PROSJEKTPLAN. Prosjektfase 3:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTPLAN. Prosjektfase 3:"

Transkript

1 PROSJEKTPLAN Prosjektfase 3: Implementering av utviklet kvalitetssystem i avd. for tjenester til funksjons/utviklingshemmede i Fyllingsdalen og Årstad bydel. Et samarbeidsprosjekt mellom Årstad bydel, Fyllingsdalen bydel og, vernepleierutdanningen. Bergen

2 BYDELENS IMPLEMENTERING AV KVALITETSSYSTEMET. Bakgrunn Vi har nå gjennomført to prosjektfaser; først har vi kartlagt konkrete kjennetegn for kvalitet, deretter har vi utviklet og testet et kvalitetssystem som gir retningslinjer for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av tjenestene. Det virkelige kvalitetsarbeidet starter først til høsten da kvalitetssystemet skal implementeres i bydelene. Ressurser brukt i de to første fasene legitimeres først hvis suksess i implementeringsfasen. Det er viktig at det her satses. Som nevnt i referat fra sist styringsgruppemøte skal kvalitetssystemet være informativt nok til at det kan taes i bruk. Her vises hvilke interne kvalitetskrav som bydelene på bakgrunn av første prosjektfase nå stiller til tjenestene. Det beskrives en arbeidsprosess for kontinuerlig forbedring av tjenestene, og retningslinjer i form av prosedyrer viser hvordan gjennomføre arbeidet med kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av tjenestene. Bydelene har ikke gitt tilbakemeldinger som skulle tilsi at kvalitetssystemet er utilnærmelig, eller vanskelig å forstå. Underforstått oppfattes det som oversiktlig og tilgjengelig. I implementering forutsettes det altså at bydelene selv kan ta i bruk kvalitetssystemet slik det nå foreligger da etter bolker med opplæring og støttende bistand fra. HIB vil til høsten med andre ord ikke være så aktivt deltakende som i de to foregående prosjektfaser. Av dette vil ansvar og oppgaver i implementering hovedsakelig måtte plasseres hos avdelingssjefene og avdelingslederne, HIB sin rolle vil stort sett gå på opplæring og oppfølging i dette arbeidet. Opplæring (HIB sitt ansvar) Opplæring av alle avdelingslederne og avdelingssjefer i bydelene: De må få inngående kjennskap til de ulike delene i kvalitetssystemet, og til viktige kvalitetsprinsipper. Fokus på kvalitetsstyring og ledelse i arbeid etter retningslinjer i kvalitetssystemet. Informasjon og opplæring av nøkkelpersoner i boligene; hoved/primærkontakter, miljøterapeuter, uformelle ledere. Med andre ord de som i kraft av sin formelle og uformelle posisjon i praksis har stor innflytelse over brukernes hverdag. De må få kjennskap til hva kvalitetssystemet inneholder og hva det betyr for måten å arbeide på. I tillegg også kjennskap til grunnleggende kvalitetsprinsipp. Opplæring av personer med grunnleggende kjennskap til data: Når kvalitetsarbeidet starter i bydelene gjennomføres kvalitetsvurderinger. Informasjonen fra disse må behandles slik at den bli anvendelig når den skal presenteres på planleggingsdagen. Databehandling av kvalitetsvurderingene skjer i dataprogrammet Excel. To personer i hver bydel må læres opp i hvordan gjøre dette.

3 Oppfølging på avdelingsnivå (HIB sitt ansvar) Fra og med medio september og ut året skal det utføres handlinger i avdelingen som skissert i kvalitetssystemet. møtene må avsette tid for å oppsummere hvordan det enkelte bofellesskap ligger an jamfør etterlevelse av kvalitetssystemet, erfaringer bør utveksles, og eventuelle hinder i gjennomføring diskuteres og elimineres. Fra og med medio september bør det avsettes tilstrekkelig tid til dette på avdelingsledermøte. Det er naturlig at HIB veileder og bistår på disse møtene. Hvis boligene skulle lure på hvordan utføre handlinger jamfør prosedyrer, eller andre retningslinjer i kvalitetssystemet kontaktes først nærmeste overordnet som er Gunn eller Tom. Hvis nødvendig henviser disse da spørsmål videre til HIB v/johan. Dette på bakgrunn av LEON prinsippet. Laveste effektive omsorgsnivå. Selvsagt bør det være mulig for avdelingssjef å kontakte HIB hvis de ser det som nødvendig. PROSJEKTPLAN: Gjennomføring i implementering (Bydelens ansvar) Prosjektplan på de to neste sidene viser hva som skal gjøres av hvem når bydelene skal ta i bruk kvalitetssystemet. Etterlevelse av denne prosjektplanen forutsetter aktiv og engasjert ledelse, og at en internt i bofellesskapene og på avdelingssjefsnivå prioriterer tid til dette arbeidet. Suksess betinger selvsagt også at lederne kjenner til kvalitetsprinsipper og innhold i kvalitetssystemet. Av dette må avdelingslederne og avdelingssjef i bydelen ha lest gjennom foreliggende kvalitetssystem og prosjektrapport før prosjektoppstart. Skulle en sitte igjen med ubesvarte spørsmål kan disse avklares på opplæringsdager, eller ved å kontakte Johan Bruland (HIB) på telefon Denne planen kan brukes som et redskap i styring av arbeidet med å implementere kvalitetssystemet. ne må sørge for at oppgaver/gjøremål utføres som skissert, og avdelingssjef må følge opp og kontrollere at oppgaver gjennomføres som planlagt. Ønsker dere LYKKE TIL i dette spennende og viktige arbeidet ;-) Med vennlig hilsen, vernepleierutdanningen v/johan Bruland

4 PROSJEKTPLAN: Implementering av kvalitetssystem i tjenester til utviklingshemmede - FYLLINGSDALEN Hva skal gjøres Ansvarlig 36 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Utført Planlegge møtetidspunkter mellom avd.leder/ass og hver av brukernes hoved/primærkomtakt for gjennomføring av KV 1 og 2. Kontakte pårørende og hjelpeverge for hver bruker og avtale når brukermøte i oktober. Avklare når, hvor og hvem av personalet som skal være med på planleggingsdag primo November. Opplæring av nøkkelpersoner i boligene. Opplæring av avdelingslederne i Årstad og Fyllingsdalen bydel. Opplæring av personer med grunnleggende kjennskap til data KV3: Kopiere opp og dele ut dette skjemaet til ansatte som arbeider i 50% stilling eller mer. Svarfrist 14 dager. KV 1 og 2: Avd.leder/ass. og hoved/primærkontakt ta stilling til påstander i disse skjemaene. Avvikle brukermøter. Et for hver bruker. KV 4: Kopiere opp og dele ut dette skjemaet til ansatte som arbeider i 50% stilling eller mer. Svarfrist 14 dager.

5 Hva skal gjøres Ansvarlig 36 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Utført Behandle og systematisere informasjonen fra KV 3 Behandle og systematisere informasjonen fra KV 4 Avvikle planleggingsdag Utarbeide resultatmelding for hver av brukerne (RM1) og sende til avdelingssjef Utarbeide resultatmelding (RM2) og sende til avdelingssjef Utarbeide og sende tilbakemeldinger (TM 1 og 2) til bofellesskapene. Avdelingssjef Avd.leder/ass og hoved/primærkontakt for brukerne (alle) samles en dag for utarbeidelse av årsplanler (P 1 - en for hver bruker). Sender disse til avdelingssjef til orientering. og avdelingssjef sammen utarbeide årsplan for bedring av boligenes rammer og støttesystemer (P2). Avdelingssjef JANUAR UTARBEIDES OG SENDES EN RESULTATMELDING TIL BYRÅDSAVDELING Avdelingssjef

REVISJONSRAPPORT. Et samarbeidsprosjekt mellom Årstad bydel, Fyllingsdalen bydel og Høgskolen i Bergen, vernepleierutdanningen.

REVISJONSRAPPORT. Et samarbeidsprosjekt mellom Årstad bydel, Fyllingsdalen bydel og Høgskolen i Bergen, vernepleierutdanningen. REVISJONSRAPPORT Vi har sjekket om kvalitetssystem for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av tjenester til utviklingshemmede i bofellesskap praktiseres som planlagt, og om det gir de virkningene vi

Detaljer

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912

TIPS! Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 HØGSKOLEN I BERGEN Avd.. for Helse- og sosialfag Vernepleierutdanningen Haugeveien 28, 5005 BERGEN Forfatter og Copyright Johan Bruland. Johbrula@online.no TLF.: 452 04 912 TIPS! Dere trenger ikke være

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Alna innovasjon. Prosjektrapport. Forstudie. Bydel Alnas Prosjektutviklingsmodell

Alna innovasjon. Prosjektrapport. Forstudie. Bydel Alnas Prosjektutviklingsmodell Bydel Alnas Prosjektutviklingsmodell Prosjektreferanse: 201400313 (arkivnummer i Doculive) Oppdragsgiver: Bydel Alna Alna innovasjon Prosjektrapport Forstudie Sted og dato: Oslo 9. oktober 2014 Prosjektansvarlig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune Ås kommune Håndbok for ledere Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune pr. desember 2004 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 PLAN OG RAPPORTERINGSSYSTEM MED BALANSERT

Detaljer

Saksbehandling og dokumenthåndtering

Saksbehandling og dokumenthåndtering FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandling og dokumenthåndtering Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2012 Saksbehandling og dokumenthåndtering 1 Saksbehandling og dokumenthåndtering 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser SLUTTRAPPORT FRA FASE 2 Innhold Prosjektets anbefalinger 3 Innledning 4 Målsetting og delmål 4 Gjennomføring

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE JANUAR 2015 Overordnet internkontroll 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Forvaltningsrevisjon oktober 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Økonomisk forvaltning av brukermidler i samlokaliserte boliger

Økonomisk forvaltning av brukermidler i samlokaliserte boliger Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 6/2007 2007 Økonomisk forvaltning av brukermidler i samlokaliserte boliger Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport 6/2007 Publikasjoner fra Kommunerevisjonen

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7 Hovedbudskap Sammendrag 1 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet og problemstilling... 4 1.2 Revisjonskriterier... 5 1.3 Metode og fremgangsmåte... 5 1.4 Forvaltning av beboermidler, herunder midler

Detaljer