Publikasjonsoversikt ATV revidert utgave mars 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publikasjonsoversikt ATV revidert utgave mars 2011"

Transkript

1 Publikasjonsoversikt ATV revidert utgave mars 2011 Bøker 1. Bjelland, A. (1998). Perspektiver på barn og unges vold. ATV-Forlag 2. Isdal, P. (2000). Meningen med volden. Oslo: Kommuneforlaget 3. Aschjem, Ø. (2001). Nei, nei, gutt... En bok om menn og vold. Bergen: Eide forlag 4. Råkil, M. (red.) (2002). Menns vold mot kvinner - behandlingserfaringer og kunnskapsstatus. Oslo: Universitetsforlaget 5. Isdal, P., Natvig Andreassen, S. M., & Thilesen, R. (2003). Vold i skolen. Oslo: Kommuneforlaget 6. Bengtson, M., Steinsvåg, P. Ø., Terland, H. (2004). Ungdom bak volden. Om forståelse og behandling av ungdom med volds- og aggresjonsproblemer. Oslo: Universitetsforlaget 7. Heltne, U. & Steinsvåg, P.Ø. (2011). Barn som lever med vold i familien. Grunnlag for beskyttelse og hjelp. Oslo: Universitetsforlaget Bokkapitler 1. Isdal, P. & Råkil, M. (2001). Umulige menn eller menn med muligheter. I Metell, B., Eriksson, M., Isdal, P., Lyckner, B., & Råkil, M. (2001). Barn som ser pappa slå. Stockholm: Gothia 1997, Vol Isdal, P., (1990). Vold og kjærlighet - menn som mishandler kvinner. I Anstorp T. & Axelsen E., (red). Menn i forandring. En tydeliggjøring av problemer og utviklingsmuligheter. TANO Forlag, Oslo 3. Råkil, M. (2006). Are men who use violence against their partners and children good enough fathers? The need for an integrated child perspective in the treatment work with the men. I: Humphries, C. & Stanley, N. Domestic violence and Child Protection. (s ) London: Jessica Kingsley Publishers Ltd. 4. Hægeland, D., Evang, A. & Netland Simonsen, H., Jensen Skålholt, M. D. (2006). Reflekterende prosesser i klinisk arbeid med personer som bruker vold i nære relasjoner. I Reflekterende prosesser i praksis, Eliassen, H. & Seikkula, J. (red). Universitetsforlaget, Oslo. 5. Lundgaard, R, Gjermo, H. & Lømo, B. (2007). Brukermedvirkning i rusbehandling er det mulig? (s ). I Kärki Ulvestad, A., Henriksen, A. K. & Tuset, A.-G. Klienten den glemte terapeut, Gyldendal Akademiske, Oslo. 6. Steinsvåg, P. Ø. (2007). Få slut på våldet om säkerhetsarbete för barn. I: Ericsson, Maria (red.). Barn som upplever våld. Nordisk forskning og praktik. Stocholm: Gothia forlag.

2 7. Van der Weele, J. (2006). Styrk den indre veggen. Arbeid med stabilisering og kontroll av gjenopplevelser. I: Anstorp, T., Benum K. & Jakobsen, M. (red.) Dissosiasjon og relasjonstraumer. Integrering av det splittende jeg, s Oslo: Universitetsforlaget. 8. Jørgensen, H. og van der Weele, J. (2009). Vold i storfamiliekontekst erfaringer fra Alternativ til Vold. I: Eide, K., Quereshi, N. A. Rugkåsa, M. & Vike, H. (red.): Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk. Tidsskriftsartikler 1. Isdal, P., (1997). Når menn skal mestre overgrepserfaringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Nr Molin, P. K. & Hartmann, E. (1999). Menn utsatt for vold av samlivspartner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, (12), Råkil, M., (1999). Principles and practice for treating men who commit wife abuse. Special Issue of the IASOM Newsletter; The International Association for Studies of Men.Vol 6,2 June ISSN: Oslo, June Bengtson, M. Møte med voldelig ungdom, i Skolepsykologi, 36(1), s Bengtson, M., Bugge Pedersen, B., Steinsvåg, P.Ø., Terland, H. (2002). Noen erfaringer med å etablere en terapeutisk relasjon til ungdom med volds- og aggresjonsproblemer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 39, Råkil, M. (2002). Umulige menn - eller menn med muligheter? Behandling av menn som utøver vold mot kvinner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 39, Råkil, M. (2002). A Norwegian Integrative Model for the Treatment of Men Who Batter. Family Violence & Sexual Assault Bulletin, 18, San Diego, CA 8. Molin, P. K. (2003). Vold og ansvar. Impuls nr. 3/03 9. Askeland, I. R., Evang, A. & Heir, T. (2010). Association of Violence Against Partner and Former Victim Experiences: A Sample of Clients Voluntarily Attending Therapy. Journal of Interpersonal Violence, first published online June 28, Heltne, U. & Steinsvåg, P. Ø., gjesteredaktører (2007). Barn som lever med vold i familien. Et temanummer i tidsskriftet Fokus på Familien: Hovedoppgaver 1. Hellstrand, H. O. & Råkil, M. (1991). Psykologiske karakteristika ved menn som mishandler sin kvinnelige samlivspartner. En sammenlignende MMPI-undersøkelse. Hovedoppgave. Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo 2. Eklund, M. (1993). Menn som mishandler sin partner - Et fenomenologisk perspektiv med fokus på følelser. Hovedoppgave, Psykologisk Institutt. Universitetet i Oslo.

3 3. Lunnan, O. S. (1994). Om veier til nyttige hypoteser. Personal construct psychology som diagnostisk perspektiv, anvendt på volds- og aggresjonsproblemer. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. 4. Jareg K. & Rangul Askeland I. (1995). Kvinnelige voldsutøvere - en fenomenologisk studie av kvinner som bruker vold mot sine mannlige partnere. Hovedoppgave. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. 5. Molin, P. K. (1999). Kognitiv og emosjonell fungering hos menn og kvinner med et volds- og aggresjonsproblem mot samlivspartner. En pilotstudie med bruk av Rorschachmetoden og MMPI-1. Hovedoppgave, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø. 6. Blystad, T. (1999). Tidsperspektiv og voldelig atferd: En empirisk studie om tendenser av fragmentering og eksternalisering hos menn som bruker vold mot partner. Hovedoppgave, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. 7. Hoaas, L.E.C. (2000). Det første slaget: En kvalitativ intervju-undersøkelse av hvordan menn som utøver vold i parforhold forholder seg til første voldsepisode; atferdsmessig, kognitivt og emosjonelt. Hovedoppgave NTNU. 8. Aronsen, L. (2001). Å tåle det utålelige. En kvalitativ intervjuundersøkelse av terapeuter som arbeider med pedofile overgripere og menn som bruker vold mot kvinner. Hovedoppgave, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. 9. Myklebust, I. (2003). Det er volden hun vil vekk fra. En undersøkelse av Alternativ til Volds behandlingstilbud for kvinner utsatt for vold. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. 10. Markussen, C. H. (2002). Posttraumatic Stress, Violence and Coping Strategies An empirical study of clients seeking help for violent behavior. Hovedoppgave, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø. 11. Lundgren Sørli, E. (2005). Voldsutøvende menn om vold, mannlighet og faderskap en diskursteoretisk analyse. Hovedoppgave, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo 12. Swahn, H. (2008). Voldsutøvende menn i terapi hvordan opplever den kvinnelige partneren at han og forholdet endres? Uio, Psykologisk institutt Prosjektrapporter 1. Bengtson, M., Simonsen, A. og Terland, H. (2002). Den som har tapt alt har mye å miste. Terapeutisk arbeid med ungdom med volds- og aggresjonsproblemer. Prosjektrapport fra ATV Ung, Heltne, U. & Steinsvåg, P. Ø. (2010). Avsluttende prosjektrapport. Barn som lever med vold i familien. Alternativ til Vold (www.atv-stiftelsen.no) og Senter for Krisepsykologi (www.krisepsyk.no). 3. Van der Weele, J., Jørgensen, H. og Ansar, N. (2007). Etnisitet og familievold Sluttrapport - til Helse og Rehabilitering. Kan lastes ned fra nettsiden til Alternativ Til Vold.

4 4. Lømo, B. og Jensen Skålholt, M. D. (2009). Sterkere alene sammen En veileder i interaktiv gruppeterapi for voldsutsatte kvinner. 5. Lundgaard, R. & Molin, P. K. (2011). Sluttrapport til Helsedirektoratet, prosjekt Rus & Vold et samarbeid mellom Tyrilistiftelsen og Alternativ til Vold (ATV). 6. van der Weele, J. (2004). Prosjektrapport Stiftelsen Helse og Rehabilitering: Psykologtjeneste for krisesenterets voksne kvinner et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Krisesenter og Alternativ til Vold år Rapporter 1. Isdal, P. (1991). Menns vold mot kvinner. I Likestillingsrådets årsrapport for Isdal, P. (1995). The Violent Offender. I: Research on violence, threats and bullying as health risks among health care personnel. (Nordisk ministerråd) TemaNord 1995: Råkil M. (1995). The psychology and treatment of the male batterer. I: Det Islandske Likestillingsråds rapport fra nasjonal konferanse om kvinnemishandling, Reykjavik. 4. Råkil, M. & Molin, P. K. (2000). Men who use violence against women: What to do with them? A comparative analysis of projects of intervention. The national report from Norway. Rapport for DAPHNE-prosjektet (EU). 5. Fladby, B. & Haavik, M. (2004). Et sinnsykt stort kjempeskille i livet. Utvikling av tilbud til personer utsatt for seksuelle overgrep en behovs- og tiltaksanalyse. Sosial vakttjeneste, Oslo legevakt 6. Isdal, P. (2002). Vold mot mor er vold mot barn - om barn som vokser opp som vitne til vold i familien. Barn i Norge Årsrapport om barn og unges psykiske helse utgitt av Voksne for Barn (s ). 7. Molin, P. K. & Råkil, M. (2005). Menns vold i nære relasjoner - et helseproblem? Helsetilsynets årsmelding Veiledere og manualer 1. Isdal, P. (1998). Håndbok for samtalegrupper for volds- og sedelighetsdømte. KRUS 2. Isdal, P. (2010). Håndbok. Ikke-voldsgruppe for menn. Norsk versjon - Oslo Copyright Per Isdal. Rettighetene til Håndboken har Utväg Göteborg & Utväg Södra Älvsborg i Sverige, og Alternativ Til Vold i Norge 3. van der Weele, J. & With, A. (2006): Sommerfuglkvinnen - et kurshefte for kvinner som lever vanskelige liv. ISBN Eget opptrykk. 4. Aschjem, Ø. & Tobiassen Sanna, W., Ikke lenger alene. Veileder i gruppebehandling av barn som lever med vold i familien. Utgitt av prosjektet; "Barn som lever med vold i familien", et samarbeid mellom Alternativ Til Vold (ATV) og Senter for Krisepsykologi (SfK), finansiert av BLD. Kan lastes fritt ned på nettsidene til, eller hentes i innbundet utgave hos ATV og SfK.

5 Informasjonsskriv 1. Netland Simonsen, H. & Steinsvåg, P. Ø. (2007). Små vitner til vold. Informasjonshefte om barn som lever med vold i familien. Gitt ut i prosjektet "Barn som lever med vold i familien". Kan lastes ned fra nettsiden til Alternativ til Vold og Senter for Krisepsykologi. 2. Torsteinson, S., Steinsvåg, P. Ø., van der Weele, J. (2008). Barnefordelingssaker der det er påstander om vold. Psykologfaglig informasjon til dommere, advokater og sakkyndige. Informasjonshefte utgitt av Barne- likestillingsdepartementet og integreringsdepartementet. Fagskriv 1. Isdal, P. & Raundalen, M: (2004). Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Informasjon om prosjekt og fagtema. Bulleteng nummer 1 i prosjektet; Barn som lever med vold i familien; Kan lastes ned fra nettsiden til ATV og SfK. 2. Eriksen, I. & Steinsvåg, P. Ø. (2005). Sikkerhet. Bulletin 2 i prosjektet: Barn som lever med vold i familien. Bulletinen finnes til nedlastning på Senter for Krisepsykologis og Alternativ til Volds nettsteder. 3. Aschjem, Ø. & Tobiassen Sanna, W., Samtalegrupper for barn som lever eller har levd med vold i familien. Bulletin 3 i prosjektet: Barn som lever med vold i familien. Bulletinen finnes til nedlastning på Senter for Krisepsykologis og Alternativ til Volds nettsteder. 4. Eriksen, I. (2006). Voldsutsattes kvinners omsorg for barn. Bulletin 4 i prosjektet: Barn som lever med vold i familien. Bulletinen finnes til nedlastning på Senter for Krisepsykologis og Alternativ til Volds nettsteder. 5. Steinsvåg, P. Ø. (2007). Voldsutøvende fedre og omsorg. Bulleteng nummer 5 i prosjektet; Barn som lever med vold i familien; Kan lastes ned fra nettsiden til ATV og SfK. 6. Raundalen, M. (2009). Vold mot barn - skader. Bulleteng nummer 6 i prosjektet; Barn som lever med vold i familien; Kan lastes ned fra nettsiden til ATV og SfK. Bøker skrevet av andre, knyttet til data fra ATV 1. Skjørten, K. (1993). Voldsbilder i hverdagen - om menns forståelser av kvinnemishandling. Oslo: Pax Forlag. 2. Holter, Ø. G. & Aarseth, H. (1993). Menns livssammenhenger Oslo: Ad Notam Gyldendal 3. Barneombudet (2010). Å leve med vold i familien... Rapport fra Barneombudets ekspertgruppe med barn som har erfaring fra vold i familien. Barneombudet (http://www.barneombudet.no/voldifamilien/).

Bulleteng nummer 2. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Sikkerhet. Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 2.

Bulleteng nummer 2. Prosjektet Barn som lever med vold i familien. Sikkerhet. Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 2. Bulleteng nummer 2 Sikkerhet Prosjektet Barn som lever med vold i familien Barn som lever med vold i familien. Bulleteng nummer 2. Sikkerhet 1 Juni 2005 En nødvendig hjelpestrategi som ramme rundt alt

Detaljer

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 13.-14. november 2013

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 13.-14. november 2013 4. Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 13.-14. november 2013 SAMARBEID MOT VOLD Det er en enorm glede å kunne ønske velkommen til den 4. nordiske konferanse om vold og behandling. Denne konferansen står i samarbeidets

Detaljer

Årsrapport for 2011. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv stiftelsen.no

Årsrapport for 2011. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv stiftelsen.no Årsrapport for 2011 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv stiftelsen.no INNHOLD STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 5 ATV Oslo... 5 ATV Skedsmo... 7 ATV Asker & Bærum... 7 ATV Drammen... 8 ATV Vestfold...

Detaljer

Årsrapport for 2009. for. Stiftelsen Alternativ til Vold

Årsrapport for 2009. for. Stiftelsen Alternativ til Vold Årsrapport for 2009 for Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD Innledning STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 4 ATV Oslo... 4 ATV Asker og Bærum... 5 ATV Drammen... 6 ATV Vestfold...

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010 Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet Bergen/ Oslo høst 2010 1 Innhold EN STOR TAKK!... 5 SAMMENDRAG... 6 BAKGRUNN... 8

Detaljer

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 9.-10. november 2011

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 9.-10. november 2011 Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 9.-10. november 2011 LEK OG ALVOR Hjertelig velkommen til den 3. nordiske konferanse om vold og behandling! Vår største ambisjon med konferansen er å skape et fellesskap

Detaljer

Kontroll, terapi eller begge deler? - Samarbeid om familievold mellom politi, barnevern og familiekontor

Kontroll, terapi eller begge deler? - Samarbeid om familievold mellom politi, barnevern og familiekontor Fokus på familien - 2006 - Nr 04 - "Kontroll, terapi eller begge deler? - Samarbeid om familievold mellom politi, barnevern og familiekontor" av Heine Steinkopf, Ragnhild Laukvik Leite, Gunhild Gjedrem

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 15 JuLi 2014. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 2 årgang 15 JuLi 2014. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 2 årgang 15 JuLi 2014 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 2/2014 Redaksjonelt 4 ABC i sinnemestring for foreldre 7 The 4th International

Detaljer

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Rapport 4 / 2012 Ingunn Rangul Askeland, Bente Lømo, John-Filip Strandmoen, Trond Heir og Odd Arne Tjersland Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Nasjonalt

Detaljer

Foreldrearbeid der det er vold i familien

Foreldrearbeid der det er vold i familien Veileder Foreldrearbeid der det er vold i familien Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold Innledning I denne veilederen beskrives gruppebasert foreldrearbeid med mødre

Detaljer

Handlingsplan Vold i nære relasjoner. Birkenes kommune 2014-2017

Handlingsplan Vold i nære relasjoner. Birkenes kommune 2014-2017 Handlingsplan Vold i nære relasjoner Birkenes kommune 2014-2017 1.0 INNLEDNING Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv.

Detaljer

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2010. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2010 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD INNLEDNING... 2 STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 3 ATV Oslo... 4 ATV Asker & Bærum... 6 ATV Drammen... 7 ATV Vestfold...

Detaljer

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» Rapport 4 / 2014 Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn Nasjonalt kunnskapssenter om vold

Detaljer

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2013 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 5 ATV Oslo... 5 ATV Nedre Romerike... 7 ATV Asker & Bærum... 8 ATV Drammen... 9

Detaljer

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem,

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, fagartikkel Familievold Sissel Sjåfjell Kyllingmark er barnevernpedagog med videreutdanning i psykisk helsearbeid, vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk. Hun har jobbet i barnevernet og vært

Detaljer

Denne uttalelsen kom fra en psykolog som

Denne uttalelsen kom fra en psykolog som fagartikkel Overgrep Therese Dahl er klinisk sosionom, bachelor of management og sertifisert coach. Hun har erfaring fra både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten og er nå prosjekt- og metodeutvikler

Detaljer

Isolasjon sub skalaer: Jeg må gjøre ting for å unngå å gjøre min partner sjalu Aldri Sjelden Av og til Ofte

Isolasjon sub skalaer: Jeg må gjøre ting for å unngå å gjøre min partner sjalu Aldri Sjelden Av og til Ofte VEDLEGG I VEDLEGG II Waltz-Rusche-Gottmann Emotional Abuse Questionnaire (EAQ) Les hvert utsagn og understrek det ordet som best beskriver hvor ofte det som beskrives skjer Isolasjon sub skalaer: Jeg

Detaljer

Barnevernets møte med foreldrekonfliktsaker

Barnevernets møte med foreldrekonfliktsaker nøkkelbegreper barnevern, barnelov, foreldrekonflikter, profesjonsutøvelse, grensearbeid Kari Sjøhelle Jevne stipendiat, Høgskolen i Oslo og Akershus kari.jevne@hioa.no førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo

Detaljer

Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet

Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet Rapport 3 / 2014 Marianne Buen Sommerfeldt, Mona-Iren Hauge og Carolina Øverlien Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet Utsatthet og sosialfaglig arbeid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no Årsrapport 2012 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Årsrapport 2012 Innhold Om senteret 2 Noen nøkkeltall for 2012 3 Direktøren ord 4 Senterets virksomhet 5 Forskning

Detaljer

Barneverntjenestens håndtering av saker med vold og seksuelle overgrep

Barneverntjenestens håndtering av saker med vold og seksuelle overgrep ISBN 978-82-7894-280-2 ISSN 0808-5013 RANNVEIG DAHLE NICOLE HENNUM (red.) 5/2008 Rapport nr 5/08 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no

Detaljer

Hva bidrar til og hva motvirker at voldutsatte forlater voldsutøveren?

Hva bidrar til og hva motvirker at voldutsatte forlater voldsutøveren? Vold mot kvinner i nære relasjoner 1 Vold mot kvinner i nære relasjoner- Hva bidrar til og hva motvirker at voldutsatte forlater voldsutøveren? Hovedoppgave for graden cand.psychol. Ann-Sylvi Nilsen Profesjonsstudiet

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043

PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043 1 PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043 Psykologtjeneste for krisesenterets voksne kvinner et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Krisesenter og Alternativ til Vold år 2002 2004 2 Takk til

Detaljer

Kvinnemishandling og dyremishandling: To sider av samme sak?

Kvinnemishandling og dyremishandling: To sider av samme sak? Rapport 1/2014 Kvinnemishandling og dyremishandling: To sider av samme sak? Pilotprosjekt finansiert av Dyrevernalliansen Margunn Bjørnholt Policy and Social Research AS Labben 22, 1359 Eiksmarka Rapport

Detaljer

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske

Detaljer

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller Fagartikkel Kristin Alve Glad 1, Tine K. Jensen 1, 2, Grete Dyb 1, 3 1 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2 Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. 3 Institutt for klinisk

Detaljer

Familievernets skriftserie nr 1/2010. Vold i nære relasjoner

Familievernets skriftserie nr 1/2010. Vold i nære relasjoner Familievernets skriftserie nr 1/2010 Vold i nære relasjoner 1 Familievernet i nøkkelrolle mot vold Vold i nære relasjoner er tema for denne utgaven av Familievernets skriftserie. Familievernet har det

Detaljer

BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN

BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN Kristin Dahl Kirsten Snersrud FAMILIEVERNKONTORET I SØR-TRØNDELAG 1 BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN 1 En behandlingsmanual Innhold Innledning... 4 Forarbeid før oppstart av behandling... 5 Behandlingen...

Detaljer

Vold i parforhold. - ulike perspektiver. Red. Thomas Haaland, Sten-Erik Clausen og Berit Schei

Vold i parforhold. - ulike perspektiver. Red. Thomas Haaland, Sten-Erik Clausen og Berit Schei Red. Thomas Haaland, Sten-Erik Clausen og Berit Schei Vold i parforhold - ulike perspektiver Resultater fra den første landsdekkende undersøkelsen i Norge Vold i parforhold - ulike perspektiver Andre publikasjoner

Detaljer

Illustrasjonsbilder: Kunstner: Tor Baklund Bildene er lånt ut av Oslo Kongressenter Folkets Hus BA

Illustrasjonsbilder: Kunstner: Tor Baklund Bildene er lånt ut av Oslo Kongressenter Folkets Hus BA Overskrift Hva kan du gjøre? som arbeidsgiver Snakk med dine arbeidstakere, sett fokus på menns vold mot kvinner på arbeidsplassen som arbeidskollega Snakk med dine arbeidskollegaer! som mann Vis standpunkt,

Detaljer