Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen Onsdag 7. mai kl 18.30, på Radisson SAS Scandinavia hotell, Holbergsgate 30 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Welhavensgate Nr.10 Borettslag avholdes Onsdag 7. mai 2008 kl på Radisson SAS Scandinavia Hotell. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2007 A) Årsberetning og regnskap for 2007 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Kvartalsgruppen D) Valgkomiteen E) Lorrynett 4. FORSLAG A) Beholde eksisterende Snap.TV kollektive IPTV system B) Erstatte dagens løsning med NTV/Riks TV sitt individuelle system Forslagene med forklaring er tatt inn bakerst i heftet 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 2 år B) Valg av 1 styremedlem for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 2 medlemmer til valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av 1 representant til kvartalsgruppen for 2 år G) Valg av 2 representanter til Lorrynett for 1 år Oslo, 26. mars 2008 Styret i Welhavensgate Nr.10 Borettslag Inge Bjart Torkildsen /s/ Ken Aksel Kristoffersen /s/ Lise Omholt /s/ Laila Erene Rødland /s/

3 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Inge Bjart Torkildsen Welhavens Gt 14 Nestleder Ken Aksel Kristoffersen Welhavens Gt 14 Styremedlem Lise Omholt Welhavens Gt 12 Styremedlem Laila Erene Rødland Welhavens Gt 12 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Anne Norheim Rød Welhavens Gt 14 Varamedlem Anja Sivertsen Welhavens Gt 12 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert OBOS generalforsamling Inge B. Torkildsen Welhavens Gt 14 Varadelegert OBOS generalforsamling Ken A. Kristoffersen Welhavens Gt 14 VALGKOMITEEN Valgkomite Harald Nilssen Welhavens Gt 12 Valgkomite Elsebeth Sandaas Welhavens Gt 10 KVARTALSGRUPPEN (GÅRDSROM) Harald Nilssen Welhavens Gt 12 Armen-Sjur Minassian Welhavens Gt 10 Anne Kirsti Wormstrand Welhavens Gt 14 LORRYNETT Inge Bjart Torkildsen Welhavens Gt 14 Ken Aksel Kristoffersen Welhavens Gt FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 5 Frogner i Oslo kommune og har adresse: Welhavens Gt Borettslaget består av 63 andelsleiligheter, (1 stk. 4 roms, 37 stk. 3 roms og 25 stk. 2 roms) fordelt på 3 gateadresser i 1 bygning. Tomten, som ble kjøpt i 1990 er på m 2 og har gårdsnummer 214 og bruksnummer 435 (Borettslaget er seksjon 1, næringslokalene nr.2, og garasjelaget nr. 3.) Første innflytting skjedde i Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 4 styremedlemmer er det 2 kvinner og 2 menn. VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Asker- og Bærum Vaktmestertjeneste. Tjenesten innebærer et fremmøte hver torsdag for kontroll av dører/låser, ventilasjon, vann og rør, skifting av lyspærer/rør og tømming av papirkurver på fasade. Snørydding/strøing av fortau og garasjefeiing ved behov. Småreparasjoner samt formidling av håndverkere står også vaktmester-tjenesten for. Asker- og Bærum Vaktmestertjeneste kan treffes på tlf eller det kan legges en lapp i Styrets/Vaktmesterens postkasse. VEKTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Securitas om vektertjeneste. Vekter skal kontrollere borettslagets områder 2 ganger mellom kl 1800 og kl 0600 hver dag. Securitas vil også rykke ut på anmodning hvis bodalarm blir utløst og ved toveis heisalarm dersom det bes om hjelp eller ingen verbal kommunikasjon oppfanges når heisalarmen går. Brannalarmen er koplet direkte mot fagsentralen i Brann- og Redningsetaten. Brannvesenet skal rykke ut like etter at brannalarmen er utløst. Bomiljøvekterens oppgaver er å skape trygghet for den enkelte beboer og sikkerhet for den enkelte og fellesskapets verdier. For å få maksimalt utbytte av bomiljøtjenesten kan den enkelte beboer kontakte Securitas på telefon

5 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag ved opplevelse av utrygghet og vesentlig avvik fra normalsituasjonen, som for eksempel uønsket opphold/ferdsel av uvedkommende i eller ved eiendommen, uvanlige lyder, støy, bråk og lignende. Bomiljøvekteren kan også assistere deg ved akutte behov for håndverker, assistanse i helger og natt, men vær oppmerksom på at håndverkere benytter høyere takster på disse tider av døgnet. BREDBÅNDSNETTVERKET Styret har ansvaret for driften av bredbåndsnettet i den grad det er noe å drive. Det viser seg at de fleste henvendelsene skyldes brukerproblemer og ikke problemer med fellesnettet. Styret har ikke noe ansvar for privat utstyr eller opplæring i bruk av det. Mye tid har gått til oppretting av private feilkoplinger. Borettslaget har inngått en avtale med Broadnet på kr ,- (inkl. mva) pr. mnd. for 50 Mbps Internett aksess fra Alle leilighetene er koplet til bredbåndsnettet og utgiftene betales over felleskassa. Kundeservice på det kollektive IPTV systemet utføres av Det abonneres kollektivt på 26 kanaler fra FastTV og 19 åpne kanaler for ca. 180 kr. pr. mnd. pr. tillknytning eller ca kr. i året for hele kollektivet. Settoppboksene skal følge leilighetene og ikke personen ved flytting! Man kan også bruke media player på PCn eller en IPTV mottaker/skjerm til å ta i mot IPTV multicast uavhengig av settoppboks og må sørge for å ha en direkte kopling mot nettet eller en svitsj i leiligheten som er åpen for multicast. Styret kan ikke anbefale eller drive service på TV utstyr, det må leverandøren gjøre. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger.

6 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag NØKLER/SKILT Eier av leilighet/garasje kan skriftlig bestille nøkler til hovedinngangen. Bestillingen sendes styret. Nøklene vil bli sendt rekommandert i postoppkrav fra leverandør. Leveringstid er ca. 3 dager, pris ca. kr 150,-. Nøkler til egen leilighet må eierne ordne selv. RENHOLD Myco Renhold er engasjert til renhold av oppganger og korridorer en gang pr. uke. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 2 bruksoverlatinger i borettslaget per GARANTI FOR FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garanti for betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD Borettslaget har på vegne av 40 andelseiere og avstemning på ekstraordinær generalforsamling 1. desember 2003 inngått en fastrenteavtale med Husbanken til 4,8 % rente. Avtalen gjelder i perioden fra til Dette innebærer at det ikke kan foretaes ekstraordinære innbetalinger i perioden. (Se punkt 9 om lån og innskudd.). BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har inngått avtale med Hafslund Strøm om fellesmåling og leveranse av strøm til borettslagets beboere og fellesanlegg. Strømforbruket måles individuelt samtidig som nettleien betales felles. Ved salg eller eierskifte av leiligheten, må flytteskjema fylles ut. Dette kan fås ved henvendelse til Hafslund Strøm på telefon eller Internett

7 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at boligselskapet er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Hammersborg Forsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier må imidlertid ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, og bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring krever, forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000,-.

8 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. I år 2007 skiftet 4 leiligheter eier. Leilighetene er populære og vanskelige å få kjøpt og lette å selge. Prisnivået er høyt, godt over kr. pr. kvm. Garasjeplassene selges stort sett sammen med leilighetene. Styret og OBOS må ha beskjed ved salg av garasjeplass. OBOS tar et registreringsgebyr på kr. 415,-. Garasjeplassen må tinglyses på ny eier og melding skal sendes av megler til OBOS og styret slik at ingen parkerer gratis i god tro. Styret har nødvendigvis en del ekstraarbeid i forbindelse med eierskifte og ødeleggelser på infrastruktur ved flytting, men kan dessverre ikke kreve noe eierskiftegebyr som tilfaller borettslaget så disse utgiftene belastes fellesskapet. 6. STYRETS ARBEID Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 6 styremøter og et sameiemøte. Møtene holdes på rundgang blant styremedlemmene og hos OBOS. Styret har i året som har gått som vanlig tatt seg av løpende saker gjennom korrespondanse, betaling av regninger, andelseier- og bruksoverlatingsøknader, feil og mangler ved fellesanleggene. Styret har videre hatt kontakt med OBOS, elektriker, konsulenter, politi, vaktmester og andre etater og firmaer

9 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag som har tilknytning til borettslaget eller er benyttet til etterforskning, innstallasjon, kvalitetskontroll, reparasjon og vedlikeholdsarbeid. Beboerne er blitt informert via rundskriv eller oppslag på tavlene om viktige hendelser. Borettslaget har også Internettsider på med aktuelle nyheter, telefonlister, branninstruks og informasjon om det meste. Nødvendige reparasjoner og utskiftinger er foretatt på taket, i dører, heiser og ventilasjon. Malermester Per Åge Lie holder fasaden fri for tagging. Bodalarmene melder fra til utvalgte styremedlemmer og vaktmester som rykker ut etter behov og kontakter Securitas eller politi. Brannalarmen er koplet mot Fagsentralen til Brann- og Redningsetaten via Altel Securinet linje for å garantere sikker kommunikasjon og raskere utrykning. Heisalarmen har toveis GSM modem kommunikasjon og monitoreres av Securitas som evt. rykker ut. Mye tid går med til å møte og lære opp leverandører av diverse tjenester og utstyr og hjelpe dem med feilfinning. Det er p.t. kun pålagt å innstallere jordfeilbryter ved oppgradering av elektriske kretser som f.eks. i baderommet. Innstallasjon av strømmålere med toveiskommunikasjon for alle leilighetene skal visstnok gjøres før år 2012 og det vil eventuelt også øke fellesutgftene. Det er til sammen 3 papirkasser i søppelrommet samt 3 til husholdningsavfall. Søppelrommet rengjøres ukentlig av Myco Renhold og kassene rengjøres 2 ganger pr. år av Niwi Miljøtiltak AS. Det er fortsatt et problem når enkelte beboere lemper inn brukte møbler o.a. gjenstander som forhindrer renhold og søppeltømmerne i å gjøre jobben sin. Det er kun det som får plass og legges i beholderne som blir fjernet. Gartnerarbeid, belysning og noe vedlikehold i gårdsrommet er felleskostnader som betales av de 14 gårdene som tilhører "Lorrykvartalet". Av uregelmessigheter kan nevnes at bodalarmen ble utløst noen ganger i løpet av året og de gangene vi kom frem i tide i den perioden ( ) alarmen står på så var det en av våre egne beboere eller Securitas som utløste den. Brannalarmen og heisalarmen har bare blitt utløst en gang hver og det var ingen falske alarmer som viser at teknikken og rutinene fungerer som de skal. Den sikre linjen til Securinet mot Brannvesenet virket ikke pga. Telenor feil. Denne feilen måtte styrelederen også bidra med å få rettet opp og testet. En del klager på banking/boring, støy og høy musikk er mottatt siste år. Vi ber fortsatt om at alle respekterer husordensreglene og at klager fremmes skriftelig og underskrives med nøyaktig angivelse, dato og tidspunkt for det påklagede forhold som legges i styrets postkasse, ellers ingen behandling og arkivering. Styret kan kun ta affære overfor klart identifiserbare bråkmakere og forventer at beboerne ordner opp seg i mellom på fredelig vis eller ringer Securitas Miljøvakt på tlf som er engasjert til å ta seg av sosialarbeid.

10 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag Det skjer mye skader på felles infrastruktur ved flytting av gjenstander inn og ut av borettslaget via hovedinngangen, heisen og/eller garasjen og vi bruker mye penger på å reparere heiser, låser, rammer og dører. Internkontrollforskrifter er gjennomført etter anvisninger fra OBOS og myndighetene. HMS-håndbok oppdateres fortløpende av HMS-leder, også med avviksrapportering av signifikante hendelser med aksjonsliste. Abonnement på Sikkerhet fra Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon. Vi har også gjennomført en vernerunde med vaktmester og det elektriske anlegget har blitt inspisert, reparert og godkjent av en autorisert elektriker. Styret mener dette og all annen fortløpende informasjon skulle dekke beboernes interesse, men har du noe å spørre om eller er det noe spesielt du lurer på så legg en beskjed i styrets postkasse, bruk kontaktskjemaet på snakk med forvaltningskonsulenten i OBOS, naboen eller noen av styremedlemmene. Telefonlister er utdelt, styret er ikke BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2007 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås overført til balansen under konto for egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets har negative disponible midler per på kr ,-. Budsjettet som er utarbeidet for 2008 vil holde de disponible midlene på samme nivå. Dette innebærer at borettslaget vil utnytte kassekreditten som ble innvilget i Styret vil i løpet av året vurdere å enten redusere kassakreditten fra 1.8 eller ta opp kortsiktig lån og/eller øke innbetalning av felleskostnadene med 10% 1. februar Neste års budsjett er nærmere omtalt under punktene Kostnadsutvikling 2008 og Budsjett 2008.

11 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag INNTEKTER Driftsinntektene var i 2007 kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak lavere inntekter fra andre anlegg. KOSTNADER Driftskostnadene var i 2007 kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak oppgradering av fellesutstyr med Lorrynett, et kjøleanlegg, en mastersvitsj og en ny hovedserver som supplement til den gamle og fire nye svitsjer til lokalnettet for både kontinuerlig drift og reserve. I tillegg er Hafslund igjen ute av fase med strømregningen, og noe mer er brukt på andre driftskostnader enn budsjettert. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Utover en ny hovedvifte for ventilasjonsanlegget. Borettslaget har inngått avtale om Dette innebærer at styret får tilgang til boligselskapets fakturaer på e-post og internett. Ordningen er tidsbesparende, enkel og rimelig. Løsningen sikrer effektuering av borettslagets fakturaer på en sikkerhetsmessig korrekt måte. Styret vil til enhver tid kunne hente fram tidligere betalte fakturaer. 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2008 KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 9,7%. Renovasjonavgiften øker med 21%. Feieravgiften øker med 5,5%. LÅN Borettslaget har 1 lån i Husbanken til en fastrente på 4,8%. Fastrenteperioden løper fra til Det vil bli holdt en ekstraordinær generalforsamling rundt 1. desember i år slik at de som er på låneavtalen kan stemme for om de ønsker å fortsette med fast eller flytende rente. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til noten i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD

12 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag Renter på driftskonto i OBOS var 2,15% per Renter på sparekonto i OBOS var per : 5,85% under 0,5 millioner 5,90% mellom 0,5 millioner og 2 millioner 6,00% over 2 millioner FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2008 øker med 8 % til kr ,-. MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten er kr 200,- per andelsleilighet for REVISJONSHONORARET Ingen økning av revisjonshonoraret i Til informasjon kan det opplyses at revisjonshonoraret ikke har vært øket de siste 3 årene. FORSIKRING Bygningsforsikringene øker fra 2007 til 2008 generelt med ca. 9,3%. Dette skyldes at indeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester har økt tilsvarende. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon. Forsikringspremien for vårt borettslag vil være nesten uendret fra 2007 til Premien ble først satt ned fra kr. til kr. pga. årlig elektrisk kontroll og så opp til kr. pga. årets indekspåslag som er på 9,3%. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, fordi været er den viktigste faktoren som påvirker prisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør), utgjør ca. 37% av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 29% av total strømpris. Statlige avgifter, det vil si forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, utgjør ca. 34% av total strømpris. 9. BUDSJETT 2008 Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen

13 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et forventet resultatet på kr ,-. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til vedlikehold. Driften i 2008 forutsetter en økning av felleskostnadene på 10% fra 1. februar. På tross av de økte felleskostnadene viser budsjettet at borettslagets disponible fremdeles vil være negative, men styret mener det er forsvarlig i 2008 og vil vurdere behovet for en økning av felleskostnadene etter som utgiftene skrider frem. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2008 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. 10. SAMEIET Det vises til resultatregnskapet for sameiet som er inntatt bak i årsberetningsheftet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet kan henvende seg til forretningsføreren for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. Sameiets vedtekter er også revidert og finnes bakerst i heftet. Garasjeleien er kr 250,- pr. måned pr. plass fra og vil ikke bli forhøyet i Nyinnflyttede med garasjeplass bes sjekke på innbetalingsgiroen at de har ei linje for garasjeleie da denne leien ikke inngår i borettslagets fellesutgifter. Underskuddet på garasjeseksjonens andel av utgiftene i år 2007 beløper seg til kr ,- som fordeles mellom garasjeeierne på giroblanketten i august. 11. LORRYNETT Antennelaget Lorrynett ble stiftet og har som formål å: Arbeide for at samtlige andelseiere blir tilnyttet felles hovedmottakerstasjon for TV og Internett aksess. Arbeide for å skaffe rimelige og teknisk kvalitetsmessige gode TV overføringer og tilstrekkelig Internett båndbredde. Antennelaget har ingen ansatte og skal basere seg på drift etter selvkost med innleide tjenester, ha et årlig representantskapsmøte og et styre valgt av representantskapet som administrerer antennelaget der hver enkelt eier tar ansvar for eget lokalnett. Antennelaget er registrert i Enhetsregisteret som en såkalt privat konsumorientert organisasjon uten profittformål. Det fungerer m.a.o. som en interesseorganisasjon der styret og andelseiere samles for å utveksle erfaringer med bredbånd og TV leverandørene i Lorrykvartalet.

14 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag Antennelaget består pr av 3 andelseiere fordelt på 3 gateadresser i en bygning som har betalt andels- og/eller investeringskapital: 1. Welhavensgate borettslag 63 enheter 2. DinSpanskSkole, Welhavensgate 10 1 enhet 3. Fritz Ventoro Apparel, Welhavensgate 14 1 enhet Vedtektene for antennelaget finnes på Oslo, 26. mars 2008 I styret for Welhavensgate Nr.10 Borettslag Inge Bjart Torkildsen /s/ Ken Aksel Kristoffersen /s/ Lise Omholt /s/ Laila Erene Rødland /s/

15 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 NO-0106 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Welhavensgate 10 Borettslag Revisjonsberetning for 2007 Vi har revidert årsregnskapet for Welhavensgate 10 Borettslag for regnskapsåret 2007, som viser et overskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, oppstilling over disponible midler og noteopplysninger. Regnskapslovens regler, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2007 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at budsjettallene i resultatregnskapet ikke er revidert. Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at borettslaget har negative disponible midler. De vises til omtale i årsberetningen. Oslo, 26. mars 2008 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mo i Rana Molde Måløy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

16 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag WELHAVENSGATE NR.10 BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett A. Disponible midler pr B. Endringer i disponible midler: Årets resultat (se res.regnskap) Fradrag for avdrag på langs. lån B. Årets endring i disp. midler C. Disponible midler Spesifikasjon av disponible midler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Disponible midler

17 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag WELHAVENSGATE NR.10 BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTNADER INNBETALINGER ANDRE ANLEGG ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR REVISJONSHONORAR ANDRE HONORARER FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR KONTINGENTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER ANDRE ANLEGG ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKTER/KOSTNADER: FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES. FINANSINNT./-KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: TIL ANNEN EGENKAPITAL FRA ANNEN EGENKAPITAL

18 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag WELHAVENSGATE NR.10 BORETTSLAG BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER BYGNINGER TOMT VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER KORTSIKTIGE FORDRINGER DRIFTSKONTO I OBOS SPAREKONTO I OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL 63 * ANNEN EGENKAPITAL (OPPTJENT EK OG EK FRA IN) SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD PANTE- OG GJELDSBREVLÅN BORETTSINNSKUDD SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

19 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag PANTSTILLELSE GARANTIANSVAR 0 0 OSLO, / STYRET FOR WELHAVENSGATE NR.10 BORETTSLAG INGE BJART TORKILDSEN /s/ LISE OMHOLT /s/ KEN AKSEL KRISTOFFERSEN /s/ LAILA EREN RØDLAND /s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god regnskapsskikk. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter egenkapitalløsningen. Egenkapitalløsningen innebærer at individuelle nedbetalinger fra andelseiernes side inntektføres i laget det året nedbetalingen finner sted, og føres via balansen som egenkapital. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne går direkte videre til borettslagets långiver via en klientkonto, og påvirker ikke borettslagets likviditet. Nedbetalingene gir de andelseiere som har nedbetalt, reduksjon i rente- og avdragsdelen av fremtidige felleskostnader. Andelseierene som har nedbetalt ekstraordinært, har fått sikkerhet ved inntrederett i pantebrevet som borettslagets långiver har tinglyst på eiendommen. Borettslagets beregnede forpliktelse overfor andelseiere som har nedbetalt, fremgår som egenkapital fra IN, under noten for annen egenkapital. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Garasjeleie Tillegg 120 Reg. kapitalkostnader (IN-lån) 579 Kapitalkostnader (IN-lån) SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Foretningsbygg, garasjer OBOS - refusjon garasjeleie Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten SUM ANDRE INNTEKTER

20 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift Gaver til ansatte -500 SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2006/2007, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE: 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Kabel/TV-anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold parkeringsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 8 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift -198 Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Diverse leiekostnader/leasing Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester

21 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell -676 Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -625 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Bank- og kortgebyr -724 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av sparekonto i OBOS 314 Renter av driftskonto i OBOS SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 11 FINANSKOSTNADER Renter av lån i Husbanken Renter av lån i OBOS -16 Termingebyr av lån i Husbanken -60 Termingebyr av lån i OBOS -30 Etableringsgebyr kassekreditt Forvaltningsgebyr -252 Renter OBOS negativ kasse Renter leverandørgjeld -146 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 12 BYGNINGER Tilgang SUM BYGNINGER Tomten er kjøpt i 1990 G.nr. 214 / b.nr. 435 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold.

22 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag NOTE: 13 VARIGE DRIFTSMIDLER Datautstyr Tilgang Avskrevet tidligere Garasjeanlegg Tilgang SUM VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Avregningskonto IN-lån SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 15 ANNEN EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Egenkapital fra IN tidligere Egenkapital fra IN Reduksjon EK fra IN SUM ANNEN EGENKAPITAL Egenkapital fra IN er spesifisert for å vise at opparbeidelsen av deler av egenkapitalen skyldes at andelseiere ekstraordinært har nedbetalt på sin andel av fellesgjelden. Linjen "Reduksjon EK fra IN" er beregnet ut fra at egenkapitalen fra IN skal reduseres i samme takt som pantelånet nedbetales. NOTE: 16 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Husbanken Renter : 4,80%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere, ordinære avdrag Nedbetalt i år, ordinære avdrag Nedbetalt tidligere, IN Nedbetalt i år, IN OBOS Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

23 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag NOTE: 17 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 18 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Kostnader som gjelder annet selskap - tilbakeført i Forretningsbygg, garasjer avregning SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 19 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr

24 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag KOSTNADSFORDELING GARASJER/FORRETNINGSBYGG/BORETTSLAG 2007 Totale Garasjer Forretning Borettslag kostnader 0, , ,82603 Revisjon Forførerhonorar Rep. og vedlikehold * Vaktmester/vakthold Forsikring Eiendomsskatt Kommunale avg. ** Strøm 50 % Snørydding Alarmtelefon SUM Avregning garasjene 2007 Avregning forretningsbygg 2007 Inntekter A'konto overføring Kostnader Kostnader Overskudd Overskudd * Ikke heis og kabel-tv ** Fordeles etter brøk 133/4335 (0,03068) forretningsbygg og 4202/4335 (0,96932) borettslag

25 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag Forslag til generalforsamlingen 7. mai 2008 Styret har samlet seg om avstemning over to alternative TV/Radio løsninger: A) 1. Beholde eksisterende Snap.TV kollektive IPTV system. B) 2. Erstatte Snap.TV med NTV/Riks.TV standard digitale system. Styrelederen har følgende orientering om de to forslagene: 1. Eksisterende Snap.TV kollektive IPTV system: Kollektiv 45 kanals Fast.TV abonnement og FTA kr. pr. tilknytning +5 NRK NTV og 15 radiokanaler når lyddriver fikset 0 kr. pr. tilknytning Kollektiv 32 kanals Canal Digital kortavgift 240 kr. pr. tilknytning (65 stk.) Snap.TV driftsavtale og kundeservice 300 kr. pr. tilknytning Årlige driftsutgifter pr. tilknytning: kr.inkl. kortavgift Risiko: kr. på dagens SnapTV investering som vi ikke nødvendigvis kan få tilbakebetalt da defekt utstyr er reklamert uten ekstrautgifter og virker tilfredstillende. Normal garantiperiode på datamaskiner er 1 år og normal forventet levetid er 5 år. FAST.TV abonnementsavtalen kan ikke sies opp før 15. desember 2008 såfremt det ikke kan påvises mislighold, dvs. evt. et halvt års avvikling av abonnementet, ca kr. Oppsigelsestiden av SnapTv Kundeservice er 45 dager, leiepris på utstyret må forhandles. Fordel: Fleksibilitet mht. inntak av signaler fra både satellitter og det digitale bakkenettet, f.eks. individuelle betalingskanaler fra RiksTv kombinert med ca. 300 frikanaler fra satellitt. PC media player kan brukes. Kollektiv avtale forenkler faktureringen for den enkelte. HDTV kanaler kan nå taes ned fra satellitt, og medfører kun utskifting av mottakerkort. Alt på ett datanett, slik at man slipper å vedlikeholde to adskilte nett, et gammelt og et nytt. Problem: Dekoding av betalingskanaler fra Telenor satellitt medfører et dekoderkort pr. kanal i stedet for pr. frekvens hvilket reduserer kanaltilbudet og fordyrte investeringen kr, men Canal Digital åpner nå også for multidekryptering av betalingskanalene, slik at vi kan distribuere alle kanalene vi abonnerer på hos FastTV, inkludert de seks barnekanelene.

26 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag Det medfører litt bytting av kort og kanskje vi kan kvitte oss med en boks eller to slik at det blir mindre vedlikeholdsarbeid. SnapTv kommer med en utredning vi kan presentere. SnapTV sine Motorola settoppbokser er ikke godkjent av RiksTv, men forventes å bli det.. FAST.TV er utsatt for konkurransevridning når det gjelder distribusjon av TV3 o.l.(viasat). Dekodere: Amino, Kreatel og Motorola, vi valgte den siste som har innebygd HD funksjonalitet. IPTV dekodere integreres også i enkelte nye TV apparater. 2. NTV/Riks.TV standard digitale system via det gamle coax nettet: 1. 5 NRK TV og 15 radiokanaler fritt tilgjengelig kr. pr. dekoderboks 2. RiksPakken: 17 TV og 4 radiokanaler (200 kr. pr. boks) kr. pr. tilknytning 3. RiksEkstra: 3 TV Canal+ (inkl. Rikspakken) kr. pr. tilknytning 4. RiksEkstra: Tv2 Sport (inkl. Rikspakken) kr. pr. tilknytning Risiko: Knapt noen, kun en omformer til kr. som har en forventet levetid på 10 år. Fordel: Fakturering og kundeservice blir helt individualisert uavhengig av styret. Rabatt? Ingen kollektive driftsutgifter utenom eventuell service på omformer, forsterkere og coax nett. TV3 inkludert. Kun et individuelt dekoderkort og årlig avgift inkludert i abonnement. Problem: SVT1/2 ikke inkludert. Kanaltilbudet kan ikke utvides dersom RiksTv ikke får tilbudt de frekvenser som blir frigjort når det analoge nettet slukkes over hele landet i år Da blir det heller ikke noe annet nytt enn HDTV sendinger på bekostning av andre kanaler. Ingen etniske kanaler. PC media player kan ikke brukes såfremt ingen innebygd mottaker. Dekodere må kjøpes individuelt og medfører en ny omgang med individuelle oppkoplinger. Vedlikehold av to nett; et gammelt coaxnett i tillegg til datanettet som har fungert i 7 år. Dekoder: Fritt valg såfremt den er godkjent for det digitale bakkenettet, må hentes selv. Sony TV modeller har innebygd MPEG4 mottaker, B&O innstikk elektronisk kort? Generelt: NTV/RiksTV og brukerne av det har også problemer med utrullingen så det kan evt. lønne seg å ha to systemer i overgangsperioden. Get kommer med IPTV til høsten. Nestlederen har følgende forslag (inngår i B): Borettslaget lever i dag med en TV-situasjon som er ustabil og mangelfull, samt at den krever mye vedlikehold og resurser. Borettslaget eier også mye dyrt utstyr som krever vedlikehold og reparasjoner i fremtiden. TV-anlegget er også blandet sammen med datanettverket. Foreslår at man legger ned dagens løsning med iptv fra SnapTV og går for en løsning fra RiksTV hvor man bruker det eksisterende coax-nettet som ble brukt til TV tidligere. Hver husstand har da hvert sitt TV-abonnement som kan være av varierende størrelse, evt. ikke abonnement. NRK-kanalene vil være gratis. Datanettverket brukes da kun til datatrafikk (Internett), og vil fremdeles være en kollektiv løsning. Ken Aksel Kristoffersen Nestleder

27 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styreleder for 2 år foreslås: N.N. Welhavensgate B. Som styremedlem for 2 år foreslås: Rigmor Stormark Welhavensgate 14 Styremedlemmer som ikke er på valg: Ken Aksel Kristoffersen Welhavensgate 14 Laila Eren Rødland Welhavensgate 12 C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Anne Norheim Rød Welhavensgate Anja Sivertsen Welhavensgate 12 D. Som valgkomité for 1 år foreslås: Harald Nilssen Welhavensgate 12 Elsebeth Sandaas Welhavensgate 14 E. Som delegert til obos generalforsamling foreslås: Ken Aksel Kristoffersen Welhavensgate 14 Som vara for delegert til obos generalforsamling foreslås: Laila Eren Rødland Welhavensgate 12 F. Som representant til kvartalsgruppen foreslås: Elsebeth Sandaas Welhavensgate 10 G. Som representanter til Lorrynett foreslås: Inge Bjart Torkildsen Welhavensgate 14 Ken Aksel Kristoffersen Welhavensgate 14 Oslo, I valgkomiteen for Welhavensgate Nr.10 Borettslag Valgkomite Harald Nilssen Welhavensgate 12 Valgkomite Elsebeth Sandaas Welhavensgatet 10

28 Side Welhavensgate Nr.10 Borettslag BRANNINSTRUKS Gitt med hjemmel i Brannlovens 22, 23 og 25 m.v. med tilhørende forskrifter Beboerne plikter å være kjent med: Hvor brannsentralen finnes og om denne varsler brannvesenet eller ikke. Hvordan brannvesenet varsles. Hvor brannslanger og annet slokkeredskap er plassert. Rømningsveier og nødutganger. Oslo Brannvesen varsles over telefon 110 Regler ved brann ALARM, REDNING, SLOKKING 1. Varmedetektoren i leiligheten er knyttet til felles brannsentral som også fanger opp signaler fra detektorer i fellesarealer. Går alarmen, oppdages brann eller mistenkelig røyk, skal brannvesenet varsles uten opphold. Sentralen er riktignok koblet direkte mot Fagsentralen på Briskeby brannstasjon, men det er alltid muligheter for tekniske feil. 2. Beboerne varsles, barn, eldre, syke og sengeliggende hjelpes ut. 3. Brannen forsøkes slokket med brannslokningsapparat eller brannslanger. 4. Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks, er det særlig viktig at dører til det brennende rom samt korridorskilledører holdes lukket. 5. Dersom alarmen går, vil brannvesenet rykke ut umiddelbart, men om årsaken ikke finnes umiddelbart, sjekk brannsentralen som står ved utgangsdøren fra bygget og indikerer hvilken detektor som har løst ut. Kodeskjema er slått opp ved sentralen så man raskt kan finne ut hvor detektoren sitter. Kontroller området og hvis brann informer brannvesenet så snart de er på stedet. 6. Dersom tilstede, koordinerer styreleder eller annet styremedlem med sikkerhetskurs e.l. brannsjekkingen og slokningsarbeidet inntil brannvesenet er på stedet. 7. Ved falsk alarm plikter den ansvarlige beboer å gå ned ved utgangen og varsle de andre beboerne slik at de ikke trenger bekymre seg eller foreta unødvendige tiltak. Ordensregeler 1. Korridorer, trapper og utganger skal være frie og ryddige. 2. Selvlukkende dører skal ikke festes i åpen stilling med kiler e.l. 3. Røyking på sengen er strengt forbudt. 4. Bruk av fyrstikker o.l. samt røyking er forbudt i kjeller og boder. 5. Askebegerinnhold, oljeholdig ildsfarlig avfall o.l. skal tømmes forskriftsmessig. 6. Feil og uregelmessigheter ved det elektriske anlegget og apparater skal straks meldes til borettslagets styre. Kun autorisert elektriker skal brukes til reparasjoner. 7. Flyttbare elektriske stråleovner eller petroleumsovner må ikke benyttes i leiligheten. 8. Grilling i gårdsrom eller på veranda kan tillates, men ta ikke grillen inn i leiligheten. 9. Strykejern, elektriske kaffekokere o.l. må frakobles når ikke i bruk. 10. Rensing med bensin eller andre ildsfarlige stoffer er ikke tillatt.

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Torsdag 6. mai

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Welhavensgate Nr.10 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 24.april 2008, kl. 1800 i Vahl vg.skole, Herslebsgate 26, 0561 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Til beboerne i Welhavensgate Nr.10 Borettslag

Til beboerne i Welhavensgate Nr.10 Borettslag 1 Welhavensgate Nr.10 Borettslag Til beboerne i Welhavensgate Nr.10 Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 29.04.2009, kl. 19.00 i Hersleb skole, Herslebs gate 20 B, Rom 342. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Mandag 20. april

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 03.06.2008, kl. 18.00 i Hammersborg Torg 1, 10. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 12.05 2009, kl. 17.00 i lokalene til OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2006 Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, avholdes mandag 12 juni 2005, kl. 13.00 i Kyrre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 9 april 2008, kl. 18.00 i Bomberommet TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Løren Torg Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Løren Torg Borettslag avholdes mandag 23. mai 2011 kl. 18.00 i kantina til Selvaag. Til behandling foreligger:

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. 1 Welhavensgate nr 10 Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i avholdes tirsdag 3. mai 2011 kl.18.00, Tåsen idrettkrets klubbhus, Tåsenveien 32. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING Valg

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 22.april

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 1 Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 avholdes Tirsdag 27.april 2010 kl. 18.00 i fellesrommet, Sverdrupsgate 22.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 23. mai 2017, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5.

Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5. Side 1 av 23 Økernly Borettslag Til andelseierne i Økernly Borettslag Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag

Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag 1 Skolegata 4 Abc Borettslag Til andelseierne i Skolegata 4 Abc Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Side 1 Innspurten 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Til andelseierne i Stenbråtlia borettslag

Til andelseierne i Stenbråtlia borettslag 1 Stenbråtlia borettslag Til andelseierne i Stenbråtlia borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag

Til andelseierne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til andelseierne i Løren Torg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Skullerud Terrasse 1-4 S/E, avholdes torsdag 25.03. 2010, kl. 18.00 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Til andelseierne i Stenbråten Borettslag

Til andelseierne i Stenbråten Borettslag Til andelseierne i Stenbråten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer