Grounded theory som tilnærming i forskning og praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grounded theory som tilnærming i forskning og praksis"

Transkript

1 Grounded theory som tilnærming i forskning og praksis Metodekunnskap og kunnskapshåndtering, utdanningskurs H i samfunnsmedisin, Stavanger Astrid Gynnild

2 Hva er klassisk grounded theory? Empirisk fundert metode for teoriutvikling som identifiserer atferdsmønstre på valgt substansielt felt (substantive area) Konseptuell, induktiv og deduktiv tilnærming til data Kan potensielt gjøre bruk av alle typer data: intervju, observasjon, dokumenter, kvantitive data etc. Grounded theory er både en metodologi og en metode, og resultatet av en GT-studie er en ny grounded theory

3 Røttene til grounded theory Utviklet på 1960-tallet av de amerikanske sosiologene Barney Glaser and Anselm Strauss Kombinerer komparativ dataanalyse, tekstanalyse og begrepssett fra kvantitativ analyse (Merton, og Lazarsfeld og Zetterberg) Første bok: Awareness of Dying (1965) (teori om open and closed awareness contexts ved amerikanske sykehus og implikasjoner for leger, sykepleiere, pasienter og deres pårørende) Seminal work: The Discovery of Grounded Theory (1967)

4 Forts. Hva er er klassisk GT? Grounded theory is the systematic generation of theory from data that has itself been systematically obtained (Glaser, 1978, p. 2) A grounded theory, the result of a grounded theory study, is not the reporting of facts but the generation of probability statements about the relationships between concepts; a set of conceptual hypotheses/propositions developed from empirical data (Glaser, 1998, pp. 3, 22) En grounded theory testes på fit, relevance, grab and work in the substantive area.

5 Spredningen av grounded theory Metode i vekst i Europa, USA, Australia og Asia. Mest utbredt innen helsefag, spesielt sykepleievitenskap og medisin. Også utbredt innen fag som pedagogikk og business administration (organisasjonsvitenskap) Det finnes flere retninger innen GT: klassisk GT, Straussian GT, konstruktivistisk GT

6 Forskningsspørsmålet i GT Åpen tilnærming til det valgte substansielle feltet. Jobbe systematisk for å få svar på forskningsspørsmålet Hva skjer her? Mål: Identifisere forskningsobjektenes hovedanliggende (main concern). Dette skjer gjennom rigide prosedyrer for datainnsamling og analyse av data. Løsningen på main concern identifiseres som en kjernekategori som igjen har 4-6 kategorier/ dimensjoner. Disse kategoriene står i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre. Det kan handle om en prosess, et sett strategier, årsak-konsekvens eller former for gjensidig avhengighet.

7 Forskningsprosessen i GT Datainnsamling (kvalitative og/eller kvantitative), koding og utvikling av teoretiserende memobank skjer parallelt Fra åpen koding (koding linje for linje i feltnotater eller dokumenter) til selektiv koding til teoretisk koding Leter hele tiden etter hovedmønstre, begrepssetter disse. Memosorteringsprosesser Anvender konstant sammenligning av data for å identifisere hovedmønstre

8 Fire nivåer data Vage data ( oppøves gjennom erfaringsbasert årvåkenhet) Fortolkete data Properline data (snakke-etter-munnen-data) Basisdata (klienters utilslørte utsagn) Ulike data bidrar til mer sikker viten om det feltet man undersøker når de sammenstilles gjennom koding, memoing og konstant sammenligning

9 Mål med forskningsprosessen Identifisere undersøkelsesobjektenes hovedanliggende (main concern) Identifisere hvordan dette hovedanliggendet, som alltid dreier seg om handlingsmønstre, søkes løst av undersøkelsesobjektene. Løsningen på objektenes hovedanliggende identifiseres gjennom konseptualisering av kjernekategori Hovedmønstre er identifisert når kodingen når en metning, det vil si at de samme mønstrene gjentar seg i materialet og lite nytt dukker opp

10 Eksemplifisering The aim of this study was to develop a classic grounded theory of patients, relatives and nurses in palliative cancer care. Data from three earlier studies conducted in palliative care were analyzed. Deciphering unwritten rules emerged as the pattern of behavior through which patients, relatives and nurses are dealing with the uncertainty of how to act and behave in palliative cancer care. Deciphering means finding out what the rules mean and trying to interpret them and this can be done consciously or unnoticed. Deciphering unwritten rules involves the strategies figuring out, deliberating, maneuvering and evaluating. This theory demonstrates the complexities of palliative care and the importance of knowledge, counseling and resources for all involved.

11 Kommentar Studien viser at et hovedanliggende for både sykepleiere, pasienter og deres pårørende er å forholde seg til den opplevde usikkerheten som alle parter føler på i palliativ kreftbehandling. Dette løses ved hele tiden å søke å fortolke uskrevne regler. Usikkerheten gå altså på tvers av det profesjonelle og det private. Det de involverte gjør, er å utvikle 4 strategier for å finne ut hva som egentlig skjer i denne avsluttende fasen av kreftbehandling. En refleksjon man da kan gjøre seg er at det her er behov for å utvikle bedre kommunikasjon, slik at det blir mindre sjanse for feilslutninger og misforståelser basert på det usagte.

12 Å skrive seg inn i litteraturen I GT skjer litteratur-gjennomgang etter at main concern og core category er identifisert Dette for å sikre at litteraturgjennomgangens relevans Kravene til innsikt og oversikt over eksisterende forskning på feltet er like rigid som ved andre metoder Enhver grounded teori må skrive seg inn i den aktuelle litteraturen på området. Det skjer gjennom konstant sammenligning med eksisterende litteratur på feltet, og subsekvent påpeking av teoriens bidrag til ny kunnskap

13 Hvorfor grounded theory? Begrepssetter atferdsmønstre som ellers ikke ville ha blitt identifisert. Bidrar til å sette ord på klienter/ objekters utfordringskjeder. Bidrar til felles språk, muliggjør subsekvent løsningsorientert handling. Fra konkret til abstrakt nivå åpner for generaliseringer på det undersøkte feltet på basis av ulike typer data. Bidrar med predikasjoner om utfall i ulike saker og situasjoner, gitt de og de premissene Bidrar dermed til å kunne utvikle ulike scenarioer med større grad av sikkerhet

14 Mer info om GT På norsk: Giske et al. (2014): Innføring i grounded theory PÅ svensk: Att gøra grounded theory (2013), oversetting av B. Glaser: Doing grounded theory (1998) Martin and Gynnild: The Philosophy, Work, and Method of Barney Glaser (edited collection, Amazon)

Om å gjøre Grounded Theory

Om å gjøre Grounded Theory Om å gjøre Grounded Theory Helge Folkestad hfo@hib.no Stipendiat/ Cand.polit. Avdeling for helse og sosialfag, Høgskolen i Bergen, Norge ---------------------------------------- There is a kind of glass

Detaljer

Å møte en helt ny verden

Å møte en helt ny verden Aud Eva Tjønneland Å møte en helt ny verden Minoritetsforeldres opplevelser av å ha et barn med nedsatt funksjonsevne - En kvalitativ studie Masteroppgave i rehabilitering fordypning barn Høgskolen i Oslo

Detaljer

Strategisk lagerstyring for INEOS

Strategisk lagerstyring for INEOS Strategisk lagerstyring for INEOS Camilla Øien Anne Gro Refsland Industriell økonomi og teknologiledelse Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Luitzen de Boer, IØT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007 For Jens-Petter Lund Usikkerhetsstyring i praksis - effektiv styring av risiko og muligheter gjennom bygging av usikkerhetskultur i virksomhets- og prosjektorganisasjon

Detaljer

Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt.

Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt. jj Masteroppgave i yrkespedagogikk 2010 Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Anita Nordli Avdeling for yrkesfaglærerutdanning Forord Denne oppgaven er inspirert av Jack Whitehead og

Detaljer

Erobring av handlingsrom

Erobring av handlingsrom Esther Hjälmhult Erobring av handlingsrom Helsesøsterstudenters læring i praksis Avhandling for graden doctor rerum politicarum Trondheim, april 2007 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

Sykepleieres holdninger til og kunnskap om håndtering av cytostatika

Sykepleieres holdninger til og kunnskap om håndtering av cytostatika Emma Simonsen Lund Sykepleieres holdninger til og kunnskap om håndtering av cytostatika Masteroppgave i Klinisk Sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo, Avdeling for Sykepleieutdannin ABSTRACT Name: Emma Simonsen

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk. Mai 2015

Masteroppgave i yrkespedagogikk. Mai 2015 Masteroppgave i yrkespedagogikk Mai 2015 Master in vocational pedagogy Et gjensidig utviklende praksisfellesskap - erfaringene elevene og representantene fra bedriftene har med gjennomføringen av TAF-ordningen.

Detaljer

Natur- og samfunnsvitenskapelige metoder som anses etisk forsvarlig og mest hensiktsmessig i den videre utforming av kriminalomsorgsfaget

Natur- og samfunnsvitenskapelige metoder som anses etisk forsvarlig og mest hensiktsmessig i den videre utforming av kriminalomsorgsfaget Natur- og samfunnsvitenskapelige metoder som anses etisk forsvarlig og mest hensiktsmessig i den videre utforming av kriminalomsorgsfaget Klaus Bergander og Berit Johnsen Kriminalomsorgens utdanningssenter

Detaljer

Entreprenørielt salg Aurora Klæboe Berg NTNUs Entreprenørskole Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Elsebeth Holmen, IØT Medveileder: Lise Aaboen, IØT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Master of Public Health MPH 2012:11. Vellykket livsstilsendring handler om utvikling av motivasjon, ferdigheter og evne til selvregulering

Master of Public Health MPH 2012:11. Vellykket livsstilsendring handler om utvikling av motivasjon, ferdigheter og evne til selvregulering Vellykket livsstilsendring handler om utvikling av motivasjon, ferdigheter og evne til selvregulering Mirjam Lien Smedsrød Master of Public Health MPH 2012:11 Vellykket livsstilsendring handler om utvikling

Detaljer

Hvordan skal vi kunne si noe allment om verden vi lever i på bakgrunn

Hvordan skal vi kunne si noe allment om verden vi lever i på bakgrunn HVORDAN ETABLERE VITENSKAPELIG KUNNSKAP OM SAMFUNNET? Innsamling, fortolkning og analyse av kvalitative data ved hjelp av Sensitizing Concepts Jens Petter Madsbu Hvordan skal vi kunne si noe allment om

Detaljer

BARNS DELTAGELSE I SYNING OG BEGRAVELSE

BARNS DELTAGELSE I SYNING OG BEGRAVELSE Ida Fossen BARNS DELTAGELSE I SYNING OG BEGRAVELSE Et kvalitativt forskningsstudie av barns deltagelse i syning og begravelse, og hva slags innvirkning deltagelsen har på barns sorgprosess og forståelse

Detaljer

JAKTEN PÅ X-FAKTOREN

JAKTEN PÅ X-FAKTOREN JAKTEN PÅ X-FAKTOREN Hvordan snakker terapeuter frem kvalitet i terapi? Tina Feyling Veileder: Anne Kyong Sook Øfsti Mastergradsoppgave i familieterapi og systemisk praksis MGFAM10 Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen 2010 Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen Opplevelser knyttet til hvordan coachingsamtaler påvirker motivasjon for å fullføre

Detaljer

Elever og læreboken. - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever. Gunhild Skåsheim. Veileder Simon Goodchild

Elever og læreboken. - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever. Gunhild Skåsheim. Veileder Simon Goodchild Elever og læreboken - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever Gunhild Skåsheim Veileder Simon Goodchild Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder

Detaljer

Svart på hvitt Norske avisers fremstilling av personer med demens

Svart på hvitt Norske avisers fremstilling av personer med demens Svart på hvitt Norske avisers fremstilling av personer med demens Linda Gjøra Master of Public Health MPH 2011:11 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Svart på hvitt - Norske avisers fremstilling

Detaljer

Jentegruppen setter jenter i bevegelse mot å bli en hel person

Jentegruppen setter jenter i bevegelse mot å bli en hel person Jentegruppen setter jenter i bevegelse mot å bli en hel person En kvalitativ kasusstudie av unge jenters opplevelse av å delta i en samtalegruppe i Jenter i fokus. Masteroppgave i pedagogikk med fordypning

Detaljer

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER Utdanningsdirektoratet Sluttrapport November 2013 EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det psykologiske fakultet Institutt for pedagogikk Masteroppgave i pedagogikk Våren 2013 Nyansatt leder i Apotek1 - En kvalitativ studie av opplæringsperioden til nyansatte ledere

Detaljer

SKRIFTLIG EKSAMEN I KJEMI

SKRIFTLIG EKSAMEN I KJEMI SKRIFTLIG EKSAMEN I KJEMI I hvilken grad tester eksamen i kjemi elevene i læreplanens kompetansemål Lilia Shubina Vår 2014 0 Forord Med denne oppgaven avslutter jeg masterutdannelsen min ved Høyskolen

Detaljer

Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter. Kristin Fiskaa

Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter. Kristin Fiskaa Fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer i arbeidet med eldre, skrøpelige slagpasienter Kristin Fiskaa Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning voksne.

Detaljer

MASTEROPPGAVE Master i klinisk sykepleievitenskap

MASTEROPPGAVE Master i klinisk sykepleievitenskap MASTEROPPGAVE Master i klinisk sykepleievitenskap Kull heltid 2013, innlevering mai 2015 Personlig Digital Assistent (PDA) og hjemmesykepleie Kjerstin Wolter Bader Fakultet for helsefag Høgskolen i Oslo

Detaljer

Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser

Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser Delrapport 1 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS) Lise Vikan Sandvik, Gunnar Engvik, Henning Fjørtoft, Inger Dagrun Langseth,

Detaljer

Hvordan utøver erfarne operasjonssykepleiere koordineringen gjennom operasjonsforløpet?

Hvordan utøver erfarne operasjonssykepleiere koordineringen gjennom operasjonsforløpet? Hvordan utøver erfarne operasjonssykepleiere koordineringen gjennom operasjonsforløpet? En kvalitativ studie av erfarne operasjonssykepleieres praktiske utøvelse og erfaring i den koordinerende funksjonen.

Detaljer

MESTRING AV OMGIVELSESUSIKKERHET

MESTRING AV OMGIVELSESUSIKKERHET NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse MESTRING AV OMGIVELSESUSIKKERHET EN

Detaljer

Hjemmerespiratorbehandling

Hjemmerespiratorbehandling Hjemmerespiratorbehandling Mellom barken og veden En kvalitativ studie av intensivbehandling i hjemmet Knut Dybwik Avhandling for graden doctor philosophiae (Dr.philos) Universitetet i Tromsø Det helsevitenskapelige

Detaljer

Forord. Trondheim, august 2012. Hanne Elisabeth Sørlie

Forord. Trondheim, august 2012. Hanne Elisabeth Sørlie Forord Barnevernet og skilsmissebarnet har hatt en trang fødsel! Jeg startet opp i 2009, og etter en lang pause, avrunder jeg nå arbeidet i 2012. Det har vært en krevende prosess, samtidig som arbeidet

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Forord Denne rapporten er skrevet av stud. techn. Glenn Langli Bjørsrud og teller 0 studiepoeng i tiende semester ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Rapporten fullfører masterstudiet

Detaljer