Vi reserverer oss alle rettigheter i dokumentet og dets innhold. Reproduksjon og bruk til en tredje part uten myndighet er strengt forbudt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi reserverer oss alle rettigheter i dokumentet og dets innhold. Reproduksjon og bruk til en tredje part uten myndighet er strengt forbudt"

Transkript

1 AKVA GROUP ASA Informasjonen i dette dokumentet kan forandres uten påminnelser. AKVA group ASA fraskriver seg alt ansvar for feil som kan fremstå i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter kan AKVA group ASA bli ansvarlig for feil på utstyr som følge av å ha brukt dette dokumentet. AkvaControl V10 Brukermanual Vi reserverer oss alle rettigheter i dokumentet og dets innhold. Reproduksjon og bruk til en tredje part uten myndighet er strengt forbudt 2009 AKVA group ASA (NO) AKVA group ASA

2 Informasjonen i dette dokumentet kan forandres uten påminnelser. AKVA group ASA fraskriver seg alt ansvar for feil som kan fremstå i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter kan AKVA group ASA bli ansvarlig for feil på utstyr som følge av å ha brukt dette dokumentet. Vi reserverer oss alle rettigheter i dokumentet og dets innhold. Reproduksjon og bruk til en tredje part uten myndighet er strengt forbudt 2009 AKVA group ASA (NO) AKVA group ASA Page 2 of 96

3 Innholdsfortegnelse 1 Forord Hjelp til AkvaControl Systemkrav Før oppstart Montere slanger fra velgere til enhet Elektrisk Bygning Oppstart av anlegget Terminologi Adaptiv fôring ADIO Blåser CCS Doserer Fasting Fôringslinje Fôringsgruppe Fiskegruppe Fôringshastighet Fôringshastighets-profil Fôrtabeller Fôrjustering Fôringsintensitet for alle enheter Måltidsfôring Rense slanger Sikkerhetskopi Lagre AkvaControl systemoppsett Gjennopprett lagret AkvaControl systemoppsett Opprett en ekstern sikkerhetskopi av alle logger Syklisk fôring Tilleggsmåltid Transporttid Systemoppsett Manuelt oppsett Page 3 of 96

4 6.1.1 Opprette systemkomponenter Koble sammen enhetene Opprette/tilknytte sensorer Koble til ADIO Veiviser for å opprette fôringslinjer Veiviser for å koble komponenter til ADIO kort Rediger alle systemkomponenter Blåser Silo/doserer Puls-dosering Variabel doseringshastighet Velgerventil Enheter Sensorer Biomasse instillinger Fôringsinnstillinger Vedlikehold Test systemet Oversikt over komponentinnstillinger Manuell kontroll av maskineri Silo/Doserer innstillinger Kalibrering uten fôr i siloen Kalibrering med fôr i siloen Gjøre klart oppsettet til fôring Sette enheter i fôringsgrupper Velg fôringsstrategi Måltidsfôring Sette opp måltid Tilgjengelig tid i måltidet Syklisk fôring Måltidsinnstillinger Syklisk fôring Tid mellom besøk Antall besøk Start umiddelbart etter forrige måltid Fullfør alltid måltid Reduser fôringshastighet Page 4 of 96

5 11.8 Tilleggsfôring Mens du fôrer Justeringer i syklisk fôring Anleggssammendrag Måltidsplanlegger Manuell fôring Funksjoner relatert til fôring Justering av akser Fôringshastighets akse Fôringshastighet VariDoserer PulsDoserer Analyse av fôringen Lokalitets dagsrapport I dag: Lokalitets dagsrapport Historiske data Notatrapport Dødfiskrapport Enhet/fiskegruppe-rapport Silopåfyllingshistorie Vedlikeholdsrapport for komponenter Fôringsmønsterdiagram Enhet-/Fiskegruppediagram Fôringslinje utnyttelsesdiagram Eksporter data Fôringskontroll Fôringsinnstillinger Fôringshastighets-innstilling Fôringstabeller Fôringsgrupper Lokalitetsinnstillinger Dato/Tid Posisjoner enheter Anleggs/registreringsinformasjon Automatiske aktiviteter Fishtalk tilkobling Tilpass visning Page 5 of 96

6 18 Sikkerhetskopi Tilleggsprogrammer AkvaAdm CCS2Upgrade AkvaNodeMonitor AkvaControlConvertDatabase Luftmonitorering Oppsett av luftmonitorering Automatisk blåserhastighets-justering Mens du fôrer Lese loggen Adaptiv fôring Adaptive strategier Innstilling av adaptiv fôring Adaptive måltidsinnstillinger Mens du fôrer Feilrapportering Page 6 of 96

7 1 Forord Akvamarina fôringsanlegg er et helautomatisk sentralfôringsanlegg utviklet for bruk på oppdrettsanlegg. Systemet transporterer fôr til alle merder/kar ved hjelp av komprimert luft. Kontrollenhetene (PC med programvare, styreskap o.l.) er plassert innendørs, mens mekanisk utstyr kan være plassert utendørs. Dette gjør utstyret brukervennlig, samtidig som det er godt beskyttet mot vær og vind. Sytemet kan fôre nesten ubegrenset antall merder/kar med slanger/rør på lengder opp til 1400 meter (med rett type blåser og slangedimensjon). Alle enheter kan behandles individuelt med tanke på fôrmengde og utfôringshastighet. Innstillingene blir gjort fra PC i kontrollrommet og all data blir automatisk lagret. All utfôring kan bli optimalisert med følgende integrerte sensorer: Doppler, temperatur, oksygen og strøm. Hensikten med denne manualen er å hjelpe operatøren av fôringsanlegget med den daglige driften. Hvis du ikke finner hjelp til å løse problemer ved å lese denne manualen, ta kontakt med vår serviceavdeling på tlf.: Hvis du skulle finne feil eller uklarheter i manualen, vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med glede. Vi er overbevist om at du vil sette pris på ditt Akvamarina fôringsanlegg med de muligheter det gir deg til de utfordringene du skal takle i den daglige driften. Lykke til! AKVA group ASA Page 7 of 96

8 2 Hjelp til AkvaControl Dette dokumentet finnes også som hjelpefil i AkvaControl fôrings-programmet. Trykk på Hjelp knappen i programmet, og dette dokumentet dukker opp i pdf-format. Hjelpefunksjonen gir deg også mulighet til å søke i dokumentet, og ved enkle tastetrykk kan du komme frem til de kapitlene du måtte ønske. 3 Systemkrav MS Windows XP, MS Windows Vista Minumum 1GB RAM Minimum 60GB tilgjengelig harddiskplass 2 USB porter 4 Før oppstart 4.1 Montere slanger fra velgere til enhet Slangene skal være montert på velgere og lagt til merd/kar FØR en servicetekniker fra AKVA group ankommer lokaliteten. Dette er viktig for at fokuset skal være rettet mot opplæring, ikke annen aktivitet på anlegget. Så langt det er mulig, legg slangene i rette strekk, unngå unødvendige bend men ha også nok slakk i slangen slik at den følger bevegelser i sjøen forårsaket av strøm, bølger og vind. 4.2 Elektrisk Alt elektrisk må være klart når servicetekniker fra AKVA group ankommer lokaliteten for å kjøre igang anlegget. Spenningsnivå kommer an på hvilket Akvamarina fôringsanlegg du har kjøpt. Kontakt en lokal elektriker for å informasjon om det er spesielle hensyn som må tas. Page 8 of 96

9 4.3 Bygning Bygning/kontrollrom må være klart når servicetekniker ankommer. Fôringssystemet er fleksibelt med tanke på plassering, men Pc en som styrer hele fôringsanlegget må være i et kontorlignende rom. 4.4 Oppstart av anlegget En servicetekniker fra AKVA group vil installere software sammen med 2 stk. fra lokaliteten. Opplæring vil bli kjørt parallelt. Det er viktig at de som skal bruke anlegget er tilstede under hele installasjons-/opplærings-perioden. Alt mekanisk utstyr må være installert før elektriker kobler til motorene til utstyret. Siden servicetekniker skal tilpasse utstyret til din lokalitet, er det viktig at du har følgende data klar: Antall fisk, snittvekt i de uliker merdene/karene Lengde fra velgerventil til alle merd/kar Ønsket fôringsregime 5 Terminologi 5.1 Adaptiv fôring Krever en pelletsensor. Innstillingene i softwaren justeres automatisk etter pelletsignal. Ulike strategier kan benyttes i forhold til hvor raskt endringer i utfôringshastighet og eventuelt stopp av fôring skal skje. Adaptiv fôring krever egen lisens. 5.2 ADIO Analog/Digital/Input/Output modul. Disse kortene oversetter beskjed fra fôringsprogrammet og styrer motorene til de ulike komponentene (blåser, doserer og velger) 5.3 Blåser Den enheten som genererer lufttrykk gjennom rør/slangesystemet slik at fôret blir transportert ut i karene/merdene. Page 9 of 96

10 5.4 CCS Fôringsdatamaskin. Alle funksjoner som er programmert i AkvaControl blir lagret og utført av denne. Denne kommuniserer videre til ADIO kortene som styrer selve maskineriet. 5.5 Doserer Denne enhetet distribuerer fôr fra silo ned i rør-/slangesystemet til de valgte enhetene på grunnlag av innstillinger i softwaren. 5.6 Fasting Denne funksjonen kan brukes når du vil ikke vil fôre en enhet og eksludere denne fra fôringsplanen (eks. før levering til brønnbåt). Enheten vil ikke bli fôret og tidsestimatet for denne enheten vil bli fjernet. 5.7 Fôringslinje Et sentralfôringsanlegg kan bestå av mange fôringslinjer. Har du 1 blåser tilsvarer det 1 fôringslinje. 2 blåserer = 2 fôringslinjer osv. Alle fôringslinjene har en slange fra blåser gjennom en eller flere doserere og ender opp i en velgerventil hvor flere slanger kan bli tilknyttet merder/kar. Alle enhetene som er tilknyttet velgeren er i samme fôringslinje. Husk på at 1 fôringslinje bare kan fôre 1 merd av gangen. 5.8 Fôringsgruppe Alle merder/kar må tilknyttes fôringsgrupper. Detter fordi måltidsoppsettet gjøres ut i fra grupper slik at de merder/kar som er i samme fôringsgruppe vil få tilnærmet likt måltidsoppsett. Hvis du likevel vil behandle merd/kar i samme fôringslinje ulikt, kan du opprette en ny gruppe for de du måtte ønske. 5.9 Fiskegruppe Det kan settes navn på fiskegruppe for å skille f.eks ulike typer av leverandører/stammer o.l. Dette har ingen innvirkning på fôring men vil bare vise seg i rapporter og sammendrag Fôringshastighet Hastighet på utfôring. Dvs. den raten dosereren skal bruke når enhetene fôres. Denne kan settes som: Kg/min, kg fôr/tonn fisk/min eller pellet/fisk/min. Page 10 of 96

11 5.11 Fôringshastighets-profil Gir deg muligheten til å sette ulike fôrhastigheter i løpet av et måltid ved å sette f.eks. flere stolper Fôrtabeller Tabeller som som angir fôrmengde (i % av biomasse) basert på temperatur og snittvekt. For å bruke disse til automatisk beregning av fôrmengde må det knyttes en temeperatursensor til de ønskede merdene Fôrjustering En funksjon som reduserer eller øker daglig fôrmengde ved hjelp av piltaster. Endringen vises i kg og % Fôringsintensitet for alle enheter En funksjon som reduserer eller øker daglig fôrmengde i alle enheter ved hjelp av piltaster. Eks. Endrer du intensiteten fra 1 til 0,9 vil alle merdene få 10 % mindre fôr og omvendt hvis du øker fra 1 til 1,1. Endringene vil vedvare helt til den endres på nytt Måltidsfôring Fôring av en enhet i gangen, gjerne få men store besøk i løpet av dagen. Hele linjekapasiteten vil bli brukt til en enhet til måltidet er over før neste enhet fôres Rense slanger Funksjonen finner du i manuell fôring. Brukes som vedlikehold av slangene. Denne funksjonen blåser luft i slangen med den blåserhastigheten du setter opp Sikkerhetskopi Lagre AkvaControl systemoppsett Alle innstillingene i AkvaControl er lagret og utført av CCS en. Denne funksjonen tar en kopi av de nåværende innstillingene dine og lagrer dem i AkvaControl. Gi gjerne sikkerhetskopien et navn, slik at du raskt kan finne den igjen. Det er ofte lurt å ta en slik sikkerhetskopi før du gjør store endringer i for eksempel systemoppsettet. Page 11 of 96

12 Gjenopprett lagret AkvaControl systemoppsett Denne funksjonen gir deg mulighet til å tilbakeføre en sikkerhetskopi som du tidligere har tatt. Alle tilgjengelige sikkerhetskopier vil vise seg i en liste med dato og eventuelle navn Opprett en ekstern sikkerhetskopi av alle logger Dette er en komplett sikkerhetskopi av alle data (logger, innstillinger) som er registrert i AkvaControl. Denne sikkerhetskopien kan tilbakeføres via AkvaAdm32.exe, som du finne i AkvaControl CCS mappa på din PC Syklisk fôring Fôring av mange enheter i et syklisk mønster gjerne med mange besøk og små doser i løpet av dagen. Linjekapasiteten vil bli fordelt på de enhetene som er satt opp for fôring Tilleggsmåltid Dette er et måltid som du kan sette opp etter det siste måltidet på den gruppa du vil tilleggsfôre. Brukes gjerne hvis fisken ikke er mett etter å ha blitt fôret de måltidene som allerede er satt opp. Mengden som settes opp her vil bli nullstilt når klokka passerer midnatt Transporttid Den tida som kreves for å flytte fôr fra silo til velger og fra velger til merd. Transporttida bør bli kontroll-målt med stoppeklokke for å unngå unødig blåsetid eller tette slanger. Måler du nøyaktig 10 sekund fra fôret passerer velger til det når utløpet i merda/karet, så setter du gjerne 12 sekunder som en sikkerhetsmargin. Page 12 of 96

13 6 Systemoppsett Dette er stedet hvor systemet er satt opp og koblet sammen. En bruker som ikke kjenner systemet veldig godt bør IKKE gå inn her og forandre. Vanligvis er man inne i systemoppsettet før en starter en generasjon eller hvis merder splittes i løpet av generasjonen. Ta kontakt med en AKVA group servicetekniker hvis du er usikker på hvordan du skal bygge/forandre oppsettet. FIGUR 1 Hvis du trykker på en knapp for å aktivere en funksjon vil denne bli grå. For å gå ut av samme funksjon trykker du samme knapp en gang til. Page 13 of 96

14 FIGUR Manuelt oppsett Som et eksempel vil jeg bygge et Twin system som følger: Linje1: Blåser 1 silo 1 silo 2 velger 1 enhet 01, 02 og 03 Linje 2: Blåser 2 silo 3 silo 4 velger 2 enhet 04, 05 og 06 Dette oppsettet vil videre brukes i manualen for å forklare hvordan ulike innstillinger og fôringsregimer virker Opprette systemkomponenter Klikk på Legg til ny komponent/enhet. Merk av for blåser og velg antall enheter til 2 som vist her. Page 14 of 96

15 FIGUR 3 Blåserne vil dukke opp nederst i skjermbildet Klikk deretter på Posisjoner enheter og flytt blåserne opp på skjermen FIGUR 4 Gjenta for silo/doserer, velgere og merd/tank. For best mulig oversikt bygg fôringslinjene fra venstre mot høyre, som vist under. Page 15 of 96

16 FIGUR Koble sammen enhetene Velg Koble sammen enhetene -ikonet velg FRA blåser TIL silo. FRA silo TIL velger.. Legg merke til teksten øverst på skjermen, FIGUR 6 Når du kommer til velger må du velge antall utløp som gjelder for din velger. FIGUR 7 Velg deretter hvilket utløp du vil benytte. Page 16 of 96

17 Det ferdige oppsette kan se slik ut. Legg merke til at utgang på velger (slangenummer) står på hver enhet. FIGUR Opprette/tilknytte sensorer Å opprette sensorer gjøres på samme måte som de øvrige komponentene. Hvis du vil at sensorer skal kontrollere fôring, må det opprettes en kobling mellom sensor og merd. Koblingen gjøres akkurat likt som i avsnittet over, og den vil vise seg som en stiplet linje. FIGUR 9 Denne temperatursensoren vil styre fôringen i de to merdene som er tilknyttet (du må henvise til tabell for å få gyldig daglig mengde, kap 16.2) Page 17 of 96

18 6.1.4 Koble til ADIO Korrekt ADIO adresse til alle komponentene står på alle ADIO kortene i styreskapet. Hvis mere en en komponent er tilnyttet samme ADIO kort, vil serienummeret ha en /1, /2 osv. på slutten av adressen. Dette gjelder fortrinnsvis blåser- og doserer ADIOer. ADIOene til velgerne er ofte plassert utenfor styreskap eller inne i velgeren. FIGUR 10 Ikonet benyttes for å koble sammen komponenten med ADIO adressene. Hvis du har sensorer som er koblet til CSU eller EAP må du bruke adressen til ADIO kortene i disse. 6.2 Veiviser for å opprette fôringslinjer Bruk ikonet for å starte veiviser. Fyll inn antall doserere og utløp på velger. Vær obs på prefiks for automatisk nummerering, endre denne hvis ønskelig. Default er S for Silo og C for merd/kar. FIGUR 11 Page 18 of 96

19 6.3 Veiviser for å koble komponenter til ADIO kort Bruk ikonet. Veiviseren vil ta deg gjennom alle komponentene som trenger ADIO adresse. Vær sikker på at du velger korrekt adresse. 7 Rediger alle systemkomponenter Alt maskineri har en del innstillinger som må settes rett. Dette kapitlet tar for seg alle komponentene og de parametrene som må redigeres. Velg Rediger alle systemkomponenter fra ikonene øverst på skjermen. FIGUR 12 Klikk på en komponent for tilgang. 7.1 Blåser Ingen av disse instillingene skal redigeres, klikk på fôringslinje for å gå til innstillingene som kan endres. FIGUR 13 Page 19 of 96

20 Visningsnavn: Brukes for å sette navn på blåser og velger i den fôringslinja, f.eks. 1, da blir teksten fôringslinje 1, blåser 1 og velger 1 Fôringsforløp vindu: Hastigheten når du fôrer en merd vises i dette vinduet i anleggsoversikten. Vinduet oppdateres fortløpende, og tallet du setter inn her angir hvor langt tilbake du vil se. F.eks. 6 min lar deg se de siste 6 minutter med fôring. Maks. Verdi fôringshastighetsakse: Angir høyden på aksen i fôringsforløp vinduet. Normalt settes denne litt høyere enn maks. verdi av utfôringshastigheten på de merdene i denne fôringslinjen. F.eks. hvis høyeste hastighet er ca 10 kg/min på de merdene som fôres, kan det være lurt å sette denne til ca 15 kg/min for å gjøre bildet litt mere oversiktlig. Funksjonen har ingen praktisk betydning, kun visuelt. Statuspanel størrelse: Definerer høyden på en fôringslinje i anleggsoversikten. FIGUR 14 FIGUR Silo/doserer Page 20 of 96

21 Fyll inn navn og lagringskapasitet. Advarsel når midre enn: Siloen blir gul i anleggsoversikten når innholdet er mindre enn f.eks kg som er satt inn her Puls-dosering NB! Hvis noen av feltene under Puls-dosering endres må siloen/dosereren kalibreres på nytt! Hastiget ved pulsing: Ved f.eks. smoltfôring kan denne settes ned for å få lavere kalibreringsverdi. Puls På-tid: Definerer hvor mange sekunder dosereren går før den stopper (0,5s er minimum) Puls AV-tid: Definerer hvor lenge dosereren venter før den går på. (0,5s er minimum) Variabel doseringshastighet Max fôringshastighetsprofil-akse: Endrer oppløsningen på aksen hvor utfôringshastigheten på merdene settes inn. Eks. 500g/s vil gi aksen en oppløsning på 0 (500*60) = 0 30 kg/min Bruker du veldig mye lavere hastigheter kan denne settes lavere. Det vil da bli lettere å finjustere hastigheten. Bruk pulsing når hastigheten er mindre enn: Detter er en sikkerhetsfunksjon for motoren til dosereren. Minumum verdi er 10%. Dosereren vil da gå kontinurelig helt ned til 10% av kalibreringshastighet. Eks. Hvis dosereren er kalibrert til 60 kg/min (1000 g/s) vil dosereren gå kontinuerlig på hastigheter ned til 6 kg/min. Fôrer du lavere enn dette vil dosereren starte pulsing. Page 21 of 96

22 FIGUR Velgerventil Sakte fart: Brukes når velgeren går mellom 2 hull. Full fart: Brukes når velgeren går mellom flere enn 2 hull. Velger time out: En sikkerhetsfunksjon som stopper velgeren etter 5s dersom den ikke finner neste posisjon. Kjør etter låssignal detektert: Angir hvor lenge velgeren vil gå etter låssignalet er detektert og vil gi en perfekt posisjonering i utløpet. (verdi MÅ være mellom 0-9) Korteste vei mellom første og siste utløp: Hvis du krysser av på denne vil velgeren gå direkte fra f.eks hull 8 til 1, dvs. 2 posisjoner, istedet for å gå tilbake fra 8 til 1 (7 posisjoner) NB! Innstillingene over kan kun endres av en AKVA group servicetekniker Page 22 of 96

23 FIGUR Enheter Fôrberegning: Velg hvordan du vil velge daglig mengde som skal utfôres. Temperatursensor kan også kobles til her hvis du ikke har gjort det i systemoppsettet. FIGUR 18 Fôringshastighetsprofil: Måltidsfôring: Hvis du bruker flere stolper til å beregne utfôringshastighet vil kun den første stolpen bli brukt hvis mengden i besøket er mindre enn satt opp her. Syklisk fôring: Hvis du bruker flere stolper i profilen vil denne funksjonen ikke gjelde, dosene vil variere ihht størrelsen på stolpene. Page 23 of 96

24 FIGUR 19 Pellet sensor: Velg hvilken pellet sensor du vil bruke. NB! Bruk av Pellet sensor krever Adaptiv programvarelisens FIGUR 20 Kamera: Velg kanal (gjerne samme fargekode som fôringslinjene) og kamerasykluser. Page 24 of 96

25 FIGUR 21 Strøm: Hvis du har strømsensor installert kan du her velge om den skal stoppe fôring når sensoren får lik eller høyere verdi enn du skriver inn her. FIGUR 22 Oksygen: Hvis du har oksygensensor installert kan du velge her om den skal stoppe fôring når sensoren får lik eller mindre enn den verdien du skriver inn her. Page 25 of 96

26 FIGUR 23 Volum: Fyll inn volum i merd/tank Alarm når tetthet overskrider: Vil gi en gul farge på biomassen hvis grenseverdien nås. Dette vises når du klikker på en enhet i anleggsoversikten. FIGUR 24 Blåser: Skriv inn hastighet på blåser når merd/kar skal fôres. Grenseverdier for lufttrykk (bar) og lufthastighet (m/s) kan også fylles inn her hvis du har luftmonitorering installert. Juster transporttid: Fyll inn hvor mange sekunder det tar fra fôret forlater velger til det når utløpet av slangen i denne enheten. Page 26 of 96

27 FIGUR 25 Akkumulert fôring: Her får du oversikten over utfôrt mengde i denne enheten. Verdiene kan redigeres hvis du ønsker. FIGUR Sensorer Sett et navn på sensoren (eks. Temp 10m) Alarmgrensen vil gjøre temperaturverdien gul i anleggsoversikten. Hvis du ikke har temperatursensor tilkoblet kan du likevel lese av temp. manuelt med egen sensor og sette verdien inn her. Verdiene fra denne vil da bli logget og du kan benytte denne til å fôre fra f.eks. fôrtabell. 7.6 Biomasse instillinger Page 27 of 96

28 FIGUR 27 Klikk på en enhet i anleggsoversikten. Fyll inn antall fisk og snittvekt. Endre fôrfaktor hvis ønskelig. I dette vinduet får du også opp varsler hvis det er en instilling som mangler, som her: Ingen silo tilkoblet Røde meldinger er kritiske i forhold til å få startet anlegget. Gule meldinger er mindre kritiske, men er ofte viktig informasjon til brukeren. FIGUR Fôringsinnstillinger FIGUR 28 Velg fôrmengde pr. dag Fôring tillatt: Brukes når enheten skal fôres Midl. Stoppet: Brukes når enheten ikke skal fôres Pga. Vektprøver, lusetelling osv.. Endrer ikke på tidsestimatet. Systemet tar Page 28 of 96

29 tar pause når enheten egentlig skulle bli fôret Fasting: Brukes når enheten ikke skal fôres mere denne generasjon. Enheten blir tatt ut av fôringsplanen. Tidsestimatet blir kortere. Velg silo som enheten skal fôres fra Velg fôringshastighetsprofil: Flere stolper i profilen vil gi deg ulike hastigheter i et måltid hvis du bruker måltidsfôring (kap ). En stolpe vil gi deg 1 hastighet. Bruker du syklisk fôring (11.3.2) vil flere stolper i profilen gi deg ulike doser i et måltid. En stolpe vil gi deg samme dose hele veien. 8 Vedlikehold Alle komponenter (Blåsere, doserere, velgere, enheter) har en vedlikeholdsknapp. Bruk den for registrering av vedlikehold som er gjort på de ulike komponentene. Du kan da senere hente ut rapporter som vil vise deg når f.eks. olje sist ble byttet på blåserne. Page 29 of 96

30 FIGUR 30 Alle komponentene har automatisk timeteller slik at du lett kan finne ut hvor lenge komponenten har gått. 9 Test systemet For å være sikker på at alt er koblet riktig og at alle komponenter har fått korrekt ADIO adresse må systemet testes. Dette må gjøres før siloene fylles. Page 30 of 96

31 FIGUR Oversikt over komponentinnstillinger FIGUR 32 Velg ADIO fanen og sjekk adressen til de ulike komponentene. 9.2 Manuell kontroll av maskineri Hjelp -> Feilsøking -> Manuell kontroll av maskineri Page 31 of 96

32 FIGUR 33 All fôring vil stoppe når denne funksjonen velges. Klikk på en komponent, denne vil dukke opp til venstre på skjermen. Blåser: Sett hastighet (ca 50%) og klikk >. Sjekk at rett blåser starter. Silo/Doserer: Sett hastighet (ca 50%) og klikk >. Sjekk at rett doserer starter. (Hvis du har fôr i siloen og bruker VariDoserere kan du sette hastighet til 0%. Kun nedre motor vil da starte og øvre motor som mater fôret ned i rotor vil stå stille. Velger: Klikk > og sjekk at rett velger går rundt. For å sjekke at velger går i posisjon: Klikk -> velg et utløp. Sjekk at X (låssignal) er krysset av 10 Silo/Doserer innstillinger Klikk på en silo i anleggsoversikten Page 32 of 96

33 FIGUR 34 Silopåfyll. Trykk på knappen og skriv inn ant. kg du fyller på siloen Skriv ut påfyllingsskjema. Bruk dette hvis du vil ha et ark som du selv fyller ut når siloene fylles. Dette arket inneholder ikke det som til nå er fylt på siloen. Skriv ut påfyllingshistorie. Denne rapporten inneholder alle tidligere påfyll på valgte silo. Manuell kalibrering av doserere. Før det startes å fôre for første gang fra denne siloen MÅ den kalibreres. Bruk 1 av de 2 prosedyrene under (Avhenger om du har fôr i siloen eller ikke) 10.1 Kalibrering uten fôr i siloen 1. Fyll ca 30 kg fôr i siloen 2. Bruk manuell fôring 3. Velg enhet du skal fôre i, hastighet (omtrent den samme som du skal bruke når du starter å fôre og mengde (velg gjerne dobbelt så mye som du har fylt på i tilfelle kalibreringen er veldig feil.) 4. Start fôring 5. Når du hører at det ikke kommer fôr ifra dosereren, stopp fôring øyeblikkelig. 6. Skriv ned beregnet utfôrt mengde (i anleggssammendrag) Page 33 of 96

34 7. Klikk deg inn på siloen igjen. 8. Velg manuell kalibrering Beregnet utfôrt= Den mengden programvaren beregnet i anleggssammendraget. Virkelig mengde= Den mengden du fylte på siloen (30 kg i dette eksemplet 9. Klikk ok for å godkjenne den nye kalibreringsverdien. 10. Gjenta prosedyren 2 ganger hvis det er stort avvik i kalibreringsverdien Kalibrering med fôr i siloen 1. Bruk manuell fôring 2. Velg enhet du skal fôre i, hastighet (omtrent den samme som du skal bruke når du starter å fôre og mengde (ca kg) 3. En person må samle opp fôret i den enheten du fôrer i. 4. Start fôring 5. Programvaren stopper når du har fôret anall kg du har tastet inn. 6. Vei det oppsamlede fôret. 7. Klikk deg inn på siloen igjen. 8. Velg manuell kalibrering Beregnet utfôrt = Den mengden du satte i manuell fôring Virkelig mengde = Den mengden du veide 9. Klikk ok for å godkjenne den nye kalibreringsverdien. 10. Gjenta prosedyren 2 ganger hvis det er stort avvik i kalibreringsverdien Page 34 of 96

35 Langtidskalibrering. Bør benyttes etter hver gang siloen tømmes. Vær påpasselig å stopp fôring akkurat i det øyeblikket siloen går tom. Du vil da få en veldig nøyaktig kalibrering av dosereren. Nullstill langtidskalibrering. Denne funksjonen vil sette utfôret og påfylt mengde til 0. Benytt denne hvis du f.eks. har glemt et silopåfyll o.l. Avanserte enhetsinnstillinger. Se kapittel Gjøre klart oppsettet til fôring FIGUR Sette enheter i fôringsgrupper Alle enheter som skal fôres må settes i fôringsgrupper. Dette fordi måltider settes opp for gruppevis. Grupper kan forklares slik: Alle grupper vil ha sitt eget måltidsoppsett Dvs. at de enhetene i samme gruppe får samme fôringsstrategi og ant. måltid Page 35 of 96

36 Enhetene vil likevel stilles individuelt på fôrmengde og utfôringshastighet Alle enheter i samme fôringslinje settes normalt i samme gruppe. Hvis du har enheter i samme fôringslinje som skal fôres totalt forskjellig fra de andre, kan disse settes i en egen gruppe. Hvis du har flere grupper i en fôringslinje vil systemet kun klare å fôre en gruppe av gangen. Måltidene til de ulike gruppene må derfor overlappe hverandre. FIGUR 36 Klikk på knappen for å opprette en gruppe og knappen for å slette en gruppe. Bruk piltasten til høyre i vinduet for å legge en enhet til en gruppe. Jeg vil nå vise et eksempel på 2 fôringslinjer hvor den ene har alle enhetene i samme gruppe, mens den andre har delt enhetene i 2 grupper. Fôringslinje 1 er satt i gruppe A som figuren over viser. Fôringslinje 2 er delt i 2 grupper som vist på figuren under. Page 36 of 96

37 FIGUR Velg fôringsstrategi Klikk på måltidsplanleggeren Page 37 of 96

38 FIGUR 38 Alle fôringslinjene og gruppene er vist her. Sett musepekeren på gruppe 1/A (Fôringslinje 1, gruppe A) og høyreklikk. Velg gruppeinnstillinger FIGUR Måltidsfôring Fôring av en enhet i gangen, gjerne få men store besøk i løpet av dagen. Hele linjekapasiteten vil bli brukt til en enhet til mengden i % er nådd før neste enhet fôres. Page 38 of 96

39 Mengden hver enkelt enhet skal ha i hvert måltid settes som % av daglig mengde. Det er viktig at summen av alle måltidene er 100%. Et typisk anlegg som bruker måltidsfôring har gjerne 1-5 måltid pr dag. Dvs. at hver enkelt enhet i denne gruppa vil ha tilsvarende antall besøk pr dag. 1 måltid pr dag = 1 besøk pr enhet pr dag. 5 måltid pr dag = 5 besøk pr enhet pr dag Softwaren vil gi tidsestimat over forventet tidsforbruk hvis innstillinger (fôrmengde og hastighet) forblir urørte. FIGUR Sette opp måltid Høyreklikk på linja 1/A velg legg til måltid Velg så når du vil at måltidet skal starte: f.eks 06:30 Page 39 of 96

40 FIGUR 41 FIGUR 42 En liten søyle vil dukke opp kl 06:30 på gruppe 1/A Endre lengden på måltidet: Hold musepekeren helt til høyre i søla og dra til ønsket lengde er oppnådd. Flytte måltidet: Hold musepekeren midt på søylen og flytt til ønsket tidspunkt. Legge til flere måltid i samme gruppe: Sett musepekeren på ønsket klokkeslett -> høyreklikk -> legg til måltid f.eks slik FIGUR 43 Her ser vi at alle måltidene har 0% mengde. Dvs. at ingenting vil bli fôret før vi angir mengden i % av daglig mengde i hvert måltid. Høyreklikk på fôringslinja og velg gruppe innstillinger FIGUR 44 Page 40 of 96

41 FIGUR 45 Som vi ser har vi 100% ledig kapasitet. Dra søylene opp til ønsket mengde er nådd i de 3 måltidene som er satt opp. Pass på at du har 0% ledig kapasitet. F.eks slik: FIGUR 46 Page 41 of 96

42 Legg merke til at vi har krysset av for måltidsfôring. Går vi tilbake til planleggeren ser vi hvordan kapasitetsesitamatet ser ut (Blå søyle). Fôringene kan forklares slik: FIGUR 47 På fôringslinje 1 er alle 3 merdene satt i samme gruppe (A). Vi ser at de 2 første måltidene hver skal fôre 30% av daglig mengde og det siste 40% av daglig mengde. Alle 3 merdene har 3 besøk pr dag, 1 i hvert måltid. De blå søylene angir hvor lang tid det vil ta å fôre alle 3 merdene i hvert av måltidene. Dette er basert på den daglige mengden som er satt opp samt hastigheten som de 3 enhetene skal fôres med. Hvis den daglige mengden økes vil følgelig estimatet bli lengre og visa versa. Hvis utfôringshastigheten senkes vil også estimatet ta lengre tid og visa versa. FIGUR Tilgjengelig tid i måltidet Som vi ser av figuren over er kapasitetsestimatet (mørk blå) like stort i de 2 måltidene. Men selve lengden på måltidet er veldig mye lengre i det første. Hvis ingen innstillinger (utfôringshastighet, mengde) ikke blir rørt under fôring vil begge måltidene gå helt likt for seg. Men det er forskjell hvis det gjøres endringer: I måltid 2 er kapasitetsestimatet like langt som selve måltidet, dvs at hvis du underveis i måltidet bruker laver utfôringshastighet, vil måltidet bli gult Dette indikerer at du ikke får tid til å fôre oppsatt mengde, men systemet vil stoppe all fôring når måltidets lengde slutter. Hvis klokka er nærmere 09:30 (forbi sluttiden på måltidet) vil du heller ikke kunne starte fôring. Du må være innenfor det klokkeslett som måltidet er definert Page 42 of 96

43 I måltid 1 har du veldig mye å gå på når det gjelder kapasitet, dvs at du kan trappe ned hastigheten mye men fortsatt kunne fullføre måltidet. I dette måltidet vil du også kunne starte måltidet mellom 6:30 og 8:00 hvis du skulle f.eks få en sen oppstart om morgenen eller uforutsette stopp underveis Du vil også få tilgang til måltidene (Start/slutt, mengde og brukt kapasitet) ved å klikke på + knappen foran gruppene FIGUR 49 Klikker du enheter, vil du få oversikt over de enheter som er i den gruppa og kan redigere mengde, hastighet o.l, ved å klikke på ønsket felt. FIGUR Syklisk fôring Fôring av mange enheter i et syklisk mønster gjerne med mange besøk og små doser i løpet av dagen. Linjekapasiteten vil bli delt på de enhetene som er satt til å fôre. Et eksempel på syklisk fôring kan være ett måltid som strekker seg fra kl 07:00 til 16:00. Det er 2 måter å stille inn syklusene. Disse vil bli beskrevet i dette kapitlet. Jeg vil nå fokusere på Fôringslinje 2 hvor jeg setter de 4 enhetene i 2 ulike grupper. Enhet 4 og 5 = Gruppe B Enhet 6 og 7 = Gruppe C Page 43 of 96

44 FIGUR 51 Når måltidene settes opp for de 2 gruppene må du huske på at måltidene til de 2 gruppene ikke kan settes opp på samme klokkeslett, men de må overlappe hverandre. Sett opp måltid som vist i kapittel 11.3 Høyreklikk på gruppe 2/B og velg måltidsinnstillinger Kryss av for syklisk fôring og sett % i hvert måltid FIGUR 52 Page 44 of 96

45 Gjenta for gruppe 2/C. Oppsettet kan se slik ut: FIGUR 53 Legg merke til at måltidene til de 2 gruppene overlapper hverandre. Systemet vil først fôre gruppe 2/B deretter 2/C osv Måltidsinnstillinger Syklisk fôring Tid mellom besøk Her kan du sette hvor lang tid du vil det skal gå fra en enhet fôres til den blir fôret neste gang. Programmet vil da beregne hvor store doser og antall besøk (veiledende) hver enhet vil få. Kort oppsummert: Lang tid mellom hvert besøk= få, store doser Kort tid mellom besøk= flere, mindre doser Page 45 of 96

46 FIGUR Som vi ser her er det satt 1 min tid mellom besøk (1) Når transporttiden (2) trekkes ifra gir dette en fôringstid på 23 sekunder (4) som igjen deles på de 2 enhetene som skal fôres. Vi sitter igjen med ca 11 sekunder (5) fôringstid pr enhet. Med den fôringshastigheta som er satt vil dette gi doser fra ca 2.6 kg 5.6 kg (6). Dosene vil variere siden fôringshastigheta (7) varierer gjennom måltidet. Hvis enhetene hadde hatt 1 stolpe i hastighetsprofilen ville dosene vært like store hele måltidet. Tidsfordelingen i måltidet vil da vise seg slik(8), hvor det hvite feltet er ledig kapastiet i måltidet. For å fôre i hele måltidet kan du gjøre tid mellom besøk mindre slik at du vil få flere besøk, da vil følgelig mere tid gå bort til blåsing siden dosene blir flere og mindre. Du kan også sette pausetid pr syklus (3), da vil systemet vente den tida du setter inn etter hver runde den går. Dette vil også gi deg litt flere besøk siden fôringstida blir mindre, dosene vil også bli litt mindre Antall besøk Page 46 of 96

47 Trykk på Dette blir et veiledende tall som kan variere litt. Softwaren regner da ut den nødvendige fôringstida pr enhet. Dosene blir beregnet ut ifra fôringstida. Systemet fôrer alle enhetene 1 gang før neste besøk. Softwaren vil gi tidsestimat over forventet tidsforbruk hvis innstillinger forblir urørte. Bruker du knappen kan du her sette hvor mye av kapasiteten i måltidet du vil bruke i tid. Systemet vil da ta en pause mellom hver runde den fôrer for å bruke litt lengre tid. Hvis du setter måltidets varighet tilnærmet lik lengden på måltidet, vil måltidet se slik ut Vær oppmerksom at hvis endringer i hastighet elle mengde underveis i måltidet vil kunne føre til at det blir gult noe som tilsier at du ikke vil ha nok tid til å fôre forventet mengde. NB! Kapasitetsestimat er nokså nøyaktig hvis innstillingene forblir urørte gjennom måltidet. Hvis forandringer (utfôringshastighet/fôrmengde) gjøres underveis blir kapasitetsestimatet mere unøyaktig Start umiddelbart etter forrige måltid Høyreklikk på et måltid -> Måltidsinnstillinger Page 47 of 96

48 FIGUR 55 Velges denne funksjonen vil det bli indikert med en linje mellom måltidene Dette vil føre til at når måltidet foran dette er ferdig vil neste måltid starte umiddelbart, uavhengig når det neste er satt til å starte. Fôringsplanen din vil også bli ferdig en del tidligere en antatt Fullfør alltid måltid Høyreklikk på et måltid -> Måltidsinnstillinger FIGUR 56 Ved bruk av denne funksjonen vil du alltid fullføre måltidet selv om måltidet er gult (for liten tid til å fôre tildelt mengde). Du vil også kunne få en forsinkelse i fôrplanen Reduser fôringshastighet Høyreklikk på et måltid -> Måltidsinnstillinger Page 48 of 96

49 FIGUR 57 Denne funksjonen vil redusere fôringshastigheten i alle enhetene som tilhører den gruppa som skal fôres i dette måltidet. Som vist her: Enhetene vil bruke en hastighet som er 80% av den som er satt Tilleggsfôring Hvis enhetene ikke er mett etter at fôrplanen er ferdig kan det settes opp et tilleggsmåltid. Det kan bare settes opp etter det siste måltidet i planleggeren. Høyreklikk på en fôringslinje -> Legg til måltid + merk av som et tilleggsmåltid FIGUR 58 FIGUR 60 FIGUR 59 Angi mengde i de enhetene som skal fôres. Måltidet vil få et + tegn inni seg. Alle innstillingene i måltidet vil bli nullstilt ved midnatt. Så hvis du vil bruke måltidet neste dag må du angi mengde til enhetene på nytt. Page 49 of 96

50 FIGUR Mens du fôrer FIGUR 62 Merdoversikt Gulfargen viser de som blir fôret nå Silo status Status på fôringsplan + Hastighetsjustering Utfôringshastighet over tid Luftmonitorering Feilmeldinger Sensorverdier Kameravelger Starter automatisk fôring i den fôringslinja du velger Gå videre til neste enhet Pauser fôring. Trykker du en gang til endres ikonet til: Stopp fôring Endre fôringshastigheten i den enheten som fôres Justeringer i syklisk fôring Trykker du vil du få større doser (kg) og litt færre besøk (siden mengden i måltidet ikke endres). Endringer trer i kraft på neste besøk. Page 50 of 96

51 Trykker du vil du få mindre doser (kg) og litt flere besøk. Endringer trer i kraft på neste besøk. FIGUR 63 Du kan også venstreklikke på en enhet og bruke + og knappen i Juster hastighet/dose i dette måltidet Systemet vil da øke dosene i det måltidet som pågår. Har du 1 måltid pr dag vil den nye dosestørrelsen vare dagen ut Disse endringene vil kun gjelde for den enhetene som justeres i det aktive måltidet. Neste måltid vil ikke bli påvirket. Endringene i antall besøk, dosestørrelse etc. vil derfor ikke vises i måltidsinnstillingene for syklisk fôring. Tidsestimatet vil også forbli uendret Anleggssammendrag Page 51 of 96

52 FIGUR 64 Denne siden gir deg staus over anlegget ditt. Du kan gruppere oversikten etter fôringslinje eller gruppe om du ønsker. Kolonner kan også velges/velges bort Måltidsplanlegger Page 52 of 96

53 FIGUR 65 Du kan trykke på knappen foran en fôringslinje for å få tilgang til oversikt over måltid og/eller enheter 1/A = Fôringslinje 1, gruppe A osv. Du kan høyreklikke på linja 1/A, 2/B osv. for å få tilgang til innstillinger som gjelder for den gruppa. Page 53 of 96

54 FIGUR 66 Den prikkete streken over skjermen forteller deg hvor du her i fôrplanen (Klokkeslettet på fôringsprogrammet) Det gule måltidet forteller deg at du ikke har nok tid til å fôre forventet mengde. Hvis du tar tak i enden på måltidet og drar det ut vil du se hvor lang tid du trenger. Eller høyreklikk på måltidet -> måltidsinnstillinger. Her vil også tidsetimatet vises Denne streken mellom måltidene forteller deg at neste måltid starter umiddelbart etter det foran er ferdig. denne streken inne i et måltid forteller deg hvor langt du har fôret i måltidet FIGUR 67 Page 54 of 96

55 12.4 Manuell fôring Manuell fôring vil si at du manuelt må velge hvilken merd som skal fôres og hvilken hastighet og mengde som skal brukes. Start, stopp og bytte av enhet som skal fôres må gjøres manuelt ved å trykke på knappene. Trykk på hand ikonet FIGUR 68 Velg fôringslinje, enhet, hastighet og fast fôrmengde Hvis hastigheten eller enhet som skal fôres endres underveis må du trykke endringen skal tre i kraft for at Page 55 of 96

56 Velger du kontinuerlig fôring vil systemet stoppe når det har nådd den mengden du har satt som daglig mengde i fôringsinnstillinger. FIGUR 69 Hvis du har satt 0 der vil systemet fôre til det har nådd en utfôringsprosent på 3% av biomassen i enheten det fôres i. Dette er en sikkerhetsmargin. Du kan også kjøre manuell fôring fra anleggsoversikten. Trykk på handa i den fôringslinja du skal fôre i, velg enhet og hastighet. Start så fôring. Systemet vil stoppe når det har nådd den mengden du har satt som daglig mengde i fôringsinnstillinger. FIGUR 70 Hvis hastigheten eller enhet som skal fôres endres underveis må du trykke endringen skal tre i kraft for at Page 56 of 96

57 13 Funksjoner relatert til fôring FIGUR 71 Setter fôrmengde ihht. hvor du er i fôrplanen med hensyn på klokkeslett. NB! Denne funksjonen kan kun brukes hvis du har flere enn 1 måltid pr dag Setter gjenstående mengde lik mengden som er når du starter dagen. Page 57 of 96

58 Setter gjenstående mengde lik 0. Du kan bruke denne funksjonen hvis fisken er mett og du vil dra hjem, men du vil at fôringen skal starte som planlagt neste dag. Da må du ikke bruke stopp el.pause knappen Hvis du har gått glipp av et måltid (forsinket start) vil du kunne fôre hele dagsmengden i de måltidene du har igjen, forutsatt at du har nok tilgjengelig tid i måltidene. Mengden vil fordele seg ihht de prosentene du har satt i måltidene. NB! Denne funksjonen kan kun brukes hvis du har flere enn 1 måltid pr dag FIGUR 72 Settes denne opp til 1,1 som vist her vil alle enhetene som skal fôres få 10% ekstra daglig mengde. 1,2 vil gi deg 20% ekstra osv. 14 Justering av akser 14.1 Fôringshastighets akse Page 58 of 96

59 FIGUR 73 X 6 minutter Som vi ser her vises de 6 siste minuttene av fôringsforløpet automatisk. Høyden angir hvilken hastighet du fôrer med. Hvis du ikke redigerer høyden vil den alltid skaleres etter den høyeste fôringshastigheten du bruker. Det kan være mere oversiktlig å ha litt rom over fôringshastigheten som vist på bildet over. For å få dette til: Høyreklikk i fôringslinja X velg visningsinnstillinger FIGUR 74 Page 59 of 96

60 FIGUR 75 Fôringsforløp vindu: Tallet angir hvor mange minutter av fôringen du vil se. Maks. verdi fôringshastighets akse: Her vil jeg anbefale å sette den litt høyere enn den høyeste fôringshastigheten du bruker på den fôringslinja Fôringshastighet Høyreklikk på en enhet velg fôringsinnstillinger Page 60 of 96

61 FIGUR 76 Med disse innstillingene er maks verdi på skalaen ca 70 kg/min Det er 2 måter å justere skalaen på 1. Hvis du har VariDoserere 2. Hvis du har PulsDoserere Page 61 of 96

62 VariDoserer Klikk på en silo i anleggsoversikten Velg avanserte innstillinger FIGUR 77 Her kan vi sette verdien til f.eks 500 g/s noe som vil gi en skala på aksen på: 500 x 60 = g/s = 30 kg/min FIGUR 78 Page 62 of 96

63 PulsDoserer Hvis du har PulsDoserer vil verdien på aksen automatisk tilpasses etter kalibreringsverdien på dosereren: FIGUR g/s = 1500 x 60 = g/min = 90 kg/min Page 63 of 96

64 15 Analyse av fôringen FIGUR Lokalitets dagsrapport I dag: Gir deg oversikt over hvor mye du har fôret i de enkelte enhetene så langt i dag Lokalitets dagsrapport Historiske data Samme som over, men her kan du velge hvilken dag du vil se på ut ifra en liste 15.3 Notatrapport Her kan du velge alle notatene som er skrevet på enhetene Page 64 of 96

65 FIGUR 81 For å skrive notater på enhetene: Høyreklikk på en enhet Velg Skriv notat FIGUR 82 Et notat kan være: Avlusning Sortering Vektprøve Osv. Page 65 of 96

66 15.4 Dødfiskrapport Her kan du få en rapport over all dødfisk som er registrert i enhetene. For å registrere dødfisk: Høyreklikk på en enhet Velg Registrer dødfisk FIGUR Enhet/fiskegruppe-rapport Her kan du få rapporter over all tilgjengelig data på enhetene. Du kan også forhåndsdefinere rapportene slik at du gjør den tilgjengelig fra ei liste i rapport-utvalg. FIGUR 84 Page 66 of 96

67 15.6 Silopåfyllingshistorie Velg silo og tidsperiode for å få en rapport over silopåfyllingen til den valgte siloen FIGUR Vedlikeholdsrapport for komponenter FIGUR 86 Velg tidsperiode og eventuelle sideskift for hendelser eller enheter Page 67 of 96

68 FIGUR Fôringsmønsterdiagram Her kan du analysere fôringsmønsteret tredimensjonalt ved å se på hastigheter, mengde, start/stopp tidspunkt for måltidene. Velg enhet og tidsperiode du vil se på. Bla fram og tilbake, bytt merd o.l for å gjøre deg kjent med bruken av denne loggen. Fôringshastighet: Denne figuren viser start/stopp-tidspunkt for fôringen samt hastighet som er brukt i måltidene. FIGUR 88 Page 68 of 96

69 Fôrmengde: Denne figuren viser startidspunkt og mengde for hver av måltidene FIGUR 89 Page 69 of 96

70 Sensormarginer: De gule søylene viser måltid som er avsluttet før sensor margin grensen (%). Dette betyr at måltidet er avsluttet for tidlig. De blå søylene viser måltid som er avsluttet innen sensor margin grensen. De hvite firkantene viser måltid som er avsluttet uten stopp av sensoren. FIGUR 90 Page 70 of 96

71 Inkludert beregnet mengde: Denne grafen viser søyler men en T på toppen, noe som indikerer at måltidet er avsluttet før planlagt mengde er nådd. Søyler uten T er måltidet som har nådd sin planlagte mengde FIGUR 91 Page 71 of 96

72 15.9 Enhet-/Fiskegruppediagram Denne grafen er god til å analysere miljømålinger sammenlignet med utfôring. Bruk denne til å finne mulige forklaringer til f.eks. appetittvariasjoner. Som vist i eksempelet under så ser vi av grafen at temperaturen og oksygennivået har vært lavt, men påfølgende strøm har ført til økning av disse verdiene noe som igjen har ført til høyere utfôring FIGUR 92 TEMP OG OKSYGEN STRØM Page 72 of 96

73 15.10 Fôringslinje utnyttelsesdiagram Denne grafen viser alle fôringene som har funnet sted på den valgte fôringslinjen. Mellomrommet mellom søylene viser tid som ikke er brukt til fôring; F.eks. transporttider eller pause i fôringen. Velg dato og fôringslinje fra menyen under. Zoom inn: Klikk og dra musepekeren fra venstre mot høyre og slipp. Zoom ut: Klikk og dra musepekeren fra høyre mot venstre og slipp. Legg merke til at klokkeslettet endrer seg øverst i bildet. FIGUR 93 Page 73 of 96

74 15.11 Eksporter data Du kan eksportere data til alle program som støtter Norsk Standard (NS 9403) for å utveksle data mellom fôringssystemet og andre program. Ved bruk av denne funksjonen vil du lagre en fil i en angitt plass på din datamaskin som inneholder data FIGUR 94 Page 74 of 96

75 15.12 Fôringskontroll Høyreklikk på en enhet i anleggsoversikten Her kan du: Se på utfôringshastighet i samme graf som miljøsensorer og transporthastighet, temperatur og mottrykk (Hvis du har luftmonitorering installert) Velge hvilke sensorer/enheter du vil se Zoom inn: Klikk og dra musepekeren fra venstre mot høyre og slipp. Zoom ut: Klikk og dra musepekeren fra høyre mot venstre og slipp. Endre skalaen på aksene ved å dra musepekeren vertikalt langs aksen og slipp FIGUR 95 Page 75 of 96

76 16 Fôringsinnstillinger FIGUR Fôringshastighets-innstilling FIGUR 97 Fôringshastighet oppdatering: Lar deg bestemme om du vil angi utfôringshastighet i kg/min, kg/tonn/min eller pellet/fisk/min (se figur under). Måltidsprofil visning Page 76 of 96

77 Angir hvilken beneving skalaen på aksene (Høyre og venstre side) skal ha FIGUR Fôringstabeller Det ligger ferdige tabeller klar til bruk i C:\AkvaControl CCS Åpne tabellene i AkvaControl og rediger direkte hvis du ønsker det. Benytt de for å beregne daglig mengde ut ifra temperatur i vannet og vekten på fisken din. FIGUR 99 Hvis du vil fôre vha en tabell: Koble til en temperatursensor i systemoppsettet (Kapittel 6.1.3) Gå til fôringsinstillinger Fôringstabeller Page 77 of 96

78 Velg fra menyen øverst les tabell fra fil Skriv navn på tabellen Referer til tabellen i Fôrberegningsmetode (Kapittel 7.4) Hvis du bruker en manuell sensor må du skrive inn temperaturen 16.3 Fôringsgrupper Alle enhetene må settes i grupper. Dette fordi alle enheter i en gruppe får samme måltidsinnstillinger. Normalt settes alle enhetene i èn fôringslinje i samme gruppe. Hvis du har enheter i samme fôringlinje som skal ha ulikt fôringsregime, kan de settes i en annen gruppe. Hvis du flytter enheter fra en fôringslinje til en annen så må du plassere den i rett gruppe etterpå. Du kan ikke plassere enheter fra 2 forskjellige fôringslinjer i samme gruppe. Bruk + og knappene for å legge til/slette grupper. Velg grupper fra nedtrekksmenyen FIGUR 100 Page 78 of 96

79 17 Lokalitetsinnstillinger FIGUR Dato/Tid Tiden i fôringsprogrammet kan settes manuelt hvis du ønsker. Det anbefales at du setter tiden i fôringsprogrammet likt PC tiden. Dette gjør du ved å trykke på PC-> CCS knappen Hvis tiden på PC en er feil men tiden i fôringsprogrammet er rett trykker du CCS->PC knappen Fôringsdag: Sett automatisk solberegning for soloppgang/solnedgang (se kapittel 17.3 for å legge inn korrekt geografisk informasjon) 17.2 Posisjoner enheter Bruk denne funksjonen hvis du vil flytte på enhetene i anleggsoversikten 17.3 Anleggs/registreringsinformasjon Geografisk informasjon: Brukes for automatisk solberegning Programregistrering: Lisensinformasjon Andre lokalitetsinnstillinger: Kan legges inn for egen informasjon Page 79 of 96

80 17.4 Automatiske aktiviteter FIGUR 102 Skriv ut daglig rapport: Kryss av hvis du vil ha automatisk utskrift av dagsrapport Automatisk dataeksport til fil: Data kan også eksporteres automatisk til andre program ihht NS 9403 Automatisk eksport av sensordata til fil: Sensordata kan eksporteres automatisk. Data kan bearbeides i f.eks. excel Fishtalk tilkobling Kryss av for begge valgene dersom du har integrasjon med FishTalk. FIGUR 103 Page 80 of 96

81 17.6 Tilpass visning FIGUR 104 Statusvisning: Velg størrelse på det mørkeblå feltet helt nederst på skjermen. Anleggsoversikt: Når du drar musepekeren over en enhet så spretter automatisk opp et informasjonsvindu. Dette kan du slå av ved å velge Når du trykker Ctrl-tast Størrelse på fôringslinje-seksjon: Lar deg velge størrelse på seksjonen som enhetene dine er plassert i FIGUR 105 Page 81 of 96

82 18 Sikkerhetskopi Det er 3 ulike sikkerhetskopi-funksjoner. Hensikten med disse er å sikre og tilbakeføre data i tilfelle strømbrudd/pc krasj o.l. FIGUR Lagre AkvaControl systemoppsett Denne funksjonen tar en sikkerhetskopi av alle instillinger i AkvaControl: Snittvekt, systemoppsett, fôringsinnstillinger, hastigheter o.l. Denne sikkerhetskopien blir tilgjengelig fra en liste fra funksjonen under. Skriv navn på kopien slik at du kjenner den igjen. 2. Gjennopprett AkvaControl systemoppsett Henter tilbake sikkerhetskopien som er tatt vha. funksjonen over 3. Opprett en ekstern sikkerhetskopi av alle logger Denne funksjonen tar en komplett sikkerhetskopi av alle logger og innstillinger. Legg denne på en minnepenn for sikkerhetsskyld. Det anbefales å ta en slik sikkerhetskopi minst 1 gang pr. uke for å sikre at data ikke går tapt ved f.eks. PC krasj. Denne sikkerhetskopien kan bli tilbakeført på en hvilken som helst annen PC med AkvaControl installert. NB! For å tilbakeføre denne må du bruke et program som ligger i AkvaControl CCS katalogen og heter AkvaAdm32.exe. AkvaControl må være lukket når AkvaAdm32 brukes. 19 Tilleggsprogrammer I AkvaControlCCS mappa på din datamaskin ligger det 4 tilleggsprogrammer 19.1 AkvaAdm32 For å bruke dette må du lukke ned AkvaControl. Programmet brukes hovedsaklig til tilbakeføring av komplett sikkerhetskopi eller til feilsøking i databasen. Ta kontakt med Serviceavdelingen hvis du skal drive feilsøking i databasen! 19.2 CCS2Upgrade Brukes av Servicetekniker i forbindelse med hurtig oppgradering av CCS Page 82 of 96

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte: 67 57 15 30

Detaljer

Bruksanvisning. Innhold

Bruksanvisning. Innhold DiabetesDagboken 1 2 Bruksanvisning Innhold Introduksjon... 5 Hurtigveiledning... 7 Aktivitet... 8 Blod... 10 Mat... 11 Mål... 12 Info... 14 Detaljert bruksanvisning... 16 Hovedmeny... 16 Sikkerhetskopi...

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Vicass HD BRUKERMANUAL. C 18.03.14 Div. korreksjoner, revisjon C EBL BP B 11.10.13 Revisjon B EBL BP Rev Date Issued Issued by Approved

Vicass HD BRUKERMANUAL. C 18.03.14 Div. korreksjoner, revisjon C EBL BP B 11.10.13 Revisjon B EBL BP Rev Date Issued Issued by Approved BRUKERMANUAL Vicass HD C 18.03.14 Div. korreksjoner, revisjon C EBL BP B 11.10.13 Revisjon B EBL BP Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000573 Project no.: 88073-01 Side 1 av 49 For en

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

VAKI. Bruker manual. (Norsk)

VAKI. Bruker manual. (Norsk) VAKI Biomass Daily Software Bruker manual (Norsk) Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kópavogur Iceland Tel. + 354-595 3000 Fax. + 354-595 3001 e-mail: vaki@vaki.is Internet: www.vaki.is 1

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Brukerveiledning til programmet Min Database

Brukerveiledning til programmet Min Database Brukerveiledning til programmet Min Database NORSK UTGAVE Copyright Morten Steenberg, 2012-2013. www.mindatabase.com post@mindatabase.com rev1.0 12/01-2013 1 Fig. 1: Lei av å ikke forstå program. Det slipper

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

BRUKERMANUAL. neutron electronics RADIOCONTROL 3. for. system for fjernkontroll av gatelys. 82001 Neutron Electronics

BRUKERMANUAL. neutron electronics RADIOCONTROL 3. for. system for fjernkontroll av gatelys. 82001 Neutron Electronics BRUKERMANUAL for RADIOONTROL 3 system for fjernkontroll av gatelys 82001 Neutron Electronics neutron electronics Tel: (+47) 73 84 42 20 Fax: (+47) 73 84 42 29 Hornebergveien 13-7038 Trondheim www.neutron.no

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

TEAMNET CUP. Brukerveiledning

TEAMNET CUP. Brukerveiledning TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history Innholdsfortegnelse

Detaljer

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Detaljer

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon:

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Basisbrukerhefte med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.19 31.03.2014 EXTENSOR AS Telefon: 75

Detaljer

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning

Klemvekt med sortering fra Knarrhult s Produkter. Bruksanvisning Klemvekt med sortering fra Bruksanvisning Innledning Velkommen som kunde hos Knarrhult! Gratulerer med ditt kjøp av sorteringsanlegg fra! Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese bruksanvisningen nøye

Detaljer

Dekkhotell 4.3 BRUKERVEILEDNING. 2006-2010 Merovinger

Dekkhotell 4.3 BRUKERVEILEDNING. 2006-2010 Merovinger Dekkhotell 4.3 BRUKERVEILEDNING 2006-2010 Merovinger INNHOLD DEKKHOTELL VERSJONER... 4 DEKKHOTELL STANDARD OG PROFF... 4 NEDLASTING OG INSTALLASJON... 5 NEDLASTING AV INSTALLASJONSPAKKEN... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer