Skaper samhandling. NES-standarden. Presentasjon på InterOp-møte 19.juni Are Berg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skaper samhandling. NES-standarden. Presentasjon på InterOp-møte 19.juni 2007. Are Berg"

Transkript

1 Skaper samhandling NES-standarden Presentasjon på InterOp-møte 19.juni 2007 Are Berg

2 Innhold NES-prosjektet NES pånorsk NESUBL i Norsk offentlig Referansekatalog Videre arbeid

3 The NES-Project Corporation between a group of countries and organisations Denmark Danish Ministry of Science, Technology and Innovation (VTU), Danish IT and Telecom Agency (ITST) Sweden Single Face To Industry (SFTI), the public sector initiative in Sweden to promote e-business by the Swedish National Financial Management Authority (ESV), Swedish Association of Local Authorities and Regions (Sveriges Kommuner och Landsting), and Swedish Administrative Development Agency (Verva) Norway Norwegian Ministry of Government Administration and Reform eprocurement Secretariat (www.ehandel.no) NorStella / e2b Forum (an e-invoicing initiative in the private sector supported by the government - Finland State Treasury Tieke Finnish Information Society Development Centre England OGC buying solutions under Office of Government Commerce Island The Financial Management Authority (Fjársýsla Ríkisins). Iceland Committtee on e-business and Trade Procedures" ICEPRO To facilitating practical use of electronic collaboration based on available international standards Focusing on basic e-procurement functions NES

4 The NES-Project Start January 2006 Phase 1 finished 23th march 2007 Deliverables published on

5 The purpose of NES Facilitate interoperability and practical use of e- procurement both in domestic and cross border trade Even if the participants in the working group are mainly from the public sector, the group will try to include both business-to-business and business-to-government e-commerce/e-procurement in its work. Facilitate harmonisation of different types of e- procurement documents This provides an opportunity to base e-procurement documents and processes on a coordinated Northern European subset. Contribute to the development and use of an international standard for e-procurement

6 Based on international standards NES identified UBL as a free and open format, which at the time when NES was started presented the greatest potential for realizing largescale e-commerce both in a domestic and a cross-border trade UBL is an open and freely available library of XML documents for e- commerce Version 1 was released as an OASIS standard in May 2004 Version 2 was released as an OASIS standard in December business documents covering an extended e-procurement process and transport Based on ebxml Core Components - ISO Furthermore NES recognises the importance of the standardisation work in progress within UN/CEFACT and are actively working for the adoption of the UBL-specifications in the UN/CEFACT framework NES supports and is committed to the ongoing convergence between UBL and UN/CEFACT

7 Business processes supported by UBL Sourcing Catalogue provision Ordering UBL 2.0 extends the orderto-invoice processes of UBL 1.0 to cover a supply chain from sourcing to payment, including the commercial collaborations of international trade. NES provides support for the basic e-procurement functions Billing with Credit Note Billing

8 Use of UBL 2.0 Business Documents Application Response Attached Document Bill of Lading Catalogue Catalogue Deletion Catalogue Item Specification Update Catalogue Pricing Update Catalogue Request Certificate of Origin Credit Note Debit Note Despatch Advice Forwarding Instructions Freight Invoice Invoice Order Order Cancellation Order Change Order Response Order Response Simple Packing List Quotation Receipt Advice Reminder Remittance Advice Request For Quotation Self Billed Credit Note Self Billed Invoice Statement Transportation Status Waybill Used by both NES and OIOUBL - Used by OIOUBL

9 e-procurement is more then just exchange of messages Business processes and scenarios based on a common application of UBL applicable for both domestic and cross border trade Business rules and recommendations for the use of the UBL XML documents A common subset of the UBL XML documents reflecting the needs expressed in the business rules Formal rules for validation of the business rules expressed as Schematron General guidelines and code lists for the use of UBL Business Process & scenarios Business Rules Business Content Syntax implementation based on UBL 2.0 Guidelines & Code lists

10 NES deliverables Profile Definition Normative Profiled Message Definition Normative Guidelines Normative Code lists Normative Validation tools Restricted XML schema Informative Schematron Informative

11 NES på Norsk Prosjekt i regi av Ehandelssekretariatet Kjørt første halvdel av 2007 Mål: Oversette NESUBL versjon 1.0 til Norsk Utarbeide norske presiseringer til NESUBL Forhold til e2b Fakturaformat og fremtidig Norsk standard for Fakturering Registrere NESUBL i Norsk offentlig Referansekatalog

12 Profiler En beskrivelse av en eller flere handelsprosesser understøttet av et sett av handelsdokumenter brukt i en gitt forretningsmessig sammenheng/kontekst Basis Fakturering Frittstående Basis Innkjøp To profiler kan inneholde samme melding men med ulikt innhold og regler for bruk NES-profilene er definert for å dekke både innenlands handel og handel mellom land basert på gjeldende regelverk og praktiske erfaringer Profilene skal i størst mulig grad kunne benyttes uten ekstra bilaterale avtaler

13 Profilbeskrivelser Definerer omfang på profilen For eksempel: Gjelder for alle NES-land Definerer forretningsregler som ligger til grunn for profilen For eksempel: Fakturaens innhold setter kunden i stand til å sende dokumentet til en spesifikk person, avdeling eller enhet innen organisasjonen Regler for prosessering For eksempel: Referanse til en kontrakt eller rammeavtale kan kun foretas på dokumentnivå Involverte aktører Forretningsmessige fordeler

14 Profiler design-time regler En profil er definert ut fra design-time regler Som svar på en Ordre skal det alltid sendes en Ordrebekreftelse

15 Profiler Scenarier basert på runtime-regler En profil kan bestå av ulike scenarier basert på runtime-beslutninger under prossering

16 Profiler Profil 1: Katalog frittstående Profil 2: Katalog med oppdateringer Profil 3: Basis Ordre frittstående Profil 4: Basis Faktura frittstående Profil 5: Basis Fakturering Profil 6: Basis Innkjøp Profil 7: Forenklet Innkjøp Profil 8: Basis Fakturering med avviksmelding

17 Å være i overenstemmelse med en NESUBLprofil innebærer Å følge must understand prinsippet som innebærer Å støtte alle funksjoner og forretningsregler som er dekket av en profil Å kunne sende og motta alle elementer som er med i profilen, påkrevde og valgfrie Å forstå innholdet i alle elementer i profilen Dersom det er inngått bilaterale avtaler ut over NES, skal ikke en melding kunne referere til en NES profil Mottaker kan avvise en melding som inneholder flere elementer enn det som er definert i profilen, eller dersom det er flere forekomster av et element enn det som er definert.

18 NESUBL oppbygging Bruk av bibliotek

19 Eksempel på avgrensninger

20 Sammenheng mellom bibliotek, profiler og dokumenter

21 Regler for konformitet

22 Profiler - Katalog Profil 1: Katalog frittstående Katalog med komplett innhold eller oppdatering av hele kataloglinjer Oppdateringer kan avvises/aksepteres via en Applikasjonsrespons Består av følgende dokumenter: Katalog Applikasjonsrespons Profil 2: Katalog med oppdateringer Tillater samme som profil 1 men i tillegg oppdatering av priser og produktspesifikasjoner Består av følgende dokumenter: Katalog Katalog m/prisoppdatering Katalog m/produktoppdatering Applikasjonsrespons

23 Profiler Bestilling Profil 3: Basis Ordre frittstående Bestilling der Ordre er eneste elektroniske dokument Kan både omfatte bestilling av varer med artikkelnummer og ikke-standardiserte varer Begrensede krav til referanser Består av følgende dokumenter: Basis Ordre

24 Profiler Fakturering Profil 4: Basis Faktura frittstående Bestilling der Faktura er eneste elektroniske dokument Ikke krav til match mot bestilling eller automatisk kontering Består av følgende dokumenter: Basis Faktura Profil 5: Basis Fakturering Samme innhold som profil 4 men med Kreditnota Består av følgende dokumenter: Basis Faktura Basis Kreditnota Profil 8: Basis Fakturering med avviksmelding Samme innhold som profil 5 men med mulighet for å avvise en Faktura via en Applikasjonsrepons Består av følgende dokumenter: Basis Faktura Basis Kreditnota Applikasjonsrespons

25 Profiler Innkjøp Profil 6: Basis Innkjøp Dekker en prosess der både ordre, ordrebekreftelse og faktura/kreditnota er elektronisk Ordrebekreftelsen er forenklet og dekker kun aksept/avvisning av hele ordren Strenge krav til utfylling, bl.a. må fakturaen referere til en ordre Består av følgende dokumenter: Basis Ordre Forenklet Ordrebekreftelse Basis Faktura Basis Kreditnota Profil 7: Forenklet Innkjøp Lik profil 6 med følgende unntak: Bruker bibilioteksversjon av dokumentene som har mulighet for mer innhold, bl.a. flere referanser enn i Basisdokumentene Faktura kan aksepteres/avvises via en Applikasjonsrespons Består av følgende dokumenter: Ordre (på biblioteksnivå) Forenklet Ordrebekreftelse Faktura (på biblioteksnivå) Kreditnota (på biblioteksnivå) Applikasjonsrespons

26 Kodeliste Gir oversikt over lovlige kodeverdier i NESUBL 35 koder 3 identifikatorer Der det finnes eksisterende kodelister som dekker behovet er disse brukt Definert av UN/Cefact eller UBL Det er i tillegg definert egne kodeverdier i NESUBL

27 Kodeliste - attributter For alle koder er det definert hvilke attributter som skal brukes 1.1 Kontotypekode (Account Type Code) Koden for Kontotype brukes for å identifisere hvilke type av finnanskonto som brukes. Koden angir ikke hvordan et innskudd skal gjøres på kontoen eller hvilket format kontonummeret er på Attributter listid listagencyid listagencyname listname Account Type NES listversionid 1.0 languageid listuri listschemeuri Northern European Subset Account Type en urn:www.nesubl.eu:codelist:gc:accounttypecode:2007.1

28 Kodeliste - kodeverdier Eksempel på kodeverdier Kodeverdier Kode Beskrivelse 1 Brukskonto (Current account) 2 Sparekonto (Savings Account) 3 Investeringskonto (Investment Account) Hvert medlemsland i NES har også egne Kontotype-koder. Når slike brukes skal koden ha ISO landkode (ISO ) som prefiks etterfulgt av et kolon og den aktuelle koden f.eks. IS:05, IS:13.

29 Retningslinjer Gir detaljerte beskrivelser av bruk av gitte informasjonskomponenter Skal understøtte profilene og bidra til økt forståelse av innholdet i handels-dokumentene Skal sikre enhetlig behandling av handelsdokumentene og forretningsprosessene Retningslinjene er normative

30 Retningslinjer 12 dokumenter NES Retningslinjer Applikasjonsrespons NES Retningslinjer Betalingsbetingelser NES Retningslinjer Betalingsmåte NES Retningslinjer Dataformat NES Retningslinjer Fradrag og tillegg NES Retningslinjer Levering NES Retningslinjer Leveringsbetingelser NES Retningslinjer Parter NES Retningslinjer Signatur NES Retningslinjer Skatter og avgifter NES Retningslinjer UUID (Universelt Unike Identifikatorer) NES Retningslinjer Veksling & valuta

31 NESUBL Norske presiseringer Skal beskrive forhold som må ivaretas i forbindelse med ta i bruk NESUBL i det norske markedet I første rekke omfatter dette å Harmonisere NESUBL med e2b Fakturaformat Sikre at NESUBL er i overenstemmelse med retningslinjene i fremtidig Norsk standard for Fakturering Norske presiseringer skal utarbeides i samarbeid med sentrale aktører bl.a. e2b Forum og Standard Norge

32 Harmonisering med e2b Forutsetninger NESUBL skal legges inn i norsk offentlig referansekatalog NESUBL vil bli valgt som format for elektronisk fakturering av offentlige myndigheter NESUBL vil bli en anbefaling og sannsynligvis et krav fra myndighetene på et gitt tidspunkt Konsekvens e2b og NESUBL vil i en periode leve side om side i det norske markedet Regler for prosessering og mapping må defineres Det bør bli enighet om å samles om ett format

33 Sammenligning av e2b og NESUBL e2b Fakturaformat skal dekke behovet for elektronisk fakturering i det norske markedet. e2b bruker i liten grad kodelister for å angi lovlige verdier. e2b bruker i liten grad komponenter fra Core Components, FN s komponent-bibliotek for ehandel. e2b har ikke profiler (p.t.). e2b har en rekke bransjespesifikke tillegg på hode- og detaljnivå. e2b har mulighet for flerordrefaktura. NESUBL skal dekke behovet for elektronisk handel i og mellom NESlandene. NESUBL bruker kodelister i utstrakt grad. NESUBL er basert på bruk av Core Components. NESUBL har profiler som avgrenser innholdet i meldingene ut fra sammenhengen. NESUBL har mulighet for tillegg, men disse må da legges først i meldingene. NESUBL har kun mulighet for 1 ordre pr. faktura.

34 Mulige mappinger Hele e2b formatet tas inn som et tillegg i en NESUBL Faktura. Dette medfører duplisering av informasjon og er en lite heldig løsning. De bransjespesifikke tilleggene trekkes ut av e2b formatet etter gitte regler og legges inn som egne tillegg i NESUBL Faktura. Dette gir ikke duplisering av informasjon men selve konverteringen er krevende. Strukturen i bransjetilleggene må brytes opp og det kan være vanskelig å prosessere disse sammen med den øvrige NESUBL-fakturaen. De bransjespesifikke tilleggene erstattes av PDF-vedlegg. Dette gir en enkel konvertering, men gir ingen mulighet for strukturert prosessering av de bransjespesifikke tilleggene.

35 Tilpasning til Norsk standard for Fakturering I regi av Standard Norge er det i ferd med å utarbeides en Norsk standard for Efaktura Denne gir føringer både for innhold i en elektronisk faktura og hvordan den skal prosesseres Ut fra våre vurderinger er NESUBL i overenstemmelse med disse kravene Krav til minimumsinnhold inkl. Mva-info Krav til sporbarhet Krav til sikkerhet

36 Convergence UBL UN/CEFACT NES supports and is committed to the ongoing convergence between UBL and UN/CEFACT An unified UN/CEFACT standard for supply chain and transport Convergence 1. Business requirements level (all UBL & CEFACT documents) 2. Technical level 3. Customisation level UBL guidelines Timescale Business level convergence end 2007

37 Cooperation agreement UN/CEFACT recognizes UBL 2 as appropriate firstgeneration XML documents for ebusiness. For OASIS and UN/CEFACT: future UN/CEFACT deliverables constitute the upgrade path for UBL, and the maintenance of UBL 2 remains with the OASIS UBL TC. In the expectation that UN/CEFACT will produce its own integrated set of XML schemas within a period of three years, OASIS will produce no further major versions of UBL past UBL 2. OASIS will grant UN/CEFACT a perpetual, irrevocable license to create derivative works based on UBL.

38 The work continues The cooperation continues to support implementation and continued development. NES phase profiles supporting basic e-procurement functions NES phase 2 Maintenance UBL UN/CEFACT convergence continues Additional profiles? Additional participants? NES1 implementation

39 Implementation Implementation is done within the respective countries Each country has their own priorities and targets NES1 DK SE NO IS

Rapport. Interoperable betalingstjenester for lading av elbil. Forfattere: Trond Foss Liv Øvstedal Kristin Ystmark Bjerkan Marianne Elvsaas Nordtømme

Rapport. Interoperable betalingstjenester for lading av elbil. Forfattere: Trond Foss Liv Øvstedal Kristin Ystmark Bjerkan Marianne Elvsaas Nordtømme - Åpen Rapport Interoperable betalingstjenester for lading av elbil Forfattere: Trond Foss Liv Øvstedal Kristin Ystmark Bjerkan Marianne Elvsaas Nordtømme SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer

Innspill til høring - Forslag om innføring av obligatorisk elektronisk faktura i staten

Innspill til høring - Forslag om innføring av obligatorisk elektronisk faktura i staten Fornyings- og administrasjonsdepartementet Akersgata 59 Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare Grønnland 58 Papirbredden 3040 Drammen Innspill til høring - Forslag om

Detaljer

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report. Bankenes felles implementasjonsguide

BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report. Bankenes felles implementasjonsguide BSK implementeringsguide ISO 20022 PAIN 002.001.03 Customer Payment Status Report Bankenes felles implementasjonsguide BSK ver. 1.5 september 2014 Endringskatalog Dato Ver Utført av endringer 15.01.2012

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

E-faktura. Brukergruppe Norge

E-faktura. Brukergruppe Norge E-faktura Brukergruppe Norge Agenda E-faktura introduksjon (Norge) E-faktura fra mottak til betalt Formater Teknologi Vedlegg Sikkerhet Gjenbruk av eksisterende faktura løsninger E-Faktura løsning ReadSoft

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat Fakturaprosess

Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat Fakturaprosess Implementeringsveileder Elektronisk Handelsformat akturaprosess Implementeringsveileder EH akturaprosess versjon 2.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN OG MÅLSETNING... 4 1.2 MÅLGRUPPE... 4 1.3 DOKUMENTSTRUKTUR...

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

SEPA standardiserte løsninger for betalingstjenester

SEPA standardiserte løsninger for betalingstjenester SEPA standardiserte løsninger for betalingstjenester i Europa Harald Haare, spesialrådgiver, Avdeling for betalingssystemer i Norges Bank 1 28. januar i år ble den første felleseuropeiske girotjenesten

Detaljer

Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester

Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester Rapport Rapportom omgrensehinder grensehindrei handel i handel med med varer varer og ogtjenester tjenester Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester Finland, Åland, Sverige og Norge 21.

Detaljer

Evaluering av ordningen med bruk av AutoPASS brikker som identifikatorer til parkering og adgangskontroll. SINTEF Teknologi og samfunn

Evaluering av ordningen med bruk av AutoPASS brikker som identifikatorer til parkering og adgangskontroll. SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF A8860 Åpen RAPPORT Evaluering av ordningen med bruk av AutoPASS brikker som identifikatorer til parkering og adgangskontroll Liv Øvstedal og Trond Foss SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging

Detaljer

efaktura bedrifter i mellom. Hva skjer internasjonalt?

efaktura bedrifter i mellom. Hva skjer internasjonalt? efaktura bedrifter i mellom. Hva skjer internasjonalt? E-faktura Oslo 29.4.2009 Arild Haraldsen Adm. Dir. NorStella Hva er NorStella? Privat, ikke-kommersiell stiftelse Formål: Utvikle og spre bruk av

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Annual report Årsrapport 2008

Annual report Årsrapport 2008 Annual report Årsrapport 2008 Contents Mission 3 Market outlook 4 Platform for success 6 Products and service offerings 9 Business models 10 CEO 12 Corporate governance statement 14 Board of directors

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk 1 Takk til bidragsyterne Vi vil gjerne takke Ashley Hanna (HP) og Stuart

Detaljer

Føle forskjellen PRODUKT- OG PRIS KATALOG, 2015

Føle forskjellen PRODUKT- OG PRIS KATALOG, 2015 Føle forskjellen PRODUKT- OG PRIS KATALOG, 2015 INDEX TIPS - naviger ved hjelp av links i pdf Introduksjon Velkommen til Continia Software Side 3 Differensiert prising basert på antall NAV-brukere Side

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/26-NEW Vår ref: 14/2224-22/CDC 30.09.2014 Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Direktoratet viser til Justis -og beredskapsdepartementets

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2012 1 CONTENT / INNHOLD DEAR HAVILA SHAREHOLDER Key events Viktige hendelser Key figures Nøkkeltall

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

Nr. 2006:11. Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Nr. 2006:11. Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor Nr. 2006:11 Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor Forord Pfl oppdrag fra Norges forskningsrfld har Statskonsult gjennomf@rt en kartlegging og vurdering av planer og strategier

Detaljer

C 182. Norges offisielle statistikk I Official Statistics of Norway. Standard for næringsgruppering. Standard Industrial Classification

C 182. Norges offisielle statistikk I Official Statistics of Norway. Standard for næringsgruppering. Standard Industrial Classification C 182 Norges offisielle statistikk I Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 ISBN

Detaljer

Innvandring og dokumenter

Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Komparativ studie av håndtering av dokumenter ved søknad om innvandring til Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia For Utlendingsdirektoratet Av

Detaljer

For å oppfylle fristen 29. juli, ber vi om at du merker deg de sentrale milepælene og forventningene: Hendelse Dato Hva innebærer denne tidsfristen?

For å oppfylle fristen 29. juli, ber vi om at du merker deg de sentrale milepælene og forventningene: Hendelse Dato Hva innebærer denne tidsfristen? Kjære leverandør GSK går over til elektronisk fakturering Som del av GSKs kontinuerlige politikk for å stadig forbedre effektivitet og tjenester både overfor kunder og leverandører, går vi nå over til

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer