SYNSTE MØRE TORSDAG 16. SEPTEMBER 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYNSTE MØRE TORSDAG 16. SEPTEMBER 2010"

Transkript

1 SYNSTE MØRE TORSDAG 16. SEPTEMBER TORSDAG 16 SEPTEMBER 2010 NR 33 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ramponert hus Kai Olav Ulvestad ser seg fortvila om i huset han eig i Syvde. I løpet av nokre timar laurdagskvelden vart den nyoppussa einebustaden fullstendig vandalisert. SIDE 4 Sibelco vil kartlegge støy Måling av støy og tiltak for å redusere dette, vert ein viktig del av planlegginga av utviding av lagerområde ved Sibelco Nordic på Åheim. På folkemøtet tysdag orienterte verksdirektør Ove Sollid og Bernt Heggøy frå firmaet Kilde Akustikk om planane og bad om innspel frå bygda. Vi er berre i startfasen på arbeidet, sa Sollid til dei frammøtte. SIDE 6 og 7 Laurdag er det Åheimfest! SIDE 12,13 og 21 Sameinar kreftene Saman står vi sterkare! erkjenner politikarane i Sande og Vanylven. Tysdag var det fellesmøte mellom dei to formannskapa der dei samordna samferdselsstrategien for både Rovdefjordbrua, Sande Fastlandssamband, vegstandard, ferjer og flyruter m.m. Det godt og vel tre timar lange møtet gjekk føre seg i ein vennskapeleg, uhøgtideleg og god tone. Dei har ikkje alltid vore like samstemde som det vi opplevde tysdag. Her ser vi til venstre ordførarane Jan Helgøy og Dag Vaagen finpusse utkastet til fråsegn for sambandet på øyane, assistert av rådmann i Sande, Synnøve Vasstrand Synnes, planleggar Oddbjørn Indregård og rådmann i Vanylven, Gudmund Sandnes. SIDE 8 og 9

2 FØDDE 2 SYNSTE MØRE TORSDAG 16. SEPTEMBER 2010 HELSINGAR Eid sjukehus, 2. september: Prinsessa kom på 10 årsdagen til systå, 3725 g og 52 cm lang. Stolte søsken og foreldre er Gunvor 12 år, Emilie 10 år, Elin og Anfinn Eriksen Martinus Krøvel Gratulerer med 2 års dagen din i morgon 17/9. Hipp Hurra!! Gode klemma frå Silja og Tomine, mamma og pappa Adrian Berge Kalstø Vi vil gratulere gullgutten vår i Haugesund med 2 års dagen den 22. september. Vi gler oss til å komme på besøk! Klem frå mormor og morfar Nina Moltubakk Vik Vi gratulerer med 30-årsdagen 20. september! Kos dej masse! Helsing frå oss heime på Rovde Eirik Vikebakk Norheim Vi vil gratulere vår blide og flinke skulegut med 6 årsdagen som var i går 15. september. Masse klemmar frå mamma og pappa. Mathias kom til verda Julie og Henrik er stolte og glade storesøsken! Solveig Bae og Ole Andrè Nordal Volda sjukehus, 8. sept: Ein gut. Anne May og Asgeir Sætrevik, Åram DØYPTE Linus Kolstad ble døpt i Tiller kirke i Trondheim 29. aug. Ellen Kolstad og Kenneth Sjåstad er hans foreldre. DØDE Leidulf Grebstad, Sætre, døydde 10. september, 74 år gammal. Oddrun Holsvik, Syvde, døydde 14. september, 85 år gammal. KYRKJA Søndag 19. september Vanylven kl : Familiegudsteneste. Sokneprest Ivar Austrheim. Dåp. Bok til fireåringane. Hausttakkefest. Takkoffer til Barne- og ungdomsprosjektet. Rovde kl : Familiegudsteneste. Sokneprest Ivar Austrheim. Presentasjon av konfirmantane. Bok til fireåringane. Hausttakkefest. Takkoffer til Barnekoret. Dalsfjord kl : Jubileumsgudsteneste. Biskop Ingeborg Midttømme m. fl. Nattverd. Takkoffer: Kyrkjelyden sitt barne- og ungdomsarbeid. Flatraket kl : Sokneprest Kari Leine Balog. Søndagsskule Åheim, Sion, kl Lenita Vedvik Den nydelig prinsessa mi vert 5 år no den Vil gratulere deg so masse med dagen, håpe du får en fin dag med mange pakkar. Gla i deg vennen. Kos og klem frå mamma. Fride Nybø Wefring Gratulerer så mykje med 9 års dagen din den 21.09! Håper du får ein fin dag! Stor klem frå Vilde, Håvard, mamma og pappa TAKK Familien takkar alle for kondolanse-helsingar, medkjensle og gåve til Frelsesarmeèn i høve vår kjære mamma Margit Palma Sannes sin bortgang. Familien Vår varmaste takk for all omtanke, blomster og helsingar ved vår kjære Knut Petter Brekke sin bortgang og gravferd. Også stor takk til Åheimtun for god omsorg og pleie. Petra, Anny og Ottar m/familiar Vår varmaste takk for all omtanke, blomster og helsingar ved vår kjære Haldis Berge sin bortgang og gravferd. Margrethe og Aksel Inge, Ragnhild og Jan-Ronny m/familie Elin Søvik Nygård og Einar Nygård Gratulerer tante Elin og oldefar med dagane idag. Tante vert 23 og oldefar 75! Stor klem frå Gretha Ope møte i samband med demensaksjonen: Hunderi til Hareid Han er professor i fysikk, og har ei lang merittliste frå fleire universitet, både frå Noreg, Island, Sverige, USA og New Sealand. Men på Hareid skal han prate om korleis det er å vere næraste pårørande til ein person med Alzheimer. Han var gift med Inger Anne Ree Hunderi. Ho var fysioterapeut, men ho var også ein habil amatørkunstnar. Då ho var 55 år, fekk ho diagnosen Alzheimer. Ho måtte slutte i jobben, men held fram med å male. Fleire av desse maleria viser utviklinga i sjukdommen hennar. Dei spenner frå motiv med liv, lykke og livs- Pensjonistmøte på Eidsåtun Var 1. september. Det var fint vêr og godt frammøte, ca. 75 stk. Leiar, Mary Vik ynskte velkomne og vi opna med å synge Pensjonistsongen til akk. på piano ved Harald Krokenes. Så vart det ord for dagen v/ Elsa Aaland. Ho las diktet Dei gode ord av Bjarne Rabben, så eit stykke som heitte Styring, og til sist eit dikt av Johan H. Grimstad som heitte Barcarole. Etterpå vart det sunge De nære ting før fylkesleiar i M og R pensjonistlag, Oddfinn Thue fekk ordet. Han fortalde fyrst om tilknytninga han hadde til Åheim, der far hans kom ifrå. Så tok han for seg arbeidet i 19. september er 17. søndag etter pinse, og tekstane for dagen vitnar så tydeleg om oppstoda at dagen vert kalla påskedag om hausten. Job 19,26 : Når det ikkje er noko att av mi hud og mitt kjøt er borttært, då skal eg skoda Gud. Rom 8,18: Eg meiner at det vi må SØNDAG I KYRKJA REFERAT pensjonistforbundet som no har medlemar. Kva forbundet står for og kva påverknad ein kan ha ved å vere samla i ein så sterk organisasjon. Namnet er no forandra frå Norsk Pensjonistforbund til Pensjonistforbundet, ikkje alle er enige i dette, men slik er det vel alltid når noko vert forandra. Logoen er også ny, den har no fire hjerter som er fletta i kvarandre og står for mottoet forbundet arbeider ut ifrå. Som er: tryggleik, helse, økonomi og kultur. Dette var interessant å høyre på, og Thue fikk overrekt blomster og den kjente olivinsteinen Peridot på ei plate lida her i tida, ikkje er for noko å rekna mot den herlegdomen som ein gong skal openberrast og verta vår. Luk 7,14f: Så sa han: "Unge mann, eg seier deg: Stå opp!" Då sette den døde seg opp og tok til å tala, og Jesus gav han til mor hans. Vi minner om helsingar til denne spalten er gratis. Hugs fullt namn på den det blir helsa til. Vi må helsingane innnan måndag kl glede, etterkvart som sjukdommen utvikla seg, blir bilda meir og meir triste. Ektemannen, Ola Hunderi, har i ettertid skrive dikt til desse bilda. Han følgde henne tett i sjukdomsutviklinga. Ho var m.a. med han på jobben ved NTNU, fordi ho ikkje klarde å vere heime åleine. Då ho vart for sjuk til å bu heime, flytta Ola, i ein periode inn på sjukeheimen ilag med henne. I boka fortel han i prosaform, om denne utfordrande tida i samlivet deira om korleis det var å misse ein kjær ektefelle litt etter litt, medan ho framleis var i live. Bilda til Inger Anne og dikta til Ola har blitt til ei bok som heiter Vegen inn i skuggeheimen. Musiker og komponist Karl Seglem har laga musikk til dikt og bilde. Denne CD-en ligg ved boka. Boka har fått svært god omtale. Det er ganske unikt, også internasjonalt, at ein person med Alzheimer får formidle tankane og følelsane sine. Inger Anne døydde i juni i år, 68 år gammal. Det er ei sterk historie Ola Hunderi let oss få ta del i. Alle er velkomne til møtet på Hadartun, kl 18.00, skriv Demensforeininga i ei pressemelding. av bjørk. Så fekk formann i Eldrerådet, Sigmund Vik, ordet. Han tok opp problemet med fellesreiser frå sjukehus for eldre, også utfylling av skjema ved reising til og frå. Slik forholda til desse no er, bør det verte ei forandring på, til det betre. Han peika og på at vi treng Eldresenter, og at den nye sjukeheimen må kome snarast. Etter matykta song Marit og Magne Sørdal tre fine songar, og Magne spela på keyboard til. Leiaren orienterte så om turen som Vanylven Pensjonistlag har planlagt til Runde Miljøsenter 15. sept. Mange hadde meldt seg på og enno fleire var det plass til. Så kom Marit og Magne frampå att med gamle slagera, og det er noko som alle lika å høyre på, og det var veldig fint. Oddfinn Thue takka for laget for seg og kona, og Mary takka for frammøte og las diktet Ferdaskrinet, og ynskte så vel heim. Og som vanleg reiste vi oss og song Den fyrste song til slutt. E. Aa

3 RETTING Ubunden lokalavis for Vanylven og dei næraste bygdene. 3 SYNSTE MØRE TORSDAG 16. SEPTEMBER 2010 Kjem ut på Fiskå kvar torsdag. Redaktør og dagleg leiar: Vidar Parr BILETET Synste Møre ønskjer å arbeide etter "Vær Varsom"-plakaten sine reglar for god presseskikk. Den som meiner seg utsett for urettmessig avisomtale, vert oppmoda til å ta kontakt med redaktøren. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnt av Norsk Presseforbund. PFU handsamar klager mot pressa i presseetiske spørsmål. Adressa til PFU er: Prinsensgt. 1, Pb 46, Sentrum 0101 Oslo. Telefon Telefax: Røwdetunet I reportasjen vår frå opninga av parkanlegget på fødestaden til P. M. Røwde i Bø-tunet skreiv vi at ein no i reiselivssamanheng vil kalle staden Rovdetunet. Her må vi vedgå at vi har høyrt feil og slik tillagt leiaren i grendalaget ei urett utsegn. Det Olav Ljoså (biletet) sa i talen sin, var at ein no, i reiselivssamanheng, ville kalle staden for Røwde-tunet. Vi seier oss leie for feilen. UTELIV Krabbefestival på Rosenlund, fredag og laurdag I helga er det duka for storopplegg på Rosenlund. Kokt krabbe med tilbehør, karaoke, show og dans vert servert. Fredag er det karaokekveld med dyktige Per Sindre Årvik som vert. Han har godt lydanlegg og stort utval i låtar. Her er det mulig å bli kveldens popstjerne! Lørdag blir langborda dekka. Underholdning og dans vert ordna av Sigfrid Eiksund og Gunnar GP Pedersen (biletet). Med nærare 200 årlege konsertar, show og dansespelingar, er artistparet stadig på farten med livleg musikk, glade historier og vitsar. Gunnar GP var ofte gjest i programmene Du skal høre mye fra Rorbua i Tromsø, der han både sang og fortalte skrøner. GP har lang fartstid som programleder i NRK med egne serier som; Syng og le, Glade minner, og andre. Sigfrid og Gunnar GP har et bredt musikalsk repertoar, som ville fengedei danseglade. Allsangfaktoren er også høg Syvdeportalen er tittelen John Willy Klungre har sett på dette dette blinkskotet Vi har, som vi vona på, fått reaksjonar på fiskespørsmålet vi vidareformidla i førre avis. VIDAR PARR Det var, for kort å repetere, brørne Henrik og Nikolai Haugen som var innom med fisken morfaren deira, Svein Stranden, hadde fått i Syltefjorden.. Redaksjonen sin mest fiskekyndige stogga ved at det måtte vere ein brisling, men at han var i største laget til å passe inn i den forklaringa. No har vi altså fått hjelp frå lesarane. Svein Stranden sjølv ringjer ikkje lenge etter at han har fått avisa i hende og går journalisten heimehøyrande litt lengre inne i fjorden i rette, godt støtta av konsultasjonar med andre som jamnleg dreg fisk på fjorden der. Han kan fortelje at dei har fått slik fisk før og at alle ser bort frå at dette er brisling, mellom anna fordi han ikkje hadde piggar under buken som vi ville kjent om vi strauk fingeren langs den. Marie Lovise Widnes, frå Hareid og Syltefjorden skriv slik: Eg er slett ikkje ekspert på fisk, og de har kanskje alt fått løysinga. Men eg vil berre fortelje at då eg var ung, lærte vi å kjenne forskjell på sild NATUR God hjelp frå lesarane løyste truleg fiskegåta Helsar heim På veg gjennom Rovdefjorden tysdag, i moderat fart la M/V Island Enforcer kursen om Bytevika og drog i fløyta då den passerte Bondhus. På brua stod kaptein Nils Kåre Bondhus som slik helsa heimatt. Bondhus har slutta i Siem Offshore og kome over på eit sunnmørsk reiarlag. For hans vedkomande er det Island Offshore med eit framifrå ny- og brisling, med å stryke tommelen langs buken frå sporden og framover. Brislingen har mothakar under buken, det har ikkje silda. Når dei stengde småsild eller brisling i Syltefjorden, var det ofte blanding. Brislingen var så fin å krydre, så vi sorterte dei på denne måten. Så dersom denne fisken ikkje har mothakar frå sporden og fram under buken, er det i alle fall ingen brisling. I mi fiskebok står det at brislingen er frå fjorten til atten centimeter, men det kan vel finnast eitt og anna åløkje mellom dei? Skriv altså Mari-Lovise. Hadde vi visst dette då vi hadde fisken her! Men han er, som vi skreiv sist, vandra vidare i næringskjeda. Sidan vi ikkje kan påvise piggar eller ikkje, vaklar vår fiskekyndige mellom om han skal vere påståeleg og hevde det var eit åløkje med lite kjennbare mothakar, eller bøye av og la spørsmålet henge vidare i lufta. Men utpå kvelden får han telefon frå ein annan røynd fiskar, Elias Bakkebø på Åheim. Fisken det er bilete av er ein sardin. Eg har fått han både i nota og elles, og eg har sett han ofte ved Middelhavet.. Ovanfrå i sjøen liknar han faktisk litt på makrell. Eg har smakt han og, men han er ikke så god som silda, fortel Bakkebø. Sigmund Vik frå Slagnes, godt vand på sjøen, ringjer oss da- bygg. M/V Island Enforcer er eit spesialbygg med heile seks kraner og den største lyfter 200 tonn. Den har også to store row miniubåtar og skal nyttast til undervassarbeid på havbotnen. Den har plass til 120 mann medan det maritime mannskap er berre mann av det. Båten går no til oppdrag på Haltenbanken. Hallstein Ljoså han har sendt oss. Og namnet høver vel ganske godt? gen etter vi fekk e-brevet frå Marie Lovise. Han gir oss same råda: Stryk frå sporden og framover og kjenn etter mothakar. For brislingen og silda kan vere vanskeleg å sjå skilnad på. Eg fiska mykje brisling saman med svigerfar i Midsund i tidlegare tider. Det var fisk mellom 9-10 cm som var best til hermetisering og hadde best pris. Etter ei bok eg har kan han bli opptil 20 cm. Men eg trur helst dette er ein sardin. Dei høyrer til i sørlegare farvatn, men det er døme på at dei har forvilla seg opp til våre område før. Eg synest å sjå ein blåleg farge frå sporden og framover på biletet og det styrkjer meg i teorien om at det er ein sardin. Jon-Arve Kjøde har hjelpt oss ut av så mang ei knipe. No ringer han og gir same råda som dei andre når det gjeld å skilkje brisling frå sild: Kjenn etter skjela under buken. Det er også slik at på brislingen er bukfinnen plassert loddrett under framre del av ryggfinnen. På silda er bukfinnen lengre bak. Vi SARDIN: Fisken vi fekk var visst korkje sild eller eit "åløkje" av ein brisling. Mykje tyder på at det er ein gjest frå varmare strok - ein sardin. nemner at fleire har slege frampå om sardin kan vere løysing. Jon-Arve ser slett ikkje bort frå det, og nemner den blålege fargen som Sigmund Vik også var inne på. Dermed synest saka avgjord. Opplysningar på nettet støttar og det Vik og Kjøde seier om blåfargen. Her står det at sardin kan verte opptil 28 centimeter. Han er underbit, har som regel ein mørk flekk bak gjelleloket og svært ofte er det også ei rekke med små. blå flekkar langs sidene. Fisken er ein stimfisk, men nordover hos oss finn vi han berre enkeltvis eller i små stimar, les vi. Så kan ein spørje seg om det er slik med denne som andre tradisjonelt sørlegare artar, at dei vert meir vanlege langs kysten vår. Eller trekkjer han berre i retning oljen?

4 For dyrt i kulturskulen? SYNSTE MØRE TORSDAG 16. SEPTEMBER Femåring skadd i trafikkulukke Den fem år gamle jenta som var skadd i trafikkulukka i Gursken fredag, får behandling ved St. Olavs Hospital i Trondheim. VIDAR PARR Det var fredag ettermiddag at familien, der begge dei vaksne er frå Vanylven, men siste åra busette i Sula kommune, vart utsette for ei ulukke ved Almestad i Gursken. Familen, som køyrde i ein varebil, var på veg sørover og kolliderte med ein utanlandskregistrert personbil på veg nordover. Personbilen skal ha kome over i feil køyrebane. Politiet stadfester overfor Synste Møre at det er mistanke om at sjåføren i den utanlandsregistrerte bilen var påverka av alkohol. Den fem år gamle jenta i familien vart alvorleg skadd i ulukka. Ho vart, etter å ha blitt frigjort frå den kollisjonsskadde bilen, Eitt drosjenummer Skal du bestille drosje i Vanylven, skal du ringe nummeret til Vanylven Taxi SA Ordninga gjeld frå 15. september. KJELL BRENNE Vanylven Taxi vart oppretta for fleire år sidan, men fram til no har praksis vore at ein ringjer direkte til den drosja som skal ta oppdraget. Men frå 15. september skal all bestilling skje til eit felles nummer for alle drosjene i Vanylven. Turane vert fordelte på dei bilane som skal ta turen, i utgangpunktet næraste drosje. Dette gjeld for alle turar utanom køyring som kjem inn under pasienttransport, opplyser koordinator for dro- Fengsla for innbrot sendt til sjukehus i Ålesund. I helga vart ho overført til St. Olavs Hospital Trondheim. Vi snakka i middagstida i går med kommunikasjonsrådgjevar Christina Yvonne Olsen ved St. Olavs Hospital. Ho kunne då gi følgjande melding: Tilstanden hennar er alvorleg, men stabil. Ho får behandling ved intensivavdelinga her sjene, Arve Osnes. Skal ein til lege, terapeut eller sjukehus, sorterer denne transporten inn under helsetenesta. Det er i vedkomande instituasjon/behandlar som då vurderer behovet for transport og bestiller dette gjennom pasientreiser, slik ordninga er i Natt til tysdag vart ein person teken på fersk gjerning under innbrot i ein fritidsbustad på Fiskå Det var ikkje folk i huset då innbrotet fann stad. Personen vart sett fri etter samtale med politiet. Seinare på natta fekk så politiet melding om innbrot i Fiskå ungdosmhus. Politiet kom til staden og pågreip ein person som viste seg å vere den same som hadde vore i fritidsbustaden tidlegare på natta. Mannen vart då arrestert og sett i vartekstfengling i arresten på Eid, opplyser politiet. ULUKKA fredag skjedde på Almestad i Gursken. Avkøyrsla til kiosken ser vi om lag midt på biletet. (FOTO: Stein Lilleøy, Vestlandsnytt) ved sjukehuset. Foreldra til jenta skal ikkje ha fått alvorlege skader i ulukka. dag. Men for alle andre drosjeturar: Ring nummeret til Vanylven Taxi. Kun eitt nummer kan vere lett å ha i hovudet, men kanskje er det ein ide å legge det inn på mobilen? FISKÅ UNGDOMHUS vart heimsøkt av innbrot natt til tysdag. Fekk hus Til og med omnen vedomnen er øydelagd, seier ein fortvila Kai Olav Ulvestad. Huset hans i Syvde vart rasert i løpet av nokre timar laurdag kveld. VIDAR PARR Huset på Haggardsbakkane på Eikrem i Syvde har stått tomt nokre veker etter at den som sist leigde det har kjøpt anna hus. No var det pussa opp att, og huseigar Kai Olav Ulvestad vurderte å selje huset eller eventuelt finne ny leigetakar. Bad og kjøken var såleis pussa opp, delvis med nytt inventar. Sjølv er Ulvestad busett i Volda. Naboar reagerte Naboar oppdaga laurdagskvelden at noko var på ferde og oppdaga at ruter blei knust. Politiet vart kontakta og rykte ut. Men innan politiet kom til staden hadde vedkomande som var i huset kome ut og både prøvd seg på ein bil og sett kursen mot eit anna hus i nærleiken. Folk i området fekk stogga mannen og halde han under kontroll til politiet kom. Gjerningsmannen teken Lensmann Tor Sæther seier at dei meiner å ha klare bevis på kven som har utført ugjerning. Vedkomande er polsk leigearbeidar og var nett komen til Syvde. Han har tilstått det som er gjort og er, i følgje lensmannen, svært lei seg for det han har stelt i stand. Mannen var rusa under ugjerinnga. Lensmannen strekar også under at mannen sine kollegaer tek sterk avstand frå det som har skjedd. Dette er ein enkeltperson som har utført ei handling. Han er truleg alt sendt ut av landet og vil bli straffa for det han har gjort. I dette tilfellet er det ikkje snakk om bot, men fengsel både på grunn av innbrot og grovt skadeverk, seier Tor Sæther. Store skadar I huset på Eikrem i Syvde står Kai Olav Ulvestad og ventar på taksmann. Inventar på bad og kjøken er knust og brote sundt. Store spegelglasruter i fleire rom er knuste. Eg veit ikkje kva dette vil koste å stelle i stand att. Det får takstfolka avgjere. Men eg kan ikkje skjøne anna enn at vi snakkar om hundretusenar, seier Kai Olav Ulvestad. Einskildtilfelle Mannen som har tilstått ugjerninga skulle utføre arbeid for Kleven Maritime på Rovde.. Vi tykkjer dette er svært leit. Vi har i fem år hatt store grupper polske arbeidarar både hos oss og underleverandørar utan å oppleve slikt. Det er viktig å vere klar over at dette er handlingar ein einskildperson har utført. Å gjere dette til noko som ei heil gruppe har ansvaret for eller er medskuldige i, vil vere fullstendig feil. Dei polske arbeidarane er minst like fortvila over at slikt kan skje som vi andre er, seier Tore Roppen i Kleven Maritime. TRASIG: Naturlegvis synest eg det er trasig å bli utsett for noko slikt, seier Kai Olav Ulvestad medan han ser seg rundt i huset der det meste av inventar er knust og skadd. BADET. Dusjkabinettet er rive over ende og knust. Toalettskåla er knust og øydelagt. KJØKENET: Kjøleskåp, kjøkeninnreiing, oppvaskmaskin - alt er skamfare og øydelagt VINDAUGE er knust rundt heile huset. Vis er under til høgre korleis stovevindauget ser ut utanfrå - og rett under korleis det ser ut innanfrå stova. (Alle detaljfoto er tekne av Kai Olav Ulvestad)

5 Framhevar Rovdefjordbrua SYNSTE MØRE TORSDAG 16. SEPTEMBER et rasert Finn ein løysing? Tok ikkje klage til følgje Formannskapet handsama tysdag ein klage frå Aksjonsgruppa for bevaring av Holmeknausen, Fiskå grønt, Norsk handikaplag og Fiskå Idrettslag i saka om godkjenning av reguleringsplan Fiskå. Formannskapet fann ikkje at klagen inneheld nye moment og tok ho ikkje til følgje. Ein av dei populære treff stadene i Vanylven, kiosken med Moens Kro & Motell på Tunheim, stengde dørene søndag kveld. Det blir leita etter løysingar og kiosken skal vere open komande helg, får vi opplyst. VIDAR PARR KIOSKEN har vore ein populær treffstad spesielt for unge. Klokka søndag kveld stengde storkiosken ved Moens Kro- og Motell. Det skjedde etter at det siste tida har vore oppslag på døra om reduserte opningstider. Nils Olav Moen, som driv verksemda, seier stenginga skuldast svikt i omsettinga i sommar. Dette har i sin tur ført til at bedrifta har fått likviditetsvanskar slik at ein ikkje greier å dekke dei løpande utgiftene. Løysing? Sidan stenginga søndag, har Moen vore på jakt etter å finne løysingar som kan gjere at dørene kan opnast att og drifta halde fram, Han opplyser til oss onsdag at det no er bestemnt at kiosken skal halde ope i helga. Om det er eit teikn på at ein finn løysingar som gjer at ein kan kome tilbake til faste, permannete opningstider, kan Moen ikkje seie sikkert enn. Det er eit klart ønskje og noko vi prøver å få til. Men førebels kan eg ikkje love anna enn at vi skal gjere så godt vi kan, seier Moen. Pensjonatdelen er ikkje vore råka av stenginga. DIN LEVERANDØR AV BYGGEVARER STORT UTVALG I IMPREGNERT TRELAST Nystøl & Fagerhol AS 6143 FISKÅBYGD Tlf Fax E-post: Fagbutikken i Ditt Distrikt! Etterlyste asfaltering I kommunestyret sist veke vart det teke opp korleis det går med tiltrengd asfaltering i Vanylven. OLE MAGNE KVALSVIK Under eventuelt vart saka teken opp av Randulf Lillebø (Sp) som særleg trekte fram situasjonen i Småstranda. Det er sagt at ein i haust skal ta ein del frå Åheim og over mot Maurstad, men dekket er langt verre langs stranda utover mot Slagnes og i delar av Vikebogen. Her er djupe groper som fyller seg med vatn når det regnar. Det skurrar at ein ikkje legg på verste strekninga vi har, meinte Lillebø. Ottar Jan Løvoll (Ap) peikte på at han hadde teke opp spørsmålet i 2009 og bedt samferdselsrådgjevar Per Brandal kome i dialog med vegvesenet for å framskunde asfaltering. Gleda vart stor då eg i mars i år såg Digernes i vegvesenet fortelje kva stadar på Fv 61 som skulle få asfalt, og at fire strekningar i Vanylven var mellom dei, medan vi i 2009 berre fekk på ei strekning i Syltefjorden. No har dei lagt på Eidså og Tunheim, men eg undrast kva tid dei skal legge det som vart sagt med meter oppover mot Bekslevatnet og 800 meter på Tue. Vi må i alle fall få det som var lova, sa Løvoll og bad administrasjonen ta kontakt høgre opp i trappa. Nils Olav Moen (FrP) meinte og at det var trong om nytt dekke både i Småstranda og over mot Maurstad. Det bekymringsfulle er at det som vert lagt av nytt vert lagt tynnare og tynnare for å spare pengar, sa Moen. Varaordførar Magne Løvoll (Sp) kunne opplyse at han hadde vore i kontakt med vegvesenet tre gongar. Eg spurde særleg om det kunne finnast litt ekstra midlar på budsjettet med tanke på Fiskå sentrum, der det kjem mange klager på skarpe holer frå krysset og nedover. Der fekk eg til svar at alt er disponert, men eg er lova at byggeleiar asfalt i vegevesenet vil ta ein tur for å sjå på tilhøva med tanke på neste år. Sommarferie og anna har gjort at det tek litt tid, men eg har purra opp og ventar på at han om ikkje lenge skal seie seg hit. Det tillyste arbeidet mot Maurstad reknar eg med vil verte teke no i haust, sa Løvoll.

6 Utviding ved Sibelco: SYNSTE MØRE TORSDAG 16. SEPTEMBER Spanande planar, men ma Folkemøtet tysdag om Sibelco Nordic sine planar om utviding synte at det ikkje er lett å sameine industridrift med godt bumiljø i området rundt. Møtet gav i så forstand lite avklaringar. ORIENTERER: Verksdirektør Ove Sollid orienterte om planar som ligg føre om utviding ved Sibelco Nordic på Åheim, der Bernt Heggøy og Kilde Akustikk er leigde inn til å stå føre srabeidet som skal gjerast i forhold til kartlegging av støy og tiltak mot dette. OLE MAGNE KVALSVIK Sibelco treng som skrive tidlegare meir lagerplass. Det gjer at dei vil skyte bort meir fjell nord for kaia og utvide området for lagring av sand. Samstundes er det plan om å bygge tre nye siloar for tørka produkt og håpet er og at Norsk Hydro vil velje å legge fabrikk for maling av sand til magnesiumproduksjon til Åheim. I ein startfase Kommunalsjef Atle Arnesen var møteleiar. Han gav ordet til verksdirektør Ove Sollid som orienterte om situasjonen for Sibelco og dei behov det har skapt for nye tiltak. Det er klart at dette vil få betydning for omgjevnadane. Den største utfordringa er først og fremst støy og støvflukt. Vi er så vidt komne i gang med planane, men vil gjennom eit møte som dette sikre tidleg og lik informasjon til bygda, sa Sollid. Han uttrykte håp om at ein gjennom utvidinga kunne få bort mykje støy frå køyring med dumperar og hjullastarar gjennom å bygge eit større system med kulvertar og transportband for utmating av sand på området og direkte lasting på båt. Men eg vil understreke at dette er himla kostbare prosjekt og langt fram. Vi ser fleire og fleire mulegheiter for utnytting av materialet olivin, og Åheim har ei spanande framtid, men vi er berre i ein startfase med dette, sa Sollid Kartlegging av støy Det skal no arbeidast vidare med mellom anna støykartlegging. Firmaet Kilde Akustikk er leigde inn til å gjere dette arbeidet. Bernt Heggøy frå Kilde orienterte om arbeidet, der ein no skal gå i gang med å kartlegge støykilder og gjere målingar og berekningar. Det er viktig å vite kva ein gjer og at det vert målt over tid. Men vårt arbeid er vel så mykje å gjere berekningar ut i frå tenkte framtidige situasjonar og i forhold til dempande tiltak, sa Heggø mellom anna. Han trekte likevel fram at norske støygrenser ikkje tek omsyn til bakgrunnsstøy som til dømes trafikk, men er like for by og land. Ut i frå forsking på kva folk reagerar på og kva det vert meint ein må akseptere med ei verksemd i nærleiken er også støygrensene heva litt i nye reglar. Ikkje Bryggja med det første Det vart invitert til spørsmål og innspel til det vidare arbeidet frå dei frammøtte. Mellom det som kom fram her var spørsmålet om kvifor den eksisterande miljøvollen i si tid ikkje vart høgre. Det kjenner eg ikkje så mykje til, men trur det hadde med utsynet for dei som bur lavare nede i byggefeltet. men vi har masse stein vi skal verte kvitt, så ikkje noko er betre om vi fekk lov å bygge denne høgre, sa Ove Sollid. Når det gjaldt eit spørsmål om å avlaste Åheim ved å starte opp att på Bryggja, peikte Sollid på at det framleis er uroleg situasjon ute i Europa. Det var ein tøff prosess då vi gjekk til driftskvile og vi ønskjer å vere sikre på at situasjonen er varig før vi opnar att her, slik at vi slepp dette på nytt, sa Sollid. Betre maskiner Meir lovnadar kunne han gje i forhold til spørsmål om å skifte ut eldre og bråkete makiner. Her meinte han at eigarane også no ser det fornuftige i å ha nyare maskiner som er meir driftssikre og mindre på verkstad, slik at ein til neste år har eit større budsjett til investering og skifting av maskinparken. Derimot hadde han ikkje tru på at det var gjennomførbart å ha lagerdeponi framme i dalen og ved bruk av transportband å sende ferdige produkt rett på båtane. Det er rett nok ein tanke vi ikkje har tenkt gjennom, men vi har verket ved sjøen og eg trur kostnadane ved å skulle produsere også der framme gjer at det er urealistisk, sa Sollid. Fleire rundar Mot slutten av møtet tok Kjell Brenne ordet. Som ein av fleire med direkte sikt på kaia, gav han uttrykk for bekymring over at ein vil ta bort bergnasa som det vert meint har vore ein lydfender. Han stilte spørsmål om det ikkje kunne vere lurt å heller la stå att ein smal del som delingsvegg. Han minte om at det i si tid var tenkt å bygge transportbandet frå dalen i luftkanal. Etter at det vart gått fleire rundar med innspel frå bygda, vart denne i staden lagd under bakken, noko alle ser var det beste. Eg vil difor oppmode om at ein også her går fleire rundar, men har tillit til at ei bedrift med miljøprodukt og vil greie å gjere noko med miljøproblema på heimebane, sa Brenne. Tidsplan Det er og lagt opp til eit nytt folkemøte etter støymålingar og meir utgreiing av planar og her forventa Brenne at det vert lagt fram konkrete tidsplanar, særleg i forhold til å få bygt band for å ta bort maskinstøy. Det må ikkje vere berre slik at ein seier at ting skal verte gjorde på sikt og at det inntil vidare skal haldast fram å bruke maskiner. Det kunne ikkje Sollid love fullt ut. Eg håpar vi skal klare å få fram ein del handfast, men det er mykje arbeid som står føre. I første fase skal vi no kartlegge problema. Det eg kan love er at vi vil gjere vårt til ein skikkeleg prosess, så får vi sjå om vi vert einige, sa Sollid. Sagt etter møtet Bernt Heggøy i firmaet Kilde Akustikk har drive med støymåling i over 30 år. Det kom kanskje ikkje fram så mange innspel, men det var ikkje heilt uventa. For det første er det enno lite konkret å halde seg til og mange likar heller ikkje å ta ordet i slike forsamlingar. Ofte har det vist seg meir vellukka å ha møte med representantar for fraksjonar eller buargruppe Mindor Morset: Det ser ikkje lyst ut. Vi har ofte målt over 50 desibel og det har vorte mange sovnlause netter. Om berre ein hadde brukt landstraum i staden for hjelpemotor på båtane som er der og lastar, ville det vore til hjelp. I forhold til utvidingsplanane vil vi gjerne vere positive, men eg er ikkje optimist og har ofte tenkt tanken om å flytte. Kanskje vert det ikkje nokon veg utanom.

7 SYNSTE MØRE TORSDAG 16. SEPTEMBER nge problem Ingunn Ekremsæter Eg gikk på møtet for å få meir informasjon og synest dette er kjempespanande planar. Eg merkar at eg nok er i mindretal i feltet, men eg registrerer ikkje støyen og ofrar det ein tanke til vanleg, før eg til dømes får besøk som gjer meg merksam på det. Eg er sjølvsagt oppteken av at bedrifta skal følgje gjeldande reglar, men situasjonen endrar seg og vi må gjere vårt beste for å kome i møte det som skapar utvikling og arbeidsplassar. Eg opplever og at bedrifta er interesserte i å lytte til det vi har å seie og synest møtet var kjempepositivt. VI SENDER UT FRØ TIL INNBYGGJARANE I TUSSALAND OG UTFORDRAR DEG TIL Å SKAPE EIT FRODIGARE MILJØ DER DU BUR Bur du i Tussaland ein av kommunane som eig Tussa? Det vil vi du skal nyte godt av no og i framtida. Tussa engasjerer seg lokalt innan mange område. Vi utviklar nye energiløysingar innan vind-, bølgje- og vasskraft. Vi tilbyr trygge arbeidsplassar til 320 personar. Vi byggjer ut fiber for å møte framtida sine kommunikasjonsbehov. Vi gir gåver til lag i lokalsamfunnet. Og i haust vil vi ha det til å spire over heile Sunnmøre. MED KRAFT TIL Å SKAPE

8 SYNSTE MØRE TORSDAG 16. SEPTEMBER 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 16. SEPTEMBER Samde om det meste Berre fjorden skil Sande og Vanylven spelar på same lag i samferdselskampen. Konklusjon etter fellesmøtet tysdag: To formannskap i fred og fordragelegheit KJELL BRENNE Så hadde formannskapsmedlemmene i dei to grannekommunane ikkje for å ta fram fredspipa då dei sessa seg kring borda i kommunestyrersalen med Vanylven som vertskap. Det har i den seinare tid vore ein svært så god tone mellom sandssokningane og vanylvingane. Med sams interesser i saker som tenar begge kommunane, var det ein svært forlikt flokk som vart sitjande overfor kvarandre under det tre og ein halv times lange møtet. GOD TONE på fellesmøtet mellom formannskapa i Sande og Vanylven.. Sande Fastlandssamband Sandepolitikarane hadde stussa over at Sande Fastlandssamband ikkje var sett opp på agendaen for møtet. Ordførar Helgøy var raskt ute og beklaga denne glippen i innkallinga. Ordførar Dag Vaagen (Sa-H) slo fast at sambandet på øyane var den viktigaste samferdselssaka for deira kommune. Prosjektet hadde fått eit gledeleg løft i 2008 med tilsagn om eksterne midlar til utgreiingsarbeid og at ein i mai i år hadde hatt eit svært konstruktivt møte med både den politiske- og administrative leiinga i fylket. Vegvesenet har jobba med den tekniske utgreiinga. No gjenstår den økonomiske biten, framheva Vaagen, som håpa desse tala kunne vere klar innan utgangen av september. Det handlar om trykk og retning vidare. Vaagen hadde vore i kontakt med Kystverket med tanke på å nytte masseuttaket i 2011 frå botnen i Åramsundet til fyllmasse for brua Kvamsøy Voksa. Dermed kan kortreist masse brukast samfunnsnyttig, noko Kystverket var opne for. Jostein Holsvik, (Van-H) påpeika også kor viktig det var å få fram godkjende planar så ein kan få deponere massen på rett plass. Han nemnde at Sibelco på Åheim har planar om masseuttak i kaiområdet og at her kunne det bli overskotsmasse som med rimelege transport- kostnader kunne brukast. Kåre Fjørtoft (Sa-FrP) etterlyste millionen av kroner som Vanylven hadde lova, men som enno ikkje var betalt. Grunnen til at millionlovnaden frå Vanylven Vekst hadde stoppa opp, var at styret i det avgådde selskapet hadde gløymt å sjekke om eit slikt aksjekjøp i Sande Fastlandssamband var lovleg noko fylket hadde sagt nei til, forklarte Bernt Westad, dagleg leiar i Vanylven Utvikling. Han opplyste at millionen derimot kan brukast til utgreiingsarbeid på prosjektet om det vart aktuelt. Per Arne Lillebø (varaordførar Sa-KrF) oppmoda Vanylven til å finne andre finansieringsmåtar for den lovde millionen. Magne Løvoll (varaordførar Van-Sp) og styremedlem i Vanylven Utvikling: Problemet vårt er å finne denne millionen. Ottar Jan Løvoll (Van-Ap) meinte Vanylven burde anstrenge seg etter å finne fram den lova millionen. Lena Landsverk Sande (Van- V) skjøna godt frustrasjonen i Sande Fastlandssamband over at den lovde millionen ikkje er komen på plass. Nils Olav Moen (Van-FrP) etterlyste reguleringsarbeidet kring fastlandssambandet. Vaagen kunne her opplyse at dette ville Statens Vegvesen ta seg av. Helge Støylen (Sa-Tverrp): Eg kjenner meg ganske trygg på at sambandet vert bygt. Det har eg ikkje vore før. Det aller viktigaste no er å få ut eit positivt signal til folket om at fastlandssambandet kjem. Her er ein heil garde av ungdom som bur kringom i bygdesentra våre og som kan tenkje seg å flytte tilbake dersom dei er trygge på at sambandet kjem. Tida er i ferd med å renne ut for oss. Det er enormt viktig at vi i haust får eit positivt bindande vedtak på fylkesnivå. Eit slikt vedtak vil legge hast på å få finansieringa på plass. Planane må fort bli ferdige så Kystverket kan starte massedeponeringa. Vi håpar i det lengste på ei løysing med fylling/lågbru mellom Kvamsøya-Voksa. Det kan redusere storbåra nordvestfrå, noko som også vil skjerme innover mot Hakallestranda og Åram. Lasse Rindal (Van-Ap) spurde om det hadde vore rekna på kor mykje masse som ville gå med til fylling. Jan Helgøy (ordførar Van-KrF), trudde det vil vere ein manko på kubikk attåt massen frå Åramsundet. Meir positiv Til møtet var det laga eit utkast til ei fellesfråsegn. Vaagen likte ikkje heilt tonen i framlegget og meinte den måtte vinklast meir positiv. Det er viktig at vi matchar dei vi skal forholde oss til. Vi må ta ein ny omgang på formuleringa, sa sandeordføraren, noko Per Arne Lillebø var samd i. Før nyttår I fellesfråsegna frå dei to formannskapa går det fram at det har vore god framdrift i prosjektet. Med omsyn til folket og KORRIGERTE: Ordførarane Jan Helgøy og Dag Vaagen hadde ein god tone på fellesmøtet, sjølv om Helgøy innleiingsvis måtte seie seg lei for at saka om fastlandssambandet hadde falle ut frå sakslista. næringslivet på øyane er det svært viktig at prosjektet får si realisering i nær framtid. Det blir og peika på Kystverket sitt planlagde sprengingsarbeid i Åramsundet vinter/vår i 2011 vil frigjere utfyllingsmasse som etter planen skal nyttast til fylling mellom Kvamsøya og Voksa, og at det derfor hastar å få fastlagd dei endelege traseane. TRYGG: Helge Støylen frå Tverrpolitisk lista sa at han no kjende seg trygg på at sambandet blir bygt. Det har han ikkje vore tidlegare.

9 Rovdefjordbrua Varaordførar Magne Løvoll orienterte om bruprosjektet og aksjeteikninga som no er i gang. Han tok eit oppgjer med det han karakteriserte som sidrompa finansieringsmåtar gjennom ventelista Nasjonal Transportplan. Løvoll var meir imponert over det han hadde vore vitne til i andre land. Det aller viktigaste no var å ha eldsjeler som vil presse på for Rovdefjordsambandet. 9 SYNSTE SYNSTE MØRE MØRE TORSDAG TORSDAG SEPTEMBER SEPTEMBER Oppskrift Nils Olav Moen (Va- Frp) meinte ein først måtte lage ei oppskrift på korleis ein kunne nå målet. Han meinte ein først måtte legge opp til ein trafikkauke gjennom akseptable forhold for ferjetrafikken. Ferjekaiene må opprustast raskt og det treng ikkje vere dei store investeringane. Gjennomgangstrafikken skyr ytrelinja. Vi må få auka ferjetrafikken. Det vil vere eit viktig pluss for bompengefinansiering på brusambandet. Moen var elles oppgidd over nedprioriteringa av vedlikehaldet av ytrelinja frå Statens vegvesen si side. Her kjem Vanylven med strekninga Maurstad Koparnes desidert dårlegast ut. -Dette skræmer bort trafikken og gir nedgong i ferjestatistikken, tal som styresmaktene i neste omgang brukar mot oss i kampen for betre vegar og ferjer, sa Moen. Helge Støylen ( Sa -Tverrpol) såg eit ferdigbygt Sande Fastlandssamband som eit viktig påfyll for trafikkgrunnlaget Årvik Koparnes. Olav Myklebust (Sa-Sp) viste til den genererande effekten i Volda/Ørsta-området. Først Eiksundsambandet, så Kviven. Dette medfører at ein må ta Hjartåberget og deretter ein voldatunnel. Det eine dreg med seg det andre. Han såg Kystvegen Ålesund Bergen som eit svært godt alternativ til E39 i indre. Rovdefjordbrua vil gi ein veldig gevinst og må marknadsførast som ein lekk i denne heilskapen. Kjell Martin Vikene (Sa-Ap) var frustrert over kor vanskeleg det er å nå fram til den politiske makta med samferdselsprosjekt her på ytre-søre. Rovdefjordbrua og Årviktunnel er kjempebra, men kva tid? Traseen er god. Dette må vi stå på. Vi har i tillegg kanskje ein jobb å gjere i Sande på betre tilførselsvegar. Jostein Holsvik (Van-H): -Her sit vi på kvar si side av bordet. I røynda er vi to bittesmå kommunar. Eg ser gjerne for meg ei kommunesamanslåing Sande Vanylven og gjerne også Herøy. Vi vert sitjande i vår vesle andedam. Vi treng større einingar med større politisk slagkraft. Helge Støylen trudde det ikkje var avgjerande om ein var i andedammen eller ikkje. Det viktigaste var å ha trua på prosjektet. Kåre Fjørtoft (Sa -FrP): ENGASJEMENT: Lasse Rindal (Ap) (t.h) og Kåre Fjørtoft (FrP) diskuterer i pausen. Lena Landsverk Sande (V) lyttar til argumenta. På Molde fekk vi klar beskjed om å prioritere sambanda våre. Lena Landsverk Sande: -For Sande er kanskje SF det viktigaste. For Vanylven er Rovdefjordbrua på topp. Derfor kan det vere bra å møtast oftare og utforme ein felles framdriftsplan. Olav Myklebust: Det gjeld å få fram planane. Sande Fastlandssamband støttar opp om Rovdefjordbrua. Begge prosjekta forsterkar kvarandre. Også Nils Olav Moen var oppteken av korleis eit ferdigbygt prosjekt kan gi drahjelp til eit anna. Hugs Rundebrua som ikkje hadde vore muleg utan bompengane frå Herøybua. Kjell Martin Vikene var som Moen oppgidd over nedgangen i trafikktala på ytre-linja og nedprioriteringa på standarden. Magne Løvoll minte om at det dreiar seg ikkje berre om ferjer, men også om bratte parti som Drageskaret og Leikongbakken. Til og frå Syvde er det 25 trailerar kvar veke. Dei tek andre traseval. Dag Vaagen oppsummerte debattrunden med å slå fast at Rovdefjordselskapet var i etableringsfasen. Han antyda at Sande vil gå inn med ein liknande sum i aksjekjøp som Vanylven, men trudde det var vanskeleg å finne rom for kroner på budsjettet for i år, heller tidleg neste år. Høstkampanje! KVALITET TIL HJEMMET DITT JOTUN Lady vegg 10 3 ltr emb. 198,- Interiørmaling som tørker raskt og gir et perfekt sluttresultat som er silkematt i alle synsvinkler. JOTUN Sens 10 3 ltr emb. 348,- Interiørmaling med minimal lukt og emisjon. Malingen dekker godt og gir en slikematt overflate. Du har hjemmet. Vi har fargene. Kampanjen varer tom lørdag 18. september FARGERIKE SYVDE Centrum Fargehandel Tlf:

10 Mennesket lærer ikkje av sine feil, men av sine suksessar. Difor bør de ta dykk tid til å feire i kveld. VIDAR PARR 10 SYNSTE SYNSTE MØRE MØRE TORSDAG TORSDAG SEPTEMBER SEPTEMBER Har gjennom ført fellesprosjekt i skule og barneha- Det var Tore Skandsen frå instituttet IMTEC som ordla seg slik i telefonsførelesinga på kommunenstyresalen på Fiskå tysdag. Fiskå skule og Solsikka barnehage har sidan 2007 arbeidd prosjektet Frå ord til handling eit krafttak for lesedugleik. Prosjektet fekk økonomisk støtte frå Utdanningsdirektoratet og kompetansemiljøa utanom skulen og barnehagen ein har nytta seg av er PPT for Sande og Vanylven og IMTEC (International Movement Towards Educational Change). På samlinga tysdag la Reidar Vidnes frå skulen, som har vore prosjektleiar, og Marta Bøstrand frå barnehagen fram status etter avslutta prosjektperiode. Det vart sterkt streka under at om prosjektperioden er over, så må arbeidet halde fram. Det er og viktig at dei røynslene ein har vunne, blir spreidde til andre skular og barnehagar i kommunen. Mellom anna derfor var også representantar for desse inviterte til avslutningssamlinga tysdag. Bygge bru Prosjektet har altså satsa på lesing og å bygge bru mellom skule og barnehage. Ein har satsa på språkstimulering, gode overgangar, elevsamtalar og organisasjonsutvikling. Vi har lukkast i mykje og mislukkast i nokre ting. Alt dette må vi ta tak i og arbeide vidare med, sa prosjektleiar Reidar Vidnes. AVSLUTNING: Tilsette frå Fiskå skule og Solsikka barnehage, klassekontakter, folk frå andre skular, represnetantar frå PPT og kommuneleiing var til stades under markeringa av gjennomført prosjektperiode for "Frå ord til handling" FORELESAREN Tore Skandsen sat i Oslo. Via telefon og høgtalarar held han foredrag for gruppa i kommunestyresalen. Reidar Vidnes styrte illustrasjonane på storskjermen. Ei rimeleg og grei løysing - heilt til lyset gjekk etter eit lysblink. Men då var Skandsen så godt som ferdig med det han hadde på hjartet. Telefonførelesing Tore Skandsen frå IMTEC som har vore i Vanylven fleire gonger i prosjektperioden, var ikkje fysisk til stades i kommunestyresalen. Men via telefon held han ei avslutningsførele- sing for dei frammøtte. Han rosa innsatsen som hadde vore vist og gratulerte personalet i skulen og barnehagen med eit verdfullt og vellukka arbeid som det kan kome mykje godt ut av. Og oppmodinga hans om å feire, vart imøtekomen om enn i nokså moderate former: Varmerett med etterfølgjande kaffi og kake. Såpass bør ein vel koste på seg etter tre års hardt arbeid! Hærverk ved den gamle barnehagen Den tidlegare kommunale barnehagen på Fiskå opplever stadig at det vert gjort skadeverk på eigedomen og ein ser no ikkje anna råd enn å melde saka til politiet. OLE MAGNE KVAKLSVIK Bygget hyser i dag mange aktivitetar, som bibliotek for skulen, trening av born med spesielle behov, norskopplæring for framandspråklege, mødretreff og ulikt anna. Ein har også valt å la leikeapparata på området stå, slik at dei kan nyttast både av dei det skulle vere aktuelt for av brukarar av huset og av born som bur i nabolaget. Dessverre opplever ein at det ved fleire tilfelle har vore gjort hærverk på leikeområdet. No sist er fleire av uteborda ramponerte og det er gjort opp bål tett ved veggen til eine bygningen. Meininga var at det i staden for å flytte apparata og stenge av plassen skulle stå ope til glede for dei som bur i området rundt. Men om dette held fram, må vi berre fjerne dei. I første omgang prøver vi at saka vert meld, seier kommunalsjef Gunvor Strand. HÆRVERK: Mellom anna er uteborda ramponerte og inne ved eine veggen er det gjort opp bål.

11 11 SYNSTE SYNSTE MØRE MØRE TORSDAG TORSDAG SEPTEMBER SEPTEMBER Saman for helse Lækjarar og helsepersonell har det som yrke, medan helselaga driv på frivilleg basis, men begge partar har same interesse, ei betre folkehelse. OLE MAGNE KVALSVIK Sist torsdag var det invitert til møte på kommunestyresalen mellom lækjarar, kommunetilsette i helsesektoren og dei seks helselaga vi har i kommunen. Kommunelækjar John Bekkenes var initiativtakar til møtet og han nytta også høvet til å presentere dei som no jobbar ved doktorkontoret for dei frammøtte. Blodtrykksmålar Ein annan hovudgrunn for møtet var at helselaga har gått lag om å kjøpe ein ekstra 24-timars blodtrykksmålar til kontoret. Dette er eit apparat som pasienten går med eit heilt døgn og som tar målingar kvar time gjennom døgnet. Det sjekkar då tilstanden i ein normalsituasjon for brukaren, i motsetning til det Bekkenes kalla white-coat hypertension, altså at blodtrykket ved oppmøte og måling på legekontoret gjerne vil vere høgare enn i ein vanleg kvardag. Det gir lækjarane eit godt verktøy for å betre kunne diagnostisere høgt blodtrykk og på sikt få den rette medisineringa, sa Bekkenes. Betre hjelpte Bekkenes nytta høvet til å takke for gåva. Han kunne opplyse at med eit slikt apparat i tillegg til det ein hadde frå før, har ventetida gått ned frå ein månad til om lag ei veke. Lækjarsituasjonen i Vanylven er som godveret siste vekene, til å glede seg over, men ikkje stabil. OLE MAGNE KVALSVIK Det skal sjølvsagt ikkje vere slik at helselaga finansierer utstyr ved eit doktorkontor, men dette var eit tilskot til drifta som gjer at helsetilbodet i kommunen fungerer ekstra bra. Folkehelsearbeid Folkehelsekoordinator Gry Bringsvor orienterte om sitt arbeid, som er eit prosjekt sterkt i tråd med det som Nasjonalforeininga for Folkehelsa har stått for gjennom helselaga sidan starten i 1910, med fokus på førebygging og det som påverkar menneske sitt daglegliv. Prosjektet er særleg retta mot dei fem områda: rus, røyk, kosthald, psykisk helse og fy- sisk aktivitet på lavterskelnivå. Mellom mange tiltak på desse områda er til dømes ruspolitisk handlingsplan, stogg-opp dagar, drikkeflasker til skuleelevar, Bra-mat kurs, og jobbing inn mot særleg ungdomsskuleelevar og foreldra i forhold til haldninga med omsyn til rusproblem. FAGFOLK OG GRASROT: Kommunelækjar John Bekkenes (bak t.v.) og folkehelsekoordinator Gry Bringsvor (bak t.h.) set pris på helselaga sitt arbeid, der ein mellom anna har gått saman om å gi ein ekstra blodtrykksmålar til doktorkontoret (innfelt). Her ser vi dei i lag med Mary Vik Enebakk frå Rovde helselag, Anne May Eikeset frå Sundal helselag, Eli Kjøde frå Syvde helselag, Anna Fiskaa frå Fiskå helselag og Ester Thue frå Åheim Helselag. I tillegg er det helselag på Hakallestranda, og alle laga helser nye medlemar velkomne. Frå småbarn til eldre På same vis som nasjonalforeininga, som siste åra har gått inn i skulekvardagen med opplegget Petter Puls, der den årlege hopptaukonkurransen er ein del, er folkehelseprosjektet også no involvert i bygging av aktivitetsanlegget som skal lagast ved skulen på Åheim. Ein deltek også i forhold til småbarnstreff og besøksteneste ved eldreinstitusjonane, noko av arbeidet i samarbeid med helselaga. Omsorgsenter Så er sjølvsagt planane for nytt omsorgsenter av stor interesse God lækjardekning - enn så lenge I møtet med helselaga orienterte kommunelækjar John Bekkenes også om personalsituasjonen ved doktorkontoret og presenterte dei som for tida er tilsette der. Ved sida av Bekkenes og kona, Maria, som har stilling som kommunelækjar 2, er det for tida fire fast- og ein turnuslækjar ved kontoret. Vidare har ein og god kompetanse gjennom helsesekretærar, sjukepleiar og bio-ingeniør. Bekkenes kunne fortelje at to av dei som arbeider ved kontoret er "lokka" oppover for ei tid gjennom skildringar av kommunen og kor godt ekteparet Bekkenes trivest her. Eg håper de som bur her og veit å verdsetje kva de har, sa Bekkenes. Men trass i fleire nesten euforiske uttaler om Vanylven er ikkje tanken å verte verande. Vi skulle vere her eit år. Det har no gått. Vi blir til nyttår, så får vi sjå, fortalte Bekkenes. Med eit barn som skal ta til i skulen, vil han og kona helst prøve å vere etablerte innan neste haust der dei ser føre seg å bu i framtida. Andre doktorar har derimot meir lokal tilknyting som gjer at dei truleg vil verte verande. Eit godt arbeidsmiljø på kontoret gjer det og lettare å søkje råd hos kvarandre og stille opp og hjelpe kvarandre. Det er dessverre ei utfordring for distrikta å rekruttere lækjarar. Her i Vanylven har de vore heldige gjennom ekteparet Vangsnes og Vingen som var her så lenge, sa Bekkenes som meinte ein fekk gle seg over den gode situasjonen no. PERSONALE ved lækjarkontoret knipsa for ei god veke sidan: Frå venstre Kari Nykrem, Arna Wefring Knardal (helsekretærar) John Bekkenes, kommunelækjar 1, Mari Skylstad Kvernebo og, Tobias Skylstad Kvernebo, for dei som er opptekne av helse og dei eldre sin situasjon. Kommunalsjef Arnhild Nordaune la fram skisser og ein kort presentasjon av arbeidet til no, eit prosjekt der dei frammøtte hadde stort engasjement og tydelege meiningar. fastlækjarar, Maria Bekkenes, kommunelækjar 2, Einar Gilje Aarseth, turnuslækjar, Beate Aasen, bioingeniør og Ingunn Hånes, helsesekretær. Fastlækjarane Fari Lashkari og Geir Karlson (deltid) var ikkje til stades.

12 SYNSTE MØRE 12 TORSDAG 16. SEPTEMBER 2010 Åheim i sentrum kom Laurdag vert Åheimfest, bygdedagen på Åheim, halden for tredje gong. I år har ein prøvd å samle aktivitetane meir i sentrum. OLE MAGNE KVALSVIK Nytt av året er difor at ein vil bruke teltet som Vanylven Utvikling fått kjøpt inn til slike arrangement og sete det opp dette mellom ungdomshuset og butikkane. Det gjer og at vegen her vil verte stengd og trafikken leia langs vegen ved elva. Vakkert og nyttig Ved å bruke teltet vil mesteparten av aktivitetar og tilbod vere samla i sentrumsområdet frå brua til Klungreholmen. Her vil ein finne flott salsutstilling med både vakre og praktiske ting, frå trearbeid til måleri, rosemåling og hekleprodukt. Det vert sal av urter, bakeprodukt, lopper og bjørkeved. Rigmor Navekvien og Turid Breidalen sine dikt vert det og råd å skaffe seg, anten i bok eller på CD. PALLELØP over elva samlar og mange skodelystne Frukost fotball og 4H Først ut på dag er likevel sjølvsagt frukosten i ungdomshuset i regi av matbutikkane. Eit sikkert kort for å trekke folk. Så går sjølvsagt Åheimfest sitt varemerke, palleløpet av stabelen. Seinare vil lokale talent opptre i teltet, før det vert fotballkamp med underhaldande pauseinnslag på stadion. For dei som ikkje bryr seg om det, er kanskje Elvablikk 4 H sine aktivitetar på Klungreholmen interessante. Her er det tenkt både volleyball og bålbrenning om ikkje veret øydelegg. SENIORDANSARANE deltek også i år. VASSEND-RITTET gir høve til syresanking med interessert publikum. SONG OG DANS: Desse unge talenta har fått mykje sceneerfaring etter kvart. her på Solsikkedagane. MAT vert det fleire høve til. Mellom anna byr ÅKU på kaker og kaffi i sitt telt. Sykkel og lotteri Etter kampen er det klart for meir aktivitet gjennom det spesielle Vassend-rittet. Det fem kilometer lange rittet opp svingane mot Beksle skulle vere overkommelege for dei fleste. Under premieutdelinga i teltet etterpå vil også korpset spele og det vert trekning av lotteriet med fine gevinstar. Gamal revy og ny dans Midt på dag vil det vere ulike former for underhaldning å få med seg. Først vil det vere tre kvarter med visning av filmatiseringa av revyen Ditta litt svære programmet vårt frå 1992, der ein mellom anna kan gle seg over gjensyn med Lena Landsverk Sande og Egil Rekkedal i to av rollene. Filmen vil verte vist i ungdomshuset på det nye audio/video-anlegget som UL Fram har fått kjøpt inn gjennom fondsmidlar. Deretter vert det på scena i teltet det skjer, med barnekor, ungdomskor, seniordans, blandakor og unge lokale talent som både MODELLFLY vert det i år høve til å sjå på plassen ved Mindor- FRUKOST sponsa av butikkane er alltid populært. gården.

13 SYNSTE MØRE TORSDAG 16. SEPTEMBER nde laurdag Supe og suttar på Thueskulen Sjølv om altså det meste vil føregå i sentrum, finst det eit stort unnatak Thue skule. OLE MAGNE KVALSVIK Med alt som er samla i dette bygget, ville det nesten halde til ein bygdedag åleine. Frå før finn vi den rikhaldige Valborgsamlinga i huset. Denne er no plassert i 1. etasje, der ein og har klasseromet med gamle skulesaker og utstilling av klassebilete frå den tida det var skule i bygget. I samband med denne kan Marit Margrete Berget fortelje at ein saknar bilete av dei som er fødde i åra 1922, 1923, 1924, 1925, 1946 og Om nokon har desse hadde det vore voldsomt kjekt. Likkeeins har vi eit avisutklipp frå 1917 med bilete av dei som er fødde før 1912, og dette hadde vore strålande å hatt i fotoutgåve. Så vil sjølvsagt den tradisjonelle fiskesupa verte servert på loftet om ikkje fisket skulle slå seg aldeles vrangt for fiskaren i Bøstranda. Her finn nok mange det triveleg å slå seg ned med ein supetallerk og litt diskusjon om alt som er å sjå. Siste prosjekt ut er at ein har fått laga til eit nytt lite rom der ein har fått plassert telefonar og sentralbord. Og ikkje minst vil nok mange vere forvitnelege å sjå alt som har kome på plass i kjellaren. I tillegg til gullsmed Bjørnar Ekremsæter og utstillinga i det som vil verte Norsk Olivinsenter, er det for dagen samla inn ei unik utstilling av det som heiter dvergsuttar. Og for dei som ikkje kjenner til kva dette måtte vere, vil det verte fortalt om dette to gangar denne dagen, så her gjeld det å passe på. FULLT HUS: Britt Løvold vil vere omvisar på Valborgsamlinga på Thue Skule. Marit Margrete Berget viser døme på bilete frå klassebilete, som ein ønskjer fleire av. Jermund Rekkedal vil mellom anna fortelje om dvergsuttar og andre steinar i underetasjen. Country frå Engesetdal På dansen under Åheimfest er det Hilde Fjørtoft frå Engesetdal som står for musikken. Ho er åt å skape seg eit namn innanfor country og dansemusikk og har songar både på distrikstradioen og i programmet På dansefot om laurdagskvelden. Av eigne låtar skriv ho på dialekt, og tre av songane er på plata ho no har gitt ut: Ei ti som er forbi, Ho ville reise og Du e gammalt nytt. Storfelt 100-årsfeiring av Dalsfjord kyrkje Soknerådet i Dalsfjord sokn har alt ved fleire konsertar og tilskipingar markert 100-årsminnet for kyrkja si. Men den store markeringa kjem denne helga. VIDAR PARR Festgudsteneste Søndag er det så duka for festgudsteneste i jubileumskyrkja. Det er biskop Ingeborg Midttømme som vil halde gudstenesta. Også lokale prestar vil ta del. Også her blir det musikkinnslag. Etter festgudstenesta samlast folket på Vesttun på Lauvstad. Der er det festmiddag med alt som til høyrer av god mat, helsingar og kulturinnslag. Detr har gjennom året vore fleire konsertar og opplegg for skular og barnehagar. Denne helga, som altså er sjølve jubileumshelga, blir det på både konsert, festgudsteneste og festmiddag. Konsert laurdag Laurdagskvelden er det konsert i kyrkja. Og det er stort sett dalsfjordingane sjølve som stiller opp. Vi har eit svært breidt og mangfaldig musikkliv i bygdene i Dalsfjorden. På denne konserten ønskjer vi å gjere oss nytte av dette og vise litt av kva vi har. Vi trur dette blir ei oppleving mange vil syte for å få med seg, seier soknerådsleiar Jan Øystein Aksnes. Minne frå Dalsfjord Til 75-årsjubileeet i kyrkja i 1985, vart det gjeve ut eit eige hefta som tok føre seg kyrkja si soge. Til jubileet i år har ein ikkje laga slikt skrift. Derimot har ein fått supplert det gamle skriftet med hendingar, opplysningar og helsingar som høyrer dei siste 25 år til. Dette vil bli tilgjengeleg i dette året si utgåve Minne frå Dalsfjord som vil kome ut noko seinare på hausten. Det er biskop Ingeborg Midttømme som skriv innleiingshelsinga til dette stoffet. Her skriv ho mellom anna: No har denne kyrkja stått her i 100 år. Eg tenkjer på alle dei som fram gjennom åra har funne vegen hit i djupaste naud eller i takksemd og glede. Mykje har endra seg i storsamfunnet og i bygda. Vi som lever no, har ein heilt annan kvardag enn dei som sytte for at kyrkja vart bygd. Kyrkja har framleis ein sentral plass i liva våre. Ho er med på å gi trua vår identitet og tilhøyrsle. 100 ÅR: Dalsfjord kyrkje

14 SYNSTE MØRE MØRE SYNSTE 14 TORSDAG 16. SEPTEMBER 2010 TORSDAG 16. SEPTEMBER 2010 Fotballskule med grillavslutning Marine Harvest var sponsor for ÅVK sin foballskule på Eidså laurdag. Ikkje rart at ein då avslutta med eit saftig måltid grilla laks. VIDAR PARR Fotballskulen hadde økter både fredag og laurdag. ÅVK fekk sposormidlar med Marine Harvest i år, og til dei var det mellom anna knytt ein føresetnad om at vi skipa til fotaballskule. Det gjer vi meir enn gjerne, for dette er ein fin måte å halde ved like interessa for fotball som fritidsaktivitet på mellom barn og unge, seier Ole Johnny Bellen og Ole Per Kragset dei to som har overoppsynet med arrangementet. Eit anna poeng er at vi nyttar unge A-lagsspelarar som instruktørar. Mange av dei går idrettslinje på vidaregåande og har mykje kunnskap. Det er viktig at dei får høve til å lære frå seg, og også viktig at vi gjer oss nytta av kunnskapen deira, seier Ole Per. Ole Johnny nemner også at fleire av dei som til vanleg trenar dei alderbestemte laga, var på plass laurdag. Også dei syntest det var flott å få litt nye impulsar og idear. Oppslutninga var god, men ein hadde kanskje venta litt fleire i dei yngste årskulla. Mellom dei eldste, frå 8- til 10. klasse, var det derimot fleire enn venta denne gongen. TRENING: Linn Kathrin Lundehaug har fått ballen frå Birgitte Bjørlykke Tunheim (i blått) og sentrar vidare til neste hjørne. TRENARANE Jan-Erik Årvik (nærast) og Stian Bellen følgjer med saman med "oppsynsmann" Ole Per Kragset. FORSVAR - ANGREP: Intens duell mellom Andreas Nystøl (t.v) og Anders Bellen. MAT: Etter fleire timar på grasmatta smaka grilla laks fortreffeleg! Vanylven Open på Eidså søndag Seksten menn og ei kvinne tok del i Vanylven Open under fine forhold på golfbana på Eidså laurdag. VIDAR PARR dei med såkalla klubbhandikap. Kurt Frode Aahjem fekk pris for å kome nærast pinnen og han hadde også lengste slaget eller driven som det heiter på golfspråket. Resltat: Det vart kanskje nokre regndropar heilt mot slutten for dei aller siste, men elles var det strålande ver og gode forhold på ei bane der alle ni greenar har fått kunstgras. Jens Kristian Rusten tok sigeren i herreklassa, medan Olav Johansen vart best mllom seniorane i klasse B. Mats Knotten vann klasse D Kl. A herre 1. Jens Kristian Rusetn 2. Stig Norvik 3. Tor Ingen Nygård 4. Vidar Nnotten 5. Joar Voldsund 6. Kenneth Rusten 7. Leif Magne Lynge 8. Jørn Sævik SLAG: Olav Johansen har nett slege ut frå hol 18 ( hol 9 i andre runde). Vi ser ballen på veg ut frå kølla. Innsatsen skulle vise seg å halde til siger i seniorklassen. Kl. D -. Klubbhandikap 1. Mats Knotten 2. Kenneth Moltumyr 3. Elsie Hansen 4. Kurt Frode Aahjem (Når ikkje anna er skrive, er deltakarane melemer i Vanylven Golfklubb) Kl. B herre senior 1. Olav Johansen 2. Eldar Ove Kolgrov 3. Bjørn Hoel 4. Ole Flø (Sunnmøre golfklubb) 5. Inge Jon Norvik

15 Endra om nedrykk i 4. divisjon: 15 SYNSTE MØRE TORSDAG SEPTEMBER ÅVK kjenner seg lurte av Sunnmøre Fotballkrets Opplysningar om kor mange lag som skal rykke ned frå 4. divisjon Sunnmøre vart sist veke endra på SFK sine nettsider. Vi er førte bak lyset, seier ÅVK-trenar Odd Arne Seljeset. OLE MAGNE KVALSVIK Det skal som kjent gjerast ei omlegging av 3. divisjon i heile landet til neste år, med færre avdelingar. Det gjer at fleire lag enn vanleg rykkjer ned i 4. divisjon og færre av laga som er der vert ståande. Til no i sesongen har det vore sagt at sju av 4. divisjonslaga skal stå, medan fem rykkjer ned. På nettet har det og stått strek bak det sjuande laget, noko som betyr at ÅVK ville vore ganske trygge. Flytta streken Før helga vart denne streken flytta to plassar opp og laget er plutseleg i poengnaud. Streken på tabellen vart plassert i januar, før ein kjende detaljane som vart vedtekne på forbundstinget i mars. Så har dei berre ikkje vorte justerte, men dette er noko klubbane burde vere klare over, seier dagleg leiar i Sunnmøre Fotballkrets, Bjørn Oskar Haukeberg. Ut i frå at ein har funne det naudsynt å legge ut to artiklar på nettsida om saka sist torsdag, er det nok meir grunn til å slutte seg til innleiinga i den eine av desse: Det herskar tydelegvis framleis litt tvil om konsekvensane av vedtaket om omlegging til ny 3. divisjon for menn som klubbane med overveldande fleirtal vedtok på Forbundstinget i mars i år. Villeia Nei, korleis skulle vi vere klare over dette? Vi har levd i god tru og sett på streken på den offisielle tabellen. Her har SFK sove i timen som ikkje justerte dette med ein gong. Hadde vi vore klar over korleis det låg an, ville vi nok gjort eit kvart for å styrke laget, men etter 1. september er det for seint, seier Odd Arne Seljeset, trenar i ÅVK. Han meiner det kan vere ei løysing å sjå på om divisjonen til neste år kan utvidast til 14 lag, når situasjonen har vorte slik den har. Det er noko alle laga i tilfelle burde gå saman om. Vi spelar god fotball og hatt ein god haustsesong, der vi har vunne mot to av topplaga føre oss på tabellen. På papiret har Blindheim på femte plass og eit vanskelegare kampprogram, så vi gir ikkje opp trua på å klare denne plassen, men ut i frå situasjonen hadde det vore meir rettferdig å ordne det slik at sju lag fekk stå, slik det har vore gått ut i frå, seier Seljeset. Fleire i fare Dei to andre laga som er i faresonen ut frå den endra situasjonen, er Vigra og Blindheim. Trenar i Blindheim, Magne Kvalø, etterlyser informasjon. No hadde kretsen ei sak med Mauseidvåg i fjor som i hovudsak skuldast manglande informasjon, så ein skulle tru dei hadde lært. Vi har oppfatta dette som usikkert, men at 5. plass i alle fall var trygt, seier Kvalø. Eg lurer på kva slags informasjon som skal vere sendt ut når Haukeberg seier at klubbane skal vere klare over dette. Men vi har vore klare over at det er litt flytande og gått ut i frå at 6. plass burde vere sikkkert, seier Arild Årseth i Vigra FK. Ørskog i kveld Og nettopp 6. plass kan verte avgjerande, sjølv om streken no går etter 5. plass. Det avheng av om lag frå Nord-Norge rykkjer ned frå 2. divisjon. Då opnar det plassar for dei beste sjuande plasserte laga i dei 20 avdelingane i Sør- Norge, der for tida Brattvåg ligg best, fortel Haukeberg. Som det går fram av tabellen, kan dette verte tett mellom ÅVK og Vigra, som og møtest på Eidsåvoll om fjorten dagar. Aller tryggast vil ein vere om ein kan gå forbi Blindheim og ta femteplassen, men per i dag er det fem poeng fram, så det krev truleg nesten full pott i kampane som står att. Og først må Ørskog nedkjempast i kveld. KAMPFAKTA LURT: ÅVK-trenar Odd Arne "Odden" Seljeset kjenner seg ført bak lyset av Sunnmøre Fotballkrets. Til høgre tabellen med dei magiske streka slik han no ligg på nettsidene til fotballforbundet: Eitt lag rykkjer opp, sju rykkjer ned. TABELL 4. DIV Lars./Gu Langevåg Ørsta Sykkylven Blindheim Vigra ÅVK Ørskog Vartdal Ellingsøy Skodje Åmdal Åheimfest mot Hovdebygda? Vil styre toppkampen laurdag Åheimtrenar Stig Rune Løvold spanderer ikkje tid på å diskutere sjansane for opprykk. Men ein ting er han klar på: - Vi skal ha begge hendene på rattet mot tabelleiar Hovdebygda. KJELL BRENNE Åheim ligg åtte poeng bak Hovdebygda før denne 5.-divisjonsfinalen på Åheim stadion laurdag. Berre mikroskopiske moglegheiter kan gi opprykk for åheimarane, men då skal meir enn mangt klaffe. For her er ein tredjemann. Sunnylven som før oppgjeret mot Sæbø på eige kunstgras i går kveld, låg likt i poeng med Åheim, luktar ein svak ange av opprykk. Så her kan det bli spørsmål om kven som lurer kven. Åheim må vinne alle kampane sine for å vere sikre samstundes som Sunnylven og Hovdebygda deler poenga i deira innbyrdes oppgjer. Åheim har ein hemngjerrig ellevar som startar på heimegraset laurdag. Tapet i Hovdebygda i vår med 6-1 sveid ekstra hardt. Dette har korkje spelarane eller trenarane gløymt. -På den store bana i Hovdebygda fall vi for eigen taktikk. Vi trekte oss tilbake frå ein formasjon til ein drilloliknande som vi ikkje beherska. Hovdebygda slo nokre lange ballar over vår midtbane, kampen vart gåande altfor mykje på deira premissar på vår banehalvdel. No skal dei møtast høgre oppe med tettare ballvinningar, forklarar Løvold som meiner å ha eit tilnærma toppa lag på plass med unntak av Terje Slagnes i angrepet. Hovdebygda har ikkje tapt i år. Laget står med åtte sigrar og ein uavgjort. Poengdelinga kom i siste bortekampen mot Hasundgot, 1-1. Spørsmålet er også om ørstalaget har ytt sitt beste for sesongen og sigerskurva er i ferd med å flate ut. I følgje lokalavisa i Ørsta, Møre-Nytt, har laget problem med å stille med sitt sterkaste lag, noko Åheim burde vite å utnytte. Lettast for Sunnylven Ser ein på dei attståande rundane, skal Hovdebygda møte Tjørvåg og Sunnylven borte, begge tøffe motstandarar før dei avsluttar heime mot grannen i Hjørundfjorden, Sæbø. Lettare program på papiret har laget frå Hellesylt som møter Kvamsøy/ÅVK2 heime før dei møter Hovdebygda, også på spildrande nytt kunstgrasdekke heime. Siste kamp vert også ein "heimebakst". Mot Bergsøy 2. Åheim må ikkje vere plaga av heimlengt borte mot Bergsøy 2 og Haddal i siste runde. Siste heimekamp blir mot Hareid 2, eit lag dei tidlegare har hatt eit bra grep på. STJERNE: Magne Brobakke er ei komande stjerne i Åheim sitt angrep. Mot Kvamsøy/ÅVK borte i siste kamp fekk den unge spissen tillit frå start og kvitterte med to av Åheim sine fem skåringar. Ein kamp som enda med 4-5 siger til åheimarane.

16 SYNSTE MØRE TORSDAG 16. SEPTEMBER Har de ein ungdom i huslyden som har reist ut for vidare utdanning eller som har etablert seg andre stader i landet? Eit student- eller gåveabonnement på Synste Møre vekkjer glede og begeistring uansett! Ta kontakt med oss på Synste Møre på telefon eller e-post: så ordnar vi ei av årets mest populære gåver!

17 Lokal kompetanse kan vere god å ha i oppbygginga av det som kan verte prosjekt med følgjer på verdsbasis innan oppdrett. SYNSTE MØRE TORSDAG 16. SEPTEMBER Lokalt samarbeid i spanande teknologiprosjekt OLE MAGNE KVALSVIK Vi har tidlegare skrive om utviklingsarbeidet som selskapet Onshore Fish Tec AS driv innanfor utvikling av landbasert oppdrett med biobasert reinseteknologi og resirkulering av vatn. Går alt som det skal, vil dette verte ei løysing med verdsmarknaden som kunde. Vi vil kome attende med meir om sjølve prosjektet, men denne veka vart eit spesielt tak i stål til eit pumpehus levert frå Ulstein Verft si avdeling på Fiskåholmen. Vi trengde eit tak som vi kunne arbeide på og gjere endringar etterkvart. Vi fann då at det beste var å få laga det i stål og på førespurnad til Ulstein var dei positive med ein gong, fortel Frode Sørdal i Fjord Gadus, som er ein av aktørane i Onshore Fish Tec AS. Etter utprøving av løysingar i eit mindre testanlegg inne i lokala der Fjord Gadus driv produksjon av torskeyngel, er ein no i gang med å bygge opp eit fullskala demonstrasjonsanlegg med den nye teknologien. Taket, som målte om lag 4,5x 8 meter, måtte på grunn av breidda ha spesialtransport med politifølgje dei seks kilo- STÅLTAK: Her vert ståltaket frå Ulstein Verft lirka på plass på pumpehuset. Frå eit filter som skal plasserast oppe på taket, går vatnet vidare til tanken midt på biletet for biologisk reinsing ved hjelp av algar. Deretter vert det tilsett næringsstoff og oksygen før det går attende i oppdrettstanken der vi ser Frode Sørdal øvst i stigen. metrane ut til Sighaug. Der vart det med list og lempe manøvrert på plass på huset ved sida av dei store tankane, ein for fisk og ein for biologisk reinsing av vatnet. BREI TRANSPORT: Det måtte politieskorte til for å få til transporten frå Fiskåholmen til Sighaug på grunn av den store breidda. Men om det var trongt somme stader, så gjekk det bra, Hjartevarme på ferja Sjømannsmisjonen og vafler er ei kjend blanding. No også innaskjers. VIDAR PARR Sjømannsmisjonen eller Norsk Kirke i Utlandet som det og heiter, har sin hjartevarmeaksjon. Under denne aksjonen, som var i går, blir det delt ut gode vaffelhjarte i alle sjømannskyrkjer verda over. Og i tillegg altså på ulike stader i landet der ein har fått frivillege til å ta denne jobben. Forutan å spreie glede og hjartevarme, er målet sjølvsagt å sette fokus på arbeidet sjømannskyrkja driv. Lokal aksjon Onsdag morgon fekk dei reisande med ferja mellom Åram, Larsnes og øyane i Sande smake på desse gode hjarta. Fire frivillege stilte opp, steikte og serverte til morgontrøytte passasjerar på veg til arbeid eller andre gjeremål. Det vart sett stor pris på, får vi vite. Ja, dei reisande fekk seg ei hyggjeleg overrasking. Og i tillegg må vi nemne at mannskapet på ferja var eineståande og tok så godt imot oss, seier ei av "vaffeldamane", Petra Halle Nystøyl. VAFLER: Dei fire dame frå Hakallestranda er med i ei lokal foreining som støttar arbeidet til Det Norske Sjømannsmisjon/ Norsk Kirke i Utlandet. Frå venstre Kjellaug Kløvning, Petra Halle Nystøyl, Åsta Krøvel og Jarny Rønnestad. (FOTO: Jens Kristian Rusten)

18 SYNSTE MØRE TORSDAG 16. SEPTEMBER Vil gje aktivitetstilbod i Syvde Patrick Sætremyr går i år på skule i Syvde og trår like så godt til med eit fritidstilbod for unge. OLE MAGNE KVALSVIK 21-åringen frå Ålesund har tidlegare gått idrettslinje i Ulsteinvik og har eitt år på folkehøgskule med fotball som hovudemne. I år har han starta på helse- og sosialfag ved den vidaregåande skulen i Syvde. No vil han gjerne få i gang eit idrettstilbod for dei mellom 6 og 15 år. Eg har sett at det er ikkje så mykje av slike tilbod i bygda og vil gjerne skape ein møteplass der dei yngre og kan halde seg form og ha det kjekt i lag, seier Sætremyr. Gjennom utdanninga i Ulsteinvik har han erfaring med drive med slikt både gjennom at studentane var involverte som aktivitetsleiarar i SFO og ved at han og nokre kameratar starta eit liknande tilbod som det han vil få til i Syvde og som der ute fekk namnet Seinkveld. Eg tenkjer å drive aktivitetar i vid forstand, med alt frå ballspel til grunntrening gjennom leikar og konkurransar. Kva oppmøte det vert vil styre dette i ei viss grad, målsetjinga er og at det skal vere sosialt og triveleg. Han ser ikkje det store problemet ved at så mange aldersgrupper skal vere i lag. Det viste seg i Ulsteinvik at det gjekk seg til etter kvart. I starten var det litt småkonfliktar, men då dei vart vane med korleis ting skulle vere gjekk det seg til. Men det er klart at om svært mange møter fram kan det vere aktuelt om til dømes enkelte foreldre kan vere med å hjelpe til, men dette trur eg vert bra, seier Sætremyr. STARTAR TILBOD: Patrick Sætremyr vil gjerne skape ein positiv og aktiv møteplass for ungdom i Syvde. Bli med til fjellgarden Segestad Syvde IL held fram rekkja av spanande fjellturar. Laurdag står den flotte fjellgarden Segestad for tur. OLE MAGNE KVALSVIK Segestad, eller Sigdestad gard, ligg på nordsida av Oppstrynvatnet, 300 meter oppe i fjellsida. Han ligg på ei fjellhylle ved inngangen til Glomsdalen, der det før Svartedauden var fleire gardar. Etter Svartedauden var Sigdestad den einaste som vart teken opp att og vart ein etter måten stor og rik gard. Den veglause garden nytta seg av taubane, og denne er enno intakt. Imponerande er også hovudhuset, murt av gråstein, og både der og i dei andre husa på garden finn ein reiskapar og inventar som fortel om det spesielle livet på ein slik fjellgard. Det er om lag ein halvtime jamn, roleg gange opp til garden, så denne turen skulle passe for alle. Det er og meininga å få med guide som kan fortelje meir om garden, seier Roar Oseberg, som vil vere leiar for turen. Garden er og omgjeven av gamal furuskog, og for dei som vil legge inn litt ekstra tur, går det an å gå lengre inn gjennom den flotte Glomsdalen, over Braut foten på Middagsfjellet På Syvde IL sin fjelltur for fjorten dagar sidan var ulukka ute for ein av deltakarane. Vi skulle gå litt ut på kanten for å sjå betre ned i Steinsvika då ho som går føre meg seier: Pass opp, så du ikkje dett. Ho hadde ikkje før sagt det, så låg eg der, fortel Guri Dragseth Brekke. Ho måtte difor hentast med helikopter og vart flogen til Ålesund og fekk gipsa foten. Der viste det seg å vere fire andre på sjukehuset som hadde vore ute for det same, så det elva og attende. Denne turen meiner Oseberg tar om lag to timar. er tydeleg at det hadde vore ein søndag med stor utfart i fjellet i fineveret. Eg må også få rette ei stor takk til Anne Grete og Roar Oseberg som leia turen og ordna ut for meg. Og så er det godt i slike tilfelle å ha luftambulansen. Sjølv har eg vore medlem i Norsk Luftambulanse SEGESTAD GARD, hovudhuset i stein. (FOTO: Roar Oseberg) i mange år, og det oppfordrar eg andre til å verte, slik at ein støttar ei flott teneste, seier Dragseth Brekke. OLE MAGNE KVALSVIK HELSESTAFETTEN I samarbeid med helsekoordinator Gry Bringsvor og kommunen starta vi før sommaren ein stafett der vi vil la personar i bygdene våre svare på kva dei gjer i forhold til fysisk aktivitet. Denne veka tok stafetten ein pause, etter at Ivar Austrheim hadde han veka før. Han opplevde eit par gongar at buksebeltet nulla ut teljaren. Ein kveld fall han også av og vart liggande ute i bærbuskane. Austrheim meiner likevel å ha enda på vel steg. Det vart ein tur på Nystøylhornet etter friluftsgudstenesta på Dalebøen, elles vart det ei roleg veke, fortel han. Vi flyttar oss frå prest til doktor. Kommunelege 1, John Bekkenes, overtek stafetten. Kva betyr fysisk aktivitet for deg? Det betyr mykje, berre spør kona mi. Får eg ikkje vere i fysisk aktivitet, vert eg sur og gretten. Med ei bachelorgrad i idrett har eg og ein del bakgrunn innanfor trening og fysisk aktivitet. Kva gjer du for å halde deg i form? Vi er nokre som kjem i lag til fotball eit par gongar for veka. Så spring eg ein del i periodar, eg går/står på ski, litt sykkel vert det og tur på fjellet både vinter og sommar. Det høyrest mykje ut, men jobben krev sitt og avgrensar kva det vert tid til, meir enn vi hadde trudd før vi kom hit. Korleis virkar fysisk aktivitet på di totale helse? Eg merkar det best psykisk no. Eg vert lett til sinns og har overskot. Men som lege er eg indarleg klar over at kvart skritt no førebygg sjukdomar som er mest med å korte livet hos menneske, særleg då hjarte- og karsjukdomar. Har du vore på nokon av postane i vanylvsturen? Nei, det har vi ikkje vore bort i. PÅ TRÅDEN Køyre på turveg? Randi Nybø frå Åram har ringt oss vedkomande den nye turvegen til Sørbrandal. Mange har stor glede av å gå og sykle der, og dei i rullestol kjem seg også fram gjennom dalen. Men, det er mange gamle som ikkje er sterke nok i beina til å denne strekninga. Burde ein ikkje kunne søkje om å få køyre ein tur over, eller at den var open enkelte dagar, slik at dei som ikkje klarer å gå, også kan ta denne flotte turen?

19 Sunnivafestspela 2010 er historie. Vi er svært glade for at det vart så godt innhaldsmessig. Vi takkar dei mange kunstnarane som ytte det beste for oss. Det var kvalitet frå Hilde Myklebust tok til å lese det nyskrivne diktet om Sunniva og opna festspela og Sunnivakoret med musikarar, Prots og Henning Sommerro heldt den store opningskonserten til dei siste tonane frå kveldsmessa i Selje kyrkje laurdagskvelden. Alle dei som hjelpte oss med å avvikle dei ulike arrangementa både i Selje og Vanylven. Bilettseljarar, dei som rigga og rydda, dei som tok på seg guiding på vandringar, i buss og omvisningar, kyrkjeverjne sine stabar som stillte opp og smilande hjelpte til, dei som sørga for transport og nok mat, turistinformasjonen som svara på mange slag spørsmål og alltid er hjelpsame, Klosterbåten sitt mannskap og eigarar som laga ekstraopplegg for oss, butikkane i Selje som ytte meir enn vanleg, dei som var med på torgdagen, dei som stod for ei minneverdig tilskiping av barnehagedag på Dragseidet, Hakallegarden som stilte garden sin til disposisjon, organisten vår, soknepresten og Broder Ole som stod føre dei fine kveldsbønnene, og alle som på ein eller annan måte gjorde litt ekstra for at dette skulle bli gode festspel: Hjarteleg takk! TAKK: Leiar i styret for Sunnivafestspela, Laura-Marie Fure, under opninga av festspela i år. (FOTO: Vidar Parr) Vi takkar og dei som var publikum på konsertar og kulturarrangement av ulike slag. Det er klart at vi menneske er ulike, og derfor er det ulik klangbotn i oss. Nokre tykkjer det eine var finast og mest gjevande, andre har ein annan favoritt. Det var meininga at det skulle vere noko for dei aller fleste av oss i dette festspelprogrammet, og vi er glade for at det har vorte godt motteke. Med helsing Styret i Stiftinga Sunniva - Lyset frå Selja Laura-Marie Fure SYNSTE MØRE TORSDAG 16. SEPTEMBER INNLEGG Miljø meg opp og i mente! Ordet miljø har vorte eit modeord som kan hektast på det meste og forsvare det meste.det kan hengast på alt frå hus og gater til mat, vegar og transportmiddel. Eg har no i helga køyrt gjennom Eidså sentrum i Vanylven, som så mange gonger før, og sett på dei fine husa, butikken og bedehuset, som ligg langs vegen. Og no høyrer eg at ein skal lage miljø-riksveg her. Den skal vel vere blomsten i ein veg som skal gå via Stad-tunellen, gjennom Vanylven til brua over Koparnes og vidare til Hareid der dei vonleg vil lage ein miljøtunnell under Sulafjorden. Du mirakel! Eg er ikkje mot tunellar.bruer eller miljø! Stad- tunellen er viktig, og eg forstår veldig godt at Vanylven ivrar for bru i staden for ferje. Eg flytte frå Vanylven i 1963, og veit kor tungvint det var, den gongen å bu avbakleg, som vi sa. Det er trass alt monaleg lettare i dag, med bilar og betre vegar. Det eg då ikkje forstår, er at ein vil øydeleggje Eidså sentrum med ein riksveg midt gjennom denne fine idyllen, og utsette køyrande og gåande og syklande for eit stykke veg, der fartsgrensa vonleg vert berre femti km. Og vert ho høgre, som nok kan tvinge seg fram,. dersom trafikken aukar med framtidige bruer og tunellar, skal det verte spøkje for dei som skal bu inn med vegen. I tillegg får dei alt bråket frå trafikken rett inn i tuna og husa. Tun vert der vel knapt plass til, om ein skal ha ein brei nok veg til trafikken, og så gangveg attåt. Og sjølvsagt må alle dei store fine trea bort. Alle stader der ein planlegg nye vegar, prøver ein no å leggje dei utanom bustadområda. Slik gjorde ein også over eidet frå Fiskå, og ut gjennom Vikebygda mot Åheim, og det har vel ingen angra på. Lat vegen gjennom Eidså sentrum verte ein miljøveg for gåande og syklande, lag han koseleg med rasteplass og benkar og plantar. Men lat for all del riksvegen gå lenger oppe, der korkje bråket frå trafikken vert så sterkt, eller born og gamle treng å krysse vegen der bilane ferdast. Sjølv bur eg på Rise på Hareid, vel 100 meter frå Riksvegen, med høge grantre mellom hagen og vegen I ferjetidene og ved arbeidstida sin slutt er bråket frå trafikken så forferdeleg at det ikkje nyttar å prate ute eller ha opne dører eller glas. Det var elles rart regjeringa ikkje fann på å kalle hardangermastene for miljømaster. Då hadde vel folk godteke dei. Lag no ikkje ein monsterveg gjennom Eidså sentrum. Det vert det meir mølje enn miljø av. Marie Lovise Widnes VEGEN gjennom Eidså sentrum er tema for to av innlegga på denne sida i dag. (FOTO: Vidar Parr) Vi let oss lure av ein bløff men takka vere Harald Søvdsnes som var modig nok til å seie sanninga om vedtaket om den framtidige trafikken gjennom bygda vår, har vi fått opp augene. Takk til Brita Drage som tok kontakt med vegkontoret og fekk stadfesta det rette vedtaket. Det er skilnad på ei miljøgate og ein gangveg stor skilnad! No har fantasimiljøgata vore lovprisa i tekst og tale av folk som skulle vite betre. Noko som er heilt sikkert, er at same kor mange gangvegar eller miljøgater her kjem, så vert ikkje trafikken borte frå tuna våre, og det er det som er føremålet med kampen vår. Som de kjenner til, dreiv vi litt lobbyarbeid før saka skulle opp i kommunestyret, og ei veke før fekk vi forsikring om at vi var sikra fleirtal. Støy frå industri Eg ser i avisa at folk i bustadfeltet ovenfor kaia er redde for støy frå anlegget om det blir bygt, seier Øystein Storeide. Eg meiner at ein må finne seg i noko støy når ein buset seg PÅ TRÅDEN Trafikken skulle flyttast bak busetnaden. Men så kom Gjelseth, den luringen, og sette griller i hovudet på representantane med at ei miljøgate med oppbygd fortau og fartsdempande humpar i vegbana, ville verte så irriterande for sjåførarane at dei etter kort tid ville krevje at vegen vart flytta bak busetnaden, altså ein snarveg til å nå målet vårt. Men miljøgata vart ein gangveg, og slike gangvegar vert bygde og betalte av vegvesenet og då ville stakkars Vanylven nytte høvet til å legge den påtrengde nye vassledninga ned i denne gangvegen. Jaja! "Nøysomhet er en dyd. No veit vi ikkje enten vi skal le eller gråte, men det er i alle fall ein grunn til å smile. Borgfrid Kjørstad slik. Tenk på kva folk i dalane har høyrt av støy og bråk frå olivinbrota fram gjennom åra. Der har vi aldri høyrt noko klage, seier Storeide. Kva skal barnet heite? brukte presten å spørje om ved barnedåp for ikkje så altfor mange år sidan. At barnet alt hadde eit namn, var nok underordna talemåten som presten brukte, og som sikkert stod skrive i dertil eigna bok. No for tida spør presten om kva barnet heiter, noko som verkar naturleg for dei fleste. I Synste Møre av stod det fleire reportasjar om hendingar rundt om i bygdene våre. M.a. ein reportasje om tilbakeflyttinga av bysta av P.M Røwde. Det eg beit meg merke i, - i negativ lei, var at ein no ville kalle tunet den står i, og som P.M.Røwde vaks opp i, for Rovdetunet Dette verkar unaturleg og merkeleg for meg då tunet, på bruksnr. 5 i Storerovde der bysta står, alt har namnet Bøtunet. Om eg ikkje tar mykje feil er det namnet gamalt og innarbeidd gjennom mange generasjonar. Ein skulle tru at namnet var bra nok også i dag. At ei slik endring skal gjere det lettare og meir forståeleg i reiselivsamanheng, har eg inga tru på. Tvert imot er eg redd for at det kan oppstå mistydingar når turistar kjem på vitjing. Spør dei t.d. om Rovdetunet, kan dei like gjerne hamne på Rovdetun om ikkje spørsmålet vert klart nok oppfatta. Altså, - namnet Rovdetunet er altfor likt namnet på grendahuset som heiter Rovdetun, og som også er eit innarbeidt namn. Sjølv om bysta til hovedpersonen stod plassert ved Rovdetun i over 25 år er den no, rettvist nok, komen tilbake til sin opprinnelege stad, -Bøtunet. Ved temakvelden om P.M. Røwde som grendalaget skipa til sist haust, vart det fortalt ein god del om dette tunet der P.M. vaks opp. Der var både postkontor og handel, og var eit viktig senter på Rovdestranda. Det var og her han fekk sine første erfaringar med handel og vandel, og som sikkert kom han til nytte seinare i livet. Eg kan ikkje med mi beste vilje tru at ikkje namnet Bøtunet framleis kan brukast, og at ein kan vere like stolte av det som at P.M. Røwde har sine røter akkurat der. Hovedpersonen sjølv ville neppe skamma seg over namnet Bøtunet. Han hadde ordet i si makt, og hadde sagt ifrå medan han levde. Tilbake til start: - barnet har alt eit flott og vyrdsamt namn,- nemleg Bøtunet. Ikkje døyp det om! Med vyrdsam helsing R.Aa. Dyb Vi viser i samanheng med dette innlegget også til rettinga Synste Møre har på side 3 i denne avisa. red

20 SYNSTE MØRE TORSDAG 16. SEPTEMBER DIN LEVERANDØR AV BYGGEVARER Ope møte om demens Hadartun på Hareid kl Ola Hunderi, pratar om to tema : - Ein pårørande fortel. - Alzheimer sett gjennom kunst. Kaffi og enkel servering, tid til spørsmål. Alle er velkomne! HUS - HYTTER GARASJER Nystøl & Fagerhol AS 6143 FISKÅBYGD Tlf Fax E-post: Fagbutikken i Ditt Distrikt! Bygderadio Vest Torsdag :00 Tankar i tida 08:10 Menneske eg møtte v/ Arne Grimstad 08:20 Folk fortel v/a O Grimstad 09:00 Ny dag (RS) 09:40 Minitreff (RS) 10:00 Norrøna Radio 11:00 Skumma kultur (Reprise) Sylvi Maria Kornberg 12:00 Kaffipausen (RS) 13:00 Tankar i tida 13:10 Menneske eg møtte 14:00 Ettermiddagstonar 16:00 Skumma kultur (Reprise) Sylvi Maria Kornberg 17:00 Ettermiddagstimen (RS) 18:00 Program frå Fosnavåg 19:00 Kveldstonar 20:00 Evangeliske tonar 21:00 Radio Sentrum 22:00 Norrøna Radio Fredag :00 Tankar i tida 08:10 Evangeliske tonar 09:00 Ny dag (RS) 09:40 Minitreff (RS) 10:00 Norrøna Radio 11:00 Program frå Fosnavåg 12:00 Kaffipausen (RS) 13:00 Tankar i tida 13:10 Evangeliske tonar 16:00 Program frå Fosnavåg 17:00 Ettermiddagstimen (RS) 18:00 Skumma kultur (Reprise) Sylvi Maria Kornberg 19:00 Folk fortel v/a O Grimstad 20:00 Spørretevling v/ø Bakke 21:00 Kveldstimen (RS) 22:00 Nattsending v/paul og Olav Laurdag :00 Reprise av nattsendinga v/ Paul og Olav 21:00 Radio Sentrum Sundag :45 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad 10:00 Norrøna Radio 11:00 Møteopptak frå Betel Volda 13:30 Helgatonar 13:00 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad 13:15 Helgatonar 17:00 Søndagstimen 18:00 Helgatonar 20:00 Møteopptak frå Betel Volda 20:30 Helgatonar 21:30 VKS-sending v/betel Måndag :00 Tankar i tida 08:10 Menneske eg møtte 08:15 Morgontonar Takk til REM Offshore, som sponsa annonsa! Ytre Søre Sunnmøre Demensforening TID FOR VED Espegard BigBag og vedutstyr til alle formål, kjøper du i din lokale landbruksbutikk Ål Tlf :00 Ny dag (RS) 09:40 Minitreff (RS) 10:00 Norrøna Radio 11:00 Reprise av nattsendinga v/ Paul og Olav 12:00 Middagstimen 13:00 Tankar i tida og Menneske eg møtte 13:20 Ettermiddsmusikk 16:00 Reprise av nattsendinga v/ Paul og Olav 17:00 Ettermiddagstimen (RS) 18:00 Reprise av nattsendinga v/ Paul og Olav 19:30 Radiobingo 21:00 Kveldstimen (RS) 22:00 Norrøna Radio Tysdag :00 Tankar i tida 08:10 Menneske eg møtte v/ Arne Grimstad 08:15 Morgontonar 09:00 Ny dag (RS) 09:40 Minitreff (RS) 10:00 Norrøna Radio 11:00 Reprise av nattsendinga v/ Paul og Olav 12:00 Kaffipausen (RS) 13:00 Tankar i tida 13:10 Menneske eg møtte 16:00 Reprise av nattsendinga v/ Paul og Olav 17:00 Ettermiddagstimen (RS) 18:00 Kåseri Kåre K. Kvalsvik 18:10 No skal du høyre 19:00 Lokalmusikk 20:00 Program frå Fosnavåg 21:00 Kveldstimen (RS) 22:00 Norrøna Radio BÅLPANNE for god stemning i mørke høstkvelder Ål Tlf Onsdag :00 Tankar i tida 08:15 Program frå Fosnavåg v/paul Sundnes 09:00 Ny dag (RS) 09:40 Minitreff (RS) 10:00 Norrøna Radio 11:00 Reprise av nattsendinga v/ Paul og Olav 12:00 Kaffipausen (RS) 13:00 Tankar i tida 13:15 Program frå Fosnavåg v/paul Sundnes 16:00 Reprise av nattsendinga v/ Paul og Olav 17:00 Ettermiddagstimen (RS) 18:00 Reprise av nattsendinga v/ Paul og Olav 19:00 Kveldstonar 20:00 Folk fortel 21:00 Kveldstimen (RS) 22:00 Norrøna Radio Torsdag :00 Tankar i tida 08:10 Menneske eg møtte 08:20 Sommartonar 09:00 Ny dag (RS) 09:40 Minitreff (RS) 10:00 Norrøna Radio 11:00 Skumma kultur (Reprise) v/sylvi Maria Kornberg 12:00 Kaffipausen (RS) 13:00 Tankar i tida 13:10 Menneske eg møtte 13:20 Ettermiddagstonar 16:00 Skumma kultur (Reprise) V/ Sylvi Maria Kornberg 17:00 Ettermiddagstimen (RS) 18:00 Program frå Fosnavåg Lokalavisa - fyrstevalet når posten kjem torsdagane!

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Møterom 2 - Rådhuset, Fiskå Dato: 15.09.2008 Møtet tok til 10:25 Møtet slutta 14:00. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 22.01.2013 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 12:00. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 26.11.2012 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 15:45. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 14.04.2015 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 12:20. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Ordførarens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 24.10.2017 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:40. Møtet var innkalla ved utsend sakliste

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK for born 1 NYNORSK Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. DENNE BOKA TILHØYRER Her

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK Minnebok for born 1 NYNORSK Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. Når vi

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Lasse Rindal Lena Landsverk Sande Nils Olav Moen Einar Ebbesen Eli Tefre Nordal. For Jan Helgøy møtte Magne Vik Arset

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Lasse Rindal Lena Landsverk Sande Nils Olav Moen Einar Ebbesen Eli Tefre Nordal. For Jan Helgøy møtte Magne Vik Arset Vanylven kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor, Rådhuset Møtedato: 06.11.2006 Tid: 14.30-15.30 Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert 31.10.06 Desse medlemene møtte: Forfall:

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Foreldreråd utan tilsette - Helland Barnehage 25. september 2012 kl

Foreldreråd utan tilsette - Helland Barnehage 25. september 2012 kl Foreldreråd utan tilsette - Helland Barnehage 25. september 2012 kl. 20.00 Til stades: Hilde Furland Frostad (representant valt av kommunestyret), Toril Hollingsæter Alvsåker (driftsleiar), foreldre og

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 18.09.2012 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:35. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Åram oppvekstsenter, Åram Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 13:05. Frå kl. 09.00 var det synfaring på Åram oppvekstsenter.

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 2.etg. Dato: 02.11.2012 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 13.40 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte: August

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer