegere. Det skal kun brukes kallenavn (for eksempel alfanumerisk alfabet eller nummer). Alle skal bruke ørepropp/telefon.

15 Leteaksjon etter savnet ulvejeger En ulvejeger ble meldt savnet i Samdalen i Fåvang søndag morgen. Resten av jaktlaget fikk ikke kontakt med ham. Jegeren skulle sitte på post i Samdalen og se etter ulven. De andre jegerne hadde kontakt med ham lørdag kveld. Men deretter var det stille. De ble bekymret da de ikke fikk kontakt med ham igjen, verken på radiosamband eller på mobiltelefon. Etter å ha forsøkt å finne ham selv, kontaktet de politiet i 07-tida søndag morgen og ba om hjelp. Satt på post og var helt ok Et redningshelikopter ble sendt ut. Og mannskaper fra Norske Redningshunder, Røde Kors og Norsk Folkehjelp var på tur. Men så ble mannen funnet. - Han ble funnet klokka av redningshelikopteret. Han satt på post der han skulle sitte og var helt i orden. Han ante ikke at han var savnet og skjønte ingenting da helikopteret plutselig hang over hodet hans. Det sier operasjonsleder i Gudbrandsdal politidistrikt Knut Westby. Uten dekning Det hadde med andre ord ikke skjedd noe annet enn at mannen satt i "skyggen" for både radio- og mobilsignaler og var uten dekning.

16 Fellingsledelse Jaktleder Nestleder Pressekontakt Samarbeid/region Gode kunnskaper om lovverk/regelverk o.s.v God til å organisere Takle press

17 Lovverk/forskrifter Forskrift om forvaltning av rovvilt (Rovviltforskriften) Viltloven/Naturmangfoldloven Forskrift om utøvelse av jakt og fangst Våpenloven og forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (Våpenforskriften) Motorferdselloven m. Forskrifter Hundeloven Midlertidig forskrift om godtgjøring ved forsøk på skadefelling av rovvilt.

18 Full etterforskning i ulvesaken i Fåvang Politiadvokat Ellen Rydjord i Gudbrandsdal politidistrikt har beordret bred etterforskning i ulvesaken i Fåvang, etter at to ulver ble skutt, den ene uten fellingstillatelse - Jeg har gitt beskjed om at saken etterforskes bredt, blant annet hva som er status med hensyn til samband innad i jaktlaget, sier politiadvokat Ellen Rydjord til GD.

19 Beredskap Stående beredskap Alltid en jaktleder Kommuneansvarlig Telefonliste SMS E-post

20 Beredskap

21 Samarbeidspartnere Kommunen Fylkesmannen Rovviltnemnda Fylkesordfører SNO Politi Mattilsynet Beitebrukerne Grunneiere

22

23 Kommunale fellingslag Ressurs Stående beredskap Lokalkunnskap Praktisk kompetanse Kurset mannskap Frivillig mannskap

24 Vi ser det som meget viktig med eget hundemateriell

25 Eksempel på kommunal organisering

26 FELLINGSLAG I LØTEN KOMMUNE 2009

27 FELLINGSLAG I LØTEN KOMMUNE 2009 Godkjent for ettersøk skadet bjørn

28

29

30 Personalliste for utrykningsteam rovvilt og kommunalt fellingslag for store rovdyr i Åmot kommune. Utrykningsteam rovviltfellingslaget: XX (Leder) XX (Nestleder) XX XX XX Kommunalt oppnevnt rovviltfellingslag: 12 JEGERE I TILLEGG TIL UTRYKNINGSTEAMET

31 ID-KORT

32 Kommunal ansvarsdefinisjon

33 Kommunal ansvarsdefinisjon

34 2007

35 20. Juni - SMS fra FM; 2007 Ulv sett, krysset Rv 3 v/rustad - retning vest. 22. Juni kl : Tlf fra beitebruker i Løten melding om sau tatt av ulv TELEFONER- (Beitebrukere, FM, Kommune, jegere, nabokommuner) Kl : Fellingstillatelse gitt; Løten kommune får ansvaret for å lede gjennomføringen av fellingsforsøket.

36 22. juni SNO Sporingsdok. 54 mann Overganger Saueflokker Nabokommuner NK Lagledere Egne jegere Presse/pressekontakt Samlingsplass (regnvær) Strategi Melderutiner internt/eksternt Beitebrukere Seterhus Fellingstillatelse til alle Bom-avtaler Kart

37 Jaktformer" Dette er ikke jakt, men uttak av en skadegjører! Kjente viltoverganger Setervanger Saueflokker På siste skadested Angrep. 30 min 15 mann På forskudd etter antatt rute Syns observasjoner Dartpil prinsippet Ringet område Ringet område m/beitebrukere som drivlinje Patruljer Lytteposter Vaktlag/Regioner

38 Fellingstillatelser Kontinuerlig skadefellingsforsøk 21. juni 9. september Bjørn Ringsaker Ulv Løten, Hamar, Ringsaker, Elverum, Åmot Bjørn Stange Bjørn Ringsaker Bjørn Ringsaker, Løten, Hamar, Ringsaker, Elverum, Åmot - (felt i Ringsaker) Bjørn Ringsaker Bjørn Ringsaker, Løten, Hamar, Ringsaker, Elverum, Åmot

39 Jegeren Timer kveld/natt Neste dag ødelagt Ferie - 2 av 3 uker Livskvalitet Jegere/Familier Timer? Det kommer!

40 Skadebilde 2007

41 Ekstreme forhold Bygd/næring under sterk påkjenning Alvorlig helsefare for aktørene

42 Sau tatt av bjørn/ulv 2006

43 Sau tatt av bjørn/ulv 2007

44

45 Ressursbruk (I)

46 Ressursbruk (III)

47 2007 Hva fikk vi svar på etter fellingsforsøkene? 2 ulver skutt i lisensjakt innen vårt område DNA innsamling på bjørn bjørner innom vårt område

48 Blæka 6. august 2007

49 Hva skjer når dyret ligger der?

50 Sosiale medier..

51

52 Regionalt fellingsstyre Hvordan påvirke - og hvem?

53 Hvordan påvirke - og hvem? Kommunikasjon Saklig dokumentasjon Forankring i alle nivåer Balansert holdning Tillit Bevisst på roller Respekt

54 Seminar for kommunale skadefellingslag (Elverum, Våler, Hamar, Ringsaker, Løten og Stange) Elverum 10.mai 2006

55 Aktører på seminaret Regionstyret/kommunale fellingslag Fylkesmannen Rovviltnemnda SNO Evenstad (forskningsmiljøet) Kommunale admin. Politiet Mattilsynet Beitebrukerne

56 Stortinget Referansepunkt i sak/brev til Miljøvernministeren/Spørretimen Informasjonsmøte/dialog med Hedmarksrepresentantene

57 Hvordan skal vi møte pressen? Hva ønsker pressen av oss? Hvordan kan vi oppnå et optimalt samspill med pressen for å formidle korrekt budskap? Hvor/hva er fallgruvene? Redaktør Trond Ivan Hagen, Østlendingen Informasjonskonsulent Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskeforbund.

58

59

60 Ikke alle har samme syn på saken

61

62

63 Regionstyret som et samarbeidsforum mellom de kommunale lagene, FM, SNO og beitebrukerne

64 Presentasjon for Regionrådet felles presentasjon sammen med Fylkesmannen

65 Møte i Møte med 7. Januar 08 på Miljøvernministerens kontor med 20. Mai 08 Statssekretær Heidi Sørensen. Sigbjørn Johnsen

66 Hedmark Politidistrikt Ledelsen for distriktet Ledelsen for FOE (Felles Operativ Enhet) Miljøkoordinator for distriktet Lensmannen

67

68 Dialogmøte om rovviltforvaltning Evenstad 2008 og 2010

69 Effektivisering av skadefellingsforsøk på rovvilt i Hedmark

70 Spørsmål?

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014 Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet Prosjektperiode 2012-2014 15.01.2015 Innledning FKT-prosjektet er et fellesprosjekt for Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde

Detaljer

Organisering av skadefelling i Steinkjer kommune

Organisering av skadefelling i Steinkjer kommune Organisering av skadefelling i Steinkjer kommune Steinkjer kommune Linn Aasnes (naturforvalter) og Stein Kristian Røset (jaktleder, kommunale skadefellingslag rovvilt) Medlemmer: ca 15 stk (hovedjaktlag)

Detaljer

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46 JAKTLEDERS ANSVAR INNHOLD FORORD...3 INNLEDNING...4 JAKTLEDEREN...5 HUMAN OG SIKKER JAKT...7 NÅR UHELLET ER UTE - SKUDDPLASS OG ETTERSØK... 13 OPPGAVER FOR JAKTLEDER... 21 DEN PRAKTISKE JAKTA... 25 LOVER

Detaljer

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Andreas Vikan Røsæg 77642117 04.02.2014 2014/752-1 434.21 Deres dato Deres ref. Gratangen Kommune Årstein 9470 GRATANGEN Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann 10-14 ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10.

2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann 10-14 ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 2 2 0 0 7 Jakt og fiske i Hedmark s. 2-3 Lokal medvigkning - bare en frase? s. 6-7 På ettersøk etter villsvin i Sverige s. 10-14 Ulvetelefonen s. 20 Skog og vann

Detaljer

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 9

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 9 n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 9 s. 2 Bjørnetest s. 8 Jaktlederkurs s. 10 Jenter og Jakt s. 18 Kursplan 1 Los på bjørnen «Åse». Bjørnetest Hedmark Elghundklubb og NJFF-Hedmark har gjennomført

Detaljer

STORVILTJAKT 2014 (ELG HJORT - RÅDYR) RELEVANT LOVVERK M.M. Nils Roger Duna Lensmann i Flatanger Nord-Trøndelag politidistrikt

STORVILTJAKT 2014 (ELG HJORT - RÅDYR) RELEVANT LOVVERK M.M. Nils Roger Duna Lensmann i Flatanger Nord-Trøndelag politidistrikt 1 Dato Utkast nr. Copyright 6.8.14 12 Kopiering kun tillatt etter avtale med STORVILTJAKT 2014 (ELG HJORT - RÅDYR) RELEVANT LOVVERK M.M. Nils Roger Duna Lensmann i Flatanger Nord-Trøndelag politidistrikt

Detaljer

SEMINAR ETTERSØKNING LETEAKSJON 2011 Referat

SEMINAR ETTERSØKNING LETEAKSJON 2011 Referat Sivilforsvaret, FORF og FM i SEMINAR ETTERSØKNING LETEAKSJON 2011 Referat Stabssjef / leder FOE i politidistrikt, Jan Birger Jacobsen, åpnet seminaret. Han fastslo at seminaret vil bli en årlig foreteelse.

Detaljer

Rundskriv februar 2013 Viltloven - utøvelse av jakt, felling og fangst

Rundskriv februar 2013 Viltloven - utøvelse av jakt, felling og fangst Rundskriv februar 2013 Viltloven - utøvelse av jakt, felling og fangst Innhold Innledning...3 Kapittel 1. Generelle bestemmelser...4 Kapittel 2. Aldersgrenser...8 Kapittel 3. Jegerprøven...11 Kapittel

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2010

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2010 20. august 2010 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Christine Ursin Steen Lunde christine.lunde@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps august 2010 Innhold Aktiv hjelpekorpssommer og

Detaljer

Viser til deres henvendelse angående viltforvaltning i Nannestad kommune. Her er noen svar på dine spørsmål.

Viser til deres henvendelse angående viltforvaltning i Nannestad kommune. Her er noen svar på dine spørsmål. Vedlegg - e-post fra Nannestad kommune Fra: Liv Dervo [mailto:liv.dervo@nannestad.kommune.no] Sendt: 1. juli 2015 14:56 Til: Eli Moe Emne: SV: Spørsmål om viltforvaltning Hei Viser til deres henvendelse

Detaljer

Utøvelse av jakt, felling og fangst

Utøvelse av jakt, felling og fangst Foto: Kjell-Erik Moseid / NN / Samfoto TE 1177 Layout: Guri Jermstad Trykk:? Rundskriv april 2006 Viltloven Utøvelse av jakt, felling og fangst 7485 Trondheim Telefon: 73 58 05 00 Telefaks: 73 58 05 01

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen 2006 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Evaluering av prøveordningen med utvidet jakt på elg og hjort.................. 4 Nordmenns holdninger til jakt.................

Detaljer

n Y T T F r a n j F F H e d m a r k n r. 2 2 0 1 4

n Y T T F r a n j F F H e d m a r k n r. 2 2 0 1 4 n Y T T F r a n j F F H e d m a r k n r. 2 2 0 1 4 FØLG OSS PÅ S. 4 «ULVESAKEN» S. 6 HVA SKJER EGENTLIG I S. 10 S. 17 MEDLEMSUTVIKLINGEN BLYSAKEN? KURS HØSTEN 2014 1 l e d e r Nytt liv av knut arne Gjems,

Detaljer

JAKT PÅ ULV I NORGE. Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA

JAKT PÅ ULV I NORGE. Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA JAKT PÅ ULV I NORGE Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA Heftet er utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), som sammen

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler M64-2013 VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Utførende

Detaljer

Fjellreven yngler igjen

Fjellreven yngler igjen www.rovdyr.org folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Nr 1 - MARS 2008 Fjellreven yngler igjen NYE TILTAK FRA REGJERINGEN OVERSIKT OVER MEDLEMMER I ROVVILTNEMNDENE BJØRNEFRYKT DOKUMENTERT FAKKELTOG FOR NY ROVDYRPOLITIKK

Detaljer

N Y T T F R A N J F F H E D M A R K N R. 2 2 0 1 1

N Y T T F R A N J F F H E D M A R K N R. 2 2 0 1 1 N Y T T F R A N J F F H E D M A R K N R. 2 2 0 1 1 S. 8 11 S. DRESSURKURS 16 19 RØDREVPROSJEKTET FERDIG S. 20 FRA MAGAPLASK TIL FORLIK S. 22 SKADE-FELLING OG JAKT MED NOK EN VINTER-/ VÅRSESONG PÅ BJØRN

Detaljer

nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,-

nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,- nr 8 24.08.2011 løssalg kr 55,- ETTER ANGREPET Den 22. juli ble politiet stilt overfor sin største utfordring siden andre verdenskrig. Politiforum har møtt de som bidro i Oslo og på Utøya. Side 4 27 2

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Ute av øye ute av sinn. En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak

Ute av øye ute av sinn. En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak Ute av øye ute av sinn En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak Februar 2008 2 Innhold: Forord 1. Bakgrunn for rapporten...........................................

Detaljer

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Sted: Radisson Blu Hotell, Tromsø Tid: 17.september 2013. kl.09.00 15.30 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Sivilforsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland

Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland Foto: Stolt far og sønn på elgjakt i Saltdal, høsten 2010. Hvorfor er det så få jegere som rekrutteres innen

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99

Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99 Har du spørsmål angående jegeravgiftskortet? Ta kontakt med Jegerregisteret på tlf 75 00 79 99 Har du spørsmål til utfylling av rapportskjema? Ta kontakt med Statistisk sentralbyrå på tlf 62 88 56 00 Har

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer