INNHOLD. Årsrapport 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Årsrapport 2005"

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 For å navigere i dokumentet trykker du på pilene frem og tilbake, eller tilbake til innholdsfortegnelsen. Trykk Esc for å avslutte. 2 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

3 Årsrapport 2005 Dette er TV 2 Gruppen...04 TV 2 Gruppen - historien så langt i korte trekk...06 Nøkkeltall...07 Konsernsjefen har ordet...09 Konsernledelsen...10 Virksomhetsbeskrivelse...11 Ring 02255!...15 Genistrek eller galskap...17 På bred front...19 Trendspeider med tekno-teft...21 Styrets årsberetning...23 Regnskap TV 2 Konsern...31 Regnskap TV 2 Gruppen...51 Revisjonsberetning in brief...65 Klikk direkte på ønsket tema TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT

4 Dette er TV 2 Gruppen Målt i brukeroppslutning er TV 2 Gruppen Norges største kommersielle mediehus. På en gjennomsnittlig dag bruker 72 prosent av befolkningen våre redaksjonelle produkter og innholdstjenester. TV 2 Gruppens tilbud er tilgjengelig via tv, tekst-tv, radio, internett, web-tv, bredbånds-tv, mobil og ulike informasjonsskjermer. Virksomheten omfatter etablerte merkevarer som TV 2, TV2.no og Nettavisen samt nysatsinger som TV 2 Mobil, Kanal 24, TV 2 Zebra, Side2 og NA24. Kombinasjonen av kvalitet, mangfold og rekkevidde i befolkningen gir TV 2 Gruppen en unik posisjon i det norske markedet. Vi har produkter som lever 24 timer i døgnet, og kan bygge bredere og raskere dekning for våre annonsører enn noen annen aktør. Gjennom eierskapet i TV 2, TV 2 Zebra og Kanal 24, er TV 2 Gruppen landets ledende aktør innenfor kommersiell kringkasting. OB-Team er rustet opp til å bli en betydelig leverandør av tv-tekniske produksjonstjenester. Virksomheten knyttet til internett og interaktive medier er samlet i TV 2 Interaktiv, som driver noen av landets største nettsteder og har en betydelig virksomhet knyttet til telefoni, web-tv og andre interaktive tjenester. Norges televisjon har søkt om konsesjon for et digitalt bakkenett, og har som målsetting å bli en ledende leverandør av digital-tv og tilhørende tjenester. Gjennom TV 2 Invest driver TV 2 Gruppen investeringsvirksomhet i beslektede bransjer. TV 2 Gruppens hovedkontor ligger i Bergen og konsernet har rundt 750 ansatte. Driftsinntekter (mill. kroner) Driftsresultat (mill. kroner) Total- og egenkapital (mill. kroner) * TV 2 AS 100 % TV 2 Interaktiv AS ** 100 % TV 2 Rubrikk AS 100 % TV 2 Invest AS 100 % Kanal 24 AS 51,62 % NTV / NTV Pluss AS 33,33 % Nydalen Studios AS 100 % Storm Weather Center AS 80,4 % OB-Team AS 100 % Phonofile AS 33,03 % Nordic World AS 50 % Aksjeposter i en rekke selskaper Intrige AS 33,33 % * Selskapsstruktur per ** Selskapene TV 2 Interaktiv og TV 2 Nettavisen fusjonerte , og virksomheten er nå samlet i TV 2 Interaktiv. 4 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

5 TV 2 Gruppen - historien så langt TV 2-konsernet har sitt utspring i tv-kanalen TV 2, som så dagens lys i 1991 og startet sendingene i Dagens TV ble etablert i 1993 for å ta seg av annonsesalget på tekst-tv. Selskapet heter i dag og er et av Norges største på internett og interaktive innholdstjenester. TV 2 kjøpte 49,33 prosent av TVNorge-aksjene i Samme år ble værvarslingsselskapet, grafikkselskapet Autograf (i dag vi[z]rt) og investeringsselskapet Tempelkroken Invest (i dag TV 2 Invest) etablert. I 2002 ble virksomhetene rundt TV 2 formelt organisert i en konsernmodell med som morselskap. For å sikre allmennkringkasterne kontroll over egen distribusjon ved overgangen til et fulldigitalisert tv-marked, stiftet TV 2 Gruppen og NRK selskapet. Stortinget sa ja til digitalisering av bakkenettet i 2004, og Norges televisjon var eneste søker på den utlyste konsesjonen. I 2005 kom Telenor inn på eiersiden. For å styrke posisjonen på internett, kjøpte TV 2 Gruppen i Konsernets nettsatsinger ble samordnet i TV 2 Nettavisen, som raskt vokste til å bli et av landets største nettsteder. I 2003 gikk TV 2 Gruppen inn i den kommersielle radioen Kanal 24, som startet sendingene i riksnettet i TV 2 Gruppen eier nå 51,6 prosent av aksjene i. Som et ledd i konsernets flerkanalstrategi ble tilleggskanalen TV 2 Xtra etablert i Samme år ble eierandelen i TVNorge solgt til majoritetseier SBS. Selskapet ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 for å ta hånd om salget av rubrikkannonser på tekst-tv og internett. Høsten 2005 ble TV 2 Xtra relansert som med utvidet sendeflate og bredere distribusjon. TV 2 Gruppen, NRK og Telenor stiftet selskapet NTV Pluss for å ta hånd om betal-tv-operasjonen i det digitale bakkenettet. De nye nettstedene og NA24 lanseres i 2005, og begge får raskt høy brukeroppslutning. TV 2 Interaktiv og TV 2 Nettavisen fusjonerer ved inngangen til TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT

6 2005 i korte trekk 1. kvartal TV 2 Nettavisen starter eget nyhetsbyrå Nyhetsagenten. Selskapet TV 2 Rubrikk etableres for å ta seg av salget av rubrikkannonser på TV 2s tekst-tv og på konsernets nettsider. TV 2 Nettavisen lanserer underholdningsportalen Side2, som raskt blir en suksess. Høy fart på reklamemarkedet bidrar til et rekordsterkt 1. kvartal for TV 2 Gruppen. Etter søknad fra Norges televisjon (NTV), utvides konsesjonsperioden for det planlagte digitale bakkesendernettet fra 12 til 15 år. 2. kvartal Lav kostnadsvekst i tv-kanalen TV 2 og fortsatt høy vekst i omsetningen av tv- og internettreklame gir rekordresultat i TV 2 Gruppen også i 2. kvartal. TV 2 Gruppen og Telenor sikrer seg eksklusive medierettigheter til norsk seriefotball til 2009 og til cup og landskamper i Norge til Rettighetene omfatter fri-tv, betal-tv, internett og mobil. Konsesjonen for det digitale bakkesendernettet lyses ut på nytt. 3. kvartal TV 2 lanserer den nye kanalen TV 2 Zebra, som sender sport og underholdning. Telenor blir medeier i NTV. TV 2 Gruppen, NRK og Telenor eier nå 1/3 hver av selskapet. NTV søker på nytt om konsesjon for det digitale bakkenettet, og er eneste søker. TV 2 Nettavisens brukeroppslutning vokser med rekordfart. 4. kvartal TV 2 Gruppen øker eierandelen i Kanal 24 til 51,6 prosent. TV 2 Nettavisen lanserer det nye nettstedet NA24, som utelukkende satser på nyheter fra politikk og næringsliv. TV 2 Gruppen, NRK og Telenor etablerer selskapet NTV Pluss, som skal håndtere betal-tvvirksomheten i det digitale bakkesendernettet. OB-Team starter en betydelig opprusting for å kunne håndtere de store produksjonsmengdene knyttet til fotballavtalen. TV 2 Zebra får plass i Canal Digitals analoge kabelnett, og øker distribusjonen betydelig. 1. kvartal 2006 TV 2 Gruppen presenterer et driftsresultat på 233 millioner for 2005, opp fra 175 millioner året før. TV 2 Interaktiv og TV 2 Nettavisen fusjoneres og blir Norges største selskap innenfor Internett og interaktive tjenester. TV 2 Interaktiv og A-pressen går sammen om en felles satsing på en ny søke- og katalogtjeneste på Internett. TV 2 Zebra blir tyngdepunktet i utnyttelsen av betal-tv-rettighetene til norsk fotball. Kanalen skilles ut i eget selskap, og Telenor Broadcast Holding kommer inn på eiersiden. 6 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

7 Nøkkeltall Noter Resultat 1 Driftsinntekter 1000 kr Driftsresultat 1000 kr Andel resultat tilknyttede selskaper 1000 kr (29 942) ( ) (9 451) (18 693) (60 774) 4 Netto finansposter 1000 kr (19 481) (56 712) 5 Ordinært resultat før skattekostnad 1000 kr Årsresultat etter minoritetsinteresser 1000 kr (27 827) 7 Driftsmargin (EBIT) a (%) 12,0 9,8 12,1 13,3 8,3 8 Fortjenestemargin b (%) 7,1 7,1 11,6 10,6 (1,8) Kapitalforhold 9 Totalkapital 1000 kr Egenkapital og minoritetsinteresser 1000 kr Egenkapitalandel c (%) 36,2 42,1 51,9 47,7 37,3 12 Egenkapitalrentabilitet d (%) 24,0 19,3 28,0 29,6 (5,1) 13 Totalkapitalrentabilitet e (%) 15,6 12,2 16,8 15,5 2,1 14 Likviditetsgrad f 2,0 2,0 2,1 2,1 1,3 Aksjerelaterte nøkkeltall 15 Gjennomsnittlig antall aksjer Resultat per aksje g kr 53,3 48,3 72,2 63,9 (10,7) 17 Kontantstrøm per aksje h kr 89,6 116,1 98,1 97,8 36,8 18 Avsatt utbytte per aksje kr 48,0 100,0 28,9 23,0 20,0 Personale 19 Antall årsverk per i Personalkostnadsprosent j (%) 29,4 28,2 28,1 25,8 26,3 Produksjons- og markedsforhold 21 Solgte GRP TV 2 k TV 2-konsernets daglige nettodekning l % TV 2s daglige nettodekning m (%) TV 2s seerandel i riksuniverset n (%) 29,4 30,0 29,5 32,2 31,4 25 Kommersiell seerandel o (%) 63,2 65,3 63,8 67,2 65,1 26 Gjennomsnittsnordmannens daglige TV 2-forbruk p min Brukere TV 2 Nettavisen q Unike ukentlige brukere TV 2 tekst-tv r Noter a) Driftsresultat / Driftsinntekter. b) Årsresultat etter minoritetsinteresser / Driftsinntekter. c) Egenkapital og minoritetsinteresser / Totalkapital d) Årsresultat etter minoritetsinteresser / Gjennomsnittlig egenkapital. e) (Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader) / Gjennomsnittlig totalkapital. f) Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld. g) Årsresultat etter minoritetsinteresser / Gjennomsnittlig antall aksjer. h) (Ordinært resultat før skattekostnad + avskrivninger +/- endringer i netto pensjonsforpliktelse + / - andel resultat og mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper betalbar skatt) / Gjennomsnittlig antall aksjer. i) Omfatter årsverk fra selskaper der TV 2 Gruppen eier mer enn 50 prosent. j) Personalkostnader / Driftsinntekter. k) GRP = Gross Rating Points. 1 GRP tilsvarer 1% rating, dvs seere. l) Betegner andelen av befolkningen over 13 år som bruker et eller flere av konsernets innholdsprodukter (TV 2, TV 2 tekst-tv, TV 2 Nettavisen, TV 2 Mobil, Kanal 24) på en gjennomsnittlig dag. Kilde: TNS Gallup Forbruker & Media 4Q m) Betegner andelen av befolkningen over 13 år som bruker TV 2 på en gjennomsnittlig dag. Kilde: TNS Gallup Forbruker & Media 2005/2. n) Riksuniverset betegner den delen av befolkningen over 12 år som har tilgang på tv. Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel. o) Andelen av den totale seertiden brukt på de tre kommersielle kanalene TV 2, TVNorge og TV3. Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel. p) Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel. q) Viser unike ukentlige brukere over 13 år. Kilde TNS Gallup Forbruker & Media 2005/2. r) Kilde: TNS Gallups halvårlige Tekst-TV-undersøkelse. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT

8 Kåre Valebrokk Konsernsjef 8 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

9 Norge på et brett Det hender jeg får underlige spørsmål under TV 2 Gruppens resultatfremleggelser. Et av de underligste er følgende: Når starter dere avis? Jeg tok sannsynligvis munnen litt for full da jeg svarte. Men svaret ble i det minste klart nok: Aldri. Vi skal aldri starte avis. Til gjengjeld skal vi bli Norges største kommersielle aktør i den elektroniske medieverden. Aldri er et sterkt ord. Jeg føler meg like fullt trygg på at svaret var riktig. TV 2 Gruppens strategi er glassklar: Vi skal bli en stor aktør på alle tilgjengelige plattformer, men alle plattformene skal være elektroniske. Vi skal med andre ord ikke bli en trussel for tilveksten i norske skoger. Nå, ved inngangen til 2006, kan vi konstatere at vi er på god vei. Vi er størst på kommersielt TV, vi driver den tredje største nettavisen, vi er største leverandør av videoprodukter på internett (både til PC og TV-apparater), vi er en betydelig aktør på katalog- og rubrikkmarkedet. Vi er store på mobiltelefon og Kanal 24 vil forhåpentligvis gjøre oss til en viktig aktør også i radiomarkedet. Med denne strategi i bunnen er TV 2 Gruppen allerede blitt Norges største kommersielle mediehus. På en gjennomsnittsdag bruker 72 prosent av landets befolkning en eller flere av TV 2 Gruppens plattformer. Dette er 2,8 millioner personer over 12 år. Begrunnelsen for stadig å gå bredere i den elektroniske verden er enkel nok. Vi ønsker å nå flest mulig personer med TV 2 Gruppens innhold, slik at dyre rettighetskjøp (som rettighetene til norsk fotball, Idol o.l.) kan utnyttes mest mulig effektivt og økonomisk. Samtidig vil vi utnytte det faktum at de forskjellige plattformer har sin prime time på forskjellige tider av døgnet. Om kvelden hersker TV nokså enerådende, om morgenen før kl og mellom kl og er det radioen som gjelder mens de øvrige plattformene fordeler seg jevnere over døgnet utenom TVs prime time, men har likevel sin store tid om dagen. Dette er den redaksjonelle siden av saken. Også på annonsesiden er det viktig å være på flest mulig plattformer. Bare ved å ha flere plattformer kan vi holde et annonsebudskap varmt hele døgnet og dermed gi våre annonsører den effekt de etterspør. Speed to market er et velkjent begrep innen all markedsføring. Den som sitter på et nytt produkt vil ha størst mulig markedspenetrasjon før konkurrentene slipper til med tilsvarende produkter og etterspør derfor den raskeste og mest effektive måte å gjøre det på. TV 2 Gruppen er sannsynligvis den norske oppmerksomhetsleverandør som kan oppfylle et slikt ønske best. TV 2 Gruppen er i øyeblikket godt posisjonert for å delta i utbyggingen av det digitale bakkenettet sammen med NRK og Telenor. Fullt utbygd vil bakkenettet kunne nå hele den norske befolkning og dermed ytterligere øke gruppens totale distribusjon. Blant annet vil siste tilskudd til TV 2-familien, TV 2 Zebra og en planlagt filmkanal fordoble sin distribusjon. Vi regner derfor med at TV 2 Gruppen innen relativt kort til vil kunne nå over 80 prosent av den norske befolkning over 12 år i løpet av 24 timer. Det digitale bakkenettet åpner forøvrig for en rekke nye, kommersielle muligheter som TV 2 Gruppen planlegger å utnytte fullt ut. I TV 2 Gruppen ser vi lyst på markedsmulighetene i det nye året og regner med at vi til tross for flere store satsinger skal kunne klare å styrke vår allerede sterke posisjon i det norske mediemangfoldet. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT

10 Konsernledelsen Kåre Valebrokk Sjefredaktør/administrerende direktør Født 1940, sjef for TV 2-konsernet og sjefredaktør/administrerende direktør for tv-kanalen TV 2 siden oktober Tidligere journalist i blant annet Morgenbladet og VG. Sjefredaktør/administrerende direktør i Norges Handels- og Sjøfartstidende/Dagens Næringsliv fra Diplomøkonom fra BI. Er i dag styreleder for blant annet TV 2 Interaktiv, TV 2 Invest og Kanal 24, og sitter i styret for Norges televisjon. Rune Indrøy Konserndirektør informasjon og kommunikasjon Født 1964, konserndirektør i TV 2-konsernet siden januar Ansatt i TV 2 siden 1992, hvor han har vært nyhetsreporter, redaksjonssjef, informasjonssjef og informasjonsdirektør. Tidligere journalist i blant annet Askøyværingen, Bergens Tidende og Aftenposten. To perioder i TV 2-styret som ansattes representant. Er observatør i styremøtene i en rekke TV 2-selskaper. Øivind Johannessen Konserndirektør finans og økonomi Født 1952, konserndirektør i TV 2-konsernet siden januar Ansatt i TV 2 som økonomidirektør siden Tidligere forsker ved Chr. Michelsens Institutt, assisterende banksjef i Bergen Bank og økonomidirektør i Bergens Skillingsbank. Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Styremedlem i TV 2 Invest, TV 2 Interaktiv og TV 2 Rubrikk. Kjetil Nilsen Konserndirektør strategi og forretningsutvikling Født 1962, konserndirektør i TV 2-konsernet siden januar Administrerende direktør i TV 2 Interaktiv fra 1996 til Tidligere regionsansvarlig for IBM, hvor han var ansatt fra Siviløkonom fra Heriot Watt University, og jobbet i IBM fra , først med markedsføring, så som regionsansvarlig på Bergenskontoret. Sitter i styret for TV 2 Interaktiv, Norges televisjon, Kanal 24 og TV 2 Rubrikk. Bjørn Gunnar Rosvoll Konserndirektør salg og markedsføring Født 1967, konserndirektør i TV 2-konsernet siden januar Ansatt i TV 2 siden 1993, først som selger, siden som salgssjef, assisterende salgsdirektør og salgs- og markedsdirektør. Tidligere ansatt i CPC Foods. Utdannet ved Varehandelens Høyskole. Styremedlem i TV 2 Invest, TV 2 Interaktiv, Kanal 24 og Storm Weather Center. 10 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

11 TV 2 Gruppen i i hovedtrekk Sterkt annonsemarked gir styrket drift Sterk posisjon på tv-markedet, ny kanal lansert Svake resultater fra radio Sterk produktutvikling på Internett, solid trafikk- og omsetningsvekst Godt resultat fra interaktive medier Sikret attraktive rettigheter for tv, web-tv og mobil Økonomisk var 2005 et godt år for TV 2 Gruppen. Konsernet henter hovedparten av sine inntekter fra annonsemarkedet, og høy aktivitet i næringslivet og stor vekst i reklameomsetningen bidro til styrket drift i de fleste av våre virksomheter. Samtidig var det en betydelig økning i distribusjonsinntekter og ulike former for brukerbetaling. Driftsresultatet på 233 millioner er TV 2 Gruppens nest beste hittil. Både tv-kanalen TV 2, TV 2 Interaktiv, TV 2 Nettavisen, OB- Team og Storm Weather Center leverte rekordresultater i Konsernets samlede inntekter vokste med 9,5 prosent, mens kostnadsveksten var på 6,9 prosent. Underskuddet i Kanal 24 ble betydelig mindre enn i 2004, men selv om pilene peker i riktig retning både hva inntekter og lyttertall gjelder, er det fortsatt langt igjen til et nivå som gir grunnlag for lønnsom drift. TV 2 Gruppens virksomhet er konsentrert om tre forretningsområder: tv/radio, internett/interaktive medier og forretningsutvikling/investering. På flere områder innebar aktiviteten i 2005 strategiske gjennombrudd som har styrket TV 2 Gruppens posisjon som landets ledende elektroniske mediekonsern. Lanseringen av TV 2 Zebra og nye distribusjonsavtaler har styrket posisjonen på betal-tv-markedet. Kjøpet av rettighetene til norsk toppfotball vil gi viktige bidrag med tanke på målsettingen om å øke inntektene knyttet til distribusjon og brukerbetaling på flere plattformer. Fulldigitalisering av tv-distribusjonen er kostnadskrevende men like fullt nødvendig for å kunne utnytte de mulighetene som ligger i moderne tv-industri. Etter søknad fra Norges televisjon (NTV), der TV 2 Gruppen, NRK og Telenor eier 1/3 hver, besluttet myndighetene å utvide konsesjonsperioden til det digitale bakkenettet fra 12 til 15 år. NTV var eneste søker da konsesjonen ble utlyst på nytt. Vellykket produktutvikling har styrket konsernets posisjon på Internett, der både omsetningsvekst og trafikkutvikling har vært meget god i Godt år for TV 2 Økonomisk var 2005 et godt år for tv-kanalen TV 2, selv om det ble foretatt betydelige investeringer i TV 2 Zebra og den tøffe konkurransen medførte behov for ekstra investeringer i TV 2s sendeskjema på høsten. Økte reklame- og distribusjonsinntekter bidro til betydelig sterkere drift enn foregående år. Samtidig var kostnadsveksten relativt lav sammenlignet med 2004, som blant annet var preget av tung og meget vellykket satsing på Fotball-EM fra Portugal. Kombinasjonen av riksdekning og et variert programtilbud kjennetegnet av høy kvalitet, har gitt TV 2 en unik posisjon på det norske reklamemarkedet. Kanalen omsatte reklame for nesten 1,6 milliarder i TV 2 fikk god uttelling på en rekke store programsatsinger i fjor. Håndball-VM for menn og underholdningsprogrammene Senkveld, Jakten på kjærligheten, Rikets røst og Idol bidro med sterke markedsandeler. Kåringen av årets Idol hadde nesten 1,5 millioner seere og var både TV 2s mest sette program gjennom tidene og Norges mest sette tv-program i Konkurransen om tv-seerne er spesielt tøff i høstsesongen, da omsetningen av tvreklame er på sitt høyeste. TV 2 fikk noe lavere oppslutning enn forventet på et par av de nye programkonseptene høsten 2005, og maktet ikke å ta sin relative andel av annonseveksten. TV 2s seerandel i totalmarkedet ble 29,4 prosent, en marginal nedgang sammenlignet med 2004 men på linje med Den kommersielle markedsandelen ble 63,2 prosent, ned 2,1 prosentpoeng fra Sommeren 2005 kjøpte TV 2 Gruppen og Telenor eksklusive rettigheter til norsk toppfotball. Avtalen har en økonomisk ramme på en milliard, og omfatter seriefotballen til og med 2008 og cup og hjemlige landskamper til og med For TV 2 er avtalen med på å befeste kanalens posisjon som Norges fotballkanal nummer én. Fotballavtalen innebærer at det skal produseres langt over 200 fotballkamper årlig. Høsten 2005 ble det derfor besluttet å bygge opp kapasiteten i TV 2s heleide datterselskap OB-Team, som driver med teknisk tv-produksjon. Beslutningen er også motivert av et ønske om å motvirke monopoltendenser i det skandinaviske markedet for teknisk tv-produksjon. Hovedtall TV 2- konsernet* Tilgang til attraktive tv-rettigheter er kanskje den største utfordringen for en frittstående tv-kanal i et lite land. TV 2 har utviklet et godt samarbeid med flere nordiske tv-kanaler, og kjøpte i 2005 blant annet rettighetene til Fotball-VM for menn til og med 2014 i samarbeid med NRK. Samarbeidet med svensk TV4 ble formalisert gjennom dannelsen av det felles selskapet Nordic World, som skal drive med kjøp, salg og distribusjon av rettigheter. Selskapet har inngått en samarbeidsavtale med finsk MTV3. Den nye avtalen med en av USAs fremste leverandører av kvalitetsfilm og tvserier, CBS Paramount, er også viktig for TV 2. Denne avtalen ble inngått i samarbeid med dansk TV2 og svensk TV Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Driftsmargin (EBIT) 9,8 % 12,0 % Årsresultat Årsverk * Alle kronebeløp i mill kr TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT

12 Markedsandeler i riksuniverset 12 +, prosent TV 2 29,5 30,0 29,4 NRK1 40,2 40,7 40,1 NRK2 3,4 3,4 3,8 TVNorge 10,4 9,5 11,0 Kommersielle seerandeler i riksuniverset 12 +, prosent Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel TV 2 63,8 65,3 63,2 TVNorge 22,3 20,7 23,6 TV3 13,8 13,9 13,1 TV3 6,4 6,4 6,1 Andre 10,2 10,0 9,6 Kilde: TNS Gallup TV-meter-panel TV 2 Zebra lansert Lanseringen av TV 2 Zebra høsten 2005, var et viktig skritt for å styrke tilstedeværelsen på et betal-tv-marked som i omsetning allerede er større enn markedet for tv-reklame. TV 2 Zebra sender sport og underholdning, og retter seg mot en noe yngre og mer kommersielt publikum enn allmennkanalen TV 2. TV 2 Zebra distribueres i kabelnett og over satellitt, og har en teknisk dekning i befolkningen på 60 prosent. I 2006 og videre fremover vil TV 2 Zebra ha et betydelig tilbud av norsk toppfotball, noe som klart kan bidra til å øke oppmerksomheten rundt kanalen ytterligere. Svakt fra Kanal 24 TV 2-konsernets engasjement på radiomarkedet har sammenheng med den strategiske verdien av å være tilstede i alle viktige distribusjonskanaler. TV 2 Gruppen økte eierandelen i den kommersielle radiokanalen Kanal 24 høsten 2005, og har nå 51,6 prosent av aksjene i selskapet. Etter en tøff start i 2004, ble 2005 et omstillingsår for Kanal 24, med ny programprofil og restrukturering av organisasjonen. Reposisjoneringen har begynt å gi resultater i form av økte lyttertall og stigende reklameinntekter. Omsetningen økte med 22 prosent i 2005, og gjennomsnittlig daglig lytterdekning vokste med ett prosentpoeng til 8,2 prosent. Det tilsvarer lyttere, opp fra Målt i antall lyttere var det ingen andre norske radiokanaler som vokste mer i Samtidig sank den gjennomsnittlige lyttertiden, slik at Kanal 24s markedsandel er uforandret i forhold til året før. Sterk posisjon for TV 2 Nettavisen Veksten i omsetning av nettreklame var formidabel i 2005, og Internett passerte både radio og utendørsreklame som distribusjonskanal for merkevareannonser. Med 41 prosents økning av reklameinntektene, tok TV 2 Nettavisen sin relative andel av omsetningsveksten. Samkjøringen TV 2 Nettavisen er etablert som landets tredje største innholdsdrevne nettsted, og det ble i 2005 gjort betydelige investeringer i nye produkter for å opprettholde og styrke denne posisjonen. Internettmarkedet modnes, konkurransen blir tøffere og annonsørenes krav til mediet øker, både med hensyn til dekningsgrad og målgruppeinnretning. TV 2 Nettavisen gjorde derfor betydelige investeringer i redaksjonelle produkter i 2005, blant annet med underholdningsportalen Side2, som ble lansert i januar. Livsstils- og kjendisprofilen traff i markedet fra dag én, og allerede høsten 2005 hadde Side2 over unike ukentlige brukere. For TV 2-konsernet er det et klart konkurransefortrinn å være etablert som nummer én på dette stoffområdet, der flere norske medieaktører har varslet nye satsinger i nær fremtid. Nisjeproduktet NA24.no, som utelukkende satser på nyheter fra politikk og næringsliv, hadde unike ukentlige brukere bare etter en måneds drift, og er etablert som et av de største nettstedene i sin sjanger. TV 2 Nettavisen gikk med overskudd for andre år på rad, men kostbar produktutvikling medførte at driftsmarginen ikke ble høyere enn 4,7 prosent. For ytterligere å kunne utnytte den omfattende redaksjonelle aktivitet som drives i konsernets internett- og tekst-tv-redaksjoner, etablerte TV 2 Nettavisen nyhetsbyrået Nyhetsagenten i starten av I tillegg til konsernets egne medier, leverer Nyhetsagenten byråtjenester til blant annet Aftenposten og 74 Fjord1-ferger. TV 2 Gruppen er godt posisjonert for videre vekst på et internettmarked som er i rivende utvikling. TV 2 Nettavisen og TV 2 Interaktiv har de siste årene hatt felles ledelse og virksomhetsområder som i stor grad har overlappet selv om de formelt har vært organisert i to ulike selskaper. I januar 2006 ble TV 2 Nettavisen fusjonert inn i TV 2 Interaktiv, som dermed fremstår som landets ledende tilbyder av internettprodukter og interaktive innholdstjenester. Sterkt fra TV 2 Interaktiv TV 2 Interaktiv leverte tidenes beste driftsresultat i 2005 med 14,6 millioner. Inntektene økte med 12,8 prosent, mens kostnadsveksten var på 5,5 prosent. Selskapet driver en omfattende virksomhet knyttet til blant annet interaktivt tv, tekst-tv, teletjenester, web-tv/ip-tv og mobile innholdstjenester. I 2005 var det særlig det interaktive tv-konseptet Sonen og teleinntekter knyttet til TV 2-programmer som Idol og Vil du bli millionær?, som bidro til resultatveksten. Selskapet er godt posisjonert også på andre områder der det forventes sterk omsetningsvekst de nærmeste årene. 12 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

13 Daglig lytterdekning 2005, prosent Ukentlige brukere, 12 + Kanal 24 8,2 NRK P1 38,0 NRK P2 7,5 NRK P3 9,1 P4 22,5 Radio 1 Storby 6,8 Kilde: TNS Gallups radioundersøkelse TV 2* Kanal 24* TV 2 Nettavisen* TV 2 Mobil** TV 2 tekst-tv*** TV 2 web-tv**** Kilder: *Forbruker & Media 2005/2 **Forbruker & Media 4Q 2005 ***TNS Gallups tekst-tv-undersøkelse ****Måling fra TNS Gallup januar 2006 Undersøkelser fra TNS Gallup viser at over 10 prosent av befolkningen allerede bruker mobile innholdstjenester ukentlig. I 4. kvartal 2005 hadde TV 2 Mobil nesten ukentlige brukere. TV 2s web-tv er bygd opp som markedsleder basert på TV 2-konsernets omfattende tilgang til levende bilder. Det er i 2005 foretatt investeringer og inngått strategiske samarbeidsavtaler for å opprettholde konsernets posisjon på dette området. Det er ventet generelt stor satsing på ip-tv i Norge i 2006, og konkurransen vil etter alt å dømme øke betydelig. Den teknologiske utviklingen muliggjør nå langt mer avanserte tv-tilbud av stadig høyere kvalitet distribuert via internett og bredbånd, og internasjonale analyseselskaper, deriblant anerkjente Screen Digest, spår en nærmest eksplosiv vekst i antall ip- og web-tv-abonnenter de nærmeste årene. Det er derfor viktig for TV 2 Gruppen å innarbeide denne plattformen i konsernets samlede tilnærming til tv-markedet. Ved inngangen til 2006 offentliggjorde TV 2 Interaktiv og A-pressen et samarbeid om en ny søke- og katalogtjeneste på internett. Tjenesten tar utgangspunkt i TV 2- katalogen, og har som målsetting å skape et konkurransedyktig produkt på det lokale søke- og katalogmarkedet. Markedet for online søk og katalogoppføringer i Norge er preget av tøff konkurranse med flere etablerte aktører, men kombinasjonen av sterke lokale medier og TV 2s nasjonale kanaler, kan gi et konkurransefortrinn. TV 2 tekst-tv har nesten to millioner ukentlige brukere, og salg av annonser til dette mediet utgjør en betydelig inntektskilde for TV 2 Interaktiv. Et fremtidsrettet mediekonsern På kort sikt er TV 2 Gruppens lønnsomhet i stor grad avhengig av utviklingen på reklamemarkedet og TV 2s posisjon på det kommersielle tv-markedet. Det er generelt positive utsikter for norsk økonomi for 2006, og det forventes fortsatt vekst i reklameomsetningen. Samtidig er det forventet at Internetts andel av reklameomsetningen vil øke ytterligere, og det er viktig for TV 2 Gruppen å opprettholde den sterke posisjonen som er etablert på nettet. På lengre sikt vil konsernets resultater i større grad avhenge av posisjonen på markedet for betal-tv og andre former for brukerbetaling. Kjøpet av de eksklusive rettighetene til norsk toppfotball er viktig for hele konsernet, ettersom avtalen omfatter både fri-tv, betaltv, internett og mobil. Avtalen er et viktig ledd i konsernets strategiske målsetting om å øke inntektene knyttet til distribusjon og brukerbetaling. Fulldigitalisering av distribusjonen er viktig for TV 2 Gruppen, både fordi det åpner for bedre utnyttelse av knappe frekvensressurser, billigere distribusjon, satsing på flere kanaler og utvikling av nye innholdstilbud. Stortinget ga klarsignal for utbygging av et digitalt bakkenett allerede i februar 2004, og selskapet Norges televisjon (NTV), der TV 2 Gruppen, Telenor og NRK eier 1/3 hver, var eneste søker da konsesjonen ble lyst ut for andre gang våren Det er ventet at Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet vil tildele NTV konsesjon våren I november stiftet de tre NTV-eierne selskapet NTV Pluss, som skal ta hånd om betal-tv-operasjonen i bakkenettet. Det ble i 2005 gjort betydelige investeringer i digitalisering av tv-produksjonen. På hovedkontoret i Bergen er analog produksjonsteknologi erstattet av et digitalt nyhetsrom, og Oslo står for tur i Det bygges nytt studio i Bergen i 1. kvartal 2006 med tanke på parallelle studiosendinger på flere kanaler, og linjekontrollen er rustet opp for å takle økt aktivitet. En ny hovedkontroll med kapasitet til utspilling av 8-9 tv-kanaler ferdigstilles i TV 2 er i ferd med å gjennomføre omleggingen til et fulldigitalisert mediehus basert på moderne og fremtidsrettede løsninger. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT

14 Se på meg! Det handler om å vise seg fra sin beste side. Om å bli sett. Reklamemarkedet er en oppmerksomhetsøkonomi. I Norge i dag kan ingen skape full oppmerksomhet raskere og mer effektivt enn TV 2 Gruppen. Her kan annonsørene kurtisere befolkningen 24 timer i døgnet. 14 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

15 Ring 02255! Hele Norge. Døgnet rundt. På alle plattformer. Det er mantraet og hovedårsaken til TV 2 Gruppens solide inntak av kosttilskudd de siste årene. For vi har vokst kraftig. Vi har muskler å vise frem. TV-kanalen TV 2 trimmes stadig for å holde posisjonen som den sterkeste mannen på det kommersielle tv-markedet. Vi har også vokst gjennom oppkjøp og nyetableringer. Vi overtok Nettavisen i 2002 og kjøpte oss inn i Kanal 24 året etter. Det siste året har nye merkenavn som TV 2 Zebra, Side2 og NA24 kommet til. Noen voksesmerter har det blitt, men ikke mer enn forventet. Hele Norge. Døgnet rundt. På alle plattformer. Det er mantraet. Vi lever hele døgnet Vi vil gi forbrukerne det beste innholdet på alle elektroniske medieplattformer 24 timer i døgnet. For annonsørene skal det en vakker dag bare være nødvendig å ringe et telefonnummer for å nå hele Norges befolkning maksimalt effektivt Hårete målsettinger, men på ingen måte urealistiske. TV 2 Gruppen er allerede landets største kommersielle mediehus. På en gjennomsnittsdag bruker 72 prosent av befolkningen et eller flere av TV 2 Gruppens produkter. Det betyr 2,8 millioner mennesker over 12 år. For at annonsørene skal få gode resultater, er det viktig at budskapet havner på riktig plattform. Der står TV 2-konsernet i en særstilling som annonseformidler. Produktene våre lever hele døgnet. Vi sitter på ulike mediekanaler som har sine styrker i ulike deler av mediedøgnet. Sa du morgen? Middag? Kveld? Eller er du et nattdyr? Vi tilbyr annonsørene to tv-kanaler, tekst-tv, bredbånds-tv, radio, mobil og flere ulike nettsteder som har høy brukeroppslutning som fellesnevner. Var det nattdyr du sa? Da prøver vi radio. Eller internett, interaktivt tv eller mobil, for den saks skyld. Vi får budskapet ut i riktig tid i den kanalen det hører hjemme. Smittende gjestfrihet Den store rekkevidden er selvsagt en av hovedårsakene til TV 2s suksess på markedet for tv-reklame. Vi når inn i stuene til utrolig mange nordmenn på en gang. Vel så viktig er det at disse ønsker oss hjertelig velkommen. For den gjestfriheten smitter over på annonsørene. Det er ikke uten grunn at TV 2 er den tv-kanalen som har de mest lojale reklameseerne. Det er ikke hos oss de setter på kaffen i reklamepausen. Gjennom et solid programtilbud har TV 2 skapt et unikt miljø for annonsørene. Et positivt miljø, et variert miljø og fremfor alt et miljø kjennetegnet av kvalitet. Annonsørene kan føler seg hjemme, enten de liker tundra eller tropesol. Denne kombinasjonen av høy dekning og kommersiell miljøskaping ønsker vi å gjøre gjeldende for hele konsernet. Og vi lykkes langt på vei. Flere og flere annonsører ønsker å bruke større deler av Norges mest effektive markedsføringsmaskin. Vi utvikler stadig nye annonsekanaler, og hjelper kundene inn der de hører hjemme. Antilopen gjør seg best på savannen. Isbjørnen er neppe i sitt ess i 45 pluss. Men tilbake til utgangspunktet. Hele Norge. Døgnet rundt. På alle plattformer. Det er dit vi skal, og det er dit vi er på vei. Enten du ønsker å speed-date hele befolkningen eller skape et mer langvarig forhold til utvalgte deler av den TV 2 Gruppen er ingen dum plass å starte. Det er bare å ringe Unike daglige brukere, 12 +* TV 2 Gruppen totalt TV TV 2 tekst-tv TV 2 Nettavisen Kanal TV 2 Mobil Kilde: Forbruker & Media 4Q 2005 * Alle tall rundet av til nærmeste 1000 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT

16 I tykt og tynt Fotballsupporternes våte Tippeligadrøm har blitt virkelighet. For første gang i Europa blir samtlige kamper fra en liga sendt direkte og i fullverdig tv-produksjon. Fotballsatsingen til TV 2 og TV 2 Zebra lar deg følge laget ditt i tykt og tynt uten å reise land og strand rundt. 16 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

17 Genistrek eller galskap? Galskap, mente noen. Genistrek og full seier for TV 2, hevdet andre. Meningene har vært mange og delte om sommerens rekordkjøp av den norske toppfotballen. At interessen for norsk fotball er både høy og stigende, er det ingen som bestrider. Men prislappen? Rett skal være rett: En milliard er fryktelig mange penger. Og selv om Telenor vil dekke sin del av regningen, er 650 millioner noen kroner det óg. Til gjengjeld får vi rikelig med fotball for disse kronene. Vi får full tilgang til den idretten nordmenn er mest opptatt av sju måneder i året. 182 eliteseriekamper hver sesong. Full dekning av cupen med finalesøndagen som årlig og ubestridt rosin i en ellers fyldig fotballpølse. Toppserien for kvinner, 1. divisjon menn og ikke minst samtlige bataljer landslaget utkjemper på norsk jord. Vi skal følge Åge Hareides menn til Fotball- EM i 2008 og enda lenger. Fotballavtalen betyr både festmat og daglig brød i flere år fremover. Tenåring i fotballrus Hos tenåringen TV 2 spratt champagnekorkene i taket da avtalen var i havn. Det var en langsiktig målsetting som ble innfridd; oppfyllelsen av et ønske TV 2-sporten hadde hatt siden kanalen gikk i kortbukser. Bakgrunnen for jubelen var selvsagt denne: En mer attraktiv tv-rettighet får du ikke i Norge. Posisjonen som fotballkanal nummer én var befestet. Rollen som viktig nasjonal tv-kanal ytterligere styrket. Nedtellingen til 9. april og T-dagen dagen da Tippeligaen 2006 sparkes i gang er for lengst startet. Produksjonskapasiteten er rustet opp til et helt nytt nivå. De beste kommentatorene er på plass i tospann med de dyktigste fagfolkene. Vesentlige detaljer pugges og noen uvesentlige. Visste du forresten at Kaizer-vokalist Janove Ottesen er sønn av tidligere Brynespiller Rune Ottesen, som scoret seks mål for Bryne i 1977-sesongen? Ingenting overlates til tilfeldighetene når TV 2-konsernet forbereder seg på å gjøre norsk toppfotball tilgjengelig for befolkningen i en skala vi aldri før har sett. Hver uke skal det sendes en tippeligakamp på allmennkanalen TV 2 og to på TV 2 Zebra. TV 2s lillesøster kunne knapt fått bedre klær å vise seg frem i i kampen om oppmerksomhet på et tv-marked der tilbudene står i kø. Følg ditt lag i tykt og tynt I tillegg til det historisk omfangsrike tilbudet av norsk fotball på fri-tv, bruker vi løssalgs-tv eller abonnements-tv for å gjøre hver eneste kamp tilgjengelig for de som vil følge sitt lag i tykt og tynt. Også her er det TV 2 Zebra som skal porsjonere ut godbitene. Men også andre deler av TV 2s nærmeste familie ser lyst på å få fotballen i hus. Rettighetsavtalen vil gi positive ringvirkninger i hele konsernet. Tromsøsupporteren som vil starte 2006-sesongen med Molde-Tromsø i stedet for det TV 2-sendte oppgjøret Vålerenga- Odd, vil oppdage at TV 2s web-tv virkelig lever opp til slagordet Se hva du vil når du vil. For TV 2 Interaktiv, som skal holde konsernets web-tv-satsing i etablert angrep samtidig som den teknologiske utviklingen slipper stadig flere konkurrenter inn på banen, kunne ikke fotballavtalen ha kommet mer beleilig. Selskapet skal også tilrettelegge fotballen for mobil via TV 2s wap-portal. At bortimot mobilbrukere kjøpte bildene av Arni Gautur Arason og årets keepertabbe i 2005, viser sannsynligvis bare en flik av interessen. Med større utbredelse av 3G-telefoner, vil også dette potensialet bli realisert. Et digitalt liv etter døden Produksjon av en slik mengde fotballbilder er ingen liten utfordring. Produksjonsvolumet krever investering i ny teknikk, opplæring av mannskap og planleggere som holder tunga beint i munnen. For ikke å bli avhengig av eksterne krefter, besluttet vi høsten 2005 å ruste opp OB-Team, TV 2s heleide datterselskap for teknisk tv-produksjon. Det ble investert i to nye produksjonsbusser, og jakten på tilgjengelig utstyr stoppet i alle fall ikke før Brenner-passet. Med fire hypermoderne tv-busser, blir OB-Team nå den største aktøren på utendørs kringkasting i Norge. At oppbygging av ny kapasitet også bidrar til å øke konkurransen innen teknisk tv-produksjon, får være et ekstra pluss i regnskapet og kan gi en langsiktig effekt som ikke er til å kimse av. Alle fotballgodbitene må ha et tilholdssted også etter at den flyktige tilværelsen som direktesendt bilde er over. Vi er glade for at TV 2 fikk tilslaget i anbudskonkurransen om å lage det nye fotballarkivet for Norges Fotballforbund. Det sikrer hvert spark et verdig liv etter døden. Fotballavtalen I juni 2005 kjøpte TV 2 Gruppen og Telenor de eksklusive rettighetene til norsk toppfotball. Avtalen omfatter seriefotballen til og med 2008 og cup og hjemlige landskamper til og med Rettighetene gjelder formidling av levende bilder på tv, internett og mobil. Ingen fasit mandag morgen Så tilbake til spørsmålet som ble stilt innledningsvis. Genistrek eller galskap? Sannsynligvis ingen av delene. La oss kalle det en kalkulert risiko. Prisen er høy, ingen tvil om det, men produktet er attraktivt og kom under hammeren på et tidspunkt da både teknologisk utvikling og økt konkurranse gjorde at timingen var perfekt for flere av TV 2 Gruppens virksomheter. Svaret kommer uansett ikke i april Heller ikke i november eller ved slutten av neste sesong. Fasiten har vi først når vi ser kan se tilbake på hvordan fotballavtalen virket inn på TV 2-konsernets posisjoner både på etablerte og nye markeder. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT

18 Varsko her! Klekking av egg og etablering av tv-kanaler handler begge om timing. Som hun sa, kjerringa som ruget på Mumle Gåsegg: Du kom ikke ut av egget før du kunne pipe, du heller! I 2005 var turen kommet til TV 2 Zebra, og det stopper neppe der. Når tiden blir moden, banker det på skallet igjen. 18 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

19 På bred front Lanseringen av TV 2 Zebra markerer en viktig merkestein på veien mot et flerkanalsystem i TV 2-regi. Strategien er ikke ny, den har vært under bearbeiding lenge. Sterke krefter, både på tv-markedet og i den teknologiske utviklingen gjorde at høsten 2005 var tiden moden for å realisere del én av en langsiktig satsing. Distribusjonsforskjellene mellom de ulike kanalene er i ferd med å forsvinne. Denne utvikling vil skyte ytterligere fart gjennom etableringen av det digitale bakkesendernettet. Det betyr større kamp om reklamekronene og mer skreddersydde produkter for smalere målgrupper. Flere kanaler betyr økt styrke i kampen om seere, rettigheter og reklameinntekter. Allerede i dag har mellom 60 og 70 prosent av befolkningen tilgang til minst 20 tv-kanaler, samtidig som økt bredbåndsdistribusjon gir en nærmest eksplosjonsartet utvikling av tv-like tilbud. Flere av de tradisjonelt brukerbetalte kanalene satser nå også i reklamemarkedet. Utviklingen av mer avansert sluttbrukerteknologi fører til at forbrukeren får en helt ny kontroll over eget mediekonsum. Noen av de teknologiske nyvinningene er også en direkte trussel mot selve reklame-tv-modellen, fordi den gir brukeren anledning til å filtrere vekk reklamen eller bestille programmer fra et bibliotek uavhengig av kringkasternes sendeskjema. Plattform for videre vekst Det er med andre ord lett å henfalle til en slags ufrivillig elendighetsbeskrivelse når nødvendigheten av nye kanaler skal forklares. Derfor er det viktig å understreke at for TV 2 Gruppen er ikke flere kanaler et defensivt tiltak, men først og fremst en mulighet til å satse offensivt både på nye jaktmarker og på etablerte markeder der vante grenser gås opp på ny. Flere kanaler betyr økt styrke i kampen om seere, rettigheter og reklameinntekter. Og ikke minst det betyr en plattform for å kapre andeler på markedet for betal-tv. Mens veksten i omsetning av tv-reklame har flatet noe ut de siste årene, kan betal-tvmarkedet vise til en formidabel vekst. Etter alle solemerker passerte betal-tv omsetningen av tv-reklame i Det betyr ikke at reklamemarkedet blir mindre viktig for TV 2 Gruppen, konsernet henter fortsatt rundt 9/10 av inntektene fra annonsemarkedet, og i en sterk økonomi vil det fortsatt være stor etterspørsel etter effektive annonsekanaler. Men vi må ta hensyn til at gresset i en forstand er grønnere på den andre siden av gjerdet: veksttakten er høyest på abonnements- og løssalgs-tv og forbrukerne er villige til å bruke stadig mer penger på å skaffe seg den tv-tilbudet de har mest lyst på. Markedene for reklamefinansiert tv og brukerbetalt tv vil leve side om side, og de vil flettes i hverandre. For TV 2-konsernet er det en naturlig målsetting å markere seg på begge sider av gjerdet. Dyrt å lage tv i Norge TV-rettigheter er dyrt i Norge, ikke minst fordi sentrale rettighetshavere har en tendens til å betrakte Skandinavia som et enkelt tvmarked. Nå er det heldigvis en myte at så mange tror Norge er hovedstaden i Stockholm, men det norske tv-markedets marginale posisjon i internasjonal sammenheng byr på utfordringer. Det understreker ikke minst behovet for skandinaviske allianser og muligheten til å utnytte omfangsrike rettighetspakker på flere plattformer enn allmennkanalens. Relativt sett er det også mye dyrere å drive med tv i Norge enn i andre land ikke bare fordi vårt generøse tilfang av høye fjell og dype daler gjør at distribusjonen er kostbar, men også fordi det koster like mye å lage programmer for 4,5 millioner nordmenn som for 60 millioner briter. Samtidig understreker prisen på den norske toppfotballen med all mulig tydelighet en utvikling som har pågått i lengre tid: Veksten i reklameinntekter holder på ingen måte tritt med prisutviklingen på sentrale tv-rettigheter. En kombinasjon av brukerbetaling og reklameinntekter blir derfor nødvendig for å finansiere videre utvikling av innhold og rettighetskjøp for TV 2 Gruppen. For å skape økonomi i fotballavtalen og nyttiggjøre oss det volumet rettighetene innebærer, vil vi bruke avtalen både til å styrke allmennkanalen TV 2 i kampen om de store seermassene, til å etablere TV 2 Zebra på markedet og til å hente inntekter fra de mest fotballinteresserte seerne gjennom løssalgs-tv og satsing på web-tv. Krever tålmodighet Det er de færreste forunt å starte en ny tvkanal og få høyere inntekter enn kostnader i første driftsår, og TV 2 Zebra kommer da også til å påvirke konsernets resultat i negativ retning i Det koster å få gjennomslag for et nytt tilbud hos et kresent tv-publikum. Men satsingen kommer til å gi positive effekter på sikt og vi ser ikke bort fra at det vil finnes enda en merkestein på veien mot flerkanalsystemet før neste årsrapport går i trykken. Aktører i ulike ender av næringskjeden har lagt press på den redaktørrollen TV 2 og andre tv-kanaler tradisjonelt har hatt. Ved å utvikle en attraktiv bukett av kanaler som kan nyttiggjøre seg rettigheter på ulike plattformer ved hjelp av ulike inntektsmodeller, styrker vi posisjonen på tv-markedet. Vi vil selvsagt ha innflytelse på pakkingen og distribusjonen av TV 2s produkter, og vi vil ha en rettmessig andel av de inntektene vi genererer for distributørene. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT

20 Morgendagens medier Ingen trenger tenkehette for å skjønne at morgendagens mediebruk blir mer mangfoldig enn dagens. Men det kan hjelpe å være litt Petter Smart når ny teknologi og nye ideer skal omdannes til gode inntektsmuligheter. Sånn at også Onkel Skrue blir fornøyd. 20 TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

21 Trendspeider med tekno-teft Sentrale deler av TV 2-konsernets forretningsutvikling skjer i TV 2 Interaktiv. Der drives det butikk samtidig som det lekes med ny teknologi. Vi kunne snakket en del om first movers, emerging markets, katalysatorer og målgruppeinnretning, men i bunn og grunn dreier virksomheten seg om å servere norske mediebrukere innhold de har lyst på i de mediekanalene de ønsker. Etter fusjonen med TV 2 Nettavisen i januar 2006, er TV 2 Interaktiv Norges ledende aktør innenfor Internett og interaktive innholdstjenester. Produktspekteret er stort, det går fra web til wap via en rekke spennende omveier. Selskapet tjener gode penger både på annonseformidling og brukerbetaling. Nordmenns mediebruk blir stadig mindre avhengig av tid og sted. Den teknologiske utviklingen gjør at nordmenns mediebruk blir stadig mindre avhengig av tid og sted. Bruken av Internett og mobilt medieinnhold skyter fart, personlige videoopptakere (PVR) og DVD-opptakere gir sluttbrukerne større kontroll. Kompetansen som tilrettelegger av individuelt tilpasset innhold blir mer og mer viktig. Rett i nettet Omsetningen av nettreklame har skutt i været de siste årene. Internett etablerer seg som den tredje største mediekanalen for annonseformidling etter tv og avis. Derfor er det gjort store investeringer for å styrke konsernets nettsatsinger. Etablerte merkevarer som TV2.no og Nettavisen har fått selskap av underholdningsportalen Side2 og NA24, som satser på politikk og næringsliv. Satsingen koster, men gir resultater. Samkjøringen TV 2 Nettavisen er nå landets tredje største nettsted drevet av redaksjonelt innhold, og har over en million ukentlige brukere. Miksen av seriøse nyheter og reinspikka underholdning har sikret TV 2-konsernet en betydelig del av reklameveksten. Se hva du vil når du vil Hvis premieren på et populært TV 2-program hadde seere, ville det fortsatt være et solid flertall av befolkningen som ikke fikk det med seg. Noen var kanskje ikke interessert, men hva med alle dem som satt på flyet, skiftet dekk på bilen, var i middagsselskap eller av andre grunner ikke fikk sett det? Dette var utgangspunktet for at TV 2 Interaktiv ble Norges første tilbyder av web-tv individuelt tilpasset tv på det tidspunktet det passet brukeren. Ved hjelp av konsernets rikholdige arkiv av sport, nyheter og underholdning, er selskapet blitt landets ledende tilbyder av bredbånds-tv. I dag er det ikke lenger nok å sende om igjen det som gikk på tv, nå tilbys også det tv-programmet ikke hadde plass til eller det du snart får se på tv. Dramaserien Hotel Cæsar, et av de viktigste lokomotivene i TV 2s sendeskjema, får du nå på bredbånds-tv før det sendes på TV 2. TV 2s web-tv har allerede ukentlige brukere. For TV 2 Gruppen er det viktig å ta vare på denne posisjonen. Om få år kommer nett-tv til å stå bak en betydelig del av den samlede tv-distribusjonen, i Norge som i resten av Europa. Derfor er det viktig at TV 2 Gruppen fortsetter å sikre rettigheter som kan utnyttes på tvers av teknologiske plattformer som fotballavtalen fra 2005 er et eksempel på. Det er også naturlig at bredbånds-tv finner sin plass i konsernets samlede tilnærming til tv-distribusjon. TV 2 Interaktiv vil utnytte kompetansen som tilrettelegger av innhold og må finne sammen med gode alliansepartnere i et bredbåndsmarked med stadig flere aktører. Selskapets styrke er først og fremst muligheten til å skreddersy produkter for ulike distribusjonsteknologier. Mobil ungdomskilde Forventningene til mobilen som mottaker av avansert medieinnhold spriker i alle retninger. Teknologien er allerede en suksess, men mobilevangelistene har selskap av minst like mange pessimister som mener 3G-mobilen vil floppe kommersielt. For TV 2 Interaktiv er det uansett mange grunner til å satse på mobilt medieinnhold. Mobilen er ungdommens mediekanal. Allerede i dag bruker en av fem tenåringer mobilt medieinnhold ukentlig. Den som ikke setter seg inn i ungdommens medievaner, vil oppleve enhver ny trend som en overraskelse. Samtidig er mobilt medieinnhold viktig fordi det gir en kanal inn til en målgruppe som normalt er vanskelig tilgjengelig for annonsørene. Allerede i dag bruker mer enn 10 prosent av befolkningen mobilt medieinnhold ukentlig. TV 2 Mobil har ukentlige brukere. Tekst-tv og telefoni TV 2 Interaktivs laboratorium for nye medier lever side om side med virksomhet preget av atskillig lavere sigarføring. Teksttv får sjelden gå i blitzregnet sammen med de virkelig hotte mediene, men er mer oppegående enn den brune dressen med de kraftige skulderputene skulle tyde på. TV 2s tekst-tv har høy brukeroppslutning og gir solid økonomisk avkastning. Hver uke har tjenesten nesten to millioner unike brukere. Telefonitjenester knyttet til TV 2-programmer som Idol og Vil du bli millionær? bidro sterkt til resultatveksten i Det samme gjorde det interaktive tv-konseptet Sonen, som utnytter ledig sendetid på TV 2 og TV 2 Zebra. TV 2 Interaktiv lukter på IP-telefoni og har egen musikkbutikk på nettet. Ikke alt kan vokse inn i himmelen, men en av selskapets oppgaver er å holde surfebrettet parat til de store bølgene kommer. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT

INNHOLD. Årsrapport 2005

INNHOLD. Årsrapport 2005 INNHOLD Årsrapport 2005 For å navigere i dokumentet trykker du på pilene frem og tilbake, eller tilbake til innholdsfortegnelsen. Trykk Esc for å avslutte. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Årsrapport 2005

Detaljer

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 3

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 3 VELKOMMEN TIL EN ÅRS- RAPPORT I FOTBALLENS TEGN. IKKE ALT HANDLET OM FOTBALL I 2006, MEN RETTIGHETENE TIL NORSK TOPPFOTBALL HAR VÆRT EN VITAMININNSPRØYTING FOR HELE TV 2-KONSERNET. DET HAR VÆRT TØFFE TAK,

Detaljer

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen AS Postboks 7222, 5020 Bergen - Telefon: 55 90 80 70 - Fax: 55 90 80 90 - info@tv2.no - www.tv2.no Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Dette er s strategi er å være en ledende leverandør av nyheter, informasjons-

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2005

INNHOLD. Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 For å navigere i dokumentet trykker du på pilene frem og tilbake, eller tilbake til innholdsfortegnelsen. Trykk Esc for å avslutte. 2 TV 2 ÅRSRAPPORT 2005 Årsrapport 2005 Dette er TV 2...04

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007

Pressemelding 23. august 2007. Regnskap per 1. halvår 2007 Pressemelding 23. august 2007 Regnskap per 1. halvår 2007 TV 2 Konsern Per 1. halvår Per 31.12 (NOK mill) 2007 2006 2006 (Regnskapsprinsipp) (IFRS) (NRS) (NRS) Driftsinntekter 1.266,4 1.134,2 2.313,8 Driftskostnader

Detaljer

Innhold. Fakta om P4: P4 -Det Digitale Mediehus

Innhold. Fakta om P4: P4 -Det Digitale Mediehus Årsrapport 2000 Innhold Fakta om P4: 15. januar 1993 fikk P4 Radio Hele Norge konsesjon av Kulturdepartementet for etablering og drift av riksdekkende reklamefinansiert radio. Nå består P4 Det Digitale

Detaljer

PROGRAMOMRÅDET TELE- OG MEDIEØKONOMI

PROGRAMOMRÅDET TELE- OG MEDIEØKONOMI Arbeidsnotat nr. 01/09 Markedssvikt i TV-markedet og behovet for offentlige kanaler - sett i lys av digitaliseringen av bakkenettet av Johanne Reiestad Lerbrekk SNF prosjekt 1304 Seamless infrastructures,

Detaljer

Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer

Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer Denne analysen søker å beskrive endringskrefter i mediebransjen, og vurdere hvilken virkning endringene kan få for NJs medlemmer. Hovedvekten er

Detaljer

Styrket våre to pilarer Mobil og nettbrett

Styrket våre to pilarer Mobil og nettbrett ÅRSRAPPORT 2010 Innhold side 3 Konsernsjefen side 5 Nøkkeltall side 9 Virksomhetsbeskrivelse side 53 Samfunnsansvar side 62 Eierstyring og selskapsledelse side 87 Aksjonærinformasjon side 96 Årsberetning

Detaljer

TV 2 - Postboks 7222-5020 Bergen Telefon 55 90 80 70 - Telefax 55 90 80 90 post@tv2.no - www.tv2.no ÅRSBERETNING 1998

TV 2 - Postboks 7222-5020 Bergen Telefon 55 90 80 70 - Telefax 55 90 80 90 post@tv2.no - www.tv2.no ÅRSBERETNING 1998 TV 2 - Postboks 7222-5020 Bergen Telefon 55 90 80 70 - Telefax 55 90 80 90 post@tv2.no - www.tv2.no ÅRSBERETNING 1998 Ansvarlig redaktør: Rune Indrøy - Redaktør: Øystein Rygg Haanæs - Grafikk: Ane Nyrerød

Detaljer

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13 NetCom 2003 Innhold: Historikk 2 Dette er NetCom 2 Milepæler i 2003 5 Nøkkeltall 6 Med kunden som sjef 8-10 Skaper konkurranse 11 Trådløst - selvfølgelig 12-13 Har ikke savnet fasttelefon én dag 14-15

Detaljer

Medieåret 2008-2009. Medieutvikling i Norge: Fakta og trender. medienorge

Medieåret 2008-2009. Medieutvikling i Norge: Fakta og trender. medienorge Medieåret 2008-2009 Medieutvikling i Norge: Fakta og trender medienorge Medieåret 2008-2009 Medieutvikling i Norge: Fakta og trender medienorge Medieåret 2008-2009 Medieutvikling i Norge: Fakta og trender

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS a ÅRSRAPPORT 2000 a a aaa aa aaa a a A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS INNHOLD Dette er A-pressen 2 Nøkkeltall 3 Begivenheter 4 Konsernsjefen 5 Årsberetning 7 Forretningsområder 15 Elektroniske

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93 ÅRSRAPPORT 2013 Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2013 2012 2011 Driftsinntekter 1 236 838 1 199 951 1 176 263 Driftsresultat 9 067 44 240 9 520 Resultat før skatt 5 567 40 092 10 823 Årets resultat

Detaljer

Tall i NOK 1 000 KONSERN 2014 2013 2012

Tall i NOK 1 000 KONSERN 2014 2013 2012 ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Tall i NOK 1 000 KONSERN 2014 2013 2012 Driftsinntekter 1 235 360 1 236 835 1 199 951 Driftsresultat (10 316) 9 067 44 240 Resultat før skatt (14 671) 5 567 40 092 Årets resultat

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Høydepunkter. Rekordomsetning for konsernet. Opplagsvinneren. Etablerte nett-tv. Økte til 8000

Høydepunkter. Rekordomsetning for konsernet. Opplagsvinneren. Etablerte nett-tv. Økte til 8000 NHST årsrapport 2006 Høydepunkter 2006 upstream 10ÅR 6 Upstream feiret sitt 10 års-jubileum med markeringer i Oslo, Singapore og Houston. Avisen hadde dessuten en økning i opplaget på syv prosent der opplaget

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Mediehus Skandinavia... 8 Mediehus Internasjonal... 22 Online rubrikk... 28 Samfunnsansvar... 38 Konsernstyret...

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Mediehus Skandinavia... 8 Mediehus Internasjonal... 22 Online rubrikk... 28 Samfunnsansvar... 38 Konsernstyret...

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 26,9 % 25,8 % 25,5 % Totalkapitalrentabilitet (%) 10,2 % 4,6 % 11,3 % Likviditetsgrad 0,97 0,93 0,98

Egenkapitalandel (%) 26,9 % 25,8 % 25,5 % Totalkapitalrentabilitet (%) 10,2 % 4,6 % 11,3 % Likviditetsgrad 0,97 0,93 0,98 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2011** 2010** Driftsinntekter 1 199 951 1 176 263 1 107 392 Driftsresultat 44 240 9 520 29 568 Resultat før skatt 40 092 10 823 30 889 Årets resultat 24 038

Detaljer

Økonomi i norske medievirksomheter

Økonomi i norske medievirksomheter Økonomi i norske medievirksomheter 29-213 MEDIETILSYNET ØKONOMI I MEDIEVIRKSOMHETER 29-213 // INNHOLD 3 INNHOLD 4 6-7 8-11 12-19 2-27 28-33 34-41 42-47 48-53 FORORD DE VIKTIGSTE UTVIKLINGSTREKKENE I MEDIEØKONOMIEN

Detaljer

Fakta om P4. Innhold. 2 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge

Fakta om P4. Innhold. 2 Årsrapport 2002 P4 Radio Hele Norge Årsrapport 2002 Fakta om P4 15. januar 1993 fikk P4 Radio Hele Norge konsesjon av Kulturdepartementet for etablering og drift av riksdekkende reklamefinansiert radio. P4 Radio Hele Norge har hovedkontor

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende. Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende

Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende. Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Innhold: Innhold: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 19 67 82 84 Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende Stavanger

Detaljer

Det er jeg som bestemmer i NetCom.

Det er jeg som bestemmer i NetCom. 2006 Det er jeg som bestemmer i NetCom. Pia Meling, kunde () Mobiloperatøren, kunden og alle de fine tallene. I et marked hvor produkter og tjenester er så like, er det viktig å være annerledes. I mobilmarkedet

Detaljer

2013 2014 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER

2013 2014 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER Nina Bjørnstad Knut A. Tornes Medieåret 213 214 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER medienorge Medieåret 213 214 MEDIEUTVIKLING I NORGE: FAKTA OG TRENDER medienorge 214 medienorge 214 ISBN 978-82-833-37-6

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Schibsted Norge... 16 Schibsted Sverige... 26 Mediehus Internasjonal... 30 Samfunnsansvar...

Detaljer