Oversikt. frigjør potensialet. Jobber nært med klienter for å avdekke det skjulte potensialet for forbedringer av dokumentprosessen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt. frigjør potensialet. Jobber nært med klienter for å avdekke det skjulte potensialet for forbedringer av dokumentprosessen."

Transkript

1 Xerox Global Services Oversikt frigjør potensialet Jobber nært med klienter for å avdekke det skjulte potensialet for forbedringer av dokumentprosessen.

2 Det produseres 7,5 milliarder dokumenter på verdensbasis hvert år 1

3 Dagens forretningsmiljø Presset for å øke lønnsomheten, bedre produktiviteten og redusere kostnadene er større enn noensinne. Det er også behovet for å øke kvaliteten og kundelojalitet. Spørsmålene er hvordan? Som mange andre organisasjoner har dere antagelig allerede undersøkt kostnadene og prosessene på områder som logistikk og IT. Dere er hele tiden på jakt etter forbedringer, men med så mye som allerede er oppnådd, er det vanskelig å finne ytterligere effektivitet. Hva mer kan dere gjøre? Ett område som mange organisasjoner har oversett i jakten på kostnadsbesparelser og prosessforbedringer er dokumenter. Dokumentenes betydning Fra digitale dokumenter på deres nettsider og PC-er, til overfloden av papirbaserte dokumenter slik som fakturaer, kontrakter, konsernregnskap, salgsreklame og postreklame. Dokumenter er overalt. De er livsnerven i virksomheten. Dokumenter er mer enn bare papir. Dokumenter er produktet (f.eks. kundekontrakter, forsikringspoliser) Dokumenter støtter produkter (f.eks. bruksanvisning for mobiltelefonen, produktbrosjyrer) Dokumenter støtter kritiske forretningsprosesser (f.eks. leverandørgjeld og kundefordringer, kredittkortsøknader) 82 % av toppledere mener at dokumenter er kritiske for vellykket drift av organisasjonen 2. Til tross for dette, har størstedelen av organisasjonene (90 %) problemer med å beregne hvor mye de bruker på dokumentasjon 2. Sannheten er at organisasjoner bruker opp til 15 % 2 av sine inntekter på dokumenter. Det er en betydelig fast kostnad. Heldigvis kan Xerox Global Services ikke bare hjelpe deg å finne ut akkurat hvor mye du bruker på dokumenter, men vi vil også sørge for betydelige innsparinger. Kostnadsreduksjon er bare én av fordelene ved å samarbeide med Xerox Global Services. Vi hjelper organisasjoner som din med å strømlinjeforme og forenkle alle dokumentintensive prosesser. Resultatet? Akselerert arbeidsflyt, økt konkurranseevne, inntektsvekst og kundetilfredshet.

4 82 % av organisasjonene sier at dokumenter er viktige for vellykket drift av deres organisasjon 2 Dokumentoutsourcing Det er en næringslivssannhet at de fleste vellykkede organisasjonene driver med outsourcing. Ifølge The Outsourcing Institute, for eksempel, outsourcer 80 % av Fortune 500-bedrifter noen eller alle sine funksjoner for informasjonsadministrasjon. Det er enkelt å skjønne hvorfor. Outsourcing frigjør administreringstid og gjør at du kan fokusere på din kjernevirksomhet viktig når du driver innenfor et tøft forretningsklima. Det reduserer kostnadene og frigjør finansiell kapital for investering i aktiviteter som vil generere høyere avkastninger. Det gir deg tilgang til kompetanse og spesialistkunnskap i verdensklasse som du ikke har i din organisasjon. Det øker kvaliteten og kapasiteten og hjelper deg med å yte mer med mindre ressurser. Som mange av verdens ledende selskaper vil bekrefte; outsourcing lønner seg.

5 Det lønner seg å outsource dokumenter Dokumenter har en viktig rolle å spille når det gjelder å øke produktiviteten, bedre kundeservicen og redusere kostnadsbasen. Enten de er digital- eller papirbaserte, gjør dokumentene at du kan lagre, gjenfinne og administrere selskapets mest verdifulle aktiva: kunnskap. Hvis dokumentene behandles korrekt, kan denne kunnskapen brukes, deles og gjenbrukes for å skape ny forretningsverdi. Selv om inntil 80 % av et selskaps ansatte er kunnskapsarbeidere, er bare rundt 12 % av organisasjonens kunnskap i en lett tilgjengelig form. Den største andelen nesten halvparten er låst på grunn av teknisk inkompatibilitet eller problemer med å veksle mellom papir- og digitale formater. Med andre ord er dine mest verdifulle aktiva bundet opp og uproduktive. I tillegg blir produksjonsprosesser og ressurser ofte delt inn i separate siloer i organisasjonen, noe som skaper en uunngåelig og dyr overlapping av mennesker, prosesser og teknologi. The Gartner Group har beregnet at opp til 30 % av utgiftene til den identifiserte dokumentproduksjonen i en organisasjon kan spares ved å overlate kontrollen til en dokumentekspert. Det er andre fordeler også. Dokumentoutsourcing gir også betydelige prosessforbedringer. Ved å strømlinjeforme prosessene, blir viktige dokumenter, for eksempel søknadsskjemaer fra kunder, behandlet raskere, de har færre feil og muligheten er større for at de vil oppfylle lovgivende og regulerende krav. BEVISELIG OPPNÅDDE RESULTATER Xerox samarbeider med FG Wilson for å produsere brukerhåndbøker FG Wilson, et heleid datterselskap av maskingiganten Caterpillar, produserer diesel- og bensindrevne elektriske generatorer fra sitt produksjonsanlegg nær Belfast, Nord-Irland. Selskapet eksporterer 99 % av generatorene utenlands til områder så forskjellige som Sør-Amerika, Midtøsten, Det fjerne Østen og Sør-Afrika. For hver generator som selges, må det sendes en håndbokpakke for å hjelpe kjøperen med driften og vedlikeholdet av enheten. Eksportering til så mange forskjellige områder innebærer at FG Wilson må kunne produsere håndbøker i forskjellige språk, som ofte endrer seg i takt med teknologiutviklingen, og forskjellige modeller blir lansert. Problemet Opprinnelig outsourcet FG Wilson trykkingen til spesialister og sorterte manuelt offsettrykkede materialer fra sine forskjellige leverandører for å sette sammen den manuelle pakken. Denne prosessen involverte betydelig administreringstid og ressurser samtidig som det skapte uakseptable mengder avfall gjennom utdatert lagerbeholdning. På bakgrunn av tiden, ressursene og produktivitetstapet som den eksisterende prosessen innebar, besluttet FG Wilson at noe måtte gjøres. Xerox var en av flere leverandører av dokumentadministreringstjenester som FG Wilson kontaktet for å få hjelp til å løse situasjonen. Løsningen Etter å ha blitt valgt til foretrukket samarbeidspartner, jobbet Xerox Global Services med FG Wilson for å analysere de eksisterende prosessene og foreslo en skreddersydd løsning for å flytte eksisterende dokumentprosess til et Just In Time-system, noe som gir en mer fleksibel håndbokproduksjon og mulighet for å skrive ut spesialtilpassede materialer i formater som inkluderer CD-ROM og internet, i tillegg til det tradisjonelle digitale utskriftsformatet. Xerox-medarbeidere er nå stasjonert på anlegget til FG Wilson for å administrere tjenestene med ansvar for å levere de definerte tjenestenivåene som omfatter administrering av utskrifter, produksjon av tekniske tegninger, sortering og etterbehandling. Resultatene I tillegg til å omplassere personalet til mer hensiktsmessige områder av virksomheten og eliminere ukurrant lagerbeholdning, har det nye systemet gitt en produktivitetsøkning på 100 %. Prosjektet ga også årlige innsparinger på det første året, nesten 60 % mer enn forventet, beregnet i form av omplassering av ansatte, reduksjon av lagerbeholdning og materialkostnader.

6 70 % av ledere hevder at utsettelse av å oppdatere dokumenter i takt med forretningsbehovene vil gjøre deres organisasjon mindre smidig 2 Administrerer dokumenter over hele virksomheten Xerox Global Services er en av verdens mest vellykkede og etablerte outsourcingleverandører. Vi har en unik kompetansebredde og -dybde som fokuserer på hver fase av dokumentets livssyklus; fra opprettelse og utskrift til lagring, gjenfinning og overføring. Det betyr at vi kan tilby en komplett administrering av dine dokumentprosesser, noe som gir deg et helhetsbilde over en vanligvis oppsplittet prosess: fra kommersiell trykking, kopiering, print on demand, transaksjonsutskrift, skjemaer og kontorutskrift, til lagring og distribusjon. Xerox Global Services bringer nye effektivitetsnivåer til din organisasjon, administrerer dine dokumenter for hele virksomheten og gjennom hele livssyklusen, skifter mellom digital- og papirformat etter behov og flytter dem lekende lett mellom avdelinger via nettverk og internett. Du kan velge mellom en rekke tjenester gjennom dokumentets livssyklus, og hver enkelt tilbyr betydelig merverdi i seg selv.

7 BEVISELIG OPPNÅDDE RESULTATER Hvordan Lloyds TSB reduserte dokumentkostnadene på kontoret med over 40 %. Med kopierings-, skriverog faksenheter, mange underutnyttet, hadde Lloyd TSB, en ledende finansiell tjenesteyter i Storbritannia, bestemt seg for å finne en smartere måte å gjøre ting på. De ønsket bedre effektivitet, reduserte kostnader og økt fleksibilitet. Og det er her Xerox Office Services kommer inn. Etter en detaljert analyse foreslo Xerox en fullstendig trykkeadministreringstjeneste som omfattet alle Lloyds TSBs utstyrsenheter, forbruksartikler og tjenester i en enkel pris-per-side-kontrakt med garanterte tjenestenivåer. Resultatene har vært dramatiske. Ikke bare har Xerox Office Services oppnådd de avtalte produktivitets- og effektivitetsmålene, vi har i fellesskap utviklet og levert avtalte innsparingsplaner hvert år. Men du trenger ikke bare å ta vårt ord for det, se hva en overordnet talsmann hadde å si: Verdien Xerox tilfører Lloyds TSB er at de tar hånd om alle våre dokumentproduksjonsprosesser. Xerox gjør dette med stor profesjonalitet, men også mye mer kostnadseffektivt enn vi kunne klart selv. Ron Whatford, ledergruppen (Lloyds TSB Group) Document Outsourcing Services Document Advisor Office Document Advisor Office tilbyr store og dokumentintensive organisasjoner muligheten til å få oppsplittede dokumentprosesser og relatert forbruk under fullstendig kontroll. Det er en omfattende administreringstjeneste som er utformet for å oppfylle hele virksomhetens dokumentbehov, fra konsept til levering. Tjenesten fastsetter en grunnlinje for dokumentforbruk som det oppnås betydelig innsparinger fra. Xerox Office Services Dette er en total outsourcingstjeneste som involverer flere leverandører, ledet av Xerox Global Services som hovedkontraktøren, for administrasjon av alle prosesser og forbruk assosiert med produksjon av dokumenter på kontoret. Tjenesten leverer garanterte og varige kostnadsinnsparinger på rundt 25 % til kontordokumentproduksjon, pluss betydelig produktivitetsfordeler for hver enkelt ansatt og organisasjonen som helhet. Xerox eprintsourcing Services Xerox eprintsourcing Services gir betydelige kostnadsbesparelser gjennom administrering av de eksterne kommersielle trykkeutgiftene til organisasjonen gjennom et rekke skreddersydde nettaktiverte verktøy og ressurser. Xerox Creative Services Ved hjelp av sakkyndig, kreativ kompetanse, den seneste teknologien og utprøvde forretningsprosesser, gir Xerox Creative Services reduserte kostnader, merkevarekontroll og raskere markedslansering. De gir deg en effektiv løsning for alle dine behov innen presentasjon, desktop publishing, multimedia, internett og intranett, lokalisering og oversetting. Xerox Document Production Services Xerox Document Production Services hjelper deg med å kommunisere mer effektivt med kundene ved å sentralisere og forbedre produksjonen av høykvalitets reklamemateriell (for eksempel produktlitteratur og postreklame), publikasjoner (for eksempel håndbøker og rapporter), og transaksjonsdokumenter (for eksempel fakturaer og kontoutdrag.) Xerox Mailroom Services Xerox Mailroom Services sikrer optimal driftseffektivitet av alle aspekter ved det moderne postrommet. 90 % av organisasjoner vet ikke hvor mye de bruker på dokumentasjon 3

8 1 av 5 ansatte bruker minst 60 % av tiden til å håndtere dokumenter 3 Business Process Services Det dreier seg ikke bare om billigere dokumenter, men også om smartere dokumenter. Dokumenter er kritiske for mange forretningsprosesser: fra faktura til kundekommunikasjon vil du se at dokumenter er involvert et eller annet sted enten i papirformat eller elektronisk. De kan være i flere media og formater, og administreres som atskilte deler av informasjon som kan omredigeres og gjenbrukes på en rekke ulike måter. Vi setter klientene i stand til å levere overlegne forretningsresultater gjennom en kombinasjon av prosessforbedring, kostnadsreduksjon og kvalitetsforbedring. Dette gjør at klientene kan utføre oppinn ut Xerox Global Services utgjør broen mellom den tradisjonelle papirverdenen og den voksende digitale verden av dokumenter ved å strømlinjeforme og automatisere klientens Document- Intensive Business Processes SM.

9 BEVISELIG OPPNÅDDE RESULTATER Hjelper mobilselskap med å forbedre kundeservicen En av Frankrikes ledende mobiltelefonoperatører har samarbeidet med Xerox siden I 2001 foreslo Xerox Global Services en innovativ løsning for deres problem med innkommende post. Før 2001 ble administreringen av innkommende post fra kunder håndtert manuelt, og hvert enkelt driftssted hadde ansvaret for å håndtere sin egen post. Avhengig av innholdet, ble posten enten behandlet direkte eller videresendt til et annet sted som var bedre utstyrt til å behandle den bestemte kundens anmodning. Ifølge deres Direktør Kundeservice innbar denne policyen ikke bare hyppige og utallige overføringer av post mellom forskjellige steder, det utelukket en samlet oversikt av posten som ble mottatt av alle de aktuelle stedene. Løsningen som Xerox Global Services foreslo, var å digitalisere så mye som mulig av innkommende kundepost slik at den kunne rutes automatisk til korrekt kundeservicemedarbeider. Xerox Global Services har nå ansvaret for den direkte behandlingen av 80 % av all mottatt post. Deres Direktør Kundeservice sier: Systematisk digitalisering har eliminert sirkulasjonen av papirpost mellom arbeidsplassene, noe som har resultert i en betydelig tidsbesparelse i postforsendelsene mellom arbeidsstedene. En medfølgende fordel har vært redusert svartider på kundenes forespørsler, sammen med en forbedring i kvaliteten på behandlingen. Direktøren konkluderer: Disse bedringene i produktiviteten innebærer et virkelig fremskritt for kvaliteten på ettersalgsservicen og forholdet til kundene. gaver raskere, til lavere kostnader, betydelig redusert samlet behandlingstid, i tillegg til å bedre kontrollen og kvaliteten på prosessen. Vi leverer disse fordelene til klienter gjennom vår Business Process Servicesportefølje ved å outsource spesifikke Document-Intensive Business Processes SM og forplikter oss til å bedre styringen av de viktigste forretningsmålene i disse prosessene ut fra fastsatte normer. Vi oppnår dette på grunn av vår omfattende erfaring og Lean Six Sigma baserte forbedringsteknikker som gjør at klientene kan høste fordelene og fokusere på kjernevirksomheten. Skanne- og arkiveringstjenester Xerox Imaging and Archive Services gir et solid grunnlag for dataadministrering og overholdelse av regelverket, med en rekke outsourcede tjenester for innhenting, konvertering, indeksering og lagring av dokumenter for rask gjenfinning online. Product Lifecycle Services Xerox Product Lifecycle Services berører alle stadier av livssyklusen til en klients produkt- eller tjenestedokumentasjon, inkludert forfatting, lokalisering, oversettelse, produksjon og endelig distribusjon. Det er en utprøvd løsning for å sikre at riktig dokument, i riktig språk og format, leveres til riktig sted til riktig tid. Finance and Administration Services Ved å fokusere på leverandørgjeld, kundefordringer, logistikkfunksjoner og administrasjon av kontrakter, tar Xerox Finance and Administration Services hånd om innhentingen, indekseringen og lagringen av dokumenter som fakturaer, kjøpsordre, fraktbrev, utleveringsbekreftelse og leverandørkontrakter. Dette gir raskere behandling av regnskapstransaksjoner og raskere løsning av tvister, reduserer avskrivninger og akselerer kontantstrømmen. Client Account Lifecycle Management Ideell for organisasjoner som må behandle innkommende kundedokumentasjon, slik som søknader og bestillinger, så raskt som mulig. Xerox Client Account Lifecycle Management-tjenestene kutter kostnadene, reduserer kompleksiteten og forbedrer nøyaktigheten ved å muliggjøre digitale dokumenter på hvert stadium av prosessen.

10 90 % av kundekommunikasjonen skjer via dokumenter 4

11 Mennesker, prosess og teknologi Når du jobber med Xerox Global Services, knyttes du til et enormt reservoar av menneskelige ressurser med kompetanse og ekspertise som står til rådighet når som helst. Det er en verdifull ressurs i et marked som karakteriseres av kunnskapsmangel og høy personalomsetning. Vår verdensomspennende rekkevidde, tette bånd til Xerox svært anerkjente forsknings- og utviklingsorganisasjoner, utprøvde arbeidsmetoder og over 40 års erfaring som ledende innen bedriftsteknologi gir oss en usedvanlig evne til å utføre de mest komplekse, komplette og teknologisk avanserte forretningsløsninger for våre kunder. Xerox Global Services Arbeidsmetode Hvordan vi jobber med deg Alle i Xerox er lidenskapelig opptatt av dyktighet. Vi setter strenge standarder og søker hele tiden å overgå oss selv. Våre arbeidsmetoder kan beskrives i fem trinn med vekt på kvalitet: V U R D E R E gjeldende situasjon U T F O R M E en innovativ løsning unik for deg B E D R E prosessen og implementere det nye tjenestetilbudet A D M I N I S T R E R E mennesker, prosesser og teknologi i en ny forretningsmodell L E V E R E forretningsresultater tilbake til din organisasjon Lean Six Sigma Gjennom hele arbeidsmetoden for Xerox Global Services har vi anvendt Lean Six Sigma-tilnærmingen for å levere kostnadsreduksjoner, redusere prosessvariabilitet og fjerne svinn fra komplekse prosesser. Lean Six Sigma er en disiplinert, databasert tilnærming som øker omløpshastigheten ved å flytte aktiviteter som ikke tilfører verdi (Lean), samtidig som manglene ved prosessresultatene reduseres (Six Sigma).

12 For informasjon om de avanserte løsningene og tjenestene som Xerox kan tilby, gå inn på OM XEROX GLOBAL SERVICES Xerox er den globale lederen innen dokumentbehandling og tilbyr det bredeste utvalget av produkter, tjenester og løsninger i bransjen. Xerox Global Services, et av de tre viktigste forretningsområdene i Xerox, tilbyr en bred portefølje av tjenester, blant annet outsourcing, rådgivning, systemintegrering, bildebehandling og innholdsadministrering. Dokumentet er trykket på en Xerox igen 3 TM digital trykkpresse 1 University of California Berkeley 2 Dokumenter Livsnerven til din virksomhet, IDC Xerox/MORI-undersøkelse av europeiske ledere, Palo Alto Research Centre Incorporated Vi samarbeider med våre kunder for å forbedre og administrere deres dokumentintensive forretningsprosesser. Grunnleggende prosesser som kundekommunikasjon, fakturering, opplæring eller arkivadministrering. Xerox Global Services er en global leder innen tjenesteutsetting av dokumentprosesser og kan omstrukturere alle områder av dokumentvirksomheten, levere bedre dokumentprosesser og betydelige innsparinger i dokumentkostnadene. Vi jobber for små og store klienter, innen alle sektorer, både nasjonalt og globalt XEROX CORPORATION. Med enerett. XEROX er varemerke for XEROX CORPORATION. Alle andre merkenavn er varemerker for sine respektive eiere. EX5264XD 02/05 708P88077NON

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON. F-Secure Radar

KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON. F-Secure Radar KRAFTIG, SKALERBAR SÅRBARHETSADMINI- STRASJON F-Secure Radar 48% vekst i sikkerhetshendelser 1 22,000,000 42,000,000 TRUSSELEN ER EKTE Kyberkriminelle kjemper for tilgang. Din bedrifts IT-sikkerhet er

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Bedre innkjøp, forbrukskontroll og kontantstrømsynlighet. Purchase-to-Pay Canon Information Management

Bedre innkjøp, forbrukskontroll og kontantstrømsynlighet. Purchase-to-Pay Canon Information Management Bedre innkjøp, forbrukskontroll og kontantstrømsynlighet Purchase-to-Pay Canon Information Management Purchase-to-pay automatisering for en enhetlig styring på tvers av innkjøp og økonomi. Dette er en

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions Mer kontroll, effektivitet og åpenhet Accounts Payable Canon Business Solutions Form Accounts Payable prosessen slik du vil ha den Enkle løsninger bygget for bedriften Her blir du introdusert for en enklere

Detaljer

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager UNIFLOW uniflow Output Manager Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager Spar virksomheten for tid og penger: Få kontroll over kopi og utskrifter og bli mer effektiv Få

Detaljer

Store penger å tjene!

Store penger å tjene! Store penger å tjene! INKÖP BESTÄLLNINGSRUTINER LEVERANSBEVAKNING GODSMOTTAGNING LAGRING LEVERANSER KAPITALBINDNING LÖNER FAKTURAHANTERING SVINN LOKALER INVENTERING REGISTERUNDERHÅLL INKURANS FRAKTER Helhetstenkning

Detaljer

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning 1 IsoMat er som skreddersydd for oss. Den hjelpen og innsikten vi får i vår bransje, er viktig for å tilfredsstille

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

The Optimizer - Hvor gode er dere?

The Optimizer - Hvor gode er dere? The Optimizer - Hvor gode er dere? Ville det ikke vært fint om noen analyserte dokumentbehandlingen i ditt firma og fant løsninger for effektivisering og reduserte kostnader? 2 3 Det er akkurat det Konica

Detaljer

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Effektiv forretningsinformasjon Administrer arbeidsflyten Slik registrerer, organiserer og deler du forretningsinformasjonen din Sharpdesk er en

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProJob

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProJob er løsningen for optimalisering av bedriftens produksjonsprosesser og kostnader ved hjelp av innsamling av produksjonskritiske jobbdata, effektiv rapportering og integrasjon med ERP-systemet. OPPSAMLING

Detaljer

CloudWindow digital skjermløsning

CloudWindow digital skjermløsning CloudWindow digital skjermløsning Din enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Improviser annonseringen din og oppnå salgsfremmende effekt ved å avertere

Detaljer

Produktbrosjyre LINDOFLAMM. Flammeløsninger.

Produktbrosjyre LINDOFLAMM. Flammeløsninger. Produktbrosjyre LINDOFLAMM Flammeløsninger. 2 Komplette løsninger for komplekse oppgaver. LINDOFLAMM Komplette løsninger for komplekse oppgaver. LINDOFLAMM. Når du forvarmer, ettervarmer, flammeretter,

Detaljer

DOKUMENTASJONSFORVALTNING GEVINSTENE AV RECORDS MANAGEMENT PÅ NORSK. Kristine Synnøve Brorson 23.04.2015

DOKUMENTASJONSFORVALTNING GEVINSTENE AV RECORDS MANAGEMENT PÅ NORSK. Kristine Synnøve Brorson 23.04.2015 DOKUMENTASJONSFORVALTNING GEVINSTENE AV RECORDS MANAGEMENT PÅ NORSK Kristine Synnøve Brorson 23.04.2015 HVEM ER JEG? KRISTINE SYNNØVE BRORSON Manager for Information Management i Sopra Steria Utnevnt fagekspert

Detaljer

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN: SHARPS INTELLIGENTE SKANNING Med SimplifyScan kan alle på kontoret enkelt registrere dokumenter og distribuere informasjon til ethvert sted i nettverket,

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller

Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 20. august 2007 Canon lanserer i dag to

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

JEG ØNSKER Å UTVIDE OG SIKRE VIRKSOMHETEN MED DIGITAL- TRYKK

JEG ØNSKER Å UTVIDE OG SIKRE VIRKSOMHETEN MED DIGITAL- TRYKK JEG ØNSKER Å UTVIDE OG SIKRE VIRKSOMHETEN MED DIGITAL- TRYKK LEVERANDØR AV GRAFISKE PRODUKTER PRODUKSJONSUTSKRIFT FREMTIDEN SER LYS UT MED DIGITALTRYKK Konica Minolta gikk inn på markedet for produksjonsutskrift

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserte inngangsvinkelen til ProMark både når det dreier seg om registrering av egen tid og oppgaver, informasjon og utføring av konkrete arbeidsoppgaver. kjører i en nettleser og kan

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på Visma.net Financials Den mest effektive måten å drive virksomheten på Få full kontroll over virksomheten din Visma.net Financials er en nettbasert løsning for økonomistyring som vil effektivisere hele

Detaljer

TOYOTA I_SITE Mer enn fleet management

TOYOTA I_SITE Mer enn fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer enn fleet management www.toyota-forklifts.no TOYOTA I_SITE Mer enn fleet management Toyota I_Site er en unik kombinasjon av teknologi, informasjon, ekspertise

Detaljer

Consultancy Services og MPS

Consultancy Services og MPS CONSULTANCY SERVICES Consultancy Services og MPS Mars 2011 Canon lever etter vår bedriftsfilosofi om Kyosei - leve og arbeide sammen for et felles gode Fakta om Canon Canon Canon er et ledende teknologiselskap

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProMileage brukes til å rapportere kjøregodtgjørelse, reiseutgifter og andre reiseregninger i forbindelse med en konkret sak. Registreringen foretas via ProPortal og danner grunnlaget for viderefakturering av reiseregninger.

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Ta kontroll over innkommende pakker

Ta kontroll over innkommende pakker Post- og pakkeforsendelser Sending og mottak av pakker Ta kontroll over innkommende pakker Nå kan du trygt spore, overvåke og levere pakker Ingen flere pakker på avveie Informasjon betyr alt eller feil

Detaljer

Lead The Change. Bjørn Røsten, Country Manager. Basware Experience User Forum Samarbeid. Innovasjon. Suksess.

Lead The Change. Bjørn Røsten, Country Manager. Basware Experience User Forum Samarbeid. Innovasjon. Suksess. Lead The Change Bjørn Røsten, Country Manager Basware Experience User Forum Samarbeid. Innovasjon. Suksess. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden United Kingdom USA Hva har

Detaljer

Småvaregjennomløp. Effektiv kombinasjon av oppbevaring og plukking

Småvaregjennomløp. Effektiv kombinasjon av oppbevaring og plukking A Member of the Constructor Group Småvaregjennomløp Effektiv kombinasjon av oppbevaring og plukking SMÅVAREGJENNOMLØP ERGONOMISK ADGANG TIL FLEST MULIGE PRODUKTER PÅ EN GANG Kortere distanser er det samme

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

Arbeidskapital i en verden i forandring CM dagen 22. oktober 2015

Arbeidskapital i en verden i forandring CM dagen 22. oktober 2015 www.pwc.com Arbeidskapital i en verden i forandring CM dagen Jon Haugervåg Partner Agenda Verdi av å redusere arbeidskapitalbinding Hvordan redusere arbeidskapitalbinding 2 Kapitalbinding Kundefordringer

Detaljer

MODELLERING AV FORRETNINGSPROSESSER FOR RASKERE VERDIREALISERING AV DITT ERP-SYSTEM

MODELLERING AV FORRETNINGSPROSESSER FOR RASKERE VERDIREALISERING AV DITT ERP-SYSTEM MODELLERING AV FORRETNINGSPROSESSER FOR RASKERE VERDIREALISERING AV DITT ERP-SYSTEM En praktisk tilnærming INTRODUKSJON Den moderne produsent blir utsatt for mange typer press. Disse varierer etter sektor

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

SSAB KUNDEHISTORIE. Jeg tror vi har skapt bransjehistorie når vi på så kort tid har laget et globalt nettsted med en så stor rekkevidde og effekt

SSAB KUNDEHISTORIE. Jeg tror vi har skapt bransjehistorie når vi på så kort tid har laget et globalt nettsted med en så stor rekkevidde og effekt SSAB KUNDEHISTORIE ET NYTT GLOBALT NETTSTED GA SSAB 500 % FLERE LEADS Finn ut hvordan SSAB forbedret den digitale kundeopplevelsen og økte leadgenereringen med 500 %. På sitt nye globale nettsted får SSAB

Detaljer

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER Protection Service for Business DET ER EN MOBIL VERDEN I dag bruker vi flere enheter over flere nettforbindelser enn noensinne. Å kunne velge når, hvor og hvordan

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER VI ER DER KUNDENE VÅRE ER Å være størst forplikter Din samarbeidspartner på materialhåndtering TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP - ET GLOBALT KONSERN The Toyota Way er en del Toyotas historie så vel som fremtid.

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS arvatos tilnærming FINANCIAL SOLUTIONS Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction Vi vet hvordan vi skal behandle mennesker Inkasso er en sentral bærebjelke i samfunnets økonomiske system.

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemanningsplanlegging i oppnås en optimal fordeling av medarbeiderressurser i forhold til virksomhetens produksjons-, jobb- og aktivitetsbehov. IDENTIFIKASJON AV OPPGAVER SOM SKAL LØSES OG NÅR BEMANNINGSPLANLEGGING

Detaljer

Digitalisering av krav - kravhåndtering

Digitalisering av krav - kravhåndtering Digitalisering av krav - kravhåndtering Frokostmøte Standard Norge 23. mai 2017 Kirsten Helle Broadest portfolio of solutions for the production and transformation of oil and gas Subsea Onshore/Offshore

Detaljer

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering Februar 2013 GSK går over til elektronisk fakturering GSK har som mål å stadig prøve å forbedre effektiviteten. Det er viktig å kunne tilpasse denne i tråd med kundenes og leverandørenes behov, og fokusere

Detaljer

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig

Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig 20-Sep-12 1 Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig Finnes det en kur mot stress, overtid og dobbeltarbeid? Struktur er verken vanskelig eller ubehagelig. Nå har du en gylden anledning

Detaljer

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag?

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag? 1 2 Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258 Forslag? Ola Edvin Vie Førsteamanuensis NTNU 3 Hva er en innovasjon (II) Nye produkter Nye tjenester Nye prosesser og rutiner Nye ideer Nye markeder

Detaljer

Managed Print Services Utskrift som følger bedriftens utvikling. Kenth Borchardt Mars 2011

Managed Print Services Utskrift som følger bedriftens utvikling. Kenth Borchardt Mars 2011 Managed Print Services Utskrift som følger bedriftens utvikling Kenth Borchardt Mars 2011 Ta kontroll over utskriftskostnadene Kostnadsreduksjon og tiltak for effektivisering er viktige pådrivere i arbeidet

Detaljer

PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER

PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER DEN OPTIMALE LØSNINGEN FOR ALLE KUNDER. Hver enkelt kundes dokumenthåndtering er unik og har forskjellige utfordringer. KYOCERA Document Solutions har som mål

Detaljer

Managed Print Services Utskrift som følger bedriftens utvikling.

Managed Print Services Utskrift som følger bedriftens utvikling. Managed Print Services Utskrift som følger bedriftens utvikling. 1-3 % av årlig omsetning brukes på utskrift Kilde: Gartner Managed Print Services Etter som næringslivet søker å øke driftsmarginene i stadig

Detaljer

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING Om Nokas Cash Handling I NOKAS CASH HANDLING ER VI OPPTATT AV Å BIDRA TIL ØKT SIKKERHET FOR DIN VIRKSOMHET. DET ER DET VI ER TIL FOR. OG DERFOR HAR VI OGSÅ UTVIKLET

Detaljer

Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II

Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II Pressemelding Lag og selg bilder med gallerikvalitet: PIXMA Pro9500 Mark II Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 25. mars 2009: Canon lanserer

Detaljer

Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER

Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Ledende innen farger, lakk og optimalisering av verksteder Nexa Autocolor er blant verdens ledende billakkmerker og forhandles i over 147 land. Nexa

Detaljer

Det vil også bli mye lettere å både redusere drivstoffutgifter og å yte bedre service til sluttkunden.

Det vil også bli mye lettere å både redusere drivstoffutgifter og å yte bedre service til sluttkunden. KJØREBOK ABAX er verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker. Gjennom en smart teknisk løsning dokumenterer kjøreboken alle turer automatisk via GPS, slik at hverken bedrifter eller ansatte risikerer

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd!

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! «Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! Halvor Lind Erfaring med markedsføring og ledelse helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon og visuell

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering Norgeslansering under brukermøtet 25. - 26. mars 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. (Bildetekst) Infor har investert kraftig i oppgradering av ERP-løsningen M3, programvare mange store norske

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden AS Erfaringsbakgrunn Direktør Forretningsutvikling

Detaljer

Håndbok i kjøp av oversettingstjenester

Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Innhold Hvorfor oversette? 4 Hva er en god oversettelse? 5 Velge oversettingsbyrå 6 Tenk flerspråklig fra begynnelsen 8 Før du sender forespørselen 10 Når du kontakter

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro in per bookoing ÅRSRESULTATER 14 15 edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro Ekspansjonsmarkedene hadde

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess.

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Vi i Leica Geosystems har en tett relasjon med våre kunder. Vårt Active Customer

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbeidsplassen en Windows-basert terminal til alle typer registreringer via PC eller nettbrett, både på kontoret og på reise. Imponerende sterk offline-funksjonalitet. WINDOWS-BASERT TERMINAL

Detaljer

Pressemelding. PIXMA ix7000: den ultimate A3- blekkskriveren med smart utskriftsteknologi for bedrifter. Høy fotokvalitet med LUCIA-blekk

Pressemelding. PIXMA ix7000: den ultimate A3- blekkskriveren med smart utskriftsteknologi for bedrifter. Høy fotokvalitet med LUCIA-blekk Pressemelding PIXMA ix7000: den ultimate A3- blekkskriveren med smart utskriftsteknologi for bedrifter Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer i dag PIXMA ix7000 en avansert, førsteklasses A3-blekkskriver

Detaljer

Pressemelding. Kreative bildeutskrifter: elegante PIXMA ip2500. Oslo, 22. februar 2007:

Pressemelding. Kreative bildeutskrifter: elegante PIXMA ip2500. Oslo, 22. februar 2007: Kreative bildeutskrifter: elegante PIXMA ip2500 Høyoppløste bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 22. februar 2007: Canon gjør nå kreative bildeutskrifter tilgjengelig for et bredere publikum,

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

PaperLess Produktsammenligning og priser

PaperLess Produktsammenligning og priser 6. september 2013 Sammenligning av sine produkter 1. Finne korrekt -produkt For kunder som ikke ønsker å ha eget økonomisystem så er Klientaksess tilgjengelige på måndsbasis via e som bruker. Har du eget

Detaljer

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion.

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion. AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Great European Bank Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Agenda Nordea en «Great Digital European Bank» Nordea sin målsetning for digitalisering e-signatur og statistikk/oppfølging Veien

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger

Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger Pressemelding Ny PIXMA MP190, enkelt multifunksjonsprodukt som leverer høy kvalitet og prisgunstige løsninger Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre

Detaljer

Havnelederforum Effekter og utfordringer ved digitalisering. Trond Utne, Director Business Consulting Trondheim

Havnelederforum Effekter og utfordringer ved digitalisering. Trond Utne, Director Business Consulting Trondheim Havnelederforum 2017 Effekter og utfordringer ved digitalisering Trond Utne, Director Business Consulting Trondheim Delivering Transformation. Together. Sopra Steria Hvem er vi? En europeisk leder i digital

Detaljer

MODULBASERTE MODERNISERINGSLØSNINGER FOR HEISDØRER. KONE ReNova

MODULBASERTE MODERNISERINGSLØSNINGER FOR HEISDØRER. KONE ReNova MODULBASERTE MODERNISERINGSLØSNINGER FOR HEISDØRER KONE ReNova Økt sikkerhet og tilgjengelighet begynner med døren Mange av problemene med upålitelige heiser kommer av utdaterte eller sviktende dørsystemer.

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer 1 2 Er din kommunikasjon lettlest og relevant? Ser kundene det du gjerne vil at de skal lese på fakturaen, på nettsidene og i appen? Eller går de faktisk

Detaljer

BRINGING BRANDS TO LIFE

BRINGING BRANDS TO LIFE BRINGING BRANDS TO LIFE Vårt fokus er å skape hyggelige handleopplevelser gjennom spennende emballasje. Fra handleposer til innpakningspapir, fra gaveesker til gavebånd osv. For det enkelte selskap og

Detaljer