Barnehuset Tromsø. Ståle Luther

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehuset Tromsø. Ståle Luther"

Transkript

1 Barnehuset Tromsø Ståle Luther

2 Barnehuset Tromsø Samarbeidsprosjekt Justis, Helse og sosial, Barne -og likestillings departementet Prosjektrapport levert POD 1. oktober 2008 Offisiell åpning 3 mars 2009, full drift 1 april. 5 stillingshjemler Lokaler i Tromsø sentrum, Nerstranda senter, 4. etg. Organisert som egen seksjon under administrativ enhet Troms politidistrikt

3 Child advocacy centers (CAC) USA USA, 30 års erfaring med barnehus Barnevennlige omgivelser - alt under 1 tak (one door principle) Politiavhør, medisinsk undersøkelse, foreldrestøtte og behandling av barnet samme sted Tverretatlig samarbeid Profesjonelle avhørere Barnehus på Island 13 år Barnehus i Norge bygget på erfaringer fra både USA, Island og Sverige Fokus på vold så vel som seksuelle overgrep i Norge og Sverige

4 Ideen med Barnehuset

5 Barnehuset i Tromsø - tilbud som omfatter Gjennomføring av dommeravhør. Medisinsk undersøkelse. Gi krisehåndtering og ivaretakelse av barnet og familien i Barnehuset. Oppfølging av barn og familie. Samtalegruppe for barn som har vært utsatt for/vitne til vold. Konsultasjonsteam for fagfolk i hjelpeapparatet. Råd og veiledning ved bekymring om at et barn har vært utsatt for overgrep, eventuelt å videresende saken til lokalt hjelpe- og tjenesteapparat.

6 Bemanning Daglig leder Førstekonsulent Psykologspesialist 2 x rådgiverstillinger Pediatri

7 Region Barnehuset Tromsø skal favne et geografisk område på km 2 og utgjør med dette mer enn en tredjedel av fastlands-norge. Folketallet i Nord Norge var den 1.oktober 2007 totalt innbyggere, fordelt over tre fylker og med til sammen 88 kommuner. Salten PD Midtre Hålogaland PD Troms PD Vest-Finnmark PD Øst-Finnmark PD

8 Definert målgruppe Barn/unge opp til 16 Voksne psykisk utviklingshemmede Utsatt for: Seksuelle overgrep. Vold, barnemishandling, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Barn som har vært vitne til vold.

9 Inngang til Barnehuset, Nerstranda 9

10

11 8 Barnehus i Norge I overkant av 5000 dommeravhør/politiavhør er gjennomført ved barnehusene siden etableringen Barnehusene støtter politiets avhørere med barnefaglig kompetanse, samlinger etc. Bidrar til utviking av metodikk, sårbare barn og psykisk utviklingshemmede (eks. sekvensielt avhør, ASK) Barnevennlig miljø bidrar til mindre engstelige barn i forkant av avhøret Videokonferanse ved lange avstander

12 Lokal status 2012 Antall dommeravhør har steget med 50 % fra år til år, passert 200 i år, 252 i fjor. Over 700 avhør siden oppstart. Positiv trend, de fleste tingretter benytter Barnehuset. Risikovurdering på unge overgripere.

13

14

15 Tingrett 2011 Avhør ved Barnehuset Avhør ved Tingrett Totalt Nord-Troms tingrett Senja tingrett Indre Finnmark tingrett Øst-Finnmark tingrett Alta tingrett Hammerfest tingrett Trondenes tingrett Vesterålen tingrett Ofoten tingrett Lofoten tingrett Salten tingrett Andre tingretter Politiavhør * Totalt Tingrett 2010 Avhør ved Barnehuset Avhør ved Tingrett Totalt Nord-Troms tingrett Senja tingrett Indre Finnmark tingrett Øst-Finnmark tingrett Alta tingrett Hammerfest tingrett Trondenes tingrett Vesterålen tingrett * Ofoten tingrett Lofoten tingrett Salten tingrett Totalt

16 Samrådsmøter Formålet med samrådsmøtet er å planlegge og koordinere tiltakene rundt barnet før, under og etter dommeravhøret. Et trygt og ivaretatt barn presterer best i dommeravhør. Disse innkalles: Avhører, etterforsker, politijurist, saksbehandler i barnevernet. Andre ved behov. (telefon/video) Fast sjekkliste for å sikre koordinering, kvalitet og ivaretakelse av barnet

17 Erfaringer fra samrådsmøtet - Opplysninger som påvirker henting/skyss - Opplysninger som påvirker bestemmelser rundt bruk av tolk - Behov for medisinsk undersøkelse - alvorlig trusselbilde mot barn eller familien - Barnet/voksne har funksjonshemminger det må tas hensyn til - Nye vurderinger som gjør at søsken innkalles til avhør - Setteverge mangler - Barnevern sitter på opplysninger de ikke har forstått at politi bør ha

18 Avhørsrom

19 Dommerrom

20 På avhørsdagen Barnet kommer til barnevennlig lokaler Barn og foresatte blir møtt av rådgiver på barnehuset/ avhører og skjermet fra andre aktører. Tilbys mat om de er sulten. En rådgiver følger avhøret fra dommerrommet. Dette kan gi kunnskap om behov av oppfølgning. En annen rådgiver har ansvar for å ta seg av den foresatte mens avhøret pågår. Dette innebærer ofte at en får innhentet nyttig informasjon om barnet og dets behov. Videre gir det en god mulighet til foreldreveiledning

21

22 Medisinske undersøkelser På samme sted, barnet slipper å møte ulike steder. I både i familievoldsaker og seksualforbrytelser Barnet forteller ofte mer under undersøkelsen informasjonen kan brukes i oppfølgende dommeravhør. Arr og merker etter vold dokumenteres (også gamle skader) viktige støttebevis til barnets ord. Barnet føler seg ivaretatt Får bekreftet at kroppen er frisk

23 Medisinsk undersøkelsesrom

24 Oppfølgingstilbud på barnehuset

25 Umiddelbart etter avhøret Kort informasjonsmøte med foresatte og eventuelt barn Bistandsadvokat deltar og orienterer om straffesaken. Alle får tilbud om oppfølgning Avklaring om eventuelle oppfølgningsbehov Kartlegging av eksisterende hjelpetiltak. Vurdering om hjelpetiltak fra barnehuset som et tillegg, eventuelt hjelpetiltak i en mellomperiode før annen hjelpeinstans.

26 Oppfølging og behandling Oppfølgingstilbudet som gis ved statens barnehus kan kategoriseres i tre hovedkategorier hvorav innholdet skreddersys i forhold til barnet/den unge og omsorgsbasens behov. Alle får tilbud om vurderingssamtale, noen færre trenger kriseintervensjonshjelp, mens et mindre utvalg igjen mottar psykologisk behandling ved barnehuset (se figur).

27 Behandlingstilbud ved Barnehuset Psykologisk behandling Kriseintervensjoner/ Oppfølging EMDR, TF-CBT Psykologisk førstehjelp Formidling til lokalt hjelpeapparat Alle får tilbud De fleste tar imot Vurderingssamtale/ Kartlegging Informasjon om traumereaksjon

28 Jeg får hjelp til å ha minner uten å tenke på dem hele tiden Etter at du gjorde sånn med fingrene sist er jeg ikke så sint lenger ( gutt etter behandling med EMDR )

29 Vurderingssamtale/ kartlegging Vurderingssamtalen tilbys til barnet og dets omsorgspersoner i etterkant av dommeravhøret. Samtalen finner ofte sted samme dag som dommeravhøret har funnet sted. I vurderingssamtalen etterspør rådgiver/psykolog om barnet og/eller omsorgsbasen har vansker som følge av vold eller overgrepserfaringer. Kartleggingsskjema kan bli brukt. Informasjon om vanlige reaksjoner samt om mulig hjelp (oppfølging/behandling v/ barnehuset) blir gitt. Det blir kartlagt om andre hjelpinstanser er inne i bildet.

30 Barn som vitne til vold Barna rammes både når de utsettes for volden direkte gjennom fysisk mishandling eller indirekte ved at barna ser, hører eller fornemmer volden. Det kan være svært vanskelig å skille gruppen barn som opplever vold i familien fra barn som selv utsettes for vold. En finner at adferdsvansker, emosjonelle vansker og kognitive problemer har vesentlig høyere forekomst hos alle disse barna, sammenliknet med barn som ikke har vokst opp i familier med vold Det understrekes bl.a. at det forhold at far utsetter mor for gjentatt vold utgjør en uholdbar omsorgssituasjon og er å betrakte som en alvorlig omsorgssvikt NOU 2003, Retten til et liv uten vold

31 Hvorfor forteller ikke barn om overgrep? Minnet om overgrepene er avspaltet eller uvirkelig Barnet frykter den voksnes reaksjon Barnet frykter konsekvensene av å fortelle De er redde for ikke å bli trodd, hjulpet eller forstått De føler seg forlegne, skamfulle, skyldbetynget og skitne Barnet er truet Barnet forstår intuitivt at det ikke skal fortelle Overgrepene er tabubelagt Det har ikke skjedd noe 31

32 Mer om hindringer for at barn forteller Hukommelse Påvirkning Tid Språk

33 Lojalitet Det at barn endrer forklaring eller trekker tilbake forklaringen sin er så vanlig at det nærmest kan forutses Betydelig mer vanlig når mistenkte er nær relasjon Skjer når de utsettes for press eller innser konsekvensene av at de har fortalt

STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER

STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER Kort om bakgrunnen for opprettelse av barnehus Forslag fra Redd Barna om opprettelse av barnehus etter modell fra Island Tverrdepartmental prosjektgruppe

Detaljer

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Barnehuset Bergen Medisinsk undersøkelse av barnet Dommeravhør og vitneavhør Korttidsterapi til barn Nettverksarbeid,

Detaljer

Årsmelding 2011. Statens Barnehus Tromsø

Årsmelding 2011. Statens Barnehus Tromsø Årsmelding 2011 Innledning er i disse dager i ferd med å markere 3 s dagen som Barnehus. Vi var en ambisiøs og utålmodig gjeng som satte i gang i 2009. Selv om vi i starten følte at ting ikke gikk så fort

Detaljer

NFSS Årskonferanse 25.03.10

NFSS Årskonferanse 25.03.10 NFSS Årskonferanse 25.03.10 I drift 2008: Barnehuset Bergen Barnehuset Hamar I drift 2009: Barnehuset Kristiansand Barnehuset Trondheim Barnehuset Tromsø Barnehuset Oslo 2010 (høst) Barnehuset Stavanger

Detaljer

Barnehusevalueringen. Barnehusevalueringen 2012. Elisiv Bakketeig, Mette Berg, Trond Myklebust og Kari Stefansen. Delrapport 1.

Barnehusevalueringen. Barnehusevalueringen 2012. Elisiv Bakketeig, Mette Berg, Trond Myklebust og Kari Stefansen. Delrapport 1. Denne rapporten publiseres som delrapport 1 av «Barnehusevalueringen 2012». Delrapport 2, som utgis av NOVA, handler om hvordan barn ivaretas i barnehusene, og hvordan samarbeidet mellom de aktørene som

Detaljer

STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014. 11. februar 2015

STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014. 11. februar 2015 STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014 11. februar 2015 INNHOLD INNHOLD... 2 1 OPPDRAG BARNEHUS... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Aktivitet... 3 2 KORT BESKRIVELSE AV ARBEIDSOPPGAVER/ARBEIDSFORM VED ET BARNEHUS...

Detaljer

Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand

Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand INNLEDNING Barn utsatt for vold og overgrep skal sikres hjelp, omsorg og behandling ved Statens barnehus. Formålet med opprettelse av barnehus var å sikre

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM 2011 Statens Barnehus Trondheim Carl Johansgt. 3, 4 etg. 7011 Trondheim Telefon: 73 89 57 00 Telefaks: 73 89 57 01 E-post: postmottak@barnehuset-trondheim.no http://www.statensbarnehus.no

Detaljer

Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15

Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15 Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15 Samarbeid og praksis ved barneavhør og avhør av utviklingshemmede i Norge Kristin Konglevoll Fjell og Anne Lise Farstad Leder Statens Barnehus

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for prosjektet I januar 2005 ble det rettet en henvendelse fra ATV- Telemark til leder av Familiehelsetjenester i Porsgrunn om et samarbeid med fokus på vold mot barn. Etter anbefaling fra Familiehelsetjenester

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Kongsvinger kommune Handlingsplan seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Vedtatt av kommunestyret den 30. oktober 2014, sak 67/14 Forord Vold skaper utrygghet, kan medføre helseskader som traumer,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER

HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER BÆRUM KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER Bærum Kommune mai 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...3 FORMÅL MED HANDLINGSPLANEN...3 VOLD I NÆRE RELASJONER HVA ER DET?...4 DAGENS

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det?

Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det? Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det? Det finnes ulike former for vold: Fysisk vold Psykisk vold Seksuell vold Materiell vold Latent vold Vold mot eldre Kjønnslemlestelse/omskjæring Tvangsekteskap

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner - for deg i kontakt med barn og unge «Vi kan ikke akseptere vold, heller ikke den som foregår i det private rom. Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold

Detaljer

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås Utarbeidet for JURK av stud.jur. Elin Norberg Aase, Saman Sher Afgan, Toril Strand Husevåg, Susana Løveid, Synne Skoglund,

Detaljer

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Innhold Hvorfor søke hjelp? 4 Hvor kan du søke hjelp? 4 Hvordan kan du søke hjelp?

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner barn/unge

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner barn/unge Handlingsplan mot vold i nære relasjoner barn/unge 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s.3 2. Organisering av arbeidet s.4 3. Målsettinger s.4 4. Bakgrunnen for planen s.5 5. Ansvar og fakta s.7 6. Satsningsområder

Detaljer

veileder til Krisesenterloven

veileder til Krisesenterloven veileder til Krisesenterloven 01 / 2015 Utgiver / Barne-, ungdomsog familiedirektoratet 01 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten 27 0170 Oslo Sentralbord: 466 15 000

Detaljer