NB! OPPGAVENE TIL EKSAMEN VIL BLI SATT SAMMEN KUN MED UTGANGS- PUNKT I DET VEDLAGTE SETTET*.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NB! OPPGAVENE TIL EKSAMEN VIL BLI SATT SAMMEN KUN MED UTGANGS- PUNKT I DET VEDLAGTE SETTET*."

Transkript

1 1 Eksamen i IBE100 Funksjonell Web-design Høst 2012 NB! OPPGAVENE TIL EKSAMEN VIL BLI SATT SAMMEN KUN MED UTGANGS- PUNKT I DET VEDLAGTE SETTET*. Eksamensdag: Torsdag Tid: Faglærer: Prof. Kai A. Olsen Hjelpemidler: Ingen Antall sider inkl. forsiden: Sensur: På eksamen vil det være tre hovedoppgaver, satt sammen av spørsmål som inngår i dette notatet. Hovedoppgavene teller likt ved sensureringen. Det kreves ståkarakter på hver av de tre oppgavene for å få ståkarakter i faget. Tips: Det er mange spørsmål. Svar derfor kort og konsist. * Med forbehold om at ordlyden i hver oppgave kan endres noe.

2 Passord Datasystemet ESS som brukes av mange høyskoler og andre statlige virksomheter, stort sett til utfylling av reiseregninger, har følgende krav til passord: minst 8 tegn må inneholde spesialtegn må ha store og små bokstaver må endres hver 120 dag Dersom du glemmer passordet sender de deg et nytt på e-post. Diskuter disse kravene mht sikkerhet og brukervennlighet. Åpne og lukkede oppgaver Eksempel a b c d Beskrivelse Sette riktig diagnose for en pasient. Skrive melding til alle bankkunder som har overtrukket kontoen. Finne beste forsikringstilbud for full forsikring av et kjøretøy. Forsikringsselskapets rutiner for å sjekke at forsikringen er betalt. I tabellen over er det beskrevet fire oppgaver. Karakteriser hver oppgave som Åpen eller Lukket. Formaliseringsnivå Beskriv begrepet. Gi eksempler. Automatisk oversetting av naturlige språk I dag har datamaskinen problemer med automatisk oversetting av naturlig språk. Vil dette løses med raskere datamaskiner? EDI Hva er EDI? Gi en kort forklaring. SMS og epost Beskriv hvorfor disse kommunikasjonsformene er effektive. Filtrering En person du kjenner ønsker å kjøpe en plug-in som vil fjerne alle nakenbilder og all pornografi fra ungenes PC. Hun spør deg, som fagperson, om du tror denne vil virke. Hva svarer du? Begrunn svaret. Brytningsteknologi ( disruptive technology ) Definer begrepet brytningsteknologi. Gi to gode eksempler, ett fra IT-verdenen og ett fra et annet område. Kontakt kunde bedrift I en leverandørbedrift foregår kontakten med kunder via personlig oppmøte, brev, og telefon. Henvendelsene fra kunder gjelder prisforespørsler, ordrer, spørsmål om tidligere sendte ordrer og endringer av disse, samt spørsmål om faktura. På sin side sender bedriften tilbud, ordrebekreftelser og fakturaer til kundene. 2

3 3 Du er blitt kontaktet for å se på andre muligheter for kontakt enn det som skjer i dag. Beskriv disse for bedriften. Diskuter hva en kan oppnå mht effektivitet. Bedriften er også opptatt av hva faremomentene kan være ved å skifte til andre kommunikasjonsformer. Si litt om dette også. B2C og B2B Hvorfor har vi sett en slik eksplosiv vekst i B2C applikasjoner, mens utviklingen av B2B løsninger ser ut til å gå mye tregere. HTML og XML Hva er hensikten med hver av disse språkene. Få fram forskjellene. Brøyting En vinterstengt vei skal tas opp på våren. Tidligere måtte en basere seg på brøytestikker. Nå kan disse være nedsnødd eller blåst vekk. En alternativ metode er vurdert. Her kjører en langs veien en sommerdag og registrerer GPS-posisjoner hver 10 cm, for begge veikantene. Dataene lagres. Ideen er å styre brøytebilen etter disse posisjonene når veien skal tas opp. Sjåføren vil da få et display som viser posisjonen til brøytebilen og begge veikantene. Er dette en åpen eller lukket oppgave? Diskuter. Fryseboks El-expert, som blant annet selger frysebokser, har fått en idé om å tilby et gratisprogram som skal hjelpe folk til å holde ordren på det de har i fryseboksen hjemme. Er dette en åpen eller lukket oppgave? Diskuter. Timeplan Vi skal sette opp timeplan for et stor høgskole. For hvert semester har vi data om kurs, antall forelesninger i uken for hvert kurs, utstyrskrav, eventuelle begrensninger på når forelesningene kan gis, navn på faglærer, samt havn og studentnummer til de studentene som er oppmeldt i kurset. I tillegg har vi data om tilgjengelige rom, antall plasser, utstyr og plassering. Planen må lages slik at kollisjoner, både for faglærere og studenter, unngås. I tillegg til direkte kollisjoner (faglærer og student må være på to steder samtidig) skal planen legges opp slik at alle parter kan komme seg fra en forelesning til den neste innen 15 minutter (i pausen). Det er ønskelig at planen skal settes opp slik at både faglærere og studenter får jevn belastning over hele uken. Er dette en åpen eller lukket oppgave? Diskuter. Leksikalsk, syntaktisk og semantisk Eksempel a b c d e f Beskrivelse Stavekontroll Oversetting fra norsk til engelsk. Redigering av tekst. Unngå at et ord deles på slutten av en linje Finne antall forekomster av et ord i et dokument. Kontrollere at komma er satt rett i dokumentet. Karakteriser hver oppgave i tabellen over som leksikalsk, syntaktisk eller semantisk. Hvilket nivå arbeider tekstbehandleren på? Hvilke av disse oppgavene kan da tekstbehandleren utføre. Gi gjerne korte kommentarer til hvert svar.

4 Åpen kildekode og åpne standarder Hva er åpen kildekode? Hvilke fordeler har vi om vi benytter åpne standarder for dokumentformater? Kan du nevne eksempler på slike standarder. Cockpit 4 Bildet over til venstre viser cockpit i en DC-10, det til høyre en Airbus 320. I Airbusen, et langt nyere fly, er separate (fysiske) instrumenter erstattet av dataskjermer. Hva er fordelen med å bruke dataskjermer i relasjon til brukergrensesnittet. Flybussen Kommenter funksjonaliteten i eksempelet ut fra det som er vist. Er dette bra, er det dårlig? Begrunn svaret. Tips: Sett deg i brukerens sted. Gir Web-siden svar på alt det en bruker kan ønske å bli informert om? Elektronisk billett fra SAS Kan du forbedre denne? Kommenter.

5 Søk på kommunens Web-sider 5 Kommenter resultatet? Hvordan kan dette forbedres. Hvordan komme til Høgskolen Er alt dekket her? Kommenter.

6 6 Interne søk Er det viktig å ha søkemulighet internt på siten, f.eks. i Internett-butikken, på Høyskolen eller hos kommunen? Dersom en har en slik søkemulighet hva kan gjørs for at denne skal fungere best mulig? Bibliografiske databaser På nett finnes det en rekke bibliografiske databaser, blant annet med vitenskapelige artikler. Hvorfor vil det være lettere å søke i databaser som er avgrenset på fagområde (f.eks. kun fysikk) enn en database der alt er samlet (f.eks. fysikk, kjemi, IT, medisin )? Søk på hele Web Gi en kort beskrivelse av hvordan søkemotorene arbeider. Google s PageRank Google har en algoritme for å vise de mest relevante sidene først. Kan du si litt om hvordan denne arbeider, dvs. hva som gjør at en side blir prioritert over en annen. Finansieringsmodell Hvilken finansieringsmodell bruker Google? Hvordan navigerer brukerne Noen argumenterer med at søkemuligheten ikke er viktig. De fleste brukerne, sier de, vil uansett bruke menyene for å finne fram. Diskuter. Informasjon om en høyskole Du skal lage Web-sidene for en høyskole. Her vil det være mange grupper av brukere. Nevn de du mener er mest aktuell. Web-sidene skal gi informasjon om hvert kurs. Beskriv hvilke typer av informasjon som du mener bør være tilgjengelig. Vil du skille mellom gruppene her? Egenutvikling En gruppe planlegger opprettelsen av en nisjebedrift. Oppstart vil skje om ett til to år. Gruppen ønsker å ha mesteparten av programvaren på plass i god tid før bedriften startes opp. De ønsker å starte med en utredning av mulighetene. Med kjennskap til bransjen ser de at det ikke finnes ferdige system for kjernefunksjonene. De ser da to muligheter: 1. Å skaffe det som finnes av standard programvare, og ta det som ikke dekkes manuelt (men selvfølgelig med støtte av systemer som Excel og Word). 2. Å utvikle alt de trenger av programvare. Du er bedt om å gi råd om hva de skal gjøre. Lag en kort utredning.

7 Valg av lugar på Hurtigruten 7 Kan dette gjøres bedre? Kommenter. Visualisering Hva mente Edvard Tufte med begreper som løgnfaktor, blekkfaktor og arealfaktor? Diagram Kommenter diagrammet til venstre? Hva er galt her?

8 Virtualisering Hva menes med virtualisering? Mange hevder at vi går mot en virtuell verden, der det virtuelle og abstrakte blir viktigere enn det fysiske. Kan du gi noen eksempler på dette? Web design Under er det gitt en rekke påstander. Du skal kommentere hver av disse. Er påstanden riktig eller gal? Begrunn svaret! Mange brukere/kunder kommer bare til hovedsiden (hjemmesiden). Derfor er det viktig at alt står her. Siden brukerne går via hovedsiden er det ikke nødvendig å gjenta opplysninger på underliggende sider. Linker skal alltid vises i blått. Det er forvirrende for brukeren at linkene skifter farge. Neste side skal alltid åpnes i et nytt vindu. Da kan bruker lett navigere mellom vinduene. Ved å organisere menyelementer som bannere, slik som vist til høyre, blir det enklere for brukeren å finne disse menyelementene. Pop-up vinduer bør unngås. Elegante flash-introer imponerer brukerne. Søkeboksen på hjemmesiden bør gi muligheter til Google-søk. Da får kunden med alt som er relevant om søkeordene. Det kan være greit med en søkeboks for interne søk i siten, men få bruker denne muligheten til å finne fram. Search Engine Optimization betyr at vi får søkemotoren til å arbeide raskere på siten. Google tar en fast pris for å la et firma bli sponsor. Det er ikke så farlig hvor vårt produkt eller tjeneste kommer på resultatsidene fra søkemotoren. Så sant linken får plass på den første siden er det bra. Web-siden under (fra Foto Knudsen AS) krever innlogging i starten av prosessen, dvs. før en overfører bilder og velger utskriftsformater. Siden kunden uansett skal logge inn for å få kopiert bilder er dette en god løsning. 8

9 9 Funksjonelle Web sider Under er det gitt en rekke råd med hensyn til hvordan vi skal utvikle funksjonelle Web-sider. Hvilken av disse er understøttet av faglitteratur og forskning? Gi et kort svar på hver punkt. 1. Det er viktig at en Web-side skiller seg ut fra andre. Derfor vil en god designer velge sin egen form og plassering for knapper, linker, m.m. 2. Få bruker søkemuligheten inne på en Web-side, derfor er det ikke så viktig å ha denne muligheten. 3. For at brukeren skal finne fram til rett side er det viktig å ha mange muligheter for å nå siden fra hoved/hjemmesiden, f.eks. gjennom flere linker. 4. Få brukere benytter scroll-muligheten få derfor mest mulig tekst inn på den del av siden som vises først. 5. Åpne alltid nye sider i egne vindu. Dette letter arbeidet for brukeren. 6. Det er viktig at menyer m.m går igjen på alle sider, og at sidene er konsistente. 7. Små fonter har den fordel at vi får plass til mye tekst på siden. 8. Et god og moderne Web-side starter gjerne med en multimediapresentasjon. 9. Video på nettet er som video på TV. 10. Fast sideformat er en klar fordel, da har vi full kontroll med presentasjon av siden. P2P Hva menes med Peer to Peer systemer? Gi en kort beskrivelse og nevn ett eksempel. Faktorer Gi en kort beskrivelse av begrepene kopifaktor (copy variation), fysisk faktor (physical factor) og forsendelsesfaktor (delivery factor). Gi noen eksempler. Talekontrollerte maskiner Noen ser på talestyrte maskiner som framtiden, for eksempel der vi bruker tekstbehandleren uten tastatur og mus kun ved å tale inn kommandoer og tekst. Et firma har tenkt å satse på å utvikle et slikt grensesnitt til en tekstbehandler. Du skal utarbeide en analyse av problemstillingene med fokus på funksjonalitet. Elektroniske bøker Elektroniske bøker, dvs. bøker i elektroniske form som leses på en dataskjerm har vært et produkt mange har snakket om. Vil dette slå igjennom? Diskuter problemstillingene.

10 Nationalteateret 10 Er Nationalteaterets nettsider brukervennlige? Diskuter forsiden, billettbestilling, m.m. Enkle brukergrensesnitt Kan vi tenke oss brukergrensesnitt som krever et minimum av inndata eller ingen inndata. Gi en kort beskrivelse, gjerne med eksempler. Brukergrensesnitt for ikke IT-kyndige Du er med på å innføre et IT system i en produksjonsbedrift. Dette skal brukes også av operatører uten kunnskap eller erfaring med IT fra før. Hva kan du gjøre for å forenkle innføringen? Typografi m.m. 1. Med grafiske fonter får vi akkurat den font-typen vi ønsker. 2. Moderne fonter uten seriffer er best. 3. Mange farger gjør Web-siden interessant. 4. Videoer, flash, animasjoner m.m. imponerer brukeren. 5. Spill musikk straks siden blir åpnet, det skaper interesse. Diskuter. Rekkefølge 1. Hold prisen skjult, den kan skremme bort kunder. 2. Be om personopplysninger tidlig i prosessen, da har du fått de viktigste data. Diskuter. Sosiale nett En bedrift vurderer å bruke sosiale nett (Facebook, Twitter) for å holde kontakten med kunder. Gi råd.

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Inntasting i nettbank

Inntasting i nettbank Inntasting i nettbank Om brukergrensesnitt. Data fra et laboratorieeksperiment Arbeidsnotat 2008:5 (Høgskolen i Molde) Professor Kai A. Olsen, 05.03.08 Sammendrag I juni 2006 tastet en nettbankkunde inn

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy.

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy. BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Om Bysant... 4 Forberedelser... 5 Systemkrav... 5 Pop-up blokkering... 5 Blir det tatt sikkerhetskopi av løsningen vår?... 5

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon av iexcel Regnskapsbok 2013 Versjon 3.0.1 av 4. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair Hovedprosjektrapport Gruppe 21, Våren 2011 Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair 1 PROSJEKT NR. 21 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Bruksanvisning. for. Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon. Versjon 2.0.7 av 30. august 2012

Bruksanvisning. for. Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon. Versjon 2.0.7 av 30. august 2012 Bruksanvisning for 2012 Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon av iexcel Regnskapsbok 2012 Versjon 2.0.7 av 30. august 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon... 3 1.1. Hvem bruker

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren 2009

Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø Hovedoppgave 2003 Romreserveringsprogram Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø 2 Forord Denne rapporten er en dokumentasjon på vår hovedprosjektoppgave 2003, som er gitt oss i oppgave

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 31 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer