Utvikling av et dialogbasert kvalitetssystem. Den gode skoleeier Lunner kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling av et dialogbasert kvalitetssystem. Den gode skoleeier Lunner kommune 27.08.2015 1"

Transkript

1 Utvikling av et dialogbasert kvalitetssystem for skolen Den gode skoleeier Lunner kommune

2 Oppl.l system for vurdering og oppfølging av skolene system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. LOVLIGHETSKONTROLL! system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører. KVALITETSKONTROLL! utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret

3 Vi SWOTTA og fant flg problemstilling for prosjektet Hvordan etablere et dialogbasert politisk styringssystem for skolen (og barnehagene) i Lunner som gjennom hensiktsmessige arenaer, arbeidsformer og verktøy sikrer at o 1. det gjøres lokale skolepolitiske (og barnehagepolitiske) vedtak basert på kunnskap om nasjonale styringssignaler, oppdatert skoleforskning og lokale kvalitetsdata o 2. vedtakene formidles, oppfattes og effektueres av skoleadministrasjon og skoler(/barnehager) o 3. vedtakene er tydelig forankret i kommunens planverk og at det er etablert rutiner for oppfølging av dette planverket

4 Målsetting for årlig prosess rundt arbeidet med tilstandsrapport Sikre politisk eierskap Oppvekstkomiteen har ansvaret for tilstandsrapporten. Presenteres av leder og er komiteens «melding» til kommunestyret. Sørge for at alle parter som er «part» i skolen involveres i utarbeidelsen Bruke eksisterende organer og arenaer for medvirkning. Ikke etablere noe nytt. Rapporten skal inneholde konkrete utfordringer og forslag til tiltak. Kommunestyret utfordres til vedtak ikke «tas til orientering» Ha et fast årshjul som sikrer effektiv og forsvarlig gjennomføring av prosessen. Realisme i ressursbelastningen for deltakerne

5 «Det gyldne snitt»

6 Arbeid med tilstandsrapport årlig prosess

7 Arbeid med tilstandsrapport SU som arena for dialog

8 Telling og fortelling Nasjonale prøver 5. trinn - regning: Telling: Fortelling: o Hvordan vil skolen kommentere situasjonen innen dette området på egen skole? Resultater Undervisningsmetodikk systematisk oppfølging av elever Lærerkompetanse Annet o Hvordan vil skolen gripe fatt i dette framover?

9 Hvordan gjør vi det - status pr

10 Årshjul

11 Statusmøte og workshop

12 Deltakere Inviterte deltakere (frammøtte i parentes): o Oppvekstkomiteen 7 (4) o Formannskap 6 (3) o Skoleledere (2 fra hver skole) 8 (7) o Elevrådskontaktlærerne 4 (2) o FAU (2 fra hver skole) 8 (3) o Kommunal administrasjon 4 (4) o Fagorg 10 (Hovedtillitsvalgte fra Utdanningsforbundet + 4 plasstillitsvalget + Hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet + 4 plasstillitsvalgte) (3) o KS-konsulent v/hanne Kjensli

13 Hvorfor er vi her? Etter samling skal alle deltakerne o o o o Ha fått en historikk på prosjektet «Den gode skoleeier» og en felles forståelse for hvorfor det er viktig å ha en aktiv og god skoleeier i Lunner kommune Ha fått innsikt i videre framdrift og plan for prosessen Ut fra sitt ståsted ha bidratt til å gi råd om hvilke områder det er viktigst å sette fokus på Ha blitt inspirert slik at de tenker: Dette skal det bli gøy å være med på!

14 Program for dagen Tid: Program: Ansvar: Servering Innledning/åpning v/ordfører Harald Tydal Status pr i dag. Hva har skjedd til nå? Målet med samlingen. Korte inntrykk fra prosjektet fra noen prosjektgruppedeltakere: «Dette ble viktig for meg». Jan Woie «Den aktive og gode skoleeier» - hvorfor er det viktig for utvikling og kvalitet i skolen? Hva sier forskning og erfaring? Hanne Kjensli Pause m/forfriskninger Informasjon om veien videre slik vi ser den i dag: Krav om tilstandsrapport som utgangspunkt Politisk eierskap v/oppvekstkomiteen SU som arena for dialog Prosess som arbeidsmåte Hvilke områder skal ha fokus? Telling eller fortelling Årshjul for prosessen Jan Woie Hvilken informasjon mener foreldre, skole og politikerne selv at politikerne trenger for å være aktive skoleledere? Hva skal «Rapport om kvalitet og utvikling i Lunnerskolen» inneholde? Eget opplegg med ulike arbeidsformer. Pauser inkludert. Hanne Kjensli/Jan Woie Oppsummering av dagen og veien videre. Jan Woie Avslutning v/komiteleder Roger Tvenge

15 Prioritere fokusområder - innledende øvelse OPPGAVE 1 «Vi skjerper fokus»: Tilstandsrapporten vil inneholde en del hovedfokusområder som presenterer data m/kommentarer. De fem viktigste er disse: o LÆRINGSMILJØ obligatorisk iflg o LÆRINGSRESULTATER obligatorisk iflg o FRAFALL OG GJENNOMFØRING obligatorisk iflg o UTVIKLINGSARBEID OG KOMPETANSEHEVING ikke obligatorisk iflg o ANDRE MOMENTER f.eks historier/praksisfortellinger fra skolene - ikke obligatorisk iflg Det legges en plakat med hvert tema på hvert sitt bord. Deltakerne går rundt med gule lapper og noterer litt spontant stikkord på: HVORFOR MENER DU DET ER VIKTIG AT DET PRESENTERES INFORMASJON OM NETTOPP DETTE OMRÅDET? Lappene klistres på plakatene på bordet. Plakatene henges opp på veggen slik at alle kan se hvilke tanker som har kommet

16 Prioritere fokusområder - innledende øvelse OPPGAVE 1 «Vi skjerper fokus»: Tilstandsrapporten vil inneholde en del hovedfokusområder som presenterer data m/kommentarer. De fem viktigste er disse: o LÆRINGSMILJØ obligatorisk iflg o LÆRINGSRESULTATER obligatorisk iflg o FRAFALL OG GJENNOMFØRING obligatorisk iflg o UTVIKLINGSARBEID OG KOMPETANSEHEVING ikke obligatorisk iflg o ANDRE MOMENTER f.eks historier/praksisfortellinger fra skolene - ikke obligatorisk iflg Det legges en plakat med hvert tema på hvert sitt bord. Deltakerne går rundt med gule lapper og noterer litt spontant stikkord på: HVORFOR MENER DU DET ER VIKTIG AT DET PRESENTERES INFORMASJON OM NETTOPP DETTE OMRÅDET? Lappene klistres på plakatene på bordet. Plakatene henges opp på veggen slik at alle kan se hvilke tanker som har kommet

17

18 Prioritere fokusområder vi kan ikke ta med alt. 1 OPPGAVE 2 «Gi oss et råd om hva som skal prioriteres»: Vi tar utgangspunkt i de obligatoriske punktene iflg Det kan skaffes til veie MYE data fra de fem hovedområdene. Det vil gi en omfattende og sannsynligvis uoversiktlig rapport. Vi trenger råd om hva som er den viktigste informasjonen å få fram om Lunnerskolen innenfor de ulike områdene ut fra dagens virkelighet

19 Prioritere fokusområder vi kan ikke ta med alt LÆRINGSMILJØ hva skal prioriteres å presentere i rapporten? Elevundersøkelsen skaffer til veie data om 11 temaer innen dette området ved å stille elevene på 7. og 10. trinn følgende spørsmål GI OSS ET RÅD OM HVILKE FIRE TEMAER DU/DERE MENER ER DE VIKTIGSTE Å PRESENTERE DATA FRA I RAPPORTEN?

20

21 Prioritere fokusområder vi kan ikke ta med alt LÆRINGSRESULTATER hva skal prioriteres å synliggjøre i rapporten? Det er mulig å hente inn følgende data om elevenes læringsresultater fra nasjonale systemer: -> Nasjonale prøver: 5. trinn lesing, regning, engelsk 8. trinn - lesing, regning, engelsk 9. trinn lesing, regning -> Grunnskolepoeng - gjennomsnittet av alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet i 10. trinn, ganget med 10. Karakterskalaen er 1-6. Dette danner grunnlag for inntak til videregående skole. -> Eksamenskarakterer skriftlige fag er matematikk, norsk og engelsk. GI OSS ET RÅD OM 1. NASJONALE PRØVER DERSOM DET BARE SKAL TREKKES FRAM RESULTATER FRA FIRE AV PRØVENE HVILKE ÅRSTRINN OG FAG BØR DET DA VÆRE? HVORFOR? 2. EKSAMENSKARAKTERER BØR ALLE FAGENE PRESENTERES ELLER ER DET ETT ELLER TO SOM BØR PRIORITERES? I TILFELLE HVILKE OG HVORFOR?

22 Prioritere fokusområder vi kan ikke ta med alt. 4 Metodikk:

23 Hva svarer folk når de inviteres til dialog 1 INNLEDENDE ØVELSE: 1. LÆRINGSMILJØ hvorfor ha fokus på det? Trivsel skaper gode prestasjoner God trivsel er nødvendig for å skape god læring/trivsel = læring/læringsmiljøet avgjør læring/ingen god læring uten godt læringsmiljø/et godt læringsmiljø er utgangspunkt for all læring/barn som trives skaper grobunn for læring/trivsel og trygghet er avgjørende for elevenes læring/bedre læring med trivsel Både teoretisk og praktisk læringsmiljø Mestring = trygghet

24 Hva svarer folk når de inviteres til dialog 2 INNLEDENDE ØVELSE: 2. LÆRINGSRESULTATER hvorfor ha fokus på det? Kartlegging trengs hva gjør vi/hvor setter vi inn støtet Læringsresultater er også noe annet enn tall Hvis resultatene brukes til å hjelpe den enkelte til å øke sin forståelse og kunnskap Viktig utgangspunkt for å bli bedre/kunnskap for videre læring/evaluering av skolens praksis. HVA BØR ENDRES? Nasjonale prøver må sees på sikt ikke bare år for år/langsiktige trender

25 Hva svarer folk når de inviteres til dialog 3 1. LÆRINGSMILJØ hva skal prioriteres å presentere i rapporten? Foreløpig konklusjon: o Støtte fra lærerne o Mestring o Vurdering for læring o Motivasjon/felles regler (likt)

26 Hva svarer folk når de inviteres til dialog 4 2. RESULTATER hva skal prioriteres å presentere i rapporten? Nasjonale prøver: 5. trinn regning, 8. trinn regning, 9. trinn regning, 5. trinn lesing. Det gir god mening å ha dybdefokus spesielt på regning over flere årstrinn for en periode framover siden dette er fokusområdet i kommunen nå. Lesing i 5. trinn gir en første sjekk av om vi er på sporet av god leseopplæring. Eksamen: Analysere resultatene fra alle de tre skriftlige fagene matematikk, norsk og engelsk. Resultatene representerer sluttmålingen på hele skoleløpet

27 Derfor tror vi på dette. SWOT eller SO WHAT: Modellen kan overføres til ANDRE TJENESTER for eksempel barnehage Fjerne myter og unyanserte holdninger ved å møtes realitetsorientere hverandre felles virkelighetsforståelse for alle parter i skolen. Husk hvorfor falt Ceausescu? Han mistet kontakten med kulturen han var leder i og ble dermed ikke lenger en reelle leder. Være en mer kompetent skoleeier

28 TAKKTAKKTAKKTAKKTAKKTAKK Til KS og Fylkesmannen: Takk for at dere har gitt oss anledning til å sette av tid til dette arbeidet og for at har gitt oss oppdatert påfyll av svært kompetente bidragsytere. Til alle dere andre: Lykke til videre - det er nå jobben starter

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Kan inneholde data under publiseringsgrense. Innhold Innledning... 4 1. Hva er Tilstandsrapporten... 4 1.1. Deltagelse i KS Skoleeierprogram Den gode skoleeier... 4 1.2. Hamarskolens årshjul for kvalitetsvurdering...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013

Saksframlegg. Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2010/2285-7829/2014 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 26.02.2014 Saksframlegg Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Kvalitetssystem for barnehage og skole (Juli 2007)

KONGSVINGER KOMMUNE. Kvalitetssystem for barnehage og skole (Juli 2007) KONGSVINGER KOMMUNE Kvalitetssystem for barnehage og skole (Juli 2007) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 ÅRSHJULET... 3 2 VIRKSOMHETSBASERT VURDERING...3 2.1 FORMÅL... 4 3 KVALITETSSYSTEM...4

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Temadiskusjon tilstandsrapport for grunnskolen ny mal fra 2014

Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Temadiskusjon tilstandsrapport for grunnskolen ny mal fra 2014 NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Fra: Rådmannen Saksbehandler: Kari Veidahl Aagaard Dato: 15.05.14 Temadiskusjon tilstandsrapport for

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 Tilstandsrapport 2015 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 1 2. OM TILSTANDSRAPPORTEN 1 TILSTANDSRAPPORTENS OPPBYGGING TILSTANDSRAPPORTENS

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer