Fagblad for Supply Chain Management. Kabotasje: fest eller plage? Sykepleierne som laget helsesjekk for kvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagblad for Supply Chain Management. Kabotasje: fest eller plage? Sykepleierne som laget helsesjekk for kvalitet"

Transkript

1 Nr årg. Fagblad for Supply Chain Management Kabotasje: fest eller plage? Sykepleierne som laget helsesjekk for kvalitet

2 IT: Kvalitetssystemer Liv kan reddes, og bortkastede ressurser spares: Sykepleierne som laget helsesjekk for kvalitet Mange liv kunne vært berget, og bortkastede ressurser spart ved bruk av ordentlige risikoanalyser og avviksmålinger, sier de to tidligere sykepleierne, Eli Otterlei og Susanne Helland Flatøy. De forlot helsevesenet i Ålesund for 10 år siden. De ville ta tempen på kvalitetssystemene i kommune-norge og i næringslivet. Diagnosene deres brakte for dagen at omfattende behandling var nødvendig. Og så «brygget» de like godt medisinen selv, et elektronisk kvalitetssystem, ment for profylakse forebygging, for dem som ikke er helt stø i fagtermene så vel som for etablering og utbygging av egne rutiner og systemimplementering. Nils Erik Langva D e to foreskriver som probat middel for tilfriskning av landets kvalitetssystemer- og holdninger, ikke minst, programvaren, Risk Manager. Ubeskjedent nok siden den er en egenprodusert tilpasning av Microsoft SharePoint. Veien fra Hippokrates til Bill Gates, fra trøblete knær, livmødre og andre mødre til ugreie operativsystemer var ikke så vanskelig, påpeker de. Utgangspunktet var at myndighetene la frem kvalitetskrav innen ulike fagområder, for eksempel tilknyttet diagnostisering og behandling, eller personalinformasjon om de ansatte i helsevesenet, for å nevne noe. Vi behøvde ingen omfattende prøvetaking for å spore gründeren i oss. Med et raskt blikk rundt oss, erfarte vi at rutinene ofte var svært mangelfulle, og at tilstandene kunne forverres drastisk fordi verktøyene til analyse og rutineutvikling ble nedprioritert. I denne sammenheng tenker vi ikke utelukkende på 4 De to gründerne og partnerne i Digital Kvalitet, daglig leder, Eli Otterlei (t.v.) og markedssjef Susanne Helland Flatøy forlot helsevesenet for å bidra til «bedre helse» innenfor kvalitetssikring.

3 En del av staben, fra venstre Eli Otterlei, Alf Kato Brandal, Trond Hanken, Monica Juliebø, Susanne Helland Flatøy og Tor Myklebust. vår egen, tidligere arbeidsplass. Og med stadig stigende krav er vi i dag kommet dit at ingen har muligheter til klare seg uten et eller annet verktøy av den typen vi har utviklet, hevder de to. Flere tusen dør «Doctor s orders» kan vel ikke helt overses. På den annen side skrives vel her resepten med klare næringsinteresser som underlag? Selv i dag dør anslagsvis mennesker årlig her i landet på grunn av feilbehandlinger som et direkte resultat av kvalitetssystemer som ikke fungerer. Fakta er rystende nok i seg selv. At vi oppdaget en markedsmulighet endrer verken behov eller nødvendigheten av korrigerende tiltak. Personlig var vi begge kommet dit at vi hadde tatt forholdsvis grundig tilleggsutdannelse innenfor databehandling, fordi vi så at veien videre, for praktisk talt alle fag, ble lettere med ordentlige dataverktøyer. Om igjen og om igjen En omfattende programvarejungel, til tross, i dag ansees den vel ikke som et mørk og farlig landskap der bare de fryktløse våger å sette sin fot, så hvorfor fungerer ikke disse tingene, slik dere oppfatter situasjonen? Kvalitetssystemer som er for dårlige eller mangler er et kjempeproblem, som kanskje ikke ville blitt akseptert av samfunnet om vi så alle konsekvensene helt krystallklart. En veldig deprimerende del av alt sammen er at bedrifter og offentlige virksomheter gjør de samme feilene om igjen og om igjen, rett og slett, fordi kulturen for kvalitet ikke er utviklet slik at organisasjonene har insitamenter for å utvikle kvalitetsholdningene. Mange har vi jo erfaringer for at «vi skulle ha gjort noe med det»-sakene kan ha tilnærmet evig liv, og kan prege kantinepraten i årevis, mens evnen til å bringe diskusjonene over i konkrete tiltak synes å være fraværende. Vi ser i alle fall at veldig mange rammes av denne typen handlingslammelse. Og ikke bare ansatte. Feilmedisineringer og feilbehandlinger, som vi har snakket om, har ofte katastrofale følger med mangelfull eller feilaktig informasjon, også til bekymrede og urolige pårørende. Tragiske eksempler er jo dokumentert i medieoppslag etter medieoppslag, år etter år. Adferdsendringer Noen kvalitetssystemer har et liv kun i bortgjemte datamapper og fjernarkiver. Når får vi programvare som motiverer til bruk, i sterkere grad? La oss først gjøre klart at negative konsekvenser ikke bare gjør seg gjeldende i sykehussektoren, men også i alle andre offentlige og private virksomheter. Tenke på dem som har ansvar for trygg ferdsel langs den farlige kysten vår, og som nesten holder liv i sine hender hver eneste dag, hvert eneste minutt. Kystverket er av dem som bruker avviksmodulen vår. Og de skal jo ha oversikt over hver eneste fyrlykt, hver eneste stake langs farleden og bare rutinemessig vedlikehold er en veldig utfordring, samtidig som ansvaret for alle andre områder også er stort. Med skikkelig dataverktøy har de oversikten over feil og uønskede hendelser på brøkdelen av et sekund. Ellers er vi oppmerksomme på at et par timers innleid innkjøpt konsulenthjelp og en cd i hånden ikke garanterer de adferdsendringer som er nødvendige for at virksomhetene skal få til fungerende kvalitetssikring, med avviksmålinger med nye handlingsplaner og strategier på disse områdene, og at alt sammen blir integrerte deler av drift og styring. Truer arbeidsplasser Otterlei og Helland Flatøy vil gjerne understreke, så kraftig de kan, at i tillegg til lovpålegg, som til syvende og sist krever et kvalitetssystem, så er kvalitet i alle ledd i virksomhetenes egen interesse. Dårlige systemer er en trussel mot arbeidsplassene. Men spørsmålet om å bygge motivasjonsfaktorer inn i programvaren, på en bevisst måte, er også veldig viktig. Vi har faktisk forsøkt å gjøre utformingen slik brukerne har egeninteresse av å bidra. Den som eksempelvis melder et avvik til ledelsen får ikke bare en automatisk, generert bekreftelse, men tilba- 5

4 IT: Kvalitetssystemer Hovedsakelig til offentlig sektor Kjernevirksomheten til Digital Kvalitet er leveranser og utvikling av kvalitetssystem, i hovedsak til offentlig sektor, men også private virksomheter er blant kundene. I utvikling av programmene er det lagt stor vekt på brukervennlighet med intuitive og praktiske løsninger. RiskManager Kvalitetssystem representerer en felles tilnærming for rutinene og prosedyrene som skal dokumenteres, samt gir god støtte i oppfølgingsarbeidet. kemelding om tidsfrister og ansvarsperson. Den som har ansvar for å behandle saken videre får automatiske påminnelser. Disse går også til den som tok opp saken. På den måten blir den enkelte sett og får følge saken sin i alle detaljer. Den kan ikke gjemmes av uinteresserte ledere fordi alle ansatte har innsyn i behandlingsgang, varsler og vedtak. Så langt vi har brakt i erfaring har ingen andre disse finessene. På våre evalueringer hos kundene får vi vite at denne delen av systemet fungerer både oppdagende og motiverende. Når vi presenterer oss for potensielle kunder er vi minst like opptatt av disse tingene som av produktet vi ønsker å selge. Produktet, RiskManager Kvalitetssystem består av fire hovedmoduler som kan installeres som et komplett kvalitetssystem, eller som enkeltmoduler: Modul for Dokumentstyring Modul for Informasjonssikkerhet Modul for Avvikshåndtering Modul for Risikovurdering RiskManager Kvalitetssystem er utviklet med Windows Sharepoint Services og autentisering gjøres via Active Directory (AD). Pålogget bruker identifiseres automatisk (single sign-on). Kan miste kunder En kjøper som har problemer med å navigere blant alle krav og rutiner i et kvalitetssystem er kanskje ikke interessert i kart og kompass, men en handlekraftig los som kan få skuta i havn? Vi sier alltid fra om at en quick fix ikke er del av vårt tilbud, enkle og smertefri løsninger finnes ikke. De må stå til rors selv, for å bruke ditt bilde. Men vi kan hjelpe til og vi har styringsredskapen. Vi har klart for oss, og har fått bevis for at noen velger andre leverandører, når de blir oppmerksomme på hva som kreves, og at vi ikke ordner alt i løpet av ettermiddagen. Kunder som måtte få et slikt inntrykk, bare for å oppdage en annen virkelighet, etter hvert, blir misfornøyde kunder, som blir dårlige ambassadører for vår løsning. For oss er det viktig at de har eierskap til eget kvalitetssystem. De som skal legge om eller etablere kvalitetssystemer er avhengige av realistiske vurderinger fra oss. Virkeligheten må deretter kommuniseres på en seriøs måte til alle ledd i bedriften eller organisasjonen. Den som har tilstrekkelig informasjon løser oppgaven bedre, selv om den byr på utfordringer. Vi legger også vekt på at prosessen bygges opp slik at bedriften eller virksomheten når noen iøynefallende mål forholdsvis raskt. Hensikten En webløsning sikrer en effektiv distribusjon ut i hele organisasjonen. Systemet har kobling mot stoffkartotek, PPS (Akribe forlag) og arkivplan, og leveres både på bokmål og nynorsk. Bedriftens løsninger kan benyttes for sertifisering etter ISO-standarder. Fra skeptikere til entusiaster De mest skeptiske er gjerne de som utvikler seg til de varmeste ildsjelene, når systemet er implementert og operasjonelt, sier salg- og fagkonsulent i Digital Kvalitet, Trond Hanken. Han reiser land og strand rundt og arbeider mye med støttefunksjoner overfor kundene. Endringen fra skeptiker til entusiast forklarer han slik: Mange har i lang tid arbeidet med kvalitetssystemer som er mangelfulle, eller til og med hel fraværende. Og da er problemer uunngåelige. De skal kanskje forholde seg til mange påbud og forordninger, men er uten funksjonelle ITverktøyer. En del provisorier og ad hoc-løsninger er kanskje prøvd, og da kan man møte enda en konsulent med adskillig skepsis. Og hvordan får man en med stein i skoen til å gå videre? Simpelthen ved å overbevise om at steinen kan 6

5 Vi ønsker å fjerne unødig risiko, sier Trond Hanken, og viser en av plansjene han bruker i kundemøter, og som dreier seg om nettopp risikoanalysering. SI-Forecasting Prognoseforslag basert på historikk for Microsoft Dynamics NAV. SI-Data kåret til vekstpartner 2010 er å formidle en opplevelse av positive konsekvenser som følge av nytt system og at de gode opplevelsene kan bli flere i takt med utbygging av systemet. Et godt innsalg fra oss, med god beskrivelse av premisser og muligheter. Gode bidrag fra oss til prosessen og innebygd motivasjon i programvaren, gjør at im- fjernes, og at veien fremover etter hvert blir mye enklere. Enkelhet og intuitive løsninger er selve nøkkelbegrepene her på huset. Derfor kan vi love positive endringer, og levere dem. Hvis ikke brukerne sitter igjen med denne opplevelsen får vi egen produkt- og kundestrategi i hodet. Og den plementeringen faktisk kan bli en positiv erfaring, at de nye rutinene preges av ønske om å følge den, samtidig som kunder eller pasienter får et bedre tilbud. Behovet for motivering hele veien ble ikke avskaffet med dataalderen, en erkjennelse som er en nøkkelverdi for all suksess, avslutter Eli Otterlei og Susanne Helland Flatøy. smerten ønsker vi ikke å påføre oss selv. På kundens side er kravet at de forplikter seg til skikkelig opplæring. Og ikke minst at prosjektlederne som velges er interesserte og energiske. Ingen datasystemer har til nå eliminert behovet for ildsjeler. Heldigvis kan vi kanskje si. Generere prognoseforslag. Håndtering av sesongvariasjoner på vare eller varegruppe nivå. Overføringer til produksjonsprognose. Prognoser for valgt periode og lokasjonskode. Opprette bestillingsforslag direkte fra behovsoversikt. Grafisk visning av historisk forbruk. Drilldown for rask justering av prognoseforslag SI-Forecasting leveres som en SI-Data modul med tilhørende vedlikeholdsavtale for fremtidige oppgraderinger. Tlf:

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6 Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Greta Hjertø Redigert og tilrettelagt for faget Datasikkerhet av Geir Ove Rosvold 20. november 2006 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag NAV

Norsk Tjenestemannslag NAV Norsk Tjenestemannslag NAV Norsk Tjenestemannslag Larvik/Raufoss 28.07.14 Tilbakemelding på tidstyver i staten Den nye regjeringen har bedt om tilbakemelding på det de kaller «Tidstyver i staten». NTL

Detaljer

Nr 1-2004. TEMA: Kurs og konferanse. Siesta på agendaen. Styr unna markedsføringsfellene. Fra fiskekrise til rekesuksess

Nr 1-2004. TEMA: Kurs og konferanse. Siesta på agendaen. Styr unna markedsføringsfellene. Fra fiskekrise til rekesuksess 15:08 Side 1 Nr 1-2004 TEMA: Kurs og konferanse Siesta på agendaen Styr unna markedsføringsfellene Fra fiskekrise til rekesuksess SELGERBEDRIFTEN Fra teknisk konkurs til oppgang i fallende marked: Selgere

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

1. Standarder (ITIL-standarden)

1. Standarder (ITIL-standarden) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Standarder (ITIL-standarden) Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Systemforvaltning 1. Standarder (ITIL-standarden)

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Øyvind Tanum og Lars Dyrdahl 2012 Innhold Innledning... 2 Problemstilling...

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Trygge spor. Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner

Trygge spor. Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner Trygge spor Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner Innholdet i denne tjenestemodellen: Introduksjon 3 Forarbeid 4 Varslings- og lokaliseringstjeneste 6 Her

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Transition NEWS. Endringenes menneskelige ansikt. Tema: No. 3. AS3 nyanserer transisjonsbegrepet. Samboerne ble. Transisjonsledelse som

Transition NEWS. Endringenes menneskelige ansikt. Tema: No. 3. AS3 nyanserer transisjonsbegrepet. Samboerne ble. Transisjonsledelse som Transition NEWS No. 3 Tema: Oppstart Omstilling Opphør AS3 nyanserer transisjonsbegrepet Side 4-5 Samboerne ble konkurrenter Side 6-7 Transisjonsledelse som vekstmedisin Side 8-9 Når empati blir til strategi

Detaljer

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 Bedre web på 1-2-3 Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu www.nettredaktor.no Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos

Detaljer

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune Orkdal kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden januar - mai 2007. Undersøkelsen

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid Nærings- og handelsdepartementetnærings- og Handelsdepratementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012 Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap

Detaljer

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 HØGSKOLEN I BERGEN Avd.. for Helse- og sosialfag Vernepleierutdanningen Haugeveien 28, 5005 BERGEN Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 TIPS! Dere trenger ikke være

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Data eller perm? Bør du da begynne med papir, eller hoppe rett på en dataløsning? For all del: Start på papiret!

Data eller perm? Bør du da begynne med papir, eller hoppe rett på en dataløsning? For all del: Start på papiret! tema: rådgivere og tjenester Data eller perm? Mange virksomheter har overført sitt internkontrollsystem til en databasert løsning. Andre nøyer seg med penn og papir. Hva bør en nystartet bedrift gjøre?

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer