KVALITETSHÅNDBOK FOR HÅLOGALAND ELEMENT as

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVALITETSHÅNDBOK FOR HÅLOGALAND ELEMENT as"

Transkript

1 Side: 1 av 22 KVALITETSHÅNDBOK FOR HÅLOGALAND ELEMENT as

2 Side: 2 av ORIENTERING OM BEDRIFTEN Historikk Beliggenhet Bedriftens formål - Produksjon Visjon Mål Godkjenninger Sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan og bygningsloven: Sellihca - Nordic Utility Qualification System and Vendor Database Achilles Joint Qualification System for suppliers to the Oil Industri in Norway and Denmark Teknisk Godkjenning Produktområder Bedriftsorganisasjon Vesentlige opplysninger om bedriften 7 2. FREMTIDSUTSIKTER 7 3. OM VÅRT KVALITETSSYSTEM 8 4. KVALITETSSYSTEMET Dokumentstruktur Dokumentstyring Nummerering og distribusjon av dokumenter skriving LEDELSESPROSESSER Vår forpliktelse i forhold til kvalitet Kvalitetsmål Kvalitetsansvar Avviksbehandling/revisjoner Interne revisjoner av systemet for kvalitetsstyring 16

3 Side: 3 av RESSURSSTYRING PRODUKSJON Førproduksjonsfasen Produksjonen Etterproduksjonsfasen Måling, analyse og forbedring Dokumentoversikt 22

4 Side: 4 av Orientering om bedriften 1.1 Historikk Hålogaland Element as er en produksjonsbedrift som produserer anleggsbrakker, bygningsmoduler og bygningselementer i tre til det private og det profesjonelle markedet. Firmaet er både underleverandør og totalleverandør. Hålogaland Element as startet i begynnelsen av mai 2000 produksjon av bygningsmoduler i ny fabrikk på Strandland i Andøy kommune. Hålogaland Element as er et heleid datterselskap av Leonhard Nilsen & sønner AS. 1.2 Beliggenhet Hålogaland Element as er lokalisert ved Risøyhamn, der det er kort vei til kai for å frakte bygningsmoduler og elementer med båt. Bedriften ligger i tillegg sentralt til for å nå vårt marked med bilfrakt. 1.3 Bedriftens formål - Produksjon Hålogaland Element as produserer bygningsmoduler, bygningselementer, anleggsbrakker, innfyllingsvegger m.m. Vi tilpasser produktet etter kundens ønsker. 1.4 Visjon Hålogaland Element as skal være det selvsagte nordnorske alternativ når det er snakk om modul-, brakke- og elementleveranse i tre.

5 Side: 5 av Mål Hålogaland Element as sin totale virksomhet skal gi et resultat på minimum 5% etter skatt. 1.6 Godkjenninger Bedriften har følgende godkjenninger: TG Sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan og bygningsloven: Funksjon Fagområde Tiltaksklasse Utførende Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 2 Utførende Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 2 Prosjekterende Arkitektur 2 Prosjekterende Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 2 Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) Sellihca - Nordic Utility Qualification System and Vendor Database Sellihca - Nordic Utility Qualification System and Vendor Database - er et unikt samarbeid mellom ledende nordiske energiselskap. Gjennom Sellihca gis leverandører på en enkel og strukturert måte mulighet for å søke om kvalifisering for leveranser av varer og tjenester til et stort antall Nordiske energiselskap Achilles Joint Qualification System for suppliers to the Oil Industri in Norway and Denmark Achilles Felles Kvalifikasjonsordning er en kostnadseffektiv ordning for offshoreindustrien, hvor leverandører på en enkel og enhetlig måte gis mulighet for å søke om kvalifisering for leveranser til operatørselskaper og hovedkontraktører som samlet representerer et årlig marked på ca. 80 milliarder kroner Teknisk Godkjenning Godkjenning utstedt av Sintef Byggforsk som bekrefter at Hålogaland Element Bygningsmoduler tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Teknisk forskrift (TEK) med egenskaper, bruksområder og betingelser gitt i godkjenningen.

6 Side: 6 av Produktområder Hålogaland Element as har en produksjonbedrift som produserer følgende produkter: - Bygningselementer for vegg, gulv og tak - Bygningsmoduler - Anleggsbrakker 1.8 Bedriftsorganisasjon Styret Daglig leder/ HMS-leder Geir Vidar Haugen Økonomi Ørjan Nilsen Prosjekteringsleder/ Kvalitetsleder Jon Richard Olsen Produksjonsleder Arnt Sture Falch Lagerleder Arnfinn Lorentsen Underentreprenører Bas montering Villy Liavik Bas gulv/tak Olegas Samsonovas Bas vegg Jan-Erik Amundsen Bas gulv/tak/vegg Olegas Samsonovas Produksjons- arbeidere Produksjons- arbeidere Produksjons- arbeidere Produksjons- arbeidere

7 Side: 7 av Vesentlige opplysninger om bedriften Etableringsår: 1999 Selskapsform: Aksjeselskap Aksjekapital: Egenkapital: 3 millioner Styreformann: Dag Viktor Rindal Brox Daglig leder: Geir Vidar Haugen Telefon: E postadresse: Bransje: Bygge- og anleggsbransjen. Bransjespesialitet: Brakker, bygningsmoduler og elementer i tre. ANSVARSOMRÅDER OG KOMPETANSE I BEDRIFTEN Daglig leder: Geir Vidar Haugen Tømrersvenn Økonomi/regnskap: Ørjan Nilsen Økonom Kvalitetsleder: Jon Richard Olsen Prosjektering: Produksjonsleder/ kvalitetskontroll: Ingeniør og tømrersvenn Arnt Sture Falch Tømrer svenn Antall ansatte med Ingeniører: 1 Mesterbrev: 0 Økonomer: 1 Svennebrev: 4 Ufaglærte: 19 Lærlinger: 0 Totalt antall ansatte: Fremtidsutsikter Bedriften har økt omsetningen fra 4,5 mill kroner i 2000 til 38 millioner kroner i Omsetningen har vært på mellom 30 og 40 millioner kroner de siste årene. Bedriften har i 2008 bygd ut fabrikklokalene fra ca 950 m2 til ca 2000 m2. Denne utbyggingen gjør bedriften i stand til å doble produksjonskapasiteten samt øke størrelsen på elementer og moduler til 4,2m x12m fra dagens 4,2m x9,5m. Dette vil igjen gjøre bedriften i stand til å møte markedets krav spesielt på boligmarkedet hvor store moduler etterspørres.

8 Side: 8 av Om vårt kvalitetssystem Hålogaland Element as har bygd opp sitt kvalitetssystem i samsvar med kravstandarden i NS-EN ISO 9001:2008. Dette innebærer at systemet skal utvikles for å sikre styring av de fem hovedprosesser som standarden forskriver, dvs vi skal: 1. Kontinuerlig forbedre vårt kvalitetssystem 2. Styre våre ledelsesprosesser 3. Styre vår ressursanvendelse 4. Styre vår produksjon 5. Måle, analysere og forbedre våre produkter og prosesser Foreløpig omfatter vårt kvalitetssystem følgende hovedprosesser: 1. Kontinuerlig forbedre vårt kvalitetssystem 2. Styre ledelsesprosesser 4. Styre vår produksjon 5. Måle, analysere og forbedre våre produkter og prosesser Bedriften styrer disse hovedprosessene for kontinuerlig å kunne tilfredsstille behov, krav og forventninger som våre kunder og myndigheter stiller til våre produkter i dag og i fremtiden. De fem prosessene og sammenhengen mellom dem er illustrert i figur 3. Fig 3: Hovedprosesser i kvalitetssystemet og sammenhengen mellom dem. Kapittel 4 viser hvordan vi har valgt å strukturere vår samlede dokumentasjon.

9 Side: 9 av 22 Kapittel 5 angir vår kvalitetspolitikk og våre kvalitetsmål. Vi framlegger i dette kapitlet også vårt synlige bevis på at vi har forpliktet oss til å arbeide i samsvar med vår fastsatte kvalitetspolitikk med tilhørende mål. For øvrig angir kapitlet hvordan kvalitetsansvaret blir fulgt opp av bedriften. Kapittel 6 beskriver våre delprosesser for å sikre at vi har tilstrekkelige ressurser i form av infrastruktur, innsatsfaktorer, mennesker og kompetanse for å kunne levere produkter som samsvarer med våre kunders behov. NB! Denne delen omfattes foreløpig ikke av vårt kvalitetssytem Kapittel 7 gir en oversikt over hvordan produksjonen av våre sluttprodukter er strukturert gjennom delprosesser. Samtlige delprosesser er underlagt styring for å sikre samsvar med produkt- og prosesspesifikasjoner. Kapittel 8 gir en beskrivelse av de målinger og analyser vi utfører for å sikre at våre produkter samsvarer med våre kunders behov og våre egne produktspesifikasjoner. Videre dokumenterer vi her hvordan vi arbeider for å følge opp avviksrapporter, reklamasjoner og andre tilbakemeldinger for å forbedre våre produkter og prosesser gjennom korrigerende tiltak. Våre måleprosesser resulterer i registreringer som vi tar vare på gjennom vårt arkivsystem. Dette sikrer at registreringer er tilgjengelige for analyseformål og dokumentasjon overfor vårt sertifiseringsorgan som bevis på at vi etterlever og følger opp vårt kvalitetssystem i praksis. Kvalitetshåndboka viser til slutt en referanseliste over de prosedyrene vi har utarbeidet for å styre vår produksjon.

10 Side: 10 av Kvalitetssystemet 4.1 Dokumentstruktur Kvalitetsystemet er bygd opp rundt en dokumentstruktur i henhold til figur 4. Kvalitetshåndbok HMShåndbok Figur 4 Kvalitetssystemets dokumentstruktur Kvalitetshåndboka inneholder vårt kvalitetssystem. Vi har valgt å etablere et integrert kvalitets- og HMS-system. r for risikokartlegging i forhold til arbeidsmiljø og ytre miljø samt oppfølging av krav hjemlet i HMS-lovverket er organisert i en egen HMS-håndbok. Vårt kvalitetssystem omfatter for tiden ledelsesprosesser og produktene: Bygningselmenter i tre for vegg, tak og gulv Bygningsmoduler i tre 4.2 Dokumentstyring Formål Rutinen for dokumentstyring skal sikre at: kun gyldige dokumenter til enhver tid er distribuert i henhold til distribusjonslister erfaringsdokumentasjon tas vare på for utviklingsformål og aktiviteter av forebyggende karakter Målgruppe Daglig leder Økonomikonsulent Prosjekteringsleder Kvalitetsleder Produksjonsleder e

11 Side: 11 av 22 Bedriftens dokumentstyringssystem Dokumentstrukturen er bygget opp hierarkisk i henhold til følgende: 1. Kvalitetshåndbok med beskrivelse av kvalitetssystemet 2. r med tilhørende sjekklister for de forskjellige delprosesser som systemet omfatter 3. Håndbok IK-HMS 4. Arbeidsplasspermer med relevante prosedyrer på hver arbeidsplass 4.3 Nummerering og distribusjon av dokumenter Nummerering av dokumenter i systemet skal gjøres i henhold til følgende prosedyrer: - nr Nummerering av dokumenter Distribusjonssystemet De enkelte dokumenter distribueres i henhold til følgende: KVALITETSHÅNDBOK ANT EKS Daglig leder 1 Økonomikonsulent 1 Prosjekteringsleder 1 Produksjonsleder 1 Fabrikk 1 Lagerleder 1 Hjemmeside (kun digital versjon) 1 Totalt 7 Kvalitetshåndboken er lagret på bedriftens server. Arkiveringssystemet Følgende dokumentasjon arkiveres: Kvalitetshåndbok r Skjema Arkiveringsperiode: 3 år Godkjenningssystemet Ethvert dokument skal godkjennes av daglig leder. Kvalitetsleder skal påse at samtlige dokumenter er godkjent før distribusjon. Kvalitetsleder skal registrere alle nye og endrede dokumenter i dokumentoversikten før distribusjon.

12 Side: 12 av skriving Ved utforming og endring av prosedyrer gjelder følgende prosedyrer: Nummerering av dokumenter Utforming av prosedyrer Revisjon og erstatning av dokumenter

13 Side: 13 av Ledelsesprosesser I dette kapitlet beskriver vi de ledelsesprosessene vi har etablert for å sikre at vi er i stand til å levere produkter som samsvarer med våre kunders krav og forventninger samtidig som vi oppfyller ISOstandardens krav. Dette innebærer at vi synliggjør vår kvalitetspolitikk med tilhørende mål samt ansvarsfordelingen i forhold til kvalitet I tillegg styrer vi delprosessene i tilknytning til kvalitetsplanlegging, kvalitetskontroll og kvalitetsforbedring. Figur 5 Viktige delprosesser som er underlagt styring

14 Side: 14 av Vår forpliktelse i forhold til kvalitet Vårt kvalitetssystem skal være et effektivt styringsverktøy for vår virksomhet. For å sikre dette har vi forpliktet oss til å arbeide i samsvar med bedriftens kvalitetspolitikk som vi har formulert slik: 1. All produksjon som blir utført skal møte kundens krav og behov. Produktene skal også tilfredsstille kravene i de til enhver tid gjeldende byggeforskrifter. 2. Kvalitet og pålitelighet skal prege vår virksomhet, både når det gjelder produkter, mennesker og vår måte å arbeide på. 3. Våre produkter skal ha en kvalitet som skal være minst på høyde med eller bedre enn våre konkurrenter. 4. Hålogaland Element as skal ha ansatte med nødvendig kompetanse for å ivareta de nødvendige kravene som sikrer kundetilfredshet og oppfyller myndighetskrav. Risøyhamn den Geir Vidar Haugen Daglig leder 5.2 Kvalitetsmål For å sikre at vi arbeider i samsvar med vår kvalitetspolitikk har vi etablert følgende kvalitetsmål for de respektive politikkutsagnene: 1. Våre produkter skal samsvare 100 % med de til enhver tid gjeldende bygningslovgivning og tilhørende byggeforskrifter. 2. Vi skal gjennomføre systematiske produksjonskontroller av våre produkter. Målet er 0 reklamasjoner, dvs. 100 % samsvar mellom produkt og produktspesifikasjon. Vi skal overholde avtalt leveringstid for 100 % av våre kontrakter. Der avvik fra produktspesifikasjon og avtalt leveringstid registreres, skal vi gjennomføre analyser for å kartlegge årsak til avvik med sikte på å unngå reklamasjoner og framtidige overskridelser av leveringstider. 3. Samtlige ansatte skal minst 2 ganger per år bli påminnet om bedriftens kvalitetspolitikk med tilhørende kvalitetsmål og minst 1 gang per år bli testet i at de har kunnskaper om gjeldende kvalitetspolitikk med tilhørende mål. Målet er at 100 % av bedriftens ansatte skal kjenne kvalitetspolitikken med tilhørende mål.

15 Side: 15 av Kvalitetsansvar Vår organisasjonsplan angir hvordan bedriften er organisert i forhold til økonomi- og personalansvaret som er fordelt på linjeledelsen. Da kvalitetsansvaret er fordelt særskilt, har vi angitt dette i tabellform i tilknytning til organisasjonsplanen. Daglig leder Kvalitetsleder Produksjonsleder/ kvalitetskontroll Lagerleder Bas montering Bas gulv/tak Bas vegg Bas gulv/tak/vegg n n n n Figur 6 Organisasjonsplan for kvalitetsansvar

16 Stilling Kvalitetshåndbok Side: 16 av 22 Daglig leder Kvalitetsleder Prosjekteringsleder Produksjonsleder Baser Overordnet kvalitetsansvar Har ansvar for å etablere kvalitetssystemet og sikre at dette er implementert i organisasjonen Har ansvar som ledelsens representant i henhold til pkt i ISO 9001:2008 Har ansvar for å etablere prosedyrer som sikrer at prosjekteringen utføres iht. plan- og bygnings-lovgivningen, kundekrav og krav som følge av Hålogaland Element sine produksjonsmetoder. Har ansvaret for at prosedyrer etablert for å sikre kvaliteten i produksjonen, etterleves. Skal også informere kvalitetsleder dersom det er behov for endringer av, eller nye prosedyrer. Har ansvar for å lede arbeidet innenfor sitt ansvarsområde i samsvar med bedriftens til enhver tid gjeldende retningslinjer og prosedyrer. Produksjonsmedarbeidere Har ansvar for å arbeide i samsvar med bedriftens til enhver tid gjeldende retningslinjer og prosedyrer i henhold til inngått arbeidsavtale (stillingsansvar) Tabell 2 Oversikt over kvalitetsansvar ved Hålogaland Element as 5.4 Avviksbehandling/revisjoner I tilknytning til våre ledelsesprosesser har vi etablert prosedyrer for å følge opp vårt kvalitetssystem på en systematisk måte. Vi gjennomgår og dokumenterer jevnlig resultatene fra våre interne revisjoner, tilbakemeldinger fra våre kunder, prosessytelser og produktoverensstemmelse, status på forebyggende og korrigerende tiltak, tiltak for oppfølging fra tidligere ledelsens gjennomgåelser, endringer som kan ha innvirkning på kvalitetssystemet samt forslag til forbedringer. 5.5 Interne revisjoner av systemet for kvalitetsstyring Selskapets revisjonssystem Selskapet har dokumentert og vedlikeholder et revisjonssystem. Revisjonssystemet er dokumentert gjennom prosedyre: Revisjon av system for kvalitetsstyring Med tilhørende skjema: Revisjonsplan Møtereferat fra revisjon av kvalitetssystem

17 Side: 17 av 22 Formål n for selskapets kvalitetsrevisjon skal sikre at: de fastlagte rutiner for selskapets produktleveranser til enhver tid blir forstått og etterleves at selskapets kvalitetssystem ajourholdes jevnlig at avvik som oppdages ved kontroll korrigeres Ansvar for gjennomføring Daglig leder har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av interne revisjoner og er kvalitetslederens oppdragsgiver når revisjoner skal foretas. Kvalitetsleder har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av revisjonen. 6. Ressursstyring Omfattes foreløpig ikke av vårt kvalitetssystem.

18 Side: 18 av Produksjon Her beskrives produksjonen av våre sluttprodukter inklusiv førproduksjonsfase og etterproduksjonsfase. Figur 8 Styring av vår produksjon Vår produksjon følger en funksjonslayout fra komponentproduksjon til ferdig produkt ved gjennomløping av tre arbeidsstasjoner veggproduksjon med tilhørende produksjonskontroll tak og gulvproduksjon med tilhørende produksjonskontroll montering til ferdig modul eller brakke med tilhørende sluttkontroll I samsvar med kravene i ISO 9001:2000 har vi også utviklet prosedyrer som omfatter både før- og etterproduksjonsfasen.

19 Side: 19 av 22 Figur 8 Delprosesser 7.1 Førproduksjonsfasen For førproduksjonsfasen har vi utarbeidet følgende prosedyrer Gjennomgang bestilling/kontrakt Prosjektering Utarbeidelse av byggesøknader Innkjøp av innsatsfaktorer til produksjonen

20 Side: 20 av Produksjonen Produksjonen foregår på 3 og delvis 4 arbeidsstasjoner: - Veggjigg - Gulv/takjigg - Montasje Det er utarbeidet følgende prosedyre med tilhørende sjekklister for produksjonen: Mottak og verifikasjon av innkjøpte produkter Produksjonsprosessen Avviksbehandling Distribusjon av produksjonstegninger Materiallevering fra lager til produksjon 7.3 Etterproduksjonsfasen I etterproduksjonsfasen inngår klargjøring, pakking og eventuelt transport. Det er utarbeidet følgende prosedyrer for etterproduksjonsfasen: Behandling av reklamasjoner Identifikasjon og sporbarhet av ferdigprodukt For en oversikt over de prosedyrer vi har utviklet for å styre vår produksjon vises til dokumentoversikt.

21 Side: 21 av Måling, analyse og forbedring Gjennom systematiske målinger samt registreringer av viktige data sikrer vi at vi kan videreutvikle vårt kvalitetssystem, våre produkter og produksjonsprosesser basert på objektive registreringer. Vårt målesystem skal sikre at vi følger opp våre fastsatte kvalitetsmål, dvs. vi måler at våre produkter samsvarer 100 % med den til enhver tid gjeldende bygningslovgivning og tilhørende byggeforskrifter. gjennomfører systematiske produksjonskontroller av våre produkter. Målet er 0 reklamasjoner, dvs. 100 % samsvar mellom produkt og produktspesifikasjon. Vi overholder avtalt leveringstid for 100 % av våre kontrakter. Der avvik fra produktspesifikasjon og avtalt leveringstid registreres, gjennomfører vi analyser for å kartlegge årsak til avvik med sikte på å unngå reklamasjoner og framtidige overskridelser av leveringstider. påminner ansatte minst 2 ganger per år bli påminnet om bedriftens kvalitetspolitikk med tilhørende kvalitetsmål og minst 1 gang per år tester at de har kunnskaper om gjeldende kvalitetspolitikk med tilhørende mål. Målet er at 100 % av bedriftens ansatte skal kjenne kvalitetspolitikken med tilhørende mål. I tillegg til de sjekklister som er utarbeidet i forbindelse med produksjonen er det utarbeidet følgende prosedyrer for måling, analyse og forbedring: nr: Behandling av reklamasjoner

22 Side: 22 av Dokumentoversikt Skjema « Dokumentoversikt» viser hvilke dokumenter som kvalitetssystemet består av.

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Vårt mål Å gjøre ting riktig første gang!

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s Sjekkliste ISO vs. ISO 9001/94 Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet www.eurokompetanse.no Eurokompetanse a.s Øvre Linneslia 10 3400 LIER T.32840643 F.32842450 E-post: plb@eurokompetanse.no Revisjon

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS www.vikorsta.no Vik Ørsta AS Ørsta: N-6150 Ørsta Vik: N-6893 Vik i Sogn Tel: +47 70 04 70 00 Tel: +47 57 69 86 50 Fax: +47 70 04 70 04 www.vikorsta.no Fax: +47 57 69 86

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 2 Dato: Des 09 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Kvalitetshåndbok for TrioVing

Kvalitetshåndbok for TrioVing Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok for TrioVing Innledning Følgende er kvalitetshåndboken for TrioVing. Arbeidet med utvikling av kvalitetssystemer og -prosesser i TrioVing er omfattende og møysommelig.

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE AS, TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 3 Dato: Sep 11 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

Reef Systems as Artificial reefs for cultivation of ocean and seabed ADMINISTRASJONSHÅNDBOK KVALITETSSTYRINGSSYSTEM

Reef Systems as Artificial reefs for cultivation of ocean and seabed ADMINISTRASJONSHÅNDBOK KVALITETSSTYRINGSSYSTEM ADMINISTRASJONSHÅNDBOK OG KVALITETSSTYRINGSSYSTEM 12.05.03 Side: 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING HISTORIKK PRESENTASJON AV REEF SYSTEMS AS FORRETNINGSIDÉ FORRETNINGSFILOSOFI KUNDEFOKUS KVALITETS-

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring

Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.06.2016 Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring Innledning Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral

Detaljer

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til:

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 12-2014 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 AGP strategisk grep Kvalitet og profesjonalisering Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom systematisk arbeid sikre og utvikle

Detaljer

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT Side 1 av 7 5.1 Planlegging Weber skal planlegge og utvikle de prosessene som er nødvendig for realiseringen av produkt, herunder: - Kvalitet-, miljømål og produktkrav - Ressurser / aktiviteter som kreves

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Tilsyn Vedlegg 3.4. Begrepsordliste Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 2 Begrep Forklaring Kilde Forkortelser fdv pbl. SAK10

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.06.2016 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven

Detaljer

Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder

Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Dokumentasjon av hvordan Cerum foretaksystem, med lovpålagte rutiner og sjekklister bidrar til oppfyllelse av lov og forskriftskrav Tilpass

Detaljer

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK

Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK Fag-Elektrikeren AS KVALITETSHÅNDBOK REVISJON 4. Gyldig fra 1.1.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkelinformasjon Innledning Presentasjon av bedriften Helse, miljø og sikkerhet Prosesstyring Leders ansvar Ledelsens

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innhold: Kabelpartner presentasjon Forretningsidé NS-EN ISO 9000/9001/9004/14001 Prosedyrer og protokoller/journaler Kvalitets- og miljøpolitikk Kvalitets- og miljømål, overordnet årlig Kvalitets

Detaljer

Krav til styringssystem

Krav til styringssystem Elementer i et styringssystem Tromsø februar 009 Tor Hegle Styremedlem NKF Byggesak 1 Krav til styringssystem Krav til foretak Foretak som søker (sentral) godkjenning, må dokumentere faglig ledelseskompetanse,

Detaljer

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk

@Styringshåndbok @ GAM S. Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk @ GAM S @Styringshåndbok Overordnet ansvar Om Gassarmatur AS Våre prosesser Kvalitetspolitikk Styringshåndboken beskriver Gassarmatur AS styringssystem for kvalitet på produkter og tjenester og ivaretakelse

Detaljer

136216 TVERLI AUT. SVEISESERVICE AS

136216 TVERLI AUT. SVEISESERVICE AS Kontaktperson for spørreskjemaet 136216 TVERLI AUT. SVEISESERVICE AS Navn Telefon (Landkode + Nummer) E-Post TROND RUNE EGELI 47 91 55 17 35 verksted@tverli-sveis.no Generell Informasjon StartBANK id Virksomhetens

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Vedlegg 6. Samsvarsmatrise Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut ved søknad om Norsk

Detaljer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer Doknr 52R01DE Rev: 090106 for klasse D og E- Betongelementer Søknaden gjelder: Klasse D Klasse E Bedriftens navn Foretaksnr Firmaattest vedlegges søknaden Besøksadresse (Produksjonsenhet) Gate / vei Postnr

Detaljer

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav

(6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav (6) Kvalitetssikring av utførelsen som tilfredsstiller myndighetskrav Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge

Detaljer

Kvalitetshåndbok. PA Entreprenør A/S

Kvalitetshåndbok. PA Entreprenør A/S Kvalitetshåndbok PA Entreprenør A/S Siste revisjon : 20 september 2006 Kapittel 1 - Generelt Innhold: 1. ORIENTERING... 2 2. DISTRIBUSJON OG OPPDATERING... 2 Side Vedlegg: Vedlegg 1: Revisjonsliste av

Detaljer

ALLE A.I- KVA.00.000 Kvalitetsmanual Kvalitetsmanual A.I-KVA.00.000 Vedlegg 1 Revidert: 04 Mai 2001

ALLE A.I- KVA.00.000 Kvalitetsmanual Kvalitetsmanual A.I-KVA.00.000  Vedlegg 1 Revidert: 04 Mai 2001 A.I-KVA.00.000 Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Vedlegg 1 Revidert: 04 Mai 2001 Ansvarlig: Rådmann i Utarbeidet av: Kandidatnummer: 115, 107 og 72 Haugesund Vår 2001 Åpen Side 1 av 1 Forord

Detaljer

Hvorfor uavhengig kontroll?

Hvorfor uavhengig kontroll? Hvorfor uavhengig kontroll? NOU 1995 NOU 2005:12 Veiledning til forskrift om saksbehandling og Veiledning til forskrift om saksbehandling og 1997 til forskrift om 2003 Veiledning Veiledning til forskrift

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

side 0 "We solved the problem without any kind of problems!"

side 0 We solved the problem without any kind of problems! side 0 "We solved the problem without any kind of problems!" I håndboken kan du lese mer om: 1) Innledning 2) Styringssystemets oppbygging 3) presentasjon av Engine Protection Partner AS 4) Ledelsens forpliktelser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsynet har registrert i alt 6 avvik fra krav etter plan- og bygningsloven.

TILSYNSRAPPORT. Tilsynet har registrert i alt 6 avvik fra krav etter plan- og bygningsloven. Follo Byggetilsyn Omega AS 1440 DRØBAK Ski, 27. januar 2009 TILSYNSRAPPORT Revisjonstilsyn nr. T_136_08. Foretak nr., Omega AS i tilknytning til byggetiltak i tiltaksklasse 1, arkivsak nr.. Byggetiltaket

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger SBC NO 093 1. utgave april 2005 2. opplag januar 2007 Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med NS-EN 1253 Sluk i bygninger Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314

Detaljer

Funksjonskontrakter Statens vegvesen Skjema for evaluering av tilbud i henhold til konkurransegrunnlagets kapittel F4.2 og F8 (jfr. D1.

Funksjonskontrakter Statens vegvesen Skjema for evaluering av tilbud i henhold til konkurransegrunnlagets kapittel F4.2 og F8 (jfr. D1. Skjema for evaluering av tilbudets planer Poengsetting i F4.2 og i F8 (jfr. D1.2) i konkurransegrunnlaget Side 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 1.1 Begrep og forkortelser... 4 1.2 Referanser...

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014)

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) Veritech as Magnus Robbestad Kurs ISO 9001 :2015 1 Historien til ISO 9001 1988 1994 2000 2008 2015 1988 Dokumenterte prosedyrer 1994 2000 Risikobasert

Detaljer

Innhold i kvalitetsplanen

Innhold i kvalitetsplanen Innhold i kvalitetsplanen Innhold: 0. Organisasjon 1. Omfang 2. Normativ henvisning 3. Termer og definisjoner 4. Kvalitetsstyringssystem 5. Ledelsens ansvar Produktutvikling 8. Måling, analyse og forbedringer

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Jan Karlsen/Kontrollrådet

Jan Karlsen/Kontrollrådet NTNU KURSDAGENE 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670 - Utførelse av betongkonstruksjoner (3) Sertifisering av varer og komponenter som inngår i bygget Jan Karlsen/Kontrollrådet www.kontrollbetong.no Kvalitetssikring

Detaljer

Kvalitet og programvare. Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler?

Kvalitet og programvare. Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler? Kvalitet og programvare Når bare det beste er godt nok. Produktet prosessen eller begge deler? To nøtter Hva forbinder du med et IT-system som har (høy) kvalitet? Formuler 3 kriterier for (høy) kvalitet

Detaljer

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer:

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer: Ny ISO 9001:2015 Disclaimer: Presentasjon basert på draft versjon Subjektiv vurdering av endringer Subjektiv vurdering av hva som oppfattes som viktig Representerer ikke et sertifiseringsorgan Ny ISO 9001:2015

Detaljer

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Stiftet 12.februar 1987 av Steinar Nilsen og Sveinung Haukland som på den tiden på langt nær var byggmestre,men sjøllærte tømrere. Begge hadde da jobbet i ca 10 år i andre

Detaljer

TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon

TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon 1 Kap. 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav Dokumentasjonen fra ansvarlig prosjekterende skal Bekrefte at tiltaket oppfyller krav i og forskrift om tekniske krav til byggverk

Detaljer

7 Rutinemal for kontrollforetak

7 Rutinemal for kontrollforetak 7 Rutinemal for kontrollforetak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 7 Rutinemal for kontrollforetak Innledning Mange foretak vil bli involvert i arbeidet med uavhengig kontroll i tillegg

Detaljer

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>.

Rapport etter tilsyn med <foretak/tiltakshaver/tiltaket> <org.nr <angi nr>>. Tilsynet ble gjennomført <angi dato> i <angi adresse>. Rapport etter tilsyn med . Tilsynet ble gjennomført i . Det ble avdekket forhold i strid med tillatelser, gjeldende forskrifter

Detaljer

ISO 14001:2004. Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- SYSTEM FOR KVALITET-, SIKKERHET-, YTRE MILJØ OG ARBEIDSMILJØ

ISO 14001:2004. Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- SYSTEM FOR KVALITET-, SIKKERHET-, YTRE MILJØ OG ARBEIDSMILJØ Side 1 av 7 2.1 OMFANG Hensikt Denne Kvalitet- Sikkerhet- og Miljøstyringshåndbok () tjener som overordnet ledelsessystem på områdene kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø for selskapet Weber. Dokumentasjonsomfanget

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Godkjent av: [] Generelle krav til organisasjoner som sjømåler

Godkjent av: [] Generelle krav til organisasjoner som sjømåler kartver k Sjø Kartverket Generelle krav til organisasjoner som sjømåler Standarder Versjon: 0.00 Gjelder fra: [] Utarbeidet av: Lamark, Trond Godkjent av: [] Sidenr: 1 av 12 Statens Generelle krav til

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

IK system for Fredikstad Seafood

IK system for Fredikstad Seafood IK system for Fredikstad Seafood Versjon: 15. april, 2015 Om etableringsforskrift 6.0 Krav om IKT kontroll er hjemlet i 6.0.Her stilles det også krav om et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav

Detaljer

Ansvar Prosjekterende og utførende

Ansvar Prosjekterende og utførende Ansvar Prosjekterende og utførende Universell utforming 25. november 2010 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Frode Grindahl 2 4 Godkjenning Foretak som skal godkjennes for å påta seg ansvar skal vurderes på

Detaljer

Spørsmålsliste med kravsreferanse GOF kap II.

Spørsmålsliste med kravsreferanse GOF kap II. FBT Dokument tilsyn nr. Spørsmålsliste med kravsreferanse GOF kap II. Arkivsak: < > Tiltak: Tiltaksklasse: x Tiltaksadresse: < > Gnr/Bnr: < /..> Frammøtte fra ansvarlig

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Våren 2015. Revisjonsledelse av styringssystemer for kvalitet og miljø. Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Våren 2015. Revisjonsledelse av styringssystemer for kvalitet og miljø. Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 av styringssystemer for kvalitet og miljø Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus

Detaljer

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING 1. Innledning velkommen v/leder modell av system for kvalitetsstyring oppsummering 2. samling kvalitetsstyring internkontrollforskriften og kvalitetsforbedring 2. Kvalitetsforbedring

Detaljer

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Torgeir Leland Byggherreseksjonen Vegdirektoratet Statens vegvesen 22.01.2015 Historien startet på Sørlandet i 2007 Driftskontrakter

Detaljer

Manual for styringssystem 31.000.001N. NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring NS-EN ISO 14001:2004 Miljøstyringssystemer

Manual for styringssystem 31.000.001N. NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring NS-EN ISO 14001:2004 Miljøstyringssystemer Dokumentnavn Dokumentnummer 31.000.001N Omfang NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring NS-EN ISO 14001:2004 Miljøstyringssystemer B 15.01.15 Endret i tråd med ekstern og internrevisjon Steinar

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

Bransjestandard for passiv brannsikring

Bransjestandard for passiv brannsikring Bransjestandard for passiv brannsikring Tilpasset NS-ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring av virksomheter som sertifiseres innen utførelse og kontroll av passiv brannsikring. Brannfaglig Fellesorganisasjon

Detaljer

OSL T2. Bilag D11 Prosedyre for behandling av administrativ dokumentasjon

OSL T2. Bilag D11 Prosedyre for behandling av administrativ dokumentasjon Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D11 Prosedyre for behandling av administrativ dokumentasjon E05 29.04.11 For implementering GMORS GMFLI GMKND E04 03.03.11 For implementering GMTAB GMFLI GMKND E03

Detaljer

Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET

Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET Innhold: 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 SIKKERHETSSYSTEMET... 2 1.1.1 DEFINISJON... 2 1.1.2 TILSYN MED SIKKERHETSSYSTEMET... 2 1.1.2.1 Daglig tilsyn... 2 1.1.2.2 Kvalitetsrevisjoner...

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom- boliger

Uavhengig kontroll våtrom- boliger Uavhengig kontroll våtrom- UK- våtrom veileder og erfaring Innarbeiding i KSsystem boliger www.obosprosjekt.no Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, OBOS Prosjekt AS OBOS Prosjekt

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

Alt henger sammen med alt. en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter

Alt henger sammen med alt. en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter Alt henger sammen med alt en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter Innledning Mange regelverk setter krav til systematisk styring i byggevirksomheten. Temaveilederen anviser hvordan

Detaljer

KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 2 Dato: 12.01.2012

KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 2 Dato: 12.01.2012 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere, markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1. FOREDRAG KL 14.30 15.15 PRAKTISK UTØVELSE AV EGENKONTROLL Krav til egenkontroll?? Eget kvalitetsstyringssystem

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler av plast SBC NO 020 1. utgave april 2008 (Erstatter Nemko Certification dokument SBC NO 020 2. utg. 1994) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3065 Drensrør og drensrørdeler

Detaljer

Nr. 20274 NBL 010-0250

Nr. 20274 NBL 010-0250 1. Innehaver av godkjenningen Tikkurila Norge As, Stanseveien 25, 0976 Oslo, Norway www.tikkurila.no 2. Produsent Rütgers Organics GmbH, www.rütgers-organics.de 3. Produktbeskrivelse NON-FIRE S104 er en

Detaljer

1 KVALITETSYSTEM... 3 1.1 IFEs kvalitetssystem... 3 1.2 Rødt nivå... 3 1.3 IFEs kontrollrutiner... 3 1.4 Prosesser... 3

1 KVALITETSYSTEM... 3 1.1 IFEs kvalitetssystem... 3 1.2 Rødt nivå... 3 1.3 IFEs kontrollrutiner... 3 1.4 Prosesser... 3 Dokument ID: SAR 18 Utgave nr.: 1 Konf. grad : Tekst: Åpen, Figurer: Konfidensiell 2 av 6 Innhold 1 KVALITETSYSTEM... 3 1.1 IFEs kvalitetssystem... 3 1.2 Rødt nivå... 3 1.3 IFEs kontrollrutiner... 3 1.4

Detaljer

3. Produktkategorier som skal dekkes av sertifisering

3. Produktkategorier som skal dekkes av sertifisering Sertifisering -merking Side 1 av 6 Kapittel : PCE 001 Gyldig fra: 2008-05-16 Utarbeidet av: FGE Godkjent av: JBB 1. Innledning Følgende retningslinjer gjelder for sertifiseringsarbeid vedr. (Treteknisk):

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4.oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og

Detaljer

BEKREFTELSE. Vi bekrefter herved at. Helge Kristoffersen AS

BEKREFTELSE. Vi bekrefter herved at. Helge Kristoffersen AS BEKREFTELSE Vi bekrefter herved at Helge Kristoffersen AS har, sammen med Transportsentralen Svanco AS, innført NLFs system Kvalitet og miljø på vei. Bekreftelsen gjelder så lenge bedriften har avtale

Detaljer

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Fung. økonomidirektør Kirsti R. Aarøen Universitetet i Bergen 14.450 studenter

Detaljer

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Uavhengig kontroll ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Hvorfor obligatorisk uavhengig kontroll? Kontrollområder og hvorfor er disse områdene valgt ut Hva vektlegges ved godkjenning

Detaljer

Versjon datert 7. desember, 2015.

Versjon datert 7. desember, 2015. Versjon datert 7. desember, 2015. Endringer fra forrige versjon (3. desember, 2015) er markert med sort margstrek og gjelder presisering av Kartverkets plikt til å holde informasjon om søkers virksomhet

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK. Vår visjon: TP Nordic AS skal være den foretrukne leverandør av tekniske produkter og maskinerte ståldeler i våre kundesegmenter.

KVALITETSHÅNDBOK. Vår visjon: TP Nordic AS skal være den foretrukne leverandør av tekniske produkter og maskinerte ståldeler i våre kundesegmenter. Vår visjon: TP Nordic AS skal være den foretrukne leverandør av tekniske produkter og maskinerte ståldeler i våre kundesegmenter. side 0 Velkommen til vår kvalitetshåndbok Vår intensjon med denne er å

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D1 Krav til sikring av kvalitet E05 04.03.11 Mindre tilpasninger. Avvik til Driftssentralen GMTHN GMHHG GMKND E04 05.11.10 Mindre justeringer GMTHN GMRTV GMKND E03

Detaljer

Good Distribution Practice (GDP) hva er kravene, forventninger og problemstillinger/utfordringer

Good Distribution Practice (GDP) hva er kravene, forventninger og problemstillinger/utfordringer Good Distribution Practice (GDP) hva er kravene, forventninger og problemstillinger/utfordringer Line Saxegaard Legemiddelinspektør Statens legemiddelverk Høsten 2014 Grossistregelverket og tillatelser

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer. KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009

SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer. KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009 SamarbeidsGruppen av Sertifiseringsorganer KTFs årsmøte på Kiel fergen 23. april 2009 Foreleser: Gunnar Flø Guttulsrød Daglig leder Norsk Sertifisering AS Begynnelsen Forskrift 555 av 26.06.1998 22 / 30

Detaljer

(12) Entreprenørens kontrollomfang

(12) Entreprenørens kontrollomfang (12) Entreprenørens kontrollomfang Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 4 Produksjonsledelse 4.1 Forutsetninger

Detaljer

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Kravene til miljøstyringssystem etter ISO 14001 4.1 Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer