Protokoll fra styremøte i LNU 01. Februar 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte i LNU 01. Februar 2012 i Øvre Slottsgate 2b"

Transkript

1 Ref: MVØ doc Protokoll fra styremøte i LNU 01. Februar 2012 i Øvre Slottsgate 2b Til stede: Fra styret: Gunhild Grande Stærk, Erlend Sand Bruer, Elizabeth Toft Erichsen, Bård Skaar Viken, Ane Norgård Brohaug, Jan Thomas Hagen, Vibeke Sundsbø (ansattes representant), Christine Storø, Kristian Sveinall Øgaard, Magnus Rynning Nielsen(forlot møtet under sak 79), Ole Aleksander Østhassel (forlot møtet under sak 81), André Skeie. Forfall: Nermina Isabegovic, Kamile Gursel, Tonje Brenna, Lars Blom, Tiril Asker Krogh. Fra sekretariatet: Martin Vonstad Østerdal (generalsekretær), Hilde Ekeberg (referent), Ole Bruseth, Ragnar Eggesvik, Marius Tryland Nygård (gikk etter sak 77), Marit Aspaas, Lars Rottem Krangnes, Hans Johan Grjotheim, Hanne Marte Furseth (kom under sak 77), Karoline Fossland (kom under sak 80) Forfall: Runa Brandal Myklebust,, Marion Godager Tveter, Aurora Nereid, Signe Nylender Ilner, Karianne Bergset Austnes. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 73, 74, 75, P-07, 77, 78, 80, 76, 79, 81, P-08, P-09, 82 Sak 73/ Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 74/ Referat og protokoller 1. Protokoll fra styremøte Referat fra AU-møte : 15.12, 05.01, 11.01, og Protokoll fra styremøtet ble godkjent. Referatene ble tatt til orientering. Sak 75/ Orienteringer a) Saker under utvikling Martin: Siste nytt om SOS-saken. Ungdommens maktutredning har kommet, men er ikke offisielt på høring ennå, så den kan behandles på BUT. Statistikken fra valget 2011 blir mer og mer komplett, kraftig økning i valgdeltakelsen hos førstegangsvelgerne. Dialog med BLD om stemmerettsjubileet 2013, LNU ønsker en ny runde med demokratiagenter. Nordisk ministerråd: LNU har søkt om å arrangere en ungdomskonferanse.

2 BUT: kommer til å ta mye tid fremover. b) Tildelinger siden sist styremøte Kommer til å bli mye restmidler på Balkan. Er også utlyst midler på Kulturmidlene. c) Media siden sist styremøte (ettersendes: ) Marit orienterte om de viktigste sakene, se vedlegg. d) Nytt fra styremedlemmene Erlend: avsluttet første del av forenklingsgruppa. Fått ny jobb. André: lite på LNU men skjedd mye i CISV flytting av kontor osv. Hatt opplæring med barnepanelet. Ole Aleksander: Vært med på opplæring av barnepanelet. Magnus: Ikke skjedd så mye. Kristian: Har avslått tre klager på kulturmidlene. Jan Thomas: Finansdepartementets ungdomskonferanse Bård: Arbeidsgruppe og IBUP-jobbing. e) Orientering fra leder Gunhild: Tusen takk for urtepotte! Referansegruppa for nedsatt stemmerettsalder, IPT-dag, FOT om kristne organisasjoner, jobbet med gruppeinndelingen av medlemsorganisasjonene, Frivillighet Norge sin topplederkonferanse, styreturné, finansministerens ungdomskonferanseblandede erfaringer, oppnevnt til kriminalitetsforebyggende råd. I morgen er det frokostmøte. Orienteringene blir tatt til orientering. Sak 76/ Innstilling: Internasjonalt Barne- og ungdomsprogram (IBUP) På barne- og ungdomstinget i april skal det vedtas et nytt internasjonalt barne- og ungdomspolitisk program som skal gjelde fra 2012 til Arbeidet med utarbeidelsen av et nytt internasjonalt barne- og ungdomspolitisk program ble satt i gang i september i fjor. Etter styremøtet ble et førsteutkast sendt ut på høring til alle LNUs medlemsorganisasjoner med høringsfrist Totalt 19 organisasjoner sendte inn til sammen 15 høringssvar innen fristens utløp. Press, Changemaker, Spire, Natur og Ungdom og Røde Kors Ungdom valgte å sende inn ett felles høringssvar. Disse tok ordet til saken: Marit, Gunhild, André, Bård, Martin, Ole Aleksander, Erlend, Jan Thomas, Ane, Kristian, Elizabeth, Styret vedtar nytt internasjonalt barne- og ungdomspolitisk program med de endringene som fremkom i møtet og oversender det til Representantskapet for endelig vedtak. Generalsekretæren får fullmakt til å oversette programmet til nynorsk. Styret godkjenner oversettelsen på styremøtet Sak 77/ Forvaltningsstatistikken 2011 For å gi styret en oversikt over hvem som bruker LNUs ordninger, har forvaltningsteamet (FOT) utarbeidet denne forvaltningsstatistikken. Dette er sjette gang LNU utarbeider en slik statistikk.

3 LNU har i 2011 fordelt 108,5 millioner kroner til lokalt arbeid i de nasjonale organisasjonene (Frifond organisasjon), og omtrent 14,7 millioner kroner til grupper og lag uten nasjonalledd (Frifond barn- og unge). Disse tok ordet til saken: Ragnar, André, Erlend, Vibeke, Kristian, Martin, Bård, Ole Aleksander, Gunhild, Christine, Ane. Forslag til vedtak: Forvaltningsstatistikken tas til orientering. Sak 78/ Kompetansestatistikken 2011 LNUs organisasjonsskole har i løpet av 2011 gjennomført 33 kurs, med 630 påmeldte. Av de planlagte kursene ble i tillegg 8 kurs avlyst. LNU har produsert 1944 kurstimer i Vedlagt følger statistikk for kursene,med antall påmeldte/deltakende på det enkelte kurs og i total. Samt hvor mange kurstimer LNU har produsert per kurs og i total. Disse tok ordet til saken: Marius, Ragnar, André, Ane, Gunhild, Kompetansestatistikken tas til orientering. Sak 79/ Medlemsgjennomgang LNUs etableringsmedlemmer En gang i året må alle etableringsorganisasjoner rapportere til LNU om deres oppfyllelse av retningslinjene for etableringsmedlemmer. Noereh! rapporterer svakt på organisasjonsutvikling og får en score på 2/10 i rapporteringen og vi ser både stagnasjon og tilbakegang i organisasjonen. Seks organisasjoner ble medlem i 2009, og har dermed vært medlem i 3 år. De må etter retningslinjene levere søknad til fullt medlemskap i LNU innen for å kunne fortsette som medlem i LNU. De som ikke leverer vil automatisk bli meldt ut De som ikke leverer eller leverer men ikke kvalifiserer må vente i et år før de kan søke om nytt etableringsmedlemskap evt. fullt medlemskap. Disse tok ordet til saken: Ragnar, Gunhild, Erlend, Martin, Forslag til vedtak: Organisasjonen Noereh! mister fra sin status som etableringsmedlem i LNU. Landsforeningen for barnevernsbarn, Spire, Islamsk Nettverk, Lyder fra gata, Stecak og MSS må levere søknad om fullt medlemskap i LNU innen Ved ikke levert søknad mister de sitt medlemskap ( ), ved levert søknad vedtar BUT deres medlemsstatus den Neste styre skal evaluere retningslinjene for etableringsmedlemmer.

4 Sak 80/ Orientering medlemsundersøkelsen I tidsrommet 10. november til 3. Desember 2011 gjennomførte LNU for tredje gang en elektronisk spørreundersøkelse blant alle medlemsorganisasjonene. Undersøkelsen avdekker en høy tilfredshet med LNUs arbeid (Snittkarakter 8, på en skala fra 1 til 10 der 10 er best - 77 % gir karakteren 7 eller høyere). Generalsekretæren ønsker å bruke resultatene fra medlemsundersøkelsen i det videre arbeidet for å nå målene i interessepolitisk strategi, forvaltningsstrategien, kompetansestrategien og aktivitetsplanen. Disse tok ordet til saken: Ole, Christine, Erlend, Gunhild, Jan Thomas, André, Kristian, Bård, Ane, Medlemsundersøkelsen 2011 tas til orientering Sak 81/ Gruppesammensetning for Barn og Friluft Styret vedtok på styremøtet å foreta undersøkelser hvorvidt det var behov og grunnlag for å opprettholde gruppen Barn og Friluft. AU utarbeidet et brev til organisasjonene i denne gruppen der det ble orientert om saken og konsekvensene av en eventuell endring. Organisasjonene ble bedt om å komme med sine innspill. Responsen er todelt: Fire av ni organisasjoner (Framfylkingen, CISV, Noregs Ungdomslag og Noregs Bygdeungdomslag) mener de er feilplassert og ønsker å flyttes uavhengig av styrets vedtak. De fem friluftsorganisasjonene (4H, Speiderforbundet, KFUK-KFUKM speiderne, Jeger- og fiskerforbundet og DNT Ung) opplever at de hører hjemme i Barn og Friluft og har ikke behov for endring. Disse tok ordet til saken: Gunhild, André, Jan Thomas, Christine, Kristian, Martin, Gruppen Barn og Friluft legges ned og organisasjonene omplasseres til den gruppen de selv har ønsket. Endringen blir lagt til grunn for valgkomiteens arbeid. Framfylkingen går til samfunnspolitiske, KFUK-KFUM-speiderne til Livsynsbaserte, de øvrige går inn i den nye gruppen. Gruppen Kultur og Fritid endrer navn til Kultur, fritid og friluft. Neste styre bør vurdere å gjennomgå gruppeinndelingen. Sak 82/ BUT 2012 framdriftsplan og program Barne- og ungdomstinget (BUT) er fellesnavnet på LNU sitt representantskapsmøte med tilhørende organisasjonstorg, plenumsinnleiingar og seminar. Årets BUT vil bli arrangert på Sundvolden Hotell, Krokkleiva 15. og 16. april. Møtestart er enda ikke endelig fastsatt, men må forventes å bli en gang mellom 1300 og Deretter blir blant anna LNUs resultatrapport lagt fram i plenum Generalsekretæren ønsker å forsøke en ny form for påvirkningstorv. IBUP deles i tre deler, hver deltaker kan velge fritt hvilken del de ønsker å delta på. Hver av gruppene ledes av en fra styret og en fra sekretariatet. Gruppene går gjennom

5 teksten linje for linje og ser om det er noen endringsforslag som hele gruppen slutter seg til. Forslag som hele gruppen er enige om vil bli votert over i blokk under voteringen dagen etter. Et slikt opplegg er ment å gi inspirasjon til aktiv deltakelse i gruppene og for å få behandlet alle punkter det er enighet om raskere behandlet, slik at representantskapsmøtet kan fokusere debatten i plenum på sakene som trenger bearbeidelse for å komme til enighet over. Beregnet tidsbruk på dette er 1 time. Styret blir og bedt om å velge to fra styret som kan være ansvarlige for programmet på søndagskvelden sammen med staben i sekretariatet. Disse tok ordet til saken: Martin, Elizabeth, Gunhild, Erlend, André, Bård, Jan Thomas, Ane, Framdriftsplanen blir tatt til orientering. Generalsekretæren tar med seg innspilla fra styret i den videre planleggingen av BUT Bård og Jan Thomas blir ansvarlig for sosialt program søndagskvelden på BUT. P-sak 07/ P-sak 08/ P-sak 09/

Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b 04.11.2010 Ref: 034-3-SS-2010-11-04.doc Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Signhild Stave Samuelsen, Kamile Gursel, Ane

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b 09.10.2012 Ref: 034-3-SS-2012-10-09.doc Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b 06.09.2012 Ref: 034-3-SS-2012-09-06.doc Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b 13.06.2012 Ref: 034-3-SS-2012-06-13.doc Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b 01.03.2011 Ref: 034-3-SS-2011-03-01.doc Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Ane Norgård Brohaug, Erlend Sand Bruer,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 10. des. 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 10. des. 2010 i Øvre Slottsgate 2b 10.12.2010 Ref: 034-3-SS-2010-12-10.doc Protokoll fra styremøte i LNU 10. des. 2010 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 09.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Signhild Stave Samuelsen, Ane Norgård Brohaug,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b 15.06.2011 Ref: 034-1-TH-2011-06-15.doc Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b Til stede: Leder Gunhild Grande Stærk, Erlend Sand Bruer, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen, André

Detaljer

Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b 16.03.2010 Ref: 034-1-TH-2010-03-01.doc Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b Sak 89/2009-2010 Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009 Møte FS 6/2009 Tid: 26.03.09 kl 18.00 Til stede: Forfall: Heikki Holmås, Andreas Behring, Audun Herning, Per Østvold, Nora Fjelddalen, Randi Røvik, Rolf Vestvik,

Detaljer

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014!

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! Sundvolden!Hotel!25. 26.!april!2014!!! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!!

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Det hendte i 2005 Årsmelding og regnskap Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Årsmelding 2005 LNUs leder har ordet: Tre milliarder grunner 1 1. LNU som kompetansebank 1 2. LNU

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

RAPPORT 7. LNUs RESULTATRAPPORT

RAPPORT 7. LNUs RESULTATRAPPORT RAPPORT 7 LNUs RESULTATRAPPORT 2013 Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten. Du kan lese mer om LNUs rapportserie på lnu.no

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27. DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde (ikke LS 59 og 60/12) Amanda Rose Stratford Gamst Liv Hauge Norheim Martin Gjøen Maria Elizabet Aspen Øyvind Kind Robertsen DELTAKERE

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer