Den kravstore bransjen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den kravstore bransjen"

Transkript

1 24 timer 02 Et magasin fra Securitas Årgang Den kravstore bransjen Securitas har siden slutten av 1990-tallet levert sikkerhetstjenester til oljenæringen. Nye krav har stadig kommet til. SIDE 04 + SIDE 28 Stjeler fra sjefen Hver tredje som begår underslag velger sin egen sjef som offer. SIDE 30 Ufrivillig innblandet i NOKAS-ranet Sikkerheten har vært i høysetet hos Bilia siden NOKAS-ranet i 2004.

2 Leder Mørkere tider Vinteren er ankommet med mørkere dager, kulde og snø. Mørketiden vi nå går inn i er høysesong for ulykker, og det er den myke trafikanten som oftest er taperen. Denne høsten har Securitas gitt bort over refleksvester til barnehager, skoler, idrettslag og skolefritidsordninger landet rundt, og håper med det å bidra til en litt tryggere hverdag for noen. Og, det er nettopp dette det handler om å bry seg. Alle våre vektere som jobber ute i samfunnet skal bruke litt ekstra tid på å bry seg, om hverandre, om kundene våre og ikke minst om alle de som ikke er så godt stilt at de har et tak over hodet eller en varm seng å sove i. Disse vil vekterne møte både i portrom, kjellere, på kjøpesentre og andre steder hvor det er rom for å gjemme seg bort fra kulde og vind. Vi skal være oppmerksomme, vise litt ekstra omtanke i utførelsen av vår jobb, spesielt der vi må be dem om å fjerne seg fra kundens eiendom. Det handler om omtanke og respekt! Martin Holmen Administrerende direktør i Securitas AS Mangel på omtanke og respekt opplever også våre ansatte. Av og til blir vektere sjikanert, både langs veien når de sørger for å lose bilister trygt igjennom områder med veiarbeid, eller når de etter beste evne forsøker å gjøre jobben sin på ulike arenaer. Det er dessverre en del av vekteryrket, men det er selvsagt ikke akseptabelt. Vi skal være stolte av den jobben vi gjør, og ikke la enkeltpersoner rokke ved den viktige sikkerhetsfunksjonen vekterne har i samfunnet. Snart trer en ny lov om vaktvirksomhet i kraft. Du kan lese mer om den i dette magasinet. Den bærer bud om strengere krav til utdanning av vektere og høyere krav til de som skal drive denne type virksomhet. Det vil gjøre yrket vårt enda mer anerkjent og attraktivt. Mer attraktivt som selskap ønsker vi også å bli gjennom Miljøløftet som vi nå har igangsatt i Securitas. Miljøløftet vil ende i en miljøsertifisering etter ISO standarden innen utgangen av året. Derfor har vi forpliktet oss til å ha en miljøplan for å redusere vår ytre påvirkning på miljøet. Ved å sertifisere oss til å bli en miljøbedrift sender vi et signal til både kunder og ansatte om at vi bryr oss. Tenk miljø, vær miljøbevisst det scorer både Securitas, kundene og miljøet på! Til slutt vil jeg sende en hilsen til alle våre lesere med ønske om en fredelig førjulstid, samt takke for året som har gått. Nå går det mot lysere tider bokstavelig talt! Martin Holmen UTGIVER: SECURITAS AS ADM DIR / ANSV. RED.: Martin Holmen REDAKTØR: André Thomsgård REDAKSJON: Astrid Nøss Olsen, June K. Ragnif TEKST OG LAYOUT: Gazelle Press as TRYKK: Merkur Trykk Spørsmål vedrørende innhold kan rettes til: markeds- og informasjonssjef André Thomsgård, eller Alle rettigheter til formidling av denne publikasjonen eller dens innhold forvaltes av Securitas AS. Det taes forbehold om at trykkfeil kan forekomme. securitas.no Telefon: timer

3 Innhold Side 4 Hva skiller jobben til den Securitasansatte som jobber på kaien utenfor Bergen og han som jobber på asylmottak? Egentlig ingenting. Den kravstore bransjen Slurv med sikkerhet Sikkerhetslederen Side 19 Ny lov om vaktvirksomhet innebærer at utdanningsnivået for vektere skal heves. Asylmottak Nye lærlinger Securitasnytt Portrettet: Espen Olsen Side 22 Nå går det mot miljøsertifisering for Securitas. Ny vaktlov Miljøsertifisering Sikkerhetsnytt Side 26 Bymiljøvekter Bente (26) tro til da en kvinne opplevde at fødselen startet på vei til T-banen. En vekters hverdag Svinn Securitas Alarm Lederprofil: Morten Evensen Side 34 For et år siden slet Securitas sin virksomhet i Dubai med røde tall. Nå går det så det suser. Det globale Securitas Tips! Bransjekonferansen timer 03

4 i søkelyset sikkerhetsledelse Mye ansvar som lokal leder på riggprosjektet må Monica lanza daglig følge opp alt securitaspersonell. Hun må også sørge for at alle har forstått jobben sin, at de har det utstyret de trenger, og at de gjør jobben sin i henhold til krav og forventinger fra kunden og securitasledelsen timer

5 sikkerhet på arbeidsplassen i søkelyset denne høsten har over 120 securitasansatte sørget for sikkerheten på rigger som har kommet inn til kai hos CCb utenfor bergen. Oljenæringen stiller helt spesielle krav til HMs og har et sikkerhetsfokus høyere enn andre bransjer. tekst: June k. ragnif foto: securitas -i dag begynte ikke telefonen å ringe før klokken 06.00, og det er en halvtime senere enn vanlig, smiler supervisor Monica lanza fornøyd. - Og ingen må prøve å ringe meg etter klokken med mindre det er veldig viktig. Jeg prøver å legge meg tidlig. i tre år har hun jobbet ved CCB utenfor Bergen, og vært bindeleddet mellom securitasansatte, securitas ledelse, kunder i oljenæringen og underleverandører. Akkurat denne dagen er en av Odfjell sine oljerigger inne for å gjennomføre en 5-års klassing. Det innebærer at riggen må gjennom omfattende reparasjoner og vedlikeholdsarbeid for å få fornyet godkjenning til å operere i Nordsjøen. Arbeidet må være ferdig innen 28 dager. - Det er høyt tempo på kaien og alt må klaffe når det gjelder personer, utstyr, tidsbruk og så videre. Vi har ingen tid å miste, men CCB har en veldig dyktig HMs-koordinator som gjør at sikkerheten er god og at arbeidet går knirkefritt, sier lanza. strenge sikkerhetskrav Nok folk med spesialkompetanse, flammesikre uniformer og personlig verneutstyr som masker, hansker og briller til 120 securitasansatte. Arbeidslister og arbeidsreglement. Jobber som alltid må kunne spores tilbake til den som utførte arbeidet. Det krever enorm logistikk, men reglene er strenge og alt skal følges til punkt og prikke. - Næringen stiller helt spesielle krav til HMs og har et sikkerhetsfokus høyere enn andre bransjer. Det stilles derfor også strenge krav til vektere som vil jobbe på disse prosjektene. Vekterne håndplukkes og har spesialopplæring innen sikkerhet for dette segmentet, forklarer avdelingssjef Bendik Holmen. De som består opplæringen får tittelen Besvakt, som er en forkortelse for brann-, entrings-, og sikkerhetsvakt. arbeid under tilsyn - Alt varmt arbeid som sveising, sliping og lignende medfører økt risiko for brann, og må gjøres under tilsyn. Dette i tråd med lover og regler om brannsikkerhet. Bes-vakten ivaretar dette behovet både før, under og etter arbeidet, sier Holmen. Røykvarslere og annet deteksjonsutstyr må slås av når det varme arbeidet starter. Bes-vakten er en uunnværlig ressurs for å få kontroll med risiko prosent av den jobben securitas gjør er forebyggende. Alt handler om å unngå en faresituasjon. ingen teknologi kan erstatte den menneskelige brannvakten. 24 timer 05

6 i søkelyset sikkerhet på arbeidsplassen Risikoen for å bli utsatt for en ulykke er mye større for de ansatte på en oljerigg enn på et sykehus. Farlig arbeid I brakka på kaia sitter Monica Lanza med arbeidslisten over de 45 Securitasansatte som skal inn på riggen det kommende døgnet. En jobb må gjøres inne i den ene drivstofftanken. Det er knyttet stor fare til arbeidet, og dessverre er et det et faktum at mennesker dør som følge av at entringsrutinene ikke følges. I 2006 døde tre arbeidere da de jobbet i en tank på et verft i Leirvik i Hordaland. Mennene døde som følge av oksygenmangel. Det ble ikke brukt entringsvakt. - Når en slik jobb skal gjøres er det viktig at våre entringsvakter vet hvilken inn- og utgang som benyttes og hvor mange som går inn i tanken. Dette for at vi hele tiden skal ha kontroll over situasjonen. Tenk deg hvilke konsekvenser det kan få om to personer går inn i tanken, og en av dem benytter en alternativ utgang, forteller Lanza. Sender redningslag Securitas skal til en hver tid sørge for sikkerheten til alle som er inne i tanken. - Vi skal ha kontinuerlig kontakt via radiosamband. Får vi ikke kontakt, varsles dette snarest og det sendes ut et redningslag. Det er standard prosedyre for alt arbeid som utføres i lukkede rom i Nordsjøen, forteller Lanza. I perioder kryr det av mennesker på kaia. Det kan være over 100 aktører involvert i et prosjekt, og Lanza har opplevd at det har vært 700 personer i døgnet på riggen. - Men jeg liker at det koker. FAKTA Securitas har siden slutten av 1990-tallet levert sikkerhetstjenester til en rekke oljerigger og boreskip i forbindelse med vedlikeholdsprosjekter. Tjenesten er bygget opp på etterspørsel og samarbeid med oljenæringen, og parallelt med utviklingen av tjenesten har nye krav stadig kommet til. Securitas har også i en årrekke levert BES-vakter til flere av Statoils landanlegg i Norge. For å bli BES-vakt i Securitas må man bestå både skriftlige og praktiske prøver. Rigg skadd i brann mens den lå på verft 24. juni 2010: Flyteriggen Scarabeo 8 fikk brann i barbord søyle mens den lå på verft i Italia. Skadene på søylen medførte 4-5 måneder med forsinkelser. Riggen skal til Norge i november 2010 for ferdigstilling. Skip skadd i brann under bygging på verft 9. juni 2006: Containerskipet Emma Mærsk ble alvorlig skadet under en brann på verftet i Danmark. Brannen gikk ut over motorrommet, beboelsesarealene og broen. Kostnadene var et tresifret millionbeløp og ga forsinkelser på flere måneder. Brannårsaken var en sveiseglød. [Emma Mærsk er for øvrig verdens største fartøy med en lengde på 397 m.] Fire kvalt under tankarbeid 11. mai 2005: Fire arbeidere døde under rengjøring av en tank på den norske fregatten Roald Amundsen, mens den lå på verft i Spania. Det ble ikke brukt entringsvakt timer

7 sikkerhet på arbeidsplassen i søkelyset - Det slurves for mye med sikkerheten 42 ansatte døde på jobb i fjor. Arbeidstilsynet mener mange av dødsfallene kunne vært unngått om man tok seg tid til å lage tryggere rutiner. TEKST: silje ensrud FOTO: stockphoto En av fire dødsulykker på arbeidsplassen skjer i transportbransjen eller i bygg- og anleggsbransjen. Arbeidstilsynet er overrasket over hvor lite fokus sikkerhet får på arbeidsplassen. - Det slurves en del på bygg og anlegg. Mange er alt for dårlig sikret når de arbeider i høyden eller med teknisk utstyr, sier seniorrådgiver Bjørn Lerstad. Også i landbruket, og i fiskeindustrien virker sikkerheten nedprioritert. Her skjer det flest ulykker per ansatt på landsbasis. Som regel skjer ulykkene i sammenheng med tidspress, for eksempel når stort utstyr skal byttes på traktoren i en fei. Det hender også ofte at bøndene blir alvorlig skadet av sine egne dyr. I offshorebransjen har det som nevnt vært satset stort på sikkerhet, men også her skjer det ulykker, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. arbeidsplass skal være trygg, ha en velferdsmessig standard og til enhver tid være i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. - Det gir gode forutsetninger for å skape et godt arbeidsmiljø når arbeidstakerne blir sikret mot både fysiske og psykiske skader. Man skal som arbeidstaker kunne kreve at arbeidsmiljøet er forsvarlig, sier Lerstad. Arbeidsskadedødsfallene har sunket drastisk siden 1970, hvor hele 120 mistet livet mens de utførte sine arbeidsoppgaver som de var ansatt til å gjøre. I fjor var altså tallet 42. Men i mellomtiden har dødstallene gått opp og ned som en berg-og-dal-bane. I årsrapporten til Arbeidstilsynet står det at den markante nedgangen på ingen måte må være en hvilepute, og at de ikke er fornøyde. Gode arbeidsplasser er trygge Arbeidsmiljøloven sier at det er bedriftene som har ansvaret for å skape inkluderende arbeidsliv. En god 24 timer 07

8 Slik jobber sikkerhetslederen Kartlegger verdikjeden og setter seg inn i lovverk og kvalitetsmessige krav fra kunden. Setter sammen et team av de riktige menneskene for optimal organisering av sikkerhetsarbeidet. Kartlegger de fysiske sikkerhetstiltakene og vurderer behovet for flere tiltak, for eksempel å stenge av områder. Vurderer tekniske installasjoner som brannvarslingssystemer, adgangskontroll, tyverialarmer, TV-overvåking, sensorstyring av lys, med mer. Er forberedt på å møte kritiske situasjoner.

9 sikkerhetsledelse tema Sikkerhetslederen Å sørge for sikkerheten på en rigg eller på et asylmottak går i prinsippet ut på det samme: evnen til å ha kontroll over risiko. TEKST: june k. ragnif -En sikkerhetsleder har to hovedoppgaver uansett hvem som er hans oppdragsgiver: Det ene er å beskytte virksomhetens verdikjede slik at penger kan tjenes. Det andre er å bidra til at virksomheten ikke bryter loven. Det innebærer å få kontroll over den risiko som finnes og kartlegge de lovverk som må etterleves, forteller Per Øyvind Brynhildsvoll, sikkerhetsleder i Securitas. En sikkerhetsleder kan ikke være god på alt. Derfor er sikkerhetslederen avhengig av å samarbeide med ekspertene innen virksomhetens fagfelt for å kartlegge og få kontroll over risiko. - Ekspertene finnes som regel innad i virksomheten, men kan også være leverandører og innleid personell. Avhengig av type risiko kan disse være en del av en sikkerhetsorganisasjon. Denne måten å jobbe på gjelder uavhengig av om sikkerhetslederen jobber for oljenæringen eller er ansvarlig for sikkerheten på et asylmottak, sier han. Vurderer sikkerheten Sikkerhetslederne i Securitas jobber innenfor en rekke ulike bransjer. Ofte ønsker kunden å få laget en statusrapport som sier noe om den eksisterende sikkerhetstilstanden i virksomheten. Deretter går oppdragene ofte ut på å finne ut om tiltakene tåler situasjoner og farer som kan oppstå. - Hvis noe går galt innen olje- og gassnæringen kan konsekvensene bli fatale. Derfor er det så viktig å jobbe forebyggende. Det samme gjelder for så vidt på asylmottak da eksempelvis en brann på et overnattingssted, som et asylmottak er, kan få store konsekvenser hvis ikke sikkerhetstiltakene er i orden, sier Brynhildsvoll. Slurv kan føre til katastrofe God sikkerhetskultur er en tradisjon i oljenæringen, men næringen har også helt spesielle og internasjonale kvalitetskrav som gjør at tiltakene blir omfattende. - Innen denne næringen kan lovverket og kvalitetsstandarder være en utfordring fordi de er så komplekse, men så er det også helt riktig fordi konsekvensene ved feil eller slurv kan bli katastrofale. Og så kan det ved ulykke på rigg, plattform eller tankanlegg være vanskelig, og det vil ta tid, å få fraktet skadde personer til sykehus med spesialkompetanse. Ivaretar menneskene På asylmottak i Norge sørger Securitas for trygghet og sikkerhet for de ansatte og menneskene som bor der. Hendelser som hyppige ildspåsettelser, slagsmål og trusler gjør arbeidet vanskeligere enn vanlig. - På mottakene er det også en blanding av mange forskjellige nasjonaliteter og religioner. Dette gjør at vi ofte må megle mellom grupperinger for å holde roen på mottakene, forteller avdelingssjef Magnus Svensson. Han skulle helst sett at Securitas fikk jobbe mer forebyggende på mottakene enn hva som er tilfelle i dag. - Det at vi kun blir tilkalt etter at det har vært en hendelse, gjør at vi hele tiden driver med brannslukking isteden for forebyggende arbeid, sier han. For Securitas hadde det også vært en fordel å bli litt kjent med beboerne på mottakene. I de fleste tilfeller kjenner ikke den Securitasansatte til bakgrunnen til beboerne, hvilken informasjon de har fått, om de får bli i Norge eller om de skal reise tilbake. Det kan gjøre arbeidet noe uforutsigbart. - Vi må hele tiden vurdere situasjonen fortløpende for å ha kontroll over risiko. At våre ansatte har kulturforståelse og noe innblikk i de ulike lands tradisjoner, er helt klart en fordel, sier Brynhildsvoll. Flere ønsker hjelp Etterspørselen etter Securitas sine sikkerhetsledere er stor. Flere og flere norske virksomheter ønsker hjelp til å sikre sine viktigste verdier. - En ting er at kundene ønsker sikkerhetstiltak rundt sine verdier og verdikjede. En annen ting, er at virksomheter oppdager at de ikke har etterlevd lover og regler, fordi de ikke visste at de har krav på seg. Når de oppdager de lovmessige kravene, ønsker de hjelp fra oss, sier Brynhildsvoll. Securitas sine sikkerhetsledere har spesialkompetanse, erfaring fra sikkerhetsbransjen og er håndplukket av Securitas. De har kunnskap om brann og byggteknikk, økonomi, lederskap og kvalitetssystemer. - Våre sikkerhetsledere er løsningsorienterte, engasjerte og forstår de utfordringene kunden har. Det er nok også en av årsakene til at vi har mye å gjøre, avslutter Brynhildsvoll. 24 timer 09

10 Bråk og opptøyer, frustrasjon og sinne, steinkasting, brannstiftelse og masseslagsmål. Det er situasjonen på landets mottak, skal vi tro mediene. Innrømmer å ha tent på asylmottak En 19 år gammel iraker har i politiavhør innrømmet at det var han som tente på asylmottaket på Bøn i Eidsvoll fredag kveld. Drapmistenkt pågrepet på asylmottak i Indre Østfold En 20 år gammel mann fra Guinea i Vest-Afrika er pågrepet på asylmottaket Mysebu i Østfold, mistenkt for et drap i Tyskland. faksimiler fra nrk.no Masseslagsmål og knivstikking på asylmottak En mann er alvorlig skadd etter at han blestukket med kniv under et masseslagsmål ved Kasper asylmottak i Våler i Østfold onsdag kveld. fakta 1 6 av 10 asylsaker, behandlet per 1. oktober i år, har endt med avslag. Innvilgede asylsøknader per 1. okt: 3950 Avslåtte asylsøknader per 1. okt: 5913 Per 1. oktober i år bodde det til sammen beboere på mottakene. Personer fra Afghanistan utgjør den største gruppen med fakta 2 Et asylmottak er et frivillig botilbud for asylsøkere som kommer til Norge. De aller fleste flyktninger velger dette statlige tilbudet. Det finnes 135 asylmottak i landet, og de er fordelt på 99 ulike vertskommuner. Securitas leies inn og sørger for sikkerheten på mottak der mottaksledelsen mener det er behov for det. Det er ikke vakthold ved alle mottak i landet.

11 ASYLMOTTAK aktuelt Den innleide konfliktløseren - Jeg er alltid forberedt på at det kan oppstå en konflikt når jeg er på jobb. Jeg har det alltid i bakhodet, sier vekter Idnan (22). Konflikter oppstår lett på landets asylmottak. TEKST: silje ensrud FOTO: silje ensrud Dramatisk hverdag Securitas-vekteren frykter aldri for eget liv. Asylsøkere kommer til landets mottak med bekymringer, traumer, og vonde opplevelser fra krig og fattigdom med i bagasjen. Mange har psykiske problemer. I mediene leser vi om mottak som blir satt fyr på, menn som slåss og kvinner som bestiller vold på andre kvinner. Dette er arbeidsplassen til Idnan og andre vektere, som leies inn for å passe på at ingen blir skadet på mottakene. - Jeg er likevel aldri redd for min egen sikkerhet, sier Idnan. Kulturkollisjon 22-åringen er ikke i tvil om at han og hans kolleger utfører en viktig jobb. Aller helst skulle han ha sett at sikkerheten fikk høyere prioritet på de ulike mottakene. Med to mann på vakt er det umulig å få full oversikt, mener Idnan. - Ofte får vi i oppgave å passe på en person kontinuerlig, og da får vi ikke sett til resten av de andre 500 som bor på mottaket. Som regel oppstår det flere konflikter daglig. Med så mange ulike nasjonaliteter og kulturer samlet på et sted, er det ikke rart at det blir uoverensstemmelser, sier han. Burde hatt døgnvakt Det er ikke vektere ved asylmottakene hver dag. Innsatsen varierer i takt med det mottaksledelsen mener er nødvendig for øyeblikket. I etterkant av større episoder, som ildspåsettelser og masseslagsmål, har vektere blitt tilkalt. Flere hadde imidlertid ønsket at vekternes tilstedeværelse var mer permanent, og ikke oppsto i rykk og napp. - Vi som jobber med sikkerhet, vet at dette er en forebyggende jobb. Spør du meg, mener jeg vi burde være på mottakene hele tiden, sier Idnan. - Jeg opplever at de som lager bråk ikke har noe å gjøre, og kjeder seg. De får ikke lov til å jobbe, og blir sittende inne dagen lang. Jeg tror løsningen er å lære dem noe. Derfor har jeg ofte med meg norskbøker eller spill. Roer ned bråk Utlendingsdirektoratet (UDI) forteller at bruken av vekterselskap ikke inngår som en vanlig del av mottakene, men som et forebyggende tiltak ved spesielle situasjoner. - Det kan være behov for vektere når de ansatte opplever vanskelige situasjoner som utagerende eller truende beboere. Vektere er en støtte til de ansatte på mottakene, slik at både de som jobber og bor på mottaket har det trygt. Hvis det oppstår hendelser og uroligheter er jobben til vekterne å roe ned situasjonen, sier avdelingsdirektør Siri Rustad i UDI. UDI ønsker at bruken av vaktselskap skal gi en signaleffekt i forhold til hva slags adferd som er akseptabelt. Vi som jobber med sikkerhet, vet at dette er en forebyggende jobb. Spør du meg, mener jeg vi burde være på mottakene hele tiden. 24 timer 11

12 Nr Folksomt på SKYDD side 8 15 Nokas vil doble antall ansatte side Statsråd med fokus på IKTsikkerhet side Sikrer rekruttering med Nye lærlinger På bildet ser vi våre engasjerte og allerede godt sammensveisede nye lærlinger for årene på Østlandet, ikledd sine uniformer for første gang. Faksimile fra Aktuell Sikkerhet lærlingerside Hold deg oppdatert på Aktuell Sikkerhet.indb :54:33

13 Nye lærlinger aktuelt Unge og lovende Den nye lærlingordningen i Securitas AS er sparket i gang. Her er de nye lærlingene. TEKST: june k. ragnif FOTO: Baard Fiksdal (NHO Service) Frem til i dag har det enkelte avdelingskontor i Securitas AS selv vurdert sin kapasitet til å ta i mot nye lærlinger. 1. september startet den nye ordningen: Lærlingene skal nå gå et felles utdanningsløp. - Lærlingene skal ta basiskurs og vekterkurs trinn 1. De skal også ha innføring i det nye nettbaserte lærlingforum som vil ligge på Securitas sin ansattweb, og som vil være et viktig verktøy i læreperioden, sier fagopplæringsansvarlig Pål-André Hansen. Samme i Bergen Lærlingene i Bergen har samme læreløp foran seg som de på Østlandet, helt i tråd med målet om å ha lik opplæring i hele landet. Lærlingene på Østlandet er allerede ute i praksis. - De neste to årene blir det praksis fordelt på fire forskjellige tjenester, hver på seks måneder, sier Hansen. Lærlingene skal også gjennomføre vekterkurs trinn 3, og ha teoretisk undervisning som bygger på sikkerhetslederkonseptet. Videre skal de løse fire teoretiske/praktiske halvårsoppgaver. - Noen av de skal også bli med ut og representere sikkerhetsfaget for skoleelever. Læretid på to år Etter to år kan lærlingene, etter endt fagprøve, smykke seg med tittelen Fagbrev Sikkerhetsfag. De vil da ha en kompetanse innen sikkerhetsfaget som er meget verdifull for Securitas. - Dette er helt i tråd med at Securitas satser store ressurser for å ytterligere øke kunnskapsnivået til sine vektere og ledere, ved hjelp av for eksempel sikkerhetslederkursene. - Det er nødvendig å satse på økt kompetanse i fremtiden for å kunne levere de sikkerhetsløsningene som til enhver tid er best for våre kunder og Securitas AS. Lærlingene er en viktig del av vår fremtid som ledende sikkerhetsleverandør, og vi gleder oss til de kommende to årene. Har brøytet vei Securitas har allerede lærlinger som har tatt fagbrevet, eller som er godt i gang med sin læretid rundt i det ganske land. - De har gått foran og brøytet veien for de som nå kommer etter, og erfaringene som er gjort sammen med de fagvekterne og lærlingene er det som ligger til grunn for årets satsing på lærlinger, avslutter Hansen. fakta Securitas sin opplæringskonsulent i Bergen, Thorleif Nesse, har laget boken som håndboken til lærlingene, fagansvarlige og veilederne bygger på. Fagansvarlig Jon Norheim, opplæringskonsulent Thorleif Nesse og fagopplæringsansvarlig Pål-André Hansen har sammen med sikkerhetsleder Per Øyvind Brynhildsvoll utarbeidet planverket for de neste to årene for lærlingene. 24 timer 13

14 securitasnytt Securitasnytt: Tine SA satser på sikkerhet Securitas har inngått landsdekkende avtale med Tine SA og skal levere vakt- og sikkerhetstjenester til alle meieriene. -Dette er en stor avtale for oss og vi gleder oss til å jobbe med Tine SA, sier Kjetil Dahler, sikkerhetsrådgiver i Securitas. Som kjent har Tine slått sammen alle meieriselskapene til ett selskap i TINE SA. Selskapet består av i overkant 40 meierier fra Alta i nord til Kristiansand i sør. AgriKjøp, som er en felles innkjøpsorganisasjon for Landbrukssamvirkets bedrifter, vil administrere avtalen. Dette innebærer at avtalen også vil være tilgjengelig for alle andre selskaper i samvirket, inkludert deres datterselskaper. - Vi vil tilstrebe oss å være en dynamisk samarbeidspartner til Tine SA på sikkerhet, for til enhver tid å være à jour med de endringer som skjer i kjernevirksomheten. Securitas ønsker Tine SA velkommen som kunde og imøteser et fremtidig fruktbart samarbeid, sier Dahler. Andre nye kontrakter: Herkules kjøpesenter i Skien Lietorvet kjøpesenter i Skien Nordbyn kjøpesenter i Larvik Farmannstredet kjøpesenter i Tønsberg Schenker godsterminal i Oslo kontrakt fornyet for fem nye år Coor Service Management/ Arcus kontrakten utvidet Ahlsell ved Gardermoen Alliance Healthcare - kontrakten fornyet med fem nye år Aker Solutions/ISS, på Fornebu Asko Sentrallager i Vestby Prestisjetung pris til Securitas UK Securitas UK er kåret til SEA Security Guarding Company of the year 2010 På en stor sikkerhetsgalla Security Excellence Awards 2010 i London, ble Securitas Security Services Ltd (UK) kåret til årets sikkerhetsselskap. Prisen er å regne som sikkerhetsbransjens svar på Oscar statuetten. Securitas UK får utmerkelsen for sin profesjonalitet, for sitt høye servicenivå og for å være en ansvarsbevisst aktør både overfor kunder og egne ansatte. Juryen besto av åtte uavhengige dommere. I sin begrunnelsen sa juryen: i hvert ledd streber selskapet etter å vise verdien av å levere kvalitetstjenester. Juryen fremhevet også Securitas UKs entusiasme over å, til en hver tid, levere førsteklasses sikkerhetsløsninger. Juryen var imponert over hvordan Securitas mestrer det å aldri miste fokus på sikkerhetsverdien, på hvert enkelt oppdrag selv om de utfører flere type tjenester i samme bygning. Prisen ble tildelt Securitas UK ved adm.direktør Geoff Zeidler. Securitas i Norge gratulerer kollegaer i U.K. med denne prestisjetunge prisen timer

15 securitasnytt Securitas på Facebook Securitas i Norge har opprettet en offisiell Facebook-side. Her legges det ut nyheter, tilbud, kurs, samt informasjon om hva som skjer i selskapet. Securitas AS er det største vaktselskapet i Norge med over 40 avdelingskontorer og cirka ansatte. Securitas leverer sikkerhetsløsninger gjennom mennesker og er kunnskapsleder innen sikkerhet. Foreslå Facebooksiden for dine venner. Endringer hos Securitas og STAS 1. mars 2011 blir det endringer hos Securitas. Dorothy Billett er ansatt som daglig leder i STAS. Tore Kjæserud blir ny HR-direktør. Dorothy Billett er ansatt som daglig leder i STAS. Hun kommer fra stillingen som direktør i SAS Direct. Dorothy tiltrer stillingen formelt 1. mars 2011 og skal i tiden fram til overtakelse gis en grundig innføring i stillingen med blant annet full vekter og sikkerhetskontrolløropplæring i STAS. Tore Kjæserud, som har vært daglig leder i STAS siden organisasjonen ble opprettet i 2006, blir ny HR-direktør for alle divisjonene i Securitas AS. Ny avtale med Telenor 1. august i år inngikk Securitas AS og Telenor en avtale for fire nye år. - Avtalen er mangfoldig og omfatter stasjonære vektere, utrykningsvektere og kurs. Telenor har satt klare krav og forventninger til leveransen, og det liker vi, sier Sturla Heggertveit, avdelingssjef i Securitas. Securitas skal levere utrykninger til Telenor i hele landet, mobilt vakthold i deler av landet og temporære oppdrag etter bestilling. Cirka 40 Securitasansatte trives med jobben de gjør for Telenor. - Et positivt samarbeid med Telenor sine representanter innen sikkerhet gjør dette til en trivelig avtale å forvalte, sier Heggertveit. Har beholdt Jernbaneverket Jernbaneverket har vært ute på anbud, med sikkerhetstjenester for Nationaltheatret stasjon, Lysaker stasjon, Lillestrøm stasjon, samt utvendig vakthold på Oslo S. Securitas var leverandør av sikkerhetstjenester på Nationaltheatret og Lysaker stasjon. Derfor er det moro at selskapet også får Lillestrøm stasjon, og det utvendige vaktholdet på Oslo S. - På Lillestrøm skal vi ha bymiljø, mobilt og stasjonært vakthold. På Oslo S skal vi levere bymiljø og mobilt vakthold. Dette er kjempebra for Securitas. Nå blir vi synlige på Lillestrøm og Oslo S også, sier regionssjef Terje Krogstad. 24 timer 15

16 Sikkerhetskultur Espen Olsen studerte sikkerhetskulturen ved Stavanger Universitetssjukehus og i oljeindustrien, både til havs og på land. Til sammen personer var med i flere spørreundersøkelser, og 151 ansatte ble intervjuet.

17 Espen olsen portrettet Sikrere til havs enn på sykehus I oljenæringen brukes det millioner av kroner på sikkerhet, mens det på norske sykehus dør 2000 pasienter hvert år fordi sikkerheten har vært nedprioritert. TEKST: silje ensrud FOTO: Alexander Chesham NAVN: Espen Olsen STILLING: Tok i fjor sin doktorgrad på sikkerhet på arbeidsplassen. Er tilknyttet universitetet i Stavanger ALDER: 37 år BOSTED: Stavanger Forskjellene er enorme til havs og på land, viser en undersøkelse som er gjort ved Stavanger Universitetssykehus og i oljeindustrien. God sikkerhetskultur er en tradisjon i petroleumsnæringen, mens dette ikke har vært noe satsingsområde på norske sykehus. Oljeselskaper har sendt ansatte på kurs og brukt store beløp i over 30 år. Å unngå ulykker er viktig for omdømmet. Hvis man gjør en feil på en plattform, kan man selv bli rammet. Petroleumsindustrien har nok også større økonomisk fleksibilitet, og etter min oppfatning er tilsyns-myndigheten mer fremtredende i denne næringen, sier Espen Olsen, som gjorde undersøkelsen da han tok doktorgrad om sikkerhet på arbeidsplassen. Ulykke ga satsing Fokus på sikkerhet i oljebransjen kom for fullt etter den alvorlige Piper Alpha-ulykken i 1988, der 167 mennesker mistet livet da oljeplattformen tok fyr. Det viste seg at brannvann for kjøling og slukking ikke var tilgjengelig før etter en time, noe som gjorde at plattformen smeltet og sank før hjelpen var på plass. Katastrofen førte til en enorm gjennomgang av sikkerhetsrutinene, og på statlig plan kom det hele fire nye sikkerhetsforskrifter. Det ble satt større fokus på opplæring og teknologisk sikkerhet i oljebransjen, og beredskapssystemene ble betydelig forbedret. - Det måtte komme en storstilt satsing på sikkerhet i petroleumsindustrien etter en slik ulykke. De ansatte får nå en løpende sikkerhetsvurdering, og det holdes en åpen dialog mellom ledelsen og de ansatte. Det er nå prosedyrer som sier at man skal stoppe opp når noe er farlig eller virker usikkert, sier Olsen. Store forskjeller personer ble intervjuet i den omfattende undersøkelsen om sikkerhet til havs og på land. Resultatet bekreftet Olsens mistanke om at sykehusene ofte tar sikkerhet som en selvfølge i stedet for å kurse ansatte. På den andre siden har han fått inntrykk av at det blir sløst med penger i oljenæringen, der noen av sikkerhetsprogrammene er blitt latterliggjort. Det har blant annet blitt sagt at Statoil sløser bort hundrevis av millioner på å lære folk å gå i trapper. - Det er relevant å sammenligne sikkerhetskulturen i helsesektoren og oljebransjen, til tross for at oppgavene er forskjellige. Sykehusene har klart mye å hente når det gjelder rutiner, systemer, opplæring og dialog, sier Olsen. Ikke overrasket For sykehusledelsen kommer det ikke som en overraskelse at de scorer dårligere på sikkerhet enn offshorebransjen. - Risikoen for å bli utsatt for en ulykke er mye større for de ansatte på en oljerigg enn på et sykehus. Det er ikke tvil om at de satser mer på sikkerhet for sine ansatte enn det vi gjør. Vi satser nok først og fremst på sikkerhet for pasientene, sier fagdirektør Sverre Uhlving ved Stavanger Universitetssjukehus. 24 timer 17

18 portrettet Espen olsen Han legger til at oljenæringen har jobbet lenge med å innarbeide gode sikkerhetssystemer, mens sykehusene ikke har kommet like langt på dette punktet. - Den største forskjellen er at oljenæringen vurderer sikkerhet i forhold til ytre miljø og arbeidstakere. Vi tenker mest på pasientene, sier Uhlving. Han mener ikke det er riktig å analysere risiko ut ifra hvor mange pasienter som dør på et sykehus på grunn av sikkerhetssvikt, ettersom pasientene ofte er døende i utgangspunktet. I tillegg legger han til at helsesektoren ikke har ambisjoner om å sammenligne seg med offshorebransjen, flybransjen eller andre bransjer med åpenbare høye sikkerhetskrav. Det er relevant å sammenligne sikkerhetskulturen i helsesektoren og oljebransjen. Visste du at... Fokus på sikkerhet i oljebransjen kom for fullt etter den alvorlige Piper Alpha-ulykken i 1988, der 167 mennesker mistet livet da oljeplattformen tok fyr timer

19 ny vaktlov tema fakta Ny lov om vaktvirksomhet her er de største endringene Eget vakthold blir tatt inn i loven. Dette betyr at de som driver eget vakthold, som for eksempel utesteder, ikke kan gjøre dette uten å være registrert som vaktselskap. Det vil stilles krav til vandel på de som har vesentlig innflytelse på vaktvirksomheten, ikke bare vekterne. Utdanningskravet blir skjerpet. Kontrollaspektet fra politiet skjerpes. Et nasjonalt vakvirksomhetsregister opprettes. Tore Roald, skolesjef i Securitas Transport Aviation Security, svarer: Hva er målet med endringene i lov om vaktvirksomhet? - Målet er å bedre ivareta publikums rettssikkerhet, sikre god kvalitet på tjenestene, legge til rette for effektiv offentlig kontroll, samt hindre at selskaper driver sin virksomhet på en måte som er uforenlig med vaktvirksomhetsloven, eller for øvrig er ulovlig eller i strid med internasjonal rett. Hva er den største endringen for Securitas? - Dette er vanskelig å si helt sikkert ennå, men noen momenter peker seg ut: Det ene er økte utdanningskrav. Det andre er bedre oppfølging fra politiets side, med eget Vaktvirksomhetsregister, som skal bedre både kontrollen av bransjen og politiets varslingsplikt. Sist, men ikke minst, er det en del mulige endringer i markedet. Enkelte tjenester som før ble betraktet som vektertjeneste kan nå bli definert som rene servicetjenester, og virksomheter med egenvakthold må enten ut i markedet å kjøpe tjenester eller søke egen godkjenning som vaktselskap. Hvorfor utvides lovens virkeområde til å omfatte egenvakthold? - Dette har vært diskutert tidligere, men man har valgt å vente med å innføre det fram til nå. Grunnen til at man denne gang vedtok å innlemme egenvakthold, var at lovgiver mener tendensen til å benytte egenvakthold, for å unngå lovens krav, synes økende. Det vil fortsatt eksistere en del unntak, og politiet kan sette vilkår at bestemte oppdrag skal utføres av vektere. Hvorfor skal også selskaper som driver opplæring i vakttjenester omfattes av loven? - Her ønsker lovgiver å lette kontrollen, sikre kvaliteten og standardisere utdanningen i størst mulig grad. Det er et mål at selskapene som driver opplæring skal utdanne på generelt grunnlag, og ikke kun sine egne ansatte. De økte utdanningskravene vil, i følge lovgiver, forutsette opplæringsprogram som er utarbeidet fra sentralt hold for hver enkelt kurskategori. Utdanningsnivået for vektere skal heves. Hvordan? - Det blir krav om at utdanningen skal bestå av en teoretisk del, praksisopplæring inkludert objektopplæring, oppsummerende teorikurs og avsluttende eksamen. I tillegg må vektere som skal utføre spesialtjeneste ha tilleggsutdannelse og regodkjennes hvert fjerde år. Lovgiver mener at intensjonen alltid har vært at dagens trinn 1-3 kurs skulle vært utført i sammenheng, før selvstendig 24 timer 19

20 tema ny vaktlov fakta Hvorfor en ny lov? Et par hendelser gjorde at det ble satt søkelys på sikkerhetsbransjen. Justisminister Knut Storberget ønsket som følge av dette, skjerpede krav til bransjen, og juni 2009 var den nye loven et faktum. Forskriftene som skal regulere loven har vært på høring denne høsten. I store trekk handler det hele om at den nye loven vil gjelde for flere virkeområder, utdanningskravene vil skjerpes, og det skal etableres bedre kontroll med vekterne og vaktforetakene. tjeneste. De har tatt til etterretning at dette ikke praktiseres, og ønsker nå å endre på dette. Hva er mest oppsiktvekkende med den nye loven? - Det avhenger selvfølgelig av hvem du spør. For oss som driver med opplæring er det selvsagt spennende tider framover, og for selskap som har basert seg på egenvakthold vil endringene bli merkbare. Skal jeg peke på det jeg personlig mener er mest oppsiktsvekkende, så må det bli uklarheten rundt hva som skal være vektertjeneste og hva som kan defineres som rene servicetjenester. En viktig intensjon med loven har vært bedre kontroll med bransjen, men paradoksalt nok kan det hende at lovgiver her har undervurdert markedskreftene. Bransjemessig vil det nemlig bli uhyre interessant å følge utviklingen i forhold til hvilke tjenester selskapene muligens definerer bort fra vektertjeneste, og om mange nye aktører ser markedet for rene servicetjenester som interessant. Kanskje skaper lovgiver en langt smalere sikkerhetsbransje med de grep de nå tar. - En annen oppsiktsvekkende ting med den nye loven er at faktaunderlaget for lovendringene er svært mangelfullt. Faktisk så støtter all tilgjengelig statistikk, som vi har greid å grave fram, at det ikke finnes noe grunnlag for omfattende endringer. En viktig intensjon med disse endringene er, i følge lovgiver å ivareta publikums rettssikkerhet. Når det gjelder flyplasstjenester i Norge i dag så har vi gode tall på antall klager. I 2009 var det 38 millioner kontrollerte passasjerer, noe som resulterte i cirka 300 kundeklager. Med en klageprosent på 0,008 promille, synes det klart at det ikke er på dette området det er størst behov for å skjerpe regelverket. Klagefrekvensen på andre vektertjenester er også forsvinnende liten. Skal politiet føre nøyere tilsyn med sikkerhetsselskapene? - Politiet skal ta en årlig kontroll av vaktforetakene, og det innebærer også årlig vandelskontroll av personer som utfører vakttjenester eller har oppgaver direkte knyttet til vakttjeneste. Kravet om tilfredsstillende vandel vil med den nye loven også omfatte eiere og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten. - Dersom skatte- og avgiftsmyndighetene, tollmyndighetene eller Arbeidstilsynet avdekker forhold av betydning i selskapet, kan politiet trekke tilbake tillatelsen til å utøve vaktvirksomhet. Politiet har også plikt til å varsle oss dersom ansatte som skal utføre vakttjeneste, eller har oppgaver direkte knyttet til vakttjeneste, er under etterforskning for straffbare forhold av alvorlig karakter eller forhold som har betydning for tilliten i vedkommendes arbeid. Hvordan skal politiet klare å få gjennomført kontroller? - Det skal opprettes et sentralt elektronisk register over godkjente vaktforetak. Et slikt register skal bidra til en effektiv og god kontroll av bransjen, og er viktig for politiet. I tillegg skal timer

21 ny vaktlov tema vaktselskapene selv betale for kontrollen, så dette ikke berører politiets budsjetter. Er det andre endringer? - Det er et ønske om mer sivilt preg på uniformene. Materiell som er merket skal nå også følge samme regler som uniform, slik at biler og annet uniformert utstyr ikke skal kunne forveksles med politiets. ID-kort skal standardiseres for bransjen, og vil ha maks gyldighetstid på 4 år, jfr. kravene om regodkjenning av den enkelte ansatte. Det foreslås generelle og spesielle bestemmelser om vaktvirksomhetslovens virkeområde for egenvakthold, skipsfart og luftfart. Vil dette berøre de Securitasansatte som jobber på flyplassene? - Våre ansatte i STAS (Securitas Transport Aviation Security AS) vil, som i dag, ta sin utdanning og videreutdanning, samt sertifiseringer gjennom STAS sin egen Utdanningsenhet. Som tidligere vil de ansatte også måtte ta vekterkurs i tillegg til sikkerhetskontrollørutdanningen. Utdanningsenheten i STAS vil jobbe tett opp mot både politiet og Luftfartstilsynet for å sy sammen et hensiktsmessig utdanningsløp og et godkjenningsregime som ivaretar kravene fra både Justis- og Samferdselsdepartementet. Tror du publikum vil merke endringene? - Med fare for å virke negativ tror jeg egentlig ikke det. Som jeg allerede har nevnt er det vanskelig å se hva slags faktagrunnlag som kan støtte slike endringer. For grunnleggende vekteropplæring har Vekterskolen allerede gjort en kjempejobb, og er dermed i forkant av den kritikk som har kommet etter enkeltepisoder de siste årene. For opplæring på flyplass slutter vi oss simpelthen til både Luftfartstilsynet og Avinor, som begge er svært klare på at opplæringen i dag er meget god, og tilfredsstiller de høye internasjonale krav som stilles. Hvordan vil nye vektere og andre ansatte i sikkerhetsselskapene merke den nye loven og forskriftene? - Først og fremst tror jeg at det vil bli vanskeligere å få jobb som vekter, og det vil bli langt dyrere for de som ønsker å utdanne seg for egen regning. De nyansatte vil merke at det tar lang tid å komme seg ut i tjeneste. Slik påvirkes sikkerhetsbransjen: Økte krav til utdanning Høyere kostnader knyttet til instruktører ved at realkompetanse til dels er foreslått erstattet med krav til formell kompetanse Begrensede muligheter til å kunne rekruttere og benytte deltidsansatte og vikarer Lenger fase fra utdanning til operativt arbeid for den enkelte vekter Større frafall under utdanningen i og med at det legges opp til mer teoretisk utdanning og mindre praksis underveis Forslaget om økt krav til utdanning før ansettelse, vil kunne føre til at de privatpersoner som ønsker denne type arbeid vil kunne få økte private omkostninger til dekning av utdannelsen Mulig omdefinering av tradisjonelle vektertjenester til rene servicetjenester Politiets kontroll skjerpes, og deres varslingsplikt blir forhåpentligvis også skjerpet 24 timer 21

22

23 Miljøsertifisering Securitas blir grønnere Denne høsten har Securitas jobbet intenst for å nå målene i sin miljøprestasjonsplan. Nå går det mot miljøsertifisering. TEKST: june k. ragnif FOTO: morten brakestad Hver dag gjør Securitas en betydelig innsats for miljøet. Hver dag slukkes lys i næringsbygg, og i løpet av et år er selskapet med på å redusere det som tilsvarer energiforbruket i vel 1000 boliger. I høst ble fokuset rettet mot egen virksomhet. - Vi tar ansvar for vår del av miljøavtrykket og jobber hardt for å begrense miljøpåvirkningene. Vi sa tidlig i høst at vi skulle bli flinkere med bilene våre og at vi skulle redusere energiforbruket. Nå kommer tiltakene på plass og vi er i rute, sier Sverre Thorstad, Kvalitets- og HMS-sjef i Securitas AS. At Securitas er på rett vei bekreftes av NEMKO. En førrevisjon tidligere i høst viste at målet om miljøsertifisering er innen rekkevidde, men resultater krever økt innsats fra alle. - Nå er det egne handlinger som teller. Vi har valgt tiltakene og nå må vi evne og ta de i bruk. Det er ikke komplisert, vi må bare sette det på vår personlige dagsorden. I desember er det eksamen. Da får mange medarbeidere besøk av NEMKO som vil se konkrete tiltak i daglig bruk. Planlegger kjøringen Securitas har investert i elbiler og stiller krav til C02-utslipp på hele den eksisterende bilparken. Engangsbestikk og plastkopper unngås, og selskapet er i ferd med å kjøpe inn personlige kaffekrus til den enkelte ansatte. - Vårt største forurensningsbidrag er transport. Derfor har vi satt ekstra fokus på bilene våre. Det dreier seg ikke bare om å effektivisere og modernisere bilparken, det handler også om å kjøre defensivt. - Vi effektiviserer kjøreruter der det er mulig, sørger for regelmessig service og benytter fellestransport til og fra fellesmøter når det er det beste alternativet. Vi oppfordrer også ansatte til å øke bruken av videokonferanser, sier han. Miljøbevisst på jobb og hjemme Ved hovedkontoret i Urtegata i Oslo er det installert sensorstyring av lys som ett strømbesparende tiltak. I tillegg er det satt inn styringsmoduler på panelovner. - Vi har også hatt interne holdningskampanjer der ansatte oppfordres til å slå av lys i rom som ikke er i bruk, skru av pc og varme så ofte som mulig. Jeg slår av lyset på kontoret når jeg for eksempel går i møter. Det har blitt en vane og er et gratis håndgrep på vei ut av kontoret, sier Thorstad, og fortsetter: - En positiv virkning av dette er at ansatte nå har blitt mer bevisst på miljø, ikke bare på jobb og hjemme, men også ute hos kundene. De hjelper rett og slett kunder og samarbeidspartnere med å være miljøvennlige ved å benytte deres egne miljøordninger. Dette gir løft til kundens valgte miljøprofil og vi gir oss selv kredibilitet for samfunnsengasjementet. Miljøkrav til samarbeidspartnere Securitas sitt miljøfokus er rettet mot egen virksomhet, men det stilles også miljøkrav til samarbeidspartnere. - Vi har utarbeidet standard innkjøpsvilkår som setter krav til miljøvennlige produkter, tjenester og transport. Vi etterspør allerede miljøtiltak hos våre leverandører, og det morsomme er at responsen er svært god. - Våre konkurrenter er gode på miljøtiltak. Vi er bedre! FAKTA Securitas miljøpolicy Securitas har som overordnet målsetting å beholde og videreutvikle sin posisjon som Norges ledende sikkerhetsselskap. Sammen med våre medarbeidere og samarbeidspartnere skal vi kontinuerlig utvikle oss innen gitte rammer i lov og forskrift, og i henhold til internt regelverk. Etterlevelse av vårt kommuniserte miljøprogram skal sikre minimal miljøpåvirkning. Miljøstyringen i Securitas skjer i henhold til internasjonal standard NE-EN ISO Securitas har et etablert klimaregnskap ihht. Greenhouse Gas Protocol (2009 tall). Regnskapet viser Co2 belastningen per medarbeider. Det er gjennomført opplæringsmøter for over 1200 ansatte. Før-revison fra NEMKO er gjennomført og sertifiseringsrevisjon skjer i uke 52. Securitas har opprettet egen miljøstyringshåndbok (HB 180) 24 timer 23

24 SIKKERHETSNYTT Sikkerhetsnytt: Mindre svinn i butikker Norge lander på 19. plass over svinn-verstingene i Europa. Det globale tyveribarometeret for varehandelen (The Global Retail Theft Barometer) har tatt pulsen på svinnet i varehandelen i 10 år. Årets undersøkelse viser en positiv trend med en nedgang i svinnet i fra 2008 til 2009, med 3,8 %. Norge er dermed tilbake til nivået for Sverige kommer dårligst ut av de nordiske landene, med et årlig svinn på 5,9 milliarder SEK. Dette gjør at Sverige kommer på 10 plass på listen over europeiske land med mest svinn. Kommunene mangler sikkerhetskultur De minste er verst, og holdninger er viktigere enn teknologi. Det viser en rapport fra Norsis. Rapporten «Informasjonssikkerhet i nordiske kommuner og fylkeskommuner» har kommet for Undersøkelsen bekrefter mye av det som allerede er kommet frem i Mørketallsundersøkelsen, og i en TNS Gallup-undersøkelse utført for NorSIS: Det er en slapp sikkerhetsholdning her i landet. Særlig er det lite fokus på sikkerhetskultur. Vi har sett at det er et tema som går igjen, og det er sikkerhetskultur. Det er en del fokus på risikoledelse, men dårligere fokus på sikkerhetsledelse, sier Peggy Heie i Norsis til Computerworld. I Norge har 104 kommuner deltatt i undersøkelsen, som er utført i samarbeid med KINS timer

25 SIKKERHETSNYTT Usikre e-poster Seks av ti bedrifter som lar ansatte bruke mobilen til e-post, har ikke sikkerhetskrav og retningslinjer for slik bruk, viser en ny undersøkelse. Bare 39 prosent av norske bedrifter opplyser at de har utarbeidet sikkerhetskrav og retningslinjer. Det viser Mørketallsundersøkelsen 2010, som ble presentert på Sikkerhetskonferansen i Oslo september. UP vil bevæpne seg Utrykningspolitiet (UP) vil ha tilgang til våpen i bilen. Arne Johannessen, leder av Politiets Fellesforbund, støtter forslaget. UP spiller en svært viktig rolle i kampen mot øst-europeiske bander. Mange av de mobile bandene er svært voldelige og derfor har UP nå satt i gang en prosess som skal føre til fremskutt lagring i bilene. UP er ikke bare trafikkpoliti lenger. Derfor må de også ha våpen i bil slik at de kan gripe inn overfor farlige personer de møter på veien. Dette både ut i fra egen sikkerhet og selvfølgelig med tanke på publikum som blir truet av farlige forbrytere, sier Johannessen til TV2. TIPS OSS! Har du tips eller idéer til i innhold i 24 timer, send en e-post til 24 timer 25

26 Spennende hverdag Bente jobber som bymiljøvekter i Oslo, og har gjort det siden august i år.

27 EN VEKTERS HVERDAG Fødselen startet på T-banen Bymiljøvekter Bente (26) tro til da en kvinne opplevde at fødselen startet på Jernbanetorget i Oslo. TEKST: june k. ragnif FOTO: einar aslaksen Kvinnen var på vei ned til T-banen da hun ble dårlig og flere ganger var i ferd med å svime av. - Kvinnen hadde stoppet politiet for å spørre om veien til T-banen. Da hun ble dårlig visste de ikke helt hva de skulle gjøre, og hentet meg siden jeg var i nærheten, forteller 26-åringen. I løpet av få sekunder så hun hvordan kvinnen skiftet ansiktsfarge og var i ferd med å svime av. - Jeg så jo at hun var gravid, men kvinnen trodde ikke at smertene var rier fordi det var over en måned til termin. I tillegg var hun andregangsfødende, forteller Bente. Var engstelig Bente la kvinnen ned i sjokkleie, trøstet og holdt henne ved bevissthet frem til ambulansen kom. - Siden kvinnen ikke trodde at fødselen var i gang, tenkte jeg at det kunne være blødninger. Og da skal vedkommende legges i sjokkleie og ikke stabilt sideleie. Og skulle hun kaste opp, var det uansett enkelt for meg å legge henne på siden. Etter hendelsen takket politiet Bente for innsatsen. Det gjorde kvinnen også. - Hun var svært takknemlig, for hun var engstelig og mannen var i utlandet. vekteryrket. - Bente har jobbet hos oss en kort tid, men har utmerket seg meget positivt. Hun har allerede fått prøvd seg i forskjellige situasjoner som for eksempel en ranssituasjon, noe hun taklet på en meget god måte, sier Pedersen. Bente er godt likt blant de ansatte, og hun gjør alltid det lille ekstra på jobben. - Politiet spurte Bente om hjelp fordi de var usikre på hvordan de skulle håndtere situasjonen. Når Bente da reagerer på denne måten, på tross av kort fartstid i vekteryrket, viser det at Bente er en vekter som mest av alt ønsker å yte god service. Gir trygghet Securitas Bymiljø leverer uniformerte tjenester til butikker og kontorer i de fleste større byer i landet. Oppgavene er å ivareta kvalitets-, service-, og sikkerhetsprofilen gjennom å skape et trygt miljø samt forhindre tyveri, hærverk og andre uønskede hendelser. Vekterne har fokus på høy serviceprofil og høy kvalitet på tjenesten. De har god erfaring med, og mye kunnskap om, blant annet førstehjelp og konflikthåndtering. Taklet ran Agnar Pedersen, avdelingssjef for områdekontroll i Oslo sentrum, er imponert over vekteren sin innsats. Spesielt fordi hun er ung og kun har et par måneders erfaring innen Jeg så jo at hun var gravid, men kvinnen trodde ikke at smertene var rier fordi det var over en måned til termin. 24 timer 27

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen.

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen. Vaktbransjens egen skole Kurs og utdanning 2007 KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig

Detaljer

Vårt mål vil alltid være å iverksette sikkerhetstiltak i henhold til avtalt sikkerhets- og servicenivå for å skape trygghet for våre kunder.

Vårt mål vil alltid være å iverksette sikkerhetstiltak i henhold til avtalt sikkerhets- og servicenivå for å skape trygghet for våre kunder. OM BASTION SIKKERHET: Bastion sikkerhet ble stiftet i 2016. Selskapet er i en oppbyggingsfase, men vi har lang erfaring innen bransjen. Bastion Sikkerhet styres av en kvalifisert ledergruppe som har jobbet

Detaljer

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter.

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter. Sikkerhetsakademiet AS tilbyr mange ulike former for kurs innen sikkerhet. Vi tilbyr private og bedrifter et profesjonelt kursopplegg med dyktige instruktører. Vi har dyktige instruktører i alle fagfelt,

Detaljer

ORDENSVAKT KURS. Bli en politigodkjent ordensvakt.

ORDENSVAKT KURS. Bli en politigodkjent ordensvakt. S.O.S SECURITY AS er et offentlig godkjent vaktselskap. Vi er nasjonal leverandør av kurs for: - vektere - ordensvakter - arrangements sikkerhet - stadionverter - ISPS havnesikkerhet ORDENSVAKT KURS Bli

Detaljer

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2010

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2010 Sikkerhet Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Marked nøkkeltall Samlet var det 243 godkjente sikkerhetsselskaper i Norge ved utgangen av 2009. NHO Service organiserer 193 virksomheter

Detaljer

Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE. Kurs og utdanning INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV. www.vekterskolen.no

Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE. Kurs og utdanning INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV. www.vekterskolen.no Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE Kurs og utdanning 2006 INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig opplæring av vektere

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2 T-banen i Oslo har gjennomført et helhetlig program for bedre sikkerhetskultur. Som passasjerer har vi merket mange forbedringer på både informasjon og materiell. Men det er i tillegg mange viktige sammenhenger,

Detaljer

Building Technologies

Building Technologies Building Technologies Det er ikke sikkert noe skjer... ... men hvis noe skjer, er sikkert stikkordet Siemens alarmstasjon gjør alle sikringstiltak enda sikrere. Stasjonen mottar kontinuerlig alarmsignaler,

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

- A better sense of security

- A better sense of security - A better sense of security For en tryggere hverdag Sikkerhet har forskjellige betydninger for personer og bransjer. Ingen har like behov, derfor må alle behandles inviduelt. Alltid24 leverer skreddersydde

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE I E E T IKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅ D E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPL E REFLEKSJON REFLEKSJON T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE E I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e i e e t ikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk Rå d e t for sykepleieetikk Rådet for sykepl e REFLEKSJON REFLEKSJON t for sykepleieetikk Rådet for sykeple e i e e tikk Rådet for sykepleieetikk

Detaljer

Læreplan for sikkerhetsfaget i Securitas

Læreplan for sikkerhetsfaget i Securitas Læreplan for sikkerhetsfaget i Securitas Lærlingperioden for lærlinger i sikkerhetsfaget i Securitas går over to år. I løpet av de to årene vil lærlingen jobbe i ulike avdelinger. Lærlingene har mulighet

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Hjemmehjelp hvem velger du?

Hjemmehjelp hvem velger du? Hjemmehjelp hvem velger du? Du som er innvilget praktisk bistand husholdning (hjemmehjelp) kan velge om kommunen selv eller et privat firma skal yte tjenesten. Dersom du ønsker et privat firma, må du selv

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Erfaringer fra Ullevålskolens utvikling av flerkulturelt lederskap GØTEBORGSEMINARET 22.04.09 SAMME TILBUD, ENDRET BEHOV Når 3 blir 1 Aker Rikshospitalet

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Jeg var ikke forberedt på dybden og omfanget i svikten i beredskapen i Norge. Også jeg burde hatt en høyere bevissthet rundt risiko og beredskap.

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

VI GJØR FOLK TRYGGE VEKTERKURS

VI GJØR FOLK TRYGGE VEKTERKURS VI GJØR FOLK TRYGGE S.O.S SECURITY AS er et offentlig godkjent vaktselskap. Vi er nasjonal leverandør av kurs for: - vektere - ordensvakter - arrangements sikkerhet - stadionverter - ISPS havnesikkerhet

Detaljer

Saksframlegg. BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568

Saksframlegg. BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568 Saksframlegg BRUKERRELATERTE AVVIK/UHELDIGE HENDELSER I HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 10/9568 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Formannskapet tar sak om brukerrelaterte avvik/uheldige

Detaljer

Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15. Seniorrådgiver Lasse K.

Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15. Seniorrådgiver Lasse K. Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15 Seniorrådgiver Lasse K. Tenden Hvordan kan medlemsbedrifter i NHO Service bistå kommunene med

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Et verktøy mot svart arbeid

Et verktøy mot svart arbeid Dette materiellet er utviklet av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), en allianse mellom KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Alliansen arbeider forebyggende mot svart økonomi. Temaheftet sammen med det

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER

Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER ØKONOMISKE TRANSPORTLØSNINGER VÅR UTFORDRING OG STYRKE SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge Mannfolk mot vold Hvitt Bånd Norge Ekte mannfolk sier nei til vold mot kvinner! Hvitt Bånd Norge er menn i alle aldre som har én ting til felles: Vi engasjerer oss mot menns vold mot kvinner. Vi ønsker

Detaljer

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo RYKTE Foto: Terje Borud samarbeid Hovedkontor: 3. Industrivei 25 0668 Oslo Postadresse: Postboks 6441 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 09300 Faks: 2232 9001 www.tollpost.no Alltid i forkant RYKTE Foto: Terje

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Eventyrlyst? Lærling i utlandet

Eventyrlyst? Lærling i utlandet Eventyrlyst? Lærling i utlandet HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE I EUROPA? - Det er mulig om du vil Gjennom Erasmus + kan du enkelt ta deler av læretida i Europa. Noen fordeler med et utenlandsopphold: Unik kompetanse

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet 19.09.201 7 1 Om er en statlig etat med ca 600 ansatte på landsbasis. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. s utadrettede virksomhet foregår hovedsakelig

Detaljer

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig?

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig? som samarbeidspartner. Er det mulig? HMS-konferansen 2006 "Den viktigste møteplassen for HMS- og HR - engasjerte ledere og medarbeidere på Sør - Vestlandet" Direktør Ingrid Finboe Svendsen som samarbeidspartner

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Undersøkelse om forenkling 2015. Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen

Undersøkelse om forenkling 2015. Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen Undersøkelse om forenkling 2015 Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen Om utvalget Bransje (antall) Ansatte (antall) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 90 89 365 27 31 200 500 450 400 350

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Sammenhengen mellom og

Sammenhengen mellom og Sammenhengen mellom og Kvalitet HMS v/ Geir A. Molland Haugaland Kraft EBL 4. mars 2008 Forenklet historikk, et utgangspunkt HMS: Fra lavstatus til kritisk suksessfaktor Kvalitet: Fra selvfølgelighet /

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET OPPGAVER, ANSVAR, OG SIKKERHETSTILSTANDEN Nasjonal sikkerhetsmåned 2014 2 oktober 2014 Kommunikasjonsrådgiver Fredrik Johnsen 1 INNHOLD NSMs ansvars- og arbeidsoppgaver NSMs organisasjon Nyheter Sikkerhetstilstanden

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Et hundefaglig tidsskrift for aktive hundeeiere. Årgang 13. Nr. 6/10. Canis vi forandrer hundeverden! www.canis.no

Et hundefaglig tidsskrift for aktive hundeeiere. Årgang 13. Nr. 6/10. Canis vi forandrer hundeverden! www.canis.no Et hundefaglig tidsskrift for aktive hundeeiere Nr. 6/10 Årgang 13 Canis vi forandrer hundeverden! www.canis.no Adferd & læring FRIVILLIGE STARTER FRA UTGANGSSTILLING Tekst: Cecilie Køste & Morten Egtvedt

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING HMS under press? ISO bransjens utfordringer Hva og hvem er ISO bransjen? ISO er en fellesbetegnelse for disiplinene Isolering, Stillas og Overflate. Hovedaktører: Bilfinger, Beerenberg, KAEFER ENERGY,

Detaljer

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover.

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover. Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1 Ikke intensjoner om å bli leder. Spurt. Veldig eierskap. Min «baby». Jentene hans. Var som en

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON VEKTERTJENESTER OG VAKTHOLD PÅ TILKALLINGSBABSIS

KRAVSPESIFIKASJON VEKTERTJENESTER OG VAKTHOLD PÅ TILKALLINGSBABSIS Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON for VEKTERTJENESTER OG VAKTHOLD PÅ TILKALLINGSBABSIS Saksnummer: 2014/6348 INNLEDNING Sikkerhetsavdelingen ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) har ansvar for bl.a. fysisk

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013.

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. * Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. Mange personer med depresjon og angstlidelser eller med søvnproblemer, vedvarende smerter og utmattelse bekymrer

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon Krisekommunikasjon Kisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet og/eller troverdighet Utfordrende Overvåkning

Detaljer

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og tilknytningsperioden må ivaretas gjennom for eksempel oppstartsmøte/foreldremøte for

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

MILJØSTYRING I SKAGERAK KRAFT

MILJØSTYRING I SKAGERAK KRAFT MILJØSTYRING I SKAGERAK KRAFT Fremtidens Byer, Sandnes 15 april 2013 "Forankring av miljøledelse i det private en suksesshistorie fra Skagerak Kraft" Ingrid Thorsdal, Seksjonssjef Kvalitet & HMS Skagerak

Detaljer

Din komplette sikkerhetsleverandør

Din komplette sikkerhetsleverandør Din komplette sikkerhetsleverandør Sikkerhet for alt du vil beskytte 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO er din trygge partner i sikkerhet En sikkerhetsløsning er en viktig investering, som omfatter

Detaljer