Spørreskjema for Ung i Oslo 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørreskjema for Ung i Oslo 2009."

Transkript

1 Spørreskjema for Ung i Oslo Er du gutt eller jente? gutt jente 2. I hvilket år er du født? Hvilken klasse går du i? 9.klasse 10.klasse 1.vg 4. Hvem bor du sammen med nå? Mor og far Bare mor (Sett ett kryss) Bare far Mor og hennes nye samboer eller ektefalle Far og hans nye samboer eller ektefelle Like mye hos mor og far Jeg bor alene Annet Hvilken bydel bor du i: Grunerløkka Alna Sagene Østensjø St. Hanshaugen Nordstrand Frogner Søndre Nordstrand Ullern Bjerke Vestre Aker Grorud Nordre Aker Sentrum/Marka Gamle Oslo Jeg bor ikke i Oslo Stovner

2 5. Hvor lang utdanning har din mor? Ungdomsskole eller mindre Yrkesskole eller yrkesfaglig utdanning på videregående skole (Sett ett kryss) Gymnas eller allmennfaglig utdanning på videregående skole Universitets eller høyskoleutdanning av lavere grad (sykepleer, sosionom, ingeniør, lærer og lignende) Universitetsutdanning av høyere grad Vet ikke 6. Hvor lang utdanning har din far? Ungdomsskole eller mindre Yrkesskole eller yrkesfaglig utdanning på videregående skole (Sett ett kryss) Gymnas eller allmennfaglig utdanning på videregående skole Universitets eller høyskoleutdanning av lavere grad (sykepleer, sosionom, ingeniør, lærer og lignende) Universitetsutdanning av høyere grad Vet ikke 7. Har din mor lønnet arbeid utenfor hjemmer? Mor er hjemmeværende Mor jobber deltid (Sett bare ett kryss) Mor jobber heltid Mor er arbeidsledig Mor er trygdet Mor studerer Mor er død vet ikke 8. Har din far lønnet arbeid utenfor hjemmer? Far er hjemmeværende Far jobber deltid (Sett bare ett kryss) Far jobber heltid Far er arbeidsledig Far er trygdet Far studerer Far er død vet ikke 9. Hvor er du født? I Norge Annet land. Skriv hvilket:. 10. Er dine foreldre født og oppvokst i Norge? Ja a) Mor er født i Norge Nei b) Mor er oppvokst i Norge c) Far er født i Norge

3 d) Far er oppvokst i Norge 11. Snakker dere norsk hjemme? Ja Ja, sammen med et annet språk Nei, vi snakker ikke norsk hjemme 12. Hvor god økonomi mener du at din Mye bedre familie har sammenliknet med andre Noe bedre norske familier? Litt bedre Verken bedre eller dårligere Litt dårligere Noe dårligere Mye dårligere Hvor ofte har det hendt deg at foreldrene dine ikke har hatt råd til å gi deg penger slik at du kunne være med på. Sett ett kryss for hver linje Mange Noen få En gang Aldri ganger ganger Dagsutflukter med skolen Leirskole eller lengre skoleturer Skolefester eller andre tilstelninger for skolens elever Aktiviteter med venner som koster penger (kino, idrettsarrangement, konsert og lignende) Fritidsaktiviteter der man må betale for å å komme inn eller være medlem (for eksempel fritidsklubb, korps eller idrettslag). Turer med idrettslaget eller annet lag eller forening 13. Hvilken religion eller trossamfunn Statskirka tilhører du? En frikirkemenighet Den katolske kirke Annet kristent trossamfunn Jeg er muslim

4 14. Ligger den skolen som du går på Ja i nabolaget der du bor? Nei Jeg tilhører annen religion (buddhist, hinduist m.m) Jeg er ikke med i noe trossamfunn 15. Hvor flink mener du at du er på skolen Svært flink, jeg er en av de beste. sammenliknet med de andre elevene? Godt over gjennomsnittet Litt over gjennomsnittet Gjennomsnittlig Litt under gjennomsnittet Godt under gjennomsnittet Dårlig, jeg er en av de svakeste 16. Hvor lang tid bruker du daglig Jeg gjør aldri lekser på lekser? Mindre enn en halv time om dagen Omtrent en halv time (Sett bare ett kryss) Omtrent en time Omtrent to timer Omtrent tre timer Omtrent fire timer Mer enn fire timer 17. Sist du fikk karakterer i karakterboka, hvilke karakterer fikk du i: Matematikk Norsk Engelsk Hvor mange hele dager har du vært borte fra skolen i løpet av siste måned, siste 30 dager? a) På grunn av sykdom b) På grunn av skulk c) Av andre grunner Ingen 1 dag 2 dager 3-4 dager 5-6 dager 7 dager eller mer 19. Hvor godt passer følgende utsagn eller påstander for deg? Jeg synes skolearbeidet er meningsløst Passer Passer Passer Passer Passer nesten ofte noen sjelden nesten bestandig på meg ganger på meg aldri på på meg på meg meg

5 Det er kjedelig å gå på skolen Jeg er dårlig forberedt til undervisningen Jeg legger ikke nok innsats i skolearbeidet Jeg synes at skolearbeidet er for lett Jeg synes at skolearbeidet er for vanskelig Jeg mistrives når jeg er på skolen Jeg vil gjerne slutte skolen Jeg vil gjerne bytte skole Jeg kommer dårlig ut av det med lærerne 20. Hva tror du at du vil gjøre når du er ferdig Begynne på allmennfaglig videregående med ungdomsskolen? Begynne på yrkesfaglig videregående Begynne å jobbe eller se etter en jobb Ikke noe 21. Hvor sannsynlig tror du det er at du vil Svæt sannsynlig begynne å studere på universitetet? Ganske sannsynlig Ganske usannsynlig Svært usannsynlig 22. Tenk tilbake på siste uke, siste 7 dager, hvor ofte gjorde du noe av de følgende tingene? Var hjemme hele kvelden Var ute til etter klokka 10 om kvelden Var ute og kom hjem etter midnatt 0 ganger 1 gang 2 ganger 3 ganger 4 ganger 5 ganger 6 ganger 7 ganger 23. Hvor lett eller vanskelig er det for deg å oppnå eller motta følgende fra dine foreldre: Nærhet og omsorg Svært Ganske Ganske Svært vanskelig vanskelig lett lett

6 Samtaler om personlige problemer Råd om skole og utdanning Råd om andre ting som du er opptatt av Annen hjelp 24. Hvor lett eller vanskelig er det for deg å oppnå eller motta følgende fra dine venner: Nærhet og omsorg Samtaler om personlige problemer Råd om skole og utdanning Råd om andre ting som du er opptatt av Annen hjelp Svært Ganske Ganske Svært vanskelig vanskelig lett lett 25. Hvor godt passer følgende utsagn eller påstander for deg? Jeg bruker tid på, og er sammen med mine foreldre på hverdager Jeg bruker tid på, og er sammen med mine foreldre i helgene Nesten aldri Sjelden Noen ganger Ofte Nesten alltid 26. Vet dine foreldre hvor du er på Nesten bestandig lørdagskveldene? Ofte Noen ganger Sjelden Nesten aldri 27. Hvor godt passer følgende utsagn eller påstand for deg? Det er viktig for mine foreldre at jeg gjør det godt på skolen Hjemme er det klare regler og grenser for hva jeg kan gjøre Passer svært Passer ganske Passer ganske Passer svært godt godt dårlig dårlig

7 Jeg har klare avtaler med mine foreldre for hva jeg kan gjøre når jeg er ute Jeg har klare avtaler med mine foreldre om når jeg skal komme hjem om kvelden Mine foreldre vet hvem jeg er sammen med når jeg er ute om kveldene Mine foreldre vet hvor jeg er når jeg er ute om kveldene Mine foreldre kjenner vennene mine Mine foreldre kjenner foreldrene til mine venner Mine foreldre snakker ofte med foreldrene til mine venner Mine foreldre og vennene til mine foreldre møtes av og til for å snakke sammen Mine foreldre følger med i hva jeg gjør på fritida 28. I hvor sterk grad er du enig eller uenig I følgende påstander? Mine foreldre har venner i nabolaget Mine foreldre kjenner navnene til mange av våre naboer Mine foreldre besøker våre naboer av og til Naboene kommer av og til på besøk til mine foreldre Noen ganger låner vi ting fra våre naboer (melk, redskaper o.l.) Våre naboer låner av og til ting fra oss (melk, redskaper o.l.) Helt Litt Verken enig Litt Helt enig enig eller uenig uenig uenig 29. Hvor sannsynlig eller usannsynlig er det at dine naboer ville gjort noe med det hvis.? Svært Ganske Usikker Nokså Svært

8 sannsynlig sannsynlig usannsynlig usannsynlig... ungdommene begynte å skulke skolen og henge rundt i nabolaget... ungdommene begynte å male grafitti på husene ungdommene begynte å oppføre seg uforskammet mot de voksne en slåsskamp starta foran huset der du bor noen blei dradd inn i en bil eller et hus i den gata der du bor 30. Her kommer noen spørsmål om hvor godt du kjenner andre ungdommer som bor i nabolaget der du bor: Nesten Noen Ganske De Nesten ingen få mange fleste alle Hvor mange ungdommer på din egen alder, som lever nær der du bor, kjenner du av utseende? Hvor mange ungdommer på din egen alder, som lever nær der du bor, vet du navnet på? Hvor mange ungdommer på din egen alder, som lever nær der du bor, snakker du med når du treffer dem? 31. hvor stor grad passer følgende utsagn eller påstander med din situasjon? Mine foreldre har dårlig økonomi Mine foreldre har ikke råd til å ha bil Mine foreldre har nesten ikke penger til å betale for det nødvendigste (mat, husleie, telefon o.l.) Mine foreldre mangler penger til å betale for ulike fritidsaktiviteter som jeg gjerne ønsker å delta i (idrettsaktiviteter, musikkinstrumenter o.l.) Nesten Sjelden Noen Ofte Nesten aldri ganger alltid 32. Hvor godt passer følgende utsagn med det du mener? Sterkt Litt Litt Sterkt

9 enig enig uenig uenig Noen ganger oppstår det situasjoner som rettferdiggjør at folk blir slått eller får juling Når noen behandler meg dårlig er det helt i orden å gi han/hun juling eller slå tilbake Noen ganger er det nødvendig å slå til folk for å beskytte min ære hos mine jevnaldrende Blant mine venner, er den som ikke svarer på et personlig fysisk angrep ved å slå tilbake, en feiging 33. Hvor godt passer følgende utsagn på deg? Sterkt Litt Litt Sterkt enig enig uenig uenig Noen ganger er det nødvendig å røyke sigaretter for å være en del av vennegjengen Noen ganger er det nødvendig å drikke alkohol for å være en del av vennegjengen Noen ganger er det nødvendig å røyke hasj eller cannabis for å være en del av vennegjengen 34. Hva mener du er viktig for å få respekt fra dine venner? Å gjøre det godt på skolen Å gjøre det godt i idrett Å drikke alkohol Å røyke sigaretter Å røyke hasj eller cannabis Å ha et bra utseende Å være i opposisjon til voksne Å naske i butikker Øker Øker Har ingen Minker Minker respekten respekten betydning respekten respekten mye litt noe mye 35. Tenk tilbake på siste uke, siste syv dager, hvor godt beskriver følgende utsagn dine følelser?

10 Nesten Sjelden Noen Ofte aldri ganger Jeg blei lett irritert og i dårlig humør Jeg fikk sinneutbrudd som jeg ikke kunne kontrollere Jeg ønsket å knuse eller ødelegge noe Jeg hadde en høylydt krangel med noen Jeg hylte mot noen eller kastet ting rundt meg 36. Hvor godt passer følgende utsagn for deg? Svært Ganske Ganske Ikke i det godt godt dårlig hele tatt Når jeg tenker på hvordan jeg vil komme til å se ut i framtida er jeg fornøyd Jeg tenker ofte at jeg er stygg og lite tiltrekkende Jeg er fornøyd med kroppen min Jeg er glad for de endringene som har skjedd med kroppen min i løpet av de siste få åra Fysisk føler jeg meg sunn og sterk Jeg er tilfreds med livet mitt Jeg er lykkelig 37. I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander? En kan bryte de fleste regler dersom de ikke passer Jeg følger de reglene som jeg ønsker å følge Når alt kommer til alt er det svært få absolutte regler i livet Det er vanskelig å stole på noe, fordi alt forandrer seg Ingen vet hva livet vil komme til å kreve En kan aldri være sikker på noe i livet Sterkt Litt Vet Litt Sterkt enig enig ikke uenig uenig

11 Noen ganger er det nødvendig å bryte regler for å lykkes Å følge regler er ingen sikker veg til å lykkes 38. Hvor ofte opplevde du noen av de følgende psykiske plagene siset uke siste 7 dager? Nervøsitet En plutselig frykt uten noen synlig grunn Jeg følte meg anspent Jeg var trist eller hadde liten lyst til å gjøre noe Jeg manglet matlyst Jeg følte meg ensom Jeg gråt lett eller ønsket å gråte Jeg hadde søvnproblemer Jeg var trist og lei meg Jeg hadde ikke lyst til å gjøre ting Jeg var nedtrykt og hadde liten energi Framtida virket håpløs Jeg tenkte på å begå selvmord Jeg følte at alle hadde sviktet meg Jeg hadde ingen å snakke med Aldri eller Sjelden Noen Ofte nesten aldri ganger 40. Har du vært utsatt for noe av det følgende? (Sett bare ett kryss) En alvorlig ulykke En alvorlig sykdom Ja, i løpet Ja i løpet Ja, men det er Nei av siste av siste mer enn ett år aldri 30 dager år siden

12 At foreldrene dine har blitt skilt eller separert En alvorlig krangel mellom dine foreldre Opplevd at foreldrene dine har hatt en alvorlig krangel seg i mellom Vært vitne til en voldsepisode hjemme der en voksen deltok Blitt dradd inn i en voldsepisode hjemme der en voksen deltok At en av dine søsken elller en av dine foreldre døde At en venn døde Brudd med kjæresten Blitt holdt utenfor av dine venner Et brudd med en av dine venner Fått overraskende dårlige karakteter Far eller mor har blitt arbeidsledige Blitt utvist fra klassen eller sendt til rektor Blitt utvist fra skolen Utsatt for et seksuelt overgrep 41. Hvor godt passer følgende utsagn på deg? Passer Passer Passer Passer svært ganske ganske svært godt godt dårlig dårlig Jeg føler at jeg er verdt like mye som andre Jeg føler at jeg har mange gode egenskaper Alt i alt mener jeg at jeg er mislykket Jeg er like flink som mange andre Jeg har ikke mye å være stolt av Jeg synes jeg er bra nok

13 Alt i alt er jeg fornøyd med meg selv Jeg skulle ønske at jeg hadde mer selvrespekt Noen ganger tenker jeg at jeg ikke strekker til i det hele tatt Noen ganger føler jeg meg helt ubrukelig 42. Hvor sterk tillit har du til følgende institusjoner eller instanser i samfunnet: Kirken Grunnskolen Rettsvesenet Politiet Stortinget Regjeringen Media Fagforeninger Helsevesenet Sterk tillit Ganske mye tillit Ganske lite tillit Svært liten tillit 43. Hvor enig er du i følgende utsagn? Det er masse sosiale aktiviteter og liv i mitt nabolag Det er godt å bo i mitt nabolag I framtida vil jeg gjerne fortsette å bo i nærheten av der jeg bor nå Sterkt Litt Litt Sterkt enig enig uenig uenig 44. Har du i løpet av siste år, siste 12 måneder: Ja Nei Flyttet til et annet sted Byttet skole 45. Har du i løpet av de siste fem åra:

14 Ja Nei Flyttet til et annet sted Byttet skole 46. Hvor mye veier du i HELE kilo? (Sett ett tall i hver rute) Svar Kilo 47. Hvor høy er du i centimeter? (Sett ett tall i hver rute) Svar Centimeter 48. Hvordan passer følgende utsagn for deg? Passer Passer Passer Passer svært ganske ganske svært dårlig dårlig bra bra Jeg tror på Gud Min tro er viktig for meg Jeg ber regelmessig til Gud Jeg leser regelmessig i religiøse skrifter Jeg går regelmessig på religiøse møter Jeg deltar regelmessig i andre religiøse aktiviteter enn bare møter Jeg er sikker på å få hjelp fra Gud om jeg trenger det Jeg har søkt hjelp fra Gud når jeg har trengt det Mine beste venner er religiøse De fleste av mine bekjente er religiøse Min mor er religiøs Min far er religiøs

15 I den senere tid har en del alternative trosretninger eller religiøse forestillinger blitt populære. Disse går gjerne under samlebetegnelsen new age. Hvilken mening har du? Sett ett kryss for hver linje. Spådomskunster (tarotkort, glasskuler og lignende) Tankeoverføring Synske evner Astrologi (stjernetyding) Spiritisme (tro på ånder) Gjenferd og spøkelser Engler Jeg er overbevist om at det er rett Det kan være rett noen ganger Skeptisk, men ikke helt avvisende Jeg er helt avvisende Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere? (Sett ett kryss) Ingen Mindre enn til til til 1000 Mer enn 1000 NB: En meter bøker Hvor mange bøker har du lest den siste måneden (ikke skolebøker)?..(antall) Hvor mange rom har leiligheten eller huset du bor i? (Du skal ikke telle med kjøkken, gang og bad) I huset/leiligheten jeg bor er det.rom Hvor mange personer bor sammen i leiligheten/huset deres? Svar:..(skriv antall personer) Hvor godt stemmer disse utsagnene? Stemmer svært godt Stemmer ganske godt Stemmer ganske dårlig Stemmer svært dårlig Foreldrene mine er svært interessert i skolearbeidet mitt

16 Foreldrene mine hjelper meg ofte med skolearbeidet Foreldrene mine synes det er bortkastet å ta lang utdannelse Foreldrene mine roser meg ofte for skolearbeidet mitt Foreldrene mine snakker sjelden med meg om skolen Foreldrene mine oppmuntrer meg til å fortsette på skolen Har foreldrene dine gått på foreldremøter og andre møter om har med skolen å gjøre? (sett ett kryss) Foreldrene mine går alltid på foreldremøter Foreldrene mine går som regel på foreldremøter Foreldrene mine går av og til på foreldremøter Foreldrene mine går aldri på foreldremøter Hvis du hadde fått deg en jobb nå, ville du heller jobbe enn å gå på skolen? Ja Nei Har du hatt samleie med noen? Ja Nei Tenk deg at du ble lagt inn på sykehus for en lenger periode. Ville de beste vennene dine besøked eg jevnlig? (Sett ett kryss) Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Det tror jeg ikke Har ingen jeg ville kalle venner nå for tiden Har du minst en venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig? (Sett ett kryss) Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Det tror jeg ikke Har ingen jeg ville kalle venner nå for tiden Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med? En eller to faste En eller to faste som ofte er med i en gjeng med ungdommer En gjeng som holder sammen

17 (Sett ett kryss) Nokså tilfeldig hvem jeg treffer på Er ikke så ofte sammen med jevnaldrende Annet: 49. Røyker noen av de følgende personene regelmessig? Far Nei Ja Jeg har ingen Mor Søsken (en eller flere) 50. Hvor mange ganger har du røykt tobakk fra du blei født til i dag? Aldri ganger ganger ganger ganger ganger ganger eller mer Røyker du? Har aldri røykt Har røykt før, men har sluttet helt nå Røyker, men ikke daglig Røyker daglig 51. Hvor mye tobakk har du røykt, i gjennomsnitt, Ikke noe i løpet av siste måned siste 30 dager? Mindre enn en sigarett i uka Mindre enn en sigarett per dag (Sett bare ett kryss) 1-5 sigaretter om dagen 6-10 sigaretter om dagen sigaretter om dagen Mer enn 20 sigaretter daglig 52. Hvor mange ganger har du brukt noe av dette fra du blei født til i dag? Skråtobakk Aldri ganger ganger ganger ganger ganger ganger eller mer

18 Snus 53. Hvor mange ganger har du brukt noe av dette i løpet av siste 30 dager? Skråtobakk Snus Aldri ganger ganger ganger ganger ganger ganger eller mer 54. Hvor mange ganger har du brukt noe av dette fra du blei født til i dag? Ritalin utskrevet av lege Ritalin skaffet på andre måter Aldri ganger ganger ganger ganger ganger ganger eller mer 55. Hvor ofte har du drukket noe av det følgende i løpet av siste måned, siste 30 dager? Øl Rusbrus Vin Brennevin Aldri ganger ganger ganger ganger ganger ganger eller mer 56. Hvor ofte har du drukket alkohol (uansett type)? Fra du blei født til i dag I løpet av de siste 30 dager 57. Hvor ofte har du blitt full? Aldri ganger ganger ganger ganger ganger ganger eller mer Aldri ganger ganger ganger ganger ganger ganger eller mer

19 Fra du blei født til i dag I løpet av de siste 30 dager 58. Drikker du alkohol på noen av de følgende stedene? Hjemme Hjemme hos andre I sentrum Andre steder utendørs I en bar eller på pub På fest for ungdomsskolen På fest for videregående I en ungdomsklubb På turer med idrettslag eller andre lag og foreninger Andre steder Aldri Sjelden Noen ganger Ofte Jeg drikker ikke alkohol 59. Hvor ofte har du brukt noen av de følgende stoffene? Sovepiller eller beroligende kjøpt på apotek eller i butikk Hasj eller marihuana Amfetamin LSD Ecstasy Kokain Heroin Aldri ganger ganger ganger ganger ganger ganger eller mer

20 Relevine Fleinsopp Sniffestoffer (f..eks. lim) Anabole stereoider Hjemmebrent 60. Hvor gammel var du første gang du gjorde noe av dette? Drakk alkohol Blei full Røykte en sigarett Røykte sigaretter daglig Brukte hasj eller marihuana Har aldri 11 år eller 12 år 13 år 14 år 15 år eller gjort det yngre eldre Får du lov til å ovcrnatte på steder der det er både gutter og jenter, uten at det er voksne til stede? Ja Nei Hvis du skulker skolen og dine foreldre fikk vite om det, hva tror du de ville gjøre? (Sett ett kryss) De ville ikke bry seg De ville bli skuffet eller lei seg De ville bli veldig sinte Hvis du stjal noe fra en butikk og dine foreldre fikk vite om det, hva tror du de ville gjøre? (Sett ett kryss) De ville ikke bry seg De ville bli skuffet eller lei seg De ville bli veldig sinte Hvis du kom hjem,og du hadde drukket deg tydelig De ville ikke bry seg beruset (full), hvordan tror du de foreldrene dine ville De ville bli skuffet eller lei seg reagert? (Sett ett kryss) De ville bli veldig sinte 61. Hvor mange ganger har du i løpet av siste år, siste 12 måneder gjort noe av det følgende?

21 Aldri En gang ganger ganger ganger ganger ganger eller mer Stjålet noe til en verdi av mindre enn 3 kinobilletter Stjålet noe til en verdi av mer enn 3 kinobilletter Brukt fysisk makt for å rane eller stjele noe Brutt deg inn i en bygning eller bil for å stjele noe Med vilje ødelagt eller knust noe som ikke var ditt Begått andre straffbare handlinger 62. Besvar følgende spørsmål ut fra hvordan det passer for deg? Har du i løpet av siste år blitt utsatt for vold? Har du i løpet av siste år brukt vold mot noen? Aldri En gang ganger ganger ganger ganger ganger eller mer 63. Hvordan tror du foreldrene dine ville reagert dersom du gjorde noe av dette? Hvis du ville røyke sigaretter Hvis du ville drikke deg full Hvis du ville røyke hasj eller marihuana Fullstedig Sterkt Gansk mye De ville ikke i mot i mot i mot bry seg Hender det at du får alkohol av foreldrene dine? Ved spesielle anledninger, som nyttårsaften, 17mai og lignende Til søndagsmiddagen Ofte Av og til Aldri

22 Til å ha med på fest Tenk tilbake på de siste 12 månedene. Hvor ofte i løpet av denne tiden har du opplevd følgende problemer i forbindelse med at du har drukket alkohol? (Hvis du ikke har drukket alkohol, kan du gå videre til neste spørsmål) Sett ett kryss for hver linje Aldri 1 gang 2-4 ganger Kommet opp i slåsskamp, oppført deg dårlig eller gjort andre noe vondt Vært borte fra skolen Plutselig befunnet deg på et sted og ikke husket hvordan du kom dit Hatt en trist periode Blitt fortalt av en venn eller nabo at du burde slutte eller begrense drikkingen 5-10 ganger Mer enn 10 ganger 64. Hvor mange ganger har du gjort noe av det følgende i løpet av siste år, siste 12 måneder? Slått til noen Slått noen ned Sparket noen Fiket til noen Tatt nakketak på noen Truet noen med vold Truet noen til å ha seksuelle handlinger med deg Truet noen til å ha samleie med deg Aldri En gang ganger ganger ganger ganger ganger eller mer 65. Hvor mange av dine venner tror du har gjort noe av det følgende i løpet av siste år, siste 12 måneder? Ingen Noen få En del De fleste Nesten alle Stjålet noe til en verdi av mer enn 3 kinobilletter Brutt seg inn i en bygning eller en bil for å

23 stjele noe Ødelagt eller knust ting som ikke tilhørte dem 66. Hvor mange av dine venner tror du gjør følgende? Ingen Noen få En del De fleste Nesten alle Røyker sigaretter Drikker alkohol (øl, vin, brennevin) Blir fulle i det minste en gang i måneden Røyker hasj eller marihuana Egler seg inn på andre for å slåss Øppsøker eller er på jakt etter slåsskamper Her er det beskrevet en del handlinger som har å gjøre med brudd på regler i skole og samfunn. Andre spørsmål gjelder ting som er ulovlige eller på grensen til det ulovlige, men som mange likevel gjør. Kryss av på hvor mange ganger du har gjort det i løpet av siste år, og hvor gammel du var første gang. Har du aldri gjort det, setter du et kryss i ruta til venstre. Har du i løpet av de siste 12 måneder stjålet noe til en verdi av mer enn tusen kroner? sniffet? mobbet eller plaget andre? drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset? stjålet penger eller noe annet fra en venn? sprayet på vegger, busser,t-baner og lignende? truet til deg penger eller ting? vært i slåsskamp hvor du har brukt våpen (for eksempel kniv)? brutt deg inn for å stjele noe? med vilje ødelagt eller knust vindusruter, buss, seter, telefonkiosker, postkasser eller lignende? blitt innkalt til rektor for noe galt du har gjort? lurt deg fra å betale på buss, tog eller lignende? skulket skolen? Har aldri gjort det Hvor gammel var du første gang Omtrent hvor mange ganger siste år?

24 vært borte en hel natt uten at foreldrene dine visste hvor du var? stjålet bil eller motorsykkel? hatt en voldsom krangel med en lærer? tatt varer fra butikk uten å betale? vært i krangel eller slagsmål med noen som har en annen hudfarge eller kulturell bakgrunn enn din egen? truet noen eller utøvet vold mot noen? brukt hasj eller marihuana? brukt andre narkotiske stoffer? tyvlånt sykkel eller moped? drukket hjemmebrent? 67. Hvor mange ganger har du opplevd, eller vært med på, følgende fra du blei født til i dag? Blitt innbrakt til politiet fordi du var mistenkt For å ha begått en straffbar handling? Blitt forhørt av politiet på grunn av mistanke om at du hadde vært med på noe straffbart? Tilstått en straffbar handling som du har begått? Tilstått til politiet en straffbar handling som du ikke har begått? Nekta overfor politiet en straffbar handling som du har begått? Blitt dømt for en straffbar handling, som du ikke har begått Aldri En To ganger gang ganger ganger eller mer 68. Driver du med noen form for trening eller idrett? Nesten aldri En gang i uka To ganger i uka 3 ganger i uka 4-6 ganger i uka Nesten hver dag 69. De følgende spørsmåla er om sport og idrettsaktiviteter Nesten En gang To ganger Tre ganger 4-6 ganger Nesten aldri i uka i uka i uka i uka hver dag

25 Hvor ofte deltar du i idrett og trening på skolen, i tillegg til gymnastikktimene? Hvor ofte trener eller konkurrerer du i et idrettslag? Hvor ofte driver du med idrett og trening på egen hånd? Hvor ofte anstrenger du deg slik at du blir andpusten eller svett 70. Deltar du i organiserte fritidsaktiviteter utenom skoletimene? Nesten Mindre enn En gang 2-3 ganger 4-5 ganger Nesten aldri en gang i uka i uka i uka i uka hver dag 71. Hvor ofte gjør du noe av det følgende? Er sammen med venner uten at voksne er til stede Går på kino Går på kafé Rusler rundt for å se i butikker Er i sentrum om kveldene eller i helgene Står og henger utafor eller inne i en kiosk eller et kjøpesenter Er på fest Går på snackbar Går på idrettsarrangement Går i svømmehall utenom skolen Nesten Mindre enn 1-2 ganger 1-3 ganger 4 ganger eller aldri en gang i måneden i uka mer i uka i måneden

26 Går i teater Går på bibliotek Går på klassisk konsert Går på annen konset Oppsøker utesteder med levende musikk Går på museer eller kunstgallerier

27

28

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 Er du gutt eller jente? Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65 Går du på Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Trives du på skolen Trives godt 96,1 % 123 Trives dårlig

Detaljer

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant)

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) 1. SPM128 Trives du på skolen? Klassetrinns forskjell er

Detaljer

Kjønn. Skoletrinn. Ungdata Fusa Dato :45 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 %

Kjønn. Skoletrinn. Ungdata Fusa Dato :45 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 10 9 8 7 6 4 3 2 1 Kjønn Er du gutt eller jente? Gutt Jente Skoletrinn 10 9 8 7 6 4 3 2 1 67,7 % Går du på 32,3 % Ungdomsskole Videregående 10 9 8 7 6 4 3 2 1 Trivsel

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i Levanger og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 () / Uke 3 7 () Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 -VG3 Antall: 644 () / 687 () Svarprosent: 88 () / 92 () Standardrapport

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal, og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 () / Uke 11 12 () / Uke 8 () Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 411 () / 414 () / 442 () Svarprosent: 81 () / 82 () / 88 ()

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 22 () / uke 19 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 267 () / 264 () Svarprosent: 84 () / 100 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Fusa og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 47 () / Uke 6 7 () Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 136 () / 118 (US) / 77 (VGS) () Standardrapport tidspunkt (videregående)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ung i Oslo 2012: ende 32,2 prosent har begge foreldrene født f

Ung i Oslo 2012: ende 32,2 prosent har begge foreldrene født f Ung i Oslo 2012: Svarprosent 72 Utvalg i underkant av 10 000 Niende, tiende og første f videregående ende 32,2 prosent har begge foreldrene født f i et annet land. Disse betegnes som unge med innvandrerbakgrunn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 Ungdata-undersøkelsen i 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7-12 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 4003 (US) / 2812 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 61 (VGS) Nøkkeltall (videregående) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Tydal 2014

Ungdata-undersøkelsen i Tydal 2014 Ungdata-undersøkelsen i 214 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 37 Klassetrinn:. 1. trinn Antall: 25 Svarprosent: 9 Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Norge 2013

Ungdata-undersøkelsene i Norge 2013 Ungdata-undersøkelsene i Norge 201 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Klassetrinn: VG1 VG Antall: 16 199 Svarprosent: 6 Svarfordeling (videregående skole) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012

Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012 Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Vår 2012 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 217 Svarprosent: 77 Presentasjon Løten foreldremøte 20.11.2013 Ressurser Foreldre og trivsel

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010 Ungdata-undersøkelsen i 2010 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 Antall: 957 Svarprosent: 78 Nøkkeltall (videregående skole) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik 2010 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik 2010 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 49 () / uke 8 13 () Klassetrinn: VG1 Antall: 299 () / 141 () Svarprosent: 71 () / 32 () Standardrapport tidspunkt (videregående

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013 Ungdata-undersøkelsen i 013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 547 (US) / 35 (VGS) Svarprosent: 91 (US) / 56 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013 Ungdata-undersøkelsen i 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 42 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG2 Antall: 4543 (US) / 3499 (VGS) Svarprosent: 83 (US) / 65 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Hvaler 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Hvaler 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Hvaler og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 12 14 () / uke 15 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 131 () / 120 () Svarprosent: 88 () / 70 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport klassetrinn (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 17 20 Klassetrinn: 9. 10. trinn + VG1 Antall: 482 (US) / 206 (VGS) Svarprosent: 85 (US) / 70 (VGS) Nøkkeltall (videregående skole)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 14 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 198 Svarprosent: 92 Presentasjon storforeldremøte i Øyer 04.06.2013) Tillit Andel som mener

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten 2010 og 2012

Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten 2010 og 2012 Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke? () / uke 50 51 (2013) Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 407 () / 445 () Svarprosent:? () / 84 () Standardrapport undersøkelse

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg:

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg: VEDLEGG Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting Innhold i vedlegg: Side Konsentrere deg om skolefag 1 Motstå press fra jevnaldrende om å drikke øl, vin eller sprit 2

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten 2010 og 2012

Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten 2010 og 2012 Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke? () / uke 51 (2013) Klassetrinn: VG1 Antall: 123 () / 172 () Svarprosent:? () / 61 () Standardrapport undersøkelse (videregående

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Nord-Trøndelag 2011-2013

Nord-Trøndelag 2011-2013 2011-2013 Nøkkeltall (ungdomsskolen) FAKTA OM UNDERSØKELSENE: Tidspunkt: sept. 2011 - des. 2013 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 3050 Svarprosent: 83 Vedlegg 1 til Rapport 01/2015 Fylkesstatistikk Ungdata

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Alstahaug 2013

Ungdata-undersøkelsen i Alstahaug 2013 Ungdata-undersøkelsen i Alstahaug FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 (US) / uke (VGS) Klassetrinn: 8.. klasse + VG Standardrapport klassetrinn Antall: 67 (US) / (VGS) Svarprosent: 8 (US) / 7 (VGS)

Detaljer

Ungdata 2015. Velkommen til Ungdata!

Ungdata 2015. Velkommen til Ungdata! Ungdata 2015 Velkommen til Ungdata! Du skal klikke eller krysse av i den ruta som passer best. Er det spørsmål som du synes er vanskelige, eller som du ikke har lyst til å svare på, kan du hoppe over dem.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Vadsø 2013

Ungdata-undersøkelsen i Vadsø 2013 Ungdata-undersøkelsen i 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 217 Svarprosent: 70 Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for

Detaljer

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i ÅS kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Re kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Tønsberg kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sandefjord kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Horten kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Herøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Nøtterøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Problematferd VGS. Vinning, hærverk, vold og annen problematferd

Problematferd VGS. Vinning, hærverk, vold og annen problematferd Problematferd VGS Vinning, hærverk, vold og annen problematferd Ungdata-undersøkelsen i Levanger 0 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 0. klasse + VG VG3 Antall: 644 (US) / 683

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Nordland 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Nordland 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Nordland og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14 24 () / uke 6 9 () Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 269 () / 371 () Svarprosent: 67 () / 83 () Standardrapport tidspunkt (Vest-Lofoten

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Sandnes 2010 og 2013

Ungdata-undersøkelsene i Sandnes 2010 og 2013 Ungdata-undersøkelsene i Sandnes og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 47 49 () / uke 9 15 () Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 Antall: 2360 () / 2466 () Svarprosent: 93 () / 94 () Standardrapport undersøkelse

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Grimstad 2013

Ungdata-undersøkelsen i Grimstad 2013 Ungdata-undersøkelsen i Grimstad 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 1 12 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 778 Svarprosent: 86 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Grimstad 2013

Ungdata-undersøkelsen i Grimstad 2013 Ungdata-undersøkelsen i Grimstad 201 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 12 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 778 Svarprosent: 86 Svarfordeling (ungdomsskolen) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune:

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Standardrapport, svarfordeling for elever i videregående skole bosatt i den enkelte kommune. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-12 Klassetrinn:

Detaljer

Filvask 2014-2016. Tabell 0.1: Andel som slår ut på ulike tulleindikatorer. Ungdata 2014.

Filvask 2014-2016. Tabell 0.1: Andel som slår ut på ulike tulleindikatorer. Ungdata 2014. Filvask 2014-2016 I løpet av prosjektperioden er det utviklet et system for «vasking» av dataene som samles inn i regi av Ungdata. Det er valgt ut åtte grupper av spørsmål som er egnet til å luke ut useriøse

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdomsskoleelever i Roan kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de

Detaljer

Ressurser U-skole. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner

Ressurser U-skole. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ressurser U-skole Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ungdata-undersøkelsen i Levanger 01 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Ressurser VGS. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner

Ressurser VGS. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ressurser VGS Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ungdata-undersøkelsen i Levanger FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 45 Klassetrinn: 8.. klasse + VG VG Antall: 644 (US) / 68 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 174 Svarprosent: 90 Standardrapport svarfordeling (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi,

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2013

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2013 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 203 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6 Klassetrinn: 8. 0. klasse Antall: 25 Svarfordeling Svarprosent: 85 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 5 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport svarfordeling

Detaljer

Foreldrekonferanser november 2016

Foreldrekonferanser november 2016 Foreldrekonferanser november 2016 Hvordan kan vi sammen støtte ungdommens læring og utvikling? Vi er kjempestolte av elevene våre! Ny rekord Nairobi-prosjektet! Innspill fra foreldremøtet vg1 og vg2 i

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport svarfordeling Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

A. Bakgrunnsopplysninger

A. Bakgrunnsopplysninger 1 A. Bakgrunnsopplysninger 1. Kjønn 2. Alder (1) Mann (2) Kvinne år 3. Sivilstand (1) Enslig (2) Samboer (3) Gift (4) Separert/skilt (5) Enke/enkemann (6) Registrert partnerskap 4. Hvilket fylke betrakter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Skodje 2014

Ungdata-undersøkelsen i Skodje 2014 Ungdata-undersøkelsen i Skodje 201 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 1-15 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 17 Svarprosent: 91 Svarfordeling (ungdomsskolen) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Meløy 2015

Ungdata-undersøkelsen i Meløy 2015 Ungdata-undersøkelsen i Meløy 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 12 13 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 226 Svarprosent: 87 Svarfordeling (ungdomsskolen) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport kjønn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent: 82% Skole

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen 2013 Presentasjon for ungdomsrådet og elevrådene

Ungdomsundersøkelsen 2013 Presentasjon for ungdomsrådet og elevrådene Ungdomsundersøkelsen 201 Presentasjon for ungdomsrådet og elevrådene Grimstad rådhus 0. april 201 Ungdomsundersøkelsen 201 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 778 Svarprosent: 86

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 16 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 810 (US) / 703 (VGS) Presentasjon 02.06.2015 Svarprosent: 84 (US) / 58 (VGS)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2013

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2013 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 16 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 2445 Standardrapport kjønn Svarprosent: 85 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Skodje 2014

Ungdata-undersøkelsen i Skodje 2014 Ungdata-undersøkelsen i Skodje 214 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14-15 Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 174 Svarprosent: 91 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler VGS Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Gausdal 2016

Ungdata-undersøkelsen i Gausdal 2016 Ungdata-undersøkelsen i Gausdal 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 197 Svarprosent: 79 Presentasjon 26.mai 2016 Kommunestyret HVA ER UNGDATA? Fellesprosjekt

Detaljer

Problematferd U-skole. Vinning, hærverk, vold og annen problematferd

Problematferd U-skole. Vinning, hærverk, vold og annen problematferd Problematferd U-skole Vinning, hærverk, vold og annen problematferd Ungdata-undersøkelsen i Levanger 0 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 45 Klassetrinn: 8. 0. klasse + VG VG Antall: 644 (US) / 68

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Frosta 2014 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Frosta 2014 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Frosta og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 25 () / uke 1 () Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 119 () / 14 () Svarprosent: 93 (213) / 89 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Risør og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 () / uke 11 13 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 258 () / 242 () Komitemøte 9. juni Svarprosent: 90 () / 89 () UNGDATA

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler U-skole Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 5 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik 2010, 2012 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik 2010, 2012 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik, og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 49 () / uke 48 51 () / uke 8 13 () Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 747 () / 821 () / 86 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

Rapport 01/2015 Fylkesstatistikk Ungdata Nord-Trøndelag. Seksjon Nord-Trøndelag Jo Arild Salthammer

Rapport 01/2015 Fylkesstatistikk Ungdata Nord-Trøndelag. Seksjon Nord-Trøndelag Jo Arild Salthammer Rapport / Fylkesstatistikk Ungdata - Nord-Trøndelag Seksjon Nord-Trøndelag Jo Arild Salthammer Rapporten gir en sammenstilling av resultater fra Ungdata-undersøkelser gjennomført i ti kommuner og ved seks

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport klassetrinn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand 2016

Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand 2016 Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 15 Klassetrinn: 8. + Antall: 2 8 (US) / 1 16 (VGS) Svarprosent: 8 (US) /? (VGS) Nøkkeltall, klassetrinn (ungdomsskole/1

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013 Ungdata-undersøkelsen i Verdal 013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 547 (US) / 35 (VGS) Svarprosent: 91 (US) / 56 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer